[gtk+] Updated Polish translationcommit 7938e1f1cbb60828a516e10854de40eac9e37a1f
Author: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>
Date:  Sun Feb 17 19:48:15 2013 +0100

  Updated Polish translation

 po-properties/pl.po | 908 ++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 po/pl.po      | 326 +++++++++++++------
 2 files changed, 691 insertions(+), 543 deletions(-)
---
diff --git a/po-properties/pl.po b/po-properties/pl.po
index 5d0b279..444d296 100644
--- a/po-properties/pl.po
+++ b/po-properties/pl.po
@@ -18,8 +18,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gtk+-properties\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-01-31 19:48+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-01-31 19:49+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-17 19:20+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-17 19:21+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -136,7 +136,7 @@ msgstr "RozdzielczoÅÄ czcionki"
 msgid "The resolution for fonts on the screen"
 msgstr "RozdzielczoÅÄ czcionek na ekranie"
 
-#: ../gdk/gdkwindow.c:385 ../gdk/gdkwindow.c:386
+#: ../gdk/gdkwindow.c:390 ../gdk/gdkwindow.c:391
 msgid "Cursor"
 msgstr "Kursor"
 
@@ -274,7 +274,7 @@ msgstr "Tekst wyÅwietlany w celu wizualizacji wybranej czcionki"
 
 #: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:224 ../gtk/gtkcombobox.c:1064
 #: ../gtk/gtkentry.c:890 ../gtk/gtkmenubar.c:213 ../gtk/gtkstatusbar.c:182
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:628 ../gtk/gtkviewport.c:155
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:628 ../gtk/gtkviewport.c:156
 msgid "Shadow type"
 msgstr "Typ cienia"
 
@@ -323,7 +323,7 @@ msgid ""
 "detached."
 msgstr ""
 "WartoÅÄ logiczna okreÅlajÄca, czy element potomny ramki uchwytu jest "
-"doÅÄczony czy odÅÄczony"
+"doÅÄczony czy odÅÄczony."
 
 #: ../gtk/deprecated/gtkstyle.c:474
 msgid "Style context"
@@ -665,7 +665,7 @@ msgstr "WyÅwietlana ikona GIcon"
 
 #: ../gtk/gtkaction.c:323 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:211
 #: ../gtk/gtkimage.c:293 ../gtk/gtkprinter.c:172 ../gtk/gtkstatusicon.c:247
-#: ../gtk/gtkwindow.c:773
+#: ../gtk/gtkwindow.c:769
 msgid "Icon Name"
 msgstr "Nazwa ikony"
 
@@ -732,7 +732,7 @@ msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
 msgstr "OkreÅla, czy poÅrednicy pustego menu dla tej czynnoÅci bÄdÄ ukrywani."
 
 #: ../gtk/gtkaction.c:379 ../gtk/gtkactiongroup.c:235
-#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:296 ../gtk/gtkwidget.c:1018
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:296 ../gtk/gtkwidget.c:1088
 msgid "Sensitive"
 msgstr "CzuÅy"
 
@@ -742,7 +742,7 @@ msgstr "OkreÅla, czy czynnoÅÄ jest dostÄpna."
 
 #: ../gtk/gtkaction.c:386 ../gtk/gtkactiongroup.c:242
 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:298 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:245
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1011
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1081
 msgid "Visible"
 msgstr "WidocznoÅÄ"
 
@@ -1095,7 +1095,7 @@ msgstr "Skalowanie strzaÅek"
 msgid "Amount of space used up by arrow"
 msgstr "IloÅÄ miejsca zajÄta przez strzaÅkÄ"
 
-#: ../gtk/gtkaspectframe.c:107 ../gtk/gtkwidget.c:1206
+#: ../gtk/gtkaspectframe.c:107 ../gtk/gtkwidget.c:1276
 msgid "Horizontal Alignment"
 msgstr "WyrÃwnanie poziome"
 
@@ -1103,7 +1103,7 @@ msgstr "WyrÃwnanie poziome"
 msgid "X alignment of the child"
 msgstr "Poziome wyrÃwnanie elementu potomnego"
 
-#: ../gtk/gtkaspectframe.c:114 ../gtk/gtkwidget.c:1222
+#: ../gtk/gtkaspectframe.c:114 ../gtk/gtkwidget.c:1292
 msgid "Vertical Alignment"
 msgstr "WyrÃwnanie pionowe"
 
@@ -1255,7 +1255,7 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy element potomny nie bÄdzie podlegaÅ jednorodnemu rozmiarowi"
 
 #: ../gtk/gtkbox.c:240 ../gtk/gtkcellareabox.c:315 ../gtk/gtkexpander.c:312
-#: ../gtk/gtkiconview.c:511 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:280
+#: ../gtk/gtkiconview.c:516 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:280
 msgid "Spacing"
 msgstr "OdstÄpy"
 
@@ -1269,7 +1269,7 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy wszystkie elementy potomne powinny byÄ tego samego rozmiaru"
 
 #: ../gtk/gtkbox.c:271 ../gtk/gtkcellareabox.c:335 ../gtk/gtktoolbar.c:552
-#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1657 ../gtk/gtktoolpalette.c:1075
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1657 ../gtk/gtktoolpalette.c:1077
 #: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:336
 msgid "Expand"
 msgstr "Rozszerzanie"
@@ -1349,7 +1349,7 @@ msgid ""
 "for the mnemonic accelerator key"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy podkreÅlenie jest uÅywane w tekÅcie w roli znacznika, ktÃry "
-"poprzedza znak skrÃtu."
+"poprzedza znak skrÃtu"
 
 #: ../gtk/gtkbutton.c:248 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:173
 msgid "Use stock"
@@ -1363,11 +1363,11 @@ msgstr ""
 "jej wyÅwietlenia"
 
 #: ../gtk/gtkbutton.c:256 ../gtk/gtkcombobox.c:854
-#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:425
+#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:434
 msgid "Focus on click"
 msgstr "Zaznaczenie po klikniÄciu"
 
-#: ../gtk/gtkbutton.c:257 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:426
+#: ../gtk/gtkbutton.c:257 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:435
 msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy przycisk otrzymuje zaznaczenie po klikniÄciu za pomocÄ myszy"
@@ -1892,7 +1892,7 @@ msgid "The stock ID of the stock icon to render"
 msgstr "Identyfikator rysowanej standardowej ikony"
 
 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:183 ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:157
-#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:308 ../gtk/gtkstatusicon.c:280
+#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:309 ../gtk/gtkstatusicon.c:280
 msgid "Size"
 msgstr "Rozmiar"
 
@@ -1918,7 +1918,7 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy rysowany bufor pikseli powinien mieÄ kolor zgodny ze stanem"
 
 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:245 ../gtk/gtkimage.c:310
-#: ../gtk/gtkwindow.c:719
+#: ../gtk/gtkwindow.c:715
 msgid "Icon"
 msgstr "Ikona"
 
@@ -1968,7 +1968,7 @@ msgstr "Pionowe wyrÃwnanie tekstu"
 msgid "The vertical text alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)."
 msgstr "WyrÃwnanie pionowe, od 0 (gÃra) do 1 (dÃÅ)."
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:224 ../gtk/gtklevelbar.c:991
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:224 ../gtk/gtklevelbar.c:993
 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:149 ../gtk/gtkrange.c:432
 msgid "Inverted"
 msgstr "OdwrÃcony"
@@ -2234,7 +2234,7 @@ msgstr ""
 "Preferowane miejsce przyciÄcia ciÄgu tekstowego, w przypadku, gdy obiekt "
 "rysujÄcy komÃrki nie ma miejsca na wyÅwietlenie go caÅego"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:534 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:453
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:534 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:462
 #: ../gtk/gtklabel.c:874
 msgid "Width In Characters"
 msgstr "SzerokoÅÄ w znakach"
@@ -2473,13 +2473,13 @@ msgid "The model for cell view"
 msgstr "Model dla widoku komÃrek"
 
 #: ../gtk/gtkcellview.c:252 ../gtk/gtkcombobox.c:1007
-#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:451 ../gtk/gtkiconview.c:636
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:451 ../gtk/gtkiconview.c:641
 #: ../gtk/gtktreemenu.c:332 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:424
 msgid "Cell Area"
 msgstr "Obszar komÃrki"
 
 #: ../gtk/gtkcellview.c:253 ../gtk/gtkcombobox.c:1008
-#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:452 ../gtk/gtkiconview.c:637
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:452 ../gtk/gtkiconview.c:642
 #: ../gtk/gtktreemenu.c:333 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:425
 msgid "The GtkCellArea used to layout cells"
 msgstr "GtkCellArea uÅywane do ukÅadania komÃrek"
@@ -2552,7 +2552,7 @@ msgstr "UÅywanie kanaÅu alfa"
 msgid "Whether to give the color an alpha value"
 msgstr "OkreÅla, czy naleÅy nadawaÄ kolorowi wartoÅci alfa"
 
-#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:186 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:439
+#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:186 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:448
 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:434 ../gtk/gtkprintjob.c:139
 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:426 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:328
 msgid "Title"
@@ -2773,27 +2773,27 @@ msgstr "IloÅÄ miejsca uÅywana przez strzaÅkÄ"
 msgid "Which kind of shadow to draw around the combo box"
 msgstr "Rodzaj cienia rysowanego wokÃÅ pola rozwijanego"
 
-#: ../gtk/gtkcontainer.c:461
+#: ../gtk/gtkcontainer.c:462
 msgid "Resize mode"
 msgstr "Tryb zmiany rozmiaru"
 
-#: ../gtk/gtkcontainer.c:462
+#: ../gtk/gtkcontainer.c:463
 msgid "Specify how resize events are handled"
 msgstr "OkreÅla jak obsÅugiwane sÄ zdarzenia zmiany rozmiaru"
 
-#: ../gtk/gtkcontainer.c:469
+#: ../gtk/gtkcontainer.c:470
 msgid "Border width"
 msgstr "SzerokoÅÄ krawÄdzi"
 
-#: ../gtk/gtkcontainer.c:470
+#: ../gtk/gtkcontainer.c:471
 msgid "The width of the empty border outside the containers children"
 msgstr "SzerokoÅÄ pustej krawÄdzi na zewnÄtrz kontrolek potomnych kontenera"
 
-#: ../gtk/gtkcontainer.c:478
+#: ../gtk/gtkcontainer.c:479
 msgid "Child"
 msgstr "Element potomny"
 
-#: ../gtk/gtkcontainer.c:479
+#: ../gtk/gtkcontainer.c:480
 msgid "Can be used to add a new child to the container"
 msgstr "MoÅe byÄ uÅyty, aby dodaÄ do kontenera nowego potomka"
 
@@ -3293,7 +3293,7 @@ msgstr "Minimalna dÅugoÅÄ klucza"
 msgid "Minimum length of the search key in order to look up matches"
 msgstr "Minimalna dÅugoÅÄ klucza wyszukiwania w celu znalezienia dopasowaÅ"
 
-#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:347 ../gtk/gtkiconview.c:432
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:347 ../gtk/gtkiconview.c:437
 msgid "Text column"
 msgstr "Kolumna tekstowa"
 
@@ -3435,19 +3435,19 @@ msgstr "Rozmiar strzaÅki rozwijajÄcej drzewo"
 msgid "Spacing around expander arrow"
 msgstr "PrzestrzeÅ dokoÅa strzaÅki rozwijajÄcej"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:408
+#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:417
 msgid "Dialog"
 msgstr "Okno dialogowe"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:409
+#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:418
 msgid "The file chooser dialog to use."
 msgstr "Wykorzystywane okno dialogowe wyboru plikÃw."
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:440
+#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:449
 msgid "The title of the file chooser dialog."
 msgstr "TytuÅ okna dialogowego wyboru plikÃw."
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:454
+#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:463
 msgid "The desired width of the button widget, in characters."
 msgstr "ÅÄdana szerokoÅÄ widÅetu przycisku w znakach."
 
@@ -3691,143 +3691,143 @@ msgstr "WysokoÅÄ"
 msgid "The number of rows that a child spans"
 msgstr "Liczba rzÄdÃw, jakie rozdziela element potomny"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:395 ../gtk/gtktreeselection.c:130
+#: ../gtk/gtkiconview.c:400 ../gtk/gtktreeselection.c:130
 msgid "Selection mode"
 msgstr "Tryb zaznaczania"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:396
+#: ../gtk/gtkiconview.c:401
 msgid "The selection mode"
 msgstr "Tryb zaznaczania"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:414
+#: ../gtk/gtkiconview.c:419
 msgid "Pixbuf column"
 msgstr "Kolumna bufora pikseli"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:415
+#: ../gtk/gtkiconview.c:420
 msgid "Model column used to retrieve the icon pixbuf from"
 msgstr "UÅyty model kolumny do pobierania bufora pikseli ikon"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:433
+#: ../gtk/gtkiconview.c:438
 msgid "Model column used to retrieve the text from"
 msgstr "UÅyty model kolumny do pobierania tekstu"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:452
+#: ../gtk/gtkiconview.c:457
 msgid "Markup column"
 msgstr "Kolumna znacznikÃw"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:453
+#: ../gtk/gtkiconview.c:458
 msgid "Model column used to retrieve the text if using Pango markup"
 msgstr ""
 "Model kolumny uÅyty do pobierania tekstu przy uÅyciu znacznikÃw biblioteki "
 "Pango"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:460
+#: ../gtk/gtkiconview.c:465
 msgid "Icon View Model"
 msgstr "Model widoku ikon"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:461
+#: ../gtk/gtkiconview.c:466
 msgid "The model for the icon view"
 msgstr "Model dla widoku ikon"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:477
+#: ../gtk/gtkiconview.c:482
 msgid "Number of columns"
 msgstr "Liczba kolumn"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:478
+#: ../gtk/gtkiconview.c:483
 msgid "Number of columns to display"
 msgstr "Liczba kolumn do wyÅwietlenia"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:495
+#: ../gtk/gtkiconview.c:500
 msgid "Width for each item"
 msgstr "SzerokoÅÄ kaÅdego elementu"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:496
+#: ../gtk/gtkiconview.c:501
 msgid "The width used for each item"
 msgstr "SzerokoÅÄ uÅywana dla kaÅdego elementu"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:512
+#: ../gtk/gtkiconview.c:517
 msgid "Space which is inserted between cells of an item"
 msgstr "OdstÄp, jaki jest umieszczany miÄdzy komÃrkami elementu"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:527
+#: ../gtk/gtkiconview.c:532
 msgid "Row Spacing"
 msgstr "OdstÄpy rzÄdÃw"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:528
+#: ../gtk/gtkiconview.c:533
 msgid "Space which is inserted between grid rows"
 msgstr "OdstÄp, jaki jest umieszczany miÄdzy rzÄdami siatki"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:543
+#: ../gtk/gtkiconview.c:548
 msgid "Column Spacing"
 msgstr "OdstÄpy kolumn"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:544
+#: ../gtk/gtkiconview.c:549
 msgid "Space which is inserted between grid columns"
 msgstr "OdstÄp, jaki jest umieszczany miÄdzy kolumnami siatki"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:559
+#: ../gtk/gtkiconview.c:564
 msgid "Margin"
 msgstr "Margines"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:560
+#: ../gtk/gtkiconview.c:565
 msgid "Space which is inserted at the edges of the icon view"
 msgstr "OdstÄp, jaki jest umieszczany na krawÄdziach widku ikon"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:575
+#: ../gtk/gtkiconview.c:580
 msgid "Item Orientation"
 msgstr "UÅoÅenie elementÃw"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:576
+#: ../gtk/gtkiconview.c:581
 msgid ""
 "How the text and icon of each item are positioned relative to each other"
 msgstr "Pozycjonowanie tekstu i ikony kaÅdego elementu wzglÄdem innych"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:592 ../gtk/gtktreeview.c:1022
+#: ../gtk/gtkiconview.c:597 ../gtk/gtktreeview.c:1022
 #: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:371
 msgid "Reorderable"
 msgstr "Zmienny porzÄdek"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:593 ../gtk/gtktreeview.c:1023
+#: ../gtk/gtkiconview.c:598 ../gtk/gtktreeview.c:1023
 msgid "View is reorderable"
 msgstr "OkreÅla, czy moÅliwa jest zmiana porzÄdku w widoku"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:600 ../gtk/gtktreeview.c:1173
+#: ../gtk/gtkiconview.c:605 ../gtk/gtktreeview.c:1173
 msgid "Tooltip Column"
 msgstr "Kolumna podpowiedzi"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:601
+#: ../gtk/gtkiconview.c:606
 msgid "The column in the model containing the tooltip texts for the items"
 msgstr "Kolumna modelu zawierajÄca napisy podpowiedzi dla elementÃw"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:618
+#: ../gtk/gtkiconview.c:623
 msgid "Item Padding"
 msgstr "DopeÅnienie elementu"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:619
+#: ../gtk/gtkiconview.c:624
 msgid "Padding around icon view items"
 msgstr "DopeÅnienie dookoÅa elementÃw widoku ikon"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:652 ../gtk/gtktreeview.c:1191
+#: ../gtk/gtkiconview.c:657 ../gtk/gtktreeview.c:1191
 msgid "Activate on Single Click"
 msgstr "Aktywowanie po pojedynczym klikniÄciu"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:653 ../gtk/gtktreeview.c:1192
+#: ../gtk/gtkiconview.c:658 ../gtk/gtktreeview.c:1192
 msgid "Activate row on a single click"
 msgstr "Aktywowanie rzÄdu po pojedynczym klikniÄciu"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:666
+#: ../gtk/gtkiconview.c:671
 msgid "Selection Box Color"
 msgstr "Kolor prostokÄta zaznaczania"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:667
+#: ../gtk/gtkiconview.c:672
 msgid "Color of the selection box"
 msgstr "Kolor prostokÄta zaznaczania"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:673
+#: ../gtk/gtkiconview.c:678
 msgid "Selection Box Alpha"
 msgstr "WartoÅÄ alfa prostokÄta zaznaczania"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:674
+#: ../gtk/gtkiconview.c:679
 msgid "Opacity of the selection box"
 msgstr "NieprzezroczystoÅÄ prostokÄta zaznaczania"
 
@@ -3839,7 +3839,7 @@ msgstr "Bufor pikseli"
 msgid "A GdkPixbuf to display"
 msgstr "Obiekt GdkPixbuf do wyÅwietlenia"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:226 ../gtk/gtkrecentmanager.c:293
+#: ../gtk/gtkimage.c:226 ../gtk/gtkrecentmanager.c:294
 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:231
 msgid "Filename"
 msgstr "Nazwa pliku"
@@ -3861,7 +3861,7 @@ msgid "Icon set to display"
 msgstr "ZbiÃr ikon do wyÅwietlenia"
 
 #: ../gtk/gtkimage.c:251 ../gtk/gtkscalebutton.c:228 ../gtk/gtktoolbar.c:527
-#: ../gtk/gtktoolpalette.c:1013
+#: ../gtk/gtktoolpalette.c:1015
 msgid "Icon size"
 msgstr "Rozmiar ikony"
 
@@ -3949,12 +3949,12 @@ msgid "Width of border around the action area"
 msgstr "SzerokoÅÄ krawÄdzi wokÃÅ obszaru czynnoÅci"
 
 #: ../gtk/gtkinvisible.c:101 ../gtk/gtkmountoperation.c:179
-#: ../gtk/gtkstatusicon.c:290 ../gtk/gtkstylecontext.c:441
-#: ../gtk/gtkwindow.c:781
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:290 ../gtk/gtkstylecontext.c:444
+#: ../gtk/gtkwindow.c:777
 msgid "Screen"
 msgstr "Ekran"
 
-#: ../gtk/gtkinvisible.c:102 ../gtk/gtkwindow.c:782
+#: ../gtk/gtkinvisible.c:102 ../gtk/gtkwindow.c:778
 msgid "The screen where this window will be displayed"
 msgstr "Ekran, na ktÃrym to okno bÄdzie wyÅwietlane"
 
@@ -4071,55 +4071,55 @@ msgstr "SzerokoÅÄ ukÅadu"
 msgid "The height of the layout"
 msgstr "WysokoÅÄ ukÅadu"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:927
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:929
 msgid "Currently filled value level"
 msgstr "Obecnie wypeÅniony poziom wartoÅci"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:928
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:930
 msgid "Currently filled value level of the level bar"
 msgstr "Obecnie wypeÅniony poziom wartoÅci paska"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:941
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:943
 msgid "Minimum value level for the bar"
 msgstr "Minimalny poziom wartoÅci paska"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:942
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:944
 msgid "Minimum value level that can be displayed by the bar"
 msgstr "Minimalny poziom, jaki moÅe byÄ wyÅwietlany przez pasek"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:955
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:957
 msgid "Maximum value level for the bar"
 msgstr "Maksymalny poziom wartoÅci paska"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:956
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:958
 msgid "Maximum value level that can be displayed by the bar"
 msgstr "Maksymalny poziom, jaki moÅe byÄ wyÅwietlany przez pasek"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:975
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:977
 msgid "The mode of the value indicator"
 msgstr "Tryb wskaÅnika wartoÅci"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:976
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:978
 msgid "The mode of the value indicator displayed by the bar"
 msgstr "Tryb wskaÅnika wartoÅci wyÅwietlanego przez pasek"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:992
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:994
 msgid "Invert the direction in which the level bar grows"
 msgstr "Odwraca kierunek przyrostu paska poziomu"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:1006
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:1008
 msgid "Minimum height for filling blocks"
 msgstr "Minimalna wysokoÅÄ wypeÅniajÄcych blokÃw"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:1007
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:1009
 msgid "Minimum height for blocks that fill the bar"
 msgstr "Minimalna wysokoÅÄ blokÃw wypeÅniajÄcych pasek"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:1020
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:1022
 msgid "Minimum width for filling blocks"
 msgstr "Minimalna szerokoÅÄ wypeÅniajÄcych blokÃw"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:1021
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:1023
 msgid "Minimum width for blocks that fill the bar"
 msgstr "Minimalna szerokoÅÄ blokÃw wypeÅniajÄcych pasek"
 
@@ -4536,7 +4536,7 @@ msgid ""
 "The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels"
 msgstr "IloÅÄ miejsca w pikselach dodawana powyÅej i poniÅej widÅetu"
 
-#: ../gtk/gtkmountoperation.c:163 ../gtk/gtkstylecontext.c:464
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:163 ../gtk/gtkstylecontext.c:474
 msgid "Parent"
 msgstr "Kontrolka nadrzÄdna"
 
@@ -5040,7 +5040,7 @@ msgstr "Liczba stron"
 
 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1151
 msgid "The number of pages in the document."
-msgstr "Liczba stron w dokumencie"
+msgstr "Liczba stron w dokumencie."
 
 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1172 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:374
 msgid "Current Page"
@@ -5215,7 +5215,7 @@ msgstr "WyÅwietlanie tekstu"
 
 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:196
 msgid "Whether the progress is shown as text."
-msgstr "OkreÅla, czy postÄp powinien byÄ wyÅwietlany w formie tekstu"
+msgstr "OkreÅla, czy postÄp powinien byÄ wyÅwietlany w formie tekstu."
 
 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:218
 msgid ""
@@ -5247,7 +5247,7 @@ msgstr "Minimalna szerokoÅÄ poziomego paska"
 
 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:246
 msgid "The minimum horizontal width of the progress bar"
-msgstr "Minimalna pozioma szerokoÅÄ paska postÄpu."
+msgstr "Minimalna pozioma szerokoÅÄ paska postÄpu"
 
 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:258
 msgid "Minimum horizontal bar height"
@@ -5263,7 +5263,7 @@ msgstr "Minimalna szerokoÅÄ pionowego paska"
 
 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:272
 msgid "The minimum vertical width of the progress bar"
-msgstr "Minimalna pionowa szerokoÅÄ paska postÄpu."
+msgstr "Minimalna pionowa szerokoÅÄ paska postÄpu"
 
 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:284
 msgid "Minimum vertical bar height"
@@ -5282,7 +5282,7 @@ msgid ""
 "The value returned by gtk_radio_action_get_current_value() when this action "
 "is the current action of its group."
 msgstr ""
-"WartoÅÄ zwracana przez funkcjÄ gtp_radio_action_get_current_value(), gdy ta "
+"WartoÅÄ zwracana przez funkcjÄ gtk_radio_action_get_current_value(), gdy ta "
 "czynnoÅÄ jest obecnÄ czynnoÅciÄ w swojej grupie."
 
 #: ../gtk/gtkradioaction.c:133 ../gtk/gtkradiobutton.c:163
@@ -5534,11 +5534,11 @@ msgstr "PorzÄdek sortowania wyÅwietlanych elementÃw"
 msgid "The current filter for selecting which resources are displayed"
 msgstr "BieÅÄcy filtr sÅuÅÄcy do zaznaczania ktÃre zasoby majÄ byÄ wyÅwietlane"
 
-#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:294
+#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:295
 msgid "The full path to the file to be used to store and read the list"
 msgstr "PeÅna ÅcieÅka do pliku uÅywanego do przechowywania i odczytu listy"
 
-#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:309
+#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:310
 msgid "The size of the recently used resources list"
 msgstr "Rozmiar listy ostatnio uÅywanych zasobÃw"
 
@@ -5678,43 +5678,43 @@ msgstr ""
 "WyÅwietla dodatkowy przycisk ze strzaÅkÄ naprzÃd po przeciwnej stronie paska "
 "przewijania"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:367
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:368
 msgid "Horizontal Adjustment"
 msgstr "Dopasowanie poziome"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:368
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:369
 msgid "The GtkAdjustment for the horizontal position"
 msgstr "Obiekt GtkAdjustment okreÅlajÄcy poÅoÅenie poziome"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:374
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:375
 msgid "Vertical Adjustment"
 msgstr "Dopasowanie pionowe"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:375
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:376
 msgid "The GtkAdjustment for the vertical position"
 msgstr "Obiekt GtkAdjustment, okreÅlajÄcy wartoÅÄ poÅoÅenia pionowego"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:381
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:382
 msgid "Horizontal Scrollbar Policy"
 msgstr "ReguÅa poziomego paska przewijania"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:382
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:383
 msgid "When the horizontal scrollbar is displayed"
 msgstr "OkreÅla, kiedy powinien byÄ wyÅwietlany poziomy pasek przewijania"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:389
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:390
 msgid "Vertical Scrollbar Policy"
 msgstr "ReguÅa pionowego paska przewijania"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:390
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:391
 msgid "When the vertical scrollbar is displayed"
 msgstr "OkreÅla, kiedy powinien byÄ wyÅwietlany pionowy pasek przewijania"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:398
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:399
 msgid "Window Placement"
 msgstr "Rozmieszczenie okien"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:399
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:400
 msgid ""
 "Where the contents are located with respect to the scrollbars. This property "
 "only takes effect if \"window-placement-set\" is TRUE."
@@ -5722,11 +5722,11 @@ msgstr ""
 "OkreÅla poÅoÅenie zawartoÅci wzglÄdem paskÃw przewijania. Ta wÅaÅciwoÅÄ "
 "odnosi skutek tylko wtedy, gdy jest ustawione \"window-placement-set\"."
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:416
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:417
 msgid "Window Placement Set"
 msgstr "Ustawienie poÅoÅenia okna"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:417
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:418
 msgid ""
 "Whether \"window-placement\" should be used to determine the location of the "
 "contents with respect to the scrollbars."
@@ -5734,54 +5734,54 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy \"window-placement\" powinno byÄ uÅyte do okreÅlenia poÅoÅenia "
 "zawartoÅci z uwzglÄdnieniem paskÃw przewijania."
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:423
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:424
 msgid "Shadow Type"
 msgstr "Typ cienia"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:424
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:425
 msgid "Style of bevel around the contents"
 msgstr "Styl wypukÅoÅci wokÃÅ zawartoÅci"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:438
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:439
 msgid "Scrollbars within bevel"
 msgstr "Paski przewijania wewnÄtrz wypukÅoÅci"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:439
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:440
 msgid "Place scrollbars within the scrolled window's bevel"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy umieszczaÄ paski przewijania wewnÄtrz wypukÅoÅci przewijanego "
 "okna"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:445
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:446
 msgid "Scrollbar spacing"
 msgstr "OdstÄpy paska przewijania"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:446
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:447
 msgid "Number of pixels between the scrollbars and the scrolled window"
 msgstr "Liczba pikseli miÄdzy paskami przewijania a przewijanym oknem"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:462
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:463
 msgid "Minimum Content Width"
 msgstr "Minimalna szerokoÅÄ zawartoÅci"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:463
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:464
 msgid "The minimum width that the scrolled window will allocate to its content"
 msgstr "Minimalna szerokoÅÄ, jakÄ przewijane okno przydzieli swojej zawartoÅci"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:477
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:478
 msgid "Minimum Content Height"
 msgstr "Minimalna wysokoÅÄ zawartoÅci"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:478
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:479
 msgid ""
 "The minimum height that the scrolled window will allocate to its content"
 msgstr "Minimalna wysokoÅÄ, jakÄ przewijane okno przydzieli swojej zawartoÅci"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:493
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:494
 msgid "Kinetic Scrolling"
 msgstr "Przewijanie kinetyczne"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:494
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:495
 msgid "Kinetic scrolling mode."
 msgstr "Tryb przewijania kinetycznego."
 
@@ -5794,11 +5794,11 @@ msgid "Whether the separator is drawn, or just blank"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy separator wyÅwietlany jako linia, czy po prostu puste miejsce"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:354
+#: ../gtk/gtksettings.c:355
 msgid "Double Click Time"
 msgstr "Czas dwukrotnego klikniÄcia"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:355
+#: ../gtk/gtksettings.c:356
 msgid ""
 "Maximum time allowed between two clicks for them to be considered a double "
 "click (in milliseconds)"
@@ -5806,11 +5806,11 @@ msgstr ""
 "Maksymalny dopuszczalny czas miÄdzy dwoma klikniÄciami, traktowanymi jako "
 "dwukrotne klikniÄcie (liczony w milisekundach)"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:362
+#: ../gtk/gtksettings.c:363
 msgid "Double Click Distance"
 msgstr "OdlegÅoÅÄ dwukrotnego klikniÄcia"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:363
+#: ../gtk/gtksettings.c:364
 msgid ""
 "Maximum distance allowed between two clicks for them to be considered a "
 "double click (in pixels)"
@@ -5818,35 +5818,35 @@ msgstr ""
 "Maksymalna dopuszczalna odlegÅoÅÄ miÄdzy dwoma klikniÄciami, traktowanymi "
 "jako dwukrotne klikniÄcie (w pikselach)"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:379
+#: ../gtk/gtksettings.c:380
 msgid "Cursor Blink"
 msgstr "Migotanie kursora"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:380
+#: ../gtk/gtksettings.c:381
 msgid "Whether the cursor should blink"
 msgstr "OkreÅla, czy kursor powinien migotaÄ"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:387
+#: ../gtk/gtksettings.c:388
 msgid "Cursor Blink Time"
 msgstr "Czas migania kursora"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:388
+#: ../gtk/gtksettings.c:389
 msgid "Length of the cursor blink cycle, in milliseconds"
 msgstr "DÅugoÅÄ cyklu migania kursora, liczona w milisekundach"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:407
+#: ../gtk/gtksettings.c:408
 msgid "Cursor Blink Timeout"
 msgstr "Czas migania kursora"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:408
+#: ../gtk/gtksettings.c:409
 msgid "Time after which the cursor stops blinking, in seconds"
 msgstr "Czas po ktÃrym kursor przestaje migaÄ (w sekundach)"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:415
+#: ../gtk/gtksettings.c:416
 msgid "Split Cursor"
 msgstr "PodziaÅ kursora"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:416
+#: ../gtk/gtksettings.c:417
 msgid ""
 "Whether two cursors should be displayed for mixed left-to-right and right-to-"
 "left text"
@@ -5854,154 +5854,154 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy przy tekstach zawierajÄcych teksty pisane od lewej i od prawej "
 "powinny byÄ wyÅwietlane dwa kursory"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:423
+#: ../gtk/gtksettings.c:424
 msgid "Theme Name"
 msgstr "Nazwa motywu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:424
+#: ../gtk/gtksettings.c:425
 msgid "Name of theme to load"
 msgstr "Nazwa motywu do wczytania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:436
+#: ../gtk/gtksettings.c:437
 msgid "Icon Theme Name"
 msgstr "Nazwa motywu ikon"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:437
+#: ../gtk/gtksettings.c:438
 msgid "Name of icon theme to use"
 msgstr "Nazwa uÅywanego motywu ikon"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:445
+#: ../gtk/gtksettings.c:446
 msgid "Fallback Icon Theme Name"
 msgstr "Nazwa zapasowego motywu ikon"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:446
+#: ../gtk/gtksettings.c:447
 msgid "Name of a icon theme to fall back to"
 msgstr "Nazwa zapasowego motywu ikon"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:454
+#: ../gtk/gtksettings.c:455
 msgid "Key Theme Name"
 msgstr "Nazwa motywu klawiszy"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:455
+#: ../gtk/gtksettings.c:456
 msgid "Name of key theme to load"
 msgstr "Nazwa motywu klawiszy do wczytania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:463
+#: ../gtk/gtksettings.c:464
 msgid "Menu bar accelerator"
 msgstr "Klawisz skrÃtu paska menu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:464
+#: ../gtk/gtksettings.c:465
 msgid "Keybinding to activate the menu bar"
 msgstr "Kombinacja klawiszy uaktywniajÄca pasek menu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:472
+#: ../gtk/gtksettings.c:473
 msgid "Drag threshold"
 msgstr "PrÃg przeciÄgania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:473
+#: ../gtk/gtksettings.c:474
 msgid "Number of pixels the cursor can move before dragging"
 msgstr ""
 "Liczba pikseli, o jakÄ moÅe poruszyÄ siÄ kursor przed rozpoczÄciem "
 "przeciÄgania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:481
+#: ../gtk/gtksettings.c:482
 msgid "Font Name"
 msgstr "Nazwa czcionki"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:482
+#: ../gtk/gtksettings.c:483
 msgid "Name of default font to use"
 msgstr "Nazwa domyÅlnej uÅywanej czcionki"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:504
+#: ../gtk/gtksettings.c:505
 msgid "Icon Sizes"
 msgstr "Rozmiary ikon"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:505
+#: ../gtk/gtksettings.c:506
 msgid "List of icon sizes (gtk-menu=16,16:gtk-button=20,20..."
 msgstr "Lista rozmiarÃw ikon (gtk-menu=16,16;gtk-button=20,20..."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:513
+#: ../gtk/gtksettings.c:514
 msgid "GTK Modules"
 msgstr "ModuÅy GTK"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:514
+#: ../gtk/gtksettings.c:515
 msgid "List of currently active GTK modules"
 msgstr "Lista obecnie uÅywanych moduÅÃw GTK"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:522
+#: ../gtk/gtksettings.c:523
 msgid "Xft Antialias"
 msgstr "WygÅadzanie Xft"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:523
+#: ../gtk/gtksettings.c:524
 msgid "Whether to antialias Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
 msgstr "OkreÅla, czy wygÅadzaÄ czcionki Xft; 0=nie, 1=tak, -1=domyÅlne"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:532
+#: ../gtk/gtksettings.c:533
 msgid "Xft Hinting"
 msgstr "Hinting Xft"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:533
+#: ../gtk/gtksettings.c:534
 msgid "Whether to hint Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
 msgstr "OkreÅla, czy uÅyÄ hintingu czcionek Xft; 0=nie, 1=tak, -1=domyÅlne"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:542
+#: ../gtk/gtksettings.c:543
 msgid "Xft Hint Style"
 msgstr "Styl hintingu Xft"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:543
+#: ../gtk/gtksettings.c:544
 msgid ""
 "What degree of hinting to use; hintnone, hintslight, hintmedium, or hintfull"
 msgstr ""
 "OkreÅla stopieÅ uÅytego hintingu; hintnone (brak), hintslight (lekki), "
 "hintmedium (Åredni), lub hintfull (peÅny)"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:552
+#: ../gtk/gtksettings.c:553
 msgid "Xft RGBA"
 msgstr "RGBA Xft"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:553
+#: ../gtk/gtksettings.c:554
 msgid "Type of subpixel antialiasing; none, rgb, bgr, vrgb, vbgr"
 msgstr "Typ wygÅadzania pikseli; none (brak), rgb, bgr, vrgb, vbgr"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:562
+#: ../gtk/gtksettings.c:563
 msgid "Xft DPI"
 msgstr "DPI Xft"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:563
+#: ../gtk/gtksettings.c:564
 msgid "Resolution for Xft, in 1024 * dots/inch. -1 to use default value"
 msgstr "RozdzielczoÅÄ Xft, w 1024 * punkty/cal. -1 - uÅycie domyÅlnej wartoÅci"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:572
+#: ../gtk/gtksettings.c:573
 msgid "Cursor theme name"
 msgstr "Nazwa motywu kursora"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:573
+#: ../gtk/gtksettings.c:574
 msgid "Name of the cursor theme to use, or NULL to use the default theme"
 msgstr "Nazwa uÅywanego motywu kursora, albo NULL, aby uÅyÄ motywu domyÅlnego"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:581
+#: ../gtk/gtksettings.c:582
 msgid "Cursor theme size"
 msgstr "Rozmiar motywu kursora"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:582
+#: ../gtk/gtksettings.c:583
 msgid "Size to use for cursors, or 0 to use the default size"
 msgstr "Rozmiar uÅywany przez kursory, albo 0 dla rozmiaru domyÅlnego"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:591
+#: ../gtk/gtksettings.c:592
 msgid "Alternative button order"
 msgstr "Alternatywne uÅoÅenie przyciskÃw"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:592
+#: ../gtk/gtksettings.c:593
 msgid "Whether buttons in dialogs should use the alternative button order"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy przyciski w oknach dialogowych powinny uÅywaÄ alternatywnego "
 "uÅoÅenia przyciskÃw"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:609
+#: ../gtk/gtksettings.c:610
 msgid "Alternative sort indicator direction"
 msgstr "Alternatywny kierunek wskaÅnika sortowania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:610
+#: ../gtk/gtksettings.c:611
 msgid ""
 "Whether the direction of the sort indicators in list and tree views is "
 "inverted compared to the default (where down means ascending)"
@@ -6009,11 +6009,11 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy kierunek wskaÅnikÃw sortowania list i drzew jest odwrotny do "
 "domyÅlnego (gdzie strzaÅka w dÃÅ oznacza rosnÄco)"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:618
+#: ../gtk/gtksettings.c:619
 msgid "Show the 'Input Methods' menu"
 msgstr "WyÅwietlanie menu \"Metoda wprowadzania\""
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:619
+#: ../gtk/gtksettings.c:620
 msgid ""
 "Whether the context menus of entries and text views should offer to change "
 "the input method"
@@ -6021,11 +6021,11 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy menu podrÄczne pÃl tekstowych ma zawieraÄ opcjÄ zmiany metody "
 "wprowadzania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:627
+#: ../gtk/gtksettings.c:628
 msgid "Show the 'Insert Unicode Control Character' menu"
 msgstr "WyÅwietlanie menu \"Wstaw znak kontrolny Unikodu\""
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:628
+#: ../gtk/gtksettings.c:629
 msgid ""
 "Whether the context menus of entries and text views should offer to insert "
 "control characters"
@@ -6033,247 +6033,247 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy menu podrÄczne pÃl tekstowych ma zawieraÄ opcjÄ wstawiania "
 "znakÃw kontrolnych"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:636
+#: ../gtk/gtksettings.c:637
 msgid "Start timeout"
 msgstr "Limit czasu startu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:637
+#: ../gtk/gtksettings.c:638
 msgid "Starting value for timeouts, when button is pressed"
 msgstr "WartoÅÄ poczÄtkowa limitÃw czasu, gdy przycisk jest wciÅniÄty"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:646
+#: ../gtk/gtksettings.c:647
 msgid "Repeat timeout"
 msgstr "Limit czasu powtarzania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:647
+#: ../gtk/gtksettings.c:648
 msgid "Repeat value for timeouts, when button is pressed"
 msgstr "WartoÅÄ powtarzania limitÃw czasu, gdy przycisk jest wciÅniÄty"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:656
+#: ../gtk/gtksettings.c:657
 msgid "Expand timeout"
 msgstr "Czas rozwijania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:657
+#: ../gtk/gtksettings.c:658
 msgid "Expand value for timeouts, when a widget is expanding a new region"
 msgstr "WartoÅÄ rozwijania dla limitÃw czasu, gdy widÅet jest rozwiniÄty"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:695
+#: ../gtk/gtksettings.c:696
 msgid "Color scheme"
 msgstr "Schemat kolorÃw"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:696
+#: ../gtk/gtksettings.c:697
 msgid "A palette of named colors for use in themes"
 msgstr "Paleta nazwanych kolorÃw do uÅycia w motywach"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:705
+#: ../gtk/gtksettings.c:706
 msgid "Enable Animations"
 msgstr "Animacje"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:706
+#: ../gtk/gtksettings.c:707
 msgid "Whether to enable toolkit-wide animations."
 msgstr "OkreÅla, czy wÅÄczaÄ animacje dla caÅej biblioteki."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:727
+#: ../gtk/gtksettings.c:728
 msgid "Enable Touchscreen Mode"
 msgstr "WÅÄczenie trybu ekranu dotykowego"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:728
+#: ../gtk/gtksettings.c:729
 msgid "When TRUE, there are no motion notify events delivered on this screen"
 msgstr ""
 "Gdy wÅÄczone, to na ekranie nie bÄdÄ wyÅwietlane zdarzenia powiadomieÅ o "
 "ruchu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:745
+#: ../gtk/gtksettings.c:746
 msgid "Tooltip timeout"
 msgstr "Limit czasu podpowiedzi"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:746
+#: ../gtk/gtksettings.c:747
 msgid "Timeout before tooltip is shown"
 msgstr "Czas wyÅwietlenia podpowiedzi"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:771
+#: ../gtk/gtksettings.c:772
 msgid "Tooltip browse timeout"
 msgstr "Czas wyÅwietlenia podpowiedzi podczas przeglÄdania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:772
+#: ../gtk/gtksettings.c:773
 msgid "Timeout before tooltip is shown when browse mode is enabled"
 msgstr "Czas do wyÅwietlenia podpowiedzi w trybie przeglÄdania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:793
+#: ../gtk/gtksettings.c:794
 msgid "Tooltip browse mode timeout"
 msgstr "Czas wyÅwietlenia podpowiedzi w trybie przeglÄdania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:794
+#: ../gtk/gtksettings.c:795
 msgid "Timeout after which browse mode is disabled"
 msgstr "Czas po ktÃrym wyÅÄczany jest tryb przeglÄdania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:813
+#: ../gtk/gtksettings.c:814
 msgid "Keynav Cursor Only"
 msgstr "Tylko kursor nawigacji"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:814
+#: ../gtk/gtksettings.c:815
 msgid "When TRUE, there are only cursor keys available to navigate widgets"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy dostÄpne sÄ tylko klawisze kursora do nawigacji miÄdzy widÅetami"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:831
+#: ../gtk/gtksettings.c:832
 msgid "Keynav Wrap Around"
 msgstr "Zawijanie nawigacji kursorem"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:832
+#: ../gtk/gtksettings.c:833
 msgid "Whether to wrap around when keyboard-navigating widgets"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy zawijaÄ kursor podczas nawigacji klawiaturÄ miÄdzy widÅetami"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:852
+#: ../gtk/gtksettings.c:853
 msgid "Error Bell"
 msgstr "Dzwonek bÅÄdu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:853
+#: ../gtk/gtksettings.c:854
 msgid "When TRUE, keyboard navigation and other errors will cause a beep"
 msgstr ""
 "Gdy wÅÄczone, to bÅÄdy nawigacji klawiaturowej i inne bÅÄdy wywoÅujÄ dÅwiÄk "
 "systemowy"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:872
+#: ../gtk/gtksettings.c:873
 msgid "Color Hash"
 msgstr "SkrÃt kolorÃw"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:873
+#: ../gtk/gtksettings.c:874
 msgid "A hash table representation of the color scheme."
 msgstr "Reprezentacja motywu kolorÃw w postaci tablicy skrÃtÃw."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:881
+#: ../gtk/gtksettings.c:882
 msgid "Default file chooser backend"
 msgstr "DomyÅlny mechanizm wybierania plikÃw"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:882
+#: ../gtk/gtksettings.c:883
 msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default"
 msgstr "Nazwa domyÅlnie uÅywanego mechanizmu GtkFileChooser"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:899
+#: ../gtk/gtksettings.c:900
 msgid "Default print backend"
 msgstr "DomyÅlny mechanizm drukarek"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:900
+#: ../gtk/gtksettings.c:901
 msgid "List of the GtkPrintBackend backends to use by default"
 msgstr "Lista mechanizmÃw GtkPrintBackend do domyÅlnego uÅycia"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:923
+#: ../gtk/gtksettings.c:924
 msgid "Default command to run when displaying a print preview"
 msgstr "DomyÅlne polecenie uruchamiane przy wyÅwietlaniu podglÄdu wydruku"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:924
+#: ../gtk/gtksettings.c:925
 msgid "Command to run when displaying a print preview"
 msgstr "Polecenie uruchamiane podczas wyÅwietlania podglÄdu wydruku"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:940
+#: ../gtk/gtksettings.c:941
 msgid "Enable Mnemonics"
 msgstr "WÅÄczenie skrÃtÃw"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:941
+#: ../gtk/gtksettings.c:942
 msgid "Whether labels should have mnemonics"
 msgstr "OkreÅla, czy etykiety majÄ mieÄ skrÃty"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:957
+#: ../gtk/gtksettings.c:958
 msgid "Enable Accelerators"
 msgstr "WÅÄczenie klawiszy skrÃtu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:958
+#: ../gtk/gtksettings.c:959
 msgid "Whether menu items should have accelerators"
 msgstr "OkreÅla, czy elementy menu majÄ mieÄ skrÃty"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:975
+#: ../gtk/gtksettings.c:976
 msgid "Recent Files Limit"
 msgstr "Liczba ostatnio uÅywanych plikÃw"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:976
+#: ../gtk/gtksettings.c:977
 msgid "Number of recently used files"
 msgstr "Liczba ostatnio uÅytych plikÃw"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:996
+#: ../gtk/gtksettings.c:997
 msgid "Default IM module"
 msgstr "DomyÅlny moduÅ metody wprowadzania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:997
+#: ../gtk/gtksettings.c:998
 msgid "Which IM module should be used by default"
 msgstr ""
 "OkreÅla, ktÃry moduÅ metody wprowadzania powinien byÄ uÅywany domyÅlnie"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1015
+#: ../gtk/gtksettings.c:1016
 msgid "Recent Files Max Age"
 msgstr "Maksymalny wiek ostatnich plikÃw"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1016
+#: ../gtk/gtksettings.c:1017
 msgid "Maximum age of recently used files, in days"
 msgstr "Maksymalny wiek ostatnio uÅywanych plikÃw w dniach"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1025
+#: ../gtk/gtksettings.c:1026
 msgid "Fontconfig configuration timestamp"
 msgstr "Znacznik czasu konfiguracji fontconfig"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1026
+#: ../gtk/gtksettings.c:1027
 msgid "Timestamp of current fontconfig configuration"
 msgstr "Znacznik czasu obecnej konfiguracji fontconfig"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1048
+#: ../gtk/gtksettings.c:1049
 msgid "Sound Theme Name"
 msgstr "Nazwa motywu dÅwiÄkowego"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1049
+#: ../gtk/gtksettings.c:1050
 msgid "XDG sound theme name"
 msgstr "Nazwa motywu dÅwiÄkowego XDG"
 
 #. Translators: this means sounds that are played as feedback to user input
-#: ../gtk/gtksettings.c:1071
+#: ../gtk/gtksettings.c:1072
 msgid "Audible Input Feedback"
 msgstr "SÅyszalne wejÅciowe sprzÄÅenie zwrotne"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1072
+#: ../gtk/gtksettings.c:1073
 msgid "Whether to play event sounds as feedback to user input"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy odtwarzaÄ dÅwiÄki zdarzeÅ jako odpowiedÅ na zdarzenia wejÅciowe"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1093
+#: ../gtk/gtksettings.c:1094
 msgid "Enable Event Sounds"
 msgstr "WÅÄczenie dÅwiÄkÃw zdarzeÅ"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1094
+#: ../gtk/gtksettings.c:1095
 msgid "Whether to play any event sounds at all"
 msgstr "OkreÅla, czy odtwarzaÄ jakiekolwiek dÅwiÄki zdarzeÅ"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1109
+#: ../gtk/gtksettings.c:1110
 msgid "Enable Tooltips"
 msgstr "WyÅwietlanie podpowiedzi"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1110
+#: ../gtk/gtksettings.c:1111
 msgid "Whether tooltips should be shown on widgets"
 msgstr "OkreÅla, czy powiadomienia powinny byÄ wyÅwietlane na widÅetach"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1123
+#: ../gtk/gtksettings.c:1124
 msgid "Toolbar style"
 msgstr "Styl paska narzÄdziowego"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1124
+#: ../gtk/gtksettings.c:1125
 msgid ""
 "Whether default toolbars have text only, text and icons, icons only, etc."
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy domyÅlnie paski narzÄdziowe zawierajÄ tylko tekst, tekst i "
 "ikony, tylko ikony itp."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1138
+#: ../gtk/gtksettings.c:1139
 msgid "Toolbar Icon Size"
 msgstr "Rozmiar ikon paska narzÄdziowego"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1139
+#: ../gtk/gtksettings.c:1140
 msgid "The size of icons in default toolbars."
 msgstr "Rozmiar ikon na domyÅlnych paskach narzÄdziowych."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1156
+#: ../gtk/gtksettings.c:1157
 msgid "Auto Mnemonics"
 msgstr "Automatyczne skrÃty"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1157
+#: ../gtk/gtksettings.c:1158
 msgid ""
 "Whether mnemonics should be automatically shown and hidden when the user "
 "presses the mnemonic activator."
@@ -6281,20 +6281,20 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy skrÃty powinny byÄ automatycznie wyÅwietlane i ukrywane, kiedy "
 "uÅytkownik naciska aktywator skrÃtÃw."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1173
+#: ../gtk/gtksettings.c:1174
 msgid "Primary button warps slider"
 msgstr "Przycisk podstawowy przewija suwak"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1174
+#: ../gtk/gtksettings.c:1175
 msgid ""
 "Whether a primary click on the trough should warp the slider into position"
 msgstr "OkreÅla, czy klikniÄcie podstawowe na pasku powinno przewinÄÄ suwak"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1190
+#: ../gtk/gtksettings.c:1191
 msgid "Visible Focus"
 msgstr "WidocznoÅÄ aktywnoÅci"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1191
+#: ../gtk/gtksettings.c:1192
 msgid ""
 "Whether 'focus rectangles' should be hidden until the user starts to use the "
 "keyboard."
@@ -6302,61 +6302,61 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy \"prostokÄty aktywnoÅci\" powinny byÄ ukryte, zanim uÅytkownik "
 "zacznie uÅywaÄ klawiatury."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1217
+#: ../gtk/gtksettings.c:1218
 msgid "Application prefers a dark theme"
 msgstr "Program preferuje ciemny motyw"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1218
+#: ../gtk/gtksettings.c:1219
 msgid "Whether the application prefers to have a dark theme."
 msgstr "OkreÅla, czy program preferuje ciemny motyw."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1233
+#: ../gtk/gtksettings.c:1234
 msgid "Show button images"
 msgstr "WyÅwietlanie obrazÃw przyciskÃw"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1234
+#: ../gtk/gtksettings.c:1235
 msgid "Whether images should be shown on buttons"
 msgstr "OkreÅla, czy na przyciskach powinny byÄ wyÅwietlane obrazy"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1242 ../gtk/gtksettings.c:1336
+#: ../gtk/gtksettings.c:1243 ../gtk/gtksettings.c:1337
 msgid "Select on focus"
 msgstr "Zaznaczanie zawartoÅci podczas zaznaczenia"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1243
+#: ../gtk/gtksettings.c:1244
 msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused"
 msgstr "OkreÅla, czy zaznaczyÄ zawartoÅÄ wejÅcia, kiedy zostanie zaznaczone"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1260
+#: ../gtk/gtksettings.c:1261
 msgid "Password Hint Timeout"
 msgstr "Limit czasu podpowiedzi hasÅa"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1261
+#: ../gtk/gtksettings.c:1262
 msgid "How long to show the last input character in hidden entries"
 msgstr ""
 "OkreÅla, jak dÅugo ma byÄ wyÅwietlany ostatni wprowadzony znak w polach z "
 "ukrytym tekstem"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1270
+#: ../gtk/gtksettings.c:1271
 msgid "Show menu images"
 msgstr "WyÅwietlanie obrazÃw menu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1271
+#: ../gtk/gtksettings.c:1272
 msgid "Whether images should be shown in menus"
 msgstr "OkreÅla, czy w menu powinny byÄ wyÅwietlane obrazy"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1279
+#: ../gtk/gtksettings.c:1280
 msgid "Delay before drop down menus appear"
 msgstr "OpÃÅnienie pojawienia siÄ menu rozwijanego"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1280
+#: ../gtk/gtksettings.c:1281
 msgid "Delay before the submenus of a menu bar appear"
 msgstr "OpÃÅnienie pojawienia siÄ podmenu paska menu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1297
+#: ../gtk/gtksettings.c:1298
 msgid "Scrolled Window Placement"
 msgstr "PoÅoÅenie przewijanego okna"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1298
+#: ../gtk/gtksettings.c:1299
 msgid ""
 "Where the contents of scrolled windows are located with respect to the "
 "scrollbars, if not overridden by the scrolled window's own placement."
@@ -6365,33 +6365,33 @@ msgstr ""
 "paskÃw przewijania, o ile nie nadpisana przez wÅasne poÅoÅenie przewijanego "
 "okna."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1307
+#: ../gtk/gtksettings.c:1308
 msgid "Can change accelerators"
 msgstr "MoÅliwa zmiana skrÃtÃw"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1308
+#: ../gtk/gtksettings.c:1309
 msgid ""
 "Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu item"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy moÅliwa jest zmiana skrÃtÃw poprzez przyciÅniÄcie klawisza przy "
 "zaznaczonym elemencie menu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1316
+#: ../gtk/gtksettings.c:1317
 msgid "Delay before submenus appear"
 msgstr "OpÃÅnienie pojawienia siÄ podmenu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1317
+#: ../gtk/gtksettings.c:1318
 msgid ""
 "Minimum time the pointer must stay over a menu item before the submenu appear"
 msgstr ""
 "Minimalny okres czasu, przez jaki kursor musi znajdowaÄ siÄ nad elementem, "
 "zanim zostanie wyÅwietlone menu podrzÄdne"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1326
+#: ../gtk/gtksettings.c:1327
 msgid "Delay before hiding a submenu"
 msgstr "OpÃÅnienie ukrycia podmenu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1327
+#: ../gtk/gtksettings.c:1328
 msgid ""
 "The time before hiding a submenu when the pointer is moving towards the "
 "submenu"
@@ -6399,41 +6399,41 @@ msgstr ""
 "Limit czasu do ukrycia menu podrzÄdnego, gdy kursor przemieszcza siÄ w "
 "kierunku podmenu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1337
+#: ../gtk/gtksettings.c:1338
 msgid "Whether to select the contents of a selectable label when it is focused"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy zawartoÅÄ etykiety powinna byÄ zaznaczana przy otrzymaniu "
 "zaznaczenia"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1345
+#: ../gtk/gtksettings.c:1346
 msgid "Custom palette"
 msgstr "Paleta uÅytkownika"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1346
+#: ../gtk/gtksettings.c:1347
 msgid "Palette to use in the color selector"
 msgstr "Paleta uÅywana przy wyborze koloru"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1354
+#: ../gtk/gtksettings.c:1355
 msgid "IM Preedit style"
 msgstr "Styl edycji wstÄpnej metody wprowadzania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1355
+#: ../gtk/gtksettings.c:1356
 msgid "How to draw the input method preedit string"
 msgstr "SposÃb rysowania napisu edycji wstÄpnej metody wprowadzania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1364
+#: ../gtk/gtksettings.c:1365
 msgid "IM Status style"
 msgstr "Styl stanu metody wprowadzania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1365
+#: ../gtk/gtksettings.c:1366
 msgid "How to draw the input method statusbar"
 msgstr "SposÃb rysowania paska stanu metody wprowadzania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1374
+#: ../gtk/gtksettings.c:1375
 msgid "Desktop shell shows app menu"
 msgstr "PowÅoka Årodowiska wyÅwietla menu programu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1375
+#: ../gtk/gtksettings.c:1376
 msgid ""
 "Set to TRUE if the desktop environment is displaying the app menu, FALSE if "
 "the app should display it itself."
@@ -6441,11 +6441,11 @@ msgstr ""
 "NaleÅy wÅÄczyÄ, jeÅli Årodowisko pulpitu wyÅwietla menu programu, a "
 "wyÅÄczyÄ, jeÅli program powinien je sam wyÅwietlaÄ."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1384
+#: ../gtk/gtksettings.c:1385
 msgid "Desktop shell shows the menubar"
 msgstr "PowÅoka pulpitu wyÅwietla pasek menu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1385
+#: ../gtk/gtksettings.c:1386
 msgid ""
 "Set to TRUE if the desktop environment is displaying the menubar, FALSE if "
 "the app should display it itself."
@@ -6453,11 +6453,11 @@ msgstr ""
 "NaleÅy wÅÄczyÄ, jeÅli Årodowisko pulpitu wyÅwietla pasek menu, a wyÅÄczyÄ, "
 "jeÅli program powinien go sam wyÅwietlaÄ."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1402
+#: ../gtk/gtksettings.c:1403
 msgid "Enable primary paste"
 msgstr "WÅÄczenie pierwszego wklejania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1403
+#: ../gtk/gtksettings.c:1404
 msgid ""
 "Whether a middle click on a mouse should paste the 'PRIMARY' clipboard "
 "content at the cursor location."
@@ -6465,6 +6465,14 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy klikniÄcie Årodkowym przyciskiem myszy powinno wkleiÄ zawartoÅÄ "
 "schowka \"PRIMARY\" w miejscu poÅoÅenia kursora."
 
+#: ../gtk/gtksettings.c:1420
+msgid "Recent Files Enabled"
+msgstr "WÅÄczenie ostatnio uÅywanych plikÃw"
+
+#: ../gtk/gtksettings.c:1421
+msgid "Whether GTK+ remembers recent files"
+msgstr "OkreÅla, czy biblioteka GTK+ pamiÄta ostatnio uÅywane pliki"
+
 #: ../gtk/gtksizegroup.c:324 ../gtk/gtktreeselection.c:129
 msgid "Mode"
 msgstr "Tryb"
@@ -6569,7 +6577,7 @@ msgstr "OkreÅla, czy ikona stanu jest zagnieÅdÅona"
 msgid "The orientation of the tray"
 msgstr "Orientacja obszaru powiadamiania"
 
-#: ../gtk/gtkstatusicon.c:358 ../gtk/gtkwidget.c:1119
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:358 ../gtk/gtkwidget.c:1189
 msgid "Has tooltip"
 msgstr "PodpowiedÅ"
 
@@ -6577,15 +6585,15 @@ msgstr "PodpowiedÅ"
 msgid "Whether this tray icon has a tooltip"
 msgstr "OkreÅla, czy ta ikona zasobnika zawiera podpowiedÅ"
 
-#: ../gtk/gtkstatusicon.c:384 ../gtk/gtkwidget.c:1140
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:384 ../gtk/gtkwidget.c:1210
 msgid "Tooltip Text"
 msgstr "Tekst podpowiedzi"
 
-#: ../gtk/gtkstatusicon.c:385 ../gtk/gtkwidget.c:1141 ../gtk/gtkwidget.c:1162
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:385 ../gtk/gtkwidget.c:1211 ../gtk/gtkwidget.c:1232
 msgid "The contents of the tooltip for this widget"
 msgstr "Tekst podpowiedzi dla tego widÅetu"
 
-#: ../gtk/gtkstatusicon.c:408 ../gtk/gtkwidget.c:1161
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:408 ../gtk/gtkwidget.c:1231
 msgid "Tooltip markup"
 msgstr "Znacznik podpowiedzi"
 
@@ -6597,19 +6605,27 @@ msgstr "ZawartoÅÄ podpowiedzi dla tej ikony zasobnika"
 msgid "The title of this tray icon"
 msgstr "TytuÅ tej ikony zasobnika"
 
-#: ../gtk/gtkstylecontext.c:442
+#: ../gtk/gtkstylecontext.c:445
 msgid "The associated GdkScreen"
 msgstr "PowiÄzany obiekt GdkScreen"
 
-#: ../gtk/gtkstylecontext.c:448
+#: ../gtk/gtkstylecontext.c:451
+msgid "FrameClock"
+msgstr "FrameClock"
+
+#: ../gtk/gtkstylecontext.c:452
+msgid "The associated GdkFrameClock"
+msgstr "PowiÄzany obiekt GdkFrameClock"
+
+#: ../gtk/gtkstylecontext.c:458
 msgid "Direction"
 msgstr "Kierunek"
 
-#: ../gtk/gtkstylecontext.c:449 ../gtk/gtktexttag.c:287
+#: ../gtk/gtkstylecontext.c:459 ../gtk/gtktexttag.c:287
 msgid "Text direction"
 msgstr "Kierunek tekstu"
 
-#: ../gtk/gtkstylecontext.c:465
+#: ../gtk/gtkstylecontext.c:475
 msgid "The parent style context"
 msgstr "Kontekst stylu nadrzÄdnego"
 
@@ -6687,16 +6703,16 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Lista celÃw wklejania ze schowka i ÅrÃdeÅ DND obsÅugiwanych przez ten bufor"
 
-#: ../gtk/gtktexthandle.c:470 ../gtk/gtktexthandle.c:471
-#: ../gtk/gtkwidget.c:985
+#: ../gtk/gtktexthandle.c:475 ../gtk/gtktexthandle.c:476
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1055
 msgid "Parent widget"
 msgstr "WidÅet nadrzÄdny"
 
-#: ../gtk/gtktexthandle.c:478 ../gtk/gtkwidget.c:1176
+#: ../gtk/gtktexthandle.c:483 ../gtk/gtkwidget.c:1246
 msgid "Window"
 msgstr "Okno"
 
-#: ../gtk/gtktexthandle.c:479
+#: ../gtk/gtktexthandle.c:484
 msgid "Window the coordinates are based upon"
 msgstr "Okno, na ktÃrym oparte sÄ wspÃÅrzÄdne"
 
@@ -6782,7 +6798,7 @@ msgstr ""
 "czcionki. WÅasnoÅÄ pozwala na automatyczne dostosowanie siÄ do zmian motywÃw "
 "itp., wiÄc zalecane jest ustalanie rozmiaru wÅaÅnie przy jej uÅyciu. Pango "
 "definiuje standardowo kilka wartoÅci skalujÄcych, takich jak "
-"PANGO_SCALE_X_LARGE."
+"PANGO_SCALE_X_LARGE"
 
 #: ../gtk/gtktexttag.c:405 ../gtk/gtktextview.c:722
 msgid "Left, right, or center justification"
@@ -7096,7 +7112,7 @@ msgstr "Rysowanie wskaÅnika"
 msgid "If the toggle part of the button is displayed"
 msgstr "OkreÅla, czy rysowana powinna byÄ przeÅÄczalna czÄÅÄ przycisku"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:498 ../gtk/gtktoolpalette.c:1043
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:498 ../gtk/gtktoolpalette.c:1045
 msgid "Toolbar Style"
 msgstr "Styl paska narzÄdziowego"
 
@@ -7118,11 +7134,11 @@ msgstr ""
 msgid "Size of icons in this toolbar"
 msgstr "Rozmiar ikon na tym pasku narzÄdziowym"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:543 ../gtk/gtktoolpalette.c:1029
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:543 ../gtk/gtktoolpalette.c:1031
 msgid "Icon size set"
 msgstr "Ustawienie rozmiaru czcionki"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:544 ../gtk/gtktoolpalette.c:1030
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:544 ../gtk/gtktoolpalette.c:1032
 msgid "Whether the icon-size property has been set"
 msgstr "OkreÅla, czy rozmiar ikon zostaÅ okreÅlony"
 
@@ -7302,24 +7318,24 @@ msgstr "OkreÅla, czy element powinien rozpoczynaÄ nowy rzÄd"
 msgid "Position of the item within this group"
 msgstr "PoÅoÅenie elementu w tej grupie"
 
-#: ../gtk/gtktoolpalette.c:1014
+#: ../gtk/gtktoolpalette.c:1016
 msgid "Size of icons in this tool palette"
 msgstr "Rozmiar ikon na tej palecie narzÄdziowej"
 
-#: ../gtk/gtktoolpalette.c:1044
+#: ../gtk/gtktoolpalette.c:1046
 msgid "Style of items in the tool palette"
 msgstr "Styl elementÃw na palecie narzÄdziowej"
 
-#: ../gtk/gtktoolpalette.c:1060
+#: ../gtk/gtktoolpalette.c:1062
 msgid "Exclusive"
 msgstr "WyÅÄcznoÅÄ"
 
-#: ../gtk/gtktoolpalette.c:1061
+#: ../gtk/gtktoolpalette.c:1063
 msgid "Whether the item group should be the only expanded at a given time"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy grupa elementÃw powinna byÄ jedynÄ rozwiniÄtÄ w danym czasie"
 
-#: ../gtk/gtktoolpalette.c:1076
+#: ../gtk/gtktoolpalette.c:1078
 msgid ""
 "Whether the item group should receive extra space when the palette grows"
 msgstr ""
@@ -7364,7 +7380,7 @@ msgstr "Rozmiar ikon"
 
 #: ../gtk/gtktrayicon-x11.c:178
 msgid "The pixel size that icons should be forced to, or zero"
-msgstr "Rozmiar w pikselach, do ktÃrego zmuszaÄ ikony lub zero."
+msgstr "Rozmiar w pikselach, do ktÃrego zmuszaÄ ikony lub zero"
 
 #: ../gtk/gtktreemenu.c:290
 msgid "TreeMenu model"
@@ -7627,7 +7643,7 @@ msgstr "WzÃr linii przerywanej uÅywanej przy rysowaniu gaÅÄzi drzewa"
 msgid "Whether to display the column"
 msgstr "OkreÅla, czy kolumna powinna byÄ wyÅwietlana"
 
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:253 ../gtk/gtkwindow.c:651
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:253 ../gtk/gtkwindow.c:647
 msgid "Resizable"
 msgstr "Zmienny rozmiar"
 
@@ -7737,7 +7753,7 @@ msgstr "Definicja scalonego interfejsu uÅytkownika"
 msgid "An XML string describing the merged UI"
 msgstr "Napis XML opisujÄcy scalony interfejs uÅytkownika"
 
-#: ../gtk/gtkviewport.c:156
+#: ../gtk/gtkviewport.c:157
 msgid "Determines how the shadowed box around the viewport is drawn"
 msgstr ""
 "OkreÅla sposÃb rysowania cieniowanego prostokÄta wokÃÅ obszaru wyÅwietlania"
@@ -7750,23 +7766,23 @@ msgstr "UÅycie ikon symbolicznych"
 msgid "Whether to use symbolic icons"
 msgstr "OkreÅla, czy uÅywaÄ ikon symbolicznych"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:978
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1048
 msgid "Widget name"
 msgstr "Nazwa widÅetu"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:979
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1049
 msgid "The name of the widget"
 msgstr "Nazwa widÅetu"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:986
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1056
 msgid "The parent widget of this widget. Must be a Container widget"
 msgstr "WidÅet nadrzÄdny tego widÅetu. Musi byÄ kontenerem"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:993
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1063
 msgid "Width request"
 msgstr "ÅÄdanie ustalenia szerokoÅci"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:994
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1064
 msgid ""
 "Override for width request of the widget, or -1 if natural request should be "
 "used"
@@ -7774,11 +7790,11 @@ msgstr ""
 "Zmienia ÅÄdanie ustalenia szerokoÅci widÅetu, wartoÅÄ -1 oznacza uÅycie "
 "naturalnego ÅÄdania"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1002
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1072
 msgid "Height request"
 msgstr "ÅÄdanie ustalenia wysokoÅci"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1003
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1073
 msgid ""
 "Override for height request of the widget, or -1 if natural request should "
 "be used"
@@ -7786,260 +7802,268 @@ msgstr ""
 "Zmienia ÅÄdanie ustalenia wysokoÅci widÅetu, wartoÅÄ -1 oznacza uÅycie "
 "naturalnego ÅÄdania"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1012
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1082
 msgid "Whether the widget is visible"
 msgstr "OkreÅla, czy widÅet jest widoczny"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1019
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1089
 msgid "Whether the widget responds to input"
 msgstr "OkreÅla, czy widÅet odpowiada na zdarzenia wejÅciowe"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1025
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1095
 msgid "Application paintable"
 msgstr "Rysowanie przez program"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1026
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1096
 msgid "Whether the application will paint directly on the widget"
 msgstr "OkreÅla, czy program bÄdzie rysowaÄ bezpoÅrednio na widÅecie"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1032
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1102
 msgid "Can focus"
 msgstr "Przyjmuje zaznaczenie"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1033
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1103
 msgid "Whether the widget can accept the input focus"
 msgstr "OkreÅla, czy widÅet przyjmuje zaznaczenie wejÅciowe"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1039
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1109
 msgid "Has focus"
 msgstr "Zaznaczenie"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1040
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1110
 msgid "Whether the widget has the input focus"
 msgstr "OkreÅla, czy na widÅecie jest zaznaczenie wejÅciowe"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1046
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1116
 msgid "Is focus"
 msgstr "Zaznaczanie"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1047
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1117
 msgid "Whether the widget is the focus widget within the toplevel"
 msgstr "OkreÅla, czy widÅet jest domyÅlnym widÅetem w nadrzÄdnym oknie"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1053
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1123
 msgid "Can default"
 msgstr "MoÅe byÄ domyÅlny"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1054
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1124
 msgid "Whether the widget can be the default widget"
 msgstr "OkreÅla, czy widÅet moÅe byÄ widÅetem domyÅlnym"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1060
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1130
 msgid "Has default"
 msgstr "Jest domyÅlny"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1061
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1131
 msgid "Whether the widget is the default widget"
 msgstr "OkreÅla, czy widÅet jest widÅetem domyÅlnym"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1067
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1137
 msgid "Receives default"
 msgstr "Przyjmuje domyÅlne"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1068
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1138
 msgid "If TRUE, the widget will receive the default action when it is focused"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy widÅet przyjmuje domyÅlnÄ czynnoÅÄ, jeÅli na nim jest "
 "zaznaczenie"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1074
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1144
 msgid "Composite child"
 msgstr "Element potomny zÅoÅonego"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1075
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1145
 msgid "Whether the widget is part of a composite widget"
 msgstr "OkreÅla, czy widÅet jest czÄÅciÄ widÅetu zÅoÅonego"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1081
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1151
 msgid "Style"
 msgstr "Styl"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1082
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1152
 msgid ""
 "The style of the widget, which contains information about how it will look "
 "(colors etc)"
 msgstr "Styl widÅetu zawierajÄcy informacje o jego wyglÄdzie (kolory itp.)"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1088
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1158
 msgid "Events"
 msgstr "Zdarzenia"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1089
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1159
 msgid "The event mask that decides what kind of GdkEvents this widget gets"
 msgstr ""
 "Maska zdarzeÅ okreÅlajÄca, jakie rodzaje zdarzeÅ GdkEvents otrzymuje ten "
 "widÅet"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1096
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1166
 msgid "No show all"
 msgstr "Bez obsÅugi sygnaÅu wyÅwietlania wszystkich"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1097
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1167
 msgid "Whether gtk_widget_show_all() should not affect this widget"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy funkcja gtk_widget_show_all() powinna mieÄ wpÅyw na ten widÅet"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1120
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1190
 msgid "Whether this widget has a tooltip"
 msgstr "OkreÅla, czy dany widÅet posiada podpowiedÅ"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1177
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1247
 msgid "The widget's window if it is realized"
 msgstr "Okno widÅetu, jeÅli jest ono realizowane"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1191
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1261
 msgid "Double Buffered"
 msgstr "PodwÃjnie zbuforowane"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1192
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1262
 msgid "Whether the widget is double buffered"
 msgstr "OkreÅla, czy widÅet jest podwÃjnie zbuforowany"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1207
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1277
 msgid "How to position in extra horizontal space"
 msgstr "Jak ukÅadaÄ w dodatkowym miejscu w poziomie"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1223
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1293
 msgid "How to position in extra vertical space"
 msgstr "Jak ukÅadaÄ w dodatkowym miejscu w pionie"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1242
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1312
 msgid "Margin on Left"
 msgstr "Margines po lewej"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1243
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1313
 msgid "Pixels of extra space on the left side"
 msgstr "Liczba pikseli dodatkowego miejsca po lewej stronie"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1263
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1333
 msgid "Margin on Right"
 msgstr "Margines po prawej"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1264
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1334
 msgid "Pixels of extra space on the right side"
 msgstr "Liczba pikseli dodatkowego miejsca po prawej stronie"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1284
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1354
 msgid "Margin on Top"
 msgstr "Margines na gÃrze"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1285
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1355
 msgid "Pixels of extra space on the top side"
 msgstr "Liczba pikseli dodatkowego miejsca na gÃrze"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1305
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1375
 msgid "Margin on Bottom"
 msgstr "Margines na dole"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1306
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1376
 msgid "Pixels of extra space on the bottom side"
 msgstr "Liczba pikseli dodatkowego miejsca na dole"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1323
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1393
 msgid "All Margins"
 msgstr "Wszystkie marginesy"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1324
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1394
 msgid "Pixels of extra space on all four sides"
 msgstr "Liczba pikseli dodatkowego miejsca po wszystkich czterech stronach"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1357
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1427
 msgid "Horizontal Expand"
 msgstr "Rozwijanie poziome"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1358
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1428
 msgid "Whether widget wants more horizontal space"
 msgstr "OkreÅla, czy widÅet potrzebuje wiÄcej miejsca w poziomie"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1372
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1442
 msgid "Horizontal Expand Set"
 msgstr "Ustawienie rozwijania poziomego"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1373
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1443
 msgid "Whether to use the hexpand property"
 msgstr "OkreÅla, czy uÅywaÄ wÅaÅciwoÅci hexpand"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1387
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1457
 msgid "Vertical Expand"
 msgstr "Rozwijanie pionowe"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1388
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1458
 msgid "Whether widget wants more vertical space"
 msgstr "OkreÅla, czy widÅet potrzebuje wiÄcej miejsca w pionie"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1402
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1472
 msgid "Vertical Expand Set"
 msgstr "Ustawienie rozwijania pionowego"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1403
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1473
 msgid "Whether to use the vexpand property"
 msgstr "OkreÅla, czy uÅywaÄ wÅaÅciwoÅci vexpand"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1417
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1487
 msgid "Expand Both"
 msgstr "Rozwijanie w obie strony"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1418
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1488
 msgid "Whether widget wants to expand in both directions"
 msgstr "OkreÅla, czy na widÅet potrzebuje rozwijaÄ siÄ w obie strony"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3139
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1505
+msgid "Opacity for Widget"
+msgstr "NieprzezroczystoÅÄ widÅetu"
+
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1506
+msgid "The opacity of the widget, from 0 to 1"
+msgstr "NieprzezroczystoÅÄ widÅetu od 0 do 1"
+
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3228
 msgid "Interior Focus"
 msgstr "WewnÄtrzne zaznaczenie"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3140
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3229
 msgid "Whether to draw the focus indicator inside widgets"
 msgstr "OkreÅla, czy naleÅy rysowaÄ wskaÅnik zaznaczenia wewnÄtrz widÅetÃw"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3146
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3235
 msgid "Focus linewidth"
 msgstr "SzerokoÅÄ linii zaznaczenia"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3147
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3236
 msgid "Width, in pixels, of the focus indicator line"
 msgstr "SzerokoÅÄ linii wskazujÄcej zaznaczenie, liczona w pikselach"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3153
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3242
 msgid "Focus line dash pattern"
 msgstr "WzÃr linii zaznaczenia"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3154
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3243
 msgid "Dash pattern used to draw the focus indicator"
 msgstr "WzÃr linii przerywanej uÅywanej przy rysowaniu zaznaczenia"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3159
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3248
 msgid "Focus padding"
 msgstr "DopeÅnienie zaznaczenia"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3160
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3249
 msgid "Width, in pixels, between focus indicator and the widget 'box'"
 msgstr ""
 "SzerokoÅÄ odstÄpu miÄdzy wskaÅnikiem zaznaczenia a prostokÄtem okalajÄcym "
 "skupienie, liczona w pikselach"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3165
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3254
 msgid "Cursor color"
 msgstr "Kolor kursora"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3166
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3255
 msgid "Color with which to draw insertion cursor"
 msgstr "Kolor, przy uÅyciu ktÃrego powinien byÄ rysowany kursor wstawiania"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3171
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3260
 msgid "Secondary cursor color"
 msgstr "Drugi kolor kursora"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3172
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3261
 msgid ""
 "Color with which to draw the secondary insertion cursor when editing mixed "
 "right-to-left and left-to-right text"
@@ -8047,44 +8071,44 @@ msgstr ""
 "Kolor pomocniczego kursora wstawiania, uÅywanego przy redagowaniu tekstu z "
 "przemieszanymi fragmentami pisanymi od-lewej-do-prawej i od-prawej-do-lewej"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3177
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3266
 msgid "Cursor line aspect ratio"
 msgstr "Proporcje linii kursora"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3178
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3267
 msgid "Aspect ratio with which to draw insertion cursor"
 msgstr "WspÃÅczynnik proporcji kursora wstawiania"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3184
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3273
 msgid "Window dragging"
 msgstr "Przenoszenie okna"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3185
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3274
 msgid "Whether windows can be dragged by clicking on empty areas"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy okna moÅna przenosiÄ przez klikniÄcie na pustych obszarach"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3198
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3287
 msgid "Unvisited Link Color"
 msgstr "Kolor nieodwiedzonego odnoÅnika"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3199
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3288
 msgid "Color of unvisited links"
 msgstr "Kolor nieodwiedzonych odnoÅnikÃw"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3212
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3301
 msgid "Visited Link Color"
 msgstr "Kolor odwiedzonego odnoÅnika"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3213
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3302
 msgid "Color of visited links"
 msgstr "Kolor odwiedzonych odnoÅnikÃw"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3227
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3316
 msgid "Wide Separators"
 msgstr "Szerokie separatory"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3228
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3317
 msgid ""
 "Whether separators have configurable width and should be drawn using a box "
 "instead of a line"
@@ -8092,88 +8116,88 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy separatory majÄ konfigurowalnÄ szerokoÅÄ i czy majÄ byÄ "
 "rysowane za pomocÄ prostokÄta, a nie linii"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3242
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3331
 msgid "Separator Width"
 msgstr "SzerokoÅÄ separatora"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3243
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3332
 msgid "The width of separators if wide-separators is TRUE"
 msgstr "SzerokoÅÄ separatorÃw jeÅli szerokie separatory sÄ wÅÄczone"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3257
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3346
 msgid "Separator Height"
 msgstr "WysokoÅÄ separatora"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3258
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3347
 msgid "The height of separators if \"wide-separators\" is TRUE"
 msgstr "WysokoÅÄ separatorÃw jeÅli szerokie separatory sÄ wÅÄczone"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3272
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3361
 msgid "Horizontal Scroll Arrow Length"
 msgstr "DÅugoÅÄ strzaÅki poziomego paska przewijania"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3273
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3362
 msgid "The length of horizontal scroll arrows"
 msgstr "DÅugoÅÄ strzaÅek poziomych paskÃw przewijania"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3287
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3376
 msgid "Vertical Scroll Arrow Length"
 msgstr "DÅugoÅÄ strzaÅki pionowego paska przewijania"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3288
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3377
 msgid "The length of vertical scroll arrows"
 msgstr "DÅugoÅÄ strzaÅek pionowych paskÃw przewijania"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3294 ../gtk/gtkwidget.c:3295
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3383 ../gtk/gtkwidget.c:3384
 msgid "Width of text selection handles"
 msgstr "SzerokoÅÄ uchwytÃw zaznaczania tekstu"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3300 ../gtk/gtkwidget.c:3301
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3389 ../gtk/gtkwidget.c:3390
 msgid "Height of text selection handles"
 msgstr "WysokoÅÄ uchwytÃw zaznaczania tekstu"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:609
+#: ../gtk/gtkwindow.c:605
 msgid "Window Type"
 msgstr "Typ okna"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:610
+#: ../gtk/gtkwindow.c:606
 msgid "The type of the window"
 msgstr "Typ okna"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:618
+#: ../gtk/gtkwindow.c:614
 msgid "Window Title"
 msgstr "TytuÅ okna"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:619
+#: ../gtk/gtkwindow.c:615
 msgid "The title of the window"
 msgstr "TytuÅ okna"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:626
+#: ../gtk/gtkwindow.c:622
 msgid "Window Role"
 msgstr "Rola okna"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:627
+#: ../gtk/gtkwindow.c:623
 msgid "Unique identifier for the window to be used when restoring a session"
 msgstr "Unikalny identyfikator dla okna uÅywany podczas przywracania sesji"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:643
+#: ../gtk/gtkwindow.c:639
 msgid "Startup ID"
 msgstr "Identyfikator uruchamiania"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:644
+#: ../gtk/gtkwindow.c:640
 msgid "Unique startup identifier for the window used by startup-notification"
 msgstr ""
 "Unikalny identyfikator dla okna uÅywany podczas powiadamiania o starcie"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:652
+#: ../gtk/gtkwindow.c:648
 msgid "If TRUE, users can resize the window"
 msgstr "OkreÅla, czy uÅytkownik moÅe zmieniaÄ rozmiar okna"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:659
+#: ../gtk/gtkwindow.c:655
 msgid "Modal"
 msgstr "Modalne"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:660
+#: ../gtk/gtkwindow.c:656
 msgid ""
 "If TRUE, the window is modal (other windows are not usable while this one is "
 "up)"
@@ -8181,97 +8205,97 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy okno jest modalne (kiedy jest widoczne, inne okna nie mogÄ byÄ "
 "uÅywane)"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:667
+#: ../gtk/gtkwindow.c:663
 msgid "Window Position"
 msgstr "Pozycja okna"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:668
+#: ../gtk/gtkwindow.c:664
 msgid "The initial position of the window"
 msgstr "PoczÄtkowa pozycja okna"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:676
+#: ../gtk/gtkwindow.c:672
 msgid "Default Width"
 msgstr "DomyÅlna szerokoÅÄ"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:677
+#: ../gtk/gtkwindow.c:673
 msgid "The default width of the window, used when initially showing the window"
 msgstr ""
 "DomyÅlna szerokoÅÄ okna wykorzystywana przy jego pierwszym wyÅwietleniu"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:686
+#: ../gtk/gtkwindow.c:682
 msgid "Default Height"
 msgstr "DomyÅlna wysokoÅÄ"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:687
+#: ../gtk/gtkwindow.c:683
 msgid ""
 "The default height of the window, used when initially showing the window"
 msgstr "DomyÅlna wysokoÅÄ okna wykorzystywana przy jego pierwszym wyÅwietleniu"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:696
+#: ../gtk/gtkwindow.c:692
 msgid "Destroy with Parent"
 msgstr "Niszczenie z rodzicem"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:697
+#: ../gtk/gtkwindow.c:693
 msgid "If this window should be destroyed when the parent is destroyed"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy to okno powinno byÄ zamkniÄte w momencie zamkniÄcia okna "
 "nadrzÄdnego"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:711
+#: ../gtk/gtkwindow.c:707
 msgid "Hide the titlebar during maximization"
 msgstr "Ukrywanie paska tytuÅowego podczas maksymalizacji"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:712
+#: ../gtk/gtkwindow.c:708
 msgid "If this window's titlebar should be hidden when the window is maximized"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy pasek tytuÅowy tego okna powinien byÄ ukrywany, jeÅli okno jest "
 "zmaksymalizowane"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:720
+#: ../gtk/gtkwindow.c:716
 msgid "Icon for this window"
 msgstr "Ikona dla z tego okna"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:738
+#: ../gtk/gtkwindow.c:734
 msgid "Mnemonics Visible"
 msgstr "WidocznoÅÄ skrÃtÃw"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:739
+#: ../gtk/gtkwindow.c:735
 msgid "Whether mnemonics are currently visible in this window"
 msgstr "OkreÅla, czy skrÃty sÄ obecnie widoczne w tym oknie"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:757
+#: ../gtk/gtkwindow.c:753
 msgid "Focus Visible"
 msgstr "WidocznoÅÄ aktywnoÅci"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:758
+#: ../gtk/gtkwindow.c:754
 msgid "Whether focus rectangles are currently visible in this window"
 msgstr "OkreÅla, czy prostokÄty aktywnoÅci sÄ obecnie widoczne w tym oknie"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:774
+#: ../gtk/gtkwindow.c:770
 msgid "Name of the themed icon for this window"
 msgstr "Nazwa ikony motywu dla tego okna"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:789
+#: ../gtk/gtkwindow.c:785
 msgid "Is Active"
 msgstr "Aktywne"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:790
+#: ../gtk/gtkwindow.c:786
 msgid "Whether the toplevel is the current active window"
 msgstr "OkreÅla, czy okno nadrzÄdne jest oknem aktywnym"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:797
+#: ../gtk/gtkwindow.c:793
 msgid "Focus in Toplevel"
 msgstr "Zaznaczenie w oknie nadrzÄdnym"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:798
+#: ../gtk/gtkwindow.c:794
 msgid "Whether the input focus is within this GtkWindow"
 msgstr "OkreÅla, czy zaznaczenie znajduje siÄ wewnÄtrz GtkWindow"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:805
+#: ../gtk/gtkwindow.c:801
 msgid "Type hint"
 msgstr "PodpowiedÅ typu"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:806
+#: ../gtk/gtkwindow.c:802
 msgid ""
 "Hint to help the desktop environment understand what kind of window this is "
 "and how to treat it."
@@ -8279,125 +8303,117 @@ msgstr ""
 "PodpowiedÅ dla Årodowiska z jakim typem okna ma do czynienia i jak ma z nim "
 "postÄpowaÄ."
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:814
+#: ../gtk/gtkwindow.c:810
 msgid "Skip taskbar"
 msgstr "PominiÄcia paska zadaÅ"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:815
+#: ../gtk/gtkwindow.c:811
 msgid "TRUE if the window should not be in the task bar."
 msgstr "OkreÅla, czy okno powinno byÄ pominiÄte na pasku zadaÅ."
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:822
+#: ../gtk/gtkwindow.c:818
 msgid "Skip pager"
 msgstr "PominiÄcie przeÅÄcznika obszarÃw roboczych"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:823
+#: ../gtk/gtkwindow.c:819
 msgid "TRUE if the window should not be in the pager."
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy okno powinno byÄ pominiÄte w przeÅÄczniku obszarÃw roboczych."
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:830
+#: ../gtk/gtkwindow.c:826
 msgid "Urgent"
 msgstr "WaÅne"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:831
+#: ../gtk/gtkwindow.c:827
 msgid "TRUE if the window should be brought to the user's attention."
 msgstr "OkreÅla, czy okno powinno byÄ poddane uwadze uÅytkownika."
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:845
+#: ../gtk/gtkwindow.c:841
 msgid "Accept focus"
 msgstr "Akceptowanie zaznaczenia"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:846
+#: ../gtk/gtkwindow.c:842
 msgid "TRUE if the window should receive the input focus."
 msgstr "JeÅeli ustawione, okno powinno otrzymywaÄ zaznaczenie wejÅcia."
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:860
+#: ../gtk/gtkwindow.c:856
 msgid "Focus on map"
 msgstr "Zaznaczenie przy mapowaniu"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:861
+#: ../gtk/gtkwindow.c:857
 msgid "TRUE if the window should receive the input focus when mapped."
 msgstr ""
 "JeÅeli ustawione, okno powinno otrzymywaÄ zaznaczenie wejÅcia przy mapowaniu."
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:875
+#: ../gtk/gtkwindow.c:871
 msgid "Decorated"
 msgstr "Dekorowanie"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:876
+#: ../gtk/gtkwindow.c:872
 msgid "Whether the window should be decorated by the window manager"
 msgstr "OkreÅla, czy okno powinno byÄ dekorowane przez menedÅera okien"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:890
+#: ../gtk/gtkwindow.c:886
 msgid "Deletable"
 msgstr "Usuwalne"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:891
+#: ../gtk/gtkwindow.c:887
 msgid "Whether the window frame should have a close button"
 msgstr "OkreÅla, czy ramka okna ma mieÄ przycisk zamykania"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:910
+#: ../gtk/gtkwindow.c:906
 msgid "Resize grip"
 msgstr "Uchwyt rozszerzania"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:911
+#: ../gtk/gtkwindow.c:907
 msgid "Specifies whether the window should have a resize grip"
 msgstr "OkreÅla, czy okno powinno posiadaÄ uchwyt rozszerzania"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:925
+#: ../gtk/gtkwindow.c:921
 msgid "Resize grip is visible"
 msgstr "Uchwyt rozszerzania jest widoczny"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:926
+#: ../gtk/gtkwindow.c:922
 msgid "Specifies whether the window's resize grip is visible."
 msgstr "OkreÅla, czy uchwyt rozszerzania okna jest widoczny."
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:942
+#: ../gtk/gtkwindow.c:938
 msgid "Gravity"
 msgstr "Grawitacja"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:943
+#: ../gtk/gtkwindow.c:939
 msgid "The window gravity of the window"
 msgstr "Okno grawitacji okna"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:960
+#: ../gtk/gtkwindow.c:956
 msgid "Transient for Window"
 msgstr "Potomne okna"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:961
+#: ../gtk/gtkwindow.c:957
 msgid "The transient parent of the dialog"
 msgstr "NadrzÄdne potomnego okna dialogowego"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:981
+#: ../gtk/gtkwindow.c:977
 msgid "Attached to Widget"
 msgstr "PowiÄzane z widÅetem"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:982
+#: ../gtk/gtkwindow.c:978
 msgid "The widget where the window is attached"
 msgstr "WidÅet, z ktÃrym jest powiÄzane okno"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:997
-msgid "Opacity for Window"
-msgstr "NieprzezroczystoÅÄ okna"
-
-#: ../gtk/gtkwindow.c:998
-msgid "The opacity of the window, from 0 to 1"
-msgstr "NieprzezroczystoÅÄ okna od 0 do 1"
-
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1008 ../gtk/gtkwindow.c:1009
+#: ../gtk/gtkwindow.c:986 ../gtk/gtkwindow.c:987
 msgid "Width of resize grip"
 msgstr "SzerokoÅÄ uchwytu rozszerzania"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1014 ../gtk/gtkwindow.c:1015
+#: ../gtk/gtkwindow.c:992 ../gtk/gtkwindow.c:993
 msgid "Height of resize grip"
 msgstr "WysokoÅÄ uchwytu rozszerzania"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1037
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1015
 msgid "GtkApplication"
 msgstr "GtkApplication"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1038
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1016
 msgid "The GtkApplication for the window"
 msgstr "Obiekt GtkApplication dla okna"
 
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 5ed0420..d720254 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -17,8 +17,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gtk+\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-01-31 19:49+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-01-31 19:50+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-17 19:20+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-17 19:21+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -30,48 +30,48 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
 "X-Poedit-Country: Poland\n"
 
-#: ../gdk/gdk.c:155
+#: ../gdk/gdk.c:156
 #, c-format
 msgid "Error parsing option --gdk-debug"
 msgstr "BÅÄd podczas przetwarzania opcji --gdk-debug"
 
-#: ../gdk/gdk.c:175
+#: ../gdk/gdk.c:176
 #, c-format
 msgid "Error parsing option --gdk-no-debug"
 msgstr "BÅÄd podczas przetwarzania opcji --gdk-no-debug"
 
 #. Description of --class=CLASS in --help output
-#: ../gdk/gdk.c:203
+#: ../gdk/gdk.c:204
 msgid "Program class as used by the window manager"
 msgstr "Klasa programu uÅywana przez menedÅera okien"
 
 #. Placeholder in --class=CLASS in --help output
-#: ../gdk/gdk.c:204
+#: ../gdk/gdk.c:205
 msgid "CLASS"
 msgstr "KLASA"
 
 #. Description of --name=NAME in --help output
-#: ../gdk/gdk.c:206
+#: ../gdk/gdk.c:207
 msgid "Program name as used by the window manager"
 msgstr "Nazwa programu uÅywana przez menedÅera okien"
 
 #. Placeholder in --name=NAME in --help output
-#: ../gdk/gdk.c:207
+#: ../gdk/gdk.c:208
 msgid "NAME"
 msgstr "NAZWA"
 
 #. Description of --display=DISPLAY in --help output
-#: ../gdk/gdk.c:209
+#: ../gdk/gdk.c:210
 msgid "X display to use"
 msgstr "UÅywany ekran X"
 
 #. Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
-#: ../gdk/gdk.c:210
+#: ../gdk/gdk.c:211
 msgid "DISPLAY"
 msgstr "EKRAN"
 
 #. Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
-#: ../gdk/gdk.c:213
+#: ../gdk/gdk.c:214
 msgid "GDK debugging flags to set"
 msgstr "Ustawione znaczniki debugowania biblioteki GDK"
 
@@ -79,12 +79,12 @@ msgstr "Ustawione znaczniki debugowania biblioteki GDK"
 #. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
 #. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
 #. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
-#: ../gdk/gdk.c:214 ../gdk/gdk.c:217 ../gtk/gtkmain.c:453 ../gtk/gtkmain.c:456
+#: ../gdk/gdk.c:215 ../gdk/gdk.c:218 ../gtk/gtkmain.c:453 ../gtk/gtkmain.c:456
 msgid "FLAGS"
 msgstr "ZNACZNIKI"
 
 #. Description of --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
-#: ../gdk/gdk.c:216
+#: ../gdk/gdk.c:217
 msgid "GDK debugging flags to unset"
 msgstr "Wyczyszczone znaczniki debugowania biblioteki GDK"
 
@@ -465,6 +465,131 @@ msgstr[0] "Otwieranie %d elementu"
 msgstr[1] "Otwieranie %d elementÃw"
 msgstr[2] "Otwieranie %d elementÃw"
 
+#: ../gtk/a11y/gtkbooleancellaccessible.c:43
+msgctxt "Action description"
+msgid "Toggles the cell"
+msgstr "PrzeÅÄcza komÃrkÄ"
+
+#: ../gtk/a11y/gtkbooleancellaccessible.c:63
+#: ../gtk/a11y/gtkswitchaccessible.c:101
+msgctxt "Action name"
+msgid "Toggle"
+msgstr "PrzeÅÄczenie"
+
+#: ../gtk/a11y/gtkbuttonaccessible.c:341
+#: ../gtk/a11y/gtkmenuitemaccessible.c:436
+msgctxt "Action name"
+msgid "Click"
+msgstr "KlikniÄcie"
+
+#: ../gtk/a11y/gtkbuttonaccessible.c:350
+msgctxt "Action description"
+msgid "Clicks the button"
+msgstr "Klika przycisk"
+
+#: ../gtk/a11y/gtkcellaccessible.c:258
+msgctxt "Action name"
+msgid "Expand or contract"
+msgstr "RozwiniÄcie lub zwiniÄcie"
+
+#: ../gtk/a11y/gtkcellaccessible.c:260
+msgctxt "Action name"
+msgid "Edit"
+msgstr "Edycja"
+
+#: ../gtk/a11y/gtkcellaccessible.c:262
+#: ../gtk/a11y/gtkcolorswatchaccessible.c:72
+#: ../gtk/a11y/gtkentryaccessible.c:1541
+#: ../gtk/a11y/gtkexpanderaccessible.c:281
+msgctxt "Action name"
+msgid "Activate"
+msgstr "Aktywacja"
+
+#: ../gtk/a11y/gtkcellaccessible.c:275
+msgctxt "Action description"
+msgid "Expands or contracts the row in the tree view containing this cell"
+msgstr "Rozwija lub zwija rzÄd w widoku drzewa zawierajÄcym tÄ komÃrkÄ"
+
+#: ../gtk/a11y/gtkcellaccessible.c:277
+msgctxt "Action description"
+msgid "Creates a widget in which the contents of the cell can be edited"
+msgstr "Tworzy widÅet, w ktÃrym zawartoÅÄ komÃrki moÅe byÄ modyfikowana"
+
+#: ../gtk/a11y/gtkcellaccessible.c:279
+msgctxt "Action description"
+msgid "Activates the cell"
+msgstr "Aktywuje komÃrkÄ"
+
+#: ../gtk/a11y/gtkcolorswatchaccessible.c:71
+msgctxt "Action name"
+msgid "Select"
+msgstr "WybÃr"
+
+#: ../gtk/a11y/gtkcolorswatchaccessible.c:73
+msgctxt "Action name"
+msgid "Customize"
+msgstr "Dostosowanie"
+
+#: ../gtk/a11y/gtkcolorswatchaccessible.c:84
+msgctxt "Action description"
+msgid "Selects the color"
+msgstr "Wybiera kolor"
+
+#: ../gtk/a11y/gtkcolorswatchaccessible.c:85
+msgctxt "Action description"
+msgid "Activates the color"
+msgstr "Aktywuje kolor"
+
+#: ../gtk/a11y/gtkcolorswatchaccessible.c:86
+msgctxt "Action description"
+msgid "Customizes the color"
+msgstr "Dostosowuje kolor"
+
+#: ../gtk/a11y/gtkcomboboxaccessible.c:313
+msgctxt "Action name"
+msgid "Press"
+msgstr "NaciÅniÄcie"
+
+#: ../gtk/a11y/gtkcomboboxaccessible.c:322
+msgctxt "Action description"
+msgid "Presses the combobox"
+msgstr "Naciska pole rozwijane"
+
+#: ../gtk/a11y/gtkentryaccessible.c:1550
+msgctxt "Action description"
+msgid "Activates the entry"
+msgstr "Aktywuje wpis"
+
+#: ../gtk/a11y/gtkexpanderaccessible.c:290
+msgctxt "Action description"
+msgid "Activates the expander"
+msgstr "Aktywuje rozwijanie"
+
+#: ../gtk/a11y/gtkmenuitemaccessible.c:445
+msgctxt "Action description"
+msgid "Clicks the menuitem"
+msgstr "Klika element menu"
+
+#: ../gtk/a11y/gtkscalebuttonaccessible.c:140
+msgctxt "Action description"
+msgid "Pops up the slider"
+msgstr "Wysuwa suwak"
+
+#: ../gtk/a11y/gtkscalebuttonaccessible.c:142
+msgctxt "Action description"
+msgid "Dismisses the slider"
+msgstr "Ukrywa suwak"
+
+#: ../gtk/a11y/gtkscalebuttonaccessible.c:170
+msgctxt "Action name"
+msgid "Popup"
+msgstr "WysuniÄcie"
+
+#: ../gtk/a11y/gtkscalebuttonaccessible.c:172
+msgctxt "Action name"
+msgid "Dismiss"
+msgstr "Ukrycie"
+
 #: ../gtk/a11y/gtkspinneraccessible.c:39
 msgctxt "throbbing progress animation widget"
 msgid "Spinner"
@@ -474,15 +599,20 @@ msgstr "Spinner"
 msgid "Provides visual indication of progress"
 msgstr "Dostarcza wzrokowy wskaÅnik postÄpu"
 
-#: ../gtk/a11y/gtkswitchaccessible.c:62
+#: ../gtk/a11y/gtkswitchaccessible.c:63
 msgctxt "light switch widget"
 msgid "Switch"
 msgstr "PrzeÅÄcznik"
 
-#: ../gtk/a11y/gtkswitchaccessible.c:63
+#: ../gtk/a11y/gtkswitchaccessible.c:64
 msgid "Switches between on and off states"
 msgstr "PrzeÅÄcza miÄdzy stanami \"wÅÄczone\" i \"wyÅÄczone\""
 
+#: ../gtk/a11y/gtkswitchaccessible.c:110
+msgctxt "Action description"
+msgid "Toggles the switch"
+msgstr "PrzeÅÄcza przeÅÄcznik"
+
 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:425
 msgid ""
 "Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
@@ -650,7 +780,7 @@ msgstr "R_ozmiar:"
 #. create the text entry widget
 #: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:584
 msgid "_Preview:"
-msgstr "_PodglÄd"
+msgstr "_PodglÄd:"
 
 #: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:1720 ../gtk/gtkfontchooserdialog.c:183
 msgid "Font Selection"
@@ -864,7 +994,7 @@ msgstr "PowiÄzane programy"
 msgid "Other Applications"
 msgstr "Inne programy"
 
-#: ../gtk/gtkapplication.c:1557
+#: ../gtk/gtkapplication.c:1563
 #, c-format
 msgid ""
 "%s cannot quit at this time:\n"
@@ -1371,15 +1501,15 @@ msgstr "_Prawy:"
 msgid "Paper Margins"
 msgstr "Marginesy papieru"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:9127 ../gtk/gtktextview.c:8591
+#: ../gtk/gtkentry.c:9128 ../gtk/gtktextview.c:8598
 msgid "Input _Methods"
 msgstr "_Metoda wprowadzania danych"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:9141 ../gtk/gtktextview.c:8605
+#: ../gtk/gtkentry.c:9142 ../gtk/gtktextview.c:8612
 msgid "_Insert Unicode Control Character"
 msgstr "_Wstaw znak kontrolny Unikodu"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:10094
+#: ../gtk/gtkentry.c:10095
 msgid "Caps Lock is on"
 msgstr "Klawisz Caps Lock jest wÅÄczony"
 
@@ -1428,7 +1558,7 @@ msgstr "Klawisz Caps Lock jest wÅÄczony"
 msgid "Select a File"
 msgstr "WybÃr pliku"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:105 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1806
+#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:105 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1825
 msgid "Desktop"
 msgstr "Pulpit"
 
@@ -1436,7 +1566,7 @@ msgstr "Pulpit"
 msgid "(None)"
 msgstr "(Brak)"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:2046
+#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:2202
 msgid "Otherâ"
 msgstr "Inneâ"
 
@@ -1444,23 +1574,23 @@ msgstr "Inneâ"
 msgid "Type name of new folder"
 msgstr "ProszÄ wprowadziÄ nazwÄ nowego katalogu"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:957
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:954
 msgid "Could not retrieve information about the file"
 msgstr "Nie moÅna pobraÄ informacji o pliku"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:968
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:965
 msgid "Could not add a bookmark"
 msgstr "Nie moÅna dodaÄ zakÅadki"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:979
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:976
 msgid "Could not remove bookmark"
 msgstr "Nie moÅna usunÄÄ zakÅadki"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:990
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:987
 msgid "The folder could not be created"
 msgstr "Nie moÅna utworzyÄ katalogu"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1003
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1000
 msgid ""
 "The folder could not be created, as a file with the same name already "
 "exists. Try using a different name for the folder, or rename the file first."
@@ -1468,16 +1598,16 @@ msgstr ""
 "Nie moÅna utworzyÄ katalogu, poniewaÅ istnieje juÅ plik o tej samej nazwie. "
 "ProszÄ uÅyÄ innej nazwy dla katalogu lub zmieniÄ nazwÄ pliku."
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1017
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1014
 msgid "You need to choose a valid filename."
 msgstr "NaleÅy wybraÄ prawidÅowÄ nazwÄ pliku."
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1020
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1017
 #, c-format
 msgid "Cannot create a file under %s as it is not a folder"
 msgstr "Nie moÅna utworzyÄ pliku w %s, poniewaÅ nie jest katalogiem"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1032
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1029
 msgid ""
 "You may only select folders. The item that you selected is not a folder; "
 "try using a different item."
@@ -1485,11 +1615,11 @@ msgstr ""
 "MoÅna wybieraÄ tylko katalogi. Wybrany element nie jest katalogiem, proszÄ "
 "sprÃbowaÄ uÅyÄ innego elementu."
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1042
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1039
 msgid "Invalid file name"
 msgstr "NieprawidÅowa nazwa pliku"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1052
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1049
 msgid "The folder contents could not be displayed"
 msgstr "Nie moÅna wyÅwietliÄ zawartoÅci katalogu"
 
@@ -1497,194 +1627,194 @@ msgstr "Nie moÅna wyÅwietliÄ zawartoÅci katalogu"
 #. * is a hostname. Nautilus and the panel contain the same string
 #. * to translate.
 #.
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1578
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1575
 #, c-format
 msgid "%1$s on %2$s"
 msgstr "%1$s na %2$s"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1727
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1724
 msgid "Search"
 msgstr "Wyszukaj"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1751 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4977
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1768 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4996
 msgid "Recently Used"
 msgstr "Ostatnio uÅywane"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2350
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2369
 msgid "Select which types of files are shown"
 msgstr "WybÃr typÃw wyÅwietlanych plikÃw"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2709
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2728
 #, c-format
 msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
 msgstr "Dodaje zakÅadkÄ do katalogu \"%s\""
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2753
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2772
 #, c-format
 msgid "Add the current folder to the bookmarks"
 msgstr "Dodaje zakÅadkÄ do bieÅÄcego katalogu"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2755
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2774
 #, c-format
 msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
 msgstr "Dodaje zakÅadki do zaznaczonych katalogÃw"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2793
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2812
 #, c-format
 msgid "Remove the bookmark '%s'"
 msgstr "Usuwa zakÅadkÄ \"%s\""
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2795
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2814
 #, c-format
 msgid "Bookmark '%s' cannot be removed"
 msgstr "ZakÅadka \"%s\" nie moÅe zostaÄ usuniÄta"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2802 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3688
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2821 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3707
 msgid "Remove the selected bookmark"
 msgstr "Usuwa wybranÄ zakÅadkÄ"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3366
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3385
 msgid "Remove"
 msgstr "UsuÅ"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3375
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3394
 msgid "Renameâ"
 msgstr "ZmieÅ nazwÄâ"
 
 #. Accessible object name for the file chooser's shortcuts pane
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3539
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3558
 msgid "Places"
 msgstr "Miejsca"
 
 #. Column header for the file chooser's shortcuts pane
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3596
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3615
 msgid "_Places"
 msgstr "_Miejsca"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3676
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3695
 msgid "Add the selected folder to the Bookmarks"
 msgstr "Dodaje zakÅadkÄ do wybranego katalogu"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3937
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3956
 msgid "Could not select file"
 msgstr "Nie moÅna wybraÄ pliku"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4162
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4181
 msgid "_Visit this file"
 msgstr "_OdwiedÅ ten plik"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4165
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4184
 msgid "_Copy fileâs location"
 msgstr "S_kopiuj poÅoÅenie pliku"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4168
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4187
 msgid "_Add to Bookmarks"
 msgstr "_Dodaj zakÅadkÄ"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4175
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4194
 msgid "Show _Hidden Files"
 msgstr "WyÅwietlanie u_krytych plikÃw"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4178
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4197
 msgid "Show _Size Column"
 msgstr "_WyÅwietlanie kolumny rozmiaru"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4403
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4422
 msgid "Files"
 msgstr "Pliki"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4454
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4473
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4477
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4496
 msgid "Size"
 msgstr "Rozmiar"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4491
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4510
 msgid "Modified"
 msgstr "Zmodyfikowany"
 
 #. Label
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4584
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4603
 msgid "_Name:"
 msgstr "_Nazwa:"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4815
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4834
 msgid "Type a file name"
 msgstr "Nazwa pliku"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4862 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4873
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4881 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4892
 msgid "Please select a folder below"
 msgstr "ProszÄ wybraÄ katalog poniÅej"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4868
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4887
 msgid "Please type a file name"
 msgstr "ProszÄ wpisaÄ nazwÄ pliku"
 
 #. Create Folder
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4939
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4958
 msgid "Create Fo_lder"
 msgstr "UtwÃrz kata_log"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4987
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5006
 msgid "Search:"
 msgstr "Wyszukiwanie:"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5038
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5057
 msgid "_Location:"
 msgstr "PoÅoÅ_enie:"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5488
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5507
 msgid "Save in _folder:"
 msgstr "Zapis w katal_ogu:"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5490
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5509
 msgid "Create in _folder:"
 msgstr "Utworzenie w k_atalogu:"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6515
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6521
 #, c-format
 msgid "Could not read the contents of %s"
 msgstr "Nie moÅna odczytaÄ zawartoÅci %s"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6519
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6525
 msgid "Could not read the contents of the folder"
 msgstr "Nie moÅna odczytaÄ zawartoÅci katalogu"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6612 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6680
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6860
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6618 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6686
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6866
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nieznany"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6627
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6633
 msgid "%H:%M"
 msgstr "%H:%M"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6629
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6635
 msgid "Yesterday at %H:%M"
 msgstr "Wczoraj o %H:%M"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7331
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7337
 msgid "Cannot change to folder because it is not local"
 msgstr "Nie moÅna przejÅÄ do katalogu, poniewaÅ nie jest on lokalny"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7928 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7949
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7934 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7955
 #, c-format
 msgid "Shortcut %s already exists"
 msgstr "SkrÃt %s juÅ istnieje"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8039
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8045
 #, c-format
 msgid "Shortcut %s does not exist"
 msgstr "SkrÃt %s nie istnieje"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8286 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:548
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8292 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:548
 #, c-format
 msgid "A file named \"%s\" already exists. Do you want to replace it?"
 msgstr "Plik o nazwie \"%s\" juÅ istnieje. ZastÄpiÄ go?"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8289 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:552
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8295 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:552
 #, c-format
 msgid ""
 "The file already exists in \"%s\". Replacing it will overwrite its contents."
@@ -1692,15 +1822,15 @@ msgstr ""
 "Plik juÅ istnieje w \"%s\". ZastÄpienie go spowoduje nadpisanie jego "
 "zawartoÅci."
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8294 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:559
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8300 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:559
 msgid "_Replace"
 msgstr "_ZastÄp"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9101
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9107
 msgid "Could not start the search process"
 msgstr "Nie moÅna rozpoczÄÄ procesu wyszukiwania"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9102
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9108
 msgid ""
 "The program was not able to create a connection to the indexer daemon. "
 "Please make sure it is running."
@@ -1708,11 +1838,11 @@ msgstr ""
 "Nie moÅna byÅo utworzyÄ poÅÄczenia z usÅugÄ indeksowania. ProszÄ siÄ "
 "upewniÄ, czy usÅuga jest uruchomiona."
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9116
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9122
 msgid "Could not send the search request"
 msgstr "Nie moÅna wysÅaÄ ÅÄdania wyszukiwania"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9726
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9732
 #, c-format
 msgid "Could not mount %s"
 msgstr "Nie moÅna zamontowaÄ %s"
@@ -1752,12 +1882,12 @@ msgstr "Wyszukiwanie nazwy czcionki"
 msgid "Font Family"
 msgstr "Rodzina czcionek"
 
-#: ../gtk/gtkicontheme.c:1931
+#: ../gtk/gtkicontheme.c:1935
 #, c-format
 msgid "Icon '%s' not present in theme"
 msgstr "Brak ikony \"%s\" w motywie"
 
-#: ../gtk/gtkicontheme.c:3462
+#: ../gtk/gtkicontheme.c:3555
 msgid "Failed to load icon"
 msgstr "Wczytanie ikony siÄ nie powiodÅo"
 
@@ -2490,7 +2620,9 @@ msgstr "_O:"
 msgid ""
 "Specify the time of print,\n"
 " e.g. 15:30, 2:35 pm, 14:15:20, 11:46:30 am, 4 pm"
-msgstr "OkreÅla czas drukowania, np: 15:30, 14:15:20, 11:46:30"
+msgstr ""
+"OkreÅla czas drukowania,\n"
+"np: 15:30, 14:15:20, 11:46:30"
 
 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3617
 msgid "Time of print"
@@ -2529,31 +2661,31 @@ msgstr "_Po:"
 msgid "Job"
 msgstr "Zadanie"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3753
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3751
 msgid "Advanced"
 msgstr "Zaawansowane"
 
 #. Translators: this will appear as tab label in print dialog.
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3791
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3789
 msgid "Image Quality"
 msgstr "JakoÅÄ obrazu"
 
 #. Translators: this will appear as tab label in print dialog.
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3795
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3793
 msgid "Color"
 msgstr "Kolor"
 
 #. Translators: this will appear as tab label in print dialog.
 #. It's a typographical term, as in "Binding and finishing"
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3800
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3798
 msgid "Finishing"
 msgstr "KoÅczenie"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3810
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3808
 msgid "Some of the settings in the dialog conflict"
 msgstr "CzÄÅÄ ustawieÅ w oknie jest sprzecznych"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3836
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3834
 msgid "Print"
 msgstr "Wydruk"
 
@@ -2642,15 +2774,15 @@ msgctxt "recent menu label"
 msgid "%d. %s"
 msgstr "%d. %s"
 
-#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1010 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1023
-#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1160 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1170
-#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1222 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1231
-#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1246
+#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1035 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1048
+#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1185 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1195
+#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1247 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1256
+#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1271
 #, c-format
 msgid "Unable to find an item with URI '%s'"
 msgstr "Nie moÅna odnaleÅÄ elementu z adresem URI \"%s\""
 
-#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:2446
+#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:2471
 #, c-format
 msgid "No registered application with name '%s' for item with URI '%s' found"
 msgstr ""
@@ -3296,7 +3428,7 @@ msgid ""
 "Serialized data is malformed. First section isn't GTKTEXTBUFFERCONTENTS-0001"
 msgstr ""
 "Dane serializowane sÄ nieprawidÅowo rozwiniÄte. Pierwsza sekcja nie jest "
-"GTKEXTBUFFERCONTENTS-0001"
+"GTKTEXTBUFFERCONTENTS-0001"
 
 #: ../gtk/gtktextutil.c:58
 msgid "LRM _Left-to-right mark"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]