[epiphany] Updated Norwegian bokmål translationcommit 3e5dd0736a1119f5099bcec7b8323c9fb093d926
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:   Thu May 16 13:37:23 2013 +0200

    Updated Norwegian bokmål translation

 po/nb.po |  472 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 247 insertions(+), 225 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 8bdeef1..c216768 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -8,11 +8,10 @@
 # Torstein Adolf Winterseth <kvikende fsfe org>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: epiphany 3.7.x\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=epiphany\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-04 14:16+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-03-04 14:19+0100\n"
+"Project-Id-Version: epiphany 3.8.x\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=epiphany\n";
+"POT-Creation-Date: 2013-05-16 13:34+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-05-16 13:37+0200\n"
 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "Language: nb\n"
@@ -40,8 +39,8 @@ msgstr "http://www.google.no/";
 msgid "http://www.google.com/search?q=%s&amp;ie=UTF-8&amp;oe=UTF-8";
 msgstr "http://www.google.no/search?q=%s&amp;ie=UTF-8&amp;oe=UTF-8";
 
-#: ../data/epiphany.desktop.in.in.h:1 ../src/ephy-main.c:65
-#: ../src/ephy-main.c:309 ../src/ephy-main.c:459 ../src/window-commands.c:1746
+#: ../data/epiphany.desktop.in.in.h:1 ../src/ephy-main.c:64
+#: ../src/ephy-main.c:305 ../src/ephy-main.c:456 ../src/window-commands.c:1780
 msgid "Web"
 msgstr "Internett"
 
@@ -81,7 +80,9 @@ msgstr "Brukeragent"
 msgid ""
 "String that will be used as user agent, to identify the browser to the web "
 "servers."
-msgstr "Streng som vil brukes som brukeragent for å identifisere nettleseren overfor tjenere."
+msgstr ""
+"Streng som vil brukes som brukeragent for å identifisere nettleseren overfor "
+"tjenere."
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:6
 msgid "Automatic downloads"
@@ -169,7 +170,9 @@ msgstr "[Utgått]"
 msgid ""
 "[Deprecated] This setting is deprecated, use 'tabs-bar-visibility-policy' "
 "instead."
-msgstr "[Utgått] Denne innstillingen er utgått. Bruk «tabs-bar-visibility-policy» i stedet."
+msgstr ""
+"[Utgått] Denne innstillingen er utgått. Bruk «tabs-bar-visibility-policy» i "
+"stedet."
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:24
 msgid "Visibility of the downloads window"
@@ -401,75 +404,77 @@ msgstr ""
 msgid "Whether to show the address column in the bookmarks window."
 msgstr ""
 
-#: ../embed/ephy-about-handler.c:64 ../embed/ephy-about-handler.c:67
-#: ../embed/ephy-about-handler.c:117 ../embed/ephy-about-handler.c:120
+#: ../embed/ephy-about-handler.c:60 ../embed/ephy-about-handler.c:63
 msgid "Installed plugins"
 msgstr "Installerte tillegg"
 
-#: ../embed/ephy-about-handler.c:79 ../embed/ephy-about-handler.c:132
+#: ../embed/ephy-about-handler.c:75
 msgid "Enabled"
 msgstr "Aktivert"
 
 #. webkit_plugin_get_enabled (plugin)
-#: ../embed/ephy-about-handler.c:79 ../embed/ephy-about-handler.c:132
+#: ../embed/ephy-about-handler.c:75
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
 
-#: ../embed/ephy-about-handler.c:79 ../embed/ephy-about-handler.c:132
+#: ../embed/ephy-about-handler.c:75
 msgid "No"
 msgstr "Nei"
 
-#: ../embed/ephy-about-handler.c:80 ../embed/ephy-about-handler.c:133
+#: ../embed/ephy-about-handler.c:76
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME-type"
 
-#: ../embed/ephy-about-handler.c:80 ../embed/ephy-about-handler.c:133
+#: ../embed/ephy-about-handler.c:76
 msgid "Description"
 msgstr "Beskrivelse"
 
-#: ../embed/ephy-about-handler.c:80 ../embed/ephy-about-handler.c:133
+#: ../embed/ephy-about-handler.c:76
 msgid "Suffixes"
 msgstr "Suffiks"
 
-#: ../embed/ephy-about-handler.c:172 ../embed/ephy-about-handler.c:175
+#: ../embed/ephy-about-handler.c:122 ../embed/ephy-about-handler.c:125
 msgid "Memory usage"
 msgstr "Minnebruk"
 
-#: ../embed/ephy-about-handler.c:208 ../embed/ephy-about-handler.c:210
+#: ../embed/ephy-about-handler.c:158 ../embed/ephy-about-handler.c:160
 msgid "Applications"
 msgstr "Programmer"
 
-#: ../embed/ephy-about-handler.c:211
+#: ../embed/ephy-about-handler.c:161
 msgid "List of installed web applications"
 msgstr "Liste med installerte nettprogrammer"
 
 #. Note for translators: this refers to the installation date.
-#: ../embed/ephy-about-handler.c:232
+#: ../embed/ephy-about-handler.c:182
 msgid "Installed on:"
 msgstr "Installert:"
 
-#: ../embed/ephy-embed.c:696
+#: ../embed/ephy-about-handler.c:217 ../embed/ephy-about-handler.c:219
+msgid "Private Browsing"
+msgstr "Privat nettlesing"
+
+#: ../embed/ephy-about-handler.c:220
+msgid ""
+"You are currently browsing <em>incognito</em>. Pages viewed in this mode "
+"will not show up in your browsing history and all stored information will be "
+"cleared when you close the window."
+msgstr "Du bruker nå nettleser <em>inkognito</em. Sider som vises vil ikke være synlig i 
nettleserhistorikken og all lagret informasjon vil fjernes når du lukker vinduet."
+
+#: ../embed/ephy-embed.c:487
 #, c-format
 msgid "Press %s to exit fullscreen"
 msgstr "Trykk %s for å forlate fullskjerm"
 
 #. Translators: 'ESC' and 'F11' are keyboard keys.
-#: ../embed/ephy-embed.c:699
+#: ../embed/ephy-embed.c:490
 msgid "ESC"
 msgstr "ESC"
 
-#: ../embed/ephy-embed.c:699
+#: ../embed/ephy-embed.c:490
 msgid "F11"
 msgstr "F11"
 
-#: ../embed/ephy-embed.c:1084
-msgid "Web Inspector"
-msgstr "Inspeksjon av nettsider"
-
-#: ../embed/ephy-embed-shell.c:288
-msgid "Epiphany can't be used now. Initialization failed."
-msgstr "Epiphany kan ikke brukes nå. Initiering feilet."
-
 #: ../embed/ephy-embed-utils.c:59
 #, c-format
 msgid "Send an email message to “%s”"
@@ -804,15 +809,15 @@ msgid "Most Visited"
 msgstr "Mest besøkte"
 
 #. characters
-#: ../embed/ephy-web-view.c:66 ../embed/ephy-web-view.c:3623
+#: ../embed/ephy-web-view.c:64 ../embed/ephy-web-view.c:2740
 msgid "Blank page"
 msgstr "Tom side"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:696
+#: ../embed/ephy-web-view.c:496
 msgid "Not now"
 msgstr "Ikke nå"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:697
+#: ../embed/ephy-web-view.c:497
 msgid "Store password"
 msgstr "Lagre passord"
 
@@ -820,39 +825,39 @@ msgstr "Lagre passord"
 #. * hostname where this is happening. Example: gnome gmail com and
 #. * mail.google.com.
 #.
-#: ../embed/ephy-web-view.c:710
+#: ../embed/ephy-web-view.c:509
 #, c-format
 msgid ""
 "<big>Would you like to store the password for <b>%s</b> in <b>%s</b>?</big>"
 msgstr "<big>Vil du lagre passordet for <b>%s</b> i <b>%s</b>?</big>"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1893
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1381
 msgid "Deny"
 msgstr "Nekt"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1894
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1382
 msgid "Allow"
 msgstr "Tillat"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1908
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1392
 #, c-format
 msgid "The page at <b>%s</b> wants to know your location."
 msgstr "Siden på <b>%s</b> ønsker å vite din plassering."
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2361
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1720
 msgid "None specified"
 msgstr "Ingen oppgitt"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2370 ../embed/ephy-web-view.c:2388
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1729 ../embed/ephy-web-view.c:1747
 #, c-format
 msgid "Oops! Error loading %s"
 msgstr "Oops! Feil under lasting av %s"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2372
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1731
 msgid "Oops! It was not possible to show this website"
 msgstr "Oops! Det var umulig å vise dette nettstedet"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2373
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1732
 #, c-format
 msgid ""
 "<p>The website at <strong>%s</strong> seems to be unavailable. The precise "
@@ -865,15 +870,15 @@ msgstr ""
 "eller ha flyttet til en ny adresse. Ikke glem å sjekke at tilkoblingen til "
 "internett fungerer.</p>"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2382
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1741
 msgid "Try again"
 msgstr "Prøv igjen"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2390
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1749
 msgid "Oops! This site might have caused the web browser to close unexpectedly"
 msgstr "Oops! Nettstedet kan ha forårsaket at nettleseren avsluttet uventet"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2392
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1751
 #, c-format
 msgid ""
 "<p>This page was loading when the web browser closed unexpectedly.</"
@@ -884,33 +889,40 @@ msgstr ""
 "p><p>Dette kan skje igjen hvis du laster siden på nytt. Vennligst rapporter "
 "problemet til utviklerene av <strong>%s</strong> hvis dette skjer.</p>"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2400
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1759
 msgid "Load again anyway"
 msgstr "Last på nytt likevel"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2834
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1765
+#, c-format
+msgid "Oops! Something went wrong displaying %s"
+msgstr "Oops! Noe gikk galt ved visning av %s"
+
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1766
+msgid "Oops!"
+msgstr "Oops!"
+
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1767
+msgid ""
+"Something went wrong while displaying this page. Please reload or visit a "
+"different page to continue."
+msgstr "Noe gikk galt ved visning av denne siden. Vennligst last den på nytt eller gå til et annet nettsted 
for å fortsette."
+
+#: ../embed/ephy-web-view.c:2077
 #, c-format
 msgid "http://www.google.com/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8";
 msgstr "http://www.google.com/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8";
 
 #. translators: %s here is the address of the web page
-#: ../embed/ephy-web-view.c:3130
+#: ../embed/ephy-web-view.c:2315
 #, c-format
 msgid "Loading “%s”…"
 msgstr "Laster «%s» …"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:3132
+#: ../embed/ephy-web-view.c:2317
 msgid "Loading…"
 msgstr "Laster …"
 
-#. Translators: this is the directory name to store auxilary files
-#. * when saving html files.
-#.
-#: ../embed/ephy-web-view.c:3879
-#, c-format
-msgid "%s Files"
-msgstr "%s Filer"
-
 #: ../lib/ephy-file-chooser.c:209
 msgid "All supported types"
 msgstr "Alle støttede typer"
@@ -952,6 +964,15 @@ msgstr "Filen «%s» eksisterer. Vennligst flytt den."
 msgid "Failed to create directory “%s”."
 msgstr "Kunne ikke opprette katalog «%s»."
 
+#. Translators: The first %s is the username and the second one is the
+#. * hostname where this is happening. Example: gnome gmail com and
+#. * mail.google.com.
+#.
+#: ../lib/ephy-form-auth-data.c:126
+#, c-format
+msgid "Password for %s in a form in %s"
+msgstr "Passord for %s i et skjema i %s"
+
 #: ../lib/ephy-gui.c:206
 #, c-format
 msgid "Directory “%s” is not writable"
@@ -1000,11 +1021,11 @@ msgstr ""
 "Passord fra tidligere versjon (Gecko) er låst med et hovedpassord. Hvis du "
 "vil at Epiphany skal importere dem må du oppgi hovedpassordet under."
 
-#: ../lib/ephy-profile-migrator.c:98
+#: ../lib/ephy-profile-migrator.c:100
 msgid "Failed to copy cookies file from Mozilla."
 msgstr "Klarte ikke å kopiere informasjonskapsler fra Mozilla."
 
-#: ../lib/ephy-profile-migrator.c:650
+#: ../lib/ephy-profile-migrator.c:652
 msgid ""
 "Epiphany 3.6 deprecated this directory and tried migrating this "
 "configuration to ~/.config/epiphany"
@@ -1012,23 +1033,23 @@ msgstr ""
 "Epiphany 3.6 bruker ikke denne katalogen og prøvde å migrere denne "
 "konfigurasjonen til ~/.config/epiphany"
 
-#: ../lib/ephy-profile-migrator.c:890
+#: ../lib/ephy-profile-migrator.c:1030
 msgid "Executes only the n-th migration step"
 msgstr "Kjører kun n'te migreringssteg"
 
-#: ../lib/ephy-profile-migrator.c:892
+#: ../lib/ephy-profile-migrator.c:1032
 msgid "Specifies the required version for the migrator"
 msgstr "Oppgir nødvendig versjon for migrering"
 
-#: ../lib/ephy-profile-migrator.c:894
+#: ../lib/ephy-profile-migrator.c:1034
 msgid "Specifies the profile where the migrator should run"
 msgstr "Oppgir profilen migrering skal kjøres for"
 
-#: ../lib/ephy-profile-migrator.c:907
+#: ../lib/ephy-profile-migrator.c:1047
 msgid "Epiphany profile migrator"
 msgstr "Epiphany profilmigrering"
 
-#: ../lib/ephy-profile-migrator.c:908
+#: ../lib/ephy-profile-migrator.c:1048
 msgid "Epiphany profile migrator options"
 msgstr "Alternativer for profilmigrering for Epiphany"
 
@@ -1189,11 +1210,11 @@ msgstr "Fullført"
 msgid "Error downloading: %s"
 msgstr "Feil under nedlasting: %s"
 
-#: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:414 ../src/window-commands.c:847
+#: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:414 ../src/window-commands.c:896
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:423 ../src/ephy-window.c:1307
+#: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:423 ../src/ephy-window.c:1311
 #: ../src/window-commands.c:280
 msgid "Open"
 msgstr "Åpne"
@@ -1218,24 +1239,24 @@ msgstr "Nettsteder"
 #. * standard items in the GtkEntry context menu (Cut, Copy, Paste, Delete,
 #. * Select All, Input Methods and Insert Unicode control character.)
 #.
-#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:591
+#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:596
 #: ../src/resources/prefs-dialog.ui.h:34 ../src/ephy-history-window.c:229
-#: ../src/pdm-dialog.c:381
+#: ../src/pdm-dialog.c:349
 msgid "Cl_ear"
 msgstr "Tø_m"
 
-#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:874
+#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:879
 msgid "Drag and drop this icon to create a link to this page"
 msgstr "Dra-og-slipp dette ikonet for å opprette en lenke til denne siden"
 
 #: ../lib/widgets/ephy-urls-view.c:43
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1696
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1698
 msgid "Title"
 msgstr "Tittel"
 
 #: ../lib/widgets/ephy-urls-view.c:51
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:212
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1707
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1709
 msgid "Address"
 msgstr "Adresse"
 
@@ -1333,7 +1354,7 @@ msgid "Nearby Sites"
 msgstr "Nettsteder i nærheten"
 
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1167
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:271
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:270
 msgid "Untitled"
 msgstr "Uten tittel"
 
@@ -1438,7 +1459,7 @@ msgid "Export bookmarks to a file"
 msgstr "Eksporter bokmerker til en fil"
 
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:178
-#: ../src/ephy-history-window.c:143 ../src/ephy-window.c:119
+#: ../src/ephy-history-window.c:143 ../src/ephy-window.c:118
 msgid "_Close"
 msgstr "L_ukk"
 
@@ -1448,7 +1469,7 @@ msgstr "Lukk bokmerkevinduet"
 
 #. Edit Menu
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:183
-#: ../src/ephy-history-window.c:148 ../src/ephy-window.c:130
+#: ../src/ephy-history-window.c:148 ../src/ephy-window.c:129
 msgid "Cu_t"
 msgstr "Klipp u_t"
 
@@ -1460,7 +1481,7 @@ msgstr "Klipp ut utvalget"
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:186
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1171
 #: ../src/ephy-history-window.c:151 ../src/ephy-history-window.c:652
-#: ../src/ephy-window.c:132
+#: ../src/ephy-window.c:131
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopier"
 
@@ -1470,7 +1491,7 @@ msgid "Copy the selection"
 msgstr "Kopier utvalget"
 
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:189
-#: ../src/ephy-history-window.c:154 ../src/ephy-window.c:134
+#: ../src/ephy-history-window.c:154 ../src/ephy-window.c:133
 msgid "_Paste"
 msgstr "Li_m inn"
 
@@ -1489,7 +1510,7 @@ msgid "Delete the selected bookmark or topic"
 msgstr "Slett valgt bokmerke eller emne"
 
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:195
-#: ../src/ephy-history-window.c:160 ../src/ephy-window.c:138
+#: ../src/ephy-history-window.c:160 ../src/ephy-window.c:137
 msgid "Select _All"
 msgstr "Velg _alt"
 
@@ -1510,7 +1531,7 @@ msgstr "Vis hjelp for bokmerker"
 #. Help.
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:203
 #: ../src/resources/epiphany-application-menu.ui.h:8
-#: ../src/ephy-history-window.c:171 ../src/ephy-window.c:198
+#: ../src/ephy-history-window.c:171 ../src/ephy-window.c:197
 msgid "_About"
 msgstr "_Om"
 
@@ -1624,7 +1645,7 @@ msgid "Export Bookmarks"
 msgstr "Eksporter bokmerker"
 
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:760
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1570
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1572
 #: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:217
 msgid "Bookmarks"
 msgstr "Bokmerker"
@@ -1655,7 +1676,7 @@ msgstr "Fil"
 msgid "_Copy Address"
 msgstr "_Kopier adresse"
 
-#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1626
+#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1628
 msgid "Topics"
 msgstr "Emner"
 
@@ -1674,11 +1695,11 @@ msgid "Create topic “%s”"
 msgstr "Opprett emne «%s»"
 
 #. File actions.
-#: ../src/resources/epiphany-application-menu.ui.h:1 ../src/ephy-window.c:105
+#: ../src/resources/epiphany-application-menu.ui.h:1 ../src/ephy-window.c:104
 msgid "_New Window"
 msgstr "_Nytt vindu"
 
-#: ../src/resources/epiphany-application-menu.ui.h:2 ../src/ephy-window.c:107
+#: ../src/resources/epiphany-application-menu.ui.h:2 ../src/ephy-window.c:106
 msgid "New _Incognito Window"
 msgstr "_Nytt inkognitovindu"
 
@@ -1687,25 +1708,23 @@ msgid "Reopen Closed _Tab"
 msgstr "Gjenåpne lukket _fane"
 
 #. Toplevel
-#: ../src/resources/epiphany-application-menu.ui.h:4 ../src/ephy-window.c:98
+#: ../src/resources/epiphany-application-menu.ui.h:4 ../src/ephy-window.c:97
 msgid "_Bookmarks"
 msgstr "_Bokmerker"
 
-#: ../src/resources/epiphany-application-menu.ui.h:5 ../src/ephy-window.c:148
+#: ../src/resources/epiphany-application-menu.ui.h:5 ../src/ephy-window.c:147
 msgid "_History"
 msgstr "_Historikk"
 
-#: ../src/resources/epiphany-application-menu.ui.h:6
-#: ../src/resources/epiphany.ui.h:10 ../src/ephy-window.c:152
-msgid "Personal Data"
-msgstr "Personlige data"
+#: ../src/resources/epiphany-application-menu.ui.h:6 ../src/ephy-window.c:151
+msgid "_Personal Data"
+msgstr "_Personlige data"
 
-#: ../src/resources/epiphany-application-menu.ui.h:7
-#: ../src/resources/prefs-dialog.ui.h:3 ../src/ephy-window.c:150
-msgid "Preferences"
-msgstr "Brukervalg"
+#: ../src/resources/epiphany-application-menu.ui.h:7 ../src/ephy-window.c:149
+msgid "Pr_eferences"
+msgstr "_Brukervalg"
 
-#: ../src/resources/epiphany-application-menu.ui.h:9 ../src/ephy-window.c:121
+#: ../src/resources/epiphany-application-menu.ui.h:9 ../src/ephy-window.c:120
 msgid "_Quit"
 msgstr "A_vslutt"
 
@@ -1746,6 +1765,10 @@ msgstr "Bruk koding som spesifisert av dokumentet"
 msgid "<b>_Use a different encoding:</b>"
 msgstr "<b>Br_uk en annen koding:</b>"
 
+#: ../src/resources/epiphany.ui.h:10
+msgid "Personal Data"
+msgstr "Personlige data"
+
 #: ../src/resources/epiphany.ui.h:11 ../src/resources/prefs-dialog.ui.h:21
 msgid "Cookies"
 msgstr "Informasjonskapsler"
@@ -1766,6 +1789,10 @@ msgstr "Legg til språk"
 msgid "Choose a l_anguage:"
 msgstr "Velg et spr_åk"
 
+#: ../src/resources/prefs-dialog.ui.h:3
+msgid "Preferences"
+msgstr "Brukervalg"
+
 #: ../src/resources/prefs-dialog.ui.h:5
 msgid "_Download folder:"
 msgstr "Ne_dlastingsmappe:"
@@ -1876,7 +1903,7 @@ msgstr "MB"
 msgid "Privacy"
 msgstr "Personvern"
 
-#: ../src/resources/prefs-dialog.ui.h:36 ../src/ephy-encoding-dialog.c:405
+#: ../src/resources/prefs-dialog.ui.h:36 ../src/ephy-encoding-dialog.c:416
 msgid "Encodings"
 msgstr "Kodinger"
 
@@ -1892,7 +1919,7 @@ msgstr "Stavekontroll"
 msgid "_Enable spell checking"
 msgstr "Slå på stav_ekontroll"
 
-#: ../src/resources/prefs-dialog.ui.h:41 ../src/prefs-dialog.c:780
+#: ../src/resources/prefs-dialog.ui.h:41 ../src/prefs-dialog.c:779
 msgid "Language"
 msgstr "Språk"
 
@@ -1904,7 +1931,7 @@ msgstr "Stopp"
 msgid "Stop current data transfer"
 msgstr "Stopp aktiv dataoverføring"
 
-#: ../src/ephy-combined-stop-reload-action.c:44 ../src/ephy-window.c:161
+#: ../src/ephy-combined-stop-reload-action.c:44 ../src/ephy-window.c:160
 msgid "_Reload"
 msgstr "_Last om"
 
@@ -1932,11 +1959,11 @@ msgstr "Teksten ble ikke funnet"
 msgid "Search wrapped back to the top"
 msgstr "Søket gikk tilbake til toppen"
 
-#: ../src/ephy-find-toolbar.c:636
+#: ../src/ephy-find-toolbar.c:637
 msgid "Find previous occurrence of the search string"
 msgstr "Finn forrige oppføring av søketeksten"
 
-#: ../src/ephy-find-toolbar.c:649
+#: ../src/ephy-find-toolbar.c:650
 msgid "Find next occurrence of the search string"
 msgstr "Finn neste oppføring av søketeksten"
 
@@ -2032,67 +2059,67 @@ msgstr "All historikk"
 msgid "History"
 msgstr "Historie"
 
-#: ../src/ephy-main.c:74
+#: ../src/ephy-main.c:73
 msgid "Open a new tab in an existing browser window"
 msgstr "Åpne en ny fane i et eksisterende nettleservindu"
 
-#: ../src/ephy-main.c:76
+#: ../src/ephy-main.c:75
 msgid "Open a new browser window"
 msgstr "Åpne et nytt nettleservindu"
 
-#: ../src/ephy-main.c:78
+#: ../src/ephy-main.c:77
 msgid "Import bookmarks from the given file"
 msgstr "Importer bokmerker fra gitt fil"
 
-#: ../src/ephy-main.c:78 ../src/ephy-main.c:80
+#: ../src/ephy-main.c:77 ../src/ephy-main.c:79
 msgid "FILE"
 msgstr "FIL"
 
-#: ../src/ephy-main.c:80
+#: ../src/ephy-main.c:79
 msgid "Load the given session file"
 msgstr "Last oppgitt øktfil"
 
-#: ../src/ephy-main.c:82
+#: ../src/ephy-main.c:81
 msgid "Add a bookmark"
 msgstr "Legg til bokmerke"
 
-#: ../src/ephy-main.c:82
+#: ../src/ephy-main.c:81
 msgid "URL"
 msgstr "Adresse"
 
-#: ../src/ephy-main.c:84
+#: ../src/ephy-main.c:83
 msgid "Start a private instance"
 msgstr "Start en privat instans"
 
-#: ../src/ephy-main.c:86
+#: ../src/ephy-main.c:85
 msgid "Start an instance in incognito mode"
 msgstr "Start en instans i inkognitomodus"
 
-#: ../src/ephy-main.c:88
+#: ../src/ephy-main.c:87
 msgid "Start an instance in netbank mode"
 msgstr "Start en instans i nettbankmodus"
 
-#: ../src/ephy-main.c:90
+#: ../src/ephy-main.c:89
 msgid "Start the browser in application mode"
 msgstr "Start nettleser i applikasjonsmodus"
 
-#: ../src/ephy-main.c:92
+#: ../src/ephy-main.c:91
 msgid "Profile directory to use in the private instance"
 msgstr "Profilkatalog som skal brukes i den private instansen"
 
-#: ../src/ephy-main.c:92
+#: ../src/ephy-main.c:91
 msgid "DIR"
 msgstr "KAT"
 
-#: ../src/ephy-main.c:94
+#: ../src/ephy-main.c:93
 msgid "URL …"
 msgstr "URL …"
 
-#: ../src/ephy-main.c:193
+#: ../src/ephy-main.c:192
 msgid "Could not start Web"
 msgstr "Kunne ikke starte Nettleser"
 
-#: ../src/ephy-main.c:196
+#: ../src/ephy-main.c:195
 #, c-format
 msgid ""
 "Startup failed because of the following error:\n"
@@ -2101,284 +2128,279 @@ msgstr ""
 "Oppstart feilet på grunn av følgende feil:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/ephy-main.c:310
+#: ../src/ephy-main.c:306
 msgid "Web options"
 msgstr "Alternativer for Nettleser"
 
-#: ../src/ephy-notebook.c:598
+#: ../src/ephy-notebook.c:599
 msgid "Close tab"
 msgstr "Lukk fane"
 
-#: ../src/ephy-window.c:109
+#: ../src/ephy-window.c:108
 msgid "_Open…"
 msgstr "_Åpne …"
 
-#: ../src/ephy-window.c:111
+#: ../src/ephy-window.c:110
 msgid "Save _As…"
 msgstr "L_agre som …"
 
-#: ../src/ephy-window.c:113
+#: ../src/ephy-window.c:112
 msgid "Save As _Web Application…"
 msgstr "Lagre som _nettsideprogram"
 
-#: ../src/ephy-window.c:115
+#: ../src/ephy-window.c:114
 msgid "_Print…"
 msgstr "S_kriv ut …"
 
-#: ../src/ephy-window.c:117
+#: ../src/ephy-window.c:116
 msgid "S_end Link by Email…"
 msgstr "S_end lenke i e-post …"
 
 #. Edit actions.
-#: ../src/ephy-window.c:126
+#: ../src/ephy-window.c:125
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Angre"
 
-#: ../src/ephy-window.c:128
+#: ../src/ephy-window.c:127
 msgid "Re_do"
 msgstr "G_jør om"
 
-#: ../src/ephy-window.c:140
+#: ../src/ephy-window.c:139
 msgid "_Find…"
 msgstr "_Finn …"
 
-#: ../src/ephy-window.c:142
+#: ../src/ephy-window.c:141
 msgid "Find Ne_xt"
 msgstr "Finn _neste"
 
-#: ../src/ephy-window.c:144
+#: ../src/ephy-window.c:143
 msgid "Find Pre_vious"
 msgstr "Finn forri_ge"
 
-#: ../src/ephy-window.c:146
+#: ../src/ephy-window.c:145
 msgid "Edit _Bookmarks"
 msgstr "Rediger _bokmerker"
 
 #. View actions.
-#: ../src/ephy-window.c:157 ../src/ephy-window.c:159
+#: ../src/ephy-window.c:156 ../src/ephy-window.c:158
 msgid "_Stop"
 msgstr "_Stopp"
 
-#: ../src/ephy-window.c:163
+#: ../src/ephy-window.c:162
 msgid "Zoom _In"
 msgstr "Zoom _inn"
 
-#: ../src/ephy-window.c:165
+#: ../src/ephy-window.c:164
 msgid "Zoom O_ut"
 msgstr "Zoom _ut"
 
-#: ../src/ephy-window.c:167
+#: ../src/ephy-window.c:166
 msgid "_Normal Size"
 msgstr "_Normal størrelse"
 
-#: ../src/ephy-window.c:169
+#: ../src/ephy-window.c:168
 msgid "Text _Encoding"
 msgstr "T_ekstkoding"
 
-#: ../src/ephy-window.c:170
+#: ../src/ephy-window.c:169
 msgid "_Page Source"
 msgstr "_Sidens kildekode"
 
 #. Bookmarks actions.
-#: ../src/ephy-window.c:175
+#: ../src/ephy-window.c:174
 msgid "_Add Bookmark…"
 msgstr "_Legg til bokmerke …"
 
 #. Go actions.
-#: ../src/ephy-window.c:180
+#: ../src/ephy-window.c:179
 msgid "_Location…"
 msgstr "_Adresse …"
 
 #. Tabs actions.
-#: ../src/ephy-window.c:185
+#: ../src/ephy-window.c:184
 msgid "_Previous Tab"
 msgstr "_Forrige fane"
 
-#: ../src/ephy-window.c:187
+#: ../src/ephy-window.c:186
 msgid "_Next Tab"
 msgstr "_Neste fane"
 
-#: ../src/ephy-window.c:189
+#: ../src/ephy-window.c:188
 msgid "Move Tab _Left"
 msgstr "F_lytt fane til venstre"
 
-#: ../src/ephy-window.c:191
+#: ../src/ephy-window.c:190
 msgid "Move Tab _Right"
 msgstr "Flytt fane til høy_re"
 
-#: ../src/ephy-window.c:193
+#: ../src/ephy-window.c:192
 msgid "_Detach Tab"
 msgstr "_Riv løs fane"
 
-#. File actions.
-#: ../src/ephy-window.c:206
-msgid "_Work Offline"
-msgstr "Ar_beid frakoblet"
-
 #. View actions.
-#: ../src/ephy-window.c:211
+#: ../src/ephy-window.c:205
 msgid "_Downloads Bar"
 msgstr "Ne_dlastingslinje"
 
-#: ../src/ephy-window.c:214
+#: ../src/ephy-window.c:208
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "_Fullskjerm"
 
-#: ../src/ephy-window.c:216
+#: ../src/ephy-window.c:210
 msgid "Popup _Windows"
 msgstr "Sprettopp_vinduer"
 
-#: ../src/ephy-window.c:218
+#: ../src/ephy-window.c:212
 msgid "Selection Caret"
 msgstr "Utvalgsmarkør"
 
 #. Document.
-#: ../src/ephy-window.c:225
+#: ../src/ephy-window.c:219
 msgid "Add Boo_kmark…"
 msgstr "Legg til bo_kmerke …"
 
 #. Links.
-#: ../src/ephy-window.c:230
+#: ../src/ephy-window.c:224
 msgid "_Open Link"
 msgstr "_Åpne lenke"
 
-#: ../src/ephy-window.c:232
+#: ../src/ephy-window.c:226
 msgid "Open Link in New _Window"
 msgstr "Åpne lenke i nytt _vindu"
 
-#: ../src/ephy-window.c:234
+#: ../src/ephy-window.c:228
 msgid "Open Link in New _Tab"
 msgstr "Åpne lenke i ny _fane"
 
-#: ../src/ephy-window.c:236
+#: ../src/ephy-window.c:230
 msgid "_Download Link"
 msgstr "Last ne_d lenke"
 
-#: ../src/ephy-window.c:238
+#: ../src/ephy-window.c:232
 msgid "_Save Link As…"
 msgstr "_Lagre lenke som …"
 
-#: ../src/ephy-window.c:240
+#: ../src/ephy-window.c:234
 msgid "_Bookmark Link…"
 msgstr "_Lag bokmerke av lenke …"
 
-#: ../src/ephy-window.c:242
+#: ../src/ephy-window.c:236
 msgid "_Copy Link Address"
 msgstr "_Kopier lenkens adresse"
 
-#: ../src/ephy-window.c:244
+#: ../src/ephy-window.c:238
 msgid "_Copy E-mail Address"
 msgstr "_Kopier e-postadresse"
 
 #. Images.
-#: ../src/ephy-window.c:249
+#: ../src/ephy-window.c:243
 msgid "Open _Image"
 msgstr "Åpne b_ilde"
 
-#: ../src/ephy-window.c:251
+#: ../src/ephy-window.c:245
 msgid "_Save Image As…"
 msgstr "_Lagre bilde som …"
 
-#: ../src/ephy-window.c:253
+#: ../src/ephy-window.c:247
 msgid "_Use Image As Background"
 msgstr "Br_uk bilde som bakgrunn"
 
-#: ../src/ephy-window.c:255
+#: ../src/ephy-window.c:249
 msgid "Copy I_mage Address"
 msgstr "Ko_pier adressen til bildet"
 
-#: ../src/ephy-window.c:257
+#: ../src/ephy-window.c:251
 msgid "St_art Animation"
 msgstr "St_art animasjon"
 
-#: ../src/ephy-window.c:259
+#: ../src/ephy-window.c:253
 msgid "St_op Animation"
 msgstr "St_opp animasjon"
 
 #. Inspector.
-#: ../src/ephy-window.c:275
+#: ../src/ephy-window.c:269
 msgid "Inspect _Element"
 msgstr "Inspiser _element"
 
-#: ../src/ephy-window.c:483
+#: ../src/ephy-window.c:477
 msgid "There are unsubmitted changes to form elements"
 msgstr "Det finnes endringer i skjemaet som ikke er sendt"
 
-#: ../src/ephy-window.c:484
+#: ../src/ephy-window.c:478
 msgid "If you close the document anyway, you will lose that information."
 msgstr "Hvis du lukker dokumentet likevel vil du miste denne informasjonen."
 
-#: ../src/ephy-window.c:486
+#: ../src/ephy-window.c:480
 msgid "Close _Document"
 msgstr "Lukk _dokument"
 
-#: ../src/ephy-window.c:504
+#: ../src/ephy-window.c:498
 msgid "There are ongoing downloads in this window"
 msgstr "Det er pågående nedlastinger i dette vinduet"
 
-#: ../src/ephy-window.c:505
+#: ../src/ephy-window.c:499
 msgid "If you close this window, the downloads will be cancelled"
 msgstr "Hvis du lukker dette vinduet vil nedlastingene bli avbrutt"
 
-#: ../src/ephy-window.c:506
+#: ../src/ephy-window.c:500
 msgid "Close window and cancel downloads"
 msgstr "Lukk vinduet og avbryt nedlastinger"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1309
+#: ../src/ephy-window.c:1313
 msgid "Save As"
 msgstr "Lagre som"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1311
+#: ../src/ephy-window.c:1315
 msgid "Save As Application"
 msgstr "Lagre som program"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1313
+#: ../src/ephy-window.c:1317
 msgid "Print"
 msgstr "Skriv ut"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1315
+#: ../src/ephy-window.c:1319
 msgid "Bookmark"
 msgstr "Bokmerke"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1317
+#: ../src/ephy-window.c:1321
 msgid "Find"
 msgstr "Finn"
 
 #. Translators: This refers to text size
-#: ../src/ephy-window.c:1326
+#: ../src/ephy-window.c:1330
 msgid "Larger"
 msgstr "Større"
 
 #. Translators: This refers to text size
-#: ../src/ephy-window.c:1329
+#: ../src/ephy-window.c:1333
 msgid "Smaller"
 msgstr "Mindre"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1357
+#: ../src/ephy-window.c:1361
 msgid "Back"
 msgstr "Tilbake"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1369
+#: ../src/ephy-window.c:1373
 msgid "Forward"
 msgstr "Fremover"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1381
+#: ../src/ephy-window.c:1385
 msgid "Zoom"
 msgstr "Zoom"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1390
+#: ../src/ephy-window.c:1394
 msgid "New _Tab"
 msgstr "Ny _fane"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1398
+#: ../src/ephy-window.c:1402
 msgid "Go to most visited"
 msgstr "Gå til mest besøkte"
 
-#: ../src/pdm-dialog.c:362
+#: ../src/pdm-dialog.c:330
 msgid "<b>Select the personal data you want to clear</b>"
 msgstr "<b>Velg personlige data du vil fjerne</b>"
 
-#: ../src/pdm-dialog.c:365
+#: ../src/pdm-dialog.c:333
 msgid ""
 "You are about to clear personal data that is stored about the web pages you "
 "have visited. Before proceeding, check the types of information that you "
@@ -2387,31 +2409,31 @@ msgstr ""
 "Du er i ferd med å fjerne personlige data som er lagret angående sider du "
 "har besøkt. Før du fortsetter sjekk hvilken type informasjon du vil fjerne:"
 
-#: ../src/pdm-dialog.c:370
+#: ../src/pdm-dialog.c:338
 msgid "Clear All Personal Data"
 msgstr "Fjern alle personlige data"
 
 #. Cookies
-#: ../src/pdm-dialog.c:404
+#: ../src/pdm-dialog.c:372
 msgid "C_ookies"
 msgstr "Inf_ormasjonskapsler"
 
 #. Passwords
-#: ../src/pdm-dialog.c:416
+#: ../src/pdm-dialog.c:384
 msgid "Saved _passwords"
 msgstr "Lagrede _passord"
 
 #. History
-#: ../src/pdm-dialog.c:428
+#: ../src/pdm-dialog.c:396
 msgid "Hi_story"
 msgstr "Hi_storikk"
 
 #. Cache
-#: ../src/pdm-dialog.c:440
+#: ../src/pdm-dialog.c:408
 msgid "_Temporary files"
 msgstr "Midler_tidige filer"
 
-#: ../src/pdm-dialog.c:456
+#: ../src/pdm-dialog.c:424
 msgid ""
 "<small><i><b>Note:</b> You cannot undo this action. The data you are "
 "choosing to clear will be deleted forever.</i></small>"
@@ -2419,36 +2441,36 @@ msgstr ""
 "<small><i><b>Merk:</b> Du kan ikke angre denne handlingen. Data som fjernes "
 "vil forbli slettet for alltid.</i></small>"
 
-#: ../src/pdm-dialog.c:679
+#: ../src/pdm-dialog.c:647
 msgid "Encrypted connections only"
 msgstr "Kun krypterte tilkoblinger"
 
-#: ../src/pdm-dialog.c:680
+#: ../src/pdm-dialog.c:648
 msgid "Any type of connection"
 msgstr "Enhver type tilkobling"
 
 #. Session cookie
-#: ../src/pdm-dialog.c:685
+#: ../src/pdm-dialog.c:653
 msgid "End of current session"
 msgstr "Slutten på siste økt"
 
-#: ../src/pdm-dialog.c:807
+#: ../src/pdm-dialog.c:777
 msgid "Domain"
 msgstr "Domene"
 
-#: ../src/pdm-dialog.c:819
+#: ../src/pdm-dialog.c:789
 msgid "Name"
 msgstr "Navn"
 
-#: ../src/pdm-dialog.c:1342
+#: ../src/pdm-dialog.c:1307
 msgid "Host"
 msgstr "Vert"
 
-#: ../src/pdm-dialog.c:1355
+#: ../src/pdm-dialog.c:1320
 msgid "User Name"
 msgstr "Brukernavn"
 
-#: ../src/pdm-dialog.c:1368
+#: ../src/pdm-dialog.c:1333
 msgid "User Password"
 msgstr "Brukerpassord"
 
@@ -2468,7 +2490,7 @@ msgstr "Lagre bilde som"
 #. * second %s is the locale name. Example:
 #. * "French (France)"
 #.
-#: ../src/prefs-dialog.c:474 ../src/prefs-dialog.c:480
+#: ../src/prefs-dialog.c:473 ../src/prefs-dialog.c:479
 #, c-format
 msgctxt "language"
 msgid "%s (%s)"
@@ -2477,20 +2499,20 @@ msgstr "%s (%s)"
 #. Translators: this refers to a user-define language code
 #. * (one which isn't in our built-in list).
 #.
-#: ../src/prefs-dialog.c:489
+#: ../src/prefs-dialog.c:488
 #, c-format
 msgctxt "language"
 msgid "User defined (%s)"
 msgstr "Brukerdefinert (%s)"
 
-#: ../src/prefs-dialog.c:511
+#: ../src/prefs-dialog.c:510
 #, c-format
 msgid "System language (%s)"
 msgid_plural "System languages (%s)"
 msgstr[0] "Systemspråk [%s]"
 msgstr[1] "Systemspråk [%s]"
 
-#: ../src/prefs-dialog.c:869
+#: ../src/prefs-dialog.c:868
 msgid "Select a Directory"
 msgstr "Velg en katalog"
 
@@ -2498,16 +2520,16 @@ msgstr "Velg en katalog"
 msgid "Save"
 msgstr "Lagre"
 
-#: ../src/window-commands.c:844
+#: ../src/window-commands.c:893
 #, c-format
 msgid "A web application named '%s' already exists. Do you want to replace it?"
 msgstr "Et nettprogram med navn «%s» eksisterer allerede. Vil du erstatte det?"
 
-#: ../src/window-commands.c:849
+#: ../src/window-commands.c:898
 msgid "Replace"
 msgstr "Erstatt"
 
-#: ../src/window-commands.c:853
+#: ../src/window-commands.c:902
 msgid ""
 "An application with the same name already exists. Replacing it will "
 "overwrite it."
@@ -2515,30 +2537,30 @@ msgstr ""
 "Et program med dette navnet eksisterer allerede. Hvis du erstatter den vil "
 "den bli overskrevet."
 
-#: ../src/window-commands.c:889
+#: ../src/window-commands.c:938
 #, c-format
 msgid "The application '%s' is ready to be used"
 msgstr "Programmet «%s» er klart til bruk"
 
-#: ../src/window-commands.c:892
+#: ../src/window-commands.c:941
 #, c-format
 msgid "The application '%s' could not be created"
 msgstr "Kunne ikke opprette programmet «%s»"
 
-#: ../src/window-commands.c:900
+#: ../src/window-commands.c:949
 msgid "Launch"
 msgstr "Start"
 
 #. Show dialog with icon, title.
-#: ../src/window-commands.c:940
+#: ../src/window-commands.c:989
 msgid "Create Web Application"
 msgstr "Lag nettsideprogram"
 
-#: ../src/window-commands.c:945
+#: ../src/window-commands.c:994
 msgid "C_reate"
 msgstr "_Lag"
 
-#: ../src/window-commands.c:1635
+#: ../src/window-commands.c:1669
 msgid ""
 "Web is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
@@ -2550,7 +2572,7 @@ msgstr ""
 "Free Software Foundation; enten versjon 2 av lisenen eller (hvis du ønsker) "
 "enhver senere versjon."
 
-#: ../src/window-commands.c:1639
+#: ../src/window-commands.c:1673
 msgid ""
 "The GNOME Web Browser is distributed in the hope that it will be useful, but "
 "WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY "
@@ -2561,7 +2583,7 @@ msgstr ""
 "GARANTI, ikke engang implisitt garanti om at det er SALGBART eller PASSER ET "
 "BESTEMT FORMÅL. Se GNU General Public License for detaljer."
 
-#: ../src/window-commands.c:1643
+#: ../src/window-commands.c:1677
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "the GNOME Web Browser; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., "
@@ -2571,20 +2593,20 @@ msgstr ""
 "Nautilus. Hvis du ikke har det kan du skrive til Free Software Foundation, "
 "Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
 
-#: ../src/window-commands.c:1689 ../src/window-commands.c:1705
-#: ../src/window-commands.c:1716
+#: ../src/window-commands.c:1723 ../src/window-commands.c:1739
+#: ../src/window-commands.c:1750
 msgid "Contact us at:"
 msgstr "Kontakt oss her:"
 
-#: ../src/window-commands.c:1692
+#: ../src/window-commands.c:1726
 msgid "Contributors:"
 msgstr "Bidragsytere:"
 
-#: ../src/window-commands.c:1695
+#: ../src/window-commands.c:1729
 msgid "Past developers:"
 msgstr "Tidligere utviklere:"
 
-#: ../src/window-commands.c:1726 ../src/window-commands.c:1732
+#: ../src/window-commands.c:1760 ../src/window-commands.c:1766
 #, c-format
 msgid ""
 "A simple, clean, beautiful view of the web.\n"
@@ -2601,21 +2623,21 @@ msgstr ""
 #. * this translation; in that case, please write each of them on a separate
 #. * line seperated by newlines (\n).
 #.
-#: ../src/window-commands.c:1762
+#: ../src/window-commands.c:1796
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Torstein Adolf Winterseth <kvikende fsfe org>"
 
-#: ../src/window-commands.c:1765
+#: ../src/window-commands.c:1799
 msgid "Web Website"
 msgstr "Nettsted for GNOME Nettleser"
 
-#: ../src/window-commands.c:1905
+#: ../src/window-commands.c:1939
 msgid "Enable caret browsing mode?"
 msgstr "Slå på markør i nettleser?"
 
-#: ../src/window-commands.c:1908
+#: ../src/window-commands.c:1942
 msgid ""
 "Pressing F7 turns caret browsing on or off. This feature places a moveable "
 "cursor in web pages, allowing you to move around with your keyboard. Do you "
@@ -2625,6 +2647,6 @@ msgstr ""
 "bevegelig markør på nettsidene som lar deg flytte rundt med tastaturet. Vil "
 "du slå på markørmodus?"
 
-#: ../src/window-commands.c:1911
+#: ../src/window-commands.c:1945
 msgid "_Enable"
 msgstr "_Slå på"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]