[gnote] Updated Czech translationcommit 8f1d301087f592da915f15eeee2d748d1b4044ec
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Sun May 12 18:37:15 2013 +0200

    Updated Czech translation

 po/cs.po |  120 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 62 insertions(+), 58 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 8972295..b6207cd 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -16,8 +16,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnote\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gnote&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-05-10 16:28+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-05-11 13:05+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-05-12 08:32+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-05-12 18:36+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -614,7 +614,7 @@ msgstr "_Hledat ve všech poznámkách"
 msgid "Open the Search All Notes window"
 msgstr "Otevřít okno Hledat ve všech poznámkách"
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:257 ../src/searchnoteswidget.cpp:1325
+#: ../src/actionmanager.cpp:257 ../src/searchnoteswidget.cpp:1329
 msgid "_New Note"
 msgstr "_Nová poznámka"
 
@@ -1025,7 +1025,7 @@ msgid "Pierre-Yves Luyten"
 msgstr "Pierre-Yves Luyten"
 
 #: ../src/addins/statistics/statistics.desktop.in.h:1
-#: ../src/addins/statistics/statisticswidget.cpp:170
+#: ../src/addins/statistics/statisticswidget.cpp:172
 msgid "Statistics"
 msgstr "Statistiky"
 
@@ -1355,7 +1355,7 @@ msgid "C_reate"
 msgstr "_Vytvořit"
 
 #: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:75
-#: ../src/searchnoteswidget.cpp:219
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:221
 msgid "Notebooks"
 msgstr "Sešity"
 
@@ -1384,7 +1384,7 @@ msgstr "Šablona sešitu %1%"
 msgid "New Note"
 msgstr "Nová poznámka"
 
-#: ../src/notebooks/notebook.cpp:217 ../src/recentchanges.cpp:126
+#: ../src/notebooks/notebook.cpp:217 ../src/recentchanges.cpp:145
 msgid "All Notes"
 msgstr "Všechny poznámky"
 
@@ -1651,55 +1651,55 @@ msgstr "Název poznámky"
 msgid "Ad_vanced"
 msgstr "P_okročilé"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:91
+#: ../src/notewindow.cpp:94
 msgid "Find in This Note"
 msgstr "Najít v této poznámce"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:326
+#: ../src/notewindow.cpp:329
 msgid "_Link to New Note"
 msgstr "_Odkaz na novou poznámku"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:334
+#: ../src/notewindow.cpp:337
 msgid "Te_xt"
 msgstr "_Text"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:342
+#: ../src/notewindow.cpp:345
 msgid "_Find in This Note"
 msgstr "_Najít v této poznámce"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:374
+#: ../src/notewindow.cpp:377
 msgid "Pin"
 msgstr "Připínáček"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:382
+#: ../src/notewindow.cpp:385
 msgid "Link"
 msgstr "Odkaz"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:388
+#: ../src/notewindow.cpp:391
 msgid "Link selected text to a new note (Ctrl-L)"
 msgstr "Propojit vybraný text s novou poznámkou (Ctrl-L)"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:394
+#: ../src/notewindow.cpp:397
 msgid "_Text"
 msgstr "_Text"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:400
+#: ../src/notewindow.cpp:403
 msgid "Set properties of text"
 msgstr "Nastavit vlastnosti textu"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:404
+#: ../src/notewindow.cpp:407
 msgid "T_ools"
 msgstr "_Nástroje"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:409
+#: ../src/notewindow.cpp:412
 msgid "Use tools on this note"
 msgstr "Použít na tuto poznámku nástroje"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:419
+#: ../src/notewindow.cpp:422
 msgid "Delete this note"
 msgstr "Smazat tuto poznámku"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:449
+#: ../src/notewindow.cpp:452
 msgid ""
 "This note is a template note. It determines the default content of regular "
 "notes, and will not show up in the note menu or search window."
@@ -1707,91 +1707,91 @@ msgstr ""
 "Tato poznámka slouží jako šablona. Je výchozím vzorem obsahu běžné poznámky "
 "a nezobrazuje se v nabídce poznámek a vyhledávacím okně."
 
-#: ../src/notewindow.cpp:452
+#: ../src/notewindow.cpp:455
 msgid "Convert to regular note"
 msgstr "Převést na běžnou poznámku"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:455
+#: ../src/notewindow.cpp:458
 msgid "Save Si_ze"
 msgstr "Uložit veliko_st"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:459
+#: ../src/notewindow.cpp:462
 msgid "Save Se_lection"
 msgstr "U_ložit výběr"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:463
+#: ../src/notewindow.cpp:466
 msgid "Save _Title"
 msgstr "Uloži_t název"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:551
+#: ../src/notewindow.cpp:554
 msgid "_Find..."
 msgstr "_Najít…"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:559
+#: ../src/notewindow.cpp:562
 msgid "Find _Next"
 msgstr "Hledat _následující"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:569
+#: ../src/notewindow.cpp:572
 msgid "Find _Previous"
 msgstr "Hledat _předchozí"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:639
+#: ../src/notewindow.cpp:642
 msgid "Cannot create note"
 msgstr "Nelze vytvořit poznámku"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:692
+#: ../src/notewindow.cpp:695
 msgid "_Next"
 msgstr "_Následující"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:693
+#: ../src/notewindow.cpp:696
 msgid "_Previous"
 msgstr "_Předchozí"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:1142
+#: ../src/notewindow.cpp:1145
 msgid "<b>_Bold</b>"
 msgstr "<b>_Tučné</b>"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:1143
+#: ../src/notewindow.cpp:1146
 msgid "<i>_Italic</i>"
 msgstr "<i>_Kurzíva</i>"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:1144
+#: ../src/notewindow.cpp:1147
 msgid "<s>_Strikeout</s>"
 msgstr "<s>_Přeškrtnuté<s>"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:1146
+#: ../src/notewindow.cpp:1149
 msgid "_Highlight"
 msgstr "_Zvýraznění"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:1148
+#: ../src/notewindow.cpp:1151
 msgid "_Normal"
 msgstr "_Normální"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:1150
+#: ../src/notewindow.cpp:1153
 msgid "Hu_ge"
 msgstr "_Obrovské"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:1152
+#: ../src/notewindow.cpp:1155
 msgid "_Large"
 msgstr "_Velké"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:1154
+#: ../src/notewindow.cpp:1157
 msgid "S_mall"
 msgstr "_Malé"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:1156
+#: ../src/notewindow.cpp:1159
 msgid "Bullets"
 msgstr "Odrážky"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:1159
+#: ../src/notewindow.cpp:1162
 msgid "Increase Font Size"
 msgstr "Zvětšit velikost písma"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:1160
+#: ../src/notewindow.cpp:1163
 msgid "Decrease Font Size"
 msgstr "Zmenšit velikost písma"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:1202
+#: ../src/notewindow.cpp:1205
 msgid "Font Size"
 msgstr "Velikost písma"
 
@@ -2057,16 +2057,20 @@ msgstr "Autor:"
 msgid "Copyright:"
 msgstr "Copyright:"
 
-#: ../src/recentchanges.cpp:47 ../src/recentchanges.cpp:389
-#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1017
+#: ../src/recentchanges.cpp:47 ../src/recentchanges.cpp:460
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1021
 msgid "Notes"
 msgstr "Poznámky"
 
-#: ../src/recentchanges.cpp:134
+#: ../src/recentchanges.cpp:152
 msgid "New"
 msgstr "Nová"
 
-#: ../src/recentchanges.cpp:477
+#: ../src/recentchanges.cpp:171
+msgid "Search"
+msgstr "Hledat"
+
+#: ../src/recentchanges.cpp:554
 msgid "_Close"
 msgstr "_Zavřít"
 
@@ -2075,31 +2079,31 @@ msgstr "_Zavřít"
 msgid "Failed to load D-Bus interface %s: %s"
 msgstr "Selhalo načtení rozhraní D-Bus %s: %s"
 
-#: ../src/searchnoteswidget.cpp:131
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:133
 msgid "_Open"
 msgstr "_Otevřít"
 
-#: ../src/searchnoteswidget.cpp:134
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:136
 msgid "Open In New _Window"
 msgstr "Otevřít v no_vém okně"
 
-#: ../src/searchnoteswidget.cpp:138
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:140
 msgid "_Delete"
 msgstr "O_dstranit"
 
-#: ../src/searchnoteswidget.cpp:141
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:143
 msgid "_Delete Notebook"
 msgstr "O_dstranit sešit"
 
-#: ../src/searchnoteswidget.cpp:678
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:680
 msgid "Note"
 msgstr "Poznámka"
 
-#: ../src/searchnoteswidget.cpp:700
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:702
 msgid "Last Changed"
 msgstr "Naposledy změněna"
 
-#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1038
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1042
 msgid ""
 "No results found in the selected notebook.\n"
 "Click here to search across all notes."
@@ -2107,31 +2111,31 @@ msgstr ""
 "Ve vybraném sešitu nebyl nalezen žádný výsledek.\n"
 "Kliknutím zde se prohledají všechny sešity."
 
-#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1042
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1046
 msgid "Click here to search across all notebooks"
 msgstr "Kliknutím zde prohledáte všechny sešity"
 
-#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1066
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1070
 msgid "Matches"
 msgstr "Odpovídá"
 
 #. TRANSLATORS: search found a match in note title
-#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1115
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1119
 msgid "Title match"
 msgstr "Název odpovídá"
 
-#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1119
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1123
 msgid "%1% match"
 msgid_plural "%1% matches"
 msgstr[0] "%1% odpovídá"
 msgstr[1] "%1% odpovídají"
 msgstr[2] "%1% odpovídá"
 
-#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1353
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1357
 msgid "_Open Template Note"
 msgstr "_Otevřít šablonu"
 
-#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1361
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1365
 msgid "_New Notebook"
 msgstr "_Nový sešit"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]