[seahorse-nautilus] Updated Swedish translationcommit 98fbb1c4a6c08ae513e69634944485468cd42fa0
Author: Josef Andersson <josef andersson gmail com>
Date:   Wed Jun 11 19:30:02 2014 +0000

    Updated Swedish translation

 po/sv.po |  339 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 files changed, 195 insertions(+), 144 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 33ae1be..9a29b2c 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,30 +1,76 @@
 # Swedish messages for seahorse-plugins.
-# Copyright (C) 2001-2011 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright © 2001-2014 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos menthos com>, 2001, 2003, 2004.
 # Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
+# Josef Andersson <josef andersson fripost org>, 2014.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: seahorse-plugins\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-10-07 11:29+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-09-01 15:11+0100\n"
-"Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=seahorse-nautilus&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-12-19 16:22+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-05-29 16:37+0100\n"
+"Last-Translator: Josef Andersson <josef andersson fripost org>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+
+#: ../data/org.gnome.seahorse.nautilus.gschema.xml.h:1
+msgid "File extension for packages"
+msgstr "Filändelse för paket"
+
+#: ../data/org.gnome.seahorse.nautilus.gschema.xml.h:2
+msgid "File extension for packages when handling multiple files."
+msgstr "Filändelse för paket när flera filer hanteras"
+
+#: ../data/org.gnome.seahorse.nautilus.gschema.xml.h:3
+#| msgid "Encrypt each file separately"
+msgid "Handle multiple files separately"
+msgstr "Hantera varje fil separat"
+
+#: ../data/org.gnome.seahorse.nautilus.gschema.xml.h:4
+msgid ""
+"When handling multiple files, don't package them but process separately."
+msgstr "När flera filer hanteras, paketera dem inte, men bearbeta dem separat."
+
+#: ../data/org.gnome.seahorse.nautilus.gschema.xml.h:5
+msgid "Use armor mode when encrypting"
+msgstr "Använd förstärkt läge vid kryptering"
+
+#: ../data/org.gnome.seahorse.nautilus.gschema.xml.h:6
+msgid "Use PGP ASCII armor mode when encrypting or signing files."
+msgstr ""
+"Använd PGP ASCII-förstärkt läge vide kryptering och signering av filer."
+
+#: ../data/org.gnome.seahorse.nautilus.window.gschema.xml.h:1
+msgid "Width of the window"
+msgstr "Fönstrets bredd"
+
+#: ../data/org.gnome.seahorse.nautilus.window.gschema.xml.h:2
+msgid "Width (in pixels) of the window."
+msgstr "Fönstrets bredd (i pixlar)."
+
+#: ../data/org.gnome.seahorse.nautilus.window.gschema.xml.h:3
+msgid "Height of the window"
+msgstr "Fönstrets höjd"
+
+#: ../data/org.gnome.seahorse.nautilus.window.gschema.xml.h:4
+msgid "Height (in pixels) of the window."
+msgstr "Fönstrets höjd (i pixlar)."
 
 #: ../nautilus-ext/seahorse-nautilus.c:158
 msgid "Encrypt..."
-msgstr "Kryptera..."
+msgstr "Kryptera…"
 
 #: ../nautilus-ext/seahorse-nautilus.c:159
 msgid "Encrypt (and optionally sign) the selected file"
 msgid_plural "Encrypt the selected files"
-msgstr[0] "Kryptera (och valfritt signera) den markerade filen"
+msgstr[0] "Kryptera (och signera eventuellt) den markerade filen"
 msgstr[1] "Kryptera de markerade filerna"
 
 #: ../nautilus-ext/seahorse-nautilus.c:165
@@ -38,20 +84,16 @@ msgstr[0] "Signera markerad fil"
 msgstr[1] "Signera markerade filer"
 
 #: ../tool/seahorse-multi-encrypt.xml.h:1
-msgid "<b>You have selected multiple files or folders</b>"
-msgstr "<b>Du har markerat flera filer eller mappar</b>"
+msgid "Encrypt Multiple Files"
+msgstr "Kryptera flera filer"
 
 #: ../tool/seahorse-multi-encrypt.xml.h:2
-msgid ""
-"Because the files are located remotely, each file will be encrypted "
-"separately."
-msgstr ""
-"På grund av att filerna är fjärrlokaliserade, kommer varje fil att krypteras "
-"separat."
+msgid "<b>You have selected multiple files or folders</b>"
+msgstr "<b>Du har markerat flera filer eller mappar</b>"
 
 #: ../tool/seahorse-multi-encrypt.xml.h:3
-msgid "Encrypt Multiple Files"
-msgstr "Kryptera flera filer"
+msgid "encrypted-package"
+msgstr "krypterat-paket"
 
 #: ../tool/seahorse-multi-encrypt.xml.h:4
 msgid "Encrypt each file separately"
@@ -62,31 +104,35 @@ msgid "Encrypt packed together in a package"
 msgstr "Kryptera packade tillsammans i ett paket"
 
 #: ../tool/seahorse-multi-encrypt.xml.h:6
-msgid "Package Name:"
-msgstr "Paketnamn:"
-
-#: ../tool/seahorse-multi-encrypt.xml.h:7
 msgid "Packaging:"
 msgstr "Paketering:"
 
+#: ../tool/seahorse-multi-encrypt.xml.h:7
+msgid "Package Name:"
+msgstr "Paketnamn:"
+
 #: ../tool/seahorse-multi-encrypt.xml.h:8
-msgid "encrypted-package"
-msgstr "krypterat-paket"
+msgid ""
+"Because the files are located remotely, each file will be encrypted "
+"separately."
+msgstr ""
+"På grund av att filerna är fjärrlokaliserade, kommer varje fil att krypteras "
+"separat."
 
-#: ../tool/seahorse-notification.c:580 ../tool/seahorse-notification.c:605
+#: ../tool/seahorse-notification.c:572
 msgid "Key Imported"
 msgid_plural "Keys Imported"
 msgstr[0] "Nyckel importerad"
-msgstr[1] "\"Nycklar importerade"
+msgstr[1] "Nycklar importerade"
 
-#: ../tool/seahorse-notification.c:584 ../tool/seahorse-notification.c:604
+#: ../tool/seahorse-notification.c:576
 #, c-format
 msgid "Imported %i key"
 msgid_plural "Imported %i keys"
-msgstr[0] "Importerade %d nyckel"
-msgstr[1] "Importerade %d nycklar"
+msgstr[0] "Importerade %i nyckel"
+msgstr[1] "Importerade %i nycklar"
 
-#: ../tool/seahorse-notification.c:586
+#: ../tool/seahorse-notification.c:578
 #, c-format
 msgid "Imported a key for"
 msgid_plural "Imported keys for"
@@ -94,60 +140,70 @@ msgstr[0] "Importerade en nyckel för"
 msgstr[1] "Importerade nycklar för"
 
 #. TRANSLATORS: <key id='xxx'> is a custom markup tag, do not translate.
-#: ../tool/seahorse-notification.c:623
+#: ../tool/seahorse-notification.c:606
 #, c-format
 msgid "Signed by <i><key id='%s'/> <b>expired</b></i> on %s."
 msgstr "Signerad av <i><key id='%s'/> <b>gick ut</b></i> den %s."
 
-#: ../tool/seahorse-notification.c:624
+#: ../tool/seahorse-notification.c:607
 msgid "Invalid Signature"
 msgstr "Ogiltig signatur"
 
-#: ../tool/seahorse-notification.c:630
+#: ../tool/seahorse-notification.c:613
 #, c-format
 msgid "Signed by <i><key id='%s'/></i> on %s <b>Expired</b>."
 msgstr "Signerad av <i><key id='%s'/></i> den %s <b>Utgånget</b>."
 
-#: ../tool/seahorse-notification.c:631
+#: ../tool/seahorse-notification.c:614
 msgid "Expired Signature"
 msgstr "Utgången signatur"
 
-#: ../tool/seahorse-notification.c:637
+#: ../tool/seahorse-notification.c:620
 #, c-format
 msgid "Signed by <i><key id='%s'/> <b>Revoked</b></i> on %s."
 msgstr "Signerad av <i><key id='%s'/> <b>Spärrad</b></i> den %s."
 
-#: ../tool/seahorse-notification.c:638
+#: ../tool/seahorse-notification.c:621
 msgid "Revoked Signature"
 msgstr "Spärrad signatur"
 
-#. TRANSLATORS: <key id='xxx'> is a custom markup tag, do not translate.
-#: ../tool/seahorse-notification.c:644
+#: ../tool/seahorse-notification.c:628
+msgid "Good Signature"
+msgstr "Korrekt signatur"
+
+#: ../tool/seahorse-notification.c:629
 #, c-format
 msgid "Signed by <i><key id='%s'/></i> on %s."
 msgstr "Signerad av <i><key id='%s'/></i> den %s."
 
-#: ../tool/seahorse-notification.c:645
-msgid "Good Signature"
-msgstr "Korrekt signatur"
+#: ../tool/seahorse-notification.c:631
+#| msgid "Invalid Signature"
+msgid "Untrusted Valid Signature"
+msgstr "Opålitlig giltig signatur"
 
-#: ../tool/seahorse-notification.c:650
+#: ../tool/seahorse-notification.c:632
+#, c-format
+#| msgid "Signed by <i><key id='%s'/></i> on %s."
+msgid "Valid but <b>untrusted</b> signature by <i><key id='%s'/></i> on %s."
+msgstr "Giltig men <b>opålitlig</b> signatur av <i><key id='%s'/></i> den %s."
+
+#: ../tool/seahorse-notification.c:638
 msgid "Signing key not in keyring."
 msgstr "Signeringsnyckel inte i nyckelring."
 
-#: ../tool/seahorse-notification.c:651
+#: ../tool/seahorse-notification.c:639
 msgid "Unknown Signature"
 msgstr "Okänd signatur"
 
-#: ../tool/seahorse-notification.c:655
+#: ../tool/seahorse-notification.c:643
 msgid "Bad or forged signature. The signed data was modified."
 msgstr "Felaktig eller förfalskad signatur. Signerat data har ändrats."
 
-#: ../tool/seahorse-notification.c:656
+#: ../tool/seahorse-notification.c:644
 msgid "Bad Signature"
 msgstr "Felaktig signatur"
 
-#: ../tool/seahorse-notification.c:664
+#: ../tool/seahorse-notification.c:652
 msgid "Couldn't verify signature."
 msgstr "Kunde inte validera signatur."
 
@@ -155,42 +211,41 @@ msgstr "Kunde inte validera signatur."
 msgid "Notification Messages"
 msgstr "Notifieringsmeddelanden"
 
-#: ../tool/seahorse-passphrase.c:200
-msgid "Passphrase"
-msgstr "Lösenfras"
-
-#: ../tool/seahorse-passphrase.c:203
-msgid "Password:"
-msgstr "Lösenord:"
-
-#. The second and main entry
-#: ../tool/seahorse-passphrase.c:267
-msgid "Confirm:"
-msgstr "Bekräfta:"
-
-#: ../tool/seahorse-passphrase.c:355
+#: ../tool/seahorse-passphrase.c:114
 #, c-format
 msgid "Wrong passphrase."
 msgstr "Felaktig lösenfras."
 
-#: ../tool/seahorse-passphrase.c:359
+#: ../tool/seahorse-passphrase.c:118
 #, c-format
 msgid "Enter new passphrase for '%s'"
-msgstr "Ange ny lösenfras för \"%s\""
+msgstr "Ange ny lösenfras för ”%s”"
 
-#: ../tool/seahorse-passphrase.c:361
+#: ../tool/seahorse-passphrase.c:120
 #, c-format
 msgid "Enter passphrase for '%s'"
-msgstr "Ange lösenfras för \"%s\""
+msgstr "Ange lösenfras för ”%s”"
 
-#: ../tool/seahorse-passphrase.c:364
+#: ../tool/seahorse-passphrase.c:123
 msgid "Enter new passphrase"
 msgstr "Ange ny lösenfras"
 
-#: ../tool/seahorse-passphrase.c:366
+#: ../tool/seahorse-passphrase.c:125
 msgid "Enter passphrase"
 msgstr "Ange lösenfras"
 
+#: ../tool/seahorse-passphrase.c:130
+msgid "Passphrase"
+msgstr "Lösenfras"
+
+#: ../tool/seahorse-passphrase.c:138
+msgid "Ok"
+msgstr "OK"
+
+#: ../tool/seahorse-passphrase.c:139
+msgid "Cancel"
+msgstr "Avbryt"
+
 #: ../tool/seahorse-pgp-encrypted.desktop.in.in.h:1
 msgid "Decrypt File"
 msgstr "Dekryptera fil"
@@ -237,52 +292,53 @@ msgstr "Läser in lista på URL:er från standard in"
 
 #: ../tool/seahorse-tool.c:75
 msgid "file..."
-msgstr "fil..."
+msgstr "fil…"
 
-#: ../tool/seahorse-tool.c:169
-msgid "Choose Recipients"
-msgstr "Välj mottagare"
+#: ../tool/seahorse-tool.c:171
+#| msgid "Encrypting"
+msgid "Encryption settings"
+msgstr "Krypteringsinställningar"
 
-#: ../tool/seahorse-tool.c:234 ../tool/seahorse-tool.c:347
+#: ../tool/seahorse-tool.c:236 ../tool/seahorse-tool.c:350
 msgid "Couldn't load keys"
 msgstr "Kunde inte läsa in nycklar"
 
-#: ../tool/seahorse-tool.c:252
+#: ../tool/seahorse-tool.c:253
 #, c-format
 msgid "Choose Encrypted File Name for '%s'"
-msgstr "Välj krypterat filnamn för \"%s\""
+msgstr "Välj krypterat filnamn för ”%s”"
 
-#: ../tool/seahorse-tool.c:325
+#: ../tool/seahorse-tool.c:328
 msgid "Choose Signer"
 msgstr "Välj signerare"
 
-#: ../tool/seahorse-tool.c:367
+#: ../tool/seahorse-tool.c:370
 #, c-format
 msgid "Choose Signature File Name for '%s'"
-msgstr "Välj signaturfilnamn för \"%s\""
+msgstr "Välj signaturfilnamn för ”%s”"
 
-#: ../tool/seahorse-tool.c:407
+#: ../tool/seahorse-tool.c:410
 msgid "Import is complete"
-msgstr "Importering är färdig"
+msgstr "Importen är färdig"
 
-#: ../tool/seahorse-tool.c:440
+#: ../tool/seahorse-tool.c:443
 msgid "Importing keys ..."
-msgstr "Importerar nycklar ..."
+msgstr "Importerar nycklar …"
 
-#: ../tool/seahorse-tool.c:470
+#: ../tool/seahorse-tool.c:473
 msgid "Import Failed"
-msgstr "Importering misslyckades"
+msgstr "Importen misslyckades"
 
-#: ../tool/seahorse-tool.c:471
+#: ../tool/seahorse-tool.c:474
 msgid "Keys were found but not imported."
 msgstr "Nycklar hittades men importerades inte."
 
-#: ../tool/seahorse-tool.c:494
+#: ../tool/seahorse-tool.c:497
 #, c-format
 msgid "Imported key"
 msgstr "Importerad nyckel"
 
-#: ../tool/seahorse-tool.c:496
+#: ../tool/seahorse-tool.c:499
 #, c-format
 msgid "Imported %d key"
 msgid_plural "Imported %d keys"
@@ -290,159 +346,159 @@ msgstr[0] "Importerade %d nyckel"
 msgstr[1] "Importerade %d nycklar"
 
 #. File to decrypt to
-#: ../tool/seahorse-tool.c:518
+#: ../tool/seahorse-tool.c:521
 #, c-format
 msgid "Choose Decrypted File Name for '%s'"
-msgstr "Välj dekrypterat filnamn för \"%s\""
+msgstr "Välj dekrypterat filnamn för ”%s”"
 
-#: ../tool/seahorse-tool.c:575
+#: ../tool/seahorse-tool.c:578
 #, c-format
 msgid "Choose Original File for '%s'"
-msgstr "Välj originalfil för \"%s\""
+msgstr "Välj originalfil för ”%s”"
 
 #.
 #. * TODO: What should happen with multiple files at this point.
 #. * The last thing we want to do is cascade a big pile of error
 #. * dialogs at the user.
 #.
-#: ../tool/seahorse-tool.c:648
+#: ../tool/seahorse-tool.c:651
 #, c-format
 msgid "No valid signatures found"
 msgstr "Inga giltiga signaturer hittades"
 
-#: ../tool/seahorse-tool.c:697
+#: ../tool/seahorse-tool.c:698
 msgid "File Encryption Tool"
 msgstr "Filkrypteringsverktyg"
 
-#: ../tool/seahorse-tool.c:713
+#: ../tool/seahorse-tool.c:716
 msgid "Encrypting"
 msgstr "Kryptering"
 
-#: ../tool/seahorse-tool.c:714
+#: ../tool/seahorse-tool.c:717
 #, c-format
 msgid "Couldn't encrypt file: %s"
 msgstr "Kunde inte kryptera fil: %s"
 
-#: ../tool/seahorse-tool.c:722
+#: ../tool/seahorse-tool.c:725
 msgid "Signing"
 msgstr "Signering"
 
-#: ../tool/seahorse-tool.c:723
+#: ../tool/seahorse-tool.c:726
 #, c-format
 msgid "Couldn't sign file: %s"
 msgstr "Kunde inte signera fil: %s"
 
-#: ../tool/seahorse-tool.c:728
+#: ../tool/seahorse-tool.c:731
 msgid "Importing"
-msgstr "Importering"
+msgstr "Importerar"
 
-#: ../tool/seahorse-tool.c:729
+#: ../tool/seahorse-tool.c:732
 #, c-format
 msgid "Couldn't import keys from file: %s"
 msgstr "Kunde inte importera nycklar från fil: %s"
 
-#: ../tool/seahorse-tool.c:735
+#: ../tool/seahorse-tool.c:738
 msgid "Decrypting"
 msgstr "Dekrypterar"
 
-#: ../tool/seahorse-tool.c:736
+#: ../tool/seahorse-tool.c:739
 #, c-format
 msgid "Couldn't decrypt file: %s"
 msgstr "Kunde inte dekryptera fil: %s"
 
-#: ../tool/seahorse-tool.c:741
+#: ../tool/seahorse-tool.c:744
 msgid "Verifying"
 msgstr "Validerar"
 
-#: ../tool/seahorse-tool.c:742
+#: ../tool/seahorse-tool.c:745
 #, c-format
 msgid "Couldn't verify file: %s"
 msgstr "Kunde inte validera fil: %s"
 
-#: ../tool/seahorse-tool-files.c:120
+#: ../tool/seahorse-tool-files.c:119
 msgid "Ace (.ace)"
 msgstr "Ace (.ace)"
 
-#: ../tool/seahorse-tool-files.c:121
+#: ../tool/seahorse-tool-files.c:120
 msgid "Ar (.ar)"
 msgstr "Ar (.ar)"
 
-#: ../tool/seahorse-tool-files.c:122
+#: ../tool/seahorse-tool-files.c:121
 msgid "Arj (.arj)"
 msgstr "Arj (.arj)"
 
-#: ../tool/seahorse-tool-files.c:129
+#: ../tool/seahorse-tool-files.c:128
 msgid "Ear (.ear)"
 msgstr "Ear (.ear)"
 
-#: ../tool/seahorse-tool-files.c:130
+#: ../tool/seahorse-tool-files.c:129
 msgid "Self-extracting zip (.exe)"
 msgstr "Självuppackande zip (.exe)"
 
-#: ../tool/seahorse-tool-files.c:132
+#: ../tool/seahorse-tool-files.c:131
 msgid "Jar (.jar)"
 msgstr "Jar (.jar)"
 
-#: ../tool/seahorse-tool-files.c:133
+#: ../tool/seahorse-tool-files.c:132
 msgid "Lha (.lzh)"
 msgstr "Lha (.lzh)"
 
-#: ../tool/seahorse-tool-files.c:135
+#: ../tool/seahorse-tool-files.c:134
 msgid "Rar (.rar)"
 msgstr "Rar (.rar)"
 
-#: ../tool/seahorse-tool-files.c:137
+#: ../tool/seahorse-tool-files.c:136
 msgid "Tar uncompressed (.tar)"
 msgstr "Tar okomprimerad (.tar)"
 
-#: ../tool/seahorse-tool-files.c:138
+#: ../tool/seahorse-tool-files.c:137
 msgid "Tar compressed with bzip (.tar.bz)"
 msgstr "Tar komprimerad med bzip (.tar.bz)"
 
-#: ../tool/seahorse-tool-files.c:139
+#: ../tool/seahorse-tool-files.c:138
 msgid "Tar compressed with bzip2 (.tar.bz2)"
 msgstr "Tar komprimerad med bzip2 (.tar.bz2)"
 
-#: ../tool/seahorse-tool-files.c:140
+#: ../tool/seahorse-tool-files.c:139
 msgid "Tar compressed with gzip (.tar.gz)"
 msgstr "Tar komprimerad med gzip (.tar.gz)"
 
-#: ../tool/seahorse-tool-files.c:141
+#: ../tool/seahorse-tool-files.c:140
 msgid "Tar compressed with lzop (.tar.lzo)"
 msgstr "Tar komprimerad med lzop (.tar.lzo)"
 
-#: ../tool/seahorse-tool-files.c:142
+#: ../tool/seahorse-tool-files.c:141
 msgid "Tar compressed with compress (.tar.Z)"
 msgstr "Tar komprimerad med compress (.tar.Z)"
 
-#: ../tool/seahorse-tool-files.c:144
+#: ../tool/seahorse-tool-files.c:143
 msgid "War (.war)"
 msgstr "War (.war)"
 
-#: ../tool/seahorse-tool-files.c:145
+#: ../tool/seahorse-tool-files.c:144
 msgid "Zip (.zip)"
 msgstr "Zip (.zip)"
 
-#: ../tool/seahorse-tool-files.c:146
+#: ../tool/seahorse-tool-files.c:145
 msgid "Zoo (.zoo)"
 msgstr "Zoo (.zoo)"
 
-#: ../tool/seahorse-tool-files.c:147
+#: ../tool/seahorse-tool-files.c:146
 msgid "7-Zip (.7z)"
 msgstr "7-Zip (.7z)"
 
 #. TRANSLATOR: This string will become
 #. * "You have selected %d files and %d folders"
-#: ../tool/seahorse-tool-files.c:327
+#: ../tool/seahorse-tool-files.c:328
 #, c-format
 msgid "You have selected %d file "
 msgid_plural "You have selected %d files "
-msgstr[0] "Du har markerat %d fil "
-msgstr[1] "Du har markerat %d filer "
+msgstr[0] "Du har markerat %d fil"
+msgstr[1] "Du har markerat %d filer"
 
 #. TRANSLATOR: This string will become
 #. * "You have selected %d files and %d folders"
-#: ../tool/seahorse-tool-files.c:332
+#: ../tool/seahorse-tool-files.c:333
 #, c-format
 msgid "and %d folder"
 msgid_plural "and %d folders"
@@ -451,34 +507,34 @@ msgstr[1] "och %d mappar"
 
 #. TRANSLATOR: "%s%s" are "You have selected %d files and %d folders"
 #. * Swap order with "%2$s%1$s" if needed
-#: ../tool/seahorse-tool-files.c:337
+#: ../tool/seahorse-tool-files.c:338
 #, c-format
 msgid "<b>%s%s</b>"
 msgstr "<b>%s%s</b>"
 
-#: ../tool/seahorse-tool-files.c:345
+#: ../tool/seahorse-tool-files.c:346
 #, c-format
 msgid "You have selected %d file"
 msgid_plural "You have selected %d files"
 msgstr[0] "Du har markerat %d fil "
 msgstr[1] "Du har markerat %d filer "
 
-#: ../tool/seahorse-tool-files.c:350
+#: ../tool/seahorse-tool-files.c:351
 #, c-format
 msgid "You have selected %d folder"
 msgid_plural "You have selected %d folders"
 msgstr[0] "Du har markerat %d mapp"
 msgstr[1] "Du har markerat %d mappar"
 
-#: ../tool/seahorse-tool-files.c:868
+#: ../tool/seahorse-tool-files.c:866
 msgid "Preparing..."
-msgstr "Förbereder..."
+msgstr "Förbereder…"
 
-#: ../tool/seahorse-tool-files.c:877 ../tool/seahorse-tool-files.c:900
+#: ../tool/seahorse-tool-files.c:875 ../tool/seahorse-tool-files.c:898
 msgid "Couldn't list files"
 msgstr "Kunde inte lista filer"
 
-#: ../tool/seahorse-tool-files.c:887 ../tool/seahorse-util.c:647
+#: ../tool/seahorse-tool-files.c:885 ../tool/seahorse-util.c:399
 msgid "Couldn't package files"
 msgstr "Kunde inte paketera filer"
 
@@ -486,47 +542,42 @@ msgstr "Kunde inte paketera filer"
 msgid "Decryption failed. You probably do not have the decryption key."
 msgstr "Dekryptering misslyckades. Du kanske inte har dekrypteringsnyckeln."
 
-#: ../tool/seahorse-util.c:223
+#: ../tool/seahorse-util.c:200
 msgid "%Y-%m-%d"
 msgstr "%Y-%m-%d"
 
-#: ../tool/seahorse-util.c:642
+#: ../tool/seahorse-util.c:394
 msgid "Couldn't run file-roller"
 msgstr "Kunde inte köra file-roller"
 
-#: ../tool/seahorse-util.c:648
+#: ../tool/seahorse-util.c:400
 msgid "The file-roller process did not complete successfully"
 msgstr "File-roller-processen avslutades inte korrekt"
 
 #. Filter for PGP keys. We also include *.asc, as in many
 #. cases that extension is associated with text/plain
-#: ../tool/seahorse-util.c:708
+#: ../tool/seahorse-util.c:436
 msgid "All key files"
 msgstr "Alla nyckelfiler"
 
-#: ../tool/seahorse-util.c:715 ../tool/seahorse-util.c:755
+#: ../tool/seahorse-util.c:443 ../tool/seahorse-util.c:483
 msgid "All files"
 msgstr "Alla filer"
 
-#: ../tool/seahorse-util.c:748
+#: ../tool/seahorse-util.c:476
 msgid "Archive files"
 msgstr "Arkivfiler"
 
-#: ../tool/seahorse-util.c:777
+#: ../tool/seahorse-util.c:505
 msgid ""
 "<b>A file already exists with this name.</b>\n"
 "\n"
 "Do you want to replace it with a new file?"
 msgstr ""
-"<b>En fil finns redan med detta namn.</b>\n"
+"<b>Det finns redan en fil med detta namn.</b>\n"
 "\n"
 "Vill du ersätta den med en ny fil?"
 
-#: ../tool/seahorse-util.c:780
+#: ../tool/seahorse-util.c:508
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Ersätt"
-
-#: ../tool/seahorse-widget.c:365
-#, c-format
-msgid "Could not display help: %s"
-msgstr "Kunde inte visa hjälp: %s"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]