[totem] Updated Slovenian translationcommit f90acb4b686c51c665a97b816ddc4667f0e5d639
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:   Wed May 1 20:35:40 2013 +0200

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |  834 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 411 insertions(+), 423 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 1d8f66c..a862ebb 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: totem master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=totem&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-02-24 04:05+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-02-24 21:53+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-05-01 16:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-05-01 20:20+0100\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl_SI\n"
@@ -22,69 +22,47 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:351 ../src/totem-object.c:1178
-#: ../src/totem-object.c:1648 ../src/totem-statusbar.c:115
-msgid "Stopped"
-msgstr "Zaustavljeno"
-
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:363 ../src/totem-object.c:1171
-msgid "Paused"
-msgstr "V premoru"
-
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:367 ../src/totem-object.c:1164
-msgid "Playing"
-msgstr "Predvajanje"
-
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:385
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:328
 #: ../src/plugins/screensaver/totem-screensaver.c:97
 msgid "Playing a movie"
 msgstr "Predvajanje filma"
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:442
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:397
 msgid "No URI to play"
 msgstr "Ni naslova URI za predvajanje"
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:675
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1699
-msgid "Totem Movie Player"
-msgstr "Totem predvajalnik filmov"
-
 #. translators: this is:
 #. * Open With ApplicationName
 #. * as in nautilus' right-click menu
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1119
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1096
 #, c-format
 msgid "_Open with \"%s\""
 msgstr "_Odpri s programom \"%s\""
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1340 ../src/totem-object.c:2473
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1319 ../src/totem-object.c:2278
 msgid "An error occurred"
 msgstr "Prišlo je do napake"
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2032
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1675
+msgid "Totem Movie Player"
+msgstr "Totem predvajalnik filmov"
+
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1993
 msgid "No playlist or playlist empty"
 msgstr "Ni seznama predvajanja ali pa je ta prazen"
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2127
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2224
 msgid "Movie browser plugin"
 msgstr "Vstavek brskanja posnetkov"
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2143 ../src/totem.c:249
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2240 ../src/totem.c:245
 msgid "Could not initialize the thread-safe libraries."
 msgstr "Ni mogoče naložiti knjižnic varovanja niti."
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2143
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2240
 msgid "Verify your system installation. The Totem plugin will now exit."
 msgstr "Preverite sistemske nastavitve. Vstavek predvajalnika Totem bo končan."
 
-#: ../data/fullscreen.ui.h:1
-msgid "Leave Fullscreen"
-msgstr "Zapusti celozaslonski način"
-
-#: ../data/fullscreen.ui.h:2 ../data/totem.ui.h:81
-msgid "Time:"
-msgstr "Čas:"
-
 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "Allow the screensaver to activate when playing audio"
 msgstr "Omogoči zagon ohranjevalnika zaslona med predvajanjem zvoka."
@@ -126,44 +104,40 @@ msgid "The saturation of the video"
 msgstr "Zasičenost slike"
 
 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:10
-msgid "Resize the canvas automatically on file load"
-msgstr "Samodejno prilagodi velikost okna ob zagonu datoteke"
-
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:11
 msgid "Repeat mode"
 msgstr "Ponavljajoče predvajanje"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:12
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:11
 msgid "Shuffle mode"
 msgstr "Premešano predvajanje"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:13
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:12
 msgid "Whether to disable deinterlacing for interlaced movies"
 msgstr ""
 "Ali naj bo onemogočena možnost odstranjevanja prepletanja za prepletene "
 "posnetke"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:14
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:13
 msgid "Whether to enable debug for the playback engine"
 msgstr "Omogočeno delovanje razhroščevalnika za predvajalnik"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:15
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:14
 msgid "Type of audio output to use"
 msgstr "Vrsta uporabljenega zvočnega odvoda"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:16
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:15
 msgid "Visualization quality setting"
 msgstr "Nastavitev kakovosti predočenja"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:17
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:16
 msgid "Quality setting for the audio visualization."
 msgstr "Nastavitev kakovosti za učinke predočenja zvoka"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:18
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:17
 msgid "Network buffering threshold"
 msgstr "Omrežni prag medpomnilnika"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:19
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:18
 msgid ""
 "Amount of data to buffer for network streams before starting to display the "
 "stream (in seconds)."
@@ -171,27 +145,27 @@ msgstr ""
 "Velikost podatkov, ki naj jih medpomnilnik sprejme pri omrežnem prenosu pred "
 "začetkom predvajanja  (v sekundah)"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:20
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:19
 msgid "Subtitle font"
 msgstr "Pisava podnapisa"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:21
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:20
 msgid "Pango font description for subtitle rendering."
 msgstr "Pango opis pisave in izrisovanje podnapisov,"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:22
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:21
 msgid "Subtitle encoding"
 msgstr "Znakovni nabor podnapisa"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:23
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:22
 msgid "Encoding character set for subtitle."
 msgstr "Nabor znakov za kodiranje podnapisov."
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:24
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:23
 msgid "Default location for the \"Open...\" dialogs"
 msgstr "Privzeto mesto za pogovorno okno \"Odpri ...\""
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:25
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:24
 msgid ""
 "Default location for the \"Open...\" dialogs. Default is the current "
 "directory."
@@ -199,11 +173,11 @@ msgstr ""
 "Privzeto mesto za pogovorno okno \"Odpri ...\"; privzeto je določena "
 "trenutna mapa."
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:26
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:25
 msgid "Default location for the \"Take Screenshot\" dialogs"
 msgstr "Privzeto mesto za pogovorno okno \"Zajem zaslonske slike ...\""
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:27
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:26
 msgid ""
 "Default location for the \"Take Screenshot\" dialogs. Default is the "
 "Pictures directory."
@@ -211,37 +185,36 @@ msgstr ""
 "Privzeto mesto za pogovorno okno \"Zajem zaslonske slike ...\"; privzeta je "
 "določena mapa Slike."
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:28
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:27
 msgid "Whether to disable the plugins in the user's home directory"
 msgstr "Ali naj se onemogočijo vstavki v uporabnikovi domači mapi"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:29
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:28
 msgid "Whether to disable the keyboard shortcuts"
 msgstr "Ali naj se onemogočijo tipkovne bližnjice"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:30
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:29
 msgid "Whether to autoload text subtitle files when a movie is loaded"
 msgstr ""
 "Ali naj bodo podnapisi naloženi samodejno ob začetku predvajanja posnetka"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:31
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:30
 msgid "Whether to autoload external chapter files when a movie is loaded"
 msgstr ""
 "Ali naj bodo podnapisi samodejno naloženi ob začetku predvajanja podnapisov"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:32
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:31
 msgid ""
-"Whether to remember the position of played audio/video files when pausing or "
-"closing them"
+"Whether to remember the current playlist, the playing track and position."
 msgstr ""
-"Izbrana možnost določa ali naj si program zapomni mesto predvajanja zvočnih "
-"in slikovnih posnetkov ob premoru ali ob zapiranju programskega okna."
+"Ali naj se podatki trenutnega seznam predvajanja, predvajanega posnetka in "
+"časa posnetka shranjujejo."
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:33
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:32
 msgid "Active plugins list"
 msgstr "Seznam dejavnih vstavkov."
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:34
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:33
 msgid ""
 "A list of the names of the plugins which are currently active (loaded and "
 "running)."
@@ -263,11 +236,11 @@ msgstr "Kopiraj _mesto"
 msgid "Copy the location to the clipboard"
 msgstr "Kopiraj mesto v odložišče"
 
-#: ../data/playlist.ui.h:5 ../data/totem.ui.h:71
+#: ../data/playlist.ui.h:5 ../data/totem.ui.h:63
 msgid "_Select Text Subtitles..."
 msgstr "_Izbor podnapisa ..."
 
-#: ../data/playlist.ui.h:6 ../data/totem.ui.h:72
+#: ../data/playlist.ui.h:6 ../data/totem.ui.h:64
 msgid "Select a file to use for text subtitles"
 msgstr "Izbor datoteke za besedilne podnapise"
 
@@ -306,7 +279,7 @@ msgstr "Veliko"
 msgid "Extra Large"
 msgstr "Zelo veliko"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:7 ../src/backend/bacon-video-widget.c:5461
+#: ../data/preferences.ui.h:7 ../src/backend/bacon-video-widget.c:5591
 #: ../src/totem-properties-view.c:232
 msgid "Stereo"
 msgstr "Stereo"
@@ -340,8 +313,8 @@ msgid "Playback"
 msgstr "Predvajanje"
 
 #: ../data/preferences.ui.h:15
-msgid "Start playing files from last position"
-msgstr "Začni s predvajanjem od zadaj naprej"
+msgid "Remember last played movies"
+msgstr "Zapomni si nazadnje predvajan posnetek"
 
 #: ../data/preferences.ui.h:16
 msgid "Text Subtitles"
@@ -377,76 +350,72 @@ msgid "Display"
 msgstr "Zaslon"
 
 #: ../data/preferences.ui.h:25
-msgid "_Resize the window when a new video is loaded"
-msgstr "Spremeni _velikost okna, kadar je ob nalaganju posnetka"
-
-#: ../data/preferences.ui.h:26
 msgid "Disable _deinterlacing of interlaced videos"
 msgstr "Onemogoči odstranjevanja prepletanja prepletenih posnetkov"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:27
+#: ../data/preferences.ui.h:26
 msgid "Disable screensaver when playing"
 msgstr "Onemogoči ohranjevalnik zaslona med predvajanjem"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:28
+#: ../data/preferences.ui.h:27
 msgctxt "Screensaver disable"
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
 #. Translators: this is part of the sentence 'Disable screensaver when playing [] Video [] Video or Audio
-#: ../data/preferences.ui.h:30
+#: ../data/preferences.ui.h:29
 msgid "Video or Audio"
 msgstr "Slika ali zvok"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:31
+#: ../data/preferences.ui.h:30
 msgid "Visual Effects"
 msgstr "Učinki predočenja"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:32
+#: ../data/preferences.ui.h:31
 msgid "Show _visual effects when an audio file is played"
 msgstr "Pokaži _učinke predočenja med predvajanjem zvočnega posnetka"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:33
+#: ../data/preferences.ui.h:32
 msgid "_Type of visualization:"
 msgstr "_Vrsta predočenja:"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:34
+#: ../data/preferences.ui.h:33
 msgid "Visualization _size:"
 msgstr "Veliko_st predočenja:"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:35
+#: ../data/preferences.ui.h:34
 msgid "Color Balance"
 msgstr "Barvno uravnoteženje"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:36
+#: ../data/preferences.ui.h:35
 msgid "_Brightness:"
 msgstr "_Svetlost:"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:37
+#: ../data/preferences.ui.h:36
 msgid "Co_ntrast:"
 msgstr "Ko_ntrast:"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:38
+#: ../data/preferences.ui.h:37
 msgid "Sat_uration:"
 msgstr "Na_sičenost:"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:39
+#: ../data/preferences.ui.h:38
 msgid "_Hue:"
 msgstr "_Odtenek:"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:40
+#: ../data/preferences.ui.h:39
 msgid "Reset to _Defaults"
 msgstr "_Povrni na privzeto"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:41
+#: ../data/preferences.ui.h:40
 msgid "Audio Output"
 msgstr "Zvočni odvod"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:42
+#: ../data/preferences.ui.h:41
 msgid "_Audio output type:"
 msgstr "Vrsta _zvočnega odvoda:"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:43 ../data/properties.ui.h:14
+#: ../data/preferences.ui.h:42 ../data/properties.ui.h:14
 #: ../src/totem-properties-view.c:273
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvok"
@@ -507,9 +476,8 @@ msgstr "Hitrost vzorčenja:"
 msgid "Channels:"
 msgstr "Kanali:"
 
-#. Title
-#: ../data/totem.desktop.in.in.in.h:1 ../data/totem.ui.h:80 ../src/totem.c:248
-#: ../src/totem.c:256 ../src/totem-menu.c:789 ../src/totem-object.c:1656
+#: ../data/totem.desktop.in.in.in.h:1 ../data/totem.ui.h:72 ../src/totem.c:244
+#: ../src/totem.c:250 ../src/totem-menu.c:581
 msgid "Videos"
 msgstr "Video"
 
@@ -606,287 +574,251 @@ msgid "Fit Window to Movie"
 msgstr "Prilagodi okno velikosti slike"
 
 #: ../data/totem.ui.h:22
-msgid "_Resize 1∶2"
-msgstr "Prilagodi _na 1∶2"
-
-#: ../data/totem.ui.h:23
-msgid "Resize to half the original video size"
-msgstr "Spremeni velikost na polovico osnovne vrednosti"
-
-#: ../data/totem.ui.h:24
-msgid "Resize _1∶1"
-msgstr "Prilagodi na _1∶1"
-
-#: ../data/totem.ui.h:25
-msgid "Resize to the original video size"
-msgstr "Spremeni velikost na osnovno vrednost"
-
-#: ../data/totem.ui.h:26
-msgid "Resize _2∶1"
-msgstr "Prilagodi na _2∶1"
-
-#: ../data/totem.ui.h:27
-msgid "Resize to double the original video size"
-msgstr "Spremeni velikost na dvakratno osnovno vrednost"
-
-#: ../data/totem.ui.h:28
 msgid "_Aspect Ratio"
 msgstr "_Razmerje velikosti"
 
-#: ../data/totem.ui.h:29
+#: ../data/totem.ui.h:23
 msgid "Switch An_gles"
 msgstr "Preklopi _kote"
 
-#: ../data/totem.ui.h:30
+#: ../data/totem.ui.h:24
 msgid "Switch camera angles"
 msgstr "Preklopi kote kamere"
 
-#: ../data/totem.ui.h:31
+#: ../data/totem.ui.h:25
 msgid "_Go"
 msgstr "Pojdi _na"
 
-#: ../data/totem.ui.h:32
+#: ../data/totem.ui.h:26
 msgid "_DVD Menu"
 msgstr "_DVD meni"
 
-#: ../data/totem.ui.h:33
+#: ../data/totem.ui.h:27
 msgid "Go to the DVD menu"
 msgstr "Skoči na DVD meni"
 
-#: ../data/totem.ui.h:34
+#: ../data/totem.ui.h:28
 msgid "_Title Menu"
 msgstr "Meni _naslova"
 
-#: ../data/totem.ui.h:35
+#: ../data/totem.ui.h:29
 msgid "Go to the title menu"
 msgstr "Skoči na meni naslova"
 
-#: ../data/totem.ui.h:36
+#: ../data/totem.ui.h:30
 msgid "A_udio Menu"
 msgstr "_Zvočni meni"
 
-#: ../data/totem.ui.h:37
+#: ../data/totem.ui.h:31
 msgid "Go to the audio menu"
 msgstr "Skoči na meni zvoka"
 
-#: ../data/totem.ui.h:38
+#: ../data/totem.ui.h:32
 msgid "_Angle Menu"
 msgstr "Meni _kota"
 
-#: ../data/totem.ui.h:39
+#: ../data/totem.ui.h:33
 msgid "Go to the angle menu"
 msgstr "Skoči na meni kota"
 
-#: ../data/totem.ui.h:40
+#: ../data/totem.ui.h:34
 msgid "_Chapter Menu"
 msgstr "Meni pog_lavij"
 
-#: ../data/totem.ui.h:41
+#: ../data/totem.ui.h:35
 msgid "Go to the chapter menu"
 msgstr "Skoči na meni poglavij"
 
-#: ../data/totem.ui.h:42
+#: ../data/totem.ui.h:36
 msgid "_Next Chapter/Movie"
 msgstr "Nas_lednje poglavje/film"
 
-#: ../data/totem.ui.h:43
+#: ../data/totem.ui.h:37
 msgid "Next chapter or movie"
 msgstr "Naslednje poglavje/film"
 
-#: ../data/totem.ui.h:44
+#: ../data/totem.ui.h:38
 msgid "_Previous Chapter/Movie"
 msgstr "Pred_hodno poglavje/film"
 
-#: ../data/totem.ui.h:45
+#: ../data/totem.ui.h:39
 msgid "Previous chapter or movie"
 msgstr "Predhodno poglavje/film"
 
-#: ../data/totem.ui.h:46
+#: ../data/totem.ui.h:40
 msgid "_Sound"
 msgstr "_Zvok"
 
-#: ../data/totem.ui.h:47
+#: ../data/totem.ui.h:41
 msgid "Volume _Up"
 msgstr "Po_večaj glasnost"
 
-#: ../data/totem.ui.h:48
+#: ../data/totem.ui.h:42
 msgid "Increase volume"
 msgstr "Povečaj glasnost"
 
-#: ../data/totem.ui.h:49
+#: ../data/totem.ui.h:43
 msgid "Volume _Down"
 msgstr "_Zmanjšaj glasnost"
 
-#: ../data/totem.ui.h:50
+#: ../data/totem.ui.h:44
 msgid "Decrease volume"
 msgstr "Zmanjšaj glasnost"
 
-#: ../data/totem.ui.h:51
+#: ../data/totem.ui.h:45
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_č"
 
-#: ../data/totem.ui.h:52
+#: ../data/totem.ui.h:46
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Vsebina"
 
-#: ../data/totem.ui.h:53
+#: ../data/totem.ui.h:47
 msgid "Help contents"
 msgstr "Vsebina pomoči"
 
-#: ../data/totem.ui.h:54
+#: ../data/totem.ui.h:48
 msgid "_About"
 msgstr "_O programu"
 
-#: ../data/totem.ui.h:55
+#: ../data/totem.ui.h:49
 msgid "About this application"
 msgstr "O programu"
 
-#: ../data/totem.ui.h:56
-msgid "Show _Controls"
-msgstr "Pokaži _ukazne gumbe"
-
-#: ../data/totem.ui.h:57
-msgid "Show controls"
-msgstr "Pokaži ukazne gumbe"
-
-#: ../data/totem.ui.h:58
+#: ../data/totem.ui.h:50
 msgid "S_idebar"
 msgstr "_Stranska vrstica"
 
-#: ../data/totem.ui.h:59
+#: ../data/totem.ui.h:51
 msgid "Show or hide the sidebar"
 msgstr "Pokaži ali skrij stransko vrstico"
 
-#: ../data/totem.ui.h:60
+#: ../data/totem.ui.h:52
 msgctxt "Aspect ratio"
 msgid "Auto"
 msgstr "Samodejno"
 
-#: ../data/totem.ui.h:61
+#: ../data/totem.ui.h:53
 msgid "Sets automatic aspect ratio"
 msgstr "Določi samodejno razmerje velikosti"
 
-#: ../data/totem.ui.h:62
+#: ../data/totem.ui.h:54
 msgid "Square"
 msgstr "Kvadrat"
 
-#: ../data/totem.ui.h:63
+#: ../data/totem.ui.h:55
 msgid "Sets square aspect ratio"
 msgstr "Določi razmerje kvadrata"
 
-#: ../data/totem.ui.h:64
+#: ../data/totem.ui.h:56
 msgid "4∶3 (TV)"
 msgstr "4∶3 (TV)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:65
+#: ../data/totem.ui.h:57
 msgid "Sets 4∶3 (TV) aspect ratio"
 msgstr "Določi razmerje 3:4 (televizijski zaslon)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:66
+#: ../data/totem.ui.h:58
 msgid "16∶9 (Widescreen)"
 msgstr "16:9 (Širok zaslon)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:67
+#: ../data/totem.ui.h:59
 msgid "Sets 16∶9 (widescreen) aspect ratio"
 msgstr "Določi razmerje 16:9 (širok zaslon)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:68
+#: ../data/totem.ui.h:60
 msgid "2.11∶1 (DVB)"
 msgstr "2.11∶1 (DVB)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:69
+#: ../data/totem.ui.h:61
 msgid "Sets 2.11∶1 (DVB) aspect ratio"
 msgstr "Določi razmerje 2.11:1 (DVB)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:70
+#: ../data/totem.ui.h:62
 msgid "S_ubtitles"
 msgstr "_Podnapisi"
 
-#: ../data/totem.ui.h:73
+#: ../data/totem.ui.h:65
 msgid "_Languages"
 msgstr "_Jeziki"
 
-#: ../data/totem.ui.h:74
+#: ../data/totem.ui.h:66
 msgid "Zoom In"
 msgstr "Približaj"
 
-#: ../data/totem.ui.h:75
+#: ../data/totem.ui.h:67
 msgid "Zoom in"
 msgstr "Približaj"
 
-#: ../data/totem.ui.h:76
+#: ../data/totem.ui.h:68
 msgid "Skip _Forward"
 msgstr "Preskoči na_prej"
 
-#: ../data/totem.ui.h:77
+#: ../data/totem.ui.h:69
 msgid "Skip forward"
 msgstr "Preskoči naprej"
 
-#: ../data/totem.ui.h:78
+#: ../data/totem.ui.h:70
 msgid "Skip _Backwards"
 msgstr "Preskoči na_zaj"
 
-#: ../data/totem.ui.h:79
+#: ../data/totem.ui.h:71
 msgid "Skip backwards"
 msgstr "Preskoči nazaj"
 
-#: ../data/totem.ui.h:82
-msgid "Time seek bar"
-msgstr "Vrstica časovnega iskanja"
-
 #: ../data/uri.ui.h:1
 msgid "Enter the _address of the file you would like to open:"
 msgstr "Vnesite n_aslov datoteke, ki jo želite odpreti:"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:1639
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:1712
 msgid "Password requested for RTSP server"
 msgstr "Zahtevano je geslo za dostop do RTSP strežnika"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:2883
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3076
 #, c-format
 msgid "Audio Track #%d"
 msgstr "Zvočna sled #%d"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:2887
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3080
 #, c-format
 msgid "Subtitle #%d"
 msgstr "Podnapis #%d"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3284
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3513
 msgid "The server you are trying to connect to is not known."
 msgstr "Strežnik za povezavo ni znan."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3287
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3516
 msgid "The connection to this server was refused."
 msgstr "Povezava s strežnikom je bila zavrnjena."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3290
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3519
 msgid "The specified movie could not be found."
 msgstr "Navedenega posnetka ni mogoče najti."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3297
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3526
 msgid "The server refused access to this file or stream."
 msgstr "Dostop do datoteke ali pretoka je s strani strežnika zavrnjen."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3303
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3532
 msgid "Authentication is required to access this file or stream."
 msgstr "Pred dostopom do datoteke ali pretoka je zahtevana overitev."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3310
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3539
 msgid "You are not allowed to open this file."
 msgstr "Za odpiranje te datoteke so zahtevana skrbniška dovoljenja."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3315
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3544
 msgid "This location is not a valid one."
 msgstr "Mesto datoteke ni veljavno."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3323
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3552
 msgid "The movie could not be read."
 msgstr "Posnetka ni mogoče prebrati."
 
 #. should be exactly one missing thing (source or converter)
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3346
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3354
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3575
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3583
 #, c-format
 msgid "The playback of this movie requires a %s plugin which is not installed."
 msgid_plural ""
@@ -915,7 +847,7 @@ msgstr[3] ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3365
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3594
 msgid ""
 "An audio or video stream is not handled due to missing codecs. You might "
 "need to install additional plugins to be able to play some types of movies"
@@ -924,7 +856,7 @@ msgstr ""
 "kodekov. Pred nadaljevanjem je treba namestiti ustrezne kodeke za "
 "predvajanje tovrstnih datotek."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3375
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3604
 msgid ""
 "This file cannot be played over the network. Try downloading it locally "
 "first."
@@ -932,19 +864,19 @@ msgstr ""
 "Te datoteke ni mogoče predvajanje preko omrežja. Datoteko je treba najprej "
 "prejeti na disk in nato  predvajati."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5457 ../src/totem-properties-view.c:228
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5587 ../src/totem-properties-view.c:228
 msgid "Surround"
 msgstr "Surround sistem zvoka"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5459 ../src/totem-properties-view.c:230
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5589 ../src/totem-properties-view.c:230
 msgid "Mono"
 msgstr "Mono"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5746
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5876
 msgid "Media contains no supported video streams."
 msgstr "Posnetek ne vsebuje podprtih pretokov slike."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5928
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:6059
 msgid ""
 "Some necessary plug-ins are missing. Make sure that the program is correctly "
 "installed."
@@ -952,42 +884,10 @@ msgstr ""
 "Nekateri zahtevani vstavki niso nameščeni. Za popolno delovanje mora biti "
 "program ustrezno nameščen."
 
-#: ../src/eggdesktopfile.c:165
-#, c-format
-msgid "File is not a valid .desktop file"
-msgstr "Datoteka ni veljavna .desktop datoteka"
-
-#: ../src/eggdesktopfile.c:188
-#, c-format
-msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
-msgstr "Neznana različica datoteke namizja '%s'"
-
-#: ../src/eggdesktopfile.c:968
-#, c-format
-msgid "Starting %s"
-msgstr "Zaganjanje %s"
-
-#: ../src/eggdesktopfile.c:1110
-#, c-format
-msgid "Application does not accept documents on command line"
-msgstr "Program ne sprejme dokumentov preko ukazne vrstice"
-
-#: ../src/eggdesktopfile.c:1178
-#, c-format
-msgid "Unrecognized launch option: %d"
-msgstr "Nepoznana možnost zagona: %d"
-
-#: ../src/eggdesktopfile.c:1383
-#, c-format
-msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
-msgstr ""
-"Ni mogoče poslati naslova URI dokumenta na vnos 'Vrsta=Povezava' predmeta "
-"namizja"
-
-#: ../src/eggdesktopfile.c:1404
-#, c-format
-msgid "Not a launchable item"
-msgstr "Predmet ni zagonljiv"
+#. translators: Unknown remaining time
+#: ../src/backend/bacon-time-label.c:115
+msgid "--:--"
+msgstr "--:--"
 
 #: ../src/eggfileformatchooser.c:240
 #, c-format
@@ -1030,54 +930,50 @@ msgstr ""
 msgid "File format not recognized"
 msgstr "Zapis datoteke ni znan"
 
-#: ../src/eggsmclient.c:226
-msgid "Disable connection to session manager"
-msgstr "Onemogoči povezavo z upravljalnikom seje"
-
-#: ../src/eggsmclient.c:229
-msgid "Specify file containing saved configuration"
-msgstr "Določitev datoteke s shranjenimi nastavitvami"
-
-#: ../src/eggsmclient.c:229
-msgid "FILE"
-msgstr "DATOTEKA"
-
-#: ../src/eggsmclient.c:232
-msgid "Specify session management ID"
-msgstr "Določi ID upravljanja seje"
-
-#: ../src/eggsmclient.c:232
-msgid "ID"
-msgstr "ID"
-
-#: ../src/eggsmclient.c:253
-msgid "Session management options:"
-msgstr "Možnosti upravljanja seje:"
-
-#: ../src/eggsmclient.c:254
-msgid "Show session management options"
-msgstr "Pokaži možnosti upravljanja seje"
-
 #. hour:minutes:seconds
-#. Translators: This is a time format, like "9:05:02" for 9
+#. Translators: This is a time format, like "-9:05:02" for 9
 #. * hours, 5 minutes, and 2 seconds. You may change ":" to
 #. * the separator that your locale uses or use "%Id" instead
 #. * of "%d" if your locale uses localized digits.
 #.
-#: ../src/gst/totem-time-helpers.c:56
+#: ../src/gst/totem-time-helpers.c:63
 #: ../src/plugins/skipto/totem-time-entry.c:57
 #, c-format
 msgctxt "long time format"
 msgid "%d:%02d:%02d"
 msgstr "%d:%02d:%02d"
 
+#. -hour:minutes:seconds
+#. Translators: This is a time format, like "-9:05:02" for 9
+#. * hours, 5 minutes, and 2 seconds playback remaining. You may
+#. * change ":" to the separator that your locale uses or use
+#. * "%Id" instead of "%d" if your locale uses localized digits.
+#.
+#: ../src/gst/totem-time-helpers.c:71
+#, c-format
+msgctxt "long time format"
+msgid "-%d:%02d:%02d"
+msgstr "-%d:%02d:%02d"
+
+#. -minutes:seconds
+#. Translators: This is a time format, like "-5:02" for 5
+#. * minutes and 2 seconds playback remaining. You may change
+#. * ":" to the separator that your locale uses or use "%Id"
+#. * instead of "%d" if your locale uses localized digits.
+#.
+#: ../src/gst/totem-time-helpers.c:82
+#, c-format
+msgctxt "short time format"
+msgid "-%d:%02d"
+msgstr "-%d:%02d"
+
 #. minutes:seconds
 #. Translators: This is a time format, like "5:02" for 5
 #. * minutes and 2 seconds. You may change ":" to the
 #. * separator that your locale uses or use "%Id" instead of
 #. * "%d" if your locale uses localized digits.
 #.
-#: ../src/gst/totem-time-helpers.c:65
+#: ../src/gst/totem-time-helpers.c:91
 #, c-format
 msgctxt "short time format"
 msgid "%d:%02d"
@@ -1195,11 +1091,11 @@ msgstr[1] "%d sličica na sekundo"
 msgstr[2] "%d sličici na sekundo"
 msgstr[3] "%d sličice na sekundo"
 
-#: ../src/totem-audio-preview.c:137
+#: ../src/totem-audio-preview.c:138
 msgid "Audio Preview"
 msgstr "Poslušanje zvočne datoteke"
 
-#: ../src/totem.c:249
+#: ../src/totem.c:245
 msgid "Verify your system installation. Totem will now exit."
 msgstr "Preverite sistemske nastavitve. Totem bo končan."
 
@@ -1215,10 +1111,6 @@ msgstr "_Dodaj na seznam predvajanja"
 msgid "Cancel"
 msgstr "Prekliči"
 
-#: ../src/totem-fullscreen.c:573
-msgid "No File"
-msgstr "Ni datoteke"
-
 #: ../src/totem-interface.c:181 ../src/totem-interface.c:224
 #, c-format
 msgid "Couldn't load the '%s' interface. %s"
@@ -1271,35 +1163,35 @@ msgid ""
 msgstr "Program Totem ima dovoljenje za uporabo zaščitenih GStreamer vstavkov."
 
 #. Translators: an entry in the "Languages" menu, used to choose the audio language of a DVD
-#: ../src/totem-menu.c:291
+#: ../src/totem-menu.c:276
 msgid "None"
 msgstr "Noben"
 
 #. Translators: an entry in the "Languages" menu, used to choose the audio language of a DVD
-#: ../src/totem-menu.c:296
+#: ../src/totem-menu.c:281
 msgctxt "Language"
 msgid "Auto"
 msgstr "Samodejno"
 
-#: ../src/totem-menu.c:788
+#: ../src/totem-menu.c:580
 msgid "Copyright © 2002-2009 Bastien Nocera"
 msgstr "Avtorske pravice © 2002-2009 Bastien Nocera"
 
-#: ../src/totem-menu.c:792
+#: ../src/totem-menu.c:584
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Matic Žgur <mr zgur gmail com>\n"
 "Matej Urbančič <mateju svn gnome org>"
 
-#: ../src/totem-menu.c:796
+#: ../src/totem-menu.c:588
 msgid "Totem Website"
 msgstr "Spletna stran Totem"
 
-#: ../src/totem-menu.c:827
+#: ../src/totem-menu.c:619
 msgid "Configure Plugins"
 msgstr "Nastavitve vstavkov"
 
-#: ../src/totem-object.c:161
+#: ../src/totem-object.c:160
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -1310,56 +1202,47 @@ msgstr ""
 "vrstice.\n"
 
 #. Translators: %s is the totem version number
-#: ../src/totem-object.c:589
+#: ../src/totem-object.c:557
 #, c-format
 msgid "Totem %s"
 msgstr "Totem %s"
 
-#: ../src/totem-object.c:1166 ../src/totem-options.c:52
+#: ../src/totem-object.c:1130 ../src/totem-options.c:52
 msgid "Pause"
 msgstr "Premor"
 
-#: ../src/totem-object.c:1173 ../src/totem-object.c:1183
+#: ../src/totem-object.c:1135 ../src/totem-object.c:1145
 #: ../src/totem-options.c:51
 msgid "Play"
 msgstr "Predvajaj"
 
-#: ../src/totem-object.c:1265 ../src/totem-object.c:1292
-#: ../src/totem-object.c:1785 ../src/totem-object.c:1940
+#: ../src/totem-object.c:1226 ../src/totem-object.c:1253
+#: ../src/totem-object.c:1792
 #, c-format
 msgid "Totem could not play '%s'."
 msgstr "S programom totem ni mogoče predvajati '%s'."
 
-#: ../src/totem-object.c:1791
-msgid "No error message"
-msgstr "Ni sporočil o napakah"
-
-#: ../src/totem-object.c:2131
+#: ../src/totem-object.c:1934
 msgid "Totem could not display the help contents."
 msgstr "Ni mogoče zagnati vsebine pomoči."
 
-#: ../src/totem-object.c:4017 ../src/totem-object.c:4019
+#: ../src/totem-object.c:3760
 msgid "Previous Chapter/Movie"
 msgstr "Predhodno poglavje/film"
 
-#: ../src/totem-object.c:4026 ../src/totem-object.c:4028
+#: ../src/totem-object.c:3765
 msgid "Play / Pause"
 msgstr "Predvajaj / Premor"
 
-#: ../src/totem-object.c:4036 ../src/totem-object.c:4038
+#: ../src/totem-object.c:3770
 msgid "Next Chapter/Movie"
 msgstr "Naslednje poglavje/film"
 
-#. Translators: this is the accessibility text for the fullscreen button in the controls box in Totem's main 
window.
-#: ../src/totem-object.c:4049 ../src/totem-object.c:4051
-msgid "Fullscreen"
-msgstr "Celozaslonski način"
-
-#: ../src/totem-object.c:4182
+#: ../src/totem-object.c:3895
 msgid "Totem could not startup."
 msgstr "Programa Totem ni mogoče zagnati"
 
-#: ../src/totem-object.c:4182
+#: ../src/totem-object.c:3895
 msgid "No reason."
 msgstr "Brez razloga."
 
@@ -1408,88 +1291,79 @@ msgid "Toggle Fullscreen"
 msgstr "Preklop celozaslonskega načina"
 
 #: ../src/totem-options.c:61
-msgid "Show/Hide Controls"
-msgstr "Pokaži/skrij ukazne gumbe"
-
-#: ../src/totem-options.c:62
 msgid "Quit"
 msgstr "Končaj"
 
-#: ../src/totem-options.c:63
+#: ../src/totem-options.c:62
 msgid "Enqueue"
 msgstr "Uvrsti"
 
-#: ../src/totem-options.c:64
+#: ../src/totem-options.c:63
 msgid "Replace"
 msgstr "Zamenjaj"
 
-#: ../src/totem-options.c:65
+#: ../src/totem-options.c:64
 msgid "Seek"
 msgstr "Poišči"
 
-#. Translators: help for a (hidden) command line option to specify (the zero-based index of) a playlist 
entry to start playing once Totem's finished loading
-#: ../src/totem-options.c:67
-msgid "Playlist index"
-msgstr "Kazalo seznama predvajanja"
-
-#: ../src/totem-options.c:69
+#: ../src/totem-options.c:66
 msgid "Movies to play"
 msgstr "Filmi za predvajanje"
 
-#: ../src/totem-options.c:79
+#: ../src/totem-options.c:76
 msgid "- Play movies and songs"
 msgstr "- predvajanje filmov in glasbe"
 
-#: ../src/totem-options.c:142
+#: ../src/totem-options.c:123
 msgid "Can't enqueue and replace at the same time"
 msgstr "Ni mogoče hkrati postaviti v vrsto in zamenjati"
 
 #. By extension entry
-#: ../src/totem-playlist.c:161
+#: ../src/totem-playlist.c:175
 msgid "MP3 ShoutCast playlist"
 msgstr "MP3 ShoutCast seznam predvajanja"
 
-#: ../src/totem-playlist.c:162
+#: ../src/totem-playlist.c:176
 msgid "MP3 audio (streamed)"
 msgstr "MP3 zvok (pretočni)"
 
-#: ../src/totem-playlist.c:163
+#: ../src/totem-playlist.c:177
 msgid "MP3 audio (streamed, DOS format)"
 msgstr "MP3 zvok (pretočni v DOS obliki)"
 
-#: ../src/totem-playlist.c:164
+#: ../src/totem-playlist.c:178
 msgid "XML Shareable Playlist"
 msgstr "XML souporabni seznama predvajanja"
 
 #. This is "Title 3", where title is a DVD title
 #. * Note: NOT a DVD chapter
-#: ../src/totem-playlist.c:347
+#: ../src/totem-playlist.c:335
 #, c-format
 msgid "Title %d"
 msgstr "Naslov %d"
 
-#: ../src/totem-playlist.c:446
+#: ../src/totem-playlist.c:489
 msgid "Could not save the playlist"
 msgstr "Ni mogoče shraniti seznama predvajanja"
 
-#: ../src/totem-playlist.c:1021
+#: ../src/totem-playlist.c:1063
 msgid "Save Playlist"
 msgstr "Shrani seznam predvajanja"
 
 #. translators: Playlist is the default saved playlist filename,
 #. * without the suffix
-#: ../src/totem-playlist.c:1033 ../src/totem-playlist.c:1262
-#: ../src/totem-sidebar.c:145
+#: ../src/totem-playlist.c:1075 ../src/totem-playlist.c:1302
+#: ../src/totem-sidebar.c:142
 msgid "Playlist"
 msgstr "Seznam predvajanja"
 
-#: ../src/totem-playlist.c:1861
+#: ../src/totem-playlist.c:1902
 #, c-format
 msgid "The playlist '%s' could not be parsed. It might be damaged."
 msgstr ""
 "Seznama predvajanja '%s' ni mogoče razčleniti. Morda je seznam poškodovan."
 
-#: ../src/totem-playlist.c:1862
+#: ../src/totem-playlist.c:1903
 msgid "Playlist error"
 msgstr "Napaka seznama predvajanja"
 
@@ -1497,7 +1371,7 @@ msgstr "Napaka seznama predvajanja"
 msgid "Preferences"
 msgstr "Možnosti"
 
-#: ../src/totem-preferences.c:445
+#: ../src/totem-preferences.c:439
 msgid "Select Subtitle Font"
 msgstr "Izbor pisave podnapisa"
 
@@ -1546,49 +1420,6 @@ msgctxt "Number of audio channels"
 msgid "N/A"
 msgstr "N/A"
 
-#: ../src/totem-statusbar.c:110
-msgid "0:00 / 0:00"
-msgstr "0:00 / 0:00"
-
-#: ../src/totem-statusbar.c:133
-#, c-format
-msgid "%s (Streaming)"
-msgstr "%s (pretakanje)"
-
-#. Elapsed / Total Length
-#: ../src/totem-statusbar.c:140 ../src/totem-time-label.c:64
-#, c-format
-msgid "%s / %s"
-msgstr "%s / %s"
-
-#. Seeking to Time / Total Length
-#: ../src/totem-statusbar.c:143 ../src/totem-time-label.c:67
-#, c-format
-msgid "Seek to %s / %s"
-msgstr "Poišči na %s / %s"
-
-#: ../src/totem-statusbar.c:239
-msgid "Buffering"
-msgstr "Polnjenje predpomnilnika"
-
-#. eg: 75 %
-#: ../src/totem-statusbar.c:250
-#, c-format
-msgid "%lf %%"
-msgstr "%lf %%"
-
-#. eg: Paused, 0:32 / 1:05
-#: ../src/totem-statusbar.c:325
-#, c-format
-msgid "%s, %s"
-msgstr "%s, %s"
-
-#. eg: Buffering, 75 %
-#: ../src/totem-statusbar.c:330
-#, c-format
-msgid "%s, %f %%"
-msgstr "%s, %f %%"
-
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:156
 msgid "Current Locale"
 msgstr "Trenutne jezikovne nastavitve"
@@ -1730,42 +1561,54 @@ msgstr "Zahodnjaški"
 msgid "Vietnamese"
 msgstr "Vietnamski"
 
-#: ../src/totem-uri.c:343 ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:998
+#. Elapsed / Total Length
+#: ../src/totem-time-label.c:64
+#, c-format
+msgid "%s / %s"
+msgstr "%s / %s"
+
+#. Seeking to Time / Total Length
+#: ../src/totem-time-label.c:67
+#, c-format
+msgid "Seek to %s / %s"
+msgstr "Poišči na %s / %s"
+
+#: ../src/totem-uri.c:331 ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:982
 msgid "All files"
 msgstr "Vse datoteke"
 
-#: ../src/totem-uri.c:348 ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:995
+#: ../src/totem-uri.c:336 ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:979
 msgid "Supported files"
 msgstr "Podprte datoteke"
 
-#: ../src/totem-uri.c:360
+#: ../src/totem-uri.c:348
 msgid "Audio files"
 msgstr "Zvočne datoteke"
 
-#: ../src/totem-uri.c:368
+#: ../src/totem-uri.c:356
 msgid "Video files"
 msgstr "Video datoteke"
 
-#: ../src/totem-uri.c:378
+#: ../src/totem-uri.c:366
 msgid "Subtitle files"
 msgstr "Datoteke podnapisov"
 
-#: ../src/totem-uri.c:430
+#: ../src/totem-uri.c:418
 msgid "Select Text Subtitles"
 msgstr "Izbor podnapisov"
 
-#: ../src/totem-uri.c:495
+#: ../src/totem-uri.c:483
 msgid "Select Movies or Playlists"
 msgstr "Izberite filme ali sezname predvajanja"
 
-#: ../src/totem-uri.c:499
+#: ../src/totem-uri.c:487
 msgid "Add Directory"
 msgstr "Dodaj mapo"
 
 #. Translators: The first string is "Filename" (as translated); the second is an actual filename.
 #. The third string is "Resolution" (as translated); the fourth and fifth are screenshot height and width, 
respectively.
 #. The sixth string is "Duration" (as translated); the seventh is the movie duration in words.
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:848
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:838
 #, c-format
 msgid ""
 "<b>%s</b>: %s\n"
@@ -1776,15 +1619,15 @@ msgstr ""
 "<b>%s</b>: %d×%d\n"
 "<b>%s</b>: %s"
 
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:849
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:839
 msgid "Filename"
 msgstr "Ime datoteke"
 
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:851
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:841
 msgid "Resolution"
 msgstr "Ločljivost"
 
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:854
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:844
 msgid "Duration"
 msgstr "Trajanje"
 
@@ -1908,7 +1751,7 @@ msgid "Create a new chapter list for the movie"
 msgstr "Ustvari nov seznam poglavij filma"
 
 #: ../src/plugins/chapters/chapters.plugin.in.h:1
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1139
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1122
 msgid "Chapters"
 msgstr "Poglavja"
 
@@ -1925,66 +1768,62 @@ msgstr ""
 "<b>Naslov: </b>%s\n"
 "<b>Začetni čas: </b>%s"
 
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:328
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:324
 msgid "Error while reading file with chapters"
 msgstr "Napaka med branjem datoteke s poglavji"
 
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:543
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:542
 msgid "Chapter with the same time already exists"
 msgstr "Poglavje z enakim imenom že obstaja"
 
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:544
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:543
 msgid "Try another name or remove an existing chapter."
 msgstr "Poskusiti je treba novo ime ali pa odstraniti obstoječe poglavje."
 
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:717
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:702
 msgid "Error while writing file with chapters"
 msgstr "Napaka med zapisovanjem datoteke s poglavji"
 
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:842
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:826
 msgid "Error occurred while saving chapters"
 msgstr "Do napake je prišlo med shranjevanjem poglavij"
 
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:843
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:827
 msgid ""
 "Please check you have permission to write to the folder containing the movie."
 msgstr "Preverite dovoljenja za pisanje v mapo, v kateri je film."
 
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:976
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:960
 msgid "Open Chapter File"
 msgstr "Odpri datoteko poglavja"
 
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1093
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1076
 msgid "Chapter Screenshot"
 msgstr "Zaslonska slika poglavja"
 
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1104
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1087
 msgid "Chapter Title"
 msgstr "Naslov poglavja"
 
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1184
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1167
 msgid "Save changes to chapter list before closing?"
 msgstr "Ali naj se shranijo spremembe seznama poglavij pred zapiranjem?"
 
 #. Translators: close Totem without saving changes to the chapter list of the current movie.
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1189
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1172
 msgid "Close without Saving"
 msgstr "Zapri brez shranjevanja"
 
 #. Translators: save changes to the chapter list of the current movie before closing Totem.
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1191
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1174
 msgid "Save"
 msgstr "Shrani"
 
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1194
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1177
 msgid "If you don't save, changes to the chapter list will be lost."
 msgstr ""
 "V kolikor sprememb ne shranite, bodo te s seznama poglavja trajno izgubljene."
 
-#: ../src/plugins/chapters/totem-cmml-parser.c:651
-msgid "Failed to parse CMML file"
-msgstr "Ni mogoče razčleniti datoteke CMML"
-
 #: ../src/plugins/chapters/totem-edit-chapter.c:95
 msgid "Add Chapter"
 msgstr "Dodaj poglavje"
@@ -2017,11 +1856,6 @@ msgstr "Lastnosti '%s' ni zapisljiva."
 msgid "Unknown property ‘%s’ requested of a MediaPlayer 2 object"
 msgstr "Predmet MediaPlayer 2 zahteva neznano lastnost ‘%s’"
 
-#: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:341
-#, python-format
-msgid "The URI ‘%s’ is not supported."
-msgstr "Naslov URI ‘%s’ ni podprt."
-
 #: ../src/plugins/grilo/grilo.plugin.in.h:1
 msgid "Grilo Browser"
 msgstr "Brskalnik Grilo"
@@ -2038,22 +1872,26 @@ msgstr "Dodaj na seznam predvajanja"
 msgid "Copy Location"
 msgstr "Kopiraj mesto"
 
-#: ../src/plugins/grilo/grilo.ui.h:3 ../src/plugins/grilo/totem-grilo.c:1175
+#: ../src/plugins/grilo/grilo.ui.h:3 ../src/plugins/grilo/totem-grilo.c:1142
 msgid "Browse"
 msgstr "Prebrskaj"
 
-#: ../src/plugins/grilo/grilo.ui.h:4 ../src/plugins/grilo/totem-grilo.c:1218
+#: ../src/plugins/grilo/grilo.ui.h:4 ../src/plugins/grilo/totem-grilo.c:1185
 msgid "Search"
 msgstr "Iskanje"
 
-#: ../src/plugins/grilo/totem-grilo.c:437
+#: ../src/plugins/grilo/totem-grilo.c:404
 msgid "Browse Error"
 msgstr "Napaka med brskanjem"
 
-#: ../src/plugins/grilo/totem-grilo.c:606
+#: ../src/plugins/grilo/totem-grilo.c:571
 msgid "Search Error"
 msgstr "Napaka med iskanjem"
 
+#: ../src/plugins/grilo/totem-grilo.c:820
+msgid "Recent"
+msgstr "Nedavno"
+
 #: ../src/plugins/gromit/gromit.plugin.in.h:1
 msgid "Gromit Annotations"
 msgstr "Gromit pripombe"
@@ -2114,57 +1952,57 @@ msgstr "Prejemnik podnapisov"
 msgid "Look for subtitles for the currently playing movie"
 msgstr "Poišči podnapise za trenutno predvajani posnetek."
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:42
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:40
 msgid "Brazilian Portuguese"
 msgstr "Brazilski portugalski"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:177
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:175
 msgid "Searching for subtitles…"
 msgstr "Iskanje podnapisov ..."
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:225
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:645
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:223
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:643
 msgid "Downloading the subtitles…"
 msgstr "Prejemanje podnapisov ..."
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:290
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:288
 msgid "Could not contact the OpenSubtitles website"
 msgstr "Ni se mogoče povezati s spletiščem OpenSubtitles"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:323
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:341
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:321
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:339
 msgid "Could not contact the OpenSubtitles website."
 msgstr "Ni se mogoče povezati s spletiščem OpenSubtitles."
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:329
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:327
 msgid "No results found."
 msgstr "Ni najdenih zadetkov."
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:478
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:476
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Podnapisi"
 
 #. translators comment:
 #. This is the file-type of the subtitle file detected
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:484
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:482
 msgid "Format"
 msgstr "Zapis"
 
 #. translators comment:
 #. This is a rating of the quality of the subtitle
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:489
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:487
 msgid "Rating"
 msgstr "Ocena"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:525
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:523
 msgid "Download movie subtitles from OpenSubtitles"
 msgstr "Prenesi podnapise filmov preko OpenSubtitles"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:527
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:525
 msgid "_Download Movie Subtitles…"
 msgstr "_Prejmi podnapise filma"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:589
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:587
 msgid "Searching subtitles…"
 msgstr "Iskanje podnapisov ..."
 
@@ -2242,16 +2080,16 @@ msgid "Enable remote Python debugging with rpdb2"
 msgstr "Omogoči oddaljeno razhroščevanje z rpdb2"
 
 #. pylint: disable-msg=E1101
-#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:125
+#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:123
 #, python-format
 msgid "You can access the Totem.Object through 'totem_object' :\\n%s"
 msgstr "Dostop do predmeta Totem.Object je mogoč preko 'totem_object' :\\n%s"
 
-#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:129
+#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:127
 msgid "Totem Python Console"
 msgstr "Totem python konzola"
 
-#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:139
+#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:137
 msgid ""
 "After you press OK, Totem will wait until you connect to it with winpdb or "
 "rpdb2. If you have not set a debugger password in DConf, it will use the "
@@ -2447,3 +2285,153 @@ msgstr "_Skoči na ..."
 #: ../src/plugins/skipto/totem-skipto-plugin.c:182
 msgid "Skip to a specific time"
 msgstr "Preskoči na določen čas"
+
+#: ../src/plugins/zeitgeist-dp/zeitgeist-dp.plugin.in.h:1
+msgid "Zeitgeist Plugin"
+msgstr "Vstavek Zeitgeist"
+
+#: ../src/plugins/zeitgeist-dp/zeitgeist-dp.plugin.in.h:2
+msgid "A plugin sending events to Zeitgeist"
+msgstr "Vstavek, ki pošilja podatke programu Zeitgeist"
+
+#~ msgid "Stopped"
+#~ msgstr "Zaustavljeno"
+
+#~ msgid "Paused"
+#~ msgstr "V premoru"
+
+#~ msgid "Playing"
+#~ msgstr "Predvajanje"
+
+#~ msgid "Leave Fullscreen"
+#~ msgstr "Zapusti celozaslonski način"
+
+#~ msgid "Time:"
+#~ msgstr "Čas:"
+
+#~ msgid "Resize the canvas automatically on file load"
+#~ msgstr "Samodejno prilagodi velikost okna ob zagonu datoteke"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether to remember the position of played audio/video files when pausing "
+#~ "or closing them"
+#~ msgstr ""
+#~ "Izbrana možnost določa ali naj si program zapomni mesto predvajanja "
+#~ "zvočnih in slikovnih posnetkov ob premoru ali ob zapiranju programskega "
+#~ "okna."
+
+#~ msgid "Start playing files from last position"
+#~ msgstr "Začni s predvajanjem od zadaj naprej"
+
+#~ msgid "_Resize the window when a new video is loaded"
+#~ msgstr "Spremeni _velikost okna, kadar je ob nalaganju posnetka"
+
+#~ msgid "_Resize 1∶2"
+#~ msgstr "Prilagodi _na 1∶2"
+
+#~ msgid "Resize to half the original video size"
+#~ msgstr "Spremeni velikost na polovico osnovne vrednosti"
+
+#~ msgid "Resize _1∶1"
+#~ msgstr "Prilagodi na _1∶1"
+
+#~ msgid "Resize to the original video size"
+#~ msgstr "Spremeni velikost na osnovno vrednost"
+
+#~ msgid "Resize _2∶1"
+#~ msgstr "Prilagodi na _2∶1"
+
+#~ msgid "Resize to double the original video size"
+#~ msgstr "Spremeni velikost na dvakratno osnovno vrednost"
+
+#~ msgid "Show _Controls"
+#~ msgstr "Pokaži _ukazne gumbe"
+
+#~ msgid "Show controls"
+#~ msgstr "Pokaži ukazne gumbe"
+
+#~ msgid "Time seek bar"
+#~ msgstr "Vrstica časovnega iskanja"
+
+#~ msgid "File is not a valid .desktop file"
+#~ msgstr "Datoteka ni veljavna .desktop datoteka"
+
+#~ msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
+#~ msgstr "Neznana različica datoteke namizja '%s'"
+
+#~ msgid "Starting %s"
+#~ msgstr "Zaganjanje %s"
+
+#~ msgid "Application does not accept documents on command line"
+#~ msgstr "Program ne sprejme dokumentov preko ukazne vrstice"
+
+#~ msgid "Unrecognized launch option: %d"
+#~ msgstr "Nepoznana možnost zagona: %d"
+
+#~ msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ni mogoče poslati naslova URI dokumenta na vnos 'Vrsta=Povezava' predmeta "
+#~ "namizja"
+
+#~ msgid "Not a launchable item"
+#~ msgstr "Predmet ni zagonljiv"
+
+#~ msgid "Disable connection to session manager"
+#~ msgstr "Onemogoči povezavo z upravljalnikom seje"
+
+#~ msgid "Specify file containing saved configuration"
+#~ msgstr "Določitev datoteke s shranjenimi nastavitvami"
+
+#~ msgid "FILE"
+#~ msgstr "DATOTEKA"
+
+#~ msgid "Specify session management ID"
+#~ msgstr "Določi ID upravljanja seje"
+
+#~ msgid "ID"
+#~ msgstr "ID"
+
+#~ msgid "Session management options:"
+#~ msgstr "Možnosti upravljanja seje:"
+
+#~ msgid "Show session management options"
+#~ msgstr "Pokaži možnosti upravljanja seje"
+
+#~ msgid "No File"
+#~ msgstr "Ni datoteke"
+
+#~ msgid "No error message"
+#~ msgstr "Ni sporočil o napakah"
+
+#~ msgid "Fullscreen"
+#~ msgstr "Celozaslonski način"
+
+#~ msgid "Show/Hide Controls"
+#~ msgstr "Pokaži/skrij ukazne gumbe"
+
+#~ msgid "Playlist index"
+#~ msgstr "Kazalo seznama predvajanja"
+
+#~ msgid "0:00 / 0:00"
+#~ msgstr "0:00 / 0:00"
+
+#~ msgid "%s (Streaming)"
+#~ msgstr "%s (pretakanje)"
+
+#~ msgid "Buffering"
+#~ msgstr "Polnjenje predpomnilnika"
+
+#~ msgid "%lf %%"
+#~ msgstr "%lf %%"
+
+#~ msgid "%s, %s"
+#~ msgstr "%s, %s"
+
+#~ msgid "%s, %f %%"
+#~ msgstr "%s, %f %%"
+
+#~ msgid "Failed to parse CMML file"
+#~ msgstr "Ni mogoče razčleniti datoteke CMML"
+
+#~ msgid "The URI ‘%s’ is not supported."
+#~ msgstr "Naslov URI ‘%s’ ni podprt."


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]