[gbrainy] Updated Slovenian translationcommit f1d78bdeded8a1748685107f4c992d5f1146e850
Author: Matej UrbanÄiÄ <mateju svn gnome org>
Date:  Sun Jan 13 15:20:59 2013 +0100

  Updated Slovenian translation

 po/sl.po | 3582 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------
 1 files changed, 2395 insertions(+), 1187 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index e86144f..6ae7698 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -2,27 +2,28 @@
 # Copyright (C) 2009 gbrainy's COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the gbrainy package.
 #
-# Andrej ÅnidarÅiÄ <andrej znidarsic gmail com>, 2009 - 2011.
+# Andrej ÅnidarÅiÄ <andrej znidarsic gmail com>, 2009-2011.
+# Matej UrbanÄiÄ <mateju svn gnome org>, 2012-2013.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gbrainy master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gbrainy&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2012-11-11 16:03+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-11-11 19:11+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-01-10 19:46+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-13 15:07+0100\n"
 "Last-Translator: Matej UrbanÄiÄ <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
-"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
-"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
+"%100==4 ? 3 : 0);\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
 #: ../data/games.xml.h:1
-msgid "Clock Rotation"
+msgid "Clock rotation"
 msgstr "Vrtenje ure"
 
 #: ../data/games.xml.h:2
@@ -34,52 +35,84 @@ msgid "Brothers and sisters"
 msgstr "Bratje in sestre"
 
 #: ../data/games.xml.h:4
-msgid "Out of [people] people, [brothers] have brothers, [sisters] have sisters and [both] have both. How many people have neither brothers nor sisters?"
-msgstr "Od [people] ljudi, jih ima [brothers] brate, [sisters] ima sestre in [both] imajo oboje. Koliko ljudi nima niti bratov niti sester?"
+msgid ""
+"Out of [people] people, [brothers] have brothers, [sisters] have sisters and "
+"[both] have both. How many people have neither brothers nor sisters?"
+msgstr ""
+"Od [people] ljudi, jih ima [brothers] brate, [sisters] ima sestre in [both] "
+"imajo oboje. Koliko ljudi nima niti bratov niti sester?"
 
 #: ../data/games.xml.h:5
-msgid "It is calculated by taking the total number of people minus [brothers_only] people that have brothers only, minus [sisters_only] that have sisters only and minus [both] that have sisters and brothers."
-msgstr "IzraÄunate ga tako, da od Åtevila vseh ljudi odÅtejete [brothers_only] ljudi, ki imajo le brate, [sisters_only], ki imajo le sestre in [both], ki imajo brate in sestre."
+msgid ""
+"It is calculated by taking the total number of people minus [brothers_only] "
+"people that have brothers only, minus [sisters_only] that have sisters only "
+"and minus [both] that have sisters and brothers."
+msgstr ""
+"IzraÄunate ga tako, da od Åtevila vseh ljudi odÅtejete [brothers_only] "
+"ljudi, ki imajo le brate, [sisters_only], ki imajo le sestre in [both], ki "
+"imajo brate in sestre."
 
 #: ../data/games.xml.h:6
 msgid "Age"
 msgstr "Starost"
 
 #: ../data/games.xml.h:7
-msgid "John's son age is nowadays half of John's age minus [difference], that is, ([father] / 2) - [difference]."
-msgstr "Janezov sin je danes pol mlajÅi od svojega oÄeta minus [razlika], to je ([oÄe] /2 ) - [razlika]."
+msgid ""
+"John's son age is nowadays half of John's age minus [difference], that is, "
+"([father] / 2) - [difference]."
+msgstr ""
+"Janezov sin je danes pol mlajÅi od svojega oÄeta minus [razlika], to je "
+"([oÄe] /2 ) - [razlika]."
 
 #: ../data/games.xml.h:8
 msgid "Password"
 msgstr "Geslo"
 
 #: ../data/games.xml.h:9
-msgid "Every digit has 10 possibilities. The total number of possibilities is 10 at the power of [digits]."
-msgstr "Vsaka Åtevilka ima 10 moÅnosti. Skupno Åtevilo moÅnosti je 10 na [digits]."
+msgid ""
+"Every digit has 10 possibilities. The total number of possibilities is 10 at "
+"the power of [digits]."
+msgstr ""
+"Vsaka Åtevilka ima 10 moÅnosti. Skupno Åtevilo moÅnosti je 10 na [digits]."
 
 #: ../data/games.xml.h:10
-msgid "Every digit has 8 possibilities. The total number of possibilities is 8 at the power of [digits]."
-msgstr "Vsaka Åtevilka ima 8 moÅnosti. Skupno Åtevilo moÅnosti je 8 na [digits]."
+msgid ""
+"Every digit has 8 possibilities. The total number of possibilities is 8 at "
+"the power of [digits]."
+msgstr ""
+"Vsaka Åtevilka ima 8 moÅnosti. Skupno Åtevilo moÅnosti je 8 na [digits]."
 
 #: ../data/games.xml.h:11
 msgid "Tennis game"
 msgstr "Igra tenisa"
 
 #: ../data/games.xml.h:12
-msgid "Every game is an independent event with 2 possible results. The total number of possibilities is 2 at the power of [games]."
-msgstr "Vsaka igra je neodvisna od druge z 2 mogoÄima rezultatoma. Skupno Åtevilo moÅnosti je 2 na [games]."
+msgid ""
+"Every game is an independent event with 2 possible results. The total number "
+"of possibilities is 2 at the power of [games]."
+msgstr ""
+"Vsaka igra je neodvisna od druge z 2 mogoÄima rezultatoma. Skupno Åtevilo "
+"moÅnosti je 2 na [games]."
 
 #: ../data/games.xml.h:13
-msgid "In every match you eliminate one player. Therefore, the result is the total number of player minus one."
-msgstr "V vsaki tekmi je izloÄen en igralec. Za doloÄitev zmagovalca potrebujete celotno Åtevilo igralcev minus ena."
+msgid ""
+"In every match you eliminate one player. Therefore, the result is the total "
+"number of player minus one."
+msgstr ""
+"V vsaki tekmi je izloÄen en igralec. Za doloÄitev zmagovalca potrebujete "
+"celotno Åtevilo igralcev minus ena."
 
 #: ../data/games.xml.h:14
 msgid "Bank interest"
 msgstr "BanÄne obresti"
 
 #: ../data/games.xml.h:15
-msgid "Compound interest is paid on the principal plus any past interest accumulated."
-msgstr "Obresti so pri obrestno obrestnemu raÄunu izplaÄane na glavnico in na pretekle obresti."
+msgid ""
+"Compound interest is paid on the principal plus any past interest "
+"accumulated."
+msgstr ""
+"Obresti so pri obrestno obrestnemu raÄunu izplaÄane na glavnico in na "
+"pretekle obresti."
 
 #: ../data/games.xml.h:16
 msgid "Simple equations"
@@ -147,8 +180,12 @@ msgstr "Åkatla"
 
 #. Translators: 0.5 should be formatted correctly to your locale, using "," for example instead of "." if this is the convention for your language.
 #: ../data/games.xml.h:33
-msgid "How many boxes measuring 1 x 1 x 0.5 can be fit into a container measuring 6 x 5 x [z]?"
-msgstr "Koliko Åkatel z merami 1 x 1 x 0,5 je mogoÄe spraviti v zabojnik z merami 6 x 5 x [z]?"
+msgid ""
+"How many boxes measuring 1 x 1 x 0.5 can be fit into a container measuring 6 "
+"x 5 x [z]?"
+msgstr ""
+"Koliko Åkatel z merami 1 x 1 x 0,5 je mogoÄe spraviti v zabojnik z merami 6 "
+"x 5 x [z]?"
 
 #: ../data/games.xml.h:34
 msgid "You can fit 6 * 5 * [z] * 2 boxes."
@@ -159,28 +196,47 @@ msgid "Palindromic years"
 msgstr "Palindromska leta"
 
 #: ../data/games.xml.h:36
-msgid "[year_start] is a palindromic year as [year_end] is, a gap of 11 years. What are the next two consecutive palindromic years after [year_end] with the same gap? Answer using two numbers (e.g.: [year_start] and [year_end])."
-msgstr "[year_start] je bilo palindromsko leto, tako kot je bilo [year_end] 11 let kasneje. Kateri dve leti sta naslednji zaporedni palindromski leti po letu [year_end] z enako razliko med njima kot prejÅnji dve leti? Odgovorite z dvema Åteviloma (na primer: [year_start] in [year_end])."
+msgid ""
+"[year_start] is a palindromic year as [year_end] is, a gap of 11 years. What "
+"are the next two consecutive palindromic years after [year_end] with the "
+"same gap? Answer using two numbers (e.g.: [year_start] and [year_end])."
+msgstr ""
+"[year_start] je bilo palindromsko leto, tako kot je bilo [year_end] 11 let "
+"kasneje. Kateri dve leti sta naslednji zaporedni palindromski leti po letu "
+"[year_end] z enako razliko med njima kot prejÅnji dve leti? Odgovorite z "
+"dvema Åteviloma (na primer: [year_start] in [year_end])."
 
 #: ../data/games.xml.h:37
-msgid "A palindromic number remains the same when its digits are reversed (e.g.: 2112)."
-msgstr "Palindromsko Åtevilo je Åtevilo, ki se ob obraÄanju Åtevilk ne spremeni (na primer: 2112)."
+msgid ""
+"A palindromic number remains the same when its digits are reversed (e.g.: "
+"2112)."
+msgstr ""
+"Palindromsko Åtevilo je Åtevilo, ki se ob obraÄanju Åtevilk ne spremeni (na "
+"primer: 2112)."
 
 #: ../data/games.xml.h:38
 msgid "[rslt_a] and [rslt_b]"
 msgstr "[rslt_a] in [rslt_b]"
 
 #: ../data/games.xml.h:39
-msgid "From year 1000 to year 10000, palindrome years occur at 110 year intervals except for the end of each millennium that occur at a 11 years interval."
-msgstr "Palindromska leta se med letom 1000 in 10000 pojavijo vsakih 110 let razen na koncu vsakega tisoÄletja, ko se pojavijo vsakih 11 let."
+msgid ""
+"From year 1000 to year 10000, palindrome years occur at 110 year intervals "
+"except for the end of each millennium that occur at a 11 years interval."
+msgstr ""
+"Palindromska leta se med letom 1000 in 10000 pojavijo vsakih 110 let razen "
+"na koncu vsakega tisoÄletja, ko se pojavijo vsakih 11 let."
 
 #: ../data/games.xml.h:40
 msgid "Dartboard"
 msgstr "TarÄa za pikado"
 
 #: ../data/games.xml.h:41
-msgid "On the dartboard below, where would you need to throw the darts to add 120 points in 5 throws? Answer using a list of numbers (e.g.: 4, 5, 6, 3, 2)"
-msgstr "Kam morate zadeti tarÄo za pikado spodaj, da v 5 metih dobite 120 toÄk? Odgovorite z uporabo seznama Åtevilk (na primer: 4, 5, 6, 3, 2)."
+msgid ""
+"On the dartboard below, where would you need to throw the darts to add 120 "
+"points in 5 throws? Answer using a list of numbers (e.g.: 4, 5, 6, 3, 2)"
+msgstr ""
+"Kam morate zadeti tarÄo za pikado spodaj, da v 5 metih dobite 120 toÄk? "
+"Odgovorite z uporabo seznama Åtevilk (na primer: 4, 5, 6, 3, 2)."
 
 #: ../data/games.xml.h:42
 msgid "Only 3 of the 4 numbers in the dartboard are used to add 120 points."
@@ -190,46 +246,82 @@ msgstr "Samo 3 od 4 Åtevil morate uporabiti, da dobite 120 toÄk."
 msgid "Horse race"
 msgstr "Konjska dirka"
 
-#: ../data/games.xml.h:44
-#: ../tools/GameXmlGetString.cs:65
-msgid "In a horse race there are people and horses. You count [eyes] eye and [legs] leg. How many horses are present?"
-msgid_plural "In a horse race there are people and horses. You count [eyes] eyes and [legs] legs. How many horses are present?"
-msgstr[0] "Na konjski dirki so ljudje in konji. NaÅteti je mogoÄe [eyes] oÄi in [legs] nog. Koliko je konj na dirki?"
-msgstr[1] "Na konjski dirki so ljudje in konji. NaÅteti je mogoÄe [eyes] oÄi in [legs] nogo. Koliko je konj na dirki?"
-msgstr[2] "Na konjski dirki so ljudje in konji. NaÅteti je mogoÄe [eyes] oÄi in [legs] nogi. Koliko je konj na dirki?"
-msgstr[3] "Na konjski dirki so ljudje in konji. NaÅteti je mogoÄe [eyes] oÄi in [legs] noge. Koliko je konj na dirki?"
+#: ../data/games.xml.h:44 ../tools/GameXmlGetString.cs:65
+msgid ""
+"In a horse race there are people and horses. You count [eyes] eye and [legs] "
+"leg. How many horses are present?"
+msgid_plural ""
+"In a horse race there are people and horses. You count [eyes] eyes and "
+"[legs] legs. How many horses are present?"
+msgstr[0] ""
+"Na konjski dirki so ljudje in konji. NaÅteti je mogoÄe [eyes] oÄi in [legs] "
+"nog. Koliko je konj na dirki?"
+msgstr[1] ""
+"Na konjski dirki so ljudje in konji. NaÅteti je mogoÄe [eyes] oÄi in [legs] "
+"nogo. Koliko je konj na dirki?"
+msgstr[2] ""
+"Na konjski dirki so ljudje in konji. NaÅteti je mogoÄe [eyes] oÄi in [legs] "
+"nogi. Koliko je konj na dirki?"
+msgstr[3] ""
+"Na konjski dirki so ljudje in konji. NaÅteti je mogoÄe [eyes] oÄi in [legs] "
+"noge. Koliko je konj na dirki?"
 
 #: ../data/games.xml.h:45
-msgid "Every person has two legs and every horse four (2 * [men] + [horses] * 4). Every person and every horse have also two eyes (2 * [men] + 2 * [horses])."
-msgstr "Vsaka oseba in dve nogi in vsak konj ima Åtiri. Skupno Åtevilo nog je zato (2 * [men] + [horses] * 4). Vsaka oseba in vsak konj ima dve oÄesi. Skupno Åtevilo oÄi je (2 * [men] + 2 * [horses])."
+msgid ""
+"Every person has two legs and every horse four (2 * [men] + [horses] * 4). "
+"Every person and every horse have also two eyes (2 * [men] + 2 * [horses])."
+msgstr ""
+"Vsaka oseba in dve nogi in vsak konj ima Åtiri. Skupno Åtevilo nog je zato "
+"(2 * [men] + [horses] * 4). Vsaka oseba in vsak konj ima dve oÄesi. Skupno "
+"Åtevilo oÄi je (2 * [men] + 2 * [horses])."
 
 #: ../data/games.xml.h:46
 msgid "Lever"
 msgstr "RoÄica"
 
 #: ../data/games.xml.h:47
-msgid "How much weight is needed at the point indicated by the question mark to balance the lever?"
-msgstr "KakÅna teÅa mora biti na toÄki, ki jo nakazuje vpraÅaj, za uravnoteÅenje roÄice? "
+msgid ""
+"How much weight is needed at the point indicated by the question mark to "
+"balance the lever?"
+msgstr ""
+"KakÅna teÅa mora biti na toÄki, ki jo nakazuje vpraÅaj, za uravnoteÅenje "
+"roÄice? "
 
 #: ../data/games.xml.h:48
-msgid "Consider the sentence attributed to Archimedes: 'Give me a lever long enough and a place to stand and I can move the Earth'."
-msgstr "Razmislite o stavku, ki ga pripisujejo Arhimedu: 'Dajte mi vzvod in oporno toÄko, in premaknil bom Zemljo'."
+msgid ""
+"Consider the sentence attributed to Archimedes: 'Give me a lever long enough "
+"and a place to stand and I can move the Earth'."
+msgstr ""
+"Razmislite o stavku, ki ga pripisujejo Arhimedu: 'Dajte mi vzvod in oporno "
+"toÄko, in premaknil bom Zemljo'."
 
 #: ../data/games.xml.h:49
-msgid "A lever is in equilibrium when the objects placed on it are at a distances reciprocally proportional to their weights."
-msgstr "Vzvod je v ravnoteÅju takrat, ko so razdalji predmetov na njem medsebojno sorazmerni z njihovo teÅo."
+msgid ""
+"A lever is in equilibrium when the objects placed on it are at a distances "
+"reciprocally proportional to their weights."
+msgstr ""
+"Vzvod je v ravnoteÅju takrat, ko so razdalji predmetov na njem medsebojno "
+"sorazmerni z njihovo teÅo."
 
 #: ../data/games.xml.h:50
 msgid "Multiple number"
 msgstr "VeÄkratna Åtevila"
 
 #: ../data/games.xml.h:51
-msgid "Which two numbers of the list below are both multiple of [num_x] and [num_y]? [option_answers]"
-msgstr "Kateri par Åtevil na seznamu spodaj je veÄkratnik tako [num_x] in [num_y]? [option_answers]"
+msgid ""
+"Which two numbers of the list below are both multiple of [num_x] and "
+"[num_y]? [option_answers]"
+msgstr ""
+"Kateri par Åtevil na seznamu spodaj je veÄkratnik tako [num_x] in [num_y]? "
+"[option_answers]"
 
 #: ../data/games.xml.h:52
-msgid "A multiple is a number that may be divided by another number with no remainder. For example, 10, 15 and 25 are multiples of 5."
-msgstr "VeÄkratnik je Åtevilo, ki ga je mogoÄe deliti z drugim Åtevilom brez ostanka. Na primer, 10, 15 in 25 so veÄkratniki Åtevila 5."
+msgid ""
+"A multiple is a number that may be divided by another number with no "
+"remainder. For example, 10, 15 and 25 are multiples of 5."
+msgstr ""
+"VeÄkratnik je Åtevilo, ki ga je mogoÄe deliti z drugim Åtevilom brez "
+"ostanka. Na primer, 10, 15 in 25 so veÄkratniki Åtevila 5."
 
 #: ../data/games.xml.h:53
 #: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesMultipleOptions.cs:102
@@ -285,8 +377,14 @@ msgstr "Avtomobili v mestu"
 
 #: ../data/games.xml.h:63
 #, no-c-format
-msgid "In a small town, [all_cars]% of the inhabitants have a car and [males_cars]% have a car and are males. What percentage of the population are females and have a car? [option_answers]"
-msgstr "V majhnem mestu ima [all_cars]% prebivalcev avto od tega je [males_cars]% moÅkih. KolikÅen odstotek od skupnih prebivalcev so Åenske z avtomobili? [option_answers]"
+msgid ""
+"In a small town, [all_cars]% of the inhabitants have a car and [males_cars]% "
+"have a car and are males. What percentage of the population are females and "
+"have a car? [option_answers]"
+msgstr ""
+"V majhnem mestu ima [all_cars]% prebivalcev avto od tega je [males_cars]% "
+"moÅkih. KolikÅen odstotek od skupnih prebivalcev so Åenske z avtomobili? "
+"[option_answers]"
 
 #: ../data/games.xml.h:65
 #, no-c-format
@@ -310,16 +408,24 @@ msgstr "[option_prefix] [option_d]%"
 
 #: ../data/games.xml.h:73
 #, no-c-format
-msgid "[females_cars]% ([all_cars] - [males_cars]) of the inhabitants are women and have a car."
-msgstr "[females_cars]% ([all_cars] - [males_cars]) prebivalcev so Åenske, ki imajo avtomobile."
+msgid ""
+"[females_cars]% ([all_cars] - [males_cars]) of the inhabitants are women and "
+"have a car."
+msgstr ""
+"[females_cars]% ([all_cars] - [males_cars]) prebivalcev so Åenske, ki imajo "
+"avtomobile."
 
 #: ../data/games.xml.h:74
 msgid "Compare variables"
 msgstr "Primerjaj spremnljivke"
 
 #: ../data/games.xml.h:75
-msgid "If p &lt; x &lt; q and r &lt; y &lt; s and you know that x &lt; y is true, which of the following options is correct? [option_answers]"
-msgstr "p &lt; x &lt; q in r &lt; y &lt; s. Veste, da je x &gt; y prav. Katera od naslednjih moÅnosti je pravilna? [option_answers]"
+msgid ""
+"If p &lt; x &lt; q and r &lt; y &lt; s and you know that x &lt; y is true, "
+"which of the following options is correct? [option_answers]"
+msgstr ""
+"p &lt; x &lt; q in r &lt; y &lt; s. Veste, da je x &gt; y prav. Katera od "
+"naslednjih moÅnosti je pravilna? [option_answers]"
 
 #: ../data/games.xml.h:76
 msgid "[option_prefix] s > p"
@@ -339,11 +445,17 @@ msgstr "[option_prefix] q = s"
 
 #: ../data/games.xml.h:80
 msgid "If x &lt; y, then p &lt; x &lt; y &lt; s so s &gt; p is true."
-msgstr "Äe je x &lt; y, potem je p &lt; x &lt; y &lt; s. Zato je s &gt; p pravilna izjava."
+msgstr ""
+"Äe je x &lt; y, potem je p &lt; x &lt; y &lt; s. Zato je s &gt; p pravilna "
+"izjava."
 
 #: ../data/games.xml.h:81
-msgid "If p &lt; x &lt; q and r &lt; y &lt; s and you know that x &gt; y is true, which of the following options is correct? [option_answers]"
-msgstr "p &lt; x &lt; q in r &lt; y &lt; s. Veste, da je x &gt; y res. Katera od naslednjih moÅnosti je pravilna? [option_answers]"
+msgid ""
+"If p &lt; x &lt; q and r &lt; y &lt; s and you know that x &gt; y is true, "
+"which of the following options is correct? [option_answers]"
+msgstr ""
+"p &lt; x &lt; q in r &lt; y &lt; s. Veste, da je x &gt; y res. Katera od "
+"naslednjih moÅnosti je pravilna? [option_answers]"
 
 #: ../data/games.xml.h:82
 msgid "[option_prefix] r < q"
@@ -351,15 +463,21 @@ msgstr "[option_prefix] r < q"
 
 #: ../data/games.xml.h:83
 msgid "If x &gt; y, then r &lt; y &lt; x &lt; q, so r &lt; q is true."
-msgstr "Äe je x &gt; y, potem je r &lt; y &lt; x &lt; 1. Zato je r &lt; q pravilna izjava."
+msgstr ""
+"Äe je x &gt; y, potem je r &lt; y &lt; x &lt; 1. Zato je r &lt; q pravilna "
+"izjava."
 
 #: ../data/games.xml.h:84
 msgid "Odd number"
 msgstr "Liho Åtevilo"
 
 #: ../data/games.xml.h:85
-msgid "Given two integer numbers x and y, if x is even and y odd, which of the following expressions gives always an odd result? [option_answers]"
-msgstr "Imate Åtevili x in y in x je vedno sod in y je vedno lih. Kateri od naslednjih izrazov vam bo vedno dal lih rezultat? [option_answers]"
+msgid ""
+"Given two integer numbers x and y, if x is even and y odd, which of the "
+"following expressions gives always an odd result? [option_answers]"
+msgstr ""
+"Imate Åtevili x in y in x je vedno sod in y je vedno lih. Kateri od "
+"naslednjih izrazov vam bo vedno dal lih rezultat? [option_answers]"
 
 #: ../data/games.xml.h:86
 msgid "[option_prefix] 2x + y"
@@ -378,8 +496,13 @@ msgid "[option_prefix] (x - y) * 2"
 msgstr "[option_prefix] (x - y) * 2"
 
 #: ../data/games.xml.h:90
-msgid "Multiplication of two even numbers always produces an even number, so x multiplied by 2 is even. Adding an odd number (y) to that even number always produces an odd number."
-msgstr "Ker je s sodimi Åtevili vedno da sodo Åtevilo, zato je x pomnoÅen z 2 sod. Dodajanje lihega Åtevila (y) sodemu vedno da liho Åtevilo."
+msgid ""
+"Multiplication of two even numbers always produces an even number, so x "
+"multiplied by 2 is even. Adding an odd number (y) to that even number always "
+"produces an odd number."
+msgstr ""
+"Ker je s sodimi Åtevili vedno da sodo Åtevilo, zato je x pomnoÅen z 2 sod. "
+"Dodajanje lihega Åtevila (y) sodemu vedno da liho Åtevilo."
 
 #: ../data/games.xml.h:91
 msgid "Warehouse"
@@ -405,14 +528,31 @@ msgstr "[option_prefix] [answer_d]"
 msgid "Two trucks"
 msgstr "Dva tovornjaka"
 
-#: ../data/games.xml.h:97
-#: ../tools/GameXmlGetString.cs:81
-msgid "You have two trucks that have a total weight of [add] unit. If the lighter truck weights 15 units less that half of the weight of the heavier truck, what is the weight of the lighter truck? [option_answers]"
-msgid_plural "You have two trucks that have a total weight of [add] units. If the lighter truck weights 15 units less that half of the weight of the heavier truck, what is the weight of the lighter truck? [option_answers]"
-msgstr[0] "Imate dva tovornjaka, ki imata skupno maso [add] enot. Koliko tehta laÅji tovornjak, Äe tehta 15 enot manj kot polovica teÅjega tovornjaka? [option_answers]"
-msgstr[1] "Imate dva tovornjaka, ki imata skupno maso [add] enoto. Koliko tehta laÅji tovornjak, Äe tehta 15 enot manj kot polovica teÅjega tovornjaka? [option_answers]"
-msgstr[2] "Imate dva tovornjaka, ki imata skupno maso [add] enoti. Koliko tehta laÅji tovornjak, Äe tehta 15 enot manj kot polovica teÅjega tovornjaka? [option_answers]"
-msgstr[3] "Imate dva tovornjaka, ki imata skupno maso [add] enote. Koliko tehta laÅji tovornjak, Äe tehta 15 enot manj kot polovica teÅjega tovornjaka? [option_answers]"
+#: ../data/games.xml.h:97 ../tools/GameXmlGetString.cs:81
+msgid ""
+"You have two trucks that have a total weight of [add] unit. If the lighter "
+"truck weights 15 units less that half of the weight of the heavier truck, "
+"what is the weight of the lighter truck? [option_answers]"
+msgid_plural ""
+"You have two trucks that have a total weight of [add] units. If the lighter "
+"truck weights 15 units less that half of the weight of the heavier truck, "
+"what is the weight of the lighter truck? [option_answers]"
+msgstr[0] ""
+"Imate dva tovornjaka, ki imata skupno maso [add] enot. Koliko tehta laÅji "
+"tovornjak, Äe tehta 15 enot manj kot polovica teÅjega tovornjaka? "
+"[option_answers]"
+msgstr[1] ""
+"Imate dva tovornjaka, ki imata skupno maso [add] enoto. Koliko tehta laÅji "
+"tovornjak, Äe tehta 15 enot manj kot polovica teÅjega tovornjaka? "
+"[option_answers]"
+msgstr[2] ""
+"Imate dva tovornjaka, ki imata skupno maso [add] enoti. Koliko tehta laÅji "
+"tovornjak, Äe tehta 15 enot manj kot polovica teÅjega tovornjaka? "
+"[option_answers]"
+msgstr[3] ""
+"Imate dva tovornjaka, ki imata skupno maso [add] enote. Koliko tehta laÅji "
+"tovornjak, Äe tehta 15 enot manj kot polovica teÅjega tovornjaka? "
+"[option_answers]"
 
 #: ../data/games.xml.h:98
 msgid "The heavier truck weights [heavier] and the lighter [lighter]."
@@ -423,8 +563,12 @@ msgid "Family relations"
 msgstr "DruÅinske povezave"
 
 #: ../data/games.xml.h:100
-msgid "John's father's sister's sister-in-law is also? Do not assume that John has any relative that has not been mentioned. [option_answers]"
-msgstr "Svakinja sestre Janezovega oÄeta je tudi? Predpostavljajte da ima Janez samo omenjene sorodnike. [option_answers]"
+msgid ""
+"John's father's sister's sister-in-law is also? Do not assume that John has "
+"any relative that has not been mentioned. [option_answers]"
+msgstr ""
+"Svakinja sestre Janezovega oÄeta je tudi? Predpostavljajte da ima Janez samo "
+"omenjene sorodnike. [option_answers]"
 
 #: ../data/games.xml.h:101
 msgid "[option_prefix] His mother"
@@ -448,12 +592,17 @@ msgid "His mother"
 msgstr "Njegova mati"
 
 #: ../data/games.xml.h:106
-msgid "The sister's sister-in-law is John's father's wife, that is, John's mother."
+msgid ""
+"The sister's sister-in-law is John's father's wife, that is, John's mother."
 msgstr "Sestrina svakinja je mati Janezovega oÄeta, torej Janezova mati."
 
 #: ../data/games.xml.h:107
-msgid "John's mother's brother's brother-in-law is also? Do not assume that John has any relative that has not been mentioned. [option_answers]"
-msgstr "Zet brata Janezove matere je tudi? Predpostavljajte, da ima Janez samo omenjene sorodnike. [option_answers]"
+msgid ""
+"John's mother's brother's brother-in-law is also? Do not assume that John "
+"has any relative that has not been mentioned. [option_answers]"
+msgstr ""
+"Zet brata Janezove matere je tudi? Predpostavljajte, da ima Janez samo "
+"omenjene sorodnike. [option_answers]"
 
 #: ../data/games.xml.h:108
 msgid "[option_prefix] His father"
@@ -469,7 +618,9 @@ msgid "His father"
 msgstr "Njegov oÄe"
 
 #: ../data/games.xml.h:111
-msgid "The brother's brother-in-law is John's mother's husband, that is, John's father."
+msgid ""
+"The brother's brother-in-law is John's mother's husband, that is, John's "
+"father."
 msgstr "Bratov svak je moÅ Janezove matere, to je Janezov oÄe."
 
 #: ../data/games.xml.h:112
@@ -477,15 +628,18 @@ msgid "Third number"
 msgstr "Tretje Åtevilo"
 
 #: ../data/games.xml.h:113
-msgid "The average of three numbers is [three]. The average of two of these numbers is [two]. What is the third number? [option_answers]"
-msgstr "PovpreÄje treh Åtevil je [three]. PovpreÄje dveh od teh Åtevil je [two]. Katero je tretje Åtevilo? [option_answers]"
+msgid ""
+"The average of three numbers is [three]. The average of two of these numbers "
+"is [two]. What is the third number? [option_answers]"
+msgstr ""
+"PovpreÄje treh Åtevil je [three]. PovpreÄje dveh od teh Åtevil je [two]. "
+"Katero je tretje Åtevilo? [option_answers]"
 
 #: ../data/games.xml.h:114
 msgid "It is the result of the operation: ([three] * 3) - ([two] * 2)."
 msgstr "Je rezultat izraÄuna ([three] * 3) - ([two] * 2)."
 
-#: ../data/gbrainy.desktop.in.h:1
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:1
+#: ../data/gbrainy.desktop.in.h:1 ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:1
 msgid "gbrainy"
 msgstr "gbrainy"
 
@@ -494,8 +648,12 @@ msgid "Game"
 msgstr "Igra"
 
 #: ../data/gbrainy.desktop.in.h:3
-msgid "Play games that challenge your logic, verbal, calculation and memory abilities"
-msgstr "Igrajte igre ki izzivajo vaÅe besedne sposobnosti, sposobnosti miselnega raÄunanja, logike in pomnjenja"
+msgid ""
+"Play games that challenge your logic, verbal, calculation and memory "
+"abilities"
+msgstr ""
+"Igrajte igre ki izzivajo vaÅe besedne sposobnosti, sposobnosti miselnega "
+"raÄunanja, logike in pomnjenja"
 
 #: ../data/themes/themes.xml.h:1
 msgid "Classic"
@@ -704,1327 +862,1451 @@ msgstr "Agorafobija"
 msgid "Which of the following words does not belong in this group?"
 msgstr "Katera od naslednjih besed ne spada v to skupino?"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:56
+#. Translator: As a noun
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:57
 msgid "Violin"
 msgstr "Violina"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:57
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:58
 msgid "Bassoon"
 msgstr "Fagot"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:58
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:59
 msgid "Flute"
 msgstr "Flavta"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:59
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:60
 msgid "Oboe"
 msgstr "Oboa"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:60
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:61
 msgid "It is the only one that is not a woodwind instrument."
 msgstr "IÅÄemo edini inÅtrument, ki ni leseno pihalo."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:61
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:62
 msgid "What is a 'halberd'?"
 msgstr "Kaj je 'helebarda'?"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:62
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:63
 msgid "Weapon"
 msgstr "OroÅje"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:63
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:64
 msgid "Flower"
 msgstr "Cvetlica"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:64
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:65
 msgid "Fish"
 msgstr "Riba"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:65
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:66
 msgid "Sport"
 msgstr "Åport"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:66
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:67
 msgid "Fossil"
 msgstr "Fosil"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:67
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:68
 msgid "Portico"
 msgstr "Atrij"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:68
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:69
 msgid "Column"
 msgstr "Steber"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:69
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:70
 msgid "Attic"
 msgstr "PodstreÅje"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:70
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:71
 msgid "It is the only one that is not related to architecture."
 msgstr "IÅÄemo edino moÅnost, ki ni povezana z arhitekturo."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:71
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:72
 msgid "Kilometer"
 msgstr "Kilometer"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:72
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:73
 msgid "Hectogram"
 msgstr "Hektogram"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:73
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:74
 msgid "Liter"
 msgstr "Liter"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:74
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:75
 msgid "Gallon"
 msgstr "Galona"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:75
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:76
 msgid "It is the only unit that does not belong to the metric system."
 msgstr "IÅÄemo edino enoto, ki ne spada v metriÄni sistem."
 
 #. Translators: refers to the fruit
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:77
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:78
 msgid "Orange"
 msgstr "PomaranÄa"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:78
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:79
 msgid "Apple"
 msgstr "Jabolko"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:79
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:80
 msgid "Grape"
 msgstr "Grenivka"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:80
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:81
 msgid "Potato"
 msgstr "Krompir"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:81
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:82
 msgid "It is the only one that is not a fruit."
 msgstr "IÅÄemo edino Åivilo, ki ni sadje."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:82
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:83
 msgid "Turtle"
 msgstr "Åelva"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:83
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:84
 msgid "Crocodile"
 msgstr "Krokodil"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:84
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:85
 msgid "Lizard"
 msgstr "KuÅÄar"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:85
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:86
 msgid "Frog"
 msgstr "Åaba"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:86
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:87
 msgid "It is the only one that is not a reptile and also does not have a tail."
 msgstr "IÅÄemo edino Åival, ki ni plazilec in tudi nima repa."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:87
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:88
 msgid "Tiger"
 msgstr "Tiger"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:88
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:89
 msgid "Hyena"
 msgstr "Hijena"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:89
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:90
 msgid "Wolf"
 msgstr "Volk"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:90
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:91
 msgid "Deer"
 msgstr "Srna"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:91
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:92
 msgid "It is the only one that is not a carnivore."
 msgstr "IÅÄemo edino Åival, ki ni mesojeda."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:92
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:93
 msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'hedonism'?"
 msgstr "Katera od naslednjih besed je pomensko najbliÅje pojmu 'hedonizem'?"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:93
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:94
 msgid "Pleasure"
 msgstr "UÅitek"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:94
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:95
 msgid "Pain"
 msgstr "BoleÄina"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:95
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:96
 msgid "Collectivism"
 msgstr "Kolektivizem"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:96
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:97
 msgid "Abstinence"
 msgstr "Abstinenca"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:97
-msgid "The ethical doctrine holding that only what is pleasant is an intrinsic good."
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:98
+msgid ""
+"The ethical doctrine holding that only what is pleasant is an intrinsic good."
 msgstr "EtiÄna doktrina, ki trdi da je dobro le tisto, kar je prijetno."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:98
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:99
 msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'asceticism'?"
 msgstr "Katera od naslednjih besed je pomensko najbliÅje pojmu 'asketizem'?"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:99
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:100
 msgid "Positivism"
 msgstr "Pozitivizem"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:100
-msgid "The practice of austere self-discipline in order to achieve a higher or spiritual idea."
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:101
+msgid ""
+"The practice of austere self-discipline in order to achieve a higher or "
+"spiritual idea."
 msgstr "Izvajanje trde samodiscipline za doseganje viÅjih ali duhovnih ciljev."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:101
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:102
 msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'oxymoron'?"
-msgstr "Katera od naslednjih besed je pomensko najbliÅje pojmu 'bistroumni nesmisel (oksimoron)'?"
+msgstr ""
+"Katera od naslednjih besed je pomensko najbliÅje pojmu 'bistroumni nesmisel "
+"(oksimoron)'?"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:102
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:103
 msgid "Contradictory"
 msgstr "NasprotujoÄe si"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:103
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:104
 msgid "Synonym"
 msgstr "Sopomenka"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:104
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:105
 msgid "Related"
 msgstr "Povezano"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:105
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:106
 msgid "Ironic"
 msgstr "IroniÄno"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:106
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:107
 msgid "A figure of speech that combines contradicting terms."
 msgstr "Besedni izraz, ki vsebuje nasprotujoÄa si izraza."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:107
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:108
 msgid "Lentils"
 msgstr "LeÄa"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:108
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:109
 msgid "Wheat"
 msgstr "PÅenica"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:109
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:110
 msgid "Corn"
 msgstr "Koruza"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:110
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:111
 msgid "Rice"
 msgstr "RiÅ"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:111
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:112
 msgid "It is the only one that is not a cereal."
 msgstr "IÅÄemo edino rastlino, ki ni Åitarica."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:112
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:113
 msgid "Onion"
 msgstr "Äebula"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:113
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:114
 msgid "Mango"
 msgstr "Mango"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:114
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:115
 msgid "Lychee"
 msgstr "LiÄi"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:115
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:116
 msgid "Olive"
 msgstr "Oliva"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:116
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:117
 msgid "Carbon"
 msgstr "Ogljik"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:117
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:118
 msgid "Sodium"
 msgstr "Natrij"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:118
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:119
 msgid "Titanium"
 msgstr "Titan"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:119
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:120
 msgid "Zinc"
 msgstr "Cink"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:120
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:121
 msgid "It is the only one that is not a metal."
 msgstr "IÅÄemo edini element, ki ni kovina."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:121
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:122
 msgid "Cardiology"
 msgstr "Kardiologija"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:122
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:123
 msgid "Hematology"
 msgstr "Hematologija"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:123
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:124
 msgid "Psychiatry"
 msgstr "Psihiatrija"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:124
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:125
 msgid "Paleontology"
 msgstr "Paleontologija"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:125
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:126
 msgid "It is the only one that is not a medical specialty."
 msgstr "IÅÄemo edino vedo, ki ni specializacija medicinskih ved."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:126
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:127
 msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'negligent'?"
 msgstr "Katera od naslednjih besed je pomensko najbliÅje pojmu 'malomaren'?"
 
 #. Translator: Used as an adjective in English. Possible answer to: Which of the following words is closest to the meaning of 'negligent'
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:128
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:129
 msgid "Careless"
 msgstr "Nepreviden"
 
 #. Translator: Used as an adjective in English. Possible answer to: Which of the following words is closest to the meaning of 'negligent'
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:130
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:131
 msgid "Friendly"
 msgstr "Prijazno"
 
 #. Translator: Used as an adjective in English. Possible answer to: Which of the following words is closest to the meaning of 'negligent'
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:132
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:133
 msgid "Polite"
 msgstr "Vljudno"
 
 #. Translator: Used as an adjective in English. Possible answer to: Which of the following words is closest to the meaning of 'negligent'
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:134
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:135
 msgid "Angry"
 msgstr "Jezen"
 
 #. Translator: definition of negligent
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:136
-msgid "It is the failure to take such care as may be rightfully or reasonably expected."
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:137
+msgid ""
+"It is the failure to take such care as may be rightfully or reasonably "
+"expected."
 msgstr "Pomanjkanje previdnosti kot bi bilo prav ali razumno priÄakovati."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:137
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:138
 msgid "Regular"
 msgstr "ObiÄajno"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:138
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:139
 msgid "Occasional"
 msgstr "ObÄasno"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:139
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:140
 msgid "Exceptional"
 msgstr "Izjemno"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:140
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:141
 msgid "Rare"
 msgstr "Redko"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:141
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:142
 msgid "The other words have the connotation of not occurring frequently."
 msgstr "Vse druge besede pomenijo, da se dogodek na zgodi pogosto."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:142
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:143
 msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'perplexing'?"
 msgstr "Katera od naslednjih besed je pomensko najbliÅje pojmu 'osupljajoÄ'?"
 
 #. Translator: As synonymous of 'perplexing'
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:144
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:145
 msgid "Confusing"
 msgstr "Zmeden"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:145
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:146
 msgid "Interesting"
 msgstr "Zanimivo"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:146
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:147
 msgid "Ordinary"
 msgstr "ObiÄajen"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:147
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:148
 msgid "Trivial"
 msgstr "Trivialno"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:148
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:149
 msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'unhappy'?"
 msgstr "Katera od naslednjih besed je pomensko najbliÅje pojmu 'nesreÄen'?"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:149
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:150
 msgid "Sad"
 msgstr "Åalosten"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:150
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:151
 msgid "Unpleasant"
 msgstr "Neprijetno"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:151
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:152
 msgid "Tears"
 msgstr "Solze"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:152
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:153
 msgid "Incredible"
 msgstr "Neverjeten"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:153
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:154
 msgid "Famous"
 msgstr "Slaven"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:154
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:155
 msgid "Acclaimed"
 msgstr "Priznan"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:155
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:156
 msgid "Celebrated"
 msgstr "Praznovan"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:156
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:157
 msgid "The other words have the meaning of distinguished."
 msgstr "Vse druge besede pomenijo ugleden."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:157
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:158
 msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'specific'?"
 msgstr "Katera od naslednjih besed je pomensko najbliÅje pojmu 'specifiÄen'?"
 
 #. Translator: Pertaining to a single or specific person or thing
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:159
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:160
 msgid "Particular"
 msgstr "Podroben"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:160
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:161
 msgid "Obvious"
 msgstr "OÄiten"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:161
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:162
 msgid "Generic"
 msgstr "SploÅno"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:162
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:163
 msgid "Plate"
 msgstr "kroÅnik"
 
 #. Translator: As a noun
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:164
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:165
 msgid "Bottle"
 msgstr "steklenica"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:165
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:166
 msgid "Amphora"
 msgstr "amfora"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:166
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:167
 msgid "Bowl"
 msgstr "skleda"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:167
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:168
 msgid "It is the only one that is not used to storage liquids."
 msgstr "IÅÄemo edini predmet, ki se ne uporablja za shranjevanje tekoÄin."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:168
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:169
 msgid "Walnut"
 msgstr "oreh"
 
 #. Translator: In reference to the nut
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:170
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:171
 msgid "Macadamia"
 msgstr "makadamija"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:171
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:172
 msgid "Chestnut"
 msgstr "kostanj"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:172
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:173
 msgid "It is the only one that is not a nut."
 msgstr "IÅÄemo edini plod, ki ni oreh."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:173
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:174
 msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'acclaim'?"
 msgstr "Katera od naslednjih besed je pomensko najbliÅje pojmu 'pohvala'?"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:174
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:175
 msgid "Applause"
 msgstr "glasno ploskanje"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:175
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:176
 msgid "Commendation"
 msgstr "priznanje"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:176
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:177
 msgid "Citation"
 msgstr "Navedek"
 
 #. Translator: As a noun (call upon a spirit by invocation)
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:178
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:179
 msgid "Conjure"
 msgstr "priklic"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:179
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:180
 msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'grief'?"
 msgstr "Katera od naslednjih besed je pomensko najbliÅje pojmu 'Åalovanje'?"
 
 #. Translator: As a noun
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:181
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:182
 msgid "Lament"
 msgstr "objokovanje"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:182
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:183
 msgid "Fraud"
 msgstr "prevara"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:183
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:184
 msgid "Intolerance"
 msgstr "nestrpnost"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:184
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:185
 msgid "Risk"
 msgstr "Tveganje"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:185
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:186
 msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'phlegmatic'?"
-msgstr "Katera od naslednjih besed je pomensko najbliÅje pojmu 'flegmatiÄnost'?"
+msgstr ""
+"Katera od naslednjih besed je pomensko najbliÅje pojmu 'flegmatiÄnost'?"
 
 #. Translator: Used as an adjective in English
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:187
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:188
 msgid "Calm"
 msgstr "Miren"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:188
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:189
 msgid "Authentic"
 msgstr "pristnost"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:189
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:190
 msgid "Clever"
 msgstr "Brihten"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:190
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:191
 msgid "Tense"
 msgstr "napetost"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:191
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:192
 msgid "Concert"
 msgstr "Koncert"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:192
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:193
 msgid "Satire"
 msgstr "satira"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:193
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:194
 msgid "Proverb"
 msgstr "pregovor"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:194
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:195
 msgid "Epigram"
 msgstr "Epigram"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:195
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:196
 msgid "It is the only one that is not related to literature."
 msgstr "IÅÄemo edino moÅnost, ki ni povezana z literaturo."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:196
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:197
 msgid "Curve"
 msgstr "Krivulja"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:197
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:198
 msgid "Cathetus"
 msgstr "kateta"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:198
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:199
 msgid "Hypotenuse"
 msgstr "hipotenuza"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:199
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:200
 msgid "Trigonometry"
 msgstr "Trigonometrija"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:200
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:201
 msgid "It is the only one that is not related with triangles."
 msgstr "IÅÄemo edino moÅnost, ki ni povezana s trikotniki."
 
 #. Translator: As a noun
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:202
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:203
 msgid "Necklace"
 msgstr "ogrlica"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:203
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:204
 msgid "Candelabra"
 msgstr "sveÄnik"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:204
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:205
 msgid "Lantern"
 msgstr "svetilka"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:205
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:206
 msgid "Lamp"
 msgstr "Svetilka"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:206
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:207
 msgid "It is the only one that does not produce light."
 msgstr "IÅÄemo edini predmet, ki ne sveti."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:207
+#. Translator: As a noun
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:209
+msgid "Shield"
+msgstr "ÅÄit"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:210
+msgid "Helmet"
+msgstr "Äelada"
+
+#. Translator: As a noun
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:212
+msgid "Armor"
+msgstr "Oklep"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:213
+msgid "Crossbow"
+msgstr "Lok"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:214
+msgid "It is the only one that is not used for protection."
+msgstr "Edini predmet, ki ni uporabljen za zaÅÄito."
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:215
+msgid "Monolith"
+msgstr "Monolit"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:216
+msgid "Granite"
+msgstr "Granit"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:217
+msgid "Rock"
+msgstr "Kamen"
+
+#. Translator: As a noun
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:219
+msgid "Tree"
+msgstr "Drevo"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:220
+msgid "It is the only one that is not related to rocks."
+msgstr "Edini predmet, ki ni povezan s kamninami."
+
+#. Translator: As a noun
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:222
+msgid "Carrot"
+msgstr "Korenje"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:223
+msgid "Beet"
+msgstr "Pesa"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:224
+msgid "Radish"
+msgstr "Redkvica"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:225
+msgid "Tomato"
+msgstr "ParadiÅnik"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:226
+msgid "It is the only one that does not have roots."
+msgstr "Edini predmet, ki nima korenin."
+
+#. Translator: Organ as a musical instrument
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:228
+msgid "Organ"
+msgstr "Orgle"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:229
+msgid "Piano"
+msgstr "Klavir"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:230
+msgid "Accordion"
+msgstr "Harmonika"
+
+#. Translator: 'keys' as the ones found in a keyboard
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:232
+msgid "It is the only instrument that does not have keys."
+msgstr "Je edini inÅtrument, ki nima tipk."
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:233
 msgid "car / garage | plane"
 msgstr "avtomobil / garaÅa | letalo"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:208
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:234
 msgid "Hangar"
 msgstr "Hangar"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:209
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:235
 msgid "Airline"
 msgstr "Letalska druÅba"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:210
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:236
 msgid "Aircraft"
 msgstr "Letalo"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:211
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:237
 msgid "Bunker"
 msgstr "Bunker"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:212
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:238
 msgid "circle / semicircle | diameter"
 msgstr "krog / polkrog | premer"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:213
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:239
 msgid "Radius"
 msgstr "Polmer"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:214
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:240
 msgid "Chord"
 msgstr "Tetiva"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:215
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:241
 msgid "Tangent"
 msgstr "Tangenta"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:216
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:242
 msgid "Angle"
 msgstr "Kot"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:217
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:243
 msgid "The radius of a circle is half the diameter."
 msgstr "Polmer kroga je pol premera"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:218
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:244
 msgid "talk / yell | dislike"
 msgstr "govorjenje / dretje | ne marati"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:219
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:245
 msgid "Repugnance"
 msgstr "Neskladnost"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:220
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:246
 msgid "Offensive"
 msgstr "Napadalno"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:221
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:247
 msgid "Shame"
 msgstr "Sramota"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:222
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:248
 msgid "Ostentation"
 msgstr "RazkoÅna razstava"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:223
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:249
 msgid "write / pen | eat"
 msgstr "pisati / pero | jesti"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:224
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:250
 msgid "Fork"
 msgstr "Vilica"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:225
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:251
 msgid "Restaurant"
 msgstr "Restavracija"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:226
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:252
 msgid "Winery"
 msgstr "Vinarna"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:227
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:253
 msgid "Table"
 msgstr "Miza"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:228
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:254
 msgid "A pen is used to write and a fork is used to eat."
 msgstr "Pen se uporablja za pisanje in vilice se uporabljajo za hranjenje."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:229
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:255
 msgid "desert / oasis | sea"
 msgstr "puÅÄava / oaza | morje"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:230
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:256
 msgid "Island"
 msgstr "Otok"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:231
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:257
 msgid "River"
 msgstr "Reka"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:232
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:258
 msgid "Beach"
 msgstr "Obala"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:233
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:259
 msgid "Coast"
 msgstr "Obala"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:234
-msgid "An oasis is an isolated area of vegetation in a desert and an island is a piece of isolated land that is surrounded by water."
-msgstr "Oaza je izolirano podroÄje rastlinstva v puÅÄavi in otok je kos izolirane zemlje, ki jo obkroÅa voda."
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:260
+msgid ""
+"An oasis is an isolated area of vegetation in a desert and an island is a "
+"piece of isolated land that is surrounded by water."
+msgstr ""
+"Oaza je izolirano podroÄje rastlinstva v puÅÄavi in otok je kos izolirane "
+"zemlje, ki jo obkroÅa voda."
 
 #. Translators: letter refers to letter (in paper form)
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:236
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:262
 msgid "turtle / shell | letter"
 msgstr "Åelva / oklep | pismo"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:237
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:263
 msgid "Envelope"
 msgstr "Ovojnica"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:238
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:264
 msgid "Ink"
 msgstr "Ärnilo"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:239
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:265
 msgid "Printer"
 msgstr "Tiskalnik"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:240
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:266
 msgid "Cellulose"
 msgstr "Celuloza"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:241
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:267
 msgid "A turtle is inside a shell and a letter is inside an envelope."
 msgstr "Åelva je v oklepu in pismo je v ovojnici."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:242
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:268
 msgid "wine / grape | rum"
 msgstr "vino / grozd | rum"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:243
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:269
 msgid "Sugarcane"
 msgstr "Sladkorni trs"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:244
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:270
 msgid "Grain"
 msgstr "Zrna"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:245
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:271
 msgid "Sweet corn"
 msgstr "Sladka korzua"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:246
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:272
 msgid "horticulture / plants | ornithology"
 msgstr "hortikultura / rastline | ornitologija"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:247
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:273
 msgid "Birds"
 msgstr "Ptice"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:248
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:274
 msgid "Insects"
 msgstr "Insketti"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:249
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:275
 msgid "Amphibians"
 msgstr "DvoÅivke"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:250
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:276
 msgid "Fishes"
 msgstr "Ribe"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:251
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:277
 msgid "thankful / ingratitude | despotism"
 msgstr "hvaleÅnost / nehvaleÅnost | despotizem"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:252
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:278
 msgid "Democracy"
 msgstr "Demokracija"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:253
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:279
 msgid "Totalitarianism"
 msgstr "Totalitarizem"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:254
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:280
 msgid "Oligarchy"
 msgstr "Oligarhija"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:255
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:281
 msgid "Authority"
 msgstr "Avtoriteta"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:256
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:282
 msgid "pessimist / optimist | poor"
 msgstr "presimst / optimist | reven"
 
 #. Translators: Affluent as antonym of poor, that is, somebody that is rich
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:258
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:284
 msgid "Affluent"
 msgstr "Bogat"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:259
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:285
 msgid "Homeless"
 msgstr "Brez doma"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:260
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:286
 msgid "Property"
 msgstr "Lastnost"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:261
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:287
 msgid "Money"
 msgstr "Denar"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:262
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:288
 msgid "five / pentagon | ten"
 msgstr "pet / petkotnik | deset"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:263
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:289
 msgid "Decagon"
 msgstr "Desetkotnik"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:264
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:290
 msgid "Enneagram"
 msgstr "Zvezdni poligon"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:265
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:291
 msgid "Icosagon"
 msgstr "Dvajsetkotnik"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:266
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:292
 msgid "Decimal"
 msgstr "DesetiÅko"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:267
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:293
 msgid "parallel / meridian | longitude"
 msgstr "vzporednica /meridian | zemljepisna dolÅina"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:268
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:294
 msgid "Latitude"
 msgstr "Zemljepisna Åirina"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:269
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:295
 msgid "Solstice"
 msgstr "Solsticij"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:270
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:296
 msgid "Pole"
 msgstr "Pol"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:271
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:297
 msgid "Azimuth"
 msgstr "Azimut"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:272
-msgid "Parallel and longitude traverse from east to west while meridian and latitude traverse from north to south."
-msgstr "Vzporednice in zemljepisna dolÅina gresta od vhoda proti zahodu, meridian in zemljepisna Åirina gresta od severa proti jugu."
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:298
+msgid ""
+"Parallel and longitude traverse from east to west while meridian and "
+"latitude traverse from north to south."
+msgstr ""
+"Vzporednice in zemljepisna dolÅina gresta od vhoda proti zahodu, meridian in "
+"zemljepisna Åirina gresta od severa proti jugu."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:273
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:299
 msgid "art / gallery | drama"
 msgstr "umetnost / galerija | drama"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:274
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:300
 msgid "Theater"
 msgstr "GledaliÅÄe"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:275
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:301
 msgid "Museum"
 msgstr "Muzej"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:276
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:302
 msgid "Concert hall"
 msgstr "Koncertna dvorana"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:277
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:303
 msgid "Gym"
 msgstr "Telovadnica"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:278
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:304
 msgid "hunter / rifle | photographer"
 msgstr "lovec / puÅka | fotograf"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:279
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:305
 msgid "Camera"
 msgstr "Fotoaparat"
 
 #. Translators: tripod as used is photography
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:281
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:307
 msgid "Tripod"
 msgstr "TrinoÅnik"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:282
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:308
 msgid "Photography"
 msgstr "Fotografija"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:283
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:309
 msgid "Light"
 msgstr "Svetloba"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:284
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:310
 msgid "dish / break | balloon"
 msgstr "posoda / razbiti | balon"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:285
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:311
 msgid "Burst"
 msgstr "Pok"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:286
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:312
 msgid "Bounce"
 msgstr "Odboj"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:287
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:313
 msgid "Float"
 msgstr "Ledbenje"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:288
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:314
 msgid "Roll"
 msgstr "Vrzi kocke! "
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:289
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:315
 msgid "Both relate to an action that breaks the related item."
 msgstr "Oba sta povezava z dejanjem, ki pokvari povezan predmet."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:290
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:316
 msgid "button / push | key (used in a lock)"
 msgstr "gumb / pritisniti | kljuÄ (uporabljen v kljuÄavnici)"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:291
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:317
 msgid "Turn"
 msgstr "Obrni"
 
 #. Translator: 'Open' as verb, like open with a key
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:293
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:319
 msgid "Open"
 msgstr "Odpri"
 
 #. Translator: 'Lock' as verb, like locked with a key
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:295
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:321
 msgid "Lock"
 msgstr "Zakleni"
 
 #. Translator: 'Close' as verb, like closed with a key
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:297
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:323
 msgid "Close"
 msgstr "Zapri"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:298
-msgid "To make both objects work, a button needs to be pushed and a key needs to be turned."
-msgstr "Da bosta oba predmeta delovala, morate pritisniti gumb in obrniti kljuÄ."
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:324
+msgid ""
+"To make both objects work, a button needs to be pushed and a key needs to be "
+"turned."
+msgstr ""
+"Da bosta oba predmeta delovala, morate pritisniti gumb in obrniti kljuÄ."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:299
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:325
 msgid "concept / idea | obsession"
 msgstr "koncept / ideja | obsedenost"
 
 #. As a synonym of obsession
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:301
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:327
 msgid "Fixation"
 msgstr "Pritrditev"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:302
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:328
 msgid "Indifference"
 msgstr "BrezbriÅnost"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:303
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:329
 msgid "Disinterest"
 msgstr "Pomanjkanje zanimanje"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:304
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:330
 msgid "Intuition"
 msgstr "Intuicija"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:305
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:331
 msgid "The relation between the two words is that they are synonymous."
 msgstr "Razmerje med besedama je spomenka."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:306
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:332
 msgid "fish / water | bird"
 msgstr "riba / voda | ptica"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:307
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:333
 msgid "Air"
 msgstr "zrak"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:308
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:334
 msgid "Wings"
 msgstr "krila"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:309
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:335
 msgid "Ship"
 msgstr "ladja"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:310
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:336
 msgid "Cage"
 msgstr "kletka"
 
 #. Translator: 'rook' as a piece of chess
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:312
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:338
 msgid "rook / chess | soldier"
 msgstr "trdnjava / Åah | vojak"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:313
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:339
 msgid "Battle"
 msgstr "Borba"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:314
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:340
 msgid "Gun"
 msgstr "PuÅka"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:315
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:341
 msgid "Peace"
 msgstr "Mir"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:316
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:342
 msgid "Enemy"
 msgstr "SovraÅnik"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:317
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:343
 msgid "competitive / cooperative | anxious"
 msgstr "kompetitivno / kooperativno | zaskrbljeno"
 
 #. Translator: Used as an adjective in English
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:319
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:345
 msgid "Flexible"
 msgstr "Prilagodljivo"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:320
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:346
 msgid "Cautious"
 msgstr "Previdno"
 
 #. Translator: Used as an adjective in English
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:322
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:348
 msgid "Daring"
 msgstr "Drzno"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:323
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:349
 msgid "pessimistic / optimistic | suspicious"
 msgstr "pesimistiÄno / optimistiÄno | sumljivo"
 
 #. Translator: Used as an adjective in English
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:325
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:351
 msgid "Trusting"
 msgstr "Zaupljivo"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:326
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:352
 msgid "Dubious"
 msgstr "DvomeÄe"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:327
+#. Translator: compass as the instrument used for finding direction
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:354
+msgid "thermometer / temperature | compass"
+msgstr "termometer / temperatura | kompas"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:355
+msgid "Direction"
+msgstr "Smer"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:356
+msgid "Elevation"
+msgstr "Dvignjenost"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:357
+msgid "Position"
+msgstr "PoloÅaj"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:358
+msgid "Area"
+msgstr "ObmoÄje"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:359
+msgid "The first word is the instrument and the second what it measures."
+msgstr ""
+"Prva beseda je naprava, druga beseda je koliÄina, ki jo z napravo izmerimo."
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:360
 msgid "hungry / eat | tired"
 msgstr "lakota / jesti | utrujenost"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:328
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:361
 msgid "sleep | rest"
 msgstr "spati | poÄivati"
 
 #. Translators: 'open' is used as a verb (open a box)
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:330
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:363
 msgid "box / open | banana"
 msgstr "Åkatla / odpreti | banana"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:331
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:364
 msgid "peel"
 msgstr "olupiti"
 
 #. Translators: 'dig' is used as a verb (to dig)
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:333
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:366
 msgid "shovel / dig | axe"
 msgstr "lopata / kopati | sekira"
 
 #. Translators: 'chop' is used as a verb (to chop)
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:335
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:368
 msgid "chop"
 msgstr "sekati"
 
 #. Translators: 'break' is used as a verb (to break)
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:337
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:370
 msgid "glass / break | paper"
 msgstr "steklo / zlomiti | papir"
 
 #. Translators: 'tear' and 'rip' are used as verbs (to tear / to rip). Tear as in "To pull apart or into pieces by force" (not lacrimation)
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:339
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:372
 msgid "tear | rip"
 msgstr "strgati | odtrgati | raztrgati | zmeÄkati"
 
 #. Translators: the concept 'toe' (http://en.wikipedia.org/wiki/Toe) does not exist in all languages. Feel free to change it to 'fingers' and adapt the answer accordingly
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:341
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:374
 msgid "feet / two | toes"
 msgstr "noga / dve | prsti"
 
 #. Translators: referred to 'feet / two | toes'
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:343
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:376
 msgid "ten | 10"
 msgstr "deset | 10"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:344
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:377
 msgid "fish / aquarium | monkey"
 msgstr "riba / akvarij | opica"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:345
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:378
 msgid "cage | zoo | zoological garden"
 msgstr "kletka | Åivalski vrst"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:346
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:379
 msgid "A fish in an aquarium lives in captivity."
 msgstr "Riba v akvariju Åivi v ujetniÅtvu."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:347
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:380
 msgid "ring / finger | bracelet"
 msgstr "prstan / prst | zapestnica"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:348
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:381
 msgid "wrist | arm"
 msgstr "zapestje | roka"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:349
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:382
 msgid "seal / flippers | bird"
 msgstr "tjulenj / plavuti | ptica"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:350
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:383
 msgid "wings"
 msgstr "krila"
 
 #. Translators: stick refers to a piece of wood
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:352
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:385
 msgid "stick / float | stone"
 msgstr "palica / plavati | kamen"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:353
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:386
 msgid "sink"
 msgstr "potoniti"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:354
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:387
 msgid "leopard / spots | tiger"
 msgstr "leopard / pike | tiger"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:355
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:388
 msgid "stripes"
 msgstr "proge | Ärte"
 
 #. Translators: 'submarine' is used as a noun
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:357
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:390
 msgid "fish / submarine | bird"
 msgstr "riba / podmornica | ptica"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:358
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:391
 msgid "airplane | aeroplane | plane"
 msgstr "letalo | avion"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:359
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:392
 msgid "tears / eyes | sweat"
 msgstr "solze / oÄi | znoj"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:360
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:393
 msgid "body | skin"
 msgstr "telo | koÅa"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:361
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:394
 msgid "bridge / over | tunnel"
 msgstr "most / nad | predor"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:362
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:395
 msgid "in | under | through"
 msgstr "v | pod | skozi"
 
 #. Translators: 'play' is used as a verb (to play)
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:364
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:397
 msgid "toy / play | tool"
 msgstr "igraÄa / igra | orodje"
 
 #. Translators: 'work' is used as a verb (to work)
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:366
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:399
 msgid "work"
 msgstr "delo"
 
 #. 'correct' can be used as verb or adjective
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:368
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:401
 msgid "error / (to) correct | damage"
 msgstr "napaka / popraviti | Åkodo"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:369
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:402
 msgid "repair | fix"
 msgstr "popraviti | obnoviti | povrniti"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:370
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:403
 msgid "orange / fruit | spinach"
 msgstr "pomaranÄa / sadje | ÅpinaÄa"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:371
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:404
 msgid "vegetable"
 msgstr "zelenjava"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:372
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:405
 msgid "hands / grab | teeth"
 msgstr "roke / zgrabiti | zobje"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:373
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:406
 msgid "bite"
 msgstr "ugrizniti"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:374
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:407
 msgid "Grab and bite are finite actions."
 msgstr "Prijem in ugriz sta konÄni dejanji."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:375
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:408
 msgid "puzzle / solve | game"
 msgstr "uganka / reÅitev | igra"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:376
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:409
 msgid "win | play"
 msgstr "zmagati | igrati"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:377
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:410
 msgid "eyebrow / eye | mustache"
 msgstr "obrv / oko | brki"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:378
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:411
 msgid "lip | upper lip | mouth"
 msgstr "ustnica | zgornja ustnica | usta"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:379
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:412
 msgid "ice / slippery | glue"
 msgstr "led / drseÄe | lepilo"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:380
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:413
 msgid "sticky"
 msgstr "lepljivo"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:381
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:414
 msgid "whirlpool / water | tornado"
 msgstr "vrtinec / voda | tornado"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:382
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:415
 msgid "wind | air"
 msgstr "veter | zrak"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:383
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:416
 msgid "fox / den | bird"
 msgstr "lisica / brlog | ptica"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:384
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:417
 msgid "nest"
 msgstr "gnezdo"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:385
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:418
 msgid "dog / tame | wolf"
 msgstr "pes / udomaÄen | volk"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:386
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:419
 msgid "wild | savage"
 msgstr "divji"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:387
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:420
 msgid "sugar / sweet | vinegar"
 msgstr "sladkor / sladko | kis"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:388
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:421
 msgid "sour"
 msgstr "kislo"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:389
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:422
 msgid "tennis / sport | ballet"
 msgstr "tenis / Åport | balet"
 
 #. Translators: 'dance' is used as a noun
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:391
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:424
 msgid "dance"
 msgstr "ples"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:392
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:425
 msgid "slurp / tongue | snort"
 msgstr "srkljaj / jezik | vonjati"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:393
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:426
 msgid "nose"
 msgstr "nos"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:394
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:427
 msgid "elbow / knee | wrist"
 msgstr "komolec / koleno | zapestje"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:395
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:428
 msgid "ankle"
 msgstr "gleÅenj"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:396
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:429
 msgid "novel / author | song"
 msgstr "novela / avtor | skladba"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:397
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:430
 msgid "composer | songwriter | lyricist"
 msgstr "skladatelj | pisec besedil"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:398
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:431
 msgid "car / road | train"
 msgstr "avto / cesta | vlak"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:399
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:432
 msgid "track | railway | rails | railroad"
 msgstr "proga | tramvaj | tiri | vlak"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:400
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:433
 msgid "pediatrics / children | numismatics"
 msgstr "pediatrija / otroci | numizmatika"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:401
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:434
 msgid "coins"
 msgstr "kovanci"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:402
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:435
 msgid "thermometer / temperature | clock"
 msgstr "termometer / temperatura | ura"
 
 #. Translators: time as duration of an event. What a clock measures
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:404
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:437
 msgid "time"
 msgstr "Äas"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:405
-msgid "The first word is the instrument and the second what it measures."
-msgstr "Prva beseda je naprava, druga beseda je koliÄina, ki jo z napravo izmerimo."
-
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:406
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:438
 msgid "poems / anthology | maps"
 msgstr "pesmi / zbirka | zemljevidi"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:407
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:439
 msgid "atlas"
 msgstr "atlas"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:408
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:440
 msgid "letter / word | page"
 msgstr "Ärka / beseda | stran"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:409
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:441
 msgid "book | magazine | document"
 msgstr "knjiga | revija | dokument"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:410
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:442
 msgid "hour / minute | minute"
 msgstr "ura / minuta | minuta"
 
 #. Translators: refers to the unit of time
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:412
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:444
 msgid "second"
 msgstr "sekunda"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:413
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:445
 msgid "tiger / carnivore | cow"
 msgstr "tiger / mesojedec | krava"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:414
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:446
 msgid "herbivorous | herbivore"
 msgstr "rastilnojedec | rastilnojed"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:415
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:447
 msgid "constellation / stars | archipelago"
 msgstr "ozvezdje / zvezde | otoÄje"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:416
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:448
 msgid "islands"
 msgstr "otoki"
 
@@ -2060,11 +2342,15 @@ msgid " --gamelist\t\t\tShows the list of available games."
 msgstr " --gamelist\t\t\tPokaÅe seznam razpoloÅljivih iger."
 
 #: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:176
-msgid " --customgame [game1, gameN]\tSpecifies a list of games to play during a custom game."
-msgstr " --customgame [game1, gameN]\tDoloÄi seznam iger za igranje med igro po meri."
+msgid ""
+" --customgame [game1, gameN]\tSpecifies a list of games to play during a "
+"custom game."
+msgstr ""
+" --customgame [game1, gameN]\tDoloÄi seznam iger za igranje med igro po meri."
 
 #: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:177
-msgid " --norandom \t\t\tThe custom game list provided will not be randomized."
+msgid ""
+" --norandom \t\t\tThe custom game list provided will not be randomized."
 msgstr " --norandom \t\t\tSeznam iger po meri ne bo nakljuÄen."
 
 #: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:178
@@ -2090,23 +2376,41 @@ msgstr "Andrej ÅnidarÅiÄ <andrej znidarsic gmail com>"
 
 #: ../src/Clients/Classical/Dialogs/AboutDialog.cs:66
 msgid ""
-"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\n"
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
+"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
+"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
+"any later version.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Program je prosta programska oprema; lahko ga Åirite in/ali spreminjate pod pogoji SploÅnega dovoljenja GNU (GNU General Public License), kot ga je objavila ustanova Free Software Foundation; ali razliÄice 2 ali (po vaÅi izbiri) katerekoli poznejÅe razliÄice.\n"
+"Program je prosta programska oprema; lahko ga Åirite in/ali spreminjate pod "
+"pogoji SploÅnega dovoljenja GNU (GNU General Public License), kot ga je "
+"objavila ustanova Free Software Foundation; ali razliÄice 2 ali (po vaÅi "
+"izbiri) katerekoli poznejÅe razliÄice.\n"
 "\n"
 
 #: ../src/Clients/Classical/Dialogs/AboutDialog.cs:67
 msgid ""
-"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\n"
+"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
+"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
+"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
+"more details.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Ta program se razÅirja v upanju, da bo uporaben, vendar BREZ VSAKRÅNEGA JAMSTVA; tudi brez posredne zagotovitve CENOVNE VREDNOSTI ali PRIMERNOSTI ZA DOLOÄEN NAMEN. Za podrobnosti glejte besedilo GNU General Public License.\n"
+"Ta program se razÅirja v upanju, da bo uporaben, vendar BREZ VSAKRÅNEGA "
+"JAMSTVA; tudi brez posredne zagotovitve CENOVNE VREDNOSTI ali PRIMERNOSTI ZA "
+"DOLOÄEN NAMEN. Za podrobnosti glejte besedilo GNU General Public License.\n"
 "\n"
 
 #: ../src/Clients/Classical/Dialogs/AboutDialog.cs:68
-msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
-msgstr "S tem programom bi morali dobiti tudi kopijo SploÅnega Javnega dovoljenja (GNU General Public License); v primeru, da je niste, stopite v stik s Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
+"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
+"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+msgstr ""
+"S tem programom bi morali dobiti tudi kopijo SploÅnega Javnega dovoljenja "
+"(GNU General Public License); v primeru, da je niste, stopite v stik s Free "
+"Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA "
+"02111-1307, USA."
 
 #: ../src/Clients/Classical/Dialogs/AboutDialog.cs:78
 msgid "A brain teaser game for fun and to keep your brain trained."
@@ -2148,8 +2452,11 @@ msgid "The PDF file has been exported correctly."
 msgstr "Datoteka PDF ni bila uspeÅno izvoÅena."
 
 #: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PdfExportDialog.cs:175
-msgid "There was a problem generating the PDF file. The file has not been created."
-msgstr "PriÅlo je do teÅave med ustvarjanjem datoteke PDF. Datoteka ni bila ustvarjena."
+msgid ""
+"There was a problem generating the PDF file. The file has not been created."
+msgstr ""
+"PriÅlo je do teÅave med ustvarjanjem datoteke PDF. Datoteka ni bila "
+"ustvarjena."
 
 #: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PlayerHistoryDialog.cs:46
 msgid "The graph below shows the player's game score evolution."
@@ -2157,13 +2464,15 @@ msgstr "Graf spodaj prikazuje spremembo rezultatov igralca."
 
 # This multiply plural does not work correctly
 #: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PlayerHistoryDialog.cs:50
-msgid "You need more than one game session recorded to see the score evolution."
+msgid ""
+"You need more than one game session recorded to see the score evolution."
 msgstr "Za oceno rezultata morate shraniti veÄ kot eno sejo iger."
 
 #: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PlayerHistoryDialog.cs:54
 #, csharp-format
 msgid "It is built using the results of {0} recorded game session."
-msgid_plural "It is built using the results of the last {0} recorded game sessions."
+msgid_plural ""
+"It is built using the results of the last {0} recorded game sessions."
 msgstr[0] "Prikazuje rezultate zadnjih {0} shranjenih sej iger."
 msgstr[1] "Prikazuje rezultate zadnje {0} shranjene seje iger."
 msgstr[2] "Prikazuje rezultate zadnjih {0} shranjenih sej iger."
@@ -2186,84 +2495,359 @@ msgstr "{0} {1}"
 msgid "Total"
 msgstr "Skupaj"
 
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PreferencesDialog.cs:118
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PreferencesDialog.cs:120
 msgid "You are about to delete the player's game session history."
 msgstr "Ste pred izbrisom igralÄeve zgodovine iger."
 
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PreferencesDialog.cs:119
-msgid "If you proceed, you will lose the history of the previous game sessions. Do you want to continue?"
-msgstr "V kolikor nadaljujete, boste izgubili zgodovino prejÅnjih sej iger. Ali Åelite nadaljevati?"
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PreferencesDialog.cs:121
+msgid ""
+"If you proceed, you will lose the history of the previous game sessions. Do "
+"you want to continue?"
+msgstr ""
+"V kolikor nadaljujete, boste izgubili zgodovino prejÅnjih sej iger. Ali "
+"Åelite nadaljevati?"
 
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PreferencesDialog.cs:120
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PreferencesDialog.cs:122
 msgid "_Delete"
 msgstr "_IzbriÅi"
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:428
-#: ../src/Clients/WebForms/Game.aspx.cs:245
-msgid "Congratulations."
-msgstr "Äestitke."
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/CustomGameDialog.ui.h:1
+msgid "Custom Game"
+msgstr "Igra po meri"
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:430
-#: ../src/Clients/WebForms/Game.aspx.cs:249
-msgid "Incorrect answer."
-msgstr "NapaÄen odgovor."
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/CustomGameDialog.ui.h:2
+msgid "Select All"
+msgstr "Izberi vse"
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:485
-msgid "Once you have an answer type it in the \"Answer:\" entry box and press the \"OK\" button."
-msgstr "Ko ste prepriÄani v odgovor, ga vnesite v vnosno polje \"Odgovor:\" in pritisnite gumb \"V redu\"."
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/CustomGameDialog.ui.h:3
+msgid "Unselect all"
+msgstr "Odstrani izbor vsega"
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:515
-msgid "The level of translation of gbrainy for your language is low."
-msgstr "Raven prevodov gbrainy za vaÅ jezik je nizka."
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/CustomGameDialog.ui.h:4
+msgid "_Start"
+msgstr "_ZaÄni"
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:516
-msgid "You may be exposed to partially translated games making it more difficult to play. If you prefer to play in English, there is an option for doing so in gbrainy's Preferences."
-msgstr "Morda boste videli delno prevedene igre, kar jih lahko naredi teÅje za igranje. Äe Åelite igrati v angleÅÄini, je ta moÅnost na voljo v moÅnostih gbrainy."
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:1
+msgid "PDF export"
+msgstr "Izvoz v PDF"
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:612
-#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:143
-msgid "Pause"
-msgstr "Premor"
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:2
+msgid ""
+"This option allows to export a set of games in a PDF file. You can complete "
+"the puzzles without a computer."
+msgstr ""
+"Ta moÅnost vam omogoÄa izvoz niza iger v datoteko PDF. Uganke lahko "
+"dopolnite brez raÄunalnika."
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:617
-msgid "Resume"
-msgstr "Nadaljuj"
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:3
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:2
+msgid "<b>General Settings</b>"
+msgstr "<b>SploÅne nastavitve</b>"
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:767
-#, csharp-format
-msgid "Startup time {0}"
-msgstr "Äas zaganjanja {0}"
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:4
+msgid "Skip games that use colors"
+msgstr "PreskoÄi igre, ki uporabljajo barve"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:31
-msgid "Add-in Manager"
-msgstr "Upravljalnik vstavkov"
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:5
+msgid "<b>Game Types</b>"
+msgstr "<b>Vrste iger</b>"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:32
-msgid "Additional extensions are required to perform this operation."
-msgstr "Za izvajanje dejanja so zahtevane dodatne razÅiritve."
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:6
+#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:124
+#: ../src/Core/Main/GameTypes.cs:45 ../src/Core/Views/FinishView.cs:109
+msgid "Logic"
+msgstr "Logika"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:33
-msgid "The following add-ins will be installed:"
-msgstr "NameÅÄeni bodo naslednji vstavki:"
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:7
+#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:128
+#: ../src/Core/Main/GameTypes.cs:49 ../src/Core/Views/FinishView.cs:116
+msgid "Calculation"
+msgstr "RaÄunanje"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:34
-msgid "<big><b>Add-in Manager</b></big>"
-msgstr "<big><b>Upravljalnik vstavkov</b></big>"
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:8
+#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:138
+#: ../src/Core/Main/GameTypes.cs:51 ../src/Core/Views/FinishView.cs:130
+msgid "Verbal"
+msgstr "Besede"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:35
-msgid "The following add-ins are currently installed:"
-msgstr "Trenutno so nameÅÄeni naslednji vstavki:"
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:9
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:8
+msgid "<b>Difficulty Level</b>"
+msgstr "<b>Zahtevnost</b>"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:36
-msgid "_Install Add-ins..."
-msgstr "_Namesti vstavke ..."
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:10
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:9
+msgid "Easy"
+msgstr "Enostavno"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:37
-msgid "_Repositories..."
-msgstr "_SkladiÅÄa ..."
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:11
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:10
+msgid "Medium"
+msgstr "Srednje"
 
-#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:38
-msgid "_Uninstall..."
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:12
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:11
+msgid "Master"
+msgstr "Mojster"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:13
+msgid "<b>Number of games</b>"
+msgstr "<b>Åtevilo iger</b>"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:14
+msgid "Total number of games:"
+msgstr "Celotno Åtevilo iger:"
+
+#. Translators: this the number of pages that are included by side when exporting a PDF"
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:16
+msgid "Pages per side:"
+msgstr "Strani na stran:"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:17
+msgid "<b>Output File</b>"
+msgstr "<b>Izhodna datoteka</b>"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:18
+msgid "_Save"
+msgstr "_Shrani"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PlayerHistoryDialog.ui.h:1
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:19
+msgid "Player's Game Session History"
+msgstr "IgralÄeva zgodovina iger"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PlayerHistoryDialog.ui.h:2
+msgid "Show:"
+msgstr "PokaÅi:"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:1
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:21
+msgid "Preferences"
+msgstr "MoÅnosti"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:3
+msgid "Skip games that use colors (for colorblind users)"
+msgstr ""
+"PreskoÄi igre, ki uporabljajo barve (prijazno do barvno slepih uporabnikov)"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:4
+msgid "Force gbrainy to always use English language (ignore translations)"
+msgstr "PoÅeni gbrainy v angleÅÄini (prezri prevod)"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:5
+msgid "Search and load extensions when starting"
+msgstr "PoiÅÄi in naloÅi razÅiritve ob zagonu."
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:6
+msgid "Enable sounds"
+msgstr "OmogoÄi zvok"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:7
+msgid "Theme:"
+msgstr "Tema:"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:12
+msgid "<b>Memory Games</b>"
+msgstr "<b>Igre pomnjenja</b>"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:13
+msgid "Time in seconds to memorize the challenge:"
+msgstr "Äas za pomnjenje izziva v sekundah:"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:14
+msgid "Show a countdown message"
+msgstr "PrikaÅi sporoÄilo odÅtevanja"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:15
+msgid "<b>Player's Game Session History</b>"
+msgstr "<b>IgralÄeva zgodovina iger</b>"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:16
+msgid "Minimum number of played games to store the game session:"
+msgstr "NajmanjÅe Åtevilo igranih iger za shranjevanje seje iger:"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:17
+msgid "Maximum number of records in the player's game session history:"
+msgstr "NajveÄje Åtevilo shranjenih iger v igralÄevi zgodovini iger:"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:18
+msgid "Delete Player's Game Session History"
+msgstr "PoÄisti igralÄevo zgodovino iger"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:429
+msgid "Congratulations."
+msgstr "Äestitke."
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:433
+msgid "Incorrect answer."
+msgstr "NapaÄen odgovor."
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:494
+msgid ""
+"Once you have an answer type it in the \"Answer:\" entry box and press the "
+"\"OK\" button."
+msgstr ""
+"Ko ste prepriÄani v odgovor, ga vnesite v vnosno polje \"Odgovor:\" in "
+"pritisnite gumb \"V redu\"."
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:524
+msgid "The level of translation of gbrainy for your language is low."
+msgstr "Raven prevodov gbrainy za vaÅ jezik je nizka."
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:525
+msgid ""
+"You may be exposed to partially translated games making it more difficult to "
+"play. If you prefer to play in English, there is an option for doing so in "
+"gbrainy's Preferences."
+msgstr ""
+"Morda boste videli delno prevedene igre, kar jih lahko naredi teÅje za "
+"igranje. Äe Åelite igrati v angleÅÄini, je ta moÅnost na voljo v moÅnostih "
+"gbrainy."
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:621
+#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:143
+msgid "Pause"
+msgstr "Premor"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:626
+msgid "Resume"
+msgstr "Nadaljuj"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:776
+#, csharp-format
+msgid "Startup time {0}"
+msgstr "Äas zaganjanja {0}"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:2
+msgid "_Game"
+msgstr "_Igra"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:3
+msgid "_New Game"
+msgstr "_Nova Igra"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:4
+msgid "All Games (Logic, Mental Calculation, Memory and Verbal Analogies)"
+msgstr "Vse igre (logiÄne, miselno raÄunanje, pomnjenje in besedne analogije)"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:5
+msgid "Logic Puzzles Only"
+msgstr "Le logiÄne naloge"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:6
+msgid "Mental Calculation Only"
+msgstr "Le trening miselnega raÄunanja"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:7
+msgid "Memory Trainers Only"
+msgstr "Le trening pomnjenja"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:8
+msgid "Verbal Analogies Only"
+msgstr "Le besedne analogije"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:9
+msgid "Custom Game Selection..."
+msgstr "Izbira igre po meri ..."
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:10
+msgid "_Pause Game"
+msgstr "_Premor igre"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:11
+msgid "_End Game"
+msgstr "_KonÄaj igro"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:12
+msgid "Export Games to PDF for Off-line Playing..."
+msgstr "Izvozi igre v PDF za igranje brez raÄunalnika ..."
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:13
+msgid "_View"
+msgstr "_Pogled"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:14
+msgid "Toolbar"
+msgstr "Orodna vrstica"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:15
+msgid "Show"
+msgstr "PrikaÅi"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:16
+msgid "Orientation"
+msgstr "Usmerjenost"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:17
+msgid "Vertical"
+msgstr "NavpiÄno"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:18
+msgid "Horizontal"
+msgstr "Vodoravno"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:20
+msgid "_Settings"
+msgstr "_Nastavitve"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:22
+msgid "Extensions"
+msgstr "RazÅiritve"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:23
+msgid "_Help"
+msgstr "Pomo_Ä"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:24
+msgid "_Contents"
+msgstr "_Vsebina"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:25
+msgid "How to Extend gbrainy's Functionality"
+msgstr "Kako razÅiriti zmoÅnosti programa"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:26
+msgid "Answer:"
+msgstr "Odgovor:"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:27
+msgid "_Next"
+msgstr "_Naprej"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:28
+msgid "_Tip"
+msgstr "N_amig"
+
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:31
+msgid "Add-in Manager"
+msgstr "Upravljalnik vstavkov"
+
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:32
+msgid "Additional extensions are required to perform this operation."
+msgstr "Za izvajanje dejanja so zahtevane dodatne razÅiritve."
+
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:33
+msgid "The following add-ins will be installed:"
+msgstr "NameÅÄeni bodo naslednji vstavki:"
+
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:34
+msgid "<big><b>Add-in Manager</b></big>"
+msgstr "<big><b>Upravljalnik vstavkov</b></big>"
+
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:35
+msgid "The following add-ins are currently installed:"
+msgstr "Trenutno so nameÅÄeni naslednji vstavki:"
+
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:36
+msgid "_Install Add-ins..."
+msgstr "_Namesti vstavke ..."
+
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:37
+msgid "_Repositories..."
+msgstr "_SkladiÅÄa ..."
+
+#: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:38
+msgid "_Uninstall..."
 msgstr "_Odstrani ..."
 
 #: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:39
@@ -2451,9 +3035,7 @@ msgstr "V premoru"
 msgid "Play all the games"
 msgstr "Igranje vseh iger"
 
-#. Toolbar
 #: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:119
-#: ../src/Clients/WebForms/Game.aspx.cs:179
 msgid "All"
 msgstr "Vse"
 
@@ -2461,27 +3043,12 @@ msgstr "Vse"
 msgid "Play games that challenge your reasoning and thinking"
 msgstr "Igrajte igre, ki so izziv vaÅemu sklepanju in razmiÅljanju."
 
-#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:124
-#: ../src/Core/Main/GameTypes.cs:45
-#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:109
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:6
-msgid "Logic"
-msgstr "Logika"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:128
-#: ../src/Core/Main/GameTypes.cs:49
-#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:116
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:7
-msgid "Calculation"
-msgstr "RaÄunanje"
-
 #: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:129
 msgid "Play games that challenge your mental calculation skills"
 msgstr "Igrajte igre, ki so izziv vaÅim sposobnostim raÄunanja."
 
 #: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:133
-#: ../src/Core/Main/GameTypes.cs:47
-#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:123
+#: ../src/Core/Main/GameTypes.cs:47 ../src/Core/Views/FinishView.cs:123
 msgid "Memory"
 msgstr "Pomnjenje"
 
@@ -2489,13 +3056,6 @@ msgstr "Pomnjenje"
 msgid "Play games that challenge your short term memory"
 msgstr "Igrajte igre, ki so izziv vaÅemu kratkoroÄnemu spominu."
 
-#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:138
-#: ../src/Core/Main/GameTypes.cs:51
-#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:130
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:8
-msgid "Verbal"
-msgstr "Besede"
-
 #: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:139
 msgid "Play games that challenge your verbal aptitude"
 msgstr "Igrajte igre, ki so izziv vaÅim besednim sposobnostim."
@@ -2509,18 +3069,9 @@ msgid "End the game and show score"
 msgstr "KonÄaj igro in pokaÅi rezultat"
 
 #: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:149
-#: ../src/Clients/WebForms/Game.aspx.cs:180
 msgid "End"
 msgstr "Konec"
 
-#: ../src/Clients/WebForms/Game.aspx.cs:172
-msgid "Next Game"
-msgstr "Nova igra"
-
-#: ../src/Clients/WebForms/Game.aspx.cs:173
-msgid "Answer"
-msgstr "Odgovori"
-
 #: ../src/Core/Main/ColorPalette.cs:72
 msgid "red"
 msgstr "rdeÄa"
@@ -2639,8 +3190,12 @@ msgstr "Podatkovna zbirka razÅiritev:"
 #. Translators: 'Games registered' is the games know to gbrainy (build-in and load from addins-in and external files)
 #: ../src/Core/Main/GameManager.cs:257
 #, csharp-format
-msgid "{0} games registered: {1} logic puzzles, {2} calculation trainers, {3} memory trainers, {4} verbal analogies"
-msgstr "Åtevilo iger: {0}: {1} logiÄnih iger, {2} raÄunskih nalog, {3} urjenj spomina, {4} besednih analogij"
+msgid ""
+"{0} games registered: {1} logic puzzles, {2} calculation trainers, {3} "
+"memory trainers, {4} verbal analogies"
+msgstr ""
+"Åtevilo iger: {0}: {1} logiÄnih iger, {2} raÄunskih nalog, {3} urjenj "
+"spomina, {4} besednih analogij"
 
 #: ../src/Core/Main/GameSession.cs:183
 #, csharp-format
@@ -2695,23 +3250,31 @@ msgid "Read the instructions carefully and identify the data and given clues."
 msgstr "NatanÄno preberite navodila in doloÄite podatke in dane namige."
 
 #: ../src/Core/Main/GameTips.cs:61
-msgid "To score the player gbrainy uses the time and tips needed to complete each game."
-msgstr "Rezultat vkljuÄuje Äas in Åtevilo namigov s katerimi reÅevalec konÄa nalogo."
+msgid ""
+"To score the player gbrainy uses the time and tips needed to complete each "
+"game."
+msgstr ""
+"Rezultat vkljuÄuje Äas in Åtevilo namigov s katerimi reÅevalec konÄa nalogo."
 
 #: ../src/Core/Main/GameTips.cs:63
-msgid "In logic games, elements that may seem irrelevant can be very important."
-msgstr "V logiÄnih igrah so lahko deli, ki se morda zdijo nepomembni, zelo pomembni."
+msgid ""
+"In logic games, elements that may seem irrelevant can be very important."
+msgstr ""
+"V logiÄnih igrah so lahko deli, ki se morda zdijo nepomembni, zelo pomembni."
 
 #: ../src/Core/Main/GameTips.cs:65
 msgid "Try to approach a problem from different angles."
 msgstr "TeÅavi se poskusite pribliÅati z razliÄnih vidikov."
 
 #: ../src/Core/Main/GameTips.cs:67
-msgid "Do not be afraid of making mistakes, they are part of the learning process."
+msgid ""
+"Do not be afraid of making mistakes, they are part of the learning process."
 msgstr "Ne obremenjujte se z napakami, saj so te vedno del uÄenega procesa."
 
 #: ../src/Core/Main/GameTips.cs:69
-msgid "Do all the problems, even the difficult ones. Improvement comes from challeging yourself."
+msgid ""
+"Do all the problems, even the difficult ones. Improvement comes from "
+"challeging yourself."
 msgstr "ReÅite vse naloge, tudi teÅke. Napredek je mogoÄe doseÄi le z vajo."
 
 #: ../src/Core/Main/GameTips.cs:71
@@ -2720,11 +3283,13 @@ msgstr "Igro igrajte dnevno in kmalu boste opazili napredek."
 
 #. Translators: Custom Game Selection is a menu option
 #: ../src/Core/Main/GameTips.cs:73
-msgid "Use the 'Custom Game Selection' to choose exactly which games you want to play."
-msgstr "Uporabite 'Izbira igre po meri' za natanÄen izbor iger, ki jih Åelite igrati."
+msgid ""
+"Use the 'Custom Game Selection' to choose exactly which games you want to "
+"play."
+msgstr ""
+"Uporabite 'Izbira igre po meri' za natanÄen izbor iger, ki jih Åelite igrati."
 
-#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:75
-#: ../src/Core/Views/WelcomeView.cs:151
+#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:75 ../src/Core/Views/WelcomeView.cs:151
 msgid "Use the Settings to adjust the difficulty level of the game."
 msgstr "Uporabite nastavitve za prilagoditev teÅavnostne ravni igre."
 
@@ -2733,16 +3298,25 @@ msgid "Association of elements is a common technique for remembering things."
 msgstr "Asociacije so pogosto uporabljena tehnika za pomnjenje stvari."
 
 #: ../src/Core/Main/GameTips.cs:79
-msgid "Grouping elements into categories is a common technique for remembering things."
-msgstr "ZdruÅevanje elementov v kategorije je pogosto uporabljena tehnika za pomnjenje stvari."
+msgid ""
+"Grouping elements into categories is a common technique for remembering "
+"things."
+msgstr ""
+"ZdruÅevanje elementov v kategorije je pogosto uporabljena tehnika za "
+"pomnjenje stvari."
 
 #: ../src/Core/Main/GameTips.cs:81
 msgid "Build acronyms using the first letter of each fact to be remembered."
-msgstr "Sestavite akronim z uporabo prve Ärke vsakega dejstva, ki si ga je treba zapomniti."
+msgstr ""
+"Sestavite akronim z uporabo prve Ärke vsakega dejstva, ki si ga je treba "
+"zapomniti."
 
 #: ../src/Core/Main/GameTips.cs:83
-msgid "The enjoyment obtained from a puzzle is proportional to the time spent on it."
-msgstr "ObÄutek zadovoljstva po uspeÅno reÅeni uganki je sorazmeren s Äasom reÅevanja."
+msgid ""
+"The enjoyment obtained from a puzzle is proportional to the time spent on it."
+msgstr ""
+"ObÄutek zadovoljstva po uspeÅno reÅeni uganki je sorazmeren s Äasom "
+"reÅevanja."
 
 #: ../src/Core/Main/GameTips.cs:85
 msgid "Think of breaking down every problem into simpler components."
@@ -2752,18 +3326,23 @@ msgstr "Razdelite vsak problem na enostavnejÅe dele."
 msgid "When answering verbal analogies pay attention to the verb tense."
 msgstr "Pri odgovarjanju na besedne analogije pazite na Äas glagola."
 
+#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:89
+msgid ""
+"When you go to stores, try to perform calculations without the use of "
+"calculator."
+msgstr ""
+
 #: ../src/Core/Main/Memory.cs:53
 msgid "Memorize the objects below in the given time"
 msgstr "Zapomnite si spodnje predmete v danemu Äasu"
 
-#: ../src/Core/Main/Memory.cs:220
+#: ../src/Core/Main/Memory.cs:225
 msgid "Time left"
 msgstr "Preostali Äas"
 
 #. Translators: {0} is the game number and {1} the game question or answer
 #. The number is used as reference when looking for the game solution in the PDF
-#: ../src/Core/Main/PdfExporter.cs:112
-#: ../src/Core/Main/PdfExporter.cs:172
+#: ../src/Core/Main/PdfExporter.cs:112 ../src/Core/Main/PdfExporter.cs:172
 #, csharp-format
 msgid "Game #{0}. {1}"
 msgstr "Igra Åt. {0}. {1}"
@@ -2816,7 +3395,9 @@ msgstr "Primerjava para besed Åt.{0}"
 #: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesPairOfWordsCompare.cs:55
 #: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesPairOfWordsOptions.cs:55
 #, csharp-format
-msgid "Given the relationship between the two words below, which word has the same relationship to '{0}'?"
+msgid ""
+"Given the relationship between the two words below, which word has the same "
+"relationship to '{0}'?"
 msgstr "Katera beseda je z besedo '{0}' v enakem razmerju kot spodnji besedi?"
 
 #: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesPairOfWordsCompare.cs:112
@@ -2898,23 +3479,39 @@ msgstr "Äestitke! Dosegli ste nov osebni rekord"
 
 #: ../src/Core/Views/FinishView.cs:227
 #, csharp-format
-msgid "By scoring {0} in logic puzzle games you have established a new personal record. Your previous record was {1}."
-msgstr "Z rezultatom {0} v logiÄnih ugankah ste dosegli nov osebni rekord. VaÅ prejÅnji rekord je bil {1}."
+msgid ""
+"By scoring {0} in logic puzzle games you have established a new personal "
+"record. Your previous record was {1}."
+msgstr ""
+"Z rezultatom {0} v logiÄnih ugankah ste dosegli nov osebni rekord. VaÅ "
+"prejÅnji rekord je bil {1}."
 
 #: ../src/Core/Views/FinishView.cs:233
 #, csharp-format
-msgid "By scoring {0} in calculation games you have established a new personal record. Your previous record was {1}."
-msgstr "Z rezultatom {0} v raÄunskih igrah ste dosegli nov osebni rekord. VaÅ prejÅnji rekord je bil {1}."
+msgid ""
+"By scoring {0} in calculation games you have established a new personal "
+"record. Your previous record was {1}."
+msgstr ""
+"Z rezultatom {0} v raÄunskih igrah ste dosegli nov osebni rekord. VaÅ "
+"prejÅnji rekord je bil {1}."
 
 #: ../src/Core/Views/FinishView.cs:239
 #, csharp-format
-msgid "By scoring {0} in memory games you have established a new personal record. Your previous record was {1}."
-msgstr "Z rezultatom {0} v spominskih igrah ste dosegli nov osebni rekord. VaÅ prejÅnji rekord je bil {1}."
+msgid ""
+"By scoring {0} in memory games you have established a new personal record. "
+"Your previous record was {1}."
+msgstr ""
+"Z rezultatom {0} v spominskih igrah ste dosegli nov osebni rekord. VaÅ "
+"prejÅnji rekord je bil {1}."
 
 #: ../src/Core/Views/FinishView.cs:245
 #, csharp-format
-msgid "By scoring {0} in verbal analogies you have established a new personal record. Your previous record was {1}."
-msgstr "Z rezultatom {0} v besednih analogijah ste dosegli nov osebni rekord. VaÅ prejÅnji rekord je bil {1}."
+msgid ""
+"By scoring {0} in verbal analogies you have established a new personal "
+"record. Your previous record was {1}."
+msgstr ""
+"Z rezultatom {0} v besednih analogijah ste dosegli nov osebni rekord. VaÅ "
+"prejÅnji rekord je bil {1}."
 
 #: ../src/Core/Views/PlayerHistoryView.cs:276
 msgid "Time"
@@ -2925,8 +3522,12 @@ msgid "Logic puzzles. Challenge your reasoning and thinking skills."
 msgstr "LogiÄne uganke. Izzovite svoje sposobnosti sklepanja in razmiÅljanja."
 
 #: ../src/Core/Views/WelcomeView.cs:85
-msgid "Mental calculation. Arithmetical operations that test your mental calculation abilities."
-msgstr "RaÄunanje. AritmetiÄne operacije, ki preizkusijo vaÅe sposobnosti raÄunanja na pamet."
+msgid ""
+"Mental calculation. Arithmetical operations that test your mental "
+"calculation abilities."
+msgstr ""
+"RaÄunanje. AritmetiÄne operacije, ki preizkusijo vaÅe sposobnosti raÄunanja "
+"na pamet."
 
 #: ../src/Core/Views/WelcomeView.cs:106
 msgid "Memory trainers. To prove your short term memory."
@@ -2943,8 +3544,12 @@ msgid "Welcome to gbrainy {0}"
 msgstr "DobrodoÅli v gbrainy {0}"
 
 #: ../src/Core/Views/WelcomeView.cs:147
-msgid "gbrainy is a brain teaser game and trainer to have fun and to keep your brain trained. It includes:"
-msgstr "Gbrainy je igra za razvijanje razmiÅljanja in bistrenje misli. Igra vkljuÄuje:"
+msgid ""
+"gbrainy is a brain teaser game and trainer to have fun and to keep your "
+"brain trained. It includes:"
+msgstr ""
+"Gbrainy je igra za razvijanje razmiÅljanja in bistrenje misli. Igra "
+"vkljuÄuje:"
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationArithmetical.cs:41
 msgid "Arithmetical operations"
@@ -2960,12 +3565,20 @@ msgstr "PovpreÄje"
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationAverage.cs:55
 #, csharp-format
-msgid "Given the numbers: {0}. Which of the following numbers is closest to the average? Answer {1}, {2}, {3} or {4}."
-msgstr "Dana so Åtevila: {0}. Katero od naslednjih Åtevil je najbliÅje povpreÄju? Odgovorite {1}, {2}, {3} ali {4}."
+msgid ""
+"Given the numbers: {0}. Which of the following numbers is closest to the "
+"average? Answer {1}, {2}, {3} or {4}."
+msgstr ""
+"Dana so Åtevila: {0}. Katero od naslednjih Åtevil je najbliÅje povpreÄju? "
+"Odgovorite {1}, {2}, {3} ali {4}."
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationAverage.cs:60
-msgid "The average of a list of numbers is their sum divided by the number of numbers in the list."
-msgstr "PovpreÄje seznama Åtevil je vsota vseh Åtevil deljena s Åtevilom Åtevil na seznamu."
+msgid ""
+"The average of a list of numbers is their sum divided by the number of "
+"numbers in the list."
+msgstr ""
+"PovpreÄje seznama Åtevil je vsota vseh Åtevil deljena s Åtevilom Åtevil na "
+"seznamu."
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationAverage.cs:65
 #, csharp-format
@@ -2978,8 +3591,10 @@ msgstr "BliÅji ulomek"
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationCloserFraction.cs:46
 #, csharp-format
-msgid "Which of the following numbers is closer to {0}? Answer {1}, {2}, {3} or {4}."
-msgstr "Katero od naslednjih Åtevil je bliÅje {0}? Odgovorite {1}, {2}, {3} ali {4}."
+msgid ""
+"Which of the following numbers is closer to {0}? Answer {1}, {2}, {3} or {4}."
+msgstr ""
+"Katero od naslednjih Åtevil je bliÅje {0}? Odgovorite {1}, {2}, {3} ali {4}."
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationCloserFraction.cs:55
 #, csharp-format
@@ -2987,21 +3602,30 @@ msgid "The result of the operation {0} / {1} is '{2}'."
 msgstr "Rezultat operacije {0} / {1} je '{2}'."
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationConsecutiveSum.cs:36
-msgid "Consecutive Sum"
-msgstr "Vsote zaporednih Åtevil"
+#, fuzzy
+msgid "Consecutive sum"
+msgstr "Vsota MD5"
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationConsecutiveSum.cs:45
 #, csharp-format
-msgid "In the list of single digit numbers below, there are 5 consecutive numbers that sum {0}. What are these numbers?"
-msgstr "Na seznamu Åtevil spodaj je 5 zaporednih Åtevil, katerih vsota je {0}? Katera Åtevila so to?"
+msgid ""
+"In the list of single digit numbers below, there are 5 consecutive numbers "
+"that sum {0}. What are these numbers?"
+msgstr ""
+"Na seznamu Åtevil spodaj je 5 zaporednih Åtevil, katerih vsota je {0}? "
+"Katera Åtevila so to?"
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationFractions.cs:61
 msgid "Fractions"
 msgstr "Ulomki"
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationFractions.cs:69
-msgid "What is the result of the given operation? Answer using either a fraction or a number."
-msgstr "KakÅen je rezultat spodnjega izraÄuna? Odgovorite z uporabo ulomka ali Åtevila."
+msgid ""
+"What is the result of the given operation? Answer using either a fraction or "
+"a number."
+msgstr ""
+"KakÅen je rezultat spodnjega izraÄuna? Odgovorite z uporabo ulomka ali "
+"Åtevila."
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationGreatestDivisor.cs:36
 msgid "Greatest divisor"
@@ -3009,8 +3633,12 @@ msgstr "NajveÄji skupni delitelj"
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationGreatestDivisor.cs:45
 #, csharp-format
-msgid "Which of the possible divisors is the greatest that divides all numbers? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
-msgstr "Kateri od mogoÄih deliteljev je najveÄji, ki deli vsa Åtevila? Odgovorite {0}, {1}, {2} ali {3}."
+msgid ""
+"Which of the possible divisors is the greatest that divides all numbers? "
+"Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"Kateri od mogoÄih deliteljev je najveÄji, ki deli vsa Åtevila? Odgovorite "
+"{0}, {1}, {2} ali {3}."
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationGreatestDivisor.cs:243
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationSelectedNumbers.cs:215
@@ -3033,7 +3661,9 @@ msgstr "Prvi operator je {0}."
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationOperator.cs:46
 #, csharp-format
 msgid "Which operators make {0}, {1}, and {2} equal {3}? Answer using '+-/*'."
-msgstr "Katere raÄunske znake moramo postaviti med Åtevila {0}, {1} in {2}, da dobimo rezultat {3}? Odgovoriti je treba z vpisom znakov '+-/*'."
+msgstr ""
+"Katere raÄunske znake moramo postaviti med Åtevila {0}, {1} in {2}, da "
+"dobimo rezultat {3}? Odgovoriti je treba z vpisom znakov '+-/*'."
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationOperator.cs:109
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationRatio.cs:86
@@ -3048,12 +3678,22 @@ msgstr "PraÅtevila"
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationPrimes.cs:76
 #, csharp-format
-msgid "Which of the following numbers is a prime? A prime number is a positive integer that has exactly two different positive divisors, 1 and itself. Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
-msgstr "Katero od naslednjih Åtevil v nizu je praÅtevilo? PraÅtevilo je pozitivno celo Åtevilo, ki ima natanko dva razliÄna pozitivna delitelja, Åtevilo 1 in samega sebe. Odgovorite {0}, {1}, {2} ali {3}."
+msgid ""
+"Which of the following numbers is a prime? A prime number is a positive "
+"integer that has exactly two different positive divisors, 1 and itself. "
+"Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"Katero od naslednjih Åtevil v nizu je praÅtevilo? PraÅtevilo je pozitivno "
+"celo Åtevilo, ki ima natanko dva razliÄna pozitivna delitelja, Åtevilo 1 in "
+"samega sebe. Odgovorite {0}, {1}, {2} ali {3}."
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationPrimes.cs:81
-msgid "If the sum of all digits in a given number is divisible by 3, then so is the number. For example 15 = 1 + 5 = 6, which is divisible by 3."
-msgstr "Äe je vsota vseh Åtevilk v Åtevilu deljiva s 3, je deljivo tudi samo Åtevilo. Na primer 15 = 1 + 5 = 6, ki je deljivo s 3."
+msgid ""
+"If the sum of all digits in a given number is divisible by 3, then so is the "
+"number. For example 15 = 1 + 5 = 6, which is divisible by 3."
+msgstr ""
+"Äe je vsota vseh Åtevilk v Åtevilu deljiva s 3, je deljivo tudi samo "
+"Åtevilo. Na primer 15 = 1 + 5 = 6, ki je deljivo s 3."
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationPrimes.cs:86
 #, csharp-format
@@ -3075,17 +3715,28 @@ msgstr "Razmerje"
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationRatio.cs:41
 #, csharp-format
-msgid "Which two numbers have a sum of {0} and have a ratio of {1} to {2}? Answer using two numbers (e.g.: 1 and 2)."
-msgstr "Dve Åtevili, katerih vsota je {0}, imata razmerje {1} proti {2}. Kateri dve Åtevili sta to? Odgovorite z dvema Åteviloma (na primer: 1 in 2)."
+msgid ""
+"Which two numbers have a sum of {0} and have a ratio of {1} to {2}? Answer "
+"using two numbers (e.g.: 1 and 2)."
+msgstr ""
+"Dve Åtevili, katerih vsota je {0}, imata razmerje {1} proti {2}. Kateri dve "
+"Åtevili sta to? Odgovorite z dvema Åteviloma (na primer: 1 in 2)."
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationRatio.cs:48
 #, csharp-format
-msgid "The second number can be calculated by multiplying the first number by {0} and dividing it by {1}."
-msgstr "Drugo Åtevilo je izraÄunano z mnoÅenjem prvega z {0} in deljenjem z {1}."
+msgid ""
+"The second number can be calculated by multiplying the first number by {0} "
+"and dividing it by {1}."
+msgstr ""
+"Drugo Åtevilo je izraÄunano z mnoÅenjem prvega z {0} in deljenjem z {1}."
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationRatio.cs:54
-msgid "A ratio specifies a proportion between two numbers. A ratio of a:b means that for every 'a' parts you have 'b' parts."
-msgstr "Razmerje doloÄi razmerje med dvema Åteviloma. Razmerje a:b pomeni, da imate za vsakih 'a' delov 'b' delov."
+msgid ""
+"A ratio specifies a proportion between two numbers. A ratio of a:b means "
+"that for every 'a' parts you have 'b' parts."
+msgstr ""
+"Razmerje doloÄi razmerje med dvema Åteviloma. Razmerje a:b pomeni, da imate "
+"za vsakih 'a' delov 'b' delov."
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationRatio.cs:98
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationTwoNumbers.cs:114
@@ -3099,18 +3750,26 @@ msgid "have a ratio of {0}:{1}"
 msgstr "imata razmerje {0}:{1}"
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationSelectedNumbers.cs:48
-msgid "Selected Numbers"
-msgstr "Izbrana Åtevila"
+msgid "Selected numbers"
+msgstr "Izbrane Åtevilke"
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationSelectedNumbers.cs:61
-#, csharp-format
-msgid "In the list of numbers below, what is the sum all the numbers greater than {0}? Answer {1}, {2}, {3} or {4}."
-msgstr "KakÅna je vsota vseh Åtevil spodnjega seznama, ki so veÄje od {0}? Odgovorite {1}, {2}, {3} ali {4}."
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid ""
+"In the list of numbers below, what is the sum of the numbers greater than "
+"{0}? Answer {1}, {2}, {3} or {4}."
+msgstr ""
+"KakÅna je vsota vseh Åtevil spodnjega seznama, ki so veÄje od {0}? "
+"Odgovorite {1}, {2}, {3} ali {4}."
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationSelectedNumbers.cs:66
-#, csharp-format
-msgid "In the list of numbers below, what is the product all the numbers greater than {0}? Answer {1}, {2}, {3} or {4}."
-msgstr "KakÅen je zmnoÅek vseh Åtevil spodnjega seznama, ki so veÄje od {0}? Odgovorite {1}, {2}, {3} ali {4}."
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid ""
+"In the list of numbers below, what is the product of the numbers greater "
+"than {0}? Answer {1}, {2}, {3} or {4}."
+msgstr ""
+"KakÅen je zmnoÅek vseh Åtevil spodnjega seznama, ki so veÄje od {0}? "
+"Odgovorite {1}, {2}, {3} ali {4}."
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationTwoNumbers.cs:40
 msgid "Two numbers"
@@ -3118,13 +3777,21 @@ msgstr "Dve Åtevili"
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationTwoNumbers.cs:51
 #, csharp-format
-msgid "Which two numbers when added are {0} and when multiplied are {1}? Answer using two numbers (e.g.: 1 and 2)."
-msgstr "Kateri dve Åtevili imata vsoto enako {0} in produkt enak {1}? Odgovorite z dvema Åteviloma (na primer: 1 in 2)."
+msgid ""
+"Which two numbers when added are {0} and when multiplied are {1}? Answer "
+"using two numbers (e.g.: 1 and 2)."
+msgstr ""
+"Kateri dve Åtevili imata vsoto enako {0} in produkt enak {1}? Odgovorite z "
+"dvema Åteviloma (na primer: 1 in 2)."
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationTwoNumbers.cs:53
 #, csharp-format
-msgid "Which two numbers when subtracted are {0} and when multiplied are {1}? Answer using two numbers (e.g.: 1 and 2)."
-msgstr "Kateri dve Åtevili imata razliko enako {0} in produkt enak {1}? Odgovorite z dvema Åteviloma (na primer: 1 in 2)."
+msgid ""
+"Which two numbers when subtracted are {0} and when multiplied are {1}? "
+"Answer using two numbers (e.g.: 1 and 2)."
+msgstr ""
+"Kateri dve Åtevili imata razliko enako {0} in produkt enak {1}? Odgovorite z "
+"dvema Åteviloma (na primer: 1 in 2)."
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationTwoNumbers.cs:117
 #, csharp-format
@@ -3141,8 +3808,12 @@ msgid "3D Cube"
 msgstr "3D kocka"
 
 #: ../src/Games/Logic/Puzzle3DCube.cs:35
-msgid "How many small cubes does it take to build the large cube below? Answer using a number."
-msgstr "Koliko posameznih majhnih kock je treba postaviti, za izgradnjo spodnje velike kocke? Odgovorite s Åtevilom."
+msgid ""
+"How many small cubes does it take to build the large cube below? Answer "
+"using a number."
+msgstr ""
+"Koliko posameznih majhnih kock je treba postaviti, za izgradnjo spodnje "
+"velike kocke? Odgovorite s Åtevilom."
 
 #: ../src/Games/Logic/Puzzle3DCube.cs:39
 msgid "A cube is a regular solid object having six congruent square faces."
@@ -3153,12 +3824,20 @@ msgid "Balance"
 msgstr "RavnoteÅje"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleBalance.cs:53
-msgid "Using triangles only, how many triangles are needed in the right part of the last figure to keep it balanced?"
-msgstr "Koliko trikotnikov je treba postaviti v desni del zadnje slike za uravnoteÅenje? Uporabiti je mogoÄe le trikotnike."
+msgid ""
+"Using triangles only, how many triangles are needed in the right part of the "
+"last figure to keep it balanced?"
+msgstr ""
+"Koliko trikotnikov je treba postaviti v desni del zadnje slike za "
+"uravnoteÅenje? Uporabiti je mogoÄe le trikotnike."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleBalance.cs:58
-msgid "Every circle is equivalent to two triangles and every square to three triangles."
-msgstr "Vsak krog je enakovreden dvema trikotnikoma in vsak kvadrat je enakovreden trem trikotnikom"
+msgid ""
+"Every circle is equivalent to two triangles and every square to three "
+"triangles."
+msgstr ""
+"Vsak krog je enakovreden dvema trikotnikoma in vsak kvadrat je enakovreden "
+"trem trikotnikom"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleBalance.cs:63
 msgid "Every circle is equivalent two triangles."
@@ -3170,8 +3849,12 @@ msgstr "Sestavite trikotnik"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleBuildTriangle.cs:55
 #, csharp-format
-msgid "Which three pieces can you use together to build a triangle? Answer using the three figure names, e.g.: {0}{1}{2}."
-msgstr "Katere tri koÅÄke lahko uporabite skupaj pri sestavljanju trikotnika? Odgovorite z imeni treh slik, na primer: {0}{1}{2}."
+msgid ""
+"Which three pieces can you use together to build a triangle? Answer using "
+"the three figure names, e.g.: {0}{1}{2}."
+msgstr ""
+"Katere tri koÅÄke lahko uporabite skupaj pri sestavljanju trikotnika? "
+"Odgovorite z imeni treh slik, na primer: {0}{1}{2}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleBuildTriangle.cs:60
 msgid "The resulting triangle is isosceles."
@@ -3186,8 +3869,12 @@ msgid "Circles in a square"
 msgstr "Krogi v kvadratu"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCirclesSquare.cs:33
-msgid "What is the maximum number of circles (as shown) that fit in the square below?"
-msgstr "KolikÅno je najveÄje Åtevilo krogov (kot je prikazano na sliki), ki jih je mogoÄe spraviti v spodnji kvadrat?"
+msgid ""
+"What is the maximum number of circles (as shown) that fit in the square "
+"below?"
+msgstr ""
+"KolikÅno je najveÄje Åtevilo krogov (kot je prikazano na sliki), ki jih je "
+"mogoÄe spraviti v spodnji kvadrat?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCirclesSquare.cs:37
 msgid "You can fit more than 64 circles."
@@ -3196,8 +3883,12 @@ msgstr "Spraviti je mogoÄe veÄ kot 64 krogov."
 #. Translators: {0} is replaced always by 0.1340
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCirclesSquare.cs:43
 #, csharp-format
-msgid "Using the above layout {0} units of height are gained per row leaving enough space for an additional row."
-msgstr "V prikazani razporeditvi je v vsaki vrstici pridobljenih {0} viÅinskih enot. To omogoÄa uporabo dodatne vrstice."
+msgid ""
+"Using the above layout {0} units of height are gained per row leaving enough "
+"space for an additional row."
+msgstr ""
+"V prikazani razporeditvi je v vsaki vrstici pridobljenih {0} viÅinskih enot. "
+"To omogoÄa uporabo dodatne vrstice."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCirclesSquare.cs:77
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCirclesSquare.cs:96
@@ -3216,13 +3907,22 @@ msgstr "Ure"
 #. Translators: {0} is replaced by 'Figure X'
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleClocks.cs:43
 #, csharp-format
-msgid "To what number should the large handle of the '{0}' clock point? Answer using numbers."
-msgstr "Na katero Åtevilo naj kaÅe veliki kazalec ure '{0}'? Odgovorite s Åtevilom."
+msgid ""
+"To what number should the large handle of the '{0}' clock point? Answer "
+"using numbers."
+msgstr ""
+"Na katero Åtevilo naj kaÅe veliki kazalec ure '{0}'? Odgovorite s Åtevilom."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleClocks.cs:51
 #, csharp-format
-msgid "Starting from the first clock, add {1} to the number obtained by appending the values to which the hands point. For example, the values of the hands for '{0}' are {3} ({2} + {1})."
-msgstr "ZaÄnite iz prve ure in Åtevilu, ki ga dobite s pripenjanjem vrednosti na katero kaÅeta kazalca, dodajte {1}. Vrednosti kazalcev za '{0}' sta {3} ({2} + {1})."
+msgid ""
+"Starting from the first clock, add {1} to the number obtained by appending "
+"the values to which the hands point. For example, the values of the hands "
+"for '{0}' are {3} ({2} + {1})."
+msgstr ""
+"ZaÄnite iz prve ure in Åtevilu, ki ga dobite s pripenjanjem vrednosti na "
+"katero kaÅeta kazalca, dodajte {1}. Vrednosti kazalcev za '{0}' sta {3} ({2} "
+"+ {1})."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleClocks.cs:57
 msgid "The clocks do not follow the time logic."
@@ -3255,12 +3955,24 @@ msgstr[3] "Imamo {0} metrski kos blaga."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:68
 #, csharp-format
-msgid "A machine takes {0} second to cut 1 meter of this fabric. How many seconds does the machine take to cut the entire piece of fabric into 1 meter pieces?"
-msgid_plural "A machine takes {0} seconds to cut 1 meter of this fabric. How many seconds does the machine take to cut the entire piece of fabric into 1 meter pieces?"
-msgstr[0] "Naprava za rez metrskega kosa blaga potrebuje {0} sekund. Koliko sekund potrebuje naprava za razrez celotnega blaga na metrske kose?"
-msgstr[1] "Naprava za rez metrskega kosa blaga potrebuje {0} sekundo. Koliko sekund potrebuje naprava za razrez celotnega blaga na metrske kose?"
-msgstr[2] "Naprava za rez metrskega kosa blaga potrebuje {0} sekundi. Koliko sekund potrebuje naprava za razrez celotnega blaga na metrske kose?"
-msgstr[3] "Naprava za rez metrskega kosa blaga potrebuje {0} sekunde. Koliko sekund potrebuje naprava za razrez celotnega blaga na metrske kose?"
+msgid ""
+"A machine takes {0} second to cut 1 meter of this fabric. How many seconds "
+"does the machine take to cut the entire piece of fabric into 1 meter pieces?"
+msgid_plural ""
+"A machine takes {0} seconds to cut 1 meter of this fabric. How many seconds "
+"does the machine take to cut the entire piece of fabric into 1 meter pieces?"
+msgstr[0] ""
+"Naprava za rez metrskega kosa blaga potrebuje {0} sekund. Koliko sekund "
+"potrebuje naprava za razrez celotnega blaga na metrske kose?"
+msgstr[1] ""
+"Naprava za rez metrskega kosa blaga potrebuje {0} sekundo. Koliko sekund "
+"potrebuje naprava za razrez celotnega blaga na metrske kose?"
+msgstr[2] ""
+"Naprava za rez metrskega kosa blaga potrebuje {0} sekundi. Koliko sekund "
+"potrebuje naprava za razrez celotnega blaga na metrske kose?"
+msgstr[3] ""
+"Naprava za rez metrskega kosa blaga potrebuje {0} sekunde. Koliko sekund "
+"potrebuje naprava za razrez celotnega blaga na metrske kose?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:72
 #, csharp-format
@@ -3273,35 +3985,72 @@ msgstr[3] "Z rezom Åt. {0} naprava ustvari dva metrska kosa."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:85
 #, csharp-format
-msgid "A fence is built to enclose a square shaped region. {0} fence pole is used in each side of the square. How many fence poles are used in total?"
-msgid_plural "A fence is built to enclose a square shaped region. {0} fence poles are used in each side of the square. How many fence poles are used in total?"
-msgstr[0] "Ograja je zgrajena za ogrado kvadratnega obmoÄja. Na vsaki strani kvadrata je uporabljenih {0} kolov. Koliko je vseh uporabljenih kolov?"
-msgstr[1] "Ograja je zgrajena za ogrado kvadratnega obmoÄja. Na vsaki strani kvadrata je uporabljen {0} kol. Koliko je vseh uporabljenih kolov?"
-msgstr[2] "Ograja je zgrajena za ogrado kvadratnega obmoÄja. Na vsaki strani kvadrata sta uporabljena {0} kola. Koliko je vseh uporabljenih kolov?"
-msgstr[3] "Ograja je zgrajena za ogrado kvadratnega obmoÄja. Na vsaki strani kvadrata je uporabljenih {0} kolov. Koliko je vseh uporabljenih kolov?"
+msgid ""
+"A fence is built to enclose a square shaped region. {0} fence pole is used "
+"in each side of the square. How many fence poles are used in total?"
+msgid_plural ""
+"A fence is built to enclose a square shaped region. {0} fence poles are used "
+"in each side of the square. How many fence poles are used in total?"
+msgstr[0] ""
+"Ograja je zgrajena za ogrado kvadratnega obmoÄja. Na vsaki strani kvadrata "
+"je uporabljenih {0} kolov. Koliko je vseh uporabljenih kolov?"
+msgstr[1] ""
+"Ograja je zgrajena za ogrado kvadratnega obmoÄja. Na vsaki strani kvadrata "
+"je uporabljen {0} kol. Koliko je vseh uporabljenih kolov?"
+msgstr[2] ""
+"Ograja je zgrajena za ogrado kvadratnega obmoÄja. Na vsaki strani kvadrata "
+"sta uporabljena {0} kola. Koliko je vseh uporabljenih kolov?"
+msgstr[3] ""
+"Ograja je zgrajena za ogrado kvadratnega obmoÄja. Na vsaki strani kvadrata "
+"je uporabljenih {0} kolov. Koliko je vseh uporabljenih kolov?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:92
 #, csharp-format
-msgid "There is {0} fence pole since the poles on the corners of the square are shared."
-msgid_plural "There are {0} fence poles since the poles on the corners of the square are shared."
-msgstr[0] "Skupaj je uporabljenih {0} kolov, saj so koli v kotih kvadrata deljeni."
+msgid ""
+"There is {0} fence pole since the poles on the corners of the square are "
+"shared."
+msgid_plural ""
+"There are {0} fence poles since the poles on the corners of the square are "
+"shared."
+msgstr[0] ""
+"Skupaj je uporabljenih {0} kolov, saj so koli v kotih kvadrata deljeni."
 msgstr[1] "Skupaj je uporabljen {0} kol, saj so koli v kotih kvadrata deljeni."
-msgstr[2] "Skupaj sta uporabljena {0} kola, saj so koli v kotih kvadrata deljeni."
-msgstr[3] "Skupaj so uporabljeni {0} koli, saj so koli v kotih kvadrata deljeni."
+msgstr[2] ""
+"Skupaj sta uporabljena {0} kola, saj so koli v kotih kvadrata deljeni."
+msgstr[3] ""
+"Skupaj so uporabljeni {0} koli, saj so koli v kotih kvadrata deljeni."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:105
 #, csharp-format
-msgid "Wrapping an anniversary present costs one monetary unit. The anniversary present costs {0} monetary unit more than the cost to wrap it. How much does it cost to both purchase and wrap the present?"
-msgid_plural "Wrapping an anniversary present costs one monetary unit. The anniversary present costs {0} monetary units more than the cost to wrap it. How much does it cost to both purchase and wrap the present?"
-msgstr[0] "Zavijanje darila za obletnico stane en evro. Darilo za obletnico stane {0} evrov veÄ kot stroÅki zavijanja. Koliko staneta nakup in zavijanje darila?"
-msgstr[1] "Zavijanje darila za obletnico stane en evro. Darilo za obletnico stane {0} evro veÄ kot stroÅki zavijanja. Koliko staneta nakup in zavijanje darila?"
-msgstr[2] "Zavijanje darila za obletnico stane en evro. Darilo za obletnico stane {0} evra veÄ kot stroÅki zavijanja. Koliko staneta nakup in zavijanje darila?"
-msgstr[3] "Zavijanje darila za obletnico stane en evro. Darilo za obletnico stane {0} evre veÄ kot stroÅki zavijanja. Koliko staneta nakup in zavijanje darila?"
+msgid ""
+"Wrapping an anniversary present costs one monetary unit. The anniversary "
+"present costs {0} monetary unit more than the cost to wrap it. How much does "
+"it cost to both purchase and wrap the present?"
+msgid_plural ""
+"Wrapping an anniversary present costs one monetary unit. The anniversary "
+"present costs {0} monetary units more than the cost to wrap it. How much "
+"does it cost to both purchase and wrap the present?"
+msgstr[0] ""
+"Zavijanje darila za obletnico stane en evro. Darilo za obletnico stane {0} "
+"evrov veÄ kot stroÅki zavijanja. Koliko staneta nakup in zavijanje darila?"
+msgstr[1] ""
+"Zavijanje darila za obletnico stane en evro. Darilo za obletnico stane {0} "
+"evro veÄ kot stroÅki zavijanja. Koliko staneta nakup in zavijanje darila?"
+msgstr[2] ""
+"Zavijanje darila za obletnico stane en evro. Darilo za obletnico stane {0} "
+"evra veÄ kot stroÅki zavijanja. Koliko staneta nakup in zavijanje darila?"
+msgstr[3] ""
+"Zavijanje darila za obletnico stane en evro. Darilo za obletnico stane {0} "
+"evre veÄ kot stroÅki zavijanja. Koliko staneta nakup in zavijanje darila?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:112
 #, csharp-format
-msgid "It is the cost of the present, {0} monetary unit, plus one monetary unit of the wrapping."
-msgid_plural "It is the cost of the present, {0} monetary units, plus one monetary unit of the wrapping."
+msgid ""
+"It is the cost of the present, {0} monetary unit, plus one monetary unit of "
+"the wrapping."
+msgid_plural ""
+"It is the cost of the present, {0} monetary units, plus one monetary unit of "
+"the wrapping."
 msgstr[0] "Skupna cena je {0} evrov za darilo in en evro za zavijanje."
 msgstr[1] "Skupna cena je {0} evro za darilo in en evro za zavijanje."
 msgstr[2] "Skupna cena je {0} evra za darilo in en evro za zavijanje."
@@ -3312,16 +4061,25 @@ msgid "Count series"
 msgstr "Zaporedje Åtevil"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCountSeries.cs:62
-msgid "How many numbers '9' are required to represent the numbers between 10 to 100?"
+msgid ""
+"How many numbers '9' are required to represent the numbers between 10 to 100?"
 msgstr "Koliko Åtevilk '9' je mogoÄe najti v vseh Åtevilih med 10 in 100?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCountSeries.cs:68
-msgid "How many two digit numbers occur where the first digit is larger than the second (e.g.: 20 and 21)?"
-msgstr "Koliko je dvomestnih Åtevil, kjer je prva Åtevilka veÄja kot druga (na primer 20 in 21)?"
+msgid ""
+"How many two digit numbers occur where the first digit is larger than the "
+"second (e.g.: 20 and 21)?"
+msgstr ""
+"Koliko je dvomestnih Åtevil, kjer je prva Åtevilka veÄja kot druga (na "
+"primer 20 in 21)?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCountSeries.cs:74
-msgid "How many two digit numbers occur where the first digit is smaller than the second (e.g.: 12 and 13)?"
-msgstr "Koliko je dvomestnih Åtevil, kjer je prva Åtevilka manjÅa kot druga (na primer 12 in 13)?"
+msgid ""
+"How many two digit numbers occur where the first digit is smaller than the "
+"second (e.g.: 12 and 13)?"
+msgstr ""
+"Koliko je dvomestnih Åtevil, kjer je prva Åtevilka manjÅa kot druga (na "
+"primer 12 in 13)?"
 
 #. Translators: A sequence of numbers 1, 2, 3, etc.
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCountSeries.cs:86
@@ -3352,39 +4110,62 @@ msgstr "Kocka"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCube.cs:49
 #, csharp-format
-msgid "When you fold the figure below as a cube, which face on the figure is opposite the face with a {0} drawn on it? Answer the number written on the face."
-msgstr "Sliko spodaj prepognemo kot kocko. Katera ploskev na sliki je nasprotna ploskvi s Åtevilom {0}? Kot odgovor napiÅite Åtevilo napisano na ploskvi."
+msgid ""
+"When you fold the figure below as a cube, which face on the figure is "
+"opposite the face with a {0} drawn on it? Answer the number written on the "
+"face."
+msgstr ""
+"Sliko spodaj prepognemo kot kocko. Katera ploskev na sliki je nasprotna "
+"ploskvi s Åtevilom {0}? Kot odgovor napiÅite Åtevilo napisano na ploskvi."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:54
-msgid "What is the probability of getting a '2' or a '6' in a single throw of an unmodified 6 sided die? Answer using a fraction (e.g.: 1/2)."
-msgstr "KolikÅna je verjetnost, da vrÅete vrednosti '2' ali '6' v enem metu igralne kocke? Odgovorite z ulomkom (na primer: 1/2)."
+msgid ""
+"What is the probability of getting a '2' or a '6' in a single throw of an "
+"unmodified 6 sided die? Answer using a fraction (e.g.: 1/2)."
+msgstr ""
+"KolikÅna je verjetnost, da vrÅete vrednosti '2' ali '6' v enem metu igralne "
+"kocke? Odgovorite z ulomkom (na primer: 1/2)."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:56
 msgid "There are 2 of 6 possibilities."
 msgstr "Obstajata 2 od 6 moÅnosti."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:58
-msgid "What is the probability of not getting a '5' in a single throw of an unmodified 6 sided die? Answer using a fraction (e.g.: 1/2)."
-msgstr "KolikÅna je verjetnost, da vrÅemo vrednost, ki ni enaka '5' z enim metom igralne kocke? Odgovorite z ulomkom (na primer: 1/2)."
+msgid ""
+"What is the probability of not getting a '5' in a single throw of an "
+"unmodified 6 sided die? Answer using a fraction (e.g.: 1/2)."
+msgstr ""
+"KolikÅna je verjetnost, da vrÅemo vrednost, ki ni enaka '5' z enim metom "
+"igralne kocke? Odgovorite z ulomkom (na primer: 1/2)."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:60
 msgid "There are 5 of 6 possibilities."
 msgstr "Obstaja 5 od 6 moÅnosti."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:62
-msgid "Two unmodified 6 sided dice are thrown simultaneously. What is the probability of getting two even numbers? Answer using a fraction (e.g.: 1/2)."
-msgstr "Dve igralni kocki vrÅemo hkrati. KolikÅna je verjetnost, da dobimo dve sodi Åtevili? Odgovorite z ulomkom (na primer: 1/2)."
+msgid ""
+"Two unmodified 6 sided dice are thrown simultaneously. What is the "
+"probability of getting two even numbers? Answer using a fraction (e.g.: 1/2)."
+msgstr ""
+"Dve igralni kocki vrÅemo hkrati. KolikÅna je verjetnost, da dobimo dve sodi "
+"Åtevili? Odgovorite z ulomkom (na primer: 1/2)."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:64
 msgid "There are 9 of 36 possibilities of getting two even numbers."
 msgstr "9 od 36 moÅnosti da dve sodi Åtevili."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:66
-msgid "Two unmodified 6 sided dice are thrown simultaneously. What is the probability of getting two '6'? Answer using a fraction (e.g.: 1/2)."
-msgstr "Dve igralni kocki vrÅemo hkrati. KolikÅna je verjetnost dveh vrednosti '6'? Odgovorite z ulomkom (na primer: 1/2)."
+msgid ""
+"Two unmodified 6 sided dice are thrown simultaneously. What is the "
+"probability of getting two '6'? Answer using a fraction (e.g.: 1/2)."
+msgstr ""
+"Dve igralni kocki vrÅemo hkrati. KolikÅna je verjetnost dveh vrednosti '6'? "
+"Odgovorite z ulomkom (na primer: 1/2)."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:68
-msgid "There is 1 of 6 possibilities of getting a '6' on the first die and the same for the second die."
+msgid ""
+"There is 1 of 6 possibilities of getting a '6' on the first die and the same "
+"for the second die."
 msgstr "Za prvo kocko je moÅnost Åestice 1/6; enako velja za drugo kocko."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:73
@@ -3396,8 +4177,11 @@ msgid "Divide circles"
 msgstr "Razdeli kroge"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleDivideCircle.cs:49
-msgid "In the last figure, in how many regions is the circle divided into when all dots are connected?"
-msgstr "Na koliko delov je razdeljen krog na zadnji sliki, ko so vse pike povezane?"
+msgid ""
+"In the last figure, in how many regions is the circle divided into when all "
+"dots are connected?"
+msgstr ""
+"Na koliko delov je razdeljen krog na zadnji sliki, ko so vse pike povezane?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleDivideCircle.cs:179
 #, csharp-format
@@ -3417,8 +4201,12 @@ msgid "What is the result of the equation below?"
 msgstr "KakÅen je rezultat spodnje enaÄbe?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleEquation.cs:42
-msgid "The order of arithmetical operations is always as follows: exponents and roots, multiplication and division, addition and subtraction."
-msgstr "Vrstni red aritmetiÄnih operacij je vedno naslednji: potence in koreni, mnoÅenje in deljenje, seÅtevanje in odÅtevanje."
+msgid ""
+"The order of arithmetical operations is always as follows: exponents and "
+"roots, multiplication and division, addition and subtraction."
+msgstr ""
+"Vrstni red aritmetiÄnih operacij je vedno naslednji: potence in koreni, "
+"mnoÅenje in deljenje, seÅtevanje in odÅtevanje."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleExtraCircle.cs:53
 msgid "Extra circle"
@@ -3426,15 +4214,20 @@ msgstr "Dodaten krog"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleExtraCircle.cs:62
 #, csharp-format
-msgid "Which circle does not belong to the group? It is not a sequence of elements. Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
-msgstr "Kateri krog ne spada v skupino? Zaporedje elementov ni pomembno. Odgovorite {0}, {1}, {2} ali {3}."
+msgid ""
+"Which circle does not belong to the group? It is not a sequence of elements. "
+"Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"Kateri krog ne spada v skupino? Zaporedje elementov ni pomembno. Odgovorite "
+"{0}, {1}, {2} ali {3}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleExtraCircle.cs:67
 msgid "All circles share a common property except for one."
 msgstr "Vsi krogi razen enega si delijo skupno lastnost."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleExtraCircle.cs:72
-msgid "In all circles the color slices follow the same order except for this one."
+msgid ""
+"In all circles the color slices follow the same order except for this one."
 msgstr "V vseh krogih razen temu barvni deli sledijo enakemu zaporedju."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleFigureLetter.cs:40
@@ -3442,16 +4235,24 @@ msgid "Figures and text"
 msgstr "Slike in besedilo"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleFigureLetter.cs:44
-msgid "The figures and the texts are related. What text should go under the last figure?"
-msgstr "Slike in besedilo so povezane. Katero besedilo naj gre pod zadnjo sliko?"
+msgid ""
+"The figures and the texts are related. What text should go under the last "
+"figure?"
+msgstr ""
+"Slike in besedilo so povezane. Katero besedilo naj gre pod zadnjo sliko?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleFigureLetter.cs:48
 msgid "Every character of the text represents a property of the figure."
 msgstr "Vsak znak besedila predstavlja lastnost slike."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleFigureLetter.cs:53
-msgid "'A' indicates that the figures overlap, 'B' that are squares, 'C' that are circles, 'D' that the figures are separated, 'E' that there are three figures and 'F' that there are two figures."
-msgstr "'A' pomeni da se sliki prekrivata, 'B' da sta kvadrata, 'C' da sta kroga, 'D' da sta sliki loÄeni, 'E' da so tri slike in 'F' da sta dve sliki."
+msgid ""
+"'A' indicates that the figures overlap, 'B' that are squares, 'C' that are "
+"circles, 'D' that the figures are separated, 'E' that there are three "
+"figures and 'F' that there are two figures."
+msgstr ""
+"'A' pomeni da se sliki prekrivata, 'B' da sta kvadrata, 'C' da sta kroga, "
+"'D' da sta sliki loÄeni, 'E' da so tri slike in 'F' da sta dve sliki."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleFigurePattern.cs:40
 msgid "Figure pattern"
@@ -3463,12 +4264,19 @@ msgid "What figure should replace the question mark? Answer {0}, {1} or {2}."
 msgstr "Katera slika naj zamenja vpraÅaj? Odgovorite {0}, {1} ali {2}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleFigurePattern.cs:50
-msgid "The third figure of every row involves somehow combining the first two figures."
-msgstr "Tretja slika vsake vrstice na nek naÄin vsebuje spajanje prvih dveh slik."
+msgid ""
+"The third figure of every row involves somehow combining the first two "
+"figures."
+msgstr ""
+"Tretja slika vsake vrstice na nek naÄin vsebuje spajanje prvih dveh slik."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleFigurePattern.cs:55
-msgid "Superpose the first and second figures and remove the lines that they have in common, then rotate the resulting figure 45 degrees."
-msgstr "Poveznite prvo sliko na drugo, odstranite skupne Ärte in nastalo sliko zavrtite za 45 stopinj."
+msgid ""
+"Superpose the first and second figures and remove the lines that they have "
+"in common, then rotate the resulting figure 45 degrees."
+msgstr ""
+"Poveznite prvo sliko na drugo, odstranite skupne Ärte in nastalo sliko "
+"zavrtite za 45 stopinj."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleFigures.cs:58
 msgid "Figures"
@@ -3476,12 +4284,19 @@ msgstr "Slike"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleFigures.cs:62
 #, csharp-format
-msgid "What is the next logical sequence of objects in the last column? Answer {0}, {1} or {2}."
-msgstr "Kateri je naslednji logiÄni predmet v zaporedju? Odgovorite {0}, {1} ali {2}."
+msgid ""
+"What is the next logical sequence of objects in the last column? Answer {0}, "
+"{1} or {2}."
+msgstr ""
+"Kateri je naslednji logiÄni predmet v zaporedju? Odgovorite {0}, {1} ali {2}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleFigures.cs:68
-msgid "It is the only combination that you can build with the given elements without repeating them."
-msgstr "IÅÄemo edino kombinacijo, ki jo lahko brez ponavljanja sestavite z danimi predmeti."
+msgid ""
+"It is the only combination that you can build with the given elements "
+"without repeating them."
+msgstr ""
+"IÅÄemo edino kombinacijo, ki jo lahko brez ponavljanja sestavite z danimi "
+"predmeti."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleFindTheNumber.cs:43
 msgid "Find the number"
@@ -3490,12 +4305,26 @@ msgstr "Najdi Åtevilo"
 # This is double multiple plural!!!
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleFindTheNumber.cs:51
 #, csharp-format
-msgid "Looking horizontally and vertically to the lines of the grid below, which is the number {0} place away from itself multiplied by 2 and {1} place away from itself plus 2?"
-msgid_plural "Looking horizontally and vertically to the lines of the grid below, which is the number {0} places away from itself multiplied by 2 and {1} places away from itself plus 2?"
-msgstr[0] "Gledano vodoravno in navpiÄno na Ärte mreÅe je Åtevilka {0} mest stran pomnoÅeno z 2 in {1} mest stran plus 2?"
-msgstr[1] "Gledano vodoravno in navpiÄno na Ärte mreÅe je Åtevilka {0} mesto stran pomnoÅeno z 2 in {1} mesto stran plus 2?"
-msgstr[2] "Gledano vodoravno in navpiÄno na Ärte mreÅe je Åtevilka {0} mesti stran pomnoÅeno z 2 in {1} mesti stran plus 2?"
-msgstr[3] "Gledano vodoravno in navpiÄno na Ärte mreÅe je Åtevilka {0} mesta stran pomnoÅeno z 2 in {1} mesta stran plus 2?"
+msgid ""
+"Looking horizontally and vertically to the lines of the grid below, which is "
+"the number {0} place away from itself multiplied by 2 and {1} place away "
+"from itself plus 2?"
+msgid_plural ""
+"Looking horizontally and vertically to the lines of the grid below, which is "
+"the number {0} places away from itself multiplied by 2 and {1} places away "
+"from itself plus 2?"
+msgstr[0] ""
+"Gledano vodoravno in navpiÄno na Ärte mreÅe je Åtevilka {0} mest stran "
+"pomnoÅeno z 2 in {1} mest stran plus 2?"
+msgstr[1] ""
+"Gledano vodoravno in navpiÄno na Ärte mreÅe je Åtevilka {0} mesto stran "
+"pomnoÅeno z 2 in {1} mesto stran plus 2?"
+msgstr[2] ""
+"Gledano vodoravno in navpiÄno na Ärte mreÅe je Åtevilka {0} mesti stran "
+"pomnoÅeno z 2 in {1} mesti stran plus 2?"
+msgstr[3] ""
+"Gledano vodoravno in navpiÄno na Ärte mreÅe je Åtevilka {0} mesta stran "
+"pomnoÅeno z 2 in {1} mesta stran plus 2?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleFindTheNumber.cs:60
 #, csharp-format
@@ -3552,24 +4381,38 @@ msgstr "Kvadrat s pikami"
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleGridDots.cs:210
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleNextFigure.cs:58
 #, csharp-format
-msgid "Which is the next logical figure in the sequence? Answer {0}, {1} or {2}."
-msgstr "Katera je naslednja logiÄna slika v zaporedju? Odgovorite {0}, {1} ali {2}."
+msgid ""
+"Which is the next logical figure in the sequence? Answer {0}, {1} or {2}."
+msgstr ""
+"Katera je naslednja logiÄna slika v zaporedju? Odgovorite {0}, {1} ali {2}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleGridDots.cs:219
-msgid "From the top-left figure, the top-left circle moves down, the bottom-left circle moves up, the bottom-right moves diagonally up-left and the top-right moves diagonally down-left."
-msgstr "Iz zgornje leve slike se zgornji levi krog premakne navzdol, spodnji levi krog se premakne navzgor, spodnji desni krog se premakne diagonalno levo navzgor in spodnji desni krog se premakne desno navzdol."
+msgid ""
+"From the top-left figure, the top-left circle moves down, the bottom-left "
+"circle moves up, the bottom-right moves diagonally up-left and the top-right "
+"moves diagonally down-left."
+msgstr ""
+"Iz zgornje leve slike se zgornji levi krog premakne navzdol, spodnji levi "
+"krog se premakne navzgor, spodnji desni krog se premakne diagonalno levo "
+"navzgor in spodnji desni krog se premakne desno navzdol."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleGridDots.cs:222
-msgid "From the top-left figure, the figure is rotated counterclockwise 90 degrees."
-msgstr "Iz zgornje leve slike je slika za 90 stopinj zavrtena v nasprotni smeri urinega kazalca."
+msgid ""
+"From the top-left figure, the figure is rotated counterclockwise 90 degrees."
+msgstr ""
+"Iz zgornje leve slike je slika za 90 stopinj zavrtena v nasprotni smeri "
+"urinega kazalca."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleGridNumbers.cs:44
 msgid "Numbers in a grid"
 msgstr "Åtevila v mreÅi"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleGridNumbers.cs:48
-msgid "The numbers in the grid below follow a pattern. Which number should replace the question mark?"
-msgstr "Åtevila v mreÅi spodaj sledijo vzorcu. Katero Åtevilo naj zamenja vpraÅaj?"
+msgid ""
+"The numbers in the grid below follow a pattern. Which number should replace "
+"the question mark?"
+msgstr ""
+"Åtevila v mreÅi spodaj sledijo vzorcu. Katero Åtevilo naj zamenja vpraÅaj?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleGridNumbers.cs:54
 msgid "The pattern is arithmetical and works vertically."
@@ -3581,28 +4424,52 @@ msgid "The pattern is arithmetical and works horizontally."
 msgstr "Vzorec je aritmetiÄen in deluje vodoravno."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleGridNumbers.cs:65
-msgid "The fourth row is calculated by multiplying the first two rows and adding the third."
-msgstr "Äetrta vrstica je izraÄunana z mnoÅenjem prvih dveh vrstic in dodajanjem tretje."
+msgid ""
+"The fourth row is calculated by multiplying the first two rows and adding "
+"the third."
+msgstr ""
+"Äetrta vrstica je izraÄunana z mnoÅenjem prvih dveh vrstic in dodajanjem "
+"tretje."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleGridNumbers.cs:67
-msgid "The fourth column is calculated by multiplying the first two columns and adding the third."
-msgstr "Äetrti stolpec je izraÄunan z mnoÅenjem prvih dveh stolpcev in seÅtevanjem tretjega."
+msgid ""
+"The fourth column is calculated by multiplying the first two columns and "
+"adding the third."
+msgstr ""
+"Äetrti stolpec je izraÄunan z mnoÅenjem prvih dveh stolpcev in seÅtevanjem "
+"tretjega."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleGridNumbers.cs:71
-msgid "The fourth row is calculated by multiplying the first two rows and subtracting the third."
-msgstr "Äetrta vrstica je izraÄunana z mnoÅenjem prvih dveh vrstic in odÅtevanjem tretje."
+msgid ""
+"The fourth row is calculated by multiplying the first two rows and "
+"subtracting the third."
+msgstr ""
+"Äetrta vrstica je izraÄunana z mnoÅenjem prvih dveh vrstic in odÅtevanjem "
+"tretje."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleGridNumbers.cs:73
-msgid "The fourth column is calculated by multiplying the first two columns and subtracting the third."
-msgstr "Äetrti stolpec je izraÄunan z mnoÅenjem prvih dveh stolpcev in odÅtevanjem tretjega."
+msgid ""
+"The fourth column is calculated by multiplying the first two columns and "
+"subtracting the third."
+msgstr ""
+"Äetrti stolpec je izraÄunan z mnoÅenjem prvih dveh stolpcev in odÅtevanjem "
+"tretjega."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleGridNumbers.cs:77
-msgid "The fourth row is calculated by adding the first two rows and subtracting the third."
-msgstr "Äetrta vrstica je izraÄunana s seÅtevanjem prvih dveh vrstic in odÅtevanjem tretje."
+msgid ""
+"The fourth row is calculated by adding the first two rows and subtracting "
+"the third."
+msgstr ""
+"Äetrta vrstica je izraÄunana s seÅtevanjem prvih dveh vrstic in odÅtevanjem "
+"tretje."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleGridNumbers.cs:79
-msgid "The fourth column is calculated by adding the first two columns and subtracting the third."
-msgstr "Äetrti stolpec je izraÄunan s seÅtevanjem prvih dveh stolpcev in odÅtevanjem tretjega. "
+msgid ""
+"The fourth column is calculated by adding the first two columns and "
+"subtracting the third."
+msgstr ""
+"Äetrti stolpec je izraÄunan s seÅtevanjem prvih dveh stolpcev in odÅtevanjem "
+"tretjega. "
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleHandshakes.cs:32
 msgid "Handshakes"
@@ -3610,16 +4477,26 @@ msgstr "Rokovanje"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleHandshakes.cs:37
 #, csharp-format
-msgid "All attendees to a party are introduced to one another. {0} handshakes are made in total. How many people are attending the party?"
-msgstr "Vsi udeleÅenci zabave se predstavijo drug drugemu. Pri tem se {0} krat rokujejo. Koliko ljudi se je udeleÅilo zabave?"
+msgid ""
+"All attendees to a party are introduced to one another. {0} handshakes are "
+"made in total. How many people are attending the party?"
+msgstr ""
+"Vsi udeleÅenci zabave se predstavijo drug drugemu. Pri tem se {0} krat "
+"rokujejo. Koliko ljudi se je udeleÅilo zabave?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleHandshakes.cs:42
-msgid "Try to imagine a situation in which you are meeting a small number of people."
+msgid ""
+"Try to imagine a situation in which you are meeting a small number of people."
 msgstr "Predstavljajte si, da sreÄate majhno Åtevilo ljudi."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleHandshakes.cs:46
-msgid "Using n as the total number of people, the first person handshakes n-1 people, the second n-2 people, etc. The result is the sum of the first n-1 consecutive numbers: 1+2+3+...+(n-1)."
-msgstr "Äe je n Åtevilo ljudi, se prva oseba rokuje z n-1 ljudmi, druga z n-2 ljudmi, itd. Rezultat je vsota prvih n-1 zaporednih Åtevil: 1+2+3+..+(n-1)."
+msgid ""
+"Using n as the total number of people, the first person handshakes n-1 "
+"people, the second n-2 people, etc. The result is the sum of the first n-1 "
+"consecutive numbers: 1+2+3+...+(n-1)."
+msgstr ""
+"Äe je n Åtevilo ljudi, se prva oseba rokuje z n-1 ljudmi, druga z n-2 "
+"ljudmi, itd. Rezultat je vsota prvih n-1 zaporednih Åtevil: 1+2+3+..+(n-1)."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleLargerShape.cs:113
 msgid "Larger shape"
@@ -3627,21 +4504,68 @@ msgstr "VeÄja oblika"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleLargerShape.cs:122
 #, csharp-format
-msgid "Which larger shape can you make combining the first two figures? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
-msgstr "Katero veÄjo obliko lahko naredite z zdruÅevanjem prvih dveh slik? Odgovorite {0}, {1}, {2} ali {3}."
+msgid ""
+"Which larger shape can you make combining the first two figures? Answer {0}, "
+"{1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"Katero veÄjo obliko lahko naredite z zdruÅevanjem prvih dveh slik? "
+"Odgovorite {0}, {1}, {2} ali {3}."
+
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleLargestArea.cs:241
+#, fuzzy
+msgid "Largest area"
+msgstr "risalna povrÅina"
+
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleLargestArea.cs:246
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid ""
+"Which of the following figures has the largest area? Answer {0}, {1}, {2} or "
+"{3}."
+msgstr ""
+"Katera od naslednjih slik ne spada v skupino? Odgovorite {0}, {1}, {2}, {3}, "
+"{4} ali {5}."
+
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleLargestDiameter.cs:46
+#, fuzzy
+msgid "Largest diameter"
+msgstr "_Premer/Åirina:"
+
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleLargestDiameter.cs:51
+#, csharp-format
+msgid ""
+"If the circles represented by the arcs below were completed, which circle "
+"would have the largest diameter? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleLargestDiameter.cs:58
+msgid "Less curved is the arc, the larger the circle is."
+msgstr "Manj je lok ukrivljen, veÄji krog tvori."
+
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleLargestDiameter.cs:101
+#, csharp-format
+msgid "Arc {0}"
+msgstr "Lok {0}"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleLines.cs:34
 msgid "Lines"
 msgstr "Ärte"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleLines.cs:38
-msgid "How many line segments in total are in the figures below? A line segment is a line between two points with no crossing lines."
-msgstr "Koliko Ärt lahko preÅtejete na slikah spodaj? Ärta je del med dvema toÄkama brez sekajoÄih Ärt."
+msgid ""
+"How many line segments in total are in the figures below? A line segment is "
+"a line between two points with no crossing lines."
+msgstr ""
+"Koliko Ärt lahko preÅtejete na slikah spodaj? Ärta je del med dvema toÄkama "
+"brez sekajoÄih Ärt."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleLines.cs:44
 #, csharp-format
-msgid "There is {0} line in the figure to the left and {1} in the figure to the right."
-msgid_plural "There are {0} lines in the figure to the left and {1} in the figure to the right."
+msgid ""
+"There is {0} line in the figure to the left and {1} in the figure to the "
+"right."
+msgid_plural ""
+"There are {0} lines in the figure to the left and {1} in the figure to the "
+"right."
 msgstr[0] "Na sliki levo je {0} Ärt, na sliki desno je {1} Ärt."
 msgstr[1] "Na sliki levo je {0} Ärta, na sliki desno je {1} Ärt."
 msgstr[2] "Na sliki levo sta {0} Ärti, na sliki desno je {1} Ärt."
@@ -3665,8 +4589,13 @@ msgid "The logic works at row level."
 msgstr "Logika deluje na ravni vrstic."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleMissingPiece.cs:50
-msgid "In every row the third square is made by flipping the first square and superimposing it on the second square, followed by removing the matching lines."
-msgstr "V vsaki vrstici dobimo tretji kvadratek z zrcaljenjem prvega kvadrata, ki ga poveznemo na drugi kvadrat in izbriÅemo Ärte, ki so skupne obema."
+msgid ""
+"In every row the third square is made by flipping the first square and "
+"superimposing it on the second square, followed by removing the matching "
+"lines."
+msgstr ""
+"V vsaki vrstici dobimo tretji kvadratek z zrcaljenjem prvega kvadrata, ki ga "
+"poveznemo na drugi kvadrat in izbriÅemo Ärte, ki so skupne obema."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleMissingSlice.cs:62
 msgid "Missing slice"
@@ -3674,8 +4603,12 @@ msgstr "ManjkajoÄa rezina"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleMissingSlice.cs:67
 #, csharp-format
-msgid "The slices below have some kind of relation. Which is the missing slice in the circle below? Answer {0}, {1} or {2}."
-msgstr "Nekatere rezine spodaj imajo skupno lastnost. Kateri je manjkajoÄa rezina v spodnjem krogu? Odgovorite {0}, {1} ali {2}."
+msgid ""
+"The slices below have some kind of relation. Which is the missing slice in "
+"the circle below? Answer {0}, {1} or {2}."
+msgstr ""
+"Nekatere rezine spodaj imajo skupno lastnost. Kateri je manjkajoÄa rezina v "
+"spodnjem krogu? Odgovorite {0}, {1} ali {2}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleMissingSlice.cs:72
 msgid "Each slice is related to the opposite one."
@@ -3683,7 +4616,9 @@ msgstr "Vsaka rezina je povezana z nasprotno."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleMissingSlice.cs:77
 #, csharp-format
-msgid "All numbers of each slice, when added to the ones of the opposite slice, add always {0}."
+msgid ""
+"All numbers of each slice, when added to the ones of the opposite slice, add "
+"always {0}."
 msgstr "Vsota Åtevil na rezini s Åtevili na nasprotni rezini je vedno {0}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleMostInCommon.cs:77
@@ -3692,19 +4627,26 @@ msgstr "NajveÄ skupnega"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleMostInCommon.cs:82
 #, csharp-format
-msgid "Which of the possible answers have the most in common with the four given figures? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
-msgstr "Kateri od mogoÄih odgovorov ima najveÄ skupnega s Åtirimi danimi slikami? Odgovorite {0}, {1}, {2} ali {3}."
+msgid ""
+"Which of the possible answers have the most in common with the four given "
+"figures? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"Kateri od mogoÄih odgovorov ima najveÄ skupnega s Åtirimi danimi slikami? "
+"Odgovorite {0}, {1}, {2} ali {3}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleMostInCommon.cs:87
 msgid "Think of the common elements that the given figures have inside them."
 msgstr "Pomislite na skupne elemente, ki jih imajo dane slike."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleMostInCommon.cs:93
-msgid "It has the same number of elements inside the figure as the given figures."
+msgid ""
+"It has the same number of elements inside the figure as the given figures."
 msgstr "Slika ima enako Åtevilo elementov kot dane slike."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleMostInCommon.cs:95
-msgid "It is the figure with the most elements in common compared to the given figures."
+msgid ""
+"It is the figure with the most elements in common compared to the given "
+"figures."
 msgstr "IÅÄemo shemo, ki ima najveÄ skupnih predmetov z danimi slikami."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleMoveFigure.cs:33
@@ -3712,24 +4654,39 @@ msgid "Move figure"
 msgstr "Prestavi sliko"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleMoveFigure.cs:37
-msgid "What is the minimum number of circles to be moved in order to convert the left figure into the right figure?"
-msgstr "KakÅno je najmanjÅe Åtevilo premikov krogov za pretvorbo leve slike v desno?"
+msgid ""
+"What is the minimum number of circles to be moved in order to convert the "
+"left figure into the right figure?"
+msgstr ""
+"KakÅno je najmanjÅe Åtevilo premikov krogov za pretvorbo leve slike v desno?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleMoveFigure.cs:44
-msgid "Move the circle from the first line to the second and move two circles from the fourth line to the second and the fifth lines."
-msgstr "Premaknite krog iz prve Ärte na drugo in premaknite dva kroga s Äetrte Ärte na drugo in peto Ärto."
+msgid ""
+"Move the circle from the first line to the second and move two circles from "
+"the fourth line to the second and the fifth lines."
+msgstr ""
+"Premaknite krog iz prve Ärte na drugo in premaknite dva kroga s Äetrte Ärte "
+"na drugo in peto Ärto."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleMoveFigure.cs:46
-msgid "Move the first line to the seventh; move the two circles of the second line to third; and move first and last circles of the fifth line to the sixth."
-msgstr "Premaknite prvo Ärto k sedmi; premaknite dva kroga z druge Ärte na tretjo; premaknite prvi in zadnji krog s pete Ärte na Åesto Ärto."
+msgid ""
+"Move the first line to the seventh; move the two circles of the second line "
+"to third; and move first and last circles of the fifth line to the sixth."
+msgstr ""
+"Premaknite prvo Ärto k sedmi; premaknite dva kroga z druge Ärte na tretjo; "
+"premaknite prvi in zadnji krog s pete Ärte na Åesto Ärto."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleNextFigure.cs:53
 msgid "Next figure"
 msgstr "Naslednja slika"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleNextFigure.cs:65
-msgid "From first figure, the top circle advances by two positions clockwise, while the left circle goes backwards one position."
-msgstr "Iz prve slike zgornji krog napreduje dve mesti v smeri urinega kazalca, medtem ko gre levi krog eno mesto nazaj."
+msgid ""
+"From first figure, the top circle advances by two positions clockwise, while "
+"the left circle goes backwards one position."
+msgstr ""
+"Iz prve slike zgornji krog napreduje dve mesti v smeri urinega kazalca, "
+"medtem ko gre levi krog eno mesto nazaj."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericRelation.cs:46
 msgid "Numeric relation"
@@ -3750,19 +4707,29 @@ msgid "Every group of {0} numbers sums exactly {1}."
 msgstr "Vsota vsake skupine {0} je enaka {1}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericRelation.cs:64
-msgid "Divide the sequence in groups of three numbers. Every third number is calculated by multiplying by the two previous ones."
-msgstr "Razdelite zaporedje v skupine treh Åtevil. Vsako tretje Åtevilo je izraÄunano z mnoÅenjem dveh predhodnih Åtevil."
+msgid ""
+"Divide the sequence in groups of three numbers. Every third number is "
+"calculated by multiplying by the two previous ones."
+msgstr ""
+"Razdelite zaporedje v skupine treh Åtevil. Vsako tretje Åtevilo je "
+"izraÄunano z mnoÅenjem dveh predhodnih Åtevil."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericRelation.cs:66
-msgid "Divide the sequence in groups of three numbers. Every third number is calculated by subtracting the second number from the first."
-msgstr "Razdelite zaporedje v skupine treh Åtevil. Vsako tretje Åtevilo je izraÄunano z odÅtevanjem drugega Åtevila od prvega."
+msgid ""
+"Divide the sequence in groups of three numbers. Every third number is "
+"calculated by subtracting the second number from the first."
+msgstr ""
+"Razdelite zaporedje v skupine treh Åtevil. Vsako tretje Åtevilo je "
+"izraÄunano z odÅtevanjem drugega Åtevila od prvega."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericSequence.cs:42
 msgid "Numeric sequence"
 msgstr "ÅtevilÄno zaporedje"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericSequence.cs:46
-msgid "The next sequence follows a logic. What number should replace the question mark?"
+msgid ""
+"The next sequence follows a logic. What number should replace the question "
+"mark?"
 msgstr "Naslednje zaporedje sledi logiki. Katero Åtevilo naj zamenja vpraÅaj?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericSequence.cs:50
@@ -3770,16 +4737,28 @@ msgid "Every number in the sequence is related to the previous one."
 msgstr "Vsako Åtevilo v zaporedju je povezano s prejÅnjim."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericSequence.cs:57
-msgid "Every number in the sequence is the result of subtracting 1 from the previous number and multiplying it by 2."
-msgstr "Vsako Åtevilo v zaporedju je rezultat zmanjÅanja prejÅnjega Åtevila za 1 in mnoÅenja z 2. "
+msgid ""
+"Every number in the sequence is the result of subtracting 1 from the "
+"previous number and multiplying it by 2."
+msgstr ""
+"Vsako Åtevilo v zaporedju je rezultat zmanjÅanja prejÅnjega Åtevila za 1 in "
+"mnoÅenja z 2. "
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericSequence.cs:59
-msgid "Every number in the sequence is the result of adding 1 to the previous number and multiplying it by 3."
-msgstr "Vsako Åtevilo v zaporedju je rezultat priÅtevanja 1 prejÅnjemu Åtevilu in mnoÅenju s 3."
+msgid ""
+"Every number in the sequence is the result of adding 1 to the previous "
+"number and multiplying it by 3."
+msgstr ""
+"Vsako Åtevilo v zaporedju je rezultat priÅtevanja 1 prejÅnjemu Åtevilu in "
+"mnoÅenju s 3."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericSequence.cs:61
-msgid "Every number in the sequence is the result of subtracting 2 from the previous number and multiplying it by -2."
-msgstr "Vsako Åtevilo v zaporedju je rezultat zmanjÅanja prejÅnjega Åtevila za 2 in mnoÅenja z -2."
+msgid ""
+"Every number in the sequence is the result of subtracting 2 from the "
+"previous number and multiplying it by -2."
+msgstr ""
+"Vsako Åtevilo v zaporedju je rezultat zmanjÅanja prejÅnjega Åtevila za 2 in "
+"mnoÅenja z -2."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleOstracism.cs:53
 msgid "Ostracism"
@@ -3787,24 +4766,39 @@ msgstr "Ostracizem"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleOstracism.cs:58
 #, csharp-format
-msgid "Which element does not belong to the group? It is not related to any arithmetical of the numbers. Answer {0}, {1}, {2}, {3} or {4}."
-msgstr "Kateri element ne spada v skupino? Odgovor ni povezan z aritmetiko Åtevil. Odgovorite {0}, {1}, {2}, {3} ali {4}."
+msgid ""
+"Which element does not belong to the group? It is not related to any "
+"arithmetical of the numbers. Answer {0}, {1}, {2}, {3} or {4}."
+msgstr ""
+"Kateri element ne spada v skupino? Odgovor ni povezan z aritmetiko Åtevil. "
+"Odgovorite {0}, {1}, {2}, {3} ali {4}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleOstracism.cs:66
-msgid "The criteria for deciding if an equation belongs to the group is not arithmetical."
+msgid ""
+"The criteria for deciding if an equation belongs to the group is not "
+"arithmetical."
 msgstr "Pogoj za odloÄitev ali enaÄba spada v skupino ni aritmetiÄen."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleOstracism.cs:68
-msgid "Consider that every number that belongs to the group has two parts that are related."
+msgid ""
+"Consider that every number that belongs to the group has two parts that are "
+"related."
 msgstr "Vsako Åtevilo, ki spada v skupino ima dva povezana dela."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleOstracism.cs:79
-msgid "In all the other equations the digits from the left side also appear on the right side."
-msgstr "V vseh drugih enaÄbah se Åtevilke na levi strani pojavijo tudi na desni strani."
+msgid ""
+"In all the other equations the digits from the left side also appear on the "
+"right side."
+msgstr ""
+"V vseh drugih enaÄbah se Åtevilke na levi strani pojavijo tudi na desni "
+"strani."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleOstracism.cs:81
-msgid "In all the other numbers the last three digits are the square of the first two digits."
-msgstr "V vseh ostalih Åtevilih so zadnje tri Åtevilke kvadrat prvih dveh Åtevilk."
+msgid ""
+"In all the other numbers the last three digits are the square of the first "
+"two digits."
+msgstr ""
+"V vseh ostalih Åtevilih so zadnje tri Åtevilke kvadrat prvih dveh Åtevilk."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePencil.cs:38
 msgid "Pencil"
@@ -3812,8 +4806,12 @@ msgstr "SvinÄnik"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePencil.cs:43
 #, csharp-format
-msgid "Which of the following figures cannot be drawn without crossing any previous lines nor lifting the pencil? Answer {0}, {1}, {2}, {3} or {4}."
-msgstr "Katere od naslednjih slik ni mogoÄe narisati brez preÄkanja prejÅnjih Ärt ali dviga svinÄnika? Odgovorite {0}, {1}, {2}, {3}, {4}."
+msgid ""
+"Which of the following figures cannot be drawn without crossing any previous "
+"lines nor lifting the pencil? Answer {0}, {1}, {2}, {3} or {4}."
+msgstr ""
+"Katere od naslednjih slik ni mogoÄe narisati brez preÄkanja prejÅnjih Ärt "
+"ali dviga svinÄnika? Odgovorite {0}, {1}, {2}, {3}, {4}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePeopleTable.cs:45
 msgid "People at a table"
@@ -3821,12 +4819,21 @@ msgstr "Ljudje za mizo"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePeopleTable.cs:49
 #, csharp-format
-msgid "A group of people are sitting at a round table spaced out evenly. How many people are there if the {0} person is across from the {1}?"
-msgstr "Skupina ljudi sedi enakomerno razporejeno za okroglo mizo. Koliko ljudi sedi za mizo, Äe {0}. oseba sedi nasproti {1}. osebe? "
+msgid ""
+"A group of people are sitting at a round table spaced out evenly. How many "
+"people are there if the {0} person is across from the {1}?"
+msgstr ""
+"Skupina ljudi sedi enakomerno razporejeno za okroglo mizo. Koliko ljudi sedi "
+"za mizo, Äe {0}. oseba sedi nasproti {1}. osebe? "
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePeopleTable.cs:54
-msgid "Subtracting the two positions you find out how many people are seated half way around the table. Doubling this number leaves you with the total amount of people."
-msgstr "Z odÅtetjem dveh mest dobite Åtevilo ljudi, ki sedijo za polovico mize. Podvojite Åtevilo, da dobite Åtevilo ljudi za celotno mizo."
+msgid ""
+"Subtracting the two positions you find out how many people are seated half "
+"way around the table. Doubling this number leaves you with the total amount "
+"of people."
+msgstr ""
+"Z odÅtetjem dveh mest dobite Åtevilo ljudi, ki sedijo za polovico mize. "
+"Podvojite Åtevilo, da dobite Åtevilo ljudi za celotno mizo."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePeopleTable.cs:62
 msgid "5th"
@@ -3862,26 +4869,54 @@ msgstr "Odstotek"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePercentage.cs:75
 #, csharp-format
-msgid "After getting {0}% discount you have paid {1} monetary unit for a TV set. What was the original price of the TV set?"
-msgid_plural "After getting {0}% discount you have paid {1} monetary units for a TV set. What was the original price of the TV set?"
-msgstr[0] "Po dobljenem {0}% popustu ste plaÄali {1} enot za TV. KakÅna je bila prvotna cena TV-ja?"
-msgstr[1] "Po dobljenem {0}% popustu ste plaÄali {1} enoto za TV. KakÅna je bila prvotna cena TV-ja?"
-msgstr[2] "Po dobljenem {0}% popustu ste plaÄali {1} enoti za TV. KakÅna je bila prvotna cena TV-ja?"
-msgstr[3] "Po dobljenem {0}% popustu ste plaÄali {1} enot za TV. KakÅna je bila prvotna cena TV-ja?"
+msgid ""
+"After getting {0}% discount you have paid {1} monetary unit for a TV set. "
+"What was the original price of the TV set?"
+msgid_plural ""
+"After getting {0}% discount you have paid {1} monetary units for a TV set. "
+"What was the original price of the TV set?"
+msgstr[0] ""
+"Po dobljenem {0}% popustu ste plaÄali {1} enot za TV. KakÅna je bila prvotna "
+"cena TV-ja?"
+msgstr[1] ""
+"Po dobljenem {0}% popustu ste plaÄali {1} enoto za TV. KakÅna je bila "
+"prvotna cena TV-ja?"
+msgstr[2] ""
+"Po dobljenem {0}% popustu ste plaÄali {1} enoti za TV. KakÅna je bila "
+"prvotna cena TV-ja?"
+msgstr[3] ""
+"Po dobljenem {0}% popustu ste plaÄali {1} enot za TV. KakÅna je bila prvotna "
+"cena TV-ja?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePercentage.cs:96
 #, csharp-format
-msgid "John's shop had sales of {0} monetary unit. This was an increase of {1}% over last month. What were last month sales?"
-msgid_plural "John's shop had sales of {0} monetary units. This was an increase of {1}% over last month. What were last month sales?"
-msgstr[0] "Janez je v trgovini prodal {0} enot. Prodaja se je poveÄala za {1}% glede na prejÅnji mesec. KolikÅna je bila prodaja prejÅnji mesec?"
-msgstr[1] "Janez je v trgovini prodal {0} enoto. Prodaja se je poveÄala za {1}% glede na prejÅnji mesec. KolikÅna je bila prodaja prejÅnji mesec?"
-msgstr[2] "Janez je v trgovini prodal {0} enoti. Prodaja se je poveÄala za {1}% glede na prejÅnji mesec. KolikÅna je bila prodaja prejÅnji mesec?"
-msgstr[3] "Janez je v trgovini prodal {0} enote. Prodaja se je poveÄala za {1}% glede na prejÅnji mesec. KolikÅna je bila prodaja prejÅnji mesec?"
+msgid ""
+"John's shop had sales of {0} monetary unit. This was an increase of {1}% "
+"over last month. What were last month sales?"
+msgid_plural ""
+"John's shop had sales of {0} monetary units. This was an increase of {1}% "
+"over last month. What were last month sales?"
+msgstr[0] ""
+"Janez je v trgovini prodal {0} enot. Prodaja se je poveÄala za {1}% glede na "
+"prejÅnji mesec. KolikÅna je bila prodaja prejÅnji mesec?"
+msgstr[1] ""
+"Janez je v trgovini prodal {0} enoto. Prodaja se je poveÄala za {1}% glede "
+"na prejÅnji mesec. KolikÅna je bila prodaja prejÅnji mesec?"
+msgstr[2] ""
+"Janez je v trgovini prodal {0} enoti. Prodaja se je poveÄala za {1}% glede "
+"na prejÅnji mesec. KolikÅna je bila prodaja prejÅnji mesec?"
+msgstr[3] ""
+"Janez je v trgovini prodal {0} enote. Prodaja se je poveÄala za {1}% glede "
+"na prejÅnji mesec. KolikÅna je bila prodaja prejÅnji mesec?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePercentage.cs:114
 #, csharp-format
-msgid "The amount of water in a bucket decreases by {0}%. By what percentage must the amount of water increase to reach its original value?"
-msgstr "KoliÄina vode v kanglici se zmanjÅa za {0}%. Za koliko odstotkov se mora koliÄina vode poveÄati, da doseÅe prvotno vrednost?"
+msgid ""
+"The amount of water in a bucket decreases by {0}%. By what percentage must "
+"the amount of water increase to reach its original value?"
+msgstr ""
+"KoliÄina vode v kanglici se zmanjÅa za {0}%. Za koliko odstotkov se mora "
+"koliÄina vode poveÄati, da doseÅe prvotno vrednost?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePercentage.cs:117
 msgid "The objective is to obtain the same total amount."
@@ -3889,8 +4924,12 @@ msgstr "Cilj je pridobiti enako skupno koliÄino."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:59
 #, csharp-format
-msgid "If all painters are artists and some citizens of Barcelona are artists. Which of the following conclusions is correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
-msgstr "Nekateri slikarji so umetniki in nekateri meÅÄani Barcelone so umetniki. Kateri od naslednjih stavkov je pravilen? Odgovorite {0}, {1}, {2} ali {3}."
+msgid ""
+"If all painters are artists and some citizens of Barcelona are artists. "
+"Which of the following conclusions is correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"Nekateri slikarji so umetniki in nekateri meÅÄani Barcelone so umetniki. "
+"Kateri od naslednjih stavkov je pravilen? Odgovorite {0}, {1}, {2} ali {3}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:61
 msgid "Some citizens of Barcelona are painters"
@@ -3913,8 +4952,12 @@ msgstr "Nobena od drugih moÅnosti"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:67
 #, csharp-format
-msgid "If no ill artist is happy and some artists are happy. Which of the following conclusions is correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
-msgstr "Noben bolan umetnik ni vesel in nekateri umetniki so veseli. Kateri od naslednjih stavkov je pravilen? Odgovorite {0}, {1}, {2} ali {3}."
+msgid ""
+"If no ill artist is happy and some artists are happy. Which of the following "
+"conclusions is correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"Noben bolan umetnik ni vesel in nekateri umetniki so veseli. Kateri od "
+"naslednjih stavkov je pravilen? Odgovorite {0}, {1}, {2} ali {3}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:69
 msgid "Some artist are not ill"
@@ -3930,8 +4973,12 @@ msgstr "Vsi umetniki so veseli"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:75
 #, csharp-format
-msgid "People that travel always buy a map. You are not going to travel. Which of the following conclusions is correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
-msgstr "Ljudje, ki potujejo, vedno kupijo zemljevid. Vi ne boste potovali. Kateri od naslednjih stavkov je pravilen? Odgovorite {0}, {1}, {2} ali {3}."
+msgid ""
+"People that travel always buy a map. You are not going to travel. Which of "
+"the following conclusions is correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"Ljudje, ki potujejo, vedno kupijo zemljevid. Vi ne boste potovali. Kateri od "
+"naslednjih stavkov je pravilen? Odgovorite {0}, {1}, {2} ali {3}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:77
 msgid "You do not have any map"
@@ -3947,8 +4994,12 @@ msgstr "Vsi ljudje imajo zemljevid"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:83
 #, csharp-format
-msgid "If you whistle if you are happy and you always smile when you whistle, which of the following conclusions is correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
-msgstr "ÅviÅgate, Äe ste veseli in smejite se vedno, kadar ÅviÅgate. Kateri od naslednjih stavkov je pravilen? Odgovorite {0}, {1}, {2} ali {3}."
+msgid ""
+"If you whistle if you are happy and you always smile when you whistle, which "
+"of the following conclusions is correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"ÅviÅgate, Äe ste veseli in smejite se vedno, kadar ÅviÅgate. Kateri od "
+"naslednjih stavkov je pravilen? Odgovorite {0}, {1}, {2} ali {3}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:85
 msgid "You smile if you are happy"
@@ -3964,8 +5015,13 @@ msgstr "ÅviÅgate, Äe niste veseli"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:91
 #, csharp-format
-msgid "If your course is always honest and your course is always the best policy, which of the following conclusions is correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
-msgstr "VaÅe vodilo je biti vedno odkrit in vaÅe vodilo je vedno najboljÅa odloÄitev. Kateri od naslednjih sklepov je pravilen? Odgovorite {0}, {1}, {2} ali {3}."
+msgid ""
+"If your course is always honest and your course is always the best policy, "
+"which of the following conclusions is correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"VaÅe vodilo je biti vedno odkrit in vaÅe vodilo je vedno najboljÅa "
+"odloÄitev. Kateri od naslednjih sklepov je pravilen? Odgovorite {0}, {1}, "
+"{2} ali {3}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:93
 msgid "Honesty is sometimes the best policy"
@@ -3985,8 +5041,12 @@ msgstr "Nekatere najboljÅe odloÄitve niso odkrite"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:99
 #, csharp-format
-msgid "If no old misers are cheerful and some old misers are thin, which of the following conclusions is correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
-msgstr "Noben star skopuh ni vesel in nekateri stari skopuhi so suhi. Kateri od naslednjih sklepov je pravilen? Odgovorite {0}, {1}, {2} ali {3}."
+msgid ""
+"If no old misers are cheerful and some old misers are thin, which of the "
+"following conclusions is correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"Noben star skopuh ni vesel in nekateri stari skopuhi so suhi. Kateri od "
+"naslednjih sklepov je pravilen? Odgovorite {0}, {1}, {2} ali {3}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:101
 msgid "Some thin people are not cheerful"
@@ -4006,8 +5066,12 @@ msgstr "Nekateri veseli ljudje niso suhi"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:107
 #, csharp-format
-msgid "If all pigs are fat and nothing that is fed on barley-water is fat, which of the following conclusions is correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
-msgstr "Vsi praÅiÄi debeli in niÄ, kar vsebuje samo vodo ni mastno. Kateri od naslednjih sklepov je pravilen? Odgovorite {0}, {1}, {2} ali {3}."
+msgid ""
+"If all pigs are fat and nothing that is fed on barley-water is fat, which of "
+"the following conclusions is correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"Vsi praÅiÄi debeli in niÄ, kar vsebuje samo vodo ni mastno. Kateri od "
+"naslednjih sklepov je pravilen? Odgovorite {0}, {1}, {2} ali {3}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:109
 msgid "All animals fed on barley-water are non pigs"
@@ -4027,8 +5091,12 @@ msgstr "Vse druge moÅnosti"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:115
 #, csharp-format
-msgid "If some pictures are first attempts and no first attempts are really good, which of the following conclusions is correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
-msgstr "Nekatere slike so prvi poskusi in noben prvi poskus ni resniÄno dober. Kateri od naslednjih sklepov je pravilen? Odgovorite {0}, {1}, {2} ali {3}."
+msgid ""
+"If some pictures are first attempts and no first attempts are really good, "
+"which of the following conclusions is correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"Nekatere slike so prvi poskusi in noben prvi poskus ni resniÄno dober. "
+"Kateri od naslednjih sklepov je pravilen? Odgovorite {0}, {1}, {2} ali {3}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:117
 msgid "Some bad pictures are not first attempts"
@@ -4048,8 +5116,12 @@ msgstr "Vse druge"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:123
 #, csharp-format
-msgid "If you have been out for a walk and you are feeling better, which of the following conclusions is correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
-msgstr "Äe ste bili na sprehodu se poÄutite boljÅe. Kateri od naslednjih zakljuÄkov je pravilen? Odgovorite {0}, {1}, {2} ali {3}."
+msgid ""
+"If you have been out for a walk and you are feeling better, which of the "
+"following conclusions is correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"Äe ste bili na sprehodu se poÄutite boljÅe. Kateri od naslednjih zakljuÄkov "
+"je pravilen? Odgovorite {0}, {1}, {2} ali {3}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:125
 msgid "To feel better, you must go out for a walk"
@@ -4068,7 +5140,8 @@ msgid "No one feels better who does not go out for a walk"
 msgstr "NihÄe, ki ne gre na sprehod, se ne poÄuti bolje"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:134
-msgid "Predicate Logic"
+#, fuzzy
+msgid "Predicate logic"
 msgstr "Napovedovalna logika"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleQuadrilaterals.cs:43
@@ -4077,8 +5150,12 @@ msgstr "IzstopajoÄi Åtirikotniki"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleQuadrilaterals.cs:48
 #, csharp-format
-msgid "Which of the following figures does not belong to the group? Answer {0}, {1}, {2}, {3}, {4} or {5}."
-msgstr "Katera od naslednjih slik ne spada v skupino? Odgovorite {0}, {1}, {2}, {3}, {4} ali {5}."
+msgid ""
+"Which of the following figures does not belong to the group? Answer {0}, "
+"{1}, {2}, {3}, {4} or {5}."
+msgstr ""
+"Katera od naslednjih slik ne spada v skupino? Odgovorite {0}, {1}, {2}, {3}, "
+"{4} ali {5}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleQuadrilaterals.cs:55
 msgid "It is the only figure with all lines of equal length."
@@ -4093,29 +5170,50 @@ msgid "In the grid below, which number should replace the question mark?"
 msgstr "Katero Åtevilo v mreÅi spodaj naj zamenja vpraÅaj?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleRelatedNumbers.cs:173
-msgid "The number in the middle of every row is half of the sum of the other numbers in the row."
-msgstr "Åtevilo na sredini vsake vrstice je enako polovici vsote vseh ostalih Åtevil v vrstici."
+msgid ""
+"The number in the middle of every row is half of the sum of the other "
+"numbers in the row."
+msgstr ""
+"Åtevilo na sredini vsake vrstice je enako polovici vsote vseh ostalih Åtevil "
+"v vrstici."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleRelatedNumbers.cs:175
-msgid "The number in the middle of every row is the sum of the other numbers in the row."
-msgstr "Åtevilo na sredini vsake vrstice je enako vsoti vseh ostalih Åtevil v vrstici."
+msgid ""
+"The number in the middle of every row is the sum of the other numbers in the "
+"row."
+msgstr ""
+"Åtevilo na sredini vsake vrstice je enako vsoti vseh ostalih Åtevil v "
+"vrstici."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleRelatedNumbers.cs:177
-msgid "The number in the middle of every row is the double of the sum of the other numbers in the row."
-msgstr "Åtevilo na sredini vsake vrstice je dvakratnik vsote vseh ostalih Åtevil v vrstici."
+msgid ""
+"The number in the middle of every row is the double of the sum of the other "
+"numbers in the row."
+msgstr ""
+"Åtevilo na sredini vsake vrstice je dvakratnik vsote vseh ostalih Åtevil v "
+"vrstici."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleSquaresAndLetters.cs:34
 msgid "Squares and letters"
 msgstr "Kvadrati in Ärke"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleSquaresAndLetters.cs:38
-msgid "The letters around the squares follow a pattern. Which letter should replace the question mark in the last square?"
-msgstr "Ärke okoli kvadratov sledijo vzorcu. Katera Ärka naj zamenja vpraÅaj v zadnjem kvadratu?"
+msgid ""
+"The letters around the squares follow a pattern. Which letter should replace "
+"the question mark in the last square?"
+msgstr ""
+"Ärke okoli kvadratov sledijo vzorcu. Katera Ärka naj zamenja vpraÅaj v "
+"zadnjem kvadratu?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleSquaresAndLetters.cs:43
 #, csharp-format
-msgid "Every letter is calculated by taking the alphabetical position of the previous character and adding {0} to it in order to get the position of the next letter."
-msgstr "Vsaka Ärka je izraÄunana z mestom prejÅnje Ärke v abecedi in dodajanja {0} za izraÄun lege novega mesta. "
+msgid ""
+"Every letter is calculated by taking the alphabetical position of the "
+"previous character and adding {0} to it in order to get the position of the "
+"next letter."
+msgstr ""
+"Vsaka Ärka je izraÄunana z mestom prejÅnje Ärke v abecedi in dodajanja {0} "
+"za izraÄun lege novega mesta. "
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleSquares.cs:30
 msgid "Squares"
@@ -4123,27 +5221,45 @@ msgstr "Kvadrati"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleSquares.cs:34
 msgid "How many squares of any size do you count in the figure below?"
-msgstr "Koliko kvadratov kakrÅnekoli velikosti lahko preÅtejete na sliki spodaj?"
+msgstr ""
+"Koliko kvadratov kakrÅnekoli velikosti lahko preÅtejete na sliki spodaj?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleSquares.cs:38
-msgid "A square is a rectangle with sides of equal length. A square can also be built from other squares."
-msgstr "Kvadrat je pravokotnik s stranicami enakih dolÅin. Kvadrat je lahko narejen iz drugih kvadratov."
+msgid ""
+"A square is a rectangle with sides of equal length. A square can also be "
+"built from other squares."
+msgstr ""
+"Kvadrat je pravokotnik s stranicami enakih dolÅin. Kvadrat je lahko narejen "
+"iz drugih kvadratov."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleSquares.cs:45
-msgid "There are 16 single squares, 9 squares made by 4 single squares, 4 squares made by 9 single squares and 1 square made by 16 single squares."
-msgstr "Obstaja 16 samostojnih kvadratov, 9 kvadratov narejenih iz 4 samostojnih kvadratov, 4 kvadrati narejeni iz 9 samostojnih kvadratov in 1 kvadrat narejen iz 16 samostojnih kvadratov."
+msgid ""
+"There are 16 single squares, 9 squares made by 4 single squares, 4 squares "
+"made by 9 single squares and 1 square made by 16 single squares."
+msgstr ""
+"Obstaja 16 samostojnih kvadratov, 9 kvadratov narejenih iz 4 samostojnih "
+"kvadratov, 4 kvadrati narejeni iz 9 samostojnih kvadratov in 1 kvadrat "
+"narejen iz 16 samostojnih kvadratov."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleSquares.cs:47
-msgid "There are 9 single squares, 4 squares made by 4 single squares and 1 square made by 9 single squares."
-msgstr "Obstaja 9 samostojnih kvadratov, 4 kvadrati narejeni iz 4 samostojnih kvadratov in 1 kvadrat narejen iz 9 samostojnih kvadratov."
+msgid ""
+"There are 9 single squares, 4 squares made by 4 single squares and 1 square "
+"made by 9 single squares."
+msgstr ""
+"Obstaja 9 samostojnih kvadratov, 4 kvadrati narejeni iz 4 samostojnih "
+"kvadratov in 1 kvadrat narejen iz 9 samostojnih kvadratov."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleSquareSheets.cs:29
 msgid "Square sheets"
 msgstr "Kvadratni listi"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleSquareSheets.cs:33
-msgid "What is the minimum number of square sheets of paper of any size required to create the figure? Lines indicate frontiers between different sheets."
-msgstr "KolikÅno je najmanjÅe Åtevilo kvadratnih listov papirja katerekoli velikosti zahtevanih za ustvarjanje slike? Ärte nakazujejo meje med razliÄnimi listi."
+msgid ""
+"What is the minimum number of square sheets of paper of any size required to "
+"create the figure? Lines indicate frontiers between different sheets."
+msgstr ""
+"KolikÅno je najmanjÅe Åtevilo kvadratnih listov papirja katerekoli velikosti "
+"zahtevanih za ustvarjanje slike? Ärte nakazujejo meje med razliÄnimi listi."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleSquareSheets.cs:37
 msgid "The sheets should overlap."
@@ -4151,8 +5267,15 @@ msgstr "Listi naj se prekrivajo."
 
 #. Translators: the translated version should not take more characters that the English original
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleSquareSheets.cs:43
-msgid "A full sized square of paper (yellow), a 3/4 of the whole size square of paper (blue) in the bottom right corner, another 3/4 square of paper (green) in the top left corner and a 1/4 square of paper (red) in the top left corner."
-msgstr "Kvadrat polne velikosti papirja (rumeno), 3/4 celega kvadrata papirja v spodnjem desnem kotu (modro), 3/4 kvadrata papirja v zgornjem levem kotu (zeleno) in 1/4 kvadrata papirja v zgornjem levem kotu (rdeÄe)."
+msgid ""
+"A full sized square of paper (yellow), a 3/4 of the whole size square of "
+"paper (blue) in the bottom right corner, another 3/4 square of paper (green) "
+"in the top left corner and a 1/4 square of paper (red) in the top left "
+"corner."
+msgstr ""
+"Kvadrat polne velikosti papirja (rumeno), 3/4 celega kvadrata papirja v "
+"spodnjem desnem kotu (modro), 3/4 kvadrata papirja v zgornjem levem kotu "
+"(zeleno) in 1/4 kvadrata papirja v zgornjem levem kotu (rdeÄe)."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleTetris.cs:34
 msgid "Tetris"
@@ -4164,8 +5287,12 @@ msgid "What figure completes the set below? Answer {0}, {1} or {2}."
 msgstr "Katera slika konÄa spodnje zaporedje? Odgovorite {0}, {1} ali {2}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleTetris.cs:45
-msgid "It is the figure that completes all possible combinations with four blocks without taking into account rotations."
-msgstr "IÅÄemo shemo, ki dopolni vse mogoÄe kombinacije s Åtirimi bloki, brez upoÅtevanja vrtenja."
+msgid ""
+"It is the figure that completes all possible combinations with four blocks "
+"without taking into account rotations."
+msgstr ""
+"IÅÄemo shemo, ki dopolni vse mogoÄe kombinacije s Åtirimi bloki, brez "
+"upoÅtevanja vrtenja."
 
 #. Translators: this the name of a game
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleTimeNow.cs:34
@@ -4174,21 +5301,45 @@ msgstr "Trenutni Äas"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleTimeNow.cs:45
 #, csharp-format
-msgid "{0} hour ago it was as long after {1:h tt} as it was before {2:h tt} on the same day. What is the time now? Answer using the hour (e.g.: {3:h tt})"
-msgid_plural "{0} hours ago it was as long after {1:h tt} as it was before {2:h tt} on the same day. What is the time now? Answer using the hour (e.g.: {3:h tt})"
-msgstr[0] "{0} ur nazaj je bilo enako dolgo za {1:h tt}, kot je bilo pred {2:h tt} na isti dan. Koliko je ura sedaj? Odgovorite z uporabo ure (na primer: {3:h tt})"
-msgstr[1] "{0} uro nazaj je bilo enako dolgo za {1:h tt}, kot je bilo pred {2:h tt} na isti dan. Koliko je ura sedaj? Odgovorite z uporabo ure (na primer: {3:h tt})"
-msgstr[2] "{0} uri nazaj je bilo enako dolgo za {1:h tt}, kot je bilo pred {2:h tt} na isti dan. Koliko je ura sedaj? Odgovorite z uporabo ure (na primer: {3:h tt})"
-msgstr[3] "{0} ure nazaj je bilo enako dolgo za {1:h tt}, kot je bilo pred {2:h tt} na isti dan. Koliko je ura sedaj? Odgovorite z uporabo ure (na primer: {3:h tt})"
+msgid ""
+"{0} hour ago it was as long after {1:h tt} as it was before {2:h tt} on the "
+"same day. What is the time now? Answer using the hour (e.g.: {3:h tt})"
+msgid_plural ""
+"{0} hours ago it was as long after {1:h tt} as it was before {2:h tt} on the "
+"same day. What is the time now? Answer using the hour (e.g.: {3:h tt})"
+msgstr[0] ""
+"{0} ur nazaj je bilo enako dolgo za {1:h tt}, kot je bilo pred {2:h tt} na "
+"isti dan. Koliko je ura sedaj? Odgovorite z uporabo ure (na primer: {3:h tt})"
+msgstr[1] ""
+"{0} uro nazaj je bilo enako dolgo za {1:h tt}, kot je bilo pred {2:h tt} na "
+"isti dan. Koliko je ura sedaj? Odgovorite z uporabo ure (na primer: {3:h tt})"
+msgstr[2] ""
+"{0} uri nazaj je bilo enako dolgo za {1:h tt}, kot je bilo pred {2:h tt} na "
+"isti dan. Koliko je ura sedaj? Odgovorite z uporabo ure (na primer: {3:h tt})"
+msgstr[3] ""
+"{0} ure nazaj je bilo enako dolgo za {1:h tt}, kot je bilo pred {2:h tt} na "
+"isti dan. Koliko je ura sedaj? Odgovorite z uporabo ure (na primer: {3:h tt})"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleTimeNow.cs:54
 #, csharp-format
-msgid "Determine the hour half way between the given times, and then add {0} hour to convert it to the present time."
-msgid_plural "Determine the hour half way between the given times, and then add {0} hours to convert it to the present time."
-msgstr[0] "IzraÄunate morate Äas na polovici med danima Äasoma in nato dodati {0} ur za pretvorbo v sedanji Äas."
-msgstr[1] "IzraÄunate morate Äas na polovici med danima Äasoma in nato dodati {0} uro za pretvorbo v sedanji Äas."
-msgstr[2] "IzraÄunate morate Äas na polovici med danima Äasoma in nato dodati {0} uri za pretvorbo v sedanji Äas."
-msgstr[3] "IzraÄunate morate Äas na polovici med danima Äasoma in nato dodati {0} ure za pretvorbo v sedanji Äas."
+msgid ""
+"Determine the hour half way between the given times, and then add {0} hour "
+"to convert it to the present time."
+msgid_plural ""
+"Determine the hour half way between the given times, and then add {0} hours "
+"to convert it to the present time."
+msgstr[0] ""
+"IzraÄunate morate Äas na polovici med danima Äasoma in nato dodati {0} ur za "
+"pretvorbo v sedanji Äas."
+msgstr[1] ""
+"IzraÄunate morate Äas na polovici med danima Äasoma in nato dodati {0} uro "
+"za pretvorbo v sedanji Äas."
+msgstr[2] ""
+"IzraÄunate morate Äas na polovici med danima Äasoma in nato dodati {0} uri "
+"za pretvorbo v sedanji Äas."
+msgstr[3] ""
+"IzraÄunate morate Äas na polovici med danima Äasoma in nato dodati {0} ure "
+"za pretvorbo v sedanji Äas."
 
 #. TimeNow Puzzle. Translators: {0} is used to check the hour answered by the user.
 #. Use the right time format specification for your culture
@@ -4201,7 +5352,6 @@ msgstr[3] "IzraÄunate morate Äas na polovici med danima Äasoma in nato dodati
 msgid "{0:h tt}"
 msgstr "{0:%H tt}"
 
-#. No hands
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleTimeNow.cs:96
 msgid "Sample clock"
 msgstr "VzorÄna ura"
@@ -4219,43 +5369,113 @@ msgstr "Formula za razdaljo je 'razdalja = hitrost x Äas'."
 #. - The translated string should not use more characters than the original sentence
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleTrains.cs:81
 #, csharp-format
-msgid "A train leaves the station traveling at {0} mph. {1} hour later a second train leaves the station traveling in the same direction at {2} mph. How many hours does it take the second train, since it starts moving, to overtake the first train?"
-msgid_plural "A train leaves the station traveling at {0} mph. {1} hours later a second train leaves the station traveling in the same direction at {2} mph. How many hours does it take the second train, since it starts moving, to overtake the first train?"
-msgstr[0] "Vlak zapusti postajo s hitrostjo {0} kilometrov na uro. {1} ur kasneje ÅelezniÅko postajo zapusti drugi vlak, ki potuje v isti smeri s hitrostjo {2} kilometrov na uro. Koliko ur po odhodu s postaje drugi vlak dohiti prvi vlak?"
-msgstr[1] "Vlak zapusti postajo s hitrostjo {0} kilometrov na uro. {1} uro kasneje ÅelezniÅko postajo zapusti drugi vlak, ki potuje v isti smeri s hitrostjo {2} kilometrov na uro. Koliko ur po odhodu s postaje drugi vlak dohiti prvi vlak?"
-msgstr[2] "Vlak zapusti postajo s hitrostjo {0} kilometrov na uro. {1} uri kasneje ÅelezniÅko postajo zapusti drugi vlak, ki potuje v isti smeri s hitrostjo {2} kilometrov na uro. Koliko ur po odhodu s postaje drugi vlak dohiti prvi vlak?"
-msgstr[3] "Vlak zapusti postajo s hitrostjo {0} kilometrov na uro. {1} ure kasneje ÅelezniÅko postajo zapusti drugi vlak, ki potuje v isti smeri s hitrostjo {2} kilometrov na uro.Koliko ur po odhodu s postaje drugi vlak dohiti prvi vlak?"
+msgid ""
+"A train leaves the station traveling at {0} mph. {1} hour later a second "
+"train leaves the station traveling in the same direction at {2} mph. How "
+"many hours does it take the second train, since it starts moving, to "
+"overtake the first train?"
+msgid_plural ""
+"A train leaves the station traveling at {0} mph. {1} hours later a second "
+"train leaves the station traveling in the same direction at {2} mph. How "
+"many hours does it take the second train, since it starts moving, to "
+"overtake the first train?"
+msgstr[0] ""
+"Vlak zapusti postajo s hitrostjo {0} kilometrov na uro. {1} ur kasneje "
+"ÅelezniÅko postajo zapusti drugi vlak, ki potuje v isti smeri s hitrostjo "
+"{2} kilometrov na uro. Koliko ur po odhodu s postaje drugi vlak dohiti prvi "
+"vlak?"
+msgstr[1] ""
+"Vlak zapusti postajo s hitrostjo {0} kilometrov na uro. {1} uro kasneje "
+"ÅelezniÅko postajo zapusti drugi vlak, ki potuje v isti smeri s hitrostjo "
+"{2} kilometrov na uro. Koliko ur po odhodu s postaje drugi vlak dohiti prvi "
+"vlak?"
+msgstr[2] ""
+"Vlak zapusti postajo s hitrostjo {0} kilometrov na uro. {1} uri kasneje "
+"ÅelezniÅko postajo zapusti drugi vlak, ki potuje v isti smeri s hitrostjo "
+"{2} kilometrov na uro. Koliko ur po odhodu s postaje drugi vlak dohiti prvi "
+"vlak?"
+msgstr[3] ""
+"Vlak zapusti postajo s hitrostjo {0} kilometrov na uro. {1} ure kasneje "
+"ÅelezniÅko postajo zapusti drugi vlak, ki potuje v isti smeri s hitrostjo "
+"{2} kilometrov na uro.Koliko ur po odhodu s postaje drugi vlak dohiti prvi "
+"vlak?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleTrains.cs:85
-msgid "You can calculate the answer by multiplying the speed of the first train by the time and dividing it by the difference of speeds."
-msgstr "Odgovor lahko izraÄunate z mnoÅenjem hitrosti prvega vlaka s Äasom in deljenjem z razliko v hitrostih."
+msgid ""
+"You can calculate the answer by multiplying the speed of the first train by "
+"the time and dividing it by the difference of speeds."
+msgstr ""
+"Odgovor lahko izraÄunate z mnoÅenjem hitrosti prvega vlaka s Äasom in "
+"deljenjem z razliko v hitrostih."
 
 #. Translators:
 #. - mph (miles per hour) and miles must be localized this using the right unit of speed for your locale
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleTrains.cs:101
 #, csharp-format
-msgid "Two trains separated by {0} mile are heading towards each other on straight parallel tracks. One travels at {1} mph and the other at {2} mph. In how many hours will they meet?"
-msgid_plural "Two trains separated by {0} miles are heading towards each other on straight parallel tracks. One travels at {1} mph and the other at {2} mph. In how many hours will they meet?"
-msgstr[0] "Dva vlaka sta oddaljena {0} kilometrov in potujeta drug proti drugemu na ravnih vzporednih ÅelezniÅkih progah. Prvi potuje s hitrostjo {1} kilometrov na uro, drugi pa s hitrostjo {2} kilometrov na uro. Äez koliko ur se bosta sreÄata?"
-msgstr[1] "Dva vlaka sta oddaljena {0} kilometer in potujeta drug proti drugemu na ravnih vzporednih ÅelezniÅkih progah. Prvi potuje s hitrostjo {1} kilometrov na uro, drugi pa s hitrostjo {2} kilometrov na uro. Äez koliko ur se bosta sreÄata?"
-msgstr[2] "Dva vlaka sta oddaljena {0} kilometra in potujeta drug proti drugemu na ravnih vzporednih ÅelezniÅkih progah. Prvi potuje s hitrostjo {1} kilometrov na uro, drugi pa s hitrostjo {2} kilometrov na uro. Äez koliko ur se bosta sreÄata?"
-msgstr[3] "Dva vlaka sta oddaljena {0} kilometre in potujeta drug proti drugemu na ravnih vzporednih ÅelezniÅkih progah. Prvi potuje s hitrostjo {1} kilometrov na uro, drugi pa s hitrostjo {2} kilometrov na uro. Äez koliko ur se bosta sreÄata?"
+msgid ""
+"Two trains separated by {0} mile are heading towards each other on straight "
+"parallel tracks. One travels at {1} mph and the other at {2} mph. In how "
+"many hours will they meet?"
+msgid_plural ""
+"Two trains separated by {0} miles are heading towards each other on straight "
+"parallel tracks. One travels at {1} mph and the other at {2} mph. In how "
+"many hours will they meet?"
+msgstr[0] ""
+"Dva vlaka sta oddaljena {0} kilometrov in potujeta drug proti drugemu na "
+"ravnih vzporednih ÅelezniÅkih progah. Prvi potuje s hitrostjo {1} kilometrov "
+"na uro, drugi pa s hitrostjo {2} kilometrov na uro. Äez koliko ur se bosta "
+"sreÄata?"
+msgstr[1] ""
+"Dva vlaka sta oddaljena {0} kilometer in potujeta drug proti drugemu na "
+"ravnih vzporednih ÅelezniÅkih progah. Prvi potuje s hitrostjo {1} kilometrov "
+"na uro, drugi pa s hitrostjo {2} kilometrov na uro. Äez koliko ur se bosta "
+"sreÄata?"
+msgstr[2] ""
+"Dva vlaka sta oddaljena {0} kilometra in potujeta drug proti drugemu na "
+"ravnih vzporednih ÅelezniÅkih progah. Prvi potuje s hitrostjo {1} kilometrov "
+"na uro, drugi pa s hitrostjo {2} kilometrov na uro. Äez koliko ur se bosta "
+"sreÄata?"
+msgstr[3] ""
+"Dva vlaka sta oddaljena {0} kilometre in potujeta drug proti drugemu na "
+"ravnih vzporednih ÅelezniÅkih progah. Prvi potuje s hitrostjo {1} kilometrov "
+"na uro, drugi pa s hitrostjo {2} kilometrov na uro. Äez koliko ur se bosta "
+"sreÄata?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleTrains.cs:106
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleTrains.cs:128
-msgid "You can calculate the answer by dividing the distance by the sum of both speeds."
+msgid ""
+"You can calculate the answer by dividing the distance by the sum of both "
+"speeds."
 msgstr "Rezultat lahko izraÄunate z deljenjem razdalje z vsoto obeh hitrosti."
 
 #. Translators:
 #. - mph (miles per hour) and miles must be localized this using the right unit of speed for your locale
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleTrains.cs:123
 #, csharp-format
-msgid "Two trains on straight parallel tracks leave from the same point and time traveling in opposite directions at {0} and {1} mph respectively. In how many hours will they be {2} mile apart?"
-msgid_plural "Two trains on straight parallel tracks leave from the same point and time traveling in opposite directions at {0} and {1} mph respectively. In how many hours will they be {2} miles apart?"
-msgstr[0] "Dva vlaka na ravnih vzporednih ÅelezniÅkih progah ob enakemu Äasu z istega mesta odideta v nasprotnih smereh s hitrostjo {0} in {1} kilometrov na uro. Äez koliko ur bosta {2} kilometrov narazen?"
-msgstr[1] "Dva vlaka na ravnih vzporednih ÅelezniÅkih progah ob enakemu Äasu z istega mesta odideta v nasprotnih smereh s hitrostjo {0} in {1} kilometrov na uro. Äez koliko ur bosta {2} kilometer narazen?"
-msgstr[2] "Dva vlaka na ravnih vzporednih ÅelezniÅkih progah ob enakemu Äasu z istega mesta odideta v nasprotnih smereh s hitrostjo {0} in {1} kilometrov na uro. Äez koliko ur bosta {2} kilometra narazen?"
-msgstr[3] "Dva vlaka na ravnih vzporednih ÅelezniÅkih progah ob enakemu Äasu z istega mesta odideta v nasprotnih smereh s hitrostjo {0} in {1} kilometrov na uro. Äez koliko ur bosta {2} kilometrov narazen?"
+msgid ""
+"Two trains on straight parallel tracks leave from the same point and time "
+"traveling in opposite directions at {0} and {1} mph respectively. In how "
+"many hours will they be {2} mile apart?"
+msgid_plural ""
+"Two trains on straight parallel tracks leave from the same point and time "
+"traveling in opposite directions at {0} and {1} mph respectively. In how "
+"many hours will they be {2} miles apart?"
+msgstr[0] ""
+"Dva vlaka na ravnih vzporednih ÅelezniÅkih progah ob enakemu Äasu z istega "
+"mesta odideta v nasprotnih smereh s hitrostjo {0} in {1} kilometrov na uro. "
+"Äez koliko ur bosta {2} kilometrov narazen?"
+msgstr[1] ""
+"Dva vlaka na ravnih vzporednih ÅelezniÅkih progah ob enakemu Äasu z istega "
+"mesta odideta v nasprotnih smereh s hitrostjo {0} in {1} kilometrov na uro. "
+"Äez koliko ur bosta {2} kilometer narazen?"
+msgstr[2] ""
+"Dva vlaka na ravnih vzporednih ÅelezniÅkih progah ob enakemu Äasu z istega "
+"mesta odideta v nasprotnih smereh s hitrostjo {0} in {1} kilometrov na uro. "
+"Äez koliko ur bosta {2} kilometra narazen?"
+msgstr[3] ""
+"Dva vlaka na ravnih vzporednih ÅelezniÅkih progah ob enakemu Äasu z istega "
+"mesta odideta v nasprotnih smereh s hitrostjo {0} in {1} kilometrov na uro. "
+"Äez koliko ur bosta {2} kilometrov narazen?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleTriangles.cs:31
 msgid "Triangles"
@@ -4263,7 +5483,8 @@ msgstr "Trikotniki"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleTriangles.cs:35
 msgid "How many triangles of any size do you count in the figure below?"
-msgstr "Koliko trikotnikov katerekoli velikosti lahko naÅtejete na sliki spodaj?"
+msgstr ""
+"Koliko trikotnikov katerekoli velikosti lahko naÅtejete na sliki spodaj?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleTriangles.cs:39
 msgid "A triangle can be embedded inside another triangle."
@@ -4297,8 +5518,10 @@ msgstr "Obarvane slike"
 
 #: ../src/Games/Memory/MemoryColouredFigures.cs:59
 #, csharp-format
-msgid "Which of these figures was previously shown? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
-msgstr "Katera od teh slik je bila prikazana? Odgovorite {0}, {1}, {2} ali {3}."
+msgid ""
+"Which of these figures was previously shown? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"Katera od teh slik je bila prikazana? Odgovorite {0}, {1}, {2} ali {3}."
 
 #: ../src/Games/Memory/MemoryColouredText.cs:35
 msgid "Colored text"
@@ -4316,8 +5539,23 @@ msgstr "Åtetje pik"
 #. Translators: {0} is the name of the color. The color name is always singular
 #: ../src/Games/Memory/MemoryCountDots.cs:52
 #, csharp-format
-msgid "How many dots of {0} color were in the previous image? Answer using numbers."
-msgstr "Koliko barvnih pik {0} je bilo na predhodni sliki? Odgovorite s Åtevilom."
+msgid ""
+"How many dots of {0} color were in the previous image? Answer using numbers."
+msgstr ""
+"Koliko barvnih pik {0} je bilo na predhodni sliki? Odgovorite s Åtevilom."
+
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFaces.cs:52
+msgid "Memorize faces"
+msgstr "Pomnjenje obrazcev"
+
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFaces.cs:57
+#, fuzzy
+msgid ""
+"In which cell is the other face like the one shown below? Answer the cell "
+"number."
+msgstr ""
+"V kateri celici je slika enaka sliki prikazani spodaj? Odgovorite s Åtevilko "
+"celice."
 
 #: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:48
 msgid "Memorize facts"
@@ -4327,12 +5565,24 @@ msgstr "Pomnjenje dejstev"
 #. Day in English does not need to be plural
 #: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:106
 #, csharp-format
-msgid "Shiny Cars had already announced a {0} day production halt next month, but before then it had not halted production since {1}."
-msgid_plural "Shiny Cars had already announced a {0} day production halt next month, but before then it had not halted production since {1}."
-msgstr[0] "Za naslednji mesec je bila oznanjena {0} dnevna zaustavitev proizvodnje bleÅÄeÄih avtomobilov, prviÄ po letu {1}."
-msgstr[1] "Za naslednji mesec je bila oznanjena {0} dnevna zaustavitev proizvodnje bleÅÄeÄih avtomobilov, prviÄ po letu {1}."
-msgstr[2] "Za naslednji mesec je bila oznanjena {0} dnevna zaustavitev proizvodnje bleÅÄeÄih avtomobilov, prviÄ po letu {1}."
-msgstr[3] "Za naslednji mesec je bila oznanjena {0} dnevna zaustavitev proizvodnje bleÅÄeÄih avtomobilov, prviÄ po letu {1}."
+msgid ""
+"Shiny Cars had already announced a {0} day production halt next month, but "
+"before then it had not halted production since {1}."
+msgid_plural ""
+"Shiny Cars had already announced a {0} day production halt next month, but "
+"before then it had not halted production since {1}."
+msgstr[0] ""
+"Za naslednji mesec je bila oznanjena {0} dnevna zaustavitev proizvodnje "
+"bleÅÄeÄih avtomobilov, prviÄ po letu {1}."
+msgstr[1] ""
+"Za naslednji mesec je bila oznanjena {0} dnevna zaustavitev proizvodnje "
+"bleÅÄeÄih avtomobilov, prviÄ po letu {1}."
+msgstr[2] ""
+"Za naslednji mesec je bila oznanjena {0} dnevna zaustavitev proizvodnje "
+"bleÅÄeÄih avtomobilov, prviÄ po letu {1}."
+msgstr[3] ""
+"Za naslednji mesec je bila oznanjena {0} dnevna zaustavitev proizvodnje "
+"bleÅÄeÄih avtomobilov, prviÄ po letu {1}."
 
 #: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:110
 msgid "How many days did Shiny Cars halt its production for?"
@@ -4340,13 +5590,17 @@ msgstr "Za koliko dni je bila proizvodnja bleÅÄeÄih avtomobilov zaustavljena?
 
 #: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:111
 msgid "In what year did Shiny Cars last halt its production?"
-msgstr "Katerega leta je bila proizvodnja bleÅÄeÄih avtomobilov zadnjiÄ zaustavljena?"
+msgstr ""
+"Katerega leta je bila proizvodnja bleÅÄeÄih avtomobilov zadnjiÄ zaustavljena?"
 
 #. Translators: {0} is replaced by a number, {1} by a year (like 1940)
 #: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:119
 #, csharp-format
-msgid "Shiny Cars sales fell {0}% this past December, the worst decline since {1}."
-msgstr "Prodaja bleÅÄeÄih avtomobilov je lanskega decembra upadla za {0}%, najveÄji upad od {1}."
+msgid ""
+"Shiny Cars sales fell {0}% this past December, the worst decline since {1}."
+msgstr ""
+"Prodaja bleÅÄeÄih avtomobilov je lanskega decembra upadla za {0}%, najveÄji "
+"upad od {1}."
 
 #: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:121
 msgid "By how much did company sales fall last December?"
@@ -4354,8 +5608,12 @@ msgstr "Za koliko je upadla prodaja lanskega decembra?"
 
 #: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:123
 #, csharp-format
-msgid "Shiny Cars sales fell {0}% this past December. This is the worst decline since which year?"
-msgstr "Prodaja bleÅÄeÄih avtomobilov je lanskega decembra upadla za {0}%. To je najveÄji upad od katerega leta?"
+msgid ""
+"Shiny Cars sales fell {0}% this past December. This is the worst decline "
+"since which year?"
+msgstr ""
+"Prodaja bleÅÄeÄih avtomobilov je lanskega decembra upadla za {0}%. To je "
+"najveÄji upad od katerega leta?"
 
 #: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:129
 #, csharp-format
@@ -4363,13 +5621,18 @@ msgid "About {0}% of Shiny Cars produced worldwide are sold in Europe."
 msgstr "Okoli {0}% bleÅÄeÄih avtomobilov je prodanih v Evropi."
 
 #: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:131
-msgid "What percentage of all Shiny Cars produced worldwide are sold in Europe?"
+msgid ""
+"What percentage of all Shiny Cars produced worldwide are sold in Europe?"
 msgstr "Koliko odstotkov bleÅÄeÄih avtomobilov je prodanih v Evropi?"
 
 #: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:137
 #, csharp-format
-msgid "About {0}% of Shiny Cars use diesel, {1}% use gasoline and the remainder use electricity."
-msgstr "Okoli {0}% bleÅÄeÄih avtomobilov uporablja dizel, {1}% bencin, preostanek pa uporablja elektriko."
+msgid ""
+"About {0}% of Shiny Cars use diesel, {1}% use gasoline and the remainder use "
+"electricity."
+msgstr ""
+"Okoli {0}% bleÅÄeÄih avtomobilov uporablja dizel, {1}% bencin, preostanek pa "
+"uporablja elektriko."
 
 #: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:139
 msgid "What percentage of Shiny Cars use diesel?"
@@ -4401,29 +5664,28 @@ msgstr "Zapomnite si slike in besedilo"
 
 #: ../src/Games/Memory/MemoryFiguresAndText.cs:84
 #, csharp-format
-msgid "The list below enumerates the figures shown in the previous image except for one. Which is the missing figure? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
-msgstr "Na spodnjem seznamu so vse prej prikazane slike razen ene. Katera slika manjka? MogoÄi odgovori so {0}, {1}, {2} in {3}."
+msgid ""
+"The list below enumerates the figures shown in the previous image except for "
+"one. Which is the missing figure? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"Na spodnjem seznamu so vse prej prikazane slike razen ene. Katera slika "
+"manjka? MogoÄi odgovori so {0}, {1}, {2} in {3}."
 
 #: ../src/Games/Memory/MemoryFiguresAndText.cs:222
 msgid "List of images shown before"
 msgstr "Seznam Åe prikazanih slik"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFigures.cs:54
-msgid "Memorize figures"
-msgstr "Zapomnite si slike"
-
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFigures.cs:59
-msgid "In which cell is the other figure like the one shown below? Answer the cell number."
-msgstr "V kateri celici je slika enaka sliki prikazani spodaj? Odgovorite s Åtevilko celice."
-
 #: ../src/Games/Memory/MemoryFiguresNumbers.cs:38
 msgid "Figures with numbers"
 msgstr "Slike s Åtevili"
 
 #: ../src/Games/Memory/MemoryFiguresNumbers.cs:43
 #, csharp-format
-msgid "Which one of these squares was previously shown? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
-msgstr "Kateri od teh kvadratov je bil predhodno prikazan? Odgovorite {0}, {1}, {2} ali {3}."
+msgid ""
+"Which one of these squares was previously shown? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"Kateri od teh kvadratov je bil predhodno prikazan? Odgovorite {0}, {1}, {2} "
+"ali {3}."
 
 #: ../src/Games/Memory/MemoryIndications.cs:133
 #, csharp-format
@@ -4457,8 +5719,12 @@ msgstr "Pomnjenje znamenj"
 
 #: ../src/Games/Memory/MemoryIndications.cs:168
 #, csharp-format
-msgid "Which of the following graphics represents the indications previously given? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
-msgstr "Katera od naslednjih slik predstavlja predhodno dana znamenja? Odgovorite {0}, {1}, {2} ali {3}."
+msgid ""
+"Which of the following graphics represents the indications previously given? "
+"Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"Katera od naslednjih slik predstavlja predhodno dana znamenja? Odgovorite "
+"{0}, {1}, {2} ali {3}."
 
 #: ../src/Games/Memory/MemoryNumbers.cs:65
 msgid "How many odd numbers were in the previous image? Answer using numbers."
@@ -4469,8 +5735,12 @@ msgid "How many even numbers were in the previous image? Answer using numbers."
 msgstr "Koliko sodih Åtevil je bilo na predhodni sliki? Odgovorite s Åtevilom."
 
 #: ../src/Games/Memory/MemoryNumbers.cs:115
-msgid "How many numbers with more than one digit were in the previous image? Answer using numbers."
-msgstr "Koliko Åtevil z veÄ kot eno Åtevilko je bilo na predhodni sliki? Odgovorite s Åtevilom."
+msgid ""
+"How many numbers with more than one digit were in the previous image? Answer "
+"using numbers."
+msgstr ""
+"Koliko Åtevil z veÄ kot eno Åtevilko je bilo na predhodni sliki? Odgovorite "
+"s Åtevilom."
 
 #: ../src/Games/Memory/MemoryNumbers.cs:132
 msgid "Memorize numbers"
@@ -4481,7 +5751,9 @@ msgid "Memorize words"
 msgstr "Pomnjenje besed"
 
 #: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:40
-msgid "There is a missing word from the previous list. Which one is the missing word?"
+msgid ""
+"There is a missing word from the previous list. Which one is the missing "
+"word?"
 msgstr "V prejÅnjem seznamu manjka beseda. Katera beseda je to?"
 
 #. Body parts
@@ -4632,334 +5904,270 @@ msgid "wolf"
 msgstr "volk"
 
 #: ../tools/GameXmlGetString.cs:29
-msgid "How many degrees rotates the minute hand of a clock in 2 hours [num] minute?"
-msgid_plural "How many degrees rotates the minute hand of a clock in 2 hours [num] minutes?"
-msgstr[0] "Za koliko stopinj se zavrti minutni kazalec v 2 urah in [num] minutah? "
-msgstr[1] "Za koliko stopinj se zavrti minutni kazalec v 2 urah in [num] minuti? "
-msgstr[2] "Za koliko stopinj se zavrti minutni kazalec v 2 urah in [num] minutah? "
-msgstr[3] "Za koliko stopinj se zavrti minutni kazalec v 2 urah in [num] minutah? "
+msgid ""
+"How many degrees rotates the minute hand of a clock in 2 hours [num] minute?"
+msgid_plural ""
+"How many degrees rotates the minute hand of a clock in 2 hours [num] minutes?"
+msgstr[0] ""
+"Za koliko stopinj se zavrti minutni kazalec v 2 urah in [num] minutah? "
+msgstr[1] ""
+"Za koliko stopinj se zavrti minutni kazalec v 2 urah in [num] minuti? "
+msgstr[2] ""
+"Za koliko stopinj se zavrti minutni kazalec v 2 urah in [num] minutah? "
+msgstr[3] ""
+"Za koliko stopinj se zavrti minutni kazalec v 2 urah in [num] minutah? "
 
 #: ../tools/GameXmlGetString.cs:33
-msgid "John is 46 years old. His son is [difference] year younger than half of John's age. How old is John's son?"
-msgid_plural "John is 46 years old. His son is [difference] years younger than half of John's age. How old is John's son?"
-msgstr[0] "Janez je star 46 let. Njegov sin je [difference] let mlajÅi kot pol Janezove starosti. Koliko je star Janezov sin?"
-msgstr[1] "Janez je star 46 let. Njegov sin je [difference] leto mlajÅi kot pol Janezove starosti. Koliko je star Janezov sin?"
-msgstr[2] "Janez je star 46 let. Njegov sin je [difference] leti mlajÅi kot pol Janezove starosti. Koliko je star Janezov sin?"
-msgstr[3] "Janez je star 46 let. Njegov sin je [difference] leta mlajÅi kot pol Janezove starosti. Koliko je star Janezov sin?"
+msgid ""
+"John is 46 years old. His son is [difference] year younger than half of "
+"John's age. How old is John's son?"
+msgid_plural ""
+"John is 46 years old. His son is [difference] years younger than half of "
+"John's age. How old is John's son?"
+msgstr[0] ""
+"Janez je star 46 let. Njegov sin je [difference] let mlajÅi kot pol Janezove "
+"starosti. Koliko je star Janezov sin?"
+msgstr[1] ""
+"Janez je star 46 let. Njegov sin je [difference] leto mlajÅi kot pol "
+"Janezove starosti. Koliko je star Janezov sin?"
+msgstr[2] ""
+"Janez je star 46 let. Njegov sin je [difference] leti mlajÅi kot pol "
+"Janezove starosti. Koliko je star Janezov sin?"
+msgstr[3] ""
+"Janez je star 46 let. Njegov sin je [difference] leta mlajÅi kot pol "
+"Janezove starosti. Koliko je star Janezov sin?"
 
 #: ../tools/GameXmlGetString.cs:37
-msgid "John's age is nowadays 2 times his son's age. [ago] year ago, John was [proportion] times older than his son. How old is John's son nowadays?"
-msgid_plural "John's age is nowadays 2 times his son's age. [ago] years ago, John was [proportion] times older than his son. How old is John's son nowadays?"
-msgstr[0] "Janez je danes 2 krat starejÅi kot njegov sin. [ago] let nazaj je bil Janez [proportion] krat starejÅi kot njegov sin. Koliko je Janez star danes?"
-msgstr[1] "Janez je danes 2 krat starejÅi kot njegov sin. [ago] leto nazaj je bil Janez [proportion] krat starejÅi kot njegov sin. Koliko je Janez star danes?"
-msgstr[2] "Janez je danes 2 krat starejÅi kot njegov sin. [ago] leti nazaj je bil Janez [proportion] krat starejÅi kot njegov sin. Koliko je Janez star danes?"
-msgstr[3] "Janez je danes 2 krat starejÅi kot njegov sin. [ago] leta nazaj je bil Janez [proportion] krat starejÅi kot njegov sin. Koliko je Janez star danes?"
+msgid ""
+"John's age is nowadays 2 times his son's age. [ago] year ago, John was "
+"[proportion] times older than his son. How old is John's son nowadays?"
+msgid_plural ""
+"John's age is nowadays 2 times his son's age. [ago] years ago, John was "
+"[proportion] times older than his son. How old is John's son nowadays?"
+msgstr[0] ""
+"Janez je danes 2 krat starejÅi kot njegov sin. [ago] let nazaj je bil Janez "
+"[proportion] krat starejÅi kot njegov sin. Koliko je Janez star danes?"
+msgstr[1] ""
+"Janez je danes 2 krat starejÅi kot njegov sin. [ago] leto nazaj je bil Janez "
+"[proportion] krat starejÅi kot njegov sin. Koliko je Janez star danes?"
+msgstr[2] ""
+"Janez je danes 2 krat starejÅi kot njegov sin. [ago] leti nazaj je bil Janez "
+"[proportion] krat starejÅi kot njegov sin. Koliko je Janez star danes?"
+msgstr[3] ""
+"Janez je danes 2 krat starejÅi kot njegov sin. [ago] leta nazaj je bil Janez "
+"[proportion] krat starejÅi kot njegov sin. Koliko je Janez star danes?"
 
 #: ../tools/GameXmlGetString.cs:41
-msgid "John's age (variable x) is nowadays 2 times his son's age (variable y), that is x = 2y, and [ago] year ago, John was [proportion] times older than his son: x - [ago] = (y - [ago]) * [proportion]."
-msgid_plural "John's age (variable x) is nowadays 2 times his son's age (variable y), that is x = 2y, and [ago] years ago, John was [proportion] times older than his son: x - [ago] = (y - [ago]) * [proportion]."
-msgstr[0] "Janez (spremenljivka x) je danes 2 krat starejÅi kot njegov sin (spremenljivka y). To pomeni da je x = 2y. [ago] let nazaj je bil Janez [proportion] krat starejÅi kot njegov sin. To pomeni, da je x - [ago] = (y - [ago]) * [proportion]."
-msgstr[1] "Janez (spremenljivka x) je danes 2 krat starejÅi kot njegov sin (spremenljivka y). To pomeni, da je x = 2y. [ago] leto nazaj je bil Janez [proportion] krat starejÅi kot njegov sin. To pomeni, da je x - [ago] = (y - [ago]) * [proportion]."
-msgstr[2] "Janez (spremenljivka x) je danes 2 krat starejÅi kot njegov sin (spremenljivka y). To pomeni, da je x = 2y. [ago] leti nazaj je bil Janez [proportion] krat starejÅi kot njegov sin. To pomeni, da je x - [ago] = (y - [ago]) * [proportion]."
-msgstr[3] "Janez (spremenljivka x) je danes 2 krat starejÅi kot njegov sin (spremenljivka y). To pomeni, da je x = 2y. [ago] leta nazaj je bil Janez [proportion] krat starejÅi kot njegov sin. To pomeni, da je x - [ago] = (y - [ago]) * [proportion]."
+msgid ""
+"John's age (variable x) is nowadays 2 times his son's age (variable y), that "
+"is x = 2y, and [ago] year ago, John was [proportion] times older than his "
+"son: x - [ago] = (y - [ago]) * [proportion]."
+msgid_plural ""
+"John's age (variable x) is nowadays 2 times his son's age (variable y), that "
+"is x = 2y, and [ago] years ago, John was [proportion] times older than his "
+"son: x - [ago] = (y - [ago]) * [proportion]."
+msgstr[0] ""
+"Janez (spremenljivka x) je danes 2 krat starejÅi kot njegov sin "
+"(spremenljivka y). To pomeni da je x = 2y. [ago] let nazaj je bil Janez "
+"[proportion] krat starejÅi kot njegov sin. To pomeni, da je x - [ago] = (y - "
+"[ago]) * [proportion]."
+msgstr[1] ""
+"Janez (spremenljivka x) je danes 2 krat starejÅi kot njegov sin "
+"(spremenljivka y). To pomeni, da je x = 2y. [ago] leto nazaj je bil Janez "
+"[proportion] krat starejÅi kot njegov sin. To pomeni, da je x - [ago] = (y - "
+"[ago]) * [proportion]."
+msgstr[2] ""
+"Janez (spremenljivka x) je danes 2 krat starejÅi kot njegov sin "
+"(spremenljivka y). To pomeni, da je x = 2y. [ago] leti nazaj je bil Janez "
+"[proportion] krat starejÅi kot njegov sin. To pomeni, da je x - [ago] = (y - "
+"[ago]) * [proportion]."
+msgstr[3] ""
+"Janez (spremenljivka x) je danes 2 krat starejÅi kot njegov sin "
+"(spremenljivka y). To pomeni, da je x = 2y. [ago] leta nazaj je bil Janez "
+"[proportion] krat starejÅi kot njegov sin. To pomeni, da je x - [ago] = (y - "
+"[ago]) * [proportion]."
 
 #: ../tools/GameXmlGetString.cs:45
-msgid "A file is protected by a password formed by a [digits] digit number represented in base 10 (ranging from 0 to 9). How many different passwords can you have?"
-msgid_plural "A file is protected by a password formed by a [digits] digits number represented in base 10 (ranging from 0 to 9). How many different passwords can you have?"
-msgstr[0] "Datoteka je zaÅÄitena z desetiÅkim geslom sestavljenim iz [digits] Åtevil (vrednosti od 0 do 9). Koliko razliÄnih gesel obstaja?"
-msgstr[1] "Datoteka je zaÅÄitena z desetiÅkim geslom sestavljenim iz [digits] Åtevila (vrednosti od 0 do 9). Koliko razliÄnih gesel obstaja?"
-msgstr[2] "Datoteka je zaÅÄitena z desetiÅkim geslom sestavljenim iz [digits] Åtevil (vrednosti od 0 do 9). Koliko razliÄnih gesel obstaja?"
-msgstr[3] "Datoteka je zaÅÄitena z desetiÅkim geslom sestavljenim iz [digits] Åtevil (vrednosti od 0 do 9). Koliko razliÄnih gesel obstaja?"
+msgid ""
+"A file is protected by a password formed by a [digits] digit number "
+"represented in base 10 (ranging from 0 to 9). How many different passwords "
+"can you have?"
+msgid_plural ""
+"A file is protected by a password formed by a [digits] digits number "
+"represented in base 10 (ranging from 0 to 9). How many different passwords "
+"can you have?"
+msgstr[0] ""
+"Datoteka je zaÅÄitena z desetiÅkim geslom sestavljenim iz [digits] Åtevil "
+"(vrednosti od 0 do 9). Koliko razliÄnih gesel obstaja?"
+msgstr[1] ""
+"Datoteka je zaÅÄitena z desetiÅkim geslom sestavljenim iz [digits] Åtevila "
+"(vrednosti od 0 do 9). Koliko razliÄnih gesel obstaja?"
+msgstr[2] ""
+"Datoteka je zaÅÄitena z desetiÅkim geslom sestavljenim iz [digits] Åtevil "
+"(vrednosti od 0 do 9). Koliko razliÄnih gesel obstaja?"
+msgstr[3] ""
+"Datoteka je zaÅÄitena z desetiÅkim geslom sestavljenim iz [digits] Åtevil "
+"(vrednosti od 0 do 9). Koliko razliÄnih gesel obstaja?"
 
 #: ../tools/GameXmlGetString.cs:49
-msgid "A file is protected by a password formed by a [digits] digit represented in base 8 (ranging from 0 to 7). How many different passwords can you have?"
-msgid_plural "A file is protected by a password formed by a [digits] digits represented in base 8 (ranging from 0 to 7). How many different passwords can you have?"
-msgstr[0] "Datoteka je zaÅÄitena z geslom v osmiÅkim zapisu (Åtevilke so med 0 in 7) dolÅine [digits] Åtevilk. Koliko razliÄnih gesel obstaja?"
-msgstr[1] "Datoteka je zaÅÄitena z geslom v osmiÅkim zapisu (Åtevilke so med 0 in 7) dolÅine [digits] Åtevilke. Koliko razliÄnih gesel obstaja?"
-msgstr[2] "Datoteka je zaÅÄitena z geslom v osmiÅkim zapisu (Åtevilke so med 0 in 7) dolÅine [digits] Åtevilk. Koliko razliÄnih gesel obstaja?"
-msgstr[3] "Datoteka je zaÅÄitena z geslom v osmiÅkim zapisu (Åtevilke so med 0 in 7) dolÅine [digits] Åtevilk. Koliko razliÄnih gesel obstaja?"
+msgid ""
+"A file is protected by a password formed by a [digits] digit represented in "
+"base 8 (ranging from 0 to 7). How many different passwords can you have?"
+msgid_plural ""
+"A file is protected by a password formed by a [digits] digits represented in "
+"base 8 (ranging from 0 to 7). How many different passwords can you have?"
+msgstr[0] ""
+"Datoteka je zaÅÄitena z geslom v osmiÅkim zapisu (Åtevilke so med 0 in 7) "
+"dolÅine [digits] Åtevilk. Koliko razliÄnih gesel obstaja?"
+msgstr[1] ""
+"Datoteka je zaÅÄitena z geslom v osmiÅkim zapisu (Åtevilke so med 0 in 7) "
+"dolÅine [digits] Åtevilke. Koliko razliÄnih gesel obstaja?"
+msgstr[2] ""
+"Datoteka je zaÅÄitena z geslom v osmiÅkim zapisu (Åtevilke so med 0 in 7) "
+"dolÅine [digits] Åtevilk. Koliko razliÄnih gesel obstaja?"
+msgstr[3] ""
+"Datoteka je zaÅÄitena z geslom v osmiÅkim zapisu (Åtevilke so med 0 in 7) "
+"dolÅine [digits] Åtevilk. Koliko razliÄnih gesel obstaja?"
 
 #: ../tools/GameXmlGetString.cs:53
-msgid "There is [games] tennis game played simultaneously. How many different forecasts are possible?"
-msgid_plural "There are [games] tennis games played simultaneously. How many different forecasts are possible?"
-msgstr[0] "Hkrati se igra [games] iger tenisa. Koliko razliÄnih napovedi je mogoÄih?"
-msgstr[1] "Hkrati se igra [games] igra tenisa. Koliko razliÄnih napovedi je mogoÄih?"
-msgstr[2] "Hkrati se igrata [games] igri tenisa. Koliko razliÄnih napovedi je mogoÄih?"
-msgstr[3] "Hkrati se igrajo [games] igre tenisa. Koliko razliÄnih napovedi je mogoÄih?"
+msgid ""
+"There is [games] tennis game played simultaneously. How many different "
+"forecasts are possible?"
+msgid_plural ""
+"There are [games] tennis games played simultaneously. How many different "
+"forecasts are possible?"
+msgstr[0] ""
+"Hkrati se igra [games] iger tenisa. Koliko razliÄnih napovedi je mogoÄih?"
+msgstr[1] ""
+"Hkrati se igra [games] igra tenisa. Koliko razliÄnih napovedi je mogoÄih?"
+msgstr[2] ""
+"Hkrati se igrata [games] igri tenisa. Koliko razliÄnih napovedi je mogoÄih?"
+msgstr[3] ""
+"Hkrati se igrajo [games] igre tenisa. Koliko razliÄnih napovedi je mogoÄih?"
 
 #: ../tools/GameXmlGetString.cs:57
-msgid "In a tennis tournament, in every match a player is eliminated after losing to a single opponent. How many matches does it take to determine the winner of a tennis tournament that starts with [players] player?"
-msgid_plural "In a tennis tournament, in every match a player is eliminated after losing to a single opponent. How many matches does it take to determine the winner of a tennis tournament that starts with [players] players?"
-msgstr[0] "Na teniÅkem turnirju je po vsaki tekmi poraÅenec izloÄen. Koliko iger je treba odigrati za doloÄitev zmagovalca teniÅkega turnirja, ki se zaÄne z [players] igralci?"
-msgstr[1] "Na teniÅkem turnirju je po vsaki tekmi poraÅenec izloÄen. Koliko iger je treba odigrati za doloÄitev zmagovalca teniÅkega turnirja, ki se zaÄne z [players] igralcem?"
-msgstr[2] "Na teniÅkem turnirju je po vsaki tekmi poraÅenec izloÄen. Koliko iger je treba odigrati za doloÄitev zmagovalca teniÅkega turnirja, ki se zaÄne z [players] igralcema?"
-msgstr[3] "Na teniÅkem turnirju je po vsaki tekmi poraÅenec izloÄen. Koliko iger je treba odigrati za doloÄitev zmagovalca teniÅkega turnirja, ki se zaÄne s [players] igralci?"
+msgid ""
+"In a tennis tournament, in every match a player is eliminated after losing "
+"to a single opponent. How many matches does it take to determine the winner "
+"of a tennis tournament that starts with [players] player?"
+msgid_plural ""
+"In a tennis tournament, in every match a player is eliminated after losing "
+"to a single opponent. How many matches does it take to determine the winner "
+"of a tennis tournament that starts with [players] players?"
+msgstr[0] ""
+"Na teniÅkem turnirju je po vsaki tekmi poraÅenec izloÄen. Koliko iger je "
+"treba odigrati za doloÄitev zmagovalca teniÅkega turnirja, ki se zaÄne z "
+"[players] igralci?"
+msgstr[1] ""
+"Na teniÅkem turnirju je po vsaki tekmi poraÅenec izloÄen. Koliko iger je "
+"treba odigrati za doloÄitev zmagovalca teniÅkega turnirja, ki se zaÄne z "
+"[players] igralcem?"
+msgstr[2] ""
+"Na teniÅkem turnirju je po vsaki tekmi poraÅenec izloÄen. Koliko iger je "
+"treba odigrati za doloÄitev zmagovalca teniÅkega turnirja, ki se zaÄne z "
+"[players] igralcema?"
+msgstr[3] ""
+"Na teniÅkem turnirju je po vsaki tekmi poraÅenec izloÄen. Koliko iger je "
+"treba odigrati za doloÄitev zmagovalca teniÅkega turnirja, ki se zaÄne s "
+"[players] igralci?"
 
 #: ../tools/GameXmlGetString.cs:61
-msgid "You have [money] monetary unit in your bank account at 10% interest compounded annually. How much money will you have at the end of 2 years?"
-msgid_plural "You have [money] monetary units in your bank account at 10% interest compounded annually. How much money will you have at the end of 2 years?"
-msgstr[0] "V svoji banki imate shranjenih [money] denarnih enot z 10% letno obrestno mero. Koliko denarja boste imeli po 2 letih?"
-msgstr[1] "V svoji banki imate shranjeno [money] denarno enoto z 10% letno obrestno mero. Koliko denarja boste imeli po 2 letih?"
-msgstr[2] "V svoji banki imate shranjeni [money] denarni enoti z 10% letno obrestno mero. Koliko denarja boste imeli po 2 letih?"
-msgstr[3] "V svoji banki imate shranjene [money] denarne enote z 10% letno obrestno mero. Koliko denarja boste imeli po 2 letih?"
+msgid ""
+"You have [money] monetary unit in your bank account at 10% interest "
+"compounded annually. How much money will you have at the end of 2 years?"
+msgid_plural ""
+"You have [money] monetary units in your bank account at 10% interest "
+"compounded annually. How much money will you have at the end of 2 years?"
+msgstr[0] ""
+"V svoji banki imate shranjenih [money] denarnih enot z 10% letno obrestno "
+"mero. Koliko denarja boste imeli po 2 letih?"
+msgstr[1] ""
+"V svoji banki imate shranjeno [money] denarno enoto z 10% letno obrestno "
+"mero. Koliko denarja boste imeli po 2 letih?"
+msgstr[2] ""
+"V svoji banki imate shranjeni [money] denarni enoti z 10% letno obrestno "
+"mero. Koliko denarja boste imeli po 2 letih?"
+msgstr[3] ""
+"V svoji banki imate shranjene [money] denarne enote z 10% letno obrestno "
+"mero. Koliko denarja boste imeli po 2 letih?"
 
 #: ../tools/GameXmlGetString.cs:69
-msgid "John cleans at the speed of 1 / [john_time] per hour and his friend at 1 / [friend]. Together they will need [answer_a] hour."
-msgid_plural "John cleans at the speed of 1 / [john_time] per hour and his friend at 1 / [friend]. Together they will need [answer_a] hours."
-msgstr[0] "Janez Äisti s hitrostjo 1 / [john_time] na uro in njegov prijatelj z 1 / [friend] na uro. Skupaj potrebujeta [answer_a] ur."
-msgstr[1] "Janez Äisti s hitrostjo 1 / [john_time] na uro in njegov prijatelj z 1 / [friend] na uro. Skupaj potrebujeta [answer_a] ur."
-msgstr[2] "Janez Äisti s hitrostjo 1 / [john_time] na uro in njegov prijatelj z 1 / [friend] na uro. Skupaj potrebujeta [answer_a] ur."
-msgstr[3] "Janez Äisti s hitrostjo 1 / [john_time] na uro in njegov prijatelj z 1 / [friend] na uro. Skupaj potrebujeta [answer_a] ur."
+msgid ""
+"John cleans at the speed of 1 / [john_time] per hour and his friend at 1 / "
+"[friend]. Together they will need [answer_a] hour."
+msgid_plural ""
+"John cleans at the speed of 1 / [john_time] per hour and his friend at 1 / "
+"[friend]. Together they will need [answer_a] hours."
+msgstr[0] ""
+"Janez Äisti s hitrostjo 1 / [john_time] na uro in njegov prijatelj z 1 / "
+"[friend] na uro. Skupaj potrebujeta [answer_a] ur."
+msgstr[1] ""
+"Janez Äisti s hitrostjo 1 / [john_time] na uro in njegov prijatelj z 1 / "
+"[friend] na uro. Skupaj potrebujeta [answer_a] ur."
+msgstr[2] ""
+"Janez Äisti s hitrostjo 1 / [john_time] na uro in njegov prijatelj z 1 / "
+"[friend] na uro. Skupaj potrebujeta [answer_a] ur."
+msgstr[3] ""
+"Janez Äisti s hitrostjo 1 / [john_time] na uro in njegov prijatelj z 1 / "
+"[friend] na uro. Skupaj potrebujeta [answer_a] ur."
 
 #: ../tools/GameXmlGetString.cs:73
-msgid "John needs [john_time] hour to clean a warehouse and his friend needs half as many. How many hours would it take them to clean up the warehouse if they worked together? [option_answers]"
-msgid_plural "John needs [john_time] hours to clean a warehouse and his friend needs half as many. How many hours would it take them to clean up the warehouse if they worked together? [option_answers]"
-msgstr[0] "Janez za ÄiÅÄenje skladiÅÄa potrebuje [john_time] ur, njegov prijatelj pa porabi pol toliko Äasa. Koliko Äasa bi trajalo ÄiÅÄenje skladiÅÄa, Äe bi delala skupaj? [option_answers]"
-msgstr[1] "Janez za ÄiÅÄenje skladiÅÄa potrebuje [john_time] uro, njegov prijatelj pa porabi pol toliko Äasa. Koliko Äasa bi trajalo ÄiÅÄenje skladiÅÄa, Äe bi delala skupaj? [option_answers]"
-msgstr[2] "Janez za ÄiÅÄenje skladiÅÄa potrebuje [john_time] uri, njegov prijatelj pa porabi pol toliko Äasa. Koliko Äasa bi trajalo ÄiÅÄenje skladiÅÄa, Äe bi delala skupaj? [option_answers]"
-msgstr[3] "Janez za ÄiÅÄenje skladiÅÄa potrebuje [john_time] ure, njegov prijatelj pa porabi pol toliko Äasa. Koliko Äasa bi trajalo ÄiÅÄenje skladiÅÄa, Äe bi delala skupaj? [option_answers]"
+msgid ""
+"John needs [john_time] hour to clean a warehouse and his friend needs half "
+"as many. How many hours would it take them to clean up the warehouse if they "
+"worked together? [option_answers]"
+msgid_plural ""
+"John needs [john_time] hours to clean a warehouse and his friend needs half "
+"as many. How many hours would it take them to clean up the warehouse if they "
+"worked together? [option_answers]"
+msgstr[0] ""
+"Janez za ÄiÅÄenje skladiÅÄa potrebuje [john_time] ur, njegov prijatelj pa "
+"porabi pol toliko Äasa. Koliko Äasa bi trajalo ÄiÅÄenje skladiÅÄa, Äe bi "
+"delala skupaj? [option_answers]"
+msgstr[1] ""
+"Janez za ÄiÅÄenje skladiÅÄa potrebuje [john_time] uro, njegov prijatelj pa "
+"porabi pol toliko Äasa. Koliko Äasa bi trajalo ÄiÅÄenje skladiÅÄa, Äe bi "
+"delala skupaj? [option_answers]"
+msgstr[2] ""
+"Janez za ÄiÅÄenje skladiÅÄa potrebuje [john_time] uri, njegov prijatelj pa "
+"porabi pol toliko Äasa. Koliko Äasa bi trajalo ÄiÅÄenje skladiÅÄa, Äe bi "
+"delala skupaj? [option_answers]"
+msgstr[3] ""
+"Janez za ÄiÅÄenje skladiÅÄa potrebuje [john_time] ure, njegov prijatelj pa "
+"porabi pol toliko Äasa. Koliko Äasa bi trajalo ÄiÅÄenje skladiÅÄa, Äe bi "
+"delala skupaj? [option_answers]"
 
 #: ../tools/GameXmlGetString.cs:77
-msgid "John needs [john_time] hour to clean a warehouse and his friend needs twice as many. How many hours would it take them to clean up the warehouse if they worked together? [option_answers]"
-msgid_plural "John needs [john_time] hours to clean a warehouse and his friend needs twice as many. How many hours would it take them to clean up the warehouse if they worked together? [option_answers]"
-msgstr[0] "Janez za ÄiÅÄenje skladiÅÄa potrebuje [john_time] ur, njegov prijatelj pa porabi dvakrat veÄ Äasa. Koliko Äasa bi trajalo ÄiÅÄenje skladiÅÄa, Äe bi delala skupaj? [option_answers]"
-msgstr[1] "Janez za ÄiÅÄenje skladiÅÄa potrebuje [john_time] uro, njegov prijatelj pa porabi dvakrat veÄ Äasa. Koliko Äasa bi trajalo ÄiÅÄenje skladiÅÄa, Äe bi delala skupaj? [option_answers]"
-msgstr[2] "Janez za ÄiÅÄenje skladiÅÄa potrebuje [john_time] uri, njegov prijatelj pa porabi dvakrat veÄ Äasa. Koliko Äasa bi trajalo ÄiÅÄenje skladiÅÄa, Äe bi delala skupaj? [option_answers]"
-msgstr[3] "Janez za ÄiÅÄenje skladiÅÄa potrebuje [john_time] ure, njegov prijatelj pa porabi dvakrat veÄ Äasa. Koliko Äasa bi trajalo ÄiÅÄenje skladiÅÄa, Äe bi delala skupaj? [option_answers]"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/CustomGameDialog.ui.h:1
-msgid "Custom Game"
-msgstr "Igra po meri"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/CustomGameDialog.ui.h:2
-msgid "Select All"
-msgstr "Izberi vse"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/CustomGameDialog.ui.h:3
-msgid "Unselect all"
-msgstr "Odstrani izbor vsega"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/CustomGameDialog.ui.h:4
-msgid "_Start"
-msgstr "_ZaÄni"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:1
-msgid "PDF export"
-msgstr "Izvoz v PDF"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:2
-msgid "This option allows to export a set of games in a PDF file. You can complete the puzzles without a computer."
-msgstr "Ta moÅnost vam omogoÄa izvoz niza iger v datoteko PDF. Uganke lahko dopolnite brez raÄunalnika."
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:3
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:2
-msgid "<b>General Settings</b>"
-msgstr "<b>SploÅne nastavitve</b>"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:4
-msgid "Skip games that use colors"
-msgstr "PreskoÄi igre, ki uporabljajo barve"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:5
-msgid "<b>Game Types</b>"
-msgstr "<b>Vrste iger</b>"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:9
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:7
-msgid "<b>Difficulty Level</b>"
-msgstr "<b>Zahtevnost</b>"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:10
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:8
-msgid "Easy"
-msgstr "Enostavno"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:11
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:9
-msgid "Medium"
-msgstr "Srednje"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:12
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:10
-msgid "Master"
-msgstr "Mojster"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:13
-msgid "<b>Number of games</b>"
-msgstr "<b>Åtevilo iger</b>"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:14
-msgid "Total number of games:"
-msgstr "Celotno Åtevilo iger:"
-
-#. Translators: this the number of pages that are included by side when exporting a PDF"
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:16
-msgid "Pages per side:"
-msgstr "Strani na stran:"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:17
-msgid "<b>Output File</b>"
-msgstr "<b>Izhodna datoteka</b>"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:18
-msgid "_Save"
-msgstr "_Shrani"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PlayerHistoryDialog.ui.h:1
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:19
-msgid "Player's Game Session History"
-msgstr "IgralÄeva zgodovina iger"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PlayerHistoryDialog.ui.h:2
-msgid "Show:"
-msgstr "PokaÅi:"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:1
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:21
-msgid "Preferences"
-msgstr "MoÅnosti"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:3
-msgid "Skip games that use colors (for colorblind users)"
-msgstr "PreskoÄi igre, ki uporabljajo barve (prijazno do barvno slepih uporabnikov)"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:4
-msgid "Force gbrainy to always use English language (ignore translations)"
-msgstr "PoÅeni gbrainy v angleÅÄini (prezri prevod)"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:5
-msgid "Search and load extensions when starting"
-msgstr "PoiÅÄi in naloÅi razÅiritve ob zagonu."
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:6
-msgid "Theme:"
-msgstr "Tema:"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:11
-msgid "<b>Memory Games</b>"
-msgstr "<b>Igre pomnjenja</b>"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:12
-msgid "Time in seconds to memorize the challenge:"
-msgstr "Äas za pomnjenje izziva v sekundah:"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:13
-msgid "Show a countdown message"
-msgstr "PrikaÅi sporoÄilo odÅtevanja"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:14
-msgid "<b>Player's Game Session History</b>"
-msgstr "<b>IgralÄeva zgodovina iger</b>"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:15
-msgid "Minimum number of played games to store the game session:"
-msgstr "NajmanjÅe Åtevilo igranih iger za shranjevanje seje iger:"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:16
-msgid "Maximum number of records in the player's game session history:"
-msgstr "NajveÄje Åtevilo shranjenih iger v igralÄevi zgodovini iger:"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:17
-msgid "Delete Player's Game Session History"
-msgstr "PoÄisti igralÄevo zgodovino iger"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:2
-msgid "_Game"
-msgstr "_Igra"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:3
-msgid "_New Game"
-msgstr "_Nova Igra"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:4
-msgid "All Games (Logic, Mental Calculation, Memory and Verbal Analogies)"
-msgstr "Vse igre (logiÄne, miselno raÄunanje, pomnjenje in besedne analogije)"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:5
-msgid "Logic Puzzles Only"
-msgstr "Le logiÄne naloge"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:6
-msgid "Mental Calculation Only"
-msgstr "Le trening miselnega raÄunanja"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:7
-msgid "Memory Trainers Only"
-msgstr "Le trening pomnjenja"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:8
-msgid "Verbal Analogies Only"
-msgstr "Le besedne analogije"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:9
-msgid "Custom Game Selection..."
-msgstr "Izbira igre po meri ..."
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:10
-msgid "_Pause Game"
-msgstr "_Premor igre"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:11
-msgid "_End Game"
-msgstr "_KonÄaj igro"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:12
-msgid "Export Games to PDF for Off-line Playing..."
-msgstr "Izvozi igre v PDF za igranje brez raÄunalnika ..."
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:13
-msgid "_View"
-msgstr "_Pogled"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:14
-msgid "Toolbar"
-msgstr "Orodna vrstica"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:15
-msgid "Show"
-msgstr "PrikaÅi"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:16
-msgid "Orientation"
-msgstr "Usmerjenost"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:17
-msgid "Vertical"
-msgstr "NavpiÄno"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:18
-msgid "Horizontal"
-msgstr "Vodoravno"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:20
-msgid "_Settings"
-msgstr "_Nastavitve"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:22
-msgid "Extensions"
-msgstr "RazÅiritve"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:23
-msgid "_Help"
-msgstr "Pomo_Ä"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:24
-msgid "_Contents"
-msgstr "_Vsebina"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:25
-msgid "How to Extend gbrainy's Functionality"
-msgstr "Kako razÅiriti zmoÅnosti programa"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:26
-msgid "Answer:"
-msgstr "Odgovor:"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:27
-msgid "_Next"
-msgstr "_Naprej"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:28
-msgid "_Tip"
-msgstr "N_amig"
-
+msgid ""
+"John needs [john_time] hour to clean a warehouse and his friend needs twice "
+"as many. How many hours would it take them to clean up the warehouse if they "
+"worked together? [option_answers]"
+msgid_plural ""
+"John needs [john_time] hours to clean a warehouse and his friend needs twice "
+"as many. How many hours would it take them to clean up the warehouse if they "
+"worked together? [option_answers]"
+msgstr[0] ""
+"Janez za ÄiÅÄenje skladiÅÄa potrebuje [john_time] ur, njegov prijatelj pa "
+"porabi dvakrat veÄ Äasa. Koliko Äasa bi trajalo ÄiÅÄenje skladiÅÄa, Äe bi "
+"delala skupaj? [option_answers]"
+msgstr[1] ""
+"Janez za ÄiÅÄenje skladiÅÄa potrebuje [john_time] uro, njegov prijatelj pa "
+"porabi dvakrat veÄ Äasa. Koliko Äasa bi trajalo ÄiÅÄenje skladiÅÄa, Äe bi "
+"delala skupaj? [option_answers]"
+msgstr[2] ""
+"Janez za ÄiÅÄenje skladiÅÄa potrebuje [john_time] uri, njegov prijatelj pa "
+"porabi dvakrat veÄ Äasa. Koliko Äasa bi trajalo ÄiÅÄenje skladiÅÄa, Äe bi "
+"delala skupaj? [option_answers]"
+msgstr[3] ""
+"Janez za ÄiÅÄenje skladiÅÄa potrebuje [john_time] ure, njegov prijatelj pa "
+"porabi dvakrat veÄ Äasa. Koliko Äasa bi trajalo ÄiÅÄenje skladiÅÄa, Äe bi "
+"delala skupaj? [option_answers]"
+
+#~ msgid "Next Game"
+#~ msgstr "Nova igra"
+
+#~ msgid "Answer"
+#~ msgstr "Odgovori"
+
+#~ msgid "Memorize figures"
+#~ msgstr "Zapomnite si slike"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]