[evolution] Updated Slovenian translationcommit 4e865383646032c48468688f5ef33b14052d9bc8
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:  Sat May 4 21:33:50 2013 +0200

  Updated Slovenian translation

 po/sl.po | 3071 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 1606 insertions(+), 1465 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 959d97b..0a97c75 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: evolution master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-18 08:20+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-03-18 10:12+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-05-03 16:20+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-05-04 21:14+0100\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenščina <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: Slovenian\n"
@@ -402,7 +402,7 @@ msgstr "Ob_letnica:"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:703
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2193
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2197
 msgid "Anniversary"
 msgstr "Obletnica"
 
@@ -413,7 +413,7 @@ msgstr "Obletnica"
 #. * the directory components.
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:702
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2192 ../shell/main.c:127
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2196 ../shell/main.c:129
 msgid "Birthday"
 msgstr "Rojstni dan"
 
@@ -471,7 +471,7 @@ msgstr "Delo"
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:192
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:70
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:379
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3466
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3940
 msgid "Other"
 msgstr "Drugo"
 
@@ -547,15 +547,15 @@ msgstr "Napaka med odstranjevanjem stika"
 msgid "Contact Editor - %s"
 msgstr "Urejevalnik stikov - %s"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3476
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3477
 msgid "Please select an image for this contact"
 msgstr "Izberite sliko za ta stik"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3477
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3478
 msgid "_No image"
 msgstr "_Brez slike"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3810
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3819
 msgid ""
 "The contact data is invalid:\n"
 "\n"
@@ -563,28 +563,28 @@ msgstr ""
 "Podatki o stiku so neveljavni:\n"
 "\n"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3816
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3825
 #, c-format
 msgid "'%s' has an invalid format"
 msgstr "'%s' ima neveljavno obliko"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3824
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3833
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be a future date"
 msgstr "'%s' mora biti datum v preteklosti"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3832
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3841
 #, c-format
 msgid "%s'%s' has an invalid format"
 msgstr "%s'%s' ima neveljavno obliko"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3845
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3859
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3854
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3868
 #, c-format
 msgid "%s'%s' is empty"
 msgstr "%s'%s' je prazen"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3874
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3883
 msgid "Invalid contact."
 msgstr "Neveljaven stik."
 
@@ -797,9 +797,9 @@ msgstr "Elektronska pošta se začne z"
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:26 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:19
 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:30
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1090
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1795
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:812
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1011
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1792
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:811
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1010
 msgid "Any field contains"
 msgstr "Katerokoli polje vsebuje"
 
@@ -1032,7 +1032,7 @@ msgid "Title"
 msgstr "Naziv"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:38
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:663
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:666
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:5
 msgid "Role"
 msgstr "Vloga"
@@ -1192,22 +1192,22 @@ msgid "Copy _Email Address"
 msgstr "Kopiraj _elektronski naslov"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:154
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:428 ../e-util/e-web-view.c:295
+#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:428 ../e-util/e-web-view.c:296
 msgid "Copy the email address to the clipboard"
 msgstr "Kopira elektronski naslov v odložišče"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:159
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:433 ../e-util/e-web-view.c:300
+#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:433 ../e-util/e-web-view.c:301
 msgid "_Send New Message To..."
 msgstr "Pošlji novo _sporočilo osebi ..."
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:161
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:435 ../e-util/e-web-view.c:302
+#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:435 ../e-util/e-web-view.c:303
 msgid "Send a mail message to this address"
 msgstr "Pošlji poštno sporočilo na ta naslov"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:323
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:970 ../e-util/e-web-view.c:1084
+#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:970 ../e-util/e-web-view.c:962
 #, c-format
 msgid "Click to mail %s"
 msgstr "Kliknite za pošiljanje pošte osebi %s"
@@ -1240,14 +1240,14 @@ msgstr "Video klepet"
 #: ../e-util/e-send-options.c:546
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:216
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:245
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view.c:548
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view.c:528
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:21
 msgid "Calendar"
 msgstr "Koledar"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:671
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:122
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:349
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:116
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:343
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:2
 msgid "Free/Busy"
 msgstr "Zasedenost"
@@ -1530,7 +1530,7 @@ msgstr[3] "ure"
 #. * (dropdown menu options are in[square brackets]). This means that after 'first', either the string 'day' 
or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:132
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1204
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1248
 msgid "day"
 msgid_plural "days"
 msgstr[0] "dni"
@@ -1616,7 +1616,7 @@ msgstr "Podatki o mestu niso na voljo."
 
 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1636
 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1737
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:2099
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:2076
 msgid "Evolution Reminders"
 msgstr "Opomniki Evolution"
 
@@ -1629,24 +1629,11 @@ msgstr[1] "Imate %d opomnik"
 msgstr[2] "Imate %d opomnika"
 msgstr[3] "Imate %d opomnike"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1884
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1919
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1896
 msgid "Warning"
 msgstr "Opozorilo"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1888
-msgid ""
-"Evolution does not support calendar reminders with\n"
-"email notifications yet, but this reminder was\n"
-"configured to send an email. Evolution will display\n"
-"a normal reminder dialog box instead."
-msgstr ""
-"Program Evolution še ne podpira opomnikov koledarja z \n"
-"obveščanjem preko elektronske pošte, ta opomnik pa je \n"
-"nastavljen tako, da pošlje elektronsko sporočilo. Program\n"
-"bo prikazal le običajno pogovorno okno opomina."
-
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1925
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1902
 #, c-format
 msgid ""
 "An Evolution Calendar reminder is about to trigger. This reminder is "
@@ -1663,7 +1650,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ali ste prepričani, da želite ta program zagnati?"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1940
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1917
 msgid "Do not ask me about this program again."
 msgstr "O tem programu me ne sprašuj več."
 
@@ -1932,7 +1919,7 @@ msgstr ""
 "Nekatere priloge se še prejemajo. Trenutno bi shranjevanje nalog povzročilo "
 "izgubo teh prilog."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:47 ../composer/e-composer-actions.c:315
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:47 ../composer/e-composer-actions.c:297
 msgid "_Save"
 msgstr "_Shrani"
 
@@ -2163,19 +2150,19 @@ msgid "is not"
 msgstr "ni"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:9 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:234
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:841 ../calendar/gui/e-cal-model.c:848
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1231 ../calendar/gui/e-cal-model.c:1238
 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:545 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:10
 msgid "Public"
 msgstr "Javno"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:10 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:235
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:850 ../calendar/gui/e-task-table.c:546
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1240 ../calendar/gui/e-task-table.c:546
 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:11
 msgid "Private"
 msgstr "Zasebno"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:11 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:236
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:852 ../calendar/gui/e-task-table.c:547
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1242 ../calendar/gui/e-task-table.c:547
 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:12 ../e-util/e-send-options.ui.h:7
 msgid "Confidential"
 msgstr "Zaupno"
@@ -2222,8 +2209,8 @@ msgid "Do Not Exist"
 msgstr "Ne obstaja"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:19
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:316
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:337
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:310
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:331
 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:15
 msgid "Recurrence"
 msgstr "Ponovitev"
@@ -2311,7 +2298,7 @@ msgid "Add Reminder"
 msgstr "_Dodaj opomnik"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:12
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:359
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:353
 msgid "Reminder"
 msgstr "Opomnik"
 
@@ -2328,7 +2315,7 @@ msgstr "_Ponovno nastavi opomnik"
 msgid "extra times every"
 msgstr "dodatnih ponovitev vsakih"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:17 ../mail/mail-config.ui.h:25
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:17 ../mail/mail-config.ui.h:30
 msgid "Options"
 msgstr "Možnosti"
 
@@ -2426,241 +2413,287 @@ msgstr ""
 msgid "%s You have made no changes, update the editor?"
 msgstr "%s Narejenih ni nobenih sprememb. Ali naj se urejevalnik posodobi?"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:272
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:266
 msgid "Could not save attachments"
 msgstr "Ni mogoče shraniti prilog"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:624
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:618
 msgid "Could not update object"
 msgstr "Ni mogoče posodobiti predmeta"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:758
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:752
 msgid "Edit Appointment"
 msgstr "Uredi sestanek"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:765
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:759
 #, c-format
 msgid "Meeting - %s"
 msgstr "Srečanje - %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:767
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:761
 #, c-format
 msgid "Appointment - %s"
 msgstr "Sestanek - %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:773
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:767
 #, c-format
 msgid "Assigned Task - %s"
 msgstr "Dodeljena naloga - %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:775
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:769
 #, c-format
 msgid "Task - %s"
 msgstr "Naloga - %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:780
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:774
 #, c-format
 msgid "Memo - %s"
 msgstr "Opomnik -%s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:796
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:790
 msgid "No Summary"
 msgstr "Brez povzetka"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:917
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:911
 msgid "Keep original item?"
 msgstr "Ali naj se ohrani izvirni predmet?"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1154
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1064
+#, c-format
+msgid ""
+"Unable to retrieve saved component from the task list, returned error was: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1069
+#, c-format
+msgid ""
+"Unable to retrieve saved component from the memo list, returned error was: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1075
+#, c-format
+msgid ""
+"Unable to retrieve saved component from the calendar, returned error was: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1084
+msgid "Unable to retrieve saved component from the task list"
+msgstr ""
+
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1088
+#, fuzzy
+msgid "Unable to retrieve saved component from the memo list"
+msgstr "Ni mogoče poslati opomnika, saj ta še ni ustvarjen"
+
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1093
+msgid "Unable to retrieve saved component from the calendar"
+msgstr ""
+
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1114
+msgid ""
+"Unable to update the editor with the retrieved component from the task list"
+msgstr ""
+
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1118
+msgid ""
+"Unable to update the editor with the retrieved component from the memo list"
+msgstr ""
+
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1123
+msgid ""
+"Unable to update the editor with the retrieved component from the calendar"
+msgstr ""
+
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1241
 msgid "Close the current window"
 msgstr "Zapri trenutno okno"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1161 ../e-util/e-focus-tracker.c:121
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1248 ../e-util/e-focus-tracker.c:121
 #: ../e-util/e-focus-tracker.c:558 ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:455
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:1296 ../e-util/e-web-view.c:322
-#: ../e-util/e-web-view.c:1407 ../mail/e-mail-browser.c:130
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:876
+#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:1296 ../e-util/e-web-view.c:323
+#: ../e-util/e-web-view.c:1285 ../mail/e-mail-browser.c:129
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:870
 msgid "Copy the selection"
 msgstr "Kopiraj izbor"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1168 ../e-util/e-focus-tracker.c:114
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1255 ../e-util/e-focus-tracker.c:114
 #: ../e-util/e-focus-tracker.c:553 ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:1290
-#: ../e-util/e-web-view.c:1401 ../mail/e-mail-browser.c:137
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:883
+#: ../e-util/e-web-view.c:1279 ../mail/e-mail-browser.c:136
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:877
 msgid "Cut the selection"
 msgstr "Izreži izbor"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1175 ../e-util/e-focus-tracker.c:135
-#: ../e-util/e-focus-tracker.c:568 ../shell/e-shell-window-actions.c:890
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1262 ../e-util/e-focus-tracker.c:135
+#: ../e-util/e-focus-tracker.c:568 ../shell/e-shell-window-actions.c:884
 msgid "Delete the selection"
 msgstr "Izbriši izbor"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1182
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1269
 msgid "View help"
 msgstr "Poglejte pomoč"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1189 ../e-util/e-focus-tracker.c:128
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1276 ../e-util/e-focus-tracker.c:128
 #: ../e-util/e-focus-tracker.c:563 ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:1302
-#: ../e-util/e-web-view.c:1413 ../mail/e-mail-browser.c:144
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:911
+#: ../e-util/e-web-view.c:1291 ../mail/e-mail-browser.c:143
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:905
 msgid "Paste the clipboard"
 msgstr "Prilepi iz odložišča"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1210
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1297
 msgid "Save current changes"
 msgstr "Shrani trenutne spremembe"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1215
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1302
 #: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:312
 msgid "Save and Close"
 msgstr "Shrani in zapri"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1217
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1304
 msgid "Save current changes and close editor"
 msgstr "Shrani trenutne spremembe in zapri urejevalnik"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1224 ../e-util/e-focus-tracker.c:142
-#: ../e-util/e-focus-tracker.c:573 ../mail/e-mail-browser.c:151
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:988
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1311 ../e-util/e-focus-tracker.c:142
+#: ../e-util/e-focus-tracker.c:573 ../mail/e-mail-browser.c:150
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:982
 msgid "Select all text"
 msgstr "Izberi vse besedilo"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1231
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1318
 msgid "_Classification"
 msgstr "_Razvrstitev"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1238
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1325
 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:19 ../e-util/filter.ui.h:16
-#: ../e-util/gal-define-views.ui.h:5 ../mail/e-mail-browser.c:165
+#: ../e-util/gal-define-views.ui.h:5 ../mail/e-mail-browser.c:164
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:32
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1016
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1010
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Uredi"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1245
-#: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:317 ../mail/e-mail-browser.c:158
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1023
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1332
+#: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:317 ../mail/e-mail-browser.c:157
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1017
 msgid "_File"
 msgstr "_Datoteka"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1252
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1030
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1339
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1024
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_č"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1259
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1346
 msgid "_Insert"
 msgstr "_Vstavi"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1266
-#: ../composer/e-composer-actions.c:338
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1353
+#: ../composer/e-composer-actions.c:320
 msgid "_Options"
 msgstr "M_ožnosti"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1273 ../mail/e-mail-browser.c:172
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1065 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:5
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1360 ../mail/e-mail-browser.c:171
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1059 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:5
 msgid "_View"
 msgstr "Po_gled"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1283
-#: ../composer/e-composer-actions.c:287
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1370
+#: ../composer/e-composer-actions.c:269
 msgid "_Attachment..."
 msgstr "_Priloga ..."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1285
-#: ../composer/e-composer-actions.c:289 ../e-util/e-attachment-view.c:413
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1372
+#: ../composer/e-composer-actions.c:271 ../e-util/e-attachment-view.c:412
 msgid "Attach a file"
 msgstr "Priloži datoteko"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1293
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1380
 msgid "_Categories"
 msgstr "_Kategorije"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1295
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1382
 msgid "Toggles whether to display categories"
 msgstr "Preklopi prikaz kategorij"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1301
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1388
 msgid "Time _Zone"
 msgstr "Časovni _pas"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1303
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1390
 msgid "Toggles whether the time zone is displayed"
 msgstr "Preklopi prikaz časovnega pasu"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1312
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1399
 msgid "Pu_blic"
 msgstr "_Javno"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1314
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1401
 msgid "Classify as public"
 msgstr "Razvrsti kot javno"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1319
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1406
 msgid "_Private"
 msgstr "Z_asebno"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1321
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1408
 msgid "Classify as private"
 msgstr "Razvrsti kot zasebno"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1326
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1413
 msgid "_Confidential"
 msgstr "_Zaupno"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1328
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1415
 msgid "Classify as confidential"
 msgstr "Razvrsti kot zaupno"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1336
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1423
 msgid "R_ole Field"
 msgstr "Polje Vl_oga"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1338
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1425
 msgid "Toggles whether the Role field is displayed"
 msgstr "Preklopi prikaz polja Vloga"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1344
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1431
 msgid "_RSVP"
 msgstr "_RSVP"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1346
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1433
 msgid "Toggles whether the RSVP field is displayed"
 msgstr "Preklopi prikaz polja RSVP"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1352
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1439
 msgid "_Status Field"
 msgstr "Polje _Stanje"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1354
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1441
 msgid "Toggles whether the Status field is displayed"
 msgstr "Preklopi prikaz polja Stanje"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1360
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1447
 msgid "_Type Field"
 msgstr "Polje _Vrsta"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1362
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1449
 msgid "Toggles whether the Attendee Type is displayed"
 msgstr "Preklopi prikaz polja Vrsta udeleženca"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2148
-#: ../composer/e-composer-actions.c:506
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2230
+#: ../composer/e-composer-actions.c:488
 msgid "Attach"
 msgstr "Priloži"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2498
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2708
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3714
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2560
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2770
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3776
 msgid "Changes made to this item may be discarded if an update arrives"
 msgstr "Spremembe tega predmeta bodo morda prezrte, če prispe posodobitev"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3678
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3740
 #: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:115
 msgid "attachment"
 msgstr "priloga"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3746
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3808
 msgid "Unable to use current version!"
 msgstr "Ni mogoče uporabiti trenutne različice!"
 
@@ -2770,66 +2803,66 @@ msgstr "Pooblasti zastopanje za:"
 msgid "Contacts..."
 msgstr "Stiki ..."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:211
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:205
 msgid "_Reminders"
 msgstr "_Opomniki"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:213
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:207
 msgid "Set or unset reminders for this event"
 msgstr "Določi ali odstrani opomnike za ta dogodek"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:221
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:215
 msgid "Show Time as _Busy"
 msgstr "Pokaži čas kot _zaseden"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:223
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:217
 msgid "Toggles whether to show time as busy"
 msgstr "Preklopi prikaz zasedenosti časa"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:232
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:226
 msgid "_Recurrence"
 msgstr "_Ponovitev"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:234
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:228
 msgid "Make this a recurring event"
 msgstr "Označi dogodek kot ponovljiv"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:239 ../e-util/e-send-options.ui.h:14
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:233 ../e-util/e-send-options.ui.h:14
 msgid "Send Options"
 msgstr "Možnosti pošiljanja"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:241
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:235
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:125
 msgid "Insert advanced send options"
 msgstr "Vstavi napredne možnosti pošiljanja"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:249
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:243
 msgid "All _Day Event"
 msgstr "Celo_dnevni dogodek"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:251
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:245
 msgid "Toggles whether to have All Day Event"
 msgstr "Preklopi celodnevnost dogodka"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:260
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:254
 msgid "_Free/Busy"
 msgstr "_Zasedenost"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:262
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:256
 msgid "Query free / busy information for the attendees"
 msgstr "Poizvedi o stanju zasedenosti udeležencev"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:313 ../calendar/gui/print.c:3468
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:307 ../calendar/gui/print.c:3505
 msgid "Appointment"
 msgstr "Sestanek"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:383
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:377
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:24
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:165
 msgid "Attendees"
 msgstr "Udeleženci"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:580
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:574
 msgid "Print this event"
 msgstr "Natisni ta dogodek"
 
@@ -2984,7 +3017,7 @@ msgid "_Time:"
 msgstr "_Čas:"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:15
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:20
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:13
 msgid "Time _zone:"
 msgstr "Časovni _pas:"
 
@@ -3063,11 +3096,11 @@ msgid "Select Date"
 msgstr "Izbor datuma"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:14
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1403
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1400
 msgid "Select _Today"
 msgstr "Izberi _danes"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-editor.c:106 ../calendar/gui/print.c:3472
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-editor.c:106 ../calendar/gui/print.c:3509
 msgid "Memo"
 msgstr "Opomnik"
 
@@ -3090,7 +3123,7 @@ msgid "Memo cannot be fully edited, because you are not the organizer"
 msgstr "Opomnika ni mogoče polno urejati, ker niste organizator"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:1161
-#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1387
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1393
 #: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:194
 #: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:218 ../mail/em-filter-i18n.h:78
 #: ../mail/message-list.etspec.h:9 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:63
@@ -3165,17 +3198,17 @@ msgstr "Vsi primerki"
 msgid "This appointment contains recurrences that Evolution cannot edit."
 msgstr "Ta sestanek vsebuje ponovitve, ki jih Evolution ne more urejati."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:976
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1000
 msgid "Recurrence date is invalid"
 msgstr "Datum ponovitve ni veljaven"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1020
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1044
 msgid "End time of the recurrence was before event's start"
 msgstr "Končni čas ponavljanja je pred začetkom dogodka"
 
 #. TRANSLATORS: Entire string is for example: This appointment recurs/Every [x] week(s) on [Wednesday] 
[forever]'
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after the 'on', name of a week day 
always follows.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1049
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1073
 msgid "on"
 msgstr "v"
 
@@ -3183,7 +3216,7 @@ msgstr "v"
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after 'first', either the string 
'day' or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1110
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1154
 msgid "first"
 msgstr "prvi"
 
@@ -3192,7 +3225,7 @@ msgstr "prvi"
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after 'second', either the string 
'day' or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1116
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1160
 msgid "second"
 msgstr "drugi"
 
@@ -3200,7 +3233,7 @@ msgstr "drugi"
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after 'third', either the string 
'day' or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1121
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1165
 msgid "third"
 msgstr "tretji"
 
@@ -3208,7 +3241,7 @@ msgstr "tretji"
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after 'fourth', either the string 
'day' or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1126
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1170
 msgid "fourth"
 msgstr "četrti"
 
@@ -3216,7 +3249,7 @@ msgstr "četrti"
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after 'fifth', either the string 
'day' or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1131
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1175
 msgid "fifth"
 msgstr "peti"
 
@@ -3224,13 +3257,13 @@ msgstr "peti"
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after 'last', either the string 'day' 
or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1136
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1180
 msgid "last"
 msgstr "zadnji"
 
 #. TRANSLATORS: Entire string is for example: This appointment recurs/Every [x] month(s) on the [Other date] 
[11th to 20th] [17th] [forever]'
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]).
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1160
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1204
 msgid "Other Date"
 msgstr "Drugi datum"
 
@@ -3238,7 +3271,7 @@ msgstr "Drugi datum"
 #. * the month to setup an appointment recurrence. The entire string is for example: This appointment 
recurs/Every [x] month(s)
 #. * on the [Other date] [1st to 10th] [7th] [forever]' (dropdown menu options are in [square brackets]).
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1166
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1210
 msgid "1st to 10th"
 msgstr "1. do 10."
 
@@ -3246,7 +3279,7 @@ msgstr "1. do 10."
 #. * the month to setup an appointment recurrence. The entire string is for example: This appointment 
recurs/Every [x] month(s)
 #. * on the [Other date] [11th to 20th] [17th] [forever]' (dropdown menu options are in [square brackets]).
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1172
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1216
 msgid "11th to 20th"
 msgstr "11. do 20."
 
@@ -3254,73 +3287,73 @@ msgstr "11. do 20."
 #. * the month to setup an appointment recurrence. The entire string is for example: This appointment 
recurs/Every [x] month(s)
 #. * on the [Other date] [21th to 31th] [27th] [forever]' (dropdown menu options are in [square brackets]).
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1178
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1222
 msgid "21st to 31st"
 msgstr "21. do 31."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1205
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:1
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1249
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:25
 msgid "Monday"
 msgstr "ponedeljek"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1206
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:2
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1250
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:28
 msgid "Tuesday"
 msgstr "torek"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1207
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:3
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1251
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:31
 msgid "Wednesday"
 msgstr "sreda"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1208
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:4
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1252
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:34
 msgid "Thursday"
 msgstr "četrtek"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1209
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:5
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1253
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:37
 msgid "Friday"
 msgstr "petek"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1210
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:6
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1254
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:40
 msgid "Saturday"
 msgstr "sobota"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1211
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:7
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1255
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:43
 msgid "Sunday"
 msgstr "nedelja"
 
 #. TRANSLATORS: Entire string is for example: 'This appointment recurs/Every [x] month(s) on the [second] 
[Tuesday] [forever]'
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets])."
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1342
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1386
 msgid "on the"
 msgstr "na"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1527
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1571
 msgid "occurrences"
 msgstr "pojavitve"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2253
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2341
 msgid "Add exception"
 msgstr "Dodaj izjemo"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2295
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2383
 msgid "Could not get a selection to modify."
 msgstr "Ni mogoče dobiti izbire za spreminjanje."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2301
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2389
 msgid "Modify exception"
 msgstr "Spremeni izjemo"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2347
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2435
 msgid "Could not get a selection to delete."
 msgstr "Ni mogoče dobiti izbire za brisanje."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2488
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2576
 msgid "Date/Time"
 msgstr "Datum/čas"
 
@@ -3403,16 +3436,16 @@ msgstr "Spletna stran"
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:2
 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:348
 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:571 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:19
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:2 ../mail/message-list.c:1257
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:2 ../mail/message-list.c:1256
 msgid "High"
 msgstr "Visoka"
 
 #. To Translators: This is task priority
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:4
 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:350
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1681 ../calendar/gui/e-task-table.c:572
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:2071 ../calendar/gui/e-task-table.c:572
 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:20 ../e-util/e-send-options.ui.h:5
-#: ../mail/message-list.c:1256
+#: ../mail/message-list.c:1255
 msgid "Normal"
 msgstr "Običajno"
 
@@ -3420,7 +3453,7 @@ msgstr "Običajno"
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:6
 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:352
 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:573 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:21
-#: ../e-util/e-send-options.ui.h:4 ../mail/message-list.c:1255
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:4 ../mail/message-list.c:1254
 msgid "Low"
 msgstr "nizka"
 
@@ -3437,7 +3470,7 @@ msgstr "Nedoločeno"
 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:491
 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:777 ../calendar/gui/e-task-table.c:214
 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:229 ../calendar/gui/e-task-table.c:654
-#: ../calendar/gui/print.c:3554 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:11
+#: ../calendar/gui/print.c:3591 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:11
 msgid "Not Started"
 msgstr "Ni začeto"
 
@@ -3448,7 +3481,7 @@ msgstr "Ni začeto"
 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:779
 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:857 ../calendar/gui/e-task-table.c:216
 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:231 ../calendar/gui/e-task-table.c:655
-#: ../calendar/gui/print.c:3557
+#: ../calendar/gui/print.c:3594
 msgid "In Progress"
 msgstr "V teku"
 
@@ -3459,7 +3492,7 @@ msgstr "V teku"
 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:781
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:205 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:228
 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:218 ../calendar/gui/e-task-table.c:233
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:656 ../calendar/gui/print.c:3560
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:656 ../calendar/gui/print.c:3597
 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:13
 #: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:380
 msgid "Completed"
@@ -3471,7 +3504,7 @@ msgstr "Končano"
 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:497
 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:783 ../calendar/gui/e-task-table.c:220
 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:235 ../calendar/gui/e-task-table.c:657
-#: ../calendar/gui/print.c:3563 ../mail/mail-send-recv.c:878
+#: ../calendar/gui/print.c:3600 ../mail/mail-send-recv.c:878
 msgid "Canceled"
 msgstr "Preklicano"
 
@@ -3479,8 +3512,8 @@ msgstr "Preklicano"
 #. * Status: Accepted: X  Declined: Y  ...
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:17
 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:11
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3520
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:692
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3994
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:695
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:9
 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:8 ../mail/em-filter-i18n.h:75
 #: ../mail/message-list.etspec.h:1
@@ -3520,7 +3553,7 @@ msgstr "Kliknite za spremembo ali ogled podrobnosti stanja naloge"
 msgid "_Send Options"
 msgstr "Možnosti _pošiljanja"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:183 ../calendar/gui/print.c:3470
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:183 ../calendar/gui/print.c:3507
 #: ../e-util/e-send-options.c:553
 msgid "Task"
 msgstr "Naloga"
@@ -3615,7 +3648,7 @@ msgstr "Dogodek koledarja: ni povzetka."
 msgid "calendar view event"
 msgstr "pogled dogodka koledarja"
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:566
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:569
 msgid "Grab Focus"
 msgstr "Zgrabi žarišče"
 
@@ -3664,7 +3697,7 @@ msgid "Gnome Calendar"
 msgstr "Gnome Koledar"
 
 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:204
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1143
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1112
 msgid "%A %d %b %Y"
 msgstr "%A %d.%m.%Y"
 
@@ -3674,19 +3707,19 @@ msgstr "%A %d.%m.%Y"
 #. * %d = day of month, %b = abbreviated month name.
 #. * You can change the order but don't change the
 #. * specifiers or add anything.
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:208 ../calendar/gui/e-day-view.c:2316
-#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:855
-#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:233
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1147
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:208 ../calendar/gui/e-day-view.c:2427
+#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:859
+#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:219
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1116
 msgid "%a %d %b"
 msgstr "%a %d.%m."
 
 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:211
 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:217
 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:220
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1150
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1156
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1159
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1119
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1125
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1128
 msgid "%a %d %b %Y"
 msgstr "%a %d.%b.%Y"
 
@@ -3694,10 +3727,10 @@ msgstr "%a %d.%b.%Y"
 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:247
 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:254
 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:257
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1176
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1187
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1194
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1197
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1145
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1156
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1163
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1166
 msgid "%d %b %Y"
 msgstr "%d.%m.%Y"
 
@@ -3706,10 +3739,10 @@ msgstr "%d.%m.%Y"
 #. strftime format %d = day of month, %b = abbreviated
 #. * month name. You can change the order but don't
 #. * change the specifiers or add anything.
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:244 ../calendar/gui/e-day-view.c:2332
-#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:859
-#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:247
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1183
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:244 ../calendar/gui/e-day-view.c:2443
+#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:863
+#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:233
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1152
 msgid "%d %b"
 msgstr "%d.%m."
 
@@ -3864,7 +3897,7 @@ msgid "Start date"
 msgstr "Datum začetka"
 
 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:3
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:649
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:652
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:4
 #: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:3
 #: ../e-util/e-attachment-tree-view.c:586
@@ -3937,7 +3970,7 @@ msgstr "Posodabljanje predmetov"
 #. To Translators: It will display "Organiser: NameOfTheUser <email ofuser com>"
 #. To Translators: It will display
 #. * "Organizer: NameOfTheUser <email ofuser com>"
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1999 ../calendar/gui/e-memo-table.c:540
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2003 ../calendar/gui/e-memo-table.c:540
 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:827
 #, c-format
 msgid "Organizer: %s <%s>"
@@ -3946,21 +3979,21 @@ msgstr "Organizator: %s <%s>"
 #. With SunOne accouts, there may be no ':' in organiser.value
 #. With SunOne accounts, there may be no ':' in
 #. * organizer.value.
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2003 ../calendar/gui/e-memo-table.c:545
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2007 ../calendar/gui/e-memo-table.c:545
 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:831
 #, c-format
 msgid "Organizer: %s"
 msgstr "Organizator: %s"
 
 #. To Translators: It will display "Location: PlaceOfTheMeeting"
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2019
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:2664 ../calendar/gui/print.c:3508
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2023
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:2664 ../calendar/gui/print.c:3545
 #, c-format
 msgid "Location: %s"
 msgstr "Mesto: %s"
 
 #. To Translators: It will display "Time: ActualStartDateAndTime (DurationOfTheMeeting)"
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2050
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2054
 #, c-format
 msgid "Time: %s %s"
 msgstr "Čas: %s %s"
@@ -3974,67 +4007,68 @@ msgstr "Začetni daum"
 msgid "End Date"
 msgstr "Končni datum"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:854 ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:185
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1244
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:185
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:199
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:135 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:170
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:233 ../calendar/gui/print.c:1235
-#: ../calendar/gui/print.c:1252 ../e-util/e-charset.c:52
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3505
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5995
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:233 ../calendar/gui/print.c:1251
+#: ../calendar/gui/print.c:1268 ../e-util/e-charset.c:52
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3496
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5986
 #: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:100
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznano"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1683
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:2073
 msgid "Recurring"
 msgstr "Ponavljajoče"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1685
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:2075
 msgid "Assigned"
 msgstr "Dodeljeno"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1687 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1148
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:2077 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1148
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:209
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:177 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:187
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1024
 msgid "Yes"
 msgstr "Da"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1687 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1148
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:2077 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1148
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:210
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:189
 msgid "No"
 msgstr "Ne"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3461
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3935
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:221
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:197 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:220
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5983
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5974
 msgid "Accepted"
 msgstr "Sprejeto"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3462
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3936
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:222
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:199 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:222
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5989
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5980
 msgid "Declined"
 msgstr "Odklonjeno"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3463
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3937
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:223
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:201 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:224
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:526
 msgid "Tentative"
 msgstr "Poskusno"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3464
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3938
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:224
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:203 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:226
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5992
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5983
 msgid "Delegated"
 msgstr "Pooblaščeno zastopanje"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3465
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3939
 msgid "Needs action"
 msgstr "Zahteva dejanje"
 
@@ -4084,16 +4118,16 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #. String to use in 12-hour time format for times in the morning.
-#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1581 ../calendar/gui/e-week-view.c:1500
-#: ../calendar/gui/print.c:1058 ../calendar/gui/print.c:1077
-#: ../calendar/gui/print.c:2608 ../calendar/gui/print.c:2628
+#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1686 ../calendar/gui/e-week-view.c:1536
+#: ../calendar/gui/print.c:1074 ../calendar/gui/print.c:1093
+#: ../calendar/gui/print.c:2637 ../calendar/gui/print.c:2657
 msgid "am"
 msgstr "dop"
 
 #. String to use in 12-hour time format for times in the afternoon.
-#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1584 ../calendar/gui/e-week-view.c:1503
-#: ../calendar/gui/print.c:1063 ../calendar/gui/print.c:1079
-#: ../calendar/gui/print.c:2613 ../calendar/gui/print.c:2630
+#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1689 ../calendar/gui/e-week-view.c:1539
+#: ../calendar/gui/print.c:1079 ../calendar/gui/print.c:1095
+#: ../calendar/gui/print.c:2642 ../calendar/gui/print.c:2659
 msgid "pm"
 msgstr "pop"
 
@@ -4103,13 +4137,13 @@ msgstr "pop"
 #. * month, %B = full month name. You can change the
 #. * order but don't change the specifiers or add
 #. * anything.
-#: ../calendar/gui/e-day-view.c:2299 ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:851
-#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:224 ../calendar/gui/print.c:2071
+#: ../calendar/gui/e-day-view.c:2410 ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:855
+#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:210 ../calendar/gui/print.c:2093
 msgid "%A %d %B"
 msgstr "%A %d %B"
 
 #. To Translators: the %d stands for a week number, it's value between 1 and 52/53
-#: ../calendar/gui/e-day-view.c:2942
+#: ../calendar/gui/e-day-view.c:3066
 #, c-format
 msgid "Week %d"
 msgstr "Teden %d"
@@ -4120,27 +4154,27 @@ msgstr "Teden %d"
 #. * day view, e.g. a day is displayed in
 #. * 24 "60 minute divisions" or
 #. * 48 "30 minute divisions".
-#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:794
+#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:801
 #, c-format
 msgid "%02i minute divisions"
 msgstr "%02i delitev minute"
 
-#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:819
+#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:826
 msgid "Show the second time zone"
 msgstr "Pokaži drug časovni pas"
 
 #. Translators: "None" indicates no second time zone set for a day view
-#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:836
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:179
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:231
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:18
+#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:843
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:306
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:358
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:11
 msgctxt "cal-second-zone"
 msgid "None"
 msgstr "Brez"
 
-#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:870
+#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:877
 #: ../calendar/gui/e-timezone-entry.c:324
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:262
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:389
 msgid "Select..."
 msgstr "Izb_eri ..."
 
@@ -4162,49 +4196,49 @@ msgstr "Sredstva"
 
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:181
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:110 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:127
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1018 ../calendar/gui/print.c:1231
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1018 ../calendar/gui/print.c:1247
 msgid "Individual"
 msgstr "Individualno"
 
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:182
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:112 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:129
-#: ../calendar/gui/print.c:1232 ../e-util/e-table-config.ui.h:8
+#: ../calendar/gui/print.c:1248 ../e-util/e-table-config.ui.h:8
 msgid "Group"
 msgstr "Skupina"
 
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:183
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:114 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:131
-#: ../calendar/gui/print.c:1233
+#: ../calendar/gui/print.c:1249
 msgid "Resource"
 msgstr "Sredstvo"
 
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:184
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:116 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:133
-#: ../calendar/gui/print.c:1234
+#: ../calendar/gui/print.c:1250
 msgid "Room"
 msgstr "Soba"
 
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:195
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:145 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:162
-#: ../calendar/gui/print.c:1248
+#: ../calendar/gui/print.c:1264
 msgid "Chair"
 msgstr "Predsedujoči"
 
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:196
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:147 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:164
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1021 ../calendar/gui/print.c:1249
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1021 ../calendar/gui/print.c:1265
 msgid "Required Participant"
 msgstr "Zahtevani udeleženci"
 
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:197
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:149 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:166
-#: ../calendar/gui/print.c:1250
+#: ../calendar/gui/print.c:1266
 msgid "Optional Participant"
 msgstr "Neobvezni udeleženci"
 
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:198
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:151 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:168
-#: ../calendar/gui/print.c:1251
+#: ../calendar/gui/print.c:1267
 msgid "Non-Participant"
 msgstr "Ne-sodelujoči"
 
@@ -4214,11 +4248,11 @@ msgstr "Ne-sodelujoči"
 msgid "Needs Action"
 msgstr "Zahteva dejanje"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:623
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:626
 msgid "Attendee             "
 msgstr "Udeleženec             "
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:678
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:681
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:6
 msgid "RSVP"
 msgstr "Povratnica"
@@ -4227,19 +4261,19 @@ msgstr "Povratnica"
 msgid "In Process"
 msgstr "V obdelavi"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1905
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1910
 #, c-format
 msgid "Enter password to access free/busy information on server %s as user %s"
 msgstr ""
 "Vnesite geslo za dostop do podatkov prostosti/zasedenosti na strežniku %s "
 "kot uporabnik %s"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1915
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1920
 #, c-format
 msgid "Failure reason: %s"
 msgstr "Vzrok napake: %s"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1920
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1925
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:341
 #: ../smime/gui/component.c:55
 msgid "Enter password"
@@ -4314,7 +4348,7 @@ msgstr ""
 "Povzetek: %s\n"
 "Mesto: %s"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:2662 ../calendar/gui/print.c:3497
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:2662 ../calendar/gui/print.c:3534
 #, c-format
 msgid "Summary: %s"
 msgstr "Povzetek: %s"
@@ -4344,7 +4378,7 @@ msgid "Language"
 msgstr "Jezik"
 
 #: ../calendar/gui/e-memo-table.c:421
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:472
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:462
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:232
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:247
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view.c:306
@@ -4378,7 +4412,7 @@ msgid "Paste memos from the clipboard"
 msgstr "Prilepi opomnike iz odložišča"
 
 #: ../calendar/gui/e-memo-table.c:745
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:610
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:609
 msgid "Delete selected memos"
 msgstr "Izbriši izbrane opomnike"
 
@@ -4399,11 +4433,11 @@ msgstr "Kliknite za dodajanje opomnika"
 msgid "%d%%"
 msgstr "%d%%"
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:708 ../calendar/gui/print.c:2389
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:708 ../calendar/gui/print.c:2418
 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:79
 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1078
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:61
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:433
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:423
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:255
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:270
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:461
@@ -4423,7 +4457,7 @@ msgid "Paste tasks from the clipboard"
 msgstr "Prilepi naloge iz odložišča"
 
 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:1043
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:734
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:733
 msgid "Delete selected tasks"
 msgstr "Izbriši izbrane naloge"
 
@@ -4438,40 +4472,40 @@ msgstr "Izberi časovni pas"
 #. strftime format %d = day of month, %B = full
 #. * month name. You can change the order but don't
 #. * change the specifiers or add anything.
-#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:241 ../calendar/gui/print.c:2050
+#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:227 ../calendar/gui/print.c:2072
 msgid "%d %B"
 msgstr "%d %B"
 
-#: ../calendar/gui/gnome-cal.c:2319
+#: ../calendar/gui/gnome-cal.c:2347
 msgid "Purging"
 msgstr "Čiščenje"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:649 ../calendar/gui/itip-utils.c:707
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:818
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:646 ../calendar/gui/itip-utils.c:704
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:837
 msgid "An organizer must be set."
 msgstr "Organizator mora biti nastavljen."
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:698
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:695
 msgid "At least one attendee is necessary"
 msgstr "Zahtevan je vsaj en udeleženec"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:905 ../calendar/gui/itip-utils.c:1066
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:925 ../calendar/gui/itip-utils.c:1086
 msgid "Event information"
 msgstr "Podatki o dogodku"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:908 ../calendar/gui/itip-utils.c:1069
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:928 ../calendar/gui/itip-utils.c:1089
 msgid "Task information"
 msgstr "Podatki o nalogi"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:911 ../calendar/gui/itip-utils.c:1072
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:931 ../calendar/gui/itip-utils.c:1092
 msgid "Memo information"
 msgstr "Podatki o opomnikih"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:914 ../calendar/gui/itip-utils.c:1090
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:934 ../calendar/gui/itip-utils.c:1110
 msgid "Free/Busy information"
 msgstr "Podatki o zasedenosti"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:917
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:937
 msgid "Calendar information"
 msgstr "Podatki o koledarju"
 
@@ -4479,7 +4513,7 @@ msgstr "Podatki o koledarju"
 #. * line of a meeting request or update email.
 #. * The full subject line would be:
 #. * "Accepted: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:954
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:974
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Accepted"
 msgstr "Sprejeto"
@@ -4488,7 +4522,7 @@ msgstr "Sprejeto"
 #. * line of a meeting request or update email.
 #. * The full subject line would be:
 #. * "Tentatively Accepted: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:961
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:981
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Tentatively Accepted"
 msgstr "Poskusno sprejeto"
@@ -4500,7 +4534,7 @@ msgstr "Poskusno sprejeto"
 #. Translators: This is part of the subject line of a
 #. * meeting request or update email. The full subject
 #. * line would be: "Declined: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:968 ../calendar/gui/itip-utils.c:1016
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:988 ../calendar/gui/itip-utils.c:1036
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Declined"
 msgstr "Odklonjeno"
@@ -4509,7 +4543,7 @@ msgstr "Odklonjeno"
 #. * line of a meeting request or update email.
 #. * The full subject line would be:
 #. * "Delegated: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:975
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:995
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Delegated"
 msgstr "Pooblaščeno zastopanje"
@@ -4517,7 +4551,7 @@ msgstr "Pooblaščeno zastopanje"
 #. Translators: This is part of the subject line of a
 #. * meeting request or update email. The full subject
 #. * line would be: "Updated: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:988
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1008
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Updated"
 msgstr "Posodobljeno"
@@ -4525,7 +4559,7 @@ msgstr "Posodobljeno"
 #. Translators: This is part of the subject line of a
 #. * meeting request or update email. The full subject
 #. * line would be: "Cancel: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:995
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1015
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Cancel"
 msgstr "Prekliči"
@@ -4533,7 +4567,7 @@ msgstr "Prekliči"
 #. Translators: This is part of the subject line of a
 #. * meeting request or update email. The full subject
 #. * line would be: "Refresh: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1002
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1022
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Refresh"
 msgstr "Osveži"
@@ -4541,248 +4575,257 @@ msgstr "Osveži"
 #. Translators: This is part of the subject line of a
 #. * meeting request or update email. The full subject
 #. * line would be: "Counter-proposal: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1009
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1029
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Counter-proposal"
 msgstr "Nasprotni-predlog"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1087
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1107
 #, c-format
 msgid "Free/Busy information (%s to %s)"
 msgstr "Podatki o zasedenosti (%s do %s)"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1095
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1115
 msgid "iCalendar information"
 msgstr "Podrobnosti iCalendar"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1122
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1142
 msgid "Unable to book a resource, the new event collides with some other."
 msgstr "Ni mogoče rezervirati vira. Nov dogodek je v sporu z drugimi dogodki."
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1127
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1147
 #, c-format
 msgid "Unable to book a resource, error: %s"
 msgstr "Ni mogoče rezervirati vira, napaka: %s"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1304
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1324
 msgid "You must be an attendee of the event."
 msgstr "Biti morate udeleženec dogodka."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:657
+#: ../calendar/gui/print.c:661
 msgid "1st"
 msgstr "1."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:657
+#: ../calendar/gui/print.c:661
 msgid "2nd"
 msgstr "2."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:657
+#: ../calendar/gui/print.c:661
 msgid "3rd"
 msgstr "3."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:657
+#: ../calendar/gui/print.c:661
 msgid "4th"
 msgstr "4."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:657
+#: ../calendar/gui/print.c:661
 msgid "5th"
 msgstr "5."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:658
+#: ../calendar/gui/print.c:662
 msgid "6th"
 msgstr "6."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:658
+#: ../calendar/gui/print.c:662
 msgid "7th"
 msgstr "7."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:658
+#: ../calendar/gui/print.c:662
 msgid "8th"
 msgstr "8."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:658
+#: ../calendar/gui/print.c:662
 msgid "9th"
 msgstr "9."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:658
+#: ../calendar/gui/print.c:662
 msgid "10th"
 msgstr "10."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:659
+#: ../calendar/gui/print.c:663
 msgid "11th"
 msgstr "11."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:659
+#: ../calendar/gui/print.c:663
 msgid "12th"
 msgstr "12."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:659
+#: ../calendar/gui/print.c:663
 msgid "13th"
 msgstr "13."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:659
+#: ../calendar/gui/print.c:663
 msgid "14th"
 msgstr "14."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:659
+#: ../calendar/gui/print.c:663
 msgid "15th"
 msgstr "15."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:660
+#: ../calendar/gui/print.c:664
 msgid "16th"
 msgstr "16."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:660
+#: ../calendar/gui/print.c:664
 msgid "17th"
 msgstr "17."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:660
+#: ../calendar/gui/print.c:664
 msgid "18th"
 msgstr "18."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:660
+#: ../calendar/gui/print.c:664
 msgid "19th"
 msgstr "19."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:660
+#: ../calendar/gui/print.c:664
 msgid "20th"
 msgstr "20."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:661
+#: ../calendar/gui/print.c:665
 msgid "21st"
 msgstr "21."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:661
+#: ../calendar/gui/print.c:665
 msgid "22nd"
 msgstr "22."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:661
+#: ../calendar/gui/print.c:665
 msgid "23rd"
 msgstr "23."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:661
+#: ../calendar/gui/print.c:665
 msgid "24th"
 msgstr "24."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:661
+#: ../calendar/gui/print.c:665
 msgid "25th"
 msgstr "25."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:662
+#: ../calendar/gui/print.c:666
 msgid "26th"
 msgstr "26."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:662
+#: ../calendar/gui/print.c:666
 msgid "27th"
 msgstr "27."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:662
+#: ../calendar/gui/print.c:666
 msgid "28th"
 msgstr "28."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:662
+#: ../calendar/gui/print.c:666
 msgid "29th"
 msgstr "29."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:662
+#: ../calendar/gui/print.c:666
 msgid "30th"
 msgstr "30."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:663
+#: ../calendar/gui/print.c:667
 msgid "31st"
 msgstr "31."
 
-#. Translators: These are workday abbreviations, e.g. Su=Sunday and Th=thursday
-#: ../calendar/gui/print.c:721
-msgid "Su"
-msgstr "ne"
-
-#: ../calendar/gui/print.c:721
+#. Translators: These are workday abbreviations,
+#. * e.g. Su=Sunday and Th=thursday
+#. G_DATE_BAD_WEEKDAY
+#. G_DATE_MONDAY
+#: ../calendar/gui/print.c:727
 msgid "Mo"
 msgstr "po"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:721
+#. G_DATE_TUESDAY
+#: ../calendar/gui/print.c:728
 msgid "Tu"
 msgstr "to"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:721
+#. G_DATE_WEDNESDAY
+#: ../calendar/gui/print.c:729
 msgid "We"
 msgstr "sr"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:722
+#. G_DATE_THURSDAY
+#: ../calendar/gui/print.c:730
 msgid "Th"
 msgstr "če"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:722
+#. G_DATE_FRIDAY
+#: ../calendar/gui/print.c:731
 msgid "Fr"
 msgstr "pe"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:722
+#. G_DATE_SATURDAY
+#: ../calendar/gui/print.c:732
 msgid "Sa"
 msgstr "so"
 
+#. G_DATE_SUNDAY
+#: ../calendar/gui/print.c:733
+msgid "Su"
+msgstr "ne"
+
 #. Translators: This is part of "START to END" text,
 #. * where START and END are date/times.
-#: ../calendar/gui/print.c:3296
+#: ../calendar/gui/print.c:3328
 msgid " to "
 msgstr " do "
 
 #. Translators: This is part of "START to END
 #. * (Completed COMPLETED)", where COMPLETED is a
 #. * completed date/time.
-#: ../calendar/gui/print.c:3306
+#: ../calendar/gui/print.c:3338
 msgid " (Completed "
 msgstr " (Končano "
 
 #. Translators: This is part of "Completed COMPLETED",
 #. * where COMPLETED is a completed date/time.
-#: ../calendar/gui/print.c:3312
+#: ../calendar/gui/print.c:3344
 msgid "Completed "
 msgstr "Končano "
 
 #. Translators: This is part of "START (Due DUE)",
 #. * where START and DUE are dates/times.
-#: ../calendar/gui/print.c:3322
+#: ../calendar/gui/print.c:3354
 msgid " (Due "
 msgstr " (Datum zapadlosti "
 
 #. Translators: This is part of "Due DUE",
 #. * where DUE is a date/time due the event
 #. * should be finished.
-#: ../calendar/gui/print.c:3329
+#: ../calendar/gui/print.c:3361
 msgid "Due "
 msgstr "Datum zapadlosti "
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3527
+#: ../calendar/gui/print.c:3564
 msgid "Attendees: "
 msgstr "Navzoči: "
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3571
+#: ../calendar/gui/print.c:3608
 #, c-format
 msgid "Status: %s"
 msgstr "Stanje: %s"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3587
+#: ../calendar/gui/print.c:3624
 #, c-format
 msgid "Priority: %s"
 msgstr "Prednost: %s"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3605
+#: ../calendar/gui/print.c:3642
 #, c-format
 msgid "Percent Complete: %i"
 msgstr "Odstotkov opravljeno: %i"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3619
+#: ../calendar/gui/print.c:3656
 #, c-format
 msgid "URL: %s"
 msgstr "URL: %s"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3633
+#: ../calendar/gui/print.c:3670
 #, c-format
 msgid "Categories: %s"
 msgstr "Kategorije: %s"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3644
+#: ../calendar/gui/print.c:3681
 msgid "Contacts: "
 msgstr "Stiki: "
 
@@ -4845,25 +4888,25 @@ msgid "Evolution Calendar intelligent importer"
 msgstr "Pametni uvoznik koledarja Evolutiona"
 
 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1186
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1505
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1500
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Meeting"
 msgstr "Srečanje"
 
 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1186
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1505
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1500
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Event"
 msgstr "Dogodek"
 
 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1189
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1506
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1501
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Task"
 msgstr "Naloga"
 
 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1192
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1507
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1502
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Memo"
 msgstr "Opomnik"
@@ -4914,7 +4957,7 @@ msgstr "Razvrstitev"
 
 #. Translators: Appointment's summary
 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1244
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1549
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1544
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Summary"
 msgstr "Povzetek"
@@ -4927,7 +4970,7 @@ msgstr "Mesto"
 
 #. Translators: Appointment's start time
 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1258
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1544
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1539
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Start"
 msgstr "Začetek"
@@ -4981,7 +5024,7 @@ msgctxt "iCalImp"
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1539
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1534
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Type"
 msgstr "Vrsta"
@@ -6534,152 +6577,152 @@ msgstr "Tihi_ocean/Wallis"
 msgid "Pacific/Yap"
 msgstr "Tihi_ocean/Yap"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:207
+#: ../composer/e-composer-actions.c:203
 msgid "Save as..."
 msgstr "Shrani kot ..."
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:294
+#: ../composer/e-composer-actions.c:276
 #: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:303
 msgid "_Close"
 msgstr "_Zapri"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:296
+#: ../composer/e-composer-actions.c:278
 msgid "Close the current file"
 msgstr "Zapri trenutno datoteko"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:301
+#: ../composer/e-composer-actions.c:283
 msgid "New _Message"
 msgstr "Novo _sporočilo"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:303
+#: ../composer/e-composer-actions.c:285
 msgid "Open New Message window"
 msgstr "Odpre okno novega sporočila"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:310 ../shell/e-shell-window-actions.c:925
+#: ../composer/e-composer-actions.c:292 ../shell/e-shell-window-actions.c:919
 msgid "Configure Evolution"
 msgstr "Nastavitve programa Evolution"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:317
+#: ../composer/e-composer-actions.c:299
 msgid "Save the current file"
 msgstr "Shrani trenutno datoteko"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:322
+#: ../composer/e-composer-actions.c:304
 msgid "Save _As..."
 msgstr "Shrani _kot ..."
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:324
+#: ../composer/e-composer-actions.c:306
 msgid "Save the current file with a different name"
 msgstr "Shrani trenutno datoteko z drugim imenom"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:331
+#: ../composer/e-composer-actions.c:313
 msgid "Character _Encoding"
 msgstr "Znakovno _kodiranje"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:348
+#: ../composer/e-composer-actions.c:330
 msgid "_Print..."
 msgstr "Na_tisni ..."
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:355
+#: ../composer/e-composer-actions.c:337
 msgid "Print Pre_view"
 msgstr "Predogled _tiskanja"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:362
+#: ../composer/e-composer-actions.c:344
 msgid "Save as _Draft"
 msgstr "Shrani kot _osnutek"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:364
+#: ../composer/e-composer-actions.c:346
 msgid "Save as draft"
 msgstr "Shrani kot osnutek"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:369 ../composer/e-composer-private.c:318
+#: ../composer/e-composer-actions.c:351
 msgid "S_end"
 msgstr "_Pošlji"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:371
+#: ../composer/e-composer-actions.c:353
 msgid "Send this message"
 msgstr "Pošlje to sporočilo"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:379
+#: ../composer/e-composer-actions.c:361
 msgid "PGP _Encrypt"
 msgstr "Šifriraj s _PGP"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:381
+#: ../composer/e-composer-actions.c:363
 msgid "Encrypt this message with PGP"
 msgstr "Šifrira to sporočilo s PGP"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:387
+#: ../composer/e-composer-actions.c:369
 msgid "PGP _Sign"
 msgstr "_Podpiši s PGP"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:389
+#: ../composer/e-composer-actions.c:371
 msgid "Sign this message with your PGP key"
 msgstr "Podpiše to sporočilo z vašim ključem PGP"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:395
+#: ../composer/e-composer-actions.c:377
 msgid "_Picture Gallery"
 msgstr "_Galerija slik"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:397
+#: ../composer/e-composer-actions.c:379
 msgid "Show a collection of pictures that you can drag to your message"
 msgstr "Pokaži zbirko slik, ki jih lahko povlečete v svoje sporočilo"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:403
+#: ../composer/e-composer-actions.c:385
 msgid "_Prioritize Message"
 msgstr "Naredi sporočilo _prednostno"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:405
+#: ../composer/e-composer-actions.c:387
 msgid "Set the message priority to high"
 msgstr "Nastavi prednost sporočila na visoko"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:411
+#: ../composer/e-composer-actions.c:393
 msgid "Re_quest Read Receipt"
 msgstr "Zaht_evaj povratnico"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:413
+#: ../composer/e-composer-actions.c:395
 msgid "Get delivery notification when your message is read"
 msgstr "Dobi obvestilo o dostavi, ko je vaše sporočilo prebrano"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:419
+#: ../composer/e-composer-actions.c:401
 msgid "S/MIME En_crypt"
 msgstr "_Šifriraj s S/MIME"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:421
+#: ../composer/e-composer-actions.c:403
 msgid "Encrypt this message with your S/MIME Encryption Certificate"
 msgstr "Šifrira to sporočilo z vašim šifrirnim potrdilom S/MIME"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:427
+#: ../composer/e-composer-actions.c:409
 msgid "S/MIME Sig_n"
 msgstr "Podpis _s S/MIME"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:429
+#: ../composer/e-composer-actions.c:411
 msgid "Sign this message with your S/MIME Signature Certificate"
 msgstr "Podpiši to sporočilo s svojim potrdilom podpisa S/MIME"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:435
+#: ../composer/e-composer-actions.c:417
 msgid "_Bcc Field"
 msgstr "Polje _Skp"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:437
+#: ../composer/e-composer-actions.c:419
 msgid "Toggles whether the BCC field is displayed"
 msgstr "Preklopi prikaz polja SKP"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:443
+#: ../composer/e-composer-actions.c:425
 msgid "_Cc Field"
 msgstr "Polje _Kp"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:445
+#: ../composer/e-composer-actions.c:427
 msgid "Toggles whether the CC field is displayed"
 msgstr "Preklopi prikaz polja KP"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:451
+#: ../composer/e-composer-actions.c:433
 msgid "_Reply-To Field"
 msgstr "Polje o_dgovori-na"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:453
+#: ../composer/e-composer-actions.c:435
 msgid "Toggles whether the Reply-To field is displayed"
 msgstr "Preklopi prikaz polja Odgovori na"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:512
+#: ../composer/e-composer-actions.c:494
 msgid "Save Draft"
 msgstr "Shrani osnutek"
 
@@ -6699,35 +6742,35 @@ msgstr ""
 "Vnesite naslove, ki bodo prejeli kopijo sporočila, vendar se ne bodo "
 "pojavili na seznamu prejemnikov sporočila"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:837
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:802
 msgid "Fr_om:"
 msgstr "_Od:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:844
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:809
 msgid "_Reply-To:"
 msgstr "Odgovori-_na:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:849
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:814
 msgid "_To:"
 msgstr "_Za:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:855
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:820
 msgid "_Cc:"
 msgstr "_Kp:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:861
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:826
 msgid "_Bcc:"
 msgstr "_Skp:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:866
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:831
 msgid "_Post To:"
 msgstr "_Objavi na:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:870
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:835
 msgid "S_ubject:"
 msgstr "Z_adeva:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:878
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:843
 #: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:488
 msgid "Si_gnature:"
 msgstr "_Podpis:"
@@ -6740,11 +6783,7 @@ msgstr "Kliknite tukaj za imenik"
 msgid "Click here to select folders to post to"
 msgstr "Kliknite tukaj za izbiro map za objavljanje"
 
-#: ../composer/e-composer-private.c:338
-msgid "Save draft"
-msgstr "Shrani osnutek"
-
-#: ../composer/e-msg-composer.c:862
+#: ../composer/e-msg-composer.c:866
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot sign outgoing message: No signing certificate set for this account"
@@ -6752,7 +6791,7 @@ msgstr ""
 "Odhodnega sporočila ni mogoče podpisati: za ta račun ni nastavljeno nobeno "
 "potrdilo za podpisovanje"
 
-#: ../composer/e-msg-composer.c:871
+#: ../composer/e-msg-composer.c:875
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot encrypt outgoing message: No encryption certificate set for this "
@@ -6761,16 +6800,16 @@ msgstr ""
 "Odhodnega sporočila ni mogoče šifrirati: za ta račun ni nastavljeno nobeno "
 "potrdilo za šifriranje"
 
-#: ../composer/e-msg-composer.c:1552 ../composer/e-msg-composer.c:1961
+#: ../composer/e-msg-composer.c:1556 ../composer/e-msg-composer.c:1959
 msgid "Compose Message"
 msgstr "Sestavi sporočilo"
 
-#: ../composer/e-msg-composer.c:4215
+#: ../composer/e-msg-composer.c:4210
 msgid "The composer contains a non-text message body, which cannot be edited."
 msgstr ""
 "Sestavljalnik vsebuje nebesedilno telo sporočila, ki ga ni mogoče urejati."
 
-#: ../composer/e-msg-composer.c:4890
+#: ../composer/e-msg-composer.c:4885
 msgid "Untitled Message"
 msgstr "Neimenovano sporočilo"
 
@@ -6904,7 +6943,7 @@ msgstr ""
 msgid "An error occurred while sending. How do you want to proceed?"
 msgstr "Prišlo je do napake med pošiljanje. Kako želite nadaljevati?"
 
-#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:30 ../mail/mail.error.xml.h:152
+#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:30 ../mail/mail.error.xml.h:155
 msgid "The reported error was &quot;{0}&quot;."
 msgstr "Poročana napaka je bila &quot;{0}&quot;."
 
@@ -6925,10 +6964,11 @@ msgid "Saving message to Outbox."
 msgstr "Shranjevanje sporočila v mapo odhodne pošte."
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:35
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Because you are working offline, the message will be saved to your local "
-"Outbox folder. When you are back online you can send the message by clicking "
-"the Send/Receive button in Evolution's toolbar."
+"The message will be saved to your local Outbox folder, because the "
+"destination service is currently unavailable. You can send the message by "
+"clicking the Send/Receive button in Evolution's toolbar."
 msgstr ""
 "Ker delate brez povezave, bo sporočilo shranjeno v vašo krajevno mapo "
 "odhodne pošte. Ko se boste povezali lahko sporočilo pošljete s klikom na "
@@ -6942,8 +6982,8 @@ msgstr "Obvestilo o alarmu Evolution"
 msgid "Calendar event notifications"
 msgstr "Obvestila dogodkov koledarja"
 
-#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:1 ../mail/e-mail-browser.c:932
-#: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:214
+#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:1 ../mail/e-mail-browser.c:928
+#: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:212
 #: ../shell/e-shell-window-private.c:243
 msgid "Evolution"
 msgstr "Evolution"
@@ -6964,14 +7004,6 @@ msgstr "Upravljajte s pošto, stiki in razporedi"
 msgid "mail;calendar;contact;addressbook;task;"
 msgstr "elektronska pošta;koledar;stiki;imenik;opravila;naloge;"
 
-#: ../data/evolution-settings.desktop.in.in.h:1
-msgid "Email Settings"
-msgstr "Nastavitve elektronske pošte"
-
-#: ../data/evolution-settings.desktop.in.in.h:2
-msgid "Configure email accounts"
-msgstr "Nastavitve elektronskih računov"
-
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Enable address formatting"
 msgstr "Omogoči oblikovanje naslovov"
@@ -7085,7 +7117,7 @@ msgid ""
 "Convert message text to Unicode UTF-8 to unify spam/ham tokens coming from "
 "different character sets."
 msgstr ""
-"Pretvori sporočilo v Unicode UTF-8 za poenotenje žetonov neželene pošte, ki "
+"Pretvori sporočilo v Unikod UTF-8 za poenotenje žetonov vsiljene pošte, ki "
 "so v drugih naborih znakov."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:1
@@ -7670,20 +7702,57 @@ msgstr ""
 "Evolution."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:124
-msgid "Week start"
-msgstr "Začetek tedna"
+msgid "First day of the week"
+msgstr "Prvi dan tedna"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:125
-msgid "Weekday the week starts on, from Sunday (0) to Saturday (6)"
-msgstr "Začetni dan tedna, od nedelje (0) do sobote (6)."
+msgid "Monday is a work day"
+msgstr "Ponedeljek je delovni dan"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:126
-msgid "Work days"
-msgstr "Delovni dnevi"
+msgid "Tuesday is a work day"
+msgstr "Torej je delovni dan"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:127
-msgid "Days on which the start and end of work hours should be indicated"
-msgstr "Dnevi, ko naj bosta označena začetek in konec delovnih ur."
+msgid "Wednesday is a work day"
+msgstr "Sreda je delovni dan"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:128
+msgid "Thursday is a work day"
+msgstr "Četrtek je delovni dan"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:129
+msgid "Friday is a work day"
+msgstr "Petek je delovni dan"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:130
+msgid "Saturday is a work day"
+msgstr "Sobota je delovni dan"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:131
+msgid "Sunday is a work day"
+msgstr "Nedelja je delovni dan"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:132
+msgid "(Deprecated) First day of the week, from Sunday (0) to Saturday (6)"
+msgstr "(Opuščeno) Prvi dan tedna, od nedelje (0) do sobote (6)."
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:133
+msgid ""
+"This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use "
+"\"week-start-day-name\" instead."
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:134
+msgid "(Deprecated) Work days"
+msgstr "(Opuščeno) Delovni dnevi"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:135
+msgid ""
+"Days on which the start and end of work hours should be indicated. (This key "
+"was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use the \"work-"
+"day-monday\", \"work-day-tuesday\", etc. keys instead.)"
+msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Previous Evolution version"
@@ -8077,29 +8146,26 @@ msgstr ""
 "uporabnikov nadležne, zato rajši vidijo običajne slike."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:59
+#, fuzzy
+msgid "Ellipsize mode for folder names in side bar"
+msgstr "Omogoči ali onemogoči elipsiranje imen map v stranski vrstici"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:60
 msgid "Enable or disable type ahead search feature"
 msgstr "Omogoči ali onemogoči možnost iskanja med tipkanjem"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:60
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:61
 msgid ""
 "Enable the side bar search feature to allow interactive searching of folder "
 "names."
 msgstr ""
 "Omogoči zmožnost iskanja v stranski vrstici za vzajemno iskanje imen map."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:61
-msgid "Disable or enable ellipsizing of folder names in side bar"
-msgstr "Omogoči ali onemogoči elipsiranje imen map v stranski vrstici"
-
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:62
-msgid "Whether disable ellipsizing feature of folder names in side bar."
-msgstr "Ali je možnost elipsiranja imen map v stranski vrstici onemogočena."
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:63
 msgid "Enable or disable magic space bar"
 msgstr "Omogoči ali onemogoči možnost čarobne preslednice"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:64
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:63
 msgid ""
 "Enable this to use Space bar key to scroll in message preview, message list "
 "and folders."
@@ -8107,83 +8173,73 @@ msgstr ""
 "Izbrana možnost omogoči uporabo preslednice za drsenje v predogledu "
 "sporočila, seznama sporočil in map."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:65
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:64
 msgid "Enable to use a similar message list view settings for all folders"
 msgstr ""
 "Omogoči uporabo nastavitve ogleda seznama podobnih sporočil za vse mape"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:66
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:65
 msgid "Enable to use a similar message list view settings for all folders."
 msgstr ""
 "Izbrana možnost omogoči uporabo podobnega seznama sporočil za vse mape."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:67
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:66
 msgid "Mark citations in the message \"Preview\""
 msgstr "Označi citate v \"Predogledu\" sporočila"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:68
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:67
 msgid "Mark citations in the message \"Preview\"."
 msgstr "Označi citate v \"Predogledu\" sporočila."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:69
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:68
 msgid "Citation highlight color"
 msgstr "Barva poudarjanja citata"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:70
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:69
 msgid "Citation highlight color."
 msgstr "Barva poudarjanja citata."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:71
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:70
 msgid "Enable/disable caret mode"
 msgstr "Omogoči/onemogoči način kazalke"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:72
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:71
 msgid "Enable caret mode, so that you can see a cursor when reading mail."
 msgstr "Omogoči način kazalke, pri katerem je med branjem pošte viden kazalec."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:73
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:72
 msgid "Default charset in which to display messages"
 msgstr "Privzeti znakovni nabor za prikaz sporočil"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:74
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:73
 msgid "Default charset in which to display messages."
 msgstr "Privzeti znakovni nabor za prikaz sporočil."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:75
-msgid "Load images for HTML messages over HTTP"
-msgstr "Naloži slike sporočil HTML preko HTTP"
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:76
-msgid ""
-"Load images for HTML messages over HTTP(S). Possible values are: \"0\" - "
-"Never load images off the net. \"1\" - Load images in messages from "
-"contacts. \"2\" - Always load images off the net."
-msgstr ""
-"Naloži slike sporočil HTML preko HTTP(S). Mogoče vrednosti so: \"0\" - "
-"nikoli ne nalagaj slik s spleta \"1\" - naloži slike v sporočilih stikov, "
-"\"2\" - vedno naloži slike s spleta."
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:74
+msgid "Automatically load images for HTML messages over HTTP"
+msgstr "Samodejno naloži slike sporočil HTML preko HTTP"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:77
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:75
 msgid "Show Animations"
 msgstr "Pokaži animacije"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:78
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:76
 msgid "Show animated images as animations."
 msgstr "Animirane slike prikaži kot animacije."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:79
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:77
 msgid "Show all message headers"
 msgstr "Pokaži vse glave sporočila"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:80
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:78
 msgid "Show all the headers when viewing a messages."
 msgstr "Pokaže vse glave med pregledovanjem sporočil"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:81
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:79
 msgid "List of custom headers and whether they are enabled."
 msgstr "Seznam glav po meri in ali so omogočene."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:82
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:80
 msgid ""
 "This key should contain a list of XML structures specifying custom headers, "
 "and whether they are to be displayed. The format of the XML structure is &lt;"
@@ -8194,50 +8250,42 @@ msgstr ""
 "ali naj bodo prikazane. Oblika strukture XML je &lt;glava omogočena&gt; - "
 "nastavite kot omogočeno, če naj bo glava prikazana v poštnem pogledu."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:83
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:81
 msgid "Show photo of the sender"
 msgstr "Pokaži fotografijo pošiljatelja"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:84
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:82
 msgid "Show the photo of the sender in the message reading pane."
 msgstr "Pokaži fotografijo pošiljatelja na pladnju branja sporočil."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:85
-msgid "Search for the sender photo in local address books"
-msgstr "Poišči pošiljateljevo fotografijo v krajevnem imeniku"
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:86
-msgid "This option would help in improving the speed of fetching."
-msgstr "Ta možnost pomaga pri izboljšanju hitrosti pridobivanja."
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:87
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:83
 msgid "Mark as Seen after specified timeout"
 msgstr "Označi kot Videno po navedeni zakasnitvi"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:88
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:84
 msgid "Mark as Seen after specified timeout."
 msgstr "Označi kot Videno po navedeni zakasnitvi."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:89
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:85
 msgid "Timeout for marking messages as seen"
 msgstr "Čas po katerem se sporočilo označi kot videno"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:90
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:86
 msgid "Timeout in milliseconds for marking messages as seen."
 msgstr "Čas v milisekundah po katerem se sporočilo označi kot videno."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:91
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:87
 msgid "Sender email-address column in the message list"
 msgstr "Stolpec elektronskega naslova na seznamu sporočil"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:92
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:88
 msgid ""
 "Show the email-address of the sender in a separate column in the message "
 "list."
 msgstr ""
 "Pokaži elektronski naslov pošiljatelja v ločenem stolpcu na seznamu sporočil."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:93
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:89
 msgid ""
 "Determines whether to use the same fonts for both \"From\" and \"Subject\" "
 "lines in the \"Messages\" column in vertical view"
@@ -8245,7 +8293,7 @@ msgstr ""
 "Določa ali sta v navpičnem pogledu v stolpcu \"Sporočila\" za vrstici \"Od\" "
 "in \"Zadeva\" uporabljeni isti pisavi."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:94
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:90
 msgid ""
 "Determines whether to use the same fonts for both \"From\" and \"Subject\" "
 "lines in the \"Messages\" column in vertical view."
@@ -8253,19 +8301,19 @@ msgstr ""
 "Določa ali sta v navpičnem pogledu v stolpcu \"Sporočila\" za vrstici \"Od\" "
 "in \"Zadeva\" uporabljeni isti pisavi."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:95
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:91
 msgid "Show deleted messages in the message-list"
 msgstr "Pokaži izbrisana sporočila na seznamu sporočil"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:96
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:92
 msgid "Show deleted messages (with a strike-through) in the message-list."
 msgstr "Pokaži izbrisana sporočila (prečrtana) na seznamu sporočil."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:97
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:93
 msgid "Enable Unmatched search folder"
 msgstr "Omogoči neujemajoče iskalne mape"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:98
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:94
 msgid ""
 "Enable Unmatched search folder within Search Folders. It does nothing if "
 "Search Folders are disabled."
@@ -8273,11 +8321,11 @@ msgstr ""
 "Omogoči neujemajoče iskalne mape znotraj iskalnih map. Možnost ni dejavna, "
 "če je onemogočena nadrejena možnost iskalnih map."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:99
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:95
 msgid "Hides the per-folder preview and removes the selection"
 msgstr "Skrije predogled map in odstrani izbiro"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:100
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:96
 msgid ""
 "This key is read only once and reset to \"false\" after read. This unselects "
 "the mail in the list and removes the preview for that folder."
@@ -8286,39 +8334,31 @@ msgstr ""
 "na \"napak\". To odstrani oznako sporočila na seznamu in odstrani predogled "
 "za to mapo."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:101
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:97
 msgid "Height of the message-list pane"
 msgstr "Višina pladnja seznama sporočil"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:102
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:98
 msgid "Height of the message-list pane."
 msgstr "Višina pladnja seznama sporočil."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:103
-msgid "State of message headers in paned view"
-msgstr "Stanje glav sporočil na seznamu pladnja"
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:104
-msgid ""
-"Describes whether message headers in paned view should be collapsed or "
-"expanded by default. \"0\" = expanded and \"1\" = collapsed"
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:99
+msgid "Whether message headers are collapsed in the user interface"
 msgstr ""
-"Določa ali naj bodo glave sporočila na seznamu pladnja privzeto zložene ali "
-"razširjene. Vrednost \"0\" določa razširjen, \"1\" pa zložen pogled."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:105
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:100
 msgid "Width of the message-list pane"
 msgstr "Širina pladnja s seznamom sporočil"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:106
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:101
 msgid "Width of the message-list pane."
 msgstr "Širina pladnja s seznamom sporočil."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:107
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:102
 msgid "Layout style"
 msgstr "Slog razporeditve"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:108
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:103
 msgid ""
 "The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
 "the message list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the "
@@ -8330,35 +8370,35 @@ msgstr ""
 "pod seznamom sporočil, \"1\" pa predstavlja navpični slog, kjer sta okni eno "
 "ob drugem."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:109
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:104
 msgid "Variable width font"
 msgstr "Pisava spremenljive širine"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:110
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:105
 msgid "The variable width font for mail display."
 msgstr "Pisava spremenljive širine za prikaz pošte."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:111
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:106
 msgid "Terminal font"
 msgstr "Pisava terminala"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:112
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:107
 msgid "The terminal font for mail display."
 msgstr "Pisava terminala za prikaz pošte."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:113
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:108
 msgid "Use custom fonts"
 msgstr "Uporabi pisave po meri"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:114
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:109
 msgid "Use custom fonts for displaying mail."
 msgstr "Za prikaz pošte uporabi pisave po meri."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:115
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:110
 msgid "Compress display of addresses in TO/CC/BCC"
 msgstr "Stisne prikaz naslovov v poljih ZA/KP/SKP"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:116
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:111
 msgid ""
 "Compress display of addresses in TO/CC/BCC to the number specified in "
 "address_count."
@@ -8366,11 +8406,11 @@ msgstr ""
 "Stisne prikaz naslovov v poljih ZA/KP/SKP na število, navedeno v "
 "address_count."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:117
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:112
 msgid "Number of addresses to display in TO/CC/BCC"
 msgstr "Število naslovov za prikaz v poljih ZA/KP/SKP"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:118
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:113
 msgid ""
 "This sets the number of addresses to show in default message list view, "
 "beyond which a '...' is shown."
@@ -8378,11 +8418,11 @@ msgstr ""
 "To določa število naslovov, ki se prikažejo v privzetem pogledu seznama "
 "sporočil, preko katerega se prikaže '...'."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:119
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:114
 msgid "Thread the message-list based on Subject"
 msgstr "Niten seznam sporočil na podlagi polja Zadeva"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:120
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:115
 msgid ""
 "Whether or not to fall back on threading by subjects when the messages do "
 "not contain In-Reply-To or References headers."
@@ -8390,11 +8430,11 @@ msgstr ""
 "Ali naj se nitenje, ko sporočila ne vsebujejo glav Kot-Odgovor-Na ali "
 "Reference, navezuje na zadeve."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:121
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:116
 msgid "Default value for thread expand state"
 msgstr "Privzeta vrednost stanja razširitve niti sporočil"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:122
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:117
 msgid ""
 "This setting specifies whether the threads should be in expanded or "
 "collapsed state by default. Evolution requires a restart."
@@ -8402,11 +8442,11 @@ msgstr ""
 "Nastavitev določa ali naj niti sporočil ostanejo privzeto razširjene ali "
 "zložene. Spreminjanje nastavitve zahteva ponoven zagon programa."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:123
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:118
 msgid "Whether sort threads based on latest message in that thread"
 msgstr "Ali naj bodo niti razvrščene po zadnjih sporočilih v niti"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:124
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:119
 msgid ""
 "This setting specifies whether the threads should be sorted based on latest "
 "message in each thread, rather than by message's date. Evolution requires a "
@@ -8416,11 +8456,11 @@ msgstr ""
 "zadnjemu sporočilu v vsakem nizu namesto po datumu sporočila. Spreminjanje "
 "nastavitve zahteva ponovni zagon programa."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:125
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:120
 msgid "Sort accounts alphabetically in a folder tree"
 msgstr "Račune v drevesu map razvrsti abecedno"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:126
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:121
 msgid ""
 "Tells how to sort accounts in a folder tree used in a Mail view. When set to "
 "true accounts are sorted alphabetically, with an exception of On This "
@@ -8432,27 +8472,27 @@ msgstr ""
 "iskalnih map, sicer pa se računi razvrstijo po zaporedju, ki ga določi "
 "uporabnik."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:127
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:122
 msgid "Log filter actions"
 msgstr "Beleži dejanja filtra"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:128
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:123
 msgid "Log filter actions to the specified log file."
 msgstr "Beleži dejanja filtra v navedeno dnevniško datoteko."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:129
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:124
 msgid "Logfile to log filter actions"
 msgstr "Dnevniška datoteka za beleženje dejanj filtra"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:130
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:125
 msgid "Logfile to log filter actions."
 msgstr "Dnevniška datoteka za beleženje dejanj filtra."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:131
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:126
 msgid "Flush Outbox after filtering"
 msgstr "Počisti odhodni predal po filtriranju"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:132
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:127
 msgid ""
 "Whether to flush Outbox after filtering is done. Outbox flush will happen "
 "only when there was used any 'Forward to' filter action and approximately "
@@ -8462,42 +8502,46 @@ msgstr ""
 "predala se bo zgodilo samo ko je bilo uporabljeno dejanje filtra 'Posreduj "
 "na' in približno eno minuto po preklicu zadnjega dejanja."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:133
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:128
 msgid "Default forward style"
 msgstr "Privzet način posredovanja"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:134
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:129
+msgid "Default reply style"
+msgstr "Privzet način odgovarjanja"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:130
 msgid "Prompt on empty subject"
 msgstr "Opozori ob prazni zadevi"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:135
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:131
 msgid ""
 "Prompt the user when he or she tries to send a message without a Subject."
 msgstr "Opozori uporabnika, ko želi poslati sporočilo brez Zadeve."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:136
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:132
 msgid "Prompt when emptying the trash"
 msgstr "Opozori ob praznjenju smeti"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:137
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:133
 msgid "Prompt the user when he or she tries to empty the trash."
 msgstr "Opozori uporabnika, ko želi izprazniti smeti."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:138
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:134
 msgid "Prompt when user expunges"
 msgstr "Opozori ob uničenju"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:139
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:135
 msgid "Prompt the user when he or she tries to expunge a folder."
 msgstr "Opozori uporabnika, ko želi uničiti mapo."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:140
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:136
 msgid "Prompt before sending to recipients not entered as mail addresses"
 msgstr ""
 "Pozovi pred pošiljanjem prejemnikov, ki niso vneseni kot veljavni poštni "
 "naslovi"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:141
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:137
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are trying to send "
 "a message to recipients not entered as mail addresses"
@@ -8505,21 +8549,21 @@ msgstr ""
 "Onemogoči ali omogoči možnost ponavljajočih se opozoril, ki vas opozorijo da "
 "poskušate poslati sporočilo prejemnikom, ki niso vneseni kot poštni naslovi"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:142
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:138
 msgid "Prompt when user only fills Bcc"
 msgstr "Opozori uporabnika, ko izpolni le Skp"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:143
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:139
 msgid "Prompt when user tries to send a message with no To or Cc recipients."
 msgstr ""
 "Opozori uporabnika, ko želi poslati sporočilo brez prejemnikov v poljih Za "
 "ali Kp."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:144
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:140
 msgid "Prompt when user tries to send unwanted HTML"
 msgstr "Opozori uporabnika, ko želi poslati neželen HTML"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:145
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:141
 msgid ""
 "Prompt when user tries to send HTML mail to recipients that may not want to "
 "receive HTML mail."
@@ -8527,11 +8571,11 @@ msgstr ""
 "Opozori uporabnika, ko želi pošto v obliki HTML poslati prejemnikom, ki "
 "morda ne želijo prejemati pošte HTML."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:146
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:142
 msgid "Prompt when user tries to open 10 or more messages at once"
 msgstr "Opozori uporabnika, ko želi hkrati odpreti 10 ali več sporočil"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:147
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:143
 msgid ""
 "If a user tries to open 10 or more messages at one time, ask the user if "
 "they really want to do it."
@@ -8539,19 +8583,19 @@ msgstr ""
 "V primeru da uporabnik poskuša odpreti 10 ali več sporočil hkrati, ga "
 "vprašaj, ali želi to res storiti."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:148
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:144
 msgid "Prompt while marking multiple messages"
 msgstr "Opozori ob označevanju več sporočil"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:149
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:145
 msgid "Enable or disable the prompt whilst marking multiple messages."
 msgstr "Onemogoči ali omogoči opozorilo pri označevanju več sporočil."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:150
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:146
 msgid "Prompt when deleting messages in search folder"
 msgstr "Opozori ob brisanju sporočil v iskalni mapi"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:151
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:147
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that deleting messages from "
 "a search folder permanently deletes the message, not simply removing it from "
@@ -8561,12 +8605,12 @@ msgstr ""
 "iskalne mape sporočila trajno izbriše in ne zgolj odstrani iz zadetkov "
 "iskanja."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:152
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:148
 msgid "Asks whether to copy a folder by drag &amp; drop in the folder tree"
 msgstr ""
 "Vpraša za možnost kopiranja mape z načinom povleci in spusti v drevesu map"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:153
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:149
 msgid ""
 "Possible values are: 'never' - do not allow copy with drag &amp; drop of "
 "folders in folder tree, 'always' - allow copy with drag &amp; drop of "
@@ -8578,12 +8622,12 @@ msgstr ""
 "spusti v drevesu map brez poziva in 'vprašaj' - (ali katerakoli druga "
 "vrednost), ki bo pozvala uporabnika."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:154
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:150
 msgid "Asks whether to move a folder by drag &amp; drop in the folder tree"
 msgstr ""
 "Vpraša za možnost premikanja mape z načinom povleci in spusti v drevesu map"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:155
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:151
 msgid ""
 "Possible values are: 'never' - do not allow move with drag &amp; drop of "
 "folders in folder tree, 'always' - allow move with drag &amp; drop of "
@@ -8595,11 +8639,11 @@ msgstr ""
 "in spusti v drevesu map brez poziva in 'vprašaj' - (ali katerakoli druga "
 "vrednost), ki bo pozvala uporabnika."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:156
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:152
 msgid "Prompt when replying privately to list messages"
 msgstr "Opozori med zasebnim odgovarjanjem na sporočilo dopisnega seznama"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:157
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:153
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are sending a "
 "private reply to a message which arrived via a mailing list."
@@ -8607,11 +8651,11 @@ msgstr ""
 "Onemogoči ali omogoči možnost ponavljajočih se opozoril z vprašanjem ali "
 "pošiljate zasebni odgovor na sporočilo prejeto preko dopisnega seznama."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:158
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:154
 msgid "Prompt when mailing list hijacks private replies"
 msgstr "Opozori kadar dopisni seznam prejema zasebne odgovore"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:159
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:155
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are trying sending "
 "a private reply to a message which arrived via a mailing list, but the list "
@@ -8621,11 +8665,11 @@ msgstr ""
 "zasebni odgovor na sporočilo, ki je prispelo preko dopisnega seznama, "
 "poslano preko odgovori-na možnosti nazaj na dopisni seznam."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:160
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:156
 msgid "Prompt when replying to many recipients"
 msgstr "Opozori med odgovarjanjem več prejemnikom"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:161
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:157
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are sending a "
 "reply to many people."
@@ -8633,7 +8677,7 @@ msgstr ""
 "Onemogoči ali omogoči možnost ponavljajočih se opozoril z vprašanjem ali "
 "pošiljate odgovor več prejemnikom."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:162
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:158
 msgid ""
 "Asks whether to close the message window when the user forwards or replies "
 "to the message shown in the window"
@@ -8641,7 +8685,7 @@ msgstr ""
 "Vpraša ali naj se okno sporočil zapre, ko uporabnik posreduje ali odgovori "
 "na sporočilo prikazano v oknu"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:163
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:159
 msgid ""
 "Possible values are: 'never' - to never close browser window, 'always' - to "
 "always close browser window or 'ask' - (or any other value) will ask user."
@@ -8650,40 +8694,40 @@ msgstr ""
 "vedno zapre okno brskalnika in 'vprašaj' (ali katerakoli druga vrednost) - "
 "zahteva potrditev uporabnika."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:164
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:160
 msgid "Empty Trash folders on exit"
 msgstr "Ob izhodu iz programa izprazni mape smeti"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:165
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:161
 msgid "Empty all Trash folders when exiting Evolution."
 msgstr "Ob izhodu iz programa izprazni vse mape smeti"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:166
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:162
 msgid "Minimum days between emptying the trash on exit"
 msgstr "Najmanjše število dni med praznjenji koša ob izhodu"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:167
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:163
 msgid "Minimum time between emptying the trash on exit, in days."
 msgstr "Najmanjši čas med praznjenji koša ob izhodu v dneh."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:168
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:164
 msgid "Last time Empty Trash was run"
 msgstr "Čas zadnjega praznjenja koša"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:169
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:165
 msgid ""
 "The last time Empty Trash was run, in days since January 1st, 1970 (Epoch)."
 msgstr "Čas zadnjega praznjenja koša v dneh od epoha (1. Januar 1970)."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:170
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:166
 msgid "Amount of time in seconds the error should be shown on the status bar."
 msgstr "Čas v sekundah, ko je obvestilo o napaki prikazano v vrstici stanja."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:171
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:167
 msgid "Level beyond which the message should be logged."
 msgstr "Raven nad katero bi moralo sporočilo biti zabeleženo."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:172
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:168
 msgid ""
 "This can have three possible values. \"0\" for errors. \"1\" for warnings. "
 "\"2\" for debug messages."
@@ -8691,11 +8735,11 @@ msgstr ""
 "Mogoče so tri vrednosti. \"0\" za napake, \"1\" za opozorila in \"2\" za "
 "sporočila razhroščevanja."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:173
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:169
 msgid "Show original \"Date\" header value."
 msgstr "Pokaži izvirno vrednost \"Datum\" v glavi sporočila."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:174
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:170
 msgid ""
 "Show the original \"Date\" header (with a local time only if the time zone "
 "differs). Otherwise always show \"Date\" header value in a user preferred "
@@ -8705,11 +8749,11 @@ msgstr ""
 "časovni pas različen). V nasprotnem primeru, bo glava \"Datum\" pokazana v "
 "prednostni obliki uporabnika in v krajevnem časovnem pasu."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:175
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:171
 msgid "List of Labels and their associated colors"
 msgstr "Seznam oznak in z njimi povezanih barv"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:176
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:172
 msgid ""
 "List of labels known to the mail component of Evolution. The list contains "
 "strings containing name:color where color uses the HTML hex encoding."
@@ -8717,45 +8761,45 @@ msgstr ""
 "Seznam oznak, ki jih pozna poštna komponenta Evolutiona. Seznam vsebuje nize "
 "v obliki ime:barva, kjer je barva podana v šestiškem kodiranju HTML."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:177
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:173
 msgid "Check incoming mail being junk"
 msgstr "Preveri dohodno pošto za neželeno"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:178
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:174
 msgid "Run junk test on incoming mail."
 msgstr "V dohodni pošti izvedi preizkus neželene pošte."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:179
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:175
 msgid "Empty Junk folders on exit"
 msgstr "Ob izhodu iz programa izprazni mapo neželene pošte"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:180
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:176
 msgid "Empty all Junk folders when exiting Evolution."
 msgstr "Ob izhodu iz programa izprazni vse mape neželene pošte."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:181
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:177
 msgid "Minimum days between emptying the junk on exit"
 msgstr "Najmanjše število dni med praznjenji neželene pošte ob izhodu"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:182
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:178
 msgid "Minimum time between emptying the junk on exit, in days."
 msgstr "Najmanjši čas med praznjenji neželene pošte ob izhodu v dneh."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:183
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:179
 msgid "Last time Empty Junk was run"
 msgstr "Čas zadnjega praznjenja neželene pošte"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:184
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:180
 msgid ""
 "The last time Empty Junk was run, in days since January 1st, 1970 (Epoch)."
 msgstr ""
 "Čas zadnjega praznjenja neželene pošte v dneh od epoha (1. Januar 1970)."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:185
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:181
 msgid "The default plugin for Junk hook"
 msgstr "Privzeti vstavek za neželeno pošto"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:186
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:182
 msgid ""
 "This is the default junk plugin, even though there are multiple plugins "
 "enabled. If the default listed plugin is disabled, then it won't fall back "
@@ -8765,11 +8809,11 @@ msgstr ""
 "vstavkov. V primeru, da je privzeti vstavek onemogočen, se preverjanje ne "
 "povrne na ostale razpoložljive vstavke."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:187
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:183
 msgid "Determines whether to lookup in address book for sender email"
 msgstr "Določa ali naj bo imenik pregledan za elektronski naslov pošiljatelja"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:188
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:184
 msgid ""
 "Determines whether to lookup the sender email in address book. If found, it "
 "shouldn't be a spam. It looks up in the books marked for autocompletion. It "
@@ -8781,7 +8825,7 @@ msgstr ""
 "pošta. Imena so pregledana v imenikih označenih za samodejno dopolnjevanje. "
 "Postopek je lahko počasen, če uporabljate oddaljene imenike kot je LDAP."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:189
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:185
 msgid ""
 "Determines whether to look up addresses for junk filtering in local address "
 "book only"
@@ -8789,7 +8833,7 @@ msgstr ""
 "Določa ali naj bo za filtriranje neželene pošte imenik pregledan le v "
 "krajevnem imeniku"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:190
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:186
 msgid ""
 "This option is related to the key lookup_addressbook and is used to "
 "determine whether to look up addresses in local address book only to exclude "
@@ -8799,11 +8843,11 @@ msgstr ""
 "določevanje vpogleda v naslove krajevnega imenika za izločevanje pošte "
 "poslane s strani znanih stikov iz filtriranja neželene pošte."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:191
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:187
 msgid "Determines whether to use custom headers to check for junk"
 msgstr "Določa ali so za preverjanje neželene pošte uporabljene glave po meri."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:192
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:188
 msgid ""
 "Determines whether to use custom headers to check for junk. If this option "
 "is enabled and the headers are mentioned, it will be improve the junk "
@@ -8813,11 +8857,11 @@ msgstr ""
 "primeru, da je možnost omogočena in so glave omenjene, se izboljša hitrost "
 "preverjanja neželene pošte."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:193
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:189
 msgid "Custom headers to use while checking for junk."
 msgstr "Glave po meri za uporabo pri preverjanju neželene pošte."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:194
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:190
 msgid ""
 "Custom headers to use while checking for junk. The list elements are string "
 "in the format \"headername=value\"."
@@ -8825,31 +8869,31 @@ msgstr ""
 "Glave po meri za uporabo pri preverjanju neželene pošte. Zapis je v obliki "
 "\"imeglave=vrednost\"."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:195
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:191
 msgid "UID string of the default account."
 msgstr "Niz UID privzetega računa."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:196
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:192
 msgid "Save directory"
 msgstr "Shrani mapo"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:197
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:193
 msgid "Directory for saving mail component files."
 msgstr "Mapa za shranjevanje datotek sestavnih delov pošte."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:198
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:194
 msgid "Composer load/attach directory"
 msgstr "Mapa nalaganja/prilaganja sestavljalniku"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:199
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:195
 msgid "Directory for loading/attaching files to composer."
 msgstr "Mapa za nalaganje/pripenjanje datotek k sestavljalniku."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:200
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:196
 msgid "Check for new messages on start"
 msgstr "Preveri za nova sporočila ob zagonu"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:201
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:197
 msgid ""
 "Whether to check for new messages when Evolution is started. This includes "
 "also sending messages from Outbox."
@@ -8857,11 +8901,11 @@ msgstr ""
 "Ali naj program preveri za nova sporočilu ob zagonu programa. To dejanje "
 "vključuje tudi pošiljanje sporočil iz odhodne mape."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:202
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:198
 msgid "Check for new messages in all active accounts"
 msgstr "Preveri za nova sporočila v vseh dejavnih računih"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:203
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:199
 msgid ""
 "Whether to check for new messages in all active accounts regardless of the "
 "account \"Check for new messages every X minutes\" option when Evolution is "
@@ -8871,11 +8915,11 @@ msgstr ""
 "programa Evolution ne glede na možnost \"Preveri za nova sporočila vsakih X "
 "minut\". Ta možnost se uporablja le skupaj z možnostjo 'send_recv_on_start'."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:204
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:200
 msgid "Server synchronization interval"
 msgstr "Časovni razmik usklajevanja strežnika"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:205
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:201
 msgid ""
 "Controls how frequently local changes are synchronized with the remote mail "
 "server. The interval must be at least 30 seconds."
@@ -8883,6 +8927,36 @@ msgstr ""
 "Nadzira kako pogosto se krajevne spremembe uskladijo z oddaljenim poštnim "
 "strežnikom. Časovni razmik mora biti vsaj 30 sekund."
 
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:202
+msgid "(Deprecated) Default forward style"
+msgstr "(Opuščeno) Privzet način posredovanja"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:203
+msgid ""
+"This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use "
+"\"forward-style-name\" instead."
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:204
+msgid "(Deprecated) Default reply style"
+msgstr "(Opuščeno) Privzet slog odgovora"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:205
+msgid ""
+"This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use "
+"\"reply-style-name\" instead."
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:206
+msgid "(Deprecated) Load images for HTML messages over HTTP"
+msgstr "(Opuščeno) Naloži slike sporočil HTML preko HTTP"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:207
+msgid ""
+"This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use "
+"\"image-loading-policy\" instead."
+msgstr ""
+
 #. Translators: This is the a list of words for the attach reminder plugin to look
 #. for in a message body. Please use any number of words here in your language that might
 #. indicate that an attachment should have been attached to the message.
@@ -9297,30 +9371,30 @@ msgstr[3] "Priloge"
 msgid "Display as attachment"
 msgstr "Prikaži kot prilogo"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1385 ../mail/e-mail-tag-editor.c:272
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1391 ../mail/e-mail-tag-editor.c:272
 #: ../mail/message-list.etspec.h:5 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:61
 msgid "From"
 msgstr "Od"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1386 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:62
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1392 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:62
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Odgovori-na"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1388
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1394
 #: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:196
 #: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:220
 #: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:64
 msgid "Cc"
 msgstr "Kp"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1389
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1395
 #: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:198
 #: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:222
 #: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:65
 msgid "Bcc"
 msgstr "Skp"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1390
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1396
 #: ../em-format/e-mail-formatter-quote-headers.c:154
 #: ../mail/e-mail-tag-editor.c:277 ../mail/em-filter-i18n.h:77
 #: ../mail/message-list.etspec.h:6 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:66
@@ -9328,17 +9402,17 @@ msgstr "Skp"
 msgid "Subject"
 msgstr "Zadeva"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1391 ../e-util/e-dateedit.c:549
-#: ../e-util/e-dateedit.c:572 ../mail/message-list.etspec.h:7
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1397 ../e-util/e-dateedit.c:550
+#: ../e-util/e-dateedit.c:573 ../mail/message-list.etspec.h:7
 #: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:67
 msgid "Date"
 msgstr "Datum"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1392 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:68
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1398 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:68
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "Novičarske skupine"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1393 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:69
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1399 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:69
 #: ../plugins/face/org-gnome-face.eplug.xml.h:1
 msgid "Face"
 msgstr "Obraz"
@@ -9419,7 +9493,7 @@ msgstr "Šifrirano z S/MIME"
 #. pseudo-header
 #: ../em-format/e-mail-formatter-quote-headers.c:165
 #: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:348
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1117
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1169
 msgid "Mailer"
 msgstr "Poštni odjemalec"
 
@@ -10009,42 +10083,42 @@ msgstr "Vrsta pogleda:"
 msgid "Type of View"
 msgstr "Vrsta pogleda"
 
-#: ../e-util/e-activity-proxy.c:313
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1484
+#: ../e-util/e-activity-proxy.c:311
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1754
 msgid "Cancel"
 msgstr "Prekliči"
 
 #. Translators: This is a cancelled activity.
-#: ../e-util/e-activity.c:247
+#: ../e-util/e-activity.c:256
 #, c-format
 msgid "%s (cancelled)"
 msgstr "%s (preklicano)"
 
 #. Translators: This is a completed activity.
-#: ../e-util/e-activity.c:250
+#: ../e-util/e-activity.c:259
 #, c-format
 msgid "%s (completed)"
 msgstr "%s (zaključeno)"
 
 #. Translators: This is an activity waiting to run.
-#: ../e-util/e-activity.c:253
+#: ../e-util/e-activity.c:262
 #, c-format
 msgid "%s (waiting)"
 msgstr "%s (v čakanju)"
 
 #. Translators: This is a running activity which
 #. *       the user has requested to cancel.
-#: ../e-util/e-activity.c:257
+#: ../e-util/e-activity.c:266
 #, c-format
 msgid "%s (cancelling)"
 msgstr "%s (v postopku preklica)"
 
-#: ../e-util/e-activity.c:259
+#: ../e-util/e-activity.c:268
 #, c-format
 msgid "%s"
 msgstr "%s"
 
-#: ../e-util/e-activity.c:264
+#: ../e-util/e-activity.c:273
 #, c-format
 msgid "%s (%d%% complete)"
 msgstr "%s (%d%% končano)"
@@ -10073,7 +10147,7 @@ msgstr "_Ime datoteke:"
 msgid "MIME Type:"
 msgstr "Vrsta MIME:"
 
-#: ../e-util/e-attachment-dialog.c:376 ../e-util/e-attachment-store.c:441
+#: ../e-util/e-attachment-dialog.c:376 ../e-util/e-attachment-store.c:481
 msgid "_Suggest automatic display of attachment"
 msgstr "Predlagaj _samodejen prikaz prilog"
 
@@ -10119,15 +10193,15 @@ msgstr "Skrij _vrstico prilog"
 msgid "Show Attachment _Bar"
 msgstr "Pokaži _vrstico prilog"
 
-#: ../e-util/e-attachment-store.c:429
+#: ../e-util/e-attachment-store.c:461
 msgid "Add Attachment"
 msgstr "Doda prilogo"
 
-#: ../e-util/e-attachment-store.c:432
+#: ../e-util/e-attachment-store.c:464
 msgid "A_ttach"
 msgstr "_Priloži"
 
-#: ../e-util/e-attachment-store.c:495
+#: ../e-util/e-attachment-store.c:535
 msgid "Save Attachment"
 msgid_plural "Save Attachments"
 msgstr[0] "Shrani priloge"
@@ -10136,45 +10210,45 @@ msgstr[2] "Shrani prilogi"
 msgstr[3] "Shrani priloge"
 
 #. Translators: Default attachment filename.
-#: ../e-util/e-attachment-store.c:524 ../e-util/e-attachment.c:1841
+#: ../e-util/e-attachment-store.c:564 ../e-util/e-attachment.c:1841
 #: ../e-util/e-attachment.c:2477
 msgid "attachment.dat"
 msgstr "priloga.dat"
 
-#: ../e-util/e-attachment-view.c:378
+#: ../e-util/e-attachment-view.c:377
 msgid "Open With Other Application..."
 msgstr "Odpri z drugim programom ..."
 
-#: ../e-util/e-attachment-view.c:385
+#: ../e-util/e-attachment-view.c:384
 msgid "S_ave All"
 msgstr "Shrani _vse"
 
-#: ../e-util/e-attachment-view.c:411
+#: ../e-util/e-attachment-view.c:410
 msgid "A_dd Attachment..."
 msgstr "Dod_aj prilogo ..."
 
-#: ../e-util/e-attachment-view.c:435
+#: ../e-util/e-attachment-view.c:434
 msgid "_Hide"
 msgstr "_Skrij"
 
-#: ../e-util/e-attachment-view.c:442
+#: ../e-util/e-attachment-view.c:441
 msgid "Hid_e All"
 msgstr "Skrij _vse"
 
-#: ../e-util/e-attachment-view.c:449
+#: ../e-util/e-attachment-view.c:448
 msgid "_View Inline"
 msgstr "Poglej _znotrajvrstično"
 
-#: ../e-util/e-attachment-view.c:456
+#: ../e-util/e-attachment-view.c:455
 msgid "Vie_w All Inline"
 msgstr "Poglej vse _medvrstično"
 
-#: ../e-util/e-attachment-view.c:777
+#: ../e-util/e-attachment-view.c:776
 #, c-format
 msgid "Open With \"%s\""
 msgstr "Odpri z \"%s\""
 
-#: ../e-util/e-attachment-view.c:780
+#: ../e-util/e-attachment-view.c:779
 #, c-format
 msgid "Open this attachment in %s"
 msgstr "Odpri prilogo v %s"
@@ -10275,19 +10349,19 @@ msgid "Copy memo list contents locally for offline operation"
 msgstr "Kopiraj vsebino opomnikov krajevno za delo brez povezave"
 
 #. This is a strftime() format. %B = Month name.
-#: ../e-util/e-calendar-item.c:1324 ../e-util/e-calendar-item.c:2186
+#: ../e-util/e-calendar-item.c:1327 ../e-util/e-calendar-item.c:2195
 msgctxt "CalItem"
 msgid "%B"
 msgstr "%B"
 
 #. This is a strftime() format. %Y = Year.
-#: ../e-util/e-calendar-item.c:1326
+#: ../e-util/e-calendar-item.c:1329
 msgctxt "CalItem"
 msgid "%Y"
 msgstr "%Y"
 
 #. This is a strftime() format. %B = Month name, %Y = Year.
-#: ../e-util/e-calendar-item.c:1363
+#: ../e-util/e-calendar-item.c:1366
 msgctxt "CalItem"
 msgid "%B %Y"
 msgstr "%B %Y"
@@ -10367,7 +10441,7 @@ msgstr "Zdaj"
 
 #. strftime format of a weekday and a date.
 #: ../e-util/e-cell-date-edit.c:307 ../e-util/e-datetime-format.c:209
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1924
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1921
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:230
 msgid "Today"
 msgstr "Danes"
@@ -10388,7 +10462,7 @@ msgstr "V redu"
 msgid "The time must be in the format: %s"
 msgstr "Datum mora biti v obliki: %s"
 
-#: ../e-util/e-cell-date.c:51 ../mail/message-list.c:1882
+#: ../e-util/e-cell-date.c:51 ../mail/message-list.c:1881
 msgid "?"
 msgstr "?"
 
@@ -10490,53 +10564,53 @@ msgstr "Vidno"
 msgid "Cannot create a client object from extension name '%s'"
 msgstr "Iz imena pripone '%s' ni mogoče ustvariti predmeta odjemalca"
 
-#: ../e-util/e-dateedit.c:523
+#: ../e-util/e-dateedit.c:524
 msgid "Date and Time"
 msgstr "Datum in čas"
 
-#: ../e-util/e-dateedit.c:548
+#: ../e-util/e-dateedit.c:549
 msgid "Text entry to input date"
 msgstr "Besedilno polje za vnos datuma"
 
-#: ../e-util/e-dateedit.c:571
+#: ../e-util/e-dateedit.c:572
 msgid "Click this button to show a calendar"
 msgstr "Kliknite ta gumb za prikaz koledarja"
 
-#: ../e-util/e-dateedit.c:625
+#: ../e-util/e-dateedit.c:626
 msgid "Drop-down combination box to select time"
 msgstr "Spustno polje za izbiro časa"
 
-#: ../e-util/e-dateedit.c:626
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:16
+#: ../e-util/e-dateedit.c:627
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:9
 msgid "Time"
 msgstr "Čas"
 
-#: ../e-util/e-dateedit.c:700
+#: ../e-util/e-dateedit.c:701
 msgid "No_w"
 msgstr "Zda_j"
 
-#: ../e-util/e-dateedit.c:707
+#: ../e-util/e-dateedit.c:708
 msgid "_Today"
 msgstr "_Danes"
 
 #. Note that we don't show this here, since by default a 'None' date
 #. * is not permitted.
-#: ../e-util/e-dateedit.c:716
+#: ../e-util/e-dateedit.c:717
 msgid "_None"
 msgstr "_Brez"
 
 #. Translators: "None" for date field of a date edit, shown when
 #. * there is no date set.
-#: ../e-util/e-dateedit.c:1811 ../e-util/e-dateedit.c:2059
+#: ../e-util/e-dateedit.c:1813 ../e-util/e-dateedit.c:2061
 msgctxt "date"
 msgid "None"
 msgstr "Brez"
 
-#: ../e-util/e-dateedit.c:1951
+#: ../e-util/e-dateedit.c:1953
 msgid "Invalid Date Value"
 msgstr "Neveljavna vrednost datuma"
 
-#: ../e-util/e-dateedit.c:1996
+#: ../e-util/e-dateedit.c:1998
 msgid "Invalid Time Value"
 msgstr "Neveljavna vrednost časa"
 
@@ -11035,9 +11109,9 @@ msgstr "_Poišči:"
 #: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:367
 #: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:1256
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1066
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1757
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:788
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:959
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1754
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:787
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:958
 msgid "Any Category"
 msgstr "Katerakoli kategorija"
 
@@ -11055,7 +11129,7 @@ msgid "Address Book"
 msgstr "Imenik"
 
 #: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:452
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:305
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:304
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:356
 msgid "Contacts"
 msgstr "Stiki"
@@ -11065,25 +11139,25 @@ msgid "Select Contacts from Address Book"
 msgstr "Izbor stikov iz imenika"
 
 #. To Translators: This would be similiar to "Expand MyList Inline" where MyList is a Contact List
-#: ../e-util/e-name-selector-entry.c:3032
+#: ../e-util/e-name-selector-entry.c:3028
 #, c-format
 msgid "E_xpand %s Inline"
 msgstr "_Razširi %s"
 
 #. Copy Contact Item
-#: ../e-util/e-name-selector-entry.c:3048
+#: ../e-util/e-name-selector-entry.c:3044
 #, c-format
 msgid "Cop_y %s"
 msgstr "Kop_raj %s"
 
 #. Cut Contact Item
-#: ../e-util/e-name-selector-entry.c:3059
+#: ../e-util/e-name-selector-entry.c:3055
 #, c-format
 msgid "C_ut %s"
 msgstr "Iz_reži %s"
 
 #. Edit Contact item
-#: ../e-util/e-name-selector-entry.c:3077
+#: ../e-util/e-name-selector-entry.c:3073
 #, c-format
 msgid "_Edit %s"
 msgstr "_Uredi %s"
@@ -11160,54 +11234,54 @@ msgstr "Dodaj pravilo"
 msgid "Edit Rule"
 msgstr "Uredi pravilo"
 
-#: ../e-util/e-search-bar.c:79
+#: ../e-util/e-search-bar.c:81
 #, c-format
 msgid "Matches: %u"
 msgstr "Zadetki: %u"
 
-#: ../e-util/e-search-bar.c:527
+#: ../e-util/e-search-bar.c:565
 msgid "Close the find bar"
 msgstr "Zapri vrstico iskanja"
 
-#: ../e-util/e-search-bar.c:535
+#: ../e-util/e-search-bar.c:573
 msgid "Fin_d:"
 msgstr "_Najdi:"
 
-#: ../e-util/e-search-bar.c:547
+#: ../e-util/e-search-bar.c:585
 msgid "Clear the search"
 msgstr "Počisti iskanje"
 
-#: ../e-util/e-search-bar.c:571
+#: ../e-util/e-search-bar.c:609
 msgid "_Previous"
 msgstr "_Predhodni"
 
-#: ../e-util/e-search-bar.c:577
+#: ../e-util/e-search-bar.c:615
 msgid "Find the previous occurrence of the phrase"
 msgstr "Najde predhodno ponovitev izraza"
 
-#: ../e-util/e-search-bar.c:590
+#: ../e-util/e-search-bar.c:624
 msgid "_Next"
 msgstr "_Naslednji"
 
-#: ../e-util/e-search-bar.c:596
+#: ../e-util/e-search-bar.c:630
 msgid "Find the next occurrence of the phrase"
 msgstr "Najde naslednjo ponovitev izraza"
 
-#: ../e-util/e-search-bar.c:609
+#: ../e-util/e-search-bar.c:639
 msgid "Mat_ch case"
 msgstr "_Upoštevaj velikost črk"
 
-#: ../e-util/e-search-bar.c:637
+#: ../e-util/e-search-bar.c:667
 msgid "Reached bottom of page, continued from top"
 msgstr "Doseženo je dno strani, nadaljevanje z vrha"
 
-#: ../e-util/e-search-bar.c:659
+#: ../e-util/e-search-bar.c:689
 msgid "Reached top of page, continued from bottom"
 msgstr "Dosežen je bil vrh strani, nadaljevanje z dna"
 
 #: ../e-util/e-send-options.c:538 ../mail/importers/elm-importer.c:331
 #: ../mail/importers/pine-importer.c:419
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:1045
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:1054
 msgid "Mail"
 msgstr "Pošta"
 
@@ -11367,7 +11441,8 @@ msgstr "Ozadnji program koledarja &quot;{0}&quot; je naletel na napako."
 
 #: ../e-util/e-system.error.xml.h:21
 msgid "The memo list backend servicing &quot;{0}&quot; encountered an error."
-msgstr "Ozadnji program seznama opomnikov &quot;{0}&quot; je naletel na napako."
+msgstr ""
+"Ozadnji program seznama opomnikov &quot;{0}&quot; je naletel na napako."
 
 #: ../e-util/e-system.error.xml.h:22
 msgid "The task list backend servicing &quot;{0}&quot; encountered an error."
@@ -11505,51 +11580,51 @@ msgstr "UTC"
 msgid "Click here to go to URL"
 msgstr "Kliknite tukaj za obisk URL-ja"
 
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:406 ../e-util/e-web-view.c:273
+#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:406 ../e-util/e-web-view.c:274
 msgid "_Copy Link Location"
 msgstr "_Kopiraj mesto povezave"
 
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:408 ../e-util/e-web-view.c:275
+#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:408 ../e-util/e-web-view.c:276
 msgid "Copy the link to the clipboard"
 msgstr "Kopira povezavo na odložišče"
 
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:416 ../e-util/e-web-view.c:283
+#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:416 ../e-util/e-web-view.c:284
 msgid "_Open Link in Browser"
 msgstr "_Odpri povezavo v brskalniku"
 
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:418 ../e-util/e-web-view.c:285
+#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:418 ../e-util/e-web-view.c:286
 msgid "Open the link in a web browser"
 msgstr "Odpre povezavo v spletnemu brskalniku"
 
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:426 ../e-util/e-web-view.c:293
+#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:426 ../e-util/e-web-view.c:294
 msgid "_Copy Email Address"
 msgstr "Kopiraj _elektronski naslov"
 
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:443 ../e-util/e-web-view.c:310
+#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:443 ../e-util/e-web-view.c:311
 msgid "_Copy Image"
 msgstr "_Kopiraj sliko"
 
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:445 ../e-util/e-web-view.c:312
+#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:445 ../e-util/e-web-view.c:313
 msgid "Copy the image to the clipboard"
 msgstr "Kopira sliko v odložišče"
 
 #: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:465 ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:1308
-#: ../e-util/e-web-view.c:332 ../e-util/e-web-view.c:1419
+#: ../e-util/e-web-view.c:333 ../e-util/e-web-view.c:1297
 msgid "Select all text and images"
 msgstr "Izberi vse besedilo in slike"
 
 #: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:972 ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:974
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:976 ../e-util/e-web-view.c:1086
-#: ../e-util/e-web-view.c:1088 ../e-util/e-web-view.c:1090
+#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:976 ../e-util/e-web-view.c:964
+#: ../e-util/e-web-view.c:966 ../e-util/e-web-view.c:968
 #, c-format
 msgid "Click to call %s"
 msgstr "Kliknite za klicanje %s"
 
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:978 ../e-util/e-web-view.c:1092
+#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:978 ../e-util/e-web-view.c:970
 msgid "Click to hide/unhide addresses"
 msgstr "Kliknite za skritje/prikaz naslovov"
 
-#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:980 ../e-util/e-web-view.c:1094
+#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:980 ../e-util/e-web-view.c:972
 #, c-format
 msgid "Click to open %s"
 msgstr "Kliknite za odpiranje %s"
@@ -11724,12 +11799,12 @@ msgstr "Neveljavna koda rezultata overitve (%d)"
 msgid "Saving message to folder '%s'"
 msgstr "Shranjevanje sporočila v mapo '%s'"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:573
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:572
 msgid "Forwarded messages"
 msgstr "Posredovana sporočila"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:683
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:934
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:682
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:933
 #, c-format
 msgid "Retrieving %d message"
 msgid_plural "Retrieving %d messages"
@@ -11738,29 +11813,29 @@ msgstr[1] "Pridobivanje %d sporočila"
 msgstr[2] "Pridobivanje %d sporočil"
 msgstr[3] "Pridobivanje %d sporočil"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:777
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:776
 msgid "Scanning messages for duplicates"
 msgstr "Preiskovanje podvojenih sporočil"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1185
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1184
 #, c-format
 msgid "Removing folder '%s'"
 msgstr "Odstranjevanje mape '%s'"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1322
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1321
 #, c-format
 msgid "File \"%s\" has been removed."
 msgstr "Datoteka \"%s\" je odstranjena."
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1326
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1325
 msgid "File has been removed."
 msgstr "Datoteka je odstranjena."
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1385
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1384
 msgid "Removing attachments"
 msgstr "Odstranjevanje prilog"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1549
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1548
 #, c-format
 msgid "Saving %d message"
 msgid_plural "Saving %d messages"
@@ -11769,7 +11844,7 @@ msgstr[1] "Shranjevanje %d sporočila"
 msgstr[2] "Shranjevanje %d sporočil"
 msgstr[3] "Shranjevanje %d sporočil"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1905 ../mail/em-folder-utils.c:610
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1926 ../mail/em-folder-utils.c:610
 #, c-format
 msgid "Invalid folder URI '%s'"
 msgstr "Neveljaven naslov URI mape '%s'"
@@ -11784,15 +11859,15 @@ msgstr "Poštne storitve z UID '%s' ni mogoče najti."
 msgid "UID '%s' is not a mail transport"
 msgstr "UID '%s' ni poštni prenos"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:647
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:765
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:653
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:775
 #, c-format
 msgid "Failed to apply outgoing filters: %s"
 msgstr "Uveljavljanje izhodnih filtrov ni uspelo: %s"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:676
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:710
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:784 ../libemail-engine/mail-ops.c:817
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:682
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:716
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:794 ../libemail-engine/mail-ops.c:827
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to append to %s: %s\n"
@@ -11801,48 +11876,48 @@ msgstr ""
 "Pripenjanje v %s ni uspelo: %s\n"
 "Pripenjanje v krajevno mapo 'Poslano'."
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:730
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:839
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:736
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:849
 #, c-format
 msgid "Failed to append to local 'Sent' folder: %s"
 msgstr "Pripenjanje v krajevno mapo 'Poslano' ni uspelo: %s"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:973
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:971 ../libemail-engine/mail-ops.c:1073
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:979
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:981 ../libemail-engine/mail-ops.c:1083
 msgid "Sending message"
 msgstr "Pošiljanje sporočila"
 
 #: ../libemail-engine/e-mail-session.c:120 ../mail/em-folder-properties.c:336
 #: ../mail/em-folder-tree-model.c:764
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1094
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1105
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1096
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1107
 msgid "Inbox"
 msgstr "Dohodna pošta"
 
 #. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_INBOX
 #: ../libemail-engine/e-mail-session.c:121 ../mail/em-folder-tree-model.c:757
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1092
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1094
 msgid "Drafts"
 msgstr "Osnutki"
 
 #. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_DRAFTS
 #: ../libemail-engine/e-mail-session.c:122 ../mail/em-folder-tree-model.c:768
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1096
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1098
 msgid "Outbox"
 msgstr "Odhodni predal"
 
 #. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_OUTBOX
 #: ../libemail-engine/e-mail-session.c:123 ../mail/em-folder-tree-model.c:772
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1098
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1100
 msgid "Sent"
 msgstr "Poslano"
 
 #. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_SENT
 #: ../libemail-engine/e-mail-session.c:124 ../mail/em-folder-tree-model.c:760
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1100
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1102
 #: ../plugins/templates/org-gnome-templates.eplug.xml.h:1
-#: ../plugins/templates/templates.c:1071 ../plugins/templates/templates.c:1368
-#: ../plugins/templates/templates.c:1378
+#: ../plugins/templates/templates.c:1078 ../plugins/templates/templates.c:1377
+#: ../plugins/templates/templates.c:1387
 msgid "Templates"
 msgstr "Predloge"
 
@@ -11917,7 +11992,7 @@ msgstr ""
 msgid "Fetching mail from '%s'"
 msgstr "Pridobivanje pošte s strežnika '%s'"
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:759
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:769
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to apply outgoing filters. One reason can be that folder location set "
@@ -11930,12 +12005,12 @@ msgstr ""
 "Uredi->Filtri sporočil.\n"
 "Izvorna napaka: %s"
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:982
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:992
 #, c-format
 msgid "Sending message %d of %d"
 msgstr "Pošiljanje sporočila %d od %d"
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1034
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1044
 #, c-format
 msgid "Failed to send a message"
 msgid_plural "Failed to send %d of %d messages"
@@ -11944,40 +12019,40 @@ msgstr[1] "Pošiljanje %d od %d sporočila je spodletelo."
 msgstr[2] "Pošiljanje %d od %d sporočil je spodletelo."
 msgstr[3] "Pošiljanje %d od %d sporočil je spodletelo."
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1040
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1050
 msgid "Canceled."
 msgstr "Preklicano."
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1042
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1052
 msgid "Complete."
 msgstr "Končano."
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1154
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1164
 #, c-format
 msgid "Moving messages to '%s'"
 msgstr "Premikanje sporočil v '%s'"
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1155
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1165
 #, c-format
 msgid "Copying messages to '%s'"
 msgstr "Kopiranje sporočil v '%s'"
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1274
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1284
 #, c-format
 msgid "Storing folder '%s'"
 msgstr "Shranjevanje mape '%s'"
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1402
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1412
 #, c-format
 msgid "Expunging and storing account '%s'"
 msgstr "Uničevanje in shranjevanje računa '%s'"
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1403
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1413
 #, c-format
 msgid "Storing account '%s'"
 msgstr "Shranjevanje računa '%s'"
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1477
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1487
 #, c-format
 msgid "Emptying trash in '%s'"
 msgstr "Praznjenje smeti v '%s'"
@@ -12042,21 +12117,31 @@ msgstr[3] ""
 "%s so bile spremenjene zaradi odstranjene mape\n"
 "\"%s\"."
 
-#: ../mail/e-mail-account-manager.c:460
+#: ../mail/e-mail-account-manager.c:116 ../mail/e-mail-account-manager.c:203
+msgid "Open _Online Accounts"
+msgstr "Odpri _spletni račun"
+
+#: ../mail/e-mail-account-manager.c:142 ../mail/e-mail-account-manager.c:229
+#, fuzzy
+msgid "This account was created through the Online Accounts service."
+msgstr ""
+"Možnost omogoči povezavo s strežnikom preko spletne storitve GNOME računov."
+
+#: ../mail/e-mail-account-manager.c:690
 msgid "_Restore Default"
 msgstr "_Obnovi privzeto"
 
-#: ../mail/e-mail-account-manager.c:473
+#: ../mail/e-mail-account-manager.c:703
 msgid "You can drag and drop account names to reorder them."
 msgstr ""
 "Imena računov je mogoče prerazporediti tako, da jih povlečete in spustite."
 
-#: ../mail/e-mail-account-manager.c:518
+#: ../mail/e-mail-account-manager.c:746
 msgid "De_fault"
 msgstr "_Privzeto"
 
 #: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:85
-#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:488
+#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:443
 #: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:359
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:876
 msgid "Enabled"
@@ -12068,8 +12153,8 @@ msgstr "Ime računa"
 
 #: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:136
 #: ../mail/e-mail-config-security-page.c:333
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:472 ../mail/e-mail-reader.c:3707
-#: ../mail/mail-config.ui.h:44
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:472 ../mail/e-mail-reader.c:3730
+#: ../mail/mail-config.ui.h:49
 msgid "Default"
 msgstr "Privzeto"
 
@@ -12081,16 +12166,16 @@ msgstr "Elektronski naslov ni naveden"
 msgid "Missing domain in email address"
 msgstr "V elektronskem naslovu manjka del z domeno"
 
-#: ../mail/e-mail-backend.c:754
+#: ../mail/e-mail-backend.c:751
 msgid "Unknown background operation"
 msgstr "Neznano ozadnje opravilo"
 
-#: ../mail/e-mail-browser.c:123 ../shell/e-shell-window-actions.c:848
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:855 ../shell/e-shell-window-actions.c:862
+#: ../mail/e-mail-browser.c:122 ../shell/e-shell-window-actions.c:842
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:849 ../shell/e-shell-window-actions.c:856
 msgid "Close this window"
 msgstr "Zapri to okno"
 
-#: ../mail/e-mail-browser.c:280
+#: ../mail/e-mail-browser.c:279
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(brez zadeve)"
 
@@ -12279,7 +12364,8 @@ msgid "Receiving Email"
 msgstr "Prejemanje elektronske pošte"
 
 #: ../mail/e-mail-config-security-page.c:260
-#: ../mail/em-folder-properties.c:260 ../mail/mail-config.ui.h:19
+#: ../mail/em-folder-properties.c:260 ../mail/mail-config.ui.h:24
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:114
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:47
 #: ../modules/itip-formatter/plugin/config-ui.c:91
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:16
@@ -12304,22 +12390,22 @@ msgid "Si_gning algorithm:"
 msgstr "Po_dpisovalni algoritem:"
 
 #: ../mail/e-mail-config-security-page.c:336
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:475 ../mail/mail-config.ui.h:45
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:475 ../mail/mail-config.ui.h:50
 msgid "SHA1"
 msgstr "SHA1"
 
 #: ../mail/e-mail-config-security-page.c:339
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:478 ../mail/mail-config.ui.h:46
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:478 ../mail/mail-config.ui.h:51
 msgid "SHA256"
 msgstr "SHA256"
 
 #: ../mail/e-mail-config-security-page.c:342
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:481 ../mail/mail-config.ui.h:47
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:481 ../mail/mail-config.ui.h:52
 msgid "SHA384"
 msgstr "SHA384"
 
 #: ../mail/e-mail-config-security-page.c:345
-#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:484 ../mail/mail-config.ui.h:48
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:484 ../mail/mail-config.ui.h:53
 msgid "SHA512"
 msgstr "SHA512"
 
@@ -12519,7 +12605,7 @@ msgid "_Later"
 msgstr "_Pozneje"
 
 #: ../mail/e-mail-label-manager.c:170
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:771
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1038
 msgid "Add Label"
 msgstr "Dodaj oznako"
 
@@ -12562,7 +12648,7 @@ msgstr "Ime glave"
 msgid "Header Value"
 msgstr "Vrednost glave"
 
-#: ../mail/e-mail-printer.c:639 ../mail/mail-config.ui.h:102
+#: ../mail/e-mail-printer.c:639 ../mail/mail-config.ui.h:101
 msgid "Headers"
 msgstr "Glave"
 
@@ -12599,7 +12685,7 @@ msgstr "_Vedno prezri dogovore-na: za dopisne sezname"
 msgid "Failed to retrieve message:"
 msgstr "Pridobivanje poročila je spodletelo:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1821 ../mail/e-mail-reader.c:2914
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1821 ../mail/e-mail-reader.c:2937
 #, c-format
 msgid "Retrieving message '%s'"
 msgstr "Pridobivanje sporočila '%s'"
@@ -12961,8 +13047,8 @@ msgid "Checks selected messages for duplicates"
 msgstr "Preveri izbrana sporočila za dvojnike"
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:2327 ../mail/mail.error.xml.h:27
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1571
-#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:196
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1568
+#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:194
 msgid "Reply to _All"
 msgstr "Odgovori _vsem"
 
@@ -12979,7 +13065,7 @@ msgid "Compose a reply to the mailing list of the selected message"
 msgstr "Sestavi odgovor dopisnemu seznamu izbranega sporočila"
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:2341
-#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:203
+#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:201
 msgid "_Reply to Sender"
 msgstr "_Odgovori pošiljatelju"
 
@@ -13143,61 +13229,61 @@ msgstr "Vse _glave sporočil"
 msgid "Show messages with all email headers"
 msgstr "Pokaži sporočila z vsemi glavami elektronske pošte"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2920
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2943
 msgid "Retrieving message"
 msgstr "Pridobivanje sporočila"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3900
-#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:189
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3923
+#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:187
 msgid "_Forward"
 msgstr "_Posreduj naprej"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3901
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3924
 msgid "Forward the selected message to someone"
 msgstr "Nekomu posreduje izbrano sporočilo"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3920
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3943
 msgid "Group Reply"
 msgstr "Skupinski odgovor"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3921
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3944
 msgid "Reply to the mailing list, or to all recipients"
 msgstr "Ali je odgovor namenjen dopisnemu seznamu ali vsem prejemnikom"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3987 ../mail/em-filter-i18n.h:15
+#: ../mail/e-mail-reader.c:4010 ../mail/em-filter-i18n.h:15
 msgid "Delete"
 msgstr "Izbriši"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:4020
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1396
+#: ../mail/e-mail-reader.c:4043
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1393
 msgid "Next"
 msgstr "Naslednji"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:4024
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1389
+#: ../mail/e-mail-reader.c:4047
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1386
 msgid "Previous"
 msgstr "Predhodni"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:4033 ../mail/mail-dialogs.ui.h:15
+#: ../mail/e-mail-reader.c:4056 ../mail/mail-dialogs.ui.h:15
 msgid "Reply"
 msgstr "Odgovori"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:4751
+#: ../mail/e-mail-reader.c:4774
 #, c-format
 msgid "Folder '%s'"
 msgstr "Mapa '%s'"
 
-#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:161
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:155
 msgid "Do not warn me again"
 msgstr "Ne opozori več"
 
-#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:962
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:957
 msgid "Printing"
 msgstr "Tiskanje"
 
 #. Translators: %s is replaced with a folder
 #. * name %u with count of duplicate messages.
-#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1149
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1144
 #, c-format
 msgid ""
 "Folder '%s' contains %u duplicate message. Are you sure you want to delete "
@@ -13218,7 +13304,7 @@ msgstr[3] ""
 "Mapa '%s' vsebuje %u podvojena sporočila. Ali ste prepričani, da želite "
 "sporočila izbrisati?"
 
-#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1614
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1619
 msgid "Save Message"
 msgid_plural "Save Messages"
 msgstr[0] "Shrani sporočila"
@@ -13231,7 +13317,7 @@ msgstr[3] "Shrani sporočila"
 #. * mbox format, when the first message doesn't have a
 #. * subject. The extension ".mbox" is appended to the
 #. * string; for example "Message.mbox".
-#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1635
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1640
 msgid "Message"
 msgid_plural "Messages"
 msgstr[0] "Sporočila"
@@ -13239,7 +13325,7 @@ msgstr[1] "Sporočilo"
 msgstr[2] "Sporočili"
 msgstr[3] "Sporočila"
 
-#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:2089
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:2094
 msgid "Parsing message"
 msgstr "Razčlenjevanje sporočila"
 
@@ -13256,7 +13342,7 @@ msgstr "Zastavica za navezavo"
 #. * when quoting messages. Each ${Variable} gets replaced
 #. * with a value. To see a full list of available variables,
 #. * see mail/em-composer-utils.c:attribvars array.
-#: ../mail/em-composer-utils.c:1279
+#: ../mail/em-composer-utils.c:1292
 msgid ""
 "On ${AbbrevWeekdayName}, ${Year}-${Month}-${Day} at ${24Hour}:${Minute} "
 "${TimeZone}, ${Sender} wrote:"
@@ -13264,23 +13350,23 @@ msgstr ""
 "Dne ${Day}.${Month}.${Year} (${AbbrevWeekdayName}) ob ${24Hour}:${Minute} "
 "${TimeZone} je ${Sender} napisal(a):"
 
-#: ../mail/em-composer-utils.c:1285
+#: ../mail/em-composer-utils.c:1298
 msgid "-------- Forwarded Message --------"
 msgstr "-------- Posredovano sporočilo --------"
 
-#: ../mail/em-composer-utils.c:1290
+#: ../mail/em-composer-utils.c:1303
 msgid "-----Original Message-----"
 msgstr "-------- Izvirno sporočilo --------"
 
-#: ../mail/em-composer-utils.c:2685
+#: ../mail/em-composer-utils.c:2699
 msgid "an unknown sender"
 msgstr "neznan pošiljatelj"
 
-#: ../mail/em-composer-utils.c:3104
+#: ../mail/em-composer-utils.c:3120
 msgid "Posting destination"
 msgstr "Cilj objave"
 
-#: ../mail/em-composer-utils.c:3105
+#: ../mail/em-composer-utils.c:3121
 msgid "Choose folders to post the message to."
 msgstr "Izberite mape, v katere želite objaviti sporočilo."
 
@@ -13413,7 +13499,7 @@ msgstr "ni nastavljeno"
 msgid "is set"
 msgstr "je nastavljeno"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:44 ../mail/mail-config.ui.h:109
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:44 ../mail/mail-config.ui.h:108
 msgid "Junk"
 msgstr "Neželena pošta"
 
@@ -13621,12 +13707,12 @@ msgstr "Premikanje mape %s"
 msgid "Copying folder %s"
 msgstr "Kopiranje mape %s"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:2140 ../mail/message-list.c:2283
+#: ../mail/em-folder-tree.c:2140 ../mail/message-list.c:2282
 #, c-format
 msgid "Moving messages into folder %s"
 msgstr "Premikanje sporočil v mapo %s"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:2144 ../mail/message-list.c:2285
+#: ../mail/em-folder-tree.c:2144 ../mail/message-list.c:2284
 #, c-format
 msgid "Copying messages into folder %s"
 msgstr "Kopiranje sporočil v mapo %s"
@@ -13674,7 +13760,7 @@ msgid "Subscribe To _All"
 msgstr "Naroči se na _vse"
 
 #: ../mail/em-subscription-editor.c:981 ../mail/em-subscription-editor.c:1836
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1398
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1661
 msgid "_Unsubscribe"
 msgstr "_Prekliči naročnino"
 
@@ -13711,7 +13797,7 @@ msgid "Su_bscribe"
 msgstr "_Naroči"
 
 #: ../mail/em-subscription-editor.c:1835
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1400
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1663
 msgid "Unsubscribe from the selected folder"
 msgstr "Prekliče naročnino na izbrano mapo"
 
@@ -13753,7 +13839,7 @@ msgstr[2] "Ali ste prepričani, da želite hkrati odpreti %d sporočili?"
 msgstr[3] "Ali ste prepričani, da želite hkrati odpreti %d sporočila?"
 
 #: ../mail/em-utils.c:153
-#: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:154
+#: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:150
 msgid "_Do not show this message again"
 msgstr "_Ne pokaži več tega sporočila"
 
@@ -13842,7 +13928,7 @@ msgid "From"
 msgstr "Od"
 
 #: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:486
-#: ../shell/e-shell-utils.c:193
+#: ../shell/e-shell-utils.c:171
 msgid "Berkeley Mailbox (mbox)"
 msgstr "Poštni predal Berkeley (mbox)"
 
@@ -14012,46 +14098,71 @@ msgstr ""
 "Digitalno _podpiši sporočila, kadar je podpisano tudi izvirno sporočilo (PGP "
 "ali S/MIME)"
 
+#: ../mail/mail-config.ui.h:19
+msgctxt "ReplyForward"
+msgid "Attachment"
+msgstr "Priloga"
+
 #: ../mail/mail-config.ui.h:20
+msgctxt "ReplyForward"
+msgid "Inline (Outlook style)"
+msgstr "Medvrtično (slog Outlook)"
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:21
+msgctxt "ReplyForward"
+msgid "Quoted"
+msgstr "Navedeno"
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:22
+msgctxt "ReplyForward"
+msgid "Do Not Quote"
+msgstr "Ne navajaj"
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:23
+msgctxt "ReplyForward"
+msgid "Inline"
+msgstr "Medvrstično"
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:25
 msgid "Sig_natures"
 msgstr "Podpi_si"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:21
+#: ../mail/mail-config.ui.h:26
 msgid "Signatures"
 msgstr "Podpisi"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:22
+#: ../mail/mail-config.ui.h:27
 msgid "_Languages"
 msgstr "_Jeziki"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:23
+#: ../mail/mail-config.ui.h:28
 msgid "Languages Table"
 msgstr "Razpredelnica jezikov"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:24
+#: ../mail/mail-config.ui.h:29
 msgid ""
 "The list of languages here reflects only the languages for which you have a "
 "dictionary installed."
 msgstr "Ta seznam jezikov vsebuje le jezike, katerih slovar imate nameščen."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:26
+#: ../mail/mail-config.ui.h:31
 msgid "Check spelling while I _type"
 msgstr "Preverjaj črkovanje med _tipkanjem"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:27
+#: ../mail/mail-config.ui.h:32
 msgid "Color for _misspelled words:"
 msgstr "Barva n_apačno črkovanih besed:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:28
+#: ../mail/mail-config.ui.h:33
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:58
 msgid "Pick a color"
 msgstr "Izbor barve"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:29
+#: ../mail/mail-config.ui.h:34
 msgid "Spell Checking"
 msgstr "Preverjanje črkovanja"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:30
+#: ../mail/mail-config.ui.h:35
 msgid ""
 "To help avoid email accidents and embarrassments, ask for confirmation "
 "before taking the following checkmarked actions:"
@@ -14060,72 +14171,47 @@ msgstr ""
 "potrditev pred izvajanjem naslednjih izbranih dejanj:"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../mail/mail-config.ui.h:32
+#: ../mail/mail-config.ui.h:37
 msgid "Sending a message with an _empty subject line"
 msgstr "Pošiljanje sporočila s _praznim poljem zadeva"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../mail/mail-config.ui.h:34
+#: ../mail/mail-config.ui.h:39
 msgid "Sending a message with only _Bcc recipients defined"
 msgstr "Pošiljanje sporočila le z določenimi prejemniki _Skp"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../mail/mail-config.ui.h:36
+#: ../mail/mail-config.ui.h:41
 msgid "Sending a _private reply to a mailing list message"
 msgstr "Pošiljanje _zasebnega odgovora na sporočilo dopisnega seznama"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../mail/mail-config.ui.h:38
+#: ../mail/mail-config.ui.h:43
 msgid "Sending a reply to a large _number of recipients"
 msgstr "Pošiljanje odgovora velikemu _številu prejemnikov"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../mail/mail-config.ui.h:40
+#: ../mail/mail-config.ui.h:45
 msgid "Allowing a _mailing list to redirect a private reply to the list"
 msgstr "_Dopisnemu seznamu dovoli preusmeritev na zaseben odgovor na seznamu"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../mail/mail-config.ui.h:42
+#: ../mail/mail-config.ui.h:47
 msgid "Sending a message with _recipients not entered as mail addresses"
 msgstr "Pošiljanje sporočila s _prejemniki, ki niso vneseni kot poštni naslovi"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:43
+#: ../mail/mail-config.ui.h:48
 msgid "Confirmations"
 msgstr "Potrjevanje"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:49 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:1
+#: ../mail/mail-config.ui.h:54 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:1
 msgid "a"
 msgstr "a"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:50 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:2
+#: ../mail/mail-config.ui.h:55 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:2
 msgid "b"
 msgstr "b"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:51
-msgctxt "ReplyForward"
-msgid "Attachment"
-msgstr "Priloga"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:52
-msgctxt "ReplyForward"
-msgid "Inline (Outlook style)"
-msgstr "Medvrtično (slog Outlook)"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:53
-msgctxt "ReplyForward"
-msgid "Quoted"
-msgstr "Navedeno"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:54
-msgctxt "ReplyForward"
-msgid "Do not quote"
-msgstr "Ne navajaj"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:55
-msgctxt "ReplyForward"
-msgid "Inline"
-msgstr "Medvrstično"
-
 #: ../mail/mail-config.ui.h:56
 msgid "Proxy Settings"
 msgstr "Nastavitve posredniškega strežnika"
@@ -14290,58 +14376,54 @@ msgid "_Show the photograph of sender in the message preview"
 msgstr "Pokaži sliko pošiljatelja v _predogledu sporočila"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:98
-msgid "S_earch for sender photograph only in local address books"
-msgstr "Fotografijo pošiljatelja _išči le v krajevnih imenikih"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:99
 msgid "Displayed Message Headers"
 msgstr "Pokaži glave sporočil"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:100
+#: ../mail/mail-config.ui.h:99
 msgid "Mail Headers Table"
 msgstr "Razpredelnica glav pošte"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:101
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:86
+#: ../mail/mail-config.ui.h:100
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:117
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:54
 msgid "Date/Time Format"
 msgstr "Zapis datuma/časa"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:103
+#: ../mail/mail-config.ui.h:102
 msgid "Check incoming _messages for junk"
 msgstr "Preveri _dohodno pošto za neželena sporočila"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:104
+#: ../mail/mail-config.ui.h:103
 msgid "_Delete junk messages"
 msgstr "Izbriši _neželeno pošto"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:105
+#: ../mail/mail-config.ui.h:104
 msgid "Check cu_stom headers for junk"
 msgstr "Preveri glave _po meri za neželeno pošto"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:106
+#: ../mail/mail-config.ui.h:105
 msgid "Do not mar_k messages as junk if sender is in my address book"
 msgstr "_Ne označi sporočila kot neželenega, če je pošiljatelj v mojem imeniku"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:107
+#: ../mail/mail-config.ui.h:106
 msgid "_Lookup in local address book only"
 msgstr "_Poglej le v krajevni imenik"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:108
+#: ../mail/mail-config.ui.h:107
 msgid "Option is ignored if a match for custom junk headers is found."
 msgstr "Možnost je prezrta, če je najdena glava po meri za neželeno pošto."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:110
+#: ../mail/mail-config.ui.h:109
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:225
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:159
 msgid "No encryption"
 msgstr "Brez šifriranja"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:111
+#: ../mail/mail-config.ui.h:110
 msgid "TLS encryption"
 msgstr "Šifriranje TLS"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:112
+#: ../mail/mail-config.ui.h:111
 msgid "SSL encryption"
 msgstr "Šifriranje SSL"
 
@@ -14627,7 +14709,7 @@ msgstr ""
 "vseh mapah?"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:39
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1286
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1549
 msgid "_Empty Trash"
 msgstr "Izprazni _smeti"
 
@@ -15012,140 +15094,157 @@ msgstr ""
 "To bo označilo vsa sporočila v izbrani mapi in njenih podmapah kot prebrana."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:129
+msgid "Also mark messages in subfolders?"
+msgstr "Ali naj bodo označena tudi sporočila v podmapah?"
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:130
 msgid ""
-"This will mark all messages as read in the selected folder and its "
-"subfolders."
+"Do you want to mark messages as read in the current folder only, or in the "
+"current folder as well as all subfolders?"
 msgstr ""
-"To bo označilo vsa sporočila v izbrani mapi in njenih podmapah kot prebrana."
+"Ali želite označiti sporočila kot prebrana le v trenutni mapi ali pa tudi v "
+"podmapah?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:130
+#: ../mail/mail.error.xml.h:131
+msgid "In Current Folder and _Subfolders"
+msgstr "V trenutni mapi in _podmapah"
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:132
+msgid "In Current _Folder Only"
+msgstr "_Le v trenutni mapi"
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:133
 msgid "Close message window."
 msgstr "Zapri okno sporočila."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:131
+#: ../mail/mail.error.xml.h:134
 msgid "Would you like to close the message window?"
 msgstr "Ali želite zapreti okno s sporočili?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:132
+#: ../mail/mail.error.xml.h:135
 msgid "_Yes"
 msgstr "_Da"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:133
+#: ../mail/mail.error.xml.h:136
 msgid "_No"
 msgstr "_Ne"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:134
+#: ../mail/mail.error.xml.h:137
 msgid "_Always"
 msgstr "_Vedno"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:135
+#: ../mail/mail.error.xml.h:138
 msgid "N_ever"
 msgstr "N_ikoli"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:136
+#: ../mail/mail.error.xml.h:139
 msgid "Copy folder in folder tree."
 msgstr "Kopiraj mapo v drevesu map."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:137
+#: ../mail/mail.error.xml.h:140
 msgid "Are you sure you want to copy folder '{0}' to folder '{1}'?"
 msgstr "Ali ste prepričani, da želite kopirati mapo '{0}' v mapo '{1}'?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:138
+#: ../mail/mail.error.xml.h:141
 msgid "Move folder in folder tree."
 msgstr "Premakni mapo v drevesu map."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:139
+#: ../mail/mail.error.xml.h:142
 msgid "Are you sure you want to to move folder '{0}' to folder '{1}'?"
 msgstr "Ali ste prepričani, da želite premakniti mapo '{0}' v mapo '{1}'?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:140
+#: ../mail/mail.error.xml.h:143
 msgid ""
 "This message cannot be sent because the account you chose to send with is "
 "not enabled"
 msgstr "Tega sporočila ni mogoče poslati, ker račun za pošiljanje ni omogočen"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:141
+#: ../mail/mail.error.xml.h:144
 msgid "Please enable the account or send using another account."
 msgstr "Omogočite račun ali pošljite z drugim računom."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:142
+#: ../mail/mail.error.xml.h:145
 msgid "Mail Deletion Failed"
 msgstr "Neuspel izbris pošte"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:143
+#: ../mail/mail.error.xml.h:146
 msgid "You do not have sufficient permissions to delete this mail."
 msgstr "Nimate zadostnih dovoljenj za izbris te pošte."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:144
+#: ../mail/mail.error.xml.h:147
 msgid "\"Check Junk\" Failed"
 msgstr "\"Preverjanje za neželeno\" je spodletelo"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:145
+#: ../mail/mail.error.xml.h:148
 msgid "\"Report Junk\" Failed"
 msgstr "\"Poročilo neželeno\" ni uspelo"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:146
+#: ../mail/mail.error.xml.h:149
 msgid "\"Report Not Junk\" Failed"
 msgstr "\"Poročilo ni neželeno\" ni uspelo"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:147
+#: ../mail/mail.error.xml.h:150
 msgid "Remove duplicate messages?"
 msgstr "Ali želite odstraniti podvojena sporočila?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:148
+#: ../mail/mail.error.xml.h:151
 msgid "No duplicate messages found."
 msgstr "Podvojenih sporočil ni mogoče najti."
 
 #. Translators: {0} is replaced with a folder name
-#: ../mail/mail.error.xml.h:150
+#: ../mail/mail.error.xml.h:153
 msgid "Folder '{0}' doesn't contain any duplicate message."
 msgstr "Mapa '{0}' ne vsebuje podvojenih sporočil."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:151
+#: ../mail/mail.error.xml.h:154
 msgid "Failed to disconnect account &quot;{0}&quot;."
 msgstr "Napaka med prekinitvijo povezave z računom &quot;{0}&quot;."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:153
+#: ../mail/mail.error.xml.h:156
 msgid "Failed to unsubscribe from folder &quot;{0}&quot;."
 msgstr "Napaka med preklicem naročnine na mapo &quot;{0}&quot;."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:154
+#: ../mail/mail.error.xml.h:157
 msgid "Unable to retrieve message."
 msgstr "Ni mogoče pridobiti sporočila."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:155
+#: ../mail/mail.error.xml.h:158
 msgid "{0}"
 msgstr "{0}"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:156
+#: ../mail/mail.error.xml.h:159
 msgid "Failed to open folder."
 msgstr "Odpiranje mape je spodletelo."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:157
+#: ../mail/mail.error.xml.h:160
 msgid "Failed to find duplicate messages."
 msgstr "Iskanje podvojenih sporočil je spodletelo."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:158
+#: ../mail/mail.error.xml.h:161
 msgid "Failed to retrieve messages."
 msgstr "Pridobivanje sporočil je spodletelo."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:159
+#: ../mail/mail.error.xml.h:162
+msgid "Failed to mark messages as read."
+msgstr "Označevanje sporočila kot prebranega je spodletelo."
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:163
 msgid "Failed to remove attachments from messages."
 msgstr "Odstranjevanje priloge iz sporočila je spodletelo."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:160
+#: ../mail/mail.error.xml.h:164
 msgid "Failed to download messages for offline viewing."
 msgstr "Prejemanje sporočil za pregledovanje brez povezave je spodletelo."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:161
+#: ../mail/mail.error.xml.h:165
 msgid "Failed to save messages to disk."
 msgstr "Shranjevanje sporočila na disk je spodletelo."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:162
+#: ../mail/mail.error.xml.h:166
 msgid "Hidden file is attached."
 msgstr "Priložena je skrita datoteka."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:163
+#: ../mail/mail.error.xml.h:167
 msgid ""
 "The attachment named {0} is a hidden file and may contain sensitive data. "
 "Please review it before sending."
@@ -15153,19 +15252,19 @@ msgstr ""
 "Priloga z imenom {0} je skrita datoteka, ki morda vsebuje občutljive "
 "podatke. Preglejte in preverite vsebino pred pošiljanjem sporočila."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:164
+#: ../mail/mail.error.xml.h:168
 msgid "Printing failed."
 msgstr "Tiskanje je spodletelo."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:165
+#: ../mail/mail.error.xml.h:169
 msgid "The printer replied &quot;{0}&quot;."
 msgstr "Odziv tiskalnika je &quot;{0}&quot;."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:166
+#: ../mail/mail.error.xml.h:170
 msgid "Could not perform this operation on {0}."
 msgstr "Tega dejanja ni mogoče izvesti na {0}."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:167
+#: ../mail/mail.error.xml.h:171
 msgid "You must be working online to complete this operation."
 msgstr "Za dokončanje tega opravila je treba biti povezan v omrežje"
 
@@ -15206,87 +15305,87 @@ msgstr "Uredi iskalno mapo"
 msgid "New Search Folder"
 msgstr "Nova iskalna mapa"
 
-#: ../mail/message-list.c:1244
+#: ../mail/message-list.c:1243
 msgid "Unseen"
 msgstr "Nepregledano"
 
-#: ../mail/message-list.c:1245
+#: ../mail/message-list.c:1244
 msgid "Seen"
 msgstr "Videno"
 
-#: ../mail/message-list.c:1246
+#: ../mail/message-list.c:1245
 msgid "Answered"
 msgstr "Odgovorjeno"
 
-#: ../mail/message-list.c:1247
+#: ../mail/message-list.c:1246
 msgid "Forwarded"
 msgstr "Posredovano"
 
-#: ../mail/message-list.c:1248
+#: ../mail/message-list.c:1247
 msgid "Multiple Unseen Messages"
 msgstr "Več nepregledanih sporočil"
 
-#: ../mail/message-list.c:1249
+#: ../mail/message-list.c:1248
 msgid "Multiple Messages"
 msgstr "Več sporočil"
 
-#: ../mail/message-list.c:1253
+#: ../mail/message-list.c:1252
 msgid "Lowest"
 msgstr "najnižja"
 
-#: ../mail/message-list.c:1254
+#: ../mail/message-list.c:1253
 msgid "Lower"
 msgstr "nizka"
 
-#: ../mail/message-list.c:1258
+#: ../mail/message-list.c:1257
 msgid "Higher"
 msgstr "visoka"
 
-#: ../mail/message-list.c:1259
+#: ../mail/message-list.c:1258
 msgid "Highest"
 msgstr "najvišja"
 
 #. strftime format of a time,
 #. * in 12-hour format, without seconds.
-#: ../mail/message-list.c:1889 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:244
+#: ../mail/message-list.c:1888 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:244
 msgid "Today %l:%M %p"
 msgstr "Danes %H.%M"
 
-#: ../mail/message-list.c:1898
+#: ../mail/message-list.c:1897
 msgid "Yesterday %l:%M %p"
 msgstr "Včeraj %H.%M"
 
-#: ../mail/message-list.c:1910
+#: ../mail/message-list.c:1909
 msgid "%a %l:%M %p"
 msgstr "%a %H.%M"
 
-#: ../mail/message-list.c:1918
+#: ../mail/message-list.c:1917
 msgid "%b %d %l:%M %p"
 msgstr "%d. %m. %H.%M"
 
-#: ../mail/message-list.c:1920
+#: ../mail/message-list.c:1919
 msgid "%b %d %Y"
 msgstr "%d. %m. %Y"
 
-#: ../mail/message-list.c:2751
+#: ../mail/message-list.c:2750
 msgid "Select all visible messages"
 msgstr "Izberi vsa vidna sporočila"
 
-#: ../mail/message-list.c:2889 ../mail/message-list.etspec.h:17
+#: ../mail/message-list.c:2888 ../mail/message-list.etspec.h:17
 msgid "Messages"
 msgstr "Sporočila"
 
 #. default follow-up flag name to use when clicked in the message list column
-#: ../mail/message-list.c:4136
+#: ../mail/message-list.c:4135
 msgid "Follow-up"
 msgstr "Navezava"
 
 #. there is some info why the message list is empty, let it be something useful
-#: ../mail/message-list.c:4638 ../mail/message-list.c:5042
+#: ../mail/message-list.c:4697 ../mail/message-list.c:5101
 msgid "Generating message list"
 msgstr "Ustvarjanje seznama sporočil"
 
-#: ../mail/message-list.c:4872
+#: ../mail/message-list.c:4931
 msgid ""
 "No message satisfies your search criteria. Change search criteria by "
 "selecting a new Show message filter from the drop down list above or by "
@@ -15297,7 +15396,7 @@ msgstr ""
 "možnosti Pokaži filtre sporočil iz spustnega seznama ali pa z zagonom novega "
 "iskanja s počiščenjem ali pa s spreminjanjem zgornje poizvedbe."
 
-#: ../mail/message-list.c:4877
+#: ../mail/message-list.c:4936
 msgid "There are no messages in this folder."
 msgstr "V tej mapi ni sporočil."
 
@@ -15334,49 +15433,49 @@ msgid "Subject or Addresses contains"
 msgstr "Zadeva ali Nalovi vsebujejo"
 
 #: ../mail/searchtypes.xml.h:2
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1762
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2032
 msgid "Recipients contain"
 msgstr "Prejemniki vsebujejo"
 
 #: ../mail/searchtypes.xml.h:3
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1755
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2025
 msgid "Message contains"
 msgstr "Sporočilo vsebuje"
 
 #: ../mail/searchtypes.xml.h:4
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1776
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2046
 msgid "Subject contains"
 msgstr "Zadeva vsebuje"
 
 #: ../mail/searchtypes.xml.h:5
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1769
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2039
 msgid "Sender contains"
 msgstr "Pošiljatelj vsebuje"
 
 #: ../mail/searchtypes.xml.h:6
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1748
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2018
 msgid "Body contains"
 msgstr "Telo vsebuje"
 
 #. To Translators: 'Table column' is a label for configurable date/time format for table columns showing a 
date in message list
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:92
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1139
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:123
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1191
 msgid "_Table column:"
 msgstr "_Stolpec razpredelnice:"
 
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:95
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:126
 msgid "Address formatting"
 msgstr "Oblikovanje naslova"
 
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:98
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:129
 msgid "_Format address according to standard of its destination country"
 msgstr "_Oblikuj naslov glede na navade v ciljni državi"
 
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:107
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:137
 msgid "Autocompletion"
 msgstr "Samodejno dopolnjevanje"
 
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:110
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:140
 msgid "Always _show address of the autocompleted contact"
 msgstr "Vedno _pokaži naslov samodejno dopolnjenega stika"
 
@@ -15400,42 +15499,42 @@ msgstr "Podatki o stiku"
 msgid "Contact information for %s"
 msgstr "Podatki o stiku za %s"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:260
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:259
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:125
 msgid "New Address Book"
 msgstr "Nov imenik"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:269
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:268
 msgctxt "New"
 msgid "_Contact"
 msgstr "_Stik"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:271
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:270
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:936
 msgid "Create a new contact"
 msgstr "Ustvari nov stik"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:276
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:275
 msgctxt "New"
 msgid "Contact _List"
 msgstr "Seznam _stikov"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:278
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:277
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:943
 msgid "Create a new contact list"
 msgstr "Ustvari nov seznam stikov"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:286
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:285
 msgctxt "New"
 msgid "Address _Book"
 msgstr "_Imenik"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:288
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:287
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:866
 msgid "Create a new address book"
 msgstr "Ustvari nov imenik"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:316
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:315
 msgid "Certificates"
 msgstr "Potrdila"
 
@@ -15494,10 +15593,10 @@ msgid "Show map with all contacts from selected address book"
 msgstr "Pokaži zemljevid z vsemi stiki izbranega imenika"
 
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:885
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1445
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:664
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:788
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1377
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1442
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:663
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:787
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1640
 msgid "_Rename..."
 msgstr "_Preimenuj ..."
 
@@ -15570,27 +15669,27 @@ msgid "Send a message to the selected contacts"
 msgstr "Pošlje sporočilo izbranim stikom"
 
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:964
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1601
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:846
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1598
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:845
 msgid "_Actions"
 msgstr "_Dejanja"
 
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:971
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:701
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:853
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1535
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:700
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:852
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1805
 msgid "_Preview"
 msgstr "_Predogled"
 
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:980
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1618
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:714
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:866
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1615
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:713
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:865
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Izbriši"
 
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:984
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1293
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1556
 msgid "_Properties"
 msgstr "_Lastnosti"
 
@@ -15615,9 +15714,9 @@ msgid "Show maps in contact preview window"
 msgstr "Pokaže zemljevid v oknu predogleda stika"
 
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1049
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:771
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:935
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1665
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:770
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:934
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1935
 msgid "_Classic View"
 msgstr "_Običajni pogled"
 
@@ -15626,9 +15725,9 @@ msgid "Show contact preview below the contact list"
 msgstr "Pokaži predogled stika pod seznamom stikov"
 
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1056
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:778
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:942
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1672
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:777
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:941
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1942
 msgid "_Vertical View"
 msgstr "_Navpični pogled"
 
@@ -15637,17 +15736,17 @@ msgid "Show contact preview alongside the contact list"
 msgstr "Pokaži predogled stika ob seznamu stikov"
 
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1073
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1778
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:795
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:994
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1775
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:794
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:993
 msgid "Unmatched"
 msgstr "Brez zadetka"
 
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1083
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1788
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:805
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1004
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1741
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1785
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:804
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1003
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2011
 #: ../shell/e-shell-content.c:657
 msgid "Advanced Search"
 msgstr "Napredno iskanje"
@@ -16213,124 +16312,124 @@ msgstr "Uvoz_i v koledar"
 msgid "I_mport to Tasks"
 msgstr "Uvoz_i v naloge"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:401
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:517
 msgid "Selected Calendars for Alarms"
 msgstr "Izbrani koledarji za alarme"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:822
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:925
 msgid "Ti_me and date:"
 msgstr "_Čas in datum:"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:823
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:926
 msgid "_Date only:"
 msgstr "Le _datum:"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:8
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:1
 msgid "Minutes"
 msgstr "Minute"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:9
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:2
 msgid "Hours"
 msgstr "Ure"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:10
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:3
 msgid "Days"
 msgstr "Dnevi"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:11
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:4
 msgid "60 minutes"
 msgstr "60 minut"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:12
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:5
 msgid "30 minutes"
 msgstr "30 minut"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:13
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:6
 msgid "15 minutes"
 msgstr "15 minut"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:14
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:7
 msgid "10 minutes"
 msgstr "10 minut"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:15
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:8
 msgid "05 minutes"
 msgstr "05 minut"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:17
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:10
 msgid "Se_cond zone:"
 msgstr "_Drug pas:"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:19
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:12
 msgid "(Shown in a Day View)"
 msgstr "(Prikazano v dnevnem pogledu)"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:21
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:14
 msgid "Use s_ystem time zone"
 msgstr "Uporabi _sistemski časovni pas"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:22
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:15
 msgid "Time format:"
 msgstr "Oblika izpisa časa:"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:23
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:16
 msgid "_12 hour (AM/PM)"
 msgstr "_12 urna (dop./pop.)"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:24
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:17
 msgid "_24 hour"
 msgstr "_24 urna"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:25
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1740
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:18
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1737
 msgid "Work Week"
 msgstr "Delovni teden"
 
 #. A weekday like "Monday" follows
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:27
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:20
 msgid "Wee_k starts on:"
 msgstr "_Začetek tedna:"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:28
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:21
 msgid "Work days:"
 msgstr "Delovni dnevi:"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:29
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:22
 msgid "_Day begins:"
 msgstr "Začetek _dneva:"
 
 #. Monday
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:31
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:24
 msgid "_Mon"
 msgstr "po_n"
 
 #. Tuesday
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:33
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:27
 msgid "_Tue"
 msgstr "_tor"
 
 #. Wednesday
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:35
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:30
 msgid "_Wed"
 msgstr "_sre"
 
 #. Thursday
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:37
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:33
 msgid "T_hu"
 msgstr "č_et"
 
 #. Friday
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:39
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:36
 msgid "_Fri"
 msgstr "_pet"
 
 #. Saturday
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:41
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:39
 msgid "_Sat"
 msgstr "so_b"
 
 #. Sunday
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:43
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:42
 msgid "S_un"
 msgstr "_ned"
 
@@ -16438,62 +16537,62 @@ msgstr ""
 msgid "Publishing Information"
 msgstr "Objavi podrobnosti"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:308
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:306
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:191
 msgid "New Calendar"
 msgstr "Nov koledar"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:317
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:315
 msgctxt "New"
 msgid "_Appointment"
 msgstr "_Sestanek"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:319
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1545
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:317
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1542
 msgid "Create a new appointment"
 msgstr "Ustvari nov sestanek"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:324
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:322
 msgctxt "New"
 msgid "All Day A_ppointment"
 msgstr "Celodnevni _sestanek"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:326
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:324
 msgid "Create a new all-day appointment"
 msgstr "Ustvari nov celodnevni sestanek"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:331
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:329
 msgctxt "New"
 msgid "M_eeting"
 msgstr "S_rečanje"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:333
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:331
 msgid "Create a new meeting request"
 msgstr "Ustvari nov zahtevek za srečanje"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:341
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:339
 msgctxt "New"
 msgid "Cale_ndar"
 msgstr "_Koledar"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:343
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1419
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:341
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1416
 msgid "Create a new calendar"
 msgstr "Ustvari nov koledar"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:675
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:696
 msgid "Calendar and Tasks"
 msgstr "Koledar in naloge"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:565
-msgid "Calendar Selector"
-msgstr "Izbirnik koledarjev"
-
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:868
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:119
 #, c-format
 msgid "Opening calendar '%s'"
 msgstr "Odpiranje koledarja '%s'"
 
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:583
+msgid "Calendar Selector"
+msgstr "Izbirnik koledarjev"
+
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:291
 msgid "Calendar Properties"
 msgstr "Lastnosti koledarja"
@@ -16514,345 +16613,345 @@ msgstr ""
 msgid "Purge events older than"
 msgstr "Počisti dogodke starejše kot"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:588
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:585
 msgid "Copying Items"
 msgstr "Kopiranje predmetov"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:881
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:878
 msgid "Moving Items"
 msgstr "Premikanje predmetov"
 
 #. Translators: Default filename part saving an event to a file when
 #. * no summary is filed, the '.ics' extension is concatenated to it.
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1215
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1212
 msgid "event"
 msgstr "dogodek"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1217
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1214
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:231
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:298
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:548
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:665
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:547
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:664
 msgid "Save as iCalendar"
 msgstr "Shrani kot iCalendar"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1375
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:629
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1372
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:628
 msgid "_Copy..."
 msgstr "_Kopiraj ..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1382
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1379
 msgid "D_elete Calendar"
 msgstr "_Izbriši koledar"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1384
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1381
 msgid "Delete the selected calendar"
 msgstr "Izbriše izbrani koledar"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1391
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1388
 msgid "Go Back"
 msgstr "Pojdi nazaj"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1398
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1395
 msgid "Go Forward"
 msgstr "Pojdi naprej"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1405
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1402
 msgid "Select today"
 msgstr "Izbere danes"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1410
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1407
 msgid "Select _Date"
 msgstr "Izberi _datum"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1412
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1409
 msgid "Select a specific date"
 msgstr "Izberi določen datum"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1417
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1414
 msgid "_New Calendar"
 msgstr "_Nov koledar"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1431
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:837
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1428
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:836
 msgid "Purg_e"
 msgstr "Poč_isti"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1433
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1430
 msgid "Purge old appointments and meetings"
 msgstr "Počisti stare sestanke in srečanja"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1438
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:657
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:781
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1435
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:656
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:780
 msgid "Re_fresh"
 msgstr "_Osveži"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1440
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1437
 msgid "Refresh the selected calendar"
 msgstr "Osveži izbrani koledar"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1447
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1444
 msgid "Rename the selected calendar"
 msgstr "Preimenuj izbrani koledar"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1452
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1449
 msgid "Find _next"
 msgstr "Najdi _naslednje"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1454
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1451
 msgid "Find next occurrence of the current search string"
 msgstr "Najde naslednjo pojavitev trenutnega iskalnega niza"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1459
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1456
 msgid "Find _previous"
 msgstr "Najdi _predhodno"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1461
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1458
 msgid "Find previous occurrence of the current search string"
 msgstr "Najde predhodno pojavitev trenutnega iskalnega niza"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1466
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1463
 msgid "Stop _running search"
 msgstr "Ustavi _trenutno iskanje"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1468
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1465
 msgid "Stop currently running search"
 msgstr "Ustavi trenutno izvajajoče se iskanje"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1473
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1470
 msgid "Show _Only This Calendar"
 msgstr "Pokaži _le ta koledar"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1480
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1477
 msgid "Cop_y to Calendar..."
 msgstr "Kopiraj v _koledar ..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1487
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1484
 msgid "_Delegate Meeting..."
 msgstr "_Poblaščeno zastopanje srečanja..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1494
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1491
 msgid "_Delete Appointment"
 msgstr "_Izbriši sestanek"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1496
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1493
 msgid "Delete selected appointments"
 msgstr "Izbriše izbrane sestanke"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1501
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1498
 msgid "Delete This _Occurrence"
 msgstr "Izbriši to _pojavitev"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1503
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1500
 msgid "Delete this occurrence"
 msgstr "Izbriše to pojavitev"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1508
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1505
 msgid "Delete All Occ_urrences"
 msgstr "Izbriši _vse pojavitve"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1510
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1507
 msgid "Delete all occurrences"
 msgstr "Zbriše vse pojavitve"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1515
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1512
 msgid "New All Day _Event..."
 msgstr "Nov _celodnevni dogodek ..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1517
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1514
 msgid "Create a new all day event"
 msgstr "Ustvari nov celodnevni sestanek"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1522
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1519
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:265
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:338
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:622
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:746
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:621
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:745
 msgid "_Forward as iCalendar..."
 msgstr "_Posreduj kot iCalendar ..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1529
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1526
 msgid "New _Meeting..."
 msgstr "Novo _srečanje ..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1531
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1528
 msgid "Create a new meeting"
 msgstr "Ustvari novo srečanje"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1536
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1533
 msgid "Mo_ve to Calendar..."
 msgstr "Premakni _v koledar ..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1543
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1540
 msgid "New _Appointment..."
 msgstr "Nov _sestanek ..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1550
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1547
 msgid "Make this Occurrence _Movable"
 msgstr "Naredi to pojavitev _premakljivo"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1557
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1554
 msgid "_Open Appointment"
 msgstr "_Odpri sestanek"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1559
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1556
 msgid "View the current appointment"
 msgstr "Ogled trenutnega sestanka"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1564
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1561
 msgid "_Reply"
 msgstr "Odgovo_ri"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1578
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1575
 msgid "_Schedule Meeting..."
 msgstr "_Načrtuj srečanje ..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1580
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1577
 msgid "Converts an appointment to a meeting"
 msgstr "Pretvori sestanek v srečanje"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1585
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1582
 msgid "Conv_ert to Appointment..."
 msgstr "_Pretvori v sestanek ..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1587
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1584
 msgid "Converts a meeting to an appointment"
 msgstr "Pretvori srečanje v sestanek"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1592
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1589
 msgid "Quit"
 msgstr "Končaj"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1712
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1709
 msgid "Day"
 msgstr "Dan"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1714
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1711
 msgid "Show one day"
 msgstr "Pokaži en dan"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1719
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1716
 msgid "List"
 msgstr "Seznam"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1721
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1718
 msgid "Show as list"
 msgstr "Pokaži kot seznam"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1726
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1723
 msgid "Month"
 msgstr "Mesec"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1728
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1725
 msgid "Show one month"
 msgstr "Pokaži en mesec"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1733
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1730
 msgid "Week"
 msgstr "Teden"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1735
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1732
 msgid "Show one week"
 msgstr "Pokaži en teden"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1742
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1739
 msgid "Show one work week"
 msgstr "Pokaži en delovni teden"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1750
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1747
 msgid "Active Appointments"
 msgstr "Dejavni sestanki"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1764
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1761
 msgid "Next 7 Days' Appointments"
 msgstr "Sestanki naslednjih 7 dni"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1771
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1768
 msgid "Occurs Less Than 5 Times"
 msgstr "Ponovi se manj kot petkrat"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1802
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:819
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1018
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1799
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:818
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1017
 msgid "Description contains"
 msgstr "Opis vsebuje"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1809
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:826
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1025
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1806
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:825
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1024
 msgid "Summary contains"
 msgstr "Povzetek vsebuje"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1821
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1818
 msgid "Print this calendar"
 msgstr "Natisni ta koledar"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1828
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1825
 msgid "Preview the calendar to be printed"
 msgstr "Predogled koledarja pred tiskanjem"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1850
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1847
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:306
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:393
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:867
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1066
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:866
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1065
 msgid "_Save as iCalendar..."
 msgstr "_Shrani kot iCalendar ..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1927
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1924
 msgid "Go To"
 msgstr "Pojdi na"
 
 #. Translators: Default filename part saving a memo to a file when
 #. * no summary is filed, the '.ics' extension is concatenated to it.
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:229
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:546
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:545
 msgid "memo"
 msgstr "opomnik"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:272
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:678
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:677
 msgid "New _Memo"
 msgstr "Nov _opomnik"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:274
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:219
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:680
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:679
 msgid "Create a new memo"
 msgstr "Ustvari nov opomnik"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:279
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:685
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:684
 msgid "_Open Memo"
 msgstr "_Odpri opomnik"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:281
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:687
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:686
 msgid "View the selected memo"
 msgstr "Ogled izbranega opomnika"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:286
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:373
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:692
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:830
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:691
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:829
 msgid "Open _Web Page"
 msgstr "Odpri _spletno stran"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:298
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:852
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:851
 msgid "Print the selected memo"
 msgstr "Natisni izbrani opomnik"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1509
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1479
 msgid "Searching next matching event"
 msgstr "Iskanje naslednjega ujemajočega se dogodka"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1510
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1480
 msgid "Searching previous matching event"
 msgstr "Iskanje prehodnega ujemajočega se dogodka"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1531
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1501
 #, c-format
 msgid "Cannot find matching event in the next %d year"
 msgid_plural "Cannot find matching event in the next %d years"
@@ -16861,7 +16960,7 @@ msgstr[1] "Ni mogoče najti ujemajočega dogodka v naslednjem %d letu"
 msgstr[2] "Ni mogoče najti ujemajočega dogodka v naslednjih %d letih"
 msgstr[3] "Ni mogoče najti ujemajočega dogodka v naslednjih %d letih"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1535
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1505
 #, c-format
 msgid "Cannot find matching event in the previous %d year"
 msgid_plural "Cannot find matching event in the previous %d years"
@@ -16870,7 +16969,7 @@ msgstr[1] "Ni mogoče najti ujemajočega dogodka v predhodnem %d letu"
 msgstr[2] "Ni mogoče najti ujemajočega dogodka v predhodnih %d letih"
 msgstr[3] "Ni mogoče najti ujemajočega dogodka v predhodnih %d letih"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1560
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1530
 msgid "Cannot search with no active calendar"
 msgstr "Ni mogoče iskati brez dejavnega koledarja"
 
@@ -16879,22 +16978,22 @@ msgstr "Ni mogoče iskati brez dejavnega koledarja"
 #. Translators: Default filename part saving a task to a file when
 #. * no summary is filed, the '.ics' extension is concatenated to it
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:296
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:663
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:662
 msgid "task"
 msgstr "naloga"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:331
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:725
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:724
 msgid "_Assign Task"
 msgstr "Dodeli _nalogo"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:345
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:802
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:801
 msgid "_Mark as Complete"
 msgstr "_Označi kot opravljeno"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:347
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:804
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:803
 msgid "Mark selected tasks as complete"
 msgstr "Označi izbrane naloge kot opravljene"
 
@@ -16903,33 +17002,33 @@ msgid "_Mark as Incomplete"
 msgstr "_Označi kot nedokončano"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:354
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:811
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:810
 msgid "Mark selected tasks as incomplete"
 msgstr "Označi izbrane naloge kot nedokončane"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:359
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:816
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:815
 msgid "New _Task"
 msgstr "Nova _naloga"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:361
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:216
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:818
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:817
 msgid "Create a new task"
 msgstr "Ustvari novo nalogo"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:366
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:823
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:822
 msgid "_Open Task"
 msgstr "_Odpri nalogo"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:368
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:825
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:824
 msgid "View the selected task"
 msgstr "Pogled izbrane naloge"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:385
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1051
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1050
 msgid "Print the selected task"
 msgstr "Natisni izbrano nalogo"
 
@@ -16958,19 +17057,19 @@ msgid "Memo Li_st"
 msgstr "_Seznam opomnikov"
 
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:236
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:645
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:644
 msgid "Create a new memo list"
 msgstr "Ustvari nov seznam opomnikov"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:499
-msgid "Memo List Selector"
-msgstr "Izbirnik seznama opomnikov"
-
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:755
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:117
 #, c-format
 msgid "Opening memo list '%s'"
 msgstr "Odpiranje seznama opomnikov '%s'"
 
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:543
+msgid "Memo List Selector"
+msgstr "Izbirnik seznama opomnikov"
+
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:232
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:247
 msgid "Print Memos"
@@ -16980,63 +17079,63 @@ msgstr "Natisni opomnike"
 msgid "Memo List Properties"
 msgstr "Lastnosti seznama opomnikov"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:608
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:607
 msgid "_Delete Memo"
 msgstr "_Izbriši opomnik"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:615
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:614
 msgid "_Find in Memo..."
 msgstr "_Najdi v opomniku ..."
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:617
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:616
 msgid "Search for text in the displayed memo"
 msgstr "Poišči besedilo v prikazanem opomniku"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:636
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:635
 msgid "D_elete Memo List"
 msgstr "_Izbriši seznam opomnikov"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:638
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:637
 msgid "Delete the selected memo list"
 msgstr "Izbriši izbran seznam opomnikov"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:643
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:642
 msgid "_New Memo List"
 msgstr "_Nov seznam opomnikov"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:659
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:658
 msgid "Refresh the selected memo list"
 msgstr "Osveži izbran seznam opomnikov"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:666
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:665
 msgid "Rename the selected memo list"
 msgstr "Preimenuj izbran seznam opomnikov"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:671
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:670
 msgid "Show _Only This Memo List"
 msgstr "Pokaži _le ta seznam opomnikov"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:750
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:749
 msgid "Memo _Preview"
 msgstr "_Predogled opomnika"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:752
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:751
 msgid "Show memo preview pane"
 msgstr "Pokaži pladenj predogleda opomnikov"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:773
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:772
 msgid "Show memo preview below the memo list"
 msgstr "Pokaži predogled opomnikov pod seznamom opomnikov"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:780
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:779
 msgid "Show memo preview alongside the memo list"
 msgstr "Pokaži predogled opomnikov ob seznamu opomnikov"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:838
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:837
 msgid "Print the list of memos"
 msgstr "Natisni seznam opomnikov"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:845
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:844
 msgid "Preview the list of memos to be printed"
 msgstr "Predogled seznama opomnikov pred tiskanjem"
 
@@ -17048,7 +17147,7 @@ msgstr "Izbriši opomnike"
 msgid "Delete Memo"
 msgstr "Izbriši opomnik"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-private.c:465
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-private.c:462
 #, c-format
 msgid "%d memo"
 msgid_plural "%d memos"
@@ -17057,8 +17156,8 @@ msgstr[1] "%d opomnik"
 msgstr[2] "%d opomnika"
 msgstr[3] "%d opomniki"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-private.c:469
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:639
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-private.c:466
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:670
 #, c-format
 msgid "%d selected"
 msgstr "%d izbranih"
@@ -17088,19 +17187,19 @@ msgid "Tas_k List"
 msgstr "Seznam _nalog"
 
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:233
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:769
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:768
 msgid "Create a new task list"
 msgstr "Ustvari nov seznam nalog"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:499
-msgid "Task List Selector"
-msgstr "Izbirnik seznama nalog"
-
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:755
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:117
 #, c-format
 msgid "Opening task list '%s'"
 msgstr "Odpiranje seznama opravil '%s'"
 
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:543
+msgid "Task List Selector"
+msgstr "Izbirnik seznama nalog"
+
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:255
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:270
 msgid "Print Tasks"
@@ -17110,7 +17209,7 @@ msgstr "Natisni naloge"
 msgid "Task List Properties"
 msgstr "Lastnosti seznama nalog"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:607
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:606
 msgid ""
 "This operation will permanently erase all tasks marked as completed. If you "
 "continue, you will not be able to recover these tasks.\n"
@@ -17122,99 +17221,99 @@ msgstr ""
 " \n"
 "Ali želite izbrisati te naloge?"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:614
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:613
 msgid "Do not ask me again"
 msgstr "Ne sprašuj več"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:732
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:731
 msgid "_Delete Task"
 msgstr "_Izbriši nalogo"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:739
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:738
 msgid "_Find in Task..."
 msgstr "_Najdi v nalogi ..."
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:741
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:740
 msgid "Search for text in the displayed task"
 msgstr "Poišči besedilo v prikazani nalogi"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:753
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:752
 msgid "Copy..."
 msgstr "Kopiraj ..."
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:760
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:759
 msgid "D_elete Task List"
 msgstr "_Izbriši seznam opravil"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:762
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:761
 msgid "Delete the selected task list"
 msgstr "Izbriši izbrani seznam opravil"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:767
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:766
 msgid "_New Task List"
 msgstr "_Nov seznam nalog"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:783
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:782
 msgid "Refresh the selected task list"
 msgstr "Osveži izbrani seznam nalog"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:790
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:789
 msgid "Rename the selected task list"
 msgstr "Preimenuj izbrani seznam nalog"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:795
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:794
 msgid "Show _Only This Task List"
 msgstr "Pokaži _le ta seznam nalog"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:809
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:808
 msgid "Mar_k as Incomplete"
 msgstr "_Označi kot nedokončano"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:839
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:838
 msgid "Delete completed tasks"
 msgstr "Izbriši končane naloge"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:914
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:913
 msgid "Task _Preview"
 msgstr "_Predogled nalog"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:916
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:915
 msgid "Show task preview pane"
 msgstr "Pokaže pladenj predogleda nalog"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:937
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:936
 msgid "Show task preview below the task list"
 msgstr "Pokaži predogled nalog pod seznamom nalog"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:944
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:943
 msgid "Show task preview alongside the task list"
 msgstr "Pokaži predogled nalog ob seznamu nalog"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:952
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:951
 msgid "Active Tasks"
 msgstr "Dejavne naloge"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:966
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:965
 msgid "Completed Tasks"
 msgstr "Končane naloge"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:973
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:972
 msgid "Next 7 Days' Tasks"
 msgstr "Naloge naslednjih 7 dni"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:980
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:979
 msgid "Overdue Tasks"
 msgstr "Zakasnjene naloge"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:987
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:986
 msgid "Tasks with Attachments"
 msgstr "Naloge s prilogami"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1037
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1036
 msgid "Print the list of tasks"
 msgstr "Natisni seznam nalog"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1044
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1043
 msgid "Preview the list of tasks to be printed"
 msgstr "Predogled seznama nalog pred tiskanjem"
 
@@ -17226,11 +17325,11 @@ msgstr "Izbriši naloge"
 msgid "Delete Task"
 msgstr "Izbriši nalogo"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:524
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:555
 msgid "Expunging"
 msgstr "Uničuvanje"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:635
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:666
 #, c-format
 msgid "%d task"
 msgid_plural "%d tasks"
@@ -17713,165 +17812,165 @@ msgstr "_Opomniki:"
 msgid "Sa_ve"
 msgstr "Sh_rani"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3682
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3673
 #, c-format
 msgid "An appointment in the calendar '%s' conflicts with this meeting"
 msgstr "Sestanek v koledarju '%s' je v sporu s tem srečanjem"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3711
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3702
 #, c-format
 msgid "Found the appointment in the calendar '%s'"
 msgstr "Sestanek je bil najden v koledarju '%s'"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3824
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3815
 msgid "Unable to find any calendars"
 msgstr "Ni mogoče najti nobenega koledarja"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3832
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3823
 msgid "Unable to find this meeting in any calendar"
 msgstr "Srečanja ni mogoče najti v nobenem koledarju"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3837
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3828
 msgid "Unable to find this task in any task list"
 msgstr "Naloge ni mogoče najti v nobenem seznamu nalog"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3842
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3833
 msgid "Unable to find this memo in any memo list"
 msgstr "Opomnika ni mogoče najti v nobenem seznamu opomnikov"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4188
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4179
 msgid "Opening the calendar. Please wait..."
 msgstr "Odpiranje koledarja. Počakajte ..."
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4193
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4184
 msgid "Searching for an existing version of this appointment"
 msgstr "Iskanje obstoječe različice tega sestanka"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4584
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4575
 #, c-format
 msgid "Unable to send item to calendar '%s'. %s"
 msgstr "Ni mogoče poslati predmeta v koledar '%s'. %s"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4600
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4591
 #, c-format
 msgid "Sent to calendar '%s' as accepted"
 msgstr "Poslano koledarju '%s' kot sprejeto"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4605
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4596
 #, c-format
 msgid "Sent to calendar '%s' as tentative"
 msgstr "Poslano koledarju '%s' kot poskusno"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4611
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4602
 #, c-format
 msgid "Sent to calendar '%s' as declined"
 msgstr "Poslano koledarju '%s' kot odklonjeno"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4617
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4608
 #, c-format
 msgid "Sent to calendar '%s' as canceled"
 msgstr "Poslano koledarju '%s' kot preklicano"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4638
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5085
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5192
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4629
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5076
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5183
 msgid "Saving changes to the calendar. Please wait..."
 msgstr "Shranjujejo se spremembe v koledar. Počakajte ..."
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4679
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4670
 msgid "Unable to parse item"
 msgstr "Ni mogoče razčleniti predmeta"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4872
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4863
 #, c-format
 msgid "Organizer has removed the delegate %s "
 msgstr "Organizator je odstranil pooblaščenca %s "
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4889
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4880
 msgid "Sent a cancelation notice to the delegate"
 msgstr "Pooblaščencu je bilo poslano obvestilo o preklicu"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4893
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4884
 msgid "Could not send the cancelation notice to the delegate"
 msgstr "Pooblaščencu ni mogoče poslati obvestila o preklicu"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4944
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4935
 #, c-format
 msgid "Unable to update attendee. %s"
 msgstr "Ni mogoče posodobiti udeleženca. %s"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4951
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4942
 msgid "Attendee status updated"
 msgstr "Stanje udeleženca je posodobljeno"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4974
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4965
 msgid "The meeting is invalid and cannot be updated"
 msgstr "Srečanje ni veljavno in ga ni mogoče posodobiti"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5050
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5041
 msgid "Attendee status could not be updated because the status is invalid"
 msgstr "Stanja udeleženca ni mogoče posodobiti zaradi neveljavnega stanja"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5122
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5162
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5113
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5153
 msgid "Attendee status can not be updated because the item no longer exists"
 msgstr "Stanja udeleženca ni mogoče posodobiti, ker predmet ne obstaja več"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5225
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5216
 msgid "Meeting information sent"
 msgstr "Podatki o srečanju so bili uspešno poslani"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5230
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5221
 msgid "Task information sent"
 msgstr "Podatki o nalogi so bili uspešno poslani"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5235
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5226
 msgid "Memo information sent"
 msgstr "Podatki o opomniku so bili uspešno poslani"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5246
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5237
 msgid "Unable to send meeting information, the meeting does not exist"
 msgstr "Ni mogoče poslati podrobnosti srečanja, saj srečanje še ni ustvarjeno"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5251
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5242
 msgid "Unable to send task information, the task does not exist"
 msgstr "Podrobnosti naloge ni mogoče poslati, saj ne obstaja"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5256
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5247
 msgid "Unable to send memo information, the memo does not exist"
 msgstr "Ni mogoče poslati opomnika, saj ta še ni ustvarjen"
 
 #. Translators: This is a default filename for a calendar.
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5321
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5312
 msgid "calendar.ics"
 msgstr "koledar.ics"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5326
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5317
 msgid "Save Calendar"
 msgstr "Shrani koledar"
 
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5366
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5379
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5392
 msgid "The calendar attached is not valid"
 msgstr "Priložen koledar ni veljaven"
 
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5367
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5380
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5393
 msgid ""
 "The message claims to contain a calendar, but the calendar is not a valid "
 "iCalendar."
 msgstr ""
 "Sporočilo trdi, da vsebuje koledar, vendar ni v veljavni obliki iCalendar."
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5435
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5465
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5566
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5422
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5452
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5553
 msgid "The item in the calendar is not valid"
 msgstr "Predmet v koledarju ni veljaven"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5436
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5466
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5567
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5423
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5453
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5554
 msgid ""
 "The message does contain a calendar, but the calendar contains no events, "
 "tasks or free/busy information"
@@ -17879,34 +17978,34 @@ msgstr ""
 "Sporočilo vsebuje koledar, vendar koledar ne vsebuje nobenih dogodkov, nalog "
 "ali podatkov o zasedenosti"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5481
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5468
 msgid "The calendar attached contains multiple items"
 msgstr "Priložen koledar vsebuje več predmetov"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5482
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5469
 msgid ""
 "To process all of these items, the file should be saved and the calendar "
 "imported"
 msgstr "Za obdelavo vseh predmetov morate shraniti datoteko in uvoziti koledar"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5970
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5961
 msgctxt "cal-itip"
 msgid "None"
 msgstr "Brez"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5986
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5977
 msgid "Tentatively Accepted"
 msgstr "Poskusno sprejeto"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6129
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6137
 msgid "This meeting recurs"
 msgstr "Srečanje se ponavlja"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6132
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6140
 msgid "This task recurs"
 msgstr "Ta naloga se ponavlja"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6135
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6143
 msgid "This memo recurs"
 msgstr "Opomnik se ponavlja"
 
@@ -18005,7 +18104,7 @@ msgid "Choose a mbox spool directory"
 msgstr "Izbor vrstilne mape poštnega predala mbox"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:137
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:53
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:54
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:80
 #: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:159
 msgid "Configuration"
@@ -18042,23 +18141,23 @@ msgstr "STARTTLS po povezovanju"
 msgid "SSL on a dedicated port"
 msgstr "SSL na namenskih vratih"
 
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:69
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:70
 msgid "_Use custom binary, instead of 'sendmail'"
 msgstr "Uporabi program po _meri, namesto programa 'sendmail'"
 
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:73
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:74
 msgid "_Custom binary:"
 msgstr "_Program po meri:"
 
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:90
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:91
 msgid "U_se custom arguments"
 msgstr "Srgumenti po meri"
 
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:94
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:95
 msgid "Cus_tom arguments:"
 msgstr "_Argumenti po meri:"
 
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:112
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:113
 msgid ""
 "Default arguments are '-i -f %F -- %R', where\n"
 "  %F - stands for the From address\n"
@@ -18068,6 +18167,11 @@ msgstr ""
 "  %F - predstavlja naslov Od\n"
 "  %R - predstavlja naslove prejemnikov"
 
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:128
+#, fuzzy
+msgid "Send mail also when in offline _mode"
+msgstr "Začni v načinu brez povezave"
+
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:123
 msgid "Ser_ver requires authentication"
 msgstr "St_režnik zahteva overitev"
@@ -18084,7 +18188,7 @@ msgstr "Zmožnosti Yahoo!"
 msgid "Add Yahoo! Ca_lendar and Tasks to this account"
 msgstr "Dodajanje koledarja in nalog Yahoo! k računu."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:404
+#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:402
 #, c-format
 msgid "%d attached message"
 msgid_plural "%d attached messages"
@@ -18093,354 +18197,360 @@ msgstr[1] "%d priloženo sporočilo"
 msgstr[2] "%d priloženi sporočili"
 msgstr[3] "%d priložena sporočila"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:238
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:237
 msgctxt "New"
 msgid "_Mail Message"
 msgstr "_Poštno sporočilo"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:240
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:239
 msgid "Compose a new mail message"
 msgstr "Sestavi novo poštno sporočilo"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:248
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:247
 msgctxt "New"
 msgid "Mail Acco_unt"
 msgstr "Poštni _račun"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:250
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:249
 msgid "Create a new mail account"
 msgstr "Ustvari nov poštni račun"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:255
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:254
 msgctxt "New"
 msgid "Mail _Folder"
 msgstr "Poštna _mapa"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:257
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:256
 msgid "Create a new mail folder"
 msgstr "Ustvari novo poštno mapo"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:555
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:551
 msgid "Mail Accounts"
 msgstr "Poštni računi"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:564
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:560
 msgid "Mail Preferences"
 msgstr "Možnosti pošte"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:573
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:569
 msgid "Composer Preferences"
 msgstr "Možnosti sestavljalnika"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:582
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:578
 msgid "Network Preferences"
 msgstr "Možnosti omrežja"
 
 #. Translators: The first item in the list, to be able to set rule: [Label] [is/is-not] [None]
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:883
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:867
 msgctxt "label"
 msgid "None"
 msgstr "Brez"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1279
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:677
+msgid "Marking messages as read..."
+msgstr "Poteka označevanje sporočil kot prebrana ..."
+
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1542
 msgid "_Disable Account"
 msgstr "_Onemogoči račun"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1281
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1544
 msgid "Disable this account"
 msgstr "Onemogoči ta račun"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1288
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1551
 msgid "Permanently remove all the deleted messages from all folders"
 msgstr "Trajno odstrani vsa izbrisana sporočila iz vseh map"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1295
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1558
 msgid "Edit properties of this account"
 msgstr "Uredi lastnosti računa"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1300
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1563
 msgid "_Refresh"
 msgstr "_Osveži"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1302
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1565
 msgid "Refresh list of folders of this account"
 msgstr "Osveži seznam map tega računa"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1307
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1570
 msgid "_Download Messages for Offline Usage"
 msgstr "_Prejmi sporočila za pregledovanje brez povezave"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1309
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1572
 msgid "Download messages of accounts and folders marked for offline usage"
 msgstr "Prejmi sporočila računov in map označenih za delo brez povezave"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1314
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1577
 msgid "Fl_ush Outbox"
 msgstr "_Odplakni odhodna sporočila"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1321
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1584
 msgid "_Copy Folder To..."
 msgstr "_Kopiraj mapo v ..."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1323
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1586
 msgid "Copy the selected folder into another folder"
 msgstr "Kopira izbrano mapo v drugo mapo"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1330
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1593
 msgid "Permanently remove this folder"
 msgstr "Trajno odstrani to mapo"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1335
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1598
 msgid "E_xpunge"
 msgstr "_Uniči"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1337
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1600
 msgid "Permanently remove all deleted messages from this folder"
 msgstr "Trajno odstrani vsa izbrisana sporočila iz te mape"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1342
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1605
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1705
 msgid "Mar_k All Messages as Read"
 msgstr "Označi vsa sporočila _kot prebrana"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1344
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1607
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1707
 msgid "Mark all messages in the folder as read"
 msgstr "Označi vsa sporočila v mapi kot prebrana"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1349
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1612
 msgid "_Move Folder To..."
 msgstr "Premakni _mapo v ..."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1351
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1614
 msgid "Move the selected folder into another folder"
 msgstr "Premakne izbrano mapo v drugo mapo"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1356
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1619
 msgid "_New..."
 msgstr "_Nova ..."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1358
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1621
 msgid "Create a new folder for storing mail"
 msgstr "Ustvari novo mapo za shranjevanje pošte"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1365
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1628
 msgid "Change the properties of this folder"
 msgstr "Spremeni lastnosti te mape"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1372
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1635
 msgid "Refresh the folder"
 msgstr "Osveži mapo"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1379
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1642
 msgid "Change the name of this folder"
 msgstr "Spremeni ime te mape"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1384
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1647
 msgid "Select Message _Thread"
 msgstr "Izberi _nit sporočila"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1386
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1649
 msgid "Select all messages in the same thread as the selected message"
 msgstr "Izberi vsa sporočila iz iste niti kot izbrano sporočilo"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1391
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1654
 msgid "Select Message S_ubthread"
 msgstr "Izberi pod_nit sporočila"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1393
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1656
 msgid "Select all replies to the currently selected message"
 msgstr "Izbere vse odgovore na trenutno izbrano sporočilo"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1405
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1668
 msgid "Empty _Trash"
 msgstr "Izprazni _smeti"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1407
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1670
 msgid "Permanently remove all the deleted messages from all accounts"
 msgstr "Trajno odstrani vsa izbrisana sporočila iz vseh računov"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1412
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1675
 msgid "_New Label"
 msgstr "_Nova oznaka"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1421
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1684
 msgid "N_one"
 msgstr "_Brez"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1435
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1698
 msgid "_Manage Subscriptions"
 msgstr "Upravljanje _naročnin"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1437
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1514
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1700
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1784
 msgid "Subscribe or unsubscribe to folders on remote servers"
 msgstr "Naroči se ali prekliče naročnino na mape z oddaljenih strežnikov"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1442
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1463
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1712
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1733
 msgid "Send / _Receive"
 msgstr "Pošlji / p_rejmi"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1444
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1714
 msgid "Send queued items and retrieve new items"
 msgstr "Pošlje čakajočo pošto in prejme novo"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1449
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1719
 msgid "R_eceive All"
 msgstr "P_rejmi vse"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1451
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1721
 msgid "Receive new items from all accounts"
 msgstr "Prejemi nove predmete za vse račune"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1456
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1726
 msgid "_Send All"
 msgstr "_Pošlji vse"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1458
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1728
 msgid "Send queued items in all accounts"
 msgstr "Pošlje čakajoče predmete v vseh računih"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1486
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1756
 msgid "Cancel the current mail operation"
 msgstr "Prekliči trenutno opravilo pošte"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1491
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1761
 msgid "Collapse All _Threads"
 msgstr "Zloži vse ni_ti"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1493
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1763
 msgid "Collapse all message threads"
 msgstr "Zloži niti vseh sporočil"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1498
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1768
 msgid "E_xpand All Threads"
 msgstr "_Razširi vse niti"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1500
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1770
 msgid "Expand all message threads"
 msgstr "Razširi niti vseh sporočil"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1505
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1775
 msgid "_Message Filters"
 msgstr "Filtri _sporočil"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1507
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1777
 msgid "Create or edit rules for filtering new mail"
 msgstr "Ustvari ali uredi pravila za filtriranje nove pošte"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1512
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1782
 msgid "_Subscriptions..."
 msgstr "_Naročnine ..."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1521
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1791
 msgid "F_older"
 msgstr "_Mapa"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1528
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1798
 msgid "_Label"
 msgstr "_Oznaka"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1545
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1815
 msgid "C_reate Search Folder From Search..."
 msgstr "Ustva_ri iskalno mapo iz iskanja ..."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1552
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1822
 msgid "Search F_olders"
 msgstr "Iskalne _mape"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1554
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1824
 msgid "Create or edit search folder definitions"
 msgstr "Ustvari ali uredi določila iskalnih map"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1593
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1863
 msgid "_New Folder..."
 msgstr "_Nova mapa ..."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1621
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1891
 msgid "Show Message _Preview"
 msgstr "Pokaži _predogled sporočila"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1623
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1893
 msgid "Show message preview pane"
 msgstr "Pokaži pladenj predogleda sporočila"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1629
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1899
 msgid "Show _Deleted Messages"
 msgstr "Pokaži _izbrisana sporočila"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1631
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1901
 msgid "Show deleted messages with a line through them"
 msgstr "Pokaži izbrisana sporočila (prečrtana) na seznamu sporočil"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1637
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1907
 msgid "_Group By Threads"
 msgstr "_Združi po nitih"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1639
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1909
 msgid "Threaded message list"
 msgstr "Niten seznam sporočil"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1645
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1915
 msgid "_Unmatched Folder Enabled"
 msgstr "_Omogoči neujemajoče iskalne mape"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1647
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1917
 msgid "Toggles whether Unmatched search folder is enabled"
 msgstr "Preklopi možnost omogočanja neujemajočih iskalnih map"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1667
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1937
 msgid "Show message preview below the message list"
 msgstr "Pokaži predogled sporočil pod seznamom sporočil"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1674
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1944
 msgid "Show message preview alongside the message list"
 msgstr "Pokaži predogled sporočil ob seznamu sporočil"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1682
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1952
 msgid "All Messages"
 msgstr "Vsa sporočila"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1689
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1959
 msgid "Important Messages"
 msgstr "Pomembna sporočila"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1696
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1966
 msgid "Last 5 Days' Messages"
 msgstr "Sporočila zadnjih 5 dni"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1703
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1973
 msgid "Messages Not Junk"
 msgstr "Sporočila, ki niso neželena"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1710
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1980
 msgid "Messages with Attachments"
 msgstr "Sporočila s prilogami"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1717
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1987
 msgid "No Label"
 msgstr "Brez oznake"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1724
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1994
 msgid "Read Messages"
 msgstr "Prebrana sporočila"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1731
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2001
 msgid "Unread Messages"
 msgstr "Neprebrana sporočila"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1783
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2053
 msgid "Subject or Addresses contain"
 msgstr "Zadeva ali pošiljatelj vsebuje"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1793
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2063
 msgid "All Accounts"
 msgstr "Vsi računi"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1800
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2070
 msgid "Current Account"
 msgstr "Trenutni račun"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1807
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2077
 msgid "Current Folder"
 msgstr "Trenutna mapa"
 
@@ -18452,7 +18562,7 @@ msgstr "Iskanje po vseh računih"
 msgid "Account Search"
 msgstr "Iskanje računa"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1022
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1024
 #, c-format
 msgid "%d selected, "
 msgid_plural "%d selected, "
@@ -18461,7 +18571,7 @@ msgstr[1] "%d izbrano, "
 msgstr[2] "%d izbrani, "
 msgstr[3] "%d izbrana, "
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1033
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1035
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgid_plural "%d deleted"
@@ -18470,8 +18580,8 @@ msgstr[1] "%d izbrisano"
 msgstr[2] "%d izbrisani"
 msgstr[3] "%d izbrisana"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1039
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1046
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1041
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1048
 #, c-format
 msgid "%d junk"
 msgid_plural "%d junk"
@@ -18480,7 +18590,7 @@ msgstr[1] "%d neželeno"
 msgstr[2] "%d neželeni"
 msgstr[3] "%d neželena"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1052
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1054
 #, c-format
 msgid "%d draft"
 msgid_plural "%d drafts"
@@ -18489,7 +18599,7 @@ msgstr[1] "%d osnutek"
 msgstr[2] "%d osnutka"
 msgstr[3] "%d osnutki"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1058
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1060
 #, c-format
 msgid "%d unsent"
 msgid_plural "%d unsent"
@@ -18498,7 +18608,7 @@ msgstr[1] "%d neposlano"
 msgstr[2] "%d neposlani"
 msgstr[3] "%d neposlana"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1064
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1066
 #, c-format
 msgid "%d sent"
 msgid_plural "%d sent"
@@ -18507,7 +18617,7 @@ msgstr[1] "%d poslano"
 msgstr[2] "%d poslani"
 msgstr[3] "%d poslana"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1076
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1078
 #, c-format
 msgid "%d unread, "
 msgid_plural "%d unread, "
@@ -18516,7 +18626,7 @@ msgstr[1] "%d neprebrano, "
 msgstr[2] "%d neprebrani, "
 msgstr[3] "%d neprebrana, "
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1079
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1081
 #, c-format
 msgid "%d total"
 msgid_plural "%d total"
@@ -18525,15 +18635,15 @@ msgstr[1] "skupaj: %d"
 msgstr[2] "skupaj: %d"
 msgstr[3] "skupaj: %d"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1102
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1104
 msgid "Trash"
 msgstr "Smeti"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1518
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1540
 msgid "Send / Receive"
 msgstr "Oddaja / sprejem"
 
-#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:492
+#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:447
 msgid "Language(s)"
 msgstr "Jezik(i)"
 
@@ -18557,24 +18667,24 @@ msgstr "Ob izhodu, enkrat na mesec"
 msgid "Immediately, on folder leave"
 msgstr "Nemudoma, ob zapustitvi mape"
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:313
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:355
 msgid "Header"
 msgstr "Glava"
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:317
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:359
 msgid "Contains Value"
 msgstr "Vsebuje vrednost"
 
 #. To Translators: 'Date header' is a label for configurable date/time format for 'Date' header in mail 
message window/preview
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1141
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1193
 msgid "_Date header:"
 msgstr "_Glava datuma:"
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1142
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1194
 msgid "Show _original header value"
 msgstr "Pokaži _izvirno vrednost glave"
 
-#: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:146
+#: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:142
 msgid "Do you want to make Evolution your default email client?"
 msgstr "Ali želite, da Evolution postane vaš privzeti poštni odjemalec?"
 
@@ -18630,25 +18740,6 @@ msgstr ""
 "Program Evolution se bo v povezan način vrnil, ko bo vzpostavljena omrežna "
 "povezava."
 
-#: ../modules/online-accounts/camel-sasl-xoauth.c:298
-msgid ""
-"Cannot find a corresponding account in the org.gnome.OnlineAccounts service "
-"from which to obtain an authentication token."
-msgstr ""
-"Ni mogoče najti ustreznega računa storitve org.gnome.OnlineAccounts, preko "
-"katere naj bi se pridobili žetoni overitve."
-
-#: ../modules/online-accounts/camel-sasl-xoauth.c:380
-msgid "OAuth"
-msgstr "OAuth"
-
-#: ../modules/online-accounts/camel-sasl-xoauth.c:382
-msgid ""
-"This option will connect to the server by way of the GNOME Online Accounts "
-"service"
-msgstr ""
-"Možnost omogoči povezavo s strežnikom preko spletne storitve GNOME računov."
-
 #: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:68
 msgid "Author(s)"
 msgstr "Avtor(ji)"
@@ -18821,7 +18912,7 @@ msgstr ""
 "Naslednjih nekaj zaslonov bo omogočilo programu Evolution, da se poveže z "
 "vašimi računi e-pošte in da uvozi datoteke iz drugih programov."
 
-#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:239
+#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:229
 msgid "Loading accounts..."
 msgstr "Nalaganje računov ..."
 
@@ -18833,11 +18924,11 @@ msgstr "_Oblikuj kot ..."
 msgid "_Other languages"
 msgstr "_Drugi jeziki"
 
-#: ../modules/text-highlight/e-mail-formatter-text-highlight.c:371
+#: ../modules/text-highlight/e-mail-formatter-text-highlight.c:348
 msgid "Text Highlight"
 msgstr "Poudarjanje besedila"
 
-#: ../modules/text-highlight/e-mail-formatter-text-highlight.c:372
+#: ../modules/text-highlight/e-mail-formatter-text-highlight.c:349
 msgid "Syntax highlighting of mail parts"
 msgstr "Poudarjanje skladnje delov sporočila"
 
@@ -19101,7 +19192,7 @@ msgid "_Do not show this message again."
 msgstr "Tega sporočila _ne prikaži več."
 
 #: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:583
-#: ../plugins/templates/templates.c:473
+#: ../plugins/templates/templates.c:480
 msgid "Keywords"
 msgstr "Ključne besede"
 
@@ -19133,35 +19224,35 @@ msgstr "Opomnik prilog"
 msgid "Reminds you when you forgot to add an attachment to a mail message."
 msgstr "Opomnik v primeru da pozabite dodati prilogo poštnemu sporočilu."
 
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:638 ../plugins/bbdb/bbdb.c:647
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:627 ../plugins/bbdb/bbdb.c:636
 #: ../plugins/bbdb/org-gnome-evolution-bbdb.eplug.xml.h:1
 msgid "Automatic Contacts"
 msgstr "Samodejni stiki"
 
 #. Enable BBDB checkbox
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:662
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:651
 msgid "Create _address book entries when sending mails"
 msgstr "_Ustvari vnose v imeniku pri odgovarjanju na sporočila"
 
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:670
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:658
 msgid "Select Address book for Automatic Contacts"
 msgstr "Izberite imenik za samodejne stike"
 
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:687
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:675
 msgid "Instant Messaging Contacts"
 msgstr "Stiki hipnega sporočanja"
 
 #. Enable Gaim Checkbox
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:702
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:690
 msgid "_Synchronize contact info and images from Pidgin buddy list"
 msgstr "_Uskladi podatke in slike stikov s seznama stikov programa Pidgin"
 
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:710
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:697
 msgid "Select Address book for Pidgin buddy list"
 msgstr "Izberite imenik za seznam stikov Pidgin"
 
 #. Synchronize now button.
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:723
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:710
 msgid "Synchronize with _buddy list now"
 msgstr "Uskladi s _seznamom prijateljev"
 
@@ -19257,7 +19348,7 @@ msgid "Key"
 msgstr "Ključ"
 
 #: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:876
-#: ../plugins/templates/templates.c:482
+#: ../plugins/templates/templates.c:489
 msgid "Values"
 msgstr "Vrednosti"
 
@@ -19782,38 +19873,6 @@ msgstr "Ustvari novo srečanje iz izbranega sporočila"
 msgid "Convert a mail message to a task."
 msgstr "Pretvori sporočilo v novo nalogo."
 
-#: ../plugins/mark-all-read/mark-all-read.c:42
-msgid "Also mark messages in subfolders?"
-msgstr "Ali naj bodo označena tudi sporočila v podmapah?"
-
-#: ../plugins/mark-all-read/mark-all-read.c:44
-msgid ""
-"Do you want to mark messages as read in the current folder only, or in the "
-"current folder as well as all subfolders?"
-msgstr ""
-"Ali želite označiti sporočila kot prebrana le v trenutni mapi ali pa tudi v "
-"podmapah?"
-
-#: ../plugins/mark-all-read/mark-all-read.c:184
-msgid "In Current Folder and _Subfolders"
-msgstr "V trenutni mapi in _podmapah"
-
-#: ../plugins/mark-all-read/mark-all-read.c:198
-msgid "In Current _Folder Only"
-msgstr "_Le v trenutni mapi"
-
-#: ../plugins/mark-all-read/mark-all-read.c:544
-msgid "Mark Me_ssages as Read"
-msgstr "Označi _sporočila kot prebrana"
-
-#: ../plugins/mark-all-read/org-gnome-mark-all-read.eplug.xml.h:1
-msgid "Mark All Read"
-msgstr "Označi vse kot prebrano"
-
-#: ../plugins/mark-all-read/org-gnome-mark-all-read.eplug.xml.h:2
-msgid "Mark all messages in a folder as read."
-msgstr "Označi vsa sporočila v mapi kot prebrana."
-
 #: ../plugins/pst-import/org-gnome-pst-import.eplug.xml.h:1
 msgid "Outlook PST import"
 msgstr "Uvoz Outlook PST"
@@ -20095,7 +20154,7 @@ msgstr "_Ovij vrednosti z:"
 msgid "Comma separated values (.csv)"
 msgstr "Z vejico ločene vrednosti (.csv)"
 
-#: ../plugins/save-calendar/ical-format.c:171 ../shell/e-shell-utils.c:197
+#: ../plugins/save-calendar/ical-format.c:171 ../shell/e-shell-utils.c:175
 msgid "iCalendar (.ics)"
 msgstr "iCalendar (.ics)"
 
@@ -20150,31 +20209,31 @@ msgstr ""
 "$ORIG[zadeva], $ORIG[od], $ORIG[za] ali $ORIG[telo], ki bodo zamenjane z "
 "vrednostmi iz elektronskega sporočila, na katerega odgovarjate."
 
-#: ../plugins/templates/templates.c:1135
+#: ../plugins/templates/templates.c:1144
 msgid "No Title"
 msgstr "Brez naslova"
 
-#: ../plugins/templates/templates.c:1244
+#: ../plugins/templates/templates.c:1253
 msgid "Save as _Template"
 msgstr "Shrani kot _predlogo"
 
-#: ../plugins/templates/templates.c:1246
+#: ../plugins/templates/templates.c:1255
 msgid "Save as Template"
 msgstr "Shrani kot predlogo"
 
-#: ../shell/e-shell.c:307
+#: ../shell/e-shell.c:278
 msgid "Preparing to go offline..."
 msgstr "Priprava za delo brez povezave ..."
 
-#: ../shell/e-shell.c:360
+#: ../shell/e-shell.c:331
 msgid "Preparing to go online..."
 msgstr "Priprava za delo v povezavi ..."
 
-#: ../shell/e-shell.c:434
+#: ../shell/e-shell.c:405
 msgid "Preparing to quit"
 msgstr "Priprava na končanje"
 
-#: ../shell/e-shell.c:440
+#: ../shell/e-shell.c:411
 msgid "Preparing to quit..."
 msgstr "Priprava na končanje ..."
 
@@ -20190,31 +20249,31 @@ msgstr "Shrani iskanje"
 #. * allows the user to filter the current view. Examples of
 #. * items that appear in the combo box are "Unread Messages",
 #. * "Important Messages", or "Active Appointments".
-#: ../shell/e-shell-searchbar.c:1143
+#: ../shell/e-shell-searchbar.c:1078
 msgid "Sho_w:"
 msgstr "Po_kaži:"
 
 #. Translators: This is part of the quick search interface.
 #. * example: Search: [_______________] in [ Current Folder ]
-#: ../shell/e-shell-searchbar.c:1186
+#: ../shell/e-shell-searchbar.c:1112
 msgid "Sear_ch:"
 msgstr "Po_išči:"
 
 #. Translators: This is part of the quick search interface.
 #. * example: Search: [_______________] in [ Current Folder ]
-#: ../shell/e-shell-searchbar.c:1272
+#: ../shell/e-shell-searchbar.c:1193
 msgid "i_n"
 msgstr "_v"
 
-#: ../shell/e-shell-utils.c:195
+#: ../shell/e-shell-utils.c:173
 msgid "vCard (.vcf)"
 msgstr "vCard (.vcf)"
 
-#: ../shell/e-shell-utils.c:218
+#: ../shell/e-shell-utils.c:196
 msgid "All Files (*)"
 msgstr "Vse datoteke (*)"
 
-#: ../shell/e-shell-view.c:295
+#: ../shell/e-shell-view.c:296
 msgid "Saving user interface state"
 msgstr "Shranjevanje stanja uporabniškega vmesnika"
 
@@ -20236,273 +20295,273 @@ msgstr "Evolution spletna stran"
 msgid "Categories Editor"
 msgstr "Urejevalnik kategorij"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:660
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:654
 msgid "Bug Buddy is not installed."
 msgstr "Program Bug buddy ni nameščen."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:661
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:655
 msgid "Bug Buddy could not be run."
 msgstr "Programa Bug buddy ni mogoče zagnati."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:841
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:835
 msgid "Show information about Evolution"
 msgstr "Pokaže podatke o Evolutionu"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:846 ../shell/e-shell-window-actions.c:860
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:840 ../shell/e-shell-window-actions.c:854
 msgid "_Close Window"
 msgstr "_Zapri okno"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:867
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:861
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Vsebina"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:869
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:863
 msgid "Open the Evolution User Guide"
 msgstr "Odpre uporabniško pomoč programa"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:895
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:889
 msgid "I_mport..."
 msgstr "_Uvozi ..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:897
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:891
 msgid "Import data from other programs"
 msgstr "Uvozi podatke iz drugih programov"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:902
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:896
 msgid "New _Window"
 msgstr "Novo _okno"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:904
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:898
 msgid "Create a new window displaying this view"
 msgstr "Ustvari novo okno s prikazom tega pogleda"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:916
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:910
 msgid "Available Cate_gories"
 msgstr "Razpoložljive _kategorije"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:918
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:912
 msgid "Manage available categories"
 msgstr "Upravljanje z razpoložljivimi kategorijami"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:930
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:924
 msgid "_Quick Reference"
 msgstr "_Hitri priročnik"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:932
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:926
 msgid "Show Evolution's shortcut keys"
 msgstr "Pokaži tipkovne bližnjice programa Evolution"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:939
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:933
 msgid "Exit the program"
 msgstr "Izhod iz programa"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:944
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:938
 msgid "_Advanced Search..."
 msgstr "N_apredno iskanje ..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:946
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:940
 msgid "Construct a more advanced search"
 msgstr "Sestavljanje naprednejšega iskanja"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:953
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:947
 msgid "Clear the current search parameters"
 msgstr "Počisti trenutne parametre iskanja"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:958
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:952
 msgid "_Edit Saved Searches..."
 msgstr "_Uredi shranjena iskanja ..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:960
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:954
 msgid "Manage your saved searches"
 msgstr "Upravljanje s shranjenimi iskanji"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:967
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:961
 msgid "Click here to change the search type"
 msgstr "Kliknite tukaj za zamenjavo vrste iskanja"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:972
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:966
 msgid "_Find Now"
 msgstr "_Najdi zdaj"
 
 #. Block the default Ctrl+F.
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:974
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:968
 msgid "Execute the current search parameters"
 msgstr "Izvedi trenutna parametre iskanja"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:979
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:973
 msgid "_Save Search..."
 msgstr "_Shrani iskanje ..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:981
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:975
 msgid "Save the current search parameters"
 msgstr "Shrani trenutne parametre iskanja"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:993
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:987
 msgid "Submit _Bug Report..."
 msgstr "Pošlji _poročilo o hrošču ..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:995
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:989
 msgid "Submit a bug report using Bug Buddy"
 msgstr "Pošlje poročilo o hrošču z uporabo progama Bug buddy"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1000
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:994
 msgid "_Work Offline"
 msgstr "_Delo brez povezave"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1002
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:996
 msgid "Put Evolution into offline mode"
 msgstr "Nadaljuje v načinu brez povezave"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1007
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1001
 msgid "_Work Online"
 msgstr "_Delo s povezavo"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1009
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1003
 msgid "Put Evolution into online mode"
 msgstr "Nadaljuje v povezanem načinu"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1037
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1031
 msgid "Lay_out"
 msgstr "Razp_oreditev"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1044
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1038
 msgid "_New"
 msgstr "_Nova"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1051
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1045
 msgid "_Search"
 msgstr "I_skanje"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1058
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1052
 msgid "_Switcher Appearance"
 msgstr "Videz _preklopnika"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1072
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1066
 msgid "_Window"
 msgstr "_Okno"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1101
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1095
 msgid "Show Side _Bar"
 msgstr "Pokaži s_transko vrstico"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1103
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1097
 msgid "Show the side bar"
 msgstr "Pokaže stransko vrstico"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1109
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1103
 msgid "Show _Buttons"
 msgstr "Pokaži _gumbe"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1111
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1105
 msgid "Show the switcher buttons"
 msgstr "Pokaže preklopne gumbe"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1117
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1111
 msgid "Show _Status Bar"
 msgstr "Pokaži vrstico _stanja"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1119
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1113
 msgid "Show the status bar"
 msgstr "Pokaže vrstico stanja"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1125
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1119
 msgid "Show _Tool Bar"
 msgstr "Pokaži orodno vrs_tico"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1127
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1121
 msgid "Show the tool bar"
 msgstr "Pokaže orodno vrstico"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1149
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1143
 msgid "_Icons Only"
 msgstr "Le _ikone"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1151
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1145
 msgid "Display window buttons with icons only"
 msgstr "Pokaže gumbe okna le z ikonami"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1156
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1150
 msgid "_Text Only"
 msgstr "_Le besedilo"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1158
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1152
 msgid "Display window buttons with text only"
 msgstr "Pokaže gumbe okna le z besedilom"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1163
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1157
 msgid "Icons _and Text"
 msgstr "I_kone in besedilo"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1165
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1159
 msgid "Display window buttons with icons and text"
 msgstr "Pokaže gumbe okna z ikonami in besedilom"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1170
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1164
 msgid "Tool_bar Style"
 msgstr "Slog orodne _vrstice"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1172
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1166
 msgid "Display window buttons using the desktop toolbar setting"
 msgstr "Pokaži gumbe okna z uporabo nastavitev orodnih vrstic namizja"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1180
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1174
 msgid "Define Views..."
 msgstr "Določi poglede ..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1182
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1176
 msgid "Create or edit views"
 msgstr "Ustvari ali uredi poglede"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1187
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1181
 msgid "Save Custom View..."
 msgstr "Shrani pogled po meri ..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1189
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1183
 msgid "Save current custom view"
 msgstr "Shrani trenutni pogled po meri"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1196
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1190
 msgid "C_urrent View"
 msgstr "Tren_utni pogled"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1206
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1200
 msgid "Custom View"
 msgstr "Pogled po meri"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1208
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1202
 msgid "Current view is a customized view"
 msgstr "Trenutni pogled je prilagojen"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1218
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1212
 msgid "Change the page settings for your current printer"
 msgstr "Spremeni nastavitve strani za vaš trenutni tiskalnik"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1608
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1573
 #, c-format
 msgid "Switch to %s"
 msgstr "Preklopi na %s"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1729
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1694
 #, c-format
 msgid "Select view: %s"
 msgstr "Izbor pogleda: %s"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1830
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1795
 msgid "Execute these search parameters"
 msgstr "Izvedi te parametre iskanja"
 
-#: ../shell/e-shell-window.c:497
+#: ../shell/e-shell-window.c:467
 msgid "New"
 msgstr "Nov"
 
 #. Translators: This is used for the main window title.
-#: ../shell/e-shell-window-private.c:585
+#: ../shell/e-shell-window-private.c:580
 #, c-format
 msgid "%s - Evolution"
 msgstr "%s - Evolution"
 
 #. Preview/Alpha/Beta version warning message
-#: ../shell/main.c:182
+#: ../shell/main.c:184
 #, no-c-format
 msgid ""
 "Hi. Thanks for taking the time to download this preview release\n"
@@ -20537,7 +20596,7 @@ msgstr ""
 "Upamo, da boste uživali sadove našega trdega dela, in nestrpno\n"
 "pričakujemo vaše prispevke!\n"
 
-#: ../shell/main.c:206
+#: ../shell/main.c:208
 msgid ""
 "Thanks\n"
 "The Evolution Team\n"
@@ -20545,7 +20604,7 @@ msgstr ""
 "Hvala!\n"
 "Ekipa Evolution\n"
 
-#: ../shell/main.c:212
+#: ../shell/main.c:214
 msgid "Do not tell me again"
 msgstr "Ne opozarjaj več"
 
@@ -20571,31 +20630,27 @@ msgstr "Začni v povezanemu načinu"
 msgid "Ignore network availability"
 msgstr "Prezri razpoložljivost omrežja"
 
-#: ../shell/main.c:315
-msgid "Start in \"express\" mode"
-msgstr "Začni v \"hitrem\" načinu"
-
-#: ../shell/main.c:318
+#: ../shell/main.c:316
 msgid "Forcibly shut down Evolution"
 msgstr "Vsiljeno končaj program Evolution"
 
-#: ../shell/main.c:321
+#: ../shell/main.c:319
 msgid "Disable loading of any plugins."
 msgstr "Onemogoči nalaganje vseh vstavkov."
 
-#: ../shell/main.c:323
+#: ../shell/main.c:321
 msgid "Disable preview pane of Mail, Contacts and Tasks."
 msgstr "Onemogoči pladenj predogleda za pošto, stike in naloge."
 
-#: ../shell/main.c:327
+#: ../shell/main.c:325
 msgid "Import URIs or filenames given as rest of arguments."
 msgstr "Uvozi naslove URI ali imena datotek podana kot argumenti."
 
-#: ../shell/main.c:329
+#: ../shell/main.c:327
 msgid "Request a running Evolution process to quit"
 msgstr "Zahteva po končanju programa Evolution"
 
-#: ../shell/main.c:419
+#: ../shell/main.c:404
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot start Evolution. Another Evolution instance may be unresponsive. "
@@ -20604,11 +20659,11 @@ msgstr ""
 "Programa Evolution ni mogoče zagnati. Morda se že zagnani program Evolution "
 "ne odziva. Sistemska napaka: %s"
 
-#: ../shell/main.c:515 ../shell/main.c:520
+#: ../shell/main.c:500 ../shell/main.c:505
 msgid "- The Evolution PIM and Email Client"
 msgstr "- Poštni odjemalec in PIM Evolution"
 
-#: ../shell/main.c:587
+#: ../shell/main.c:572
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: --online and --offline cannot be used together.\n"
@@ -20617,7 +20672,7 @@ msgstr ""
 "%s: --online in --offline ne moreta biti uporabljena sočasno.\n"
 " Uporabite '%s --help' za več podrobnosti.\n"
 
-#: ../shell/main.c:593
+#: ../shell/main.c:578
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: --force-online and --offline cannot be used together.\n"
@@ -21260,3 +21315,89 @@ msgstr "Z _datumom zapadlosti"
 #: ../views/tasks/galview.xml.h:3
 msgid "With _Status"
 msgstr "S _stanjem"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Evolution does not support calendar reminders with\n"
+#~ "email notifications yet, but this reminder was\n"
+#~ "configured to send an email. Evolution will display\n"
+#~ "a normal reminder dialog box instead."
+#~ msgstr ""
+#~ "Program Evolution še ne podpira opomnikov koledarja z \n"
+#~ "obveščanjem preko elektronske pošte, ta opomnik pa je \n"
+#~ "nastavljen tako, da pošlje elektronsko sporočilo. Program\n"
+#~ "bo prikazal le običajno pogovorno okno opomina."
+
+#~ msgid "Save draft"
+#~ msgstr "Shrani osnutek"
+
+#~ msgid "Email Settings"
+#~ msgstr "Nastavitve elektronske pošte"
+
+#~ msgid "Configure email accounts"
+#~ msgstr "Nastavitve elektronskih računov"
+
+#~ msgid "Week start"
+#~ msgstr "Začetek tedna"
+
+#~ msgid "Work days"
+#~ msgstr "Delovni dnevi"
+
+#~ msgid "Days on which the start and end of work hours should be indicated"
+#~ msgstr "Dnevi, ko naj bosta označena začetek in konec delovnih ur."
+
+#~ msgid "Whether disable ellipsizing feature of folder names in side bar."
+#~ msgstr "Ali je možnost elipsiranja imen map v stranski vrstici onemogočena."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Load images for HTML messages over HTTP(S). Possible values are: \"0\" - "
+#~ "Never load images off the net. \"1\" - Load images in messages from "
+#~ "contacts. \"2\" - Always load images off the net."
+#~ msgstr ""
+#~ "Naloži slike sporočil HTML preko HTTP(S). Mogoče vrednosti so: \"0\" - "
+#~ "nikoli ne nalagaj slik s spleta \"1\" - naloži slike v sporočilih stikov, "
+#~ "\"2\" - vedno naloži slike s spleta."
+
+#~ msgid "Search for the sender photo in local address books"
+#~ msgstr "Poišči pošiljateljevo fotografijo v krajevnem imeniku"
+
+#~ msgid "This option would help in improving the speed of fetching."
+#~ msgstr "Ta možnost pomaga pri izboljšanju hitrosti pridobivanja."
+
+#~ msgid "State of message headers in paned view"
+#~ msgstr "Stanje glav sporočil na seznamu pladnja"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Describes whether message headers in paned view should be collapsed or "
+#~ "expanded by default. \"0\" = expanded and \"1\" = collapsed"
+#~ msgstr ""
+#~ "Določa ali naj bodo glave sporočila na seznamu pladnja privzeto zložene "
+#~ "ali razširjene. Vrednost \"0\" določa razširjen, \"1\" pa zložen pogled."
+
+#~ msgid "S_earch for sender photograph only in local address books"
+#~ msgstr "Fotografijo pošiljatelja _išči le v krajevnih imenikih"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This will mark all messages as read in the selected folder and its "
+#~ "subfolders."
+#~ msgstr ""
+#~ "To bo označilo vsa sporočila v izbrani mapi in njenih podmapah kot "
+#~ "prebrana."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Cannot find a corresponding account in the org.gnome.OnlineAccounts "
+#~ "service from which to obtain an authentication token."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ni mogoče najti ustreznega računa storitve org.gnome.OnlineAccounts, "
+#~ "preko katere naj bi se pridobili žetoni overitve."
+
+#~ msgid "OAuth"
+#~ msgstr "OAuth"
+
+#~ msgid "Mark All Read"
+#~ msgstr "Označi vse kot prebrano"
+
+#~ msgid "Mark all messages in a folder as read."
+#~ msgstr "Označi vsa sporočila v mapi kot prebrana."
+
+#~ msgid "Start in \"express\" mode"
+#~ msgstr "Začni v \"hitrem\" načinu"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]