[seahorse] Updated Slovenian translationcommit 2cffb0e652b4b69b6feac74e10fb7a422f917fe2
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:   Sat Apr 12 19:22:15 2014 +0200

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |  782 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 401 insertions(+), 381 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 6981c0d..679bfb9 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -3,15 +3,15 @@
 # This file is distributed under the same license as the seahorse package.
 #
 # Andraž Tori <andraz tori1 guest arnes si>, 2000.
-# Matej Urbančič <mateju svn gnome org>, 2007-2013.
+# Matej Urbančič <mateju svn gnome org>, 2007-2014.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: seahorse\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=seahorse&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-09-25 11:41+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-09-25 18:57+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-02-28 11:27+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-04-12 19:21+0100\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl_SI\n"
@@ -23,242 +23,262 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
-#: ../common/catalog.vala:259
+#: ../data/seahorse.appdata.xml.in.h:1
+msgid ""
+"Seahorse is a GNOME application for managing encryption keys. It also "
+"integrates with nautilus, gedit and other places for encryption operations."
+msgstr ""
+"Seahorse je program, ki omogoča šifriranje ključev v okolju GNOME. Delovanje "
+"je vgrajeno v programe nautilus, gedit in v drugih, ki zahtevajo podporo "
+"šifriranja."
+
+#: ../data/seahorse.appdata.xml.in.h:2
+msgid ""
+"With seahorse you can create and manage PGP keys, create and manage SSH "
+"keys, publish and retrieve keys from key servers, cache your passphrase so "
+"you don't have to keep typing it and backup your keys and keyring."
+msgstr ""
+"S programom je mogoče ustvarjati in urejati ključe PGP in SSH, jih "
+"objavljati in pridobivati iz stražnikov ključev. Podpira tudi predpomnjenje "
+"šifrirnih fraz, kar olajša delo znotraj zagnane seje. Omogoča ustvarjanje "
+"varnostnih kopij ključev in celotnih zbirk ključev."
+
+#: ../common/catalog.vala:257
 msgid "Contributions:"
 msgstr "Podpora:"
 
-#: ../common/catalog.vala:287 ../src/seahorse.desktop.in.in.h:1
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:661
+#: ../common/catalog.vala:285 ../src/seahorse.desktop.in.in.h:1
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:660
 msgid "Passwords and Keys"
 msgstr "Gesla in ključi"
 
-#: ../common/catalog.vala:289
+#: ../common/catalog.vala:287
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Matej Urbančič <mateju svn gnome org>"
 
-#: ../common/catalog.vala:292
+#: ../common/catalog.vala:290
 msgid "Seahorse Project Homepage"
 msgstr "Spletna stran projekta Seahorse"
 
-#: ../common/catalog.vala:310
+#: ../common/catalog.vala:308
 msgid "Cannot delete"
 msgstr "Ni mogoče izbrisati"
 
-#: ../common/catalog.vala:333 ../libseahorse/seahorse-key-manager-store.c:442
+#: ../common/catalog.vala:331 ../libseahorse/seahorse-key-manager-store.c:440
 msgid "Couldn't export keys"
 msgstr "Ni mogoče izvoziti ključev"
 
-#: ../common/catalog.vala:344
+#: ../common/catalog.vala:342
 msgid "Couldn't export data"
 msgstr "Ni mogoče izvoziti podatkov"
 
-#: ../common/catalog.vala:360 ../libseahorse/seahorse-widget.c:460
+#: ../common/catalog.vala:358 ../libseahorse/seahorse-widget.c:458
 #, c-format
 msgid "Could not display help: %s"
 msgstr "Pomoči ni mogoče prikazati: %s"
 
 #. Top menu items
-#: ../common/catalog.vala:366
+#: ../common/catalog.vala:364
 msgid "_File"
 msgstr "_Datoteka"
 
-#: ../common/catalog.vala:367
+#: ../common/catalog.vala:365
 msgid "E_xport..."
 msgstr "_Izvozi ..."
 
-#: ../common/catalog.vala:368
+#: ../common/catalog.vala:366
 msgid "Export to a file"
 msgstr "Izvozi v datoteko"
 
-#: ../common/catalog.vala:369
+#: ../common/catalog.vala:367
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Uredi"
 
-#: ../common/catalog.vala:372
+#: ../common/catalog.vala:370
 msgid "Copy to the clipboard"
 msgstr "Kopiraj v odložišče"
 
-#: ../common/catalog.vala:373 ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:229
-#: ../src/seahorse-sidebar.c:955
+#: ../common/catalog.vala:371 ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:228
+#: ../src/seahorse-sidebar.c:953
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Izbriši"
 
-#: ../common/catalog.vala:374
+#: ../common/catalog.vala:372
 msgid "Delete selected items"
 msgstr "Izbriši izbrane predmete"
 
-#: ../common/catalog.vala:376
+#: ../common/catalog.vala:374
 msgid "Show the properties of this item"
 msgstr "Pokaži lastnosti tega predmeta"
 
-#: ../common/catalog.vala:378
+#: ../common/catalog.vala:376
 msgid "Show the properties of this keyring"
 msgstr "Pokaži lastnosti te zbirke ključev"
 
-#: ../common/catalog.vala:379
+#: ../common/catalog.vala:377
 msgid "Prefere_nces"
 msgstr "_Lastnosti"
 
-#: ../common/catalog.vala:380
+#: ../common/catalog.vala:378
 msgid "Change preferences for this program"
 msgstr "Spremeni možnosti programa"
 
-#: ../common/catalog.vala:381
+#: ../common/catalog.vala:379
 msgid "_View"
 msgstr "_Pogled"
 
-#: ../common/catalog.vala:382
+#: ../common/catalog.vala:380
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_č"
 
-#: ../common/catalog.vala:384
+#: ../common/catalog.vala:382
 msgid "About this program"
 msgstr "O programu"
 
-#: ../common/catalog.vala:385
+#: ../common/catalog.vala:383
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Vsebina"
 
-#: ../common/catalog.vala:386
+#: ../common/catalog.vala:384
 msgid "Show Seahorse help"
 msgstr "Pokaži pomoč programa"
 
-#: ../common/exportable.vala:195
+#: ../common/exportable.vala:192
 #: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:46
 msgid "Export"
 msgstr "Izvoz"
 
-#: ../gkr/gkr-backend.vala:41
+#: ../gkr/gkr-backend.vala:39
 msgid "Passwords"
 msgstr "Gesla"
 
-#: ../gkr/gkr-backend.vala:45
+#: ../gkr/gkr-backend.vala:43
 msgid "Stored personal passwords, credentials and secrets"
 msgstr "Shranjena osebna gesla, poverilnice in skrivnosti"
 
-#: ../gkr/gkr-backend.vala:243
+#: ../gkr/gkr-backend.vala:241
 msgid "New password keyring"
 msgstr "Nova zbirka ključev gesel"
 
-#: ../gkr/gkr-backend.vala:244 ../gkr/gkr-backend.vala:251
+#: ../gkr/gkr-backend.vala:242 ../gkr/gkr-backend.vala:249
 msgid "Used to store application and network passwords"
 msgstr "Uporabno za hranjenje programskih in omrežnih gesel"
 
-#: ../gkr/gkr-backend.vala:245
+#: ../gkr/gkr-backend.vala:243
 msgid "New password..."
 msgstr "Novo geslo ..."
 
-#: ../gkr/gkr-backend.vala:246 ../gkr/gkr-backend.vala:253
+#: ../gkr/gkr-backend.vala:244 ../gkr/gkr-backend.vala:251
 msgid "Safely store a password or secret."
 msgstr "Varno shranjevanje gesla in drugih podatkov."
 
-#: ../gkr/gkr-backend.vala:250
+#: ../gkr/gkr-backend.vala:248
 msgid "Password Keyring"
 msgstr "Geslo zbirke ključev"
 
-#: ../gkr/gkr-backend.vala:252
+#: ../gkr/gkr-backend.vala:250
 msgid "Stored Password"
 msgstr "Shranjeno geslo"
 
-#: ../gkr/gkr-item-add.vala:27
+#: ../gkr/gkr-item-add.vala:24
 msgid "Add Password"
 msgstr "Dodaj geslo"
 
-#: ../gkr/gkr-item-add.vala:104
+#: ../gkr/gkr-item-add.vala:101
 msgid "Couldn't add item"
 msgstr "Predmeta ni mogoče dodati"
 
-#: ../gkr/gkr-item-properties.vala:139
+#: ../gkr/gkr-item-properties.vala:136
 msgid "Access a network share or resource"
 msgstr "Dostop do skupnega omrežja ali vira"
 
-#: ../gkr/gkr-item-properties.vala:142
+#: ../gkr/gkr-item-properties.vala:139
 msgid "Access a website"
 msgstr "Dostop do spletne strani"
 
-#: ../gkr/gkr-item-properties.vala:145
+#: ../gkr/gkr-item-properties.vala:142
 msgid "Unlocks a PGP key"
 msgstr "Odklene ključ PGP"
 
-#: ../gkr/gkr-item-properties.vala:148
+#: ../gkr/gkr-item-properties.vala:145
 msgid "Unlocks a Secure Shell key"
 msgstr "Odklene ključ varne lupine"
 
-#: ../gkr/gkr-item-properties.vala:151
+#: ../gkr/gkr-item-properties.vala:148
 msgid "Saved password or login"
 msgstr "Shranjeno geslo ali prijava"
 
-#: ../gkr/gkr-item-properties.vala:164
+#: ../gkr/gkr-item-properties.vala:161
 msgid "Network Credentials"
 msgstr "Omrežna poverila"
 
-#: ../gkr/gkr-item-properties.vala:169
+#: ../gkr/gkr-item-properties.vala:166
 msgid "Password"
 msgstr "Geslo"
 
-#: ../gkr/gkr-item-properties.vala:238
+#: ../gkr/gkr-item-properties.vala:235
 msgid "Couldn't change password."
 msgstr "Ni mogoče spremeniti gesla."
 
-#: ../gkr/gkr-item-properties.vala:276
+#: ../gkr/gkr-item-properties.vala:273
 msgid "Couldn't set description."
 msgstr "Ni mogoče določiti opisa."
 
 #. Translators: This should be the same as the string in empathy
-#: ../gkr/gkr-item.vala:391
+#: ../gkr/gkr-item.vala:388
 msgid "IM account password for "
 msgstr "Geslo računa za hipno sporočanje za"
 
-#: ../gkr/gkr-item.vala:447
+#: ../gkr/gkr-item.vala:444
 msgid "Password or secret"
 msgstr "Geslo ali skrivnost"
 
-#: ../gkr/gkr-item.vala:448
+#: ../gkr/gkr-item.vala:445
 msgid "Network password"
 msgstr "Omrežno geslo"
 
-#: ../gkr/gkr-item.vala:449
+#: ../gkr/gkr-item.vala:446
 msgid "Stored note"
 msgstr "Shranjeno sporočilce"
 
-#: ../gkr/gkr-item.vala:450
+#: ../gkr/gkr-item.vala:447
 msgid "Keyring password"
 msgstr "Geslo zbirke ključev"
 
-#: ../gkr/gkr-item.vala:451
+#: ../gkr/gkr-item.vala:448
 msgid "Encryption key password"
 msgstr "Geslo šifrirnega ključa"
 
-#: ../gkr/gkr-item.vala:452
+#: ../gkr/gkr-item.vala:449
 msgid "Key storage password"
 msgstr "Geslo shrambe ključev"
 
-#: ../gkr/gkr-item.vala:453
+#: ../gkr/gkr-item.vala:450
 msgid "Google Chrome password"
 msgstr "Geslo za Google Chrome"
 
-#: ../gkr/gkr-item.vala:454
+#: ../gkr/gkr-item.vala:451
 msgid "Gnome Online Accounts password"
 msgstr "Geslo spletnih računov GNOME"
 
-#: ../gkr/gkr-item.vala:455
+#: ../gkr/gkr-item.vala:452
 msgid "Telepathy password"
 msgstr "Geslo Telepathy"
 
-#: ../gkr/gkr-item.vala:456
+#: ../gkr/gkr-item.vala:453
 msgid "Instant messaging password"
 msgstr "Geslo hipnega sporočanja"
 
-#: ../gkr/gkr-item.vala:457
+#: ../gkr/gkr-item.vala:454
 msgid "Network Manager secret"
 msgstr "Skrivnost upravljalnika omrežja"
 
-#: ../gkr/gkr-item.vala:507
+#: ../gkr/gkr-item.vala:504
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete the password '%s'?"
 msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati geslo '%s'?"
 
-#: ../gkr/gkr-item.vala:509
+#: ../gkr/gkr-item.vala:506
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete %d password?"
 msgid_plural "Are you sure you want to delete %d passwords?"
@@ -267,54 +287,54 @@ msgstr[1] "Ali ste prepričani, da želite izbrisati %d geslo?"
 msgstr[2] "Ali ste prepričani, da želite izbrisati %d gesli?"
 msgstr[3] "Ali ste prepričani, da želite izbrisati %d gesla?"
 
-#: ../gkr/gkr-keyring-add.vala:28
+#: ../gkr/gkr-keyring-add.vala:25
 msgid "Add Password Keyring"
 msgstr "Dodaj zbirko ključev gesel"
 
-#: ../gkr/gkr-keyring-add.vala:58
+#: ../gkr/gkr-keyring-add.vala:55
 msgid "Couldn't add keyring"
 msgstr "Ni mogoče dodati zbirke ključev"
 
-#: ../gkr/gkr-keyring.vala:30
+#: ../gkr/gkr-keyring.vala:28
 msgid "A keyring that is automatically unlocked on login"
 msgstr "Zbirka ključev, ki je samodejno odklenjena ob prijavi"
 
-#: ../gkr/gkr-keyring.vala:31
+#: ../gkr/gkr-keyring.vala:29
 msgid "A keyring used to store passwords"
 msgstr "Zbirka ključev, uporabljena za hranjenje gesel"
 
-#: ../gkr/gkr-keyring.vala:176
+#: ../gkr/gkr-keyring.vala:174
 msgid "Couldn't set default keyring"
 msgstr "Ni mogoče določiti privzete zbirke ključev"
 
-#: ../gkr/gkr-keyring.vala:200 ../gkr/gkr-keyring.vala:205
+#: ../gkr/gkr-keyring.vala:198 ../gkr/gkr-keyring.vala:203
 msgid "Couldn't change keyring password"
 msgstr "Ni mogoče spremeniti gesla zbirke ključev"
 
-#: ../gkr/gkr-keyring.vala:211
+#: ../gkr/gkr-keyring.vala:209
 msgid "_Set as default"
 msgstr "_Nastavi kot privzeto"
 
-#: ../gkr/gkr-keyring.vala:212
+#: ../gkr/gkr-keyring.vala:210
 msgid "Applications usually store new passwords in the default keyring."
 msgstr ""
 "Gesla namenjena uporabi različnih programov, so običajno shranjena v "
 "privzeti zbirki ključev."
 
-#: ../gkr/gkr-keyring.vala:213
+#: ../gkr/gkr-keyring.vala:211
 msgid "Change _Password"
 msgstr "_Spremeni geslo"
 
-#: ../gkr/gkr-keyring.vala:214
+#: ../gkr/gkr-keyring.vala:212
 msgid "Change the unlock password of the password storage keyring"
 msgstr "Spremeni geslo za odklepanje zbirke ključev za gesla"
 
-#: ../gkr/gkr-keyring.vala:239
+#: ../gkr/gkr-keyring.vala:237
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete the password keyring '%s'?"
 msgstr "Ali zares želite trajno izbrisati zbirko ključev '%s'?"
 
-#: ../gkr/gkr-keyring.vala:242
+#: ../gkr/gkr-keyring.vala:240
 msgid "I understand that all items will be permanently deleted."
 msgstr "Razumem, da bodo vsi predmeti trajno izbrisani."
 
@@ -382,12 +402,12 @@ msgid "Show pass_word"
 msgstr "Pokaži _geslo"
 
 #: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:8
-#: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:183 ../ssh/seahorse-ssh-askpass.c:99
+#: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:181 ../ssh/seahorse-ssh-askpass.c:117
 msgid "Password:"
 msgstr "Geslo:"
 
 #: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:9
-#: ../pgp/seahorse-pgp-subkey.c:366
+#: ../pgp/seahorse-pgp-subkey.c:364
 #: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.xml.h:15
 msgid "Key"
 msgstr "Ključ"
@@ -420,163 +440,163 @@ msgstr "Ustvarjeno:"
 msgid "Keyring"
 msgstr "Zbirka ključev"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:317
+#: ../libegg/egg-datetime.c:316
 msgid "Display flags"
 msgstr "Pokaži zastavice"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:318
+#: ../libegg/egg-datetime.c:317
 msgid "Displayed date and/or time properties"
 msgstr "Prikazane lastnosti datuma in časa"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:323
+#: ../libegg/egg-datetime.c:322
 msgid "Lazy mode"
 msgstr "Leni način"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:324
+#: ../libegg/egg-datetime.c:323
 msgid "Lazy mode doesn't normalize entered date and time values"
 msgstr "Leni način ne normalizira vnesenih vrednosti datuma in časa"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:329
+#: ../libegg/egg-datetime.c:328
 msgid "Year"
 msgstr "Leto"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:330
+#: ../libegg/egg-datetime.c:329
 msgid "Displayed year"
 msgstr "Prikazano leto"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:335
+#: ../libegg/egg-datetime.c:334
 msgid "Month"
 msgstr "Mesec"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:336
+#: ../libegg/egg-datetime.c:335
 msgid "Displayed month"
 msgstr "Prikazan mesec"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:341
+#: ../libegg/egg-datetime.c:340
 msgid "Day"
 msgstr "Dan"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:342
+#: ../libegg/egg-datetime.c:341
 msgid "Displayed day of month"
 msgstr "Prikazan dan v mesecu"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:347
+#: ../libegg/egg-datetime.c:346
 msgid "Hour"
 msgstr "Ura"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:348
+#: ../libegg/egg-datetime.c:347
 msgid "Displayed hour"
 msgstr "Prikazana ura"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:353
+#: ../libegg/egg-datetime.c:352
 msgid "Minute"
 msgstr "Minuta"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:354
+#: ../libegg/egg-datetime.c:353
 msgid "Displayed minute"
 msgstr "Prikazana minuta"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:359
+#: ../libegg/egg-datetime.c:358
 msgid "Second"
 msgstr "Sekunda"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:360
+#: ../libegg/egg-datetime.c:359
 msgid "Displayed second"
 msgstr "Prikazana sekunda"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:365
+#: ../libegg/egg-datetime.c:364
 msgid "Lower limit year"
 msgstr "Spodnja meja leta"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:366
+#: ../libegg/egg-datetime.c:365
 msgid "Year part of the lower date limit"
 msgstr "Leto kot spodnja omejitev"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:371
+#: ../libegg/egg-datetime.c:370
 msgid "Upper limit year"
 msgstr "Zgornja meja leta"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:372
+#: ../libegg/egg-datetime.c:371
 msgid "Year part of the upper date limit"
 msgstr "Leto kot zgornja omejitev"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:377
+#: ../libegg/egg-datetime.c:376
 msgid "Lower limit month"
 msgstr "Spodnja meja meseca"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:378
+#: ../libegg/egg-datetime.c:377
 msgid "Month part of the lower date limit"
 msgstr "Mesec kot spodnja omejitev"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:383
+#: ../libegg/egg-datetime.c:382
 msgid "Upper limit month"
 msgstr "Zgornja meja meseca"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:384
+#: ../libegg/egg-datetime.c:383
 msgid "Month part of the upper date limit"
 msgstr "Mesec kot zgornja omejitev"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:389
+#: ../libegg/egg-datetime.c:388
 msgid "Lower limit day"
 msgstr "Spodnja meja dneva"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:390
+#: ../libegg/egg-datetime.c:389
 msgid "Day of month part of the lower date limit"
 msgstr "Dan meseca kot spodnja omejitev"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:395
+#: ../libegg/egg-datetime.c:394
 msgid "Upper limit day"
 msgstr "Zgornja meja dneva"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:396
+#: ../libegg/egg-datetime.c:395
 msgid "Day of month part of the upper date limit"
 msgstr "Dan meseca kot zgornja omejitev"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:401
+#: ../libegg/egg-datetime.c:400
 msgid "Lower limit hour"
 msgstr "Spodnja meja ure"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:402
+#: ../libegg/egg-datetime.c:401
 msgid "Hour part of the lower time limit"
 msgstr "Ura kot spodnja omejitev časa"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:407
+#: ../libegg/egg-datetime.c:406
 msgid "Upper limit hour"
 msgstr "Zgornja meja ure"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:408
+#: ../libegg/egg-datetime.c:407
 msgid "Hour part of the upper time limit"
 msgstr "Ura kot zgornja omejitev časa"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:413
+#: ../libegg/egg-datetime.c:412
 msgid "Lower limit minute"
 msgstr "Spodnja meja minute"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:414
+#: ../libegg/egg-datetime.c:413
 msgid "Minute part of the lower time limit"
 msgstr "Minuta kot spodnja omejitev"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:419
+#: ../libegg/egg-datetime.c:418
 msgid "Upper limit minute"
 msgstr "Zgornja meja minute"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:420
+#: ../libegg/egg-datetime.c:419
 msgid "Minute part of the upper time limit"
 msgstr "Minuta kot zgornja omejitev"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:425
+#: ../libegg/egg-datetime.c:424
 msgid "Lower limit second"
 msgstr "Spodnja meja sekunde"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:426
+#: ../libegg/egg-datetime.c:425
 msgid "Second part of the lower time limit"
 msgstr "Sekunda kot spodnja omejitev"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:431
+#: ../libegg/egg-datetime.c:430
 msgid "Upper limit second"
 msgstr "Zgornja meja sekunde"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:432
+#: ../libegg/egg-datetime.c:431
 msgid "Second part of the upper time limit"
 msgstr "Sekunda kot zgornja omejitev"
 
@@ -585,92 +605,92 @@ msgstr "Sekunda kot zgornja omejitev"
 #. * Do *not* translate it to anything else, if it isn't calendar:week_start:1
 #. * or calendar:week_start:0 it will not work.
 #.
-#: ../libegg/egg-datetime.c:474
+#: ../libegg/egg-datetime.c:473
 msgid "calendar:week_start:0"
 msgstr "calendar:week_start:1"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:496
+#: ../libegg/egg-datetime.c:495
 msgid "Date"
 msgstr "Datum"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:496
+#: ../libegg/egg-datetime.c:495
 msgid "Enter the date directly"
 msgstr "Neposreden vnos datuma"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:503
+#: ../libegg/egg-datetime.c:502
 msgid "Select Date"
 msgstr "Izbor datuma"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:503
+#: ../libegg/egg-datetime.c:502
 msgid "Select the date from a calendar"
 msgstr "Izbor datuma iz koledarja"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:521 ../libegg/egg-datetime.c:2199
+#: ../libegg/egg-datetime.c:520 ../libegg/egg-datetime.c:2198
 msgid "Time"
 msgstr "Čas"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:521
+#: ../libegg/egg-datetime.c:520
 msgid "Enter the time directly"
 msgstr "Neposreden vnos časa"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:528
+#: ../libegg/egg-datetime.c:527
 msgid "Select Time"
 msgstr "Izbor časa"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:528
+#: ../libegg/egg-datetime.c:527
 msgid "Select the time from a list"
 msgstr "Izbor časa iz seznama"
 
 #. Translators: set this to anything else if you want to use a
 #. * 24 hour clock.
 #.
-#: ../libegg/egg-datetime.c:793
+#: ../libegg/egg-datetime.c:792
 msgid "24hr: no"
 msgstr "24hr: da"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:797 ../libegg/egg-datetime.c:1260
-#: ../libegg/egg-datetime.c:1264
+#: ../libegg/egg-datetime.c:796 ../libegg/egg-datetime.c:1259
+#: ../libegg/egg-datetime.c:1263
 msgid "AM"
 msgstr "dop"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:799 ../libegg/egg-datetime.c:1261
-#: ../libegg/egg-datetime.c:1268
+#: ../libegg/egg-datetime.c:798 ../libegg/egg-datetime.c:1260
+#: ../libegg/egg-datetime.c:1267
 msgid "PM"
 msgstr "pop"
 
 #. Translators: This is hh:mm:ss AM/PM.
-#: ../libegg/egg-datetime.c:807
+#: ../libegg/egg-datetime.c:806
 #, c-format
 msgid "%02d:%02d:%02d %s"
 msgstr "%02d:%02d:%02d %s"
 
 #. Translators: This is hh:mm AM/PM.
-#: ../libegg/egg-datetime.c:810
+#: ../libegg/egg-datetime.c:809
 #, c-format
 msgid "%02d:%02d %s"
 msgstr "%02d:%02d %s"
 
 #. Translators: This is hh:mm:ss.
-#: ../libegg/egg-datetime.c:814
+#: ../libegg/egg-datetime.c:813
 #, c-format
 msgid "%02d:%02d:%02d"
 msgstr "%02d:%02d:%02d"
 
 #. Translators: This is hh:mm.
-#: ../libegg/egg-datetime.c:817
+#: ../libegg/egg-datetime.c:816
 #, c-format
 msgid "%02d:%02d"
 msgstr "%02d:%02d"
 
 #. TODO: should handle other display modes as well...
 #. Translators: This is YYYY-MM-DD
-#: ../libegg/egg-datetime.c:1176
+#: ../libegg/egg-datetime.c:1175
 #, c-format
 msgid "%04d-%02d-%02d"
 msgstr "%04d-%02d-%02d"
 
 #. Translators: This is hh:mm:ss.
-#: ../libegg/egg-datetime.c:1241
+#: ../libegg/egg-datetime.c:1240
 #, c-format
 msgid "%u:%u:%u"
 msgstr "%u:%u:%u"
@@ -699,49 +719,49 @@ msgstr ":"
 msgid "The port to access the server on."
 msgstr "Vrata preko katerih je mogoč dostop do strežnika."
 
-#: ../libseahorse/seahorse-application.c:136
+#: ../libseahorse/seahorse-application.c:134
 msgid "Version of this application"
 msgstr "Različica programa"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-application.c:142
-#: ../libseahorse/seahorse-application.c:186
+#: ../libseahorse/seahorse-application.c:140
+#: ../libseahorse/seahorse-application.c:184
 msgid "- System Settings"
 msgstr "- sistemske nastavitve"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-application.c:182
+#: ../libseahorse/seahorse-application.c:180
 msgid "Don't display a window"
 msgstr "Ne pokaži okna"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-interaction.c:99
+#: ../libseahorse/seahorse-interaction.c:98
 #, c-format
 msgid "Enter PIN or password for: %s"
 msgstr "Vnesite PIN ali geslo za: %s"
 
 #. The second and main entry
-#: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:245
+#: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:243
 msgid "Confirm:"
 msgstr "Potrditev:"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:66
+#: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:64
 msgid "Not a valid Key Server address."
 msgstr "Neveljaven naslov strežnika ključev."
 
-#: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:67
+#: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:65
 msgid ""
 "For help contact your system adminstrator or the administrator of the key "
 "server."
 msgstr ""
 "Za pomoč se obrnite na skrbnika sistema ali skrbnika strežnika ključev."
 
-#: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:180
+#: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:178
 msgid "URL"
 msgstr "Naslov URL"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:350
+#: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:348
 msgid "Custom"
 msgstr "Po meri"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:403
+#: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:401
 msgid "None: Don't publish keys"
 msgstr "Brez: Ne objavi ključev"
 
@@ -769,7 +789,7 @@ msgstr "Samodejno uskladi spremenjene _ključe s strežnikom ključev."
 msgid "Key Servers"
 msgstr "Strežniki ključev"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:40
+#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:38
 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1252
 #: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:1
 #: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:1
@@ -777,7 +797,7 @@ msgctxt "Validity"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznano"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:42
+#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:40
 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1258
 #: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:2
 #: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:2
@@ -785,30 +805,30 @@ msgctxt "Validity"
 msgid "Never"
 msgstr "Nikoli"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:44
+#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:42
 #: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:3
 msgctxt "Validity"
 msgid "Marginal"
 msgstr "Obrobno"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:46
+#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:44
 #: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:4
 msgctxt "Validity"
 msgid "Full"
 msgstr "Polno"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:48
+#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:46
 #: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:5
 msgctxt "Validity"
 msgid "Ultimate"
 msgstr "Popolno"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:50
+#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:48
 msgctxt "Validity"
 msgid "Disabled"
 msgstr "Onemogočeno"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:52
+#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:50
 msgctxt "Validity"
 msgid "Revoked"
 msgstr "Preklicano"
@@ -887,109 +907,109 @@ msgstr "Prekliči ključ"
 msgid "C_hange"
 msgstr "S_premeni"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-add-subkey.c:162
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-add-subkey.c:160
 msgid "Couldn't add subkey"
 msgstr "Ni mogoče dodati podključa"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-add-subkey.c:181
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-add-subkey.c:179
 #, c-format
 msgid "Add subkey to %s"
 msgstr "Dodaj podključ v %s"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-add-subkey.c:197 ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:132
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-add-subkey.c:195 ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:130
 msgid "DSA (sign only)"
 msgstr "DSA (le podpis)"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-add-subkey.c:205
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-add-subkey.c:203
 msgid "ElGamal (encrypt only)"
 msgstr "ElGamal (le šifriranje)"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-add-subkey.c:211 ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:133
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-add-subkey.c:209 ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:131
 msgid "RSA (sign only)"
 msgstr "RSA (le podpis)"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-add-subkey.c:217
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-add-subkey.c:215
 msgid "RSA (encrypt only)"
 msgstr "RSA (le šifriranje)"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-add-uid.c:100
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-add-uid.c:98
 msgid "Couldn't add user id"
 msgstr "Ni mogoče dodati ID uporabnika"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-add-uid.c:122
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-add-uid.c:120
 #, c-format
 msgid "Add user ID to %s"
 msgstr "Dodaj ID uporabnika v %s"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme.c:70
+#: ../pgp/seahorse-gpgme.c:69
 msgid "Decryption failed. You probably do not have the decryption key."
 msgstr "Odšifriranje ni uspelo. Najverjetneje manjka odšifrirni ključ."
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme.c:74 ../pgp/seahorse-hkp-source.c:512
-#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:194
+#: ../pgp/seahorse-gpgme.c:73 ../pgp/seahorse-hkp-source.c:510
+#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:197
 msgid "The operation was cancelled"
 msgstr "Opravilo je bilo preklicano."
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-expires.c:65
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-expires.c:63
 msgid "Invalid expiry date"
 msgstr "Neveljavna vrednost datuma"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-expires.c:66
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-expires.c:64
 msgid "The expiry date must be in the future"
 msgstr "Datum preteka mora biti v prihodnosti"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-expires.c:79
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-expires.c:77
 msgid "Couldn't change expiry date"
 msgstr "Ni mogoče spremeniti datum preteka"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-expires.c:140
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-expires.c:138
 #, c-format
 msgid "Expiry: %s"
 msgstr "Poteče: %s"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-exporter.c:85
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-exporter.c:83
 msgid "Multiple Keys"
 msgstr "Več ključev"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-exporter.c:89
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-exporter.c:87
 msgid "Key Data"
 msgstr "Podatki ključa"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-exporter.c:117
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-exporter.c:115
 msgid "Armored PGP keys"
 msgstr "Zaščiteni ključi PGP"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-exporter.c:121
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-exporter.c:119
 msgid "PGP keys"
 msgstr "Ključi PGP"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:93
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:91
 msgid "PGP Key"
 msgstr "Ključ PGP"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:94
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:92
 msgid "Used to encrypt email and files"
 msgstr "Uporablja se za šifriranje sporočil in datotek"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:130
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-generate.c:91
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:128
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-generate.c:90
 #: ../ssh/seahorse-ssh-generate.xml.h:9
 msgid "RSA"
 msgstr "RSA"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:131
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:129
 msgid "DSA ElGamal"
 msgstr "DSA ElGamal"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:180
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:178
 msgid "Couldn't generate PGP key"
 msgstr "Ni mogoče ustvariti ključa PGP"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:212
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:211
 msgid "Passphrase for New PGP Key"
 msgstr "Šifrirno geslo za nov ključ PGP"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:213
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:212
 msgid "Enter the passphrase for your new key twice."
 msgstr "Dvakrat vnesite šifrirno geslo za vaš novi ključ."
 
@@ -1009,19 +1029,19 @@ msgstr ""
 "Na ta način se ustvarja naključnost."
 
 #: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:229
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-generate.c:459
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-generate.c:458
 msgid "Generating key"
 msgstr "Ustvari ključ"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-key-deleter.c:78
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-secret-deleter.c:77
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-deleter.c:66
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-key-deleter.c:81
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-key-deleter.c:77
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-secret-deleter.c:76
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-deleter.c:65
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-key-deleter.c:80
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete %s?"
 msgstr "Ali zares želite trajno izbrisati %s?"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-key-deleter.c:81
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-key-deleter.c:80
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete %d keys?"
 msgid_plural "Are you sure you want to permanently delete %d keys?"
@@ -1030,43 +1050,43 @@ msgstr[1] "Ali zares želite trajno izbrisati %d ključ?"
 msgstr[2] "Ali zares želite trajno izbrisati %d ključa?"
 msgstr[3] "Ali zares želite trajno izbrisati %d ključe?"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-key-op.c:381
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-key-op.c:379
 msgid "Wrong password"
 msgstr "Napačno geslo"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-key-op.c:381
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-key-op.c:379
 msgid "This was the third time you entered a wrong password. Please try again."
 msgstr "To je bil tretji poskus prijave z napačnim geslom. Poskusite znova."
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-keyring.c:90
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-keyring.c:88
 #, c-format
 msgid "Wrong passphrase."
 msgstr "Napačno šifrirno geslo."
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-keyring.c:94
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-keyring.c:92
 #, c-format
 msgid "Enter new passphrase for '%s'"
 msgstr "Vnesite novo šifrirno geslo za '%s'"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-keyring.c:96
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-keyring.c:94
 #, c-format
 msgid "Enter passphrase for '%s'"
 msgstr "Vnesite šifrirno geslo za '%s'"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-keyring.c:99
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-keyring.c:97
 #: ../src/seahorse-change-passphrase.xml.h:2
 msgid "Enter new passphrase"
 msgstr "Vnesite novo šifrirno geslo"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-keyring.c:101
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-keyring.c:99
 msgid "Enter passphrase"
 msgstr "Vnesite šifrirno geslo"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-keyring.c:106
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-keyring.c:104
 msgid "Passphrase"
 msgstr "Šifrirno geslo"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-keyring.c:307
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-keyring.c:305
 #, c-format
 msgid "Loaded %d key"
 msgid_plural "Loaded %d keys"
@@ -1075,7 +1095,7 @@ msgstr[1] "Naložen %d ključ"
 msgstr[2] "Naložena %d ključa"
 msgstr[3] "Naloženi %d ključi"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-keyring.c:654
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-keyring.c:652
 msgid ""
 "Invalid key data (missing UIDs). This may be due to a computer with a date "
 "set in the future or a missing self-signature."
@@ -1083,15 +1103,15 @@ msgstr ""
 "Neveljavni podatki ključa (manjkajoči UID). Morda je datum računalnika "
 "nastavljen nepravilno ali manjkajoče samodejno podpisovanje."
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-keyring.c:807
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-keyring.c:805
 msgid "GnuPG keys"
 msgstr "Ključi GnuPG"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-keyring.c:813
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-keyring.c:811
 msgid "GnuPG: default keyring directory"
 msgstr "GnuPG: privzeta mapa zbirke ključev"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:73
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:71
 #, c-format
 msgid ""
 "<big><b>The photo is too large</b></big>\n"
@@ -1100,15 +1120,15 @@ msgstr ""
 "<big><b>Slika je prevelika</b></big>\n"
 "Priporočljiva velikost slike za vaš ključ je %d x %d točk."
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:78
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:76
 msgid "_Don't Resize"
 msgstr "_Ne spremeni velikosti"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:79
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:77
 msgid "_Resize"
 msgstr "_Spremeni velikost"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:128
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:126
 #, c-format
 msgid ""
 "This is not a image file, or an unrecognized kind of image file. Try to use "
@@ -1117,84 +1137,84 @@ msgstr ""
 "Ta datoteka ni slika ali pa je neprepoznavna oblika slike. Poskusite "
 "uporabiti sliko JPEG."
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:224
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:222
 msgid "All image files"
 msgstr "Vse slikovne datoteke"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:237
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:235
 msgid "All JPEG files"
 msgstr "Vse datoteke JPEG"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:242 ../src/seahorse-key-manager.c:289
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:240 ../src/seahorse-key-manager.c:288
 msgid "All files"
 msgstr "Vse datoteke"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:263
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:261
 msgid "Choose Photo to Add to Key"
 msgstr "Izbor slike kot del ključa"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:285
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:283
 msgid "Couldn't prepare photo"
 msgstr "Slike ni mogoče pripraviti"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:295 ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:298
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:293 ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:296
 msgid "Couldn't add photo"
 msgstr "Ni mogoče dodati slike"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:296
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:294
 msgid "The file could not be loaded. It may be in an invalid format"
 msgstr "Datoteke ni mogoče naložiti. Najverjetneje je neveljavna oblika."
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:322
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:320
 msgid "Are you sure you want to remove the current photo from your key?"
 msgstr "Ali zares želite odstraniti trenutno sliko iz vašega ključa?"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:335
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:333
 msgid "Couldn't delete photo"
 msgstr "Ni mogoče izbrisati slike"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:75
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:73
 msgid "Couldn't revoke subkey"
 msgstr "Ni mogoče preklicati podključa"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:96
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:94
 #, c-format
 msgid "Revoke: %s"
 msgstr "Preklic: %s"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:107
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:105
 msgid "No reason"
 msgstr "Brez razloga"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:108
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:106
 msgid "No reason for revoking key"
 msgstr "Ni razloga za preklic ključa"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:114
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:112
 msgid "Compromised"
 msgstr "Ogroženo"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:115
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:113
 msgid "Key has been compromised"
 msgstr "Ključ je bil ogrožen"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:121
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:119
 msgid "Superseded"
 msgstr "Zamenjano"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:122
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:120
 msgid "Key has been superseded"
 msgstr "Ključ je bil zamenjan"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:128
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:126
 msgid "Not Used"
 msgstr "Ni uporabljeno"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:129
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:127
 msgid "Key is no longer used"
 msgstr "Ključ ni več v uporabi"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:166
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:164
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to add %s as a revoker for %s. This operation cannot be "
@@ -1203,15 +1223,15 @@ msgstr ""
 "Dodali boste %s kot preklicnika %s. Postopka ni mogoče povrniti. Ali zares "
 "želite nadaljevati?"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:178
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:176
 msgid "Couldn't add revoker"
 msgstr "Ni mogoče dodati preklicnika"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-secret-deleter.c:82 ../ssh/seahorse-ssh-deleter.c:83
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-secret-deleter.c:81 ../ssh/seahorse-ssh-deleter.c:82
 msgid "I understand that this secret key will be permanently deleted."
 msgstr "Razumem, da bo ta skrivni ključ trajno izbrisan."
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-sign.c:100
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-sign.c:98
 #, c-format
 msgid ""
 "This key was already signed by\n"
@@ -1220,90 +1240,90 @@ msgstr ""
 "Ključ je že podpisan s podpisom\n"
 "\"%s\""
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-sign.c:105
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-sign.c:103
 msgid "Couldn't sign key"
 msgstr "Ni mogoče podpisati ključa"
 
 #. TODO: We should be giving an error message that allows them to
 #. generate or import a key
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-sign.c:164 ../pgp/seahorse-signer.c:62
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-sign.c:162 ../pgp/seahorse-signer.c:60
 msgid "No keys usable for signing"
 msgstr "Za podpisovanje ni uporabnih ključev"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-sign.c:165
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-sign.c:163
 msgid ""
 "You have no personal PGP keys that can be used to indicate your trust of "
 "this key."
 msgstr ""
 "Ni določenih vašega osebnega ključa PGP s katerim bi lahko potrdili zaupanje."
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-subkey.c:197
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-subkey.c:195
 msgctxt "Algorithm"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznano"
 
-#: ../pgp/seahorse-gpgme-subkey.c:199
+#: ../pgp/seahorse-gpgme-subkey.c:197
 msgid "ElGamal"
 msgstr "ElGamal"
 
-#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:530
+#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:528
 #, c-format
 msgid "Search was not specific enough. Server '%s' found too many keys."
 msgstr ""
 "Iskanje ni bilo dovolj podrobno. Strežnik '%s' je našel preveč ključev."
 
-#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:533
+#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:531
 #, c-format
 msgid "Couldn't communicate with server '%s': %s"
 msgstr "Ni mogoča povezava s strežnikom  '%s': %s"
 
-#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:1041
+#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:1039
 msgid "HTTP Key Server"
 msgstr "Strežnik ključev HTTP"
 
-#: ../pgp/seahorse-keyserver-results.c:168
+#: ../pgp/seahorse-keyserver-results.c:167
 msgid "Couldn't import keys"
 msgstr "Ni mogoče uvoziti ključev"
 
-#: ../pgp/seahorse-keyserver-results.c:211
+#: ../pgp/seahorse-keyserver-results.c:210
 msgid "Importing keys from key servers"
 msgstr "Uvoz ključev s strežnikov"
 
 #. TRANSLATORS: The "Remote" menu contains key operations on remote systems.
-#: ../pgp/seahorse-keyserver-results.c:237 ../src/seahorse-key-manager.c:502
+#: ../pgp/seahorse-keyserver-results.c:236 ../src/seahorse-key-manager.c:501
 msgid "_Remote"
 msgstr "_Oddaljeno"
 
-#: ../pgp/seahorse-keyserver-results.c:239
+#: ../pgp/seahorse-keyserver-results.c:238
 msgid "Close this window"
 msgstr "Zapri to okno"
 
-#: ../pgp/seahorse-keyserver-results.c:243 ../pgp/seahorse-pgp-actions.c:113
+#: ../pgp/seahorse-keyserver-results.c:242 ../pgp/seahorse-pgp-actions.c:112
 msgid "_Find Remote Keys..."
 msgstr "_Poišči oddaljene ključe ..."
 
-#: ../pgp/seahorse-keyserver-results.c:244 ../pgp/seahorse-pgp-actions.c:114
+#: ../pgp/seahorse-keyserver-results.c:243 ../pgp/seahorse-pgp-actions.c:113
 msgid "Search for keys on a key server"
 msgstr "Poišči ključe na strežniku ključev"
 
-#: ../pgp/seahorse-keyserver-results.c:248 ../src/seahorse-key-manager.xml.h:3
+#: ../pgp/seahorse-keyserver-results.c:247 ../src/seahorse-key-manager.xml.h:3
 msgid "_Import"
 msgstr "_Uvozi"
 
-#: ../pgp/seahorse-keyserver-results.c:249
+#: ../pgp/seahorse-keyserver-results.c:248
 msgid "Import selected keys to local key ring"
 msgstr "Uvozi izbrane ključe v osebno zbirko ključev"
 
-#: ../pgp/seahorse-keyserver-results.c:280
+#: ../pgp/seahorse-keyserver-results.c:279
 msgid "Remote Keys"
 msgstr "Oddaljeni ključi"
 
-#: ../pgp/seahorse-keyserver-results.c:282
+#: ../pgp/seahorse-keyserver-results.c:281
 #, c-format
 msgid "Remote Keys Containing '%s'"
 msgstr "Oddaljeni ključi ki vsebujejo '%s'"
 
-#: ../pgp/seahorse-keyserver-results.c:485
+#: ../pgp/seahorse-keyserver-results.c:484
 msgid "The search for keys failed."
 msgstr "Iskanje ključev je spodletelo."
 
@@ -1339,16 +1359,16 @@ msgstr "Kje iskati:"
 msgid "_Search"
 msgstr "I_skanje"
 
-#: ../pgp/seahorse-keyserver-sync.c:57
+#: ../pgp/seahorse-keyserver-sync.c:55
 msgid "Couldn't publish keys to server"
 msgstr "Ni mogoče objaviti ključev na strežniku"
 
-#: ../pgp/seahorse-keyserver-sync.c:76
+#: ../pgp/seahorse-keyserver-sync.c:74
 #, c-format
 msgid "Couldn't retrieve keys from server: %s"
 msgstr "Ni mogoče pridobiti ključa s strežnika: %s"
 
-#: ../pgp/seahorse-keyserver-sync.c:160
+#: ../pgp/seahorse-keyserver-sync.c:158
 #, c-format
 msgid "<b>%d key is selected for synchronizing</b>"
 msgid_plural "<b>%d keys are selected for synchronizing</b>"
@@ -1357,7 +1377,7 @@ msgstr[1] "<b>%d ključ je izbran za usklajevanje</b>"
 msgstr[2] "<b>%d ključa sta izbrana za usklajevanje</b>"
 msgstr[3] "<b>%d ključi so izbrani za usklajevanje</b>"
 
-#: ../pgp/seahorse-keyserver-sync.c:240
+#: ../pgp/seahorse-keyserver-sync.c:238
 msgid "Synchronizing keys..."
 msgstr "Usklajevanje ključev ..."
 
@@ -1393,43 +1413,43 @@ msgstr "_Strežniki ključev"
 msgid "_Sync"
 msgstr "_Usklajevanje"
 
-#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:440
+#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:438
 #, c-format
 msgid "Couldn't communicate with '%s': %s"
 msgstr "Ni mogoča povezava z  '%s': %s"
 
-#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:651
+#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:649
 #, c-format
 msgid "Connecting to: %s"
 msgstr "Povezovanje z: %s"
 
-#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:657
+#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:655
 #, c-format
 msgid "Couldn't resolve address: %s"
 msgstr "Ni mogoče razrešiti naslova: %s"
 
-#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:701
+#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:699
 #, c-format
 msgid "Resolving server address: %s"
 msgstr "Razreševanje naslova strežnika: %s"
 
-#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:1438
+#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:1436
 msgid "LDAP Key Server"
 msgstr "Strežnik LDAP ključev"
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-actions.c:118
+#: ../pgp/seahorse-pgp-actions.c:117
 msgid "_Sync and Publish Keys..."
 msgstr "_Uskladi in objavi ključe ..."
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-actions.c:119
+#: ../pgp/seahorse-pgp-actions.c:118
 msgid "Publish and/or synchronize your keys with those online."
 msgstr "Objavljanje in usklajevanje ključev s ključi v omrežju."
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-backend.c:167
+#: ../pgp/seahorse-pgp-backend.c:166
 msgid "PGP Keys"
 msgstr "Ključi PGP"
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-backend.c:173
+#: ../pgp/seahorse-pgp-backend.c:172
 msgid "PGP keys are for encrypting email or files"
 msgstr ""
 "Ključi PGP se uporabljajo za šifriranje elektronskih sporočil in datotek"
@@ -1474,75 +1494,75 @@ msgstr "Datum _preteka:"
 msgid "_Advanced key options"
 msgstr "_Napredne možnosti ključa"
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-key.c:352
+#: ../pgp/seahorse-pgp-key.c:350
 msgid "Personal PGP key"
 msgstr "Osebni ključ PGP"
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-key.c:354
+#: ../pgp/seahorse-pgp-key.c:352
 msgid "PGP key"
 msgstr "Ključ PGP"
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:322
+#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:320
 msgid "Couldn't change primary user ID"
 msgstr "Ni mogoče zamenjati ID osnovnega uporabnika"
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:341
+#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:339
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete the '%s' user ID?"
 msgstr "Ali zares želite trajno izbrisati '%s' ID uporabnika?"
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:351
+#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:349
 msgid "Couldn't delete user ID"
 msgstr "Ni mogoče izbrisati ID uporabnika."
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:426
+#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:424
 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1569
 msgid "[Unknown]"
 msgstr "[neznano]"
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:535
+#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:533
 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1852
 msgid "Name/Email"
 msgstr "Ime/Elektronski naslov"
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:542
+#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:540
 msgid "Signature ID"
 msgstr "ID podpisa"
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:675
+#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:673
 msgid "Couldn't change primary photo"
 msgstr "Ni mogoče zamenjati osnovne slike"
 
 #. TRANSLATORS: (unknown) expiry date
-#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:909
+#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:907
 msgid "(unknown)"
 msgstr "(neznano)"
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:912
+#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:910
 #, c-format
 msgid "This key expired on: %s"
 msgstr "Ključ je pretekel na: %s"
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:975
+#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:973
 msgid "Name"
 msgstr "Ime"
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1088
+#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1086
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete subkey %d of %s?"
 msgstr "Ali zares želite trajno izbrisati podključ %d ključa %s?"
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1097
+#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1095
 msgid "Couldn't delete subkey"
 msgstr "Ni mogoče izbrisati podključa"
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1137
+#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1135
 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1543
 msgid "Unable to change trust"
 msgstr "Ni mogoče zamenjati zaupanja"
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1151
-#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:200
+#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1149
+#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:204
 msgid "Couldn't export key"
 msgstr "Ni mogoče izvoziti ključa."
 
@@ -1868,7 +1888,7 @@ msgstr "Določitev zaupanja:"
 msgid "You _Trust the Owner:"
 msgstr "_Zaupate lastniku:"
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-subkey.c:371
+#: ../pgp/seahorse-pgp-subkey.c:369
 #, c-format
 msgid "Subkey %d of %s"
 msgstr "Podključ %d od %s"
@@ -1889,7 +1909,7 @@ msgstr "Opombe o razlogih za preklic"
 msgid "Re_voke"
 msgstr "Pre_kliči"
 
-#: ../pgp/seahorse-signer.c:63
+#: ../pgp/seahorse-signer.c:61
 msgid ""
 "You have no personal PGP keys that can be used to sign a document or message."
 msgstr ""
@@ -1987,52 +2007,52 @@ msgstr "_Podpisnik:"
 msgid "_Sign"
 msgstr "_Podpiši"
 
-#: ../pgp/seahorse-transfer.c:237 ../pgp/seahorse-transfer.c:284
+#: ../pgp/seahorse-transfer.c:235 ../pgp/seahorse-transfer.c:282
 msgid "Exporting data"
 msgstr "Izvažanje podatkov"
 
-#: ../pgp/seahorse-transfer.c:237 ../pgp/seahorse-transfer.c:284
+#: ../pgp/seahorse-transfer.c:235 ../pgp/seahorse-transfer.c:282
 msgid "Retrieving data"
 msgstr "Pridobivanje podatkov"
 
-#: ../pgp/seahorse-transfer.c:240 ../pgp/seahorse-transfer.c:287
+#: ../pgp/seahorse-transfer.c:238 ../pgp/seahorse-transfer.c:285
 msgid "Importing data"
 msgstr "Uvažanje podatkov"
 
-#: ../pgp/seahorse-transfer.c:240 ../pgp/seahorse-transfer.c:287
+#: ../pgp/seahorse-transfer.c:238 ../pgp/seahorse-transfer.c:285
 msgid "Sending data"
 msgstr "Pošiljanje podatkov"
 
-#: ../pgp/seahorse-unknown.c:61
+#: ../pgp/seahorse-unknown.c:59
 msgid "Unavailable"
 msgstr "Nedostopno"
 
-#: ../pkcs11/certificate-der-exporter.vala:46
-#: ../pkcs11/seahorse-certificate.c:454
+#: ../pkcs11/certificate-der-exporter.vala:43
+#: ../pkcs11/seahorse-certificate.c:453
 msgid "Certificate"
 msgstr "Potrdilo"
 
-#: ../pkcs11/certificate-der-exporter.vala:60
+#: ../pkcs11/certificate-der-exporter.vala:57
 msgid "Certificates (DER encoded)"
 msgstr "Potrdila (kodirana z DER)"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-certificate.c:449
+#: ../pkcs11/seahorse-certificate.c:448
 msgid "Personal certificate and key"
 msgstr "Osebno potrdilo in ključ"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-certificate.c:452
+#: ../pkcs11/seahorse-certificate.c:451
 msgid "Personal certificate"
 msgstr "Osebno potrdilo"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-backend.c:183
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-backend.c:182
 msgid "Certificates"
 msgstr "Potrdila"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-backend.c:189
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-backend.c:188
 msgid "X.509 certificates and related keys"
 msgstr "Potrdila X.509 in pripadajoči ključi"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-deleter.c:69
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-deleter.c:68
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete %d certificate?"
 msgid_plural "Are you sure you want to permanently delete %d certificates?"
@@ -2041,21 +2061,21 @@ msgstr[1] "Ali zares želite trajno izbrisati %d potrdilo?"
 msgstr[2] "Ali zares želite trajno izbrisati %d potrdili?"
 msgstr[3] "Ali zares želite trajno izbrisati %d potrdila?"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-generate.c:114
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-generate.c:113
 msgid "Couldn't generate private key"
 msgstr "N mogoče ustvariti zasebnega ključa"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-generate.c:413
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-request.c:253
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-generate.c:412
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-request.c:252
 msgid "Create"
 msgstr "Ustvari"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-generate.c:506
-#: ../pkcs11/seahorse-private-key.c:175
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-generate.c:505
+#: ../pkcs11/seahorse-private-key.c:174
 msgid "Private key"
 msgstr "Osebni ključ"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-generate.c:507
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-generate.c:506
 msgid "Used to request a certificate"
 msgstr "Uporablja se za potrjevanje potrdil"
 
@@ -2071,60 +2091,60 @@ msgstr "Naziv:"
 msgid "Stored at:"
 msgstr "Shranjeno na:"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-key-deleter.c:85
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-key-deleter.c:84
 msgid "I understand that this key will be permanently deleted."
 msgstr "Razumem, da bo ta ključ trajno izbrisan."
 
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:143
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:147
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:142
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:146
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Neimenovano"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:171
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:170
 msgid "Failed to export certificate"
 msgstr "Izvoz potrdila je spodletel"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:186 ../src/seahorse-sidebar.c:874
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:185 ../src/seahorse-sidebar.c:872
 msgid "Couldn't delete"
 msgstr "Ni mogoče izbrisati"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:227
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:226
 msgid "_Export"
 msgstr "_Izvozi"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:228
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:227
 msgid "Export the certificate"
 msgstr "Izvozi potrdilo"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:230
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:229
 msgid "Delete this certificate or key"
 msgstr "Izbriši to potrdilo ali ključ"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:231
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:230
 msgid "Request _Certificate"
 msgstr "Za_htevaj potrdilo"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:232
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-properties.c:231
 msgid "Create a certificate request file for this key"
 msgstr "Ustvari zahtevo po potrdilu za ta ključ"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-request.c:101
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-request.c:100
 msgid "Couldn't save certificate request"
 msgstr "Ni mogoče shraniti zahteve potrdila"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-request.c:124
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-request.c:123
 msgid "Save certificate request"
 msgstr "Shrani zahtevo potrdila"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-request.c:135
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-request.c:134
 msgid "Certificate request"
 msgstr "Zahteva potrdila"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-request.c:143
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-request.c:142
 msgid "PEM encoded request"
 msgstr "S protokolom PEM kodirana zahteva"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-request.c:191
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-request.c:190
 msgid "Couldn't create certificate request"
 msgstr "Ni mogoče ustvari zahteve potrdila"
 
@@ -2140,11 +2160,11 @@ msgstr "Splošno ime (CN) za zahtevo potrdila."
 msgid "Name (CN):"
 msgstr "Splošno ime (CN):"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-private-key.c:128
+#: ../pkcs11/seahorse-private-key.c:127
 msgid "Unnamed private key"
 msgstr "Neimenovan osebni ključ"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-token.c:574
+#: ../pkcs11/seahorse-token.c:572
 msgctxt "Label"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznano"
@@ -2181,99 +2201,99 @@ msgstr "Nadaljuj"
 msgid "_Select the type of item to create:"
 msgstr "_Izbor vrste predmeta za ustvarjanje:"
 
-#: ../src/seahorse-import-dialog.c:97
+#: ../src/seahorse-import-dialog.c:95
 msgid "Import failed"
 msgstr "Uvoz je spodletel"
 
-#: ../src/seahorse-import-dialog.c:115
+#: ../src/seahorse-import-dialog.c:113
 msgid "Import"
 msgstr "Uvozi"
 
-#: ../src/seahorse-import-dialog.c:128
+#: ../src/seahorse-import-dialog.c:126
 msgid "<b>Data to be imported:</b>"
 msgstr "<b>Podatki za uvoz:</b>"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:243 ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:845
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:242 ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:868
 msgid "Import Key"
 msgstr "Uvozi ključ"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:255
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:254
 msgid "All key files"
 msgstr "Vse datoteke ključev"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:356
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:355
 msgid "Dropped text"
 msgstr "Izpisano besedilo"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:392
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:391
 msgid "Clipboard text"
 msgstr "Besedila odložišča"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:503
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:502
 msgid "_New"
 msgstr "_Novo"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:505
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:504
 msgid "Close this program"
 msgstr "Izhod iz programa"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:506 ../src/seahorse-key-manager.c:508
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:505 ../src/seahorse-key-manager.c:507
 msgid "_New..."
 msgstr "_Novo ..."
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:507
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:506
 msgid "Create a new key or item"
 msgstr "Ustvari nov ključ ali predmet"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:509
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:508
 msgid "Add a new key or item"
 msgstr "Dodaj nov ključ ali predmet"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:510
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:509
 msgid "_Import..."
 msgstr "_Uvozi ..."
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:511
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:510
 msgid "Import from a file"
 msgstr "Uvozi iz datoteke"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:513
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:512
 msgid "Import from the clipboard"
 msgstr "Uvozi iz odložišča"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:517
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:516
 msgid "By _Keyring"
 msgstr "Po _zbirki ključev"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:518
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:517
 msgid "Show sidebar listing keyrings"
 msgstr "Pokaži stransko okno s ključi"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:522
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:521
 msgid "Show _Personal"
 msgstr "Pokaži _osebne"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:523
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:522
 msgid "Only show personal keys, certificates and passwords"
 msgstr "Pokaži le osebne ključe, potrdila in gesla"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:524
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:523
 msgid "Show _Trusted"
 msgstr "Pokaži _zaupljive"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:525
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:524
 msgid "Only show trusted keys, certificates and passwords"
 msgstr "Pokaži le zaupanja vredne ključe, potrdila in gesla"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:526
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:525
 msgid "Show _Any"
 msgstr "Pokaži _kateregakoli"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:527
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:526
 msgid "Show all keys, certificates and passwords"
 msgstr "Pokaži vse ključe, potrdila in gesla"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:746
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:745
 msgid "Filter"
 msgstr "Filter"
 
@@ -2293,31 +2313,31 @@ msgstr "Uvozi obstoječe ključe iz datoteke:"
 msgid "To get started with encryption you will need keys."
 msgstr "Za šifriranje je treba imeti ustrezne šifrirne ključe."
 
-#: ../src/seahorse-sidebar.c:798
+#: ../src/seahorse-sidebar.c:796
 msgid "Couldn't lock"
 msgstr "Ni mogoče zakleniti zbirke."
 
-#: ../src/seahorse-sidebar.c:835
+#: ../src/seahorse-sidebar.c:833
 msgid "Couldn't unlock"
 msgstr "Ni mogoče odkleniti zbirke."
 
-#: ../src/seahorse-sidebar.c:942
+#: ../src/seahorse-sidebar.c:940
 msgid "_Lock"
 msgstr "_Zakleni"
 
-#: ../src/seahorse-sidebar.c:947
+#: ../src/seahorse-sidebar.c:945
 msgid "_Unlock"
 msgstr "_Odkleni"
 
-#: ../src/seahorse-sidebar.c:966
+#: ../src/seahorse-sidebar.c:964
 msgid "_Properties"
 msgstr "_Lastnosti"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-actions.c:98
+#: ../ssh/seahorse-ssh-actions.c:97
 msgid "Configure Key for _Secure Shell..."
 msgstr "Nastavitev ključa za novo _varno lupino ..."
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-actions.c:99
+#: ../ssh/seahorse-ssh-actions.c:98
 msgid ""
 "Send public Secure Shell key to another machine, and enable logins using "
 "that key."
@@ -2325,47 +2345,47 @@ msgstr ""
 "Pošljite javne ključe varne lupine na drugi računalnik in omogočite prijavo "
 "z uporabo ključev."
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-askpass.c:60 ../ssh/seahorse-ssh-askpass.c:68
+#: ../ssh/seahorse-ssh-askpass.c:78 ../ssh/seahorse-ssh-askpass.c:86
 msgid "Enter your Secure Shell passphrase:"
 msgstr "Vnesite šifrirno geslo varne lupine:"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-askpass.c:82
+#: ../ssh/seahorse-ssh-askpass.c:100
 msgid "Old Key Passphrase"
 msgstr "Staro šifrirno geslo ključa"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-askpass.c:83
+#: ../ssh/seahorse-ssh-askpass.c:101
 #, c-format
 msgid "Enter the old passphrase for: %s"
 msgstr "Vnesite staro šifrirno geslo za: %s"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-askpass.c:87 ../ssh/seahorse-ssh-askpass.c:92
+#: ../ssh/seahorse-ssh-askpass.c:105 ../ssh/seahorse-ssh-askpass.c:110
 msgid "New Key Passphrase"
 msgstr "Novo šifrirno geslo ključa"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-askpass.c:88
+#: ../ssh/seahorse-ssh-askpass.c:106
 #, c-format
 msgid "Enter the new passphrase for: %s"
 msgstr "Vnesite novo šifrirno geslo za: %s"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-askpass.c:93
+#: ../ssh/seahorse-ssh-askpass.c:111
 #, c-format
 msgid "Enter the new passphrase again: %s"
 msgstr "Ponovno vnesite novo šifrirno geslo: '%s'"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-backend.c:89
+#: ../ssh/seahorse-ssh-backend.c:88
 msgid "Secure Shell"
 msgstr "Varna lupina"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-backend.c:95
+#: ../ssh/seahorse-ssh-backend.c:94
 msgid "Keys used to connect securely to other computers"
 msgstr "Ključi uporabljeni za varno povezovanje z drugimi računalniki."
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-deleter.c:81 ../ssh/seahorse-ssh-deleter.c:86
+#: ../ssh/seahorse-ssh-deleter.c:80 ../ssh/seahorse-ssh-deleter.c:85
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete the secure shell key '%s'?"
 msgstr "Ali zares želite trajno izbrisati ključ seje varne lupine '%s'?"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-deleter.c:91
+#: ../ssh/seahorse-ssh-deleter.c:90
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete %d secure shell key?"
 msgid_plural "Are you sure you want to delete %d secure shell keys?"
@@ -2374,36 +2394,36 @@ msgstr[1] "Ali zares želite trajno izbrisati %d ključ seje varne lupine?"
 msgstr[2] "Ali zares želite trajno izbrisati %d ključa seje varne lupine?"
 msgstr[3] "Ali zares želite trajno izbrisati %d ključe seje varne lupine?"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-exporter.c:93
+#: ../ssh/seahorse-ssh-exporter.c:91
 msgid "SSH Key"
 msgstr "Ključ SSH"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-exporter.c:125
+#: ../ssh/seahorse-ssh-exporter.c:123
 msgid "Secret SSH keys"
 msgstr "Skrivni ključi SSH"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-exporter.c:129
+#: ../ssh/seahorse-ssh-exporter.c:127
 msgid "Public SSH keys"
 msgstr "Javni ključi SSH"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-exporter.c:298
+#: ../ssh/seahorse-ssh-exporter.c:296
 msgid "No public key file is available for this key."
 msgstr "Za ta ključ ni na voljo nobenega javnega ključa."
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.c:53 ../ssh/seahorse-ssh-key.c:110
-#: ../ssh/seahorse-ssh-key.c:114 ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.xml.h:4
+#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.c:51 ../ssh/seahorse-ssh-key.c:108
+#: ../ssh/seahorse-ssh-key.c:112 ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.xml.h:4
 msgid "Secure Shell Key"
 msgstr "Ključ varne lupine"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.c:54
+#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.c:52
 msgid "Used to access other computers (eg: via a terminal)"
 msgstr "Uporabno pri dostopu do drugih računalnikov (npr.: preko terminala)"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.c:108 ../ssh/seahorse-ssh-generate.c:124
+#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.c:106 ../ssh/seahorse-ssh-generate.c:122
 msgid "Couldn't generate Secure Shell key"
 msgstr "Ni mogoče ustvariti ključa varne lupine"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.c:190
+#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.c:189
 msgid "Creating Secure Shell Key"
 msgstr "Ustvarjanje ključa varne lupine"
 
@@ -2440,19 +2460,19 @@ msgstr ""
 "V kolikor računalnik, s katerim naj se uporabi ta ključ, že obstaja, je "
 "mogoče nastaviti računalnik, da ključ prepozna."
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-key.c:106
+#: ../ssh/seahorse-ssh-key.c:104
 msgid "(Unreadable Secure Shell Key)"
 msgstr "(Neprepoznaven ključ varne lupine)"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-key.c:214
+#: ../ssh/seahorse-ssh-key.c:212
 msgid "Personal SSH key"
 msgstr "Osebni ključ SSH"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-key.c:216
+#: ../ssh/seahorse-ssh-key.c:214
 msgid "SSH key"
 msgstr "Kljulč SSH"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:80
+#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:78
 msgid "Couldn't rename key."
 msgstr "Ni mogoče preimenovati ključa."
 
@@ -2460,7 +2480,7 @@ msgstr "Ni mogoče preimenovati ključa."
 msgid "Couldn't change authorization for key."
 msgstr "Ni mogoče spremeniti pooblastila ključa."
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:168
+#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:170
 msgid "Couldn't change passphrase for key."
 msgstr "Ni mogoče spremeniti gesla za ključ."
 
@@ -2499,53 +2519,53 @@ msgstr "Mesto:"
 msgid "E_xport Complete Key"
 msgstr "I_zvozi celotni ključ"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:199
+#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:202
 msgid "The SSH command was terminated unexpectedly."
 msgstr "Ukaz ssh je bil nepričakovano zaključen."
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:209
+#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:212
 msgid "The SSH command failed."
 msgstr "Ukaz ssh je spodletel."
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:502
+#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:521
 msgid "Remote Host Password"
 msgstr "Geslo oddaljenega gostitelja"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:588
+#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:608
 msgid "Enter Key Passphrase"
 msgstr "Vnesite šifrirno geslo ključa"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:678
+#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:699
 msgid "Passphrase for New Secure Shell Key"
 msgstr "Šifrirno geslo za ključ nove varne lupine"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:862
+#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:885
 #, c-format
 msgid "Importing key: %s"
 msgstr "Uvažanje ključa: %s"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:864
+#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:887
 msgid "Importing key. Enter passphrase"
 msgstr "Uvažanje ključa. Vnesite šifrirno geslo"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-source.c:223
+#: ../ssh/seahorse-ssh-source.c:221
 msgid "OpenSSH keys"
 msgstr "Ključi OpenSSH"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-source.c:230
+#: ../ssh/seahorse-ssh-source.c:228
 #, c-format
 msgid "OpenSSH: %s"
 msgstr "OpenSSH: %s"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-source.c:974
+#: ../ssh/seahorse-ssh-source.c:976
 msgid "No private key file is available for this key."
 msgstr "Za ta ključ ni na voljo osebnega ključa."
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-upload.c:50
+#: ../ssh/seahorse-ssh-upload.c:48
 msgid "Couldn't configure Secure Shell keys on remote computer."
 msgstr "Ni mogoče pripraviti ključa varne lupine na oddaljenem računalniku."
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-upload.c:133
+#: ../ssh/seahorse-ssh-upload.c:131
 msgid "Configuring Secure Shell Keys..."
 msgstr "Prilagajanje ključev varne lupine ..."
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]