[gnome-color-manager] Updated Norwegian bokmål transla tion.commit 1fa962785d9040e25bb639e5369aa837038dd5c9
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:   Sun Jun 8 10:54:18 2014 +0200

    Updated Norwegian bokmål translation.

 po/nb.po |  226 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 113 insertions(+), 113 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 3995fe2..48e33b9 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -5,10 +5,10 @@
 # Torstein Adolf Winterseth <kvikende fsfe org>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnome-color-manager 3.11.x\n"
+"Project-Id-Version: gnome-color-manager 3.13.x\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-03-20 08:20+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-03-21 15:59+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-06-08 10:53+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-06-08 10:54+0200\n"
 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "Language: nb\n"
@@ -49,7 +49,7 @@ msgstr "_Mål"
 
 #. the color representation
 #. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
-#: ../data/gcm-picker.ui.h:6 ../src/gcm-viewer.c:687
+#: ../data/gcm-picker.ui.h:6 ../src/gcm-viewer.c:689
 msgid "XYZ"
 msgstr "XYZ"
 
@@ -82,7 +82,7 @@ msgstr "Fargeområde"
 #. These are the values of the chosen color in Red, Green, Blue encoding
 #. TRANSLATORS: this is the colorspace, e.g. red, green, blue
 #. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
-#: ../data/gcm-picker.ui.h:18 ../src/gcm-utils.c:329 ../src/gcm-viewer.c:707
+#: ../data/gcm-picker.ui.h:18 ../src/gcm-utils.c:329 ../src/gcm-viewer.c:709
 msgid "RGB"
 msgstr "RGB"
 
@@ -215,7 +215,8 @@ msgstr "Svar inn"
 msgid ""
 "A tone reproduction curve is the mapping of scene luminance to display "
 "luminance"
-msgstr "En tonegjengivelseskurve viser forholdet mellom luminans for bilde og skjerm"
+msgstr ""
+"En tonegjengivelseskurve viser forholdet mellom luminans for bilde og skjerm"
 
 #: ../data/gcm-viewer.ui.h:36
 msgid "TRC"
@@ -281,11 +282,11 @@ msgstr ""
 msgid "Metadata"
 msgstr "Metadata"
 
-#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:407
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:409
 msgid "Getting default parameters"
 msgstr "Henter forvalgte parametere"
 
-#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:412
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:414
 msgid ""
 "This pre-calibrates the screen by sending colored and gray patches to your "
 "screen and measuring them with the hardware device."
@@ -293,19 +294,19 @@ msgstr ""
 "Dette forhåndskalibrerer skjermen ved å sende fargede og grå lapper til "
 "skjermen for så å måle dem med måleinstrumentet."
 
-#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:504
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:506
 msgid "Reading the patches"
 msgstr "Leser lappene"
 
-#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:509
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:511
 msgid "Reading the patches using the color measuring instrument."
 msgstr "Leser lappene ved å bruke fargemåleinstrumentet."
 
-#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:613
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:615
 msgid "Drawing the patches"
 msgstr "Tegner lapper"
 
-#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:618
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:620
 msgid ""
 "Drawing the generated patches to the screen, which will then be measured by "
 "the hardware device."
@@ -313,47 +314,47 @@ msgstr ""
 "Tegner lappene som ble laget til skjermen, som så vil måles av "
 "måleinstrumentet."
 
-#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:717 ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1079
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:719 ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1081
 msgid "Generating the profile"
 msgstr "Lager profilen"
 
-#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:722
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:724
 msgid "Generating the ICC color profile that can be used with this screen."
 msgstr "Lager ICC-fargeprofil som kan brukes med denne skjermen."
 
-#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:893
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:895
 msgid "Copying files"
 msgstr "Kopierer filer"
 
-#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:898
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:900
 msgid "Copying source image, chart data and CIE reference values."
 msgstr "Kopierer kildebilde, diagramdata og CIE-referanseverdier."
 
-#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:969
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:971
 msgid "Measuring the patches"
 msgstr "Måler lappene"
 
-#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:974
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:976
 msgid "Detecting the reference patches and measuring them."
 msgstr "Finner referanselappene og måler dem."
 
-#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1084
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1086
 msgid "Generating the ICC color profile that can be used with this device."
 msgstr "Lager ICC-fargeprofil som kan brukes med denne enheten."
 
-#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1449
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1451
 msgid "Printing patches"
 msgstr "Skriver ut lapper"
 
-#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1454
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1456
 msgid "Rendering the patches for the selected paper and ink."
 msgstr "Tegner lappene for det valgte papiret og blekket."
 
-#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1835
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1837
 msgid "Wait for the ink to dry"
 msgstr "Vent på at blekket skal tørke"
 
-#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1840
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1842
 msgid ""
 "Please wait a few minutes for the ink to dry. Profiling damp ink will "
 "produce a poor profile and may damage your color measuring instrument."
@@ -361,11 +362,11 @@ msgstr ""
 "Vent noen minutter på at blekket skal tørke. Å lage profil av våt blekk vil "
 "gi dårlig resultat og kan skade måleinstrumentet."
 
-#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2017
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2019
 msgid "Set up instrument"
 msgstr "Sett opp instrument"
 
-#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2022
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2024
 msgid "Setting up the instrument for use…"
 msgstr "Setter opp instrumentet for bruk …"
 
@@ -589,7 +590,7 @@ msgid "Select calibration target image"
 msgstr "Velg bilde for kalibreringsmål"
 
 #: ../src/gcm-calibrate.c:679 ../src/gcm-calibrate.c:724
-#: ../src/gcm-calibrate.c:819 ../src/gcm-viewer.c:440
+#: ../src/gcm-calibrate.c:819 ../src/gcm-viewer.c:442
 msgid "_Cancel"
 msgstr "A_vbryt"
 
@@ -605,7 +606,7 @@ msgstr "Støttede bildefiler"
 
 #. TRANSLATORS: filter name on the file->open dialog
 #: ../src/gcm-calibrate.c:697 ../src/gcm-calibrate.c:751
-#: ../src/gcm-viewer.c:466
+#: ../src/gcm-viewer.c:468
 msgid "All files"
 msgstr "Alle filer"
 
@@ -620,7 +621,7 @@ msgid "CIE values"
 msgstr "CIE-verdier"
 
 #. TRANSLATORS: dialog for file->open dialog
-#: ../src/gcm-calibrate.c:817 ../src/gcm-viewer.c:438
+#: ../src/gcm-calibrate.c:817 ../src/gcm-viewer.c:440
 msgid "Select ICC Profile File"
 msgstr "Velg fil for ICC-profil"
 
@@ -1007,13 +1008,12 @@ msgid "LCD (RGB LED backlight)"
 msgstr "LCD (RGB LED-baklys)"
 
 #: ../src/gcm-calibrate-main.c:1466
-#, fuzzy
 msgid "LCD (Wide Gamut RGB LED backlight)"
-msgstr "LCD ("
+msgstr "LCD (Wide Gamut RGB LED-baklys)"
 
 #: ../src/gcm-calibrate-main.c:1475
 msgid "LCD (Wide Gamut CCFL backlight)"
-msgstr ""
+msgstr "LCD (Wide Gamut CCFL-baklys)"
 
 #: ../src/gcm-calibrate-main.c:1484
 msgid "CRT"
@@ -1212,8 +1212,8 @@ msgid "Copyright (c)"
 msgstr "Opphavsrett ©"
 
 #. TRANSLATORS: we can make this modal (stay on top of) another window
-#: ../src/gcm-calibrate-main.c:2345 ../src/gcm-picker.c:793
-#: ../src/gcm-viewer.c:1797
+#: ../src/gcm-calibrate-main.c:2345 ../src/gcm-picker.c:813
+#: ../src/gcm-viewer.c:1803
 msgid "Set the parent window to make this modal"
 msgstr "Sett opphavsvindu for å gjøre dette modalt"
 
@@ -1231,26 +1231,26 @@ msgstr "Enhet ble ikke oppgitt!"
 msgid "No profile"
 msgstr "Ingen profil"
 
-#: ../src/gcm-cell-renderer-profile-text.c:88
+#: ../src/gcm-cell-renderer-profile-text.c:87
 #, c-format
 msgid "Default %s"
 msgstr "Forvalg %s"
 
 #. TRANSLATORS: this is a profile prefix to signify the
 #. * profile has been auto-generated for this hardware
-#: ../src/gcm-cell-renderer-profile-text.c:103
+#: ../src/gcm-cell-renderer-profile-text.c:102
 msgid "Default: "
 msgstr "Forvalg: "
 
 #. TRANSLATORS: this is a profile prefix to signify the
 #. * profile his a standard space like AdobeRGB
-#: ../src/gcm-cell-renderer-profile-text.c:108
+#: ../src/gcm-cell-renderer-profile-text.c:107
 msgid "Colorspace: "
 msgstr "Fargeområde: "
 
 #. TRANSLATORS: this is a profile prefix to signify the
 #. * profile is a test profile
-#: ../src/gcm-cell-renderer-profile-text.c:113
+#: ../src/gcm-cell-renderer-profile-text.c:112
 msgid "Test profile: "
 msgstr "Testprofil: "
 
@@ -1276,7 +1276,7 @@ msgstr "ICC-profil som skal installeres"
 msgid "No filename specified"
 msgstr "Filnavn ikke oppgitt"
 
-#: ../src/gcm-import.c:147 ../src/gcm-viewer.c:1441
+#: ../src/gcm-import.c:147 ../src/gcm-viewer.c:1447
 msgid "Failed to open ICC profile"
 msgstr "Klarte ikke å åpne ICC-profil"
 
@@ -1329,7 +1329,7 @@ msgstr "Importer fargeprofil?"
 msgid "Import"
 msgstr "Importer"
 
-#: ../src/gcm-import.c:292 ../src/gcm-viewer.c:1474
+#: ../src/gcm-import.c:292 ../src/gcm-viewer.c:1480
 msgid "Failed to import file"
 msgstr "Klarte ikke å importere filen"
 
@@ -1407,39 +1407,39 @@ msgstr "Program for EDID-inspeksjon"
 #. TRANSLATORS: this is when the ambient light level is unknown
 #. TRANSLATORS: this the ICC profile type
 #. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
-#: ../src/gcm-picker.c:217 ../src/gcm-picker.c:224 ../src/gcm-viewer.c:676
-#: ../src/gcm-viewer.c:726
+#: ../src/gcm-picker.c:218 ../src/gcm-picker.c:225 ../src/gcm-viewer.c:678
+#: ../src/gcm-viewer.c:728
 msgid "Unknown"
 msgstr "Ukjent"
 
-#: ../src/gcm-picker.c:369
+#: ../src/gcm-picker.c:389
 msgid "No colorimeter is attached."
 msgstr "Ingen fargemåler er koblet til."
 
-#: ../src/gcm-picker.c:386
+#: ../src/gcm-picker.c:406
 msgid "The sensor has no native driver."
 msgstr "Sensoren har ingen driver for denne plattformen."
 
 #. TRANSLATORS: this is displayed the user has not got suitable hardware
-#: ../src/gcm-picker.c:395
+#: ../src/gcm-picker.c:415
 msgid "The attached colorimeter is not capable of reading a spot color."
 msgstr "Den tilkoblede fargemåleren kan ikke lese punktfarger."
 
 #. TRANSLATORS: this is when there are no profiles that can be used;
 #. * the search term is either "RGB" or "CMYK"
-#: ../src/gcm-picker.c:646
+#: ../src/gcm-picker.c:666
 #, c-format
 msgid "No %s color spaces available"
 msgstr "Ingen %s-fargeområder tilgjengelig"
 
 #. TRANSLATORS: tool that is used to pick colors
-#: ../src/gcm-picker.c:808
+#: ../src/gcm-picker.c:828
 msgid "GNOME Color Manager Color Picker"
 msgstr "Fargevelger for GNOME fargehåndtering"
 
 #. TRANSLATORS: this is the colorspace, e.g. cyan, magenta, yellow, black
 #. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
-#: ../src/gcm-utils.c:333 ../src/gcm-viewer.c:719
+#: ../src/gcm-utils.c:333 ../src/gcm-viewer.c:721
 msgid "CMYK"
 msgstr "CMYK"
 
@@ -1449,320 +1449,320 @@ msgid "gray"
 msgstr "grå"
 
 #. TRANSLATORS: title, usually we can tell based on the EDID data or output name
-#: ../src/gcm-viewer.c:384
+#: ../src/gcm-viewer.c:386
 msgid "Permanently delete profile?"
 msgstr "Slett profilen permanent?"
 
 #. TRANSLATORS: dialog message
-#: ../src/gcm-viewer.c:387
+#: ../src/gcm-viewer.c:389
 msgid ""
 "Are you sure you want to remove this profile from your system permanently?"
 msgstr "Er du sikker på at du vil fjerne denne profilen fra systemet for godt?"
 
 #. TRANSLATORS: button, delete a profile
-#: ../src/gcm-viewer.c:390
+#: ../src/gcm-viewer.c:392
 msgid "Delete"
 msgstr "Slett"
 
-#: ../src/gcm-viewer.c:441
+#: ../src/gcm-viewer.c:443
 msgid "_Import"
 msgstr "_Importer"
 
 #. TRANSLATORS: filter name on the file->open dialog
-#: ../src/gcm-viewer.c:459
+#: ../src/gcm-viewer.c:461
 msgid "Supported ICC profiles"
 msgstr "Støttede ICC-profiler"
 
 #. TRANSLATORS: could not read file
-#: ../src/gcm-viewer.c:495
+#: ../src/gcm-viewer.c:497
 msgid "Failed to copy file"
 msgstr "Klarte ikke å kopiere filen"
 
 #. TRANSLATORS: this the ICC profile type
-#: ../src/gcm-viewer.c:649
+#: ../src/gcm-viewer.c:651
 msgid "Input device"
 msgstr "Inndataenhet"
 
 #. TRANSLATORS: this the ICC profile type
-#: ../src/gcm-viewer.c:653
+#: ../src/gcm-viewer.c:655
 msgid "Display device"
 msgstr "Skjermenhet"
 
 #. TRANSLATORS: this the ICC profile type
-#: ../src/gcm-viewer.c:657
+#: ../src/gcm-viewer.c:659
 msgid "Output device"
 msgstr "Utdataenhet"
 
 #. TRANSLATORS: this the ICC profile type
-#: ../src/gcm-viewer.c:661
+#: ../src/gcm-viewer.c:663
 msgid "Devicelink"
 msgstr "Devicelink"
 
 #. TRANSLATORS: this the ICC profile type
-#: ../src/gcm-viewer.c:665
+#: ../src/gcm-viewer.c:667
 msgid "Colorspace conversion"
 msgstr "Konvertering av fargeområde"
 
 #. TRANSLATORS: this the ICC profile kind
-#: ../src/gcm-viewer.c:669
+#: ../src/gcm-viewer.c:671
 msgid "Abstract"
 msgstr "Abstrakt"
 
 #. TRANSLATORS: this the ICC profile type
-#: ../src/gcm-viewer.c:673
+#: ../src/gcm-viewer.c:675
 msgid "Named color"
 msgstr "Navngitt farge"
 
 #. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
-#: ../src/gcm-viewer.c:691
+#: ../src/gcm-viewer.c:693
 msgid "LAB"
 msgstr "LAB"
 
 #. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
-#: ../src/gcm-viewer.c:695
+#: ../src/gcm-viewer.c:697
 msgid "LUV"
 msgstr "LUV"
 
 #. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
-#: ../src/gcm-viewer.c:699
+#: ../src/gcm-viewer.c:701
 msgid "YCbCr"
 msgstr "YCbCr"
 
 #. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
-#: ../src/gcm-viewer.c:703
+#: ../src/gcm-viewer.c:705
 msgid "Yxy"
 msgstr "Yxy"
 
 #. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
-#: ../src/gcm-viewer.c:711
+#: ../src/gcm-viewer.c:713
 msgid "Gray"
 msgstr "Grå"
 
 #. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
-#: ../src/gcm-viewer.c:715
+#: ../src/gcm-viewer.c:717
 msgid "HSV"
 msgstr "HSV"
 
 #. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
-#: ../src/gcm-viewer.c:723
+#: ../src/gcm-viewer.c:725
 msgid "CMY"
 msgstr "CMY"
 
 #. TRANSLATORS: e.g. sRGB or adbode RGB
-#: ../src/gcm-viewer.c:762
+#: ../src/gcm-viewer.c:764
 msgid "Standard space"
 msgstr "Standard område"
 
 #. TRANSLATORS: the raw EDID MD5 of the display device
-#: ../src/gcm-viewer.c:764
+#: ../src/gcm-viewer.c:766
 msgid "Display checksum"
 msgstr "Sjekksum for skjermc"
 
-#: ../src/gcm-viewer.c:765
+#: ../src/gcm-viewer.c:767
 msgid "Display model"
 msgstr "Modell av skjerm"
 
-#: ../src/gcm-viewer.c:766
+#: ../src/gcm-viewer.c:768
 msgid "Display serial number"
 msgstr "Serienummer for skjerm"
 
 #. TRANSLATORS: the PNPID is a three letter code, e.g. DEL
-#: ../src/gcm-viewer.c:768
+#: ../src/gcm-viewer.c:770
 msgid "Display PNPID"
 msgstr "PNPID for skjerm"
 
 #. TRANSLATORS: who made the display
-#: ../src/gcm-viewer.c:770
+#: ../src/gcm-viewer.c:772
 msgid "Display vendor"
 msgstr "Skjermprodusent"
 
 #. TRANSLATORS: the raw profile MD5
-#: ../src/gcm-viewer.c:772
+#: ../src/gcm-viewer.c:774
 msgid "File checksum"
 msgstr "Sjekksum for fil"
 
 #. TRANSLATORS: the color framework, e.g. 'colord'
-#: ../src/gcm-viewer.c:774
+#: ../src/gcm-viewer.c:776
 msgid "Framework product"
 msgstr "Rammeverksprodukt"
 
 #. TRANSLATORS: the framework binary, e.g. gcm-viewer
-#: ../src/gcm-viewer.c:776
+#: ../src/gcm-viewer.c:778
 msgid "Framework program"
 msgstr "Program fra rammeverk"
 
 #. TRANSLATORS: the framework release, e.g. '1.22'
-#: ../src/gcm-viewer.c:778
+#: ../src/gcm-viewer.c:780
 msgid "Framework version"
 msgstr "Versjon for rammeverk"
 
 #. TRANSLATORS: Where the profile data came from, e.g. 'test' or 'standard'
-#: ../src/gcm-viewer.c:780
+#: ../src/gcm-viewer.c:782
 msgid "Data source type"
 msgstr "Type datakilde"
 
 #. TRANSLATORS: how the qualifier is formatted, e.g. 'ColorSpace.Paper.DPI'
-#: ../src/gcm-viewer.c:782
+#: ../src/gcm-viewer.c:784
 msgid "Mapping format"
 msgstr "Format for kobling"
 
 #. TRANSLATORS: The qualifiers for the profile, e.g. 'RGB.Glossy.300dpi'
-#: ../src/gcm-viewer.c:784
+#: ../src/gcm-viewer.c:786
 msgid "Mapping qualifier"
 msgstr "Kvalifikator for kobling"
 
 #. TRANSLATORS: The original device the profile was made for
-#: ../src/gcm-viewer.c:786
+#: ../src/gcm-viewer.c:788
 msgid "Mapping device"
 msgstr "Opprinnelig enhet"
 
 #. TRANSLATORS: The average error when making the profile
-#: ../src/gcm-viewer.c:788
+#: ../src/gcm-viewer.c:790
 msgid "Delta-E average"
 msgstr "Delta-E gjennomsnitt"
 
 #. TRANSLATORS: the maximum error when making the profile
-#: ../src/gcm-viewer.c:790
+#: ../src/gcm-viewer.c:792
 msgid "Delta-E maximum"
 msgstr "Delta-E maksimum"
 
 #. TRANSLATORS: the RMS error when making the profile
-#: ../src/gcm-viewer.c:792
+#: ../src/gcm-viewer.c:794
 msgid "Delta-E RMS"
 msgstr "Delta-E RMS"
 
 #. TRANSLATORS: The device name, e.g. 'huey'
-#: ../src/gcm-viewer.c:794
+#: ../src/gcm-viewer.c:796
 msgid "Calibration device"
 msgstr "Kalibreringsenhet"
 
 #. TRANSLATORS: screen type e.g. 'glossy' or 'matte'
-#: ../src/gcm-viewer.c:796
+#: ../src/gcm-viewer.c:798
 msgid "Screen surface finish"
 msgstr "Type overflate på skjerm"
 
 #. TRANSLATORS: e.g. DVI or VGA
-#: ../src/gcm-viewer.c:798
+#: ../src/gcm-viewer.c:800
 msgid "Connection type"
 msgstr "Tilkoblingstype"
 
 #. TRANSLATORS: e.g. Screen brightness in percent
-#: ../src/gcm-viewer.c:800
+#: ../src/gcm-viewer.c:802
 msgid "Screen brightness"
 msgstr "Lysstyrke for skjerm"
 
 #. TRANSLATORS: e.g. the 3D volume of the gamut graph
-#: ../src/gcm-viewer.c:802
+#: ../src/gcm-viewer.c:804
 msgid "Gamut volume"
 msgstr "Gamut-volum"
 
 #. TRANSLATORS: e.g. what proportion of sRGB is covered
-#: ../src/gcm-viewer.c:804
+#: ../src/gcm-viewer.c:806
 msgid "sRGB coverage"
 msgstr "sRGB-dekning"
 
 #. TRANSLATORS: e.g. what proportion of AdobeRGB is covered
-#: ../src/gcm-viewer.c:806
+#: ../src/gcm-viewer.c:808
 msgid "Adobe RGB coverage"
 msgstr "Adobe RGB-dekning"
 
 #. TRANSLATORS: the profile is broken
-#: ../src/gcm-viewer.c:917
+#: ../src/gcm-viewer.c:919
 msgid "No description has been set"
 msgstr "Ingen beskrivelse er satt"
 
 #. TRANSLATORS: the profile is broken
-#: ../src/gcm-viewer.c:921
+#: ../src/gcm-viewer.c:923
 msgid "No copyright has been set"
 msgstr "Ingen opphavsrett er satt"
 
 #. TRANSLATORS: the profile is broken
-#: ../src/gcm-viewer.c:925
+#: ../src/gcm-viewer.c:927
 msgid "The display compensation table is invalid"
 msgstr "Kompensasjonstabell for skjermen er ugyldig"
 
 #. TRANSLATORS: the profile is broken
-#: ../src/gcm-viewer.c:929
+#: ../src/gcm-viewer.c:931
 msgid "A scum dot is present for media white"
-msgstr ""
+msgstr "En «scum dot» finnes ikke for hvitt medie"
 
 #. TRANSLATORS: the profile is broken
-#: ../src/gcm-viewer.c:933
+#: ../src/gcm-viewer.c:935
 msgid "The gray axis contains significant amounts of color"
 msgstr "Grå akse inneholder betydelige mengder med farge"
 
 #. TRANSLATORS: the profile is broken
-#: ../src/gcm-viewer.c:937
+#: ../src/gcm-viewer.c:939
 msgid "The gray axis is non-monotonic"
 msgstr "Grå akse er ikke monoton"
 
 #. TRANSLATORS: the profile is broken
-#: ../src/gcm-viewer.c:941
+#: ../src/gcm-viewer.c:943
 msgid "One or more of the primaries are invalid"
 msgstr "En av flere av hovedverdiene er ugyldig"
 
 #. TRANSLATORS: the profile is broken
-#: ../src/gcm-viewer.c:945
+#: ../src/gcm-viewer.c:947
 msgid "The primaries do not add to white"
-msgstr ""
+msgstr "Hovedverdiene legger ikke til hvit"
 
 #. TRANSLATORS: the profile is broken
-#: ../src/gcm-viewer.c:949
+#: ../src/gcm-viewer.c:951
 msgid "One or more of the primaries is unlikely"
 msgstr "En eller flere av hovedverdiene er usannsynlig"
 
 #. TRANSLATORS: the profile is broken
-#: ../src/gcm-viewer.c:953
+#: ../src/gcm-viewer.c:955
 msgid "The white is not D50 white"
 msgstr "Hvit er ikke D50 hvit"
 
 #. TRANSLATORS: the profile is broken
-#: ../src/gcm-viewer.c:957
+#: ../src/gcm-viewer.c:959
 msgid "The whitepoint temperature is unlikely"
 msgstr "Temperatur for hvitpunkt er usannsynlig"
 
 #. TRANSLATORS: the profile is broken
-#: ../src/gcm-viewer.c:961
+#: ../src/gcm-viewer.c:963
 msgid "Unknown warning type"
 msgstr "Ukjent type advarsel"
 
 #. TRANSLATORS: if the device has a VCGT profile
-#: ../src/gcm-viewer.c:1103
+#: ../src/gcm-viewer.c:1105
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
 
 #. TRANSLATORS: if the device has a VCGT profile
-#: ../src/gcm-viewer.c:1106
+#: ../src/gcm-viewer.c:1108
 msgid "No"
 msgstr "Nei"
 
 #. TRANSLATORS: profiles that have warnings are useable,
 #. * but may not be any good
-#: ../src/gcm-viewer.c:1132
+#: ../src/gcm-viewer.c:1134
 msgid "The profile has the following problems:"
 msgstr "Profilen har følgende problemer:"
 
 #. TRANSLATORS: this is the icc creation date strftime format
-#: ../src/gcm-viewer.c:1224
+#: ../src/gcm-viewer.c:1226
 msgid "%B %e %Y, %I:%M:%S %p"
 msgstr "%B %e %Y, %H.%M.%S"
 
 #. TRANSLATORS: this is the tooltip when the profile can be deleted
-#: ../src/gcm-viewer.c:1247
+#: ../src/gcm-viewer.c:1249
 msgid "Delete this profile"
 msgstr "Slett denne profilen"
 
 #. TRANSLATORS: this is the tooltip when the profile cannot be deleted
-#: ../src/gcm-viewer.c:1250
+#: ../src/gcm-viewer.c:1252
 msgid "This profile cannot be deleted"
 msgstr "Denne profilen kan ikke slettes"
 
 #. TRANSLATORS: show just the one profile, rather than all
-#: ../src/gcm-viewer.c:1800
+#: ../src/gcm-viewer.c:1806
 msgid "Set the specific profile to show"
 msgstr "Angi spesifikk profil som skal vises"
 
 #. TRANSLATORS: show just the one filename, rather than all
-#: ../src/gcm-viewer.c:1803
+#: ../src/gcm-viewer.c:1809
 msgid "Set the specific file to show"
 msgstr "Sett spesifikk fil som skal vises"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]