[california] Updated Polish translationcommit 3bf8c5847daecf7dcfa6b12a457ad12513e847d9
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Thu Jun 5 17:46:09 2014 +0200

    Updated Polish translation

 po/pl.po |  114 +++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 58 insertions(+), 56 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 0d0a626..ea8cdcf 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: california\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-05-30 19:40+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-05-30 19:41+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-06-05 17:44+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-06-05 17:45+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -125,7 +125,7 @@ msgstr "Prosimy zgłaszać problemy na adres (w języku angielskim):"
 msgid "Unknown options: %s\n"
 msgstr "Nieznane opcje: %s\n"
 
-#: ../src/calendar/calendar-date.vala:309
+#: ../src/calendar/calendar-date.vala:347
 msgid "Today"
 msgstr "Dzisiaj"
 
@@ -353,21 +353,29 @@ msgstr "w;na;"
 msgid "st;nd;rd;th"
 msgstr "st;nd;rd;th"
 
-#: ../src/host/host-create-update-event.vala:188 ../src/rc/show-event.ui.h:2
+#: ../src/host/host-create-update-event.vala:192 ../src/rc/show-event.ui.h:2
 msgid "_Update"
 msgstr "Z_aktualizuj"
 
-#: ../src/host/host-create-update-event.vala:188
-#: ../src/rc/create-update-event.ui.h:8
+#: ../src/host/host-create-update-event.vala:192
+#: ../src/rc/create-update-event.ui.h:10
 msgid "C_reate"
 msgstr "U_twórz"
 
-#: ../src/host/host-create-update-event.vala:276
+#: ../src/host/host-create-update-event.vala:273
+msgid "Unable to create event: calendar must be specified"
+msgstr "Nie można utworzyć wydarzenia: należy podać kalendarz"
+
+#: ../src/host/host-create-update-event.vala:282
 #, c-format
 msgid "Unable to create event: %s"
 msgstr "Nie można utworzyć wydarzenia: %s"
 
 #: ../src/host/host-create-update-event.vala:289
+msgid "Unable to update event: calendar must be specified"
+msgstr "Nie można zaktualizować wydarzenia: należy podać kalendarz"
+
+#: ../src/host/host-create-update-event.vala:298
 #, c-format
 msgid "Unable to update event: %s"
 msgstr "Nie można zaktualizować wydarzenia: %s"
@@ -379,60 +387,34 @@ msgstr[0] "Proszę wybrać kalendarz, do którego zaimportować wydarzenie:"
 msgstr[1] "Proszę wybrać kalendarz, do którego zaimportować wydarzenia:"
 msgstr[2] "Proszę wybrać kalendarz, do którego zaimportować wydarzenia:"
 
-#: ../src/host/host-main-window.vala:53
+#: ../src/host/host-main-window.vala:66
 msgid "_Today"
 msgstr "_Dzisiaj"
 
-#: ../src/host/host-main-window.vala:98
+#: ../src/host/host-main-window.vala:120
 msgid "Jump to today's date (Ctrl+T)"
 msgstr "Przechodzi do dzisiejszej daty (Ctrl+T)"
 
-#: ../src/host/host-main-window.vala:104
+#: ../src/host/host-main-window.vala:126
 msgid "Previous (Alt+Left)"
 msgstr "Poprzednie (Alt+Lewa strzałka)"
 
-#: ../src/host/host-main-window.vala:110
+#: ../src/host/host-main-window.vala:132
 msgid "Next (Alt+Right)"
 msgstr "Następne (Alt+Prawa strzałka)"
 
-#: ../src/host/host-main-window.vala:135
+#: ../src/host/host-main-window.vala:157
 msgid "Quick add event (Ctrl+N)"
 msgstr "Szybko tworzy nowe wydarzenie (Ctrl+N)"
 
-#: ../src/host/host-main-window.vala:141
+#: ../src/host/host-main-window.vala:163
 msgid "Calendars (Ctrl+L)"
 msgstr "Kalendarze (Ctrl+L)"
 
-#. All-day event spanning days, print "<abbrev date> to <abbrev date>"
-#. Prints a span of dates, i.e. "January 3 to January 6"
-#. Single-day timed event, print "<full date>\n<full start time> to <full end time>",
-#. including year if not current year
-#. Prints a span of time, i.e. "3:30pm to 4:30pm"
-#. date formatting: "<Start Date> to <End Date>"
-#: ../src/host/host-show-event.vala:89 ../src/host/host-show-event.vala:99
-#: ../src/view/week/week-controller.vala:171
-#, c-format
-msgid "%s to %s"
-msgstr "%s do %s"
-
-#. Multi-day timed event, print "<full time>, <full date>" on both lines,
-#. including year if either not current year
-#. Prints two full time and date strings on separate lines, i.e.:
-#. 12 January 2012, 3:30pm
-#. 13 January 2013, 6:30am
-#: ../src/host/host-show-event.vala:110
-#, c-format
-msgid ""
-"%s, %s\n"
-"%s, %s"
-msgstr ""
-"%s, %s\n"
-"%s, %s"
-
 #. *
 #. * @inheritDoc
 #.
-#: ../src/view/month/month-controller.vala:55
+#: ../src/view/month/month-controller.vala:56
 msgid "Month"
 msgstr "Miesiąc"
 
@@ -443,6 +425,12 @@ msgstr "Miesiąc"
 msgid "Week"
 msgstr "Tydzień"
 
+#. date formatting: "<Start Date> to <End Date>"
+#: ../src/view/week/week-controller.vala:178
+#, c-format
+msgid "%s to %s"
+msgstr "%s do %s"
+
 #: ../src/rc/activator-list.ui.h:1 ../src/rc/calendar-manager-list.ui.h:1
 #: ../src/rc/show-event.ui.h:3
 msgid "_Close"
@@ -464,11 +452,11 @@ msgstr "K_alendarze"
 msgid "_About"
 msgstr "_O programie"
 
-#: ../src/rc/app-menu.interface.h:4
+#: ../src/rc/app-menu.interface.h:4 ../src/rc/window-menu.interface.h:4
 msgid "_Quit"
 msgstr "Za_kończ"
 
-#: ../src/rc/calendar-import.ui.h:1 ../src/rc/create-update-event.ui.h:7
+#: ../src/rc/calendar-import.ui.h:1 ../src/rc/create-update-event.ui.h:9
 #: ../src/rc/google-authenticating.ui.h:1
 #: ../src/rc/google-calendar-list.ui.h:2 ../src/rc/google-login.ui.h:1
 #: ../src/rc/webcal-subscribe.ui.h:4
@@ -501,9 +489,13 @@ msgstr "do"
 msgid "_All-day"
 msgstr "_Cały dzień"
 
-#: ../src/rc/create-update-event.ui.h:9
-msgid "Description"
-msgstr "Opis"
+#: ../src/rc/create-update-event.ui.h:7
+msgid "_Location"
+msgstr "_Położenie"
+
+#: ../src/rc/create-update-event.ui.h:8
+msgid "_Description"
+msgstr "_Opis"
 
 #: ../src/rc/google-authenticating.ui.h:2
 msgid "_Try again"
@@ -538,8 +530,8 @@ msgid "Google _password:"
 msgstr "_Hasło Google:"
 
 #: ../src/rc/quick-create-event.ui.h:1
-msgid "_Quick add event:"
-msgstr "_Szybkie dodanie wydarzenia:"
+msgid "_Quick add event"
+msgstr "_Szybkie dodanie wydarzenia"
 
 #: ../src/rc/quick-create-event.ui.h:2
 msgid "C_ancel"
@@ -549,20 +541,18 @@ msgstr "_Anuluj"
 msgid "_Create"
 msgstr "U_twórz"
 
-#: ../src/rc/quick-create-event.ui.h:4
-msgid "<small><i>Example: Dinner at Tadich Grill 7:30pm tomorrow</i></small>"
-msgstr ""
-"<small><i>Przykład: kolacja w restauracji Luksusowej jutro o 19:30</i></"
-"small>"
-
-#: ../src/rc/quick-create-event.ui.h:5
-msgid "Ca_lendar:"
-msgstr "_Kalendarz:"
+#: ../src/rc/quick-create-event.ui.h:4 ../src/rc/show-event.ui.h:4
+msgid "When"
+msgstr "Kiedy"
 
 #: ../src/rc/show-event.ui.h:1
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Usuń"
 
+#: ../src/rc/show-event.ui.h:5
+msgid "Where"
+msgstr "Gdzie"
+
 #: ../src/rc/webcal-subscribe.ui.h:1
 msgid "_Name:"
 msgstr "_Nazwa:"
@@ -574,3 +564,15 @@ msgstr "Adres _URL:"
 #: ../src/rc/webcal-subscribe.ui.h:3
 msgid "Select a color for the Web calendar"
 msgstr "Wybór koloru kalendarza WWW"
+
+#: ../src/rc/window-menu.interface.h:1
+msgid "_Increase font size"
+msgstr "Z_większ rozmiar czcionki"
+
+#: ../src/rc/window-menu.interface.h:2
+msgid "_Decrease font size"
+msgstr "Z_mniejsz rozmiar czcionki"
+
+#: ../src/rc/window-menu.interface.h:3
+msgid "_Reset font size"
+msgstr "P_rzywróć rozmiar czcionki"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]