[gimp] Updated Norwegian bokmål translationcommit 36688394c11d41a2bfccc32c68cc5390bdc4d0a7
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:  Mon May 27 15:21:20 2013 +0200

  Updated Norwegian bokmål translation

 po/nb.po | 2557 ++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 1402 insertions(+), 1155 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 6a2dbc4..e5d13dc 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -1,15 +1,15 @@
 # Norwegian bokmål translation of the GIMP.
 # Copyright (C) 1999-2001 Free Software Foundation, Inc.
-# Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>, 1999-2012.
+# Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>, 1999-2013.
 # Runar Ingebrigtsen <ringe skolelinux no>, 2004.
 # Sigurd Gartmann <sigurdga yahoo-inc com>, 2004-2007.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gimp 2.8.x\n"
+"Project-Id-Version: gimp 2.8.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-12-09 14:07+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-12-09 14:21+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-05-27 14:57+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-05-27 15:21+0200\n"
 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "Language: no\n"
@@ -107,7 +107,7 @@ msgstr "Kjør uten brukergrensesnitt"
 
 #: ../app/main.c:178
 msgid "Do not load brushes, gradients, patterns, ..."
-msgstr "Ikke last pensler, graderinger, mønstre, ..."
+msgstr "Ikke last pensler, graderinger, mønstre, …"
 
 #: ../app/main.c:183
 msgid "Do not load any fonts"
@@ -177,7 +177,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../app/main.c:387
 msgid "[FILE|URI...]"
-msgstr "[FIL|URI...]"
+msgstr "[FIL|URI …]"
 
 #: ../app/main.c:405
 msgid ""
@@ -236,7 +236,7 @@ msgstr ""
 #: ../app/version.c:63 ../app/version.c:130
 #, c-format
 msgid "using %s version %s (compiled against version %s)"
-msgstr ""
+msgstr "bruker %s versjon %s (kompilert mot versjon %s)"
 
 #: ../app/version.c:138
 #, c-format
@@ -249,8 +249,8 @@ msgid "Brush Editor"
 msgstr "Penseleditor"
 
 #. initialize the list of gimp brushes
-#: ../app/actions/actions.c:112 ../app/core/gimp.c:951
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:320 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2730
+#: ../app/actions/actions.c:112 ../app/core/gimp.c:960
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:320 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2504
 msgid "Brushes"
 msgstr "Pensler"
 
@@ -293,7 +293,7 @@ msgstr "Kan dokkes"
 
 #. Document History
 #: ../app/actions/actions.c:142 ../app/dialogs/dialogs.c:332
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1567
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1357
 msgid "Document History"
 msgstr "Dokumenthistorikk"
 
@@ -329,7 +329,7 @@ msgid "Filters"
 msgstr "Filtre"
 
 #: ../app/actions/actions.c:166 ../app/dialogs/dialogs.c:328
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2750
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2524
 msgid "Fonts"
 msgstr "Skrifter"
 
@@ -339,21 +339,20 @@ msgid "Gradient Editor"
 msgstr "Graderingsbehandler"
 
 #. initialize the list of gimp gradients
-#: ../app/actions/actions.c:172 ../app/core/gimp.c:971
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:324 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2746
+#: ../app/actions/actions.c:172 ../app/core/gimp.c:980
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:324 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2520
 msgid "Gradients"
 msgstr "Graderinger"
 
-#: ../app/actions/actions.c:175 ../app/core/gimp.c:983
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:340 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2754
+#: ../app/actions/actions.c:175 ../app/core/gimp.c:992
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:340 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2528
 msgid "Tool Presets"
 msgstr "Forhåndsinnstillinger for verktøy"
 
 #: ../app/actions/actions.c:178 ../app/dialogs/dialogs.c:407
 #: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:93
-#, fuzzy
 msgid "Tool Preset Editor"
-msgstr "Tekstbehandler"
+msgstr "Redigering av forhåndsinnstillinger for verktøy"
 
 #: ../app/actions/actions.c:181
 msgid "Help"
@@ -379,24 +378,24 @@ msgid "Palette Editor"
 msgstr "Palettbehandler"
 
 #. initialize the list of gimp palettes
-#: ../app/actions/actions.c:196 ../app/core/gimp.c:966
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:326 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2742
+#: ../app/actions/actions.c:196 ../app/core/gimp.c:975
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:326 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2516
 msgid "Palettes"
 msgstr "Paletter"
 
 #. initialize the list of gimp patterns
-#: ../app/actions/actions.c:199 ../app/core/gimp.c:961
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:322 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2738
+#: ../app/actions/actions.c:199 ../app/core/gimp.c:970
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:322 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2512
 msgid "Patterns"
 msgstr "Mønstre"
 
-#: ../app/actions/actions.c:202 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2758
+#: ../app/actions/actions.c:202 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2532
 msgid "Plug-Ins"
 msgstr "Programtillegg"
 
 #. Quick Mask Color
-#: ../app/actions/actions.c:205 ../app/core/gimpchannel.c:386
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2019
+#: ../app/actions/actions.c:205 ../app/core/gimpchannel.c:390
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1803
 msgid "Quick Mask"
 msgstr "Hurtigmaske"
 
@@ -409,7 +408,7 @@ msgid "Select"
 msgstr "Velg"
 
 #. initialize the template list
-#: ../app/actions/actions.c:214 ../app/core/gimp.c:989
+#: ../app/actions/actions.c:214 ../app/core/gimp.c:998
 #: ../app/dialogs/dialogs.c:334
 msgid "Templates"
 msgstr "Maler"
@@ -423,11 +422,11 @@ msgid "Text Editor"
 msgstr "Tekstbehandler"
 
 #: ../app/actions/actions.c:223 ../app/dialogs/dialogs.c:301
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1848 ../app/gui/gui.c:424
+#: ../app/gui/gui.c:424
 msgid "Tool Options"
 msgstr "Verktøyinnstillinger"
 
-#: ../app/actions/actions.c:226 ../app/widgets/gimptoolpalette.c:377
+#: ../app/actions/actions.c:226 ../app/widgets/gimptoolpalette.c:380
 msgid "Tools"
 msgstr "Verktøy"
 
@@ -534,7 +533,7 @@ msgstr "Oppdater pensler"
 #: ../app/actions/brushes-actions.c:86
 msgctxt "brushes-action"
 msgid "_Edit Brush..."
-msgstr "R_ediger pensel..."
+msgstr "R_ediger pensel …"
 
 #: ../app/actions/brushes-actions.c:87
 msgctxt "brushes-action"
@@ -594,7 +593,7 @@ msgstr "Kanalmeny"
 #: ../app/actions/channels-actions.c:48
 msgctxt "channels-action"
 msgid "_Edit Channel Attributes..."
-msgstr "R_ediger kanalattributter..."
+msgstr "R_ediger kanalattributter …"
 
 #: ../app/actions/channels-actions.c:49
 msgctxt "channels-action"
@@ -604,7 +603,7 @@ msgstr "Rediger kanalens navn, farge og dekkevne"
 #: ../app/actions/channels-actions.c:54
 msgctxt "channels-action"
 msgid "_New Channel..."
-msgstr "_Ny kanal..."
+msgstr "_Ny kanal …"
 
 #: ../app/actions/channels-actions.c:55
 msgctxt "channels-action"
@@ -739,7 +738,7 @@ msgstr "Rediger farge for kanal"
 msgid "_Fill opacity:"
 msgstr "_Fyllets dekkevne:"
 
-#: ../app/actions/channels-commands.c:116 ../app/core/gimpchannel.c:271
+#: ../app/actions/channels-commands.c:116 ../app/core/gimpchannel.c:275
 #: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:332
 msgid "Channel"
 msgstr "Kanal"
@@ -774,7 +773,7 @@ msgstr "Fargekartmeny"
 #: ../app/actions/colormap-actions.c:48
 msgctxt "colormap-action"
 msgid "_Edit Color..."
-msgstr "R_ediger farge..."
+msgstr "R_ediger farge …"
 
 #: ../app/actions/colormap-actions.c:49
 msgctxt "colormap-action"
@@ -946,14 +945,14 @@ msgctxt "cursor-info-action"
 msgid "Use the composite color of all visible layers"
 msgstr "Baser utvalg på alle synlige lag"
 
-#: ../app/actions/data-commands.c:90 ../app/actions/documents-commands.c:345
+#: ../app/actions/data-commands.c:90 ../app/actions/documents-commands.c:353
 #: ../app/actions/file-commands.c:195 ../app/dialogs/file-open-dialog.c:226
 #: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:270
 #: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:214
 #: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:226
 #: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:588
-#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:738 ../app/widgets/gimptoolbox.c:817
-#: ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:170
+#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:738 ../app/widgets/gimptoolbox.c:802
+#: ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:168
 #, c-format
 msgid ""
 "Opening '%s' failed:\n"
@@ -966,7 +965,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../app/actions/data-commands.c:119
 #: ../app/actions/tool-options-commands.c:73
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:123 ../app/core/gimpimage.c:1595
+#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:123 ../app/core/gimpimage.c:1588
 #: ../app/core/gimppalette.c:399 ../app/core/gimppalette-import.c:210
 #: ../app/core/gimppalette-load.c:225
 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:771 ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:94
@@ -1202,13 +1201,11 @@ msgid "Open the palette editor"
 msgstr "Åpne palettredigering"
 
 #: ../app/actions/dialogs-actions.c:184
-#, fuzzy
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Tool presets"
-msgstr "Verktøyinnstillinger"
+msgstr "Verktøyvalg"
 
 #: ../app/actions/dialogs-actions.c:185
-#, fuzzy
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open tool presets dialog"
 msgstr "Åpne verktøyvalgvinduet"
@@ -1335,7 +1332,7 @@ msgid "About GIMP"
 msgstr "Om GIMP"
 
 #: ../app/actions/dialogs-actions.c:325
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1938 ../app/widgets/gimptoolbox.c:550
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1724 ../app/widgets/gimptoolbox.c:535
 msgid "Toolbox"
 msgstr "Verktøykasse"
 
@@ -1494,7 +1491,7 @@ msgstr "Lukk dokk"
 #: ../app/actions/dock-actions.c:54
 msgctxt "dock-action"
 msgid "_Open Display..."
-msgstr "_Åpne skjerm..."
+msgstr "_Åpne skjerm …"
 
 #: ../app/actions/dock-actions.c:55
 msgctxt "dock-action"
@@ -1666,7 +1663,7 @@ msgstr "Automatisk hvitbalansekorreksjon"
 #: ../app/actions/drawable-actions.c:69
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "_Offset..."
-msgstr "F_orskyvning..."
+msgstr "F_orskyvning …"
 
 #: ../app/actions/drawable-actions.c:71
 msgctxt "drawable-action"
@@ -1863,329 +1860,329 @@ msgctxt "dynamics-editor-action"
 msgid "Edit Active Dynamics"
 msgstr "Rediger aktiv pensel"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:63
+#: ../app/actions/edit-actions.c:65
 msgctxt "edit-action"
 msgid "_Edit"
 msgstr "R_ediger"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:64
+#: ../app/actions/edit-actions.c:66
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Paste _as"
 msgstr "Lim inn _som"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:65
+#: ../app/actions/edit-actions.c:67
 msgctxt "edit-action"
 msgid "_Buffer"
 msgstr "_Buffere"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:68
+#: ../app/actions/edit-actions.c:70
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Undo History Menu"
 msgstr "Angrehistorikkmeny"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:72
+#: ../app/actions/edit-actions.c:74
 msgctxt "edit-action"
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Angre"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:73
+#: ../app/actions/edit-actions.c:75
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Undo the last operation"
 msgstr "Angre forrige handling"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:78
+#: ../app/actions/edit-actions.c:80
 msgctxt "edit-action"
 msgid "_Redo"
 msgstr "_Gjenopprett"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:79
+#: ../app/actions/edit-actions.c:81
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Redo the last operation that was undone"
 msgstr "Gjenopprett forrige handling som ble angret"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:84
+#: ../app/actions/edit-actions.c:86
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Strong Undo"
 msgstr "Angre sterkt"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:85
+#: ../app/actions/edit-actions.c:87
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Undo the last operation, skipping visibility changes"
 msgstr "Angre forrige handling, og hopp over synlighetsendringer"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:90
+#: ../app/actions/edit-actions.c:92
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Strong Redo"
 msgstr "Gjenopprett sterkt"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:92
+#: ../app/actions/edit-actions.c:94
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Redo the last operation that was undone, skipping visibility changes"
 msgstr ""
 "Gjenopprett forrige handling som ble angret, og hopp over synlighetsendringer"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:97
+#: ../app/actions/edit-actions.c:99
 msgctxt "edit-action"
 msgid "_Clear Undo History"
 msgstr "_Tøm angrehistorikk"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:98
+#: ../app/actions/edit-actions.c:100
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Remove all operations from the undo history"
 msgstr "Fjern alle operasjoner fra angrehistorikken"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:103
+#: ../app/actions/edit-actions.c:105
 msgctxt "edit-action"
 msgid "_Fade..."
-msgstr "_Ton inn/ut..."
+msgstr "_Ton inn/ut …"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:105
+#: ../app/actions/edit-actions.c:107
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Modify paint mode and opacity of the last pixel manipulation"
 msgstr "Endre malemodus og dekkevne for den siste pikselmanipulasjonen"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:110
+#: ../app/actions/edit-actions.c:112
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Cu_t"
 msgstr "Klipp _ut"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:111
+#: ../app/actions/edit-actions.c:113
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Move the selected pixels to the clipboard"
 msgstr "Flytt valgte piksler til utklippstavlen"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:116
+#: ../app/actions/edit-actions.c:118
 msgctxt "edit-action"
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopier"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:117
+#: ../app/actions/edit-actions.c:119
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Copy the selected pixels to the clipboard"
 msgstr "Kopier valgte piksler til utklippstavlen"
 
 #. GIMP_STOCK_COPY_VISIBLE,
-#: ../app/actions/edit-actions.c:122
+#: ../app/actions/edit-actions.c:124
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Copy _Visible"
 msgstr "Kopier _synlig"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:123
+#: ../app/actions/edit-actions.c:125
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Copy what is visible in the selected region"
 msgstr "Kopier alt som er synlig i valgt region"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:128
+#: ../app/actions/edit-actions.c:130
 msgctxt "edit-action"
 msgid "_Paste"
 msgstr "_Lim inn"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:129
+#: ../app/actions/edit-actions.c:131
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Paste the content of the clipboard"
 msgstr "Lim inn innholdet fra utklippstavlen"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:134
+#: ../app/actions/edit-actions.c:136
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Paste _Into"
 msgstr "Lim inn _i"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:136
+#: ../app/actions/edit-actions.c:138
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Paste the content of the clipboard into the current selection"
 msgstr "Lim innholdet fra utklippstavlen inn i det gjeldende utvalget"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:141
+#: ../app/actions/edit-actions.c:143
 msgctxt "edit-action"
 msgid "From _Clipboard"
 msgstr "Fra ut_klippstavle"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:142 ../app/actions/edit-actions.c:148
+#: ../app/actions/edit-actions.c:144 ../app/actions/edit-actions.c:150
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Create a new image from the content of the clipboard"
 msgstr "Opprett et nytt bilde fra innholdet i utklippstavlen"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:147
+#: ../app/actions/edit-actions.c:149
 msgctxt "edit-action"
 msgid "_New Image"
 msgstr "_Nytt bilde"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:153
+#: ../app/actions/edit-actions.c:155
 msgctxt "edit-action"
 msgid "New _Layer"
 msgstr "Nytt _lag"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:154
+#: ../app/actions/edit-actions.c:156
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Create a new layer from the content of the clipboard"
 msgstr "Opprett et nytt bilde fra innholdet i utklippstavlen"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:159
+#: ../app/actions/edit-actions.c:161
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Cu_t Named..."
-msgstr "Klipp _ut til navngitt"
+msgstr "Klipp _ut til navngitt …"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:160
+#: ../app/actions/edit-actions.c:162
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Move the selected pixels to a named buffer"
 msgstr "Flytt utvalgte piksler til et navngitt buffer"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:165
+#: ../app/actions/edit-actions.c:167
 msgctxt "edit-action"
 msgid "_Copy Named..."
-msgstr "_Kopier til navngitt"
+msgstr "_Kopier til navngitt …"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:166
+#: ../app/actions/edit-actions.c:168
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Copy the selected pixels to a named buffer"
 msgstr "Kopier utvalgte piksler til et navngitt buffer"
 
 #. GIMP_STOCK_COPY_VISIBLE,
-#: ../app/actions/edit-actions.c:171
+#: ../app/actions/edit-actions.c:173
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Copy _Visible Named..."
-msgstr "Kopier _synlig til navngitt"
+msgstr "Kopier _synlig til navngitt …"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:173
+#: ../app/actions/edit-actions.c:175
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Copy what is visible in the selected region to a named buffer"
-msgstr "Kan ikke gjøre utvalg flytende fordi den valgte region er tom."
+msgstr "Kopier det som er synlig i valgt region til en navngitt buffer"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:178
+#: ../app/actions/edit-actions.c:180
 msgctxt "edit-action"
 msgid "_Paste Named..."
-msgstr "_Lim inn navngitt..."
+msgstr "_Lim inn navngitt …"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:179
+#: ../app/actions/edit-actions.c:181
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Paste the content of a named buffer"
 msgstr "Lim inn innholdet fra et navngitt buffer"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:184
+#: ../app/actions/edit-actions.c:186
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Cl_ear"
 msgstr "_Fjern"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:185
+#: ../app/actions/edit-actions.c:187
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Clear the selected pixels"
 msgstr "Fjern utvalgte piksler"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:193
+#: ../app/actions/edit-actions.c:195
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Fill with _FG Color"
 msgstr "Fyll med _forgrunnsfarge"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:194
+#: ../app/actions/edit-actions.c:196
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Fill the selection using the foreground color"
 msgstr "Fyll utvalget med forgrunnsfargen"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:199
+#: ../app/actions/edit-actions.c:201
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Fill with B_G Color"
 msgstr "Fyll med _bakgrunnsfarge"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:200
+#: ../app/actions/edit-actions.c:202
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Fill the selection using the background color"
 msgstr "Fyll utvalget med bakgrunnsfargen"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:205
+#: ../app/actions/edit-actions.c:207
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Fill _with Pattern"
 msgstr "Fyll _med mønster"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:206
+#: ../app/actions/edit-actions.c:208
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Fill the selection using the active pattern"
 msgstr "Fyll utvalget med det aktive mønsteret"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:304
+#: ../app/actions/edit-actions.c:315 ../app/actions/edit-actions.c:317
 #, c-format
 msgid "_Undo %s"
 msgstr "_Angre %s"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:311
+#: ../app/actions/edit-actions.c:321 ../app/actions/edit-actions.c:323
 #, c-format
 msgid "_Redo %s"
 msgstr "_Gjenta %s"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:326
+#: ../app/actions/edit-actions.c:337
 #, c-format
 msgid "_Fade %s..."
-msgstr "_Ton inn/ut (%s)..."
+msgstr "_Ton inn/ut (%s) …"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:338
+#: ../app/actions/edit-actions.c:349
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Angre"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:339
+#: ../app/actions/edit-actions.c:350
 msgid "_Redo"
 msgstr "_Gjenta"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:340
+#: ../app/actions/edit-actions.c:351
 msgid "_Fade..."
-msgstr "_Ton inn/ut..."
+msgstr "_Ton inn/ut …"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:137
+#: ../app/actions/edit-commands.c:149
 msgid "Clear Undo History"
 msgstr "Tøm Angrehistorikk"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:163
+#: ../app/actions/edit-commands.c:175
 msgid "Really clear image's undo history?"
 msgstr "Er du sikker på at du vil tømme bildets angrehistorikk?"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:176
+#: ../app/actions/edit-commands.c:188
 #, c-format
 msgid "Clearing the undo history of this image will gain %s of memory."
 msgstr "Ved å tømme angrehistorikken vil du frigjøre %s minne."
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:206
+#: ../app/actions/edit-commands.c:218
 msgid "Cut pixels to the clipboard"
 msgstr "Utklippede piksler til utklippstavlen"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:236 ../app/actions/edit-commands.c:265
+#: ../app/actions/edit-commands.c:248 ../app/actions/edit-commands.c:277
 msgid "Copied pixels to the clipboard"
 msgstr "Kopierte piksler til utklippstavlen"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:325 ../app/actions/edit-commands.c:361
-#: ../app/actions/edit-commands.c:544
+#: ../app/actions/edit-commands.c:337 ../app/actions/edit-commands.c:373
+#: ../app/actions/edit-commands.c:556
 msgid "There is no image data in the clipboard to paste."
 msgstr "Det er ikke noe bildedata i utklippstavlen å lime inn."
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:349 ../app/core/gimpbrushclipboard.c:166
+#: ../app/actions/edit-commands.c:361 ../app/core/gimpbrushclipboard.c:166
 #: ../app/core/gimppatternclipboard.c:167 ../app/widgets/gimpclipboard.c:346
 msgid "Clipboard"
 msgstr "Utklippstavle"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:375
+#: ../app/actions/edit-commands.c:387
 msgid "Cut Named"
 msgstr "Klipp ut navngitt"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:378 ../app/actions/edit-commands.c:419
-#: ../app/actions/edit-commands.c:439
+#: ../app/actions/edit-commands.c:390 ../app/actions/edit-commands.c:431
+#: ../app/actions/edit-commands.c:451
 msgid "Enter a name for this buffer"
 msgstr "Skriv inn et navn for denne bufferen"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:416
+#: ../app/actions/edit-commands.c:428
 msgid "Copy Named"
 msgstr "Kopier navngitt"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:436
+#: ../app/actions/edit-commands.c:448
 msgid "Copy Visible Named "
 msgstr "Kopier synlig til navngitt"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:561
+#: ../app/actions/edit-commands.c:573
 msgid "There is no active layer or channel to cut from."
 msgstr "Det er ikke noe aktivt lag eller noen aktiv kanal å klippe fra."
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:566 ../app/actions/edit-commands.c:598
-#: ../app/actions/edit-commands.c:622
+#: ../app/actions/edit-commands.c:578 ../app/actions/edit-commands.c:610
+#: ../app/actions/edit-commands.c:634
 msgid "(Unnamed Buffer)"
 msgstr "(Buffer uten navn)"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:593
+#: ../app/actions/edit-commands.c:605
 msgid "There is no active layer or channel to copy from."
 msgstr "Det er ikke noe aktivt lag eller noen aktiv kanal å kopiere fra."
 
@@ -2217,7 +2214,7 @@ msgstr "Velg alle feilmeldinger"
 #: ../app/actions/error-console-actions.c:58
 msgctxt "error-console-action"
 msgid "_Save Error Log to File..."
-msgstr "_Lagre feilmeldinger til fil..."
+msgstr "_Lagre feilmeldinger til fil …"
 
 #: ../app/actions/error-console-actions.c:59
 msgctxt "error-console-action"
@@ -2227,7 +2224,7 @@ msgstr "Skriv alle feilmeldinger til en fil"
 #: ../app/actions/error-console-actions.c:64
 msgctxt "error-console-action"
 msgid "Save S_election to File..."
-msgstr "Lagre _utvalg til fil..."
+msgstr "Lagre _utvalg til fil …"
 
 #: ../app/actions/error-console-actions.c:65
 msgctxt "error-console-action"
@@ -2269,7 +2266,7 @@ msgstr "Åpne _siste"
 #: ../app/actions/file-actions.c:76
 msgctxt "file-action"
 msgid "_Open..."
-msgstr "_Åpne..."
+msgstr "_Åpne …"
 
 #: ../app/actions/file-actions.c:77
 msgctxt "file-action"
@@ -2279,7 +2276,7 @@ msgstr "Åpne en bildefil"
 #: ../app/actions/file-actions.c:82
 msgctxt "file-action"
 msgid "Op_en as Layers..."
-msgstr "Åpn_e som lag..."
+msgstr "Åpn_e som lag …"
 
 #: ../app/actions/file-actions.c:83
 msgctxt "file-action"
@@ -2289,7 +2286,7 @@ msgstr "Åpne en bildefil som lag"
 #: ../app/actions/file-actions.c:88
 msgctxt "file-action"
 msgid "Open _Location..."
-msgstr "Åpne _lokasjon..."
+msgstr "Åpne _lokasjon …"
 
 #: ../app/actions/file-actions.c:89
 msgctxt "file-action"
@@ -2299,7 +2296,7 @@ msgstr "Åpne en bildefil fra en valgt lokasjon"
 #: ../app/actions/file-actions.c:94
 msgctxt "file-action"
 msgid "Create Template..."
-msgstr "Lag en mal..."
+msgstr "Lag en mal …"
 
 #: ../app/actions/file-actions.c:95
 msgctxt "file-action"
@@ -2349,7 +2346,7 @@ msgstr "Lagre dette bildet"
 #: ../app/actions/file-actions.c:127
 msgctxt "file-action"
 msgid "Save _As..."
-msgstr "Lagre _som..."
+msgstr "Lagre _som …"
 
 #: ../app/actions/file-actions.c:128
 msgctxt "file-action"
@@ -2359,7 +2356,7 @@ msgstr "Lagre bildet med et annet navn"
 #: ../app/actions/file-actions.c:133
 msgctxt "file-action"
 msgid "Save a Cop_y..."
-msgstr "Lagre en _kopi..."
+msgstr "Lagre en _kopi …"
 
 #: ../app/actions/file-actions.c:135
 msgctxt "file-action"
@@ -2371,7 +2368,7 @@ msgstr ""
 #: ../app/actions/file-actions.c:140
 msgctxt "file-action"
 msgid "Save and Close..."
-msgstr "Lagre og lukk..."
+msgstr "Lagre og lukk …"
 
 #: ../app/actions/file-actions.c:141
 msgctxt "file-action"
@@ -2472,11 +2469,11 @@ msgstr ""
 "Ved å forkaste bildet til forrige lagring, mister du alle endringer, "
 "inkludert all angreinformasjon."
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:652
+#: ../app/actions/file-commands.c:655
 msgid "(Unnamed Template)"
 msgstr "(Mal uten navn)"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:703
+#: ../app/actions/file-commands.c:706
 #, c-format
 msgid ""
 "Reverting to '%s' failed:\n"
@@ -2487,230 +2484,193 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:43
+#: ../app/actions/filters-actions.c:44
+msgctxt "filters-action"
+msgid "Color to Gray..."
+msgstr "Farge til gråtone …"
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:49
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Ca_rtoon..."
-msgstr ""
+msgstr "Tegne_film …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:44
+#: ../app/actions/filters-actions.c:54
 msgctxt "filters-action"
-msgid "Simulate a cartoon by enhancing edges"
-msgstr ""
+msgid "_Checkerboard..."
+msgstr "_Sjekkbrett …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:49
+#: ../app/actions/filters-actions.c:59
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Color _Reduction..."
 msgstr "Fa_rgereduksjon …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:50
-msgctxt "filters-action"
-msgid "Reduce the number of colors in the image, with optional dithering"
-msgstr ""
-
-#: ../app/actions/filters-actions.c:55
+#: ../app/actions/filters-actions.c:64
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Color T_emperature..."
 msgstr "Farget_emperatur …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:56
+#: ../app/actions/filters-actions.c:69
 msgctxt "filters-action"
-msgid "Change the color temperature of the image"
-msgstr "Endre fargetemperatur på bildet"
+msgid "Color to _Alpha..."
+msgstr "Farge til _alpha …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:61
+#: ../app/actions/filters-actions.c:74
 msgctxt "filters-action"
-msgid "Color to _Alpha..."
-msgstr ""
+msgid "_Cubism..."
+msgstr "_Kubisme …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:62
+#: ../app/actions/filters-actions.c:79
+#, fuzzy
 msgctxt "filters-action"
-msgid "Convert a specified color to transparency"
-msgstr ""
+msgid "_Deinterlace..."
+msgstr "_Mindre metning …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:67
+#: ../app/actions/filters-actions.c:84
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Difference of Gaussians..."
 msgstr ""
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:68
+#: ../app/actions/filters-actions.c:89
 msgctxt "filters-action"
-msgid "Edge detection with control of edge thickness"
+msgid "Dots..."
 msgstr ""
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:73
+#: ../app/actions/filters-actions.c:94
 msgctxt "filters-action"
-msgid "_Gaussian Blur..."
+msgid "_Emboss..."
 msgstr ""
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:74
+#: ../app/actions/filters-actions.c:99
 msgctxt "filters-action"
-msgid "Apply a gaussian blur"
-msgstr ""
+msgid "_E_xposure..."
+msgstr "_Eksponering …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:79
+#: ../app/actions/filters-actions.c:104
 msgctxt "filters-action"
-msgid "_Laplace"
-msgstr "_Laplace"
+msgid "_Fractal Trace..."
+msgstr "_Fraktalspor …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:80
+#: ../app/actions/filters-actions.c:109
 msgctxt "filters-action"
-msgid "High-resolution edge detection"
+msgid "_Gaussian Blur..."
 msgstr ""
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:85
+#: ../app/actions/filters-actions.c:114
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Laplace"
+msgstr "_Laplace"
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:119
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Lens Distortion..."
 msgstr "Linseforvrengning …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:86
+#: ../app/actions/filters-actions.c:124
 msgctxt "filters-action"
-msgid "Corrects lens distortion"
-msgstr ""
+msgid "Mono Mixer..."
+msgstr "Mono mikser …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:91
+#: ../app/actions/filters-actions.c:129
+#, fuzzy
 msgctxt "filters-action"
-msgid "HSV Noise..."
-msgstr ""
+msgid "CIE lch Noise..."
+msgstr "_Støy"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:92
+#: ../app/actions/filters-actions.c:134
 msgctxt "filters-action"
-msgid "Scattering pixel values in HSV space"
-msgstr ""
+msgid "HSV Noise..."
+msgstr "HSV-støy …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:97
+#: ../app/actions/filters-actions.c:139
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Hurl..."
 msgstr ""
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:98
-msgctxt "filters-action"
-msgid "Completely randomize a fraction of pixels"
-msgstr ""
-
-#: ../app/actions/filters-actions.c:103
-#, fuzzy
+#: ../app/actions/filters-actions.c:144
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Pick..."
-msgstr "_Krymp …"
-
-#: ../app/actions/filters-actions.c:104
-msgctxt "filters-action"
-msgid "Randomly interchange some pixels with neighbors"
-msgstr ""
+msgstr "_Plukk …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:109
-#, fuzzy
+#: ../app/actions/filters-actions.c:149
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_RGB Noise..."
-msgstr "_Støy"
+msgstr "_RGB-støy …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:110
-msgctxt "filters-action"
-msgid "Distort colors by random amounts"
-msgstr ""
-
-#: ../app/actions/filters-actions.c:115
+#: ../app/actions/filters-actions.c:154
 #, fuzzy
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Slur..."
 msgstr "_Skaler lag …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:116
-msgctxt "filters-action"
-msgid "Randomly slide some pixels downward (similar to melting)"
-msgstr ""
-
-#: ../app/actions/filters-actions.c:121
+#: ../app/actions/filters-actions.c:159
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Photocopy..."
-msgstr ""
+msgstr "_Fotokopi …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:122
-msgctxt "filters-action"
-msgid "Simulate color distortion produced by a copy machine"
-msgstr ""
-
-#: ../app/actions/filters-actions.c:127
+#: ../app/actions/filters-actions.c:164
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Pixelize..."
-msgstr ""
-
-#: ../app/actions/filters-actions.c:128
-msgctxt "filters-action"
-msgid "Simplify image into an array of solid-colored squares"
-msgstr ""
+msgstr "_Pikseler …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:133
+#: ../app/actions/filters-actions.c:169
 msgctxt "filters-action"
 msgid "P_olar Coordinates..."
-msgstr ""
+msgstr "P_olarkoordinater …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:134
+#: ../app/actions/filters-actions.c:174
 msgctxt "filters-action"
-msgid "Convert image to or from polar coordinates"
-msgstr "Konverter bilde til eller fra polare koordinater"
+msgid "_Red Eye Removal..."
+msgstr "Fjern _røde øyne …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:139
+#: ../app/actions/filters-actions.c:179
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Ripple..."
 msgstr "_Bølge …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:140
-msgctxt "filters-action"
-msgid "Displace pixels in a ripple pattern"
-msgstr ""
-
-#: ../app/actions/filters-actions.c:145
+#: ../app/actions/filters-actions.c:184
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Semi-Flatten..."
 msgstr ""
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:146
+#: ../app/actions/filters-actions.c:189
 msgctxt "filters-action"
-msgid "Replace partial transparency with a color"
-msgstr ""
+msgid "_Shift..."
+msgstr "For_skyv …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:151
+#: ../app/actions/filters-actions.c:194
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Sobel..."
 msgstr "_Sobel …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:152
-msgctxt "filters-action"
-msgid "Specialized direction-dependent edge-detection"
-msgstr ""
-
-#: ../app/actions/filters-actions.c:157
+#: ../app/actions/filters-actions.c:199
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Softglow..."
-msgstr ""
+msgstr "_Myk glød …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:158
-msgctxt "filters-action"
-msgid "Simulate glow by making highlights intense and fuzzy"
-msgstr ""
-
-#: ../app/actions/filters-actions.c:163
+#: ../app/actions/filters-actions.c:204
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Threshold Alpha..."
 msgstr "_Terskel"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:164
-#, fuzzy
-msgctxt "filters-action"
-msgid "Make transparency all-or-nothing"
-msgstr "Gjør _gjennomsiktig"
-
-#: ../app/actions/filters-actions.c:169
+#: ../app/actions/filters-actions.c:209
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Unsharp Mask..."
 msgstr ""
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:170
+#: ../app/actions/filters-actions.c:214
 msgctxt "filters-action"
-msgid "The most widely used method for sharpening an image"
+msgid "_Vignette..."
+msgstr "_Vignett …"
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:219
+msgctxt "filters-action"
+msgid "W_hirl and Pinch..."
 msgstr ""
 
+#: ../app/actions/filters-commands.c:75
+msgid "..."
+msgstr "…"
+
 #: ../app/actions/fonts-actions.c:44
 msgctxt "fonts-action"
 msgid "Fonts Menu"
@@ -2724,7 +2684,7 @@ msgstr "_Last skrifter på nytt"
 #: ../app/actions/fonts-actions.c:49
 msgctxt "fonts-action"
 msgid "Rescan the installed fonts"
-msgstr ""
+msgstr "Søk gjennom installerte skrifter på nytt"
 
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:46
 msgctxt "gradient-editor-action"
@@ -2764,12 +2724,12 @@ msgstr "Lagre h_øyre farge til"
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:67
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "L_eft Endpoint's Color..."
-msgstr "Ve_nstre endepunkts farge..."
+msgstr "Ve_nstre endepunkts farge …"
 
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:72
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "R_ight Endpoint's Color..."
-msgstr "Hø_yre endepunkts farge"
+msgstr "Hø_yre endepunkts farge …"
 
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:112
 msgctxt "gradient-editor-action"
@@ -2939,7 +2899,7 @@ msgstr "_Vend segment"
 
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:784
 msgid "_Replicate Segment..."
-msgstr "_Kopier segment..."
+msgstr "_Repliker segment …"
 
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:786
 msgid "Split Segment at _Midpoint"
@@ -2947,7 +2907,7 @@ msgstr "Del segmentet ved _midtpunktet"
 
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:788
 msgid "Split Segment _Uniformly..."
-msgstr "Splitt segmentet _enhetlig..."
+msgstr "Splitt segmentet _enhetlig …"
 
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:790
 msgid "_Delete Segment"
@@ -2975,7 +2935,7 @@ msgstr "_Vend utvalg"
 
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:806
 msgid "_Replicate Selection..."
-msgstr "_Kopier utvalg..."
+msgstr "_Repliker utvalg …"
 
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:808
 msgid "Split Segments at _Midpoints"
@@ -2983,7 +2943,7 @@ msgstr "Del segmentene ved _midtpunktet"
 
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:810
 msgid "Split Segments _Uniformly..."
-msgstr "Del segmenter _enhetlig..."
+msgstr "Del segmenter _enhetlig …"
 
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:812
 msgid "_Delete Selection"
@@ -2999,7 +2959,7 @@ msgstr "Distribuer håndtak i utvalget igjen"
 
 #: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:85
 msgid "Left Endpoint Color"
-msgstr "_Venstre endepunkts farge..."
+msgstr "Venstre endepunkts farge"
 
 #: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:87
 msgid "Gradient Segment's Left Endpoint Color"
@@ -3123,12 +3083,12 @@ msgstr "Kopier graderingsfilens lokasjon til utklippstavlen"
 #: ../app/actions/gradients-actions.c:66
 msgctxt "gradients-action"
 msgid "Save as _POV-Ray..."
-msgstr "Lagre som _POV-stråle..."
+msgstr "Lagre som _POV-Ray …"
 
 #: ../app/actions/gradients-actions.c:67
 msgctxt "gradients-action"
 msgid "Save gradient as POV-Ray"
-msgstr "Lagre gradering som POV-stråle"
+msgstr "Lagre gradering som POV-Ray"
 
 #: ../app/actions/gradients-actions.c:72
 msgctxt "gradients-action"
@@ -3153,7 +3113,7 @@ msgstr "Oppdater graderinger"
 #: ../app/actions/gradients-actions.c:87
 msgctxt "gradients-action"
 msgid "_Edit Gradient..."
-msgstr "R_ediger gradering..."
+msgstr "R_ediger gradering …"
 
 #: ../app/actions/gradients-actions.c:88
 msgctxt "gradients-action"
@@ -3163,7 +3123,7 @@ msgstr "Rediger gradering"
 #: ../app/actions/gradients-commands.c:66
 #, c-format
 msgid "Save '%s' as POV-Ray"
-msgstr "Lagre «%s» som POV-stråle"
+msgstr "Lagre «%s» som POV-Ray"
 
 #: ../app/actions/help-actions.c:37 ../app/actions/help-actions.c:40
 msgctxt "help-action"
@@ -3240,265 +3200,269 @@ msgctxt "image-action"
 msgid "C_omponents"
 msgstr "K_omponenter"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:68
+#: ../app/actions/image-actions.c:66
 msgctxt "image-action"
-msgid "_New..."
-msgstr "_Ny..."
+msgid "D_esaturate"
+msgstr "Mindre m_etning"
 
 #: ../app/actions/image-actions.c:69
 msgctxt "image-action"
+msgid "_New..."
+msgstr "_Ny …"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:70
+msgctxt "image-action"
 msgid "Create a new image"
 msgstr "Lag et nytt bilde"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:74
+#: ../app/actions/image-actions.c:75
 msgctxt "image-action"
 msgid "Can_vas Size..."
-msgstr "Størrelse på _lerret"
+msgstr "Størrelse på _lerret …"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:75
+#: ../app/actions/image-actions.c:76
 msgctxt "image-action"
 msgid "Adjust the image dimensions"
 msgstr "Juster bildedimensjoner"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:80
+#: ../app/actions/image-actions.c:81
 msgctxt "image-action"
 msgid "Fit Canvas to L_ayers"
 msgstr "_Tilpass lerret til lag"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:81
+#: ../app/actions/image-actions.c:82
 msgctxt "image-action"
 msgid "Resize the image to enclose all layers"
 msgstr "Endre størrelse på bildet så det omslutter alle lag"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:86
+#: ../app/actions/image-actions.c:87
 msgctxt "image-action"
 msgid "F_it Canvas to Selection"
 msgstr "T_ilpass lerret til utvalg"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:87
+#: ../app/actions/image-actions.c:88
 msgctxt "image-action"
 msgid "Resize the image to the extents of the selection"
 msgstr "Endre størrelsen på bildet til utvalgets ytterkanter"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:92
+#: ../app/actions/image-actions.c:93
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Print Size..."
-msgstr "_Utskriftsstørrelse..."
+msgstr "_Utskriftsstørrelse …"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:93
+#: ../app/actions/image-actions.c:94
 msgctxt "image-action"
 msgid "Adjust the print resolution"
 msgstr "Juster skriveroppløsning"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:98
+#: ../app/actions/image-actions.c:99
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Scale Image..."
-msgstr "_Skaler bilde..."
+msgstr "_Skaler bilde …"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:99
+#: ../app/actions/image-actions.c:100
 msgctxt "image-action"
 msgid "Change the size of the image content"
 msgstr "Endre størrelsen på bildeinnholdet"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:104
+#: ../app/actions/image-actions.c:105
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Crop to Selection"
 msgstr "_Beskjær til utvalg"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:105
+#: ../app/actions/image-actions.c:106
 msgctxt "image-action"
 msgid "Crop the image to the extents of the selection"
 msgstr "Beskjær bildet til utvalgets kanter"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:110
+#: ../app/actions/image-actions.c:111
 msgctxt "image-action"
 msgid "Crop to C_ontent"
-msgstr ""
+msgstr "Beskjær til innh_old"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:111
-#, fuzzy
+#: ../app/actions/image-actions.c:112
 msgctxt "image-action"
 msgid ""
 "Crop the image to the extents of its content (remove empty borders from the "
 "image)"
-msgstr "Beskjær bildet til utvalgets kanter"
+msgstr "Beskjær bildet til utvalgets kanter (fjern tomme kanter rundt bildet)"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:116
+#: ../app/actions/image-actions.c:117
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Duplicate"
 msgstr "_Dupliser"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:117
+#: ../app/actions/image-actions.c:118
 msgctxt "image-action"
 msgid "Create a duplicate of this image"
 msgstr "Opprett et duplikat av dette bildet"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:122
+#: ../app/actions/image-actions.c:123
 msgctxt "image-action"
 msgid "Merge Visible _Layers..."
-msgstr "Flett sammen synlige _lag..."
+msgstr "Flett sammen synlige _lag …"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:123
+#: ../app/actions/image-actions.c:124
 msgctxt "image-action"
 msgid "Merge all visible layers into one layer"
 msgstr "Slå sammen alle synlige lag til ett lag"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:128
+#: ../app/actions/image-actions.c:129
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Flatten Image"
 msgstr "_Flat ut bilde"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:129
+#: ../app/actions/image-actions.c:130
 msgctxt "image-action"
 msgid "Merge all layers into one and remove transparency"
 msgstr "Slå sammen alle lag til ett og fjern gjennomsiktighet"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:134
+#: ../app/actions/image-actions.c:135
 msgctxt "image-action"
 msgid "Configure G_rid..."
-msgstr "Konfigurer _rutenett..."
+msgstr "Konfigurer _rutenett …"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:135
+#: ../app/actions/image-actions.c:136
 msgctxt "image-action"
 msgid "Configure the grid for this image"
 msgstr "Innstillinger for bildets rutenett"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:140
+#: ../app/actions/image-actions.c:141
 msgctxt "image-action"
 msgid "Image Pr_operties"
 msgstr "Bilde_egenskaper"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:141
+#: ../app/actions/image-actions.c:142
 msgctxt "image-action"
 msgid "Display information about this image"
 msgstr "Vis informasjon om bildet"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:149
+#: ../app/actions/image-actions.c:150
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "_RGB"
 msgstr "_RGB"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:150
+#: ../app/actions/image-actions.c:151
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "Convert the image to the RGB colorspace"
 msgstr "Konverter bildet til RGB-farger"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:154
+#: ../app/actions/image-actions.c:155
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "_Grayscale"
 msgstr "_Gråtone"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:155
+#: ../app/actions/image-actions.c:156
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "Convert the image to grayscale"
 msgstr "Konverter bildet til gråtoner"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:159
+#: ../app/actions/image-actions.c:160
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "_Indexed..."
-msgstr "_Indeksert..."
+msgstr "_Indeksert …"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:160
+#: ../app/actions/image-actions.c:161
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "Convert the image to indexed colors"
 msgstr "Konverter bildet til indekserte farger"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:167
+#: ../app/actions/image-actions.c:168
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "8 bit integer"
-msgstr ""
+msgstr "8-bit heltall"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:168
+#: ../app/actions/image-actions.c:169
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "Convert the image to 8 bit integer"
 msgstr "Konverter bildet til 8-bit heltall"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:172
+#: ../app/actions/image-actions.c:173
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "16 bit integer"
 msgstr "16-bit heltall"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:173
+#: ../app/actions/image-actions.c:174
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "Convert the image to 16 bit integer"
 msgstr "Konverter bildet til 16-bit heltall"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:177
+#: ../app/actions/image-actions.c:178
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "32 bit integer"
 msgstr "32-bit heltall"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:178
+#: ../app/actions/image-actions.c:179
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "Convert the image to 32 bit integer"
 msgstr "Konverter bildet til 32-bit heltall"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:182
+#: ../app/actions/image-actions.c:183
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "16 bit floating point"
 msgstr "16-bit flyttall"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:183
+#: ../app/actions/image-actions.c:184
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "Convert the image to 16 bit floating point"
 msgstr "Konverter bildet til 16-bit flyttall"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:187
+#: ../app/actions/image-actions.c:188
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "32 bit floating point"
 msgstr "32-bit flyttall"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:188
+#: ../app/actions/image-actions.c:189
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "Convert the image to 32 bit floating point"
 msgstr "Konverter bildet til 32-bit flyttall"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:195
+#: ../app/actions/image-actions.c:196
 msgctxt "image-action"
 msgid "Flip _Horizontally"
 msgstr "Vend _horisontalt"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:196
+#: ../app/actions/image-actions.c:197
 msgctxt "image-action"
 msgid "Flip image horizontally"
 msgstr "Vend bildet horisontalt"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:201
+#: ../app/actions/image-actions.c:202
 msgctxt "image-action"
 msgid "Flip _Vertically"
 msgstr "Vend _vertikalt"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:202
+#: ../app/actions/image-actions.c:203
 msgctxt "image-action"
 msgid "Flip image vertically"
 msgstr "Vend bildet vertikalt"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:210
+#: ../app/actions/image-actions.c:211
 msgctxt "image-action"
 msgid "Rotate 90° _clockwise"
 msgstr "Roter 90° med _klokken"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:211
+#: ../app/actions/image-actions.c:212
 msgctxt "image-action"
 msgid "Rotate the image 90 degrees to the right"
 msgstr "Roter bildet 90 grader til høyre"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:216
+#: ../app/actions/image-actions.c:217
 msgctxt "image-action"
 msgid "Rotate _180°"
 msgstr "Roter _180°"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:217
+#: ../app/actions/image-actions.c:218
 msgctxt "image-action"
 msgid "Turn the image upside-down"
 msgstr "Snu bildet opp ned"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:222
+#: ../app/actions/image-actions.c:223
 msgctxt "image-action"
 msgid "Rotate 90° counter-clock_wise"
 msgstr "Roter 90° mot kl_okken"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:223
+#: ../app/actions/image-actions.c:224
 msgctxt "image-action"
 msgid "Rotate the image 90 degrees to the left"
 msgstr "Roter bildet 90 grader til venstre"
@@ -3536,9 +3500,8 @@ msgid "Cannot crop because the current selection is empty."
 msgstr "Kunne ikke beskjære fordi dette utvalget er tomt."
 
 #: ../app/actions/image-commands.c:525
-#, fuzzy
 msgid "Cannot crop because the image has no content."
-msgstr "Kunne ikke beskjære fordi dette utvalget er tomt."
+msgstr "Kan ikke beskjære fordi bildet ikke har noe innhold."
 
 #: ../app/actions/image-commands.c:728
 msgid "Change Print Size"
@@ -3550,7 +3513,7 @@ msgstr "Skaler bilde"
 
 #. Scaling
 #: ../app/actions/image-commands.c:780 ../app/actions/layers-commands.c:1181
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1893
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1679
 #: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:808
 #: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:899 ../app/pdb/image-cmds.c:491
 #: ../app/pdb/image-cmds.c:527 ../app/pdb/item-transform-cmds.c:540
@@ -3652,7 +3615,7 @@ msgstr "Slå på tekstverktøyet i dette tekstlaget"
 #: ../app/actions/layers-actions.c:76
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Edit Layer Attributes..."
-msgstr "R_ediger lagattributter..."
+msgstr "R_ediger lagattributter …"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:77
 msgctxt "layers-action"
@@ -3662,7 +3625,7 @@ msgstr "Endre lagets navn"
 #: ../app/actions/layers-actions.c:82 ../app/actions/layers-actions.c:618
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_New Layer..."
-msgstr "_Nytt lag..."
+msgstr "_Nytt lag …"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:83
 msgctxt "layers-action"
@@ -3692,7 +3655,7 @@ msgstr "Lag et nytt lag fra synlig innhold i dette bildet"
 #: ../app/actions/layers-actions.c:101
 msgctxt "layers-action"
 msgid "New Layer _Group..."
-msgstr "Ny lag_gruppe..."
+msgstr "Ny lag_gruppe …"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:102
 msgctxt "layers-action"
@@ -3792,7 +3755,7 @@ msgstr "Slå sammen laggruppens lag til ett normalt lag"
 #: ../app/actions/layers-actions.c:162
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Merge _Visible Layers..."
-msgstr "Flett sammen _synlige lag..."
+msgstr "Flett sammen _synlige lag …"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:163
 msgctxt "layers-action"
@@ -3883,15 +3846,14 @@ msgstr "Beskjær laget til utvalgets kanter"
 #: ../app/actions/layers-actions.c:216
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Crop to C_ontent"
-msgstr ""
+msgstr "Beskjær til _innhold"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:217
-#, fuzzy
 msgctxt "layers-action"
 msgid ""
 "Crop the layer to the extents of its content (remove empty borders from the "
 "layer)"
-msgstr "Beskjær laget til utvalgets kanter"
+msgstr "Beskjær laget til utvalgets kanter (fjern tomme kanter fra laget)"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:222
 msgctxt "layers-action"
@@ -4117,7 +4079,7 @@ msgstr "Lagattributter"
 msgid "Edit Layer Attributes"
 msgstr "Rediger lagets attributter"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:252 ../app/core/gimplayer.c:293
+#: ../app/actions/layers-commands.c:252 ../app/core/gimplayer.c:296
 msgid "Layer"
 msgstr "Lag"
 
@@ -4144,19 +4106,16 @@ msgid "Scale Layer"
 msgstr "Skaler lag"
 
 #: ../app/actions/layers-commands.c:703
-#, fuzzy
 msgid "Crop Layer to Selection"
-msgstr "_Beskjær til utvalg"
+msgstr "Beskjær lag til utvalg"
 
 #: ../app/actions/layers-commands.c:732
-#, fuzzy
 msgid "Cannot crop because the active layer has no content."
-msgstr "Kunne ikke beskjære fordi dette utvalget er tomt."
+msgstr "Kunne ikke beskjære fordi det aktive laget ikke har innhold."
 
 #: ../app/actions/layers-commands.c:737
-#, fuzzy
 msgid "Crop Layer to Content"
-msgstr "Senk lag til bunnen"
+msgstr "Beskjær lag til innhold"
 
 #: ../app/actions/layers-commands.c:1116
 msgid "Please select a channel first"
@@ -4175,7 +4134,7 @@ msgstr "Meny for palettredigering"
 #: ../app/actions/palette-editor-actions.c:48
 msgctxt "palette-editor-action"
 msgid "_Edit Color..."
-msgstr "R_ediger farge..."
+msgstr "R_ediger farge …"
 
 #: ../app/actions/palette-editor-actions.c:49
 msgctxt "palette-editor-action"
@@ -4255,7 +4214,7 @@ msgstr "Lag en ny palett"
 #: ../app/actions/palettes-actions.c:54
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "_Import Palette..."
-msgstr "_Importer palett..."
+msgstr "_Importer palett …"
 
 #: ../app/actions/palettes-actions.c:55
 msgctxt "palettes-action"
@@ -4275,7 +4234,7 @@ msgstr "Dupliser denne paletten"
 #: ../app/actions/palettes-actions.c:66
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "_Merge Palettes..."
-msgstr "_Flett sammen paletter..."
+msgstr "_Flett sammen paletter …"
 
 #: ../app/actions/palettes-actions.c:67
 msgctxt "palettes-action"
@@ -4315,7 +4274,7 @@ msgstr "Oppdater paletter"
 #: ../app/actions/palettes-actions.c:93
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "_Edit Palette..."
-msgstr "R_ediger palett..."
+msgstr "R_ediger palett …"
 
 #: ../app/actions/palettes-actions.c:94
 msgctxt "palettes-action"
@@ -4398,7 +4357,7 @@ msgstr "Oppdater mønstre"
 #: ../app/actions/patterns-actions.c:86
 msgctxt "patterns-action"
 msgid "_Edit Pattern..."
-msgstr "R_ediger mønster..."
+msgstr "R_ediger mønster …"
 
 #: ../app/actions/patterns-actions.c:87
 msgctxt "patterns-action"
@@ -4564,7 +4523,7 @@ msgstr "Hurtigmaskemeny"
 #: ../app/actions/quick-mask-actions.c:47
 msgctxt "quick-mask-action"
 msgid "_Configure Color and Opacity..."
-msgstr "_Konfigurer farge og dekkevne..."
+msgstr "_Konfigurer farge og dekkevne …"
 
 #: ../app/actions/quick-mask-actions.c:55
 msgctxt "quick-mask-action"
@@ -4670,7 +4629,7 @@ msgstr "Lag et flytende utvalg"
 #: ../app/actions/select-actions.c:74
 msgctxt "select-action"
 msgid "Fea_ther..."
-msgstr "F_jær..."
+msgstr "F_jær …"
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:76
 msgctxt "select-action"
@@ -4728,10 +4687,9 @@ msgid "Save the selection to a channel"
 msgstr "Lagre utvalget til en kanal"
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:111
-#, fuzzy
 msgctxt "select-action"
 msgid "_Stroke Selection..."
-msgstr "_Strek opp utvalg …"
+msgstr "Valg av _strøk …"
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:112
 msgctxt "select-action"
@@ -4739,10 +4697,9 @@ msgid "Paint along the selection outline"
 msgstr "Tegn en strek langs utvalgets kontur"
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:117
-#, fuzzy
 msgctxt "select-action"
 msgid "_Stroke Selection"
-msgstr "_Strek opp utvalg"
+msgstr "_Valg av strøk"
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:118
 msgctxt "select-action"
@@ -4823,7 +4780,7 @@ msgstr "Lag et nytt bilde fra den valgte malen"
 #: ../app/actions/templates-actions.c:52
 msgctxt "templates-action"
 msgid "_New Template..."
-msgstr "_Ny mal..."
+msgstr "_Ny mal …"
 
 #: ../app/actions/templates-actions.c:53
 msgctxt "templates-action"
@@ -4833,7 +4790,7 @@ msgstr "Lag en ny mal"
 #: ../app/actions/templates-actions.c:58
 msgctxt "templates-action"
 msgid "D_uplicate Template..."
-msgstr "D_upliser mal..."
+msgstr "D_upliser mal …"
 
 #: ../app/actions/templates-actions.c:59
 msgctxt "templates-action"
@@ -4843,7 +4800,7 @@ msgstr "Dupliser denne malen"
 #: ../app/actions/templates-actions.c:64
 msgctxt "templates-action"
 msgid "_Edit Template..."
-msgstr "R_ediger mal..."
+msgstr "R_ediger mal …"
 
 #: ../app/actions/templates-actions.c:65
 msgctxt "templates-action"
@@ -4929,15 +4886,15 @@ msgid "Open Text File (UTF-8)"
 msgstr "Åpne tekstfil (UTF-8)"
 
 #: ../app/actions/text-editor-commands.c:143
-#: ../app/actions/text-tool-commands.c:227 ../app/config/gimpconfig-file.c:58
+#: ../app/actions/text-tool-commands.c:227 ../app/config/gimpconfig-file.c:71
 #: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:71 ../app/core/gimpbrush-load.c:141
 #: ../app/core/gimpbrush-load.c:426 ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:79
 #: ../app/core/gimpcurve-load.c:54 ../app/core/gimpgradient-load.c:64
 #: ../app/core/gimppalette-load.c:78 ../app/core/gimppalette-load.c:275
 #: ../app/core/gimppalette-load.c:321 ../app/core/gimppalette-load.c:378
 #: ../app/core/gimppalette-load.c:468 ../app/core/gimppalette-load.c:635
-#: ../app/core/gimppattern-load.c:81 ../app/tools/gimpcurvestool.c:600
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:735 ../app/xcf/xcf.c:330
+#: ../app/core/gimppattern-load.c:81 ../app/tools/gimpcurvestool.c:594
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:726 ../app/xcf/xcf.c:330
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
 msgstr "Kan ikke åpne «%s» for lesing: %s"
@@ -4975,7 +4932,7 @@ msgstr "_Slett"
 #: ../app/actions/text-tool-actions.c:78
 msgctxt "text-tool-action"
 msgid "_Open text file..."
-msgstr "_Åpne tekstfil..."
+msgstr "_Åpne tekstfil …"
 
 #: ../app/actions/text-tool-actions.c:83
 msgctxt "text-tool-action"
@@ -5023,32 +4980,29 @@ msgid "Tool Options Menu"
 msgstr "Meny for verktøyalternativer"
 
 #: ../app/actions/tool-options-actions.c:61
-#, fuzzy
 msgctxt "tool-options-action"
 msgid "_Save Tool Preset"
-msgstr "_Slett farge"
+msgstr "_Lagre verktøyvalg"
 
 #: ../app/actions/tool-options-actions.c:65
-#, fuzzy
 msgctxt "tool-options-action"
 msgid "_Restore Tool Preset"
-msgstr "Oppdate_r pensler"
+msgstr "Gjenopp_rett verktøyvalg"
 
 #: ../app/actions/tool-options-actions.c:69
 msgctxt "tool-options-action"
 msgid "E_dit Tool Preset"
-msgstr ""
+msgstr "Re_diger verktøyvalg"
 
 #: ../app/actions/tool-options-actions.c:73
-#, fuzzy
 msgctxt "tool-options-action"
 msgid "_Delete Tool Preset"
-msgstr "_Slett farge"
+msgstr "_Slett verktøyvalg"
 
 #: ../app/actions/tool-options-actions.c:77
 msgctxt "tool-options-action"
 msgid "_New Tool Preset..."
-msgstr ""
+msgstr "_Nytt verktøyvalg …"
 
 #: ../app/actions/tool-options-actions.c:82
 msgctxt "tool-options-action"
@@ -5080,10 +5034,9 @@ msgstr ""
 "Vil du virkelig nullstille alle verktøyinnstillinger til standardverdiene?"
 
 #: ../app/actions/tool-preset-editor-actions.c:43
-#, fuzzy
 msgctxt "tool-preset-editor-action"
 msgid "Tool Preset Editor Menu"
-msgstr "Meny for palettbehandler"
+msgstr "Redigeringsmeny for verktøyvalg"
 
 #: ../app/actions/tool-preset-editor-actions.c:51
 #, fuzzy
@@ -5159,13 +5112,12 @@ msgstr "Oppdater pensler"
 #: ../app/actions/tool-presets-actions.c:82
 msgctxt "tool-presets-action"
 msgid "_Edit Tool Preset..."
-msgstr ""
+msgstr "R_ediger verktøyvalg …"
 
 #: ../app/actions/tool-presets-actions.c:83
-#, fuzzy
 msgctxt "tool-presets-action"
 msgid "Edit this tool preset"
-msgstr "Rediger denne fargen"
+msgstr "Rediger dette verktøyvalget"
 
 #: ../app/actions/tools-actions.c:46
 msgctxt "tools-action"
@@ -5205,7 +5157,7 @@ msgstr "Velg områder med liknende farger"
 #: ../app/actions/tools-actions.c:62
 msgctxt "tools-action"
 msgid "_Arbitrary Rotation..."
-msgstr "_Vilkårlig rotasjon..."
+msgstr "_Vilkårlig rotasjon …"
 
 #: ../app/actions/tools-actions.c:63
 msgctxt "tools-action"
@@ -5374,10 +5326,9 @@ msgid "L_ock strokes"
 msgstr "L_ås streker"
 
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:165
-#, fuzzy
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "L_ock position"
-msgstr "L_ås streker"
+msgstr "Lås p_osisjon"
 
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:174
 msgctxt "vectors-action"
@@ -5480,474 +5431,540 @@ msgstr "Alternativer for ny bane"
 msgid "Stroke Path"
 msgstr "Strøkbane"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:67
+#: ../app/actions/view-actions.c:69
 msgctxt "view-action"
 msgid "_View"
 msgstr "_Vis"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:68
+#: ../app/actions/view-actions.c:70
 msgctxt "view-action"
 msgid "_Zoom"
 msgstr "_Zoom"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:69
+#: ../app/actions/view-actions.c:71
+msgctxt "view-action"
+msgid "_Rotate"
+msgstr "_Roter"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:72
 msgctxt "view-action"
 msgid "_Padding Color"
 msgstr "_Fyllfarge"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:71
+#: ../app/actions/view-actions.c:74
 msgctxt "view-action"
 msgid "Move to Screen"
 msgstr "Flytt til skjerm"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:75
+#: ../app/actions/view-actions.c:78
 msgctxt "view-action"
 msgid "_New View"
 msgstr "_Ny visning"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:76
+#: ../app/actions/view-actions.c:79
 msgctxt "view-action"
 msgid "Create another view on this image"
 msgstr "Lag en ny visning av dette bildet"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:81
+#: ../app/actions/view-actions.c:84
 msgctxt "view-action"
-msgid "_Close"
-msgstr "_Lukk"
+msgid "_Close View"
+msgstr "_Lukk visning"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:82
+#: ../app/actions/view-actions.c:85
 msgctxt "view-action"
-msgid "Close this image window"
-msgstr "Lukk dette bildevinduet"
+msgid "Close the active image view"
+msgstr "Lukk denne bildevisningen"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:87
+#: ../app/actions/view-actions.c:90
 msgctxt "view-action"
 msgid "_Fit Image in Window"
 msgstr "_Tilpass bilde i vindu"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:88
+#: ../app/actions/view-actions.c:91
 msgctxt "view-action"
 msgid "Adjust the zoom ratio so that the image becomes fully visible"
 msgstr "Juster forstørringsgraden slik at bildet blir helt synlig"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:93
+#: ../app/actions/view-actions.c:96
 msgctxt "view-action"
 msgid "Fi_ll Window"
 msgstr "Fy_ll vindu"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:94
+#: ../app/actions/view-actions.c:97
 msgctxt "view-action"
 msgid "Adjust the zoom ratio so that the entire window is used"
 msgstr "Juster forstørringsgraden slik at hele vinduet blir brukt"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:99
+#: ../app/actions/view-actions.c:102
 msgctxt "view-action"
 msgid "Re_vert Zoom"
 msgstr "G_jenopprett forstørringsgrad"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:100
+#: ../app/actions/view-actions.c:103
 msgctxt "view-action"
 msgid "Restore the previous zoom level"
 msgstr "Gjenopprett forrige forstørringsgrad"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:105
+#: ../app/actions/view-actions.c:108
+msgctxt "view-action"
+msgid "_Reset to 0°"
+msgstr "_Nullstill til 0°"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:109
+msgctxt "view-action"
+msgid "Reset the angle of rotation to 0°"
+msgstr "Nullstill vinkel for rotering til 0°"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:114
+msgctxt "view-action"
+msgid "Othe_r..."
+msgstr "_Annen …"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:115
+msgctxt "view-action"
+msgid "Set a custom rotation angle"
+msgstr "Sett en egendefinert rotasjonsvinkel"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:120
 msgctxt "view-action"
 msgid "Na_vigation Window"
 msgstr "Na_vigasjonsvindu"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:106
+#: ../app/actions/view-actions.c:121
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show an overview window for this image"
 msgstr "Vis et oversiktsvindu for dette bildet"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:111
+#: ../app/actions/view-actions.c:126
 msgctxt "view-action"
 msgid "Display _Filters..."
-msgstr "Vis _filtre..."
+msgstr "Vis _filtre …"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:112
+#: ../app/actions/view-actions.c:127
 msgctxt "view-action"
 msgid "Configure filters applied to this view"
 msgstr "Sett opp filtre som er i bruk i denne visningen"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:117
+#: ../app/actions/view-actions.c:132
 msgctxt "view-action"
 msgid "Shrink _Wrap"
 msgstr "_Pakk sammen"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:118
+#: ../app/actions/view-actions.c:133
 msgctxt "view-action"
 msgid "Reduce the image window to the size of the image display"
 msgstr "Reduser bildevinduet til størrelsen av bildevisningen"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:123
+#: ../app/actions/view-actions.c:138
 msgctxt "view-action"
 msgid "_Open Display..."
-msgstr "_Åpne skjerm..."
+msgstr "_Åpne skjerm …"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:124
+#: ../app/actions/view-actions.c:139
 msgctxt "view-action"
 msgid "Connect to another display"
 msgstr "Koble til annen visning"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:132
+#: ../app/actions/view-actions.c:147
 msgctxt "view-action"
 msgid "_Dot for Dot"
 msgstr "_Punkt for punkt"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:133
+#: ../app/actions/view-actions.c:148
 msgctxt "view-action"
 msgid "A pixel on the screen represents an image pixel"
 msgstr "En piksel på skjermen representerer en piksel i bildet"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:139
+#: ../app/actions/view-actions.c:154
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show _Selection"
 msgstr "Vis _utvalg"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:140
+#: ../app/actions/view-actions.c:155
 msgctxt "view-action"
 msgid "Display the selection outline"
 msgstr "Vis utvalgets kontur"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:146
+#: ../app/actions/view-actions.c:161
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show _Layer Boundary"
 msgstr "Vis _laggrense"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:147
+#: ../app/actions/view-actions.c:162
 msgctxt "view-action"
 msgid "Draw a border around the active layer"
 msgstr "Tegn en ramme rundt det aktive laget"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:153
+#: ../app/actions/view-actions.c:168
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show _Guides"
 msgstr "Vis innrettings_linjer"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:154
+#: ../app/actions/view-actions.c:169
 msgctxt "view-action"
 msgid "Display the image's guides"
 msgstr "Vis bildets innrettingslinjer"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:160
+#: ../app/actions/view-actions.c:175
 msgctxt "view-action"
 msgid "S_how Grid"
 msgstr "Vis _rutenett"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:161
+#: ../app/actions/view-actions.c:176
 msgctxt "view-action"
 msgid "Display the image's grid"
 msgstr "Vil bildets rutenett"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:167
+#: ../app/actions/view-actions.c:182
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show Sample Points"
 msgstr "Vis prøvepunkter"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:168
+#: ../app/actions/view-actions.c:183
 msgctxt "view-action"
 msgid "Display the image's color sample points"
 msgstr "Vis bildets fargeprøvepunkter"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:174
+#: ../app/actions/view-actions.c:189
 msgctxt "view-action"
 msgid "Sn_ap to Guides"
 msgstr "Fest til innrettings_linjer"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:175
+#: ../app/actions/view-actions.c:190
 msgctxt "view-action"
 msgid "Tool operations snap to guides"
 msgstr "Verktøyhandlinger rettes inn mot innrettingslinjer"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:181
+#: ../app/actions/view-actions.c:196
 msgctxt "view-action"
 msgid "Sna_p to Grid"
 msgstr "Fest til _rutenett"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:182
+#: ../app/actions/view-actions.c:197
 msgctxt "view-action"
 msgid "Tool operations snap to the grid"
 msgstr "Verktøyhandlinger rettes inn mot rutenettet"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:188
+#: ../app/actions/view-actions.c:203
 msgctxt "view-action"
 msgid "Snap to _Canvas Edges"
 msgstr "Fest til _lerretkanter"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:189
+#: ../app/actions/view-actions.c:204
 msgctxt "view-action"
 msgid "Tool operations snap to the canvas edges"
 msgstr "Verktøyhandlinger rettes inn mot lerretkanter"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:195
+#: ../app/actions/view-actions.c:210
 msgctxt "view-action"
 msgid "Snap t_o Active Path"
 msgstr "Fest til aktiv _bane"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:196
+#: ../app/actions/view-actions.c:211
 msgctxt "view-action"
 msgid "Tool operations snap to the active path"
 msgstr "Verktøyoperasjoner festes til den aktive banen"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:202
+#: ../app/actions/view-actions.c:217
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show _Menubar"
 msgstr "Vis _menylinje"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:203
+#: ../app/actions/view-actions.c:218
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show this window's menubar"
 msgstr "Vis vinudets menylinje"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:209
+#: ../app/actions/view-actions.c:224
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show R_ulers"
 msgstr "Vis _linjaler"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:210
+#: ../app/actions/view-actions.c:225
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show this window's rulers"
 msgstr "Vis vinduets linjaler"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:216
+#: ../app/actions/view-actions.c:231
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show Scroll_bars"
 msgstr "Vis rullefelt"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:217
+#: ../app/actions/view-actions.c:232
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show this window's scrollbars"
 msgstr "Vis vinduets rullefelt"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:223
+#: ../app/actions/view-actions.c:238
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show S_tatusbar"
 msgstr "Vis s_tatuslinje"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:224
+#: ../app/actions/view-actions.c:239
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show this window's statusbar"
 msgstr "Vis vinudets statuslinje"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:230
+#: ../app/actions/view-actions.c:245
 msgctxt "view-action"
 msgid "Fullscr_een"
 msgstr "Fullskj_erm"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:231
+#: ../app/actions/view-actions.c:246
 msgctxt "view-action"
 msgid "Toggle fullscreen view"
 msgstr "Slå av/på fullskjermvisning"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:255
+#: ../app/actions/view-actions.c:270
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "Zoom _ut"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:256 ../app/actions/view-actions.c:268
+#: ../app/actions/view-actions.c:271 ../app/actions/view-actions.c:283
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom out"
 msgstr "Zoom ut"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:261
+#: ../app/actions/view-actions.c:276
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom _In"
 msgstr "Zoom _inn"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:262 ../app/actions/view-actions.c:274
+#: ../app/actions/view-actions.c:277 ../app/actions/view-actions.c:289
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom in"
 msgstr "Zoom inn"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:267
+#: ../app/actions/view-actions.c:282
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom Out"
 msgstr "Zoom ut"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:273
+#: ../app/actions/view-actions.c:288
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom In"
 msgstr "Zoom inn"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:292 ../app/actions/view-actions.c:298
+#: ../app/actions/view-actions.c:307 ../app/actions/view-actions.c:313
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "1_6:1 (1600%)"
 msgstr "1_6:1 (1600%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:293 ../app/actions/view-actions.c:299
+#: ../app/actions/view-actions.c:308 ../app/actions/view-actions.c:314
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 16:1"
 msgstr "Zoom 16:1"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:304 ../app/actions/view-actions.c:310
+#: ../app/actions/view-actions.c:319 ../app/actions/view-actions.c:325
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "_8:1 (800%)"
 msgstr "_8:1 (800%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:305 ../app/actions/view-actions.c:311
+#: ../app/actions/view-actions.c:320 ../app/actions/view-actions.c:326
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 8:1"
 msgstr "Zoom 8:1"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:316 ../app/actions/view-actions.c:322
+#: ../app/actions/view-actions.c:331 ../app/actions/view-actions.c:337
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "_4:1 (400%)"
 msgstr "_4:1 (400%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:317 ../app/actions/view-actions.c:323
+#: ../app/actions/view-actions.c:332 ../app/actions/view-actions.c:338
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 4:1"
 msgstr "Zoom 4:1"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:328 ../app/actions/view-actions.c:334
+#: ../app/actions/view-actions.c:343 ../app/actions/view-actions.c:349
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "_2:1 (200%)"
 msgstr "_2:1 (200%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:329 ../app/actions/view-actions.c:335
+#: ../app/actions/view-actions.c:344 ../app/actions/view-actions.c:350
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 2:1"
 msgstr "Zoom 2:1"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:340 ../app/actions/view-actions.c:346
+#: ../app/actions/view-actions.c:355 ../app/actions/view-actions.c:361
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "_1:1 (100%)"
 msgstr "_1:1 (100%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:341 ../app/actions/view-actions.c:347
+#: ../app/actions/view-actions.c:356 ../app/actions/view-actions.c:362
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 1:1"
 msgstr "Zoom 1:1"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:352
+#: ../app/actions/view-actions.c:367
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "1:_2 (50%)"
 msgstr "1:_2 (50%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:353
+#: ../app/actions/view-actions.c:368
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 1:2"
 msgstr "Zoom 1:2"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:358
+#: ../app/actions/view-actions.c:373
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "1:_4 (25%)"
 msgstr "1:_4 (25%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:359
+#: ../app/actions/view-actions.c:374
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 1:4"
 msgstr "Zoom 1:4"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:364
+#: ../app/actions/view-actions.c:379
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "1:_8 (12.5%)"
 msgstr "1:_8 (12.5%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:365
+#: ../app/actions/view-actions.c:380
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 1:8"
 msgstr "Zoom 1:8"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:370
+#: ../app/actions/view-actions.c:385
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "1:1_6 (6.25%)"
 msgstr "1:1_6 (6.25%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:371
+#: ../app/actions/view-actions.c:386
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 1:16"
 msgstr "Zoom 1:16"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:376
+#: ../app/actions/view-actions.c:391
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Othe_r..."
 msgstr "_Annen …"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:377
+#: ../app/actions/view-actions.c:392
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Set a custom zoom factor"
 msgstr "Velg en egendefinert forstørringsgsgrad"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:385
+#: ../app/actions/view-actions.c:400
+#, fuzzy
+msgctxt "view-action"
+msgid "Rotate 90° _clockwise"
+msgstr "Roter 90° med _klokken"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:401
+#, fuzzy
+msgctxt "view-action"
+msgid "Rotate 90 degrees to the right"
+msgstr "Roter 90 grader til høyre"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:406
+#, fuzzy
+msgctxt "view-action"
+msgid "Rotate _180°"
+msgstr "Roter _180°"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:407
+#, fuzzy
+msgctxt "view-action"
+msgid "Turn upside-down"
+msgstr "Snu opp ned"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:412
+#, fuzzy
+msgctxt "view-action"
+msgid "Rotate 90° counter-clock_wise"
+msgstr "Roter 90° _mot klokken"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:413
+#, fuzzy
+msgctxt "view-action"
+msgid "Rotate 90 degrees to the left"
+msgstr "Roter 90 grader til venstre"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:421
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "From _Theme"
 msgstr "Fra _tema"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:386
+#: ../app/actions/view-actions.c:422
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Use the current theme's background color"
 msgstr "Bruk bakgrunnsfarge fra gjeldende tema"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:391
+#: ../app/actions/view-actions.c:427
 #, fuzzy
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "_Light Check Color"
 msgstr "Farge for _lyse ruter"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:392
+#: ../app/actions/view-actions.c:428
 #, fuzzy
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Use the light check color"
 msgstr "Bruk fargen fra de lyse rutene"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:397
+#: ../app/actions/view-actions.c:433
 #, fuzzy
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "_Dark Check Color"
 msgstr "Farge for _mørke ruter"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:398
+#: ../app/actions/view-actions.c:434
 #, fuzzy
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Use the dark check color"
 msgstr "Bruk fargen fra de mørke rutene"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:403
+#: ../app/actions/view-actions.c:439
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Select _Custom Color..."
 msgstr "Velg _egendefinert farge …"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:404
+#: ../app/actions/view-actions.c:440
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Use an arbitrary color"
 msgstr "Bruk en vilkårlig farge"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:409
+#: ../app/actions/view-actions.c:445
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "As in _Preferences"
 msgstr "Som i _brukervalg"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:411
+#: ../app/actions/view-actions.c:447
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Reset padding color to what's configured in preferences"
 msgstr "Nullstill fyllfargen til det som er satt opp i brukervalg"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:606
+#: ../app/actions/view-actions.c:647
 #, c-format
 msgid "Re_vert Zoom (%d%%)"
 msgstr "_Gjenopprett zoom (%d%%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:614
+#: ../app/actions/view-actions.c:655
 msgid "Re_vert Zoom"
 msgstr "Gjenopprett forstørringsgrad"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:748
+#: ../app/actions/view-actions.c:798
 #, c-format
 msgid "Othe_r (%s)..."
-msgstr "_Annen (%s)..."
+msgstr "_Annen (%s) …"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:757
+#: ../app/actions/view-actions.c:807
 #, c-format
 msgid "_Zoom (%s)"
 msgstr "_Zoom (%s)"
 
-#: ../app/actions/view-commands.c:584
+#: ../app/actions/view-actions.c:823
+#, fuzzy, c-format
+msgid "_Rotate (%d°)"
+msgstr "_Roter"
+
+#: ../app/actions/view-commands.c:652
 msgid "Set Canvas Padding Color"
 msgstr "Sett fyllfarge for lerret"
 
-#: ../app/actions/view-commands.c:586
+#: ../app/actions/view-commands.c:654
 msgid "Set Custom Canvas Padding Color"
 msgstr "Velg egendefinert fyllfarge for lerret"
 
@@ -6130,27 +6147,32 @@ msgctxt "handedness"
 msgid "Right-handed"
 msgstr ""
 
-#: ../app/config/gimpconfig-file.c:67 ../app/core/gimpbrushgenerated-save.c:60
+#: ../app/config/gimpconfig-file.c:82 ../app/core/gimpbrushgenerated-save.c:60
 #: ../app/core/gimpcurve-save.c:52 ../app/core/gimpgradient-save.c:50
 #: ../app/core/gimpgradient-save.c:144 ../app/core/gimppalette-save.c:57
-#: ../app/gui/themes.c:243 ../app/tools/gimpcurvestool.c:653
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:788 ../app/vectors/gimpvectors-export.c:81
+#: ../app/gui/themes.c:243 ../app/tools/gimpcurvestool.c:647
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:779 ../app/vectors/gimpvectors-export.c:81
 #: ../app/xcf/xcf.c:423
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
 msgstr "Kan ikke åpne «%s» for skriving: %s"
 
-#: ../app/config/gimpconfig-file.c:78 ../app/config/gimpconfig-file.c:101
+#: ../app/config/gimpconfig-file.c:113
+#, fuzzy
+msgid "Error parsing '%s': line longer than %"
+msgstr "Feil ved skriving av «%s»: %s"
+
+#: ../app/config/gimpconfig-file.c:144 ../app/config/gimpconfig-file.c:188
 #, c-format
 msgid "Error writing '%s': %s"
 msgstr "Feil ved skriving av «%s»: %s"
 
-#: ../app/config/gimpconfig-file.c:89
+#: ../app/config/gimpconfig-file.c:174
 #, c-format
 msgid "Error reading '%s': %s"
 msgstr "Feil ved lesing av «%s»: %s"
 
-#: ../app/config/gimpconfig-file.c:131
+#: ../app/config/gimpconfig-file.c:222
 #, c-format
 msgid ""
 "There was an error parsing your '%s' file. Default values will be used. A "
@@ -6432,9 +6454,10 @@ msgid "Save the tool options when GIMP exits."
 msgstr "Lagre verktøyenes innstillinger når GIMP avsluttes."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:315
+#, fuzzy
 msgid ""
-"When enabled, all paint tools will show a preview of the current brush's "
-"outline."
+"When enabled, all brush-based paint tools will show a preview of the current "
+"brush's outline."
 msgstr "Gjør at alle tegneverktøy viser gjeldende pensels omriss."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:319
@@ -6448,9 +6471,10 @@ msgstr ""
 "trykke F1."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:324
+#, fuzzy
 msgid ""
 "When enabled, the mouse pointer will be shown over the image while using a "
-"paint tool."
+"brush-based paint tool."
 msgstr ""
 "Gjør at muspekeren vil bli vist over bildet når et tegneverktøy brukes."
 
@@ -7372,7 +7396,7 @@ msgid "Text"
 msgstr "Tekst"
 
 #: ../app/core/core-enums.c:1152 ../app/core/core-enums.c:1198
-#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:667
+#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:638
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Transform"
 msgstr "Transformer"
@@ -7702,11 +7726,11 @@ msgstr "Pensler"
 msgid "Brush Hardness"
 msgstr "Hardhet for pensel"
 
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:158 ../app/paint/gimppaintoptions.c:150
+#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:158 ../app/paint/gimppaintoptions.c:159
 msgid "Brush Aspect Ratio"
 msgstr "Høyde- og breddeforhold for pensel"
 
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:165 ../app/paint/gimppaintoptions.c:154
+#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:165 ../app/paint/gimppaintoptions.c:163
 msgid "Brush Angle"
 msgstr "Vinkel for pensel"
 
@@ -7819,213 +7843,213 @@ msgstr "Fatal feil i penselfil «%s»: Ikke en GIMP-penselfil."
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': File is corrupt."
 msgstr "Fatal feil i penselfil «%s»: Filen er korrupt."
 
-#: ../app/core/gimp.c:595
+#: ../app/core/gimp.c:602
 msgid "Initialization"
 msgstr "Starter opp"
 
 #. register all internal procedures
-#: ../app/core/gimp.c:696
+#: ../app/core/gimp.c:703
 msgid "Internal Procedures"
 msgstr "Interne prosedyrer"
 
 #. initialize the global parasite table
-#: ../app/core/gimp.c:947
+#: ../app/core/gimp.c:956
 msgid "Looking for data files"
 msgstr "Ser etter datafiler"
 
-#: ../app/core/gimp.c:947
+#: ../app/core/gimp.c:956
 msgid "Parasites"
 msgstr "Parasitter"
 
 #. initialize the list of gimp dynamics
-#: ../app/core/gimp.c:956 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2734
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:204
+#: ../app/core/gimp.c:965 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2508
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:215
 msgid "Dynamics"
 msgstr ""
 
 #. initialize the list of fonts
-#: ../app/core/gimp.c:976
+#: ../app/core/gimp.c:985
 msgid "Fonts (this may take a while)"
 msgstr "Skrifttyper (dette kan ta tid)"
 
 #. initialize the module list
-#: ../app/core/gimp.c:993 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2766
+#: ../app/core/gimp.c:1002 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2540
 msgid "Modules"
 msgstr "Moduler"
 
 #. update tag cache
-#: ../app/core/gimp.c:997
+#: ../app/core/gimp.c:1006
 msgid "Updating tag cache"
 msgstr ""
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:272
+#: ../app/core/gimpchannel.c:276
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rename Channel"
 msgstr "Endre navn på kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:273
+#: ../app/core/gimpchannel.c:277
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Move Channel"
 msgstr "Flytt kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:274
+#: ../app/core/gimpchannel.c:278
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale Channel"
 msgstr "Skaler kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:275
+#: ../app/core/gimpchannel.c:279
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Resize Channel"
 msgstr "Endre størrelse på kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:276
+#: ../app/core/gimpchannel.c:280
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Flip Channel"
 msgstr "Vend kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:277
+#: ../app/core/gimpchannel.c:281
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rotate Channel"
 msgstr "Roter kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:278 ../app/core/gimpdrawable-transform.c:985
+#: ../app/core/gimpchannel.c:282 ../app/core/gimpdrawable-transform.c:956
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Transform Channel"
 msgstr "Transformer kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:279
+#: ../app/core/gimpchannel.c:283
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Stroke Channel"
 msgstr "Strek opp kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:280 ../app/core/gimpselection.c:613
+#: ../app/core/gimpchannel.c:284 ../app/core/gimpselection.c:613
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Channel to Selection"
 msgstr "Kanal til utvalg"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:281
+#: ../app/core/gimpchannel.c:285
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Reorder Channel"
 msgstr "Endre rekkefølge for kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:282
+#: ../app/core/gimpchannel.c:286
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Raise Channel"
 msgstr "Løft kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:283
+#: ../app/core/gimpchannel.c:287
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Raise Channel to Top"
 msgstr "Løft kanal til toppen"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:284
+#: ../app/core/gimpchannel.c:288
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Lower Channel"
 msgstr "Senk kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:285
+#: ../app/core/gimpchannel.c:289
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Lower Channel to Bottom"
 msgstr "Senk kanal til bunnen"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:286
+#: ../app/core/gimpchannel.c:290
 msgid "Channel cannot be raised higher."
 msgstr "Kanalen kan ikke løftes høyere."
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:287
+#: ../app/core/gimpchannel.c:291
 msgid "Channel cannot be lowered more."
 msgstr "Kanalen kan ikke senkes lavere."
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:310
+#: ../app/core/gimpchannel.c:314
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Feather Channel"
 msgstr "Myk opp kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:311
+#: ../app/core/gimpchannel.c:315
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Sharpen Channel"
 msgstr "Gjør kanal skarpere"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:312
+#: ../app/core/gimpchannel.c:316
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Clear Channel"
 msgstr "Tøm kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:313
+#: ../app/core/gimpchannel.c:317
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Fill Channel"
 msgstr "Fyll kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:314
+#: ../app/core/gimpchannel.c:318
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Invert Channel"
 msgstr "Inverter kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:315
+#: ../app/core/gimpchannel.c:319
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Border Channel"
 msgstr "Sett ramme på kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:316
+#: ../app/core/gimpchannel.c:320
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Grow Channel"
 msgstr "Øk kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:317
+#: ../app/core/gimpchannel.c:321
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Shrink Channel"
 msgstr "Krymp kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:723
+#: ../app/core/gimpchannel.c:788
 msgid "Cannot stroke empty channel."
 msgstr "Kan ikke tegne på tom kanal."
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:1772
+#: ../app/core/gimpchannel.c:1677
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Set Channel Color"
 msgstr "Sett kanalfarge"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:1831
+#: ../app/core/gimpchannel.c:1736
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Set Channel Opacity"
 msgstr "Sett kanalens dekkevne"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:1933 ../app/core/gimpselection.c:160
+#: ../app/core/gimpchannel.c:1838 ../app/core/gimpselection.c:160
 msgid "Selection Mask"
 msgstr "Utvalgsmaske"
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:60
+#: ../app/core/gimpchannel-select.c:63
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rectangle Select"
 msgstr "Rektangelutvalg"
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:111
+#: ../app/core/gimpchannel-select.c:115
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Ellipse Select"
 msgstr "Ellipseutvalg"
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:165
+#: ../app/core/gimpchannel-select.c:170
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rounded Rectangle Select"
 msgstr "Avrundet rektangelutvalg"
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:408 ../app/core/gimplayer.c:301
+#: ../app/core/gimpchannel-select.c:437 ../app/core/gimplayer.c:304
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Alpha to Selection"
 msgstr "Gjennomsiktighet til utvalg"
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:446
+#: ../app/core/gimpchannel-select.c:475
 #, c-format
 msgctxt "undo-type"
 msgid "%s Channel to Selection"
 msgstr "%s-kanal til utvalg"
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:494
+#: ../app/core/gimpchannel-select.c:523
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Fuzzy Select"
 msgstr "Fuzzy utvalg"
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:541
+#: ../app/core/gimpchannel-select.c:570
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Select by Color"
 msgstr "Velg etter farge"
@@ -8040,7 +8064,7 @@ msgid "Paint Mode"
 msgstr "Tegnemodus"
 
 #: ../app/core/gimp-contexts.c:154 ../app/core/gimptooloptions.c:375
-#: ../app/gui/session.c:399 ../app/menus/menus.c:465
+#: ../app/gui/session.c:399 ../app/menus/menus.c:467
 #: ../app/widgets/gimpdevices.c:209
 #, c-format
 msgid "Deleting \"%s\" failed: %s"
@@ -8064,11 +8088,11 @@ msgstr ""
 "«%s»"
 
 #: ../app/core/gimpdatafactory.c:537 ../app/core/gimpdatafactory.c:540
-#: ../app/core/gimpitem.c:532 ../app/core/gimpitem.c:535
+#: ../app/core/gimpitem.c:522 ../app/core/gimpitem.c:525
 msgid "copy"
 msgstr "kopier"
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:549 ../app/core/gimpitem.c:544
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:549 ../app/core/gimpitem.c:534
 #, c-format
 msgid "%s copy"
 msgstr "%s kopier"
@@ -8115,20 +8139,20 @@ msgid "Calculating distance map"
 msgstr ""
 
 #: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:940 ../app/pdb/edit-cmds.c:783
-#: ../app/tools/gimpblendtool.c:242
+#: ../app/tools/gimpblendtool.c:249
 msgid "Blending"
 msgstr "Blanding"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:100
+#: ../app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:101
 msgid "No patterns available for this operation."
 msgstr "Ingen mønstre tilgjengelig for denne operasjonen."
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:257
+#: ../app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:259
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Bucket Fill"
 msgstr "Bøttefylling"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable.c:481
+#: ../app/core/gimpdrawable.c:516
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale"
 msgstr "Skaler"
@@ -8142,7 +8166,7 @@ msgstr "Jevn ut"
 msgid "Foreground Extraction"
 msgstr "Forgrunnsekstrahering"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-levels.c:71 ../app/tools/gimplevelstool.c:142
+#: ../app/core/gimpdrawable-levels.c:71 ../app/tools/gimplevelstool.c:143
 msgid "Levels"
 msgstr "Nivåer"
 
@@ -8166,22 +8190,22 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Render Stroke"
 msgstr "Render strøk"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:756
+#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:727
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Flip"
 msgstr "Vend"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:842
+#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:813
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rotate"
 msgstr "Roter"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:983 ../app/core/gimplayer.c:300
+#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:954 ../app/core/gimplayer.c:303
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Transform Layer"
 msgstr "Transformer lag"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:996
+#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:967
 msgid "Transformation"
 msgstr "Transformasjon"
 
@@ -8368,69 +8392,69 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Arrange Objects"
 msgstr "Organiser objekter"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:1850
+#: ../app/core/gimpimage.c:1843
 msgid " (exported)"
 msgstr " (eksportert)"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:1854
+#: ../app/core/gimpimage.c:1847
 msgid " (overwritten)"
 msgstr " (overskrevet)"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:1863
+#: ../app/core/gimpimage.c:1856
 msgid " (imported)"
 msgstr " (importert)"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:1988
+#: ../app/core/gimpimage.c:1981
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Change Image Resolution"
 msgstr "Endre bildets oppløsning"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:2040
+#: ../app/core/gimpimage.c:2033
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Change Image Unit"
 msgstr "Endre bildets enhet"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:2916
+#: ../app/core/gimpimage.c:2901
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Attach Parasite to Image"
 msgstr "Fest parasitt på bilde"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:2957
+#: ../app/core/gimpimage.c:2942
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Parasite from Image"
 msgstr "Fjern parasitt fra bilde"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3666
+#: ../app/core/gimpimage.c:3651
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Layer"
 msgstr "Legg til lag"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3716 ../app/core/gimpimage.c:3736
+#: ../app/core/gimpimage.c:3701 ../app/core/gimpimage.c:3721
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Layer"
 msgstr "Fjern lag"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3730
+#: ../app/core/gimpimage.c:3715
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Floating Selection"
 msgstr "Opphev flytende utvalg"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3898
+#: ../app/core/gimpimage.c:3883
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Channel"
 msgstr "Legg til kanal"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3936 ../app/core/gimpimage.c:3949
+#: ../app/core/gimpimage.c:3921 ../app/core/gimpimage.c:3934
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Channel"
 msgstr "Fjern kanal"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:4003
+#: ../app/core/gimpimage.c:3988
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Path"
 msgstr "Legg til bane"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:4034
+#: ../app/core/gimpimage.c:4019
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Path"
 msgstr "Fjern bane"
@@ -8517,7 +8541,7 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Resize Image"
 msgstr "Endre størrelse på bilde"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:700 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1705
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:700 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1493
 msgid "Folder"
 msgstr "Mappe"
 
@@ -8535,7 +8559,7 @@ msgstr "Klikk for å opprette forhåndsvisning"
 
 #: ../app/core/gimpimagefile.c:746
 msgid "Loading preview..."
-msgstr "Laster forhåndsvisning..."
+msgstr "Laster forhåndsvisning …"
 
 #: ../app/core/gimpimagefile.c:752
 msgid "Preview is out of date"
@@ -8551,7 +8575,7 @@ msgstr "(Forhåndsvisning kan være utdatert)"
 
 #. pixel size
 #: ../app/core/gimpimagefile.c:777 ../app/widgets/gimpimagepropview.c:444
-#: ../app/widgets/gimpsizebox.c:426 ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:571
+#: ../app/widgets/gimpsizebox.c:426 ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:570
 #, c-format
 msgid "%d × %d pixel"
 msgid_plural "%d × %d pixels"
@@ -8690,17 +8714,17 @@ msgstr "Skaler bilde"
 msgid "Can't undo %s"
 msgstr "Kan ikke angre %s"
 
-#: ../app/core/gimpitem.c:1871
+#: ../app/core/gimpitem.c:1828
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Attach Parasite"
 msgstr "Fest parasitt"
 
-#: ../app/core/gimpitem.c:1881
+#: ../app/core/gimpitem.c:1838
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Attach Parasite to Item"
 msgstr "Fest parasitt til element"
 
-#: ../app/core/gimpitem.c:1932 ../app/core/gimpitem.c:1939
+#: ../app/core/gimpitem.c:1889 ../app/core/gimpitem.c:1896
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Parasite from Item"
 msgstr "Fjern parasitt fra element"
@@ -8714,76 +8738,76 @@ msgstr "Gjør elementet eksklusivt synlig"
 msgid "Set Item Exclusive Linked"
 msgstr "Gjør elementet eksklusivt synlig"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:294
+#: ../app/core/gimplayer.c:297
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rename Layer"
 msgstr "Endre navn på lag"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:295
+#: ../app/core/gimplayer.c:298
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Move Layer"
 msgstr "Flytt lag"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:296
+#: ../app/core/gimplayer.c:299
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale Layer"
 msgstr "Skaler lag"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:297
+#: ../app/core/gimplayer.c:300
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Resize Layer"
 msgstr "Endre størrelse på lag"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:298
+#: ../app/core/gimplayer.c:301
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Flip Layer"
 msgstr "Vend lag"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:299
+#: ../app/core/gimplayer.c:302
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rotate Layer"
 msgstr "Roter lag"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:302
+#: ../app/core/gimplayer.c:305
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Reorder Layer"
 msgstr "Endre rekkefølge på lag"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:303
+#: ../app/core/gimplayer.c:306
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Raise Layer"
 msgstr "Løft lag"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:304
+#: ../app/core/gimplayer.c:307
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Raise Layer to Top"
 msgstr "Løft lag til toppen"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:305
+#: ../app/core/gimplayer.c:308
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Lower Layer"
 msgstr "Senk lag"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:306
+#: ../app/core/gimplayer.c:309
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Lower Layer to Bottom"
 msgstr "Senk lag til bunnen"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:307
+#: ../app/core/gimplayer.c:310
 msgid "Layer cannot be raised higher."
 msgstr "Laget kan ikke løftes høyere."
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:308
+#: ../app/core/gimplayer.c:311
 msgid "Layer cannot be lowered more."
 msgstr "Laget kan ikke senkes lavere."
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:515 ../app/core/gimplayer.c:1395
-#: ../app/core/gimplayermask.c:232
+#: ../app/core/gimplayer.c:520 ../app/core/gimplayer.c:1404
+#: ../app/core/gimplayermask.c:255
 #, c-format
 msgid "%s mask"
 msgstr "%s maske"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:554
+#: ../app/core/gimplayer.c:559
 #, c-format
 msgid ""
 "Floating Selection\n"
@@ -8792,7 +8816,7 @@ msgstr ""
 "Flytende utvalg\n"
 "(%s)"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:700 ../app/core/gimplayer-floating-sel.c:124
+#: ../app/core/gimplayer.c:793 ../app/core/gimplayer-floating-sel.c:148
 msgid ""
 "Cannot create a new layer from the floating selection because it belongs to "
 "a layer mask or channel."
@@ -8800,62 +8824,62 @@ msgstr ""
 "Kan ikke opprette nytt lag fra det flytende utvalget fordi det tilhører en "
 "lagmaske eller kanal."
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1300
+#: ../app/core/gimplayer.c:1309
 msgid "Unable to add a layer mask since the layer already has one."
 msgstr "Kunne ikke legge til lagmaske siden laget allerede har en."
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1311
+#: ../app/core/gimplayer.c:1320
 msgid "Cannot add layer mask of different dimensions than specified layer."
 msgstr ""
 "Kan ikke legge til lagmaske med forskjellig dimensjon fra det spesifiserte "
 "laget."
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1317
+#: ../app/core/gimplayer.c:1326
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Layer Mask"
 msgstr "Legg til lagmaske"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1445
+#: ../app/core/gimplayer.c:1454
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Transfer Alpha to Mask"
 msgstr "Overfør gjennomsiktighet til maske"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1592
+#: ../app/core/gimplayer.c:1601
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Apply Layer Mask"
 msgstr "Bruk lagmaske"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1593
+#: ../app/core/gimplayer.c:1602
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Delete Layer Mask"
 msgstr "Slett lagmaske"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1696
+#: ../app/core/gimplayer.c:1705
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Enable Layer Mask"
 msgstr "Slå på lagmaske"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1697
+#: ../app/core/gimplayer.c:1706
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Disable Layer Mask"
 msgstr "Slå av lagmaske"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1776
+#: ../app/core/gimplayer.c:1785
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Show Layer Mask"
 msgstr "Vis lagmaske"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1850
+#: ../app/core/gimplayer.c:1859
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Alpha Channel"
 msgstr "Legg til alfakanal"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1882
+#: ../app/core/gimplayer.c:1891
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Alpha Channel"
 msgstr "Fjern alfakanal"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1902
+#: ../app/core/gimplayer.c:1911
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Layer to Image Size"
 msgstr "Lag til bildestørrelse"
@@ -8865,7 +8889,7 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Anchor Floating Selection"
 msgstr "Forankre flytende utvalg"
 
-#: ../app/core/gimplayer-floating-sel.c:131
+#: ../app/core/gimplayer-floating-sel.c:155
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Floating Selection to Layer"
 msgstr "Flytende utvalg til lag"
@@ -9147,7 +9171,7 @@ msgctxt "plural"
 msgid "percent"
 msgstr "prosent"
 
-#: ../app/core/gimp-user-install.c:174
+#: ../app/core/gimp-user-install.c:176
 #, c-format
 msgid ""
 "It seems you have used GIMP %s before. GIMP will now migrate your user "
@@ -9156,7 +9180,7 @@ msgstr ""
 "Det ser ut til at du har brukt GIMP %s før. GIMP vil nå overføre "
 "innstillingene dine til «%s»."
 
-#: ../app/core/gimp-user-install.c:179
+#: ../app/core/gimp-user-install.c:181
 #, c-format
 msgid ""
 "It appears that you are using GIMP for the first time. GIMP will now create "
@@ -9165,17 +9189,17 @@ msgstr ""
 "Det ser ut til at du bruker GIMP for første gang på denne maskinen. GIMP "
 "vil nå opprette en mappe med navn «%s» og kopiere noen filer dit."
 
-#: ../app/core/gimp-user-install.c:376
+#: ../app/core/gimp-user-install.c:380
 #, c-format
 msgid "Copying file '%s' from '%s'..."
-msgstr "Kopierer fil «%s» fra «%s»..."
+msgstr "Kopierer fil «%s» fra «%s» …"
 
-#: ../app/core/gimp-user-install.c:391 ../app/core/gimp-user-install.c:417
+#: ../app/core/gimp-user-install.c:395 ../app/core/gimp-user-install.c:421
 #, c-format
 msgid "Creating folder '%s'..."
-msgstr "Oppretter mappe «%s»..."
+msgstr "Oppretter mappe «%s» …"
 
-#: ../app/core/gimp-user-install.c:402 ../app/core/gimp-user-install.c:428
+#: ../app/core/gimp-user-install.c:406 ../app/core/gimp-user-install.c:432
 #, c-format
 msgid "Cannot create folder '%s': %s"
 msgstr "Kan ikke opprette mappe «%s»: %s"
@@ -9520,7 +9544,7 @@ msgid "Create a New Image"
 msgstr "Opprett et nytt bilde"
 
 #: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:135
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2003
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1787
 msgid "_Template:"
 msgstr "_Mal:"
 
@@ -9623,26 +9647,26 @@ msgstr "Initialiser lagets maske til:"
 msgid "In_vert mask"
 msgstr "In_verter maske"
 
-#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:125
+#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:128
 msgid "Layer _name:"
 msgstr "_Navn på lag:"
 
 #. The size labels
-#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:139
+#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:142
 #: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1129
 msgid "Width:"
 msgstr "Bredde:"
 
-#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:145
+#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:148
 #: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1157
 msgid "Height:"
 msgstr "Høyde:"
 
-#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:202
+#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:205
 msgid "Layer Fill Type"
 msgstr "Fylltype for lag"
 
-#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:217
+#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:224
 msgid "Set name from _text"
 msgstr "Angi navn fra _tekst"
 
@@ -9800,7 +9824,7 @@ msgid "Select Source"
 msgstr "Velg kilde"
 
 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:214
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1917
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1703
 msgid "_Gradient"
 msgstr "_Gradering"
 
@@ -9859,20 +9883,20 @@ msgstr "Forhåndsvis"
 msgid "The selected source contains no colors."
 msgstr "Den valgte kilden inneholder ikke noen farger."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:267
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:264
 msgid "Reset All Preferences"
 msgstr "Nullstill alle _brukervalg"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:285
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:282
 msgid "Do you really want to reset all preferences to default values?"
 msgstr ""
 "Er du sikker på at du vil nullstille alle brukervalg til standardverdier?"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:355
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:352
 msgid "You will have to restart GIMP for the following changes to take effect:"
 msgstr "Du måtte starte GIMP på nytt for at disse endringene skal tre i kraft:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:537
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:534
 msgid ""
 "Your keyboard shortcuts will be reset to default values the next time you "
 "start GIMP."
@@ -9880,15 +9904,15 @@ msgstr ""
 "Dine tastatursnarveier til bli nullstilt til standardverdiene neste gang du "
 "starter GIMP."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:548
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:545
 msgid "Remove all Keyboard Shortcuts"
 msgstr "Fjern alle tastatursnarveier"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:570
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:567
 msgid "Do you really want to remove all keyboard shortcuts from all menus?"
 msgstr "Vil du virkelig fjerne alle tastatursnarveier fra alle menyer?"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:611
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:608
 msgid ""
 "Your window setup will be reset to default values the next time you start "
 "GIMP."
@@ -9896,7 +9920,7 @@ msgstr ""
 "Ditt vindusoppsett vil bli nullstilt til standardverdiene neste gang du "
 "starter GIMP."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:646
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:643
 msgid ""
 "Your input device settings will be reset to default values the next time you "
 "start GIMP."
@@ -9904,7 +9928,7 @@ msgstr ""
 "Dine innstillinger om inndataenheter vil bli nullstilt til standardverdiene "
 "neste gang du starter GIMP."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:681
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:678
 msgid ""
 "Your tool options will be reset to default values the next time you start "
 "GIMP."
@@ -9912,756 +9936,763 @@ msgstr ""
 "Dine verktøyinnstillinger vil bli nullstilt til standardverdier neste gang "
 "du starter GIMP."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1267
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1093
 msgid "Show _menubar"
 msgstr "Vis _menylinje"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1271
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1097
 msgid "Show _rulers"
 msgstr "Vis _linjaler"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1274
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1100
 msgid "Show scroll_bars"
 msgstr "Vis _rullelinjer"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1277
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1103
 msgid "Show s_tatusbar"
 msgstr "Vis s_tatuslinje"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1285
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1111
 msgid "Show s_election"
 msgstr "Vis _utvalg"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1288
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1114
 msgid "Show _layer boundary"
 msgstr "Vis _laggrense"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1291
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1117
 msgid "Show _guides"
 msgstr "Vis innrettings_linjer"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1294
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1120
 msgid "Show gri_d"
 msgstr "Vis _rutenett"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1300
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1126
 msgid "Canvas _padding mode:"
 msgstr "Lerret_fyllmodus:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1305
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1131
 msgid "Custom p_adding color:"
 msgstr "Egendefinert f_yllfarge for lerret"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1306
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1132
 msgid "Select Custom Canvas Padding Color"
 msgstr "Velg egendefinert farge for lerret"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1395
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1266
 msgid "Preferences"
 msgstr "Innstillinger"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1508
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2774
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1302
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2548
 msgid "Environment"
 msgstr "Omgivelser"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1522
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1312
 msgid "Resource Consumption"
 msgstr "Ressursbruk"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1532
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1322
 msgid "Minimal number of _undo levels:"
 msgstr "Minimalt antall _angrenivåer:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1535
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1325
 msgid "Maximum undo _memory:"
 msgstr "Maksimalt angre_minne:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1538
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1328
 msgid "Tile cache _size:"
 msgstr "Flisbuffer_størrelse:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1541
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1331
 msgid "Maximum _new image size:"
 msgstr "Maksimal bildestørrelse for _nye bilder:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1546
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1336
 msgid "Number of _processors to use:"
 msgstr "Antall _prosessorer som skal brukes:"
 
 #. Image Thumbnails
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1551
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1341
 msgid "Image Thumbnails"
 msgstr "Bildeminiatyrer"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1556
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1346
 msgid "Size of _thumbnails:"
 msgstr "Størrelse på _miniatyrfiler:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1560
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1350
 msgid "Maximum _filesize for thumbnailing:"
 msgstr "Maksimal filstørrelse for miniatyrer:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1570
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1360
 msgid "Keep record of used files in the Recent Documents list"
 msgstr ""
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1579
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1369
 msgid "User Interface"
 msgstr "Brukergrensesnitt"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1582
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1371
 msgid "Interface"
 msgstr "Grensesnitt"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1592
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1381
 msgid "Language"
 msgstr "Språk"
 
 #. Previews
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1598
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1387
 msgid "Previews"
 msgstr "Forhåndsvisninger"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1601
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1390
 msgid "_Enable layer & channel previews"
 msgstr "_Slå på lag- og kanalforhåndsvisninger"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1607
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1396
 msgid "_Default layer & channel preview size:"
 msgstr "Standard forhåndsvisningsstørrelse for _lag og kanaler:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1610
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1399
 msgid "Na_vigation preview size:"
 msgstr "Forhåndsvisningsstørrelse for _navigering:"
 
 #. Keyboard Shortcuts
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1614
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1403
 msgid "Keyboard Shortcuts"
 msgstr "Tastatursnarveier"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1618
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1407
 msgid "_Use dynamic keyboard shortcuts"
 msgstr "_Bruk dynamiske tastatursnarveier"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1622
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1411
 msgid "Configure _Keyboard Shortcuts..."
-msgstr "Still inn _tastatusnarveier..."
+msgstr "Still inn _tastatusnarveier …"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1629
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1418
 msgid "_Save keyboard shortcuts on exit"
 msgstr "_Lagre tastatursnarveier ved avslutning"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1633
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1422
 msgid "Save Keyboard Shortcuts _Now"
 msgstr "Lagre tastatursnarveier _nå"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1640
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1429
 msgid "_Reset Keyboard Shortcuts to Default Values"
 msgstr "_Nullstill lagrede tastatursnarveier til standardverdier"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1649
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1438
 msgid "Remove _All Keyboard Shortcuts"
 msgstr "Fjern _alle tastatursnarveier"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1661
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1700
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1450
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1488
 msgid "Theme"
 msgstr "Tema"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1670
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1458
 msgid "Select Theme"
 msgstr "Velg tema"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1752
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1540
 msgid "Reload C_urrent Theme"
 msgstr "Last _gjeldende tema på nytt"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1764
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1552
 msgid "Help System"
 msgstr "Hjelpesystem"
 
 #. General
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1776
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1860
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2073
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1563
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1646
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1855
 #: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:185
 msgid "General"
 msgstr "Generelt"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1779
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1566
 msgid "Show _tooltips"
 msgstr "Vis _verktøytips"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1782
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1569
 msgid "Show help _buttons"
 msgstr "Vis _hjelpeknapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1795
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1582
 msgid "Use the online version"
 msgstr ""
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1796
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1583
 msgid "Use a locally installed copy"
 msgstr ""
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1797
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1584
 msgid "User manual:"
 msgstr "Brukerhåndbok"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1804
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1591
 msgid "There's a local installation of the user manual."
 msgstr ""
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1809
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1596
 msgid "The user manual is not installed locally."
 msgstr ""
 
 #. Help Browser
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1832
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1619
 msgid "Help Browser"
 msgstr "Hjelpeprogram"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1836
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1623
 msgid "H_elp browser to use:"
 msgstr "_Hjelpeprogram som skal brukes:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1863
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1635
+#, fuzzy
+msgctxt "preferences"
+msgid "Tool Options"
+msgstr "Verktøyinnstillinger"
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1649
 msgid "_Save tool options on exit"
 msgstr "_Lagre verktøyinnstillinger ved avslutning"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1867
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1653
 msgid "Save Tool Options _Now"
 msgstr "Lagre verktøyinnstillinger _nå"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1874
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1660
 msgid "_Reset Saved Tool Options to Default Values"
 msgstr "_Nullstill lagrede verktøyinnstillinger til standardverdier"
 
 #. Snapping Distance
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1884
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1670
 msgid "Guide & Grid Snapping"
 msgstr "Fest til innrettingslinjer og rutenett"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1889
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1675
 msgid "_Snap distance:"
 msgstr "_Innrettingsavstand:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1897
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1683
 msgid "Default _interpolation:"
 msgstr "Forvalgt _interpolasjon:"
 
 #. Global Brush, Pattern, ...
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1904
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1690
 msgid "Paint Options Shared Between Tools"
 msgstr "Tegnealternativer delt mellom verktøy"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1908
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1694
 msgid "_Brush"
 msgstr "_Pensel"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1911
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1697
 msgid "_Dynamics"
 msgstr ""
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1914
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1700
 msgid "_Pattern"
 msgstr "_Mønster"
 
 #. Move Tool
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1921
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1707
 msgid "Move Tool"
 msgstr "Flytteverktøy"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1925
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1711
 msgid "Set layer or path as active"
 msgstr "Angi laget eller banens tetthet"
 
 #. Appearance
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1950
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2146
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1735
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1927
 #: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:134
 msgid "Appearance"
 msgstr "Utseende"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1954
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1739
 msgid "Show _foreground & background color"
 msgstr "Velg _forgrunns- og bakgrunnsfarge"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1958
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1743
 msgid "Show active _brush, pattern & gradient"
 msgstr "Vis aktive _pensler, mønstre og graderinger"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1962
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1747
 msgid "Show active _image"
 msgstr "Følg aktivt _bilde"
 
 #. Tool Editor
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1970
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1755
 msgid "Tools configuration"
 msgstr "Verktøykonfigurasjon"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1985
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1770
 msgid "Default New Image"
 msgstr "Forvalgt nytt bilde"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1988
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1772
 msgid "Default Image"
 msgstr "Forvalgt bilde"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2022
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1806
 msgid "Set the default Quick Mask color"
 msgstr "Sett forvalgt hurtigmaskefarge"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2028
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1812
 msgid "Quick Mask color:"
 msgstr "Hurtigmaskefarge:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2038
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1822
 msgid "Default Image Grid"
 msgstr "Standard _rutenett for bilde"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2041
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1824
 msgid "Default Grid"
 msgstr "Standard rutenett"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2061
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1844
 msgid "Image Windows"
 msgstr "Bildevinduer"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2076
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1858
 msgid "Use \"_Dot for dot\" by default"
 msgstr "Bruk «_punkt for punkt» som forvalg"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2082
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1864
 msgid "Marching _ants speed:"
 msgstr "Hastighet for marsjerende _maur:"
 
 #. Zoom & Resize Behavior
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2086
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1868
 msgid "Zoom & Resize Behavior"
 msgstr "Oppførsel ved zooming og endring av størrelse"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2090
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1872
 msgid "Resize window on _zoom"
 msgstr "Endre vindustørrelse ved _zoom"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2093
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1875
 msgid "Resize window on image _size change"
 msgstr "Endre vindustørrelse ved endring av bilde_størrelse"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2099
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1881
 msgid "Fit to window"
 msgstr "Tilpass vinduet"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2101
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1883
 msgid "Initial zoom _ratio:"
 msgstr "Initielt zoom_forhold:"
 
 #. Space Bar
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2105
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1887
 msgid "Space Bar"
 msgstr "Mellomromtasten"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2111
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1893
 msgid "_While space bar is pressed:"
 msgstr "_Imens mellomromtasten blir trykket:"
 
 #. Mouse Pointers
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2115
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1897
 msgid "Mouse Pointers"
 msgstr "Musepekere"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2119
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1901
 msgid "Show _brush outline"
 msgstr "Vis _penselomriss"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2122
-msgid "Show pointer for paint _tools"
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1904
+#, fuzzy
+msgid "Show pointer for brush _tools"
 msgstr "Vis peker for _tegneverktøy"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2128
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1910
 msgid "Pointer _mode:"
 msgstr "Peker_modus:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2131
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1913
 #, fuzzy
 msgid "Pointer _handedness:"
 msgstr "Peker_visning:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2143
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1925
 msgid "Image Window Appearance"
 msgstr "Bildevinduoppførsel"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2154
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1935
 msgid "Default Appearance in Normal Mode"
 msgstr "Standard utseende i normal modus"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2159
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1940
 msgid "Default Appearance in Fullscreen Mode"
 msgstr "Standard utseende i fullskjermmodus"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2168
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1949
 msgid "Image Title & Statusbar Format"
 msgstr "Format for for bildetittel og statuslinje"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2171
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1951
 msgid "Title & Status"
 msgstr "Tittel og status"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2189
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1969
 msgid "Current format"
 msgstr "Gjeldende format"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2190
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1970
 msgid "Default format"
 msgstr "Standard format"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2191
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1971
 msgid "Show zoom percentage"
 msgstr "Vis zoom-prosent"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2192
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1972
 msgid "Show zoom ratio"
 msgstr "Vis zoomforhold"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2193
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1973
 msgid "Show image size"
 msgstr "Vis bilde_størrelse"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2206
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1986
 msgid "Image Title Format"
 msgstr "Tittelformat for bilde"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2208
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1988
 msgid "Image Statusbar Format"
 msgstr "Statuslinjeformat for bilde"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2293
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2073
 msgid "Display"
 msgstr "Skjerm"
 
 #. Transparency
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2305
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2084
 msgid "Transparency"
 msgstr "Gjennomsiktighet"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2309
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2088
 msgid "_Check style:"
 msgstr "_Rutestil:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2312
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2091
 msgid "Check _size:"
 msgstr "Rute_størrelse:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2315
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2094
 msgid "Monitor Resolution"
 msgstr "Skjermoppløsning"
 
 #. Pixels
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2319
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2098
 #: ../app/display/gimpcursorview.c:206 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:199
 #: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:231
 msgid "Pixels"
 msgstr "Piksler"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2337
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2116
 msgid "Horizontal"
 msgstr "Horisontal"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2339
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2118
 msgid "Vertical"
 msgstr "Vertikal"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2341
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2120
 #: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:473
 msgid "ppi"
 msgstr "ppi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2357
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2136
 #, c-format
 msgid "_Detect automatically (currently %d × %d ppi)"
 msgstr "_Bestem automatisk (nå %d × %d ppi)"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2375
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2154
 msgid "_Enter manually"
 msgstr "_Skriv inn manuelt"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2390
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2169
 msgid "C_alibrate..."
-msgstr "_Kalibrer..."
+msgstr "_Kalibrer …"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2418
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2197
 msgid "Color Management"
 msgstr "Fargehåndtering"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2438
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2216
 msgid "_RGB profile:"
 msgstr "_RGB-profil:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2439
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2217
 msgid "Select RGB Color Profile"
 msgstr "Velg RGB-fargeprofil"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2440
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2218
 msgid "_CMYK profile:"
 msgstr "_CMYK-profil:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2441
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2219
 msgid "Select CMYK Color Profile"
 msgstr "Velg CMYK-fargeprofil"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2442
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2220
 msgid "_Monitor profile:"
 msgstr "_Skjerm-profil:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2443
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2221
 msgid "Select Monitor Color Profile"
 msgstr "Velg skjermfargeprofil"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2444
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2222
 msgid "_Print simulation profile:"
 msgstr "_Skriversimuleringsprofil:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2445
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2223
 msgid "Select Printer Color Profile"
 msgstr "Velg skriverfargeprofil"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2456
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2234
 msgid "_Mode of operation:"
 msgstr "_Operasjonsmodus:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2486
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2264
 msgid "_Try to use the system monitor profile"
 msgstr "_Prøv å bruker systemtes skjermprofil"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2496
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2274
 msgid "_Display rendering intent:"
 msgstr "_Vis fargetilpasning:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2505
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2283
 msgid "_Softproof rendering intent:"
 msgstr "_Softproof fargetilpasning:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2518
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2296
 msgid "Mark out of gamut colors"
 msgstr ""
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2523
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2301
 msgid "Select Warning Color"
 msgstr "Velg varselfarge"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2536
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2314
 msgid "File Open behaviour:"
 msgstr "Oppførsel ved filåpning:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2548
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2326
 msgid "Input Devices"
 msgstr "Inndataenheter"
 
 #. Extended Input Devices
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2558
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2335
 msgid "Extended Input Devices"
 msgstr "Utvidede inndataenheter"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2562
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2339
 msgid "Configure E_xtended Input Devices..."
-msgstr "Still inn _utvidede inndataenheter..."
+msgstr "Still inn _utvidede inndataenheter …"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2569
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2346
 msgid "_Save input device settings on exit"
 msgstr "_Lagre innstillinger for inndataenheter ved avslutning"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2573
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2350
 msgid "Save Input Device Settings _Now"
 msgstr "Lagre innstillinger for inndataenheter _nå"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2580
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2357
 msgid "_Reset Saved Input Device Settings to Default Values"
 msgstr "_Nullstill lagrede innstillinger for inndataenheter"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2595
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2372
 msgid "Additional Input Controllers"
 msgstr "Ekstra inndatakontrollere"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2598
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2374
 msgid "Input Controllers"
 msgstr "Inndatakontrollere"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2614
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2390
 msgid "Window Management"
 msgstr "Vinduhåndtering"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2623
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2398
 msgid "Window Manager Hints"
 msgstr "Vindutyper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2629
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2404
 msgid "Hint for _docks and toolbox:"
 msgstr "Hint for _dokker og verktøykasse:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2632
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2407
 msgid "Focus"
 msgstr "Fokus"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2636
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2411
 msgid "Activate the _focused image"
 msgstr "Aktiver det _fokuserte bildeet"
 
 #. Window Positions
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2640
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2415
 msgid "Window Positions"
 msgstr "Vindusposisjoner"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2643
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2418
 msgid "_Save window positions on exit"
 msgstr "_Lagre vindusposisjoner ved avslutning"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2647
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2422
 msgid "Save Window Positions _Now"
 msgstr "Lagre vindusposisjoner _nå"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2654
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2429
 msgid "_Reset Saved Window Positions to Default Values"
 msgstr "Nullstill lagrede vindusposisjoner til standardverdier"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2669
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2444
 msgid "Folders"
 msgstr "Mapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2689
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2463
 msgid "Temporary folder:"
 msgstr "Midlertidig mappe:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2690
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2464
 msgid "Select Folder for Temporary Files"
 msgstr "Velg mappe for midlertidige filer"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2694
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2468
 msgid "Swap folder:"
 msgstr "Mellomlagermappe:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2695
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2469
 msgid "Select Swap Folder"
 msgstr "Velg mellomlagermappe"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2730
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2504
 msgid "Brush Folders"
 msgstr "Penselmapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2732
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2506
 msgid "Select Brush Folders"
 msgstr "Velg penselmapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2734
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2508
 #, fuzzy
 msgid "Dynamics Folders"
 msgstr "Skrifttypemapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2736
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2510
 #, fuzzy
 msgid "Select Dynamics Folders"
 msgstr "Velg skrifttypemapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2738
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2512
 msgid "Pattern Folders"
 msgstr "Mønstermapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2740
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2514
 msgid "Select Pattern Folders"
 msgstr "Velg mønstermapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2742
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2516
 msgid "Palette Folders"
 msgstr "Palettmapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2744
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2518
 msgid "Select Palette Folders"
 msgstr "Velg palettmapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2746
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2520
 msgid "Gradient Folders"
 msgstr "Graderingsmapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2748
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2522
 msgid "Select Gradient Folders"
 msgstr "Velg graderingsmapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2750
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2524
 msgid "Font Folders"
 msgstr "Skrifttypemapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2752
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2526
 msgid "Select Font Folders"
 msgstr "Velg skrifttypemapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2754
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2528
 #, fuzzy
 msgid "Tool Preset Folders"
 msgstr "Trykk:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2756
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2530
 #, fuzzy
 msgid "Select Tool Preset Folders"
 msgstr "Velg temamapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2758
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2532
 msgid "Plug-In Folders"
 msgstr "Mapper for programtillegg"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2760
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2534
 msgid "Select Plug-In Folders"
 msgstr "Velg mapper for programtillegg"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2762
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2536
 msgid "Scripts"
 msgstr "Skript"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2762
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2536
 msgid "Script-Fu Folders"
 msgstr "Script-Fu-mapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2764
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2538
 msgid "Select Script-Fu Folders"
 msgstr "Velg Script-Fu-mapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2766
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2540
 msgid "Module Folders"
 msgstr "Modulmapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2768
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2542
 msgid "Select Module Folders"
 msgstr "Velg mapper for moduler"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2770
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2544
 msgid "Interpreters"
 msgstr "Tolker"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2770
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2544
 msgid "Interpreter Folders"
 msgstr "Tolkermapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2772
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2546
 msgid "Select Interpreter Folders"
 msgstr "Velg tolkermapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2774
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2548
 msgid "Environment Folders"
 msgstr "Mapper for omgivelser"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2776
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2550
 msgid "Select Environment Folders"
 msgstr "Velg mapper for omgivelser"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2778
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2552
 msgid "Themes"
 msgstr "Tema"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2778
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2552
 msgid "Theme Folders"
 msgstr "Temamapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2780
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2554
 msgid "Select Theme Folders"
 msgstr "Velg temamapper"
 
@@ -10760,7 +10791,7 @@ msgstr "_Vertikal:"
 msgid "Image Size"
 msgstr "Bildestørrelse"
 
-#: ../app/dialogs/scale-dialog.c:176 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:394
+#: ../app/dialogs/scale-dialog.c:176 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:405
 msgid "Quality"
 msgstr "Kvalitet"
 
@@ -10975,24 +11006,24 @@ msgstr "H"
 msgid "_Sample Merged"
 msgstr "_Prøve sammenflettet"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:506
+#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:520
 msgid "Access the image menu"
 msgstr "Gå til bildemenyen"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:620
+#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:631
 msgid "Zoom image when window size changes"
 msgstr "Zoom bildet når vindusstørrelsen endres"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:649
+#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:660
 msgid "Toggle Quick Mask"
 msgstr "Slå av/på hurtigmaske"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:672
+#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:683
 msgid "Navigate the image display"
 msgstr "Naviger bildevisningen"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:744
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:1325 ../app/widgets/gimptoolbox.c:255
+#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:755
+#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:1350 ../app/widgets/gimptoolbox.c:252
 msgid "Drop image files here to open them"
 msgstr "Slipp bildefiler her for å åpne dem"
 
@@ -11062,15 +11093,17 @@ msgstr "Slipp ny bane"
 
 #: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:360
 #: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:459 ../app/tools/gimpblendtool.c:166
-#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:137 ../app/tools/gimpimagemaptool.c:289
+#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:137 ../app/tools/gimpimagemaptool.c:282
+#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:427
 msgid "Cannot modify the pixels of layer groups."
 msgstr ""
 
 #: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:368
 #: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:467 ../app/tools/gimpblendtool.c:173
 #: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:144 ../app/tools/gimpcroptool.c:325
-#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:296 ../app/tools/gimppainttool.c:265
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:263 ../app/tools/gimptransformtool.c:1237
+#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:289 ../app/tools/gimppainttool.c:265
+#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:432 ../app/tools/gimptransformtool.c:271
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1369
 msgid "The active layer's pixels are locked."
 msgstr ""
 
@@ -11095,15 +11128,15 @@ msgstr "Slipp lag"
 
 #: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:678
 #: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:694
-#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:804 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:266
+#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:804 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:264
 msgid "Dropped Buffer"
 msgstr "Sluppet buffer"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:78
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:83
 msgid "Color Display Filters"
 msgstr "Filter for fargevisning"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:81
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:86
 msgid "Configure Color Display Filters"
 msgstr "Konfigurer filtre for fargevisning"
 
@@ -11121,6 +11154,26 @@ msgstr "Bilde eksportert til «%s»"
 msgid "Layer Select"
 msgstr "Velg lag"
 
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:102
+#, fuzzy
+msgid "Rotate View"
+msgstr "Roter bilde"
+
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:104
+#, fuzzy
+msgid "Select Rotation Angle"
+msgstr "Velg ne_derste lag"
+
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:141
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1101
+msgid "Angle:"
+msgstr "Vinkel:"
+
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:154
+#, fuzzy
+msgid "degrees"
+msgstr "15 grader (%s)"
+
 #: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:115
 msgid "Zoom Ratio"
 msgstr "Zoomforhold"
@@ -11151,7 +11204,7 @@ msgstr "(tomt)"
 msgid "(none)"
 msgstr "(ingen)"
 
-#: ../app/display/gimpstatusbar.c:356
+#: ../app/display/gimpstatusbar.c:374
 #, c-format
 msgid "Cancel <i>%s</i>"
 msgstr "Avbryt <i>%s</i>"
@@ -11170,16 +11223,16 @@ msgstr "Programtillegg %s kjørte feilfritt, men leverte ikke noe bilde"
 msgid "%s plug-In could not open image"
 msgstr "Programtillegg %s kunne ikke åpne bilde"
 
-#: ../app/file/file-open.c:577
+#: ../app/file/file-open.c:578
 msgid "Image doesn't contain any layers"
 msgstr "Bilde inneholder ingen synlige lag"
 
-#: ../app/file/file-open.c:630
+#: ../app/file/file-open.c:631
 #, c-format
 msgid "Opening '%s' failed: %s"
 msgstr "Åpning av «%s» feilet: %s"
 
-#: ../app/file/file-open.c:741
+#: ../app/file/file-open.c:742
 msgid ""
 "Color management has been disabled. It can be enabled again in the "
 "Preferences dialog."
@@ -11191,17 +11244,17 @@ msgstr ""
 msgid "Unknown file type"
 msgstr "Ukjent filtype"
 
-#: ../app/file/file-save.c:229
+#: ../app/file/file-save.c:230
 #, c-format
 msgid "%s plug-in could not save image"
 msgstr "Programtillegg %s kunne ikke lagre bilde"
 
-#: ../app/file/file-utils.c:74
+#: ../app/file/file-utils.c:72
 #, c-format
 msgid "'%s:' is not a valid URI scheme"
 msgstr "«%s:» er ikke et gyldig URI-skjema"
 
-#: ../app/file/file-utils.c:90 ../app/file/file-utils.c:126
+#: ../app/file/file-utils.c:88 ../app/file/file-utils.c:124
 msgid "Invalid character sequence in URI"
 msgstr "Ugyldig tegnsekvens i URI"
 
@@ -11272,19 +11325,21 @@ msgstr "Lag eller juster bur"
 #: ../app/gegl/gimp-gegl-enums.c:25
 #, fuzzy
 msgctxt "cage-mode"
-msgid "Deform the cage to deform the image"
+msgid ""
+"Deform the cage\n"
+"to deform the image"
 msgstr "Endre lagets størrelse til bildets størrelse"
 
-#: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:449
+#: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:456
 msgid "not a GIMP Curves file"
 msgstr "ikke en GIMP-kurvefil"
 
-#: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:464
-#: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:786
+#: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:471
+#: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:808
 msgid "parse error"
 msgstr "tolkningsfeil"
 
-#: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:739
+#: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:761
 msgid "not a GIMP Levels file"
 msgstr "ikke en GIMP-nivåfil"
 
@@ -11303,10 +11358,19 @@ msgid "Fill with plain color"
 msgstr "Fyll med vanlig farge"
 
 #: ../app/operations/gimpoperationcagetransform.c:129
-#: ../app/tools/gimpcageoptions.c:144
 msgid "Fill the original position of the cage with a plain color"
 msgstr ""
 
+#: ../app/operations/gimpoperationsemiflatten.c:84
+msgid "Replace partial transparency with a color"
+msgstr ""
+
+#: ../app/operations/gimpoperationthresholdalpha.c:80
+msgid ""
+"Make transparency all-or-nothing, by thresholding the alpha channel to a "
+"value"
+msgstr ""
+
 #. initialize the document history
 #: ../app/gui/gui.c:421
 msgid "Documents"
@@ -11349,11 +11413,11 @@ msgstr "Lysne/mørkne"
 msgid "Eraser"
 msgstr "Viskelær"
 
-#: ../app/paint/gimpheal.c:100 ../app/tools/gimphealtool.c:53
+#: ../app/paint/gimpheal.c:104 ../app/tools/gimphealtool.c:53
 msgid "Heal"
 msgstr "Helbreding"
 
-#: ../app/paint/gimpheal.c:139
+#: ../app/paint/gimpheal.c:143
 msgid "Healing does not operate on indexed layers."
 msgstr "Helbreding virker ikke på indekserte lag."
 
@@ -11378,52 +11442,52 @@ msgstr ""
 msgid "Paintbrush"
 msgstr "Malerpensel"
 
-#: ../app/paint/gimppaintcore.c:136
+#: ../app/paint/gimppaintcore.c:138
 msgid "Paint"
 msgstr "Mal"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:145
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:154
 msgid "Brush Size"
 msgstr "Størrelse på pensel"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:159
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:168
 msgid "Every stamp has its own opacity"
 msgstr ""
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:165
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:174
 msgid "Ignore fuzziness of the current brush"
 msgstr ""
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:170
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:179
 msgid "Scatter brush as you paint"
 msgstr ""
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:174
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:183
 msgid "Distance of scattering"
 msgstr ""
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:184
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:193
 msgid "Distance over which strokes fade out"
 msgstr ""
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:192
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:201
 msgid "Reverse direction of fading"
 msgstr ""
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:196
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:205
 msgid "How fade is repeated as you paint"
 msgstr ""
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:255
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:264
 #, fuzzy
 msgid "Paint smoother strokes"
 msgstr "Skyv elementer"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:259
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:268
 msgid "Depth of smoothing"
 msgstr ""
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:263
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:272
 msgid "Gravity of the pen"
 msgstr "Tyngdekraft på pennen"
 
@@ -11513,12 +11577,12 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Levels"
 msgstr "Nivåer"
 
-#: ../app/pdb/color-cmds.c:241 ../app/tools/gimpposterizetool.c:78
+#: ../app/pdb/color-cmds.c:241 ../app/tools/gimpposterizetool.c:79
 msgid "Posterize"
 msgstr "Posterisering"
 
 #: ../app/pdb/color-cmds.c:279 ../app/pdb/color-cmds.c:319
-#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:74
+#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:75
 msgid "Desaturate"
 msgstr "Mindre metning"
 
@@ -11537,14 +11601,14 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Colorize"
 msgstr "Farg"
 
-#: ../app/pdb/color-cmds.c:699 ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:97
+#: ../app/pdb/color-cmds.c:699 ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:98
 msgid "Hue-Saturation"
 msgstr "Glød/Metning"
 
 #: ../app/pdb/color-cmds.c:741 ../app/tools/gimpblendoptions.c:276
 #: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:286
 #: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:217
-#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:87
+#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:88
 msgid "Threshold"
 msgstr "Terskel"
 
@@ -11609,9 +11673,7 @@ msgstr ""
 "Prosedyre «%s» har blitt kalt med feil type for argument #%d. Forventet %s, "
 "fikk %s."
 
-#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:89
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:82
-#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:79
+#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:89 ../app/tools/gimpselectionoptions.c:79
 msgid "Smooth edges"
 msgstr "Jevn ut kanter"
 
@@ -11913,28 +11975,61 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Color to Alpha"
 msgstr "Legg til farge i fargekart"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:227 ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:271
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:248
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Cubism"
+msgstr ""
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:290 ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:334
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Pixelize"
 msgstr "Gjør til piksler"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:324
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:387
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Polar Coordinates"
 msgstr "Polarkoordinater"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:369
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:428
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Red Eye Removal"
+msgstr ""
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:482
+#, fuzzy
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Random Hurl"
+msgstr "Tilfeldig"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:536
+#, fuzzy
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Random Pick"
+msgstr "Tilfeldig"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:590
+#, fuzzy
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Random Slur"
+msgstr "Tilfeldig"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:635
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Semi-Flatten"
 msgstr ""
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:411
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:679
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Shift"
+msgstr ""
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:721
 #, fuzzy
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Threshold Alpha"
 msgstr "Terskel"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:449
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:759
 #, fuzzy
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Value Invert"
@@ -12085,7 +12180,7 @@ msgstr ""
 "Feil ved kjøring av prosedyre «%s»:\n"
 "%s"
 
-#: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:991
+#: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:993
 #, c-format
 msgid ""
 "Calling error for '%s':\n"
@@ -12094,7 +12189,7 @@ msgstr ""
 "Feil ved kall for «%s»:\n"
 "%s"
 
-#: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:1003
+#: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:1005
 #, c-format
 msgid ""
 "Execution error for '%s':\n"
@@ -12107,16 +12202,21 @@ msgstr ""
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Avbrutt"
 
-#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:114
-#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:189
-#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:248
+#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:76
+#, c-format
+msgid "Can't apply color profile to grayscale image (%s)"
+msgstr ""
+
+#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:119
+#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:194
+#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:253
 #, c-format
 msgid "Error running '%s'"
 msgstr "Feil under kjøring av «%s»"
 
-#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:138
-#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:199
-#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:258
+#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:143
+#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:204
+#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:263
 #, c-format
 msgid "Plug-In missing (%s)"
 msgstr "Programtillegg mangler (%s)"
@@ -12152,7 +12252,7 @@ msgstr ""
 "bedre om calypso, watt \n"
 "og klær på vei hjem."
 
-#: ../app/text/gimptext-compat.c:106 ../app/tools/gimptexttool.c:1400
+#: ../app/text/gimptext-compat.c:106 ../app/tools/gimptexttool.c:1401
 msgid "Add Text Layer"
 msgstr "Legg til tekstlag"
 
@@ -12363,7 +12463,7 @@ msgstr "Klikk for å velge bane å redigere"
 msgid "Click to add this path to the list"
 msgstr "Klikk for å velge bane å redigere"
 
-#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:212 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:347
+#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:212 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:358
 msgid "Gradient"
 msgstr "Gradient"
 
@@ -12371,7 +12471,7 @@ msgstr "Gradient"
 msgid "Shape:"
 msgstr "Form:"
 
-#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:239 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:326
+#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:239 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:337
 msgid "Repeat:"
 msgstr "Gjenta:"
 
@@ -12395,59 +12495,66 @@ msgstr "Blandeverktøy: Fyll valgt område med en fargegradering"
 msgid "Blen_d"
 msgstr "_Bland"
 
-#: ../app/tools/gimpblendtool.c:180
+#: ../app/tools/gimpblendtool.c:180 ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:151
+#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:296 ../app/tools/gimppainttool.c:272
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:285
+#, fuzzy
+msgid "The active layer is not visible."
+msgstr "Den aktive banen er låst."
+
+#: ../app/tools/gimpblendtool.c:187
 msgid "No gradient available for use with this tool."
 msgstr "Ingen gradient tilgjengelig for bruk med dette verktøyet."
 
-#: ../app/tools/gimpblendtool.c:444 ../app/tools/gimppainttool.c:622
+#: ../app/tools/gimpblendtool.c:452 ../app/tools/gimppainttool.c:630
 #, c-format
 msgid "%s for constrained angles"
 msgstr "%s for begrensede vinkler"
 
-#: ../app/tools/gimpblendtool.c:445
+#: ../app/tools/gimpblendtool.c:453
 #, c-format
 msgid "%s to move the whole line"
 msgstr "%s for å flytte hele linjen"
 
-#: ../app/tools/gimpblendtool.c:449
+#: ../app/tools/gimpblendtool.c:457
 msgid "Blend: "
 msgstr "Bland: "
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:105
+#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:102
 msgid "Brightness-Contrast"
 msgstr "Lysstyrke-Kontrast"
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:106
+#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:103
 msgid "Brightness/Contrast Tool: Adjust brightness and contrast"
 msgstr "Verktøy for lysstyrke og kontrast: Juster lysstyrke og kontrast"
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:107
+#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:104
 msgid "B_rightness-Contrast..."
-msgstr "_Lysstyrke-Kontrast..."
+msgstr "_Lysstyrke-kontrast …"
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:124
+#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:120
 msgid "Adjust Brightness and Contrast"
 msgstr "Juster lysstyrke og kontrast"
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:126
+#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:122
 #, fuzzy
 msgid "Import Brightness-Contrast settings"
 msgstr "Lysstyrke-Kontrast"
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:127
+#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:123
 #, fuzzy
 msgid "Export Brightness-Contrast settings"
 msgstr "Lysstyrke-Kontrast"
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:269
+#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:243
 msgid "_Brightness:"
 msgstr "_Lysstyrke:"
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:282
+#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:256
 msgid "Con_trast:"
 msgstr "Kon_trast:"
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:294
+#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:268
 msgid "Edit these Settings as Levels"
 msgstr ""
 
@@ -12540,29 +12647,35 @@ msgctxt "command"
 msgid "Select by Color"
 msgstr "Velg etter farge"
 
-#: ../app/tools/gimpcagetool.c:152 ../app/tools/gimpcagetool.c:1193
+#: ../app/tools/gimpcageoptions.c:144
+msgid ""
+"Fill the original position\n"
+"of the cage with a color"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/gimpcagetool.c:150 ../app/tools/gimpcagetool.c:1191
 #, fuzzy
 msgid "Cage Transform"
 msgstr "Transformer"
 
-#: ../app/tools/gimpcagetool.c:153
+#: ../app/tools/gimpcagetool.c:151
 msgid "Cage Transform: Deform a selection with a cage"
 msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimpcagetool.c:154
+#: ../app/tools/gimpcagetool.c:152
 #, fuzzy
 msgid "_Cage Transform"
 msgstr "_Transformer"
 
-#: ../app/tools/gimpcagetool.c:352
+#: ../app/tools/gimpcagetool.c:350
 msgid "Press ENTER to commit the transform"
 msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimpcagetool.c:1096
+#: ../app/tools/gimpcagetool.c:1094
 msgid "Computing Cage Coefficients"
 msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimpcagetool.c:1244
+#: ../app/tools/gimpcagetool.c:1242
 #, fuzzy
 msgid "Cage transform"
 msgstr "Transformer"
@@ -12601,27 +12714,27 @@ msgstr "Kilde"
 msgid "Alignment:"
 msgstr "Justering:"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:89
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:90
 msgid "Color Balance"
 msgstr "Fargebalanse"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:90
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:91
 msgid "Color Balance Tool: Adjust color distribution"
 msgstr "Fargebalanseverktøy: Juster fargedistribusjon"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:91
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:92
 msgid "Color _Balance..."
-msgstr "Farge_balanse..."
+msgstr "Farge_balanse …"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:105
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:106
 msgid "Adjust Color Balance"
 msgstr "Juster fargebalanse"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:107
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:108
 msgid "Import Color Balance Settings"
 msgstr "Importer innstillinger for fargebalanse"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:108
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:109
 msgid "Export Color Balance Settings"
 msgstr "Eksporter innstillinger for fargebalanse"
 
@@ -12629,73 +12742,73 @@ msgstr "Eksporter innstillinger for fargebalanse"
 msgid "Color Balance operates only on RGB color layers."
 msgstr "Fargebalanse virker bare på RGB-fargelag."
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:231
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:224
 msgid "Select Range to Adjust"
 msgstr "Velg område som skal endres"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:240 ../app/tools/gimplevelstool.c:161
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:233 ../app/tools/gimplevelstool.c:162
 msgid "Adjust Color Levels"
 msgstr "Juster fargenivåer"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:257
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:216
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:250
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:209
 msgid "Cyan"
 msgstr "Cyan"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:257
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:213
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:250
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:206
 msgid "Red"
 msgstr "Rød"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:266
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:218
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:259
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:211
 msgid "Magenta"
 msgstr "Magenta"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:266
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:215
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:259
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:208
 msgid "Green"
 msgstr "Grønn"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:275
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:214
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:268
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:207
 msgid "Yellow"
 msgstr "Gul"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:275
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:217
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:268
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:210
 msgid "Blue"
 msgstr "Blå"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:286
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:279
 msgid "R_eset Range"
 msgstr "_Nullstill område"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:295
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:288
 msgid "Preserve _luminosity"
 msgstr "Bevar _luminositet"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:93
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:94
 msgid "Colorize"
 msgstr "Farg"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:94
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:95
 msgid "Colorize Tool: Colorize the image"
 msgstr "Fargeleggingsverktøy: Fargelegg bildet"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:95
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:96
 msgid "Colori_ze..."
-msgstr "_Farg..."
+msgstr "_Farg …"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:109
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:110
 msgid "Colorize the Image"
 msgstr "Farg bildet"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:111
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:112
 msgid "Import Colorize Settings"
 msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:112
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:113
 msgid "Export Colorize Settings"
 msgstr ""
 
@@ -12704,31 +12817,31 @@ msgstr ""
 msgid "Colorize does not operate on grayscale layers."
 msgstr "Posterisering virker ikke på indekserte lag."
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:201
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:192
 msgid "Select Color"
 msgstr "Velg etter farge"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:218
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:346
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:209
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:339
 msgid "_Hue:"
 msgstr "_Glød:"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:231
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:378
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:222
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:371
 msgid "_Saturation:"
 msgstr "_Metning:"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:244
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:362
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:235
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:355
 msgid "_Lightness:"
 msgstr "_Lysverdi:"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:262
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:253
 #, fuzzy
 msgid "Colorize Color"
 msgstr "Farg"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:280 ../app/widgets/gimppropwidgets.c:1636
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:271 ../app/widgets/gimppropwidgets.c:1699
 msgid "Pick color from image"
 msgstr "Velg farge fra bilde"
 
@@ -12790,11 +12903,11 @@ msgstr "_Fargeplukker"
 msgid "Click in any image to view its color"
 msgstr "Klikk i et bilde for å vise farge"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:237 ../app/tools/gimppainttool.c:476
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:237 ../app/tools/gimppainttool.c:483
 msgid "Click in any image to pick the foreground color"
 msgstr "Klikk i et bilde for å velge forgrunnsfarge"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:245 ../app/tools/gimppainttool.c:482
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:245 ../app/tools/gimppainttool.c:489
 msgid "Click in any image to pick the background color"
 msgstr "Klikk i et bilde for å velge bakgrunnsfarge"
 
@@ -12913,82 +13026,82 @@ msgstr "Klikk med musen eller trykk linjeskif for å beskjære"
 msgid "There is no active layer to crop."
 msgstr "Det finnes ikke noe aktivt lag å beskjære."
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:144
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:145
 msgid "Curves"
 msgstr "Kurver"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:145
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:146
 msgid "Curves Tool: Adjust color curves"
 msgstr "Kurveverktøy: Juster fargekurvene"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:146
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:147
 msgid "_Curves..."
 msgstr "_Kurver …"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:169
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:170
 msgid "Adjust Color Curves"
 msgstr "Juster fargekurver"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:171
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:172
 msgid "Import Curves"
 msgstr "Importer kurver"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:172
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:173
 msgid "Export Curves"
 msgstr "Eksporter kurver"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:307
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:306
 msgid "Click to add a control point"
 msgstr "Klikk for å legge til et kontrollpunkt"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:312
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:311
 msgid "Click to add control points to all channels"
 msgstr "Klikk or å legge kontrollpunkter til i alle kanaler"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:317
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:316
 msgid "Click to locate on curve (try Shift, Ctrl)"
 msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:414 ../app/tools/gimplevelstool.c:381
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:408 ../app/tools/gimplevelstool.c:372
 msgid "Cha_nnel:"
 msgstr "_Kanal:"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:440 ../app/tools/gimplevelstool.c:405
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:434 ../app/tools/gimplevelstool.c:396
 msgid "R_eset Channel"
 msgstr "_Nullstill kanal"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:534 ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:461
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:528 ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:461
 msgid "Curve _type:"
 msgstr "Kurve_type:"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:609 ../app/tools/gimplevelstool.c:744
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:603 ../app/tools/gimplevelstool.c:735
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Could not read header from '%s': %s"
 msgstr "Kunne ikke lese %d bytes fra «%s»: %s"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:682
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:676
 msgid "Use _old curves file format"
 msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:75
+#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:76
 #, fuzzy
 msgid "Desaturate Tool: Turn colors into shades of gray"
 msgstr "Gjør om farger til gråtoner"
 
-#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:76
+#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:77
 msgid "_Desaturate..."
 msgstr "_Mindre metning …"
 
-#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:90
+#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:91
 msgid "Desaturate (Remove Colors)"
 msgstr "Fjern metning (fjern farger)"
 
-#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:116
+#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:117
 #, fuzzy
 msgid "Desaturate only operates on RGB layers."
 msgstr "Mindre metning virker bare på RGB-fargelag."
 
-#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:177
+#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:169
 msgid "Choose shade of gray based on:"
 msgstr "Velg en gråfarge basert på:"
 
@@ -13145,114 +13258,87 @@ msgctxt "undo-desc"
 msgid "Flip"
 msgstr "Vend"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:88
-msgid "Select a single contiguous area"
-msgstr "Velg ett sammenhengende område"
-
 #: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:94
 msgid ""
 "Paint over areas to mark color values for inclusion or exclusion from "
 "selection"
 msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:101
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:102
+msgid "Matting engine to use"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:109
 msgid "Size of the brush used for refinements"
 msgstr "Størrelse på pensel brukt til forbedringer"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:107
-msgid ""
-"Smaller values give a more accurate selection border but may introduce holes "
-"in the selection"
-msgstr ""
-"Lavere verdier gir en mer nøyaktig utvalgskant, men kan introdusere hull i "
-"utvalget"
-
 #: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:115
 msgid "Color of selection preview mask"
 msgstr ""
 
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:122
 #: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:127
-msgid "Sensitivity for brightness component"
-msgstr "Følsomhet for lysstyrkekomponent"
-
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:133
-msgid "Sensitivity for red/green component"
-msgstr "Følsomhet for rød-grønn-komponent"
-
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:139
-msgid "Sensitivity for yellow/blue component"
-msgstr "Følsomeht for gul-blå-komponent"
-
-#. single / multiple objects
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:284
-msgid "Contiguous"
-msgstr "Kontinuerlig"
-
-#. foreground / background
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:289
-#, c-format
-msgid "Interactive refinement (%s)"
-msgstr "Interaktiv forbedring (%s)"
-
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:293
-msgid "Mark background"
-msgstr "Marker bakgrunn"
+msgid "Parameter for matting-levin"
+msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:294
-msgid "Mark foreground"
-msgstr "Marker forgrunn"
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:132
+msgid "Parameter for matting-global"
+msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:310
-msgid "Small brush"
-msgstr "Liten pensel"
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:245
+#, fuzzy
+msgid "Draw Mode"
+msgstr "Tegnemodus"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:318
-msgid "Large brush"
-msgstr "Stor pensel"
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:256
+#, fuzzy
+msgid "Stroke width"
+msgstr "Strøkbane"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:341
-msgid "Smoothing:"
-msgstr "Utjevning:"
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:275
+msgid "Reset stroke width native size"
+msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:347
+#. mask color
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:278
 msgid "Preview color:"
 msgstr "Forhåndsvisningsfarge:"
 
-#. granularity
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:350
-msgid "Color Sensitivity"
-msgstr "Fargefølsomhet"
+#. engine
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:288
+msgid "Engine:"
+msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:146
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:149
 msgid "Foreground Select"
 msgstr "Velg forgrunn"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:147
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:150
 msgid "Foreground Select Tool: Select a region containing foreground objects"
 msgstr ""
 "Forgrunnsutvalgsverktøy: Velg et område som inneholder forgrunnsobjekter"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:148
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:151
 msgid "F_oreground Select"
 msgstr "Velg _forgrunn"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:305
-msgid "Add more strokes or press Enter to accept the selection"
-msgstr "Legg til flere strøk eller trykk linjeskift for å akseptere utvalget"
-
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:307
-msgid "Mark foreground by painting on the object to extract"
-msgstr "Marker forgrunn ved å male på objektet som skal hentes ut"
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:283
+msgid ""
+"Paint trimap, (background, foreground and unknown) or press Enter to preview"
+msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:312
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:288
 #, fuzzy
 msgid "Roughly outline the object to extract"
 msgstr "Tegn en runding rundt objektet som skal hentes ut"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:754
-msgctxt "command"
-msgid "Foreground Select"
-msgstr "Velg forgrunn"
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:292
+msgid "Press escape for return to trimap or Enter to apply"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:749
+msgid "Computing alpha of unknown pixels"
+msgstr ""
 
 #: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:197
 #, fuzzy
@@ -13304,7 +13390,7 @@ msgid "Fuzzy Select"
 msgstr "Fuzzy utvalg"
 
 #: ../app/tools/gimpgegltool.c:72 ../app/tools/gimpgegltool.c:85
-#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:100 ../app/tools/gimpoperationtool.c:119
+#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:93 ../app/tools/gimpoperationtool.c:109
 msgid "GEGL Operation"
 msgstr "GEGL-operasjon"
 
@@ -13312,11 +13398,11 @@ msgstr "GEGL-operasjon"
 msgid "GEGL Tool: Use an arbitrary GEGL operation"
 msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimpgegltool.c:74 ../app/tools/gimpoperationtool.c:102
+#: ../app/tools/gimpgegltool.c:74 ../app/tools/gimpoperationtool.c:95
 msgid "_GEGL Operation..."
 msgstr "_GEGL-operasjon …"
 
-#: ../app/tools/gimpgegltool.c:326
+#: ../app/tools/gimpgegltool.c:358
 msgid "Select an operation from the list above"
 msgstr "Velg en operasjon fra listen over"
 
@@ -13346,23 +13432,23 @@ msgstr "Klikk for å velge en ny helbredingskilde"
 msgid "Histogram Scale"
 msgstr "Histogramskala"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:98
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:99
 msgid "Hue-Saturation Tool: Adjust hue, saturation, and lightness"
 msgstr "Farge- og metningsverktøy: Juster fargetone, metning og lys"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:99
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:100
 msgid "Hue-_Saturation..."
 msgstr "Fargetone og metning …"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:113
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:114
 msgid "Adjust Hue / Lightness / Saturation"
 msgstr "Juster fargetone, metning og lys"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:115
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:116
 msgid "Import Hue-Saturation Settings"
 msgstr "Importer innstillinger for glød/metning"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:116
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:117
 msgid "Export Hue-Saturation Settings"
 msgstr "Eksporter innstillinger for glød/metning"
 
@@ -13370,63 +13456,63 @@ msgstr "Eksporter innstillinger for glød/metning"
 msgid "Hue-Saturation operates only on RGB color layers."
 msgstr "Glød-metning virker bare på RGB-fargelag."
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:212
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:205
 msgid "M_aster"
 msgstr "_Mester"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:212
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:205
 msgid "Adjust all colors"
 msgstr "Juster alle farger"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:213
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:206
 msgid "_R"
 msgstr "_R"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:214
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:207
 msgid "_Y"
 msgstr "_Y"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:215
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:208
 msgid "_G"
 msgstr "_G"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:216
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:209
 msgid "_C"
 msgstr "_C"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:217
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:210
 msgid "_B"
 msgstr "_B"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:218
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:211
 msgid "_M"
 msgstr "_M"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:223
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:216
 msgid "Select Primary Color to Adjust"
 msgstr "Velg primærfarge som skal justeres"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:313
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:306
 msgid "_Overlap:"
 msgstr "_Overlapping:"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:329
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:322
 msgid "Adjust Selected Color"
 msgstr "Juster valgt farge"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:396
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:389
 msgid "R_eset Color"
 msgstr "_Nullstill farge"
 
-#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:403
+#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:406
 msgid "_Preview"
 msgstr "_Forhåndsvis"
 
-#: ../app/tools/gimpimagemaptool-settings.c:83
+#: ../app/tools/gimpimagemaptool-settings.c:82
 msgid "Pre_sets:"
 msgstr "Forhånd_sinnstillinger:"
 
-#: ../app/tools/gimpimagemaptool-settings.c:215
+#: ../app/tools/gimpimagemaptool-settings.c:214
 #, c-format
 msgid "Settings saved to '%s'"
 msgstr "Innstillinger lagret til «%s»"
@@ -13437,12 +13523,12 @@ msgid "Adjustment"
 msgstr "Justering"
 
 #: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:65 ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:88
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:134
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:145 ../app/tools/gimpwarpoptions.c:181
 msgid "Size"
 msgstr "Størrelse"
 
 #: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:72
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:184
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:195
 #: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:200
 msgid "Angle"
 msgstr "Vinkel"
@@ -13525,66 +13611,66 @@ msgstr "Trykk linjeskift for å konvertere til et utvalg"
 msgid "Click or Click-Drag to add a point"
 msgstr "Klikk eller klikk og dra for å legge til et punkt"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:143
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:144
 msgid "Levels Tool: Adjust color levels"
 msgstr "Nivåverktøy: Juster fargenivåer"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:144
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:145
 msgid "_Levels..."
-msgstr "_Nivåer..."
+msgstr "_Nivåer …"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:163
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:164
 msgid "Import Levels"
 msgstr "Importer nivåer"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:164
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:165
 msgid "Export Levels"
 msgstr "Eksporter nivåer"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:325
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:316
 msgid "Pick black point"
 msgstr "Velg svart punkt"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:329
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:320
 msgid "Pick gray point"
 msgstr "Velg grått punkt"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:333
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:324
 msgid "Pick white point"
 msgstr "Velg hvitt punkt"
 
 #. Input levels frame
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:420
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:411
 msgid "Input Levels"
 msgstr "Nivå inn:"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:524
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:515
 msgid "Gamma"
 msgstr "Gamma"
 
 #. Output levels frame
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:567
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:558
 msgid "Output Levels"
 msgstr "Nivåer ut"
 
 #. all channels frame
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:646
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:637
 msgid "All Channels"
 msgstr "Alle kanaler"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:658 ../app/tools/gimpthresholdtool.c:239
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:649 ../app/tools/gimpthresholdtool.c:228
 msgid "_Auto"
 msgstr "_Auto"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:660
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:651
 msgid "Adjust levels automatically"
 msgstr "Juster nivåer automatisk"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:683
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:674
 msgid "Edit these Settings as Curves"
 msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:817
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:808
 msgid "Use _old levels file format"
 msgstr ""
 
@@ -13669,7 +13755,7 @@ msgstr "Klikk og dra for å flytte alle punkter"
 
 #: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:939 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1084
 #: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1140 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1168
-#: ../app/tools/gimppainttool.c:631
+#: ../app/tools/gimppainttool.c:639
 msgid "pixels"
 msgstr "piksler"
 
@@ -13681,10 +13767,6 @@ msgstr "Mål avstander og vinkler"
 msgid "Distance:"
 msgstr "Avstand:"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1101
-msgid "Angle:"
-msgstr "Vinkel:"
-
 #: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:140
 msgid "Pick a layer or guide"
 msgstr "Velg et lag eller en innrettingslinje å flytte"
@@ -13736,7 +13818,7 @@ msgstr "Flytt innrettingslinje: "
 msgid "There is no path to move."
 msgstr "Det finnes ingen bane å flytte."
 
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:298
+#: ../app/tools/gimpmovetool.c:298 ../app/tools/gimptransformtool.c:1392
 #, fuzzy
 msgid "The active path's position is locked."
 msgstr "Den aktive banen er låst."
@@ -13772,10 +13854,20 @@ msgstr "Avbryt innrettingslinje"
 msgid "Add Guide: "
 msgstr "Legg til innrettingslinje: "
 
-#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:101
+#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:94
 msgid "Operation Tool: Use an arbitrary GEGL operation"
 msgstr ""
 
+#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:244
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Import '%s' Settings"
+msgstr "Importer innstillinger for fargebalanse"
+
+#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:245
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Export '%s' Settings"
+msgstr "Eksporter innstillinger for fargebalanse"
+
 #: ../app/tools/gimppaintbrushtool.c:52
 msgid "Paintbrush Tool: Paint smooth strokes using a brush"
 msgstr "Malerpensel: Mal myke streker med en pensel"
@@ -13790,72 +13882,72 @@ msgstr "_Malerpensel"
 msgid "Mode:"
 msgstr "Modus:"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:123
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:134
 msgid "Brush"
 msgstr "Pensel"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:153
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:164
 msgid "Reset size to brush's native size"
 msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:160
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:171
 msgid "Aspect Ratio"
 msgstr "Høyde- og breddeforhold:"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:177
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:188
 msgid "Reset aspect ratio to brush's native"
 msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:201
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:212
 msgid "Reset angle to zero"
 msgstr "Sett vinkel til null"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:239
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:250
 msgid "Incremental"
 msgstr "Inkrementell"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:257
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:268
 msgid "Hard edge"
 msgstr "Hard kant"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:286
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:297
 #, fuzzy
 msgid "Dynamics Options"
 msgstr "Skrifttypemapper"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:292
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:303
 #, fuzzy
 msgid "Fade Options"
 msgstr "Lagret alternativer"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:306
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:317
 #, fuzzy
 msgid "Fade length"
 msgstr "Uttoning"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:335
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:346
 #: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:312
 msgid "Reverse"
 msgstr "Reverser"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:342
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:353
 msgid "Color Options"
 msgstr "Alternativer for farge"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:368
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:379
 msgid "Amount"
 msgstr "Mengde"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:372
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:383
 msgid "Apply Jitter"
 msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:390
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:401
 #, fuzzy
 msgid "Smooth stroke"
 msgstr "Fjern parasitt"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:400
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:411
 msgid "Weight"
 msgstr "Vekt"
 
@@ -13876,7 +13968,7 @@ msgstr "%s for å velge en farge"
 msgid "Cannot paint on layer groups."
 msgstr "Kan ikke tegne på laggrupper."
 
-#: ../app/tools/gimppainttool.c:677
+#: ../app/tools/gimppainttool.c:685
 #, c-format
 msgid "%s for a straight line"
 msgstr "%s for en rett linje"
@@ -13926,19 +14018,19 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Perspective"
 msgstr "Perspektiv"
 
-#: ../app/tools/gimpposterizetool.c:79
+#: ../app/tools/gimpposterizetool.c:80
 msgid "Posterize Tool: Reduce to a limited set of colors"
 msgstr "Posteriseringsverktøy: Reduser antall farger"
 
-#: ../app/tools/gimpposterizetool.c:80
+#: ../app/tools/gimpposterizetool.c:81
 msgid "_Posterize..."
 msgstr "_Posteriser …"
 
-#: ../app/tools/gimpposterizetool.c:94
+#: ../app/tools/gimpposterizetool.c:95
 msgid "Posterize (Reduce Number of Colors)"
 msgstr "Posteriser (reduser antall farger)"
 
-#: ../app/tools/gimpposterizetool.c:182
+#: ../app/tools/gimpposterizetool.c:167
 msgid "Posterize _levels:"
 msgstr "Posteriserings_nivåer:"
 
@@ -14140,6 +14232,24 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale to %d x %d"
 msgstr "Skaler til %d x %d"
 
+#: ../app/tools/gimpseamlesscloneoptions.c:126
+#, fuzzy
+msgid "Temp property"
+msgstr "Egenskaper for oppføring"
+
+#: ../app/tools/gimpseamlessclonetool.c:182
+#: ../app/tools/gimpseamlessclonetool.c:692
+msgid "Seamless Clone"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/gimpseamlessclonetool.c:183
+msgid "Seamless Clone: Seamlessly paste one image into another"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/gimpseamlessclonetool.c:184
+msgid "_Seamless Clone"
+msgstr ""
+
 #: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:85
 #, fuzzy
 msgid "Enable feathering of selection edges"
@@ -14346,15 +14456,15 @@ msgstr "_Tekst"
 msgid "Reshape Text Layer"
 msgstr "Endre form på tekstlag"
 
-#: ../app/tools/gimptexttool.c:1511 ../app/tools/gimptexttool.c:1514
+#: ../app/tools/gimptexttool.c:1512 ../app/tools/gimptexttool.c:1515
 msgid "Confirm Text Editing"
 msgstr "Bekreft tekstredigering"
 
-#: ../app/tools/gimptexttool.c:1518
+#: ../app/tools/gimptexttool.c:1519
 msgid "Create _New Layer"
 msgstr "Lag et _nytt lag"
 
-#: ../app/tools/gimptexttool.c:1542
+#: ../app/tools/gimptexttool.c:1543
 msgid ""
 "The layer you selected is a text layer but it has been modified using other "
 "tools. Editing the layer with the text tool will discard these "
@@ -14372,35 +14482,35 @@ msgstr ""
 msgid "GIMP Text Editor"
 msgstr "GIMP tekstbehandler"
 
-#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:88
+#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:89
 msgid "Threshold Tool: Reduce image to two colors using a threshold"
 msgstr "Terskelverktøy: Reduser bildet til to farger ved bruk av en terskel"
 
-#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:89
+#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:90
 msgid "_Threshold..."
-msgstr "_Terskel..."
+msgstr "_Terskel …"
 
-#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:106
+#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:107
 msgid "Apply Threshold"
 msgstr "Bruk terskel"
 
-#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:108
+#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:109
 msgid "Import Threshold Settings"
 msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:109
+#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:110
 msgid "Export Threshold Settings"
 msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:241
+#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:230
 msgid "Automatically adjust to optimal binarization threshold"
 msgstr "Juster automatisk til optimal binæriseringsterskel"
 
-#: ../app/tools/gimptool.c:976
+#: ../app/tools/gimptool.c:1028
 msgid "Can't work on an empty image, add a layer first"
 msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimp-tools.c:357
+#: ../app/tools/gimp-tools.c:361
 msgid ""
 "This tool has\n"
 "no options."
@@ -14488,32 +14598,32 @@ msgstr "Behold bredde- og høydeforhold (%s)"
 msgid "Keep the original aspect ratio"
 msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:224
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:235
 msgid "Transforming"
 msgstr "Transformerer"
 
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:270 ../app/tools/gimptransformtool.c:1239
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:278 ../app/tools/gimptransformtool.c:1371
 #, fuzzy
 msgid "The active layer's position and size are locked."
 msgstr "Den aktive banen er låst."
 
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1234
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:798 ../app/tools/gimptransformtool.c:811
+#, fuzzy
+msgid "Transform Step"
+msgstr "Transformer oppføringer"
+
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1366
 msgid "There is no layer to transform."
 msgstr "Det finnes ingen lag å transformere."
 
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1255
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1387
 msgid "There is no path to transform."
 msgstr "Det finnes ingen bane å transformere."
 
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1258
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1390
 msgid "The active path's strokes are locked."
 msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1260
-#, fuzzy
-msgid "The active path's position are locked."
-msgstr "Den aktive banen er låst."
-
 #: ../app/tools/gimpunifiedtransformtool.c:103
 #, fuzzy
 msgid "Unified Transform"
@@ -14534,12 +14644,12 @@ msgstr "_Transformer"
 msgid "Unified transform"
 msgstr "Transformer"
 
-#: ../app/tools/gimpunifiedtransformtool.c:675
+#: ../app/tools/gimpunifiedtransformtool.c:747
 #, fuzzy
 msgid "Transform Matrix"
 msgstr "Transformasjonsmatrise"
 
-#: ../app/tools/gimpunifiedtransformtool.c:1218
+#: ../app/tools/gimpunifiedtransformtool.c:1290
 #, fuzzy
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Unified Transform"
@@ -14717,6 +14827,55 @@ msgstr "Slett ankre"
 msgid "There is no active layer or channel to stroke to"
 msgstr "Det er ikke noe aktivt lag eller en aktiv kanal å tegne på"
 
+#: ../app/tools/gimpwarpoptions.c:75
+#, fuzzy
+msgid "Behavior"
+msgstr "Kantoppførsel"
+
+#: ../app/tools/gimpwarpoptions.c:81
+msgid "Effect Strength"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/gimpwarpoptions.c:86
+msgid "Effect Size"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/gimpwarpoptions.c:91
+#, fuzzy
+msgid "Effect Hardness"
+msgstr "Hardhet"
+
+#: ../app/tools/gimpwarpoptions.c:174
+msgid "Strength"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/gimpwarpoptions.c:188 ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:178
+msgid "Hardness"
+msgstr "Hardhet"
+
+#: ../app/tools/gimpwarptool.c:129
+#, fuzzy
+msgid "Warp Transform"
+msgstr "Transformer"
+
+#: ../app/tools/gimpwarptool.c:130
+msgid "Warp Transform: Deform with different tools"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/gimpwarptool.c:131
+#, fuzzy
+msgid "_Warp Transform"
+msgstr "_Transformer"
+
+#: ../app/tools/gimpwarptool.c:430 ../app/tools/gimpwarptool.c:442
+msgid "Warp Tool Stroke"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/gimpwarptool.c:650
+#, fuzzy
+msgid "Warp transform"
+msgstr "Transformer"
+
 #: ../app/tools/tools-enums.c:150
 msgctxt "rectangle-tool-fixed-rule"
 msgid "Aspect ratio"
@@ -14782,6 +14941,76 @@ msgctxt "vector-mode"
 msgid "Move"
 msgstr "Flytt"
 
+#: ../app/tools/tools-enums.c:306
+#, fuzzy
+msgctxt "matting-draw-mode"
+msgid "Draw foreground"
+msgstr "Marker forgrunn"
+
+#: ../app/tools/tools-enums.c:307
+#, fuzzy
+msgctxt "matting-draw-mode"
+msgid "Draw background"
+msgstr "Marker bakgrunn"
+
+#: ../app/tools/tools-enums.c:308
+#, fuzzy
+msgctxt "matting-draw-mode"
+msgid "Draw unknown"
+msgstr "Ukjent"
+
+#: ../app/tools/tools-enums.c:336
+msgctxt "matting-engine"
+msgid "Matting Global"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/tools-enums.c:337
+msgctxt "matting-engine"
+msgid "Matting Levin"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/tools-enums.c:370
+#, fuzzy
+msgctxt "warp-behavior"
+msgid "Move pixels"
+msgstr "Lås piksler"
+
+#: ../app/tools/tools-enums.c:371
+#, fuzzy
+msgctxt "warp-behavior"
+msgid "Grow area"
+msgstr "Øk kanal"
+
+#: ../app/tools/tools-enums.c:372
+#, fuzzy
+msgctxt "warp-behavior"
+msgid "Shrink area"
+msgstr "_Pakk sammen"
+
+#: ../app/tools/tools-enums.c:373
+#, fuzzy
+msgctxt "warp-behavior"
+msgid "Swirl clockwise"
+msgstr "HSV (_glød med klokken)"
+
+#: ../app/tools/tools-enums.c:374
+#, fuzzy
+msgctxt "warp-behavior"
+msgid "Swirl counter-clockwise"
+msgstr "HSV (glød _mot klokken)"
+
+#: ../app/tools/tools-enums.c:375
+#, fuzzy
+msgctxt "warp-behavior"
+msgid "Erase warping"
+msgstr "Viskelær"
+
+#: ../app/tools/tools-enums.c:376
+#, fuzzy
+msgctxt "warp-behavior"
+msgid "Smooth warping"
+msgstr "Utjevning:"
+
 #: ../app/vectors/gimpvectors.c:209
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rename Path"
@@ -14965,10 +15194,6 @@ msgstr "Fjerning av snarvei feilet."
 msgid "Spikes"
 msgstr "Spisser"
 
-#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:178
-msgid "Hardness"
-msgstr "Hardhet"
-
 #: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:189
 msgid "Aspect ratio"
 msgstr "Bredde- og høydeforhold"
@@ -14993,37 +15218,37 @@ msgstr "(Ingen)"
 msgid "Add the current color to the color history"
 msgstr "Legg gjeldende farge til i fargehistorikken"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:154
+#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:157
 msgid "Available Filters"
 msgstr "Tilgjengelige filtre"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:216
+#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:219
 msgid "Move the selected filter up"
 msgstr "Flytt valgt filter opp"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:225
+#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:228
 msgid "Move the selected filter down"
 msgstr "Flytt valgt filter ned"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:271
+#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:274
 msgid "Active Filters"
 msgstr "Aktive filtre"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:322
+#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:325
 msgid "Reset the selected filter to default values"
 msgstr "Nullstill valgt filter til forvalgte verdier"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:503
+#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:527
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to the list of active filters"
 msgstr "Legg «%s» til i listen over aktive filtre"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:540
+#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:564
 #, c-format
 msgid "Remove '%s' from the list of active filters"
 msgstr "Fjern «%s» fra listen over aktive filtre."
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:571
+#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:595
 msgid "No filter selected"
 msgstr "Ingen filter valgt"
 
@@ -15301,7 +15526,8 @@ msgid ""
 "Selecting \"Disable Controller\" will disable the controller without "
 "removing it."
 msgstr ""
-"Å fjerne denne kontrollen fra lista over aktive kontroller vil for alltid fjerne alle handlingsreglene du 
har satt opp.\n"
+"Å fjerne denne kontrollen fra lista over aktive kontroller vil for alltid "
+"fjerne alle handlingsreglene du har satt opp.\n"
 "\n"
 "Ved å velge «slå av kontroll» vi du slå av kontrollen uten å fjerne den."
 
@@ -15572,11 +15798,11 @@ msgid " | "
 msgstr " | "
 
 #. Auto button
-#: ../app/widgets/gimpdockwindow.c:381
+#: ../app/widgets/gimpdockwindow.c:385
 msgid "Auto"
 msgstr "Auto"
 
-#: ../app/widgets/gimpdockwindow.c:392
+#: ../app/widgets/gimpdockwindow.c:396
 msgid ""
 "When enabled the dialog automatically follows the image you are working on."
 msgstr "Gjør at menyen automatisk følger bildet du jobber på."
@@ -15854,6 +16080,26 @@ msgstr "Prosentil:"
 msgid "Channel:"
 msgstr "Kanal:"
 
+#: ../app/widgets/gimpiconpicker.c:242
+msgid "From File..."
+msgstr "Fra fil …"
+
+#: ../app/widgets/gimpiconpicker.c:251
+msgid "From Stock Icons..."
+msgstr "Fra standardikoner …"
+
+#: ../app/widgets/gimpiconpicker.c:260
+msgid "Copy Icon to Clipboard"
+msgstr "Kopier ikon til utklippstavlen"
+
+#: ../app/widgets/gimpiconpicker.c:269
+msgid "Paste Icon from Clipboard"
+msgstr "Lim inn ikon fra utklippstavlen"
+
+#: ../app/widgets/gimpiconpicker.c:509
+msgid "Load Icon Image"
+msgstr "Last ikonbilde"
+
 #. Button
 #: ../app/widgets/gimpimagecommenteditor.c:107
 msgid "Use default comment"
@@ -15985,7 +16231,7 @@ msgstr "ICC-fargeprofil (*.icc, *.icm)"
 msgid "Progress"
 msgstr "Fremgang"
 
-#: ../app/widgets/gimppropwidgets.c:1553
+#: ../app/widgets/gimppropwidgets.c:1582
 #, fuzzy
 msgid "New Seed"
 msgstr "Ny mal"
@@ -16138,16 +16384,16 @@ msgstr "Kommentar:"
 msgid "_Name:"
 msgstr "_Navn:"
 
-#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:525
+#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:524
 msgid "_Icon:"
 msgstr "_Ikon:"
 
-#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:689
+#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:688
 #, c-format
 msgid "%d × %d ppi, %s"
 msgstr "%d × %d ppi, %s"
 
-#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:691
+#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:690
 #, c-format
 msgid "%d ppi, %s"
 msgstr "%d ppi, %s"
@@ -16157,12 +16403,12 @@ msgstr "%d ppi, %s"
 msgid "Invalid UTF-8 data in file '%s'."
 msgstr "Ugyldig UTF-8 data i fil «%s»."
 
-#: ../app/widgets/gimptextbuffer-serialize.c:340
+#: ../app/widgets/gimptextbuffer-serialize.c:351
 #, c-format
 msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
 msgstr ""
 
-#: ../app/widgets/gimptextbuffer-serialize.c:412
+#: ../app/widgets/gimptextbuffer-serialize.c:423
 #, c-format
 msgid "Outermost element in text must be <markup> not <%s>"
 msgstr ""
@@ -16172,6 +16418,7 @@ msgid "_Use selected font"
 msgstr "_Bruk valgt skrift"
 
 #: ../app/widgets/gimptextstyleeditor.c:206
+#: ../app/widgets/gimptextstyleeditor.c:1315
 msgid "Change font of selected text"
 msgstr "Endre skrift for valgt tekst"
 
@@ -16213,6 +16460,11 @@ msgstr "Understrek"
 msgid "Strikethrough"
 msgstr "Gjennomstrek"
 
+#: ../app/widgets/gimptextstyleeditor.c:1307
+#, c-format
+msgid "Font \"%s\" unavailable on this system"
+msgstr ""
+
 #: ../app/widgets/gimpthumbbox.c:331
 #, c-format
 msgid ""
@@ -16235,7 +16487,7 @@ msgstr "Ingen utvalg"
 msgid "Thumbnail %d of %d"
 msgstr "Miniatyr %d av %d"
 
-#: ../app/widgets/gimpthumbbox.c:731 ../app/widgets/gimpthumbbox.c:741
+#: ../app/widgets/gimpthumbbox.c:738 ../app/widgets/gimpthumbbox.c:748
 msgid "Creating preview..."
 msgstr "Lager forhåndsvisning …"
 
@@ -16319,17 +16571,15 @@ msgstr "Nullstill verktøyenes rekkefølge og synlighet"
 #: ../app/widgets/gimptooloptionseditor.c:202
 #, fuzzy
 msgid "Save Tool Preset..."
-msgstr "R_ediger farge..."
+msgstr "Lagre verktøyvalg …"
 
 #: ../app/widgets/gimptooloptionseditor.c:210
-#, fuzzy
 msgid "Restore Tool Preset..."
-msgstr "R_ediger farge..."
+msgstr "Gjenopprett verktøyvalg …"
 
 #: ../app/widgets/gimptooloptionseditor.c:218
-#, fuzzy
 msgid "Delete Tool Preset..."
-msgstr "_Slett farge"
+msgstr "Slett verktøyvalg …"
 
 #: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:148
 msgid "Icon:"
@@ -16340,22 +16590,20 @@ msgid "Apply stored FG/BG"
 msgstr ""
 
 #: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:165
-#, fuzzy
 msgid "Apply stored brush"
-msgstr "Bruk terskel"
+msgstr "Bruk lagret pensel"
 
 #: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:171
 msgid "Apply stored dynamics"
 msgstr ""
 
 #: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:177
-#, fuzzy
 msgid "Apply stored gradient"
-msgstr "Ny gradering"
+msgstr "Bruk lagret gradering"
 
 #: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:183
 msgid "Apply stored pattern"
-msgstr ""
+msgstr "Bruk lagret mønster"
 
 #: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:189
 msgid "Apply stored palette"
@@ -16363,12 +16611,12 @@ msgstr "Bruk lagret palett"
 
 #: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:195
 msgid "Apply stored font"
-msgstr ""
+msgstr "Bruk lagret skrift"
 
 #: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:292
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s Preset"
-msgstr "Trykk:"
+msgstr "%s valg"
 
 #: ../app/widgets/gimptranslationstore.c:99
 msgid "System Language"
@@ -16383,9 +16631,8 @@ msgid "Your GIMP installation is incomplete:"
 msgstr "Din GIMP-installasjon er uferdig:"
 
 #: ../app/widgets/gimpuimanager.c:743
-#, fuzzy
 msgid "Please make sure the menu XML files are correctly installed."
-msgstr "Vær sikker på at meny-XML-filene er korrekt installert."
+msgstr "Vennligst sjekk at meny-XML-filene er korrekt installert."
 
 #: ../app/widgets/gimpuimanager.c:749
 #, c-format[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]