[vino] Updated Czech translationcommit 16e947f8e294e3d5e62bc3d040dc1cfd59bfacd4
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Thu Feb 21 22:31:45 2013 +0100

    Updated Czech translation

 po/cs.po |  332 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 170 insertions(+), 162 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 1c27cdc..88fa63a 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -9,15 +9,15 @@
 # Petr Kovar <pknbe volny cz>, 2008, 2009.
 # Kamil Páral <ripper42 gmail com>, 2008.
 # Pavel Šefránek <pavel sefranek gmail com>, 2008, 2009, 2011.
-# Marek Černocký <marek manet cz>, 2012.
+# Marek Černocký <marek manet cz>, 2012, 2013.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: vino\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=vino&keywords=I18N+L10N&component=Preferences Dialog\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-20 21:35+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-08 10:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-01-28 19:57+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-21 22:26+0100\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -25,6 +25,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 
 #: ../capplet/vino-message-box.c:55
 #, c-format
@@ -72,9 +73,72 @@ msgid "Choose how other users can remotely view your desktop"
 msgstr ""
 "Vyberte, jakým způsobem umožníte vzdáleně zobrazit vaši pracovní plochu"
 
-#: ../common/vino-keyring.c:54 ../tools/vino-passwd.c:54
-msgid "Remote desktop sharing password"
-msgstr "Heslo pro sdílení vzdálené plochy"
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:1
+msgid "Desktop Sharing Preferences"
+msgstr "Předvolby sdílení pracovní plochy"
+
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:2
+msgid "Sharing"
+msgstr "Sdílení"
+
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:3
+msgid "Some of these preferences are locked down"
+msgstr "Některá z těchto nastavení nejsou přístupná"
+
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:4
+msgid "Allow other users to _view your desktop"
+msgstr "Umožnit jiným uživatelům _zobrazit vaši pracovní plochu"
+
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:5
+msgid "Your desktop will be shared"
+msgstr "Vaše pracovní plocha bude sdílena"
+
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:6
+msgid "_Allow other users to control your desktop"
+msgstr "Umožnit jiným uživatelům _ovládat vaši pracovní plochu"
+
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:7
+msgid "Remote users are able to control your mouse and keyboard"
+msgstr ""
+"Vzdálení uživatelé, kteří přistupují k tomuto počítači, budou moci ovládat "
+"vaši myš a klávesnici"
+
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:8
+msgid "Security"
+msgstr "Zabezpečení"
+
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:9
+msgid "_You must confirm each access to this machine"
+msgstr "_Dotazovat se na každé příchozí spojení"
+
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:10
+msgid "_Require the user to enter this password:"
+msgstr "_Vyžadovat, aby uživatel zadal toto heslo:"
+
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:11
+msgid "Automatically _configure UPnP router to open and forward ports"
+msgstr ""
+"Automaticky nastavit směrovač s UPnP, aby otevřel a přesměrovával porty"
+
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:12
+msgid "The router must have the UPnP feature enabled"
+msgstr "Směrovač musí mít zapnutou funkci UPnP"
+
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:13
+msgid "Show Notification Area Icon"
+msgstr "Zobrazovat ikonu v oznamovací oblasti"
+
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:14
+msgid "Al_ways"
+msgstr "_Vždy"
+
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:15
+msgid "_Only when someone is connected"
+msgstr "Jen když je někd_o připojen"
+
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:16
+msgid "_Never"
+msgstr "_Nikdy"
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:1
 msgid "Enable remote access to the desktop"
@@ -124,13 +188,13 @@ msgstr "Síťové rozhraní k naslouchání"
 msgid ""
 "If not set, the server will listen on all network interfaces.\n"
 "\n"
-"Set this if you want that accept connections only from some specific network "
-"interface. eg: eth0, wifi0, lo, ..."
+"Set this if you want to accept connections only from some specific network "
+"interface. For example, eth0, wifi0, lo and so on."
 msgstr ""
 "Pokud není nastaveno, server bude naslouchat na všech síťových rozhraních.\n"
 "\n"
 "Nastavte tuto volbu, chcete-li přijímat spojení pouze z určených síťových "
-"rozhraní. Př.: eth0, wifi0, lo…"
+"rozhraní. Příklad: eth0, wifi0, lo atd."
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:11
 msgid "Listen on an alternative port"
@@ -138,10 +202,10 @@ msgstr "Naslouchat na alternativním portu"
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:12
 msgid ""
-"If true, the server will listen to another port, instead of the default "
+"If true, the server will listen on another port, instead of the default "
 "(5900). The port must be specified in the 'alternative-port' key."
 msgstr ""
-"Je-li zapnuto, server bude naslouchat na jiném než výchozím (5900) portu. "
+"Je-li zapnuto, server bude naslouchat na jiném portu než výchozím (5900). "
 "Jiný port musí být uveden v klíči „alternative-port“."
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:13
@@ -151,7 +215,7 @@ msgstr "Alternativní číslo portu"
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:14
 msgid ""
 "The port which the server will listen to if the 'use-alternative-port' key "
-"is set to true. Valid values are in the range from 5000 to 50000."
+"is set to true. Valid values are in the range of 5000 to 50000."
 msgstr ""
 "Číslo portu, na kterém bude server naslouchat, pokud je klíč „use-"
 "alternative-port“ nastaven na zapnuto. Přípustné hodnoty jsou v rozmezí od "
@@ -231,7 +295,8 @@ msgid "Lock the screen when last user disconnect"
 msgstr "Uzamknout obrazovku, když se odpojí poslední uživatel"
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:28
-msgid "If true, screen will be locked after the last remote client disconnect."
+msgid ""
+"If true, the screen will be locked after the last remote client disconnects."
 msgstr ""
 "Je-li zapnuto, obrazovka bude zamknuta poté, co se odpojí poslední klient."
 
@@ -242,124 +307,67 @@ msgstr "Kdy zobrazovat ikonu v oznamovací oblasti"
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:30
 msgid ""
 "This key controls the behavior of the status icon. There are three options: "
-"\"always\" - The icon will be always there; \"client\" - You will see the "
-"icon only when there is someone connected, this is the default behavior; "
-"\"never\" - Never shows the icon."
+"\"always\" - the icon will always be present; \"client\" - the icon will "
+"only be present when someone is connected (this is the default behavior); "
+"\"never\" - the icon will not be present."
 msgstr ""
 "Tento klíč upravuje chování ikony v oznamovací oblasti. Možné jsou tři "
 "možnosti: „always“ - zobrazovat pořád; „client“ - zobrazovat pouze, když je "
-"připojen vzdálený klient - toto je výchozí chování; „never“ - nezobrazovat "
+"připojen vzdálený klient (jde o výchozí chování); „never“ - nezobrazovat "
 "nikdy."
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:31
-msgid "When true, disable the background on receive valid session"
-msgstr ""
-"Je-li „true“, nebude se vzdáleným uživatelům, kteří se připojí k tomuto "
-"počítači, zobrazovat pozadí vaší plochy"
+msgid "Whether to disable the desktop background when a user is connected"
+msgstr "Zda uživatelům, kteří se připojí, vypnout tapetu na ploše"
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:32
-msgid "Whether we should use UPNP to forward the port in routers"
-msgstr "Zda používat UPnP k přesměrování portů ve směrovačích"
+msgid ""
+"When true, disable the desktop background and replace it with a single block "
+"of color when a user successfully connects."
+msgstr ""
+"Když je zapnuto, vypne se tapeta na pozadí pracovní plochy a nahradí se "
+"jednobarevnou plochou po té, co se uživatel úspěšně připojí."
 
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:33
+msgid "Whether a UPnP router should be used to forward and open ports"
+msgstr "Zda by se měl používat směrovač UPnP k otevření a přesměrování portů"
+
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:34
 msgid ""
-"If true, we will use UPNP protocol to automatically forward the port used by "
-"vino in the router."
+"If true, request that a UPnP-capable router should forward and open the port "
+"used by Vino."
 msgstr ""
-"Je-li zapnuto, bude se používat technologie UPnP, která nasměruje port ve "
-"směrovači k aplikaci vino."
+"Je-li zapnuto, požadovat, aby měl směrovač s podporou UPnP otevřené porty "
+"používané aplikací Vino a předával jejich provoz do vnitřní sítě."
 
-#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:34
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:35
 msgid "Whether we should disable the XDamage extension of X.org"
 msgstr "Zda používat rozšíření XDamage serveru X.org"
 
-#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:35
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:36
 msgid ""
-"If true, we will not use the XDamage extension of X.org. This extension does "
-"not work properly on some video drivers when using 3D effects. Disabling it "
-"will make vino work on these environments with a slower rendering as side "
-"effect."
+"If true, do not use the XDamage extension of X.org. This extension does not "
+"work properly on some video drivers when using 3D effects. Disabling it will "
+"make Vino work in these environments, with slower rendering as a side effect."
 msgstr ""
 "Je-li zapnuto, nebude se používat rozšíření XDamage serveru X.org. Toto "
 "rozšíření nepracuje správně v kombinaci 3D efektů pracovního prostředí a "
 "některých ovladačů grafických karet. Pokud rozšíření zakážete, vyhnete se "
 "tím možným problémum, avšak za cenu pomalejšího vykreslování."
 
-#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:36
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:37
 msgid "Notify on connect"
 msgstr "Upozornit při připojení"
 
-#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:37
-msgid "If true, we will notify, when the user connects to the system."
-msgstr "Je-li zapnuto, budete upozorněni, když se uživatel připojí k systému."
-
-#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:1
-msgid "Desktop Sharing Preferences"
-msgstr "Předvolby sdílení pracovní plochy"
-
-#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:2
-msgid "Sharing"
-msgstr "Sdílení"
-
-#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:3
-msgid "Some of these preferences are locked down"
-msgstr "Některá z těchto nastavení nejsou přístupná"
-
-#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:4
-msgid "Allow other users to _view your desktop"
-msgstr "Umožnit jiným uživatelům _zobrazit vaši pracovní plochu"
-
-#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:5
-msgid "Your desktop will be shared"
-msgstr "Vaše pracovní plocha bude sdílena"
-
-#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:6
-msgid "_Allow other users to control your desktop"
-msgstr "Umožnit jiným uživatelům _ovládat vaši pracovní plochu"
-
-#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:7
-msgid "Remote users are able to control your mouse and keyboard"
-msgstr ""
-"Vzdálení uživatelé, kteří přistupují k tomuto počítači, budou moci ovládat "
-"vaši myš a klávesnici"
-
-#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:8
-msgid "Security"
-msgstr "Zabezpečení"
-
-#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:9
-msgid "_You must confirm each access to this machine"
-msgstr "_Dotazovat se na každé příchozí spojení"
-
-#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:10
-msgid "_Require the user to enter this password:"
-msgstr "_Vyžadovat, aby uživatel zadal toto heslo:"
-
-#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:11
-msgid "Automatically _configure UPnP router to open and forward ports"
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:38
+msgid "If true, show a notification when a user connects to the system."
 msgstr ""
-"Automaticky nastavit směrovač pomocí UPnP tak, aby měl otevřené porty a "
-"předával je do vnitřní sítě"
+"Je-li zapnuto, budete zobrazeno upozorněni, když se k systému připojí "
+"uživatel."
 
-#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:12
-msgid "The router must have the UPnP feature enabled"
-msgstr "Směrovač musí mít zapnutou funkci UPnP"
-
-#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:13
-msgid "Show Notification Area Icon"
-msgstr "Zobrazovat ikonu v oznamovací oblasti"
-
-#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:14
-msgid "Al_ways"
-msgstr "_Vždy"
-
-#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:15
-msgid "_Only when someone is connected"
-msgstr "Jen když je někd_o připojen"
-
-#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:16
-msgid "_Never"
-msgstr "_Nikdy"
+#: ../common/vino-keyring.c:54 ../tools/vino-passwd.c:54
+msgid "Remote desktop sharing password"
+msgstr "Heslo pro sdílení vzdálené plochy"
 
 #: ../server/smclient/eggdesktopfile.c:165
 #, c-format
@@ -438,20 +446,23 @@ msgstr ""
 "Váš server X nepodporuje rozšíření XTest - vzdálený přístup k pracovní ploše "
 "bude jen pro zobrazování\n"
 
-#: ../server/vino-main.c:298
+#. Tube mode uses Telepathy's Tubes to share a user's desktop directly
+#. * with another IM contact. http://telepathy.freedesktop.org/wiki/Tubes
+#.
+#: ../server/vino-main.c:301
 msgid "Start in tube mode, for the ‘Share my Desktop’ feature"
 msgstr "Spustit v režimu roury, pro funkci „Sdílet moji pracovní plochu“"
 
-#: ../server/vino-main.c:304
+#: ../server/vino-main.c:307
 msgid "- VNC Server for GNOME"
 msgstr "- server VNC pro prostředí GNOME"
 
-#: ../server/vino-main.c:312
+#: ../server/vino-main.c:315
 msgid ""
 "Run 'vino-server --help' to see a full list of available command line options"
 msgstr "Více informací získáte příkazem „vino-server --help“"
 
-#: ../server/vino-main.c:333
+#: ../server/vino-main.c:336
 msgid "GNOME Desktop Sharing"
 msgstr "Sdílení pracovní plochy GNOME"
 
@@ -480,15 +491,21 @@ msgstr "Vzdálená plocha %s na %s"
 msgid "Received signal %d, exiting."
 msgstr "Přijat signál %d. Ukončuje se."
 
-#: ../server/vino-prompt.c:141
+#: ../server/vino-prompt.c:144
 msgid "Screen"
 msgstr "Obrazovka"
 
-#: ../server/vino-prompt.c:142
+#: ../server/vino-prompt.c:145
 msgid "The screen on which to display the prompt"
 msgstr "Obrazovka, na které zobrazovat výzvu"
 
-#: ../server/vino-prompt.c:345
+#: ../server/vino-prompt.c:263 ../server/vino-status-icon.c:598
+#: ../server/vino-status-tube-icon.c:389
+#, c-format
+msgid "Error initializing libnotify\n"
+msgstr "Problém s inicializací libnotify\n"
+
+#: ../server/vino-prompt.c:282
 #, c-format
 msgid ""
 "A user on the computer '%s' is trying to remotely view or control your "
@@ -497,35 +514,19 @@ msgstr ""
 "Uživatel na počítači „%s“ se pokouší vzdáleně zobrazit nebo ovládat vaši "
 "pracovní plochu."
 
-#: ../server/vino-prompt.ui.h:1
-msgid "Question"
-msgstr "Otázka"
-
-#: ../server/vino-prompt.ui.h:2
+#: ../server/vino-prompt.c:285
 msgid "Another user is trying to view your desktop."
 msgstr "Jiný uživatel se pokouší zobrazit vaši pracovní plochu."
 
-#: ../server/vino-prompt.ui.h:3
-msgid ""
-"A user on another computer is trying to remotely view or control your "
-"desktop."
-msgstr ""
-"Uživatel na dalším počítači se pokouší vzdáleně zobrazit nebo ovládat vaši "
-"pracovní plochu."
+#: ../server/vino-prompt.c:291
+msgid "Refuse"
+msgstr "Odmítnout"
 
-#: ../server/vino-prompt.ui.h:4
-msgid "Do you want to allow them to do so?"
-msgstr "Chcete jim to povolit?"
+#: ../server/vino-prompt.c:297
+msgid "Accept"
+msgstr "Přijmout"
 
-#: ../server/vino-prompt.ui.h:5 ../server/vino-util.c:90
-msgid "_Refuse"
-msgstr "_Odmítnout"
-
-#: ../server/vino-prompt.ui.h:6 ../server/vino-util.c:89
-msgid "_Allow"
-msgstr "_Povolit"
-
-#: ../server/vino-server.c:162 ../server/vino-server.c:185
+#: ../server/vino-server.c:164 ../server/vino-server.c:187
 #, c-format
 msgid "Failed to open connection to bus: %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se připojit ke sběrnici: %s\n"
@@ -534,11 +535,15 @@ msgstr "Nepodařilo se připojit ke sběrnici: %s\n"
 msgid "GNOME Desktop Sharing Server"
 msgstr "Server sdílení pracovní plochy GNOME"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:103 ../server/vino-status-tube-icon.c:96
+#: ../server/vino-server.desktop.in.in.h:3
+msgid "vnc;share;remote;"
+msgstr "vnc;sdílení;vzdálený;přístup;"
+
+#: ../server/vino-status-icon.c:97 ../server/vino-status-tube-icon.c:90
 msgid "Desktop sharing is enabled"
 msgstr "Vzdálená pracovní plocha je zapnuta"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:111
+#: ../server/vino-status-icon.c:105
 #, c-format
 msgid "One person is viewing your desktop"
 msgid_plural "%d people are viewing your desktop"
@@ -546,15 +551,15 @@ msgstr[0] "Jiný uživatel vzdáleně sleduje vaši pracovní plochu"
 msgstr[1] "Jiní %d uživatelé vzdáleně sledují vaši pracovní plochu"
 msgstr[2] "Jiných %d uživatelů vzdáleně sleduje vaši pracovní plochu"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:212 ../server/vino-status-tube-icon.c:180
+#: ../server/vino-status-icon.c:208 ../server/vino-status-tube-icon.c:172
 msgid "Error displaying preferences"
 msgstr "Nepodařilo se zobrazit předvolby"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:234 ../server/vino-status-tube-icon.c:200
+#: ../server/vino-status-icon.c:230 ../server/vino-status-tube-icon.c:192
 msgid "Error displaying help"
 msgstr "Nepodařilo se zobrazit nápovědu"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:267
+#: ../server/vino-status-icon.c:263
 msgid ""
 "Licensed under the GNU General Public License Version 2\n"
 "\n"
@@ -591,94 +596,89 @@ msgstr ""
 "02110-1301, USA.\n"
 
 #. Translators comment: put your own name here to appear in the about dialog.
-#: ../server/vino-status-icon.c:282
+#: ../server/vino-status-icon.c:278
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Jakub Friedl <jfriedl suse cz>\n"
 "Pavel Šefránek <ps pjoul cz>\n"
 "Petr Kovář <pknbe volny cz>"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:288
+#: ../server/vino-status-icon.c:284
 msgid "Share your desktop with other users"
 msgstr "Sdílejte svou plochu s dalšími uživateli"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:355 ../server/vino-status-tube-icon.c:232
+#: ../server/vino-status-icon.c:351 ../server/vino-status-tube-icon.c:224
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to disconnect '%s'?"
 msgstr "Opravdu chcete odpojit „%s“?"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:358
+#: ../server/vino-status-icon.c:354
 #, c-format
 msgid "The remote user from '%s' will be disconnected. Are you sure?"
 msgstr "Vzdálený uživatel z „%s“ bude odpojen. Opravdu?"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:364
+#: ../server/vino-status-icon.c:360
 msgid "Are you sure you want to disconnect all clients?"
 msgstr "Opravdu chcete odpojit všechny klienty?"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:366
+#: ../server/vino-status-icon.c:362
 msgid "All remote users will be disconnected. Are you sure?"
 msgstr "Všichni vzdálení uživatelé budou odpojeni. Opravdu?"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:378 ../server/vino-status-tube-icon.c:246
+#: ../server/vino-status-icon.c:374 ../server/vino-status-tube-icon.c:238
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Odpojit"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:404 ../server/vino-status-tube-icon.c:271
+#: ../server/vino-status-icon.c:400 ../server/vino-status-tube-icon.c:263
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Předvolby"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:419
+#: ../server/vino-status-icon.c:415
 msgid "Disconnect all"
 msgstr "Odpojit vše"
 
 #. Translators: %s is a hostname
 #. Translators: %s is the alias of the telepathy contact
-#: ../server/vino-status-icon.c:443 ../server/vino-status-tube-icon.c:284
+#: ../server/vino-status-icon.c:439 ../server/vino-status-tube-icon.c:276
 #, c-format
 msgid "Disconnect %s"
 msgstr "Odpojit %s"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:464 ../server/vino-status-tube-icon.c:303
+#: ../server/vino-status-icon.c:460 ../server/vino-status-tube-icon.c:295
 msgid "_Help"
 msgstr "_Nápověda"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:472
+#: ../server/vino-status-icon.c:468
 msgid "_About"
 msgstr "O _aplikaci"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:605 ../server/vino-status-tube-icon.c:400
-#, c-format
-msgid "Error initializing libnotify\n"
-msgstr "Problém s inicializací libnotify\n"
-
 #. Translators: %s is a hostname
-#: ../server/vino-status-icon.c:626
+#: ../server/vino-status-icon.c:619
 msgid "Another user is viewing your desktop"
 msgstr "Jiný uživatel vzdáleně sleduje vaši pracovní plochu"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:628
+#: ../server/vino-status-icon.c:621
 #, c-format
 msgid "A user on the computer '%s' is remotely viewing your desktop."
 msgstr "Uživatel na počítači „%s“ vzdáleně sleduje vaši pracovní plochu."
 
 #. Translators: %s is a hostname
-#: ../server/vino-status-icon.c:634
+#: ../server/vino-status-icon.c:627
 msgid "Another user is controlling your desktop"
 msgstr "Jiný uživatel vzdáleně ovládá vaši pracovní plochu"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:636
+#: ../server/vino-status-icon.c:629
 #, c-format
 msgid "A user on the computer '%s' is remotely controlling your desktop."
 msgstr "Uživatel na počítači „%s“ vzdáleně ovládá vaši pracovní plochu."
 
 # jak překládat notiffication bubble?
-#: ../server/vino-status-icon.c:664 ../server/vino-status-tube-icon.c:437
+#: ../server/vino-status-icon.c:651 ../server/vino-status-tube-icon.c:423
 #, c-format
 msgid "Error while displaying notification bubble: %s\n"
 msgstr "Nastal problém při pokusu zobrazit oznámení: %s\n"
 
-#: ../server/vino-status-tube-icon.c:235
+#: ../server/vino-status-tube-icon.c:227
 #, c-format
 msgid "The remote user '%s' will be disconnected. Are you sure?"
 msgstr "Vzdálený uživatel z „%s“ bude odpojen. Jste si jisti?"
@@ -712,6 +712,14 @@ msgid "Waiting for '%s' to connect to the screen."
 msgstr ""
 "Čeká se na uživatele na počítači „%s“, dokud se nepřipojí k vaší ploše."
 
+#: ../server/vino-util.c:89
+msgid "_Allow"
+msgstr "_Povolit"
+
+#: ../server/vino-util.c:90
+msgid "_Refuse"
+msgstr "_Odmítnout"
+
 #: ../server/vino-util.c:140
 msgid "An error has occurred:"
 msgstr "Došlo k chybě:"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]