[yelp] Updated slovak translationcommit 98f88c925e717a3b8defdd1795864ffa8739a04a
Author: Pavol Klačanský <pavol klacansky com>
Date:   Fri May 24 23:46:37 2013 +0200

    Updated slovak translation

 po/sk.po |  128 ++++++++++++++++++++++++--------------------------------------
 1 files changed, 49 insertions(+), 79 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index b5b0c8f..cf148c7 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -1,27 +1,28 @@
 # Slovak translation for yelp.
-# Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2010, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2001-2005, 2010-2013 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the yelp package.
-# Stanislav Visnovsky <visnovsky nenya ms mff cuni cz>, 2001, 2002, 2003.
+# Stanislav Visnovsky <visnovsky nenya ms mff cuni cz>, 2001-2003.
 # Stanislav Visnovsky <visnovsky kde org>, 2004.
 # Ivan Noris <vix vazka sk>, 2005.
 # Laco Gubík <lacogubik googlemail com>, 2010.
-# Pavol Klacansky <pavol klacansky com>, 2011.
-# Pavol Klačanský <pavol klacansky com>, 2012.
+# Pavol Klačanský <pavol klacansky com>, 2011-2013.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: yelp\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=yelp&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-14 18:17+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-11 18:59+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-05-02 08:34+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-05-08 16:30+0100\n"
 "Last-Translator: Pavol Klačanský <pavol klacansky com>\n"
 "Language-Team: Slovak <gnome-sk-list gnome org>\n"
+"Language: sk\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
 
+#. (itstool) path: msg/msgstr
 #. ID: install.tooltip
 #. This is a format message used to format tooltips on install: links. These
 #. links allow users to install packages by clicking a link in the help. The
@@ -31,7 +32,7 @@ msgstr ""
 #.
 #. <string/> - The package to install
 #.
-#: yelp.xml.in:29(msg/msgstr)
+#: yelp.xml.in:36
 msgid "Install <string/>"
 msgstr "Nainštalovať <string/>"
 
@@ -47,7 +48,7 @@ msgstr "Nedostatok pamäte"
 
 #: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:282 ../libyelp/yelp-info-document.c:238
 #: ../libyelp/yelp-mallard-document.c:306
-#: ../libyelp/yelp-mallard-document.c:458 ../libyelp/yelp-man-document.c:282
+#: ../libyelp/yelp-mallard-document.c:457 ../libyelp/yelp-man-document.c:282
 #, c-format
 msgid "The page ‘%s’ was not found in the document ‘%s’."
 msgstr "Strana „%s“ sa nenašla v dokumente „%s“."
@@ -127,7 +128,7 @@ msgstr "Neboli nájdené žiadne zodpovedajúce stránky pomocníka."
 msgid "An unknown error occurred."
 msgstr "Vyskytla sa neznáma chyba."
 
-#: ../libyelp/yelp-help-list.c:478 ../libyelp/yelp-help-list.c:487
+#: ../libyelp/yelp-help-list.c:549 ../libyelp/yelp-help-list.c:558
 msgid "All Help Documents"
 msgstr "Všetky dokumenty pomocníka"
 
@@ -190,52 +191,52 @@ msgstr "Vyhľadať „%s“"
 msgid "Loading"
 msgstr "Načítava sa"
 
-#: ../libyelp/yelp-mallard-document.c:346
+#: ../libyelp/yelp-mallard-document.c:345
 #, c-format
 msgid "The directory ‘%s’ does not exist."
 msgstr "Adresár „%s“ neexistuje."
 
-#: ../libyelp/yelp-settings.c:154
+#: ../libyelp/yelp-settings.c:156
 msgid "GtkSettings"
 msgstr "GtkSettings"
 
-#: ../libyelp/yelp-settings.c:155
+#: ../libyelp/yelp-settings.c:157
 msgid "A GtkSettings object to get settings from"
 msgstr "Objekt GtkSettings, z ktorého sa získajú nastavenia"
 
-#: ../libyelp/yelp-settings.c:163
+#: ../libyelp/yelp-settings.c:165
 msgid "GtkIconTheme"
 msgstr "GtkIconTheme"
 
-#: ../libyelp/yelp-settings.c:164
+#: ../libyelp/yelp-settings.c:166
 msgid "A GtkIconTheme object to get icons from"
 msgstr "Objekt GtkIconTheme, z ktorého sa získajú ikony"
 
-#: ../libyelp/yelp-settings.c:172
+#: ../libyelp/yelp-settings.c:174
 msgid "Font Adjustment"
 msgstr "Prispôsobenie písma"
 
-#: ../libyelp/yelp-settings.c:173
+#: ../libyelp/yelp-settings.c:175
 msgid "A size adjustment to add to font sizes"
 msgstr "Prispôsobenie veľkosti, ktorá sa pridá k veľkostiam písma"
 
-#: ../libyelp/yelp-settings.c:181
+#: ../libyelp/yelp-settings.c:183
 msgid "Show Text Cursor"
 msgstr "Zobraziť textový kurzor"
 
 # preklad vsuvka je správny?
 # accesible som v ubuntu videl preložené ako sprístupnenie v gnome používame bez arierový prístup?
 # PK: v ubuntu je to kde? nahlas chybu ked tak, v yelp nemozem najst nastavenia, takze nemozem overit :/
-#: ../libyelp/yelp-settings.c:182
+#: ../libyelp/yelp-settings.c:184
 msgid "Show the text cursor or caret for accessible navigation"
 msgstr ""
 "Zobraziť textový kurzor alebo vsuvku pre navigáciu bezbariérového prístupu"
 
-#: ../libyelp/yelp-settings.c:190
+#: ../libyelp/yelp-settings.c:192
 msgid "Editor Mode"
 msgstr "Režim upravovania"
 
-#: ../libyelp/yelp-settings.c:191
+#: ../libyelp/yelp-settings.c:193
 msgid "Enable features useful to editors"
 msgstr "Povoliť užitočné funkcie pre upravovateľov"
 
@@ -348,111 +349,111 @@ msgstr "Ikona prezeranej stránky"
 msgid "You do not have PackageKit. Package install links require PackageKit."
 msgstr "Nemáte PackageKit. Inštalácia balíkov cez odkazy vyžaduje PackageKit."
 
-#: ../libyelp/yelp-view.c:1013
+#: ../libyelp/yelp-view.c:1014
 msgid "Save Image"
 msgstr "Uložiť obrázok"
 
-#: ../libyelp/yelp-view.c:1108
+#: ../libyelp/yelp-view.c:1109
 msgid "Save Code"
 msgstr "Uložiť kód"
 
-#: ../libyelp/yelp-view.c:1271
+#: ../libyelp/yelp-view.c:1272
 #, c-format
 msgid "Send email to %s"
 msgstr "Odoslať email na adresu %s"
 
-#: ../libyelp/yelp-view.c:1286
+#: ../libyelp/yelp-view.c:1287
 msgid "_Install Packages"
 msgstr "Na_inštalovať balíky"
 
-#: ../libyelp/yelp-view.c:1294
+#: ../libyelp/yelp-view.c:1295
 msgid "_Open Link"
 msgstr "_Otvoriť odkaz"
 
-#: ../libyelp/yelp-view.c:1301
+#: ../libyelp/yelp-view.c:1302
 msgid "_Copy Link Location"
 msgstr "_Kopírovať umiestnenie odkazu"
 
-#: ../libyelp/yelp-view.c:1307
+#: ../libyelp/yelp-view.c:1308
 msgid "Open Link in New _Window"
 msgstr "Otvoriť odkaz v _novom okne"
 
-#: ../libyelp/yelp-view.c:1359
+#: ../libyelp/yelp-view.c:1360
 msgid "_Save Image As..."
 msgstr "_Uložiť obrázok ako..."
 
-#: ../libyelp/yelp-view.c:1361
+#: ../libyelp/yelp-view.c:1362
 msgid "_Save Video As..."
 msgstr "_Uložiť video ako..."
 
 # tu to moze byt kontakt, adresa, zariadenie, atd. (nautilus-sendto)
-#: ../libyelp/yelp-view.c:1368
+#: ../libyelp/yelp-view.c:1369
 msgid "S_end Image To..."
 msgstr "_Odoslať obrázok do..."
 
 # tu to moze byt kontakt, adresa, zariadenie, atd. (nautilus-sendto)
-#: ../libyelp/yelp-view.c:1370
+#: ../libyelp/yelp-view.c:1371
 msgid "S_end Video To..."
 msgstr "_Odoslať video do..."
 
-#: ../libyelp/yelp-view.c:1381
+#: ../libyelp/yelp-view.c:1382
 msgid "_Copy Text"
 msgstr "_Kopírovať text"
 
-#: ../libyelp/yelp-view.c:1394
+#: ../libyelp/yelp-view.c:1395
 msgid "C_opy Code Block"
 msgstr "K_opírovať blok kódu"
 
-#: ../libyelp/yelp-view.c:1399
+#: ../libyelp/yelp-view.c:1400
 msgid "Save Code _Block As..."
 msgstr "Uložiť _blok kódu ako..."
 
-#: ../libyelp/yelp-view.c:1505
+#: ../libyelp/yelp-view.c:1507
 #, c-format
 msgid "See all search results for “%s”"
 msgstr "Zobraziť všetky výsledky vyhľadávania pre „%s“"
 
-#: ../libyelp/yelp-view.c:1626
+#: ../libyelp/yelp-view.c:1628
 #, c-format
 msgid "Could not load a document for ‘%s’"
 msgstr "Nepodarilo sa načítať dokument pre „%s“"
 
-#: ../libyelp/yelp-view.c:1632
+#: ../libyelp/yelp-view.c:1634
 #, c-format
 msgid "Could not load a document"
 msgstr "Nepodarilo sa načítať dokument"
 
-#: ../libyelp/yelp-view.c:1706
+#: ../libyelp/yelp-view.c:1709
 msgid "Document Not Found"
 msgstr "Dokument sa nenašiel"
 
-#: ../libyelp/yelp-view.c:1708
+#: ../libyelp/yelp-view.c:1711
 msgid "Page Not Found"
 msgstr "Strana sa nenašla"
 
-#: ../libyelp/yelp-view.c:1711
+#: ../libyelp/yelp-view.c:1714
 msgid "Cannot Read"
 msgstr "Nedá sa prečítať"
 
-#: ../libyelp/yelp-view.c:1717
+#: ../libyelp/yelp-view.c:1720
 msgid "Unknown Error"
 msgstr "Neznáma chyba"
 
-#: ../libyelp/yelp-view.c:1737
+#: ../libyelp/yelp-view.c:1740
 msgid "Search for packages containing this document."
 msgstr "Vyhľadať balíky, ktoré obsahujú tento dokument."
 
-#: ../libyelp/yelp-view.c:1890
+#: ../libyelp/yelp-view.c:1892
 #, c-format
 msgid "The URI ‘%s’ does not point to a valid page."
 msgstr "URI „%s“ neukazuje na platnú stránku."
 
-#: ../libyelp/yelp-view.c:1896
+#: ../libyelp/yelp-view.c:1898
 #, c-format
 msgid "The URI does not point to a valid page."
 msgstr "URI neukazuje na platnú stránku."
 
-#: ../libyelp/yelp-view.c:1902
+#: ../libyelp/yelp-view.c:1904
 #, c-format
 msgid "The URI ‘%s’ could not be parsed."
 msgstr "URI „%s“ sa nepodarilo analyzovať."
@@ -568,37 +569,6 @@ msgstr "Žiadne zhody"
 msgid "Get help with GNOME"
 msgstr "Zobraziť pomocníka pre GNOME"
 
-#~| msgid "Search..."
-#~ msgid "_Share..."
-#~ msgstr "_Zdieľať..."
-
-#~ msgid "Share"
-#~ msgstr "Zdieľať"
-
-#~| msgid "_Close"
-#~ msgid "Close"
-#~ msgstr "Zavrieť"
-
-#~ msgid "Chat"
-#~ msgstr "Rozhovor"
-
-#~ msgid "Send a help link to a chat contact:"
-#~ msgstr "Odoslať odkaz pomocníka do rozhovoru s kontaktom:"
-
-#~ msgid "Email"
-#~ msgstr "Email"
-
-#~ msgid "Send a help link to an email contact:"
-#~ msgstr "Odoslať odkaz pomocníka na email kontaktu:"
-
-#~ msgid "Compose new email"
-#~ msgstr "Napísať novú správu"
-
-#~ msgid "Copy"
-#~ msgstr "Kopírovať"
-
-#~ msgid "Copy the help location to the clipboard:"
-#~ msgstr "Kopírovať umiestnenie pomocníka do schránky:"
-
-#~ msgid "Copy location to clipboard"
-#~ msgstr "Kopírovať umiestnenie do schránky"
+#: ../yelp.desktop.in.in.h:3
+msgid "documentation;information;manual;"
+msgstr "dokumentácia;informácie;návod;"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]