[evolution-data-server] Updated Slovenian translationcommit a8f8c07f958e405226e9e9f2ee606479bef434b8
Author: Matej UrbanÄiÄ <mateju svn gnome org>
Date:   Tue Oct 16 08:33:57 2012 +0200

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |  172 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 files changed, 106 insertions(+), 66 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index a4605da..54ce1ac 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: evolution-data-server master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evolution-data-server&keywords=I18N+L10N&component=Misc.\n";
-"POT-Creation-Date: 2012-09-22 09:51+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-22 22:25+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-10-16 00:21+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-16 07:56+0100\n"
 "Last-Translator: Matej UrbanÄiÄ <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: \n"
@@ -127,6 +127,10 @@ msgid "Loadingâ"
 msgstr "Nalaganje ..."
 
 #: ../addressbook/backends/google/e-book-google-utils.c:1562
+#: ../data/sources/system-address-book.source.in.h:1
+#: ../data/sources/system-calendar.source.in.h:1
+#: ../data/sources/system-memo-list.source.in.h:1
+#: ../data/sources/system-task-list.source.in.h:1
 msgid "Personal"
 msgstr "Osebno"
 
@@ -2271,13 +2275,13 @@ msgstr "STARTTLS ni podprt"
 msgid "Failed to connect to IMAP server %s in secure mode: "
 msgstr "Povezava s streÅnikom IMAP %s v varnem naÄinu je spodletela:"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:3580
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:3582
 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:749
 #, c-format
 msgid "IMAP server %s does not support %s authentication"
 msgstr "StreÅnik IMAP %s ne podpira zahtevanega naÄina overitve %s."
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:3591
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:3593
 #: ../camel/camel-session.c:494
 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1174
 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:259
@@ -2287,13 +2291,13 @@ msgstr "StreÅnik IMAP %s ne podpira zahtevanega naÄina overitve %s."
 msgid "No support for %s authentication"
 msgstr "Ni podpore za naÄin overitve %s."
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:3610
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:3612
 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1142
 #: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:502
 msgid "Cannot authenticate without a username"
 msgstr "Brez uporabniÅkega imena ni mogoÄe overiti povezave."
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:3619
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:3621
 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1150
 #: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:511
 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:512
@@ -2301,55 +2305,55 @@ msgstr "Brez uporabniÅkega imena ni mogoÄe overiti povezave."
 msgid "Authentication password not available"
 msgstr "Geslo za overitev ni na voljo."
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:3821
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:3823
 msgid "Error fetching message"
 msgstr "Napaka med pridobivanjem sporoÄila"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:3903
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:3905
 msgid "Failed to copy the tmp file"
 msgstr "Kopiranje datoteke tmp je spodletelo"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:3917
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:3919
 msgid "Failed to close the tmp stream"
 msgstr "Zapiranje pretoka tmp je spodletelo"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:4015
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:4017
 msgid "Error copying messages"
 msgstr "Napaka med kopiranjem sporoÄil"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:4150
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:4152
 msgid "Error appending message"
 msgstr "Napaka med pripenjanjem sporoÄila"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:4333
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:4335
 msgid "Error fetching message headers"
 msgstr "Napaka med pridobivanjem glave sporoÄila"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:4468
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:4470
 msgid "Error retrieving message"
 msgstr "Napaka med pridobivanjem sporoÄila"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:4590
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:4783
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:4592
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:4785
 #, c-format
 msgid "Fetching summary information for new messages in '%s'"
 msgstr "Pridobivanje podatkov povzetka za nova sporoÄila v '%s'."
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:4641
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:4643
 #, c-format
 msgid "Scanning for changed messages in '%s'"
 msgstr "Preiskovanje spremenjenih sporoÄil v '%s'"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:4684
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:4686
 msgid "Error fetching new messages"
 msgstr "Napaka med pridobivanjem novih sporoÄil"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:4874
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:4876
 msgid "Error while fetching messages"
 msgstr "Napaka med pridobivanjem sporoÄil"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:4882
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:4918
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:4884
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:4920
 #, c-format
 msgid "Fetching summary information for %d message in '%s'"
 msgid_plural "Fetching summary information for %d messages in '%s'"
@@ -2358,56 +2362,56 @@ msgstr[1] "Pridobivanje podatkov povzetka za %d novo sporoÄilo v '%s'."
 msgstr[2] "Pridobivanje podatkov povzetka za %d novi sporoÄili v '%s'."
 msgstr[3] "Pridobivanje podatkov povzetka za %d nova sporoÄila v '%s'."
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:5043
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:5079
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:5045
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:5081
 msgid "Error refreshing folder"
 msgstr "Napaka med osveÅevanjem mape"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:5172
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:5174
 msgid "Error expunging message"
 msgstr "Napaka med uniÄevanjem sporoÄila"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:5269
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:5271
 msgid "Error fetching folders"
 msgstr "Napaka med pridobivanjem map"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:5348
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:5350
 msgid "Error subscribing to folder"
 msgstr "Napaka naroÄanja na mapo"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:5409
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:5411
 msgid "Error creating folder"
 msgstr "Napaka med ustvarjanjem mape"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:5458
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:5460
 msgid "Error deleting folder"
 msgstr "Napaka med brisanjem mape"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:5519
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:5521
 msgid "Error renaming folder"
 msgstr "Napaka med preimenovanjem mape"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:5580
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:5582
 msgid "Error performing NOOP"
 msgstr "Napaka med izvajanjem ukaza NOOP"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:5676
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:5678
 msgid "Error syncing changes"
 msgstr "Napaka med usklajevanjem sprememb"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:6447
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:6449
 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:3531
 #, c-format
 msgid "Cannot get message with message ID %s: %s"
 msgstr "Ni mogoÄe dobiti sporoÄila zID %s: %s"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:6448
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:6450
 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:3532
 msgid "No such message available."
 msgstr "Na voljo ni takÅnega sporoÄila."
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:6603
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:6618
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:6605
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:6620
 msgid "Cannot create spool file: "
 msgstr "Ni mogoÄe ustvariti vrstilne datoteke:"
 
@@ -2659,22 +2663,22 @@ msgstr "Ponudnik navidezne mape elektronske poÅte"
 msgid "For reading mail as a query of another set of folders"
 msgstr "Za branje poÅte kot poizvedbe po drugem sklopu map"
 
-#: ../camel/camel-provider.c:195
+#: ../camel/camel-provider.c:258
 #, c-format
 msgid "Could not load %s: Module loading not supported on this system."
 msgstr "Ni mogoÄe naloÅiti %s: nalaganje modulov na tem sistemu ni podprto."
 
-#: ../camel/camel-provider.c:204
+#: ../camel/camel-provider.c:267
 #, c-format
 msgid "Could not load %s: %s"
 msgstr "Ni mogoÄe naloÅiti %s: %s"
 
-#: ../camel/camel-provider.c:213
+#: ../camel/camel-provider.c:276
 #, c-format
 msgid "Could not load %s: No initialization code in module."
 msgstr "Ni mogoÄe naloÅiti %s: v modulu ni kode zaÄenjanja."
 
-#: ../camel/camel-provider.c:412
+#: ../camel/camel-provider.c:424
 #: ../camel/camel-session.c:406
 #, c-format
 msgid "No provider available for protocol '%s'"
@@ -4539,6 +4543,7 @@ msgid "POP3 stores have no folder hierarchy"
 msgstr "Shranjevalna mesta POP3 nimajo doloÄene hierarhije map"
 
 #: ../camel/providers/sendmail/camel-sendmail-provider.c:36
+#: ../data/sources/sendmail.source.in.h:1
 msgid "Sendmail"
 msgstr "Sendmail"
 
@@ -4546,47 +4551,47 @@ msgstr "Sendmail"
 msgid "For delivering mail by passing it to the \"sendmail\" program on the local system."
 msgstr "Za dostavljanje poÅte preko programa \"sendmail\" na krajevnem sistemu."
 
-#: ../camel/providers/sendmail/camel-sendmail-transport.c:50
+#: ../camel/providers/sendmail/camel-sendmail-transport.c:49
 msgid "sendmail"
 msgstr "sendmail"
 
-#: ../camel/providers/sendmail/camel-sendmail-transport.c:52
+#: ../camel/providers/sendmail/camel-sendmail-transport.c:51
 msgid "Mail delivery via the sendmail program"
 msgstr "Dostava poÅte preko programa sendmail"
 
-#: ../camel/providers/sendmail/camel-sendmail-transport.c:107
+#: ../camel/providers/sendmail/camel-sendmail-transport.c:93
 #, c-format
 msgid "Could not parse recipient list"
 msgstr "Ni mogoÄe razÄleniti seznama prejemnikov"
 
-#: ../camel/providers/sendmail/camel-sendmail-transport.c:140
+#: ../camel/providers/sendmail/camel-sendmail-transport.c:126
 #, c-format
-msgid "Could not create pipe to '%s': %s: mail not sent"
-msgstr "Ni mogoÄe ustvariti cevi do programa  '%s': %s: elektronska poÅta ni poslana."
+msgid "Could not create pipe to sendmail: %s: mail not sent"
+msgstr "Ni mogoÄe ustvariti cevi do programa sendmail: %s: elektronska sporoÄila niso poslana."
 
-#: ../camel/providers/sendmail/camel-sendmail-transport.c:163
+#: ../camel/providers/sendmail/camel-sendmail-transport.c:148
 #, c-format
-msgid "Could not fork '%s': %s: mail not sent"
-msgstr "Ni mogoÄe razvejiti programa '%s': %s: elektronska poÅta ni poslana."
+msgid "Could not fork sendmail: %s: mail not sent"
+msgstr "Ni mogoÄe razvejiti programa sendmail: %s: elektronska sporoÄila niso poslana."
 
-#: ../camel/providers/sendmail/camel-sendmail-transport.c:210
+#: ../camel/providers/sendmail/camel-sendmail-transport.c:194
 msgid "Could not send message: "
 msgstr "Ni mogoÄe poslati sporoÄila:"
 
-#: ../camel/providers/sendmail/camel-sendmail-transport.c:239
+#: ../camel/providers/sendmail/camel-sendmail-transport.c:222
 #, c-format
-msgid "'%s' exited with signal %s: mail not sent."
-msgstr "program '%s' je zakljuÄen s signalom %s: elektronska poÅta ni poslana."
+msgid "sendmail exited with signal %s: mail not sent."
+msgstr "program sendmail je zakljuÄen s signalom %s: elektronska sporoÄila niso poslana."
 
-#: ../camel/providers/sendmail/camel-sendmail-transport.c:247
+#: ../camel/providers/sendmail/camel-sendmail-transport.c:229
 #, c-format
-msgid "Could not execute '%s': mail not sent."
-msgstr "Ni mogoÄe izvesti '%s': elektronska poÅta ni poslana."
+msgid "Could not execute %s: mail not sent."
+msgstr "Ni mogoÄe izvrÅiti %s: elektronska sporoÄila niso poslana."
 
-#: ../camel/providers/sendmail/camel-sendmail-transport.c:252
+#: ../camel/providers/sendmail/camel-sendmail-transport.c:234
 #, c-format
-msgid "'%s' exited with status %d: mail not sent."
-msgstr "program '%s' je zakljuÄen s stanjem %d: elektronska poÅta ni poslana."
+msgid "sendmail exited with status %d: mail not sent."
+msgstr "program sendmail je zakljuÄen s stanjem %d: elektronska sporoÄila niso poslana."
 
 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-provider.c:42
 msgid "Default SMTP port"
@@ -4852,6 +4857,49 @@ msgstr "Enote opomnika rojstnih dni in obletnic"
 msgid "Units for a birthday or anniversary reminder, \"minutes\", \"hours\" or \"days\""
 msgstr "Enote opomnika za rojstni dan ali obletnico so \"minute\", \"ure\" ali \"dnevi\"."
 
+#: ../data/sources/birthdays.source.in.h:1
+msgid "Birthdays & Anniversaries"
+msgstr "Rojstni dnevi in obletnice"
+
+#: ../data/sources/caldav-stub.source.in.h:1
+msgid "CalDAV"
+msgstr "CalDAV"
+
+#: ../data/sources/contacts-stub.source.in.h:1
+#: ../libedataserverui/e-name-selector-dialog.c:427
+#: ../modules/google-backend/module-google-backend.c:183
+msgid "Contacts"
+msgstr "Stiki"
+
+#: ../data/sources/google-stub.source.in.h:1
+msgid "Google"
+msgstr "Google"
+
+#: ../data/sources/ldap-stub.source.in.h:1
+msgid "On LDAP Servers"
+msgstr "Na streÅnikih LDAP"
+
+#: ../data/sources/local.source.in.h:1
+#: ../data/sources/local-stub.source.in.h:1
+msgid "On This Computer"
+msgstr "Na tem raÄunalniku"
+
+#: ../data/sources/vfolder.source.in.h:1
+msgid "Search Folders"
+msgstr "Iskalne mape"
+
+#: ../data/sources/weather-stub.source.in.h:1
+msgid "Weather"
+msgstr "Vreme"
+
+#: ../data/sources/webcal-stub.source.in.h:1
+msgid "On The Web"
+msgstr "Na spletu"
+
+#: ../data/sources/webdav-stub.source.in.h:1
+msgid "WebDAV"
+msgstr "WebDAV"
+
 #: ../libebackend/e-authentication-mediator.c:205
 #: ../libebackend/e-authentication-mediator.c:216
 #: ../libebackend/e-authentication-mediator.c:849
@@ -4936,7 +4984,7 @@ msgid "File must have a '.source' extension"
 msgstr "Pripona datoteke mora biti '.source'"
 
 #: ../libebackend/e-source-registry-server.c:522
-#: ../libedataserver/e-source-registry.c:1523
+#: ../libedataserver/e-source-registry.c:1535
 msgid "The user declined to authenticate"
 msgstr "Overitev je prekinjena s strani uporabnika"
 
@@ -5473,11 +5521,6 @@ msgstr "Iskanje"
 msgid "Address Book"
 msgstr "Imenik"
 
-#: ../libedataserverui/e-name-selector-dialog.c:427
-#: ../modules/google-backend/module-google-backend.c:183
-msgid "Contacts"
-msgstr "Stiki"
-
 #: ../libedataserverui/e-name-selector-dialog.c:545
 msgid "Select Contacts from Address Book"
 msgstr "Izberi stike iz imenika"
@@ -5645,9 +5688,6 @@ msgstr "Istovetnost"
 #~ msgid "%s: there was no source for UID '%s' stored in GConf."
 #~ msgstr "%s: v GConf ni shranjenega vira za UID '%s'."
 
-#~ msgid "On This Computer"
-#~ msgstr "Na tem raÄunalniku"
-
 #~ msgid "Invalid source"
 #~ msgstr "Neveljaven vir"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]