[gimp/gimp-2-8] Updated Polish translationcommit accd76b462c0700bf0678143696fb607f5495350
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Wed Apr 23 02:24:46 2014 +0200

    Updated Polish translation

 po-plug-ins/pl.po |  100 +++++++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 files changed, 55 insertions(+), 45 deletions(-)
---
diff --git a/po-plug-ins/pl.po b/po-plug-ins/pl.po
index e7e5204..05ca9b1 100644
--- a/po-plug-ins/pl.po
+++ b/po-plug-ins/pl.po
@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-04-17 01:04+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-04-17 01:05+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-04-23 02:23+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-04-23 02:24+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -617,7 +617,7 @@ msgstr "P_ionowe"
 #: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:356 ../plug-ins/common/file-pcx.c:426
 #: ../plug-ins/common/file-pcx.c:432 ../plug-ins/common/file-pix.c:384
 #: ../plug-ins/common/file-png.c:897 ../plug-ins/common/file-pnm.c:585
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:763 ../plug-ins/common/file-sunras.c:979
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:781 ../plug-ins/common/file-sunras.c:979
 #: ../plug-ins/common/file-tga.c:1073 ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:1010
 #: ../plug-ins/common/file-xbm.c:898 ../plug-ins/common/film.c:745
 #: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:257 ../plug-ins/common/tile.c:262
@@ -625,7 +625,7 @@ msgstr "P_ionowe"
 #: ../plug-ins/file-fits/fits.c:532 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:260
 #: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:824
 #: ../plug-ins/file-psd/psd-image-res-load.c:1001
-#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1637 ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:409
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1644 ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:409
 #: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1321
 #: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:139
 #: ../plug-ins/map-object/map-object-apply.c:252 ../plug-ins/twain/twain.c:567
@@ -1032,7 +1032,7 @@ msgstr "Wczytanie ustawień miksera kanałów"
 #: ../plug-ins/common/file-pix.c:345 ../plug-ins/common/file-png.c:762
 #: ../plug-ins/common/file-pnm.c:496 ../plug-ins/common/file-ps.c:1019
 #: ../plug-ins/common/file-ps.c:2915 ../plug-ins/common/file-psp.c:1717
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:256 ../plug-ins/common/file-raw.c:711
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:257 ../plug-ins/common/file-raw.c:729
 #: ../plug-ins/common/file-sunras.c:393 ../plug-ins/common/file-svg.c:333
 #: ../plug-ins/common/file-svg.c:713 ../plug-ins/common/file-tga.c:443
 #: ../plug-ins/common/file-xbm.c:738 ../plug-ins/common/file-xmc.c:657
@@ -1069,8 +1069,8 @@ msgstr "Zapis ustawień miksera kanałów"
 #: ../plug-ins/common/file-mng.c:984 ../plug-ins/common/file-pat.c:488
 #: ../plug-ins/common/file-pcx.c:713 ../plug-ins/common/file-pix.c:528
 #: ../plug-ins/common/file-png.c:1369 ../plug-ins/common/file-pnm.c:1012
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1195 ../plug-ins/common/file-raw.c:591
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:619 ../plug-ins/common/file-sunras.c:567
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1195 ../plug-ins/common/file-raw.c:609
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:637 ../plug-ins/common/file-sunras.c:567
 #: ../plug-ins/common/file-tga.c:1180 ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:710
 #: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1037 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1449
 #: ../plug-ins/common/file-xwd.c:637 ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2121
@@ -1759,7 +1759,7 @@ msgstr ""
 "porządkowania."
 
 #: ../plug-ins/common/compose.c:189 ../plug-ins/common/decompose.c:170
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1100
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1118
 msgid "RGB"
 msgstr "RGB"
 
@@ -2123,7 +2123,7 @@ msgid "D_ivisor:"
 msgstr "Po_dzielnik:"
 
 #: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:1001
-#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:775 ../plug-ins/common/file-raw.c:1121
+#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:775 ../plug-ins/common/file-raw.c:1139
 msgid "O_ffset:"
 msgstr "Prz_esunięcie:"
 
@@ -2677,7 +2677,7 @@ msgstr "Usunięcie pasków"
 
 #: ../plug-ins/common/destripe.c:476 ../plug-ins/common/file-html-table.c:584
 #: ../plug-ins/common/file-ps.c:3039 ../plug-ins/common/file-ps.c:3237
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1134 ../plug-ins/common/smooth-palette.c:437
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1152 ../plug-ins/common/smooth-palette.c:437
 #: ../plug-ins/common/tile-paper.c:303 ../plug-ins/common/tile.c:428
 #: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:164
 #: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:401
@@ -2989,7 +2989,7 @@ msgstr "Grawerowanie"
 
 #: ../plug-ins/common/engrave.c:245 ../plug-ins/common/file-html-table.c:600
 #: ../plug-ins/common/file-ps.c:3049 ../plug-ins/common/file-ps.c:3246
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1147 ../plug-ins/common/film.c:1002
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1165 ../plug-ins/common/film.c:1002
 #: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:442 ../plug-ins/common/tile-paper.c:314
 #: ../plug-ins/common/tile.c:432 ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:174
 #: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:408
@@ -3038,7 +3038,7 @@ msgstr "Koniec pliku lub błąd podczas odczytywania nagłówka obrazu"
 #: ../plug-ins/common/file-pat.c:344 ../plug-ins/common/file-pcx.c:367
 #: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:861 ../plug-ins/common/file-pix.c:350
 #: ../plug-ins/common/file-png.c:769 ../plug-ins/common/file-pnm.c:501
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1025 ../plug-ins/common/file-raw.c:716
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1025 ../plug-ins/common/file-raw.c:734
 #: ../plug-ins/common/file-sunras.c:489 ../plug-ins/common/file-tga.c:448
 #: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:611 ../plug-ins/common/file-wmf.c:994
 #: ../plug-ins/common/file-xbm.c:743 ../plug-ins/common/file-xmc.c:669
@@ -4350,83 +4350,83 @@ msgstr "LZ77"
 msgid "Raw image data"
 msgstr "Dane obrazu Raw"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1056
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1074
 msgid "Load Image from Raw Data"
 msgstr "Wczytanie obrazu z danych Raw"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1090
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1108
 msgid "Image"
 msgstr "Obraz"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1101
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1119
 msgid "RGB Alpha"
 msgstr "Alfa RGB"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1102
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1120
 msgid "RGB565"
 msgstr "RGB565"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1103
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1121
 msgid "Planar RGB"
 msgstr "Płaski RGB"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1104
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1122
 msgid "Indexed"
 msgstr "Zindeksowany"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1105
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1123
 msgid "Indexed Alpha"
 msgstr "Zindeksowana alfa"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1110
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1128
 msgid "Image _Type:"
 msgstr "_Typ obrazu:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1160
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1178
 msgid "Palette"
 msgstr "Deseń"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1170 ../plug-ins/common/file-raw.c:1255
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1188 ../plug-ins/common/file-raw.c:1273
 msgid "R, G, B (normal)"
 msgstr "R, G, B (zwykły)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1171 ../plug-ins/common/file-raw.c:1257
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1189 ../plug-ins/common/file-raw.c:1275
 msgid "B, G, R, X (BMP style)"
 msgstr "B, G, R, X (format BMP)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1176
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1194
 msgid "_Palette Type:"
 msgstr "Typ _desenia:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1187
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1205
 msgid "Off_set:"
 msgstr "Prze_sunięcie:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1199
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1217
 msgid "Select Palette File"
 msgstr "Wybór pliku desenia"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1205
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1223
 msgid "Pal_ette File:"
 msgstr "Plik d_esenia:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1233
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1251
 msgid "Raw Image"
 msgstr "Obraz Raw"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1241
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1259
 msgid "RGB Save Type"
 msgstr "Zapis typu RGB"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1245
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1263
 msgid "Standard (R,G,B)"
 msgstr "Standardowy (R,G,B)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1246
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1264
 msgid "Planar (RRR,GGG,BBB)"
 msgstr "Płaski (RRR,GGG,BBB)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1251
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1269
 msgid "Indexed Palette Type"
 msgstr "Typ indeksowanego deseniu"
 
@@ -9135,16 +9135,26 @@ msgstr "Nieobsługiwana lub nieprawidłowa szerokość maski warstwy: %d"
 msgid "Unsupported or invalid layer mask size: %dx%d"
 msgstr "Nieobsługiwane lub nieprawidłowe wymiary maski warstwy: %dx%d"
 
-#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1231 ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1613
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1231 ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1620
 #, c-format
 msgid "Unsupported compression mode: %d"
 msgstr "Nieobsługiwany tryb kompresji: %d"
 
-#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1706
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1412
+msgid ""
+"Warning\n"
+"The layer mask is partly outside the layer boundary. The mask will be "
+"cropped which may result in data loss."
+msgstr ""
+"Ostrzeżenie\n"
+"Maska warstwy jest częściowo poza granicą warstwy. Maska zostanie przycięta, "
+"co może spowodować utratę danych."
+
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1713
 msgid "Extra"
 msgstr "Dodatkowe"
 
-#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1881
+#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1888
 #, c-format
 msgid "Unsupported or invalid channel size"
 msgstr "Nieobsługiwane lub nieprawidłowe wymiary kanału"
@@ -12458,7 +12468,7 @@ msgstr "Intensywność światła"
 #: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:469
 #: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:613
 #: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:940
-#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:371
+#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:372
 msgid "Position"
 msgstr "Położenie"
 
@@ -12857,12 +12867,12 @@ msgid "Z scale (size)"
 msgstr "Skala Z (rozmiar)"
 
 #: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1147
-#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:430
+#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:431
 msgid "_Top:"
 msgstr "_Góra:"
 
 #: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1147
-#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:449
+#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:450
 msgid "_Bottom:"
 msgstr "_Dół:"
 
@@ -13207,33 +13217,33 @@ msgstr "Rozdzielczość _X:"
 msgid "_Y resolution:"
 msgstr "Rozdzielczość _Y:"
 
-#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:397
+#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:398
 msgid "_Left:"
 msgstr "_Lewo:"
 
-#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:416
+#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:417
 msgid "_Right:"
 msgstr "_Prawo:"
 
-#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:470
+#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:471
 msgid "C_enter:"
 msgstr "Ś_rodek:"
 
 #. if and how to center the image on the page
-#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:477
+#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:478
 msgctxt "center-mode"
 msgid "None"
 msgstr "Brak"
 
-#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:478
+#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:479
 msgid "Horizontally"
 msgstr "Poziomo"
 
-#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:479
+#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:480
 msgid "Vertically"
 msgstr "Pionowo"
 
-#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:480
+#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:481
 msgid "Both"
 msgstr "Obie"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]