[vino] Updated Serbian translationcommit 9cf0e24f151654b74b4f06394489781baa89eca7
Author: ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÑ <miroslavnikolic rocketmail com>
Date:   Sat Jan 19 22:56:26 2013 +0100

    Updated Serbian translation

 po/sr.po       |  135 +++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------
 po/sr latin po |  135 +++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------
 2 files changed, 172 insertions(+), 98 deletions(-)
---
diff --git a/po/sr.po b/po/sr.po
index 42edd71..c1dd5b6 100644
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -1,17 +1,17 @@
 # Serbian translation of vino
-# Courtesy of Prevod.org team (http://prevod.org/) -- 2003 â 2012.
+# Courtesy of Prevod.org team (http://prevod.org/) -- 2003 â 2013.
 # This file is distributed under the same license as the vino package.
 # Maintainer: ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐ <danilo gnome org>
 # Reviewed on 2005-09-03 by ÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐÑÐÑ <andrija gmail com>
 # Translated on 2009-05-10 by ÐÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐÑ <branko kokanovic gmail com>
-# ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÑ <miroslavnikolic rocketmail com>, 2011, 2012.
+# ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÑ <miroslavnikolic rocketmail com>, 2011, 2012, 2013.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: vino\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=vino&k";
 "eywords=I18N+L10N&component=Preferences Dialog\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-20 21:35+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-06 22:04+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-10-20 07:53+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-19 22:51+0200\n"
 "Last-Translator: ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÑ <miroslavnikolic rocketmail com>\n"
 "Language-Team: Serbian <gnom prevod org>\n"
 "Language: sr\n"
@@ -26,7 +26,7 @@ msgstr ""
 #: ../capplet/vino-message-box.c:55
 #, c-format
 msgid "There was an error showing the URL \"%s\""
-msgstr "ÐÐÑÐÐ ÑÐ ÐÐ ÐÑÐÑÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐ â%sâ"
+msgstr "ÐÐÑÐÐ ÑÐ ÐÐ ÐÑÐÑÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐ â%sâ"
 
 #: ../capplet/vino-preferences.c:245
 #, c-format
@@ -69,7 +69,6 @@ msgstr ""
 "ÐÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐ ÐÑÑÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÑÐ ÐÐÐÑ ÑÐÐÑÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÐÑÑ ÐÐÑÑ ÑÐÐÐÑ ÐÐÐÑÑ"
 
 #: ../common/vino-keyring.c:54 ../tools/vino-passwd.c:54
-#| msgid "Retype new Vino password: "
 msgid "Remote desktop sharing password"
 msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐ ÑÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐ ÐÐÐÑÑÐ"
 
@@ -117,40 +116,52 @@ msgid "Network interface for listening"
 msgstr "ÐÑÐÐÐÐ ÑÑÐÑÐÑ ÐÐ ÐÐÐÐ ÑÐ ÑÐÑÑÐ"
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:8
+#| msgid ""
+#| "If not set, the server will listen on all network interfaces.\n"
+#| "\n"
+#| "Set this if you want that accept connections only from some specific "
+#| "network interface. eg: eth0, wifi0, lo, ..."
 msgid ""
 "If not set, the server will listen on all network interfaces.\n"
 "\n"
-"Set this if you want that accept connections only from some specific network "
-"interface. eg: eth0, wifi0, lo, ..."
+"Set this if you want to accept connections only from some specific network "
+"interface. For example, eth0, wifi0, lo and so on."
 msgstr ""
 "ÐÐÐ ÐÐÑÐ ÐÐÑÑÐÐÑÐÐÐ, ÑÐÑÐÐÑ ÑÐ ÐÑÐÑÑÐÐÐÐÑÐ ÐÐ ÑÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐ ÑÑÐÑÐÑÐÐÐ.\n"
 "\n"
 "ÐÐÑÑÐÐÐÑÐ ÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐ ÐÐ ÐÑÐÑÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐ ÑÐÐÐ ÑÐ ÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐ "
-"ÑÑÐÑÐÑÐ, ÐÐÑ.: âeth0, wifi0, lo,â ..."
+"ÑÑÐÑÐÑÐ. ÐÐ ÐÑÐÐÐÑ: âeth0, wifi0, lo,â Ð ÑÐÐÐ ÐÐÑÐ."
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:11
 msgid "Listen on an alternative port"
 msgstr "ÐÑÐÑÑÐÐÐÐÑÐ ÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÑÐÐÐÐÐ ÐÐÑÑÑ"
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:12
+#| msgid ""
+#| "If true, the server will listen to another port, instead of the default "
+#| "(5900). The port must be specified in the 'alternative-port' key."
 msgid ""
-"If true, the server will listen to another port, instead of the default "
+"If true, the server will listen on another port, instead of the default "
 "(5900). The port must be specified in the 'alternative-port' key."
 msgstr ""
-"ÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÑÐÐÑÐÐÐ, ÑÐÑÐÐÑ ÑÐ ÐÑÐÑÑÐÐÐÐÑÐ ÐÐ ÐÑÑÐÐÐ ÐÐÑÑÑ ÑÐÐÑÑÐ "
-"ÐÐÐÑÐÐÑÐÐÐÐÐÐÐ (5900). ÐÐÑÑ ÑÐ ÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÑÐ Ñ ÐÑÑÑÑ âalternative-portâ."
+"ÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÑÐÐÑÐÐÐ, ÑÐÑÐÐÑ ÑÐ ÐÑÐÑÑÐÐÐÐÑÐ ÐÐ ÐÑÑÐÐÐ ÐÑÐÐÑÑÑÐÐÐÑ ÑÐÐÑÑÐ "
+"ÐÐÐÑÐÐÑÐÐÐÐÐÐÐ (5900). ÐÑÐÐÑÑÑÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÑÐ Ñ ÐÑÑÑÑ âalternative-"
+"portâ."
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:13
 msgid "Alternative port number"
-msgstr "ÐÐÑÐÑÐÐÑÐÐÐÐ ÐÑÐÑ ÐÐÑÑÐ"
+msgstr "ÐÐÑÐÑÐÐÑÐÐÐÐ ÐÑÐÑ ÐÑÐÐÑÑÑÐÐÐÐ"
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:14
+#| msgid ""
+#| "The port which the server will listen to if the 'use-alternative-port' "
+#| "key is set to true. Valid values are in the range from 5000 to 50000."
 msgid ""
 "The port which the server will listen to if the 'use-alternative-port' key "
-"is set to true. Valid values are in the range from 5000 to 50000."
+"is set to true. Valid values are in the range of 5000 to 50000."
 msgstr ""
-"ÐÐÑÑ ÐÐ ÐÐÑÐÐ ÑÐ ÑÐÑÐÐÑ ÑÐÐÐÑÐ ÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÑÐÐÑÐÐ ÐÑÑÑ âuse-alternative-portâ. "
-"ÐÐÐÑÑÑÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÑÑÐ ÑÑ ÐÐ ÐÐÑÐÐÐ 5000 ÐÐ 50000."
+"ÐÑÐÐÑÑÑÐÐÐ ÐÐ ÐÐÑÐÐ ÑÐ ÑÐÑÐÐÑ ÑÐÐÐÑÐ ÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÑÐÐÑÐÐ ÐÑÑÑ âuse-alternative-"
+"portâ. ÐÐÐÑÑÑÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÑÑÐ ÑÑ Ñ ÐÐÑÐÐÑ ÐÐ 5000 ÐÐ 50000."
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:15
 msgid "Require encryption"
@@ -227,7 +238,10 @@ msgid "Lock the screen when last user disconnect"
 msgstr "ÐÐÐÑÑÑÐÐÐ ÐÐÑÐÐ ÐÐ ÐÐÑÐÐÐ ÐÐÑÐÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐÐ"
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:28
-msgid "If true, screen will be locked after the last remote client disconnect."
+#| msgid ""
+#| "If true, screen will be locked after the last remote client disconnect."
+msgid ""
+"If true, the screen will be locked after the last remote client disconnects."
 msgstr ""
 "ÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÑÐÐÑÐÐÐ, ÐÐÑÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÐÐÐÑÑÑÐÐ ÐÐÑÑÐ ÑÐ ÐÐÑÐÐÐÑÐ ÑÐÐÑÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ "
 "ÐÐÑÐÐÐ."
@@ -237,58 +251,77 @@ msgid "When the status icon should be shown"
 msgstr "ÐÐÐÐ ÑÑÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐÑÑ ÑÑÐÑÐ"
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:30
+#| msgid ""
+#| "This key controls the behavior of the status icon. There are three "
+#| "options: \"always\" - The icon will be always there; \"client\" - You "
+#| "will see the icon only when there is someone connected, this is the "
+#| "default behavior; \"never\" - Never shows the icon."
 msgid ""
 "This key controls the behavior of the status icon. There are three options: "
-"\"always\" - The icon will be always there; \"client\" - You will see the "
-"icon only when there is someone connected, this is the default behavior; "
-"\"never\" - Never shows the icon."
+"\"always\" - the icon will always be present; \"client\" - the icon will "
+"only be present when someone is connected (this is the default behavior); "
+"\"never\" - the icon will not be present."
 msgstr ""
-"ÐÐÐÑ ÐÑÑÑ ÐÐÑÐÑÑÑÐ ÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐ. ÐÐÐÑÑÐ ÑÑ ÑÑÐ ÐÑÐÐÐÐÑÑÐ: "
-"âalwaysâ (ÑÐÐÐ) â ÐÐÐÐÐÑÐ ÑÐ ÑÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÐ; âclientâ (ÐÐÐÑÐÐÑ) â ÐÐÐÐÐÑÐ ÑÐ "
-"ÐÑÐÐÐÐÐÐÐ ÑÐÐÐ ÐÐÐ ÑÐ ÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ Ð ÐÐÐ ÑÐ ÐÐÐÑÐÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐÑÐ; "
-"âneverâ (ÐÐÐÐÐÐ) â ÐÐÐÐÐÑÐ ÑÐ ÐÐ ÐÑÐÐÐÐÑÑÐ."
+"ÐÐÐÑ ÐÑÑÑ ÐÐÑÐÑÑÑÐ ÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐÐÑÐ ÑÑÐÑÐ. ÐÐÐÑÑÐ ÑÑ ÑÑÐ ÐÑÐÐÐÐÑÑÐ: âalwaysâ "
+"(ÑÐÐÐ) â ÐÐÐÐÐÑÐ ÑÐ ÑÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÐ; âclientâ (ÐÐÐÑÐÐÑ) â ÐÐÐÐÐÑÐ ÑÐ "
+"ÐÑÐÐÐÐÐÐÐ ÑÐÐÐ ÐÐÐ ÑÐ ÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ (ÐÐÐ ÑÐ ÐÐÐÑÐÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐÑÐ); âneverâ "
+"(ÐÐÐÐÐÐ) â ÐÐÐÐÐÑÐ ÑÐ ÐÐ ÐÑÐÐÐÐÑÑÐ."
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:31
-msgid "When true, disable the background on receive valid session"
-msgstr "ÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÑÐÐÑÐÐÐ, ÐÑÐÑÑÑÑÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐÑ ÐÐ ÐÑÐÑÐÐÑ ÐÑÐÑÐÐÐÐ ÑÐÑÐÑÐ"
+#| msgid "When true, disable the background on receive valid session"
+msgid "Whether to disable the desktop background when a user is connected"
+msgstr "ÐÑÐÑÑÑÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÑÐÐÐÐ ÐÐÐÑÑÐ ÐÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ"
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:32
-msgid "Whether we should use UPNP to forward the port in routers"
-msgstr "ÐÐ ÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÐÐÑÐÑÑÐÐ ÐÐÐÐ ÐÐ ÐÑÐÑÐÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐÑÑÐ ÐÐ ÑÑÐÐÑÐÐÐÑÐÐÐ"
+msgid ""
+"When true, disable the desktop background and replace it with a single block "
+"of color when a user successfully connects."
+msgstr ""
+"ÐÐÐÐ ÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ, ÐÑÐÑÑÑÑÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐÑ ÑÐÐÐÐ ÐÐÐÑÑÐ Ð ÐÐÐÐÑÑÑÐ ÑÐ ÑÐÐÐÐÐ "
+"ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐ ÐÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÑÑÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÐÐ."
 
-# sdfdf
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:33
+#| msgid "Whether we should use UPNP to forward the port in routers"
+msgid "Whether a UPnP router should be used to forward and open ports"
+msgstr "ÐÐÑÐÑÑÐÑÐ ÐÐÐÐ ÑÑÐÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐ ÐÑÐÑÐÐÑÐÐÐÑÐ Ð ÐÑÐÐÑÐÑÐ ÐÑÐÐÑÑÑÐÐÐÐ"
+
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:34
 msgid ""
-"If true, we will use UPNP protocol to automatically forward the port used by "
-"vino in the router."
+"If true, request that a UPnP-capable router should forward and open the port "
+"used by Vino."
 msgstr ""
-"ÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÑÐÐÑÐÐÐ, ÐÐÑÐÑÑÐÑÐ ÑÐ ÐÐÐÐ ÐÑÐÑÐÐÐÐ ÐÐ ÑÐ ÐÑÑÐÐÐÑÑÐÐ ÐÑÐÑÐÐÐÐ ÐÐÑÑ "
-"ÐÐ ÑÑÐÐÑÐÐÐÑÑ ÐÐÑÐ ÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑÑÐ."
+"ÐÐÐ ÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ, ÐÐÑÑÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐ ÑÐÐÑÐÐÐÐ ÑÑÐÐÑÐÐÐÑ ÑÑÐÐÐ ÐÐ ÐÑÐÑÐÐÐÐ Ð "
+"ÐÑÐÐÑÐ ÐÑÐÐÑÑÑÐÐÐ ÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑÑÐ ÐÐÐÐ."
 
-#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:34
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:35
 msgid "Whether we should disable the XDamage extension of X.org"
 msgstr "ÐÐ ÐÐ ÐÑÐÑÑÑÐÑÐ XDamage ÐÐÐÐÑÐÐ X.org-Ð"
 
-#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:35
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:36
+#| msgid ""
+#| "If true, we will not use the XDamage extension of X.org. This extension "
+#| "does not work properly on some video drivers when using 3D effects. "
+#| "Disabling it will make vino work on these environments with a slower "
+#| "rendering as side effect."
 msgid ""
-"If true, we will not use the XDamage extension of X.org. This extension does "
-"not work properly on some video drivers when using 3D effects. Disabling it "
-"will make vino work on these environments with a slower rendering as side "
-"effect."
+"If true, do not use the XDamage extension of X.org. This extension does not "
+"work properly on some video drivers when using 3D effects. Disabling it will "
+"make Vino work in these environments, with slower rendering as a side effect."
 msgstr ""
 "ÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÑÐÐÑÐÐÐ, ÐÐÑÐ ÑÐ ÐÐÑÐÑÑÐÑÐ XDamage ÐÐÐÐÑÐÐ X.org-Ð. ÐÐÐÑ ÐÐÐÐÑÐÐ "
 "ÐÐ ÑÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐ ÐÑÐÑÐÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐÑÑÐ 3Ð ÐÑÐÐÑÐ. "
-"ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐÑÑÑÐÐÐÑÐÐ ÑÐ ÐÐÐÐ ÑÐÐÐÑÐ Ð Ñ ÑÐÐÐÐÐ ÐÐÑÑÐÐÑÐÐÐ, ÐÐÐ ÑÐ ÑÐÐÑÐÑÐÐ "
+"ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐÑÑÑÐÐÐÑÐÐ ÑÐ ÐÐÐÐ ÑÐÐÐÑÐ Ð Ñ ÑÐÐÐÐÐ ÐÐÑÑÐÐÑÐÐÐ, ÐÐÐ ÑÐ ÑÐÐÑÐÑÐÐ "
 "ÐÑÑÑÑÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐ ÑÐÐÑÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐÑÐÐ."
 
-#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:36
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:37
 msgid "Notify on connect"
 msgstr "ÐÐÐÐÐÑÑÐÑÐ ÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐÑÑ"
 
-#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:37
-msgid "If true, we will notify, when the user connects to the system."
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:38
+#| msgid "If true, we will notify, when the user connects to the system."
+msgid "If true, show a notification when a user connects to the system."
 msgstr ""
-"ÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÑÐÐÑÐÐÐ, ÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐÑÑÐÑÐ, ÐÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÑÐÑÑÐÐ."
+"ÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÑÐÐÑÐÐÐ, ÐÑÐÐÐÐÑÑÐ ÐÐÐÐÐÑÑÐÑÐ ÐÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÑÐÑÑÐÐ."
 
 #: ../capplet/vino-preferences.ui.h:1
 msgid "Desktop Sharing Preferences"
@@ -430,20 +463,23 @@ msgstr ""
 "ÐÐÑ Ð ÑÐÑÐÐÑ ÐÐ ÐÐÐÑÐÐÐÐ ÐÑÐÑÐÑÐÑÐ Ð ÑÐÑÑÐ â ÐÐÐÑÑÐ ÑÐ ÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÑÐ ÑÐÐÑÐÐÑ "
 "ÑÐÐÐÑ ÐÐÐÑÑ\n"
 
-#: ../server/vino-main.c:298
+#. Tube mode uses Telepathy's Tubes to share a user's desktop directly
+#. * with another IM contact. http://telepathy.freedesktop.org/wiki/Tubes
+#.
+#: ../server/vino-main.c:301
 msgid "Start in tube mode, for the âShare my Desktopâ feature"
 msgstr "ÐÐÐÑÐÑÐ ÑÐ Ñ ÑÐÐÐÐÑ ÑÐÐÐ, ÐÐ ÑÑÐÐÑÐÑÑ âÐÐÐÐ ÐÐÑÑ ÑÐÐÐÑ ÐÐÐÑÑâ"
 
-#: ../server/vino-main.c:304
+#: ../server/vino-main.c:307
 msgid "- VNC Server for GNOME"
 msgstr "â ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐ ÑÐÑÐÐÑ"
 
-#: ../server/vino-main.c:312
+#: ../server/vino-main.c:315
 msgid ""
 "Run 'vino-server --help' to see a full list of available command line options"
 msgstr "ÐÐÐÑÐÐÐÑÐ âvino-server --helpâ ÐÐ ÐÐÑÐÑÐ ÑÐÐÑÐÐ ÐÐÑÑÑÐÐÐÑ ÐÐÑÐÑÐ"
 
-#: ../server/vino-main.c:333
+#: ../server/vino-main.c:336
 msgid "GNOME Desktop Sharing"
 msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐ ÑÐÐÐÐ ÐÐÐÑÑÐ"
 
@@ -593,8 +629,9 @@ msgstr ""
 "ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐ <danilo gnome org>\n"
 "ÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐÑÐÑ <andrija gmail com>\n"
 "ÐÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐÑ <branko kokanovic gmail com>\n"
+"ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÑ <miroslavnikolic rocketmail com>\n"
 "\n"
-"ÐÑÐÐÐÐ.ÐÑÐ â ÐÑÐÐÐÐ ÐÐ ÑÑÐÑÐÐ ÑÐÐÐÐ."
+"http://prevod.org â ÐÑÐÐÐÐ ÐÐ ÑÑÐÑÐÐ ÑÐÐÐÐ"
 
 #: ../server/vino-status-icon.c:288
 msgid "Share your desktop with other users"
diff --git a/po/sr latin po b/po/sr latin po
index d130d6f..3d33a4e 100644
--- a/po/sr latin po
+++ b/po/sr latin po
@@ -1,17 +1,17 @@
 # Serbian translation of vino
-# Courtesy of Prevod.org team (http://prevod.org/) -- 2003 â 2012.
+# Courtesy of Prevod.org team (http://prevod.org/) -- 2003 â 2013.
 # This file is distributed under the same license as the vino package.
 # Maintainer: Danilo Åegan <danilo gnome org>
 # Reviewed on 2005-09-03 by Andrija ZariÄ <andrija gmail com>
 # Translated on 2009-05-10 by Branko KokanoviÄ <branko kokanovic gmail com>
-# Miroslav NikoliÄ <miroslavnikolic rocketmail com>, 2011, 2012.
+# Miroslav NikoliÄ <miroslavnikolic rocketmail com>, 2011, 2012, 2013.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: vino\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=vino&k";
 "eywords=I18N+L10N&component=Preferences Dialog\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-20 21:35+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-06 22:04+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-10-20 07:53+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-19 22:51+0200\n"
 "Last-Translator: Miroslav NikoliÄ <miroslavnikolic rocketmail com>\n"
 "Language-Team: Serbian <gnom prevod org>\n"
 "Language: sr\n"
@@ -26,7 +26,7 @@ msgstr ""
 #: ../capplet/vino-message-box.c:55
 #, c-format
 msgid "There was an error showing the URL \"%s\""
-msgstr "DoÅlo je do greÅke prikazvanja adrese â%sâ"
+msgstr "DoÅlo je do greÅke prikazivanja adrese â%sâ"
 
 #: ../capplet/vino-preferences.c:245
 #, c-format
@@ -69,7 +69,6 @@ msgstr ""
 "Izaberite kako ostali korisnici mogu udaljeno da gledaju vaÅu radnu povrÅ"
 
 #: ../common/vino-keyring.c:54 ../tools/vino-passwd.c:54
-#| msgid "Retype new Vino password: "
 msgid "Remote desktop sharing password"
 msgstr "Lozinka deljenja udaljene radne povrÅi"
 
@@ -117,40 +116,52 @@ msgid "Network interface for listening"
 msgstr "MreÅni ureÄaj na kome se sluÅa"
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:8
+#| msgid ""
+#| "If not set, the server will listen on all network interfaces.\n"
+#| "\n"
+#| "Set this if you want that accept connections only from some specific "
+#| "network interface. eg: eth0, wifi0, lo, ..."
 msgid ""
 "If not set, the server will listen on all network interfaces.\n"
 "\n"
-"Set this if you want that accept connections only from some specific network "
-"interface. eg: eth0, wifi0, lo, ..."
+"Set this if you want to accept connections only from some specific network "
+"interface. For example, eth0, wifi0, lo and so on."
 msgstr ""
 "Ako nije postavljeno, server Äe osluÅkivati na svim mreÅnim ureÄajima.\n"
 "\n"
 "Postavite ovo ako Åelite da prihvatate veze samo sa nekog odreÄenog mreÅnog "
-"ureÄaja, npr.: âeth0, wifi0, lo,â ..."
+"ureÄaja. Na primer: âeth0, wifi0, lo,â i tako dalje."
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:11
 msgid "Listen on an alternative port"
 msgstr "OsluÅkivanje na alternativnom portu"
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:12
+#| msgid ""
+#| "If true, the server will listen to another port, instead of the default "
+#| "(5900). The port must be specified in the 'alternative-port' key."
 msgid ""
-"If true, the server will listen to another port, instead of the default "
+"If true, the server will listen on another port, instead of the default "
 "(5900). The port must be specified in the 'alternative-port' key."
 msgstr ""
-"Ako je postavljeno, server Äe osluÅkivati na drugom portu umesto "
-"podrazumevanog (5900). Port se mora navesti u kljuÄu âalternative-portâ."
+"Ako je postavljeno, server Äe osluÅkivati na drugom prikljuÄniku umesto "
+"podrazumevanog (5900). PrikljuÄnik se mora navesti u kljuÄu âalternative-"
+"portâ."
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:13
 msgid "Alternative port number"
-msgstr "Alternativni broj porta"
+msgstr "Alternativni broj prikljuÄnika"
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:14
+#| msgid ""
+#| "The port which the server will listen to if the 'use-alternative-port' "
+#| "key is set to true. Valid values are in the range from 5000 to 50000."
 msgid ""
 "The port which the server will listen to if the 'use-alternative-port' key "
-"is set to true. Valid values are in the range from 5000 to 50000."
+"is set to true. Valid values are in the range of 5000 to 50000."
 msgstr ""
-"Port na kojem Äe server raditi ako je postavljen kljuÄ âuse-alternative-portâ. "
-"DopuÅtene vrednosti su iz opsega 5000 do 50000."
+"PrikljuÄnik na kojem Äe server raditi ako je postavljen kljuÄ âuse-alternative-"
+"portâ. DopuÅtene vrednosti su u opsegu od 5000 do 50000."
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:15
 msgid "Require encryption"
@@ -227,7 +238,10 @@ msgid "Lock the screen when last user disconnect"
 msgstr "ZakljuÄava ekran po odjavi poslednjeg korisnika"
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:28
-msgid "If true, screen will be locked after the last remote client disconnect."
+#| msgid ""
+#| "If true, screen will be locked after the last remote client disconnect."
+msgid ""
+"If true, the screen will be locked after the last remote client disconnects."
 msgstr ""
 "Ako je postavljeno, ekran Äe biti zakljuÄan poÅto se poslednji udaljeni korisnik "
 "odjavi."
@@ -237,58 +251,77 @@ msgid "When the status icon should be shown"
 msgstr "Kada treba prikazati ikonicu stanja"
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:30
+#| msgid ""
+#| "This key controls the behavior of the status icon. There are three "
+#| "options: \"always\" - The icon will be always there; \"client\" - You "
+#| "will see the icon only when there is someone connected, this is the "
+#| "default behavior; \"never\" - Never shows the icon."
 msgid ""
 "This key controls the behavior of the status icon. There are three options: "
-"\"always\" - The icon will be always there; \"client\" - You will see the "
-"icon only when there is someone connected, this is the default behavior; "
-"\"never\" - Never shows the icon."
+"\"always\" - the icon will always be present; \"client\" - the icon will "
+"only be present when someone is connected (this is the default behavior); "
+"\"never\" - the icon will not be present."
 msgstr ""
-"Ovaj kljuÄ odreÄuje ponaÅanje ikonice stanja. MoguÄe su tri vrednosti: "
-"âalwaysâ (uvek) â ikonica je uvek prikazana; âclientâ (klijent) â ikonica je "
-"prikazana samo dok je neko povezan i ovo je podrazumevano ponaÅanje; "
-"âneverâ (nikada) â ikonica se ne prikazuje."
+"Ovaj kljuÄ odreÄuje ponaÅanje ikonice stanja. MoguÄe su tri vrednosti: âalwaysâ "
+"(uvek) â ikonica je uvek prikazana; âclientâ (klijent) â ikonica je "
+"prikazana samo dok je neko povezan (ovo je podrazumevano ponaÅanje); âneverâ "
+"(nikada) â ikonica se ne prikazuje."
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:31
-msgid "When true, disable the background on receive valid session"
-msgstr "Ako je postavljeno, iskljuÄuje pozadinu po prijemu ispravne sesije"
+#| msgid "When true, disable the background on receive valid session"
+msgid "Whether to disable the desktop background when a user is connected"
+msgstr "IskljuÄivanje pozadine radne povrÅi kada je korisnik povezan"
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:32
-msgid "Whether we should use UPNP to forward the port in routers"
-msgstr "Da li Äe biti koriÅÄen UPnP za prosleÄivanje porta na usmerivaÄima"
+msgid ""
+"When true, disable the desktop background and replace it with a single block "
+"of color when a user successfully connects."
+msgstr ""
+"Kada je izabrano, iskljuÄuje pozadinu radne povrÅi i zamenjuje je jednim "
+"blokom boje kada se korisnik uspeÅno poveÅe."
 
-# sdfdf
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:33
+#| msgid "Whether we should use UPNP to forward the port in routers"
+msgid "Whether a UPnP router should be used to forward and open ports"
+msgstr "KoriÅÄenje UPnP usmerivaÄa za prosleÄivanje i otvaranje prikljuÄnika"
+
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:34
 msgid ""
-"If true, we will use UPNP protocol to automatically forward the port used by "
-"vino in the router."
+"If true, request that a UPnP-capable router should forward and open the port "
+"used by Vino."
 msgstr ""
-"Ako je postavljeno, koristiÄe se UPnP protokol da se automatski prosledi port "
-"na usmerivaÄu koji Vino koristi."
+"Ako je izabrano, zahteva da UPnP sposoban usmerivaÄ treba da prosledi i "
+"otvori prikljuÄnik koga koristi Vino."
 
-#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:34
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:35
 msgid "Whether we should disable the XDamage extension of X.org"
 msgstr "Da li iskljuÄiti XDamage dodatak X.org-a"
 
-#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:35
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:36
+#| msgid ""
+#| "If true, we will not use the XDamage extension of X.org. This extension "
+#| "does not work properly on some video drivers when using 3D effects. "
+#| "Disabling it will make vino work on these environments with a slower "
+#| "rendering as side effect."
 msgid ""
-"If true, we will not use the XDamage extension of X.org. This extension does "
-"not work properly on some video drivers when using 3D effects. Disabling it "
-"will make vino work on these environments with a slower rendering as side "
-"effect."
+"If true, do not use the XDamage extension of X.org. This extension does not "
+"work properly on some video drivers when using 3D effects. Disabling it will "
+"make Vino work in these environments, with slower rendering as a side effect."
 msgstr ""
 "Ako je postavljeno, neÄe se koristiti XDamage dodatak X.org-a. Ovaj dodatak "
 "ne radi pravilno na nekim video drajverima kada se koriste 3D efekti. "
-"Njegovim iskljuÄivanjem Äe vino raditi i u takvim okruÅenjima, ali sa sporijim "
+"Njegovim iskljuÄivanjem Äe Vino raditi i u takvim okruÅenjima, ali sa sporijim "
 "iscrtavanjem kao sporednim efektom."
 
-#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:36
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:37
 msgid "Notify on connect"
 msgstr "ObaveÅtenje pri povezivanju"
 
-#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:37
-msgid "If true, we will notify, when the user connects to the system."
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:38
+#| msgid "If true, we will notify, when the user connects to the system."
+msgid "If true, show a notification when a user connects to the system."
 msgstr ""
-"Ako je postavljeno, davaÄe obaveÅtenje, kada se korisnik poveÅe na sistem."
+"Ako je postavljeno, prikazuje obaveÅtenje kada se korisnik poveÅe na sistem."
 
 #: ../capplet/vino-preferences.ui.h:1
 msgid "Desktop Sharing Preferences"
@@ -430,20 +463,23 @@ msgstr ""
 "VaÅ H server ne podrÅava proÅirenje H testa â moguÄe je samo gledati udaljenu "
 "radnu povrÅ\n"
 
-#: ../server/vino-main.c:298
+#. Tube mode uses Telepathy's Tubes to share a user's desktop directly
+#. * with another IM contact. http://telepathy.freedesktop.org/wiki/Tubes
+#.
+#: ../server/vino-main.c:301
 msgid "Start in tube mode, for the âShare my Desktopâ feature"
 msgstr "PokreÄe se u reÅimu cevi, za funkciju âDeli moju radnu povrÅâ"
 
-#: ../server/vino-main.c:304
+#: ../server/vino-main.c:307
 msgid "- VNC Server for GNOME"
 msgstr "â Gnomov VNC server"
 
-#: ../server/vino-main.c:312
+#: ../server/vino-main.c:315
 msgid ""
 "Run 'vino-server --help' to see a full list of available command line options"
 msgstr "Pokrenite âvino-server --helpâ za potpun spisak dostupnih opcija"
 
-#: ../server/vino-main.c:333
+#: ../server/vino-main.c:336
 msgid "GNOME Desktop Sharing"
 msgstr "Gnomovo deljenje radne povrÅi"
 
@@ -593,8 +629,9 @@ msgstr ""
 "Danilo Åegan <danilo gnome org>\n"
 "Andrija ZariÄ <andrija gmail com>\n"
 "Branko KokanoviÄ <branko kokanovic gmail com>\n"
+"Miroslav NikoliÄ <miroslavnikolic rocketmail com>\n"
 "\n"
-"Prevod.org â prevod na srpski jezik."
+"http://prevod.org â prevod na srpski jezik"
 
 #: ../server/vino-status-icon.c:288
 msgid "Share your desktop with other users"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]