=?utf-8?q?=5Bgnome-boxes=5D_Updated_Norwegian_bokm=C3=A5l_translation?=commit 08fbb5379b31e7fe9d057c7e10fe5aa296c0fdf3
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:   Sat Oct 13 12:29:28 2012 +0200

    Updated Norwegian bokmÃl translation

 po/nb.po |  170 ++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 89 insertions(+), 81 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 2ee2b31..009d1a9 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -5,10 +5,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnome-boxes 3.5.x\n"
+"Project-Id-Version: gnome-boxes 3.6.x\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-09-05 12:58+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-05 12:59+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-10-13 12:29+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-13 12:29+0200\n"
 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Language-Team: Norwegian bokmÃl <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "Language: \n"
@@ -86,7 +86,7 @@ msgid "A simple GNOME 3 application to access remote or virtual systems"
 msgstr ""
 "Et enkelt GNOME 3 program for à aksessere eksterne eller virtuelle systemer"
 
-#: ../src/app.vala:121 ../src/topbar.vala:50
+#: ../src/app.vala:121 ../src/topbar.vala:49
 msgid "New"
 msgstr "Ny"
 
@@ -110,18 +110,23 @@ msgstr "Om Bokser"
 msgid "Quit"
 msgstr "Avslutt"
 
-#: ../src/app.vala:606
+#: ../src/app.vala:635
 #, c-format
 msgid "Box '%s' has been deleted"
 msgstr "Boks Â%s er slettet"
 
-#: ../src/app.vala:607
+#: ../src/app.vala:636
 #, c-format
 msgid "%u box has been deleted"
 msgid_plural "%u boxes have been deleted"
 msgstr[0] "%u boks er slettet"
 msgstr[1] "%u bokser er slettet"
 
+#: ../src/app.vala:698
+#, c-format
+msgid "Connection to '%s' failed"
+msgstr "Tilkobling til Â%s feilet"
+
 #: ../src/collection-view.vala:39
 msgid "New and Recent"
 msgstr "Nye og nylige"
@@ -134,66 +139,66 @@ msgstr "(trykk Ctrl+Alt-tastene for à fjerne fokus)"
 msgid "System"
 msgstr "System"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:306 ../src/remote-machine.vala:39
+#: ../src/libvirt-machine.vala:318 ../src/remote-machine.vala:35
 msgid "Name"
 msgstr "Navn"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:309
+#: ../src/libvirt-machine.vala:321
 msgid "Virtualizer"
 msgstr "Virtualiserer"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:311 ../src/remote-machine.vala:42
-#: ../src/wizard.vala:341
+#: ../src/libvirt-machine.vala:323 ../src/remote-machine.vala:38
+#: ../src/wizard.vala:381
 msgid "URI"
 msgstr "URI"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:321 ../src/remote-machine.vala:46
+#: ../src/libvirt-machine.vala:333 ../src/remote-machine.vala:42
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokoll"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:441
+#: ../src/libvirt-machine.vala:450
 msgid "When you force shutdown, the box may lose data."
 msgstr "NÃr du bruker tvungen nedstenging kan boksen miste data."
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:517 ../src/wizard.vala:369
+#: ../src/libvirt-machine.vala:527 ../src/wizard.vala:409
 msgid "Memory"
 msgstr "Minne"
 
 #. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
-#: ../src/libvirt-machine.vala:567
+#: ../src/libvirt-machine.vala:583
 #, c-format
 msgid "Restoring %s from disk"
 msgstr "Gjenoppretter %s fra disk"
 
 #. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
-#: ../src/libvirt-machine.vala:570
+#: ../src/libvirt-machine.vala:586
 #, c-format
 msgid "Starting %s"
 msgstr "Starter %s"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:596
+#: ../src/libvirt-machine.vala:616
 #, c-format
 msgid "Changes require restart of '%s'. Attempt restart?"
 msgstr "Endringer krever omstart av Â%sÂ. PrÃv omstart?"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:611
+#: ../src/libvirt-machine.vala:631
 msgid "Maximum Disk Size"
 msgstr "Maksimal diskstÃrrelse"
 
 #. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
-#: ../src/machine.vala:97
+#: ../src/machine.vala:100
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s"
 msgstr "Kobler til %s"
 
 #. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
-#: ../src/machine.vala:128
+#: ../src/machine.vala:132
 #, c-format
 msgid "Enter password for %s"
 msgstr "Oppgi passord for %s"
 
 #. 3rd row
-#: ../src/machine.vala:483 ../src/unattended-installer.vala:192
+#: ../src/machine.vala:503 ../src/unattended-installer.vala:192
 #: ../src/unattended-installer.vala:262
 msgid "Password"
 msgstr "Passord"
@@ -275,42 +280,44 @@ msgstr "Enheter"
 msgid "Some changes may take effect only after reboot"
 msgstr "Noen endringer blir kun tatt i bruk etter omstart"
 
-#: ../src/properties.vala:231
+#: ../src/properties.vala:238
 msgid "CPU:"
 msgstr "CPU:"
 
-#: ../src/properties.vala:238
+#: ../src/properties.vala:245
 msgid "I/O:"
 msgstr "I/O:"
 
-#: ../src/properties.vala:245
+#: ../src/properties.vala:252
 msgid "Net:"
 msgstr "Nettverk:"
 
-#: ../src/spice-display.vala:175
+#: ../src/spice-display.vala:195
 msgid "Share clipboard"
 msgstr "Del utklippstavle"
 
-#: ../src/spice-display.vala:181
+#: ../src/spice-display.vala:201
 msgid "Resize guest"
 msgstr "Endre stÃrrelse pà gjest"
 
-#: ../src/spice-display.vala:189
+#: ../src/spice-display.vala:209
 msgid "USB redirection"
 msgstr "USB-omdirigering"
 
-#: ../src/topbar.vala:91 ../src/wizard.vala:570
+#: ../src/topbar.vala:90 ../src/wizard.vala:615
 msgid "_Cancel"
 msgstr "A_vbryt"
 
-#: ../src/topbar.vala:124
+#. This goes with the "Click on items to select them" string and is about selection of items (boxes)
+#. when the main collection view is in selection mode.
+#: ../src/topbar.vala:126
 #, c-format
 msgid "%d selected"
 msgid_plural "%d selected"
 msgstr[0] "%d valgt"
 msgstr[1] "%d valgt"
 
-#: ../src/topbar.vala:126
+#: ../src/topbar.vala:128
 msgid "Click on items to select them"
 msgstr "Klikk pà oppfÃringer for à velge dem"
 
@@ -341,11 +348,11 @@ msgstr "Hurtig installering"
 msgid "_Add Password"
 msgstr "_Legg til passord"
 
-#: ../src/util.vala:293
+#: ../src/util.vala:285
 msgid "yes"
 msgstr "ja"
 
-#: ../src/util.vala:293
+#: ../src/util.vala:285
 msgid "no"
 msgstr "nei"
 
@@ -365,7 +372,7 @@ msgstr "SELinux er ikke installert?"
 
 #. No guest caps or none compatible
 #. FIXME: Better error messsage than this please?
-#: ../src/vm-configurator.vala:308
+#: ../src/vm-configurator.vala:311
 msgid "Incapable host system"
 msgstr "Vertssystemet kan ikke brukes"
 
@@ -376,24 +383,25 @@ msgstr ""
 "En feil oppsto under forberedelse til installasjon. Hurtiginstallasjon er "
 "slÃtt av."
 
-#: ../src/vm-creator.vala:136
+#: ../src/vm-creator.vala:139
 msgid "Installing..."
 msgstr "Installerer â"
 
 #. Translators: We show 'Live' tag next or below the name of live OS media or box based on such media.
 #. http://en.wikipedia.org/wiki/Live_CD
-#: ../src/vm-creator.vala:140 ../src/wizard-source.vala:234
+#: ../src/vm-creator.vala:143 ../src/wizard-source.vala:245
 msgid "Live"
 msgstr "Live"
 
-#: ../src/vm-creator.vala:221
+#. This string is about automatic installation progress
+#: ../src/vm-creator.vala:225
 #, c-format
 msgid "%d%% Installed"
 msgid_plural "%d%% Installed"
 msgstr[0] "%d%% installert"
 msgstr[1] "%d%% installert"
 
-#: ../src/vnc-display.vala:136
+#: ../src/vnc-display.vala:142
 msgid "Read-only"
 msgstr "Skrivebeskyttet"
 
@@ -402,15 +410,15 @@ msgstr "Skrivebeskyttet"
 msgid "Product Key"
 msgstr "ProduktnÃkkel"
 
-#: ../src/wizard-source.vala:115 ../src/wizard-source.vala:137
+#: ../src/wizard-source.vala:119 ../src/wizard-source.vala:146
 msgid "Enter URL"
 msgstr "Oppgi URL"
 
-#: ../src/wizard-source.vala:122
+#: ../src/wizard-source.vala:126
 msgid "Select a file"
 msgstr "Velg en fil"
 
-#: ../src/wizard-source.vala:154
+#: ../src/wizard-source.vala:163
 msgid ""
 "<b>Desktop Access</b>\n"
 "\n"
@@ -421,106 +429,98 @@ msgstr ""
 "Vil legge til bokser for alle systemer som er tilgjengelige fra denne "
 "kontoen."
 
-#: ../src/wizard-source.vala:243
+#: ../src/wizard-source.vala:254
 msgid "32-bit x86 system"
 msgstr "32-bit x86-system"
 
-#: ../src/wizard-source.vala:244
+#: ../src/wizard-source.vala:255
 msgid "64-bit x86 system"
 msgstr "64-bit x86-system"
 
 #. Translator comment: %s is name of vendor here (e.g Canonical Ltd or Red Hat Inc)
-#: ../src/wizard-source.vala:253
+#: ../src/wizard-source.vala:264
 #, c-format
 msgid " from %s"
 msgstr " fra %s"
 
-#: ../src/wizard-source.vala:293
+#: ../src/wizard-source.vala:304
 msgid "Select a device or ISO file"
 msgstr "Velg en enhet eller ISO-fil"
 
-#: ../src/wizard.vala:92
+#: ../src/wizard.vala:97
 msgid "Box creation failed"
 msgstr "Oppretting av boks feilet"
 
-#: ../src/wizard.vala:117 ../src/wizard.vala:584
-msgid "C_ontinue"
-msgstr "F_ortsett"
-
-#: ../src/wizard.vala:117
-msgid "C_reate"
-msgstr "_Lag"
-
-#: ../src/wizard.vala:138
+#: ../src/wizard.vala:145
 msgid "Please enter desktop or collection URI"
 msgstr "Vennligst oppgi URI til skrivebord eller samling"
 
-#: ../src/wizard.vala:144
+#: ../src/wizard.vala:151
 msgid "Will add boxes for all systems available from this account."
 msgstr ""
 "Vil legge til bokser for alle systemer som er tilgjengelig fra denne kontoen."
 
-#: ../src/wizard.vala:147
+#: ../src/wizard.vala:154
 msgid "Will add a single box."
 msgstr "Legger til en enkelt boks."
 
-#: ../src/wizard.vala:153
+#: ../src/wizard.vala:160
 msgid "Desktop Access"
 msgstr "Skrivebordstilgang"
 
-#: ../src/wizard.vala:233
+#: ../src/wizard.vala:251
 msgid "Invalid URI"
 msgstr "Ugyldig URI"
 
-#: ../src/wizard.vala:244
+#: ../src/wizard.vala:262
 #, c-format
 msgid "Unsupported protocol '%s'"
 msgstr "Ikke stÃttet protokoll Â%sÂ"
 
-#: ../src/wizard.vala:324
+#: ../src/wizard.vala:357
 msgid "Box setup failed"
 msgstr "Oppsett av boks feilet"
 
-#: ../src/wizard.vala:331
+#: ../src/wizard.vala:371
 msgid "Will create a new box with the following properties:"
 msgstr "Vil lage en ny boks med fÃlgende egenskaper:"
 
-#: ../src/wizard.vala:336
+#: ../src/wizard.vala:376
 msgid "Type"
 msgstr "Type"
 
-#: ../src/wizard.vala:339
+#: ../src/wizard.vala:379
 msgid "Host"
 msgstr "Vert"
 
-#: ../src/wizard.vala:347 ../src/wizard.vala:353
+#: ../src/wizard.vala:387 ../src/wizard.vala:393
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: ../src/wizard.vala:348
+#: ../src/wizard.vala:388
 msgid "TLS Port"
 msgstr "TLS-port"
 
-#: ../src/wizard.vala:358
+#: ../src/wizard.vala:398
 msgid "Will add boxes for all systems available from this account:"
 msgstr ""
 "Vil legge til bokser for alle systemer som er tilgjengelige fra denne "
 "kontoen:"
 
-#: ../src/wizard.vala:378
+#: ../src/wizard.vala:418
 msgid "Disk"
 msgstr "Disk"
 
-#: ../src/wizard.vala:378
+#: ../src/wizard.vala:418
 #, c-format
 msgid "%s maximum"
 msgstr "%s maksimum"
 
-#: ../src/wizard.vala:461
+#: ../src/wizard.vala:505
 msgid "Introduction"
 msgstr "Innledning"
 
-#: ../src/wizard.vala:465
+#: ../src/wizard.vala:509
 msgid ""
 "Creating a Box will allow you to use another operating system directly from "
 "your existing login.\n"
@@ -534,16 +534,16 @@ msgstr ""
 "Du kan koble til en eksisterende maskin <b><i>over nettverket</i></b> eller "
 "lage en <b><i>virtuell maskin</i></b> som kjÃrer lokalt pà din egen."
 
-#: ../src/wizard.vala:477
+#: ../src/wizard.vala:521
 msgid "Source Selection"
 msgstr "Valg av kilde"
 
-#: ../src/wizard.vala:478
+#: ../src/wizard.vala:522
 msgid "Insert operating system installation media or select a source below"
 msgstr ""
 "Sett inn installasjonsmedie for operativsystemet eller velg en kilde under"
 
-#: ../src/wizard.vala:488
+#: ../src/wizard.vala:532
 msgid ""
 "Any trademarks shown above are used merely for identification of software "
 "products you have already obtained and are the property of their respective "
@@ -553,27 +553,27 @@ msgstr ""
 "programvareprodukter du allerede har skaffet til veie og eies av deres "
 "respektive eiere."
 
-#: ../src/wizard.vala:501
+#: ../src/wizard.vala:545
 msgid "Preparation"
 msgstr "Forberedelse"
 
-#: ../src/wizard.vala:502
+#: ../src/wizard.vala:546
 msgid "Preparing to create new box"
 msgstr "Forbereder à lage en ny boks"
 
-#: ../src/wizard.vala:521
+#: ../src/wizard.vala:565
 msgid "Analyzing installer media."
 msgstr "Analyserer installasjonsmedie."
 
-#: ../src/wizard.vala:532
+#: ../src/wizard.vala:576
 msgid "Setup"
 msgstr "Oppsett"
 
-#: ../src/wizard.vala:539
+#: ../src/wizard.vala:583
 msgid "Review"
 msgstr "Gjennomgang"
 
-#: ../src/wizard.vala:550
+#: ../src/wizard.vala:594
 msgid ""
 "Virtualization extensions are unavailable on your system. Expect this box to "
 "be extremely slow. If your system is recent enough (made in or after 2008), "
@@ -585,14 +585,22 @@ msgstr ""
 "(laget i eller etter 2008) er utvidelsene sannsynligvis tilgjengelige pà "
 "systemet og du mà kanskje slà dem pà i systemets BIOS oppsett."
 
-#: ../src/wizard.vala:559
+#: ../src/wizard.vala:603
 msgid "Create a Box"
 msgstr "Lag en boks"
 
-#: ../src/wizard.vala:578
+#: ../src/wizard.vala:624
 msgid "_Back"
 msgstr "Til_bake"
 
-#: ../src/wizard.vala:661
+#: ../src/wizard.vala:631
+msgid "C_ontinue"
+msgstr "F_ortsett"
+
+#: ../src/wizard.vala:639
+msgid "C_reate"
+msgstr "_Lag"
+
+#: ../src/wizard.vala:726
 msgid "C_ustomize..."
 msgstr "T_ilpass â"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]