[gnome-chess] Updated Slovenian translationcommit 312ec3bd7226664b0d160f8dbca7846e6b9f8630
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:   Fri Apr 11 23:10:22 2014 +0200

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |    7 ++++++-
 1 files changed, 6 insertions(+), 1 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 922c6ef..2cd477a 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -13,7 +13,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "chess&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-03-31 18:36+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-03-31 22:46+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-04-11 23:06+0100\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl_SI\n"
@@ -34,6 +34,8 @@ msgid ""
 "GNOME Chess is a simple chess game. You can play against your computer at "
 "three different difficulty levels, or against a friend at your computer."
 msgstr ""
+"Igra Gnome Šah omogoča igraje proti računalniku na treh različnih ravneh. "
+"Igro je mogoče igrati tudi proti človeškemu nasprotniku."
 
 #: ../data/gnome-chess.appdata.xml.in.h:3
 msgid ""
@@ -41,6 +43,9 @@ msgid ""
 "nearly all modern computer chess engines, and its ability to detect several "
 "popular engines automatically if installed."
 msgstr ""
+"Navdušenci nad šahom bodo z veseljem ugotovili, da podpira igra Gnome Šah "
+"skoraj vse sodobne šahovske programnike in jih celo samodejno zazna, če so "
+"nameščeni."
 
 #: ../data/gnome-chess.desktop.in.h:1 ../data/gnome-chess.ui.h:1
 #: ../src/gnome-chess.vala:98 ../src/gnome-chess.vala:1905


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]