[nautilus] Updated Slovenian translationcommit 77c92a502cd55ceb485666a6582e43967d4a89df
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:   Sat Apr 12 19:27:08 2014 +0200

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |   62 +++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 35 insertions(+), 27 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 54eb9a0..6f9d34d 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: nautilus master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-02-28 21:17+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-02-28 23:08+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-03-21 11:08+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-04-12 19:26+0100\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl_SI\n"
@@ -30,6 +30,9 @@ msgid ""
 "desktop. It provides a simple and integrated way of managing your files and "
 "browsing your file system."
 msgstr ""
+"Program Nautilus, znan tudi z imenom Datoteke, je privzeti upravljalnik "
+"datotek za namizje Gnome. Enostaven vmesnik in široka povezanost programnika "
+"omogoča brskanje in upravljanje datotek tudi znotraj različnih programov."
 
 #: ../data/nautilus.appdata.xml.in.h:2
 msgid ""
@@ -39,6 +42,11 @@ msgid ""
 "applications. It has three views: Icon Grid, Icon List, and Tree List. Its "
 "functions can be extended with plugins and scripts."
 msgstr ""
+"Program Nautilus podpira vse osnovne funkcije upravljalnika datotek in še "
+"mnogo več. Omogoča iskanje in urejanje datotek in map krajevno in v omrežju, "
+"branje in pisanje podatkov na odstranljive nosilce, zagon skriptov in "
+"programov. Podpira tri poglede; ikonski, seznamski in drevesni. Vse funkcije "
+"je mogoče razširiti s vstavki in skripti."
 
 #: ../data/nautilus-autorun-software.desktop.in.in.h:1
 msgid "Run Software"
@@ -64,7 +72,7 @@ msgstr "Dostop in razvrščanje datotek"
 
 #: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:3
 msgid "folder;manager;explore;disk;filesystem;"
-msgstr "mapa;upravljalnik;datoteke;raziskovalec;datotečni sistem;disk;"
+msgstr "mapa;upravljalnik;datoteke;raziskovalec;datotečni sistem;disk"
 
 #: ../data/nautilus.xml.in.h:1
 msgid "Saved search"
@@ -2597,11 +2605,11 @@ msgid "Send files by mail…"
 msgstr "Pošlji datoteke kot elektronsko pošto ..."
 
 #. Some sort of failure occurred. How 'bout we tell the user?
-#: ../src/nautilus-application.c:224 ../src/nautilus-window-slot.c:1602
+#: ../src/nautilus-application.c:225 ../src/nautilus-window-slot.c:1602
 msgid "Oops! Something went wrong."
 msgstr "Ops! Pri je do nepričakovane napake."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:226
+#: ../src/nautilus-application.c:227
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to create a required folder. Please create the following folder, or "
@@ -2612,7 +2620,7 @@ msgstr ""
 "spremenite dovoljenja za samodejno ustvarjanje:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:231
+#: ../src/nautilus-application.c:232
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to create required folders. Please create the following folders, or "
@@ -2623,7 +2631,7 @@ msgstr ""
 "spremenite dovoljenja za samodejno ustvarjanje:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:365
+#: ../src/nautilus-application.c:366
 msgid ""
 "Nautilus 3.0 deprecated this directory and tried migrating this "
 "configuration to ~/.config/nautilus"
@@ -2631,7 +2639,7 @@ msgstr ""
 "Z različico programa Nautilus 3.0 je ta mapa opuščena, vsebina pa je "
 "premaknjena v mapo ~/.config/nautilus"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:910 ../src/nautilus-window-menus.c:253
+#: ../src/nautilus-application.c:911 ../src/nautilus-window-menus.c:253
 #, c-format
 msgid ""
 "There was an error displaying help: \n"
@@ -2640,71 +2648,71 @@ msgstr ""
 "Prišlo je do napake med prikazovanjem pomoči: \n"
 "%s"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1084
+#: ../src/nautilus-application.c:1096
 msgid "--check cannot be used with other options."
 msgstr "možnosti --check ni mogoče uporabiti z drugimi možnostmi."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1090
+#: ../src/nautilus-application.c:1102
 msgid "--quit cannot be used with URIs."
 msgstr "možnosti --quit ni mogoče uporabiti naslovi URI."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1097
+#: ../src/nautilus-application.c:1109
 msgid "--geometry cannot be used with more than one URI."
 msgstr "--geometry ni mogoče uporabiti z več kot enim URI-jem."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1103
+#: ../src/nautilus-application.c:1115
 msgid "--select must be used with at least an URI."
 msgstr "--select mora biti uporabljen vsaj z enim naslovom URI."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1109
+#: ../src/nautilus-application.c:1121
 msgid "--no-desktop and --force-desktop cannot be used together."
 msgstr "možnosti --no-desktop in --force-desktop ni mogoče uporabiti sočasno."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1208
+#: ../src/nautilus-application.c:1220
 msgid "Perform a quick set of self-check tests."
 msgstr "Opravi hitra samo-preverjanja."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1214
+#: ../src/nautilus-application.c:1226
 msgid "Show the version of the program."
 msgstr "Pokaži različico programa."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1216
+#: ../src/nautilus-application.c:1228
 msgid "Create the initial window with the given geometry."
 msgstr "Ustvari začetno okno s podano geometrijo."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1216
+#: ../src/nautilus-application.c:1228
 msgid "GEOMETRY"
 msgstr "GEOMETRIJA"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1218
+#: ../src/nautilus-application.c:1230
 msgid "Always open a new window for browsing specified URIs"
 msgstr "Vedno odpri novo okno za pregledovanje navedenih naslovov URI."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1220
+#: ../src/nautilus-application.c:1232
 msgid "Only create windows for explicitly specified URIs."
 msgstr "Ustvari le okna za posebej navedene URIje."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1222
+#: ../src/nautilus-application.c:1234
 msgid "Never manage the desktop (ignore the GSettings preference)."
 msgstr "Nikoli ne upravljaj namizja (prezri nastavitve GSettings)."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1224
+#: ../src/nautilus-application.c:1236
 msgid "Always manage the desktop (ignore the GSettings preference)."
 msgstr "Vedno upravljaj namizja (prezri nastavitve GSettings)."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1226
+#: ../src/nautilus-application.c:1238
 msgid "Quit Nautilus."
 msgstr "Končaj Nautilus."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1228
+#: ../src/nautilus-application.c:1240
 msgid "Select specified URI in parent folder."
 msgstr "Izberite določen naslov URI v nadrejeni mapi."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1229
+#: ../src/nautilus-application.c:1241
 msgid "[URI...]"
 msgstr "[URI ...]"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1241
+#: ../src/nautilus-application.c:1253
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -2716,13 +2724,13 @@ msgstr ""
 
 #. Translators: this is a fatal error quit message printed on the
 #. * command line
-#: ../src/nautilus-application.c:1251
+#: ../src/nautilus-application.c:1263
 msgid "Could not parse arguments"
 msgstr "Ni mogoče razčleniti argumentov"
 
 #. Translators: this is a fatal error quit message printed on the
 #. * command line
-#: ../src/nautilus-application.c:1284
+#: ../src/nautilus-application.c:1296
 msgid "Could not register the application"
 msgstr "Ni mogoče vpisati programa"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]