[gnome-maps] Updated Slovenian translationcommit 3e2e523bdf84ae3a0bc5f7751677a5e61994c0fb
Author: Martin Srebotnjak <miles filmsi net>
Date:   Mon Jun 16 22:35:25 2014 +0200

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |   48 ++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 files changed, 22 insertions(+), 26 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 1c69637..0c77217 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-maps master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "maps&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-03-21 19:59+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-03-21 21:34+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-06-16 18:54+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-06-16 22:28+0100\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl\n"
@@ -22,7 +22,7 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
-#: ../data/gnome-maps.appdata.xml.in.h:1
+#: ../data/org.gnome.Maps.appdata.xml.in.h:1
 msgid ""
 "Maps gives you quick access to maps all across the world. It allows you to "
 "quickly find the place you’re looking for by searching for a city or street, "
@@ -32,17 +32,7 @@ msgstr ""
 "mest in ulic, različnih javnih prostorov, ki jih je nujno treba obiskati, "
 "ali mesta zmenka s prijatelji."
 
-#: ../data/gnome-maps.appdata.xml.in.h:2
-msgid ""
-"<li>Search for country, region, city or street.</li> <li>Search for specific "
-"types of locations, such as “Pubs near Main Street, Boston” or “Wi-Fi Access "
-"near Alexanderplatz, Berlin”.</li>"
-msgstr ""
-"<li>Iskanje države, regije, mesta ali ulice.</li> <li>Iskanje posebnih mest, "
-"kot so “bari v središču mesta, Ljubljane“ ali “prost dostop preko javne WiFi "
-"blizu avtobusne postaje, Maribor“.</li>"
-
-#: ../data/gnome-maps.appdata.xml.in.h:3
+#: ../data/org.gnome.Maps.appdata.xml.in.h:2
 msgid ""
 "Maps uses the collaborative OpenStreetMap database, made by hundreds of "
 "thousands of people across the globe."
@@ -50,17 +40,25 @@ msgstr ""
 "Program uporablja podatkovno zbirko OpenStreetMap database, ki jo ustvarja "
 "stotisoče posameznikov na vseh koncih sveta."
 
+#: ../data/org.gnome.Maps.appdata.xml.in.h:3
+msgid ""
+"You can even search for specific types of locations, such as “Pubs near Main "
+"Street, Boston” or “Wi-Fi Access near Alexanderplatz, Berlin”."
+msgstr ""
+"Iskati je mogoče tudi posebna mesta, kot so “bari v središču Ljubljane“ ali "
+"“prost dostop preko javne WiFi blizu avtobusne postaje v Mariboru“.</li>"
+
 #. Translators: This is the program name. */
-#: ../data/gnome-maps.desktop.in.in.h:1 ../src/application.js:55
-#: ../src/mainWindow.js:300 ../src/main-window.ui.h:3
+#: ../data/org.gnome.Maps.desktop.in.in.h:1 ../src/application.js:60
+#: ../src/mainWindow.js:300 ../src/main-window.ui.h:1
 msgid "Maps"
 msgstr "Zemljevidi"
 
-#: ../data/gnome-maps.desktop.in.in.h:2
+#: ../data/org.gnome.Maps.desktop.in.in.h:2
 msgid "A simple maps application"
 msgstr "Enostaven program za zemljevide"
 
-#: ../data/gnome-maps.desktop.in.in.h:3
+#: ../data/org.gnome.Maps.desktop.in.in.h:3
 msgid "Maps;"
 msgstr "Zemljevidi;Karte;"
 
@@ -156,14 +154,6 @@ msgstr "Martin Srebotnjak <miles filmsi net>"
 msgid "A map application for GNOME"
 msgstr "Program za zemljevide za GNOME"
 
-#: ../src/main-window.ui.h:1
-msgid "Street"
-msgstr "Ulica"
-
-#: ../src/main-window.ui.h:2
-msgid "Satellite"
-msgstr "Satelit"
-
 #. Translators: Accuracy of user location information */
 #: ../src/mapLocation.js:164
 msgid "Unknown"
@@ -191,6 +181,12 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Natančnost položaja: %s"
 
+#~ msgid "Street"
+#~ msgstr "Ulica"
+
+#~ msgid "Satellite"
+#~ msgstr "Satelit"
+
 #~ msgid " km²"
 #~ msgstr " km²"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]