[gcompris] Updated Slovenian translationcommit d9511a1ac6a67ac02c4c34c6cca9faf659ead5ff
Author: Matej UrbanÄiÄ <mateju svn gnome org>
Date:   Tue Oct 16 15:33:46 2012 +0200

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |  134 ++++++++++++++++++++++++++++----------------------------------
 1 files changed, 60 insertions(+), 74 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 823cebf..1c81873 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gcompris\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gcompris&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
 "POT-Creation-Date: 2012-10-16 09:35+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-10-16 13:25+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-16 15:33+0100\n"
 "Last-Translator: Matej UrbanÄiÄ <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: \n"
@@ -158,7 +158,7 @@ msgstr "RazliÄne igre spomina (slike, Ärke, zvoki)"
 
 #: ../boards/memory_op_group_tux.xml.in.h:1
 msgid "Go to mathematics memory activities against Tux"
-msgstr "Tekmuj v matematiÄnemu spominu proti Pingu"
+msgstr "Pingov matematiÄni spomin"
 
 #: ../boards/memory_op_group_tux.xml.in.h:2
 #: ../boards/memory_op_group.xml.in.h:2
@@ -369,7 +369,7 @@ msgstr "Dejavno"
 
 #: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:311
 msgid "Board title"
-msgstr "Naslov table"
+msgstr "Naslov dejavnosti"
 
 #: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:424
 #, python-format
@@ -382,8 +382,8 @@ msgid ""
 "<span size='x-large'> Select the difficulty range \n"
 "for profile <b>%s</b></span>"
 msgstr ""
-"<span size='x-large'> Izberi teÅavnostno raven\n"
-"profila<b>%s</b></span>"
+"<span size='x-large'> Izbor teÅavnostne ravni\n"
+"profila <b>%s</b></span>"
 
 #: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:645
 #: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:657
@@ -392,14 +392,14 @@ msgid ""
 "<b>{config}</b> configuration\n"
 " for profile <b>{profile}</b>"
 msgstr ""
-"<b>{config}</b> nastavitev\n"
+"Nastavitve <b>{config}</b>\n"
 " za profil <b>{profile}</b>"
 
 #: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:663
 #: ../src/pythontest-activity/pythontest.py:511
 #: ../src/smallnumbers-activity/smallnumbers.c:619
 msgid "Select sound locale"
-msgstr "Izberi jezik zvoka"
+msgstr "Jezik zvoÄnih posnetkov: "
 
 #: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:56
 msgid "Editing a Class"
@@ -407,7 +407,7 @@ msgstr "Urejanje razreda"
 
 #: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:61
 msgid "Editing class: "
-msgstr "Urejanje razreda"
+msgstr "Urejanje razreda:"
 
 #: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:64
 msgid "Editing a new class"
@@ -535,20 +535,8 @@ msgstr "Z levim klikom miÅke izberi Åeleno igro"
 
 #: ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:3
 msgid "If you want to fine tune GCompris to your needs, you can use the administration module here. The ultimate goal is to provide child-specific reporting for parents and teacher who want to monitor the progress, strengths and needs of their children."
-msgstr "Äe Åelite GCompris fino prilagoditi za svoje potrebe, lahko uporabite skrbniÅki meni tukaj. KonÄni cilj je zagotavljanje poroÄanje za vsakega otroka njegovim starÅem in uÄiteljem, ki Åelijo nadzirati napredek, moÄi in slabosti njihovega otroka."
-
-# 1)
-# Za veÄ podatkov o igri si oglej tole stran ...
-# http://gcompris.net/-On-one-page-
-# 2)
-# Uporabljal sem "Äe", ker menim da se "v primeru" otrokom sliÅi Äudno..
-# 3)
-# Vedno sem uporabljal tikanje, ker se mi ne da razmiÅljat kateri del bo gledal otrok in katerega skrbnik.
-# Äisto mogoÄe je da bo kakÅno napako tudi otroku ven vrglo, ali pa da si bo sam kaj nastavljal... Sem pa bil pri takih nizih bolj tehniÄen v izrazoslovju.
-# 4)
-# Tux sem prevajal kot Pingo, saj Tux ni slovensko ime, Pinga pa vsak pozna iz risank :P
-# 5)
-# Namesto poskusi ponovno uporabljam poskusi Åe enkrat
+msgstr "SkrbniÅki meni omogoÄa podrobno prilagajanje programa GCompris. Cilj je zagotavljanje zbiranja podatkov in poroÄil dela za vsakega otroka posebej. Ti podatki so lahko v pomoÄ uÄiteljem in starÅem, ki si Åelijo spremljati otrokov izbor priljubljenih dejavnosti in napredek pri njihovem izvajanju."
+
 #: ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:4
 msgid ""
 "- In the 'Boards' section you can change the list of activities. Just untoggle them in the treeview. You can change the language used for reading, for example, then the language used for saying the names of colors.\n"
@@ -810,16 +798,16 @@ msgstr "mandeljne"
 
 #: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/activity.desktop.in.h:11
 msgid "ruby"
-msgstr "rubinsko rdeÄe"
+msgstr "rubinsko-rdeÄe"
 
 #: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/activity.desktop.in.h:12
 msgid "sapphire"
-msgstr "safirno zelene"
+msgstr "safir-zelene"
 
 # v bistvu je to tale barva - http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.ssmrocks.com/kimnovak/mt/pictures/archives/sage_flower_01.jpg&imgrefurl=http://www.ssmrocks.com/kimnovak/mt/pictures/archives/pages/001625.php&h=609&w=510&sz=75&tbnid=gDgikufRx0WDPM:&tbnh=245&tbnw=205&prev=/images%3Fq%3Dsage%2Bflower&hl=sl&usg=__LIOcOXfE6etaDkPKcAqG15xgt74=&ei=NhwCTP3JK4OCOIC1wNYE&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CBoQ9QEwAA
 #: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/activity.desktop.in.h:13
 msgid "sage"
-msgstr "zelene"
+msgstr "sivo-zelene"
 
 #: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/activity.desktop.in.h:14
 msgid "salmon"
@@ -827,7 +815,7 @@ msgstr "lososove"
 
 #: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/activity.desktop.in.h:15
 msgid "sepia"
-msgstr "rjavkasto Ärne"
+msgstr "rjavkasto-Ärne"
 
 #: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/activity.desktop.in.h:16
 msgid "sulphur"
@@ -855,11 +843,11 @@ msgstr "mahagonijeve"
 
 #: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/activity.desktop.in.h:22
 msgid "aquamarine"
-msgstr "morsko modre"
+msgstr "morsko-modre"
 
 #: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/activity.desktop.in.h:23
 msgid "alabaster"
-msgstr "motno steklene"
+msgstr "motno-steklene"
 
 #: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/activity.desktop.in.h:24
 msgid "amber"
@@ -875,11 +863,11 @@ msgstr "janeÅeve"
 
 #: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/activity.desktop.in.h:27
 msgid "vermilion"
-msgstr "rumeno rdeÄe"
+msgstr "Åkrlatno-rdeÄe"
 
 #: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/activity.desktop.in.h:28
 msgid "ceruse"
-msgstr "sinje"
+msgstr "temno-opeÄnate"
 
 #: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/activity.desktop.in.h:29
 msgid "fawn"
@@ -887,7 +875,7 @@ msgstr "lanene"
 
 #: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/activity.desktop.in.h:30
 msgid "chartreuse"
-msgstr "ÄartruÅko zelene"
+msgstr "zeliÅÄno-zelene"
 
 #: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/activity.desktop.in.h:31
 msgid "emerald"
@@ -1528,11 +1516,11 @@ msgstr "Ko boÅ pripravljen, klikni name in poskusi ponoviti znake brajice."
 #. Translators : Do not translate the token {letter}
 #: ../src/braille_alphabets-activity/braille_alphabets.py:299
 msgid "Click on the dots in braille cell area to produce the letter {letter}."
-msgstr "Klikni na pike v podroÄju braillove celice, da proizvedeÅ Ärko {letter}."
+msgstr "Klikni na pike v podroÄju brajeve celice, da proizvedeÅ Ärko {letter}."
 
 #: ../src/braille_alphabets-activity/braille_alphabets.py:304
 msgid "Look at the Braille character map and observe how similar the first and second line are."
-msgstr "Oglej si seznam Braillovih znakov in opazuj kako podobna sta si prva in druga vrstica."
+msgstr "Oglej si seznam znakov brajice znakov in opazuj kako podobna sta si prva in druga vrstica."
 
 #: ../src/braille_alphabets-activity/braille_alphabets.py:307
 msgid "Again, similar as the first line but take care, the 'W' letter was added afterwards."
@@ -1544,7 +1532,7 @@ msgstr "To je enostavno, Åtevila so enaka kot Ärke kot A do J."
 
 #: ../src/braille_alphabets-activity/braille_alphabets.py:329
 msgid "Braille Cell"
-msgstr "Braillova celica"
+msgstr "Brajova celica"
 
 #: ../src/braille_alphabets-activity/braille_alphabets.py:351
 msgid "Click to confirm your selection of dots"
@@ -1552,15 +1540,15 @@ msgstr "Klikni za potrditev izbire pik"
 
 #: ../src/braille_alphabets-activity/braille_alphabets.xml.in.h:2
 msgid "Learn and memorize the Braille system."
-msgstr "NauÄi in zapomni si Braillov sistem."
+msgstr "NauÄi in zapomni si brajico."
 
 #: ../src/braille_alphabets-activity/braille_alphabets.xml.in.h:3
 msgid "Let kids discover the Braille system."
-msgstr "Naj se otroci nauÄijo Braillov sistem."
+msgstr "Spoznavanje in uÄenje brajice."
 
 #: ../src/braille_alphabets-activity/braille_alphabets.xml.in.h:4
 msgid "The screen has 3 sections: an interactive braille cell, an instruction telling you the letter to reproduce, and at the top the Braille letters to use as a reference. Each level teaches a set of 10 letters."
-msgstr "Zaslon je razdeljen na tri dele: polje za vpisovanje Braillovih znakov, navodila za vpisovanje Ärk in vrhnji del z Braillovimi Ärkami za pomoÄ. Na vsaki ravni je ponujenih deset znakov."
+msgstr "Zaslon je razdeljen na tri dele: polje za vpisovanje znakov brajice, navodila za vpisovanje Ärk in vrhnji del s Ärkami brajice za pomoÄ. Na vsaki ravni je ponujenih deset znakov."
 
 #: ../src/braille_alphabets-activity/BrailleMap.py:96
 msgid "Back to the activity"
@@ -1568,19 +1556,19 @@ msgstr "Nazaj na dejavnost"
 
 #: ../src/braille_fun-activity/braille_fun.xml.in.h:1
 msgid "Braille Fun"
-msgstr "Brailova zabava"
+msgstr "Brajova zabava"
 
 #: ../src/braille_fun-activity/braille_fun.xml.in.h:2
 msgid "Braille the falling letters"
-msgstr "PadajoÄe Braillove Ärke"
+msgstr "PadajoÄe Ärke brajice"
 
 #: ../src/braille_fun-activity/braille_fun.xml.in.h:3
 msgid "Braille Alphabet Codes"
-msgstr "Abecedne kode Braillove pisave"
+msgstr "Abecedne kode brajice"
 
 #: ../src/braille_fun-activity/braille_fun.xml.in.h:4
 msgid "Enter the braille code in the tile for the corresponding falling letters. Check the braille chart by clicking on the toggle button for help."
-msgstr "Vnesite Braillovo koda za ustrezne padajoÄe Ärke. Preveri seznam braillovih znakov s klikom na gumb za pomoÄ."
+msgstr "Vpisati je treba ustrezen znak brajice za padajoÄe Ärke. S klikom na gumb pomoÄi se pokaÅe seznam znakov."
 
 #: ../src/braille_lotto-activity/braille_lotto.py:120
 msgid "PLAYER 1"
@@ -1648,15 +1636,15 @@ msgstr "Äestitamo igralec {player_id}, zmagal si"
 
 #: ../src/braille_lotto-activity/braille_lotto.xml.in.h:1
 msgid "Braille Lotto"
-msgstr "Braillov loto"
+msgstr "Brajev loto"
 
 #: ../src/braille_lotto-activity/braille_lotto.xml.in.h:2
 msgid "Discover the Braille system for numbers."
-msgstr "Odkrij Braillov sistem za Åtevila."
+msgstr "Odkrivanje Brajevega sistem za Åtevila."
 
 #: ../src/braille_lotto-activity/braille_lotto.xml.in.h:3
 msgid "Each player must find if the proposed number is in their board. If the code is in the board, just click on it in order to validate it. The player who crosses all the Braille numbers correctly wins the game. Check the Braille table by clicking on the toggle button in the control bar."
-msgstr "Vsak igralec mora ugotoviti, Äe je predlagano Åtevilo na ploÅÄi. V primeru, da je koda na ploÅÄi, kliknite nanjo za njeno preverjanje. Igralec, ki pravilno preÄrta vsa Braillova Åtevila, zmaga igro. Braillovo preglednico lahko vidi s klikom na gumb v nadzorni vrstici."
+msgstr "Vsak igralec mora ugotoviti, Äe je predlagano Åtevilo na ploÅÄi. V primeru, da je koda na ploÅÄi, kliknite nanjo za njeno preverjanje. Igralec, ki pravilno preÄrta vsa Brajeva Åtevila, zmaga igro. Preglednico je mogoÄe videti s klikom na gumb v nadzorni vrstici."
 
 #: ../src/canal_lock-activity/canal_lock.xml.in.h:1
 msgid "Operate a canal lock"
@@ -2113,17 +2101,17 @@ msgstr "Nazaj na privzeto"
 
 #: ../src/click_on_letter-activity/click_on_letter.xml.in.h:1
 msgid "Click on a lowercase letter"
-msgstr "Klik na malo Ärko"
+msgstr "Klikanje malih Ärk"
 
 #: ../src/click_on_letter-activity/click_on_letter.xml.in.h:2
 #: ../src/click_on_letter_up-activity/click_on_letter_up.xml.in.h:2
 msgid "Listen to a letter and click on the right one"
-msgstr "Prisluhni Ärki in klikni na pravo"
+msgstr "Prisluhni izgovorjavi Ärke in klikni na pravo"
 
 #: ../src/click_on_letter-activity/click_on_letter.xml.in.h:3
 #: ../src/click_on_letter_up-activity/click_on_letter_up.xml.in.h:3
 msgid "Visual letter-recognition. Can move the mouse."
-msgstr "Vidno prepoznavanje Ärk. Premikanje miÅke."
+msgstr "Prepoznavanje Ärk."
 
 #: ../src/click_on_letter-activity/click_on_letter.xml.in.h:4
 #: ../src/click_on_letter_up-activity/click_on_letter_up.xml.in.h:4
@@ -2133,11 +2121,11 @@ msgstr "Prepoznavanje imen Ärk"
 #: ../src/click_on_letter-activity/click_on_letter.xml.in.h:5
 #: ../src/click_on_letter_up-activity/click_on_letter_up.xml.in.h:5
 msgid "A letter is spoken. Click on the matching letter in the main area. You can listen to the letter again, by clicking on the mouth icon in the bottom box."
-msgstr "Ärka je bila izgovorjena. Klikni na pravo Ärko v glavnem oknu. Ärko lahko sliÅiÅ Åe enkrat, Äe klikneÅ na usta spodaj."
+msgstr "Izgovorjena je bila Ärka. Klikni na pravo Ärko v glavnem oknu. Izgovorjavo Ärke lahko sliÅiÅ Åe enkrat, Äe klikneÅ na usta."
 
 #: ../src/click_on_letter_up-activity/click_on_letter_up.xml.in.h:1
 msgid "Click on an uppercase letter"
-msgstr "Klik na veliko Ärko"
+msgstr "Klikanje velikih Ärk"
 
 #: ../src/clockgame-activity/clockgame.c:535
 msgid "Set the watch to:"
@@ -2620,10 +2608,10 @@ msgid ""
 "The image must be in the 'jpeg' format and be suffixed with '.jpg' or '.jpeg'.\n"
 "For best results, they must have a size of 800x520 pixels.\n"
 msgstr ""
-"V to mapo postavi kolikor hoÄeÅ slik.\n"
-"Uporabljene bodo kot ozadje v dejavnosti 'radirka'.\n"
-"Slike morajo biti v vrsti 'jpeg' in morajo imeti pripono '.jpg' ali '.jpeg'.\n"
-"Za najboljÅe rezultate morajo imeti velikost 800x520 toÄk.\n"
+"V tej mapi je lahko poljubno Åtevilo slik.\n"
+"Uporabljene bodo za ozadje v dejavnosti 'Radirka'.\n"
+"Slike morajo biti vrste 'jpeg' in morajo imeti pripono '.jpg' ali '.jpeg'.\n"
+"NajustreznejÅe so slike velikosti 800x520 toÄk.\n"
 
 #: ../src/erase-activity/erase.xml.in.h:5
 msgid "Move the mouse until all the blocks disappear. You can add you own images under the directory '~/My GCompris/erase'."
@@ -3191,9 +3179,7 @@ msgstr "DinamiÄno nalaganje modulov ni podprto. Program GCompris se ne more nal
 msgid ""
 "Select the language\n"
 " to use in the board"
-msgstr ""
-"Izbor jezika\n"
-" za uporabo na tabli"
+msgstr "Izbor jezika programa:\n"
 
 #: ../src/gcompris/board_config_combo.c:252
 msgid "Global GCompris mode"
@@ -3872,7 +3858,7 @@ msgstr "Vse dejavnosti so v tem profilu onemogoÄene. Odprite skrbniÅki modul G
 
 #: ../src/gcompris/properties.c:505
 msgid "This directory contains the files you create with the GCompris educational suite\n"
-msgstr "Ta mapa vsebuje datoteke, ki jih boÅ ustvaril s tem programom\n"
+msgstr "V tej mapi so datoteke, ki bodo ustvarjene s programom GCompris.\n"
 
 #: ../src/gcompris/properties.c:512
 msgid ""
@@ -5222,7 +5208,7 @@ msgstr "To je transformator za zviÅanje napetosti. Elektrika se prenaÅa pri vi
 
 #: ../src/hydroelectric-activity/hydroelectric.xml.in.h:1
 msgid "Learn about an electrical system based on renewable energy"
-msgstr "NauÄi se nekaj o elektriÄnem sistemu, ki je zasnovan na obnovljivi energiji"
+msgstr "ElektriÄni sistem obnovljive energije"
 
 #: ../src/hydroelectric-activity/hydroelectric.xml.in.h:2
 msgid "Tux has come back from a long fishing party on his boat. Bring the electrical system back up so he can have light in his home."
@@ -5642,7 +5628,7 @@ msgstr "Sila teÅnosti je sorazmerna z maso obeh teles. To pomeni, da se bodo te
 
 #: ../src/intro_gravity-activity/intro_gravity.py:118
 msgid "You goal is to let Tux's spaceship move by changing the mass of its surrounding planets. Don't get too close to the planets or you will crash on them. The arrow indicates the direction of the force on your ship."
-msgstr "Cilj igre je premikati Pingovo vesoljsko plovilo s spreminjanjem mase okoliÅkih planetov. Plovilo se planetu ne sme preveÄ pribliÅati, saj lahko nanj strmoglavi. PuÅÄica kaÅe smer in velikost sile na vesoljsko plovilo."
+msgstr "Cilj igre je premikati Pingovo vesoljsko ladjo s spreminjanjem mase okoliÅkih planetov. Vesoljska ladja se planetu ne sme preveÄ pribliÅati, saj lahko nanj strmoglavi. PuÅÄica kaÅe smer in velikost sile na vesoljsko ladjo."
 
 #: ../src/intro_gravity-activity/intro_gravity.py:128
 msgid "Avoid the asteroid and join the space shuttle to win."
@@ -5671,9 +5657,9 @@ msgid ""
 "You must drive Tux's ship towards the landing platform.\n"
 "The landing platform turns green when the velocity is safe to land"
 msgstr ""
-"S tipkama gor in dol se pri plovilu upravlja pogon.\n"
+"S tipkama gor in dol se pri ladji upravlja pogon.\n"
 "S tipkama levo in desno se doloÄa smer Åelenega gibanja.\n"
-"S Pingovim plovilom Åelite pristati na pristajalni ploÅÄadi.\n"
+"S Pingovo vesoljsko ladjo je treba pristati na pristajalni ploÅÄadi.\n"
 "Ta se obarva zeleno, ko sta hitrost in smer varni za pristajanje."
 
 #: ../src/land_safe-activity/land_safe.py:171
@@ -5723,7 +5709,7 @@ msgid ""
 "        "
 msgstr ""
 "\n"
-"PospeÅek zaradi teÅnosti je sorazmeren z maso planeta in obratno sorazmeren s kvadratom razdalja od srediÅÄa planeta. To pomeni, da se bo pospeÅek razlikoval pri potovanju mimo vsakega planeta in bo veÄji, ko bo plovilo bliÅje planetu.\n"
+"PospeÅek zaradi teÅnosti je sorazmeren z maso planeta in obratno sorazmeren s kvadratom razdalja od srediÅÄa planeta. To pomeni, da se bo pospeÅek razlikoval pri potovanju mimo vsakega planeta in bo veÄji, ko bo vesoljska ladja bliÅje planetu.\n"
 "\n"
 "Uporabite tipki gor in dol za upravljanje pogona in tipki levo in desno za upravljanje smeri.\n"
 "\n"
@@ -5884,11 +5870,11 @@ msgstr "Zgodovina Louisa Brailla"
 
 #: ../src/louis_braille-activity/louis_braille.xml.in.h:2
 msgid "Review the major dates of the inventor of the Braille system."
-msgstr "Pregled pomembnejÅih datumov odkrivanja Braillovega sistema."
+msgstr "Pregled pomembnejÅih datumov odkrivanja Brajevega sistema."
 
 #: ../src/louis_braille-activity/louis_braille.xml.in.h:3
 msgid "Read the history of Louis Braille, his biography and discovery of the Braille system. Click on the previous and next buttons to move to the respective story page. At the end, arrange the sequence in the chronological order."
-msgstr "Preberite zgodovino Louisa Brailla, njegovo biografijo in odkritje sistema Braillove pisave. S klikom na gumbe za naprej in nazaj se je mogoÄe premikati med stranmi zgodbe, na koncu pa je treba urediti stavke v kronoloÅkem vrstnem redu."
+msgstr "Preberite zgodovino Louisa Brailla, njegovo biografijo in odkritje sistema Brajeve pisave. S klikom na gumbe za naprej in nazaj se je mogoÄe premikati med stranmi zgodbe, na koncu pa je treba urediti stavke v kronoloÅkem vrstnem redu."
 
 #: ../src/louis_braille-activity/louis_braille.xml.in.h:4
 msgid "Louis Braille Video: &lt; http://www.youtube.com/watch?v=9bdfC2j_4x4 &gt;"
@@ -5920,7 +5906,7 @@ msgstr "Francoski vojak Charles Barbier je obiskal njegovo Åolo in mu pokazal s
 
 #: ../src/louis_braille-activity/resources/louis_braille/activity.desktop.in.h:7
 msgid "Louis trimmed Barbier's 12 dots into 6 and invented the Braille system."
-msgstr " Louis je skrÄil Barbierjev sistem z dvanajstimi pikami v sistem s Åestimi pik in izumil Braillov jezik."
+msgstr "Louis je skrÄil Barbierjev sistem z dvanajstimi pikami v sistem s Åestimi pik in izumil Brajov jezik."
 
 #: ../src/louis_braille-activity/resources/louis_braille/activity.desktop.in.h:8
 msgid "He became a teacher after graduating and promoted his method while secretly teaching it at the Institute."
@@ -5928,7 +5914,7 @@ msgstr "Po diplomi je postal uÄitelj, hkrati pa je skrivaje pouÄeval svojo met
 
 #: ../src/louis_braille-activity/resources/louis_braille/activity.desktop.in.h:9
 msgid "He revised and extended braille to include mathematics, symbols, punctuations and music notations."
-msgstr "Braillovo pisavo je razÅiril, da vkljuÄuje tudi posebne znake za matematiko, simbole, loÄila in glasbene zapise. "
+msgstr "Pisavo je razÅiril, da vkljuÄuje tudi posebne znake za matematiko, simbole, loÄila in glasbene zapise. "
 
 #: ../src/louis_braille-activity/resources/louis_braille/activity.desktop.in.h:10
 msgid "He died of tuberculosis. He is buried in the Pantheon in Paris. A monument is erected to honor him."
@@ -5940,7 +5926,7 @@ msgstr "Po njegovi smrti"
 
 #: ../src/louis_braille-activity/resources/louis_braille/activity.desktop.in.h:12
 msgid "Braille got accepted as a world wide standard. Louis Braille proved that if you have motivation you can do incredible things."
-msgstr "Braillova pisava je postala svetovni standard. Louis Braille je dokazal, da lahko z veliko volje, doseÅe neverjetne stvari."
+msgstr "Pisava je postala svetovni standard. Louis Braille je dokazal, da lahko z veliko volje, doseÅe neverjetne stvari."
 
 #: ../src/magic_hat_minus-activity/magic_hat_minus.xml.in.h:1
 #: ../src/magic_hat_plus-activity/magic_hat_plus.xml.in.h:1
@@ -7020,7 +7006,7 @@ msgstr "To je igralna deska. Ne potrebujeÅ posebne spretnosti za igranje."
 
 #: ../src/paratrooper-activity/paratrooper.xml.in.h:4
 msgid "In this game, Tux the parachutist needs help to land safely on the fishing boat. He needs to allow for the wind direction and speed."
-msgstr "V tej igri je treba pomagati Pingu s padalom varno pristati na ribiÅkem Äolnu. Paziti je treba na smer in hitrost vetra."
+msgstr "Pomagaj padalcu Pingu varno pristati na ribiÅkem Äolnu. Treba je biti pozoren na smer in hitrost vetra."
 
 #: ../src/paratrooper-activity/paratrooper.xml.in.h:5
 msgid "Hit any key or click on the plane to make Tux jump. Hit another key or click on Tux to open the parachute."
@@ -7799,7 +7785,7 @@ msgstr "Vedi, da lahko uteÅi spustiÅ na obe strani tehtnice."
 #: ../src/scalesboard-activity/scalesboard.xml.in.h:1
 #: ../src/scalesboard_weight-activity/scalesboard_weight.xml.in.h:1
 msgid "Balance the scales properly"
-msgstr "Pravilno uravnoteÅi tehtnico"
+msgstr "UravnoteÅenje tehtnice"
 
 #: ../src/scalesboard-activity/scalesboard.xml.in.h:2
 msgid "Drag and Drop weights to balance the scales"
@@ -7970,11 +7956,11 @@ msgstr "Åtevila na kocki"
 
 #: ../src/submarine-activity/submarine.xml.in.h:1
 msgid "Pilot a submarine"
-msgstr "Vozi podmornico"
+msgstr "VoÅnja s podmornico"
 
 #: ../src/submarine-activity/submarine.xml.in.h:2
 msgid "Pilot a submarine using air tanks and dive rudders"
-msgstr "Vozi podmornico s pomoÄjo zraÄnih komor in potapljaÅkega krmila"
+msgstr "Upravljaj s podmornico s pomoÄjo zraÄnih komor in potapljaÅkega krmila."
 
 #: ../src/submarine-activity/submarine.xml.in.h:3
 msgid "Physics basics"
@@ -8103,7 +8089,7 @@ msgstr[3] "Razdalja do tarÄe = %d metre"
 
 #: ../src/target-activity/target.xml.in.h:1
 msgid "Practice addition with a target game"
-msgstr "Vadi seÅtevanje z igro tarÄ"
+msgstr "SeÅtevanje z igro tarÄ"
 
 #: ../src/target-activity/target.xml.in.h:2
 msgid "Hit the target and count your points"
@@ -8199,7 +8185,7 @@ msgstr "Vodni stolp je velik zabojnik za shranjevanje vode. Voda je v njem shran
 
 #: ../src/watercycle-activity/watercycle.xml.in.h:1
 msgid "Learn about the water cycle"
-msgstr "Spoznaj sistema kroÅenja vode"
+msgstr "Spoznaj sistem kroÅenja vode"
 
 #: ../src/watercycle-activity/watercycle.xml.in.h:2
 msgid "Tux has come back from a long fishing party on his boat. Bring the water system back up so he can take a shower."
@@ -8207,7 +8193,7 @@ msgstr "Pingo je priÅel domov z dolgega ribolova. Popravi vodni sistem, da se b
 
 #: ../src/watercycle-activity/watercycle.xml.in.h:3
 msgid "Learn the water cycle"
-msgstr "Spoznaj sistema kroÅenja vode"
+msgstr "KroÅenje vode"
 
 #: ../src/watercycle-activity/watercycle.xml.in.h:4
 msgid "Click on different active elements : sun, cloud, water pump station, and water cleanup station, in order to reactivate the entire water system. When the system is back up and Tux is in the shower, push the shower button for him."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]