[dia] Updated Slovenian translationcommit 7c082eabea6a7c6ca9fca7e24ab2d38d99d36f64
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:  Sat May 4 21:56:29 2013 +0200

  Updated Slovenian translation

 po/sl.po | 2235 +++++++++++++++++++++++++++-----------------------------------
 1 files changed, 985 insertions(+), 1250 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index df09923..11153c5 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -8,19 +8,20 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dia master\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: 
http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=dia&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2012-11-01 14:21+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-11-10 08:48+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=dia&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-05-04 18:59+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-05-04 21:55+0100\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: Slovenian\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
-"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
-"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
+"%100==4 ? 3 : 0);\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
 #. This is not an errror
 #: ../app/app_procs.c:208
@@ -55,9 +56,8 @@ msgstr "Napaka %s: imeni vhodne in izhodne datoteke sta isti: %s"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Import
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Import
-#: ../app/app_procs.c:353
-#: ../objects/FS/function.c:683
-#: ../objects/FS/function.c:685
+#: ../app/app_procs.c:353 ../objects/FS/function.c:682
+#: ../objects/FS/function.c:684
 msgid "Import"
 msgstr "Uvozi"
 
@@ -117,8 +117,12 @@ msgid "WxH"
 msgstr "ŠxV"
 
 #: ../app/app_procs.c:717
-msgid "Show only specified layers (e.g. when exporting). Can be either the layer name or a range of layer 
numbers (X-Y)"
-msgstr "Pokaži le navedene plasti (npr. pri izvozu). To je lahko ime plasti ali obseg številk plasti (X-Y)"
+msgid ""
+"Show only specified layers (e.g. when exporting). Can be either the layer "
+"name or a range of layer numbers (X-Y)"
+msgstr ""
+"Pokaži le navedene plasti (npr. pri izvozu). To je lahko ime plasti ali "
+"obseg številk plasti (X-Y)"
 
 #: ../app/app_procs.c:718
 msgid "LAYER,LAYER,..."
@@ -138,14 +142,14 @@ msgstr "Zaženi integrirani uporabniški vmesnik (diagrami v zavihkih)"
 
 #: ../app/app_procs.c:726
 msgid "Send error messages to stderr instead of showing dialogs."
-msgstr "Sporočila o napaki pošlji na stderr namesto prikaza v pogovornih oknih."
+msgstr ""
+"Sporočila o napaki pošlji na stderr namesto prikaza v pogovornih oknih."
 
 #: ../app/app_procs.c:728
 msgid "Directory containing input files"
 msgstr "Mapa, ki vsebuje vhodne datoteke"
 
-#: ../app/app_procs.c:728
-#: ../app/app_procs.c:730
+#: ../app/app_procs.c:728 ../app/app_procs.c:730
 msgid "DIRECTORY"
 msgstr "MAPA"
 
@@ -204,13 +208,20 @@ msgid "Object Defaults"
 msgstr "Privzete vrednosti predmeta"
 
 #: ../app/app_procs.c:927
-msgid "Couldn't find standard objects when looking for object-libs; exiting...\n"
-msgstr "Pri iskanju knjižnic predmetov ni bilo mogoče najti navadnih premetov; sledi izhod ...\n"
+msgid ""
+"Couldn't find standard objects when looking for object-libs; exiting...\n"
+msgstr ""
+"Pri iskanju knjižnic predmetov ni bilo mogoče najti navadnih premetov; sledi "
+"izhod ...\n"
 
 #: ../app/app_procs.c:929
 #, c-format
-msgid "Couldn't find standard objects when looking for object-libs in '%s'; exiting...\n"
-msgstr "Pri iskanju knjižnic predmetov v '%s' ni bilo mogoče najti navadnih premetov; sledi izhod ...\n"
+msgid ""
+"Couldn't find standard objects when looking for object-libs in '%s'; "
+"exiting...\n"
+msgstr ""
+"Pri iskanju knjižnic predmetov v '%s' ni bilo mogoče najti navadnih "
+"premetov; sledi izhod ...\n"
 
 #: ../app/app_procs.c:993
 msgid "Diagram1.dia"
@@ -221,7 +232,8 @@ msgid ""
 "This shouldn't happen. Please file a bug report at bugzilla.gnome.org\n"
 "describing how you caused this message to appear.\n"
 msgstr ""
-"To se ne bi smelo zgoditi. Vnesite poročilo o hrošču na straneh bugzilla.gnome.org,\n"
+"To se ne bi smelo zgoditi. Vnesite poročilo o hrošču na straneh bugzilla."
+"gnome.org,\n"
 "kjer opišite, kako je prišlo do prikaza tega sporočila.\n"
 
 #: ../app/app_procs.c:1043
@@ -234,21 +246,28 @@ msgid "Quitting without saving modified diagrams"
 msgstr "Zapiranje brez shranjevanja spremenjenih diagramov"
 
 #: ../app/app_procs.c:1109
-msgid "Modified diagrams exist. Are you sure you want to quit Dia without saving them?"
-msgstr "Obstajajo spremenjeni diagrami. Ste prepričani, da želite zapreti Dio, ne da bi jih stranili?"
+msgid ""
+"Modified diagrams exist. Are you sure you want to quit Dia without saving "
+"them?"
+msgstr ""
+"Obstajajo spremenjeni diagrami. Ste prepričani, da želite zapreti Dio, ne da "
+"bi jih stranili?"
 
 #: ../app/app_procs.c:1113
 msgid "Quit Dia"
 msgstr "Izhod"
 
-#: ../app/app_procs.c:1186
-#: ../app/app_procs.c:1193
+#: ../app/app_procs.c:1186 ../app/app_procs.c:1193
 msgid "Could not create per-user Dia configuration directory"
 msgstr "Ni mogoče ustvariti nastavitvenih map uporabnikov Dia"
 
 #: ../app/app_procs.c:1196
-msgid "Could not create per-user Dia configuration directory. Please make sure that the environment variable 
HOME points to an existing directory."
-msgstr "Map z nastavitvami uporabnikov Dia ni mogoče ustvariti. Prepričajte se, da okoljska spremenljivka 
HOME kaže na obstoječo mapo."
+msgid ""
+"Could not create per-user Dia configuration directory. Please make sure that "
+"the environment variable HOME points to an existing directory."
+msgstr ""
+"Map z nastavitvami uporabnikov Dia ni mogoče ustvariti. Prepričajte se, da "
+"okoljska spremenljivka HOME kaže na obstoječo mapo."
 
 #: ../app/app_procs.c:1219
 msgid "Objects and filters internal to Dia"
@@ -296,13 +315,11 @@ msgstr ""
 "Dokumentacija Dia:\n"
 "\n"
 
-#: ../app/color_area.c:333
-#: ../app/color_area.c:343
+#: ../app/color_area.c:333 ../app/color_area.c:343
 msgid "Select foreground color"
 msgstr "Izberite barvo ospredja"
 
-#: ../app/color_area.c:334
-#: ../app/color_area.c:344
+#: ../app/color_area.c:334 ../app/color_area.c:344
 msgid "Select background color"
 msgstr "Izberite barvo ozadja"
 
@@ -319,34 +336,33 @@ msgstr "Diagram%d.dia"
 msgid "No image from Clipboard to paste."
 msgstr "Na odložišču ni slik za lepljenje."
 
-#: ../app/commands.c:299
+#: ../app/commands.c:298
 msgid "No selected object can take an image."
 msgstr "Noben izbrani predmet ne more sprejeti slike."
 
-#: ../app/commands.c:326
+#: ../app/commands.c:325
 msgid "Clipboard Paste"
 msgstr "Lepljenje z odložišča"
 
 #. might become more right some day ;)
-#: ../app/commands.c:334
+#: ../app/commands.c:333
 #, c-format
 msgid "No clipboard handler for '%s'"
 msgstr "Ni ročnika odložišča za '%s'"
 
-#: ../app/commands.c:426
+#: ../app/commands.c:424
 msgid "Clipboard Copy"
 msgstr "Kopiranje z/na odložišče"
 
-#: ../app/commands.c:625
+#: ../app/commands.c:623
 msgid "No existing object to paste.\n"
 msgstr "Obstoječi predmet, ki naj se prilepi, ne obstaja.\n"
 
-#: ../app/commands.c:935
-#: ../app/commands.c:973
+#: ../app/commands.c:933 ../app/commands.c:971
 msgid "Could not find help directory"
 msgstr "Mape pomoči ni mogoče najti"
 
-#: ../app/commands.c:942
+#: ../app/commands.c:940
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not open help directory:\n"
@@ -355,11 +371,12 @@ msgstr ""
 "Mape pomoči ni mogoče najti:\n"
 "%s"
 
-#: ../app/commands.c:1011
+#: ../app/commands.c:1008
 msgid "translator_credits-PLEASE_ADD_YOURSELF_HERE"
-msgstr "Andraž Tori <andraz tori1 guest arnes si>Martin Srebotnjak <miles filmsi net>"
+msgstr ""
+"Andraž Tori <andraz tori1 guest arnes si>Martin Srebotnjak <miles filmsi net>"
 
-#: ../app/commands.c:1013
+#: ../app/commands.c:1010
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
 "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
@@ -389,44 +406,48 @@ msgstr ""
 "s tem programom; če je niste, pišite na naslov: Free Software\n"
 "Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
 
-#: ../app/commands.c:1040
+#: ../app/commands.c:1037
 msgid "A program for drawing structured diagrams."
 msgstr "Program za risanje strukturiranih diagramov."
 
-#: ../app/confirm.c:65
+#: ../app/confirm.c:69
 #, c-format
 msgid "You are about to print a diagram with %d pages."
 msgstr "Natisnili boste diagram s/z %d stranmi."
 
-#: ../app/confirm.c:67
+#: ../app/confirm.c:71
 #, c-format
 msgid "You are about to export a diagram with %d pages."
 msgstr "Izvozili boste diagram s/z %d stranmi."
 
-#: ../app/confirm.c:69
+#: ../app/confirm.c:73
 #, c-format
-msgid "You are about to export a diagram which may require %s of memory.(%d pages)."
+msgid ""
+"You are about to export a diagram which may require %s of memory.(%d pages)."
 msgstr "Izvozili boste diagram, ki lahko zahteva %s pomnilnika (%d strani)."
 
-#: ../app/confirm.c:77
+#: ../app/confirm.c:81
 msgid ""
-"You can adjust the size of the diagram by changing the 'Scaling' in the 'Page Setup' dialog.\n"
-"Alternatively use 'Select All' and 'Best Fit' to move objects/handles into the intended bounds."
+"You can adjust the size of the diagram by changing the 'Scaling' in the "
+"'Page Setup' dialog.\n"
+"Alternatively use 'Select All' and 'Best Fit' to move objects/handles into "
+"the intended bounds."
 msgstr ""
-"Velikost diagrama lahko prilagodite tako, da spremenite 'Prilagajanje velikosti' v pogovornem oknu 
'Nastavitev strani'.\n"
-"Sicer lahko uporabite tudi 'Izberi vse' in 'Najboljše ujemanje', da premaknete predmete/ročice v želene 
meje."
+"Velikost diagrama lahko prilagodite tako, da spremenite 'Prilagajanje "
+"velikosti' v pogovornem oknu 'Nastavitev strani'.\n"
+"Sicer lahko uporabite tudi 'Izberi vse' in 'Najboljše ujemanje', da "
+"premaknete predmete/ročice v želene meje."
 
-#: ../app/confirm.c:81
+#: ../app/confirm.c:85
 msgid "Confirm Diagram Size"
 msgstr "Potrditev mere diagrama"
 
-#: ../app/create_object.c:74
+#: ../app/create_object.c:71
 #, c-format
 msgid "'%s' creation failed"
 msgstr "Ustvarjanje '%s' ni uspelo"
 
-#: ../app/defaults.c:44
-#: ../app/defaults.c:147
+#: ../app/defaults.c:44 ../app/defaults.c:147
 msgid "Object defaults"
 msgstr "Privzete vrednosti predmeta"
 
@@ -443,9 +464,7 @@ msgstr "Privzeto: "
 msgid "Couldn't convert filename '%s' to UTF-8: %s\n"
 msgstr "Ni mogoče pretvoriti imena datoteke '%s' v UTF-8: %s\n"
 
-#: ../app/diagram.c:240
-#: ../lib/message.c:91
-#: ../lib/message.c:296
+#: ../app/diagram.c:240 ../lib/message.c:91 ../lib/message.c:296
 msgid "Error"
 msgstr "Napaka"
 
@@ -476,20 +495,13 @@ msgstr[1] "%d plast"
 msgstr[2] "%d plasti"
 msgstr[3] "%d plasti"
 
-#: ../app/diagram_tree_view.c:181
-#: ../app/diagram_tree_view.c:519
-#: ../objects/Database/table.c:140
-#: ../objects/Istar/actor.c:143
-#: ../objects/Istar/actor.c:144
-#: ../objects/Istar/other.c:147
-#: ../objects/Istar/other.c:148
-#: ../objects/KAOS/other.c:150
-#: ../objects/KAOS/other.c:151
-#: ../objects/UML/association.c:243
-#: ../objects/UML/umlattribute.c:39
-#: ../objects/UML/umlformalparameter.c:37
-#: ../objects/UML/umloperation.c:64
-#: ../objects/UML/umlparameter.c:45
+#: ../app/diagram_tree_view.c:181 ../app/diagram_tree_view.c:519
+#: ../objects/Database/table.c:138 ../objects/Istar/actor.c:142
+#: ../objects/Istar/actor.c:143 ../objects/Istar/other.c:147
+#: ../objects/Istar/other.c:148 ../objects/KAOS/other.c:150
+#: ../objects/KAOS/other.c:151 ../objects/UML/association.c:242
+#: ../objects/UML/umlattribute.c:39 ../objects/UML/umlformalparameter.c:37
+#: ../objects/UML/umloperation.c:64 ../objects/UML/umlparameter.c:45
 msgid "Type"
 msgstr "Vrsta"
 
@@ -516,9 +528,8 @@ msgstr "Izberi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Position/Locate
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Locate
-#: ../app/diagram_tree_view.c:449
-#: ../objects/FS/function.c:809
-#: ../objects/FS/function.c:1051
+#: ../app/diagram_tree_view.c:449 ../objects/FS/function.c:808
+#: ../objects/FS/function.c:1050
 msgid "Locate"
 msgstr "Lociraj"
 
@@ -526,18 +537,12 @@ msgstr "Lociraj"
 msgid "Properties"
 msgstr "Lastnosti"
 
-#: ../app/diagram_tree_view.c:502
-#: ../app/exit_dialog.c:123
-#: ../app/plugin-manager.c:270
-#: ../objects/Database/table.c:138
-#: ../objects/Database/table.c:181
-#: ../objects/UML/association.c:237
-#: ../objects/UML/class.c:140
-#: ../objects/UML/large_package.c:132
-#: ../objects/UML/umlattribute.c:37
-#: ../objects/UML/umlformalparameter.c:35
-#: ../objects/UML/umloperation.c:62
-#: ../objects/UML/umlparameter.c:43
+#: ../app/diagram_tree_view.c:502 ../app/exit_dialog.c:123
+#: ../app/plugin-manager.c:270 ../objects/Database/table.c:136
+#: ../objects/Database/table.c:179 ../objects/UML/association.c:236
+#: ../objects/UML/class.c:140 ../objects/UML/large_package.c:131
+#: ../objects/UML/umlattribute.c:37 ../objects/UML/umlformalparameter.c:35
+#: ../objects/UML/umloperation.c:62 ../objects/UML/umlparameter.c:43
 msgid "Name"
 msgstr "Ime"
 
@@ -598,8 +603,7 @@ msgstr "od"
 msgid "%0.3gcm x %0.3gcm"
 msgstr "%0.3gcm x %0.3gcm"
 
-#: ../app/diapagelayout.c:836
-#: ../app/pagesetup.c:77
+#: ../app/diapagelayout.c:836 ../app/pagesetup.c:77
 msgid "Page Setup"
 msgstr "Nastavitev strani"
 
@@ -628,8 +632,7 @@ msgid "Visible spacing"
 msgstr "Vidni razmik"
 
 #. Hexes!
-#: ../app/dia-props.c:178
-#: ../app/preferences.c:243
+#: ../app/dia-props.c:178 ../app/preferences.c:243
 msgid "Hex grid"
 msgstr "Šestnajstiška mreža"
 
@@ -641,13 +644,11 @@ msgstr "Velikost šestnajstiške mreže"
 msgid "Grid"
 msgstr "Mreža"
 
-#: ../app/dia-props.c:210
-#: ../lib/diagramdata.c:123
+#: ../app/dia-props.c:210 ../lib/diagramdata.c:123
 msgid "Background"
 msgstr "Ozadje"
 
-#: ../app/dia-props.c:221
-#: ../app/preferences.c:122
+#: ../app/dia-props.c:221 ../app/preferences.c:122
 msgid "Grid Lines"
 msgstr "Mrežne črte"
 
@@ -665,8 +666,7 @@ msgstr "Barve"
 msgid "Diagram Properties: %s"
 msgstr "Lastnosti diagrama: %s"
 
-#: ../app/disp_callbacks.c:91
-#: ../app/properties-dialog.c:156
+#: ../app/disp_callbacks.c:92 ../app/properties-dialog.c:156
 msgid ""
 "This object doesn't support Undo/Redo.\n"
 "Undo information erased."
@@ -674,19 +674,19 @@ msgstr ""
 "Ta predmet ne podpira Razveljavi/Obnovi.\n"
 "Podatki o razveljavitvi so izbrisani."
 
-#: ../app/disp_callbacks.c:126
+#: ../app/disp_callbacks.c:127
 msgid "Properties…"
 msgstr "Lastnosti …"
 
-#: ../app/disp_callbacks.c:165
+#: ../app/disp_callbacks.c:166
 msgid "Follow link…"
 msgstr "Sledi povezavi …"
 
-#: ../app/disp_callbacks.c:287
+#: ../app/disp_callbacks.c:288
 msgid "Selection"
 msgstr "Izbor"
 
-#: ../app/disp_callbacks.c:1057
+#: ../app/disp_callbacks.c:1056
 msgid ""
 "The object you dropped cannot fit into its parent. \n"
 "Either expand the parent object, or drop the object elsewhere."
@@ -716,16 +716,16 @@ msgstr "Izbrano: '%s'"
 msgid "No antialiased renderer found"
 msgstr "Upodabljalnika z glajenjem robov ni mogoče najti"
 
-#: ../app/display.c:1327
+#: ../app/display.c:1332
 msgid "<unnamed>"
 msgstr "<neimenovano>"
 
 #. no standard buttons
-#: ../app/display.c:1333
+#: ../app/display.c:1338
 msgid "Closing diagram without saving"
 msgstr "Zapiranje diagrama brez shranjevanja"
 
-#: ../app/display.c:1335
+#: ../app/display.c:1340
 #, c-format
 msgid ""
 "The diagram '%s'\n"
@@ -734,11 +734,11 @@ msgstr ""
 "Diagram '%s' ni bil shranjen.\n"
 "Želite shraniti spremembe zdaj?"
 
-#: ../app/display.c:1337
+#: ../app/display.c:1342
 msgid "Close Diagram"
 msgstr "Zapri diagram"
 
-#: ../app/display.c:1342
+#: ../app/display.c:1347
 msgid "_Discard Changes"
 msgstr "_Zavrzi spremembe"
 
@@ -778,17 +778,12 @@ msgstr "Ne izberi ničesar"
 msgid "Nothing selected for saving. Would you like to try again?"
 msgstr "Nič niste izbrali za shranjevanje. Želite poskusiti znova?"
 
-#: ../app/filedlg.c:144
-#: ../app/filedlg.c:152
-#: ../app/filedlg.c:168
-#: ../app/filedlg.c:819
-#: ../lib/widgets.c:406
+#: ../app/filedlg.c:144 ../app/filedlg.c:152 ../app/filedlg.c:168
+#: ../app/filedlg.c:819 ../lib/widgets.c:402
 msgid "Supported Formats"
 msgstr "Podprte oblike"
 
-#: ../app/filedlg.c:197
-#: ../app/filedlg.c:199
-#: ../app/filedlg.c:662
+#: ../app/filedlg.c:197 ../app/filedlg.c:199 ../app/filedlg.c:662
 #: ../app/filedlg.c:664
 msgid "By extension"
 msgstr "Po končnici"
@@ -801,19 +796,15 @@ msgstr "Odpri diagram"
 msgid "Open Options"
 msgstr "Odpri možnosti"
 
-#: ../app/filedlg.c:334
-#: ../app/filedlg.c:801
+#: ../app/filedlg.c:334 ../app/filedlg.c:801
 msgid "Determine file type:"
 msgstr "Določi vrsto datoteke:"
 
-#: ../app/filedlg.c:354
-#: ../app/filedlg.c:814
-#: ../lib/widgets.c:414
+#: ../app/filedlg.c:354 ../app/filedlg.c:814 ../lib/widgets.c:410
 msgid "All Files"
 msgstr "Vse datoteke"
 
-#: ../app/filedlg.c:393
-#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:416
+#: ../app/filedlg.c:393 ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:416
 msgid ""
 "Some characters in the filename are neither UTF-8\n"
 "nor your local encoding.\n"
@@ -823,14 +814,12 @@ msgstr ""
 "niti vašemu krajevnemu naboru znakov.\n"
 "Določene stvari se bodo pokvarile."
 
-#: ../app/filedlg.c:403
-#: ../app/filedlg.c:716
+#: ../app/filedlg.c:403 ../app/filedlg.c:716
 #: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:430
 msgid "File already exists"
 msgstr "Datoteka že obstaja"
 
-#: ../app/filedlg.c:405
-#: ../app/filedlg.c:718
+#: ../app/filedlg.c:405 ../app/filedlg.c:718
 #: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:426
 #, c-format
 msgid ""
@@ -851,8 +840,13 @@ msgid "Compress diagram files"
 msgstr "Stisni datoteke diagramov"
 
 #: ../app/filedlg.c:512
-msgid "Compression reduces file size to less than 1/10th size and speeds up loading and saving. Some text 
programs cannot manipulate compressed files."
-msgstr "Stiskanje zmanjša velikost datotek na manj kot eno desetino in pospeši nalaganje in stranjevanje. 
Nekateri terminalski programi ne znajo delati s stisnjenimi datotekami."
+msgid ""
+"Compression reduces file size to less than 1/10th size and speeds up loading "
+"and saving. Some text programs cannot manipulate compressed files."
+msgstr ""
+"Stiskanje zmanjša velikost datotek na manj kot eno desetino in pospeši "
+"nalaganje in stranjevanje. Nekateri terminalski programi ne znajo delati s "
+"stisnjenimi datotekami."
 
 #: ../app/filedlg.c:747
 #, c-format
@@ -895,8 +889,7 @@ msgstr "Ujemanje _vseh lastnosti (ne le imena predmeta)"
 msgid "Find"
 msgstr "Najdi"
 
-#: ../app/find-and-replace.c:567
-#: ../app/menus.c:263
+#: ../app/find-and-replace.c:567 ../app/menus.c:263
 msgid "Replace"
 msgstr "Zamenjaj"
 
@@ -931,9 +924,7 @@ msgstr "Vključi/izključi pripenjanje na mrežo v tem oknu."
 msgid "Toggles object snapping for this window."
 msgstr "Vključi/izključi pripenjanje predmetov v tem oknu."
 
-#: ../app/interface.c:926
-#: ../app/interface.c:1034
-#: ../dia.desktop.in.in.h:2
+#: ../app/interface.c:926 ../app/interface.c:1034 ../dia.desktop.in.in.h:2
 msgid "Diagram Editor"
 msgstr "Urejevalnik diagrama"
 
@@ -953,45 +944,42 @@ msgstr "Spusti plast"
 msgid "Delete Layer"
 msgstr "Izbriši plast"
 
-#: ../app/layer_dialog.c:311
+#: ../app/layer_dialog.c:305
 msgid "Layers:"
 msgstr "Plasti:"
 
-#: ../app/layer_dialog.c:390
+#: ../app/layer_dialog.c:384
 msgid "Layers"
 msgstr "Plasti"
 
-#: ../app/layer_dialog.c:404
+#: ../app/layer_dialog.c:398
 msgid "Diagram:"
 msgstr "Diagram:"
 
-#: ../app/layer_dialog.c:518
-#: ../app/layer_dialog.c:1231
+#: ../app/layer_dialog.c:512 ../app/layer_dialog.c:1224
 #, c-format
 msgid "New layer %d"
 msgstr "Nova plast %d"
 
-#: ../app/layer_dialog.c:733
+#: ../app/layer_dialog.c:727
 msgid "none"
 msgstr "brez"
 
-#: ../app/layer_dialog.c:1201
+#: ../app/layer_dialog.c:1194
 msgid "Edit Layer"
 msgstr "Uredi plast"
 
-#: ../app/layer_dialog.c:1201
+#: ../app/layer_dialog.c:1194
 msgid "Add Layer"
 msgstr "Dodaj plast"
 
-#: ../app/layer_dialog.c:1220
+#: ../app/layer_dialog.c:1213
 msgid "Layer name:"
 msgstr "Ime plasti:"
 
-#: ../app/linewidth_area.c:247
-#: ../lib/properties.h:622
-#: ../lib/properties.h:625
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:181
-#: ../objects/chronogram/chronoref.c:160
+#: ../app/linewidth_area.c:247 ../lib/properties.h:622 ../lib/properties.h:625
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:180
+#: ../objects/chronogram/chronoref.c:159
 msgid "Line width"
 msgstr "Debelina črte"
 
@@ -1034,11 +1022,9 @@ msgstr "Ni mogoče najti nadrejenega %s predmeta %s\n"
 msgid "You must specify a file, not a directory."
 msgstr "Navesti morate datoteko, ne mape."
 
-#: ../app/load_save.c:385
-#: ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1289
-#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1186
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1288
-#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:93
+#: ../app/load_save.c:385 ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1289
+#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1186 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1288
+#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:96
 #, c-format
 msgid "Couldn't open: '%s' for reading.\n"
 msgstr "Ni mogoče odpreti: '%s' za branje.\n"
@@ -1088,17 +1074,13 @@ msgstr "Pisanje v izhodno datoteko %s ni dovoljeno\n"
 msgid "Not allowed to write temporary files in %s\n"
 msgstr "Pisanje v začasne datoteke v %s ni dovoljeno\n"
 
-#: ../app/load_save.c:1072
-#: ../plug-ins/cgm/cgm.c:1172
+#: ../app/load_save.c:1072 ../plug-ins/cgm/cgm.c:1172
 #: ../plug-ins/dxf/dxf-export.c:599
 #: ../plug-ins/metapost/render_metapost.c:1179
-#: ../plug-ins/pgf/render_pgf.c:1204
-#: ../plug-ins/postscript/render_eps.c:123
-#: ../plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:920
-#: ../plug-ins/vdx/vdx-export.c:1801
-#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1374
-#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1078
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:1158
+#: ../plug-ins/pgf/render_pgf.c:1204 ../plug-ins/postscript/render_eps.c:123
+#: ../plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:917
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-export.c:1801 ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1374
+#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1078 ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:1178
 #, c-format
 msgid "Can't open output file %s"
 msgstr "Ni mogoče odpreti izhodne datoteke %s"
@@ -1119,8 +1101,7 @@ msgstr "Ni mogoče preimenovati '%s' v končno izhodno datoteko %s: %s\n"
 msgid "Diagram Save"
 msgstr "Shrani diagram"
 
-#: ../app/load_save.c:1240
-#: ../app/load_save.c:1245
+#: ../app/load_save.c:1240 ../app/load_save.c:1245
 msgid "Dia Diagram File"
 msgstr "Datoteka diagrama Dia"
 
@@ -1310,15 +1291,11 @@ msgstr "_Povečava"
 msgid "1600%"
 msgstr "1600%"
 
-#: ../app/menus.c:150
-#: ../app/menus.c:578
-#: ../app/menus.c:590
+#: ../app/menus.c:150 ../app/menus.c:578 ../app/menus.c:590
 msgid "800%"
 msgstr "800%"
 
-#: ../app/menus.c:151
-#: ../app/menus.c:579
-#: ../app/menus.c:591
+#: ../app/menus.c:151 ../app/menus.c:579 ../app/menus.c:591
 msgid "400%"
 msgstr "400%"
 
@@ -1411,13 +1388,11 @@ msgid "_Unparent Children"
 msgstr "Razlasti _podrejeni predmet"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Position/Align
-#: ../app/menus.c:184
-#: ../objects/FS/function.c:807
+#: ../app/menus.c:184 ../objects/FS/function.c:806
 msgid "Align"
 msgstr "Poravnaj"
 
-#: ../app/menus.c:189
-#: ../objects/standard/textobj.c:110
+#: ../app/menus.c:189 ../objects/standard/textobj.c:110
 msgid "Top"
 msgstr "na vrh"
 
@@ -1425,8 +1400,7 @@ msgstr "na vrh"
 msgid "Middle"
 msgstr "sredinsko"
 
-#: ../app/menus.c:191
-#: ../objects/standard/textobj.c:109
+#: ../app/menus.c:191 ../objects/standard/textobj.c:109
 msgid "Bottom"
 msgstr "na dno"
 
@@ -1448,8 +1422,7 @@ msgstr "Soležno"
 msgid "Stacked"
 msgstr "V skladu"
 
-#: ../app/menus.c:197
-#: ../app/menus.c:207
+#: ../app/menus.c:197 ../app/menus.c:207
 msgid "Connected"
 msgstr "Povezano"
 
@@ -1462,11 +1435,8 @@ msgstr "_Izberi"
 msgid "All"
 msgstr "Vse"
 
-#: ../app/menus.c:203
-#: ../lib/arrows.c:1890
-#: ../objects/Jackson/domain.c:94
-#: ../objects/UML/association.c:221
-#: ../objects/UML/association.c:227
+#: ../app/menus.c:203 ../lib/arrows.c:1890 ../objects/Jackson/domain.c:94
+#: ../objects/UML/association.c:220 ../objects/UML/association.c:226
 msgid "None"
 msgstr "Brez"
 
@@ -1514,9 +1484,7 @@ msgid "Modify"
 msgstr "Spremeni"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Magnify
-#: ../app/menus.c:229
-#: ../app/toolbox.c:86
-#: ../objects/FS/function.c:987
+#: ../app/menus.c:229 ../app/toolbox.c:86 ../objects/FS/function.c:986
 msgid "Magnify"
 msgstr "Povečaj"
 
@@ -1530,83 +1498,60 @@ msgstr "Drsi"
 
 #. how it used to be before 0.96+SVN
 #. new name matching "same name, same type" rule
-#: ../app/menus.c:232
-#: ../app/toolbox.c:98
-#: ../lib/properties.c:101
-#: ../lib/properties.h:673
-#: ../objects/AADL/aadlbox.c:153
-#: ../objects/custom/custom_object.c:228
-#: ../objects/Jackson/requirement.c:133
-#: ../objects/network/basestation.c:132
-#: ../objects/network/radiocell.c:125
-#: ../objects/UML/activity.c:127
-#: ../objects/UML/actor.c:121
-#: ../objects/UML/classicon.c:146
-#: ../objects/UML/component.c:128
-#: ../objects/UML/component_feature.c:158
-#: ../objects/UML/node.c:128
-#: ../objects/UML/node.c:130
-#: ../objects/UML/note.c:119
-#: ../objects/UML/object.c:166
-#: ../objects/UML/small_package.c:130
-#: ../objects/UML/state.c:155
-#: ../objects/UML/usecase.c:137
+#: ../app/menus.c:232 ../app/toolbox.c:98 ../lib/properties.c:101
+#: ../lib/properties.h:673 ../objects/AADL/aadlbox.c:153
+#: ../objects/custom/custom_object.c:228 ../objects/Jackson/requirement.c:132
+#: ../objects/network/basestation.c:132 ../objects/network/radiocell.c:125
+#: ../objects/UML/activity.c:127 ../objects/UML/actor.c:120
+#: ../objects/UML/classicon.c:145 ../objects/UML/component.c:127
+#: ../objects/UML/component_feature.c:158 ../objects/UML/node.c:127
+#: ../objects/UML/node.c:129 ../objects/UML/note.c:118
+#: ../objects/UML/object.c:164 ../objects/UML/small_package.c:129
+#: ../objects/UML/state.c:154 ../objects/UML/usecase.c:136
 msgid "Text"
 msgstr "Besedilo"
 
-#: ../app/menus.c:233
-#: ../app/toolbox.c:104
+#: ../app/menus.c:233 ../app/toolbox.c:104
 msgid "Box"
 msgstr "Škatla"
 
-#: ../app/menus.c:234
-#: ../app/toolbox.c:110
+#: ../app/menus.c:234 ../app/toolbox.c:110
 msgid "Ellipse"
 msgstr "Elipsa"
 
-#: ../app/menus.c:235
-#: ../app/toolbox.c:116
+#: ../app/menus.c:235 ../app/toolbox.c:116
 msgid "Polygon"
 msgstr "Mnogokotnik"
 
-#: ../app/menus.c:236
-#: ../app/toolbox.c:122
+#: ../app/menus.c:236 ../app/toolbox.c:122
 msgid "Beziergon"
 msgstr "Bezierjev mnogokotnik"
 
-#: ../app/menus.c:238
-#: ../app/toolbox.c:128
-#: ../objects/standard/line.c:326
+#: ../app/menus.c:238 ../app/toolbox.c:128 ../objects/standard/line.c:325
 msgid "Line"
 msgstr "Črta"
 
-#: ../app/menus.c:239
-#: ../app/toolbox.c:134
+#: ../app/menus.c:239 ../app/toolbox.c:134
 msgid "Arc"
 msgstr "Lok"
 
-#: ../app/menus.c:240
-#: ../app/toolbox.c:140
+#: ../app/menus.c:240 ../app/toolbox.c:140
 msgid "Zigzagline"
 msgstr "Črta cik-cak"
 
-#: ../app/menus.c:241
-#: ../app/toolbox.c:146
+#: ../app/menus.c:241 ../app/toolbox.c:146
 msgid "Polyline"
 msgstr "Lomljena črta"
 
-#: ../app/menus.c:242
-#: ../app/toolbox.c:152
+#: ../app/menus.c:242 ../app/toolbox.c:152
 msgid "Bezierline"
 msgstr "Bezierjeva krivulja"
 
-#: ../app/menus.c:243
-#: ../app/toolbox.c:165
+#: ../app/menus.c:243 ../app/toolbox.c:165
 msgid "Outline"
 msgstr "Oris"
 
-#: ../app/menus.c:245
-#: ../app/toolbox.c:158
+#: ../app/menus.c:245 ../app/toolbox.c:158
 msgid "Image"
 msgstr "Slika"
 
@@ -1645,10 +1590,8 @@ msgstr "Presek"
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Remove
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Remove
-#: ../app/menus.c:266
-#: ../objects/FS/function.c:707
-#: ../objects/FS/function.c:859
-#: ../objects/FS/function.c:861
+#: ../app/menus.c:266 ../objects/FS/function.c:706
+#: ../objects/FS/function.c:858 ../objects/FS/function.c:860
 msgid "Remove"
 msgstr "Odstrani"
 
@@ -1661,43 +1604,35 @@ msgstr "Preobrnjeno"
 msgid "NULL tooldata in tool_menu_select"
 msgstr "Vrednost NULL pri tooldata v tool_menu_select"
 
-#: ../app/menus.c:580
-#: ../app/menus.c:592
+#: ../app/menus.c:580 ../app/menus.c:592
 msgid "300%"
 msgstr "300%"
 
-#: ../app/menus.c:581
-#: ../app/menus.c:593
+#: ../app/menus.c:581 ../app/menus.c:593
 msgid "200%"
 msgstr "200%"
 
-#: ../app/menus.c:582
-#: ../app/menus.c:594
+#: ../app/menus.c:582 ../app/menus.c:594
 msgid "150%"
 msgstr "150%"
 
-#: ../app/menus.c:583
-#: ../app/menus.c:595
+#: ../app/menus.c:583 ../app/menus.c:595
 msgid "100%"
 msgstr "100%"
 
-#: ../app/menus.c:584
-#: ../app/menus.c:596
+#: ../app/menus.c:584 ../app/menus.c:596
 msgid "75%"
 msgstr "75%"
 
-#: ../app/menus.c:585
-#: ../app/menus.c:597
+#: ../app/menus.c:585 ../app/menus.c:597
 msgid "50%"
 msgstr "50%"
 
-#: ../app/menus.c:586
-#: ../app/menus.c:598
+#: ../app/menus.c:586 ../app/menus.c:598
 msgid "25%"
 msgstr "25%"
 
-#: ../app/menus.c:587
-#: ../app/menus.c:599
+#: ../app/menus.c:587 ../app/menus.c:599
 msgid "10%"
 msgstr "10%"
 
@@ -1709,7 +1644,11 @@ msgstr "Vključi/izključi pripenjanje na mrežo."
 msgid "Toggles object snapping."
 msgstr "Vključi/izključi pripenjanje predmetov."
 
-#: ../app/modify_tool.c:390
+#: ../app/menus.c:1254
+msgid "The function is not available anymore."
+msgstr "Funkcija ni več na voljo."
+
+#: ../app/modify_tool.c:384
 msgid "Couldn't get GTK+ settings"
 msgstr "Nastavitev GTK+ ni mogoče pridobiti"
 
@@ -1733,8 +1672,7 @@ msgstr "Naloži ob zagonu"
 msgid "Filename"
 msgstr "Ime datoteke"
 
-#: ../app/preferences.c:100
-#: ../app/preferences.c:143
+#: ../app/preferences.c:100 ../app/preferences.c:143
 msgid "any"
 msgstr "vse"
 
@@ -1815,9 +1753,7 @@ msgid "Connection Points:"
 msgstr "Točke povezav:"
 
 #. { NULL, PREF_NONE, 0, NULL, 3, N_("Grid:") },
-#: ../app/preferences.c:199
-#: ../app/preferences.c:210
-#: ../app/preferences.c:234
+#: ../app/preferences.c:199 ../app/preferences.c:210 ../app/preferences.c:234
 msgid "Visible"
 msgstr "Vidno"
 
@@ -1845,8 +1781,7 @@ msgstr "Povečaj:"
 msgid "Page breaks:"
 msgstr "Prelomi strani:"
 
-#: ../app/preferences.c:211
-#: ../app/preferences.c:241
+#: ../app/preferences.c:211 ../app/preferences.c:241
 msgid "Color:"
 msgstr "Barva:"
 
@@ -1865,10 +1800,8 @@ msgstr "pokaži z zglajenimi robovi"
 #. Favored Filter
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Export
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Export
-#: ../app/preferences.c:220
-#: ../objects/FS/function.c:697
-#: ../objects/FS/function.c:699
-#: ../plug-ins/libart/export_png.c:329
+#: ../app/preferences.c:220 ../objects/FS/function.c:696
+#: ../objects/FS/function.c:698 ../plug-ins/libart/export_png.c:329
 msgid "Export"
 msgstr "Izvozi"
 
@@ -1876,9 +1809,8 @@ msgstr "Izvozi"
 msgid "Portable Network Graphics"
 msgstr "PNG (Portable Network Graphics)"
 
-#: ../app/preferences.c:224
-#: ../plug-ins/svg/render_svg.c:605
-#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:1444
+#: ../app/preferences.c:224 ../plug-ins/svg/render_svg.c:604
+#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:1447
 msgid "Scalable Vector Graphics"
 msgstr "SVG (Scalable Vector Graphics)"
 
@@ -1886,13 +1818,11 @@ msgstr "SVG (Scalable Vector Graphics)"
 msgid "PostScript"
 msgstr "PostScript"
 
-#: ../app/preferences.c:228
-#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1476
+#: ../app/preferences.c:228 ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1476
 msgid "Windows Metafile"
 msgstr "WMF (Windows Metafile)"
 
-#: ../app/preferences.c:230
-#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1485
+#: ../app/preferences.c:230 ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1485
 msgid "Enhanced Metafile"
 msgstr "EMF (Enhanced Metafile)"
 
@@ -1928,18 +1858,14 @@ msgstr "Vrstic na glavno črto"
 msgid "Hex Size:"
 msgstr "Šestnajstiška velikost:"
 
-#: ../app/preferences.c:481
-#: ../lib/prop_inttypes.c:159
-#: ../lib/prop_pixbuf.c:270
+#: ../app/preferences.c:481 ../lib/prop_inttypes.c:159
+#: ../lib/prop_pixbuf.c:268
 msgid "Yes"
 msgstr "Da"
 
-#: ../app/preferences.c:481
-#: ../app/preferences.c:492
-#: ../lib/prop_inttypes.c:161
-#: ../lib/prop_inttypes.c:187
-#: ../lib/prop_pixbuf.c:272
-#: ../lib/prop_pixbuf.c:278
+#: ../app/preferences.c:481 ../app/preferences.c:492
+#: ../lib/prop_inttypes.c:161 ../lib/prop_inttypes.c:187
+#: ../lib/prop_pixbuf.c:270 ../lib/prop_pixbuf.c:276
 msgid "No"
 msgstr "Ne"
 
@@ -2002,7 +1928,7 @@ msgstr "Lik SVG"
 msgid "Programmed DiaObject"
 msgstr "Programiran predmet DiaObject"
 
-#: ../app/sheets_dialog.c:255
+#: ../app/sheets_dialog.c:253
 msgid "Select SVG Shape File"
 msgstr "Izberite datoteko, ki vsebuje lik SVG"
 
@@ -2038,8 +1964,7 @@ msgstr "<- Premakni"
 msgid "<- Move All"
 msgstr "<- Premakni vse"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:289
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1072
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:289 ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1071
 msgid "Line Break"
 msgstr "Prelom vrstice"
 
@@ -2070,64 +1995,63 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Ne dodeljena vrsta"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:771
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:770
 msgid "Please select a .shape file"
 msgstr "Izberite datoteko .shape"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:778
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:777
 #, c-format
 msgid "Filename must end with '%s': '%s'"
 msgstr "Ime datoteke se mora končati s/z '%s': '%s'"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:786
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:785
 #, c-format
 msgid "Error examining %s: %s"
 msgstr "Napaka ob preučevanju %s: %s"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:817
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:816
 msgid "Please export the diagram as a shape."
 msgstr "Izvozite diagram kot lik."
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:820
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:819
 #, c-format
 msgid "Could not interpret shape file: '%s'"
 msgstr "Ni mogoče interpretirati datoteke lika: '%s'"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:888
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:887
 msgid "Sheet must have a Name"
 msgstr "List mora imeti ime"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1582
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1589
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1579 ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1586
 #, c-format
 msgid "Couldn't open '%s': %s"
 msgstr "Ni mogoče odpreti '%s': %s"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1643
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1640
 #, c-format
 msgid "Couldn't open: '%s' for writing"
 msgstr "Ni mogoče odpreti: '%s' za pisanje"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1653
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1650
 msgid "a user"
 msgstr "uporabnik"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1666
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1663
 #, c-format
 msgid "File: %s"
 msgstr "Datoteka: %s"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1669
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1666
 #, c-format
 msgid "Date: %s"
 msgstr "Datum: %s"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1673
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1670
 #, c-format
 msgid "For: %s"
 msgstr "Za: %s"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1690
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1687
 msgid "add shapes here"
 msgstr "tu dodajte like"
 
@@ -2160,39 +2084,60 @@ msgstr ""
 msgid "Scroll around the diagram"
 msgstr "Drsi po diagramu"
 
-#: ../app/toolbox.c:354
+#: ../app/toolbox.c:352
 #, c-format
 msgid "No sheet named %s"
 msgstr "Ni lista z imenom %s"
 
-#: ../app/toolbox.c:392
+#: ../app/toolbox.c:390
 msgid "Other sheets"
 msgstr "Drugi listi"
 
-#: ../app/toolbox.c:452
-#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:1
+#: ../app/toolbox.c:450 ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:1
 msgid "Flowchart"
 msgstr "Diagram poteka"
 
-#: ../app/toolbox.c:496
-msgid "Foreground & background colors for new objects. The small black and white squares reset colors. The 
small arrows swap colors. Double-click to change colors."
-msgstr "Barve ozadja in ospredja za nove predmete. Mali črni in beli kvadrati ponastavijo barve. Majhne 
puščice zamenjajo barve. Dvojni kilk pa spremeni barve."
+#: ../app/toolbox.c:494
+msgid ""
+"Foreground & background colors for new objects. The small black and white "
+"squares reset colors. The small arrows swap colors. Double-click to change "
+"colors."
+msgstr ""
+"Barve ozadja in ospredja za nove predmete. Mali črni in beli kvadrati "
+"ponastavijo barve. Majhne puščice zamenjajo barve. Dvojni kilk pa spremeni "
+"barve."
 
-#: ../app/toolbox.c:510
-msgid "Line widths. Click on a line to set the default line width for new objects. Double-click to set the 
line width more precisely."
-msgstr "Širine črt. Kliknite črto, da nastavite širino črt za nove predmete. Dvokliknite za natančnejšo 
nastavitev širine črte."
+#: ../app/toolbox.c:508
+msgid ""
+"Line widths. Click on a line to set the default line width for new "
+"objects. Double-click to set the line width more precisely."
+msgstr ""
+"Širine črt. Kliknite črto, da nastavite širino črt za nove predmete. "
+"Dvokliknite za natančnejšo nastavitev širine črte."
 
-#: ../app/toolbox.c:553
-msgid "Arrow style at the beginning of new lines. Click to pick an arrow, or set arrow parameters with 
Details…"
-msgstr "Slog puščic na začetku novih črt. Kliknite za izbor puščice ali nastavite parametre puščic s 
Podrobnostmi …"
+#: ../app/toolbox.c:551
+msgid ""
+"Arrow style at the beginning of new lines. Click to pick an arrow, or set "
+"arrow parameters with Details…"
+msgstr ""
+"Slog puščic na začetku novih črt. Kliknite za izbor puščice ali nastavite "
+"parametre puščic s Podrobnostmi …"
 
-#: ../app/toolbox.c:558
-msgid "Line style for new lines. Click to pick a line style, or set line style parameters with Details…"
-msgstr "Slog črte za nove črte. Kliknite za izbor sloga črt ali nastavite parametre sloga črt s 
Podrobnostmi …"
+#: ../app/toolbox.c:556
+msgid ""
+"Line style for new lines. Click to pick a line style, or set line style "
+"parameters with Details…"
+msgstr ""
+"Slog črte za nove črte. Kliknite za izbor sloga črt ali nastavite parametre "
+"sloga črt s Podrobnostmi …"
 
-#: ../app/toolbox.c:574
-msgid "Arrow style at the end of new lines. Click to pick an arrow, or set arrow parameters with Details…"
-msgstr "Slog puščic na koncu novih črt. Kliknite za izbor puščice ali nastavite parametre puščic s 
Podrobnostmi …"
+#: ../app/toolbox.c:572
+msgid ""
+"Arrow style at the end of new lines. Click to pick an arrow, or set arrow "
+"parameters with Details…"
+msgstr ""
+"Slog puščic na koncu novih črt. Kliknite za izbor puščice ali nastavite "
+"parametre puščic s Podrobnostmi …"
 
 #: ../dia.desktop.in.in.h:1
 msgid "Dia"
@@ -2208,13 +2153,20 @@ msgstr "Urejajte svoje diagrame"
 
 #. Installer message if no GTK+ was found
 #: ../installer/win32/gennsh.c:39
-msgid "GTK+ is not installed. Please use the full installer. It is available from http://dia-installer.de.";
-msgstr "GTK+ ni nameščen. Uporabite polno namestitev. Na voljo je tukaj: from http://dia-installer.de.";
+msgid ""
+"GTK+ is not installed. Please use the full installer. It is available from "
+"http://dia-installer.de.";
+msgstr ""
+"GTK+ ni nameščen. Uporabite polno namestitev. Na voljo je tukaj: from http://";
+"dia-installer.de."
 
 #. Installer message: Don't install over pre 0.95 versions
 #: ../installer/win32/gennsh.c:42
-msgid "Please remove old Dia installations completely or install Dia to a different location."
-msgstr "Odstranite starejše namestitve Dia ali pa namestite Dia na drugo mesto."
+msgid ""
+"Please remove old Dia installations completely or install Dia to a different "
+"location."
+msgstr ""
+"Odstranite starejše namestitve Dia ali pa namestite Dia na drugo mesto."
 
 #. Installer message: License Page
 #: ../installer/win32/gennsh.c:45
@@ -2223,8 +2175,12 @@ msgstr "Naprej >"
 
 #. Installer message, keep the $(^Name) and $_CLICK, these will be replaced
 #: ../installer/win32/gennsh.c:48
-msgid "$(^Name) is released under the GPL license. The license is provided here for information purposes 
only. $_CLICK"
-msgstr "$(^Name) je izdan pod licenco GPL. Licenca je tukaj podana zgolj v informativne namene. $_CLICK"
+msgid ""
+"$(^Name) is released under the GPL license. The license is provided here for "
+"information purposes only. $_CLICK"
+msgstr ""
+"$(^Name) je izdan pod licenco GPL. Licenca je tukaj podana zgolj v "
+"informativne namene. $_CLICK"
 
 #. Installer message: Components page
 #: ../installer/win32/gennsh.c:51
@@ -2253,8 +2209,12 @@ msgstr "Vtičnik za Python"
 
 #. Installer message: Component description
 #: ../installer/win32/gennsh.c:66
-msgid "Support for the Python Scripting Language 2.3. Do not select this if Python is not installed."
-msgstr "Podpora za skriptni jezik Python 2.3. Tega ne izberite, če Python ni nameščen."
+msgid ""
+"Support for the Python Scripting Language 2.3. Do not select this if Python "
+"is not installed."
+msgstr ""
+"Podpora za skriptni jezik Python 2.3. Tega ne izberite, če Python ni "
+"nameščen."
 
 #. Installer message: hyperlink text on finish page
 #: ../installer/win32/gennsh.c:69
@@ -2268,18 +2228,32 @@ msgstr "Dia (samo odstrani)"
 
 #. Installer message: confirmation question. Keep $\r
 #: ../installer/win32/gennsh.c:75
-msgid "Your old Dia directory is about to be deleted. Would you like to continue?$\r$\rNote: Any 
non-standard plugins that you may have installed will be deleted.$\rDia user settings will not be affected."
-msgstr "Vaša stara mapa Dia bo izbrisana. Želite nadaljevati?$\r$\rOpomba: Vsi nestandardni vtičniki, ki ste 
jih namestili, bodo zdaj izbrisani.$\rUporabniške nastavitve Dia ne bodo prizadete."
+msgid ""
+"Your old Dia directory is about to be deleted. Would you like to continue?$\r"
+"$\rNote: Any non-standard plugins that you may have installed will be "
+"deleted.$\rDia user settings will not be affected."
+msgstr ""
+"Vaša stara mapa Dia bo izbrisana. Želite nadaljevati?$\r$\rOpomba: Vsi "
+"nestandardni vtičniki, ki ste jih namestili, bodo zdaj izbrisani.$"
+"\rUporabniške nastavitve Dia ne bodo prizadete."
 
 #. Installer message: confirmatin question. Keep $\r
 #: ../installer/win32/gennsh.c:78
-msgid "The installation directory you specified already exists. Any contents$\rwill be deleted. Would you 
like to continue?"
-msgstr "Namestitvena mapa, ki ste jo navedli, že obstaja. Celotna vsebina$\rbo izbrisana. Želite 
nadaljevati?"
+msgid ""
+"The installation directory you specified already exists. Any contents$\rwill "
+"be deleted. Would you like to continue?"
+msgstr ""
+"Namestitvena mapa, ki ste jo navedli, že obstaja. Celotna vsebina$\rbo "
+"izbrisana. Želite nadaljevati?"
 
 #. Installer message: Uninstall Section Prompts. Keep $\r
 #: ../installer/win32/gennsh.c:81
-msgid "The uninstaller could not find registry entries for Dia.$\rIt is likely that another user installed 
this application."
-msgstr "Odstranitveni program ne more najti vnosov v register za program Dia.$\rNajverjetneje je ta program 
namestil drug uporabnik."
+msgid ""
+"The uninstaller could not find registry entries for Dia.$\rIt is likely that "
+"another user installed this application."
+msgstr ""
+"Odstranitveni program ne more najti vnosov v register za program Dia.$"
+"\rNajverjetneje je ta program namestil drug uporabnik."
 
 #. Installer message: Uninstall error message
 #: ../installer/win32/gennsh.c:84
@@ -2293,8 +2267,10 @@ msgstr "To bo povsem izbrisalo $INSTDIR in vse podmape. Želite nadaljevati?"
 
 #. Installer message: Uninstallation warning. Keep $\PROFILE\.dia
 #: ../installer/win32/gennsh.c:90
-msgid "This will completely delete $PROFILE\\.dia and all subdirectories. Continue?"
-msgstr "To bo povsem izbrisalo $PROFILE\\.dia in vse podmape. Želite nadaljevati?"
+msgid ""
+"This will completely delete $PROFILE\\.dia and all subdirectories. Continue?"
+msgstr ""
+"To bo povsem izbrisalo $PROFILE\\.dia in vse podmape. Želite nadaljevati?"
 
 #: ../lib/arrows.c:1891
 msgid "Lines"
@@ -2412,11 +2388,8 @@ msgstr "zapolnjena konkavna"
 msgid "Blanked Concave"
 msgstr "prazna konkavna"
 
-#: ../lib/arrows.c:1920
-#: ../lib/properties.c:81
-#: ../lib/properties.c:87
-#: ../lib/properties.h:600
-#: ../lib/properties.h:606
+#: ../lib/arrows.c:1920 ../lib/properties.c:81 ../lib/properties.c:87
+#: ../lib/properties.h:600 ../lib/properties.h:606
 msgid "Round"
 msgstr "okrogla"
 
@@ -2445,18 +2418,10 @@ msgstr "Glava puščice vrste %s ima premajhne mere, odstranjena bo.\n"
 msgid "unknown arrow"
 msgstr "neznana puščica"
 
-#: ../lib/create.c:50
-#: ../lib/create.c:100
-#: ../lib/create.c:127
-#: ../lib/create.c:160
-#: ../lib/create.c:196
-#: ../lib/create.c:228
-#: ../lib/create.c:252
-#: ../lib/create.c:284
-#: ../lib/create.c:305
-#: ../lib/create.c:335
-#: ../lib/create.c:378
-#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:398
+#: ../lib/create.c:50 ../lib/create.c:100 ../lib/create.c:127
+#: ../lib/create.c:160 ../lib/create.c:196 ../lib/create.c:228
+#: ../lib/create.c:252 ../lib/create.c:284 ../lib/create.c:305
+#: ../lib/create.c:335 ../lib/create.c:378 ../plug-ins/svg/svg-import.c:398
 #: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:144
 msgid "Can't find standard object"
 msgstr "Navadnega predmeta ni mogoče najti"
@@ -2530,38 +2495,36 @@ msgstr "Lastnosti sloga črte"
 msgid "Details…"
 msgstr "Podrobnosti …"
 
-#: ../lib/dialinestyleselector.c:124
+#: ../lib/dialinestyleselector.c:107
 msgid "line|Solid"
 msgstr "line|polna"
 
-#: ../lib/dialinestyleselector.c:130
+#: ../lib/dialinestyleselector.c:108
 msgid "line|Dashed"
 msgstr "line|črtkana"
 
-#: ../lib/dialinestyleselector.c:136
+#: ../lib/dialinestyleselector.c:109
 msgid "line|Dash-Dot"
 msgstr "line|črtica-pika"
 
-#: ../lib/dialinestyleselector.c:142
+#: ../lib/dialinestyleselector.c:110
 msgid "line|Dash-Dot-Dot"
 msgstr "line|črtica-pika-pika"
 
-#: ../lib/dialinestyleselector.c:148
+#: ../lib/dialinestyleselector.c:111
 msgid "line|Dotted"
 msgstr "line|pikčasta"
 
 #. fs->sizebox = GTK_HBOX(box);
-#: ../lib/dialinestyleselector.c:166
+#: ../lib/dialinestyleselector.c:143
 msgid "Dash length: "
 msgstr "Dolžina črtic: "
 
-#: ../lib/dialogs.c:51
-#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:314
+#: ../lib/dialogs.c:51 ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:314
 msgid "OK"
 msgstr "V redu"
 
-#: ../lib/dialogs.c:52
-#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:326
+#: ../lib/dialogs.c:52 ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:326
 msgid "Cancel"
 msgstr "Prekliči"
 
@@ -2622,9 +2585,7 @@ msgstr "Napaka ob razčlenjevanju točke p3."
 msgid "Taking rectangle value of non-rectangle node."
 msgstr "Jemanje vrednosti pravokotnika z nepravokotnega vozlišča."
 
-#: ../lib/dia_xml.c:832
-#: ../lib/dia_xml.c:843
-#: ../lib/dia_xml.c:854
+#: ../lib/dia_xml.c:832 ../lib/dia_xml.c:843 ../lib/dia_xml.c:854
 msgid "Error parsing rectangle."
 msgstr "Napaka ob razčlenjevanju pravokotnika."
 
@@ -2663,8 +2624,7 @@ msgstr "Ni mogoče naložiti pisave %s.\n"
 msgid "Transformation"
 msgstr "Pretvorba"
 
-#: ../lib/message.c:93
-#: ../lib/message.c:281
+#: ../lib/message.c:93 ../lib/message.c:281
 msgid "Warning"
 msgstr "Opozorilo"
 
@@ -2711,36 +2671,34 @@ msgstr "Samopreusmerjanje"
 msgid "Persistence"
 msgstr "Vztrajnost"
 
-#: ../lib/plug-ins.c:111
+#: ../lib/plug-ins.c:113
 msgid "???"
 msgstr "???"
 
-#: ../lib/plug-ins.c:186
+#: ../lib/plug-ins.c:188
 #, c-format
 msgid "Missing dependencies for '%s'?"
 msgstr "Manjkajo odvisnosti za '%s'?"
 
-#: ../lib/plug-ins.c:197
+#: ../lib/plug-ins.c:199
 msgid "Missing symbol 'dia_plugin_init'"
 msgstr "Manjkajoč simbol 'dia_plugin_init'"
 
-#: ../lib/plug-ins.c:205
-#: ../lib/plug-ins.c:213
+#: ../lib/plug-ins.c:207 ../lib/plug-ins.c:215
 msgid "dia_plugin_init() call failed"
 msgstr "Klic dia_plugin_init() ni uspel"
 
-#: ../lib/plug-ins.c:232
+#: ../lib/plug-ins.c:234
 #, c-format
 msgid "%s Plugin could not be unloaded"
 msgstr "Vtičnika %s ni mogoče odstraniti"
 
-#: ../lib/plug-ins.c:441
+#: ../lib/plug-ins.c:442
 msgid "Plugin Configuration"
 msgstr "Prilagoditev vtičnika"
 
-#: ../lib/propdialogs.c:324
-#: ../objects/UML/association.c:235
-#: ../objects/UML/object.c:146
+#: ../lib/propdialogs.c:324 ../objects/UML/association.c:234
+#: ../objects/UML/object.c:144
 msgid "General"
 msgstr "Splošno"
 
@@ -2768,149 +2726,114 @@ msgstr "Datum spremembe"
 msgid "URL"
 msgstr "URL"
 
-#: ../lib/prop_dict.c:235
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:43
+#: ../lib/prop_dict.c:235 ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:43
 msgid "Key"
 msgstr "Ključ"
 
-#: ../lib/prop_dict.c:242
-#: ../objects/UML/umlattribute.c:41
+#: ../lib/prop_dict.c:242 ../objects/UML/umlattribute.c:41
 #: ../objects/UML/umlparameter.c:47
 msgid "Value"
 msgstr "Vrednost"
 
-#: ../lib/properties.c:67
-#: ../lib/properties.h:587
-#: ../lib/widgets.c:273
+#: ../lib/properties.c:67 ../lib/properties.h:587 ../lib/widgets.c:269
 msgid "Left"
 msgstr "Levo"
 
-#: ../lib/properties.c:68
-#: ../lib/properties.h:588
-#: ../lib/widgets.c:274
+#: ../lib/properties.c:68 ../lib/properties.h:588 ../lib/widgets.c:270
 #: ../objects/standard/textobj.c:111
 msgid "Center"
 msgstr "Sredinsko"
 
-#: ../lib/properties.c:69
-#: ../lib/properties.h:589
-#: ../lib/widgets.c:275
+#: ../lib/properties.c:69 ../lib/properties.h:589 ../lib/widgets.c:271
 msgid "Right"
 msgstr "Desno"
 
-#: ../lib/properties.c:74
-#: ../lib/properties.h:593
+#: ../lib/properties.c:74 ../lib/properties.h:593
 msgid "Never"
 msgstr "Nikoli"
 
-#: ../lib/properties.c:75
-#: ../lib/properties.h:594
+#: ../lib/properties.c:75 ../lib/properties.h:594
 msgid "When Needed"
 msgstr "Po potrebi"
 
-#: ../lib/properties.c:76
-#: ../lib/properties.h:595
+#: ../lib/properties.c:76 ../lib/properties.h:595
 msgid "Always"
 msgstr "Vedno"
 
-#: ../lib/properties.c:80
-#: ../lib/properties.h:599
+#: ../lib/properties.c:80 ../lib/properties.h:599
 msgid "Miter"
 msgstr "Sredica"
 
-#: ../lib/properties.c:82
-#: ../lib/properties.h:601
+#: ../lib/properties.c:82 ../lib/properties.h:601
 msgid "Bevel"
 msgstr "Izbočeno"
 
-#: ../lib/properties.c:86
-#: ../lib/properties.h:605
+#: ../lib/properties.c:86 ../lib/properties.h:605
 msgid "Butt"
 msgstr "Odebeljeni konec"
 
-#: ../lib/properties.c:88
-#: ../lib/properties.h:607
+#: ../lib/properties.c:88 ../lib/properties.h:607
 msgid "Projecting"
 msgstr "Projiciranje"
 
-#: ../lib/properties.c:95
-#: ../lib/properties.h:628
-#: ../lib/properties.h:631
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:179
-#: ../objects/chronogram/chronoref.c:158
+#: ../lib/properties.c:95 ../lib/properties.h:628 ../lib/properties.h:631
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:178
+#: ../objects/chronogram/chronoref.c:157
 msgid "Line color"
 msgstr "Barva črte"
 
-#: ../lib/properties.c:96
-#: ../lib/properties.h:634
-#: ../lib/properties.h:637
+#: ../lib/properties.c:96 ../lib/properties.h:634 ../lib/properties.h:637
 msgid "Line style"
 msgstr "Slog črte"
 
-#: ../lib/properties.c:97
-#: ../lib/properties.h:653
-#: ../lib/properties.h:656
+#: ../lib/properties.c:97 ../lib/properties.h:653 ../lib/properties.h:656
 msgid "Fill color"
 msgstr "Barva polnila"
 
-#: ../lib/properties.c:98
-#: ../lib/properties.h:659
-#: ../lib/properties.h:662
+#. just to simplify transfering properties between objects
+#: ../lib/properties.c:98 ../lib/properties.h:659 ../lib/properties.h:662
+#: ../lib/standard-path.c:138
 msgid "Draw background"
 msgstr "Nariši ozadje"
 
-#: ../lib/properties.c:99
-#: ../lib/properties.h:666
+#: ../lib/properties.c:99 ../lib/properties.h:666
 msgid "Start arrow"
 msgstr "Puščica začetka"
 
-#: ../lib/properties.c:100
-#: ../lib/properties.h:669
+#: ../lib/properties.c:100 ../lib/properties.h:669
 msgid "End arrow"
 msgstr "Puščica konca"
 
-#: ../lib/properties.c:102
-#: ../lib/properties.h:679
+#: ../lib/properties.c:102 ../lib/properties.h:679
 msgid "Text alignment"
 msgstr "Poravnava besedila"
 
-#: ../lib/properties.c:103
-#: ../lib/properties.h:684
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:183
-#: ../objects/chronogram/chronoref.c:164
-#: ../objects/Database/reference.c:118
-#: ../objects/GRAFCET/condition.c:132
-#: ../objects/GRAFCET/step.c:166
-#: ../objects/GRAFCET/transition.c:142
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:455
+#: ../lib/properties.c:103 ../lib/properties.h:684
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:182
+#: ../objects/chronogram/chronoref.c:163 ../objects/Database/reference.c:118
+#: ../objects/GRAFCET/condition.c:131 ../objects/GRAFCET/step.c:165
+#: ../objects/GRAFCET/transition.c:141 ../objects/UML/class_dialog.c:455
 msgid "Font"
 msgstr "Pisava"
 
-#: ../lib/properties.c:104
-#: ../lib/properties.h:692
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:185
-#: ../objects/chronogram/chronoref.c:166
-#: ../objects/GRAFCET/condition.c:134
-#: ../objects/GRAFCET/step.c:168
-#: ../objects/GRAFCET/transition.c:144
+#: ../lib/properties.c:104 ../lib/properties.h:692
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:184
+#: ../objects/chronogram/chronoref.c:165 ../objects/GRAFCET/condition.c:133
+#: ../objects/GRAFCET/step.c:167 ../objects/GRAFCET/transition.c:143
 msgid "Font size"
 msgstr "Velikost pisave"
 
-#: ../lib/properties.c:105
-#: ../lib/properties.h:698
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:187
-#: ../objects/chronogram/chronoref.c:168
-#: ../objects/GRAFCET/step.c:170
+#: ../lib/properties.c:105 ../lib/properties.h:698
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:186
+#: ../objects/chronogram/chronoref.c:167 ../objects/GRAFCET/step.c:169
 msgid "Text color"
 msgstr "Barva besedila"
 
-#: ../lib/properties.h:640
-#: ../lib/properties.h:643
+#: ../lib/properties.h:640 ../lib/properties.h:643
 msgid "Line join"
 msgstr "Spoji črt"
 
-#: ../lib/properties.h:646
-#: ../lib/properties.h:649
+#: ../lib/properties.h:646 ../lib/properties.h:649
 msgid "Line caps"
 msgstr "Konci črt"
 
@@ -2927,8 +2850,7 @@ msgstr "Lastnost iz int v enum je zunaj obsega"
 msgid "No attribute '%s' (%p) or no data (%p) in this attribute"
 msgstr "Ni atributa '%s' (%p) ali podatkov (%p) za ta atribut"
 
-#: ../lib/prop_pixbuf.c:99
-#: ../lib/prop_pixbuf.c:146
+#: ../lib/prop_pixbuf.c:99 ../lib/prop_pixbuf.c:146
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to load image form diagram:\n"
@@ -2937,7 +2859,7 @@ msgstr ""
 "Nalaganje diagrama oblike slike ni uspelo:\n"
 "%s"
 
-#: ../lib/prop_pixbuf.c:200
+#: ../lib/prop_pixbuf.c:198
 #, c-format
 msgid ""
 "Saving inline pixbuf failed:\n"
@@ -2946,7 +2868,7 @@ msgstr ""
 "Shranjevanje vdelanega medpomnilnika slik. točk ni uspelo:\n"
 "%s"
 
-#: ../lib/prop_pixbuf.c:296
+#: ../lib/prop_pixbuf.c:294
 msgid "Cant create image data from scratch!"
 msgstr "Podatkov slike ni mogoče ustvariti iz nič!"
 
@@ -2955,8 +2877,7 @@ msgstr "Podatkov slike ni mogoče ustvariti iz nič!"
 msgid "Group with %d objects"
 msgstr "Skupina s %d predmeti"
 
-#: ../lib/sheet.c:71
-#: ../lib/sheet.c:86
+#: ../lib/sheet.c:71 ../lib/sheet.c:86
 #, c-format
 msgid ""
 "DiaObject '%s' needed in sheet '%s' was not found.\n"
@@ -2985,45 +2906,44 @@ msgstr ""
 msgid "%s: you should use object tags rather than shape tags now"
 msgstr "%s: zdaj bi morali uporabljati značke predmetov in ne značke likov"
 
-#: ../lib/standard-path.c:119
+#: ../lib/standard-path.c:122
 msgid "Stroke"
 msgstr "Poteza"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Fill
-#: ../lib/standard-path.c:120
-#: ../objects/FS/function.c:935
+#: ../lib/standard-path.c:123 ../objects/FS/function.c:934
 msgid "Fill"
 msgstr "Polni"
 
-#: ../lib/standard-path.c:121
+#: ../lib/standard-path.c:124
 msgid "Fill & Stroke"
 msgstr "Polnilo in poteza"
 
-#: ../lib/standard-path.c:126
+#: ../lib/standard-path.c:129
 msgid "Bezier points"
 msgstr "Točke Bezier"
 
-#: ../lib/standard-path.c:127
+#: ../lib/standard-path.c:130
 msgid "Drawing"
 msgstr "Risba"
 
-#: ../lib/standard-path.c:134
+#: ../lib/standard-path.c:139
 msgid "Draw Control Lines"
 msgstr "Nariši nadzorne črte"
 
-#: ../lib/standard-path.c:457
+#: ../lib/standard-path.c:464
 msgid "Convert to Bezier"
 msgstr "Pretvori v Bezierjevo krivuljo"
 
-#: ../lib/standard-path.c:458
+#: ../lib/standard-path.c:465
 msgid "Show Control Lines"
 msgstr "Pokaži nadzorne črte"
 
-#: ../lib/widgets.c:394
+#: ../lib/widgets.c:390
 msgid "Select image file"
 msgstr "Izberite datoteko s sliko"
 
-#: ../lib/widgets.c:445
+#: ../lib/widgets.c:441
 msgid "Browse"
 msgstr "Prebrskaj"
 
@@ -3103,24 +3023,23 @@ msgstr "Predmeti diagramov arhitekturne analize in jezika oblikovanja"
 msgid "Chronogram diagram objects"
 msgstr "Predmeti kronogramskega diagrama"
 
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:148
-#: ../sheets/AADL.sheet.in.h:5
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:147 ../sheets/AADL.sheet.in.h:5
 msgid "Data"
 msgstr "Podatek"
 
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:150
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:149
 msgid "Data name"
 msgstr "Ime podatka"
 
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:152
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:151
 msgid "Events"
 msgstr "Dogodki"
 
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:155
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:154
 msgid "Event specification"
 msgstr "Opredelitev dogodka"
 
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:156
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:155
 msgid ""
 "@ time  set the pointer to an absolute time.\n"
 "( duration set the signal up, then wait 'duration'.\n"
@@ -3134,59 +3053,58 @@ msgstr ""
 "u trajanje postavi signal v \"neznano\" stanje in nato počaka 'trajanje'.\n"
 "Primer : @ 1,0 (2,0)1,0(2,0)\n"
 
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:162
-#: ../objects/UML/umloperation.c:79
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:161 ../objects/UML/umloperation.c:79
 msgid "Parameters"
 msgstr "Parametri"
 
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:164
-#: ../objects/chronogram/chronoref.c:146
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:163
+#: ../objects/chronogram/chronoref.c:145
 msgid "Start time"
 msgstr "Čas pričetka"
 
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:166
-#: ../objects/chronogram/chronoref.c:148
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:165
+#: ../objects/chronogram/chronoref.c:147
 msgid "End time"
 msgstr "Čas zaključka"
 
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:168
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:167
 msgid "Rise time"
 msgstr "Čas dviga"
 
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:170
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:169
 msgid "Fall time"
 msgstr "Čas spusta"
 
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:171
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:170
 msgid "Multi-bit data"
 msgstr "Več bitni podatki"
 
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:173
-#: ../objects/chronogram/chronoref.c:156
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:172
+#: ../objects/chronogram/chronoref.c:155
 msgid "Aspect"
 msgstr "Razmerje"
 
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:175
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:174
 msgid "Data color"
 msgstr "Barva podatka"
 
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:177
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:176
 msgid "Data line width"
 msgstr "Debelina črte podatka"
 
-#: ../objects/chronogram/chronoref.c:144
+#: ../objects/chronogram/chronoref.c:143
 msgid "Time data"
 msgstr "Podatki o času"
 
-#: ../objects/chronogram/chronoref.c:150
+#: ../objects/chronogram/chronoref.c:149
 msgid "Major time step"
 msgstr "Veliki korak časa"
 
-#: ../objects/chronogram/chronoref.c:152
+#: ../objects/chronogram/chronoref.c:151
 msgid "Minor time step"
 msgstr "Mali korak časa"
 
-#: ../objects/chronogram/chronoref.c:162
+#: ../objects/chronogram/chronoref.c:161
 msgid "Minor step line width"
 msgstr "Debelina črte malega kazalca časa:"
 
@@ -3198,27 +3116,21 @@ msgstr "Po meri"
 msgid "Custom XML shapes loader"
 msgstr "Nalagalnik likov XML po meri"
 
-#: ../objects/custom/custom_object.c:199
-#: ../objects/custom/custom_object.c:232
+#: ../objects/custom/custom_object.c:199 ../objects/custom/custom_object.c:232
 msgid "Flip horizontal"
 msgstr "Prevrni vodoravno"
 
-#: ../objects/custom/custom_object.c:201
-#: ../objects/custom/custom_object.c:234
+#: ../objects/custom/custom_object.c:201 ../objects/custom/custom_object.c:234
 msgid "Flip vertical"
 msgstr "Prevrni navpično"
 
-#: ../objects/custom/custom_object.c:204
-#: ../objects/custom/custom_object.c:237
+#: ../objects/custom/custom_object.c:204 ../objects/custom/custom_object.c:237
 msgid "Scale of the subshapes"
 msgstr "Merilo podlikov"
 
-#: ../objects/custom/custom_object.c:218
-#: ../objects/flowchart/box.c:153
-#: ../objects/flowchart/diamond.c:151
-#: ../objects/flowchart/ellipse.c:150
-#: ../objects/flowchart/parallelogram.c:155
-#: ../objects/SADT/box.c:136
+#: ../objects/custom/custom_object.c:218 ../objects/flowchart/box.c:152
+#: ../objects/flowchart/diamond.c:150 ../objects/flowchart/ellipse.c:149
+#: ../objects/flowchart/parallelogram.c:154 ../objects/SADT/box.c:135
 msgid "Text padding"
 msgstr "Blazinjenje besedila"
 
@@ -3245,7 +3157,8 @@ msgstr "Nalagalnik črt XML po meri"
 
 #: ../objects/custom_lines/custom_linetypes.c:259
 msgid "INTERNAL: CustomLines: Illegal line type in LineInfo object."
-msgstr "NOTRANJA NAPAKA: Črte po meri: neveljavna vrsta črte v predmetu LineInfo"
+msgstr ""
+"NOTRANJA NAPAKA: Črte po meri: neveljavna vrsta črte v predmetu LineInfo"
 
 #: ../objects/custom/shape_info.c:170
 #, c-format
@@ -3256,31 +3169,31 @@ msgstr ""
 "Datoteka '%s' nima veljavne poti.\n"
 "Podatki svg:path se morajo pričeti z moveto."
 
-#: ../objects/Database/compound.c:198
+#: ../objects/Database/compound.c:196
 msgid "Number of arms"
 msgstr "Število rok"
 
-#: ../objects/Database/compound.c:221
+#: ../objects/Database/compound.c:219
 msgid "Flip arms vertically"
 msgstr "Prevrni roke navpično"
 
-#: ../objects/Database/compound.c:223
+#: ../objects/Database/compound.c:221
 msgid "Flip arms horizontally"
 msgstr "Prevrni roke vodoravno"
 
-#: ../objects/Database/compound.c:225
+#: ../objects/Database/compound.c:223
 msgid "Center mount point vertically"
 msgstr "Navpično središči priklopno točko"
 
-#: ../objects/Database/compound.c:227
+#: ../objects/Database/compound.c:225
 msgid "Center mount point horizontally"
 msgstr "Vodoravno središči priklopno točko"
 
-#: ../objects/Database/compound.c:229
+#: ../objects/Database/compound.c:227
 msgid "Center mount point"
 msgstr "Središči priklopno točko"
 
-#: ../objects/Database/compound.c:234
+#: ../objects/Database/compound.c:232
 msgid "Compound"
 msgstr "Komponenta"
 
@@ -3288,11 +3201,9 @@ msgstr "Komponenta"
 msgid "Entity/Relationship table diagram objects"
 msgstr "Predmeti diagrama tabele entitet/odnosov"
 
-#: ../objects/Database/reference.c:109
-#: ../objects/flowchart/box.c:151
-#: ../objects/standard/box.c:138
-#: ../objects/standard/polyline.c:107
-#: ../objects/standard/zigzagline.c:107
+#: ../objects/Database/reference.c:109 ../objects/flowchart/box.c:150
+#: ../objects/standard/box.c:138 ../objects/standard/polyline.c:107
+#: ../objects/standard/zigzagline.c:106
 msgid "Corner radius"
 msgstr "Radij vogala"
 
@@ -3304,203 +3215,162 @@ msgstr "Začni opis"
 msgid "End description"
 msgstr "Končaj opis"
 
-#: ../objects/Database/reference.c:121
-#: ../objects/Database/table.c:214
-#: ../objects/Database/table.c:216
-#: ../objects/Database/table.c:218
-#: ../objects/UML/association.c:248
-#: ../objects/UML/association.c:259
-#: ../objects/UML/association.c:261
-#: ../objects/UML/association.c:263
-#: ../objects/UML/association.c:265
-#: ../objects/UML/association.c:267
-#: ../objects/UML/class.c:215
-#: ../objects/UML/class.c:217
-#: ../objects/UML/class.c:219
-#: ../objects/UML/class.c:221
-#: ../objects/UML/class.c:223
-#: ../objects/UML/class.c:225
+#: ../objects/Database/reference.c:121 ../objects/Database/table.c:212
+#: ../objects/Database/table.c:214 ../objects/Database/table.c:216
+#: ../objects/UML/association.c:247 ../objects/UML/association.c:258
+#: ../objects/UML/association.c:260 ../objects/UML/association.c:262
+#: ../objects/UML/association.c:264 ../objects/UML/association.c:266
+#: ../objects/UML/class.c:215 ../objects/UML/class.c:217
+#: ../objects/UML/class.c:219 ../objects/UML/class.c:221
+#: ../objects/UML/class.c:223 ../objects/UML/class.c:225
 msgid " "
 msgstr " "
 
-#: ../objects/Database/reference.c:145
-#: ../objects/ER/participation.c:405
-#: ../objects/FS/flow-ortho.c:627
-#: ../objects/GRAFCET/vector.c:311
-#: ../objects/SADT/arrow.c:463
-#: ../objects/standard/zigzagline.c:448
-#: ../objects/UML/association.c:867
-#: ../objects/UML/component_feature.c:189
-#: ../objects/UML/dependency.c:381
-#: ../objects/UML/generalization.c:378
-#: ../objects/UML/realizes.c:368
-#: ../objects/UML/transition.c:172
+#: ../objects/Database/reference.c:145 ../objects/ER/participation.c:404
+#: ../objects/FS/flow-ortho.c:627 ../objects/GRAFCET/vector.c:309
+#: ../objects/SADT/arrow.c:462 ../objects/standard/zigzagline.c:446
+#: ../objects/UML/association.c:866 ../objects/UML/component_feature.c:189
+#: ../objects/UML/dependency.c:380 ../objects/UML/generalization.c:377
+#: ../objects/UML/realizes.c:367 ../objects/UML/transition.c:172
 msgid "Add segment"
 msgstr "Dodaj odsek"
 
-#: ../objects/Database/reference.c:146
-#: ../objects/ER/participation.c:406
-#: ../objects/FS/flow-ortho.c:628
-#: ../objects/GRAFCET/vector.c:312
-#: ../objects/SADT/arrow.c:464
-#: ../objects/standard/zigzagline.c:449
-#: ../objects/UML/association.c:868
-#: ../objects/UML/component_feature.c:190
-#: ../objects/UML/dependency.c:382
-#: ../objects/UML/generalization.c:379
-#: ../objects/UML/realizes.c:369
-#: ../objects/UML/transition.c:173
+#: ../objects/Database/reference.c:146 ../objects/ER/participation.c:405
+#: ../objects/FS/flow-ortho.c:628 ../objects/GRAFCET/vector.c:310
+#: ../objects/SADT/arrow.c:463 ../objects/standard/zigzagline.c:447
+#: ../objects/UML/association.c:867 ../objects/UML/component_feature.c:190
+#: ../objects/UML/dependency.c:381 ../objects/UML/generalization.c:378
+#: ../objects/UML/realizes.c:368 ../objects/UML/transition.c:173
 msgid "Delete segment"
 msgstr "Izbriši odsek"
 
-#: ../objects/Database/reference.c:152
-#: ../sheets/Database.sheet.in.h:4
+#: ../objects/Database/reference.c:152 ../sheets/Database.sheet.in.h:4
 msgid "Reference"
 msgstr "Navezave"
 
-#: ../objects/Database/table.c:142
-#: ../objects/Database/table.c:183
-#: ../objects/Database/table.c:211
-#: ../objects/UML/class.c:144
-#: ../objects/UML/class.c:211
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:486
-#: ../objects/UML/umlattribute.c:43
-#: ../objects/UML/umloperation.c:66
-#: ../objects/UML/umlparameter.c:49
-#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:18
+#: ../objects/Database/table.c:140 ../objects/Database/table.c:181
+#: ../objects/Database/table.c:209 ../objects/UML/class.c:144
+#: ../objects/UML/class.c:211 ../objects/UML/class_dialog.c:486
+#: ../objects/UML/umlattribute.c:43 ../objects/UML/umloperation.c:66
+#: ../objects/UML/umlparameter.c:49 ../sheets/SDL.sheet.in.h:18
 msgid "Comment"
 msgstr "Opomba"
 
-#: ../objects/Database/table.c:144
+#: ../objects/Database/table.c:142
 msgid "Primary"
 msgstr "Osnovni"
 
-#: ../objects/Database/table.c:144
+#: ../objects/Database/table.c:142
 msgid "Primary key"
 msgstr "Osnovni ključ"
 
-#: ../objects/Database/table.c:146
+#: ../objects/Database/table.c:144
 msgid "Nullable"
 msgstr "Ničelno"
 
-#: ../objects/Database/table.c:148
+#: ../objects/Database/table.c:146
 msgid "Unique"
 msgstr "Enoznačno"
 
-#: ../objects/Database/table.c:150
+#: ../objects/Database/table.c:148
 msgid "Default"
 msgstr "Privzeto"
 
-#: ../objects/Database/table.c:150
+#: ../objects/Database/table.c:148
 msgid "Default value"
 msgstr "Privzeta vrednost"
 
 #. init data
-#: ../objects/Database/table.c:179
-#: ../objects/Database/table.c:269
-#: ../objects/Database/table.c:376
-#: ../sheets/Database.sheet.in.h:3
+#: ../objects/Database/table.c:177 ../objects/Database/table.c:267
+#: ../objects/Database/table.c:374 ../sheets/Database.sheet.in.h:3
 msgid "Table"
 msgstr "Razpredelnica"
 
-#: ../objects/Database/table.c:188
+#: ../objects/Database/table.c:186
 msgid "Visible comments"
 msgstr "Vidne opombe"
 
-#: ../objects/Database/table.c:190
+#: ../objects/Database/table.c:188
 msgid "Underline primary keys"
 msgstr "Podčrtaj osnovne ključe"
 
-#: ../objects/Database/table.c:193
-#: ../objects/UML/class.c:159
+#: ../objects/Database/table.c:191 ../objects/UML/class.c:159
 msgid "Comment tagging"
 msgstr "Označevanje opomb"
 
-#: ../objects/Database/table.c:195
+#: ../objects/Database/table.c:193
 msgid "Use bold font for primary keys"
 msgstr "Uporabi odobeljeno pisavo za osnovne ključe"
 
-#: ../objects/Database/table.c:198
-#: ../objects/UML/class.c:181
-#: ../objects/UML/object.c:152
+#: ../objects/Database/table.c:196 ../objects/UML/class.c:181
+#: ../objects/UML/object.c:150
 msgid "Attributes"
 msgstr "Atributi"
 
 #. umlformalparameters_extra
 #. all this just to make the defaults selectable ...
-#: ../objects/Database/table.c:202
-#: ../objects/UML/association.c:270
-#: ../objects/UML/class.c:196
-#: ../objects/UML/object.c:161
+#: ../objects/Database/table.c:200 ../objects/UML/association.c:269
+#: ../objects/UML/class.c:196 ../objects/UML/object.c:159
 msgid "Style"
 msgstr "Slog"
 
-#: ../objects/Database/table.c:203
-#: ../objects/UML/class.c:197
+#: ../objects/Database/table.c:201 ../objects/UML/class.c:197
 msgid "Fonts"
 msgstr "Pisave"
 
 #. property rows
-#: ../objects/Database/table.c:207
-#: ../objects/SADT/arrow.c:136
-#: ../objects/UML/class.c:201
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:461
+#: ../objects/Database/table.c:205 ../objects/SADT/arrow.c:135
+#: ../objects/UML/class.c:201 ../objects/UML/class_dialog.c:461
 msgid "Normal"
 msgstr "Običajna"
 
-#: ../objects/Database/table.c:209
+#: ../objects/Database/table.c:207
 msgid "Table name"
 msgstr "Ime tabele"
 
-#: ../objects/Database/table.c:264
-#: ../objects/UML/class.c:342
+#: ../objects/Database/table.c:262 ../objects/UML/class.c:342
 msgid "Show comments"
 msgstr "Pokaži opombe"
 
-#: ../objects/ER/attribute.c:153
-#: ../objects/ER/entity.c:135
-#: ../objects/ER/relationship.c:140
+#: ../objects/ER/attribute.c:152 ../objects/ER/entity.c:134
+#: ../objects/ER/relationship.c:139
 #: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:517
 #: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:777
 #: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:977
-#: ../objects/UML/class_templates_dialog.c:436
-#: ../objects/UML/dependency.c:133
-#: ../objects/UML/generalization.c:130
-#: ../objects/UML/realizes.c:130
+#: ../objects/UML/class_templates_dialog.c:436 ../objects/UML/dependency.c:132
+#: ../objects/UML/generalization.c:129 ../objects/UML/realizes.c:129
 msgid "Name:"
 msgstr "Ime:"
 
-#: ../objects/ER/attribute.c:155
+#: ../objects/ER/attribute.c:154
 msgid "Key:"
 msgstr "Ključ:"
 
-#: ../objects/ER/attribute.c:157
+#: ../objects/ER/attribute.c:156
 msgid "Weak key:"
 msgstr "Šibak ključ:"
 
-#: ../objects/ER/attribute.c:159
+#: ../objects/ER/attribute.c:158
 msgid "Derived:"
 msgstr "Izpeljan:"
 
-#: ../objects/ER/attribute.c:161
+#: ../objects/ER/attribute.c:160
 msgid "Multivalue:"
 msgstr "Več vrednosti:"
 
-#: ../objects/ER/attribute.c:434
-#: ../sheets/ER.sheet.in.h:6
+#: ../objects/ER/attribute.c:433 ../sheets/ER.sheet.in.h:6
 msgid "Attribute"
 msgstr "Atribut"
 
-#: ../objects/ER/entity.c:137
+#: ../objects/ER/entity.c:136
 msgid "Weak:"
 msgstr "Šibak:"
 
-#: ../objects/ER/entity.c:139
+#: ../objects/ER/entity.c:138
 msgid "Associative:"
 msgstr "Združevalen:"
 
-#: ../objects/ER/entity.c:413
-#: ../objects/UML/classicon.c:130
+#: ../objects/ER/entity.c:412 ../objects/UML/classicon.c:129
 #: ../sheets/ER.sheet.in.h:3
 msgid "Entity"
 msgstr "Entiteta"
@@ -3509,28 +3379,27 @@ msgstr "Entiteta"
 msgid "Entity/Relationship diagram objects"
 msgstr "Diagramski predmeti entitet/relacij"
 
-#: ../objects/ER/participation.c:117
+#: ../objects/ER/participation.c:116
 msgid "Total:"
 msgstr "Skupaj:"
 
-#: ../objects/ER/relationship.c:142
+#: ../objects/ER/relationship.c:141
 msgid "Left Cardinality:"
 msgstr "Kardinalnost levo:"
 
-#: ../objects/ER/relationship.c:144
+#: ../objects/ER/relationship.c:143
 msgid "Right Cardinality:"
 msgstr "Kardinalnost desno:"
 
-#: ../objects/ER/relationship.c:146
+#: ../objects/ER/relationship.c:145
 msgid "Rotate:"
 msgstr "Zasukaj:"
 
-#: ../objects/ER/relationship.c:148
+#: ../objects/ER/relationship.c:147
 msgid "Identifying:"
 msgstr "Označujoč:"
 
-#: ../objects/ER/relationship.c:457
-#: ../sheets/ER.sheet.in.h:5
+#: ../objects/ER/relationship.c:456 ../sheets/ER.sheet.in.h:5
 msgid "Relationship"
 msgstr "Relacija"
 
@@ -3538,25 +3407,21 @@ msgstr "Relacija"
 msgid "Flowchart objects"
 msgstr "Predmeti diagrama poteka"
 
-#: ../objects/flowchart/parallelogram.c:153
+#: ../objects/flowchart/parallelogram.c:152
 msgid "Shear angle"
 msgstr "Kot rezanja"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy
-#: ../objects/FS/flow.c:135
-#: ../objects/FS/flow.c:626
-#: ../objects/FS/flow-ortho.c:158
-#: ../objects/FS/flow-ortho.c:624
-#: ../objects/FS/function.c:1097
+#: ../objects/FS/flow.c:135 ../objects/FS/flow.c:626
+#: ../objects/FS/flow-ortho.c:158 ../objects/FS/flow-ortho.c:624
+#: ../objects/FS/function.c:1096
 msgid "Energy"
 msgstr "Energija"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Material
-#: ../objects/FS/flow.c:136
-#: ../objects/FS/flow.c:627
-#: ../objects/FS/flow-ortho.c:159
-#: ../objects/FS/flow-ortho.c:625
-#: ../objects/FS/function.c:1073
+#: ../objects/FS/flow.c:136 ../objects/FS/flow.c:627
+#: ../objects/FS/flow-ortho.c:159 ../objects/FS/flow-ortho.c:625
+#: ../objects/FS/function.c:1072
 msgid "Material"
 msgstr "Material"
 
@@ -3564,23 +3429,16 @@ msgstr "Material"
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Signal
 #. Translators: Menu item Noun/Signal
 #. Translators: Menu item Noun/Signal/Signal
-#: ../objects/FS/flow.c:137
-#: ../objects/FS/flow.c:628
-#: ../objects/FS/flow-ortho.c:160
-#: ../objects/FS/flow-ortho.c:626
-#: ../objects/FS/function.c:1035
-#: ../objects/FS/function.c:1037
-#: ../objects/FS/function.c:1173
-#: ../objects/FS/function.c:1175
+#: ../objects/FS/flow.c:137 ../objects/FS/flow.c:628
+#: ../objects/FS/flow-ortho.c:160 ../objects/FS/flow-ortho.c:626
+#: ../objects/FS/function.c:1034 ../objects/FS/function.c:1036
+#: ../objects/FS/function.c:1172 ../objects/FS/function.c:1174
 msgid "Signal"
 msgstr "Signal"
 
-#: ../objects/FS/flow.c:144
-#: ../objects/FS/flow-ortho.c:167
-#: ../objects/Istar/link.c:161
-#: ../objects/Jackson/phenomenon.c:145
-#: ../objects/KAOS/metaandorrel.c:165
-#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:172
+#: ../objects/FS/flow.c:144 ../objects/FS/flow-ortho.c:167
+#: ../objects/Istar/link.c:161 ../objects/Jackson/phenomenon.c:145
+#: ../objects/KAOS/metaandorrel.c:165 ../objects/KAOS/metabinrel.c:172
 #: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:528
 #: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:788
 #: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:988
@@ -3592,341 +3450,319 @@ msgstr "Vrsta:"
 msgid "Function structure diagram objects"
 msgstr "Diagramski predmeti funkcijskih struktur"
 
-#: ../objects/FS/function.c:142
+#: ../objects/FS/function.c:141
 msgid "Wish function"
 msgstr "Želena funkcija"
 
-#: ../objects/FS/function.c:144
+#: ../objects/FS/function.c:143
 msgid "User function"
 msgstr "Uporabniška funkcija"
 
 #. Translators: Menu item Verb
-#: ../objects/FS/function.c:677
+#: ../objects/FS/function.c:676
 msgid "Verb"
 msgstr "Glagol"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Channel
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport/Channel
-#: ../objects/FS/function.c:679
-#: ../objects/FS/function.c:681
-#: ../objects/FS/function.c:721
+#: ../objects/FS/function.c:678 ../objects/FS/function.c:680
+#: ../objects/FS/function.c:720
 msgid "Channel"
 msgstr "Kanaliziraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Input
-#: ../objects/FS/function.c:687
-#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:164
+#: ../objects/FS/function.c:686 ../objects/KAOS/metabinrel.c:164
 msgid "Input"
 msgstr "Vnesi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Receive
-#: ../objects/FS/function.c:689
+#: ../objects/FS/function.c:688
 msgid "Receive"
 msgstr "Sprejmi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Allow
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Allow
-#: ../objects/FS/function.c:691
-#: ../objects/FS/function.c:963
+#: ../objects/FS/function.c:690 ../objects/FS/function.c:962
 msgid "Allow"
 msgstr "Dovoli"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Form Entrance
-#: ../objects/FS/function.c:693
+#: ../objects/FS/function.c:692
 msgid "Form Entrance"
 msgstr "Tvori vhod"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Capture
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Capture
-#: ../objects/FS/function.c:695
-#: ../objects/FS/function.c:929
+#: ../objects/FS/function.c:694 ../objects/FS/function.c:928
 msgid "Capture"
 msgstr "Zajemi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Discharge
-#: ../objects/FS/function.c:701
+#: ../objects/FS/function.c:700
 msgid "Discharge"
 msgstr "Spusti"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Eject
-#: ../objects/FS/function.c:703
+#: ../objects/FS/function.c:702
 msgid "Eject"
 msgstr "Izvrzi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Dispose
-#: ../objects/FS/function.c:705
+#: ../objects/FS/function.c:704
 msgid "Dispose"
 msgstr "Odvrzi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transfer
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit/Transfer
-#: ../objects/FS/function.c:709
-#: ../objects/FS/function.c:711
-#: ../objects/FS/function.c:729
+#: ../objects/FS/function.c:708 ../objects/FS/function.c:710
+#: ../objects/FS/function.c:728
 msgid "Transfer"
 msgstr "Prenesi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport/Transport
-#: ../objects/FS/function.c:713
-#: ../objects/FS/function.c:715
+#: ../objects/FS/function.c:712 ../objects/FS/function.c:714
 msgid "Transport"
 msgstr "Transportiraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport/Lift
-#: ../objects/FS/function.c:717
+#: ../objects/FS/function.c:716
 msgid "Lift"
 msgstr "Dvigni"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport/Move
-#: ../objects/FS/function.c:719
+#: ../objects/FS/function.c:718
 msgid "Move"
 msgstr "Premakni"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit/Transmit
-#: ../objects/FS/function.c:723
-#: ../objects/FS/function.c:725
+#: ../objects/FS/function.c:722 ../objects/FS/function.c:724
 msgid "Transmit"
 msgstr "Oddaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit/Conduct
-#: ../objects/FS/function.c:727
+#: ../objects/FS/function.c:726
 msgid "Conduct"
 msgstr "Poveži"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit/Convey
-#: ../objects/FS/function.c:731
+#: ../objects/FS/function.c:730
 msgid "Convey"
 msgstr "Podaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide/Guide
-#: ../objects/FS/function.c:733
-#: ../objects/FS/function.c:735
-#: ../objects/FS/function.c:737
+#: ../objects/FS/function.c:732 ../objects/FS/function.c:734
+#: ../objects/FS/function.c:736
 msgid "Guide"
 msgstr "Vodi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide/Direct
-#: ../objects/FS/function.c:739
+#: ../objects/FS/function.c:738
 msgid "Direct"
 msgstr "Usmeri"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide/Straighten
-#: ../objects/FS/function.c:741
+#: ../objects/FS/function.c:740
 msgid "Straighten"
 msgstr "Poravnaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide/Steer
-#: ../objects/FS/function.c:743
+#: ../objects/FS/function.c:742
 msgid "Steer"
 msgstr "Upočasni"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Translate
-#: ../objects/FS/function.c:745
+#: ../objects/FS/function.c:744
 msgid "Translate"
 msgstr "Prevedi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Rotate
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Rotate/Rotate
-#: ../objects/FS/function.c:747
-#: ../objects/FS/function.c:749
+#: ../objects/FS/function.c:746 ../objects/FS/function.c:748
 msgid "Rotate"
 msgstr "Zasukaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Rotate/Turn
-#: ../objects/FS/function.c:751
+#: ../objects/FS/function.c:750
 msgid "Turn"
 msgstr "Obrni"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Rotate/Spin
-#: ../objects/FS/function.c:753
+#: ../objects/FS/function.c:752
 msgid "Spin"
 msgstr "Zavrti"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Allow DOF
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Allow DOF/Allow DOF
-#: ../objects/FS/function.c:755
-#: ../objects/FS/function.c:757
+#: ../objects/FS/function.c:754 ../objects/FS/function.c:756
 msgid "Allow DOF"
 msgstr "Dovoli DOF"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Allow DOF/Constrain
-#: ../objects/FS/function.c:759
+#: ../objects/FS/function.c:758
 msgid "Constrain"
 msgstr "Omeji"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Allow DOF/Unlock
-#: ../objects/FS/function.c:761
+#: ../objects/FS/function.c:760
 msgid "Unlock"
 msgstr "Odkleni"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Support
-#: ../objects/FS/function.c:763
-#: ../objects/FS/function.c:765
+#: ../objects/FS/function.c:762 ../objects/FS/function.c:764
 msgid "Support"
 msgstr "Podpri"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Stop
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Stop
-#: ../objects/FS/function.c:767
-#: ../objects/FS/function.c:769
+#: ../objects/FS/function.c:766 ../objects/FS/function.c:768
 #: ../sheets/SDL.sheet.in.h:16
 msgid "Stop"
 msgstr "Ustavi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Insulate
-#: ../objects/FS/function.c:771
+#: ../objects/FS/function.c:770
 msgid "Insulate"
 msgstr "Izoliraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Protect
-#: ../objects/FS/function.c:773
+#: ../objects/FS/function.c:772
 msgid "Protect"
 msgstr "Zaščiti"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Prevent
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Prevent
-#: ../objects/FS/function.c:775
-#: ../objects/FS/function.c:965
+#: ../objects/FS/function.c:774 ../objects/FS/function.c:964
 msgid "Prevent"
 msgstr "Prepreči"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Shield
-#: ../objects/FS/function.c:777
+#: ../objects/FS/function.c:776
 msgid "Shield"
 msgstr "Ščiti"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Inhibit
-#: ../objects/FS/function.c:779
+#: ../objects/FS/function.c:778
 msgid "Inhibit"
 msgstr "Oviraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Stabilize
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Stabilize/Stabilize
-#: ../objects/FS/function.c:781
-#: ../objects/FS/function.c:783
+#: ../objects/FS/function.c:780 ../objects/FS/function.c:782
 msgid "Stabilize"
 msgstr "Stabiliziraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Stabilize/Steady
-#: ../objects/FS/function.c:785
+#: ../objects/FS/function.c:784
 msgid "Steady"
 msgstr "Umiri"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Secure
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Secure
-#: ../objects/FS/function.c:787
-#: ../objects/FS/function.c:789
+#: ../objects/FS/function.c:786 ../objects/FS/function.c:788
 msgid "Secure"
 msgstr "Zavaruj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Attach
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Couple/Attach
-#: ../objects/FS/function.c:791
-#: ../objects/FS/function.c:823
+#: ../objects/FS/function.c:790 ../objects/FS/function.c:822
 msgid "Attach"
 msgstr "Pripni"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Mount
-#: ../objects/FS/function.c:793
+#: ../objects/FS/function.c:792
 msgid "Mount"
 msgstr "Priklopi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Lock
-#: ../objects/FS/function.c:795
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:42
+#: ../objects/FS/function.c:794 ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:42
 msgid "Lock"
 msgstr "Zakleni"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Fasten
-#: ../objects/FS/function.c:797
+#: ../objects/FS/function.c:796
 msgid "Fasten"
 msgstr "Zategni"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Hold
-#: ../objects/FS/function.c:799
+#: ../objects/FS/function.c:798
 msgid "Hold"
 msgstr "Drži"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Position
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Position/Position
-#: ../objects/FS/function.c:801
-#: ../objects/FS/function.c:803
+#: ../objects/FS/function.c:800 ../objects/FS/function.c:802
 #: ../objects/Istar/actor.c:68
 msgid "Position"
 msgstr "Pozicioniraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Position/Orient
-#: ../objects/FS/function.c:805
+#: ../objects/FS/function.c:804
 msgid "Orient"
 msgstr "Orientiraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Connect
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Connect
-#: ../objects/FS/function.c:811
-#: ../objects/FS/function.c:813
+#: ../objects/FS/function.c:810 ../objects/FS/function.c:812
 msgid "Connect"
 msgstr "Poveži"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Couple
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Couple/Couple
-#: ../objects/FS/function.c:815
-#: ../objects/FS/function.c:817
+#: ../objects/FS/function.c:814 ../objects/FS/function.c:816
 msgid "Couple"
 msgstr "Poparčkaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Couple/Join
-#: ../objects/FS/function.c:819
+#: ../objects/FS/function.c:818
 msgid "Join"
 msgstr "Spoji"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Couple/Assemble
-#: ../objects/FS/function.c:821
+#: ../objects/FS/function.c:820
 msgid "Assemble"
 msgstr "Sestavi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Mix
-#: ../objects/FS/function.c:825
-#: ../objects/FS/function.c:827
+#: ../objects/FS/function.c:824 ../objects/FS/function.c:826
 msgid "Mix"
 msgstr "Zmešaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Combine
-#: ../objects/FS/function.c:829
+#: ../objects/FS/function.c:828
 msgid "Combine"
 msgstr "Združi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Blend
-#: ../objects/FS/function.c:831
+#: ../objects/FS/function.c:830
 msgid "Blend"
 msgstr "Ukrivi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Add
-#: ../objects/FS/function.c:833
+#: ../objects/FS/function.c:832
 msgid "Add"
 msgstr "Dodaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Pack
-#: ../objects/FS/function.c:835
+#: ../objects/FS/function.c:834
 msgid "Pack"
 msgstr "Pakiraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Coalesce
-#: ../objects/FS/function.c:837
+#: ../objects/FS/function.c:836
 msgid "Coalesce"
 msgstr "Zlij"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Branch
-#: ../objects/FS/function.c:839
-#: ../objects/FS/function.c:841
+#: ../objects/FS/function.c:838 ../objects/FS/function.c:840
 #: ../sheets/UML.sheet.in.h:30
 msgid "Branch"
 msgstr "Razvejaj"
@@ -3934,761 +3770,734 @@ msgstr "Razvejaj"
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Separate
-#: ../objects/FS/function.c:843
-#: ../objects/FS/function.c:845
-#: ../objects/FS/function.c:847
+#: ../objects/FS/function.c:842 ../objects/FS/function.c:844
+#: ../objects/FS/function.c:846
 msgid "Separate"
 msgstr "Loči"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Switch
-#: ../objects/FS/function.c:849
+#: ../objects/FS/function.c:848
 msgid "Switch"
 msgstr "Preklopi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Divide
-#: ../objects/FS/function.c:851
+#: ../objects/FS/function.c:850
 msgid "Divide"
 msgstr "Razdeli"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Release
-#: ../objects/FS/function.c:853
+#: ../objects/FS/function.c:852
 msgid "Release"
 msgstr "Spusti"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Detach
-#: ../objects/FS/function.c:855
+#: ../objects/FS/function.c:854
 msgid "Detach"
 msgstr "Odpni"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Disconnect
-#: ../objects/FS/function.c:857
+#: ../objects/FS/function.c:856
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Prekini povezavo"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Cut
-#: ../objects/FS/function.c:863
+#: ../objects/FS/function.c:862
 msgid "Cut"
 msgstr "Prereži"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Polish
-#: ../objects/FS/function.c:865
+#: ../objects/FS/function.c:864
 msgid "Polish"
 msgstr "Lošči"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Sand
-#: ../objects/FS/function.c:867
+#: ../objects/FS/function.c:866
 msgid "Sand"
 msgstr "Peskaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Drill
-#: ../objects/FS/function.c:869
+#: ../objects/FS/function.c:868
 msgid "Drill"
 msgstr "Vrtaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Lathe
-#: ../objects/FS/function.c:871
+#: ../objects/FS/function.c:870
 msgid "Lathe"
 msgstr "Struži"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Refine
-#: ../objects/FS/function.c:873
-#: ../objects/FS/function.c:875
+#: ../objects/FS/function.c:872 ../objects/FS/function.c:874
 msgid "Refine"
 msgstr "Izpili"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Purify
-#: ../objects/FS/function.c:877
+#: ../objects/FS/function.c:876
 msgid "Purify"
 msgstr "Očisti"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Strain
-#: ../objects/FS/function.c:879
+#: ../objects/FS/function.c:878
 msgid "Strain"
 msgstr "Nategni"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Filter
-#: ../objects/FS/function.c:881
+#: ../objects/FS/function.c:880
 msgid "Filter"
 msgstr "Odberi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Percolate
-#: ../objects/FS/function.c:883
+#: ../objects/FS/function.c:882
 msgid "Percolate"
 msgstr "Filtriraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Clear
-#: ../objects/FS/function.c:885
+#: ../objects/FS/function.c:884
 msgid "Clear"
 msgstr "Počisti"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Distribute
-#: ../objects/FS/function.c:887
-#: ../objects/FS/function.c:889
+#: ../objects/FS/function.c:886 ../objects/FS/function.c:888
 msgid "Distribute"
 msgstr "Porazdeli"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Diverge
-#: ../objects/FS/function.c:891
+#: ../objects/FS/function.c:890
 msgid "Diverge"
 msgstr "Odvrni"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Scatter
-#: ../objects/FS/function.c:893
+#: ../objects/FS/function.c:892
 msgid "Scatter"
 msgstr "Raztresi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Disperse
-#: ../objects/FS/function.c:895
+#: ../objects/FS/function.c:894
 msgid "Disperse"
 msgstr "Rakropi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Diffuse
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Diffuse
-#: ../objects/FS/function.c:897
-#: ../objects/FS/function.c:911
+#: ../objects/FS/function.c:896 ../objects/FS/function.c:910
 msgid "Diffuse"
 msgstr "Razprši"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Empty
-#: ../objects/FS/function.c:899
+#: ../objects/FS/function.c:898
 msgid "Empty"
 msgstr "Sprazni"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Dissipate
-#: ../objects/FS/function.c:901
-#: ../objects/FS/function.c:903
+#: ../objects/FS/function.c:900 ../objects/FS/function.c:902
 msgid "Dissipate"
 msgstr "Razprši"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Absorb
-#: ../objects/FS/function.c:905
+#: ../objects/FS/function.c:904
 msgid "Absorb"
 msgstr "Absorbiraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Dampen
-#: ../objects/FS/function.c:907
+#: ../objects/FS/function.c:906
 msgid "Dampen"
 msgstr "Ovlaži"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Dispel
-#: ../objects/FS/function.c:909
+#: ../objects/FS/function.c:908
 msgid "Dispel"
 msgstr "Razblini"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Resist
-#: ../objects/FS/function.c:913
+#: ../objects/FS/function.c:912
 msgid "Resist"
 msgstr "Upri"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Provision
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Provision
-#: ../objects/FS/function.c:915
-#: ../objects/FS/function.c:917
+#: ../objects/FS/function.c:914 ../objects/FS/function.c:916
 msgid "Provision"
 msgstr "Priprava"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Store
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Store
-#: ../objects/FS/function.c:919
-#: ../objects/FS/function.c:921
+#: ../objects/FS/function.c:918 ../objects/FS/function.c:920
 msgid "Store"
 msgstr "Shrani"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Contain
-#: ../objects/FS/function.c:923
+#: ../objects/FS/function.c:922
 msgid "Contain"
 msgstr "Vsebuj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Collect
-#: ../objects/FS/function.c:925
+#: ../objects/FS/function.c:924
 msgid "Collect"
 msgstr "Zberi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Reserve
-#: ../objects/FS/function.c:927
+#: ../objects/FS/function.c:926
 msgid "Reserve"
 msgstr "Rezerviraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Supply
-#: ../objects/FS/function.c:931
-#: ../objects/FS/function.c:933
+#: ../objects/FS/function.c:930 ../objects/FS/function.c:932
 msgid "Supply"
 msgstr "Dostavi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Provide
-#: ../objects/FS/function.c:937
+#: ../objects/FS/function.c:936
 msgid "Provide"
 msgstr "Zagotovi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Replenish
-#: ../objects/FS/function.c:939
+#: ../objects/FS/function.c:938
 msgid "Replenish"
 msgstr "Dopolni"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Expose
-#: ../objects/FS/function.c:941
+#: ../objects/FS/function.c:940
 msgid "Expose"
 msgstr "Izpostavi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Extract
-#: ../objects/FS/function.c:943
-#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:22
+#: ../objects/FS/function.c:942 ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:22
 msgid "Extract"
 msgstr "Izvleci"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Control Magnitude
-#: ../objects/FS/function.c:945
-#: ../objects/FS/function.c:947
+#: ../objects/FS/function.c:944 ../objects/FS/function.c:946
 msgid "Control Magnitude"
 msgstr "Nadziraj povečavo"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Actuate
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Actuate/Actuate
-#: ../objects/FS/function.c:949
-#: ../objects/FS/function.c:951
+#: ../objects/FS/function.c:948 ../objects/FS/function.c:950
 msgid "Actuate"
 msgstr "Zagibaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Actuate/Start
-#: ../objects/FS/function.c:953
+#: ../objects/FS/function.c:952
 msgid "Start"
 msgstr "Začni"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Actuate/Initiate
-#: ../objects/FS/function.c:955
+#: ../objects/FS/function.c:954
 msgid "Initiate"
 msgstr "Iniciraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Regulate
-#: ../objects/FS/function.c:957
-#: ../objects/FS/function.c:959
+#: ../objects/FS/function.c:956 ../objects/FS/function.c:958
 msgid "Regulate"
 msgstr "Reguliraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Control
 #. Translators: Menu item Noun/Signal/Control
-#: ../objects/FS/function.c:961
-#: ../objects/FS/function.c:1179
-#: ../objects/UML/classicon.c:128
+#: ../objects/FS/function.c:960 ../objects/FS/function.c:1178
+#: ../objects/UML/classicon.c:127
 msgid "Control"
 msgstr "Nadziraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Enable
-#: ../objects/FS/function.c:967
+#: ../objects/FS/function.c:966
 msgid "Enable"
 msgstr "Omogoči"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Disable
-#: ../objects/FS/function.c:969
+#: ../objects/FS/function.c:968
 msgid "Disable"
 msgstr "Onemogoči"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Limit
-#: ../objects/FS/function.c:971
+#: ../objects/FS/function.c:970
 msgid "Limit"
 msgstr "Omeji"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Interrupt
-#: ../objects/FS/function.c:973
+#: ../objects/FS/function.c:972
 msgid "Interrupt"
 msgstr "Prekini"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Change
-#: ../objects/FS/function.c:975
-#: ../objects/FS/function.c:977
+#: ../objects/FS/function.c:974 ../objects/FS/function.c:976
 msgid "Change"
 msgstr "Spremeni"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Increase
-#: ../objects/FS/function.c:979
+#: ../objects/FS/function.c:978
 msgid "Increase"
 msgstr "Povečaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Decrease
-#: ../objects/FS/function.c:981
+#: ../objects/FS/function.c:980
 msgid "Decrease"
 msgstr "Pomanjšaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Amplify
-#: ../objects/FS/function.c:983
+#: ../objects/FS/function.c:982
 msgid "Amplify"
 msgstr "Ojačaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Reduce
-#: ../objects/FS/function.c:985
+#: ../objects/FS/function.c:984
 msgid "Reduce"
 msgstr "Zmanjšaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Normalize
-#: ../objects/FS/function.c:989
+#: ../objects/FS/function.c:988
 msgid "Normalize"
 msgstr "Normaliziraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Multiply
-#: ../objects/FS/function.c:991
+#: ../objects/FS/function.c:990
 msgid "Multiply"
 msgstr "Pomnoži"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Scale
 #. FIXME: mark read-only
-#: ../objects/FS/function.c:993
-#: ../objects/Misc/measure.c:186
+#: ../objects/FS/function.c:992 ../objects/Misc/measure.c:185
 msgid "Scale"
 msgstr "Povečaj/pomanjšaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Rectify
-#: ../objects/FS/function.c:995
+#: ../objects/FS/function.c:994
 msgid "Rectify"
 msgstr "Popravi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Adjust
-#: ../objects/FS/function.c:997
+#: ../objects/FS/function.c:996
 msgid "Adjust"
 msgstr "Prilagodi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Form
-#: ../objects/FS/function.c:999
-#: ../objects/FS/function.c:1001
+#: ../objects/FS/function.c:998 ../objects/FS/function.c:1000
 msgid "Form"
 msgstr "Oblikuj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Compact
-#: ../objects/FS/function.c:1003
+#: ../objects/FS/function.c:1002
 msgid "Compact"
 msgstr "Stisni"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Crush
-#: ../objects/FS/function.c:1005
+#: ../objects/FS/function.c:1004
 msgid "Crush"
 msgstr "Zdrobi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Shape
-#: ../objects/FS/function.c:1007
+#: ../objects/FS/function.c:1006
 msgid "Shape"
 msgstr "Oblikuj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Compress
-#: ../objects/FS/function.c:1009
+#: ../objects/FS/function.c:1008
 msgid "Compress"
 msgstr "Skrči"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Pierce
-#: ../objects/FS/function.c:1011
+#: ../objects/FS/function.c:1010
 msgid "Pierce"
 msgstr "Prebodi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Convert
 #. Translators: Menu item Verb/Convert/Convert
-#: ../objects/FS/function.c:1013
-#: ../objects/FS/function.c:1015
+#: ../objects/FS/function.c:1012 ../objects/FS/function.c:1014
 msgid "Convert"
 msgstr "Pretvori"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Convert/Transform
-#: ../objects/FS/function.c:1017
+#: ../objects/FS/function.c:1016
 msgid "Transform"
 msgstr "Preoblikuj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Convert/Liquefy
-#: ../objects/FS/function.c:1019
+#: ../objects/FS/function.c:1018
 msgid "Liquefy"
 msgstr "Utekočini"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Convert/Solidify
-#: ../objects/FS/function.c:1021
+#: ../objects/FS/function.c:1020
 msgid "Solidify"
 msgstr "Utrdnini"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Convert/Evaporate
-#: ../objects/FS/function.c:1023
+#: ../objects/FS/function.c:1022
 msgid "Evaporate"
 msgstr "Izhlapi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Convert/Sublimate
-#: ../objects/FS/function.c:1025
+#: ../objects/FS/function.c:1024
 msgid "Sublimate"
 msgstr "Sublimiraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Convert/Condense
-#: ../objects/FS/function.c:1027
+#: ../objects/FS/function.c:1026
 msgid "Condense"
 msgstr "Kondenziraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Convert/Integrate
-#: ../objects/FS/function.c:1029
+#: ../objects/FS/function.c:1028
 msgid "Integrate"
 msgstr "Integriraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Convert/Differentiate
-#: ../objects/FS/function.c:1031
+#: ../objects/FS/function.c:1030
 msgid "Differentiate"
 msgstr "Diferenciraj"
 
 # !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 # FIXME
 #. Translators: Menu item Verb/Convert/Process
-#: ../objects/FS/function.c:1033
-#: ../sheets/AADL.sheet.in.h:3
+#: ../objects/FS/function.c:1032 ../sheets/AADL.sheet.in.h:3
 #: ../sheets/Gane_and_Sarson.sheet.in.h:7
 msgid "Process"
 msgstr "Procesiraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Sense
-#: ../objects/FS/function.c:1039
-#: ../objects/FS/function.c:1041
+#: ../objects/FS/function.c:1038 ../objects/FS/function.c:1040
 msgid "Sense"
 msgstr "Zaznaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Perceive
-#: ../objects/FS/function.c:1043
+#: ../objects/FS/function.c:1042
 msgid "Perceive"
 msgstr "Dojemi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Recognize
-#: ../objects/FS/function.c:1045
+#: ../objects/FS/function.c:1044
 msgid "Recognize"
 msgstr "Prepoznaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Discern
-#: ../objects/FS/function.c:1047
+#: ../objects/FS/function.c:1046
 msgid "Discern"
 msgstr "Loči"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Check
-#: ../objects/FS/function.c:1049
+#: ../objects/FS/function.c:1048
 msgid "Check"
 msgstr "Preglej"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Verify
-#: ../objects/FS/function.c:1053
+#: ../objects/FS/function.c:1052
 msgid "Verify"
 msgstr "Preveri"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Indicate
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Indicate/Indicate
-#: ../objects/FS/function.c:1055
-#: ../objects/FS/function.c:1057
+#: ../objects/FS/function.c:1054 ../objects/FS/function.c:1056
 msgid "Indicate"
 msgstr "Nakaži"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Indicate/Mark
-#: ../objects/FS/function.c:1059
+#: ../objects/FS/function.c:1058
 msgid "Mark"
 msgstr "Označi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Display
-#: ../objects/FS/function.c:1061
-#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:7
+#: ../objects/FS/function.c:1060 ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:7
 msgid "Display"
 msgstr "Pokaži"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Measure
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Measure/Measure
-#: ../objects/FS/function.c:1063
-#: ../objects/FS/function.c:1065
+#: ../objects/FS/function.c:1062 ../objects/FS/function.c:1064
 msgid "Measure"
 msgstr "Izmeri"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Measure/Calculate
-#: ../objects/FS/function.c:1067
+#: ../objects/FS/function.c:1066
 msgid "Calculate"
 msgstr "Izračunaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Represent
-#: ../objects/FS/function.c:1069
+#: ../objects/FS/function.c:1068
 msgid "Represent"
 msgstr "Predstavi"
 
 #. Translators: Menu item Noun
-#: ../objects/FS/function.c:1071
+#: ../objects/FS/function.c:1070
 msgid "Noun"
 msgstr "Samostalnik"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Material/Solid
-#: ../objects/FS/function.c:1075
+#: ../objects/FS/function.c:1074
 msgid "Solid"
 msgstr "polna"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Material/Liquid
-#: ../objects/FS/function.c:1077
+#: ../objects/FS/function.c:1076
 msgid "Liquid"
 msgstr "Tekočina"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Material/Gas
-#: ../objects/FS/function.c:1079
+#: ../objects/FS/function.c:1078
 msgid "Gas"
 msgstr "Plin"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Material/Human
 #. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Human
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Human
-#: ../objects/FS/function.c:1081
-#: ../objects/FS/function.c:1083
-#: ../objects/FS/function.c:1167
+#: ../objects/FS/function.c:1080 ../objects/FS/function.c:1082
+#: ../objects/FS/function.c:1166
 msgid "Human"
 msgstr "Človek"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Hand
-#: ../objects/FS/function.c:1085
+#: ../objects/FS/function.c:1084
 msgid "Hand"
 msgstr "Roka"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Foot
-#: ../objects/FS/function.c:1087
+#: ../objects/FS/function.c:1086
 msgid "Foot"
 msgstr "Noga"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Head
-#: ../objects/FS/function.c:1089
+#: ../objects/FS/function.c:1088
 msgid "Head"
 msgstr "Glava"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Finger
-#: ../objects/FS/function.c:1091
+#: ../objects/FS/function.c:1090
 msgid "Finger"
 msgstr "Prst"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Toe
-#: ../objects/FS/function.c:1093
+#: ../objects/FS/function.c:1092
 msgid "Toe"
 msgstr "Palec na nogi"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Material/Biological
-#: ../objects/FS/function.c:1095
+#: ../objects/FS/function.c:1094
 msgid "Biological"
 msgstr "Biološki"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical
-#: ../objects/FS/function.c:1099
+#: ../objects/FS/function.c:1098
 msgid "Mechanical"
 msgstr "Mehanični"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Mech. Energy
-#: ../objects/FS/function.c:1101
+#: ../objects/FS/function.c:1100
 msgid "Mech. Energy"
 msgstr "Mehanična energija"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Translation
-#: ../objects/FS/function.c:1103
+#: ../objects/FS/function.c:1102
 msgid "Translation"
 msgstr "Pretvorba"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Force
-#: ../objects/FS/function.c:1105
+#: ../objects/FS/function.c:1104
 msgid "Force"
 msgstr "Sila"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Rotation
-#: ../objects/FS/function.c:1107
-#: ../objects/standard/outline.c:104
+#: ../objects/FS/function.c:1106 ../objects/standard/outline.c:104
 msgid "Rotation"
 msgstr "Rotacija"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Torque
-#: ../objects/FS/function.c:1109
+#: ../objects/FS/function.c:1108
 msgid "Torque"
 msgstr "Trenje"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Random Motion
-#: ../objects/FS/function.c:1111
+#: ../objects/FS/function.c:1110
 msgid "Random Motion"
 msgstr "Naključno gibanje"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Vibration
-#: ../objects/FS/function.c:1113
+#: ../objects/FS/function.c:1112
 msgid "Vibration"
 msgstr "Vibracija"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Rotational Energy
-#: ../objects/FS/function.c:1115
+#: ../objects/FS/function.c:1114
 msgid "Rotational Energy"
 msgstr "Rotacijska energija"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Translational Energy
-#: ../objects/FS/function.c:1117
+#: ../objects/FS/function.c:1116
 msgid "Translational Energy"
 msgstr "Pretvorna energija"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Electricity
-#: ../objects/FS/function.c:1119
+#: ../objects/FS/function.c:1118
 msgid "Electrical"
 msgstr "Električen"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Electricity/Electricity
-#: ../objects/FS/function.c:1121
+#: ../objects/FS/function.c:1120
 msgid "Electricity"
 msgstr "Elektrika"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Electricity/Voltage
-#: ../objects/FS/function.c:1123
+#: ../objects/FS/function.c:1122
 msgid "Voltage"
 msgstr "Napetost"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Electricity/Current
-#: ../objects/FS/function.c:1125
+#: ../objects/FS/function.c:1124
 msgid "Current"
 msgstr "Tok"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Hydraulic
-#: ../objects/FS/function.c:1127
+#: ../objects/FS/function.c:1126
 msgid "Hydraulic"
 msgstr "Hidravlična"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Hydraulic/Pressure
-#: ../objects/FS/function.c:1129
+#: ../objects/FS/function.c:1128
 msgid "Pressure"
 msgstr "Pritisk"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Hydraulic/Volumetric Flow
-#: ../objects/FS/function.c:1131
+#: ../objects/FS/function.c:1130
 msgid "Volumetric Flow"
 msgstr "Prostorninski pretok"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal
-#: ../objects/FS/function.c:1133
+#: ../objects/FS/function.c:1132
 msgid "Thermal"
 msgstr "Termalna"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal/Heat
-#: ../objects/FS/function.c:1135
+#: ../objects/FS/function.c:1134
 msgid "Heat"
 msgstr "Vročina"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal/Conduction
-#: ../objects/FS/function.c:1137
+#: ../objects/FS/function.c:1136
 msgid "Conduction"
 msgstr "Kondukcija"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal/Convection
-#: ../objects/FS/function.c:1139
+#: ../objects/FS/function.c:1138
 msgid "Convection"
 msgstr "Konvekcija"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal/Radiation
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/Radiation
-#: ../objects/FS/function.c:1141
-#: ../objects/FS/function.c:1149
+#: ../objects/FS/function.c:1140 ../objects/FS/function.c:1148
 msgid "Radiation"
 msgstr "Sevanje"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Pneumatic
-#: ../objects/FS/function.c:1143
+#: ../objects/FS/function.c:1142
 msgid "Pneumatic"
 msgstr "Pneumatična"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Chemical
-#: ../objects/FS/function.c:1145
+#: ../objects/FS/function.c:1144
 msgid "Chemical"
 msgstr "Kemična"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive
-#: ../objects/FS/function.c:1147
+#: ../objects/FS/function.c:1146
 msgid "Radioactive"
 msgstr "Radioaktina"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/Microwaves
-#: ../objects/FS/function.c:1151
+#: ../objects/FS/function.c:1150
 msgid "Microwaves"
 msgstr "Mikrovalovi"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/Radio waves
-#: ../objects/FS/function.c:1153
+#: ../objects/FS/function.c:1152
 msgid "Radio waves"
 msgstr "Radijski valovi"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/X-Rays
-#: ../objects/FS/function.c:1155
+#: ../objects/FS/function.c:1154
 msgid "X-Rays"
 msgstr "Rentgenski valovi"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/Gamma Rays
-#: ../objects/FS/function.c:1157
+#: ../objects/FS/function.c:1156
 msgid "Gamma Rays"
 msgstr "Gama valovi"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Acoustic Energy
-#: ../objects/FS/function.c:1159
+#: ../objects/FS/function.c:1158
 msgid "Acoustic Energy"
 msgstr "Akustična energija"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Optical Energy
-#: ../objects/FS/function.c:1161
+#: ../objects/FS/function.c:1160
 msgid "Optical Energy"
 msgstr "Optična energija"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Solar Energy
-#: ../objects/FS/function.c:1163
+#: ../objects/FS/function.c:1162
 msgid "Solar Energy"
 msgstr "Sončna energija"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Magnetic Energy
-#: ../objects/FS/function.c:1165
+#: ../objects/FS/function.c:1164
 msgid "Magnetic Energy"
 msgstr "Magnetna energija"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Human/Human Motion
-#: ../objects/FS/function.c:1169
+#: ../objects/FS/function.c:1168
 msgid "Human Motion"
 msgstr "Človeško gibanje"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Human/Human Force
-#: ../objects/FS/function.c:1171
+#: ../objects/FS/function.c:1170
 msgid "Human Force"
 msgstr "Človeška sila"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Signal/Status
-#: ../objects/FS/function.c:1177
+#: ../objects/FS/function.c:1176
 msgid "Status"
 msgstr "Stanje"
 
-#: ../objects/FS/function.c:1181
+#: ../objects/FS/function.c:1180
 msgid "User/Device Fn"
 msgstr "Funkcija uporabnika/naprave"
 
-#: ../objects/FS/function.c:1182
+#: ../objects/FS/function.c:1181
 msgid "Wish Fn"
 msgstr "Funkcija želje"
 
-#: ../objects/GRAFCET/action.c:133
-#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:11
+#: ../objects/GRAFCET/action.c:132 ../sheets/SDL.sheet.in.h:11
 msgid "Macro call"
 msgstr "Klic makra"
 
-#: ../objects/GRAFCET/action.c:133
+#: ../objects/GRAFCET/action.c:132
 msgid "This action is a call to a macro-step"
 msgstr "To dejanje je klic koraka makra"
 
-#: ../objects/GRAFCET/condition.c:130
+#: ../objects/GRAFCET/condition.c:129
 msgid "Condition"
 msgstr "Pogoj"
 
-#: ../objects/GRAFCET/condition.c:130
+#: ../objects/GRAFCET/condition.c:129
 msgid "The boolean equation of the condition"
 msgstr "Booleanova enačba pogoja"
 
-#: ../objects/GRAFCET/condition.c:132
+#: ../objects/GRAFCET/condition.c:131
 msgid "The condition's font"
 msgstr "Pisava pogoja"
 
-#: ../objects/GRAFCET/condition.c:134
+#: ../objects/GRAFCET/condition.c:133
 msgid "The condition's font size"
 msgstr "Velikost pisave pogoja"
 
-#: ../objects/GRAFCET/condition.c:137
-#: ../objects/GRAFCET/transition.c:147
+#: ../objects/GRAFCET/condition.c:136 ../objects/GRAFCET/transition.c:146
 msgid "Color"
 msgstr "Barva"
 
-#: ../objects/GRAFCET/condition.c:137
+#: ../objects/GRAFCET/condition.c:136
 msgid "The condition's color"
 msgstr "Barva pogoja"
 
@@ -4696,156 +4505,138 @@ msgstr "Barva pogoja"
 msgid "GRAFCET diagram objects"
 msgstr "Diagramski predmeti GRAFCET"
 
-#: ../objects/GRAFCET/step.c:147
-#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:3
+#: ../objects/GRAFCET/step.c:146 ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:3
 msgid "Regular step"
 msgstr "Običajen korak"
 
-#: ../objects/GRAFCET/step.c:148
-#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:4
+#: ../objects/GRAFCET/step.c:147 ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:4
 msgid "Initial step"
 msgstr "Začetni korak"
 
-#: ../objects/GRAFCET/step.c:149
-#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:5
+#: ../objects/GRAFCET/step.c:148 ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:5
 msgid "Macro entry step"
 msgstr "Korak vstopa v makro"
 
-#: ../objects/GRAFCET/step.c:150
-#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:6
+#: ../objects/GRAFCET/step.c:149 ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:6
 msgid "Macro exit step"
 msgstr "Korak izstopa iz makra"
 
-#: ../objects/GRAFCET/step.c:151
-#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:7
+#: ../objects/GRAFCET/step.c:150 ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:7
 msgid "Macro call step"
 msgstr "Korak klica makra"
 
-#: ../objects/GRAFCET/step.c:152
+#: ../objects/GRAFCET/step.c:151
 msgid "Subprogram call step"
 msgstr "Korak klica podprograma"
 
-#: ../objects/GRAFCET/step.c:159
+#: ../objects/GRAFCET/step.c:158
 msgid "Step name"
 msgstr "Ime koraka"
 
-#: ../objects/GRAFCET/step.c:159
+#: ../objects/GRAFCET/step.c:158
 msgid "The name of the step"
 msgstr "Ime koraka"
 
-#: ../objects/GRAFCET/step.c:162
+#: ../objects/GRAFCET/step.c:161
 msgid "Step type"
 msgstr "Vrsta koraka"
 
-#: ../objects/GRAFCET/step.c:162
+#: ../objects/GRAFCET/step.c:161
 msgid "The kind of step"
 msgstr "Vrsta koraka"
 
-#: ../objects/GRAFCET/step.c:164
+#: ../objects/GRAFCET/step.c:163
 msgid "Active"
 msgstr "Aktivno"
 
-#: ../objects/GRAFCET/step.c:164
+#: ../objects/GRAFCET/step.c:163
 msgid "Shows a red dot to figure the step's activity"
 msgstr "Kaže rdečo piko za prikaz aktivnosti koraka"
 
-#: ../objects/GRAFCET/transition.c:140
+#: ../objects/GRAFCET/transition.c:139
 msgid "Receptivity"
 msgstr "Receptivnost"
 
-#: ../objects/GRAFCET/transition.c:140
+#: ../objects/GRAFCET/transition.c:139
 msgid "The boolean equation of the receptivity"
 msgstr "Booleanova enačba receptivnosti"
 
-#: ../objects/GRAFCET/transition.c:142
+#: ../objects/GRAFCET/transition.c:141
 msgid "The receptivity's font"
 msgstr "Pisava receptivnosti"
 
-#: ../objects/GRAFCET/transition.c:144
+#: ../objects/GRAFCET/transition.c:143
 msgid "The receptivity's font size"
 msgstr "Velikost pisave receptivnosti"
 
-#: ../objects/GRAFCET/transition.c:147
+#: ../objects/GRAFCET/transition.c:146
 msgid "The receptivity's color"
 msgstr "Barva receptivnosti"
 
-#: ../objects/GRAFCET/transition.c:148
+#: ../objects/GRAFCET/transition.c:147
 msgid "North point"
 msgstr "Severna točka"
 
-#: ../objects/GRAFCET/transition.c:149
+#: ../objects/GRAFCET/transition.c:148
 msgid "South point"
 msgstr "Južna točka"
 
-#: ../objects/GRAFCET/vector.c:128
+#: ../objects/GRAFCET/vector.c:126
 msgid "Draw arrow heads on upward arcs:"
 msgstr "Riši puščice pri lokih navzgor:"
 
-#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:121
+#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:120
 msgid "OR"
 msgstr "ALI"
 
-#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:122
+#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:121
 msgid "AND"
 msgstr "IN"
 
-#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:133
+#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:132
 msgid "Vergent type:"
 msgstr "Vrsta Vergnet:"
 
-#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:404
-#: ../objects/Istar/other.c:466
-#: ../objects/Jackson/domain.c:528
-#: ../objects/KAOS/goal.c:569
-#: ../objects/KAOS/other.c:520
-#: ../objects/SADT/box.c:448
-#: ../objects/standard/line.c:319
+#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:403 ../objects/Istar/other.c:466
+#: ../objects/Jackson/domain.c:528 ../objects/KAOS/goal.c:569
+#: ../objects/KAOS/other.c:520 ../objects/SADT/box.c:447
+#: ../objects/standard/line.c:318
 msgid "Add connection point"
 msgstr "Dodaj točko povezave"
 
-#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:405
-#: ../objects/Istar/other.c:467
-#: ../objects/Jackson/domain.c:529
-#: ../objects/KAOS/goal.c:570
-#: ../objects/KAOS/other.c:521
-#: ../objects/SADT/box.c:449
-#: ../objects/standard/line.c:320
+#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:404 ../objects/Istar/other.c:467
+#: ../objects/Jackson/domain.c:529 ../objects/KAOS/goal.c:570
+#: ../objects/KAOS/other.c:521 ../objects/SADT/box.c:448
+#: ../objects/standard/line.c:319
 msgid "Delete connection point"
 msgstr "Izbriši točko povezave"
 
-#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:409
+#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:408
 msgid "GRAFCET OR/AND vergent"
 msgstr "GRAFCET ALI/IN vergent"
 
-#: ../objects/Istar/actor.c:66
-#: ../objects/Istar/link.c:149
+#: ../objects/Istar/actor.c:66 ../objects/Istar/link.c:149
 msgid "Unspecified"
 msgstr "Nedoločeno"
 
-#: ../objects/Istar/actor.c:67
-#: ../objects/KAOS/other.c:73
+#: ../objects/Istar/actor.c:67 ../objects/KAOS/other.c:73
 msgid "Agent"
 msgstr "Agent"
 
-#: ../objects/Istar/actor.c:69
-#: ../objects/UML/association.c:250
+#: ../objects/Istar/actor.c:69 ../objects/UML/association.c:249
 msgid "Role"
 msgstr "Vloga"
 
-#: ../objects/Istar/goal.c:74
-#: ../objects/KAOS/goal.c:77
+#: ../objects/Istar/goal.c:74 ../objects/KAOS/goal.c:77
 msgid "Softgoal"
 msgstr "Mehki cilj"
 
-#: ../objects/Istar/goal.c:75
-#: ../objects/KAOS/goal.c:78
+#: ../objects/Istar/goal.c:75 ../objects/KAOS/goal.c:78
 msgid "Goal"
 msgstr "Cilj"
 
-#: ../objects/Istar/goal.c:153
-#: ../objects/Istar/goal.c:154
-#: ../objects/KAOS/goal.c:156
-#: ../objects/KAOS/goal.c:157
+#: ../objects/Istar/goal.c:153 ../objects/Istar/goal.c:154
+#: ../objects/KAOS/goal.c:156 ../objects/KAOS/goal.c:157
 msgid "Goal Type"
 msgstr "Vrsta cilja"
 
@@ -4861,8 +4652,7 @@ msgstr "Pozitiven prispevek"
 msgid "Negative contrib"
 msgstr "Negativen prispevek"
 
-#: ../objects/Istar/link.c:152
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:6
+#: ../objects/Istar/link.c:152 ../sheets/UML.sheet.in.h:6
 msgid "Dependency"
 msgstr "Odvisnost"
 
@@ -4878,8 +4668,7 @@ msgstr "Sredstvo-cilj"
 msgid "Resource"
 msgstr "Vir"
 
-#: ../objects/Istar/other.c:72
-#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:33
+#: ../objects/Istar/other.c:72 ../sheets/BPMN.sheet.in.h:33
 msgid "Task"
 msgstr "Naloga"
 
@@ -4911,8 +4700,7 @@ msgstr "Pokoren"
 msgid "Lexical"
 msgstr "Slovarski"
 
-#: ../objects/Jackson/domain.c:175
-#: ../objects/Jackson/domain.c:176
+#: ../objects/Jackson/domain.c:175 ../objects/Jackson/domain.c:176
 msgid "Domain Type"
 msgstr "Vrsta domene"
 
@@ -4936,15 +4724,13 @@ msgstr "Jacksonov diagram"
 msgid "Shared"
 msgstr "Deljeno"
 
-#: ../objects/Jackson/phenomenon.c:136
-#: ../objects/KAOS/goal.c:79
+#: ../objects/Jackson/phenomenon.c:136 ../objects/KAOS/goal.c:79
 msgid "Requirement"
 msgstr "Zahteva"
 
 #. how it used to be before 0.96+SVN
 #. new name matching "same name, same type" rule
-#: ../objects/Jackson/phenomenon.c:143
-#: ../objects/UML/message.c:149
+#: ../objects/Jackson/phenomenon.c:143 ../objects/UML/message.c:149
 #: ../objects/UML/message.c:151
 msgid "Message:"
 msgstr "Sporočilo:"
@@ -5025,23 +4811,23 @@ msgstr "Izhod"
 msgid "KAOS other"
 msgstr "KAOS - drugo"
 
-#: ../objects/Misc/analog_clock.c:137
+#: ../objects/Misc/analog_clock.c:136
 msgid "Arrow color"
 msgstr "Barva puščice"
 
-#: ../objects/Misc/analog_clock.c:139
+#: ../objects/Misc/analog_clock.c:138
 msgid "Arrow line width"
 msgstr "Debelina črte puščice"
 
-#: ../objects/Misc/analog_clock.c:141
+#: ../objects/Misc/analog_clock.c:140
 msgid "Seconds arrow color"
 msgstr "Barva sekundarne puščice"
 
-#: ../objects/Misc/analog_clock.c:143
+#: ../objects/Misc/analog_clock.c:142
 msgid "Seconds arrow line width"
 msgstr "Debelina drugotnih črt puščice"
 
-#: ../objects/Misc/analog_clock.c:145
+#: ../objects/Misc/analog_clock.c:144
 msgid "Show hours"
 msgstr "Pokaži ure"
 
@@ -5049,19 +4835,19 @@ msgstr "Pokaži ure"
 msgid "Diagram file"
 msgstr "Datoteka diagrama"
 
-#: ../objects/Misc/grid_object.c:138
+#: ../objects/Misc/grid_object.c:137
 msgid "Rows"
 msgstr "Vrstice"
 
-#: ../objects/Misc/grid_object.c:140
+#: ../objects/Misc/grid_object.c:139
 msgid "Columns"
 msgstr "Stolpci"
 
-#: ../objects/Misc/grid_object.c:142
+#: ../objects/Misc/grid_object.c:141
 msgid "Grid line color"
 msgstr "Barva mrežne črte"
 
-#: ../objects/Misc/grid_object.c:144
+#: ../objects/Misc/grid_object.c:143
 msgid "Grid line width"
 msgstr "Širina mrežne črte"
 
@@ -5069,59 +4855,56 @@ msgstr "Širina mrežne črte"
 msgid "Miscellaneous objects"
 msgstr "Razni predmeti"
 
-#: ../objects/Misc/measure.c:169
+#: ../objects/Misc/measure.c:168
 msgid "cm"
 msgstr "cm"
 
-#: ../objects/Misc/measure.c:170
+#: ../objects/Misc/measure.c:169
 msgid "dm"
 msgstr "dm"
 
-#: ../objects/Misc/measure.c:171
+#: ../objects/Misc/measure.c:170
 msgid "ft"
 msgstr "ft"
 
-#: ../objects/Misc/measure.c:172
+#: ../objects/Misc/measure.c:171
 msgid "in"
 msgstr "in"
 
-#: ../objects/Misc/measure.c:173
+#: ../objects/Misc/measure.c:172
 msgid "m"
 msgstr "m"
 
-#: ../objects/Misc/measure.c:174
+#: ../objects/Misc/measure.c:173
 msgid "mm"
 msgstr "mm"
 
-#: ../objects/Misc/measure.c:175
+#: ../objects/Misc/measure.c:174
 msgid "pt"
 msgstr "pt"
 
-#: ../objects/Misc/measure.c:176
+#: ../objects/Misc/measure.c:175
 msgid "pi"
 msgstr "pi"
 
 #. PROP_FLAG_VISIBLE|
-#: ../objects/Misc/measure.c:185
-#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:8
+#: ../objects/Misc/measure.c:184 ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:8
 msgid "Measurement"
 msgstr "Mera"
 
-#: ../objects/Misc/measure.c:187
+#: ../objects/Misc/measure.c:186
 msgid "Unit"
 msgstr "Enota"
 
-#: ../objects/Misc/measure.c:188
+#: ../objects/Misc/measure.c:187
 msgid "Precision"
 msgstr "Natančnost"
 
-#: ../objects/Misc/tree.c:597
-#: ../objects/network/bus.c:605
+#: ../objects/Misc/tree.c:597 ../objects/network/bus.c:605
 msgid "Add Handle"
 msgstr "Dodaj ročico"
 
-#: ../objects/Misc/tree.c:598
-#: ../objects/network/bus.c:606
+#: ../objects/Misc/tree.c:598 ../objects/network/bus.c:606
 msgid "Delete Handle"
 msgstr "Izbriši ročico"
 
@@ -5129,8 +4912,7 @@ msgstr "Izbriši ročico"
 msgid "Sectors"
 msgstr "Sektorji"
 
-#: ../objects/network/basestation.c:395
-#: ../objects/network/basestation.c:397
+#: ../objects/network/basestation.c:395 ../objects/network/basestation.c:397
 msgid "Base Station"
 msgstr "Temeljna postaja"
 
@@ -5146,47 +4928,51 @@ msgstr "Radij"
 msgid "Width"
 msgstr "Širina"
 
-#: ../objects/SADT/arrow.c:137
+#: ../objects/SADT/arrow.c:136
 msgid "Import resource (not shown upstairs)"
 msgstr "Uvozi vir (ni prikazano navzgor)"
 
-#: ../objects/SADT/arrow.c:138
+#: ../objects/SADT/arrow.c:137
 msgid "Imply resource (not shown downstairs)"
 msgstr "Impliciraj vir (ni prikazano navzdol)"
 
-#: ../objects/SADT/arrow.c:139
+#: ../objects/SADT/arrow.c:138
 msgid "Dotted arrow"
 msgstr "Črtasta puščica"
 
-#: ../objects/SADT/arrow.c:140
+#: ../objects/SADT/arrow.c:139
 msgid "disable arrow heads"
 msgstr "izključi puščične glave"
 
-#: ../objects/SADT/arrow.c:147
+#: ../objects/SADT/arrow.c:146
 msgid "Flow style:"
 msgstr "Slog toka:"
 
-#: ../objects/SADT/arrow.c:149
+#: ../objects/SADT/arrow.c:148
 msgid "Automatically gray vertical flows:"
 msgstr "Samodejno zasenči navpične tokove:"
 
-#: ../objects/SADT/arrow.c:150
-msgid "To improve the ease of reading, flows which begin and end vertically can be rendered gray"
-msgstr "Za lažje branje so lahko tokovi, ki se začnejo in končajo navpično, narisani sivo"
+#: ../objects/SADT/arrow.c:149
+msgid ""
+"To improve the ease of reading, flows which begin and end vertically can be "
+"rendered gray"
+msgstr ""
+"Za lažje branje so lahko tokovi, ki se začnejo in končajo navpično, narisani "
+"sivo"
 
-#: ../objects/SADT/arrow.c:469
+#: ../objects/SADT/arrow.c:468
 msgid "SADT Arrow"
 msgstr "Puščica SADT"
 
-#: ../objects/SADT/box.c:145
+#: ../objects/SADT/box.c:144
 msgid "Activity/Data identifier"
 msgstr "Identifikator aktivnosti/podatka"
 
-#: ../objects/SADT/box.c:146
+#: ../objects/SADT/box.c:145
 msgid "The identifier which appears in the lower-right corner of the Box"
 msgstr "Identifikator, ki se pojavlja v spodnjem desnem kotu škatle"
 
-#: ../objects/SADT/box.c:454
+#: ../objects/SADT/box.c:453
 msgid "SADT box"
 msgstr "Škatla SADT"
 
@@ -5198,116 +4984,99 @@ msgstr "Diagramski predmeti SADT"
 msgid "Curve distance"
 msgstr "Razdalja krivulje"
 
-#: ../objects/standard/bezier.c:145
-#: ../objects/standard/line.c:127
+#: ../objects/standard/bezier.c:145 ../objects/standard/line.c:126
 #: ../objects/standard/polyline.c:108
 msgid "Line gaps"
 msgstr "Razmiki črt"
 
-#: ../objects/standard/bezier.c:147
-#: ../objects/standard/line.c:129
+#: ../objects/standard/bezier.c:147 ../objects/standard/line.c:128
 #: ../objects/standard/polyline.c:110
 msgid "Absolute start gap"
 msgstr "Absolutni začetni razmik"
 
-#: ../objects/standard/bezier.c:149
-#: ../objects/standard/line.c:131
+#: ../objects/standard/bezier.c:149 ../objects/standard/line.c:130
 #: ../objects/standard/polyline.c:112
 msgid "Absolute end gap"
 msgstr "Absolutni končni razmik"
 
-#: ../objects/standard/bezier.c:776
-#: ../objects/standard/beziergon.c:515
+#: ../objects/standard/bezier.c:776 ../objects/standard/beziergon.c:515
 msgid "Add Segment"
 msgstr "Dodaj odsek"
 
-#: ../objects/standard/bezier.c:777
-#: ../objects/standard/beziergon.c:516
+#: ../objects/standard/bezier.c:777 ../objects/standard/beziergon.c:516
 msgid "Delete Segment"
 msgstr "Izbriši odsek"
 
-#: ../objects/standard/bezier.c:779
-#: ../objects/standard/beziergon.c:518
+#: ../objects/standard/bezier.c:779 ../objects/standard/beziergon.c:518
 msgid "Symmetric control"
 msgstr "Simetrični nadzor"
 
-#: ../objects/standard/bezier.c:781
-#: ../objects/standard/beziergon.c:520
+#: ../objects/standard/bezier.c:781 ../objects/standard/beziergon.c:520
 msgid "Smooth control"
 msgstr "Mehki nadzor"
 
-#: ../objects/standard/bezier.c:783
-#: ../objects/standard/beziergon.c:522
+#: ../objects/standard/bezier.c:783 ../objects/standard/beziergon.c:522
 msgid "Cusp control"
 msgstr "Nadzor stika"
 
-#: ../objects/standard/bezier.c:785
-#: ../objects/standard/beziergon.c:524
-#: ../objects/standard/box.c:749
-#: ../objects/standard/textobj.c:450
+#: ../objects/standard/bezier.c:785 ../objects/standard/beziergon.c:524
+#: ../objects/standard/box.c:749 ../objects/standard/textobj.c:450
 msgid "Convert to Path"
 msgstr "Pretvori v pot"
 
-#: ../objects/standard/box.c:125
-#: ../objects/standard/ellipse.c:118
+#: ../objects/standard/box.c:125 ../objects/standard/ellipse.c:117
 msgid "Free"
 msgstr "Prosto"
 
-#: ../objects/standard/box.c:126
-#: ../objects/standard/ellipse.c:119
+#: ../objects/standard/box.c:126 ../objects/standard/ellipse.c:118
 msgid "Fixed"
 msgstr "Nespremenljivo"
 
-#: ../objects/standard/box.c:127
-#: ../objects/standard/box.c:747
+#: ../objects/standard/box.c:127 ../objects/standard/box.c:747
 msgid "Square"
 msgstr "Kvadrat"
 
-#: ../objects/standard/box.c:140
-#: ../objects/standard/ellipse.c:131
+#: ../objects/standard/box.c:140 ../objects/standard/ellipse.c:130
 msgid "Aspect ratio"
 msgstr "Razmerje stranic"
 
-#: ../objects/standard/box.c:743
-#: ../objects/standard/ellipse.c:664
+#: ../objects/standard/box.c:743 ../objects/standard/ellipse.c:663
 msgid "Free aspect"
 msgstr "Poljubno razmerje"
 
-#: ../objects/standard/box.c:745
-#: ../objects/standard/ellipse.c:666
+#: ../objects/standard/box.c:745 ../objects/standard/ellipse.c:665
 msgid "Fixed aspect"
 msgstr "Nespremenljivo razmerje"
 
-#: ../objects/standard/ellipse.c:120
-#: ../objects/standard/ellipse.c:668
+#: ../objects/standard/ellipse.c:119 ../objects/standard/ellipse.c:667
 msgid "Circle"
 msgstr "Krog"
 
-#: ../objects/standard/image.c:119
+#: ../objects/standard/image.c:118
 msgid "Image file"
 msgstr "Slikovna datoteka"
 
-#: ../objects/standard/image.c:121
+#: ../objects/standard/image.c:120
 msgid "Inline data"
 msgstr "Vdelani podatki"
 
-#: ../objects/standard/image.c:121
+#: ../objects/standard/image.c:120
 msgid "Store image data in diagram"
 msgstr "Shrani slikovne podatke v diagram"
 
-#: ../objects/standard/image.c:123
+#: ../objects/standard/image.c:122
 msgid "Pixbuf"
 msgstr "Medpomnilnik slik. točk"
 
-#: ../objects/standard/image.c:123
+#: ../objects/standard/image.c:122
 msgid "The Pixbuf reference"
 msgstr "Sklic Pixbuf"
 
-#: ../objects/standard/image.c:125
+#: ../objects/standard/image.c:124
 msgid "Draw border"
 msgstr "Nariši rob"
 
-#: ../objects/standard/image.c:127
+#: ../objects/standard/image.c:126
 msgid "Keep aspect ratio"
 msgstr "Ohrani razmerja"
 
@@ -5317,8 +5086,7 @@ msgstr "Nekonsistenten medpomnilnik slik. točk pri shranjevanju slike."
 
 #. Found file in same dir as diagram.
 #. Found file in current dir.
-#: ../objects/standard/image.c:772
-#: ../objects/standard/image.c:783
+#: ../objects/standard/image.c:772 ../objects/standard/image.c:783
 #, c-format
 msgid ""
 "The image file '%s' was not found in the specified directory.\n"
@@ -5328,29 +5096,28 @@ msgstr ""
 "Namesto nje bo uporabljena datoteka '%s'.\n"
 
 #. Didn't find file in current dir.
-#: ../objects/standard/image.c:789
-#: ../objects/standard/image.c:811
+#: ../objects/standard/image.c:789 ../objects/standard/image.c:811
 #, c-format
 msgid "The image file '%s' was not found.\n"
 msgstr "Slikovne datoteke '%s' ni mogoče najti.\n"
 
-#: ../objects/standard/line.c:118
+#: ../objects/standard/line.c:117
 msgid "Arrows"
 msgstr "Puščice"
 
-#: ../objects/standard/line.c:123
+#: ../objects/standard/line.c:122
 msgid "Start point"
 msgstr "Začetna točka"
 
-#: ../objects/standard/line.c:125
+#: ../objects/standard/line.c:124
 msgid "End point"
 msgstr "Končna točka"
 
-#: ../objects/standard/line.c:321
+#: ../objects/standard/line.c:320
 msgid "Upgrade to Polyline"
 msgstr "Nadgradi v mnogokotnik"
 
-#: ../objects/standard/line.c:322
+#: ../objects/standard/line.c:321
 msgid "Upgrade to Zigzagline"
 msgstr "Nadgradi v črto cik-cak"
 
@@ -5362,13 +5129,11 @@ msgstr "Vsebina besedila"
 msgid "Angle to rotate the outline"
 msgstr "Kot za sukanje orisa"
 
-#: ../objects/standard/polygon.c:459
-#: ../objects/standard/polyline.c:623
+#: ../objects/standard/polygon.c:459 ../objects/standard/polyline.c:623
 msgid "Add Corner"
 msgstr "Dodaj kot"
 
-#: ../objects/standard/polygon.c:460
-#: ../objects/standard/polyline.c:624
+#: ../objects/standard/polygon.c:460 ../objects/standard/polyline.c:624
 msgid "Delete Corner"
 msgstr "Izbriši kot"
 
@@ -5384,63 +5149,61 @@ msgstr "Prva vrstica"
 msgid "Vertical text alignment"
 msgstr "Navpična poravnava besedila"
 
-#: ../objects/standard/zigzagline.c:450
+#: ../objects/standard/zigzagline.c:448
 msgid "Upgrade to Bezierline"
 msgstr "Nadgradi v Bezierjevo krivuljo"
 
-#: ../objects/UML/actor.c:352
-#: ../objects/UML/actor.c:354
+#: ../objects/UML/actor.c:351 ../objects/UML/actor.c:353
 #: ../sheets/UML.sheet.in.h:15
 msgid "Actor"
 msgstr "Igralec/vršilec"
 
-#: ../objects/UML/association.c:222
+#: ../objects/UML/association.c:221
 msgid "From A to B"
 msgstr "Od A do B"
 
-#: ../objects/UML/association.c:223
+#: ../objects/UML/association.c:222
 msgid "From B to A"
 msgstr "Od B do A"
 
-#: ../objects/UML/association.c:228
+#: ../objects/UML/association.c:227
 msgid "Aggregation"
 msgstr "Agregacija"
 
-#: ../objects/UML/association.c:229
+#: ../objects/UML/association.c:228
 msgid "Composition"
 msgstr "Kompozicija"
 
-#: ../objects/UML/association.c:239
+#: ../objects/UML/association.c:238
 msgid "Direction"
 msgstr "Smer"
 
-#: ../objects/UML/association.c:241
+#: ../objects/UML/association.c:240
 msgid "Show direction"
 msgstr "Pokaži smer"
 
-#: ../objects/UML/association.c:241
+#: ../objects/UML/association.c:240
 msgid "Show the small arrow denoting the reading direction"
 msgstr "Pokaži majhno puščico, ki nakazuje smer branja"
 
-#: ../objects/UML/association.c:248
+#: ../objects/UML/association.c:247
 msgid "Side A"
 msgstr "Stran A"
 
-#: ../objects/UML/association.c:252
+#: ../objects/UML/association.c:251
 msgid "Multiplicity"
 msgstr "Pomnoženost"
 
-#: ../objects/UML/association.c:254
-#: ../objects/UML/umlattribute.c:45
+#: ../objects/UML/association.c:253 ../objects/UML/umlattribute.c:45
 #: ../objects/UML/umloperation.c:71
 msgid "Visibility"
 msgstr "Vidnost"
 
-#: ../objects/UML/association.c:256
+#: ../objects/UML/association.c:255
 msgid "Show arrow"
 msgstr "Kaži puščico"
 
-#: ../objects/UML/association.c:259
+#: ../objects/UML/association.c:258
 msgid "Side B"
 msgstr "Stran B"
 
@@ -5470,26 +5233,22 @@ msgid "Visibility:"
 msgstr "Vidnost:"
 
 #: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:577
-#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:816
-#: ../objects/UML/uml.c:103
+#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:816 ../objects/UML/uml.c:103
 msgid "Public"
 msgstr "Javno"
 
 #: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:578
-#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:817
-#: ../objects/UML/uml.c:104
+#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:817 ../objects/UML/uml.c:104
 msgid "Private"
 msgstr "Zasebno"
 
 #: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:579
-#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:818
-#: ../objects/UML/uml.c:105
+#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:818 ../objects/UML/uml.c:105
 msgid "Protected"
 msgstr "Zaščiteno"
 
 #: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:580
-#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:819
-#: ../objects/UML/uml.c:106
+#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:819 ../objects/UML/uml.c:106
 msgid "Implementation"
 msgstr "Izvedba"
 
@@ -5499,32 +5258,23 @@ msgstr "Izvedba"
 msgid "Class scope"
 msgstr "Področje razreda"
 
-#: ../objects/UML/class.c:138
-#: ../objects/UML/class.c:349
-#: ../objects/UML/class.c:1845
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:3
+#: ../objects/UML/class.c:138 ../objects/UML/class.c:349
+#: ../objects/UML/class.c:1845 ../sheets/UML.sheet.in.h:3
 msgid "Class"
 msgstr "Razred"
 
 #. how it used to be before 0.96+SVN
 #. one name, one type: but breaks forward-compatibiliy so kind of reverted
-#: ../objects/UML/class.c:142
-#: ../objects/UML/classicon.c:137
-#: ../objects/UML/classicon.c:139
-#: ../objects/UML/component.c:124
-#: ../objects/UML/large_package.c:134
-#: ../objects/UML/object.c:148
-#: ../objects/UML/small_package.c:126
-#: ../objects/UML/umloperation.c:68
+#: ../objects/UML/class.c:142 ../objects/UML/classicon.c:136
+#: ../objects/UML/classicon.c:138 ../objects/UML/component.c:123
+#: ../objects/UML/large_package.c:133 ../objects/UML/object.c:146
+#: ../objects/UML/small_package.c:125 ../objects/UML/umloperation.c:68
 msgid "Stereotype"
 msgstr "Stereotip"
 
-#: ../objects/UML/class.c:149
-#: ../objects/UML/class.c:205
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:359
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:471
-#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:832
-#: ../objects/UML/uml.c:111
+#: ../objects/UML/class.c:149 ../objects/UML/class.c:205
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:359 ../objects/UML/class_dialog.c:471
+#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:832 ../objects/UML/uml.c:111
 msgid "Abstract"
 msgstr "Izvleček"
 
@@ -5536,8 +5286,7 @@ msgstr "Vidni atributi"
 msgid "Visible Operations"
 msgstr "Vidne operacije"
 
-#: ../objects/UML/class.c:155
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:384
+#: ../objects/UML/class.c:155 ../objects/UML/class_dialog.c:384
 msgid "Wrap Operations"
 msgstr "Operacije preloma vrstic"
 
@@ -5545,18 +5294,15 @@ msgstr "Operacije preloma vrstic"
 msgid "Visible Comments"
 msgstr "Vidne opombe"
 
-#: ../objects/UML/class.c:161
-#: ../objects/UML/class.c:344
+#: ../objects/UML/class.c:161 ../objects/UML/class.c:344
 msgid "Allow resizing"
 msgstr "Dovoli spreminjanje velikosti"
 
-#: ../objects/UML/class.c:165
-#: ../objects/UML/class.c:1842
+#: ../objects/UML/class.c:165 ../objects/UML/class.c:1842
 msgid "Template"
 msgstr "Predloga"
 
-#: ../objects/UML/class.c:167
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:368
+#: ../objects/UML/class.c:167 ../objects/UML/class_dialog.c:368
 msgid "Suppress Attributes"
 msgstr "Prepreči atribute"
 
@@ -5582,13 +5328,11 @@ msgstr "Operacije"
 msgid "Template Parameters"
 msgstr "Parametri predloge"
 
-#: ../objects/UML/class.c:203
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:466
+#: ../objects/UML/class.c:203 ../objects/UML/class_dialog.c:466
 msgid "Polymorphic"
 msgstr "Polimorfni"
 
-#: ../objects/UML/class.c:207
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:476
+#: ../objects/UML/class.c:207 ../objects/UML/class_dialog.c:476
 msgid "Class Name"
 msgstr "Ime razreda"
 
@@ -5607,9 +5351,8 @@ msgstr "Ime razreda:"
 
 #: ../objects/UML/class_dialog.c:336
 #: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:799
-#: ../objects/UML/dependency.c:135
-#: ../objects/UML/generalization.c:132
-#: ../objects/UML/realizes.c:132
+#: ../objects/UML/dependency.c:134 ../objects/UML/generalization.c:131
+#: ../objects/UML/realizes.c:131
 msgid "Stereotype:"
 msgstr "Stereotip:"
 
@@ -5647,8 +5390,7 @@ msgid "_Style"
 msgstr "_Slog"
 
 #. head line
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:452
-#: ../objects/UML/umlparameter.c:51
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:452 ../objects/UML/umlparameter.c:51
 msgid "Kind"
 msgstr "Vrsta"
 
@@ -5677,11 +5419,11 @@ msgstr "Barva ospredja"
 msgid "Background Color"
 msgstr "Barva ozadja"
 
-#: ../objects/UML/classicon.c:129
+#: ../objects/UML/classicon.c:128
 msgid "Boundary"
 msgstr "Meja"
 
-#: ../objects/UML/classicon.c:142
+#: ../objects/UML/classicon.c:141
 msgid "Is object"
 msgstr "Je predmet"
 
@@ -5690,13 +5432,11 @@ msgstr "Je predmet"
 msgid "Inheritance type:"
 msgstr "Vrsta dedovanja:"
 
-#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:833
-#: ../objects/UML/uml.c:112
+#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:833 ../objects/UML/uml.c:112
 msgid "Polymorphic (virtual)"
 msgstr "Polimorfni (navidezni)"
 
-#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:834
-#: ../objects/UML/uml.c:113
+#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:834 ../objects/UML/uml.c:113
 msgid "Leaf (final)"
 msgstr "List (končni)"
 
@@ -5755,8 +5495,7 @@ msgstr "Podatki operacij"
 msgid "_Templates"
 msgstr "_Predloge"
 
-#: ../objects/UML/class_templates_dialog.c:374
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:4
+#: ../objects/UML/class_templates_dialog.c:374 ../sheets/UML.sheet.in.h:4
 msgid "Template class"
 msgstr "Razred predlog"
 
@@ -5764,23 +5503,19 @@ msgstr "Razred predlog"
 msgid "Formal parameter data"
 msgstr "Podatki formalnih parametrov"
 
-#: ../objects/UML/component_feature.c:148
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:21
+#: ../objects/UML/component_feature.c:148 ../sheets/UML.sheet.in.h:21
 msgid "Facet"
 msgstr "Faseta"
 
-#: ../objects/UML/component_feature.c:149
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:22
+#: ../objects/UML/component_feature.c:149 ../sheets/UML.sheet.in.h:22
 msgid "Receptacle"
 msgstr "Zbiralnik"
 
-#: ../objects/UML/component_feature.c:150
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:23
+#: ../objects/UML/component_feature.c:150 ../sheets/UML.sheet.in.h:23
 msgid "Event Source"
 msgstr "Vir dogodka"
 
-#: ../objects/UML/component_feature.c:151
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:24
+#: ../objects/UML/component_feature.c:151 ../sheets/UML.sheet.in.h:24
 msgid "Event Sink"
 msgstr "Dogodkovni odtok"
 
@@ -5788,14 +5523,13 @@ msgstr "Dogodkovni odtok"
 msgid "Constraint:"
 msgstr "Omejitev:"
 
-#: ../objects/UML/dependency.c:137
+#: ../objects/UML/dependency.c:136
 msgid "Show arrow:"
 msgstr "Pokaži puščico:"
 
 #. how it used to be before 0.96+SVN
 #. new name matching "same name, same type" rule - reverted, forward compatibility seems more important
-#: ../objects/UML/implements.c:127
-#: ../objects/UML/implements.c:129
+#: ../objects/UML/implements.c:127 ../objects/UML/implements.c:129
 msgid "Interface:"
 msgstr "Vmesnik:"
 
@@ -5863,37 +5597,37 @@ msgstr "Rekurzivno"
 msgid "Message type:"
 msgstr "Vrsta sporočila:"
 
-#: ../objects/UML/object.c:150
+#: ../objects/UML/object.c:148
 msgid "Explicit state"
 msgstr "Eksplicitno stanje"
 
-#: ../objects/UML/object.c:155
+#: ../objects/UML/object.c:153
 msgid "Active object"
 msgstr "Dejaven predmet"
 
-#: ../objects/UML/object.c:157
+#: ../objects/UML/object.c:155
 msgid "Show attributes"
 msgstr "Pokaži atribute"
 
-#: ../objects/UML/object.c:159
+#: ../objects/UML/object.c:157
 msgid "Multiple instance"
 msgstr "Večkratna pojavitev"
 
-#: ../objects/UML/state.c:148
+#: ../objects/UML/state.c:147
 msgid "Entry action"
 msgstr "Dejanje vnosa"
 
-#: ../objects/UML/state.c:149
+#: ../objects/UML/state.c:148
 msgid "Do action"
 msgstr "Izvedi dejanje"
 
-#: ../objects/UML/state.c:150
+#: ../objects/UML/state.c:149
 msgid "Exit action"
 msgstr "Opusti dejanje"
 
 #. Would like to create a state_term instead, but making the connections
 #. * is a pain
-#: ../objects/UML/state.c:487
+#: ../objects/UML/state.c:486
 msgid ""
 "This diagram uses the State object for initial/final states.\n"
 "This option will go away in future versions.\n"
@@ -5903,7 +5637,7 @@ msgstr ""
 "Te možnosti v prihodnjih različicah ne bo več.\n"
 "Namesto tega uporabite predmet Začetno/končno stanje.\n"
 
-#: ../objects/UML/state_term.c:126
+#: ../objects/UML/state_term.c:125
 msgid "Is final"
 msgstr "Je končni"
 
@@ -5923,8 +5657,7 @@ msgstr "Dejanje"
 msgid "Action to perform when this transition is taken"
 msgstr "Dejanje, ki se izvede, ko je izbran ta prehod"
 
-#: ../objects/UML/transition.c:145
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:22
+#: ../objects/UML/transition.c:145 ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:22
 msgid "Guard"
 msgstr "Varuh"
 
@@ -5960,16 +5693,15 @@ msgstr "Področje"
 msgid "Class scope (C++ static method)"
 msgstr "Področje razreda (statična metoda C++)"
 
-#: ../objects/UML/usecase.c:131
+#: ../objects/UML/usecase.c:130
 msgid "Collaboration"
 msgstr "Sodelovanje"
 
-#: ../objects/UML/usecase.c:133
+#: ../objects/UML/usecase.c:132
 msgid "Text outside"
 msgstr "Besedilo izven"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:125
-#: ../plug-ins/drs/dia-render-script.c:124
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:125 ../plug-ins/drs/dia-render-script.c:124
 #: ../plug-ins/hpgl/hpgl.c:710
 #, c-format
 msgid "Can't open output file %s."
@@ -5984,8 +5716,7 @@ msgstr ""
 "Imena izhodne datoteke '%s' ni mogoče pretvoriti v kodno tabelo vmesnika.\n"
 "Izberite drugo ime za shranjevanje s Cairom.\n"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:305
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:321
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:305 ../plug-ins/cairo/diacairo.c:321
 #, c-format
 msgid "Can't write %d bytes to %s"
 msgstr "Ni mogoče zapisati %d bajtov v %s"
@@ -5994,78 +5725,75 @@ msgstr "Ni mogoče zapisati %d bajtov v %s"
 msgid "Clipboard copy failed"
 msgstr "Kopiranje na odložišče ni uspelo"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:361
-#: ../plug-ins/postscript/postscript.c:39
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:362 ../plug-ins/postscript/postscript.c:39
 #: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1503
 msgid "Nothing to print"
 msgstr "Nič ni za natisniti"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:378
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:379
 msgid "Cairo PostScript"
 msgstr "Cairo PostScript"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:389
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:390
 msgid "Cairo Portable Document Format"
 msgstr "Cairo PDF (Portable Document Format)"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:401
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:402
 msgid "Cairo Scalable Vector Graphics"
 msgstr "Cairo SVG"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:413
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:414
 msgid "CairoScript"
 msgstr "CairoScript"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:424
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:425
 msgid "Cairo PNG"
 msgstr "Cairo PNG"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:432
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:433
 msgid "Cairo PNG (with alpha)"
 msgstr "Cairo PNG (s kanalom alfa)"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:442
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:443
 msgid "Cairo EMF"
 msgstr "Cairo EMF"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:452
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:453
 msgid "Cairo WMF"
 msgstr "Cairo WMF"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:466
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:467
 msgid "Cairo Clipboard Copy"
 msgstr "Kopiranje z/na odložišče Cairo"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:480
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:481
 msgid "Copy _Diagram"
 msgstr "Kopiraj _diagram"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:489
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:490
 msgid "Print (GTK) …"
 msgstr "Natisni (GTK) …"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:537
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:539
 msgid "Cairo-based Rendering"
 msgstr "Upodabljanje s Cairom"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo-interactive.c:406
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo-interactive.c:407
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo-interactive.c:408
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo-interactive.c:409
 msgid "Zoom pointer"
 msgstr "Povečaj kazalec"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo-interactive.c:413
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo-interactive.c:414
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo-interactive.c:415
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo-interactive.c:416
 msgid "Visible rect pointer"
 msgstr "Viden pravokoten kazalec"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo-renderer.c:869
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo-renderer.c:904
-#: ../plug-ins/cgm/cgm.c:1126
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo-renderer.c:868
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo-renderer.c:903 ../plug-ins/cgm/cgm.c:1126
 #: ../plug-ins/libart/dialibartrenderer.c:1325
 #: ../plug-ins/metapost/render_metapost.c:1108
-#: ../plug-ins/postscript/diapsrenderer.c:718
-#: ../plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:826
-#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:892
+#: ../plug-ins/postscript/diapsrenderer.c:715
+#: ../plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:825 ../plug-ins/wpg/wpg.c:892
 msgid "Not enough memory for image drawing."
 msgstr "Premalo pomnilnika risanje slik."
 
@@ -6102,8 +5830,7 @@ msgstr "Je datoteka okvarjena?"
 msgid "Drawing Interchange File import and export filters"
 msgstr "Uvozni in izvozni filtri za datoteke za izmenjavo risb (DIF) "
 
-#: ../plug-ins/dxf/dxf-export.c:655
-#: ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1389
+#: ../plug-ins/dxf/dxf-export.c:655 ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1389
 msgid "Drawing Interchange File"
 msgstr "Datoteka za izmenjavo risb (DIF)"
 
@@ -6190,8 +5917,7 @@ msgstr "Transformacija upodobljevalca"
 msgid "Transform pointer"
 msgstr "Preoblikuj kazalec"
 
-#: ../plug-ins/libart/export_png.c:159
-#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:101
+#: ../plug-ins/libart/export_png.c:159 ../plug-ins/xslt/xslt.c:104
 #, c-format
 msgid "Can't open output file %s: %s\n"
 msgstr "Ni mogoče odpreti izhodne datoteke %s: %s\n"
@@ -6307,8 +6033,7 @@ msgstr "Izberi tiskalnik"
 msgid "Printer"
 msgstr "Tiskalnik"
 
-#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:299
-#: ../sheets/Misc.sheet.in.h:5
+#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:299 ../sheets/Misc.sheet.in.h:5
 msgid "File"
 msgstr "Datoteka"
 
@@ -6356,11 +6081,11 @@ msgstr "EPS (Encapsulated PostScript s pisavami PostScript Latin-1)"
 msgid "TeX PSTricks export filter"
 msgstr "Izvozni filter za TeX PSTricks"
 
-#: ../plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:995
+#: ../plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:990
 msgid "TeX PSTricks macros"
 msgstr "Makri TeX PSTricks"
 
-#: ../plug-ins/python/pydia-render.c:1118
+#: ../plug-ins/python/pydia-render.c:1115
 #, c-format
 msgid "Couldn't open '%s' for writing.\n"
 msgstr "Ni mogoče odpreti '%s' za pisanje.\n"
@@ -6375,7 +6100,8 @@ msgstr "Izvozni filter likov Dia"
 
 #: ../plug-ins/shape/shape-export.c:525
 msgid "Shape files must end in .shape, or they cannot be loaded by Dia"
-msgstr "Datoteke likov morajo imeti končnico .shape, sicer jih Dia ne more naložiti"
+msgstr ""
+"Datoteke likov morajo imeti končnico .shape, sicer jih Dia ne more naložiti"
 
 #: ../plug-ins/shape/shape-export.c:539
 msgid "Can't export PNG icon without export plugin!"
@@ -6397,16 +6123,16 @@ msgstr ""
 "Neveljavna pot.\n"
 "Podatek svg:path se mora pričeti z moveto."
 
-#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:1224
+#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:1227
 msgid "'Shape Design' shapes missing."
 msgstr "Manjkajo liki 'Oblikovanje lika'"
 
-#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:1258
+#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:1261
 #, c-format
 msgid "Object '%s' creation failed"
 msgstr "Ustvarjanje predmeta '%s' ni uspelo"
 
-#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:1280
+#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:1283
 #, c-format
 msgid ""
 "Parse error for memory block.\n"
@@ -6415,17 +6141,16 @@ msgstr ""
 "Napaka razčlenjevanja pomnilniškega bloka.\n"
 "%s"
 
-#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:1293
-#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:2888
+#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:1296 ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:2887
 #, c-format
 msgid "Parse error for %s"
 msgstr "Napaka razčlenjevanja za %s"
 
-#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:1325
+#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:1328
 msgid "Expected SVG Namespace not found in file"
 msgstr "Pričakovani imenski prostor SVG v datoteki ni vsebovan"
 
-#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:1345
+#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:1348
 #, c-format
 msgid "root element was '%s' -- expecting 'svg'."
 msgstr "korenski element je bil '%s' -- pričakovan je bil 'svg'."
@@ -6434,7 +6159,15 @@ msgstr "korenski element je bil '%s' -- pričakovan je bil 'svg'."
 msgid "Visio XML Format import and export filter"
 msgstr "Uvozni in izvozni filtri za Visio XML"
 
-#: ../plug-ins/vdx/vdx-export.c:1863
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-export.c:1857
+#, c-format
+#| msgid ""
+#| "Saving inline pixbuf failed:\n"
+#| "%s"
+msgid "Saving file '%s' failed."
+msgstr "Shranjevanje datoteke '%s' je spodletelo."
+
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-export.c:1868
 msgid "Visio XML format"
 msgstr "Zapis Visio XML"
 
@@ -6448,38 +6181,38 @@ msgstr "Ni mogoče prebrati barve: %s"
 msgid "Couldn't find shape %d"
 msgstr "Ni mogoče najti lika %d"
 
-#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1012
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1011
 #, c-format
 msgid "Unexpected Ellipse object: %s"
 msgstr "Nepričakovan predmet elipse: %s"
 
-#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1026
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1025
 msgid "Can't rotate ellipse"
 msgstr "Elipse ni mogoče sukati"
 
-#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1357
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1356
 msgid "MoveTo not at start of Bezier"
 msgstr "MoveTo ni začetek Bezierjeve krivulje"
 
-#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1707
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1706
 msgid "Invalid NURBS formula"
 msgstr "Neveljavna formula NURBS"
 
-#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1965
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1964
 #, c-format
 msgid "Couldn't handle foreign object type %s"
 msgstr "Ni mogoče ravnati s tujo vrsto predmeta %s"
 
-#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:2899
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:2898
 msgid "Nothing in document!"
 msgstr "Nič ni v dokumentu!"
 
-#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:2904
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:2903
 #, c-format
 msgid "Expecting VisioDocument, got %s"
 msgstr "Pričakovan je bil dokument Visio, prejet pa %s"
 
-#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:2988
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:2987
 msgid "Visio XML File Format"
 msgstr "Vrsta datotek Visio XML"
 
@@ -6519,8 +6252,7 @@ msgstr "Izvozni filter za WMF"
 msgid "File: %s type/version unsupported.\n"
 msgstr "Datoteka: vrsta/različica %s ni podprta.\n"
 
-#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1328
-#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1335
+#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1328 ../plug-ins/wpg/wpg.c:1335
 msgid "WPG"
 msgstr "WPG"
 
@@ -6532,23 +6264,27 @@ msgstr "Izvozni filter za WordPerfect Graphics"
 msgid "Fig Format import and export filter"
 msgstr "Uvozni in izvozni filtri za datoteke vrste fig "
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:464
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:484
 #, c-format
 msgid "Fig format has no equivalent of arrow style %s; using simple arrow.\n"
-msgstr "Zapis Fig nima ekvivalentnega sloga puščic %s, zato bo uporabljena enostavna puščica.\n"
+msgstr ""
+"Zapis Fig nima ekvivalentnega sloga puščic %s, zato bo uporabljena enostavna "
+"puščica.\n"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:487
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:507
 msgid "No more user-definable colors - using black"
 msgstr "Ni več uporabniško definiranih barv - uporabljena bo črna"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:1214
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:1234
 msgid "Xfig format"
 msgstr "Oblika zapisa Xfig"
 
 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:109
 #, c-format
 msgid "Color index %d too high; only 512 colors allowed. Using black instead."
-msgstr "Barvni indeks %d je previsok, dovoljenih je le 512 barv. Namesto tega bo uporabljena črna."
+msgstr ""
+"Barvni indeks %d je previsok, dovoljenih je le 512 barv. Namesto tega bo "
+"uporabljena črna."
 
 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:140
 msgid "Patterns are not supported by Dia"
@@ -6568,59 +6304,62 @@ msgstr "Slog črte %d se ne bi smel pojavljati"
 msgid "Error while reading %dth of %d points"
 msgstr "Napaka ob branju %d od %d točk"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:272
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:253
+#| msgid "Premature end of Fig file"
+msgid "Unexpected end of file."
+msgstr "Predčasen konec datoteke."
+
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:273
 msgid "Error while reading arrowhead"
 msgstr "Napaka ob branju zaključne puščice"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:294
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:295
 #, c-format
 msgid "Unknown arrow type %d\n"
 msgstr "Neznana vrsta puščice: %d\n"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:386
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:387
 #, c-format
 msgid "Depth %d of of range, only 0-%d allowed.\n"
 msgstr "Globina %d je prekomerna, dovoljeno je le 0-%d.\n"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:434
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:435
 msgid "Couldn't read ellipse info."
 msgstr "Ni mogoče prebrati podatkov o elipsi."
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:503
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:504
 msgid "Couldn't read polyline info.\n"
 msgstr "Ni mogoče prebrati podatkov o mnogokotni črti.\n"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:518
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:519
 msgid "Couldn't read flipped bit."
 msgstr "Ni mogoče prebrati obrnjenega bita"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:536
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:537
 msgid "Negative corner radius; negating"
 msgstr "Negativna velikost kota, negirano"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:579
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:580
 #, c-format
 msgid "Unknown polyline subtype: %d\n"
 msgstr "Neznana podvrsta mnogokotne črte: %d\n"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:730
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:762
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:732 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:764
 msgid "Couldn't read spline info."
 msgstr "Podatkov o zlepku ni mogoče prebrati."
 
 #. Open approximated spline
 #. Closed approximated spline
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:749
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:766
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:751 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:768
 msgid "Cannot convert approximated spline yet."
 msgstr "Zaenkrat še ni mogoče pretvoriti približka zlepka."
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:804
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:806
 #, c-format
 msgid "Unknown spline subtype: %d\n"
 msgstr "Neznana podvrsta zlepka: %d\n"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:870
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:871
 msgid "Couldn't read arc info."
 msgstr "Ni mogoče prebrati podatkov o loku."
 
@@ -6713,8 +6452,7 @@ msgstr "Napaka pri branju indikatorja več strani."
 msgid "Error reading transparent color."
 msgstr "Napaka pri branju prosojne barve."
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1250
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1311
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1250 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1311
 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1329
 msgid "Error reading Fig file."
 msgstr "Napaka pri branju datoteke Fig."
@@ -6748,43 +6486,45 @@ msgstr "Predčasen konec datoteke Fig"
 msgid "Xfig File Format"
 msgstr "Vrsta datotek Xfig"
 
-#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:110
+#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:113
 #, c-format
 msgid "Error while parsing %s\n"
 msgstr "Napaka pri razčlenjevanju %s\n"
 
-#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:119
+#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:122
 #, c-format
 msgid "Error while parsing stylesheet %s\n"
 msgstr "Napaka pri razčlenjevanju slogovne predloge %s\n"
 
-#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:126
+#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:129
 #, c-format
 msgid "Error while applying stylesheet %s\n"
 msgstr "Napaka ob uporabi slogovne predloge %s\n"
 
-#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:135
+#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:138
 #, c-format
 msgid "Error while parsing stylesheet: %s\n"
 msgstr "Napaka pri razčlenjevanju slogovne predloge: %s\n"
 
-#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:144
+#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:147
 #, c-format
 msgid "Error while applying stylesheet: %s\n"
 msgstr "Napaka pri uporabi slogovne predloge: %s\n"
 
-#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:152
+#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:155
 #, c-format
 msgid "Error while saving result: %s\n"
 msgstr "Napaka pri shranjevanju rezultata: %s\n"
 
-#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:336
+#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:339
 msgid "XSL Transformation filter"
 msgstr "Filter transformacije XSL"
 
-#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:363
+#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:366
 msgid "No valid configuration files found for the XSLT plugin; not loading."
-msgstr "Za vtičnik XSLT ni najdenih veljavnih nastavitvenih datotek, zato ne bodo naložene."
+msgstr ""
+"Za vtičnik XSLT ni najdenih veljavnih nastavitvenih datotek, zato ne bodo "
+"naložene."
 
 #: ../plug-ins/xslt/xsltdialog.c:99
 msgid "Export through XSLT"
@@ -6851,8 +6591,12 @@ msgstr "Izbrano"
 #. Leave as is for now, renaming too much hassle.
 #. Will probably need to split into seperate sheets soon anyway.
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:6
-msgid "An Assorted Collection of Polygons, Beziergons and other Miscellaneous Geometric Shapes"
-msgstr "Neurejen nabor poligonov, bezierjevih poligonov in raznih drugih geometričnih likov"
+msgid ""
+"An Assorted Collection of Polygons, Beziergons and other Miscellaneous "
+"Geometric Shapes"
+msgstr ""
+"Neurejen nabor poligonov, bezierjevih poligonov in raznih drugih "
+"geometričnih likov"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:7
 msgid "Right angle triangle"
@@ -7524,13 +7268,11 @@ msgstr "Navpično poravnan vir energije"
 msgid "Lamp"
 msgstr "Žarnica"
 
-#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:30
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:55
+#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:30 ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:55
 msgid "Speaker"
 msgstr "Zvočnik"
 
-#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:31
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:53
+#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:31 ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:53
 msgid "Microphone"
 msgstr "Mikrofon"
 
@@ -7674,8 +7416,7 @@ msgstr "Mini VAX"
 msgid "PC Card"
 msgstr "Kartica za osebni računalnik"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:29
-#: ../sheets/Lights.sheet.in.h:14
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:29 ../sheets/Lights.sheet.in.h:14
 msgid "Scanner"
 msgstr "Optični bralnik"
 
@@ -7707,8 +7448,7 @@ msgstr "Newton"
 msgid "Laptop"
 msgstr "Prenosni računalnik"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:38
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:4
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:38 ../sheets/network.sheet.in.h:4
 msgid "Monitor"
 msgstr "Zaslon"
 
@@ -9266,8 +9006,7 @@ msgstr "Rele (navpičen)"
 msgid "Lamp or indicator light (vertical)"
 msgstr "Žarnica ali luč indikatorja (navpična)"
 
-#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:17
-#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:22
+#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:17 ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:22
 msgid "Connection point"
 msgstr "Točka povezave"
 
@@ -9299,8 +9038,7 @@ msgstr "Proces/pomožna operacija"
 msgid "Input/Output"
 msgstr "Vhod/izhod"
 
-#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:5
-#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:14
+#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:5 ../sheets/SDL.sheet.in.h:14
 msgid "Decision"
 msgstr "Odločitev"
 
@@ -9464,8 +9202,7 @@ msgstr "Dejanje, povezano s korakom"
 msgid "Condition (of an action)"
 msgstr "Pogoj (dejanja)"
 
-#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:11
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:32
+#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:11 ../sheets/UML.sheet.in.h:32
 msgid "Transition"
 msgstr "Pretvorba"
 
@@ -10299,8 +10036,7 @@ msgstr "Sklic na vrsto storitve"
 msgid "Process type reference"
 msgstr "Sklic na vrsto procesa"
 
-#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:6
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:28
+#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:6 ../sheets/UML.sheet.in.h:28
 msgid "State"
 msgstr "Stanje"
 
@@ -10471,4 +10207,3 @@ msgstr "Aktivnost"
 #: ../sheets/UML.sheet.in.h:31
 msgid "Fork/Union"
 msgstr "Razvejaj/spoji"
-


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]