[network-manager-openconnect/nm-0-9-8] Updated Slovenian translationcommit 2a65371e94cd5bdf65c8b10395a9708c2417d1ae
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:   Fri Feb 22 22:21:20 2013 +0100

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po | 1873 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 942 insertions(+), 931 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index c95c4fa..1df16bf 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: network-manager-openconnect master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=NetworkManager&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-12-30 18:45+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-01-10 21:02+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-22 19:31+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-22 22:20+0100\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl_SI\n"
@@ -167,56 +167,56 @@ msgstr "Preberi iz ~/.stokenrc"
 msgid "Manually entered"
 msgstr "Ročno vpisano"
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:150
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:151
 #, c-format
 msgid "invalid integer property '%s' or out of range [%d -> %d]"
 msgstr ""
 "neveljavna lastnost celega števila '%s', ki je izven območja [%d -> %d]"
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:160
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:161
 #, c-format
 msgid "invalid boolean property '%s' (not yes or no)"
 msgstr "neveljavna logična lastnost '%s' (ni vrednost da oziroma ne)"
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:167
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:168
 #, c-format
 msgid "unhandled property '%s' type %s"
 msgstr "Neupravljana lastnost  '%s' vrste %s"
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:180
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:181
 #, c-format
 msgid "property '%s' invalid or not supported"
 msgstr "lastnost  '%s' ni veljavna ali pa ni podprta"
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:196
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:197
 msgid "No VPN configuration options."
 msgstr "Ni možnosti nastavitev VPN"
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:214
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:215
 msgid "No VPN secrets!"
 msgstr "Ni skrivnih podatkov VPN!"
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:382
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:383
 msgid "Could not find openconnect binary."
 msgstr "Programa openconnect ni mogoče najti"
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:394
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:395
 msgid "No VPN gateway specified."
 msgstr "Ni določenega prehoda VPN."
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:404
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:405
 msgid "No WebVPN cookie provided."
 msgstr "Piškotek WebVPN ni na voljo."
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:639
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:640
 msgid "Don't quit when VPN connection terminates"
 msgstr "Ne končaj, ko se povezava VPN prekine"
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:640
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:641
 msgid "Enable verbose debug logging (may expose passwords)"
 msgstr "Omogoči podrobno beleženje razhroščevanja (lahko razkrije gesla)"
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:661
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:664
 msgid ""
 "nm-openconnect-service provides integrated Cisco AnyConnect SSL VPN "
 "capability to NetworkManager."
@@ -224,58 +224,58 @@ msgstr ""
 "Storitev nm-openconnect-service omogoča vgrajeno podporo za Cisco AnyConnect "
 "SSL VPN v program NetworkManager."
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/xml.c#l53
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/xml.c#l53
 #: ../openconnect-strings.txt:14
 msgid "Open XML config file"
 msgstr "Napaka odpiranja nastavitvene datoteke XML"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/xml.c#l54
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/xml.c#l90
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/xml.c#l54
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/xml.c#l90
 #: ../openconnect-strings.txt:18
 #, c-format
 msgid "Treating host \"%s\" as a raw hostname\n"
 msgstr "Gostitelj \"%s\" je obravnavan kot ime gostitelja.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/xml.c#l60
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/xml.c#l60
 #: ../openconnect-strings.txt:21
 msgid "fstat XML config file"
 msgstr "Napaka ukaza fstat nastavitvene datoteke XML"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/xml.c#l67
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/xml.c#l67
 #: ../openconnect-strings.txt:24
 msgid "mmap XML config file"
 msgstr "Napaka ukaza mmap nastavitvene datoteke XML"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/xml.c#l73
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/xml.c#l73
 #: ../openconnect-strings.txt:27
 msgid "Failed to SHA1 existing file\n"
 msgstr "Določevanje razpršila SHA1 obstoječe datoteke je spodletelo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/xml.c#l81
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/xml.c#l81
 #: ../openconnect-strings.txt:30
 #, c-format
 msgid "XML config file SHA1: %s\n"
 msgstr "Nastavitvena datoteka XML SHA1: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/xml.c#l88
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/xml.c#l88
 #: ../openconnect-strings.txt:33
 #, c-format
 msgid "Failed to parse XML config file %s\n"
 msgstr "Razčlenjevanje nastavitvene datoteke XML %s je spodletelo.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/xml.c#l125
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/xml.c#l125
 #: ../openconnect-strings.txt:36
 #, c-format
 msgid "Host \"%s\" has address \"%s\"\n"
 msgstr "Gostitelj \"%s\" je na naslovu \"%s\".\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/xml.c#l134
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/xml.c#l134
 #: ../openconnect-strings.txt:39
 #, c-format
 msgid "Host \"%s\" has UserGroup \"%s\"\n"
 msgstr "Gostitelj \"%s\" vključuje uporabniško skupino \"%s\".\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/xml.c#l148
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/xml.c#l148
 #: ../openconnect-strings.txt:42
 #, c-format
 msgid "Host \"%s\" not listed in config; treating as raw hostname\n"
@@ -283,7 +283,7 @@ msgstr ""
 "Gostitelj \"%s\" v datoteki config ni naveden; obravnavan bo kot "
 "neoblikovano ime gostitelja\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l185
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l185
 #: ../openconnect-strings.txt:45
 msgid ""
 "For assistance with OpenConnect, please see the web page at\n"
@@ -292,27 +292,27 @@ msgstr ""
 "Za pomoč z OpenConnect si oglejte spletno stran\n"
 " http://www.infradead.org/openconnect/mail.html\n";
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l194
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l194
 #: ../openconnect-strings.txt:50
 msgid "Using OpenSSL. Features present:"
 msgstr "Uporaba OpenSSL. Možnosti vključujejo:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l196
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l196
 #: ../openconnect-strings.txt:53
 msgid "Using GnuTLS. Features present:"
 msgstr "Uporaba GnuTLS. Možnosti vključujejo:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l205
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l205
 #: ../openconnect-strings.txt:56
 msgid "OpenSSL ENGINE not present"
 msgstr "Programnik OpenSSL ni na voljo"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l221
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l221
 #: ../openconnect-strings.txt:59
 msgid "using OpenSSL"
 msgstr "uporaba OpenSSL"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l225
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l225
 #: ../openconnect-strings.txt:62
 msgid ""
 "\n"
@@ -322,12 +322,12 @@ msgstr ""
 "OPOZORILO: V tej izvajalni datoteki DTLS ni podprt. Delovanje bo zato "
 "okrnjeno.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l231
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l231
 #: ../openconnect-strings.txt:67
 msgid "Usage:  openconnect [options] <server>\n"
 msgstr "Uporaba: openconnect [možnosti] <strežnik>\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l232
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l232
 #: ../openconnect-strings.txt:70
 #, c-format
 msgid ""
@@ -337,318 +337,318 @@ msgstr ""
 "Odprti odjemalec za Cisco AnyConnect VPN, različica %s\n"
 "\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l234
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l234
 #: ../openconnect-strings.txt:75
 msgid "Read options from config file"
 msgstr "Preberi možnosti iz nastavitvene datoteke"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l235
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l235
 #: ../openconnect-strings.txt:78
 msgid "Continue in background after startup"
 msgstr "Po zagonu nadaljuj v ozadju"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l236
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l236
 #: ../openconnect-strings.txt:81
 msgid "Write the daemon's PID to this file"
 msgstr "Zapiši PID ozadnjega programa v navedeno datoteko"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l237
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l237
 #: ../openconnect-strings.txt:84
 msgid "Use SSL client certificate CERT"
 msgstr "Uporabi potrdilo SSL CERT"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l238
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l238
 #: ../openconnect-strings.txt:87
 msgid "Warn when certificate lifetime < DAYS"
 msgstr "Opozori, ko je življenjska doba potrdila manj kot določeno število dni"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l239
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l239
 #: ../openconnect-strings.txt:90
 msgid "Use SSL private key file KEY"
 msgstr "Uporabi datoteko KEY zasebnega ključa SSL"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l240
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l240
 #: ../openconnect-strings.txt:93
 msgid "Use WebVPN cookie COOKIE"
 msgstr "Uporabi piškotek WebVPN COOKIE"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l241
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l241
 #: ../openconnect-strings.txt:96
 msgid "Read cookie from standard input"
 msgstr "Preberi piškotek z standardnega vhoda"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l242
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l242
 #: ../openconnect-strings.txt:99
 msgid "Enable compression (default)"
 msgstr "Omogoči stiskanje podatkov (privzeto)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l243
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l243
 #: ../openconnect-strings.txt:102
 msgid "Disable compression"
 msgstr "Omnemogoči stiskanje"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l244
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l244
 #: ../openconnect-strings.txt:105
 msgid "Set minimum Dead Peer Detection interval"
 msgstr "Določite najmanjši interval zaznave nedejavnih soležnikov"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l245
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l245
 #: ../openconnect-strings.txt:108
 msgid "Set login usergroup"
 msgstr "Nastavi prijavno uporabniško skupino"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l246
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l246
 #: ../openconnect-strings.txt:111
 msgid "Display help text"
 msgstr "Pokaži besedilo pomoči"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l247
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l247
 #: ../openconnect-strings.txt:114
 msgid "Use IFNAME for tunnel interface"
 msgstr "Za tunelski vmesnik uporabi IFNAME"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l248
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l248
 #: ../openconnect-strings.txt:117
 msgid "Use syslog for progress messages"
 msgstr "Za sporočila o napredku uporabi sistemski dnevnik"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l249
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l249
 #: ../openconnect-strings.txt:120
 msgid "Drop privileges after connecting"
 msgstr "Opusti dovoljenja po povezovanju"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l250
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l250
 #: ../openconnect-strings.txt:123
 msgid "Drop privileges during CSD execution"
 msgstr "Opusti dovoljenja med izvajanjem CSD"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l251
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l251
 #: ../openconnect-strings.txt:126
 msgid "Run SCRIPT instead of CSD binary"
 msgstr "Izvedi SCRIPT namesto programa CSD"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l252
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l252
 #: ../openconnect-strings.txt:129
 msgid "Request MTU from server"
 msgstr "Zahtevaj MTU s strežnika"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l253
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l253
 #: ../openconnect-strings.txt:132
 msgid "Indicate path MTU to/from server"
 msgstr "Nakaži pot MTU s ali od strežnika"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l254
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l254
 #: ../openconnect-strings.txt:135
 msgid "Set key passphrase or TPM SRK PIN"
 msgstr "Nastavi šifrirno frazo ali kodo PIN za TPM SRK"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l255
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l255
 #: ../openconnect-strings.txt:138
 msgid "Key passphrase is fsid of file system"
 msgstr "Šifrirno geslo ključa je fsid datotečnega sistema"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l256
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l256
 #: ../openconnect-strings.txt:141
 msgid "Set proxy server"
 msgstr "Nastavi posredniški strežnik"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l257
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l257
 #: ../openconnect-strings.txt:144
 msgid "Disable proxy"
 msgstr "Onemogoči posredniški strežnik"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l258
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l258
 #: ../openconnect-strings.txt:147
 msgid "Use libproxy to automatically configure proxy"
 msgstr "Uporabi libproxy za samodejno nastavljanje posredniškega strežnika"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l260
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l260
 #: ../openconnect-strings.txt:150
 msgid "(NOTE: libproxy disabled in this build)"
 msgstr "(Opomba: knjižnica libproxy je v tej izgradnji onemogočena)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l262
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l262
 #: ../openconnect-strings.txt:153
 msgid "Less output"
 msgstr "Manj podroben odvod"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l263
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l263
 #: ../openconnect-strings.txt:156
 msgid "Set packet queue limit to LEN pkts"
 msgstr "Nastavi omejitev vrste paketov na LEN paketov"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l264
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l264
 #: ../openconnect-strings.txt:159
 msgid "Shell command line for using a vpnc-compatible config script"
 msgstr ""
 "Ukazna vrstica v lupini za uporabo prilagoditvenega skripta, združljivega z "
 "vpnc"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l265
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l265
 #: ../openconnect-strings.txt:162
 msgid "default"
 msgstr "privzeto"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l266
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l266
 #: ../openconnect-strings.txt:165
 msgid "Pass traffic to 'script' program, not tun"
 msgstr "Prepusti promet programu 'script', ne pa TUN"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l267
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l267
 #: ../openconnect-strings.txt:168
 msgid "Set login username"
 msgstr "Nastavi prijavno uporabniško ime"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l268
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l268
 #: ../openconnect-strings.txt:171
 msgid "Report version number"
 msgstr "Pošli poročilo o različici"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l269
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l269
 #: ../openconnect-strings.txt:174
 msgid "More output"
 msgstr "Dodatni odvod"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l270
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l270
 #: ../openconnect-strings.txt:177
 msgid "XML config file"
 msgstr "Nastavitvena datoteka XML"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l271
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l271
 #: ../openconnect-strings.txt:180
 msgid "Choose authentication login selection"
 msgstr "Izbor overjanja za način prijave"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l272
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l272
 #: ../openconnect-strings.txt:183
 msgid "Authenticate only and print login info"
 msgstr "Le overi in izpiši podrobnosti prijave"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l273
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l273
 #: ../openconnect-strings.txt:186
 msgid "Fetch webvpn cookie only; don't connect"
 msgstr "Pridobi piškotek WEBVPN brez povezave"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l274
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l274
 #: ../openconnect-strings.txt:189
 msgid "Print webvpn cookie before connecting"
 msgstr "Pred povezavo izpiši vsebino piškotka WEBVPN"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l275
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l275
 #: ../openconnect-strings.txt:192
 msgid "Cert file for server verification"
 msgstr "Datoteka potrdila za overjanje strežnika"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l276
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l276
 #: ../openconnect-strings.txt:195
 msgid "Do not ask for IPv6 connectivity"
 msgstr "Ne zahtevaj povezave IPv6"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l277
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l277
 #: ../openconnect-strings.txt:198
 msgid "OpenSSL ciphers to support for DTLS"
 msgstr "Šifre OpenSSL za podporo DTLS"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l278
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l278
 #: ../openconnect-strings.txt:201
 msgid "Disable DTLS"
 msgstr "Onemogoči DTLS"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l279
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l279
 #: ../openconnect-strings.txt:204
 msgid "Disable HTTP connection re-use"
 msgstr "Onemogoči ponovno uporabo povezave HTTP"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l280
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l280
 #: ../openconnect-strings.txt:207
 msgid "Disable password/SecurID authentication"
 msgstr "Onemogoči overjanje z geslom/SecurID"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l281
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l281
 #: ../openconnect-strings.txt:210
 msgid "Do not require server SSL cert to be valid"
 msgstr "Ne zahtevaj, da je potrdilo strežnika SSL veljavno"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l282
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l282
 #: ../openconnect-strings.txt:213
 msgid "Do not expect user input; exit if it is required"
 msgstr "Ne pričakuj odziva uporabnika; prekini, če je obvezen"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l283
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l283
 #: ../openconnect-strings.txt:216
 msgid "Read password from standard input"
 msgstr "Preberi geslo s standardnega dovoda"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l284
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l284
 #: ../openconnect-strings.txt:219
 msgid "Use software token to generate password"
 msgstr "Uporabi uporabniški prstni odtis za ustvarjanje gesla"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l286
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l286
 #: ../openconnect-strings.txt:222
 msgid "(NOTE: libstoken disabled in this build)"
 msgstr "(Opomba: knjižnica libstoken je v tej izgradnji onemogočena)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l288
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l288
 #: ../openconnect-strings.txt:225
 msgid "Connection retry timeout in seconds"
 msgstr "Nastavitev časovne prekoračitve poskusa povezovanja v sekundah"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l289
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l289
 #: ../openconnect-strings.txt:228
 msgid "Server's certificate SHA1 fingerprint"
 msgstr "Prstni odtis potrdila SHA1 strežnika"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l290
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l290
 #: ../openconnect-strings.txt:231
 msgid "HTTP header User-Agent: field"
 msgstr "Glava HTTP uporabniškega posrednika: polje"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l291
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l291
 #: ../openconnect-strings.txt:234
 msgid "OS type (linux,linux-64,mac,win) to report"
 msgstr "Vrsta OS (linux,linux-64,mac,win) za poročilo"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l292
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l292
 #: ../openconnect-strings.txt:237
 msgid "Set local port for DTLS datagrams"
 msgstr "Določite krajevna vrata za datagrame DTLS"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l303
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l303
 #: ../openconnect-strings.txt:240
 msgid "Allocation failure for string from stdin\n"
 msgstr "Napaka dodeljevanja za niz s standardnega vhoda\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l307
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l307
 #: ../openconnect-strings.txt:243
 msgid "fgets (stdin)"
 msgstr "fgets (stdin)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l370
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l370
 #: ../openconnect-strings.txt:246
 #, c-format
 msgid "Failed to get line from config file: %s\n"
 msgstr "Pridobivanje vrstice iz nastavitvene datoteke je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l410
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l410
 #: ../openconnect-strings.txt:249
 #, c-format
 msgid "Unrecognised option at line %d: '%s'\n"
 msgstr "Neprepoznavna možnost v vrstici %d: '%s'\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l420
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l420
 #: ../openconnect-strings.txt:252
 #, c-format
 msgid "Option '%s' does not take an argument at line %d\n"
 msgstr "Možnost '%s' ne sprejme argumenta v vrstici %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l424
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l424
 #: ../openconnect-strings.txt:255
 #, c-format
 msgid "Option '%s' requires an argument at line %d\n"
 msgstr "Možnost '%s' zahteva argument v vrstici %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l460
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l460
 #: ../openconnect-strings.txt:258
 #, c-format
 msgid ""
@@ -658,30 +658,30 @@ msgstr ""
 "OPOZORILO: To je openconnect različice %s,\n"
 " knjižnica libopenconnect pa %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l469
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l469
 #: ../openconnect-strings.txt:263
 msgid "Failed to allocate vpninfo structure\n"
 msgstr "Strukture vpninfo ni mogoče dodeliti.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l508
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l508
 #: ../openconnect-strings.txt:266
 msgid "Cannot use 'config' option inside config file\n"
 msgstr "Možnosti 'config' ni mogoče uporabiti znotraj nastavitvene datoteke\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l513
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l513
 #: ../openconnect-strings.txt:269
 #, c-format
 msgid "Cannot open config file '%s': %s\n"
 msgstr "Ni mogoče odpreti nastavitvene datoteke '%s': %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l602
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l609
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l602
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l609
 #: ../openconnect-strings.txt:273
 #, c-format
 msgid "MTU %d too small\n"
 msgstr "Vrednost MTU %d je premajhna.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l630
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l630
 #: ../openconnect-strings.txt:276
 msgid ""
 "Disabling all HTTP connection re-use due to --no-http-keepalive option.\n"
@@ -692,115 +692,115 @@ msgstr ""
 "V kolikor možnost deluje, pošljite poročilo na <openconnect-devel lists "
 "infradead.org>.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l652
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l666
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l652
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l666
 #: ../openconnect-strings.txt:282
 #, c-format
 msgid "Invalid user \"%s\"\n"
 msgstr "Neveljaven uporabnik \"%s\"\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l684
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l684
 #: ../openconnect-strings.txt:285
 msgid "Queue length zero not permitted; using 1\n"
 msgstr "Ničelna dolžina uvrstitve ni dovoljena; uporabljena bo 1\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l695
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l695
 #: ../openconnect-strings.txt:288
 #, c-format
 msgid "OpenConnect version %s\n"
 msgstr "Različica OpenConnect %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l721
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l721
 #: ../openconnect-strings.txt:291
 #, c-format
 msgid "Invalid OS identity \"%s\"\n"
 msgstr "Neveljavna istovetnost OS \"%s\"\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l732
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l732
 #: ../openconnect-strings.txt:294
 msgid "Too many arguments on command line\n"
 msgstr "Navedenih je preveč argumentov v ukazni vrstici.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l735
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l735
 #: ../openconnect-strings.txt:297
 msgid "No server specified\n"
 msgstr "Ni določenega strežnika\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l748
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l748
 #: ../openconnect-strings.txt:300
 msgid "This version of openconnect was built without libproxy support\n"
 msgstr "Ta različica openconnect je zgrajena brez podpore libproxy\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l805
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l805
 #: ../openconnect-strings.txt:303
 msgid "Failed to obtain WebVPN cookie\n"
 msgstr "Pridobivanje piškotka WebVPN je spodletelo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l829
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l829
 #: ../openconnect-strings.txt:306
 msgid "Creating SSL connection failed\n"
 msgstr "Ustvarjanje povezave SSL je spodletelo.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l834
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l834
 #: ../openconnect-strings.txt:309
 msgid "Set up tun device failed\n"
 msgstr "Namestitev naprave TUN je spodletela\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l840
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l554
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l840
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l555
 #: ../openconnect-strings.txt:313
 #, c-format
 msgid "Failed to set uid %ld\n"
 msgstr "Nastavljanje UID %ld je spodletelo.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l847
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l847
 #: ../openconnect-strings.txt:316
 msgid "Set up DTLS failed; using SSL instead\n"
 msgstr "Nastavitev DTLS je spodletela; namesto tega bo uporabljen SSL\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l850
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l850
 #: ../openconnect-strings.txt:319
 #, c-format
 msgid "Connected %s as %s%s%s, using %s\n"
 msgstr "Vzpostavljena je povezava s %s kot %s%s%s, z uporabo %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l860
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l860
 #: ../openconnect-strings.txt:322
 msgid "No --script argument provided; DNS and routing are not configured\n"
 msgstr ""
 "Ni navedenega argumenta --script; Vrednosti DNS in nastavitve preusmerjanja "
 "niso nastavljene.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l862
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l862
 #: ../openconnect-strings.txt:325
 msgid "See http://www.infradead.org/openconnect/vpnc-script.html\n";
 msgstr "Oglejte si http://www.infradead.org/openconnect/vpnc-script.html\n";
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l874
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l874
 #: ../openconnect-strings.txt:328
 #, c-format
 msgid "Failed to open '%s' for write: %s\n"
 msgstr "Datoteke '%s' ni mogoče odpreti za pisanje: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l885
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l885
 #: ../openconnect-strings.txt:331
 #, c-format
 msgid "Continuing in background; pid %d\n"
 msgstr "Izvajanje programa je poslano v ozadje; pid %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l907
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l907
 #: ../openconnect-strings.txt:334
 #, c-format
 msgid "Failed to open %s for write: %s\n"
 msgstr "Datoteke %s ni mogoče odpreti za pisanje: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l915
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l915
 #: ../openconnect-strings.txt:337
 #, c-format
 msgid "Failed to write config to %s: %s\n"
 msgstr "Zapisovanje nastavitev v %s je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l1009
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l1009
 #: ../openconnect-strings.txt:340
 #, c-format
 msgid ""
@@ -812,91 +812,91 @@ msgstr ""
 "Overjanje potrdila strežnika VPN \"%s\" je spodletelo.\n"
 "Vzrok: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l1015
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l1015
 #: ../openconnect-strings.txt:346
 #, c-format
 msgid "Enter '%s' to accept, '%s' to abort; anything else to view: "
 msgstr "Vnesite '%s' za sprejem, '%s' za prekinitev; vse drugo za pogled: "
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l1016
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l1023
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l1016
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l1023
 #: ../openconnect-strings.txt:350
 msgid "yes"
 msgstr "da"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l1016
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l1034
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l1016
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l1034
 #: ../openconnect-strings.txt:354
 msgid "no"
 msgstr "ne"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l1040
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l1040
 #: ../openconnect-strings.txt:357
 #, c-format
 msgid "SHA1 fingerprint: %s\n"
 msgstr "Prstni odtis SHA1: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l1090
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l1090
 #: ../openconnect-strings.txt:360
 #, c-format
 msgid "Auth choice \"%s\" not available\n"
 msgstr "Izbira overitve \"%s\" ni na voljo.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l1103
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l1151
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l1178
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l1103
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l1151
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l1178
 #: ../openconnect-strings.txt:365
 msgid "User input required in non-interactive mode\n"
 msgstr "Zahtevano je uporabniško posredovanje v načinu brez posredovanja.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l1134
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l1134
 #: ../openconnect-strings.txt:368
 #, c-format
 msgid "Auth choice \"%s\" not valid\n"
 msgstr "Izbira overitve \"%s\" ni veljavna.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l1237
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l1237
 #: ../openconnect-strings.txt:371
 msgid "Soft token string is invalid\n"
 msgstr "Uporabniški prstni odtis je neveljaven\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l1240
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l1240
 #: ../openconnect-strings.txt:374
 msgid "Can't open ~/.stokenrc file\n"
 msgstr "Ni mogoče odpreti datoteke ~/.stokenrc.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l1243
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l1243
 #: ../openconnect-strings.txt:377
 msgid "OpenConnect was not built with soft token support\n"
 msgstr ""
 "Program OpenConnect ni izgrajen s podporo za uporabniški prstni odtis\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/main.c#l1246
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/main.c#l1246
 #: ../openconnect-strings.txt:380
 msgid "General failure in libstoken\n"
 msgstr "Splošna napaka v knjižnici libstoken.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l131
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l143
 #: ../openconnect-strings.txt:383
 msgid "Initialise DTLSv1 CTX failed\n"
 msgstr "Začenjanje DTLSv1 CTX je spodletelo.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l143
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l155
 #: ../openconnect-strings.txt:386
 msgid "Set DTLS cipher list failed\n"
 msgstr "Nastavljanje seznama šifer DTLS je spodletelo.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l156
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l168
 #: ../openconnect-strings.txt:389
 msgid "Initialise DTLSv1 session failed\n"
 msgstr "Začenjanje seje DTLSv1 je spodletela\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l177
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l189
 #: ../openconnect-strings.txt:392
 msgid "Not precisely one DTLS cipher\n"
 msgstr "Ni natanko ena šifra DTLS.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l195
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l207
 #: ../openconnect-strings.txt:395
 #, c-format
 msgid ""
@@ -912,1751 +912,1762 @@ msgstr ""
 "id=1751\n"
 "Z uporabo zastavice --no-dtls v argumentu ukaza, se izognete temu sporočilu\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l221
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l233
 #: ../openconnect-strings.txt:402
 msgid "Established DTLS connection (using OpenSSL)\n"
 msgstr "Povezava DTLS je vzpostavljena (z uporabo OpenSSL)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l259
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l271
 #: ../openconnect-strings.txt:405
 msgid "Your OpenSSL is older than the one you built against, so DTLS may fail!"
 msgstr ""
 "Različica OpenSSL je starejša kot tisti, s katero je bil program izgrajen, "
 "zato lahko DTLS spodleti!"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l303
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l458
-#: ../openconnect-strings.txt:409
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l320
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l324
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l480
+#: ../openconnect-strings.txt:410
 msgid "DTLS handshake timed out\n"
 msgstr "Izmenjava signalov DTLS je presegla dovoljeni čas\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l306
-#: ../openconnect-strings.txt:412
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l321
+#: ../openconnect-strings.txt:413
+msgid ""
+"This is probably because your OpenSSL is broken\n"
+"See http://rt.openssl.org/Ticket/Display.html?id=2984\n";
+msgstr ""
+"Najverjetneje je nastavitev OpenSSL okvarjena.\n"
+"Oglejte si http://rt.openssl.org/Ticket/Display.html?id=2984\n";
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l328
+#: ../openconnect-strings.txt:418
 #, c-format
 msgid "DTLS handshake failed: %d\n"
 msgstr "Izmenjava signalov DTLS je spodletela: %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l362
-#: ../openconnect-strings.txt:415
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l384
+#: ../openconnect-strings.txt:421
 #, c-format
 msgid "Unknown DTLS parameters for requested CipherSuite '%s'\n"
 msgstr "Neznani parametri DTLS za zahtevani CipherSuite '%s'\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l375
-#: ../openconnect-strings.txt:418
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l397
+#: ../openconnect-strings.txt:424
 #, c-format
 msgid "Failed to set DTLS priority: %s\n"
 msgstr "Nastavljanje prednosti DTLS je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l394
-#: ../openconnect-strings.txt:421
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l416
+#: ../openconnect-strings.txt:427
 #, c-format
 msgid "Failed to set DTLS session parameters: %s\n"
 msgstr "Nastavljanje parametrov seje DTLS je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l416
-#: ../openconnect-strings.txt:424
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l438
+#: ../openconnect-strings.txt:430
 #, c-format
 msgid "Failed to set DTLS MTU: %s\n"
 msgstr "Nastavljanje MTU za DTLS je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l433
-#: ../openconnect-strings.txt:427
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l455
+#: ../openconnect-strings.txt:433
 msgid "Established DTLS connection (using GnuTLS)\n"
 msgstr "Vzpostavljena je povezava DTLS (prek GnuTLS)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l461
-#: ../openconnect-strings.txt:430
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l483
+#: ../openconnect-strings.txt:436
 #, c-format
 msgid "DTLS handshake failed: %s\n"
 msgstr "Izmenjava signalov DTLS je spodletela: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l497
-#: ../openconnect-strings.txt:433
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l519
+#: ../openconnect-strings.txt:439
 msgid "No DTLS address\n"
 msgstr "Ni naslova DTLS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l504
-#: ../openconnect-strings.txt:436
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l526
+#: ../openconnect-strings.txt:442
 msgid "Server offered no DTLS cipher option\n"
 msgstr "Strežnik ni ponudil možnosti šifer DTLS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l511
-#: ../openconnect-strings.txt:439
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l533
+#: ../openconnect-strings.txt:445
 msgid "No DTLS when connected via proxy\n"
 msgstr "Pri povezavi prek posredniškega strežnika, DTLS ni na voljo.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l518
-#: ../openconnect-strings.txt:442
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l540
+#: ../openconnect-strings.txt:448
 msgid "Open UDP socket for DTLS:"
 msgstr "Odpri vtič UDP za DTLS:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l544
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l660
-#: ../openconnect-strings.txt:446
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l566
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l682
+#: ../openconnect-strings.txt:452
 #, c-format
 msgid "Unknown protocol family %d. Cannot do DTLS\n"
 msgstr "Neznana družina protokola %d. DTLS ni na voljo.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l552
-#: ../openconnect-strings.txt:449
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l574
+#: ../openconnect-strings.txt:455
 msgid "Bind UDP socket for DTLS"
 msgstr "Poveži vtič UDP za DTLS"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l559
-#: ../openconnect-strings.txt:452
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l581
+#: ../openconnect-strings.txt:458
 msgid "UDP (DTLS) connect:\n"
 msgstr "Povezava UDP (DTLS):\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l621
-#: ../openconnect-strings.txt:455
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l643
+#: ../openconnect-strings.txt:461
 #, c-format
 msgid "DTLS option %s : %s\n"
 msgstr "Možnost DTLS %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l670
-#: ../openconnect-strings.txt:458
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l692
+#: ../openconnect-strings.txt:464
 #, c-format
-msgid "DTLS connected. DPD %d, Keepalive %d\n"
+#| msgid "DTLS connected. DPD %d, Keepalive %d\n"
+msgid "DTLS initialised. DPD %d, Keepalive %d\n"
 msgstr "Vzpostavljena je povezava DTLS. DPD %d, KEEPALIVE %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l701
-#: ../openconnect-strings.txt:461
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l723
+#: ../openconnect-strings.txt:467
 #, c-format
 msgid "Received DTLS packet 0x%02x of %d bytes\n"
 msgstr "Prejet je paket DTLS 0x%02x velikosti %d bajtov\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l715
-#: ../openconnect-strings.txt:464
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l737
+#: ../openconnect-strings.txt:470
 msgid "Got DTLS DPD request\n"
 msgstr "Prejeta zahteva DPD DTLS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l721
-#: ../openconnect-strings.txt:467
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l743
+#: ../openconnect-strings.txt:473
 msgid "Failed to send DPD response. Expect disconnect\n"
 msgstr "Pošiljanje odziva DPD je spodletelo. Pričakujte prekinitev povezave.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l725
-#: ../openconnect-strings.txt:470
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l747
+#: ../openconnect-strings.txt:476
 msgid "Got DTLS DPD response\n"
 msgstr "Prejet je odziv DTLS DPD\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l729
-#: ../openconnect-strings.txt:473
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l751
+#: ../openconnect-strings.txt:479
 msgid "Got DTLS Keepalive\n"
 msgstr "Prejet je ukaz KEEPALIVE DTLS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l734
-#: ../openconnect-strings.txt:476
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l756
+#: ../openconnect-strings.txt:482
 #, c-format
 msgid "Unknown DTLS packet type %02x, len %d\n"
 msgstr "Neznana vrsta paketa DTLS %02x, dolžina je %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l753
-#: ../openconnect-strings.txt:479
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l775
+#: ../openconnect-strings.txt:485
 msgid "DTLS rekey due\n"
 msgstr "Ponovno uporaba ključa DTLS je potekla.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l758
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l868
-#: ../openconnect-strings.txt:483
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l780
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l870
+#: ../openconnect-strings.txt:489
 msgid "Reconnect failed\n"
 msgstr "Ponovna povezava je spodletela\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l764
-#: ../openconnect-strings.txt:486
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l786
+#: ../openconnect-strings.txt:492
 msgid "DTLS rekey failed\n"
 msgstr "Ponovno uporaba ključa DTLS je spodletela.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l772
-#: ../openconnect-strings.txt:489
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l794
+#: ../openconnect-strings.txt:495
 msgid "DTLS Dead Peer Detection detected dead peer!\n"
 msgstr "Zaznava nedejavnih soležnikov je vrnila zadetke nedejavnih povezav!\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l778
-#: ../openconnect-strings.txt:492
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l800
+#: ../openconnect-strings.txt:498
 msgid "Send DTLS DPD\n"
 msgstr "Pošlji DPD DTLS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l783
-#: ../openconnect-strings.txt:495
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l805
+#: ../openconnect-strings.txt:501
 msgid "Failed to send DPD request. Expect disconnect\n"
 msgstr ""
 "Pošiljanje zahteve DPD je spodletelo. Pričakujte prekinitev povezave.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l796
-#: ../openconnect-strings.txt:498
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l818
+#: ../openconnect-strings.txt:504
 msgid "Send DTLS Keepalive\n"
 msgstr "Pošlji KEEPALIVE DTLS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l801
-#: ../openconnect-strings.txt:501
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l823
+#: ../openconnect-strings.txt:507
 msgid "Failed to send keepalive request. Expect disconnect\n"
 msgstr ""
 "Pošiljanje zahteve KEEPALIVE je spodletelo. Pričakujte prekinitev povezave.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l830
-#: ../openconnect-strings.txt:504
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l852
+#: ../openconnect-strings.txt:510
 #, c-format
 msgid "DTLS got write error %d. Falling back to SSL\n"
 msgstr "Prejeta napaka pisanja DTLS %d. Opravilo bo povrnjeno na SSL.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l844
-#: ../openconnect-strings.txt:507
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l866
+#: ../openconnect-strings.txt:513
 #, c-format
 msgid "DTLS got write error: %s. Falling back to SSL\n"
 msgstr "Prejeta napaka pisanja DTLS: %s. Opravilo bo povrnjeno na SSL.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l855
-#: ../openconnect-strings.txt:510
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l877
+#: ../openconnect-strings.txt:516
 #, c-format
 msgid "Sent DTLS packet of %d bytes; DTLS send returned %d\n"
 msgstr ""
 "Poslan je bil paket DTLS dolžine %d bajtov; vrnjen paket DTLS pa je %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/dtls.c#l867
-#: ../openconnect-strings.txt:513
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/dtls.c#l889
+#: ../openconnect-strings.txt:519
 msgid "Built against SSL library with no Cisco DTLS support\n"
 msgstr "Izgrajeno na osnovi knjižnice SSL brez podpore za Cisco DTLS.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l120
-#: ../openconnect-strings.txt:516
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l120
+#: ../openconnect-strings.txt:522
 #, c-format
 msgid "TCP_INFO rcv mss %d, snd mss %d, adv mss %d, pmtu %d\n"
 msgstr "TCP_INFO rcv mss %d, snd mss %d, adv mss %d, pmtu %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l138
-#: ../openconnect-strings.txt:519
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l138
+#: ../openconnect-strings.txt:525
 #, c-format
 msgid "TCP_MAXSEG %d\n"
 msgstr "TCP_MAXSEG %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l196
-#: ../openconnect-strings.txt:522
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l198
+#: ../openconnect-strings.txt:528
 msgid "Failed to initialise DTLS secret\n"
 msgstr "Začenjanje skrivnosti DTLS je spodletelo.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l229
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l199
-#: ../openconnect-strings.txt:526
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l231
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l199
+#: ../openconnect-strings.txt:532
 msgid "Error fetching HTTPS response\n"
 msgstr "Napaka med pridobivanjem odziva HTTP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l236
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l458
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l828
-#: ../openconnect-strings.txt:531
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l238
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l459
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l829
+#: ../openconnect-strings.txt:537
 #, c-format
 msgid "Failed to open HTTPS connection to %s\n"
 msgstr "Napaka med odpiranjem povezave HTTPS %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l256
-#: ../openconnect-strings.txt:534
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l258
+#: ../openconnect-strings.txt:540
 #, c-format
 msgid "VPN service unavailable; reason: %s\n"
 msgstr "Storitev VPN ni na voljo; razlog: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l261
-#: ../openconnect-strings.txt:537
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l263
+#: ../openconnect-strings.txt:543
 #, c-format
 msgid "Got inappropriate HTTP CONNECT response: %s\n"
 msgstr "Prejet neustrezen odziv HTTP CONNECT: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l268
-#: ../openconnect-strings.txt:540
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l270
+#: ../openconnect-strings.txt:546
 #, c-format
 msgid "Got CONNECT response: %s\n"
 msgstr "Prejet je odziv CONNECT: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l296
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l304
-#: ../openconnect-strings.txt:544
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l298
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l306
+#: ../openconnect-strings.txt:550
 msgid "No memory for options\n"
 msgstr "Ni pomnilnika za možnosti\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l324
-#: ../openconnect-strings.txt:547
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l326
+#: ../openconnect-strings.txt:553
 #, c-format
 msgid "X-DTLS-Session-ID not 64 characters; is: \"%s\"\n"
 msgstr "ID seje X-DTLS-Session-ID ni dolžine 64 znakov, ampak: \"%s\"\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l354
-#: ../openconnect-strings.txt:550
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l356
+#: ../openconnect-strings.txt:556
 #, c-format
 msgid "Unknown CSTP-Content-Encoding %s\n"
 msgstr "Neznano kodiranje vsebine CSTP %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l422
-#: ../openconnect-strings.txt:553
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l424
+#: ../openconnect-strings.txt:559
 msgid "No MTU received. Aborting\n"
 msgstr "MTU ni bil prejet. Opravilo bo prekinjeno.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l429
-#: ../openconnect-strings.txt:556
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l431
+#: ../openconnect-strings.txt:562
 msgid "No IP address received. Aborting\n"
 msgstr "Ni prejetega nobenega naslova IP. Opravilo je preklicano.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l435
-#: ../openconnect-strings.txt:559
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l437
+#: ../openconnect-strings.txt:565
 #, c-format
 msgid "Reconnect gave different Legacy IP address (%s != %s)\n"
 msgstr ""
 "S ponovno povezavo je pridobljen drugačen opuščen naslov IP (%s != %s)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l443
-#: ../openconnect-strings.txt:562
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l445
+#: ../openconnect-strings.txt:568
 #, c-format
 msgid "Reconnect gave different Legacy IP netmask (%s != %s)\n"
 msgstr ""
 "S ponovno povezavo je pridobljena drugačna opuščena maska omrežja IP (%s != "
 "%s)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l451
-#: ../openconnect-strings.txt:565
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l453
+#: ../openconnect-strings.txt:571
 #, c-format
 msgid "Reconnect gave different IPv6 address (%s != %s)\n"
 msgstr "S ponovno povezavo je pridobljen drugačen naslov IPv6 (%s != %s)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l459
-#: ../openconnect-strings.txt:568
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l461
+#: ../openconnect-strings.txt:574
 #, c-format
 msgid "Reconnect gave different IPv6 netmask (%s != %s)\n"
 msgstr ""
 "S ponovno povezavo je pridobljena drugačna maska omrežja IPv6 (%s != %s)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l479
-#: ../openconnect-strings.txt:571
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l481
+#: ../openconnect-strings.txt:577
 #, c-format
 msgid "CSTP connected. DPD %d, Keepalive %d\n"
 msgstr "Vzpostavljena je povezava CSTP. DPD %d, KEEPALIVE %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l512
-#: ../openconnect-strings.txt:574
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l514
+#: ../openconnect-strings.txt:580
 msgid "Compression setup failed\n"
 msgstr "Nastavitev stiskanja je spodletela\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l520
-#: ../openconnect-strings.txt:577
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l522
+#: ../openconnect-strings.txt:583
 msgid "Allocation of deflate buffer failed\n"
 msgstr "Dodelitev medpomnilnika za stiskanje je spodletela\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l560
-#: ../openconnect-strings.txt:580
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l562
+#: ../openconnect-strings.txt:586
 #, c-format
 msgid "sleep %ds, remaining timeout %ds\n"
 msgstr "v mirovanju %ds, preostaja še %ds.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l593
-#: ../openconnect-strings.txt:583
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l595
+#: ../openconnect-strings.txt:589
 msgid "inflate failed\n"
 msgstr "razširjanje je spodletelo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l611
-#: ../openconnect-strings.txt:586
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l613
+#: ../openconnect-strings.txt:592
 #, c-format
 msgid "Received compressed data packet of %ld bytes\n"
 msgstr "Prejet je stisnjen paket podatkov velikosti %ld bajtov\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l630
-#: ../openconnect-strings.txt:589
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l632
+#: ../openconnect-strings.txt:595
 #, c-format
 msgid "SSL read error %d (server probably closed connection); reconnecting.\n"
 msgstr ""
 "Napaka branja SSL %d (strežnik je najverjetneje zaprl povezavo); sledi "
 "ponovna povezava.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l655
-#: ../openconnect-strings.txt:592
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l657
+#: ../openconnect-strings.txt:598
 #, c-format
 msgid "SSL_write failed: %d\n"
 msgstr "Pisanje SSL je spodletelo: %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l671
-#: ../openconnect-strings.txt:595
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l673
+#: ../openconnect-strings.txt:601
 #, c-format
 msgid "SSL read error: %s; reconnecting.\n"
 msgstr "Napaka branja SSL: %s; sledi ponovna povezava.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l694
-#: ../openconnect-strings.txt:598
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l696
+#: ../openconnect-strings.txt:604
 #, c-format
 msgid "SSL send failed: %s\n"
 msgstr "Pošiljanje SSL je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l722
-#: ../openconnect-strings.txt:601
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l724
+#: ../openconnect-strings.txt:607
 #, c-format
 msgid "Unexpected packet length. SSL_read returned %d but packet is\n"
 msgstr "Nepričakovana dolžina paketa. SSL_read je vrnil %d, paket pa je\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l734
-#: ../openconnect-strings.txt:604
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l736
+#: ../openconnect-strings.txt:610
 msgid "Got CSTP DPD request\n"
 msgstr "Prejeta zahteva DPD CSTP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l740
-#: ../openconnect-strings.txt:607
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l742
+#: ../openconnect-strings.txt:613
 msgid "Got CSTP DPD response\n"
 msgstr "Prejet je odziv CSTP DPD\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l745
-#: ../openconnect-strings.txt:610
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l747
+#: ../openconnect-strings.txt:616
 msgid "Got CSTP Keepalive\n"
 msgstr "Prejet je ukaz KEEPALIVE CSTP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l750
-#: ../openconnect-strings.txt:613
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l752
+#: ../openconnect-strings.txt:619
 #, c-format
 msgid "Received uncompressed data packet of %d bytes\n"
 msgstr "Prejet je ne-stisnjen paket podatkov velikosti %d bajtov\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l765
-#: ../openconnect-strings.txt:616
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l767
+#: ../openconnect-strings.txt:622
 #, c-format
 msgid "Received server disconnect: %02x '%s'\n"
 msgstr "Prejeta prekinitev povezave s strežnikom: %02x '%s'\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l773
-#: ../openconnect-strings.txt:619
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l775
+#: ../openconnect-strings.txt:625
 msgid "Compressed packet received in !deflate mode\n"
 msgstr "Prejet stisnjen paket v načinu !deflate\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l781
-#: ../openconnect-strings.txt:622
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l783
+#: ../openconnect-strings.txt:628
 msgid "received server terminate packet\n"
 msgstr "Prejet paket prekinitve strežnika\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l788
-#: ../openconnect-strings.txt:625
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l790
+#: ../openconnect-strings.txt:631
 #, c-format
 msgid "Unknown packet %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x\n"
 msgstr "Neznan paket %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l831
-#: ../openconnect-strings.txt:628
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l833
+#: ../openconnect-strings.txt:634
 #, c-format
 msgid "SSL wrote too few bytes! Asked for %d, sent %d\n"
 msgstr "SSL je zapisal premalo bajtov! Zahtevanih je %d, poslanih pa %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l858
-#: ../openconnect-strings.txt:631
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l860
+#: ../openconnect-strings.txt:637
 msgid "CSTP rekey due\n"
 msgstr "Protokol CSTP zahteva ponovno preverjanje ključa\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l865
-#: ../openconnect-strings.txt:634
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l867
+#: ../openconnect-strings.txt:640
 msgid "CSTP Dead Peer Detection detected dead peer!\n"
 msgstr ""
 "Zaznava mrtvih omrežnih soležnikov CSTP je zaznala mrtvega omrežnega "
 "soležnika!\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l877
-#: ../openconnect-strings.txt:637
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l879
+#: ../openconnect-strings.txt:643
 msgid "Send CSTP DPD\n"
 msgstr "Pošlji zahtevo CSTP DPD\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l888
-#: ../openconnect-strings.txt:640
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l890
+#: ../openconnect-strings.txt:646
 msgid "Send CSTP Keepalive\n"
 msgstr "Pošlji zahtevo CSTP Keepalive\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l915
-#: ../openconnect-strings.txt:643
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l917
+#: ../openconnect-strings.txt:649
 #, c-format
 msgid "deflate failed %d\n"
 msgstr "razširjanje je spodletelo %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l935
-#: ../openconnect-strings.txt:646
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l937
+#: ../openconnect-strings.txt:652
 #, c-format
 msgid "Sending compressed data packet of %d bytes\n"
 msgstr "Pošiljanje stisnjenega paketa podatkov velikosti %d bajtov\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l947
-#: ../openconnect-strings.txt:649
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l949
+#: ../openconnect-strings.txt:655
 #, c-format
 msgid "Sending uncompressed data packet of %d bytes\n"
 msgstr "Pošiljanje ne-stisnjenega paketa podatkov velikosti %d bajtov\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/cstp.c#l987
-#: ../openconnect-strings.txt:652
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/cstp.c#l989
+#: ../openconnect-strings.txt:658
 #, c-format
 msgid "Send BYE packet: %s\n"
 msgstr "Pošlji paket BYE: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/mainloop.c#l87
-#: ../openconnect-strings.txt:655
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/mainloop.c#l87
+#: ../openconnect-strings.txt:661
 msgid "Attempt new DTLS connection\n"
 msgstr "Poskus nove povezave DTLS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/mainloop.c#l120
-#: ../openconnect-strings.txt:658
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/mainloop.c#l120
+#: ../openconnect-strings.txt:664
 #, c-format
 msgid "No work to do; sleeping for %d ms...\n"
 msgstr "V pričakovanju novih nalog; stanje nedejavnosti je %d ms ...\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/tun.c#l89
-#: ../openconnect-strings.txt:661
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/tun.c#l89
+#: ../openconnect-strings.txt:667
 msgid "open net"
 msgstr "open net"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/tun.c#l98
-#: ../openconnect-strings.txt:664
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/tun.c#l98
+#: ../openconnect-strings.txt:670
 msgid "SIOCSIFMTU"
 msgstr "SIOCSIFMTU"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/tun.c#l138
-#: ../openconnect-strings.txt:667
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/tun.c#l138
+#: ../openconnect-strings.txt:673
 #, c-format
 msgid "Discard bad split include: \"%s\"\n"
 msgstr "Opusti slabo deljenja z vključevanjem: \"%s\"\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/tun.c#l142
-#: ../openconnect-strings.txt:670
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/tun.c#l142
+#: ../openconnect-strings.txt:676
 #, c-format
 msgid "Discard bad split exclude: \"%s\"\n"
 msgstr "Opusti slabo deljenje z izključevanjem: \"%s\"\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/tun.c#l387
-#: ../openconnect-strings.txt:673
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/tun.c#l387
+#: ../openconnect-strings.txt:679
 #, c-format
 msgid "Failed to spawn script '%s' for %s: %s\n"
 msgstr "Oživljanje skripta '%s' za %s je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/tun.c#l393
-#: ../openconnect-strings.txt:676
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/tun.c#l393
+#: ../openconnect-strings.txt:682
 #, c-format
 msgid "Script '%s' exited abnormally (%x)\n"
 msgstr "Skript '%s' je neustrezno končan (%x)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/tun.c#l400
-#: ../openconnect-strings.txt:679
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/tun.c#l400
+#: ../openconnect-strings.txt:685
 #, c-format
 msgid "Script '%s' returned error %d\n"
 msgstr "Skript '%s' je vrnil napako %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/tun.c#l415
-#: ../openconnect-strings.txt:682
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/tun.c#l415
+#: ../openconnect-strings.txt:688
 msgid "Could not open /dev/tun for plumbing"
 msgstr "Ni mogoče izvesti /dev/tun za razpeljavo"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/tun.c#l419
-#: ../openconnect-strings.txt:685
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/tun.c#l419
+#: ../openconnect-strings.txt:691
 msgid "Can't push IP"
 msgstr "Ni mogoče objaviti IP"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/tun.c#l429
-#: ../openconnect-strings.txt:688
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/tun.c#l429
+#: ../openconnect-strings.txt:694
 msgid "Can't set ifname"
 msgstr "Ni mogoče nastaviti ifname"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/tun.c#l436
-#: ../openconnect-strings.txt:691
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/tun.c#l436
+#: ../openconnect-strings.txt:697
 #, c-format
 msgid "Can't open %s: %s"
 msgstr "%s ni mogoče odpreti: %s"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/tun.c#l444
-#: ../openconnect-strings.txt:694
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/tun.c#l444
+#: ../openconnect-strings.txt:700
 #, c-format
 msgid "Can't plumb %s for IPv%d: %s\n"
 msgstr "Ni mogoče razpeljati %s za IPv%d: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/tun.c#l509
-#: ../openconnect-strings.txt:697
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/tun.c#l509
+#: ../openconnect-strings.txt:703
 #, c-format
 msgid "Failed to open tun device: %s\n"
 msgstr "Odpiranje naprave TUN je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/tun.c#l520
-#: ../openconnect-strings.txt:700
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/tun.c#l520
+#: ../openconnect-strings.txt:706
 #, c-format
 msgid "TUNSETIFF failed: %s\n"
 msgstr "Ukaz TUNSETIFF je spodletel: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/tun.c#l532
-#: ../openconnect-strings.txt:703
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/tun.c#l532
+#: ../openconnect-strings.txt:709
 msgid "open /dev/tun"
 msgstr "open /dev/tun"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/tun.c#l538
-#: ../openconnect-strings.txt:706
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/tun.c#l538
+#: ../openconnect-strings.txt:712
 msgid "Failed to create new tun"
 msgstr "Ni mogoče ustvariti nove naprave tun"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/tun.c#l544
-#: ../openconnect-strings.txt:709
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/tun.c#l544
+#: ../openconnect-strings.txt:715
 msgid "Failed to put tun file descriptor into message-discard mode"
 msgstr ""
 "Podajanje opisnika datoteke TUN v načunu izločanja sporočil je spodletela."
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/tun.c#l579
-#: ../openconnect-strings.txt:712
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/tun.c#l579
+#: ../openconnect-strings.txt:718
 #, c-format
 msgid "Invalid interface name '%s'; must match 'tun%%d'\n"
 msgstr "Neveljavno ime vmesnika '%s'; skladno mora biti z imenom 'tun%%d'\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/tun.c#l589
-#: ../openconnect-strings.txt:715
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/tun.c#l589
+#: ../openconnect-strings.txt:721
 #, c-format
 msgid "Cannot open '%s': %s\n"
 msgstr "Ni mogoče odpreti '%s': %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/tun.c#l618
-#: ../openconnect-strings.txt:718
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/tun.c#l618
+#: ../openconnect-strings.txt:724
 msgid "open tun"
 msgstr "open tun"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/tun.c#l626
-#: ../openconnect-strings.txt:721
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/tun.c#l626
+#: ../openconnect-strings.txt:727
 msgid "TUNSIFHEAD"
 msgstr "TUNSIFHEAD"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/tun.c#l646
-#: ../openconnect-strings.txt:724
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/tun.c#l646
+#: ../openconnect-strings.txt:730
 msgid "socketpair"
 msgstr "socketpair"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/tun.c#l652
-#: ../openconnect-strings.txt:727
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/tun.c#l652
+#: ../openconnect-strings.txt:733
 msgid "fork"
 msgstr "fork"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/tun.c#l656
-#: ../openconnect-strings.txt:730
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/tun.c#l656
+#: ../openconnect-strings.txt:736
 msgid "setpgid"
 msgstr "setpgid"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/tun.c#l660
-#: ../openconnect-strings.txt:733
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/tun.c#l660
+#: ../openconnect-strings.txt:739
 msgid "execl"
 msgstr "execl"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/tun.c#l665
-#: ../openconnect-strings.txt:736
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/tun.c#l665
+#: ../openconnect-strings.txt:742
 msgid "(script)"
 msgstr "(skript)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/tun.c#l759
-#: ../openconnect-strings.txt:739
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/tun.c#l759
+#: ../openconnect-strings.txt:745
 #, c-format
 msgid "Unknown packet (len %d) received: %02x %02x %02x %02x...\n"
 msgstr "Prejet je neznan paket (len %d): %02x %02x %02x %02x...\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/tun.c#l779
-#: ../openconnect-strings.txt:742
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/tun.c#l779
+#: ../openconnect-strings.txt:748
 #, c-format
 msgid "Failed to write incoming packet: %s\n"
 msgstr "Pisanje prihajajočega paketa je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l110
-#: ../openconnect-strings.txt:745
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l110
+#: ../openconnect-strings.txt:751
 msgid "Failed to write to SSL socket\n"
 msgstr "Pisanje v vtič SSL je spodletelo.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l122
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l105
-#: ../openconnect-strings.txt:749
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l122
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l105
+#: ../openconnect-strings.txt:755
 msgid "SSL write cancelled\n"
 msgstr "Pisanje SSL je preklicano\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l147
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l204
-#: ../openconnect-strings.txt:753
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l147
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l204
+#: ../openconnect-strings.txt:759
 msgid "Failed to read from SSL socket\n"
 msgstr "Branje z vtiča SSL je spodletelo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l159
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l217
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l142
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l200
-#: ../openconnect-strings.txt:759
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l159
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l217
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l142
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l200
+#: ../openconnect-strings.txt:765
 msgid "SSL read cancelled\n"
 msgstr "Branje SSL je preklicano\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l394
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l849
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1281
-#: ../openconnect-strings.txt:764
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l394
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l849
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1281
+#: ../openconnect-strings.txt:770
 msgid "Enter PEM pass phrase:"
 msgstr "Vnos šifrirnega gesla PEM:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l401
-#: ../openconnect-strings.txt:767
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l401
+#: ../openconnect-strings.txt:773
 #, c-format
 msgid "PEM password too long (%d >= %d)\n"
 msgstr "Geslo PEM je predolgo (%d >= %d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l429
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l356
-#: ../openconnect-strings.txt:771
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l429
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l356
+#: ../openconnect-strings.txt:777
 msgid "Enter PKCS#12 pass phrase:"
 msgstr "Vnos šifrirnega gesla PKCS#12:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l442
-#: ../openconnect-strings.txt:774
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l442
+#: ../openconnect-strings.txt:780
 msgid "Parse PKCS#12 failed (wrong passphrase?)\n"
 msgstr ""
 "Razčlenjevanje PKCS#12 je spodletelo (je navedeno pravo šifrirno geslo?)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l449
-#: ../openconnect-strings.txt:777
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l449
+#: ../openconnect-strings.txt:783
 msgid "Parse PKCS#12 failed (see above errors)\n"
 msgstr "Razčlenjevanje PKCS#12 je spodletelo (napaka je navedena zgoraj)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l461
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l598
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1398
-#: ../openconnect-strings.txt:782
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l461
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l598
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1400
+#: ../openconnect-strings.txt:788
 #, c-format
 msgid "Using client certificate '%s'\n"
 msgstr "Uporaba potrdila odjemalca '%s'\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l464
-#: ../openconnect-strings.txt:785
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l464
+#: ../openconnect-strings.txt:791
 msgid "PKCS#12 contained no certificate!"
 msgstr "PKCS#12 ne vsebuje potrdil!"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l473
-#: ../openconnect-strings.txt:788
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l473
+#: ../openconnect-strings.txt:794
 msgid "PKCS#12 contained no private key!"
 msgstr "PKCS#12 ne vsebuje osebnega ključa!"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l494
-#: ../openconnect-strings.txt:791
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l494
+#: ../openconnect-strings.txt:797
 #, c-format
 msgid "Extra cert from PKCS#12: '%s'\n"
 msgstr "Dodatno potrdilo PKCS#12: '%s'\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l520
-#: ../openconnect-strings.txt:794
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l520
+#: ../openconnect-strings.txt:800
 msgid "Can't load TPM engine.\n"
 msgstr "Programnika TPM ni mogoče naložiti.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l526
-#: ../openconnect-strings.txt:797
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l526
+#: ../openconnect-strings.txt:803
 msgid "Failed to init TPM engine\n"
 msgstr "Začenjanje programnika TPM je spodletelo.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l536
-#: ../openconnect-strings.txt:800
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l536
+#: ../openconnect-strings.txt:806
 msgid "Failed to set TPM SRK password\n"
 msgstr "Nastavljanje gesla TPM SRK je spodletelo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l550
-#: ../openconnect-strings.txt:803
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l550
+#: ../openconnect-strings.txt:809
 msgid "Failed to load TPM private key\n"
 msgstr "Nalaganje zasebnega ključa TPM je spodletelo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l556
-#: ../openconnect-strings.txt:806
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l556
+#: ../openconnect-strings.txt:812
 msgid "Add key from TPM failed\n"
 msgstr "Dodajanje ključa iz TPM je spodletelo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l570
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1202
-#: ../openconnect-strings.txt:810
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l570
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1202
+#: ../openconnect-strings.txt:816
 msgid "This version of OpenConnect was built without TPM support\n"
 msgstr "Ta različica programa OpenConnect je izgrajena brez podpore za TPM\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l587
-#: ../openconnect-strings.txt:813
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l587
+#: ../openconnect-strings.txt:819
 msgid "Failed to reload X509 cert for expiry check\n"
 msgstr ""
 "Ponovno nalaganje potrdila X509 za preverjane preteklosti je spodletelo.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l621
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l264
-#: ../openconnect-strings.txt:817
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l621
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l264
+#: ../openconnect-strings.txt:823
 #, c-format
 msgid "Failed to load item '%s' from keystore: %s\n"
 msgstr "Nalaganje '%s' iz shrambe ključev je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l627
-#: ../openconnect-strings.txt:820
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l627
+#: ../openconnect-strings.txt:826
 #, c-format
 msgid "Failed to create BIO for keystore item '%s'\n"
 msgstr "Ustvarjanje pravil BIO za predmet shrambe ključa '%s'\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l652
-#: ../openconnect-strings.txt:823
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l652
+#: ../openconnect-strings.txt:829
 msgid "Loading private key failed (wrong passphrase?)\n"
 msgstr "Nalaganje zasebnega ključa je spodletelo (napačno šifrirno geslo?)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l658
-#: ../openconnect-strings.txt:826
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l658
+#: ../openconnect-strings.txt:832
 msgid "Loading private key failed (see above errors)\n"
 msgstr "Nalaganje zasebnega ključa je spodletelo (glejte napake zgoraj)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l667
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l903
-#: ../openconnect-strings.txt:830
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l667
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l903
+#: ../openconnect-strings.txt:836
 msgid "This binary built without PKCS#11 support\n"
 msgstr "Ta program je izgrajen brez podpore za PKCS#11\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l672
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l977
-#: ../openconnect-strings.txt:834
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l672
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l977
+#: ../openconnect-strings.txt:840
 #, c-format
 msgid "Using certificate file %s\n"
 msgstr "Uporaba datoteke potrdila %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l683
-#: ../openconnect-strings.txt:837
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l683
+#: ../openconnect-strings.txt:843
 #, c-format
 msgid "Failed to open certificate file %s: %s\n"
 msgstr "Odpiranje datoteke potrdila %s je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l694
-#: ../openconnect-strings.txt:840
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l694
+#: ../openconnect-strings.txt:846
 msgid "Read PKCS#12 failed\n"
 msgstr "Branje PKCS#12 je spodletelo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l712
-#: ../openconnect-strings.txt:843
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l712
+#: ../openconnect-strings.txt:849
 msgid "Failed to load X509 certificate from keystore\n"
 msgstr "Nalaganje potrdila X509 iz shrambe ključev je spodletelo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l718
-#: ../openconnect-strings.txt:846
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l718
+#: ../openconnect-strings.txt:852
 msgid "Failed to use X509 certificate from keystore\n"
 msgstr "Uporaba potrdila X509 iz shrambe ključev je spodletela\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l730
-#: ../openconnect-strings.txt:849
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l730
+#: ../openconnect-strings.txt:855
 msgid "Loading certificate failed\n"
 msgstr "Nalaganje potrdila je spodletelo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l757
-#: ../openconnect-strings.txt:852
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l757
+#: ../openconnect-strings.txt:858
 msgid "Failed to use private key from keystore\n"
 msgstr "Uporaba zasebnega ključa iz shrambe ključev je spodletelo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l773
-#: ../openconnect-strings.txt:855
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l773
+#: ../openconnect-strings.txt:861
 #, c-format
 msgid "Failed to open private key file %s: %s\n"
 msgstr "Odpiranje datoteke zasebnega ključa %s je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l793
-#: ../openconnect-strings.txt:858
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l793
+#: ../openconnect-strings.txt:864
 #, c-format
 msgid "Failed to identify private key type in '%s'\n"
 msgstr "Določevanje vrste zasebnega ključa v '%s' je spodletelo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l854
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1673
-#: ../openconnect-strings.txt:862
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l854
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1675
+#: ../openconnect-strings.txt:868
 #, c-format
 msgid "Server SSL certificate didn't match: %s\n"
 msgstr "Potrdilo SSL strežnika se ne ujema: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l974
-#: ../openconnect-strings.txt:865
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l974
+#: ../openconnect-strings.txt:871
 #, c-format
 msgid "Matched DNS altname '%s'\n"
 msgstr "Ujemajoče altname DNS '%s'\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l981
-#: ../openconnect-strings.txt:868
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l981
+#: ../openconnect-strings.txt:874
 #, c-format
 msgid "No match for altname '%s'\n"
 msgstr "Ni zadetkov za altname '%s'\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l995
-#: ../openconnect-strings.txt:871
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l995
+#: ../openconnect-strings.txt:877
 #, c-format
 msgid "Certificate has GEN_IPADD altname with bogus length %d\n"
 msgstr ""
 "Potrdilo ima določena drugotna imena GEN_IPADD z nedovoljeno dolžino %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l1006
-#: ../openconnect-strings.txt:874
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l1006
+#: ../openconnect-strings.txt:880
 #, c-format
 msgid "Matched %s address '%s'\n"
 msgstr "Skladnih je %s naslovov '%s'\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l1013
-#: ../openconnect-strings.txt:877
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l1013
+#: ../openconnect-strings.txt:883
 #, c-format
 msgid "No match for %s address '%s'\n"
 msgstr "Ni zadetkov za %s z naslovom '%s'\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l1055
-#: ../openconnect-strings.txt:880
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l1055
+#: ../openconnect-strings.txt:886
 #, c-format
 msgid "URI '%s' has non-empty path; ignoring\n"
 msgstr "Naslov URI '%s' nima prazne poti; naslov bo prezrt.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l1060
-#: ../openconnect-strings.txt:883
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l1060
+#: ../openconnect-strings.txt:889
 #, c-format
 msgid "Matched URI '%s'\n"
 msgstr "Ujemajoči naslov URI '%s'\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l1071
-#: ../openconnect-strings.txt:886
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l1071
+#: ../openconnect-strings.txt:892
 #, c-format
 msgid "No match for URI '%s'\n"
 msgstr "Ni zadetkov za naslov URI '%s'\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l1086
-#: ../openconnect-strings.txt:889
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l1086
+#: ../openconnect-strings.txt:895
 #, c-format
 msgid "No altname in peer cert matched '%s'\n"
 msgstr "Nobeno izmed navedenih drugotnih imen v potrdilu ni skladno z '%s'\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l1094
-#: ../openconnect-strings.txt:892
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l1094
+#: ../openconnect-strings.txt:898
 msgid "No subject name in peer cert!\n"
 msgstr "Ni imena zadeve v potrdilu soležnika!\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l1114
-#: ../openconnect-strings.txt:895
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l1114
+#: ../openconnect-strings.txt:901
 msgid "Failed to parse subject name in peer cert\n"
 msgstr "Razčlenjevanje imena zadeve v potrdilu soležnika je spodletelo.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l1121
-#: ../openconnect-strings.txt:898
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l1121
+#: ../openconnect-strings.txt:904
 #, c-format
 msgid "Peer cert subject mismatch ('%s' != '%s')\n"
 msgstr "Neskladno potrdilo zadeve soležnika ('%s' != '%s')\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l1126
-#: ../openconnect-strings.txt:901
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l1126
+#: ../openconnect-strings.txt:907
 #, c-format
 msgid "Matched peer certificate subject name '%s'\n"
 msgstr "Skladno je ime zadeve v potrdilu soležnika '%s'\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l1152
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1717
-#: ../openconnect-strings.txt:905
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l1152
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1719
+#: ../openconnect-strings.txt:911
 msgid "certificate does not match hostname"
 msgstr "potrdilo se ne ujema z imenom gostitelja"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l1156
-#: ../openconnect-strings.txt:908
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l1156
+#: ../openconnect-strings.txt:914
 #, c-format
 msgid "Server certificate verify failed: %s\n"
 msgstr "Preverjanje potrdila strežnika je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l1206
-#: ../openconnect-strings.txt:911
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l1206
+#: ../openconnect-strings.txt:917
 #, c-format
 msgid "Extra cert from cafile: '%s'\n"
 msgstr "Dodatno potrdilo iz datoteke potrdil: '%s'\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l1237
-#: ../openconnect-strings.txt:914
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l1237
+#: ../openconnect-strings.txt:920
 msgid "Error in client cert notAfter field\n"
 msgstr "Napaka v polju potrdila odjemalca notAfter\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l1240
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l223
-#: ../openconnect-strings.txt:918
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l1240
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l223
+#: ../openconnect-strings.txt:924
 msgid "Client certificate has expired at"
 msgstr "Potrdilo odjemalca je poteklo dne"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l1245
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l225
-#: ../openconnect-strings.txt:922
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l1245
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l225
+#: ../openconnect-strings.txt:928
 msgid "Client certificate expires soon at"
 msgstr "Potrdilo odjemalca poteče ob"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l1251
-#: ../openconnect-strings.txt:925
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l1251
+#: ../openconnect-strings.txt:931
 msgid "<error>"
 msgstr "<napaka>"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l1300
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1822
-#: ../openconnect-strings.txt:929
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l1300
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1824
+#: ../openconnect-strings.txt:935
 msgid "Loading certificate failed. Aborting.\n"
 msgstr "Nalaganje potrdila je spodletelo. Opravilo je prekinjeno.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l1342
-#: ../openconnect-strings.txt:932
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l1342
+#: ../openconnect-strings.txt:938
 #, c-format
 msgid "Failed to read certs from CA file '%s'\n"
 msgstr "Branje potrdil iz datoteke CA '%s' je spodletelo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l1366
-#: ../openconnect-strings.txt:935
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l1366
+#: ../openconnect-strings.txt:941
 #, c-format
 msgid "Failed to open CA file '%s'\n"
 msgstr "Odpiranje datoteke CA '%s' je spodletelo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l1384
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1856
-#: ../openconnect-strings.txt:939
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l1384
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1858
+#: ../openconnect-strings.txt:945
 #, c-format
 msgid "SSL negotiation with %s\n"
 msgstr "Poteka pogajanje SSL z %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l1400
-#: ../openconnect-strings.txt:942
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l1400
+#: ../openconnect-strings.txt:948
 msgid "SSL connection failure\n"
 msgstr "Povezava SSL je spodletela\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l1415
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1880
-#: ../openconnect-strings.txt:946
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l1415
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1882
+#: ../openconnect-strings.txt:952
 msgid "SSL connection cancelled\n"
 msgstr "Povezava SSL je preklicana\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/openssl.c#l1435
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1903
-#: ../openconnect-strings.txt:950
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/openssl.c#l1435
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1905
+#: ../openconnect-strings.txt:956
 #, c-format
 msgid "Connected to HTTPS on %s\n"
 msgstr "Vzpostavljena je povezava s HTTPS na %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l82
-#: ../openconnect-strings.txt:953
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l82
+#: ../openconnect-strings.txt:959
 #, c-format
 msgid "Failed to write to SSL socket: %s\n"
 msgstr "Pisanje v vtič SSL je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l122
-#: ../openconnect-strings.txt:956
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l122
+#: ../openconnect-strings.txt:962
 #, c-format
 msgid "Failed to read from SSL socket: %s"
 msgstr "Branje z vtiča SSL je spodletelo: %s"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l176
-#: ../openconnect-strings.txt:959
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l176
+#: ../openconnect-strings.txt:965
 #, c-format
 msgid "Failed to read from SSL socket: %s\n"
 msgstr "Branje z vtiča SSL je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l218
-#: ../openconnect-strings.txt:962
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l218
+#: ../openconnect-strings.txt:968
 msgid "Could not extract expiration time of certificate\n"
 msgstr "Datuma poteka potrdila ni mogoče izluščiti.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l277
-#: ../openconnect-strings.txt:965
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l277
+#: ../openconnect-strings.txt:971
 #, c-format
 msgid "Failed to open key/certificate file %s: %s\n"
 msgstr "Odpiranje datoteke ključa/potrdila %s je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l284
-#: ../openconnect-strings.txt:968
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l284
+#: ../openconnect-strings.txt:974
 #, c-format
 msgid "Failed to stat key/certificate file %s: %s\n"
 msgstr "Ustvarjanje datoteke ključa/potrdila %s je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l293
-#: ../openconnect-strings.txt:971
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l293
+#: ../openconnect-strings.txt:977
 msgid "Failed to allocate certificate buffer\n"
 msgstr "Dodeljevanje medpomnilnika potrdil je spodletelo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l301
-#: ../openconnect-strings.txt:974
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l301
+#: ../openconnect-strings.txt:980
 #, c-format
 msgid "Failed to read certificate into memory: %s\n"
 msgstr "Branje potrdila v pomnilnik je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l332
-#: ../openconnect-strings.txt:977
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l332
+#: ../openconnect-strings.txt:983
 #, c-format
 msgid "Failed to setup PKCS#12 data structure: %s\n"
 msgstr "Vzpostavitev podatkovne strukture PKCS#12 je spodletela: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l343
-#: ../openconnect-strings.txt:980
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l343
+#: ../openconnect-strings.txt:986
 #, c-format
 msgid "Failed to import PKCS#12 file: %s\n"
 msgstr "Uvoz datoteke PKCS#12 je spodletel: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l352
-#: ../openconnect-strings.txt:983
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l352
+#: ../openconnect-strings.txt:989
 msgid "Failed to decrypt PKCS#12 certificate file\n"
 msgstr "Odšifriranje datoteke PKCS#12 je spodletelo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l380
-#: ../openconnect-strings.txt:986
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l380
+#: ../openconnect-strings.txt:992
 #, c-format
 msgid "Failed to process PKCS#12 file: %s\n"
 msgstr "Obdelava datoteke PKCS#12 je spodletela: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l392
-#: ../openconnect-strings.txt:989
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l392
+#: ../openconnect-strings.txt:995
 #, c-format
 msgid "Failed to load PKCS#12 certificate: %s\n"
 msgstr "Nalaganje potrdila PKCS#12 je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l562
-#: ../openconnect-strings.txt:992
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l562
+#: ../openconnect-strings.txt:998
 #, c-format
 msgid "Importing X509 certificate failed: %s\n"
 msgstr "Uvažanje potrdila X509 je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l572
-#: ../openconnect-strings.txt:995
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l572
+#: ../openconnect-strings.txt:1001
 #, c-format
 msgid "Setting PKCS#11 certificate failed: %s\n"
 msgstr "Nastavljanje potrdila PKCS#11 je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l596
-#: ../openconnect-strings.txt:998
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l596
+#: ../openconnect-strings.txt:1004
 #, c-format
 msgid "Could not initialise MD5 hash: %s\n"
 msgstr "Razprtšila MD5 ni mogoče začeti: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l606
-#: ../openconnect-strings.txt:1001
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l606
+#: ../openconnect-strings.txt:1007
 #, c-format
 msgid "MD5 hash error: %s\n"
 msgstr "Napaka razpršila MD5: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l664
-#: ../openconnect-strings.txt:1004
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l664
+#: ../openconnect-strings.txt:1010
 msgid "Missing DEK-Info: header from OpenSSL encrypted key\n"
 msgstr "Manjkajoči podatki DEK: glava iz šifriranega ključa OpenSSL\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l671
-#: ../openconnect-strings.txt:1007
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l671
+#: ../openconnect-strings.txt:1013
 msgid "Cannot determine PEM encryption type\n"
 msgstr "Vrste šifriranja PEM ni mogoče razpoznati\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l684
-#: ../openconnect-strings.txt:1010
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l684
+#: ../openconnect-strings.txt:1016
 #, c-format
 msgid "Unsupported PEM encryption type: %s\n"
 msgstr "Nepodprta vrsta šifriranja PEM: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l709
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l722
-#: ../openconnect-strings.txt:1014
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l709
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l722
+#: ../openconnect-strings.txt:1020
 msgid "Invalid salt in encrypted PEM file\n"
 msgstr "Neveljaven salt v šifrirani datoteki PEM\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l746
-#: ../openconnect-strings.txt:1017
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l746
+#: ../openconnect-strings.txt:1023
 #, c-format
 msgid "Error base64-decoding encrypted PEM file: %s\n"
 msgstr "Napaka pri odkodiranju BASE64 šifrirane datoteke PEM: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l754
-#: ../openconnect-strings.txt:1020
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l754
+#: ../openconnect-strings.txt:1026
 msgid "Encrypted PEM file too short\n"
 msgstr "Šifrirana datoteka PEM je prekratka\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l782
-#: ../openconnect-strings.txt:1023
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l782
+#: ../openconnect-strings.txt:1029
 #, c-format
 msgid "Failed to initialise cipher for decrypting PEM file: %s\n"
 msgstr "Začenjanje šifre za dešifriranje datoteke PEM je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l793
-#: ../openconnect-strings.txt:1026
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l793
+#: ../openconnect-strings.txt:1032
 #, c-format
 msgid "Failed to decrypt PEM key: %s\n"
 msgstr "Odšifriranje ključa PEM je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l845
-#: ../openconnect-strings.txt:1029
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l845
+#: ../openconnect-strings.txt:1035
 msgid "Decrypting PEM key failed\n"
 msgstr "Odšifriranje ključa PEM je spodletelo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l953
-#: ../openconnect-strings.txt:1032
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l953
+#: ../openconnect-strings.txt:1038
 #, c-format
 msgid "Using PKCS#11 certificate %s\n"
 msgstr "Uporabljeno je potrdilo PKCS#12 %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l966
-#: ../openconnect-strings.txt:1035
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l966
+#: ../openconnect-strings.txt:1041
 #, c-format
 msgid "Error loading certificate from PKCS#11: %s\n"
 msgstr "Napaka pri nalaganju potrdila iz PKCS#11: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1000
-#: ../openconnect-strings.txt:1038
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1000
+#: ../openconnect-strings.txt:1044
 msgid "PKCS#11 file contained no certificate\n"
 msgstr "Datoteka PKCS#11 ne vsebuje potrdil\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1026
-#: ../openconnect-strings.txt:1041
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1026
+#: ../openconnect-strings.txt:1047
 msgid "No certificate found in file"
 msgstr "V datoteki ni mogoče najti potrdila"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1031
-#: ../openconnect-strings.txt:1044
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1031
+#: ../openconnect-strings.txt:1050
 #, c-format
 msgid "Loading certificate failed: %s\n"
 msgstr "Nalaganje potrdila je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1046
-#: ../openconnect-strings.txt:1047
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1046
+#: ../openconnect-strings.txt:1053
 #, c-format
 msgid "Using PKCS#11 key %s\n"
 msgstr "Uporabljen je ključ PKCS#11 %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1051
-#: ../openconnect-strings.txt:1050
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1051
+#: ../openconnect-strings.txt:1056
 #, c-format
 msgid "Error initialising PKCS#11 key structure: %s\n"
 msgstr "Napaka pri začenjanju strukture ključev PKCS#11: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1141
-#: ../openconnect-strings.txt:1053
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1141
+#: ../openconnect-strings.txt:1059
 #, c-format
 msgid "Error importing PKCS#11 URL %s: %s\n"
 msgstr "Napaka pri uvozu naslova URL %s PKCS#11: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1151
-#: ../openconnect-strings.txt:1056
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1151
+#: ../openconnect-strings.txt:1062
 #, c-format
 msgid "Error initialising private key structure: %s\n"
 msgstr "Napaka pri začenjanju strukture osebnih ključev: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1161
-#: ../openconnect-strings.txt:1059
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1161
+#: ../openconnect-strings.txt:1065
 #, c-format
 msgid "Error importing PKCS#11 key into private key structure: %s\n"
 msgstr "Napaka pri uvozu ključa PKCS#11 v strukturo osebnih ključev: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1189
-#: ../openconnect-strings.txt:1062
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1189
+#: ../openconnect-strings.txt:1068
 #, c-format
 msgid "Using private key file %s\n"
 msgstr "Uporaba datoteke zasebnega ključa %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1223
-#: ../openconnect-strings.txt:1065
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1223
+#: ../openconnect-strings.txt:1071
 msgid "Failed to interpret PEM file\n"
 msgstr "Tolmačenje datoteke PEM je spodletelo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1242
-#: ../openconnect-strings.txt:1068
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1242
+#: ../openconnect-strings.txt:1074
 #, c-format
 msgid "Failed to load PKCS#1 private key: %s\n"
 msgstr "Nalaganje zasebnega ključa PKCS#1 je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1255
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1269
-#: ../openconnect-strings.txt:1072
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1255
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1269
+#: ../openconnect-strings.txt:1078
 #, c-format
 msgid "Failed to load private key as PKCS#8: %s\n"
 msgstr "Nalaganje osebnega ključa kot PKCS#8 je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1277
-#: ../openconnect-strings.txt:1075
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1277
+#: ../openconnect-strings.txt:1081
 msgid "Failed to decrypt PKCS#8 certificate file\n"
 msgstr "Odšifriranje datoteke potrdila PKCS#8 je spodletelo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1291
-#: ../openconnect-strings.txt:1078
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1291
+#: ../openconnect-strings.txt:1084
 #, c-format
 msgid "Failed to determine type of private key %s\n"
 msgstr "Ni mogoče določiti vrste zasebnega ključa %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1303
-#: ../openconnect-strings.txt:1081
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1303
+#: ../openconnect-strings.txt:1087
 #, c-format
 msgid "Failed to get key ID: %s\n"
 msgstr "Pridobivanje ID ključa je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1348
-#: ../openconnect-strings.txt:1084
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1350
+#: ../openconnect-strings.txt:1090
 #, c-format
 msgid "Error signing test data with private key: %s\n"
 msgstr "Napaka pri podpisovanju preizkusnih podatkov z osebnim ključem: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1363
-#: ../openconnect-strings.txt:1087
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1365
+#: ../openconnect-strings.txt:1093
 #, c-format
 msgid "Error validating signature against certificate: %s\n"
 msgstr "Napaka pri overjanju podpisa s potrdilom: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1387
-#: ../openconnect-strings.txt:1090
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1389
+#: ../openconnect-strings.txt:1096
 msgid "No SSL certificate found to match private key\n"
 msgstr "Z zasebnim ključem se ne ujema nobeno potrdilo SSL\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1405
-#: ../openconnect-strings.txt:1093
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1407
+#: ../openconnect-strings.txt:1099
 #, c-format
 msgid "Setting certificate recovation list failed: %s\n"
 msgstr "Določanje seznama preklicev potrdil je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1458
-#: ../openconnect-strings.txt:1096
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1460
+#: ../openconnect-strings.txt:1102
 msgid ""
 "WARNING: GnuTLS returned incorrect issuer certs; authentication may fail!\n"
 msgstr ""
 "OPOZORILO: program GnuTLS je vrnil nepravilno potrdilo izdajatelja; overitev "
 "bo najverjetneje spodletela!\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1477
-#: ../openconnect-strings.txt:1100
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1479
+#: ../openconnect-strings.txt:1106
 msgid "Failed to allocate memory for supporting certificates\n"
 msgstr "Dodeljevanje pomnilnika podpornim potrdilom je spodletelo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1496
-#: ../openconnect-strings.txt:1103
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1498
+#: ../openconnect-strings.txt:1109
 #, c-format
 msgid "Adding supporting CA '%s'\n"
 msgstr "Dodajanje podpornega CA '%s'\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1524
-#: ../openconnect-strings.txt:1106
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1526
+#: ../openconnect-strings.txt:1112
 #, c-format
 msgid "Setting certificate failed: %s\n"
 msgstr "Nastavljanje potrdila je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1653
-#: ../openconnect-strings.txt:1109
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1655
+#: ../openconnect-strings.txt:1115
 msgid "Server presented no certificate\n"
 msgstr "Strežnik ni dostavil potrdila\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1665
-#: ../openconnect-strings.txt:1112
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1667
+#: ../openconnect-strings.txt:1118
 msgid "Could not calculate SHA1 of server's certificate\n"
 msgstr "Ni mogoče izračunati razpršila SHA1 potrdila strežnika\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1681
-#: ../openconnect-strings.txt:1115
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1683
+#: ../openconnect-strings.txt:1121
 msgid "Error checking server cert status\n"
 msgstr "Napaka pri preverjanju stanja potrdila strežnika\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1686
-#: ../openconnect-strings.txt:1118
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1688
+#: ../openconnect-strings.txt:1124
 msgid "certificate revoked"
 msgstr "potrdilo je preklicano"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1688
-#: ../openconnect-strings.txt:1121
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1690
+#: ../openconnect-strings.txt:1127
 msgid "signer not found"
 msgstr "podpisnika ni mogoče najti"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1690
-#: ../openconnect-strings.txt:1124
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1692
+#: ../openconnect-strings.txt:1130
 msgid "signer not a CA certificate"
 msgstr "podpisnik ni overitelj potrdila CA"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1692
-#: ../openconnect-strings.txt:1127
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1694
+#: ../openconnect-strings.txt:1133
 msgid "insecure algorithm"
 msgstr "algoritem ni varen"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1694
-#: ../openconnect-strings.txt:1130
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1696
+#: ../openconnect-strings.txt:1136
 msgid "certificate not yet activated"
 msgstr "potrdilo še ni omogočeno"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1696
-#: ../openconnect-strings.txt:1133
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1698
+#: ../openconnect-strings.txt:1139
 msgid "certificate expired"
 msgstr "potrdilo je preteklo"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1701
-#: ../openconnect-strings.txt:1136
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1703
+#: ../openconnect-strings.txt:1142
 msgid "signature verification failed"
 msgstr "preverjanje podpisa je spodletelo"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1705
-#: ../openconnect-strings.txt:1139
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1707
+#: ../openconnect-strings.txt:1145
 msgid "Error initialising X509 cert structure\n"
 msgstr "Napaka pri začenjanju strukture potrdil X509\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1711
-#: ../openconnect-strings.txt:1142
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1713
+#: ../openconnect-strings.txt:1148
 msgid "Error importing server's cert\n"
 msgstr "Napaka med uvažanjem potrdila strežnika\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1778
-#: ../openconnect-strings.txt:1145
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1780
+#: ../openconnect-strings.txt:1151
 msgid "Failed to allocate memory for cafile certs\n"
 msgstr "Dodeljevanje pomnilnika potrdilom iz datoteke potrdil je spodletelo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1797
-#: ../openconnect-strings.txt:1148
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1799
+#: ../openconnect-strings.txt:1154
 #, c-format
 msgid "Failed to read certs from cafile: %s\n"
 msgstr "Ni mogoče prebrati potrdil iz datoteke potrdil: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1811
-#: ../openconnect-strings.txt:1151
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1813
+#: ../openconnect-strings.txt:1157
 #, c-format
 msgid "Failed to open CA file '%s': %s\n"
 msgstr "Odpiranje datoteke CA '%s' je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1844
-#: ../openconnect-strings.txt:1154
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1846
+#: ../openconnect-strings.txt:1160
 #, c-format
 msgid "Failed to set TLS priority string: %s\n"
 msgstr "Niza prednosti TLS ni mogoče nastaviti: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1887
-#: ../openconnect-strings.txt:1157
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1889
+#: ../openconnect-strings.txt:1163
 #, c-format
 msgid "SSL connection failure: %s\n"
 msgstr "Povezava SSL je spodletela: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l1896
-#: ../openconnect-strings.txt:1160
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l1898
+#: ../openconnect-strings.txt:1166
 #, c-format
 msgid "GnuTLS non-fatal return during handshake: %s\n"
 msgstr "Vrnjena je ne-usodna napaka GnuTLS med izmenjavo signalov: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l2080
-#: ../openconnect-strings.txt:1163
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l2082
+#: ../openconnect-strings.txt:1169
 #, c-format
 msgid "PIN required for %s"
 msgstr "Za %s je zahtevana koda PIN"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l2090
-#: ../openconnect-strings.txt:1166
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l2092
+#: ../openconnect-strings.txt:1172
 msgid "Wrong PIN"
 msgstr "Napačna koda PIN"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l2093
-#: ../openconnect-strings.txt:1169
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l2095
+#: ../openconnect-strings.txt:1175
 msgid "This is the final try before locking!"
 msgstr "To je zadnji poskus pred zaklepom!"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l2095
-#: ../openconnect-strings.txt:1172
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l2097
+#: ../openconnect-strings.txt:1178
 msgid "Only a few tries left before locking!"
 msgstr "Ostaja le še nekaj poskusov do zaklepa!"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls.c#l2100
-#: ../openconnect-strings.txt:1175
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls.c#l2102
+#: ../openconnect-strings.txt:1181
 msgid "Enter PIN:"
 msgstr "Koda PIN:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls_tpm.c#l89
-#: ../openconnect-strings.txt:1178
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls_tpm.c#l89
+#: ../openconnect-strings.txt:1184
 #, c-format
 msgid "Failed to SHA1 input data for signing: %s\n"
 msgstr ""
 "Preverjanje razpršila SHA1 vhodnih podatkov za podpisovanje je spodletelo: "
 "%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls_tpm.c#l111
-#: ../openconnect-strings.txt:1181
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls_tpm.c#l111
+#: ../openconnect-strings.txt:1187
 #, c-format
 msgid "TPM sign function called for %d bytes.\n"
 msgstr "Funkcija podpisovanja TPM je pričakovala %d bajtov.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls_tpm.c#l118
-#: ../openconnect-strings.txt:1184
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls_tpm.c#l118
+#: ../openconnect-strings.txt:1190
 #, c-format
 msgid "Failed to create TPM hash object: %s\n"
 msgstr "Ustvarjanje predmeta razpršila TPM je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls_tpm.c#l125
-#: ../openconnect-strings.txt:1187
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls_tpm.c#l125
+#: ../openconnect-strings.txt:1193
 #, c-format
 msgid "Failed to set value in TPM hash object: %s\n"
 msgstr "Nastavljanje vrednosti predmeta razpršila TPM je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls_tpm.c#l135
-#: ../openconnect-strings.txt:1190
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls_tpm.c#l135
+#: ../openconnect-strings.txt:1196
 #, c-format
 msgid "TPM hash signature failed: %s\n"
 msgstr "Podpis razpršila TPM je spodletel: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls_tpm.c#l157
-#: ../openconnect-strings.txt:1193
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls_tpm.c#l157
+#: ../openconnect-strings.txt:1199
 #, c-format
 msgid "Error decoding TSS key blob: %s\n"
 msgstr "Napaka odkodiranja binarnem paketu ključa TSS: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls_tpm.c#l164
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls_tpm.c#l175
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls_tpm.c#l188
-#: ../openconnect-strings.txt:1198
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls_tpm.c#l164
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls_tpm.c#l175
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls_tpm.c#l188
+#: ../openconnect-strings.txt:1204
 msgid "Error in TSS key blob\n"
 msgstr "Napaka v binarnem paketu ključa TSS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls_tpm.c#l195
-#: ../openconnect-strings.txt:1201
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls_tpm.c#l195
+#: ../openconnect-strings.txt:1207
 #, c-format
 msgid "Failed to create TPM context: %s\n"
 msgstr "Ustvarjanje vsebine TPM je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls_tpm.c#l202
-#: ../openconnect-strings.txt:1204
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls_tpm.c#l202
+#: ../openconnect-strings.txt:1210
 #, c-format
 msgid "Failed to connect TPM context: %s\n"
 msgstr "Povezovanje vsebine TPM je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls_tpm.c#l210
-#: ../openconnect-strings.txt:1207
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls_tpm.c#l210
+#: ../openconnect-strings.txt:1213
 #, c-format
 msgid "Failed to load TPM SRK key: %s\n"
 msgstr "Nalaganje ključa TPM SRK je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls_tpm.c#l217
-#: ../openconnect-strings.txt:1210
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls_tpm.c#l217
+#: ../openconnect-strings.txt:1216
 #, c-format
 msgid "Failed to load TPM SRK policy object: %s\n"
 msgstr "Nalaganje predmeta pravil TPM SRK je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls_tpm.c#l238
-#: ../openconnect-strings.txt:1213
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls_tpm.c#l238
+#: ../openconnect-strings.txt:1219
 #, c-format
 msgid "Failed to set TPM PIN: %s\n"
 msgstr "Natavljanje kode PIN TPM je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls_tpm.c#l254
-#: ../openconnect-strings.txt:1216
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls_tpm.c#l254
+#: ../openconnect-strings.txt:1222
 #, c-format
 msgid "Failed to load TPM key blob: %s\n"
 msgstr "Nalaganje ključa BLOB TPM je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls_tpm.c#l261
-#: ../openconnect-strings.txt:1219
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls_tpm.c#l261
+#: ../openconnect-strings.txt:1225
 msgid "Enter TPM SRK PIN:"
 msgstr "Vnesite kodo PIN TPM SRK:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls_tpm.c#l286
-#: ../openconnect-strings.txt:1222
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls_tpm.c#l286
+#: ../openconnect-strings.txt:1228
 #, c-format
 msgid "Failed to create key policy object: %s\n"
 msgstr "Ustvarjanje predmeta pravil ključa je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls_tpm.c#l294
-#: ../openconnect-strings.txt:1225
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls_tpm.c#l294
+#: ../openconnect-strings.txt:1231
 #, c-format
 msgid "Failed to assign policy to key: %s\n"
 msgstr "Dodelitev pravil ključu je spodletela: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls_tpm.c#l300
-#: ../openconnect-strings.txt:1228
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls_tpm.c#l300
+#: ../openconnect-strings.txt:1234
 msgid "Enter TPM key PIN:"
 msgstr "Vnesite PIN ključa TPM:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/gnutls_tpm.c#l311
-#: ../openconnect-strings.txt:1231
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/gnutls_tpm.c#l311
+#: ../openconnect-strings.txt:1237
 #, c-format
 msgid "Failed to set key PIN: %s\n"
 msgstr "Nastavljanje ključa PIN je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/ssl.c#l82
-#: ../openconnect-strings.txt:1234
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/ssl.c#l82
+#: ../openconnect-strings.txt:1240
 msgid "Socket connect cancelled\n"
 msgstr "Povezava z vtičem je spodletela\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/ssl.c#l115
-#: ../openconnect-strings.txt:1237
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/ssl.c#l115
+#: ../openconnect-strings.txt:1243
 #, c-format
 msgid "Failed to reconnect to proxy %s\n"
 msgstr "Ponovna povezava z gostiteljem %s je spodletela.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/ssl.c#l119
-#: ../openconnect-strings.txt:1240
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/ssl.c#l119
+#: ../openconnect-strings.txt:1246
 #, c-format
 msgid "Failed to reconnect to host %s\n"
 msgstr "Ponovna povezava z gostiteljem %s je spodletela.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/ssl.c#l182
-#: ../openconnect-strings.txt:1243
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/ssl.c#l182
+#: ../openconnect-strings.txt:1249
 #, c-format
 msgid "Proxy from libproxy: %s://%s:%d/\n"
 msgstr "Posredniški strežnik iz libproxy: %s://%s:%d/\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/ssl.c#l211
-#: ../openconnect-strings.txt:1246
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/ssl.c#l211
+#: ../openconnect-strings.txt:1252
 #, c-format
 msgid "getaddrinfo failed for host '%s': %s\n"
 msgstr "Ukaz getaddrinfo za gostitelja '%s' je spodletel: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/ssl.c#l226
-#: ../openconnect-strings.txt:1249
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/ssl.c#l227
+#: ../openconnect-strings.txt:1255
 #, c-format
 msgid "Attempting to connect to proxy %s%s%s:%s\n"
 msgstr "Vzpostavlja se povezava s posredniškim strežnikom %s%s%s:%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/ssl.c#l227
-#: ../openconnect-strings.txt:1252
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/ssl.c#l228
+#: ../openconnect-strings.txt:1258
 #, c-format
 msgid "Attempting to connect to server %s%s%s:%s\n"
 msgstr "Vzpostavlja se povezava s strežnikom %s%s%s:%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/ssl.c#l243
-#: ../openconnect-strings.txt:1255
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/ssl.c#l244
+#: ../openconnect-strings.txt:1261
 msgid "Failed to allocate sockaddr storage\n"
 msgstr "Dodeljevanje shrambe sockaddr je spodletelo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/ssl.c#l258
-#: ../openconnect-strings.txt:1258
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/ssl.c#l276
+#: ../openconnect-strings.txt:1264
 #, c-format
 msgid "Failed to connect to host %s\n"
 msgstr "Povezava z gostiteljem %s je spodletela.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/ssl.c#l333
-#: ../openconnect-strings.txt:1261
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/ssl.c#l351
+#: ../openconnect-strings.txt:1267
 #, c-format
 msgid "statvfs: %s\n"
 msgstr "statvfs: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/ssl.c#l350
-#: ../openconnect-strings.txt:1264
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/ssl.c#l368
+#: ../openconnect-strings.txt:1270
 #, c-format
 msgid "statfs: %s\n"
 msgstr "statfs: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/ssl.c#l421
-#: ../openconnect-strings.txt:1267
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/ssl.c#l439
+#: ../openconnect-strings.txt:1273
 msgid "No error"
 msgstr "Brez napake"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/ssl.c#l422
-#: ../openconnect-strings.txt:1270
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/ssl.c#l440
+#: ../openconnect-strings.txt:1276
 msgid "Keystore locked"
 msgstr "Zaklenjeni potegi"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/ssl.c#l423
-#: ../openconnect-strings.txt:1273
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/ssl.c#l441
+#: ../openconnect-strings.txt:1279
 msgid "Keystore uninitialized"
 msgstr "Shramba ključev ni začeta"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/ssl.c#l424
-#: ../openconnect-strings.txt:1276
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/ssl.c#l442
+#: ../openconnect-strings.txt:1282
 msgid "System error"
 msgstr "Sistemska napaka"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/ssl.c#l425
-#: ../openconnect-strings.txt:1279
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/ssl.c#l443
+#: ../openconnect-strings.txt:1285
 msgid "Protocol error"
 msgstr "Napaka v protokolu"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/ssl.c#l426
-#: ../openconnect-strings.txt:1282
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/ssl.c#l444
+#: ../openconnect-strings.txt:1288
 msgid "Permission denied"
 msgstr "Dovoljenje je zavrnjeno"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/ssl.c#l427
-#: ../openconnect-strings.txt:1285
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/ssl.c#l445
+#: ../openconnect-strings.txt:1291
 msgid "Key not found"
 msgstr "Ključa ni mogoče najti"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/ssl.c#l428
-#: ../openconnect-strings.txt:1288
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/ssl.c#l446
+#: ../openconnect-strings.txt:1294
 msgid "Value corrupted"
 msgstr "Vrednost je okvarjena"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/ssl.c#l429
-#: ../openconnect-strings.txt:1291
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/ssl.c#l447
+#: ../openconnect-strings.txt:1297
 msgid "Undefined action"
 msgstr "Nedoločeno dejanje"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/ssl.c#l433
-#: ../openconnect-strings.txt:1294
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/ssl.c#l451
+#: ../openconnect-strings.txt:1300
 msgid "Wrong password"
 msgstr "Napačno geslo"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/ssl.c#l434
-#: ../openconnect-strings.txt:1297
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/ssl.c#l452
+#: ../openconnect-strings.txt:1303
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Neznana napaka"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l144
-#: ../openconnect-strings.txt:1300
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l144
+#: ../openconnect-strings.txt:1306
 msgid "No memory for allocating cookies\n"
 msgstr "Ni pomnilnika za dodeljevanje piškotkov\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l208
-#: ../openconnect-strings.txt:1303
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l208
+#: ../openconnect-strings.txt:1309
 #, c-format
 msgid "Failed to parse HTTP response '%s'\n"
 msgstr "Razčlenjevanje odgovora HTTP '%s' je spodletelo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l213
-#: ../openconnect-strings.txt:1306
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l213
+#: ../openconnect-strings.txt:1312
 #, c-format
 msgid "Got HTTP response: %s\n"
 msgstr "Prejet je odziv HTTP: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l221
-#: ../openconnect-strings.txt:1309
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l221
+#: ../openconnect-strings.txt:1315
 msgid "Error processing HTTP response\n"
 msgstr "Napaka pri obdelavi odgovora HTTP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l227
-#: ../openconnect-strings.txt:1312
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l227
+#: ../openconnect-strings.txt:1318
 #, c-format
 msgid "Ignoring unknown HTTP response line '%s'\n"
 msgstr "Prezrta bo neznana vrstica odziva HTTP '%s'\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l247
-#: ../openconnect-strings.txt:1315
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l247
+#: ../openconnect-strings.txt:1321
 #, c-format
 msgid "Invalid cookie offered: %s\n"
 msgstr "Ponujen je neveljaven piškotek: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l256
-#: ../openconnect-strings.txt:1318
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l256
+#: ../openconnect-strings.txt:1324
 msgid "<elided>"
 msgstr "<izpadlo>"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l266
-#: ../openconnect-strings.txt:1321
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l266
+#: ../openconnect-strings.txt:1327
 msgid "SSL certificate authentication failed\n"
 msgstr "Overitev potrdila SSL je spodletela.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l297
-#: ../openconnect-strings.txt:1324
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l297
+#: ../openconnect-strings.txt:1330
 #, c-format
 msgid "Response body has negative size (%d)\n"
 msgstr "Telo odgovora ima negativno velikost (%d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l307
-#: ../openconnect-strings.txt:1327
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l307
+#: ../openconnect-strings.txt:1333
 #, c-format
 msgid "Unknown Transfer-Encoding: %s\n"
 msgstr "Neznano kodiranje prenosa vsebine: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l321
-#: ../openconnect-strings.txt:1330
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l321
+#: ../openconnect-strings.txt:1336
 #, c-format
 msgid "HTTP body %s (%d)\n"
 msgstr "Telo HTTP %s (%d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l335
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l363
-#: ../openconnect-strings.txt:1334
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l335
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l363
+#: ../openconnect-strings.txt:1340
 msgid "Error reading HTTP response body\n"
 msgstr "Napaka branja telesa odziva HTTP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l348
-#: ../openconnect-strings.txt:1337
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l348
+#: ../openconnect-strings.txt:1343
 msgid "Error fetching chunk header\n"
 msgstr "Napaka pri pridobivanju glave sporočila\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l374
-#: ../openconnect-strings.txt:1340
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l374
+#: ../openconnect-strings.txt:1346
 msgid "Error fetching HTTP response body\n"
 msgstr "Napaka branja telesa odziva HTTP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l377
-#: ../openconnect-strings.txt:1343
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l377
+#: ../openconnect-strings.txt:1349
 #, c-format
 msgid "Error in chunked decoding. Expected '', got: '%s'"
 msgstr "Napaka odkodiranja po kosih. Pričakovan je znak '', prejet pa: '%s'"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l390
-#: ../openconnect-strings.txt:1346
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l390
+#: ../openconnect-strings.txt:1352
 msgid "Cannot receive HTTP 1.0 body without closing connection\n"
 msgstr "Telesa HTTP različice 1.0 brez zapiranja povezave ni mogoče prejeti.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l473
-#: ../openconnect-strings.txt:1349
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l474
+#: ../openconnect-strings.txt:1355
 msgid "Failed to send GET request for new config\n"
 msgstr "Pošiljanje zahteve GET za novo nastavitev je spodletela.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l497
-#: ../openconnect-strings.txt:1352
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l498
+#: ../openconnect-strings.txt:1358
 msgid "Downloaded config file did not match intended SHA1\n"
 msgstr "Prejeta datoteka nastavitev ni skladna z razpršilom SHA1\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l514
-#: ../openconnect-strings.txt:1355
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l515
+#: ../openconnect-strings.txt:1361
 msgid ""
 "Error: Server asked us to download and run a 'Cisco Secure Desktop' trojan.\n"
 "This facility is disabled by default for security reasons, so you may wish "
@@ -2667,37 +2678,37 @@ msgstr ""
 "Ta možnost je iz varnostnih razlogov privzeto onemogočena. Če želite možnost "
 "uporabljati, jo omogočite."
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l521
-#: ../openconnect-strings.txt:1361
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l522
+#: ../openconnect-strings.txt:1367
 msgid "Trying to run Linux CSD trojan script."
 msgstr "Poskus poganjanja trojanskega skripta CSD za Linux."
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l529
-#: ../openconnect-strings.txt:1364
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l530
+#: ../openconnect-strings.txt:1370
 #, c-format
 msgid "Failed to open temporary CSD script file: %s\n"
 msgstr "Odpiranje začasne datoteke skripta CSD je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l537
-#: ../openconnect-strings.txt:1367
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l538
+#: ../openconnect-strings.txt:1373
 #, c-format
 msgid "Failed to write temporary CSD script file: %s\n"
 msgstr "Zapisovanje začasne datoteke skripta CSD je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l559
-#: ../openconnect-strings.txt:1370
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l560
+#: ../openconnect-strings.txt:1376
 #, c-format
 msgid "Invalid user uid=%ld\n"
 msgstr "Neveljavne UID uporabnika uid=%ld\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l565
-#: ../openconnect-strings.txt:1373
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l566
+#: ../openconnect-strings.txt:1379
 #, c-format
 msgid "Failed to change to CSD home directory '%s': %s\n"
 msgstr "Sprememba domače mape CSD '%s' je spodletela: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l571
-#: ../openconnect-strings.txt:1376
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l572
+#: ../openconnect-strings.txt:1382
 msgid ""
 "Warning: you are running insecure CSD code with root privileges\n"
 "\t Use command line option \"--csd-user\"\n"
@@ -2705,354 +2716,354 @@ msgstr ""
 "Opozorilo: kodo CSD, ki ni varna, zaganjate s skrbniškimi dovoljenji.\n"
 "\t Uporabite možnost ukazne vrstice \"--csd-user\"\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l615
-#: ../openconnect-strings.txt:1381
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l616
+#: ../openconnect-strings.txt:1387
 #, c-format
 msgid "Failed to exec CSD script %s\n"
 msgstr "Izvajanje skripta CSD %s je spodletelo.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l732
-#: ../openconnect-strings.txt:1384
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l733
+#: ../openconnect-strings.txt:1390
 #, c-format
 msgid "Failed to parse redirected URL '%s': %s\n"
 msgstr "Razčlenjevanje preusmeritvenega naslova URL '%s' je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l759
-#: ../openconnect-strings.txt:1387
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l760
+#: ../openconnect-strings.txt:1393
 #, c-format
 msgid "Cannot follow redirection to non-https URL '%s'\n"
 msgstr ""
 "Preusmeritvi na naslov URL '%s', ki ni vrste HTTPS, ni mogoče slediti\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l787
-#: ../openconnect-strings.txt:1390
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l788
+#: ../openconnect-strings.txt:1396
 #, c-format
 msgid "Allocating new path for relative redirect failed: %s\n"
 msgstr "Dodeljevanje nove poti  za relativno preusmeritev je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l889
-#: ../openconnect-strings.txt:1393
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l890
+#: ../openconnect-strings.txt:1399
 #, c-format
 msgid "Unexpected %d result from server\n"
 msgstr "Nepričakovan odgovor strežnika %d.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l915
-#: ../openconnect-strings.txt:1396
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l916
+#: ../openconnect-strings.txt:1402
 msgid "Unknown response from server\n"
 msgstr "Neznan odgovor s strežnika.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l977
-#: ../openconnect-strings.txt:1399
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l978
+#: ../openconnect-strings.txt:1405
 msgid "XML POST enabled\n"
 msgstr "Omogočena zmožnost XML POST\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l1031
-#: ../openconnect-strings.txt:1402
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l1036
+#: ../openconnect-strings.txt:1408
 #, c-format
 msgid "Refreshing %s after 1 second...\n"
 msgstr "Osveževanje %s po steklo po 1 sekundi ...\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l1231
-#: ../openconnect-strings.txt:1405
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l1236
+#: ../openconnect-strings.txt:1411
 msgid "request granted"
 msgstr "zahteva je odobrena"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l1232
-#: ../openconnect-strings.txt:1408
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l1237
+#: ../openconnect-strings.txt:1414
 msgid "general failure"
 msgstr "splošna napaka"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l1233
-#: ../openconnect-strings.txt:1411
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l1238
+#: ../openconnect-strings.txt:1417
 msgid "connection not allowed by ruleset"
 msgstr "nabor pravil ne dovoljuje povezave"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l1234
-#: ../openconnect-strings.txt:1414
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l1239
+#: ../openconnect-strings.txt:1420
 msgid "network unreachable"
 msgstr "omrežje ni dosegljivo"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l1235
-#: ../openconnect-strings.txt:1417
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l1240
+#: ../openconnect-strings.txt:1423
 msgid "host unreachable"
 msgstr "gostitelj ni dosegljiv"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l1236
-#: ../openconnect-strings.txt:1420
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l1241
+#: ../openconnect-strings.txt:1426
 msgid "connection refused by destination host"
 msgstr "povezava je zavrnjena na ciljnem gostitelju"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l1237
-#: ../openconnect-strings.txt:1423
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l1242
+#: ../openconnect-strings.txt:1429
 msgid "TTL expired"
 msgstr "Potrdilo TTL je preteklo"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l1238
-#: ../openconnect-strings.txt:1426
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l1243
+#: ../openconnect-strings.txt:1432
 msgid "command not supported / protocol error"
 msgstr "ukaz ni podprt; napaka protokola"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l1239
-#: ../openconnect-strings.txt:1429
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l1244
+#: ../openconnect-strings.txt:1435
 msgid "address type not supported"
 msgstr "vrsta naslova ni ni podprta."
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l1253
-#: ../openconnect-strings.txt:1432
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l1258
+#: ../openconnect-strings.txt:1438
 #, c-format
 msgid "Error writing auth request to SOCKS proxy: %s\n"
 msgstr "Napaka pisanja odziva auth s posredniškega strežnika SOCKS: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l1260
-#: ../openconnect-strings.txt:1435
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l1265
+#: ../openconnect-strings.txt:1441
 #, c-format
 msgid "Error reading auth response from SOCKS proxy: %s\n"
 msgstr "Napaka branja odziva auth s posredniškega strežnika SOCKS: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l1266
-#: ../openconnect-strings.txt:1438
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l1271
+#: ../openconnect-strings.txt:1444
 #, c-format
 msgid "Unexpected auth response from SOCKS proxy: %02x %02x\n"
 msgstr ""
 "Nepričakovan odziv povezave posredniškega strežnika SOCKS: %02x %02x...\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l1274
-#: ../openconnect-strings.txt:1441
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l1279
+#: ../openconnect-strings.txt:1447
 #, c-format
 msgid "SOCKS proxy error %02x: %s\n"
 msgstr "Napaka posredniškega strežnika SOCKS %02x: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l1278
-#: ../openconnect-strings.txt:1444
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l1283
+#: ../openconnect-strings.txt:1450
 #, c-format
 msgid "SOCKS proxy error %02x\n"
 msgstr "Napaka posredniškega strežnika SOCKS %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l1284
-#: ../openconnect-strings.txt:1447
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l1289
+#: ../openconnect-strings.txt:1453
 #, c-format
 msgid "Requesting SOCKS proxy connection to %s:%d\n"
 msgstr "Poslana je zahteva povezave s posredniškim strežnikom SOCKS %s:%d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l1299
-#: ../openconnect-strings.txt:1450
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l1304
+#: ../openconnect-strings.txt:1456
 #, c-format
 msgid "Error writing connect request to SOCKS proxy: %s\n"
 msgstr ""
 "Napaka zapisovanja zahtev povezave s posredniškim strežnikom SOCKS: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l1307
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l1340
-#: ../openconnect-strings.txt:1454
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l1312
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l1345
+#: ../openconnect-strings.txt:1460
 #, c-format
 msgid "Error reading connect response from SOCKS proxy: %s\n"
 msgstr "Napaka branja odzivov povezave s posredniškega strežnika SOCKS: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l1313
-#: ../openconnect-strings.txt:1457
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l1318
+#: ../openconnect-strings.txt:1463
 #, c-format
 msgid "Unexpected connect response from SOCKS proxy: %02x %02x...\n"
 msgstr ""
 "Nepričakovan odziv povezave posredniškega strežnika SOCKS: %02x %02x...\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l1333
-#: ../openconnect-strings.txt:1460
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l1338
+#: ../openconnect-strings.txt:1466
 #, c-format
 msgid "Unexpected address type %02x in SOCKS connect response\n"
 msgstr "Nepričakovana vrsta naslova %02x v odzivu povezave SOCKS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l1366
-#: ../openconnect-strings.txt:1463
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l1371
+#: ../openconnect-strings.txt:1469
 #, c-format
 msgid "Requesting HTTP proxy connection to %s:%d\n"
 msgstr "Poslana je zahteva povezave s posredniškim strežnikom HTTP %s:%d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l1374
-#: ../openconnect-strings.txt:1466
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l1379
+#: ../openconnect-strings.txt:1472
 #, c-format
 msgid "Sending proxy request failed: %s\n"
 msgstr "Pošiljanje zahteve posredniškega strežnika je spodletelo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l1381
-#: ../openconnect-strings.txt:1469
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l1386
+#: ../openconnect-strings.txt:1475
 msgid "Error fetching proxy response\n"
 msgstr "Napaka med pridobivanjem odziva strežnika.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l1388
-#: ../openconnect-strings.txt:1472
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l1393
+#: ../openconnect-strings.txt:1478
 #, c-format
 msgid "Failed to parse proxy response '%s'\n"
 msgstr "Razčlenjevanje odgovora posredniškega strežnika '%s' je spodletelo.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l1394
-#: ../openconnect-strings.txt:1475
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l1399
+#: ../openconnect-strings.txt:1481
 #, c-format
 msgid "Proxy CONNECT request failed: %s\n"
 msgstr "Zahteva CONNECT s posredniškega strežnika je spodletela: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l1401
-#: ../openconnect-strings.txt:1478
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l1406
+#: ../openconnect-strings.txt:1484
 msgid "Failed to read proxy response\n"
 msgstr "Branje odgovora posredniškega strežnika je spodletelo.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l1405
-#: ../openconnect-strings.txt:1481
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l1410
+#: ../openconnect-strings.txt:1487
 #, c-format
 msgid "Unexpected continuation line after CONNECT response: '%s'\n"
 msgstr "Nepričakovana nadaljevalna vrstica po odzivu na ukaz CONNECT: '%s'\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l1421
-#: ../openconnect-strings.txt:1484
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l1426
+#: ../openconnect-strings.txt:1490
 #, c-format
 msgid "Unknown proxy type '%s'\n"
 msgstr "Neznana vrsta posredniškega strežnika '%s'.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/http.c#l1449
-#: ../openconnect-strings.txt:1487
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/http.c#l1454
+#: ../openconnect-strings.txt:1493
 msgid "Only http or socks(5) proxies supported\n"
 msgstr "Podprti so le posredniški strežniki HTTP in SOCKS(5)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/auth.c#l130
-#: ../openconnect-strings.txt:1490
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/auth.c#l130
+#: ../openconnect-strings.txt:1496
 msgid "Form choice has no name\n"
 msgstr "Izbor obrazca je brez imena.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/auth.c#l194
-#: ../openconnect-strings.txt:1493
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/auth.c#l194
+#: ../openconnect-strings.txt:1499
 #, c-format
 msgid "name %s not input\n"
 msgstr "ime %s ni vnosno ime\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/auth.c#l201
-#: ../openconnect-strings.txt:1496
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/auth.c#l201
+#: ../openconnect-strings.txt:1502
 msgid "No input type in form\n"
 msgstr "Ni vnosnega vrste v obrazcu.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/auth.c#l213
-#: ../openconnect-strings.txt:1499
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/auth.c#l213
+#: ../openconnect-strings.txt:1505
 msgid "No input name in form\n"
 msgstr "Ni vnosnega imena v obrazcu.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/auth.c#l242
-#: ../openconnect-strings.txt:1502
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/auth.c#l242
+#: ../openconnect-strings.txt:1508
 #, c-format
 msgid "Unknown input type %s in form\n"
 msgstr "Neznana vnosna vrsta %s v obrazcu\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/auth.c#l435
-#: ../openconnect-strings.txt:1505
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/auth.c#l435
+#: ../openconnect-strings.txt:1511
 #, c-format
 msgid "Cannot handle form method='%s', action='%s'\n"
 msgstr "Ni mogoče obravnavati obrazca method='%s', action='%s'\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/auth.c#l500
-#: ../openconnect-strings.txt:1508
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/auth.c#l500
+#: ../openconnect-strings.txt:1514
 msgid "Failed to parse server response\n"
 msgstr "Razčlenjevanje odgovora strežnika je spodletelo.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/auth.c#l502
-#: ../openconnect-strings.txt:1511
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/auth.c#l502
+#: ../openconnect-strings.txt:1517
 #, c-format
 msgid "Response was:%s\n"
 msgstr "Odziv  je: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/auth.c#l542
-#: ../openconnect-strings.txt:1514
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/auth.c#l542
+#: ../openconnect-strings.txt:1520
 msgid "XML response has no \"auth\" node\n"
 msgstr "Odziv XML je brez vozlišča \"auth\".\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/auth.c#l574
-#: ../openconnect-strings.txt:1517
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/auth.c#l574
+#: ../openconnect-strings.txt:1523
 msgid "Asked for password but '--no-passwd' set\n"
 msgstr "Zahtevano je geslo, vendar je uporabljena zastavica '--no-passwd'\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/auth.c#l601
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/auth.c#l910
-#: ../openconnect-strings.txt:1521
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/auth.c#l601
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/auth.c#l910
+#: ../openconnect-strings.txt:1527
 msgid "No form handler; cannot authenticate.\n"
 msgstr "Ni ročnika obrazca; vnosov ni mogoče overiti.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/auth.c#l846
-#: ../openconnect-strings.txt:1524
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/auth.c#l846
+#: ../openconnect-strings.txt:1530
 msgid "Enter credentials to unlock software token."
 msgstr "Vnos poveril za odklep uporabniškega prstnega odtisa."
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/auth.c#l854
-#: ../openconnect-strings.txt:1527
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/auth.c#l854
+#: ../openconnect-strings.txt:1533
 msgid "Device ID:"
 msgstr "ID naprave:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/auth.c#l861
-#: ../openconnect-strings.txt:1530
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/auth.c#l861
+#: ../openconnect-strings.txt:1536
 msgid "Password:"
 msgstr "Geslo:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/auth.c#l868
-#: ../openconnect-strings.txt:1533
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/auth.c#l868
+#: ../openconnect-strings.txt:1539
 msgid "PIN:"
 msgstr "PIN: "
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/auth.c#l898
-#: ../openconnect-strings.txt:1536
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/auth.c#l898
+#: ../openconnect-strings.txt:1542
 msgid "User bypassed soft token.\n"
 msgstr "Uporabnik je obšel uporabniški prstni odtis.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/auth.c#l905
-#: ../openconnect-strings.txt:1539
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/auth.c#l905
+#: ../openconnect-strings.txt:1545
 msgid "All fields are required; try again.\n"
 msgstr "Zahtevana so vsa polja; poskusite znova.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/auth.c#l920
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/auth.c#l1007
-#: ../openconnect-strings.txt:1543
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/auth.c#l920
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/auth.c#l1007
+#: ../openconnect-strings.txt:1549
 msgid "General failure in libstoken.\n"
 msgstr "Splošna napaka v knjižnici libstoken.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/auth.c#l924
-#: ../openconnect-strings.txt:1546
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/auth.c#l924
+#: ../openconnect-strings.txt:1552
 msgid "Incorrect device ID or password; try again.\n"
 msgstr "Neveljaven ID naprave ali pa ni veljavno geslo; poskusite znova.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/auth.c#l931
-#: ../openconnect-strings.txt:1549
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/auth.c#l931
+#: ../openconnect-strings.txt:1555
 msgid "Invalid PIN format; try again.\n"
 msgstr "Napačno geslo PIN, poskusite znova.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/auth.c#l941
-#: ../openconnect-strings.txt:1552
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/auth.c#l941
+#: ../openconnect-strings.txt:1558
 msgid "Soft token init was successful.\n"
 msgstr "Začenjanje uporabniškega prstnega odtisa je bilo uspešno.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/auth.c#l964
-#: ../openconnect-strings.txt:1555
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/auth.c#l964
+#: ../openconnect-strings.txt:1561
 msgid "OK to generate INITIAL tokencode\n"
 msgstr "Zahtevana je potrditev za ustvarjanje ZAŽETNE kode žetona.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/auth.c#l968
-#: ../openconnect-strings.txt:1558
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/auth.c#l968
+#: ../openconnect-strings.txt:1564
 msgid "OK to generate NEXT tokencode\n"
 msgstr "Zahtevana je potrditev za ustvarjanje NASLEDNJE kode žetona.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/auth.c#l973
-#: ../openconnect-strings.txt:1561
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/auth.c#l973
+#: ../openconnect-strings.txt:1567
 msgid "Server is rejecting the soft token; switching to manual entry\n"
 msgstr ""
 "Strežnik zavrača uporabniški prstni odtis; preklopljen bo način za ročni "
 "vnos.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/auth.c#l1002
-#: ../openconnect-strings.txt:1564
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/auth.c#l1002
+#: ../openconnect-strings.txt:1570
 msgid "Generating tokencode\n"
 msgstr "Poteka ustvarjanje kode žetona.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/library.c#l251
-#: ../openconnect-strings.txt:1567
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/library.c#l251
+#: ../openconnect-strings.txt:1573
 #, c-format
 msgid "Failed to parse server URL '%s'\n"
 msgstr "Napaka med razčlenjevanjem naslova URL strežnika '%s'\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/d8580b840a:/library.c#l257
-#: ../openconnect-strings.txt:1570
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/ffa6125c74:/library.c#l257
+#: ../openconnect-strings.txt:1576
 msgid "Only https:// permitted for server URL\n"
 msgstr "Za strežniški naslov URL je dovoljen le protokol https://\n";
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]