[epiphany] Updated Slovenian translationcommit f145f37d22e4080b14a6e3b8aa95fef6739436c8
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:   Fri Feb 22 22:28:01 2013 +0100

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |  303 +++++++++++++++++++++++++++-----------------------------------
 1 files changed, 132 insertions(+), 171 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index d4037c5..0a1eecc 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -11,16 +11,15 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: epiphany master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=epiphany&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-01-11 17:47+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-01-12 22:52+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-22 09:27+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-22 22:26+0100\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl_SI\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
-"%100==4 ? 3 : 0);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
@@ -46,7 +45,7 @@ msgid "http://www.google.com/search?q=%s&amp;ie=UTF-8&amp;oe=UTF-8";
 msgstr "http://www.google.si/search?q=%s&amp;ie=UTF-8&amp;oe=UTF-8";
 
 #: ../data/epiphany.desktop.in.in.h:1 ../src/ephy-main.c:65
-#: ../src/ephy-main.c:306 ../src/ephy-main.c:460 ../src/window-commands.c:1675
+#: ../src/ephy-main.c:309 ../src/ephy-main.c:459 ../src/window-commands.c:1683
 msgid "Web"
 msgstr "Splet"
 
@@ -104,54 +103,39 @@ msgstr ""
 "prejete v mapo prejemanja in odprte z ustrezno programsko opremo."
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:8
-msgid ""
-"Middle click to open the web page pointed to by the currently selected text"
-msgstr ""
-"Srednji klik odpre spletno stran, ki sovpada s ključnimi besedami trenutno "
-"izbranega besedila"
-
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:9
-msgid ""
-"Middle clicking on the main view pane will open the web page pointed to by "
-"the currently selected text."
-msgstr ""
-"Srednji klik v glavno okno odpre spletno stran, ki sovpada s ključnimi "
-"besedami trenutno izbranega besedila"
-
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:10
 msgid "Force new windows to be opened in tabs"
 msgstr "Vsili odpiranje novih oken v zavihkih"
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:11
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:9
 msgid ""
 "Force new window requests to be opened in tabs instead of using a new window."
 msgstr "Vsili odpiranje novih oken v zavihkih trenutnega okna."
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:12
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:10
 msgid "Remember passwords"
 msgstr "Zapomni si gesla"
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:13
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:11
 msgid "Whether to store and prefill passwords in web sites."
 msgstr "Ali naj se profili gesel spletnih strani shranjujejo."
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:14
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:12
 msgid "Automatically manage offline status with NetworkManager"
 msgstr "Samodejno upravljaj s stanjem brez povezave s programom NetworkManager"
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:15
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:13
 msgid "Enable smooth scrolling"
 msgstr "Omogoči gladko drsenje"
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:16
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:14
 msgid "Don't use an external application to view page source."
 msgstr "Ne uporabi zunanjega programa za ogled izvorne kode strani."
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:17
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:15
 msgid "Whether to automatically restore the last session"
 msgstr "Ali naj se zadnja seja samodejno obnovi."
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:18
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:16
 msgid ""
 "Defines how the session will be restored during startup. Allowed values are "
 "'always' (the previous state of the application is always restored), "
@@ -163,15 +147,15 @@ msgstr ""
 "obnovi le, če se sesuje program) in 'never' (domača stran je vedno "
 "prikazana)."
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:19
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:17
 msgid "Show toolbars by default"
 msgstr "Privzeto pokaži orodno vrstico"
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:20
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:18
 msgid "Toolbar style"
 msgstr "Slog orodne vrstice"
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:21
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:19
 msgid ""
 "Toolbar style. Allowed values are \"\" (use GNOME default style), \"both"
 "\" (text and icons), \"both-horiz\" (text besides icons), \"icons\", and "
@@ -181,11 +165,11 @@ msgstr ""
 "GNOME), \"both\" (besedilo in ikone), \"both-horiz\" (besedilo ob ikonah), "
 "\"icons\" (le ikone), in \"text\" (le besedilo)."
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:22
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:20
 msgid "[Deprecated]"
 msgstr "[Opuščeno]"
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:23
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:21
 msgid ""
 "[Deprecated] This setting is deprecated, use 'tabs-bar-visibility-policy' "
 "instead."
@@ -194,11 +178,11 @@ msgstr ""
 "visibility-policy'."
 
 # G:12 K:1 O:22
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:24
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:22
 msgid "Visibility of the downloads window"
 msgstr "Vidnost okna prejemanja"
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:25
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:23
 msgid ""
 "Hide or show the downloads window. When hidden, a notification will be shown "
 "when new downloads are started."
@@ -206,11 +190,11 @@ msgstr ""
 "Skrijte ali prikažite okno prejema. Če je skrito, bo ob zagonu novih "
 "prejemanj prikazano obvestilo."
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:26
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:24
 msgid "The visibility policy for the tabs bar."
 msgstr "Pravila vidnosti za vrstico zavihkov."
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:27
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:25
 msgid ""
 "Controls when the tabs bar is shown. Possible values are 'always' (the tabs "
 "bar is always shown), 'more-than-one' (the tabs bar is only shown if there's "
@@ -221,23 +205,23 @@ msgstr ""
 "le, če vsebuje vsaj dva zavihka) in 'never' (vrstica zavihkov ni nikoli "
 "prikazana)."
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:28
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:26
 msgid "Minimum font size"
 msgstr "Najmanjša velikost pisave"
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:29
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:27
 msgid "Use GNOME fonts"
 msgstr "Uporabi pisave namizja"
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:30
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:28
 msgid "Use GNOME desktop wide font configuration."
 msgstr "Uporabite nastavitev pisave celotnega namizja GNOME."
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:31
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:29
 msgid "Custom sans-serif font"
 msgstr "Pisava Sans Serif p meri"
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:32
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:30
 msgid ""
 "A value to be used to override sans-serif desktop font when use-gnome-fonts "
 "is set."
@@ -245,11 +229,11 @@ msgstr ""
 "Vrednost, s katero naj bo zamenjana namizna pisava, ko je potrjena možnost "
 "use-gnome-fonts."
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:33
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:31
 msgid "Custom serif font"
 msgstr "Pisava serif po meri"
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:34
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:32
 msgid ""
 "A value to be used to override serif desktop font when use-gnome-fonts is "
 "set."
@@ -257,11 +241,11 @@ msgstr ""
 "Vrednost, s katero naj bo preglašena namizna pisava, ko je potrjena možnost "
 "use-gnome-fonts."
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:35
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:33
 msgid "Custom monospace font"
 msgstr "Pisavo monospace po meri"
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:36
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:34
 msgid ""
 "A value to be used to override monospace desktop font when use-gnome-fonts "
 "is set."
@@ -269,71 +253,71 @@ msgstr ""
 "Vrednost, s katero naj bo preglašena namizna pisava, ko je potrjena možnost "
 "use-gnome-fonts."
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:37
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:35
 msgid "Use own colors"
 msgstr "Uporabi lastne barve"
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:38
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:36
 msgid "Use your own colors instead of the colors the page requests."
 msgstr "Uporabite lastne barve namesto barv, ki jih zahteva stran."
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:39
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:37
 msgid "Use own fonts"
 msgstr "Uporabi lastne pisave"
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:40
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:38
 msgid "Use your own fonts instead of the fonts the page requests."
 msgstr "Uporabite lastne pisave namesto pisav, ki jih zahteva stran."
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:41
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:39
 msgid "Use a custom CSS"
 msgstr "Uporabi slog iz CSS"
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:42
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:40
 msgid "Use a custom CSS file to modify websites own CSS."
 msgstr "Uporabite datoteko CSS po meri za spreminjanje lastnih CSS spletišč."
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:43
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:41
 msgid "Enable spell checking"
 msgstr "Omogoči črkovanje"
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:44
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:42
 msgid "Spell check any text typed in editable areas."
 msgstr "Črkovno preveri vsako besedilo, ki je vneseno v uredljiva polja."
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:45
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:43
 msgid "Default encoding"
 msgstr "Privzet nabor znakov"
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:46
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:44
 msgid ""
 "Default encoding. Accepted values are the ones WebKitGTK+ can understand."
 msgstr ""
 "Privzeto kodiranje. Sprejete vrednosti so tiste, ki jih lahko razume "
 "WebKitGTK+."
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:47
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:45
 msgid "Size of disk cache"
 msgstr "Velikost predpomnilnika diska"
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:48
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:46
 msgid "Size of disk cache, in MB."
 msgstr "Velikost predpomnilnika diska v MB"
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:49
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:47
 #: ../src/resources/prefs-dialog.ui.h:38
 msgid "Languages"
 msgstr "Jeziki"
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:50
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:48
 msgid "Preferred languages, two letter codes."
 msgstr "Prednostno uporabljen jezik, označen z dvočrkovno kodo"
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:51
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:49
 msgid "Cookie accept"
 msgstr "Sprejmi piškotke"
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:52
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:50
 msgid ""
 "Where to accept cookies from. Possible values are \"anywhere\", \"current "
 "site\" and \"nowhere\"."
@@ -341,11 +325,11 @@ msgstr ""
 "Od kod želite sprejeti piškotke. Možne vrednosti so \"anywhere\" (povsod), "
 "\"current site\" (trenutno spletišče) in \"nowhere\" (nikjer)."
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:53
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:51
 msgid "Image animation mode"
 msgstr "Omogoči način animiranja"
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:54
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:52
 msgid ""
 "How to present animated images. Possible values are \"normal\", \"once\" and "
 "\"disabled\"."
@@ -353,46 +337,46 @@ msgstr ""
 "Kako naj bodo predstavljene animirane slike. Možne vrednosti so \"normal"
 "\" (običajno), \"once\" (enkrat) in \"disabled\" (onemogočeno)."
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:55
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:53
 msgid "Allow popups"
 msgstr "Dovoli pojavna okna"
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:56
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:54
 msgid ""
 "Allow sites to open new windows using JavaScript (if JavaScript is enabled)."
 msgstr ""
 "Dovoli spletnim stranem odpiranje novih oken z JavaScriptom (če je slednji "
 "omogočen)."
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:57
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:55
 msgid "Enable Plugins"
 msgstr "Omogoči vstavke"
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:58
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:56
 msgid "Enable JavaScript"
 msgstr "Omogoči JavaScript"
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:59
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:57
 msgid "Enable WebGL"
 msgstr "Omogoči WebGL"
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:60
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:58
 msgid "Whether to enable support for WebGL contexts."
 msgstr "Ali naj bo podpora vsebini WebGL omogočena."
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:61
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:59
 msgid "Enable WebAudio"
 msgstr "Omogoči WebAudio"
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:62
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:60
 msgid "Whether to enable support for WebAudio."
 msgstr "Ali naj se omogoči podpora za WebAudio."
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:63
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:61
 msgid "Do Not Track"
 msgstr "Ne sledi"
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:64
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:62
 msgid ""
 "Whether to tell websites that we do not wish to be tracked. Please note that "
 "web pages are not forced to follow this setting."
@@ -400,21 +384,21 @@ msgstr ""
 "Ali naj bodo spletišča obveščena, da ne želite, da vam sledijo. Zavedajte "
 "se, da spletne strani niso dolžne upoštevati te nastavitve."
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:65
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:63
 msgid "Enable Adblock"
 msgstr "Omogoči vstavek Adblock"
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:66
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:64
 msgid ""
 "Whether to block the embedded advertisements that web pages might want to "
 "show."
 msgstr "Ali naj se vgrajeni oglasi na spletnih straneh onemogočajo."
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:67
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:65
 msgid "The downloads folder"
 msgstr "Mapa prejemanja"
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:68
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:66
 msgid ""
 "The path of the folder where to download files to; or \"Downloads\" to use "
 "the default downloads folder, or \"Desktop\" to use the desktop folder."
@@ -422,27 +406,27 @@ msgstr ""
 "Pot do mape, kamor naj bodo prejete datoteke; v mapo \"Prejeto\" kot "
 "privzeto mapo za prejemanje ali na \"Namizje\" kot namizna mapa."
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:69
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:67
 msgid "History pages time range"
 msgstr "Časovni obseg zgodovine strani"
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:70
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:68
 msgid "Whether to show the title column in the history window."
 msgstr "Ali naj bo v oknu zgodovine prikazan stolpec zadev."
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:71
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:69
 msgid "Whether to show the address column in the history window."
 msgstr "Ali naj bo v oknu zgodovine prikazan stolpec elektronskih naslovov."
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:72
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:70
 msgid "Whether to show the date-time column in the history window."
 msgstr "Ali naj bo v oknu zgodovine prikazan stolpec datuma in časa."
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:73
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:71
 msgid "Whether to show the title column in the bookmarks window."
 msgstr "Ali naj bo v oknu zaznamkov prikazan stolpec zadev."
 
-#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:74
+#: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:72
 msgid "Whether to show the address column in the bookmarks window."
 msgstr "Ali naj bo v oknu zaznamkov prikazan stolpec elektronskih naslovov."
 
@@ -494,25 +478,25 @@ msgstr "Seznam nameščenih spletnih programov"
 msgid "Installed on:"
 msgstr "Nameščeno:"
 
-#: ../embed/ephy-embed.c:676
+#: ../embed/ephy-embed.c:696
 #, c-format
 msgid "Press %s to exit fullscreen"
 msgstr "Pritisnite tipko %s za izhod iz celozaslonskega načina."
 
 #. Translators: 'ESC' and 'F11' are keyboard keys.
-#: ../embed/ephy-embed.c:679
+#: ../embed/ephy-embed.c:699
 msgid "ESC"
 msgstr "Esc"
 
-#: ../embed/ephy-embed.c:679
+#: ../embed/ephy-embed.c:699
 msgid "F11"
 msgstr "F11"
 
-#: ../embed/ephy-embed.c:1017
+#: ../embed/ephy-embed.c:1084
 msgid "Web Inspector"
 msgstr "Spletni nadzornik"
 
-#: ../embed/ephy-embed-shell.c:216
+#: ../embed/ephy-embed-shell.c:226
 msgid "Epiphany can't be used now. Initialization failed."
 msgstr "Programa Epiphany trenutno ni mogoče uporabljati. Začenjanje ni uspelo"
 
@@ -924,15 +908,15 @@ msgid "Most Visited"
 msgstr "Največkrat obiskano"
 
 #. characters
-#: ../embed/ephy-web-view.c:66 ../embed/ephy-web-view.c:3705
+#: ../embed/ephy-web-view.c:65 ../embed/ephy-web-view.c:3665
 msgid "Blank page"
 msgstr "Prazna stran"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:748
+#: ../embed/ephy-web-view.c:695
 msgid "Not now"
 msgstr "Ne zdaj"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:749
+#: ../embed/ephy-web-view.c:696
 msgid "Store password"
 msgstr "Shrani geslo"
 
@@ -940,39 +924,39 @@ msgstr "Shrani geslo"
 #. * hostname where this is happening. Example: gnome gmail com and
 #. * mail.google.com.
 #.
-#: ../embed/ephy-web-view.c:762
+#: ../embed/ephy-web-view.c:709
 #, c-format
 msgid ""
 "<big>Would you like to store the password for <b>%s</b> in <b>%s</b>?</big>"
 msgstr "<big>Ali želite shraniti geslo za <b>%s</b> v <b>%s</b>?</big>"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1975
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1892
 msgid "Deny"
 msgstr "Zavrni"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1976
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1893
 msgid "Allow"
 msgstr "Dovoli"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:1990
+#: ../embed/ephy-web-view.c:1907
 #, c-format
 msgid "The page at <b>%s</b> wants to know your location."
 msgstr "Stran na <b>%s</b> želi pridobiti podatke o vašem nahajanju."
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2409
+#: ../embed/ephy-web-view.c:2360
 msgid "None specified"
 msgstr "Ni določeno"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2418 ../embed/ephy-web-view.c:2436
+#: ../embed/ephy-web-view.c:2369 ../embed/ephy-web-view.c:2387
 #, c-format
 msgid "Oops! Error loading %s"
 msgstr "Napaka med nalaganjem %s"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2420
+#: ../embed/ephy-web-view.c:2371
 msgid "Oops! It was not possible to show this website"
 msgstr "Spletne strani ni mogoče pokazati."
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2421
+#: ../embed/ephy-web-view.c:2372
 #, c-format
 msgid ""
 "<p>The website at <strong>%s</strong> seems to be unavailable. The precise "
@@ -984,15 +968,15 @@ msgstr ""
 "s strežnika je:</p><p><em>%s</em>.</p><p>V kolikor se napaka ponavlja, "
 "preverite omrežno povezavo in pa ali je spletišče sploh na voljo.</p>"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2430
+#: ../embed/ephy-web-view.c:2381
 msgid "Try again"
 msgstr "Poskusi znova"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2438
+#: ../embed/ephy-web-view.c:2389
 msgid "Oops! This site might have caused the web browser to close unexpectedly"
 msgstr "Spletišče je morda vplivalo na nepričakovano zapiranje programa."
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2440
+#: ../embed/ephy-web-view.c:2391
 #, c-format
 msgid ""
 "<p>This page was loading when the web browser closed unexpectedly.</"
@@ -1003,23 +987,23 @@ msgstr ""
 "ponovnem nalaganju strani, se napaka lahko ponovi. V kolikor se, pošljite "
 "poročilo razvijalcem <strong>%s</strong>.</p>"
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2448
+#: ../embed/ephy-web-view.c:2399
 msgid "Load again anyway"
 msgstr "Vseeno znova naloži."
 
 # G:0 K:1 O:0
-#: ../embed/ephy-web-view.c:2882
+#: ../embed/ephy-web-view.c:2833
 #, c-format
 msgid "http://www.google.com/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8";
 msgstr "http://www.google.si/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8";
 
 #. translators: %s here is the address of the web page
-#: ../embed/ephy-web-view.c:3178
+#: ../embed/ephy-web-view.c:3129
 #, c-format
 msgid "Loading “%s”…"
 msgstr "Nalaganje “%s” ..."
 
-#: ../embed/ephy-web-view.c:3180
+#: ../embed/ephy-web-view.c:3131
 msgid "Loading…"
 msgstr "Nalaganje ..."
 
@@ -1027,7 +1011,7 @@ msgstr "Nalaganje ..."
 #. Translators: this is the directory name to store auxilary files
 #. * when saving html files.
 #.
-#: ../embed/ephy-web-view.c:3961
+#: ../embed/ephy-web-view.c:3921
 #, c-format
 msgid "%s Files"
 msgstr "%s datotek"
@@ -1330,12 +1314,12 @@ msgstr "Končano"
 msgid "Error downloading: %s"
 msgstr "Napaka med prejemanjem: %s"
 
-#: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:414 ../src/window-commands.c:777
+#: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:414 ../src/window-commands.c:784
 msgid "Cancel"
 msgstr "Prekliči"
 
 #: ../lib/widgets/ephy-download-widget.c:423 ../src/ephy-window.c:1307
-#: ../src/window-commands.c:270
+#: ../src/window-commands.c:277
 msgid "Open"
 msgstr "Odpri"
 
@@ -1687,7 +1671,7 @@ msgstr "Pokaže pomoč zaznamkov"
 
 #. Help.
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:203
-#: ../src/resources/epiphany-application-menu.ui.h:7
+#: ../src/resources/epiphany-application-menu.ui.h:8
 #: ../src/ephy-history-window.c:171 ../src/ephy-window.c:198
 msgid "_About"
 msgstr "_O programu"
@@ -1873,28 +1857,32 @@ msgstr "_Novo okno"
 msgid "New _Incognito Window"
 msgstr "Novo _nesledljivo okno"
 
+#: ../src/resources/epiphany-application-menu.ui.h:3
+msgid "Reopen Closed _Tab"
+msgstr "Povrni _zaprt zavihek"
+
 # G:1 K:0 O:0
 #. Toplevel
-#: ../src/resources/epiphany-application-menu.ui.h:3 ../src/ephy-window.c:98
+#: ../src/resources/epiphany-application-menu.ui.h:4 ../src/ephy-window.c:98
 msgid "_Bookmarks"
 msgstr "_Zaznamki"
 
-#: ../src/resources/epiphany-application-menu.ui.h:4 ../src/ephy-window.c:148
+#: ../src/resources/epiphany-application-menu.ui.h:5 ../src/ephy-window.c:148
 msgid "_History"
 msgstr "_Zgodovina"
 
-#: ../src/resources/epiphany-application-menu.ui.h:5
+#: ../src/resources/epiphany-application-menu.ui.h:6
 #: ../src/resources/epiphany.ui.h:10 ../src/ephy-window.c:152
 msgid "Personal Data"
 msgstr "Osebni podatki"
 
 # G:1 K:0 O:0
-#: ../src/resources/epiphany-application-menu.ui.h:6
+#: ../src/resources/epiphany-application-menu.ui.h:7
 #: ../src/resources/prefs-dialog.ui.h:3 ../src/ephy-window.c:150
 msgid "Preferences"
 msgstr "Možnosti"
 
-#: ../src/resources/epiphany-application-menu.ui.h:8 ../src/ephy-window.c:121
+#: ../src/resources/epiphany-application-menu.ui.h:9 ../src/ephy-window.c:121
 msgid "_Quit"
 msgstr "_Končaj"
 
@@ -2312,7 +2300,7 @@ msgstr ""
 "Zagon ni uspel zaradi naslednje napake:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/ephy-main.c:307
+#: ../src/ephy-main.c:310
 msgid "Web options"
 msgstr "Možnosti spleta"
 
@@ -2599,11 +2587,11 @@ msgid "Zoom"
 msgstr "Približanje"
 
 # G:1 K:0 O:0
-#: ../src/ephy-window.c:1389
+#: ../src/ephy-window.c:1390
 msgid "New _Tab"
 msgstr "Nov _zavihek"
 
-#: ../src/ephy-window.c:1397
+#: ../src/ephy-window.c:1398
 msgid "Go to most visited"
 msgstr "Pojdi na najpogosteje obiskano"
 
@@ -2692,17 +2680,17 @@ msgid "User Password"
 msgstr "Uporabnikovo geslo"
 
 # G:6 K:0 O:0
-#: ../src/popup-commands.c:307
+#: ../src/popup-commands.c:321
 msgid "Download Link"
 msgstr "Prejmi povezavo"
 
 # G:10 K:0 O:0
-#: ../src/popup-commands.c:315
+#: ../src/popup-commands.c:329
 msgid "Save Link As"
 msgstr "Shrani povezavo kot"
 
 # G:2 K:0 O:0
-#: ../src/popup-commands.c:322
+#: ../src/popup-commands.c:336
 msgid "Save Image As"
 msgstr "Shrani sliko kot"
 
@@ -2739,50 +2727,50 @@ msgid "Select a Directory"
 msgstr "Izberite mapo"
 
 # G:1 K:0 O:0
-#: ../src/window-commands.c:348
+#: ../src/window-commands.c:355
 msgid "Save"
 msgstr "Shrani"
 
-#: ../src/window-commands.c:774
+#: ../src/window-commands.c:781
 #, c-format
 msgid "A web application named '%s' already exists. Do you want to replace it?"
 msgstr "Spletni program '%s' že obstaja. Ali ga želite zamenjati?"
 
-#: ../src/window-commands.c:779
+#: ../src/window-commands.c:786
 msgid "Replace"
 msgstr "Zamenjaj"
 
-#: ../src/window-commands.c:783
+#: ../src/window-commands.c:790
 msgid ""
 "An application with the same name already exists. Replacing it will "
 "overwrite it."
 msgstr ""
 "Program s tem imenom že obstaja. Z zamenjavo bo predhodni program prepisan."
 
-#: ../src/window-commands.c:819
+#: ../src/window-commands.c:826
 #, c-format
 msgid "The application '%s' is ready to be used"
 msgstr "Program '%s' je pripravljen za uporabo"
 
-#: ../src/window-commands.c:822
+#: ../src/window-commands.c:829
 #, c-format
 msgid "The application '%s' could not be created"
 msgstr "Programa '%s' ni mogoče ustvariti"
 
-#: ../src/window-commands.c:830
+#: ../src/window-commands.c:837
 msgid "Launch"
 msgstr "Zaženi"
 
 #. Show dialog with icon, title.
-#: ../src/window-commands.c:869
+#: ../src/window-commands.c:877
 msgid "Create Web Application"
 msgstr "Ustvari spletni program"
 
-#: ../src/window-commands.c:874
+#: ../src/window-commands.c:882
 msgid "C_reate"
 msgstr "Ustva_ri"
 
-#: ../src/window-commands.c:1564
+#: ../src/window-commands.c:1572
 msgid ""
 "Web is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
@@ -2794,7 +2782,7 @@ msgstr ""
 "objavila organizacija Free Software Foundation; bodisi pod različico 2 ali "
 "(po vašem mnenju) katerokoli kasnejšo različico."
 
-#: ../src/window-commands.c:1568
+#: ../src/window-commands.c:1576
 msgid ""
 "The GNOME Web Browser is distributed in the hope that it will be useful, but "
 "WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY "
@@ -2806,7 +2794,7 @@ msgstr ""
 "VREDNOSTI ali PRIMERNOSTI ZA DOLOČENO UPORABO. Za več podrobnosti si oglejte "
 "GNU General Public License."
 
-#: ../src/window-commands.c:1572
+#: ../src/window-commands.c:1580
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "the GNOME Web Browser; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., "
@@ -2816,20 +2804,20 @@ msgstr ""
 "licence GNU General Public License. Če je niste, pišite na Free Software "
 "Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
 
-#: ../src/window-commands.c:1618 ../src/window-commands.c:1634
-#: ../src/window-commands.c:1645
+#: ../src/window-commands.c:1626 ../src/window-commands.c:1642
+#: ../src/window-commands.c:1653
 msgid "Contact us at:"
 msgstr "Stopite v stik:"
 
-#: ../src/window-commands.c:1621
+#: ../src/window-commands.c:1629
 msgid "Contributors:"
 msgstr "Sodelavci:"
 
-#: ../src/window-commands.c:1624
+#: ../src/window-commands.c:1632
 msgid "Past developers:"
 msgstr "Nekdanji razvijalci:"
 
-#: ../src/window-commands.c:1655 ../src/window-commands.c:1661
+#: ../src/window-commands.c:1663 ../src/window-commands.c:1669
 #, c-format
 msgid ""
 "A simple, clean, beautiful view of the web.\n"
@@ -2846,7 +2834,7 @@ msgstr ""
 #. * this translation; in that case, please write each of them on a separate
 #. * line seperated by newlines (\n).
 #.
-#: ../src/window-commands.c:1691
+#: ../src/window-commands.c:1699
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
@@ -2855,16 +2843,16 @@ msgstr ""
 "Matjaž Horvat <m owca info>\n"
 "Tilen Travnik <tilen travnik guest arnes si>"
 
-#: ../src/window-commands.c:1694
+#: ../src/window-commands.c:1702
 msgid "Web Website"
 msgstr "Spletna stran"
 
 # G:1 K:0 O:0
-#: ../src/window-commands.c:1834
+#: ../src/window-commands.c:1842
 msgid "Enable caret browsing mode?"
 msgstr "Ali naj se omogoči kazalni način brskanja?"
 
-#: ../src/window-commands.c:1837
+#: ../src/window-commands.c:1845
 msgid ""
 "Pressing F7 turns caret browsing on or off. This feature places a moveable "
 "cursor in web pages, allowing you to move around with your keyboard. Do you "
@@ -2875,33 +2863,6 @@ msgstr ""
 "mogoče premikati po strani s pomočjo tipkovnice. Ali želite omogočiti "
 "kazalni način brskanja?"
 
-#: ../src/window-commands.c:1840
+#: ../src/window-commands.c:1848
 msgid "_Enable"
 msgstr "_Omogoči"
-
-#~ msgid "Plugins"
-#~ msgstr "Vstavki"
-
-#~ msgid "Wrapped"
-#~ msgstr "Prelomljeno"
-
-#~ msgid "Find links:"
-#~ msgstr "Najdi povezave:"
-
-#~ msgid "Find:"
-#~ msgstr "Najdi:"
-
-#~ msgid "_Case sensitive"
-#~ msgstr "_Razlikovanje velikosti črk"
-
-#~ msgid "Find Previous"
-#~ msgstr "Najdi predhodne"
-
-#~ msgid "Find Next"
-#~ msgstr "Najdi naslednje"
-
-#~ msgid "Clear"
-#~ msgstr "Počisti"
-
-#~ msgid "_Search:"
-#~ msgstr "I_skanje:"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]