=?utf-8?q?=5Bgnome-chess=5D_Updated_Norwegian_bokm=C3=A5l_translation?=commit f33ff3c323b17589342fcfff529a877a69df5831
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:   Tue Jan 29 19:09:23 2013 +0100

    Updated Norwegian bokmÃl translation

 po/nb.po |   15 ++++++++++++---
 1 files changed, 12 insertions(+), 3 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 2c8e403..858fbb4 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-chess 3.7.x\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-01-21 11:30+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-01-21 11:33+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-01-29 19:09+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-29 19:09+0100\n"
 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Language-Team: Norwegian bokmÃl <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "Language: nb\n"
@@ -27,6 +27,10 @@ msgstr "Sjakk"
 msgid "Play the classic two-player boardgame of chess"
 msgstr "Spill det klassiske tomannsbrettspillet sjakk"
 
+#: ../data/gnome-chess.desktop.in.in.h:3
+msgid "game;strategy;"
+msgstr "spill;strategi;"
+
 #. Game menu name
 #: ../data/gnome-chess.ui.h:2
 msgid "_Game"
@@ -432,7 +436,12 @@ msgid ""
 "or bishop of the same color. The new piece replaces the pawn on the same "
 "square and is part of the move. Every pawn that reaches its eighth rank must "
 "be promoted. Pawn promotion often decides the result of a chess endgame."
-msgstr "Forfremmelse er en regel i sjakk som beskriver omforming av en bonde som nÃr Ãttende grad til spillers valg av en dronning, lÃper, hest, tÃrn eller lÃper av samme farge. Den nye brikken erstatter bonden pà samme rute og er en del av trekket. Alle bonder som nÃr Ãttende grad mà forfremmes. Forfremmelse av bÃnder avgjÃr ofte resultatet av et sluttspill i sjakk."
+msgstr ""
+"Forfremmelse er en regel i sjakk som beskriver omforming av en bonde som nÃr "
+"Ãttende grad til spillers valg av en dronning, lÃper, hest, tÃrn eller lÃper "
+"av samme farge. Den nye brikken erstatter bonden pà samme rute og er en del "
+"av trekket. Alle bonder som nÃr Ãttende grad mà forfremmes. Forfremmelse av "
+"bÃnder avgjÃr ofte resultatet av et sluttspill i sjakk."
 
 #: ../data/promotion-type-selector.ui.h:6
 msgid "Select Pawn Promotion Type"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]