[gnome-boxes] Updated slovak translationcommit 0d68f7d7df672dfdc086da89ce70f6743bd4c4f3
Author: DuÅan Kazik <prescott66 gmail com>
Date:   Sat Oct 13 00:30:25 2012 +0200

    Updated slovak translation

 po/LINGUAS |    1 +
 po/sk.po   |  643 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 644 insertions(+), 0 deletions(-)
---
diff --git a/po/LINGUAS b/po/LINGUAS
index d3dff9c..7818a13 100644
--- a/po/LINGUAS
+++ b/po/LINGUAS
@@ -38,6 +38,7 @@ pt
 pt_BR
 ru
 sl
+sk
 sr
 sr latin
 sv
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
new file mode 100644
index 0000000..f629ada
--- /dev/null
+++ b/po/sk.po
@@ -0,0 +1,643 @@
+# Slovak translation for gnome-boxes.
+# Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnome-boxes package.
+# DuÅan Kazik <prescott66 gmail com>, 2012.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnome-boxes master\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"boxes&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-10-12 00:07+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-12 20:34+0100\n"
+"Last-Translator: DuÅan Kazik <prescott66 gmail com>\n"
+"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list gnome org>\n"
+"Language: sk\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+
+# DK: ak mate lepsi napad ako nazvat tuto aplikaciu, sem s nim
+#: ../data/gnome-boxes.desktop.in.in.h:1
+#: ../src/main.vala:90
+msgid "Boxes"
+msgstr "Boxy"
+
+# PK:
+#: ../data/gnome-boxes.desktop.in.in.h:2
+msgid "Simple virtual machine viewer/manager"
+msgstr "Jednoduchà prezeraÄ a sprÃvca virtuÃlnych strojov"
+
+#: ../data/gnome-boxes.desktop.in.in.h:3
+msgid "View and use virtual machines"
+msgstr "ZobraziÅ a pouÅiÅ virtuÃlne stroje"
+
+# PM: v dalÅom retazci sà kolekcie - ujednot si to
+#: ../data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in.h:1
+#, fuzzy
+msgid "Collections"
+msgstr "Zbierky"
+
+#: ../data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in.h:2
+#, fuzzy
+msgid "The list of boxes collections"
+msgstr "Zoznam kolekcià boxov"
+
+# DK: prijal by som kratsi preklad, ale nenapada ma
+# ÂPK: je snimka
+# PM: ja by som dal interval snÃmania obrazovky
+#, fuzzy
+#: ../data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in.h:3
+msgid "Screenshot interval"
+msgstr "Äasovà Ãsek snÃmok obrazovky"
+
+# PM: Mne to prÃde ako aktualizÃcia jednÃho nÃmku obrazovky, si si istÃ?
+#: ../data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in.h:4
+#, fuzzy
+msgid "The interval in seconds between screenshot updates"
+msgstr "Äasovà Ãsek v sekundÃch medzi obnoveniami snÃmok obrazovky"
+
+#: ../data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in.h:5
+msgid "Animation duration"
+msgstr "Trvanie animÃcie"
+
+#: ../data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in.h:6
+msgid "The time it takes for transitions and animation, in ms."
+msgstr "Äas zabranà prechodmi a animÃciami v milisekundÃch."
+
+#: ../data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in.h:7
+msgid "Window size"
+msgstr "VeÄkosÅ okna"
+
+#: ../data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in.h:8
+msgid "Window size (width and height)"
+msgstr "VeÄkosÅ okna (ÅÃrka a vÃÅka)"
+
+#: ../data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in.h:9
+msgid "Window position"
+msgstr "Umiestnenie okna"
+
+#: ../data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in.h:10
+msgid "Window position (x and y)"
+msgstr "Umiestnenie okna (x a y)"
+
+#: ../data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in.h:11
+msgid "Window maximized"
+msgstr "Maximalizovanà okno"
+
+#: ../data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in.h:12
+msgid "Window maximized state"
+msgstr "Maximalizovanà stav okna"
+
+#: ../src/app.vala:108
+msgid "translator-credits"
+msgstr "DuÅan Kazik <prescott66 gmail com>"
+
+#: ../src/app.vala:109
+msgid "A simple GNOME 3 application to access remote or virtual systems"
+msgstr "Jednoduchà aplikÃcia pre GNOME 3 na prÃstup k vzdialenÃm alebo virtuÃlnym systÃmom"
+
+#: ../src/app.vala:121
+#: ../src/topbar.vala:49
+msgid "New"
+msgstr "NovÃ"
+
+#: ../src/app.vala:124
+msgid "Properties"
+msgstr "Vlastnosti"
+
+#: ../src/app.vala:125
+msgid "Fullscreen"
+msgstr "Na celà obrazovku"
+
+#: ../src/app.vala:126
+msgid "Force shutdown"
+msgstr "VynÃtiÅ vypnutie"
+
+#: ../src/app.vala:129
+msgid "About Boxes"
+msgstr "O programe Boxy"
+
+#: ../src/app.vala:130
+msgid "Quit"
+msgstr "UkonÄiÅ"
+
+# ÂPK: uvodzovky, ja to nechcem po tebe furt opravovat
+#: ../src/app.vala:635
+#, c-format
+msgid "Box '%s' has been deleted"
+msgstr "Box â%sâ bol odstrÃnenÃ"
+
+#: ../src/app.vala:636
+#, c-format
+msgid "%u box has been deleted"
+msgid_plural "%u boxes have been deleted"
+msgstr[0] "%u boxov bolo odstrÃnenÃch"
+msgstr[1] "%u box bol odstrÃnenÃ"
+msgstr[2] "%u boxy boli odstrÃnenÃ"
+
+#: ../src/app.vala:698
+#, c-format
+msgid "Connection to '%s' failed"
+msgstr "Pripojenie k â%sâ zlyhalo"
+
+# PK: Nemysli sa tu mnozne cislo? akoze Nove a nedavne?
+#: ../src/collection-view.vala:39
+msgid "New and Recent"
+msgstr "Novà a nedÃvne"
+
+#: ../src/display-page.vala:164
+msgid "(press Ctrl+Alt keys to ungrab)"
+msgstr "(stlaÄte klÃvesy Ctrl+Alt na uvoÄnenie)"
+
+#: ../src/installer-media.vala:83
+#: ../src/properties.vala:62
+msgid "System"
+msgstr "SystÃm"
+
+#: ../src/libvirt-machine.vala:318
+#: ../src/remote-machine.vala:35
+msgid "Name"
+msgstr "NÃzov"
+
+# DK: mozno by sa hodilo nieco vhodnejsie
+#: ../src/libvirt-machine.vala:321
+msgid "Virtualizer"
+msgstr "VirtualizÃr"
+
+#: ../src/libvirt-machine.vala:323
+#: ../src/remote-machine.vala:38
+#: ../src/wizard.vala:381
+msgid "URI"
+msgstr "URI"
+
+#: ../src/libvirt-machine.vala:333
+#: ../src/remote-machine.vala:42
+msgid "Protocol"
+msgstr "Protokol"
+
+#: ../src/libvirt-machine.vala:450
+msgid "When you force shutdown, the box may lose data."
+msgstr "Ak vynÃtite vypnutie, box mÃÅe stratiÅ Ãdaje."
+
+#: ../src/libvirt-machine.vala:527
+#: ../src/wizard.vala:409
+msgid "Memory"
+msgstr "PamÃÅ"
+
+#. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
+#: ../src/libvirt-machine.vala:583
+#, c-format
+msgid "Restoring %s from disk"
+msgstr "Obnovuje sa %s z disku"
+
+#. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
+#: ../src/libvirt-machine.vala:586
+#, c-format
+msgid "Starting %s"
+msgstr "SpÃÅÅa sa %s"
+
+# DK: nie som si isty ci sa jedna o restartovanie boxu alebo virtualneho pc
+# PK: takto to bude lepsie
+#: ../src/libvirt-machine.vala:616
+#, c-format
+msgid "Changes require restart of '%s'. Attempt restart?"
+msgstr "Zmeny vyÅadujà reÅtartovanie â%sâ. PokÃsiÅ sa o reÅtartovanie?"
+
+#: ../src/libvirt-machine.vala:631
+msgid "Maximum Disk Size"
+msgstr "MaximÃlna veÄkosÅ disku"
+
+#. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
+#: ../src/machine.vala:100
+#, c-format
+msgid "Connecting to %s"
+msgstr "PripÃja sa k %s"
+
+#. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
+#: ../src/machine.vala:132
+#, c-format
+msgid "Enter password for %s"
+msgstr "Zadajte heslo pre %s"
+
+#. 3rd row
+#: ../src/machine.vala:503
+#: ../src/unattended-installer.vala:192
+#: ../src/unattended-installer.vala:262
+msgid "Password"
+msgstr "Heslo"
+
+# PK: tuto pockame na ML, ja by som dal Zobrazi cislo verzie
+#: ../src/main.vala:12
+msgid "Display version number"
+msgstr "Zobrazà ÄÃslo verzie"
+
+# cmd tooltip
+#: ../src/main.vala:13
+msgid "Open in full screen"
+msgstr "Otvorà v reÅime celej obrazovky"
+
+# cmd tooltip
+#: ../src/main.vala:14
+msgid "Check virtualization capabilities"
+msgstr "Skontroluje virtualizaÄnà schopnosti"
+
+# cmd tooltip
+#: ../src/main.vala:15
+msgid "Open box with UUID"
+msgstr "Otvorà box s UUID"
+
+# cmd tooltip
+#. A 'broker' is a virtual-machine manager (could be local or remote). Currently libvirt is the only one supported.
+#: ../src/main.vala:17
+msgid "URI to display, broker or installer media"
+msgstr "URI na zobrazenie, sprostredkovateÄ alebo inÅtalaÄnà mÃdium"
+
+#: ../src/main.vala:22
+msgid "- A simple application to access remote or virtual machines"
+msgstr "- Jednoduchà aplikÃcia na prÃstup k vzdialenÃm alebo virtuÃlnym strojom"
+
+# PM: dal by som zadanÃch
+#: ../src/main.vala:44
+#, fuzzy c-format
+msgid "Too many command line arguments specified.\n"
+msgstr "Bolo urÄenÃch prÃliÅ veÄa argumentov v prÃkazovom riadku.\n"
+
+#. FIXME: add proper UI & docs
+#: ../src/main.vala:74
+#, c-format
+msgid "â The CPU is capable of virtualization: %s\n"
+msgstr "â Procesor je schopnà virtualizÃcie: %s\n"
+
+#: ../src/main.vala:75
+#, c-format
+msgid "â The KVM module is loaded: %s\n"
+msgstr "â Modul KVM je naÄÃtanÃ: %s\n"
+
+#: ../src/main.vala:76
+#, c-format
+msgid "â Libvirt KVM guest available: %s\n"
+msgstr "â Je dostupnà hosÅ Libvirt KVM: %s\n"
+
+#: ../src/main.vala:78
+#, c-format
+msgid "â The SELinux context is default: %s\n"
+msgstr "â Kontext SELinux je predvolenÃ: %s\n"
+
+# DK: neviem ci sa jedna o osobu(e-mail) alebo ide o stranku-nieco ako bugzilla
+# ÂPK: overuj podla zrodjaku pls, je to URL
+#: ../src/main.vala:82
+#, c-format
+msgid "Report bugs to <%s>.\n"
+msgstr "Chyby nahlÃste na <%s>.\n"
+
+# PM: toto sa mi nevidÃ, Äo je prvà %s
+#: ../src/main.vala:83
+#, fuzzy , c-format
+msgid "%s home page: <%s>.\n"
+msgstr "%s domovskà strÃnka: <%s>.\n"
+
+#: ../src/properties.vala:58
+msgid "Login"
+msgstr "PrihlÃsenie"
+
+#: ../src/properties.vala:66
+msgid "Display"
+msgstr "Displej"
+
+#: ../src/properties.vala:70
+msgid "Devices"
+msgstr "Zariadenia"
+
+#: ../src/properties.vala:90
+msgid "Some changes may take effect only after reboot"
+msgstr "Niektorà zmeny sa uskutoÄnia iba po reÅtarte"
+
+#: ../src/properties.vala:238
+msgid "CPU:"
+msgstr "Procesor:"
+
+# DK: prekladame ako Vstupno/Vystupne alebo ostava I/O ?
+# PK: V/V
+#: ../src/properties.vala:245
+msgid "I/O:"
+msgstr "V/V:"
+
+#: ../src/properties.vala:252
+msgid "Net:"
+msgstr "SieÅ:"
+
+#: ../src/spice-display.vala:195
+msgid "Share clipboard"
+msgstr "ZdieÄaÅ schrÃnku"
+
+#: ../src/spice-display.vala:201
+msgid "Resize guest"
+msgstr "ZmeniÅ veÄkosÅ hosÅa"
+
+#: ../src/spice-display.vala:209
+msgid "USB redirection"
+msgstr "Presmerovanie USB"
+
+#: ../src/topbar.vala:90
+#: ../src/wizard.vala:615
+msgid "_Cancel"
+msgstr "_ZruÅiÅ"
+
+#. This goes with the "Click on items to select them" string and is about selection of items (boxes)
+#. when the main collection view is in selection mode.
+#: ../src/topbar.vala:126
+#, c-format
+msgid "%d selected"
+msgid_plural "%d selected"
+msgstr[0] "%d vybranÃch"
+msgstr[1] "%d vybranÃ"
+msgstr[2] "%d vybranÃ"
+
+# PM: znie to Äudne "KliknutÃm na poloÅky ich oznaÄÃte"
+#: ../src/topbar.vala:128
+#, fuzzy
+msgid "Click on items to select them"
+msgstr "Na vÃber poloÅiek kliknite na ne"
+
+# PM: bez hesla
+#: ../src/unattended-installer.vala:43
+#, fuzzy
+msgid "no password"
+msgstr "Åiadne heslo"
+
+#: ../src/unattended-installer.vala:191
+#: ../src/unattended-installer.vala:252
+msgid "Username"
+msgstr "PouÅÃvateÄskà meno"
+
+# PM: nepÃÄi sa mi konÅtrukcia vety
+#: ../src/unattended-installer.vala:217
+#, fuzzy
+msgid "Choose express install to automatically preconfigure the box with optimal settings."
+msgstr "Vyberte rÃchlu inÅtalÃciu na automatickà nastavenie boxu s optimÃlnymi nastaveniami."
+
+#. First row
+#. Translators: 'Express Install' means that the new box installation will be fully automated, the user
+#. won't be asked anything while it's performed.
+#: ../src/unattended-installer.vala:233
+msgid "Express Install"
+msgstr "RÃchla inÅtalÃcia"
+
+#: ../src/unattended-installer.vala:272
+msgid "_Add Password"
+msgstr "Prid_aÅ heslo"
+
+#: ../src/util.vala:285
+msgid "yes"
+msgstr "Ãno"
+
+#: ../src/util.vala:285
+msgid "no"
+msgstr "nie"
+
+#: ../src/util-app.vala:218
+#, c-format
+msgid ""
+"Your SELinux context looks incorrect, you can try to fix it by running:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Zdà sa, Åe vÃÅ kontext SELinux nie je sprÃvny, mÃÅete sa ho pokÃsiÅ opraviÅ spustenÃm prÃkazu:\n"
+"%s"
+
+#: ../src/util-app.vala:222
+msgid "SELinux not installed?"
+msgstr "SELinux nie je nainÅtalovanÃ?"
+
+# DK:doslovne ide o system "neschopny" virtualizacie alebo nieco v tom zmysle ale vyraz neschopny sa mi tam nehodi
+# PM: dal by som nevyhovujÃci, nepostaÄujÃci
+#. No guest caps or none compatible
+#. FIXME: Better error messsage than this please?
+#: ../src/vm-configurator.vala:311
+#, fuzzy
+msgid "Incapable host system"
+msgstr "Nepodporovanà hostiteÄskà systÃm"
+
+#: ../src/vm-creator.vala:45
+msgid "An error occurred during installation preparation. Express Install disabled."
+msgstr "PoÄas prÃpravy inÅtalÃcie sa vyskytla chyba. RÃchla inÅtalÃcia bude zakÃzanÃ."
+
+#: ../src/vm-creator.vala:139
+msgid "Installing..."
+msgstr "InÅtaluje sa..."
+
+# DK: ide o Live distribuciu. pravdepodobne neprekladame
+#. Translators: We show 'Live' tag next or below the name of live OS media or box based on such media.
+#. http://en.wikipedia.org/wiki/Live_CD
+#: ../src/vm-creator.vala:143
+#: ../src/wizard-source.vala:245
+msgid "Live"
+msgstr "Live"
+
+#. This string is about automatic installation progress
+#: ../src/vm-creator.vala:225
+#, c-format
+msgid "%d%% Installed"
+msgid_plural "%d%% Installed"
+msgstr[0] "%d%% nainÅtalovanÃch"
+msgstr[1] "%d%% nainÅtalovanÃ"
+msgstr[2] "%d%% nainÅtalovanÃ"
+
+#: ../src/vnc-display.vala:142
+msgid "Read-only"
+msgstr "Iba na ÄÃtanie"
+
+# PK: tu si nejsom isty, ci to je naozaj seriove cislo
+# DK: product kedy-om sa oznacuje seriove cislo napr. k window$u
+#. Microsoft Windows product key
+#: ../src/winxp-installer.vala:104
+msgid "Product Key"
+msgstr "SÃriovà ÄÃslo produktu"
+
+# DK: jedna z moznosti v prvom kroku vytvarania boxu
+#: ../src/wizard-source.vala:119
+#: ../src/wizard-source.vala:146
+msgid "Enter URL"
+msgstr "ZadaÅ URL"
+
+# DK: jedna z moznosti v prvom kroku vytvarania boxu
+#: ../src/wizard-source.vala:126
+msgid "Select a file"
+msgstr "VybraÅ sÃbor"
+
+#: ../src/wizard-source.vala:163
+msgid ""
+"<b>Desktop Access</b>\n"
+"\n"
+"Will add boxes for all systems available from this account."
+msgstr ""
+"<b>PrÃstup k pracovnej ploche</b>\n"
+"\n"
+"Pridà boxy pre vÅetky dostupnà systÃmy na tomto ÃÄte."
+
+#: ../src/wizard-source.vala:254
+msgid "32-bit x86 system"
+msgstr "32-bitovà x86 systÃm"
+
+#: ../src/wizard-source.vala:255
+msgid "64-bit x86 system"
+msgstr "64-bitovà x86 systÃm"
+
+#. Translator comment: %s is name of vendor here (e.g Canonical Ltd or Red Hat Inc)
+#: ../src/wizard-source.vala:264
+#, c-format
+msgid " from %s"
+msgstr " od spoloÄnosti %s"
+
+#: ../src/wizard-source.vala:304
+msgid "Select a device or ISO file"
+msgstr "Vyberte zariadenie alebo sÃbor ISO"
+
+#: ../src/wizard.vala:97
+msgid "Box creation failed"
+msgstr "VytvÃranie boxu zlyhalo"
+
+#: ../src/wizard.vala:145
+msgid "Please enter desktop or collection URI"
+msgstr "ProsÃm, zadajte URI pracovnej plochy alebo zbierky"
+
+# PM: PreÄo nie z tohto ÃÄtu?
+#: ../src/wizard.vala:151
+#, fuzzy
+msgid "Will add boxes for all systems available from this account."
+msgstr "Pridà boxy pre vÅetky systÃmy dostupnà na tomto ÃÄte."
+
+#: ../src/wizard.vala:154
+msgid "Will add a single box."
+msgstr "Pridà jeden box."
+
+#: ../src/wizard.vala:160
+msgid "Desktop Access"
+msgstr "PrÃstup k pracovnej ploche"
+
+#: ../src/wizard.vala:251
+msgid "Invalid URI"
+msgstr "Neplatnà URI"
+
+#: ../src/wizard.vala:262
+#, c-format
+msgid "Unsupported protocol '%s'"
+msgstr "Nepodporovanà protokol â%sâ"
+
+#: ../src/wizard.vala:357
+msgid "Box setup failed"
+msgstr "Nastavovanie boxu zlyhalo"
+
+#: ../src/wizard.vala:371
+msgid "Will create a new box with the following properties:"
+msgstr "Vytvorà novà box s nasledovnÃmi vlastnosÅami:"
+
+#: ../src/wizard.vala:376
+msgid "Type"
+msgstr "Typ"
+
+#: ../src/wizard.vala:379
+msgid "Host"
+msgstr "HostiteÄ"
+
+#: ../src/wizard.vala:387
+#: ../src/wizard.vala:393
+msgid "Port"
+msgstr "Port"
+
+#: ../src/wizard.vala:388
+msgid "TLS Port"
+msgstr "Port TLS"
+
+# PM: PreÄo nie z tohto ÃÄtu?
+#: ../src/wizard.vala:398
+#, fuzzy
+msgid "Will add boxes for all systems available from this account:"
+msgstr "Pridà boxy pre vÅetky systÃmy dostupnà na tomto ÃÄte:"
+
+#: ../src/wizard.vala:418
+msgid "Disk"
+msgstr "Disk"
+
+# DK: jedna sa o kapacitu disku
+#: ../src/wizard.vala:418
+#, c-format
+msgid "%s maximum"
+msgstr "maximÃlne %s"
+
+#: ../src/wizard.vala:505
+msgid "Introduction"
+msgstr "Ãvod"
+
+#: ../src/wizard.vala:509
+msgid ""
+"Creating a Box will allow you to use another operating system directly from your existing login.\n"
+"\n"
+"You may connect to an existing machine <b><i>over the network</i></b> or create a <b><i>virtual machine</i></b> that runs locally on your own."
+msgstr ""
+"VytvorenÃm boxu budete mÃcÅ pouÅÃvaÅ inà operaÄnà systÃm priamo z vaÅej existujÃcej relÃcie.\n"
+"\n"
+"MÃÅete sa pripojiÅ k existujÃcemu stroju <b><i>cez sieÅ</i></b> alebo vytvoriÅ <b><i>virtuÃlnà stroj</i></b>, ktorà bude spustenà priamo u vÃs."
+
+#: ../src/wizard.vala:521
+msgid "Source Selection"
+msgstr "VÃber zdroja"
+
+# PM: alebo niÅÅie vyberte zdroj
+#: ../src/wizard.vala:522
+#, fuzzy
+msgid "Insert operating system installation media or select a source below"
+msgstr "VloÅte inÅtalaÄnà mÃdium operaÄnÃho systÃmu alebo vyberte zdroj niÅÅie"
+
+#: ../src/wizard.vala:532
+msgid "Any trademarks shown above are used merely for identification of software products you have already obtained and are the property of their respective owners."
+msgstr "AkÃkoÄvek obchodnà znÃmky zobrazenà vyÅÅie sà pouÅità vÃhradne pre rozlÃÅenie softvÃrovÃch produktov, ktorà ste si uÅ zadovÃÅili a sà vlastnÃctvom ich prÃsluÅnÃch majiteÄov."
+
+#: ../src/wizard.vala:545
+msgid "Preparation"
+msgstr "PrÃprava"
+
+#: ../src/wizard.vala:546
+msgid "Preparing to create new box"
+msgstr "Pripravuje sa vytvorenie novÃho boxu"
+
+#: ../src/wizard.vala:565
+msgid "Analyzing installer media."
+msgstr "PreskÃmava sa inÅtalaÄnà mÃdium."
+
+#: ../src/wizard.vala:576
+msgid "Setup"
+msgstr "InÅtalÃcia"
+
+#: ../src/wizard.vala:583
+msgid "Review"
+msgstr "PrehÄad"
+
+# PM: ...vo vaÅom systÃme dostupnÃ... je to tu dvakrÃt
+#: ../src/wizard.vala:594
+#, fuzzy
+msgid "Virtualization extensions are unavailable on your system. Expect this box to be extremely slow. If your system is recent enough (made in or after 2008), these extensions are probably available on your system and you may need to enable them in your system's BIOS setup."
+msgstr "VirtualizaÄnà rozÅÃrenia nie sà dostupnà vo vaÅom systÃme. OÄakÃvajte, Åe tento box bude veÄmi pomalÃ. Ak je vÃÅ systÃm dostatoÄne modernà (vyrobenà v roku 2008 alebo neskÃr), sà tieto rozÅÃrenia pravdepodobne dostupnà vo vaÅom systÃme a musÃte ich len povoliÅ v nastaveniach BIOSu."
+
+#: ../src/wizard.vala:603
+msgid "Create a Box"
+msgstr "VytvoriÅ box"
+
+#: ../src/wizard.vala:624
+msgid "_Back"
+msgstr "_SpÃÅ"
+
+#: ../src/wizard.vala:631
+msgid "C_ontinue"
+msgstr "P_okraÄovaÅ"
+
+#: ../src/wizard.vala:639
+msgid "C_reate"
+msgstr "Vytvo_riÅ"
+
+#: ../src/wizard.vala:726
+msgid "C_ustomize..."
+msgstr "_PrispÃsobiÅ..."
+[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]