[quadrapassel/gnome-3-12] Updated Slovenian translationcommit d52e099da37f1707529446091bae628bdc000e54
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:   Sat Apr 12 19:52:35 2014 +0200

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |  299 ++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 165 insertions(+), 134 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 21b1bdf..77cbd5d 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -1,19 +1,19 @@
-# Slovenian translation for gnome-games.
+# Slovenian translation for quadrapassel.
 # Copyright (C) 2009 gnome-games COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the gnome-games package.
+# This file is distributed under the same license as the quadrapassel package.
 #
 # Matej Erman <matej erman guest arnes si>, 2002.
 # Tadej Janež <tadej_janez email si>, 2003.
 # Matic Žgur <mr zgur gmail com>, 2006 - 2007.
-# Matej Urbančič <mateju svn gnome org>, 2007 - 2012.
+# Matej Urbančič <mateju svn gnome org>, 2007 - 2014.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnome-games master\n"
+"Project-Id-Version: quadrapassel master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=quadrapassel&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-12-02 22:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-12-29 20:51+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-04-12 11:03+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-04-12 19:51+0100\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl_SI\n"
@@ -25,78 +25,78 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:1
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:1
 msgid "Image to use for drawing blocks"
 msgstr "Slika, ki naj se uporabi za risanje blokov"
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:2
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:2
 msgid "Image to use for drawing blocks."
 msgstr "Slika, ki bo uporabljena za risanje blokov."
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:3
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:3
 msgid "The theme used for rendering the blocks"
 msgstr "Tema za izrisovanje blokov"
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:4
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:4
 msgid "The name of the theme used for rendering the blocks and the background."
 msgstr "Ime teme uporabljene za izrisovanje blokov in ozadja."
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:5
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:5
 msgid "Level to start with"
 msgstr "Raven, s katero želite začeti"
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:6
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:6
 msgid "Level to start with."
 msgstr "Raven, s katero naj začnem."
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:7
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:7
 msgid "Whether to preview the next block"
 msgstr "Ali naj bo omogočen predogled naslednjega bloka"
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:8
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:8
 msgid "Whether to preview the next block."
 msgstr "Ali naj bo omogočen predogled naslednjega bloka."
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:9
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:9
 msgid "Whether to show where the moving piece will land"
 msgstr "Ali naj se pokaže, kje bo premikajoči se delec pristal"
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:10
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:10
 msgid "Whether to show where the moving piece will land."
 msgstr "Ali naj se pokaže, kje bo premikajoči se delec pristal."
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:11
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:11
 msgid "Whether to give blocks random colors"
 msgstr "Ali naj bodo bloki naključne barve"
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:12
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:12
 msgid "Whether to give blocks random colors."
 msgstr "Ali naj bodo bloki naključne barve."
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:13
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:13
 msgid "Whether to rotate counter clock wise"
 msgstr "Ali naj se obračajo proti smeri urinega kazalca"
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:14
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:14
 msgid "Whether to rotate counter clock wise."
 msgstr "Ali naj se obračajo proti smeri urinega kazalca."
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:15
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:15
 msgid "The number of rows to fill"
 msgstr "Število vrstic za izpolnjevanje"
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:16
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:16
 msgid ""
 "The number of rows that are filled with random blocks at the start of the "
 "game."
 msgstr ""
 "Število vrstic, ki naj bodo zapolnjene z naključnimi bloki ob začetku igre."
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:17
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:17
 msgid "The density of filled rows"
 msgstr "Gostota napolnjenih vrstic"
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:18
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:18
 msgid ""
 "The density of blocks in rows filled at the start of the game. The value is "
 "between 0 (for no blocks) and 10 (for a completely filled row)."
@@ -104,253 +104,271 @@ msgstr ""
 "Gostota polnosti vrstic z vloki ob začetku igranja igre. Vrednosti je "
 "določena med  0 (ni likov) in 10 (polno zasedene vrstice)."
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:19
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:19
 msgid "Whether to play sounds"
 msgstr "Ali naj se predvaja zvok."
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:20
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:20
 msgid "Whether to play sounds."
 msgstr "Ali naj se predvaja zvok ob dogodkih."
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:21
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:21
 msgid "Whether to pick blocks that are hard to place"
 msgstr "Ali naj se izberejo bloki, ki jih je težko postaviti."
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:22
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:22
 msgid "Whether to pick blocks that are hard to place."
 msgstr "Ali naj se izberejo bloki, ki jih je težko postaviti."
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:23
-#: ../src/quadrapassel.vala:382
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:23
+#: ../src/quadrapassel.vala:359
 msgid "Move left"
 msgstr "Premaknite se v levo"
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:24
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:24
 msgid "Key press to move left."
 msgstr "Pritisk tipke za premik v levo."
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:25
-#: ../src/quadrapassel.vala:385
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:25
+#: ../src/quadrapassel.vala:362
 msgid "Move right"
 msgstr "Premaknite se v desno"
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:26
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:26
 msgid "Key press to move right."
 msgstr "Pritisk tipke za premik v desno."
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:27
-#: ../src/quadrapassel.vala:388
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:27
+#: ../src/quadrapassel.vala:365
 msgid "Move down"
 msgstr "Premakni navzdol"
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:28
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:28
 msgid "Key press to move down."
 msgstr "Tipka za pomik navzdol."
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:29
-#: ../src/quadrapassel.vala:391
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:29
+#: ../src/quadrapassel.vala:368
 msgid "Drop"
 msgstr "Spusti"
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:30
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:30
 msgid "Key press to drop."
 msgstr "Tipka za spustitev."
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:31
-#: ../src/quadrapassel.vala:394
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:31
+#: ../src/quadrapassel.vala:371
 msgid "Rotate"
 msgstr "Zavrti"
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:32
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:32
 msgid "Key press to rotate."
 msgstr "Tipka za obračanje."
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:33
-#: ../src/quadrapassel.vala:397
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:33
+#: ../src/quadrapassel.vala:374
 msgid "Pause"
 msgstr "Premor"
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:34
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:34
 msgid "Key press to pause."
 msgstr "Tipka za premor."
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:35
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:35
 msgid "Width of the window in pixels"
 msgstr "Širina okna v točkah"
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:36
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:36
 msgid "Height of the window in pixels"
 msgstr "Višina okna v točkah"
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:37
+#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.h:37
 msgid "true if the window is maximized"
 msgstr "prav, če je okno razpeto."
 
-#: ../data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:38
-msgid "true if the window is fullscren"
-msgstr "prav, če je okno razpeto čez celoten zaslon"
+#: ../data/quadrapassel.appdata.xml.in.h:1
+msgid ""
+"Quadrapassel is a derivitive of the classic Russian falling-block game. "
+"Reposition and rotate the blocks as they fall, and attempt to fit them "
+"together. When you form a complete horizontal row of blocks, the row will "
+"disappear and you score points. The game is over when the blocks get stacked "
+"too high. As your score gets higher, you level up and the blocks fall faster."
+msgstr ""
+"Igra Kvadetris je zasnovana na legendarni igri Tetris. S spreminjanjem "
+"položaja in postavitve blokov med padanjem je treba zapolniti vrzeli na dnu "
+"okna. Kadar je zapolnjena celotna vodoravna vrsta polja, vrstica izgine. "
+"Igre je konec, ko bloki dosežejo vrh okna. S časom postaja igra tudi "
+"hitrejša."
 
-#: ../data/quadrapassel.desktop.in.in.h:1 ../src/quadrapassel.vala:99
-#: ../src/quadrapassel.vala:756 ../src/quadrapassel.vala:798
+#: ../data/quadrapassel.appdata.xml.in.h:2
+msgid ""
+"If you're looking for a challenge, Quadrapassel allows you to increase the "
+"initial speed of the blocks, or begin the game with partial blocks on some "
+"of the rows. Or, instead of allowing the blocks to fall randomly, it can "
+"select blocks that will be hard for you to place."
+msgstr ""
+"Če iščete izziv, lahko v igri povečate tudi začetno hitrost ali pa začnete "
+"igro z delno zapolnjenimi vrsticami. Izbrati je mogoče tudi najtežjo "
+"možnost; naključno padanje blokov zamenja izbor najtežjih za trenutno "
+"napolnjenost vrstic."
+
+#: ../data/quadrapassel.desktop.in.h:1 ../src/quadrapassel.vala:107
+#: ../src/quadrapassel.vala:118 ../src/quadrapassel.vala:746
+#: ../src/quadrapassel.vala:786
 msgid "Quadrapassel"
 msgstr "Kvadetris"
 
-#: ../data/quadrapassel.desktop.in.in.h:2
+#: ../data/quadrapassel.desktop.in.h:2
 msgid "Fit falling blocks together"
 msgstr "Prilagodi padajoče bloke skupaj"
 
-#: ../data/quadrapassel.desktop.in.in.h:3
+#: ../data/quadrapassel.desktop.in.h:3
 msgid "tetris;"
 msgstr "tetris;"
 
-#: ../src/game-view.vala:330
+#: ../src/game-view.vala:346
 msgid "Paused"
 msgstr "Premor"
 
-#: ../src/game-view.vala:332
+#: ../src/game-view.vala:348
 msgid "Game Over"
 msgstr "Konec igre!"
 
-#: ../src/quadrapassel.vala:82
+#: ../src/quadrapassel.vala:92
 msgid "_New Game"
 msgstr "_Nova Igra"
 
-#: ../src/quadrapassel.vala:83 ../src/quadrapassel.vala:135
-#: ../src/quadrapassel.vala:681
-msgid "_Pause"
-msgstr "_Premor"
-
-#: ../src/quadrapassel.vala:84
+#: ../src/quadrapassel.vala:93
 msgid "_Scores"
 msgstr "_Točke"
 
-#: ../src/quadrapassel.vala:85
+#: ../src/quadrapassel.vala:94
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Možnosti"
 
-#: ../src/quadrapassel.vala:88
+#: ../src/quadrapassel.vala:97
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_č"
 
-#: ../src/quadrapassel.vala:89
+#: ../src/quadrapassel.vala:98
 msgid "_About"
 msgstr "_O Programu"
 
-#: ../src/quadrapassel.vala:92
+#: ../src/quadrapassel.vala:99
 msgid "_Quit"
 msgstr "_Končaj"
 
-#: ../src/quadrapassel.vala:127
-msgid "_New"
-msgstr "_Nova"
+#: ../src/quadrapassel.vala:143 ../src/quadrapassel.vala:684
+msgid "Start a new game"
+msgstr "Začni novo igro"
 
-#: ../src/quadrapassel.vala:142 ../src/quadrapassel.vala:232
-msgid "_Fullscreen"
-msgstr "_Celozaslonski način"
+#: ../src/quadrapassel.vala:150
+msgid "Next"
+msgstr "Naprej "
 
-#: ../src/quadrapassel.vala:174
-msgid "Score:"
-msgstr "Rezultat:"
-
-#: ../src/quadrapassel.vala:183
-msgid "Lines:"
-msgstr "Vrstic:"
+#: ../src/quadrapassel.vala:162 ../src/score-dialog.vala:51
+msgid "Score"
+msgstr "Rezultat"
 
-#: ../src/quadrapassel.vala:192
-msgid "Level:"
-msgstr "Raven:"
+#: ../src/quadrapassel.vala:172
+msgid "Lines"
+msgstr "Vrstice"
 
-#: ../src/quadrapassel.vala:227
-msgid "_Leave Fullscreen"
-msgstr "_Zapusti celozaslonski način"
+#: ../src/quadrapassel.vala:182
+msgid "Level"
+msgstr "Raven"
 
-#: ../src/quadrapassel.vala:291
+#: ../src/quadrapassel.vala:262
 msgid "Quadrapassel Preferences"
 msgstr "Lastnosti Kvadetrisa"
 
-#: ../src/quadrapassel.vala:306
+#: ../src/quadrapassel.vala:265 ../src/score-dialog.vala:26
+msgid "_Close"
+msgstr "_Zapri"
+
+#: ../src/quadrapassel.vala:281
 msgid "Game"
 msgstr "Igra"
 
 #. pre-filled rows
-#: ../src/quadrapassel.vala:310
+#: ../src/quadrapassel.vala:285
 msgid "_Number of pre-filled rows:"
 msgstr "Število začetno izpolnjenih vrstic:"
 
 #. pre-filled rows density
-#: ../src/quadrapassel.vala:324
+#: ../src/quadrapassel.vala:300
 msgid "_Density of blocks in a pre-filled row:"
 msgstr "_Gostota blokov v začetno zapolnjenih vrsticah:"
 
 #. starting level
-#: ../src/quadrapassel.vala:338
+#: ../src/quadrapassel.vala:314
 msgid "_Starting level:"
 msgstr "_Začetna ravni: "
 
-#: ../src/quadrapassel.vala:351
+#: ../src/quadrapassel.vala:327
 msgid "_Enable sounds"
 msgstr "_Omogoči zvoke"
 
-#: ../src/quadrapassel.vala:356
-msgid "_Preview next block"
-msgstr "P_redogled naslednjega bloka"
-
-#: ../src/quadrapassel.vala:361
+#: ../src/quadrapassel.vala:332
 msgid "Choose difficult _blocks"
 msgstr "Izbor težjih _blokov"
 
+#: ../src/quadrapassel.vala:337
+msgid "_Preview next block"
+msgstr "P_redogled naslednjega bloka"
+
 #. rotate counter clock wise
-#: ../src/quadrapassel.vala:367
+#: ../src/quadrapassel.vala:344
 msgid "_Rotate blocks counterclockwise"
 msgstr "Z_avrti bloke proti smeri urinega kazalca"
 
-#: ../src/quadrapassel.vala:372
+#: ../src/quadrapassel.vala:349
 msgid "Show _where the block will land"
 msgstr "Pokaži kje bo _blok pristal."
 
-#: ../src/quadrapassel.vala:416
+#: ../src/quadrapassel.vala:393
 msgid "Controls"
 msgstr "Tipke"
 
-#: ../src/quadrapassel.vala:422
+#: ../src/quadrapassel.vala:399
 msgid "Theme"
 msgstr "Tema"
 
-#: ../src/quadrapassel.vala:434
+#: ../src/quadrapassel.vala:411
 msgid "Plain"
 msgstr "Običajno"
 
-#: ../src/quadrapassel.vala:439
+#: ../src/quadrapassel.vala:416
 msgid "Tango Flat"
 msgstr "Tango Flat"
 
-#: ../src/quadrapassel.vala:444
+#: ../src/quadrapassel.vala:421
 msgid "Tango Shaded"
 msgstr "Tango Shaded"
 
-#: ../src/quadrapassel.vala:449
+#: ../src/quadrapassel.vala:426
 msgid "Clean"
 msgstr "Počisti"
 
-#: ../src/quadrapassel.vala:676
-msgid "Res_ume"
-msgstr "Na_daljuj"
+#: ../src/quadrapassel.vala:665
+msgid "Unpause the game"
+msgstr "Prekliči premor"
+
+#: ../src/quadrapassel.vala:670
+msgid "Pause the game"
+msgstr "Premor igranja"
 
-#: ../src/quadrapassel.vala:758
+#: ../src/quadrapassel.vala:748
 msgid ""
-"A classic game of fitting falling blocks together.\n"
+"A classic game of fitting falling blocks together\n"
 "\n"
 "Quadrapassel is a part of GNOME Games."
 msgstr ""
-"Igra prilagajanja padajočih blokov.\n"
+"Igra prilagajanja padajočih likov.\n"
 "\n"
 "Igra Kvadetris je del GNOME iger"
 
-#: ../src/quadrapassel.vala:761
-msgid "GNOME Games web site"
-msgstr "Spletna stran GNOME iger"
-
-#: ../src/quadrapassel.vala:764
+#: ../src/quadrapassel.vala:753
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Matic Žgur <mr zgur gmail com>\n"
@@ -358,19 +376,41 @@ msgstr ""
 "Tadej Janež <tadej_janez email si>\n"
 "Matej Urbančič <mateju svn gnome org>"
 
-#: ../src/quadrapassel.vala:835
+#: ../src/score-dialog.vala:27
 msgid "New Game"
 msgstr "Nova igra"
 
-#: ../src/quadrapassel.vala:856
+#: ../src/score-dialog.vala:30
+msgid "_OK"
+msgstr "_V redu"
+
+#: ../src/score-dialog.vala:48
 msgid "Date"
 msgstr "Datum"
 
-#: ../src/quadrapassel.vala:859
-#| msgctxt "score-dialog"
-#| msgid "Score"
-msgid "Score"
-msgstr "Rezultat"
+#~ msgid "true if the window is fullscren"
+#~ msgstr "prav, če je okno razpeto čez celoten zaslon"
+
+#~ msgid "_Pause"
+#~ msgstr "_Premor"
+
+#~ msgid "_New"
+#~ msgstr "_Nova"
+
+#~ msgid "_Fullscreen"
+#~ msgstr "_Celozaslonski način"
+
+#~ msgid "Score:"
+#~ msgstr "Rezultat:"
+
+#~ msgid "_Leave Fullscreen"
+#~ msgstr "_Zapusti celozaslonski način"
+
+#~ msgid "Res_ume"
+#~ msgstr "Na_daljuj"
+
+#~ msgid "GNOME Games web site"
+#~ msgstr "Spletna stran GNOME iger"
 
 #~ msgid "Chess"
 #~ msgstr "Šah"
@@ -396,9 +436,6 @@ msgstr "Rezultat"
 #~ msgid "_Contents"
 #~ msgstr "_Vsebina"
 
-#~ msgid "Start a new game"
-#~ msgstr "Začni novo igro"
-
 #~ msgid "Undo Move"
 #~ msgstr "Razveljavi potezo"
 
@@ -1025,9 +1062,6 @@ msgstr "Rezultat"
 #~ msgid "Scores"
 #~ msgstr "Rezultati"
 
-#~ msgid "Next:"
-#~ msgstr "Naslednje:"
-
 #~ msgid "0"
 #~ msgstr "0"
 
@@ -1098,9 +1132,6 @@ msgstr "Rezultat"
 #~ msgid "End the current network game and return to network server"
 #~ msgstr "Zaključi trenutno omrežno igro in se vrni na omrežni strežnik"
 
-#~ msgid "Pause the game"
-#~ msgstr "Premor igranja"
-
 #~ msgid "Show a list of players in the network game"
 #~ msgstr "Pokaži seznam igralcev v omrežni igri"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]