[empathy] Udated Czech translationcommit ece2e03a412c7517ae35020a6d0280915fa1caa1
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Thu Apr 2 22:01:30 2015 +0200

    Udated Czech translation

 help/cs/cs.po |   17 +++--------------
 1 files changed, 3 insertions(+), 14 deletions(-)
---
diff --git a/help/cs/cs.po b/help/cs/cs.po
index 6aea055..0f509e1 100644
--- a/help/cs/cs.po
+++ b/help/cs/cs.po
@@ -8,8 +8,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: empathy\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-02-04 04:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-02-04 12:10+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-04-02 15:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-04-02 22:01+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -1998,7 +1998,7 @@ msgstr ""
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/index.page:28
 msgid ""
-"Empathy is the instant messenging application for GNOME. It supports text, "
+"Empathy is the instant messaging application for GNOME. It supports text, "
 "voice and video chat over many protocols."
 msgstr ""
 "Empathy je aplikace prostředí GNOME pro rychlou komunikaci. Podporuje "
@@ -3746,14 +3746,3 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Vyberte kontakt, se kterým chcete hovořit, a v nabídce vyberte <gui style="
 "\"menuitem\">Videohovor</gui>."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Some Jabber servers may encrypt data using invalid certificates, or using "
-#~ "certificates from unknown authorities. If you trust the server you are "
-#~ "connecting to, you can select <gui>Ignore SSL certificate errors</gui> to "
-#~ "allow encrypted communication with invalid certificates."
-#~ msgstr ""
-#~ "Některé servery Jabber mohou šifrovat data pomocí neplatných certifikátů, "
-#~ "nebo pomocí certifikátů neznámých autorit. Pokud věříte serveru, ke "
-#~ "kterému se připojujete, můžete vybrat <gui>Ignorovat chyby certifikátu "
-#~ "SSL</gui> a povolit tak šifrovanou komunikaci s neplatnými certifikáty."


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]