[grilo-plugins] Updated Polish translationcommit 3f571b33b6a0680419a1c852475c27f836f1f911
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Mon Jun 23 20:15:54 2014 +0200

    Updated Polish translation

 po/pl.po |    8 ++++++--
 1 files changed, 6 insertions(+), 2 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 3a95dff..703e07c 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: grilo-plugins\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-06-16 16:09+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-06-16 16:11+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-06-23 20:14+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-06-23 20:15+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -522,6 +522,10 @@ msgstr "Nie można odnaleźć multimediów %s"
 msgid "non-NULL search text is required"
 msgstr "Wymagane jest niepuste wyszukiwanie tekstu"
 
+#: ../src/thetvdb/grl-thetvdb.c:97
+msgid "A source for fetching metadata of television shows"
+msgstr "Źródło do pobierania metadanych programów telewizyjnych"
+
 #: ../src/tmdb/grl-tmdb.c:984
 msgid "Remote data does not contain valid identifier"
 msgstr "Zdalne dane nie zawierają prawidłowego identyfikatora"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]