[iagno] Updated Czech translationcommit a7d4667e217973f13ea5c35660069eb6594082bf
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Wed Apr 23 21:17:20 2014 +0200

    Updated Czech translation

 po/cs.po |  102 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 60 insertions(+), 42 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index ec78873..dab264b 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -23,8 +23,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-games\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=iagno&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-02-21 10:16+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-02-21 23:10+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-04-23 09:26+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-04-23 21:14+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -56,8 +56,8 @@ msgstr ""
 "naopak zabránit soupeři, aby překlopil vaše kameny na svoji barvu. Uděláte "
 "to tak, že uzavřete soupeřovy kameny mezi dva kameny své barvy."
 
-#: ../data/iagno.desktop.in.h:1 ../src/iagno.vala:89 ../src/iagno.vala:115
-#: ../src/iagno.vala:304 ../src/iagno.vala:671
+#: ../data/iagno.desktop.in.h:1 ../src/iagno.vala:89 ../src/iagno.vala:113
+#: ../src/iagno.vala:293 ../src/iagno.vala:651
 msgid "Iagno"
 msgstr "Iagno"
 
@@ -109,34 +109,30 @@ msgstr "Výška okna v pixelech."
 msgid "true if the window is maximized"
 msgstr "Zapnuto, pokud je okno maximalizováno"
 
-#: ../data/org.gnome.iagno.gschema.xml.h:6
-msgid "true if the window is fullscren"
-msgstr "Zapnuto, pokud je okno v režimu celé obrazovky"
-
-#: ../src/iagno.vala:110
+#: ../src/iagno.vala:108
 msgid "Undo your most recent move"
 msgstr "Vrátit zpět váš poslední tah"
 
-#: ../src/iagno.vala:143 ../src/iagno.vala:261 ../src/iagno.vala:269
+#: ../src/iagno.vala:141 ../src/iagno.vala:251 ../src/iagno.vala:259
 msgid "Dark:"
 msgstr "Černý:"
 
-#: ../src/iagno.vala:151 ../src/iagno.vala:262 ../src/iagno.vala:270
+#: ../src/iagno.vala:149 ../src/iagno.vala:252 ../src/iagno.vala:260
 msgid "Light:"
 msgstr "Bílý:"
 
-#: ../src/iagno.vala:164
+#: ../src/iagno.vala:162
 msgid "Start a new game"
 msgstr "Začít novou hru"
 
 #. Translators: this is a 2 digit representation of the current score.
-#: ../src/iagno.vala:264 ../src/iagno.vala:265 ../src/iagno.vala:272
-#: ../src/iagno.vala:273
+#: ../src/iagno.vala:254 ../src/iagno.vala:255 ../src/iagno.vala:262
+#: ../src/iagno.vala:263
 #, c-format
 msgid "%.2d"
 msgstr "%.2d"
 
-#: ../src/iagno.vala:309
+#: ../src/iagno.vala:298
 msgid ""
 "A disk flipping game derived from Reversi\n"
 "\n"
@@ -146,7 +142,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Iagno je součástí her GNOME."
 
-#: ../src/iagno.vala:312
+#: ../src/iagno.vala:301
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Jirka Lébl\n"
@@ -164,81 +160,103 @@ msgstr ""
 "Marek Černocký <marek manet cz>"
 
 #. Message to display when Light has no possible moves
-#: ../src/iagno.vala:348
+#: ../src/iagno.vala:337
 msgid "Light must pass, Dark’s move"
 msgstr "Bílý musí vynechat, černý táhne"
 
 #. Message to display when Dark has no possible moves
-#: ../src/iagno.vala:353
+#: ../src/iagno.vala:342
 msgid "Dark must pass, Light’s move"
 msgstr "Černý musí vynechat, bílý táhne"
 
 #. Message to display when Light has won the game
-#: ../src/iagno.vala:401
+#: ../src/iagno.vala:387
 msgid "Light wins!"
 msgstr "Bílý vyhrává!"
 
 #. Message to display when Dark has won the game
-#: ../src/iagno.vala:406
+#: ../src/iagno.vala:392
 msgid "Dark wins!"
 msgstr "Černý vyhrává!"
 
 #. Message to display when the game is a draw
-#: ../src/iagno.vala:411
+#: ../src/iagno.vala:397
 msgid "The game is draw."
 msgstr "Hra skončila nerozhodně."
 
 #. Message to display when the player tries to make an illegal move
-#: ../src/iagno.vala:440
+#: ../src/iagno.vala:424
 msgid "You can’t move there!"
 msgstr "Sem nemůžete táhnout!"
 
-#: ../src/iagno.vala:494
-msgid "Iagno Preferences"
-msgstr "Nastavení Iagno"
-
-#: ../src/iagno.vala:497
-msgid "_Close"
-msgstr "_Zavřít"
+#: ../src/iagno.vala:479
+#| msgid "_Preferences"
+msgid "Preferences"
+msgstr "Předvolby"
 
-#: ../src/iagno.vala:513
-msgid "Dark Player:"
-msgstr "Černý hráč:"
+#: ../src/iagno.vala:501
+msgid "Opponent:"
+msgstr "Soupeř:"
 
-#: ../src/iagno.vala:526 ../src/iagno.vala:555
+#: ../src/iagno.vala:512
 msgid "Human"
 msgstr "Člověk"
 
-#: ../src/iagno.vala:530 ../src/iagno.vala:559
+#: ../src/iagno.vala:519
 msgid "Level one"
 msgstr "První úroveň"
 
-#: ../src/iagno.vala:534 ../src/iagno.vala:563
+#: ../src/iagno.vala:523
 msgid "Level two"
 msgstr "Druhá úroveň"
 
-#: ../src/iagno.vala:538 ../src/iagno.vala:567
+#: ../src/iagno.vala:527
 msgid "Level three"
 msgstr "Třetí úroveň"
 
+#: ../src/iagno.vala:532
+msgid "Play as:"
+msgstr "Hrát jako:"
+
 #: ../src/iagno.vala:543
-msgid "Light Player:"
-msgstr "Bílý hráč:"
+#| msgid "Light:"
+msgid "Light"
+msgstr "bílý"
 
-#: ../src/iagno.vala:572
+#: ../src/iagno.vala:547
+#| msgid "Dark:"
+msgid "Dark"
+msgstr "černý"
+
+#: ../src/iagno.vala:552
 msgid "_Tile set:"
 msgstr "_Sada kamenů:"
 
-#: ../src/iagno.vala:624
+#: ../src/iagno.vala:604
 msgid "E_nable sounds"
 msgstr "Povolit _zvuky"
 
 #. Help string for command line --fast-mode flag
-#: ../src/iagno.vala:636
+#: ../src/iagno.vala:616
 msgid "Reduce delay before AI moves"
 msgstr "Omezit prodlevu před tahem UI"
 
 #. Help string for command line --version flag
-#: ../src/iagno.vala:639
+#: ../src/iagno.vala:619
 msgid "Show release version"
 msgstr "Zobrazit verzi vydání"
+
+#~ msgid "true if the window is fullscren"
+#~ msgstr "Zapnuto, pokud je okno v režimu celé obrazovky"
+
+#~ msgid "Iagno Preferences"
+#~ msgstr "Nastavení Iagno"
+
+#~ msgid "_Close"
+#~ msgstr "_Zavřít"
+
+#~ msgid "Dark Player:"
+#~ msgstr "Černý hráč:"
+
+#~ msgid "Light Player:"
+#~ msgstr "Bílý hráč:"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]