[gsettings-desktop-schemas] Updated Slovenian translationcommit b5cba7278e63b1b7f5b5409ff59c16164f018feb
Author: Matej UrbanÄiÄ <mateju svn gnome org>
Date:   Sat Oct 20 00:15:16 2012 +0200

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |   20 ++++++++++----------
 1 files changed, 10 insertions(+), 10 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index f7dff4f..604d692 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gsettings-desktop-schemas master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gsettings-desktop-schemas&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
 "POT-Creation-Date: 2012-09-17 13:16+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-18 21:04+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-20 00:06+0100\n"
 "Last-Translator: Matej UrbanÄiÄ <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: \n"
@@ -928,27 +928,27 @@ msgstr "Uporabniku prepreÄi odjavo."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "Whether to automatically mount media"
-msgstr "Ali naj se medij samodejno priklopi"
+msgstr "Ali naj se nosilec samodejno priklopi"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:2
 msgid "If set to true, then Nautilus will automatically mount media such as user-visible hard disks and removable media on start-up and media insertion."
-msgstr "Izbrana moÅnost omogoÄa samodejen priklop naprav kot so trdi diski in odstranljivi mediji na uporabniku poznan naÄin med zagonom ali ob vstavljanju."
+msgstr "Izbrana moÅnost omogoÄa samodejen priklop naprav kot so trdi diski in odstranljivi nosilec na uporabniku poznan naÄin med zagonom ali ob vstavljanju."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:3
 msgid "Whether to automatically open a folder for automounted media"
-msgstr "Ali naj se samodejno odpre mapa za samodejno priklopljen medij."
+msgstr "Ali naj se samodejno odpre mapa za samodejno priklopljen nosilec."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:4
 msgid "If set to true, then Nautilus will automatically open a folder when media is automounted. This only applies to media where no known x-content/* type was detected; for media where a known x-content type is detected, the user configurable action will be taken instead."
-msgstr "Izbrana moÅnost omogoÄa samodejno odpiranje mape ob vstavitvi medija. Ta moÅnost velja le za medije, kjer ni znane vrste x-content/*; Za medije znane vrste bo izbrano uporabniÅko doloÄeno dejanje."
+msgstr "Izbrana moÅnost omogoÄa samodejno odpiranje mape ob vstavitvi nosilca. Ta moÅnost velja le za nosilce, kjer ni znane vrste x-content/*; Za znane vrste bo izbrano uporabniÅko doloÄeno dejanje."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:5
 msgid "Never prompt or autorun/autostart programs when media are inserted"
-msgstr "Nikoli ne pozovi ali samodejno zaÅeni program ob vstavitvi medija"
+msgstr "Nikoli ne pozovi ali samodejno zaÅeni program ob vstavitvi nosilca."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:6
 msgid "If set to true, then Nautilus will never prompt nor autorun/autostart programs when a medium is inserted."
-msgstr "Izbrana moÅnost doloÄa, da program Nautilus ne bo spraÅeval kaj storiti ob zagonu medija."
+msgstr "Izbrana moÅnost doloÄa, da program Nautilus ne bo spraÅeval, kaj storiti ob zagonu nosilca."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:7
 msgid "List of x-content/* types where the preferred application will be launched"
@@ -956,7 +956,7 @@ msgstr "Seznam vrst x-content/* kjer bo zagnan prednostni program."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:8
 msgid "List of x-content/* types for which the user have chosen to start an application in the preference capplet. The preferred application for the given type will be started on insertion on media matching these types."
-msgstr "Seznam vrst x-content/* kjer bo zagnan prednostni program, ki ga je izbral uporabnik. Program bo zagnan vsakokrat, ko bo vstavljen medij z ustreznimi vrstami."
+msgstr "Seznam vrst x-content/*, kjer bo zagnan prednostni program, ki ga je izbral uporabnik. Program bo zagnan vsakokrat, ko bo vstavljen nosilec z ustreznimi vrstami datotek."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:9
 msgid "List of x-content/* types set to \"Do Nothing\""
@@ -964,7 +964,7 @@ msgstr "Seznam vrst x-content/* pri katerih bo uveljavljen ukaz \"Ne naredi niÄ
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:10
 msgid "List of x-content/* types for which the user have chosen \"Do Nothing\" in the preference capplet. No prompt will be shown nor will any matching application be started on insertion of media matching these types."
-msgstr "Seznam vrst x-content/* pri katerih bo uveljavljen ukaz \"Ne naredi niÄesar\". S to izbiro onemogoÄite zagon programov in odpiranje oken. MoÅnost bo v veljavi vsakokrat, ko bo vstavljen medij z ustreznimi vrstami."
+msgstr "Seznam vrst x-content/*, pri katerih bo uveljavljen ukaz \"Ne naredi niÄesar\". S to izbiro onemogoÄite zagon programov in odpiranje oken. MoÅnost bo v veljavi vsakokrat, ko bo vstavljen nosilec z ustreznimi vrstami datotek."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:11
 msgid "List of x-content/* types set to \"Open Folder\""
@@ -972,7 +972,7 @@ msgstr "Seznam vrst x-content/* pri katerih bo izveden ukaz \"Odpri mapo\"."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:12
 msgid "List of x-content/* types for which the user have chosen \"Open Folder\" in the preferences capplet. A folder window will be opened on insertion of media matching these types."
-msgstr "Seznam vrst x-content/* pri katerih bo izveden ukaz \"Odpri mapo\". Okno mape se bo odprlo vsakokrat, ko bo vstavljen medij z ustreznimi vrstami."
+msgstr "Seznam vrst x-content/* pri katerih bo izveden ukaz \"Odpri mapo\". Okno mape se bo odprlo vsakokrat, ko bo vstavljen nosilec z ustreznimi vrstami datotek."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "Activate when idle"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]