[nautilus-share] Updated Swedish translationcommit eeea70e56417fc59b55b6c3be81263a99c604858
Author: Josef Andersson <josef andersson gmail com>
Date:   Thu Jun 12 21:22:33 2014 +0000

    Updated Swedish translation

 po/sv.po |  111 ++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 62 insertions(+), 49 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index decaa52..d0b3c63 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,99 +1,109 @@
 # Swedish translation of nautilus-share.
-# Copyright (C) 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright © 2007, 2014 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the nautilus-share package.
 # Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2007, 2008.
+# Josef Andersson <josef andersson fripost org>, 2014.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: nautilus-share\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-08-20 22:08+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-08-20 22:09+0100\n"
-"Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=nautilus-share&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-12-19 15:53+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-05-29 16:40+0100\n"
+"Last-Translator: Josef Andersson <josef andersson fripost org>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
+"Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
-#: ../src/nautilus-share.c:128
+#: ../src/nautilus-share.c:123
 #, c-format
-msgid "Nautilus needs to add some permissions to your folder \"%s\" in order to share it"
-msgstr "Nautilus behöver lägga till några rättigheter till din mapp \"%s\" för att kunna dela ut den"
+msgid ""
+"Nautilus needs to add some permissions to your folder \"%s\" in order to "
+"share it"
+msgstr ""
+"Nautilus behöver lägga till några rättigheter till din mapp ”%s” för att "
+"kunna dela ut den"
 
-#: ../src/nautilus-share.c:136
+#: ../src/nautilus-share.c:131
 #, c-format
 msgid ""
-"The folder \"%s\" needs the following extra permissions for sharing to work:\n"
-"%s%s%sDo you want Nautilus to add these permissions to the folder automatically?"
+"The folder \"%s\" needs the following extra permissions for sharing to "
+"work:\n"
+"%s%s%sDo you want Nautilus to add these permissions to the folder "
+"automatically?"
 msgstr ""
-"Mappen \"%s\" behöver följande extra rättigheter för att utdelningen ska fungera:\n"
-"%s%s%sVill du att Nautilus automatiskt ska lägga till dessa rättigheter till mappen?"
+"Mappen ”%s” behöver följande extra rättigheter för att utdelningen ska "
+"fungera:\n"
+"%s%s%sVill du att Nautilus automatiskt ska lägga till dessa rättigheter till "
+"mappen?"
 
-#: ../src/nautilus-share.c:140
+#: ../src/nautilus-share.c:135
 msgid "  - read permission by others\n"
 msgstr "  - läsrättighet för andra\n"
 
-#: ../src/nautilus-share.c:141
+#: ../src/nautilus-share.c:136
 msgid "  - write permission by others\n"
 msgstr "  - skrivrättighet för andra\n"
 
-#: ../src/nautilus-share.c:142
+#: ../src/nautilus-share.c:137
 msgid "  - execute permission by others\n"
 msgstr "  - körrättighet för andra\n"
 
-#: ../src/nautilus-share.c:146
+#: ../src/nautilus-share.c:141
 msgid "Add the permissions automatically"
 msgstr "Lägg till rättigheterna automatiskt"
 
-#: ../src/nautilus-share.c:172
+#: ../src/nautilus-share.c:167
 #, c-format
 msgid "Could not change the permissions of folder \"%s\""
-msgstr "Kunde inte ändra rättigheterna för mappen \"%s\""
+msgstr "Kunde inte ändra rättigheterna för mappen ”%s”"
 
-#: ../src/nautilus-share.c:451
+#: ../src/nautilus-share.c:446
 msgid "Share name is too long"
 msgstr "Utdelningsnamnet är för långt"
 
-#: ../src/nautilus-share.c:485
+#: ../src/nautilus-share.c:480
 msgid "The share name cannot be empty"
 msgstr "Utdelningsnamnet får inte vara blankt"
 
-#: ../src/nautilus-share.c:498
+#: ../src/nautilus-share.c:493
 #, c-format
 msgid "Error while getting share information: %s"
 msgstr "Fel vid hämtning av utdelningsinformation: %s"
 
-#: ../src/nautilus-share.c:508
+#: ../src/nautilus-share.c:503
 msgid "Another share has the same name"
 msgstr "En annan utdelning har samma namn"
 
-#: ../src/nautilus-share.c:555
-#: ../src/nautilus-share.c:790
+#: ../src/nautilus-share.c:550 ../src/nautilus-share.c:786
 msgid "Modify _Share"
 msgstr "Ändra _utdelning"
 
-#: ../src/nautilus-share.c:555
-#: ../src/nautilus-share.c:792
+#: ../src/nautilus-share.c:550 ../src/nautilus-share.c:788
 msgid "Create _Share"
 msgstr "Skapa _utdelning"
 
-#: ../src/nautilus-share.c:683
+#: ../src/nautilus-share.c:678
 msgid "There was an error while getting the sharing information"
-msgstr "Det inträffade ett fel med hämtning av utdelningsinformation"
+msgstr "Det inträffade ett fel vid hämtning av utdelningsinformation"
 
-#: ../src/nautilus-share.c:1054
+#: ../src/nautilus-share.c:1050
 msgid "Share"
 msgstr "Utdelning"
 
-#: ../src/nautilus-share.c:1114
+#: ../src/nautilus-share.c:1110
 msgid "Folder Sharing"
 msgstr "Mapputdelning"
 
-#: ../src/nautilus-share.c:1155
+#: ../src/nautilus-share.c:1151
 msgid "Sharing Options"
 msgstr "Utdelningsalternativ"
 
-#: ../src/nautilus-share.c:1156
+#: ../src/nautilus-share.c:1152
 msgid "Share this Folder"
 msgstr "Dela ut den här mappen"
 
@@ -110,20 +120,19 @@ msgstr "%s %s %s misslyckades på grund av en okänd anledning"
 #: ../src/shares.c:154
 #, c-format
 msgid "'net usershare' returned error %d: %s"
-msgstr "\"net usershare\" returnerade fel %d: %s"
+msgstr "”net usershare” returnerade fel %d: %s"
 
 #: ../src/shares.c:156
 #, c-format
 msgid "'net usershare' returned error %d"
-msgstr "\"net usershare\" returnerade fel %d"
+msgstr "”net usershare” returnerade fel %d"
 
 #: ../src/shares.c:187
 #, c-format
 msgid "the output of 'net usershare' is not in valid UTF-8 encoding"
-msgstr "utdata från \"net usershare\" är inte i en giltig UTF-8-kodning"
+msgstr "utdata från ”net usershare” är inte i en giltig UTF-8-kodning"
 
-#: ../src/shares.c:442
-#: ../src/shares.c:615
+#: ../src/shares.c:442 ../src/shares.c:616
 #, c-format
 msgid "Failed"
 msgstr "Misslyckades"
@@ -148,32 +157,37 @@ msgstr "Sambas testparm returnerade fel %d: %s"
 msgid "Samba's testparm returned error %d"
 msgstr "Sambas testparm returnerade fel %d"
 
-#: ../src/shares.c:680
+#: ../src/shares.c:684
 #, c-format
 msgid "Cannot remove the share for path %s: that path is not shared"
-msgstr "Kan inte ta bort utdelningen för sökvägen %s: den sökvägen är inte utdelad"
+msgstr ""
+"Kan inte ta bort utdelningen för sökvägen %s: den sökvägen är inte utdelad"
 
-#: ../src/shares.c:726
+#: ../src/shares.c:730
 #, c-format
-msgid "Cannot change the path of an existing share; please remove the old share first and add a new one"
-msgstr "Kan inte ändra sökvägen för en befintlig utdelning; ta bort den gamla först och lägg sedan till den 
nya"
+msgid ""
+"Cannot change the path of an existing share; please remove the old share "
+"first and add a new one"
+msgstr ""
+"Kan inte ändra sökvägen för en befintlig utdelning; ta bort den gamla först "
+"och lägg sedan till den nya"
 
 #: ../interfaces/share-dialog.ui.h:1
 msgid "<big><b>Folder Sharing</b></big>"
 msgstr "<big><b>Mapputdelning</b></big>"
 
 #: ../interfaces/share-dialog.ui.h:2
-msgid "Co_mment:"
-msgstr "Ko_mmentar:"
-
-#: ../interfaces/share-dialog.ui.h:3
 msgid "Share _name:"
 msgstr "Utdelnings_namn:"
 
-#: ../interfaces/share-dialog.ui.h:4
+#: ../interfaces/share-dialog.ui.h:3
 msgid "Share this _folder"
 msgstr "Dela ut den här _mappen"
 
+#: ../interfaces/share-dialog.ui.h:4
+msgid "Co_mment:"
+msgstr "Ko_mmentar:"
+
 #: ../interfaces/share-dialog.ui.h:5
 msgid "_Allow others to create and delete files in this folder"
 msgstr "_Tillåt andra personer att skapa och ta bort filer i den här mappen"
@@ -181,4 +195,3 @@ msgstr "_Tillåt andra personer att skapa och ta bort filer i den här mappen"
 #: ../interfaces/share-dialog.ui.h:6
 msgid "_Guest access (for people without a user account)"
 msgstr "_Gäståtkomst (för personer utan ett användarkonto)"
-


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]