[gnome-shell] Updated Norwegian bokmål translationcommit 4f4132943dea86ae492aaee6415d4ff5fb296431
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:   Thu May 16 13:27:26 2013 +0200

    Updated Norwegian bokmål translation

 po/nb.po |  312 ++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 files changed, 150 insertions(+), 162 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index c5687f8..be8655a 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-shell 3.8.x\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-04-03 13:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-04-03 13:31+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-05-16 13:26+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-05-16 13:27+0200\n"
 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "Language: \n"
@@ -39,10 +39,14 @@ msgid "Focus the active notification"
 msgstr "Fokuser aktiv varsling"
 
 #: ../data/50-gnome-shell-system.xml.in.h:4
+msgid "Show the overview"
+msgstr "Vis oversikt"
+
+#: ../data/50-gnome-shell-system.xml.in.h:5
 msgid "Show all applications"
 msgstr "Vis alle programmer"
 
-#: ../data/50-gnome-shell-system.xml.in.h:5
+#: ../data/50-gnome-shell-system.xml.in.h:6
 msgid "Open the application menu"
 msgstr "Åpne programmenyen"
 
@@ -199,42 +203,50 @@ msgstr ""
 "Tastaturbinding som åpner visningen «Vis programmer» i aktivitetsoversikten."
 
 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:25
+msgid "Keybinding to open the overview"
+msgstr "Tastaturbinding som åpner oversikten"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:26
+msgid "Keybinding to open the Activities Overview."
+msgstr "Tastaturbinding som åpner aktivitetsoversikten."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:27
 msgid "Keybinding to toggle the visibility of the message tray"
 msgstr "Tastaturbinding som slår av/på synlighet for meldingstrau"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:26
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:28
 msgid "Keybinding to toggle the visibility of the message tray."
 msgstr "Tastaturbinding som slår av/på synlighet for meldingstrauet."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:27
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:29
 msgid "Keybinding to focus the active notification"
 msgstr "Tastaturbinding som fokuserer aktiv varsling"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:28
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:30
 msgid "Keybinding to focus the active notification."
 msgstr "Tastaturbinding som fokuserer aktiv varsling."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:29
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:31
 msgid "Keybinding to toggle the screen recorder"
 msgstr "Tastaturbinding som slår av/på skjermopptak"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:30
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:32
 msgid "Keybinding to start/stop the builtin screen recorder."
 msgstr "Tastaturbinding som starter/stopper innebygget opptak av skjerm."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:31
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:33
 msgid "Which keyboard to use"
 msgstr "Tastatur som skal brukes"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:32
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:34
 msgid "The type of keyboard to use."
 msgstr "Type tastatur som skal brukes."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:33
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:35
 msgid "Framerate used for recording screencasts."
 msgstr "Bildefrekvens i bruk ved lagring av skjermvideoer."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:34
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:36
 msgid ""
 "The framerate of the resulting screencast recordered by GNOME Shell's "
 "screencast recorder in frames-per-second."
@@ -242,11 +254,11 @@ msgstr ""
 "Bildefrekvensen i den ferdige skjermvideoen tatt opp med GNOME Shells "
 "skjermvideoopptaker i bilder per sekund."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:35
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:37
 msgid "The gstreamer pipeline used to encode the screencast"
 msgstr "Gstreamer-kommandokø brukt til å kode skjermvideoen"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:37
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:39
 #, fuzzy, no-c-format
 msgid ""
 "Sets the GStreamer pipeline used to encode recordings. It follows the syntax "
@@ -263,11 +275,11 @@ msgstr ""
 "Setter GStreamer-rør som brukes til å kode opptak. Den følger syntaksen som "
 "brukes for gst-launch. Røret må ha en..."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:38
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:40
 msgid "File extension used for storing the screencast"
 msgstr "Filendelse i bruk ved lagring av skjermvideo"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:39
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:41
 msgid ""
 "The filename for recorded screencasts will be a unique filename based on the "
 "current date, and use this extension. It should be changed when recording to "
@@ -277,32 +289,32 @@ msgstr ""
 "og bruke denne filendelsen. Den bør endres når du gjør opptak til et nytt "
 "oppbevaringsformat."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:40
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:42
 msgid "The application icon mode."
 msgstr "Ikonmodus for programmet."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:41
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:43
 msgid ""
 "Configures how the windows are shown in the switcher. Valid possibilities "
 "are 'thumbnail-only' (shows a thumbnail of the window), 'app-icon-"
 "only' (shows only the application icon) or 'both'."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:42
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:44
 msgid "Attach modal dialog to the parent window"
 msgstr "Fest modal dialog til opphavsvinduet"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:43
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:45
 msgid ""
 "This key overrides the key in org.gnome.mutter when running GNOME Shell."
 msgstr ""
 "Denne nøkkelen overstyrer nøkkelen i org.gnome.mutter når GNOME Shell kjøres."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:44
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:46
 msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
 msgstr "Plassering av knappene på tittellinjen"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:45
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:47
 msgid ""
 "This key overrides the key in org.gnome.desktop.wm.preferences when running "
 "GNOME Shell."
@@ -310,15 +322,15 @@ msgstr ""
 "Denne nøkkelen overstyrer nøkkelen i org.gnome.desktop.wm.preferences når "
 "GNOME Shell kjøres."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:46
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:48
 msgid "Enable edge tiling when dropping windows on screen edges"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:47
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:49
 msgid "Workspaces are managed dynamically"
 msgstr "Arbeidsområder håndteres dynamisk"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:48
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:50
 msgid "Workspaces only on primary monitor"
 msgstr "Arbeidsområder vises kun på hovedskjerm"
 
@@ -335,43 +347,50 @@ msgstr "Utvidelse"
 msgid "Select an extension to configure using the combobox above."
 msgstr "Velg en utvidelse som skal konfigureres med komboboksen over."
 
-#: ../js/gdm/loginDialog.js:405
+#: ../js/gdm/loginDialog.js:371
 msgid "Session…"
 msgstr "Økt …"
 
 #. translators: this message is shown below the user list on the
 #. login screen. It can be activated to reveal an entry for
 #. manually entering the username.
-#: ../js/gdm/loginDialog.js:630
+#: ../js/gdm/loginDialog.js:601
 msgid "Not listed?"
 msgstr "Ikke listet?"
 
-#: ../js/gdm/loginDialog.js:786 ../js/ui/components/networkAgent.js:137
-#: ../js/ui/components/polkitAgent.js:162 ../js/ui/endSessionDialog.js:375
+#: ../js/gdm/loginDialog.js:776 ../js/ui/components/networkAgent.js:137
+#: ../js/ui/components/polkitAgent.js:161 ../js/ui/endSessionDialog.js:376
 #: ../js/ui/extensionDownloader.js:195 ../js/ui/shellMountOperation.js:399
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:415 ../js/ui/unlockDialog.js:99
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:415 ../js/ui/unlockDialog.js:96
 #: ../js/ui/userMenu.js:938
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: ../js/gdm/loginDialog.js:802
+#: ../js/gdm/loginDialog.js:791
 msgctxt "button"
 msgid "Sign In"
 msgstr "Logg inn"
 
-#: ../js/gdm/loginDialog.js:802
+#: ../js/gdm/loginDialog.js:791
 msgid "Next"
 msgstr "Neste"
 
+#. Translators: this message is shown below the username entry field
+#. to clue the user in on how to login to the local network realm
+#: ../js/gdm/loginDialog.js:888
+#, c-format
+msgid "(e.g., user or %s)"
+msgstr "(f.eks. bruker eller %s)"
+
 #. TTLS and PEAP are actually much more complicated, but this complication
 #. is not visible here since we only care about phase2 authentication
 #. (and don't even care of which one)
-#: ../js/gdm/loginDialog.js:917 ../js/ui/components/networkAgent.js:260
+#: ../js/gdm/loginDialog.js:892 ../js/ui/components/networkAgent.js:260
 #: ../js/ui/components/networkAgent.js:278
 msgid "Username: "
 msgstr "Brukernavn: "
 
-#: ../js/gdm/loginDialog.js:1173
+#: ../js/gdm/loginDialog.js:1158
 msgid "Login Window"
 msgstr "Innloggingsvindu"
 
@@ -394,21 +413,16 @@ msgstr "Start på nytt"
 msgid "Power Off"
 msgstr "Slå av"
 
-#: ../js/gdm/util.js:249
+#: ../js/gdm/util.js:247
 msgid "Authentication error"
 msgstr "Autentiseringsfeil"
 
 #. Translators: this message is shown below the password entry field
 #. to indicate the user can swipe their finger instead
-#: ../js/gdm/util.js:366
+#: ../js/gdm/util.js:364
 msgid "(or swipe finger)"
 msgstr "(eller dra finger)"
 
-#: ../js/gdm/util.js:391
-#, c-format
-msgid "(e.g., user or %s)"
-msgstr "(f.eks. bruker eller %s)"
-
 #: ../js/misc/util.js:97
 msgid "Command not found"
 msgstr "Kommando ikke funnet"
@@ -424,23 +438,23 @@ msgstr "Klarte ikke å lese kommando:"
 msgid "Execution of '%s' failed:"
 msgstr "Kjøring av «%s» feilet:"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:349
+#: ../js/ui/appDisplay.js:351
 msgid "Frequent"
 msgstr "Ofte"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:356
+#: ../js/ui/appDisplay.js:358
 msgid "All"
 msgstr "Alle"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:914
+#: ../js/ui/appDisplay.js:931
 msgid "New Window"
 msgstr "Nytt vindu"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:917 ../js/ui/dash.js:284
+#: ../js/ui/appDisplay.js:934 ../js/ui/dash.js:284
 msgid "Remove from Favorites"
 msgstr "Fjern fra favoritter"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:918
+#: ../js/ui/appDisplay.js:935
 msgid "Add to Favorites"
 msgstr "Legg til i favoritter"
 
@@ -579,35 +593,35 @@ msgid "S"
 msgstr "Lø"
 
 #. Translators: Text to show if there are no events
-#: ../js/ui/calendar.js:720
+#: ../js/ui/calendar.js:735
 msgid "Nothing Scheduled"
 msgstr "Ingenting planlagt"
 
 #. Translators: Shown on calendar heading when selected day occurs on current year
-#: ../js/ui/calendar.js:736
+#: ../js/ui/calendar.js:751
 msgctxt "calendar heading"
 msgid "%A, %B %d"
 msgstr "%A %B %d"
 
 #. Translators: Shown on calendar heading when selected day occurs on different year
-#: ../js/ui/calendar.js:739
+#: ../js/ui/calendar.js:754
 msgctxt "calendar heading"
 msgid "%A, %B %d, %Y"
 msgstr "%A %B %d, %Y"
 
-#: ../js/ui/calendar.js:749
+#: ../js/ui/calendar.js:764
 msgid "Today"
 msgstr "I dag"
 
-#: ../js/ui/calendar.js:753
+#: ../js/ui/calendar.js:768
 msgid "Tomorrow"
 msgstr "I morgen"
 
-#: ../js/ui/calendar.js:764
+#: ../js/ui/calendar.js:779
 msgid "This week"
 msgstr "Denne uken"
 
-#: ../js/ui/calendar.js:772
+#: ../js/ui/calendar.js:787
 msgid "Next week"
 msgstr "Neste uke"
 
@@ -632,11 +646,11 @@ msgstr "Åpne med %s"
 msgid "Eject"
 msgstr "Løs ut"
 
-#: ../js/ui/components/keyring.js:82 ../js/ui/components/polkitAgent.js:268
+#: ../js/ui/components/keyring.js:88 ../js/ui/components/polkitAgent.js:280
 msgid "Password:"
 msgstr "Passord:"
 
-#: ../js/ui/components/keyring.js:101
+#: ../js/ui/components/keyring.js:107
 msgid "Type again:"
 msgstr "Skriv på nytt:"
 
@@ -716,15 +730,15 @@ msgstr "Nettverkspassord for mobilt bredbånd"
 msgid "A password is required to connect to '%s'."
 msgstr "Et passord kreves for å koble til «%s»."
 
-#: ../js/ui/components/polkitAgent.js:55
+#: ../js/ui/components/polkitAgent.js:54
 msgid "Authentication Required"
 msgstr "Autentisering kreves"
 
-#: ../js/ui/components/polkitAgent.js:93
+#: ../js/ui/components/polkitAgent.js:92
 msgid "Administrator"
 msgstr "Administrator"
 
-#: ../js/ui/components/polkitAgent.js:165
+#: ../js/ui/components/polkitAgent.js:170
 msgid "Authenticate"
 msgstr "Autentiser"
 
@@ -732,12 +746,12 @@ msgstr "Autentiser"
 #. * requested authentication was not gained; this can happen
 #. * because of an authentication error (like invalid password),
 #. * for instance.
-#: ../js/ui/components/polkitAgent.js:256 ../js/ui/shellMountOperation.js:383
+#: ../js/ui/components/polkitAgent.js:266 ../js/ui/shellMountOperation.js:383
 msgid "Sorry, that didn't work. Please try again."
 msgstr "Beklager, det virket ikke. Vennligst prøv igjen."
 
 #. Translators: this is a filename used for screencast recording
-#: ../js/ui/components/recorder.js:48
+#: ../js/ui/components/recorder.js:47
 #, no-c-format
 msgid "Screencast from %d %t"
 msgstr "Skjermvideo fra %d %t"
@@ -995,22 +1009,22 @@ msgstr "Vis programmer"
 msgid "Dash"
 msgstr "Favoritter"
 
-#: ../js/ui/dateMenu.js:91
+#: ../js/ui/dateMenu.js:86
 msgid "Open Calendar"
 msgstr "Åpne kalender"
 
-#: ../js/ui/dateMenu.js:96
+#: ../js/ui/dateMenu.js:90
 msgid "Open Clocks"
 msgstr "Åpne Klokker"
 
-#: ../js/ui/dateMenu.js:105
+#: ../js/ui/dateMenu.js:97
 msgid "Date & Time Settings"
 msgstr "Innstillinger for dato og klokkeslett"
 
 #. Translators: This is the date format to use when the calendar popup is
 #. * shown - it is shown just below the time in the shell (e.g. "Tue 9:29 AM").
 #.
-#: ../js/ui/dateMenu.js:215
+#: ../js/ui/dateMenu.js:208
 msgid "%A %B %e, %Y"
 msgstr "%a %e %B, %Y"
 
@@ -1120,51 +1134,51 @@ msgstr "Last ned og installer «%s» fra extensions.gnome.org?"
 msgid "Keyboard"
 msgstr "Tastatur"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:693
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:689
 msgid "No extensions installed"
 msgstr "Ingen utvidelser installert"
 
 #. Translators: argument is an extension UUID.
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:747
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:743
 #, c-format
 msgid "%s has not emitted any errors."
 msgstr "%s har ikke avgitt noen feil."
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:753
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:749
 msgid "Hide Errors"
 msgstr "Skjul feil"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:757 ../js/ui/lookingGlass.js:817
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:753 ../js/ui/lookingGlass.js:813
 msgid "Show Errors"
 msgstr "Vis feil"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:766
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:762
 msgid "Enabled"
 msgstr "Aktivert"
 
 #. translators:
 #. * The device has been disabled
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:769 ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1830
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:765 ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1830
 msgid "Disabled"
 msgstr "Deaktivert"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:771
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:767
 msgid "Error"
 msgstr "Feil"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:773
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:769
 msgid "Out of date"
 msgstr "Utdatert"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:775
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:771
 msgid "Downloading"
 msgstr "Laster ned"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:799
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:795
 msgid "View Source"
 msgstr "Vis kildekode"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:808
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:804
 msgid "Web Page"
 msgstr "Nettside"
 
@@ -1184,35 +1198,35 @@ msgstr "Tøm meldinger"
 msgid "Notification Settings"
 msgstr "Innstillinger for varsling"
 
-#: ../js/ui/messageTray.js:1709
+#: ../js/ui/messageTray.js:1707
 msgid "No Messages"
 msgstr "Ingen meldinger"
 
-#: ../js/ui/messageTray.js:1782
+#: ../js/ui/messageTray.js:1780
 msgid "Message Tray"
 msgstr "Meldingstrau"
 
-#: ../js/ui/messageTray.js:2810
+#: ../js/ui/messageTray.js:2799
 msgid "System Information"
 msgstr "Systeminformasjon"
 
-#: ../js/ui/notificationDaemon.js:629 ../src/shell-app.c:374
+#: ../js/ui/notificationDaemon.js:629 ../src/shell-app.c:378
 msgctxt "program"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Ukjent"
 
-#: ../js/ui/overviewControls.js:463 ../js/ui/screenShield.js:149
+#: ../js/ui/overviewControls.js:472 ../js/ui/screenShield.js:149
 #, c-format
 msgid "%d new message"
 msgid_plural "%d new messages"
 msgstr[0] "%d ny melding"
 msgstr[1] "%d nye meldinger"
 
-#: ../js/ui/overview.js:84
+#: ../js/ui/overview.js:82
 msgid "Undo"
 msgstr "Angre"
 
-#: ../js/ui/overview.js:129
+#: ../js/ui/overview.js:127
 msgid "Overview"
 msgstr "Oversikt"
 
@@ -1220,21 +1234,21 @@ msgstr "Oversikt"
 #. in the search entry when no search is
 #. active; it should not exceed ~30
 #. characters.
-#: ../js/ui/overview.js:271
+#: ../js/ui/overview.js:260
 msgid "Type to search…"
 msgstr "Skriv for å søke …"
 
-#: ../js/ui/panel.js:612
+#: ../js/ui/panel.js:642
 msgid "Quit"
 msgstr "Avslutt"
 
 #. Translators: If there is no suitable word for "Activities"
 #. in your language, you can use the word for "Overview".
-#: ../js/ui/panel.js:636
+#: ../js/ui/panel.js:693
 msgid "Activities"
 msgstr "Aktiviteter"
 
-#: ../js/ui/panel.js:933
+#: ../js/ui/panel.js:989
 msgid "Top Bar"
 msgstr "Topp-panel"
 
@@ -1243,15 +1257,15 @@ msgstr "Topp-panel"
 #. "ON" and "OFF") or "toggle-switch-intl" (for toggle
 #. switches containing "◯" and "|"). Other values will
 #. simply result in invisible toggle switches.
-#: ../js/ui/popupMenu.js:727
+#: ../js/ui/popupMenu.js:725
 msgid "toggle-switch-us"
 msgstr "toggle-switch-intl"
 
-#: ../js/ui/runDialog.js:73
+#: ../js/ui/runDialog.js:74
 msgid "Enter a Command"
 msgstr "Oppgi en kommando"
 
-#: ../js/ui/runDialog.js:109
+#: ../js/ui/runDialog.js:110
 msgid "Close"
 msgstr "Lukk"
 
@@ -1268,11 +1282,11 @@ msgid_plural "%d new notifications"
 msgstr[0] "%d ny varsling"
 msgstr[1] "%d nye varslinger"
 
-#: ../js/ui/screenShield.js:438 ../js/ui/userMenu.js:807
+#: ../js/ui/screenShield.js:448 ../js/ui/userMenu.js:807
 msgid "Lock"
 msgstr "Lås"
 
-#: ../js/ui/screenShield.js:640
+#: ../js/ui/screenShield.js:651
 msgid "GNOME needs to lock the screen"
 msgstr "GNOME må låse skjermen"
 
@@ -1283,11 +1297,11 @@ msgstr "GNOME må låse skjermen"
 #.
 #. XXX: another option is to kick the user into the gdm login
 #. screen, where we're not affected by grabs
-#: ../js/ui/screenShield.js:761 ../js/ui/screenShield.js:1197
+#: ../js/ui/screenShield.js:772 ../js/ui/screenShield.js:1208
 msgid "Unable to lock"
 msgstr "Kan ikke låse"
 
-#: ../js/ui/screenShield.js:762 ../js/ui/screenShield.js:1198
+#: ../js/ui/screenShield.js:773 ../js/ui/screenShield.js:1209
 msgid "Lock was blocked by an application"
 msgstr "Låsing ble stoppet av et program"
 
@@ -1299,19 +1313,19 @@ msgstr "Søker …"
 msgid "No results."
 msgstr "Ingen resultater."
 
-#: ../js/ui/shellEntry.js:29
+#: ../js/ui/shellEntry.js:27
 msgid "Copy"
 msgstr "Kopier"
 
-#: ../js/ui/shellEntry.js:34
+#: ../js/ui/shellEntry.js:32
 msgid "Paste"
 msgstr "Lim inn"
 
-#: ../js/ui/shellEntry.js:106
+#: ../js/ui/shellEntry.js:99
 msgid "Show Text"
 msgstr "Vis tekst"
 
-#: ../js/ui/shellEntry.js:108
+#: ../js/ui/shellEntry.js:101
 msgid "Hide Text"
 msgstr "Skjul tekst"
 
@@ -1323,7 +1337,7 @@ msgstr "Passord"
 msgid "Remember Password"
 msgstr "Husk passord"
 
-#: ../js/ui/shellMountOperation.js:403 ../js/ui/unlockDialog.js:113
+#: ../js/ui/shellMountOperation.js:403 ../js/ui/unlockDialog.js:109
 msgid "Unlock"
 msgstr "Lås opp"
 
@@ -1378,7 +1392,7 @@ msgstr "Stor tekst"
 #: ../js/ui/status/bluetooth.js:28 ../js/ui/status/bluetooth.js:32
 #: ../js/ui/status/bluetooth.js:289 ../js/ui/status/bluetooth.js:321
 #: ../js/ui/status/bluetooth.js:357 ../js/ui/status/bluetooth.js:388
-#: ../js/ui/status/network.js:826
+#: ../js/ui/status/network.js:739
 msgid "Bluetooth"
 msgstr "Bluetooth"
 
@@ -1399,7 +1413,7 @@ msgid "Bluetooth Settings"
 msgstr "Innstillinger for Bluetooth"
 
 #. TRANSLATORS: this means that bluetooth was disabled by hardware rfkill
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:104 ../js/ui/status/network.js:178
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:104 ../js/ui/status/network.js:142
 msgid "hardware disabled"
 msgstr "maskinvare slått av"
 
@@ -1407,12 +1421,12 @@ msgstr "maskinvare slått av"
 msgid "Connection"
 msgstr "Tilkobling"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:208 ../js/ui/status/network.js:460
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:208 ../js/ui/status/network.js:404
 msgid "disconnecting..."
 msgstr "kobler fra …"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:221 ../js/ui/status/network.js:466
-#: ../js/ui/status/network.js:1546
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:221 ../js/ui/status/network.js:410
+#: ../js/ui/status/network.js:1343
 msgid "connecting..."
 msgstr "kobler til …"
 
@@ -1504,117 +1518,91 @@ msgstr "Innstillinger for region og språk"
 msgid "Volume, network, battery"
 msgstr "Volum, nettverk, batteri"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:104
+#: ../js/ui/status/network.js:75
 msgid "<unknown>"
 msgstr "<ukjent>"
 
+#: ../js/ui/status/network.js:127
+msgid "Wi-Fi"
+msgstr "Wi-Fi"
+
 #. Translators: this indicates that wireless or wwan is disabled by hardware killswitch
-#: ../js/ui/status/network.js:200
+#: ../js/ui/status/network.js:164
 msgid "disabled"
 msgstr "slått av"
 
 #. Translators: this is for network devices that are physically present but are not
 #. under NetworkManager's control (and thus cannot be used in the menu)
-#: ../js/ui/status/network.js:458
+#: ../js/ui/status/network.js:402
 msgid "unmanaged"
 msgstr "ikke håndtert"
 
 #. Translators: this is for network connections that require some kind of key or password
-#: ../js/ui/status/network.js:469 ../js/ui/status/network.js:1549
+#: ../js/ui/status/network.js:413 ../js/ui/status/network.js:1346
 msgid "authentication required"
 msgstr "autentisering kreves"
 
 #. Translators: this is for devices that require some kind of firmware or kernel
 #. module, which is missing
-#: ../js/ui/status/network.js:479
+#: ../js/ui/status/network.js:423
 msgid "firmware missing"
 msgstr "fastvare mangler"
 
 #. Translators: this is for wired network devices that are physically disconnected
-#: ../js/ui/status/network.js:486
+#: ../js/ui/status/network.js:430
 msgid "cable unplugged"
 msgstr "kabel koblet fra"
 
 #. Translators: this is for a network device that cannot be activated (for example it
 #. is disabled by rfkill, or it has no coverage
-#: ../js/ui/status/network.js:491
+#: ../js/ui/status/network.js:435
 msgid "unavailable"
 msgstr "ikke tilgjengelig"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:493 ../js/ui/status/network.js:1551
+#: ../js/ui/status/network.js:437 ../js/ui/status/network.js:1348
 msgid "connection failed"
 msgstr "tilkobling feilet"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:552 ../js/ui/status/network.js:1435
-#: ../js/ui/status/network.js:1627
+#: ../js/ui/status/network.js:490 ../js/ui/status/network.js:1236
+#: ../js/ui/status/network.js:1424
 msgid "More…"
 msgstr "Mer …"
 
 #. TRANSLATORS: this is the indication that a connection for another logged in user is active,
 #. and we cannot access its settings (including the name)
-#: ../js/ui/status/network.js:588 ../js/ui/status/network.js:1365
+#: ../js/ui/status/network.js:518 ../js/ui/status/network.js:1191
 msgid "Connected (private)"
 msgstr "Tilkoblet (privat)"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:667
+#: ../js/ui/status/network.js:597
 msgid "Wired"
 msgstr "Kablet"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:668
-msgid "Auto Ethernet"
-msgstr "Automatisk Ethernet"
-
-#: ../js/ui/status/network.js:695
+#: ../js/ui/status/network.js:611
 msgid "Mobile broadband"
 msgstr "Mobilt bredbånd"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:728
-msgid "Auto broadband"
-msgstr "Automatisk bredbånd"
-
-#: ../js/ui/status/network.js:731
-msgid "Auto dial-up"
-msgstr "Automatisk oppringt"
-
-#. TRANSLATORS: this the automatic wireless connection name (including the network name)
-#: ../js/ui/status/network.js:861 ../js/ui/status/network.js:1382
-#, c-format
-msgid "Auto %s"
-msgstr "Automatisk %s"
-
-#: ../js/ui/status/network.js:863
-msgid "Auto bluetooth"
-msgstr "Automatisk Bluetooth"
-
-#: ../js/ui/status/network.js:1384
-msgid "Auto wireless"
-msgstr "Automatisk trådløst"
-
-#: ../js/ui/status/network.js:1729
+#: ../js/ui/status/network.js:1522
 msgid "Enable networking"
 msgstr "Slå på nettverk"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:1771
-msgid "Wi-Fi"
-msgstr "Wi-Fi"
-
-#: ../js/ui/status/network.js:1790
+#: ../js/ui/status/network.js:1583
 msgid "Network Settings"
 msgstr "Innstillinger for nettverk"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:1807
+#: ../js/ui/status/network.js:1600
 msgid "Network Manager"
 msgstr "Nettverkshåndtering"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:1897
+#: ../js/ui/status/network.js:1690
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Tilkobling feilet"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:1898
+#: ../js/ui/status/network.js:1691
 msgid "Activation of network connection failed"
 msgstr "Aktivering av nettverkstilkobling feilet"
 
-#: ../js/ui/status/network.js:2276
+#: ../js/ui/status/network.js:2047
 msgid "Networking is disabled"
 msgstr "Nettverk er slått av"
 
@@ -1728,11 +1716,11 @@ msgstr "Volum"
 msgid "Microphone"
 msgstr "Mikrofon"
 
-#: ../js/ui/unlockDialog.js:124
+#: ../js/ui/unlockDialog.js:120
 msgid "Log in as another user"
 msgstr "Logg inn som en annen bruker"
 
-#: ../js/ui/unlockDialog.js:145
+#: ../js/ui/unlockDialog.js:141
 msgid "Unlock Window"
 msgstr "Lås opp vindu"
 
@@ -1860,36 +1848,36 @@ msgid_plural "%u Inputs"
 msgstr[0] "%u inngang"
 msgstr[1] "%u innganger"
 
-#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:2371
+#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:2373
 msgid "System Sounds"
 msgstr "Systemlyder"
 
-#: ../src/main.c:347
+#: ../src/main.c:372
 msgid "Print version"
 msgstr "Skriv ut versjon"
 
-#: ../src/main.c:353
+#: ../src/main.c:378
 msgid "Mode used by GDM for login screen"
 msgstr "Modus som brukes av GDM for innloggingsskjermen"
 
-#: ../src/main.c:359
+#: ../src/main.c:384
 msgid "Use a specific mode, e.g. \"gdm\" for login screen"
 msgstr "Bruk spesifikt modus, f.eks «gdm» for innloggingsskjerm"
 
-#: ../src/main.c:365
+#: ../src/main.c:390
 msgid "List possible modes"
 msgstr "Vis mulige modi"
 
-#: ../src/shell-app.c:622
+#: ../src/shell-app.c:626
 #, c-format
 msgid "Failed to launch '%s'"
 msgstr "Klarte ikke å starte «%s»"
 
-#: ../src/shell-keyring-prompt.c:708
+#: ../src/shell-keyring-prompt.c:714
 msgid "Passwords do not match."
 msgstr "Passordene er ikke like."
 
-#: ../src/shell-keyring-prompt.c:716
+#: ../src/shell-keyring-prompt.c:722
 msgid "Password cannot be blank"
 msgstr "Passordet kan ikke være tomt"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]