[brasero/gnome-3-6] Updated Slovenian translationcommit 39f6ce62d7e9813a83e69e5a32fb44daa59a5835
Author: Martin Srebotnjak <miles filmsi net>
Date:   Mon Oct 8 19:22:44 2012 +0200

    Updated Slovenian translation

 help/sl/sl.po | 2023 +++++++++++++--------------------------------------------
 1 files changed, 469 insertions(+), 1554 deletions(-)
---
diff --git a/help/sl/sl.po b/help/sl/sl.po
index 2ecd625..65a8faa 100644
--- a/help/sl/sl.po
+++ b/help/sl/sl.po
@@ -6,9 +6,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: brasero help master\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-27 10:38+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-25 23:14+0000\n"
 "PO-Revision-Date: \n"
-"Last-Translator: Andrej ÅnidarÅiÄ <andrej znidarsic gmail com>\n"
+"Last-Translator: Matej UrbanÄiÄ <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -19,1712 +19,627 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
 
-#: C/tools-check-integrity.page:7(desc)
-msgid "You can test out a disc integrity after burning it."
-msgstr "Po zapisu diska lahko preverite njegovo celovitost."
+#: C/index.page:5(page/title)
+msgid "Brasero Help"
+msgstr "PomoÄ Brasero"
 
-#: C/tools-check-integrity.page:9(name)
-msgid "Paulina Gonzalez"
-msgstr "Paulina Gonzalez"
+#: C/index.page:8(section/title)
+msgid "Create a new project"
+msgstr "Ustvarjanje novega projekta"
+
+#: C/index.page:12(section/title)
+msgid "Troubleshooting"
+msgstr "Odpravljanje teÅav"
+
+#: C/index.page:16(section/title)
+msgid "Other tools"
+msgstr "Druga orodja"
+
+#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
+#, fuzzy
+msgctxt "_"
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Andrej ÅnidarÅiÄ <andrej znidarsic gmail com>, 2010"
+
+#: C/create-cover.page:7(info/desc)
+msgid "Create an inlay for a jewel case."
+msgstr "Ustvari ovitek za Åkatlo."
 
-#: C/tools-check-integrity.page:10(email)
-msgid "pau gonzalezbr gmail com"
-msgstr "pau gonzalezbr gmail com"
-
-#: C/tools-check-integrity.page:13(name)
-#: C/tools-blank.page:9(name)
-#: C/split-track.page:11(name)
-#: C/project-video.page:12(name)
-#: C/project-save.page:12(name)
-#: C/project-image-burn.page:17(name)
-#: C/project-disc-copy.page:9(name)
-#: C/project-data.page:9(name)
-#: C/project-audio.page:9(name)
-#: C/prob-dvd.page:11(name)
-#: C/prob-cd.page:11(name)
-#: C/introduction.page:9(name)
-#: C/create-cover.page:9(name)
+#: C/create-cover.page:9(credit/name)
+#: C/introduction.page:9(credit/name)
+#: C/prob-cd.page:11(credit/name)
+#: C/prob-dvd.page:11(credit/name)
+#: C/project-audio.page:9(credit/name)
+#: C/project-data.page:9(credit/name)
+#: C/project-disc-copy.page:9(credit/name)
+#: C/project-image-burn.page:17(credit/name)
+#: C/project-save.page:12(credit/name)
+#: C/project-video.page:12(credit/name)
+#: C/split-track.page:11(credit/name)
+#: C/tools-blank.page:9(credit/name)
+#: C/tools-check-integrity.page:13(credit/name)
 msgid "Ekaterina Gerasimova"
 msgstr "Ekaterina Gerasimova"
 
-#: C/tools-check-integrity.page:14(email)
-#: C/project-image-burn.page:18(email)
-msgid "kittykat3756 gmail com"
-msgstr "kittykat3756 gmail com"
-
-#: C/tools-check-integrity.page:17(p)
-#: C/tools-blank.page:13(p)
-#: C/split-track.page:15(p)
-#: C/project-video.page:16(p)
-#: C/project-save.page:16(p)
-#: C/project-image-burn.page:21(p)
-#: C/project-disc-copy.page:13(p)
-#: C/project-data.page:13(p)
-#: C/project-audio.page:13(p)
-#: C/prob-dvd.page:15(p)
-#: C/prob-cd.page:15(p)
-#: C/introduction.page:13(p)
-#: C/create-cover.page:13(p)
+#: C/create-cover.page:13(license/p)
+#: C/introduction.page:13(license/p)
+#: C/prob-cd.page:15(license/p)
+#: C/prob-dvd.page:15(license/p)
+#: C/project-audio.page:13(license/p)
+#: C/project-data.page:13(license/p)
+#: C/project-disc-copy.page:13(license/p)
+#: C/project-image-burn.page:21(license/p)
+#: C/project-save.page:16(license/p)
+#: C/project-video.page:16(license/p)
+#: C/split-track.page:15(license/p)
+#: C/tools-blank.page:13(license/p)
+#: C/tools-check-integrity.page:17(license/p)
 msgid "Creative Commons Share Alike 3.0"
 msgstr "Creative Commons - deljenje pod enakimi pogoji 3.0"
 
-#: C/tools-check-integrity.page:21(title)
-msgid "Check disc integrity"
-msgstr "Preverjanje celovitosti podatkov na disku"
+#: C/create-cover.page:17(page/title)
+msgid "Create a cover"
+msgstr "Ustvari ovitek"
 
-#: C/tools-check-integrity.page:23(p)
-msgid "After burning a CD/DVD by using <app>Brasero</app>, you can check its integrity to make sure that the files in the disc are not corrupted."
-msgstr "Po zapisu CD-ja/DVD-ja z <app>Braserom</app> lahko preverite njegovo celovitost, da se prepriÄate, da datoteke na disku niso pokvarjene."
+#: C/create-cover.page:19(page/p)
+#| msgid ""
+#| "You can use <app>Brasero</app> to create inlays for your jewel cases. "
+#| "Access the creator by clicking <guiseq><gui>Tools</gui><gui>Cover Editor</"
+#| "gui></guiseq>."
+msgid "You can use <app>Brasero</app> to create inlays for your jewel cases. Access the creator by clicking <guiseq><gui>Tools</gui> <gui>Cover Editor</gui></guiseq>."
+msgstr "<app>Brasero</app> lahko uporabite za ustvarjanje ovitkov za Åkatle CD-jev. Do ustvarjalnika lahko dostopate s klikom na <guiseq><gui>Orodja</gui><gui>Urejevalnik ovitkov</gui></guiseq>."
 
-#: C/tools-check-integrity.page:27(p)
-msgid "Select <guiseq><gui>Tools</gui><gui>Check Integrity...</gui></guiseq>."
-msgstr "Izberite <guiseq><gui>Orodja</gui><gui>Preveri celovitost  ...</gui></guiseq>."
+#: C/create-cover.page:24(note/p)
+msgid "If you are creating an audio project and finish putting together the project before creating an inlay, then when you access the <gui>Cover Editor</gui> interface from the audio project window, the tracks will automatically be listed on the back cover."
+msgstr "Äe konÄate z ustvarjanjem zvoÄnega projekta, bodo ob dostopu do vmesnika <gui>Urejevalnika ovitkov</gui> iz okna zvoÄnega projekta skladbe samodejno izpisane na zadnji strani."
 
-#: C/tools-check-integrity.page:30(p)
-msgid "You can select the option <gui>Use an MD5 file to check the disk.</gui> if you prefer it."
-msgstr "Äe vam je ljubÅa moÅnost <gui>Uporabi datoteko MD5 za preverjanje diska</gui>, Äe vam je ljubÅa."
+#: C/create-cover.page:31(note/p)
+msgid "If you close the <gui>Cover Editor</gui>, your changes will be lost."
+msgstr "Äe <gui>Urejevalnik naslovnic</gui> zaprete, bodo vaÅe spremembe izgubljene."
 
-#: C/tools-check-integrity.page:33(p)
-msgid "An MD5 (Message-Digest Algorithm 5) is a cryptographic hash function widely used for checking data integrity."
-msgstr "MD5 (Message-Digest algoritem 5) je funkcija kriptografskega razprÅevanja, ki se pogosto uporablja za preverjanje celovitosti podatkov."
+#: C/create-cover.page:36(item/p)
+msgid "Open the <gui>Cover Editor</gui>."
+msgstr "Odprite <gui>Urejevalnik ovitkov</gui>."
 
-#: C/tools-check-integrity.page:34(p)
-msgid "If you choose this option, you will have to find the MD5 file by clicking in the folder icon placed below."
-msgstr "Äe izberete to moÅnost, boste morali najti datoteko MD5 s klikom na ikono mape postavljeno spodaj."
+#: C/create-cover.page:39(item/p)
+msgid "Choose the formatting you wish to use for the text and type the text, scrolling down to see the side and back inlay for the jewel case."
+msgstr "Izberite oblikovanje, ki ga Åelite uporabiti za besedilo, in vnesite za besedilo. Drsajte navzdol za ogled stranskega dela in nazaj za ogled plasti."
 
-#: C/tools-check-integrity.page:39(p)
-msgid "Press <gui>Check</gui> to continue or <gui>Close</gui> to cancel it."
-msgstr "Pritisnite <gui>Preveri</gui> za nadaljevanje ali <gui>Zapri</gui> za preklic."
+#: C/create-cover.page:42(note/p)
+msgid "When you first see the <gui>Cover Editor</gui> dialog, you will not be able to click on any of the text formatting options. Click on the cover you want to work on to be able to use those."
+msgstr "Ko pogovorno okno <gui>Urejevalnik ovitkov</gui> vidite prviÄ, ne boste mogli kliknite na nobeno od moÅnosti oblikovanja besedila. Kliknite na "
 
-#: C/tools-check-integrity.page:42(p)
-msgid "When the checking is finished you can either choose to <gui>Check Again</gui> or just <gui>Close</gui>."
-msgstr "Ko je preverjanje konÄano, lahko izberete <gui>Preveri ponovno</gui> ali enostavno kliknite <gui>Zapri</gui>."
+#: C/create-cover.page:48(item/p)
+msgid "Click the <gui>Background properties</gui> toolbar icon to add a background for the current cover, or right click on the cover you wish to edit and select <gui>Set Background Properties</gui>. You can choose to use a colored background or to select a background image."
+msgstr "Za dodajanje ozadja trenutnemu ovitku kliknite na ikono orodne vrstice <gui>Lastnosti ozadja</gui>  ali desno kliknite na ovite, ki ga Åelite urejati in izberite <gui>Nastavi lastnosti ozadja</gui>. Izberete lahko obarvano ozadje ali sliko ozadja."
 
-#: C/tools-blank.page:7(desc)
-msgid "Erase a rewritable CD or DVD by blanking it."
-msgstr "Izbris prepisljivega CD-ja ali DVD-ja s praznjenjem"
+#: C/create-cover.page:53(note/p)
+msgid "If you select a centered background image, <app>Brasero</app> sometimes crashes when you click the <gui>Close</gui> button."
+msgstr "Äe izberete sredinjeno sliko ozadja, se <app>Brasero</app> vÄasih sesuje, ko kliknite na gumb <gui>Zapri</gui>."
 
-#: C/tools-blank.page:10(email)
-#: C/split-track.page:12(email)
-#: C/project-video.page:13(email)
-#: C/project-save.page:13(email)
-#: C/project-disc-copy.page:10(email)
-#: C/project-data.page:10(email)
-#: C/project-audio.page:10(email)
-#: C/prob-dvd.page:12(email)
-#: C/prob-cd.page:12(email)
-#: C/introduction.page:10(email)
-#: C/create-cover.page:10(email)
-msgid "kittykat3756 googlemail com"
-msgstr "kittykat3756 googlemail com"
-
-#: C/tools-blank.page:17(title)
-msgid "Blank a disc"
-msgstr "Praznjenje diska"
+#: C/create-cover.page:56(item/p)
+msgid "Click the <gui>Close</gui> button to apply the changes and close the <gui>Background Properties</gui> dialog."
+msgstr "Kliknite na gumb <gui>Zapri</gui> za uveljavitev sprememb in zaprite pogovorno okno <gui>Lastnosti ozadja</gui>."
 
-#: C/tools-blank.page:19(p)
-msgid "You can prepare a rewritable disc, with existing data on it, for writing by blanking it."
-msgstr "Prepisljiv disk z obstojeÄimi podatki lahko pripravite na pisanje s praznjenjem."
+#: C/create-cover.page:60(item/p)
+msgid "Print the cover using the <gui>Print</gui> button, which is located in the top-right corner of the dialog."
+msgstr "Natisnite ovitek s klikom na gumb <gui>Natisni</gui>, ki je v zgornjem desnem kotu pogovornega okna."
 
-#: C/tools-blank.page:24(p)
-msgid "Select <guiseq><gui>Tools</gui><gui>Blank...</gui></guiseq>."
-msgstr "Izberite <guiseq><gui>Orodja</gui><gui>Sprazni ...</gui></guiseq>."
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/introduction.page:36(media)
+#| msgid ""
+#| "@@image: 'figures/brasero-main-window.png'; "
+#| "md5=11e5cc148d7c8c8dc0c63e68b2f611f3"
+msgctxt "_"
+msgid "external ref='figures/brasero-main-window.png' md5='11e5cc148d7c8c8dc0c63e68b2f611f3'"
+msgstr "external ref='figures/brasero-main-window.png' md5='11e5cc148d7c8c8dc0c63e68b2f611f3'"
+
+#: C/introduction.page:7(info/desc)
+msgid "Introduction to the <app>Brasero</app> disc burning application."
+msgstr "Uvod v <app>Brasero</app>, program za zapisovanje diskov."
 
-#: C/tools-blank.page:27(p)
-msgid "If you have more than one disc drive with a rewritable disc in it, you can select which disc to rewrite under <gui>Select a disc</gui>."
-msgstr "Äe imate v veÄ kot enem pogonu prepisljiv disk, lahko pod <gui>Izbor diska</gui> izberete kateri disk Åelite prepisati. "
+#: C/introduction.page:17(page/title)
+msgid "Introduction"
+msgstr "Uvod"
 
-#: C/tools-blank.page:31(p)
-msgid "You can select <gui>Fast blanking</gui> to blank the CD quicker."
-msgstr "Za hitrejÅe praznjenje CD-ja lahko izberete <gui>Hitro praznjenje</gui>-"
+#: C/introduction.page:19(page/p)
+msgid "<app>Brasero</app> is an application for burning CDs and DVDs, designed to be easy to use, while providing all the tools necessary for burning."
+msgstr "<app>Brasero</app> je program za zapisovanje CD-R/W-jev in DVD-R/W-jev, zasnovan za enostavno uporabo in zagotavljanje vseh orodij potrebnih za zapisovanje."
 
-#: C/tools-blank.page:33(p)
-msgid "If you have problems writing to a disc which you fast blanked, try disabling fast blanking and blank it again."
-msgstr "Äe imate teÅave pri pisanju na disk, ki ste ga hitro spraznili, hitro praznjenje onemogoÄite in poskusite znova."
+#: C/introduction.page:22(page/p)
+msgid "With <app>Brasero</app> you can:"
+msgstr "Z <app>Brasero</app> lahko:"
 
-#: C/tools-blank.page:38(p)
-msgid "Click <gui>Blank</gui> to continue."
-msgstr "Za nadaljevanje kliknite <gui>Prazno</gui>."
+#: C/introduction.page:24(item/p)
+msgid "Burn data to CDs and DVDs"
+msgstr "ZapiÅete podatke na CD-je in DVD-je"
 
-#: C/tools-blank.page:41(p)
-msgid "The disc may be ejected when the blanking is complete."
-msgstr "Disk bo morda ob konÄanju praznjenja izvrÅen."
+#: C/introduction.page:25(item/p)
+msgid "Burn audio CDs from digital audio files (such as OGG, FLAC and MP3)"
+msgstr "ZapiÅete zvoÄne CD-je iz digitalnih zvoÄnih datotek (kot so ogg, flac in mp3)"
 
-#: C/split-track.page:9(desc)
-msgid "Split an audio project track into multiple tracks."
-msgstr "Razdelitev skladbe zvoÄnega projekta v veÄ skladb."
+#: C/introduction.page:27(item/p)
+msgid "Copy CDs and DVDs"
+msgstr "Kopirante CD-je in DVD-je"
 
-#: C/split-track.page:19(title)
-msgid "Split an audio track"
-msgstr "Razdelitev skladbe"
+#: C/introduction.page:28(item/p)
+msgid "Create video DVDs or SVCDs"
+msgstr "Ustvarite video DVD-je ali SVCD-je"
 
-#: C/split-track.page:21(p)
-msgid "You can split a single audio track into multiple tracks when you put together an audio project."
-msgstr "Med sestavljanjem zvoÄnega projekta lahko eno skladbo razdelite v veÄ skladb."
+#: C/introduction.page:29(item/p)
+msgid "Create image files and burn existing image files"
+msgstr "Ustvarite datoteke odtisa in zapiÅete obstojeÄe datoteke odtisa"
 
-#: C/split-track.page:26(p)
-msgid "Start an audio project and add the tracks you wish to use."
-msgstr "ZaÄnite zvoÄni projekt in dodajte skladbe, ki jih Åelite uporabiti."
+#: C/introduction.page:30(item/p)
+msgid "Erase CD-RWs and DVD-RWs"
+msgstr "IzbriÅete CD-R/W-je in DRD-R/W-je"
 
-#: C/split-track.page:29(p)
-msgid "Select the track you wish to split by clicking on it, then click either <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Split Trackâ</gui></guiseq> or right click on the track and select <gui>Split Trackâ</gui> from the menu."
-msgstr "S klikom izberite skladbo, ki jo Åelite razdeliti, ter nato kliknite <guiseq><gui>Uredi</gui><gui>Razdeli skladbo â</gui></guiseq> ali desno kliknite na skladbo in v meniju izberite <gui>Razdeli skladbo â</gui>"
+#: C/introduction.page:31(item/p)
+msgid "Check the integrity of discs and disc images"
+msgstr "Preverite celovitost diskov in diskovnih odtisov"
 
-#: C/split-track.page:34(p)
-msgid "Select your preferred method of splitting the tracks:"
-msgstr "Izberite naÄin razdeljevanja skladb:"
+#: C/introduction.page:35(figure/title)
+msgid "The <gui>Brasero</gui> main window"
+msgstr "Glavno okno <gui>Brasero</gui>"
 
-#: C/split-track.page:37(title)
-msgid "Split track manually"
-msgstr "Razdeli skladbo roÄno"
+#: C/prob-cd.page:9(info/desc)
+msgid "My MP3s will not play in a DVD or CD player."
+msgstr "Moji MP3-ji se ne predvajanju v CD ali DVD predvajalniku."
 
-#: C/split-track.page:38(p)
-msgid "This option allows you to select the exact length of each new section of the track manually."
-msgstr "Ta moÅnost vam omogoÄa roÄno izbiro natanÄne dolÅine za vsak nov odsek skladbe. "
+#: C/prob-cd.page:19(page/title)
+msgid "CD will not play in a CD player"
+msgstr "CD se ne predvaja v CD predvajalniku"
 
-#: C/split-track.page:42(title)
-msgid "Split track in parts with a fixed length"
-msgstr "Razdelitev skladb na dele z doloÄeno dolÅino"
+#: C/prob-cd.page:21(page/p)
+msgid "If your CD is not playing in your CD player or stereo, it is probably because the music was not correctly written to the disc or because you used a data project to write the music to the CD instead of an audio project."
+msgstr "Äe se vaÅ CD ne predvaja v vaÅemu prevajalniku CD ali glasbenem stolpu, je to verjetno zato, ker glasba ni bila pravilno zapisana na disk ali ker ste za zapis glasbe na CD uporabili podatkovni namesto zvoÄnega projekta."
 
-#: C/split-track.page:43(p)
-msgid "Use this method to split the track into multiple sections of equal length."
-msgstr "Uporabite ta naÄin za razdelitev skladbe v veÄ odsekov enake dolÅine."
+#: C/prob-cd.page:26(note/p)
+msgid "Many new CD and DVD players will play music CDs which were created using a data project, but most older players will not."
+msgstr "Veliko novih CD in DVD predvajalnikov predvaja glasbene CD-je, ki so bili ustvarjeni s podatkovnim projektom, veÄina starejÅih predvajalnikov pa ne."
 
-#: C/split-track.page:47(title)
-msgid "Split track in a fixed number of parts"
-msgstr "Razdelitev skladbe na doloÄeno Åtevilo delov"
+#: C/prob-cd.page:31(note/p)
+msgid "Older CD players might not be able to play CD-RWs."
+msgstr "Stari CD predvajalniki morda ne bodo mogli predvajati CD-RW-jev ."
 
-#: C/split-track.page:48(p)
-msgid "This method allows you to split the track into a set number of sections, all of which will be of the same length."
-msgstr "Ta naÄin vam omogoÄa razdelitev skladbe v Åtevilne odseke, ki bodo vsi enake dolÅine."
+#: C/prob-cd.page:36(item/p)
+msgid "If you are using a CD-RW, blank the CD."
+msgstr "Äe uporabljate CD-RW, spraznite CD."
 
-#: C/split-track.page:52(title)
-msgid "Split track for each silence"
-msgstr "Razdeli skladbo za vsako tiÅino"
+#: C/prob-cd.page:39(item/p)
+msgid "Rewrite the CD as an audio project."
+msgstr "Prepis CD-ja kot zvoÄni projekt."
 
-#: C/split-track.page:53(p)
-msgid "Select this method for <app>Brasero</app> to auto-detect silences in the recording and to split the track at those points."
-msgstr "Izberite ta naÄin, da bo <app>Brasero</app> samodejno zaznal tiÅino pri snemanju in razdelil skladbe na teh toÄkah."
+#: C/prob-dvd.page:9(info/desc)
+msgid "I cannot write to a DVD-R or a DVD-RW."
+msgstr "Ne morem zapisati DVD-R ali DVD-RW."
 
-#: C/split-track.page:59(p)
-msgid "Proceed to split the track by clicking <gui>Slice</gui>."
-msgstr "Nadaljujte z razdeljevanjem skladb s klikom <gui>RazreÅi</gui>."
+#: C/prob-dvd.page:19(page/title)
+msgid "Problem creating a DVD"
+msgstr "TeÅave z ustvarjanjem DVD-jev"
 
-#: C/split-track.page:61(p)
-msgid "If you try to split a track into a section less than six seconds long, the new section will be padded to make it 6 seconds long."
-msgstr "Äe skladbo poskusite razdeliti na odsek, ki je krajÅi od Åestih sekund, mu bo pripet nov posnetek, tako da bo posnetek dolg 6 sekund."
+#: C/prob-dvd.page:21(page/p)
+msgid "Some types of DVD-Rs and DVD-RWs are not compatible with all burners. Check the following to find out if those can be used with your burner."
+msgstr "Nekatere vrste DVD-R-jev in DVD-RW-jev niso zdruÅljive z vsemi zapisovalniki. Preverite naslednje in izvedite, Äe jih lahko uporabite s svojim zapisovalnikom."
 
-#: C/split-track.page:68(p)
-msgid "Click <gui>OK</gui> to confirm your track splits and apply the changes."
-msgstr "Kliknite <gui>V redu</gui> za potrditev razdelitve skladb in uveljavitev sprememb."
+#: C/prob-dvd.page:26(item/p)
+msgid "Check if your DVD drive accepts DVD+ or DVD- discs; if it is labelled with \"multi\", that usually indicates that it accepts both. Check your disc to see if it is the same as the DVD drive."
+msgstr "Preverite, ali vaÅ pogon DVD sprejema diske DVD+ ali DVD-. Äe je oznaÄen z \"multi\", to obiÄajno pomeni, da sprejema oboje. Preverite svoj disk, Äe je enake vrste kot pogon DVD."
 
-#: C/split-track.page:70(p)
-msgid "You can split and merge the same track as many times as you like while you are viewing the split track dialog. Once you confirm your track splitting by clicking <gui>OK</gui>, you will no longer be able to merge the sections you have already split off. To revert the changes, remove the split sections of the track from your project and re-add the track."
-msgstr "Medtem ko ste v pogovornem oknu razdeljevanja skladb, lahko skladbo razdelite in zdruÅite kolikokrat hoÄete. Ko s klikom na <gui>V redu</gui> potrdite razdelitev skladb, razdeljenih odsekov ne boste mogli veÄ zdruÅiti. Za povrnitev sprememb odstranite vse odseke skladbe iz projekta in skladbo ponovno dodajte."
+#: C/prob-dvd.page:31(item/p)
+msgid "Check if your disc is dual layer or single layer: some DVD drives can not write to a dual layer disc."
+msgstr "Preverite, Äe je disk eno ali dvoslojni: nekateri pogoni DVD ne morejo zapisovati na dvoslojni disk."
 
-#: C/project-video.page:9(title)
-msgid "3"
-msgstr "3"
+#: C/prob-dvd.page:35(item/p)
+msgid "If you are trying to use a DVD-R, check if it has already been written to before. If you are using a DVD-RW, try blanking it before you attempt to write to it."
+msgstr "Äe poskuÅate uporabiti DVD-R, preverite ali ste nanj Åe zapisovali. Äe uporabljati DVD-RW, ga poskusite pred poskusom zapisovanja sprazniti."
 
-#: C/project-video.page:10(desc)
-msgid "Write a video to a DVD or SVCD."
-msgstr "Zapis videa na DVD ali SVCD."
+#: C/project-audio.page:7(info/desc)
+msgid "Create an audio project."
+msgstr "Ustvarjanje zvoÄnega projekta."
 
-#: C/project-video.page:20(title)
-msgid "Create a video project"
-msgstr "Ustvarjanje video projekta"
+#: C/project-audio.page:17(page/title)
+msgid "Write a music CD"
+msgstr "Zapis glasbenega DCja"
 
-#: C/project-video.page:22(p)
-msgid "<app>Brasero</app> can be used to create video discs for playing in a DVD player or laptop."
-msgstr "<app>Brasero</app> lahko uporabite za ustvarjanje video diskov za predvajanje v predvajalniku DVD ali prenosniku."
+#: C/project-audio.page:19(page/p)
+msgid "<app>Brasero</app> can write audio files to a CD, which you can then use for playing in CD players and so on. It is usually best to use a non-rewritable CD because not all CD players will play rewritable CDs."
+msgstr "<app>Brasero</app> lahko zvoÄne datoteke zapiÅe na CD, ki lahko nato uporabite za predvajanje v predvajalnikih CD in tako naprej. NajboljÅe je, da uporabite neprepisljiv CD, saj nekateri predvajalniki CD-jev ne predvajajo prepisljivih CD-jev."
 
-#: C/project-video.page:27(p)
-msgid "Click <gui>Video project</gui> on the start page, or select <guiseq><gui>Project</gui><gui>New Project</gui><gui>New Video Project</gui></guiseq>."
-msgstr "Na zaÄetni strani kliknite na <guibutton>Video projekt</guibutton> ali izberite <guiseq><gui>Projekt</gui><gui>Nov projekt</gui><gui>Nov video projekt</gui></guiseq>."
+#: C/project-audio.page:26(item/p)
+msgid "Click <gui>Audio project</gui> on the start page, or select <guiseq><gui>Project</gui><gui>New Project</gui><gui>New Audio Project</gui></guiseq>."
+msgstr "Na zaÄetni strani kliknite <guibutton>ZvoÄni projekt</guibutton> ali izberite <guiseq><gui>Projekt</gui><gui>Nov projekt</gui><gui>Nov zvoÄni projekt</gui></guiseq>."
 
-#: C/project-video.page:32(p)
-msgid "Add the videos to the project by clicking <gui>Add</gui> in the toolbar and selecting the files. You can also add files by dragging and dropping them onto the project area or by clicking <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Add Files</gui></guiseq>."
-msgstr "Projektu lahko videoposnetke dodate s klikom na <gui>Dodaj</gui> v orodni vrstici in izbiro datotek. Datoteke lahko dodate tudi z vleÄenjem in spuÅÄanjem na podroÄje projekta ali klikom na <guiseq><gui>Uredi</gui><gui>Dodaj datoteke</gui></guiseq>."
+#: C/project-audio.page:31(item/p)
+msgid "Add audio files to the project by clicking <gui>Add</gui> in the toolbar and selecting the desired files. You can also add files by dragging and dropping them onto the project area or by clicking <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Add Files</gui></guiseq>."
+msgstr "Projektu dodajte zvoÄne datoteke s klikom na <gui>Dodaj</gui> v orodni vrstici in izbiro Åelenih datotek. Datoteke lahko dodate z vleÄenjem in spuÅÄanjem na podoÄje projekta s klikom na <guiseq><gui>Uredi</gui><gui>Dodaj datoteke</gui></guiseq>."
 
-#: C/project-video.page:38(p)
-#: C/project-data.page:43(p)
-msgid "You can add a title for the disc in the text entry field below the project area."
-msgstr "Naslov diska lahko dodate v besedilnem polju pod podroÄjem projekta."
+#: C/project-audio.page:37(item/p)
+msgid "You can add a title for the CD in the text entry field below the project area."
+msgstr "Naslov CD-ja lahko dodate v besedilno polje pod podroÄjem projekta."
 
-#: C/project-video.page:42(p)
-#: C/project-data.page:47(p)
-msgid "Select the blank disc in the drop down list."
-msgstr "V spustnemu seznamu izberite prazen disk."
+#: C/project-audio.page:41(item/p)
+msgid "Select the blank CD in the drop down list."
+msgstr "V spustnem seznamu izberite prazen CD."
 
-#: C/project-video.page:45(p)
-#: C/project-data.page:50(p)
-#: C/project-audio.page:44(p)
+#: C/project-audio.page:44(item/p)
+#: C/project-data.page:50(item/p)
+#: C/project-video.page:45(item/p)
 msgid "Click <gui>Burn...</gui> to continue."
 msgstr "Za nadaljevanje kliknite <gui>ZapiÅi ...</gui>."
 
-#: C/project-video.page:48(p)
-#: C/project-data.page:53(p)
-#: C/project-audio.page:47(p)
+#: C/project-audio.page:47(item/p)
+#: C/project-data.page:53(item/p)
+#: C/project-video.page:48(item/p)
 msgid "Select the <gui>Burning speed</gui> from the drop down list, and any other options you may want."
 msgstr "V spustnem seznamu izberite <gui>Hitrost zapisovanja</gui> in druge moÅnosti, ki jih morda Åelite."
 
-#: C/project-video.page:52(p)
-#: C/project-audio.page:51(p)
+#: C/project-audio.page:51(item/p)
+#: C/project-video.page:52(item/p)
 msgid "Click <gui>Burn</gui> to burn a single disc of the project or <gui>Burn Several Copies</gui> to burn your project to multiple discs."
 msgstr "Kliknite <gui>zapiÅi</gui> za zapis enega diska ali <gui>zapiÅi veÄ kopij</gui> za zapis vaÅega projekta na veÄ diskov."
 
-#: C/project-save.page:10(desc)
-msgid "Save a project for editing or burning later."
-msgstr "Shranjevanje projekta za kasnejÅe urejanje ali zapis."
-
-#: C/project-save.page:20(title)
-msgid "Save a project"
-msgstr "Shrani projekt"
+#: C/project-audio.page:57(note/p)
+msgid "You can also split individual tracks into multiple tracks using the <gui>Split</gui> tool and add a two second break after a track using the <gui>Pause</gui> button."
+msgstr "Posamezne sledi lahko razdelite v veÄ sledi z uporabo orodja <gui>Razdeli</gui> in dodate dve sekundni premor za skladbo z uporabo gumba <gui>Premor</gui>."
 
-#: C/project-save.page:22(p)
-msgid "You can save an audio, a data or a video project in <app>Brasero</app> for editing or burning later."
-msgstr "V programu <app>Brasero</app>"
+#: C/project-data.page:7(info/desc)
+msgid "Write data to a CD or DVD."
+msgstr "Zapis podatkov na CD ali DVD."
 
-#: C/project-save.page:27(p)
-msgid "Create the project and add the files you wish to use to the project."
-msgstr "Ustvarite projekt in mu dodajte datoteke, ki jih Åelite uporabiti."
+#: C/project-data.page:17(page/title)
+msgid "Create a data project"
+msgstr "Ustvarjanje podatkovnega projekta"
 
-#: C/project-save.page:30(p)
-msgid "Click <guiseq><gui>Project</gui><gui>Save</gui></guiseq> to save the project."
-msgstr "Za shranjevanje projekta kliknite <guiseq><gui>Projekt</gui><gui>Shrani-</gui></guiseq>."
+#: C/project-data.page:19(page/p)
+msgid "A data project is used for writing data (for example, files, photos or music) to a disc, without changing those files in any way. This can be useful for transferring files between computers."
+msgstr "Podatkovni projekt se uporablja za zapisovanje podatkov (na primer datotek, fotografij ali glasbe) na disk brez spreminjanja datotek na kakrÅenkoli naÄin. To je lahko uporabno za prenaÅanje datotek med raÄunalniki."
 
-#: C/project-save.page:34(p)
-msgid "Enter the name you wish to save the project under, then click <gui>Save</gui> to save the project."
-msgstr "Vnesite ime pod katerim Åelite projekt shraniti in nato kliknite <gui>Shrani</gui> za shranjevanje projekta."
+#: C/project-data.page:25(item/p)
+msgid "Click <gui>Data project</gui> on the start page, or select <guiseq><gui>Project</gui><gui>New Project</gui><gui>New Data Project</gui></guiseq>."
+msgstr "Na zaÄetni strani kliknite <gui>Podatkovni projekt</gui> ali izberite <guiseq><gui>Projekt</gui><gui>Nov projekt</gui><gui>Nov podatkovni projekt</gui></guiseq>."
 
-#: C/project-save.page:39(p)
-msgid "There are a number of ways which can be used for opening a saved <app>Brasero</app> project by:"
-msgstr "Obstaja veÄ naÄinov s katerimi lahko odprete shranjen projekt <app>Brasero</app>:"
+#: C/project-data.page:30(item/p)
+msgid "Add the desired files to the project by clicking <gui>Add</gui> in the toolbar and selecting the files. You can also add files by dragging and dropping them onto the project area or by clicking <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Add Files</gui></guiseq>."
+msgstr "Åelene datoteke dodajte projektu s klikom na <gui>Dodaj</gui> v orodni vrstici in izbiro datotek. Datoteke lahko dodate tudi z vleÄenjem in spuÅÄanjem na podroÄje projekta ali s klikom na <guiseq><gui>Uredi</gui><gui>Dodaj datoteke</gui></guiseq>."
 
-#: C/project-save.page:44(p)
-msgid "selecting it from the list on the start page, under <gui>Recent projects</gui>"
-msgstr "izberite ga s seznama na zaÄetni strani pod <gui>Nedavni projekti</gui>."
+#: C/project-data.page:35(note/p)
+msgid "You can create folders on the CD to store your data in a more structured manner. To create a folder, click <gui>New Folder</gui> in the toolbar or select <guiseq><gui>Edit</gui><gui>New Folder</gui></guiseq> from the menu bar. You can also create folders inside other folders."
+msgstr "Za shranjevanje podatkov na CD-ju na bolj strukturiran naÄin lahko ustvarite mape. Za ustvaritev mape kliknite <gui>Nova mapa</gui> v orodni vrstici ali izberite  <guiseq><gui>Uredi</gui><gui>Nova mapa</gui></guiseq> iz menijske vrstice. Mape lahko ustvarite tudi znotraj drugih map."
 
-#: C/project-save.page:48(p)
-msgid "clicking <guiseq><gui>Project</gui><gui>Recent Projects</gui></guiseq>"
-msgstr "kliknite na <guiseq><gui>Projekt</gui><gui>Nedavni projekti</gui></guiseq>"
+#: C/project-data.page:43(item/p)
+#: C/project-video.page:38(item/p)
+msgid "You can add a title for the disc in the text entry field below the project area."
+msgstr "Naslov diska lahko dodate v besedilnem polju pod podroÄjem projekta."
 
-#: C/project-save.page:51(p)
-msgid "clicking <guiseq><gui>Project</gui><gui>Open</gui></guiseq> and selecting the project"
-msgstr "kliknite na <guiseq><gui>Projekt</gui><gui>Odpri</gui></guiseq> in izberite projekt"
+#: C/project-data.page:47(item/p)
+#: C/project-video.page:42(item/p)
+msgid "Select the blank disc in the drop down list."
+msgstr "V spustnemu seznamu izberite prazen disk."
 
-#: C/project-save.page:55(p)
-msgid "opening the project from a file browser"
-msgstr "Odpiranje projekta iz brskalnika datotek"
+#: C/project-data.page:57(item/p)
+msgid "Click <gui>Burn</gui> to burn a single CD of the project or <gui>Burn Several Copies</gui> to burn your project to multiple CDs"
+msgstr "Kliknite <gui>ZapiÅi</gui> za zapis enega CD-ja projekta ali <gui>ZapiÅi veÄ kopij</gui> za zapis projekta na veÄ CD-jev"
 
-#: C/project-save.page:57(p)
-msgid "If <app>Brasero</app> is already running, opening the project from a file browser will cause a second instance of <app>Brasero</app> to start and will cause both instances to crash. See <link href=\"https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=644011\";>GNOME bug 644011</link> for more information."
-msgstr "Äe se <app>Brasero</app> Åe izvaja, bo odpiranje projekta iz brskalnika datotek povzroÄilo zagon druge razliÄice programa <app>Brasero</app> in bo povzroÄilo, da se bosta oba primerka sesula. Za veÄ podrobnosti si oglejte <link href=\"https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=644011\";>GNOME hroÅÄ 644011</link>."
+#: C/project-data.page:60(note/p)
+msgid "If you are using a rewritable disc, which already contains data, you will be asked if you want to blank it or insert a different disc."
+msgstr "Äe uporabljate prepisljiv disk, ki Åe vsebuje podatke, boste vpraÅani, Äe ga Åelite izprazniti ali vstaviti drug disk. "
 
-#: C/project-save.page:67(p)
-msgid "If you open a saved project, <app>Brasero</app> will treat it as a new project: if you want to save an updated version of the project, it will ask you to enter a name for it, at this point you can overwrite the old version or save it as a new project by entering a different file name."
-msgstr "Ko odprete shranjen projekt, ga bo <app>Brasero</app> obravnaval kot nov projekt. Äe Åelite shraniti posodobljeno razliÄico vas bo vpraÅal za njegovo ime. Izberete lahko isto ime in staro razliÄico prepiÅete ali pa izberete drugo ime in staro razliÄico obdrÅite."
+#: C/project-data.page:66(page/p)
+msgid "If you are using a rewritable disc and the data is not burned correctly onto it, you may need to do a full (non-fast) blank of the disc before trying again."
+msgstr "Äe uporabljate prepisljiv disk in podatki nanj niso pravilno zapisani, boste mora pred ponovnim poskusom morali narediti polno (ne hitro) praznjenje diska."
 
-#: C/project-image-burn.page:11(desc)
-msgid "Burn an existing disc image to a CD or DVD."
-msgstr "Zapis obstojeÄega odtisa diska na CD ali DVD."
+#: C/project-disc-copy.page:7(info/desc)
+msgid "Create an identical copy of a disc."
+msgstr "Ustvarjanje enake kopije diska."
 
-#: C/project-image-burn.page:13(name)
-msgid "Marta Bogdanowicz"
-msgstr "Marta Bogdanowicz"
+#: C/project-disc-copy.page:17(page/title)
+msgid "Copy disc"
+msgstr "Kopiranje diska"
 
-#: C/project-image-burn.page:14(email)
-msgid "majus85 gmail com"
-msgstr "majus85 gmail com"
+#: C/project-disc-copy.page:21(item/p)
+msgid "Click <gui>Disc copy</gui> on the start page, or select <guiseq><gui>Project</gui><gui>New Project</gui><gui>Copy Disc... </gui></guiseq>."
+msgstr "Na zaÄetni strani kliknite na <gui>Kopiraj disk</gui> ali izberite <guiseq><gui>Projekt</gui><gui>Nov Projekt</gui><gui>Kopiraj disk ...</gui></guiseq>."
 
-#: C/project-image-burn.page:25(title)
-msgid "Burn image"
-msgstr "Zapis odtisa"
+#: C/project-disc-copy.page:26(item/p)
+msgid "Select the disc you would like to copy from the drop down list below <gui>Select disc to copy</gui>. If you have more than one disc drive, all discs which are currently in them should be listed."
+msgstr "Izberite disk s katerega bi radi kopirali v spustnem meniju pod <gui>Izbor diska za kopiranje</gui>. Äe imate veÄ kot en diskovni pogon, bodo izpisani vsi pogoni v katerih je disk."
 
-#: C/project-image-burn.page:27(p)
+#: C/project-disc-copy.page:31(item/p)
+msgid "Choose whether you want to make a copy to another disc or create an image for later use."
+msgstr "Izberite ali Åelite narediti kopijo na drug disk ali ustvariti odtis za kasnejÅo uporabo."
+
+#: C/project-disc-copy.page:35(item/p)
+#: C/project-image-burn.page:57(item/p)
+msgid "Click the <gui>Properties</gui> button to select burning speed and other custom options."
+msgstr "Kliknite na gumb <gui>Lastnosti</gui> za izbiro hitrosti zapisovanja in drugih moÅnosti po meri.button to select burning speed and other custom options."
+
+#: C/project-disc-copy.page:39(item/p)
+msgid "Click <gui>Copy</gui> to start copying the disc, or <gui>Make Several Copies</gui>, if you plan to make more than one copy of the disc."
+msgstr "Kliknite <gui>Kopiraj</gui> za zaÄetek kopiranja diska ali <gui>Naredi veÄ kopij</gui>, Äe nameravate narediti veÄ kot eno kopijo diska."
+
+#: C/project-disc-copy.page:42(note/p)
+msgid "If you are copying the disc and have only one disc drive, you will be asked to replace the disc you are copying with a writable one after the contents are copied temporarily to your hard disk."
+msgstr "Äe disk kopirate in imate le en diskovni pogon, boste morali disk, ki ga kopirate, zamenjati z zapisljivim diskom potem ko bo bila vsebina zaÄasno prekopirana na trdi disk."
+
+#: C/project-image-burn.page:11(info/desc)
+msgid "Burn an existing disc image to a CD or DVD."
+msgstr "Zapis obstojeÄega odtisa diska na CD ali DVD."
+
+#: C/project-image-burn.page:13(credit/name)
+msgid "Marta Bogdanowicz"
+msgstr "Marta Bogdanowicz"
+
+#: C/project-image-burn.page:25(page/title)
+msgid "Burn image"
+msgstr "Zapis odtisa"
+
+#: C/project-image-burn.page:27(page/p)
 msgid "<app>Brasero</app> allows you to burn disc images to a CD or DVD. It supports the following extensions of optical disc images: <file>.iso</file>, <file>.toc</file> and <file>.cue</file>."
 msgstr "<app>Brasero</app> vam omogoÄa zapis odtisov na CD ali DVD. Podpira naslednje pripone za odtise optiÄnih diskov: <file>.iso</file>, <file>.toc</file> and <file>.cue</file>."
 
-#: C/project-image-burn.page:32(p)
+#: C/project-image-burn.page:32(note/p)
 msgid "Disc images are archive files which contain all the data that is on a CD or DVD. Only one disc image can be on a CD at a time, but each archive can contain as little or as much data as you want, as long as it fits on the disc."
 msgstr "Odtisi diska so datoteke arhivov, ki vsebujejo vse podatke na CD-ju ali DVD-ju. Hkrati je lahko na CD-ju le en odtis diska, vendar lahko vsak arhiv vsebuje kolikor malo ali kolikor veliko podatkov Åelite, dokler se prilega na disk."
 
-#: C/project-image-burn.page:38(p)
+#: C/project-image-burn.page:38(page/p)
 msgid "To burn a disc image to a CD or DVD, follow these steps:"
 msgstr "Za zapis odtisa diska na CD ali DVD sledite tem korakom:"
 
-#: C/project-image-burn.page:41(p)
-msgid "Click <gui>Burn image</gui> on the start page or select <guiseq><gui>Project</gui><gui>New Project</gui><gui>Burn imageâ</gui></guiseq>."
-msgstr "Na zaÄetni strani kliknite na <gui>ZapiÅi odtis</gui> ali izberite <guiseq><gui>Projekt</gui><gui>Nov Projekt</gui><gui>ZapiÅi odtis ...</gui></guiseq>."
+#: C/project-image-burn.page:41(item/p)
+#| msgid ""
+#| "Click <gui>Burn image</gui> on the start page or select "
+#| "<guiseq><gui>Project</gui><gui>New Project</gui><gui>Burn imageâ</gui></"
+#| "guiseq>."
+msgid "Click <gui>Burn image</gui> on the start page or select <guiseq><gui>Project</gui><gui>New Project</gui><gui>Burn imageâ</gui> </guiseq>."
+msgstr "Na zaÄetni strani kliknite na <gui>ZapiÅi odtis</gui> ali izberite <guiseq><gui>Projekt</gui><gui>Nov Projekt</gui><gui>ZapiÅi odtis ...</gui></guiseq>"
 
-#: C/project-image-burn.page:46(p)
+#: C/project-image-burn.page:46(item/p)
 msgid "Select a disc image to write by clicking <gui>Click here to select a disc image</gui>."
 msgstr "Izberite odtis diska za zapisovanje s klikom na <gui>Kliknite tukaj za zapis odtisa na disku</gui>."
 
-#: C/project-image-burn.page:50(p)
+#: C/project-image-burn.page:50(item/p)
 msgid "Select the disc that you want to use from drop down list below <gui>Select a disc to write to</gui>. If you have more than one disc drive, all discs which are currently in them should be listed."
 msgstr "Izberite disk, na katerega bi radi zapisovali v spustnem meniju <gui>Izbor diska za pisanje</gui>. Äe imate veÄ kot en diskovni pogon, bodo izpisani vsi pogoni v katerih je disk."
 
-#: C/project-image-burn.page:53(p)
+#: C/project-image-burn.page:53(note/p)
 msgid "After choosing the disc <app>Brasero</app> shows how much free space will remain on the disc after burning."
 msgstr "Po izbiri diska <app>Brasero</app> pokaÅe koliko praznega prostora bo ostalo na disku po zapisovanju."
 
-#: C/project-image-burn.page:57(p)
-#: C/project-disc-copy.page:35(p)
-msgid "Click the <gui>Properties</gui> button to select burning speed and other custom options."
-msgstr "Kliknite na gumb <gui>Lastnosti</gui> za izbiro hitrosti zapisovanja in drugih moÅnosti po meri.button to select burning speed and other custom options."
-
-#: C/project-image-burn.page:61(p)
+#: C/project-image-burn.page:61(item/p)
 msgid "Click <gui>Burn</gui> to start burning the image. After this operation you can either finish burning or make the other copy of the image."
 msgstr "Kliknite <gui>ZapiÅi</gui> za zaÄetek zapisovanja odtisa. Po tem opravilu lahko konÄate z zapisovanjem ali naredite Åe eno kopijo odtisa."
 
-#: C/project-image-burn.page:64(p)
+#: C/project-image-burn.page:64(note/p)
 msgid "If you are using a re-writable disc, which already contains data, you will be asked if you want to blank it or insert a different disc."
 msgstr "Äe uporabljate prepisljiv disk, ki Åe vsebuje podatke, boste vpraÅani, Äe ga Åelite izprazniti ali vstaviti drug disk. "
 
-#: C/project-disc-copy.page:7(desc)
-msgid "Create an identical copy of a disc."
-msgstr "Ustvarjanje enake kopije diska."
-
-#: C/project-disc-copy.page:17(title)
-msgid "Copy disc"
-msgstr "Kopiranje diska"
-
-#: C/project-disc-copy.page:21(p)
-msgid "Click <gui>Disc copy</gui> on the start page, or select <guiseq><gui>Project</gui><gui>New Project</gui><gui>Copy Disc... </gui></guiseq>."
-msgstr "Na zaÄetni strani kliknite na <gui>Kopiraj disk</gui> ali izberite <guiseq><gui>Projekt</gui><gui>Nov Projekt</gui><gui>Kopiraj disk ...</gui></guiseq>."
-
-#: C/project-disc-copy.page:26(p)
-msgid "Select the disc you would like to copy from the drop down list below <gui>Select disc to copy</gui>. If you have more than one disc drive, all discs which are currently in them should be listed."
-msgstr "Izberite disk s katerega bi radi kopirali v spustnem meniju pod <gui>Izbor diska za kopiranje</gui>. Äe imate veÄ kot en diskovni pogon, bodo izpisani vsi pogoni v katerih je disk."
-
-#: C/project-disc-copy.page:31(p)
-msgid "Choose whether you want to make a copy to another disc or create an image for later use."
-msgstr "Izberite ali Åelite narediti kopijo na drug disk ali ustvariti odtis za kasnejÅo uporabo."
-
-#: C/project-disc-copy.page:39(p)
-msgid "Click <gui>Copy</gui> to start copying the disc, or <gui>Make Several Copies</gui>, if you plan to make more than one copy of the disc."
-msgstr "Kliknite <gui>Kopiraj</gui> za zaÄetek kopiranja diska ali <gui>Naredi veÄ kopij</gui>, Äe nameravate narediti veÄ kot eno kopijo diska."
-
-#: C/project-disc-copy.page:42(p)
-msgid "If you are copying the disc and have only one disc drive, you will be asked to replace the disc you are copying with a writable one after the contents are copied temporarily to your hard disk."
-msgstr "Äe disk kopirate in imate le en diskovni pogon, boste morali disk, ki ga kopirate, zamenjati z zapisljivim diskom potem ko bo bila vsebina zaÄasno prekopirana na trdi disk."
-
-#: C/project-data.page:7(desc)
-msgid "Write data to a CD or DVD."
-msgstr "Zapis podatkov na CD ali DVD."
-
-#: C/project-data.page:17(title)
-msgid "Create a data project"
-msgstr "Ustvarjanje podatkovnega projekta"
-
-#: C/project-data.page:19(p)
-msgid "A data project is used for writing data (for example, files, photos or music) to a disc, without changing those files in any way. This can be useful for transferring files between computers."
-msgstr "Podatkovni projekt se uporablja za zapisovanje podatkov (na primer datotek, fotografij ali glasbe) na disk brez spreminjanja datotek na kakrÅenkoli naÄin. To je lahko uporabno za prenaÅanje datotek med raÄunalniki."
-
-#: C/project-data.page:25(p)
-msgid "Click <gui>Data project</gui> on the start page, or select <guiseq><gui>Project</gui><gui>New Project</gui><gui>New Data Project</gui></guiseq>."
-msgstr "Na zaÄetni strani kliknite <gui>Podatkovni projekt</gui> ali izberite <guiseq><gui>Projekt</gui><gui>Nov projekt</gui><gui>Nov podatkovni projekt</gui></guiseq>."
-
-#: C/project-data.page:30(p)
-msgid "Add the desired files to the project by clicking <gui>Add</gui> in the toolbar and selecting the files. You can also add files by dragging and dropping them onto the project area or by clicking <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Add Files</gui></guiseq>."
-msgstr "Åelene datoteke dodajte projektu s klikom na <gui>Dodaj</gui> v orodni vrstici in izbiro datotek. Datoteke lahko dodate tudi z vleÄenjem in spuÅÄanjem na podroÄje projekta ali s klikom na <guiseq><gui>Uredi</gui><gui>Dodaj datoteke</gui></guiseq>."
+#: C/project-save.page:10(info/desc)
+msgid "Save a project for editing or burning later."
+msgstr "Shranjevanje projekta za kasnejÅe urejanje ali zapis."
 
-#: C/project-data.page:35(p)
-msgid "You can create folders on the CD to store your data in a more structured manner. To create a folder, click <gui>New Folder</gui> in the toolbar or select <guiseq><gui>Edit</gui><gui>New Folder</gui></guiseq> from the menu bar. You can also create folders inside other folders."
-msgstr "Za shranjevanje podatkov na CD-ju na bolj strukturiran naÄin lahko ustvarite mape. Za ustvaritev mape kliknite <gui>Nova mapa</gui> v orodni vrstici ali izberite  <guiseq><gui>Uredi</gui><gui>Nova mapa</gui></guiseq> iz menijske vrstice. Mape lahko ustvarite tudi znotraj drugih map."
+#: C/project-save.page:20(page/title)
+msgid "Save a project"
+msgstr "Shrani projekt"
 
-#: C/project-data.page:57(p)
-msgid "Click <gui>Burn</gui> to burn a single CD of the project or <gui>Burn Several Copies</gui> to burn your project to multiple CDs"
-msgstr "Kliknite <gui>ZapiÅi</gui> za zapis enega CD-ja projekta ali <gui>ZapiÅi veÄ kopij</gui> za zapis projekta na veÄ CD-jev"
+#: C/project-save.page:22(page/p)
+msgid "You can save an audio, a data or a video project in <app>Brasero</app> for editing or burning later."
+msgstr "V programu <app>Brasero</app>"
 
-#: C/project-data.page:60(p)
-msgid "If you are using a rewritable disc, which already contains data, you will be asked if you want to blank it or insert a different disc."
-msgstr "Äe uporabljate prepisljiv disk, ki Åe vsebuje podatke, boste vpraÅani, Äe ga Åelite izprazniti ali vstaviti drug disk. "
+#: C/project-save.page:27(item/p)
+msgid "Create the project and add the files you wish to use to the project."
+msgstr "Ustvarite projekt in mu dodajte datoteke, ki jih Åelite uporabiti."
 
-#: C/project-data.page:66(p)
-msgid "If you are using a rewritable disc and the data is not burned correctly onto it, you may need to do a full (non-fast) blank of the disc before trying again."
-msgstr "Äe uporabljate prepisljiv disk in podatki nanj niso pravilno zapisani, boste mora pred ponovnim poskusom morali narediti polno (ne hitro) praznjenje diska."
+#: C/project-save.page:30(item/p)
+msgid "Click <guiseq><gui>Project</gui><gui>Save</gui></guiseq> to save the project."
+msgstr "Za shranjevanje projekta kliknite <guiseq><gui>Projekt</gui><gui>Shrani-</gui></guiseq>."
 
-#: C/project-audio.page:7(desc)
-msgid "Create an audio project."
-msgstr "Ustvarjanje zvoÄnega projekta."
+#: C/project-save.page:34(item/p)
+msgid "Enter the name you wish to save the project under, then click <gui>Save</gui> to save the project."
+msgstr "Vnesite ime pod katerim Åelite projekt shraniti in nato kliknite <gui>Shrani</gui> za shranjevanje projekta."
 
-#: C/project-audio.page:17(title)
-msgid "Write a music CD"
-msgstr "Zapis glasbenega DCja"
+#: C/project-save.page:39(page/p)
+msgid "There are a number of ways which can be used for opening a saved <app>Brasero</app> project by:"
+msgstr "Obstaja veÄ naÄinov s katerimi lahko odprete shranjen projekt <app>Brasero</app>:"
 
-#: C/project-audio.page:19(p)
-msgid "<app>Brasero</app> can write audio files to a CD, which you can then use for playing in CD players and so on. It is usually best to use a non-rewritable CD because not all CD players will play rewritable CDs."
-msgstr "<app>Brasero</app> lahko zvoÄne datoteke zapiÅe na CD, ki lahko nato uporabite za predvajanje v predvajalnikih CD in tako naprej. NajboljÅe je, da uporabite neprepisljiv CD, saj nekateri predvajalniki CD-jev ne predvajajo prepisljivih CD-jev."
+#: C/project-save.page:44(item/p)
+msgid "selecting it from the list on the start page, under <gui>Recent projects</gui>"
+msgstr "izberite ga s seznama na zaÄetni strani pod <gui>Nedavni projekti</gui>."
 
-#: C/project-audio.page:26(p)
-msgid "Click <gui>Audio project</gui> on the start page, or select <guiseq><gui>Project</gui><gui>New Project</gui><gui>New Audio Project</gui></guiseq>."
-msgstr "Na zaÄetni strani kliknite <guibutton>ZvoÄni projekt</guibutton> ali izberite <guiseq><gui>Projekt</gui><gui>Nov projekt</gui><gui>Nov zvoÄni projekt</gui></guiseq>."
+#: C/project-save.page:48(item/p)
+msgid "clicking <guiseq><gui>Project</gui><gui>Recent Projects</gui></guiseq>"
+msgstr "kliknite na <guiseq><gui>Projekt</gui><gui>Nedavni projekti</gui></guiseq>"
 
-#: C/project-audio.page:31(p)
-msgid "Add audio files to the project by clicking <gui>Add</gui> in the toolbar and selecting the desired files. You can also add files by dragging and dropping them onto the project area or by clicking <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Add Files</gui></guiseq>."
-msgstr "Projektu dodajte zvoÄne datoteke s klikom na <gui>Dodaj</gui> v orodni vrstici in izbiro Åelenih datotek. Datoteke lahko dodate z vleÄenjem in spuÅÄanjem na podoÄje projekta s klikom na <guiseq><gui>Uredi</gui><gui>Dodaj datoteke</gui></guiseq>."
+#: C/project-save.page:51(item/p)
+msgid "clicking <guiseq><gui>Project</gui><gui>Open</gui></guiseq> and selecting the project"
+msgstr "kliknite na <guiseq><gui>Projekt</gui><gui>Odpri</gui></guiseq> in izberite projekt"
 
-#: C/project-audio.page:37(p)
-msgid "You can add a title for the CD in the text entry field below the project area."
-msgstr "Naslov CD-ja lahko dodate v besedilno polje pod podroÄjem projekta."
+#: C/project-save.page:55(item/p)
+msgid "opening the project from a file browser"
+msgstr "Odpiranje projekta iz brskalnika datotek"
 
-#: C/project-audio.page:41(p)
-msgid "Select the blank CD in the drop down list."
-msgstr "V spustnem seznamu izberite prazen CD."
+#: C/project-save.page:57(note/p)
+msgid "If <app>Brasero</app> is already running, opening the project from a file browser will cause a second instance of <app>Brasero</app> to start and will cause both instances to crash. See <link href=\"https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=644011\";>GNOME bug 644011</link> for more information."
+msgstr "Äe se <app>Brasero</app> Åe izvaja, bo odpiranje projekta iz brskalnika datotek povzroÄilo zagon druge razliÄice programa <app>Brasero</app> in bo povzroÄilo, da se bosta oba primerka sesula. Za veÄ podrobnosti si oglejte <link href=\"https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=644011\";>GNOME hroÅÄ 644011</link>."
 
-#: C/project-audio.page:57(p)
-msgid "You can also split individual tracks into multiple tracks using the <gui>Split</gui> tool and add a two second break after a track using the <gui>Pause</gui> button."
-msgstr "Posamezne sledi lahko razdelite v veÄ sledi z uporabo orodja <gui>Razdeli</gui> in dodate dve sekundni premor za skladbo z uporabo gumba <gui>Premor</gui>."
+#: C/project-save.page:67(note/p)
+msgid "If you open a saved project, <app>Brasero</app> will treat it as a new project: if you want to save an updated version of the project, it will ask you to enter a name for it, at this point you can overwrite the old version or save it as a new project by entering a different file name."
+msgstr "Ko odprete shranjen projekt, ga bo <app>Brasero</app> obravnaval kot nov projekt. Äe Åelite shraniti posodobljeno razliÄico vas bo vpraÅal za njegovo ime. Izberete lahko isto ime in staro razliÄico prepiÅete ali pa izberete drugo ime in staro razliÄico obdrÅite."
 
-#: C/prob-dvd.page:9(desc)
-msgid "I cannot write to a DVD-R or a DVD-RW."
-msgstr "Ne morem zapisati DVD-R ali DVD-RW."
+#: C/project-video.page:9(info/title)
+#| msgid "3"
+msgctxt "sort"
+msgid "3"
+msgstr "3"
 
-#: C/prob-dvd.page:19(title)
-msgid "Problem creating a DVD"
-msgstr "TeÅave z ustvarjanjem DVD-jev"
+#: C/project-video.page:10(info/desc)
+msgid "Write a video to a DVD or SVCD."
+msgstr "Zapis videa na DVD ali SVCD."
 
-#: C/prob-dvd.page:21(p)
-msgid "Some types of DVD-Rs and DVD-RWs are not compatible with all burners. Check the following to find out if those can be used with your burner."
-msgstr "Nekatere vrste DVD-R-jev in DVD-RW-jev niso zdruÅljive z vsemi zapisovalniki. Preverite naslednje in izvedite, Äe jih lahko uporabite s svojim zapisovalnikom."
+#: C/project-video.page:20(page/title)
+msgid "Create a video project"
+msgstr "Ustvarjanje video projekta"
 
-#: C/prob-dvd.page:26(p)
-msgid "Check if your DVD drive accepts DVD+ or DVD- discs; if it is labelled with \"multi\", that usually indicates that it accepts both. Check your disc to see if it is the same as the DVD drive."
-msgstr "Preverite, ali vaÅ pogon DVD sprejema diske DVD+ ali DVD-. Äe je oznaÄen z \"multi\", to obiÄajno pomeni, da sprejema oboje. Preverite svoj disk, Äe je enake vrste kot pogon DVD."
+#: C/project-video.page:22(page/p)
+msgid "<app>Brasero</app> can be used to create video discs for playing in a DVD player or laptop."
+msgstr "<app>Brasero</app> lahko uporabite za ustvarjanje video diskov za predvajanje v predvajalniku DVD ali prenosniku."
 
-#: C/prob-dvd.page:31(p)
-msgid "Check if your disc is dual layer or single layer: some DVD drives can not write to a dual layer disc."
-msgstr "Preverite, Äe je disk eno ali dvoslojni: nekateri pogoni DVD ne morejo zapisovati na dvoslojni disk."
+#: C/project-video.page:27(item/p)
+msgid "Click <gui>Video project</gui> on the start page, or select <guiseq><gui>Project</gui><gui>New Project</gui><gui>New Video Project</gui></guiseq>."
+msgstr "Na zaÄetni strani kliknite na <guibutton>Video projekt</guibutton> ali izberite <guiseq><gui>Projekt</gui><gui>Nov projekt</gui><gui>Nov video projekt</gui></guiseq>."
 
-#: C/prob-dvd.page:35(p)
-msgid "If you are trying to use a DVD-R, check if it has already been written to before. If you are using a DVD-RW, try blanking it before you attempt to write to it."
-msgstr "Äe poskuÅate uporabiti DVD-R, preverite ali ste nanj Åe zapisovali. Äe uporabljati DVD-RW, ga poskusite pred poskusom zapisovanja sprazniti."
+#: C/project-video.page:32(item/p)
+msgid "Add the videos to the project by clicking <gui>Add</gui> in the toolbar and selecting the files. You can also add files by dragging and dropping them onto the project area or by clicking <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Add Files</gui></guiseq>."
+msgstr "Projektu lahko videoposnetke dodate s klikom na <gui>Dodaj</gui> v orodni vrstici in izbiro datotek. Datoteke lahko dodate tudi z vleÄenjem in spuÅÄanjem na podroÄje projekta ali klikom na <guiseq><gui>Uredi</gui><gui>Dodaj datoteke</gui></guiseq>."
 
-#: C/prob-cd.page:9(desc)
-msgid "My MP3s will not play in a DVD or CD player."
-msgstr "Moji MP3-ji se ne predvajanju v CD ali DVD predvajalniku."
+#: C/split-track.page:9(info/desc)
+msgid "Split an audio project track into multiple tracks."
+msgstr "Razdelitev skladbe zvoÄnega projekta v veÄ skladb."
 
-#: C/prob-cd.page:19(title)
-msgid "CD will not play in a CD player"
-msgstr "CD se ne predvaja v CD predvajalniku"
+#: C/split-track.page:19(page/title)
+msgid "Split an audio track"
+msgstr "Razdelitev skladbe"
 
-#: C/prob-cd.page:21(p)
-msgid "If your CD is not playing in your CD player or stereo, it is probably because the music was not correctly written to the disc or because you used a data project to write the music to the CD instead of an audio project."
-msgstr "Äe se vaÅ CD ne predvaja v vaÅemu prevajalniku CD ali glasbenem stolpu, je to verjetno zato, ker glasba ni bila pravilno zapisana na disk ali ker ste za zapis glasbe na CD uporabili podatkovni namesto zvoÄnega projekta."
+#: C/split-track.page:21(page/p)
+msgid "You can split a single audio track into multiple tracks when you put together an audio project."
+msgstr "Med sestavljanjem zvoÄnega projekta lahko eno skladbo razdelite v veÄ skladb."
 
-#: C/prob-cd.page:26(p)
-msgid "Many new CD and DVD players will play music CDs which were created using a data project, but most older players will not."
-msgstr "Veliko novih CD in DVD predvajalnikov predvaja glasbene CD-je, ki so bili ustvarjeni s podatkovnim projektom, veÄina starejÅih predvajalnikov pa ne."
+#: C/split-track.page:26(item/p)
+msgid "Start an audio project and add the tracks you wish to use."
+msgstr "ZaÄnite zvoÄni projekt in dodajte skladbe, ki jih Åelite uporabiti."
 
-#: C/prob-cd.page:31(p)
-msgid "Older CD players might not be able to play CD-RWs."
-msgstr "Stari CD predvajalniki morda ne bodo mogli predvajati CD-RW-jev ."
+#: C/split-track.page:29(item/p)
+msgid "Select the track you wish to split by clicking on it, then click either <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Split Trackâ</gui></guiseq> or right click on the track and select <gui>Split Trackâ</gui> from the menu."
+msgstr "S klikom izberite skladbo, ki jo Åelite razdeliti, ter nato kliknite <guiseq><gui>Uredi</gui><gui>Razdeli skladbo â</gui></guiseq> ali desno kliknite na skladbo in v meniju izberite <gui>Razdeli skladbo â</gui>"
 
-#: C/prob-cd.page:36(p)
-msgid "If you are using a CD-RW, blank the CD."
-msgstr "Äe uporabljate CD-RW, spraznite CD."
+#: C/split-track.page:34(item/p)
+msgid "Select your preferred method of splitting the tracks:"
+msgstr "Izberite naÄin razdeljevanja skladb:"
 
-#: C/prob-cd.page:39(p)
-msgid "Rewrite the CD as an audio project."
-msgstr "Prepis CD-ja kot zvoÄni projekt."
+#: C/split-track.page:37(item/title)
+msgid "Split track manually"
+msgstr "Razdeli skladbo roÄno"
 
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/introduction.page:36(None)
-msgid "@@image: 'figures/brasero-main-window.png'; md5=11e5cc148d7c8c8dc0c63e68b2f611f3"
-msgstr "@@image: 'figures/brasero-main-window.png'; md5=11e5cc148d7c8c8dc0c63e68b2f611f3"
+#: C/split-track.page:38(item/p)
+msgid "This option allows you to select the exact length of each new section of the track manually."
+msgstr "Ta moÅnost vam omogoÄa roÄno izbiro natanÄne dolÅine za vsak nov odsek skladbe. "
 
-#: C/introduction.page:7(desc)
-msgid "Introduction to the <app>Brasero</app> disc burning application."
-msgstr "Uvod v <app>Brasero</app>, program za zapisovanje diskov."
+#: C/split-track.page:42(item/title)
+msgid "Split track in parts with a fixed length"
+msgstr "Razdelitev skladb na dele z doloÄeno dolÅino"
 
-#: C/introduction.page:17(title)
-msgid "Introduction"
-msgstr "Uvod"
+#: C/split-track.page:43(item/p)
+msgid "Use this method to split the track into multiple sections of equal length."
+msgstr "Uporabite ta naÄin za razdelitev skladbe v veÄ odsekov enake dolÅine."
 
-#: C/introduction.page:19(p)
-msgid "<app>Brasero</app> is an application for burning CDs and DVDs, designed to be easy to use, while providing all the tools necessary for burning."
-msgstr "<app>Brasero</app> je program za zapisovanje CD-R/W-jev in DVD-R/W-jev, zasnovan za enostavno uporabo in zagotavljanje vseh orodij potrebnih za zapisovanje."
+#: C/split-track.page:47(item/title)
+msgid "Split track in a fixed number of parts"
+msgstr "Razdelitev skladbe na doloÄeno Åtevilo delov"
 
-#: C/introduction.page:22(p)
-msgid "With <app>Brasero</app> you can:"
-msgstr "Z <app>Brasero</app> lahko:"
+#: C/split-track.page:48(item/p)
+msgid "This method allows you to split the track into a set number of sections, all of which will be of the same length."
+msgstr "Ta naÄin vam omogoÄa razdelitev skladbe v Åtevilne odseke, ki bodo vsi enake dolÅine."
 
-#: C/introduction.page:24(p)
-msgid "Burn data to CDs and DVDs"
-msgstr "ZapiÅete podatke na CD-je in DVD-je"
+#: C/split-track.page:52(item/title)
+msgid "Split track for each silence"
+msgstr "Razdeli skladbo za vsako tiÅino"
 
-#: C/introduction.page:25(p)
-msgid "Burn audio CDs from digital audio files (such as OGG, FLAC and MP3)"
-msgstr "ZapiÅete zvoÄne CD-je iz digitalnih zvoÄnih datotek (kot so ogg, flac in mp3)"
+#: C/split-track.page:53(item/p)
+msgid "Select this method for <app>Brasero</app> to auto-detect silences in the recording and to split the track at those points."
+msgstr "Izberite ta naÄin, da bo <app>Brasero</app> samodejno zaznal tiÅino pri snemanju in razdelil skladbe na teh toÄkah."
 
-#: C/introduction.page:27(p)
-msgid "Copy CDs and DVDs"
-msgstr "Kopirante CD-je in DVD-je"
+#: C/split-track.page:59(item/p)
+msgid "Proceed to split the track by clicking <gui>Slice</gui>."
+msgstr "Nadaljujte z razdeljevanjem skladb s klikom <gui>RazreÅi</gui>."
 
-#: C/introduction.page:28(p)
-msgid "Create video DVDs or SVCDs"
-msgstr "Ustvarite video DVD-je ali SVCD-je"
+#: C/split-track.page:61(note/p)
+msgid "If you try to split a track into a section less than six seconds long, the new section will be padded to make it 6 seconds long."
+msgstr "Äe skladbo poskusite razdeliti na odsek, ki je krajÅi od Åestih sekund, mu bo pripet nov posnetek, tako da bo posnetek dolg 6 sekund."
 
-#: C/introduction.page:29(p)
-msgid "Create image files and burn existing image files"
-msgstr "Ustvarite datoteke odtisa in zapiÅete obstojeÄe datoteke odtisa"
+#: C/split-track.page:68(item/p)
+msgid "Click <gui>OK</gui> to confirm your track splits and apply the changes."
+msgstr "Kliknite <gui>V redu</gui> za potrditev razdelitve skladb in uveljavitev sprememb."
 
-#: C/introduction.page:30(p)
-msgid "Erase CD-RWs and DVD-RWs"
-msgstr "IzbriÅete CD-R/W-je in DRD-R/W-je"
+#: C/split-track.page:70(note/p)
+msgid "You can split and merge the same track as many times as you like while you are viewing the split track dialog. Once you confirm your track splitting by clicking <gui>OK</gui>, you will no longer be able to merge the sections you have already split off. To revert the changes, remove the split sections of the track from your project and re-add the track."
+msgstr "Medtem ko ste v pogovornem oknu razdeljevanja skladb, lahko skladbo razdelite in zdruÅite kolikokrat hoÄete. Ko s klikom na <gui>V redu</gui> potrdite razdelitev skladb, razdeljenih odsekov ne boste mogli veÄ zdruÅiti. Za povrnitev sprememb odstranite vse odseke skladbe iz projekta in skladbo ponovno dodajte."
 
-#: C/introduction.page:31(p)
-msgid "Check the integrity of discs and disc images"
-msgstr "Preverite celovitost diskov in diskovnih odtisov"
+#: C/tools-blank.page:7(info/desc)
+msgid "Erase a rewritable CD or DVD by blanking it."
+msgstr "Izbris prepisljivega CD-ja ali DVD-ja s praznjenjem"
 
-#: C/introduction.page:35(title)
-msgid "The <gui>Brasero</gui> main window"
-msgstr "Glavno okno <gui>Brasero</gui>"
+#: C/tools-blank.page:17(page/title)
+msgid "Blank a disc"
+msgstr "Praznjenje diska"
 
-#: C/index.page:5(title)
-msgid "Brasero Help"
-msgstr "PomoÄ Brasero"
+#: C/tools-blank.page:19(page/p)
+msgid "You can prepare a rewritable disc, with existing data on it, for writing by blanking it."
+msgstr "Prepisljiv disk z obstojeÄimi podatki lahko pripravite na pisanje s praznjenjem."
 
-#: C/index.page:8(title)
-msgid "Create a new project"
-msgstr "Ustvarjanje novega projekta"
+#: C/tools-blank.page:24(item/p)
+msgid "Select <guiseq><gui>Tools</gui><gui>Blank...</gui></guiseq>."
+msgstr "Izberite <guiseq><gui>Orodja</gui><gui>Sprazni ...</gui></guiseq>."
 
-#: C/index.page:12(title)
-msgid "Troubleshooting"
-msgstr "Odpravljanje teÅav"
+#: C/tools-blank.page:27(item/p)
+msgid "If you have more than one disc drive with a rewritable disc in it, you can select which disc to rewrite under <gui>Select a disc</gui>."
+msgstr "Äe imate v veÄ kot enem pogonu prepisljiv disk, lahko pod <gui>Izbor diska</gui> izberete kateri disk Åelite prepisati. "
 
-#: C/index.page:16(title)
-msgid "Other tools"
-msgstr "Druga orodja"
+#: C/tools-blank.page:31(item/p)
+msgid "You can select <gui>Fast blanking</gui> to blank the CD quicker."
+msgstr "Za hitrejÅe praznjenje CD-ja lahko izberete <gui>Hitro praznjenje</gui>-"
 
-#: C/create-cover.page:7(desc)
-msgid "Create an inlay for a jewel case."
-msgstr "Ustvari ovitek za Åkatlo."
+#: C/tools-blank.page:33(note/p)
+msgid "If you have problems writing to a disc which you fast blanked, try disabling fast blanking and blank it again."
+msgstr "Äe imate teÅave pri pisanju na disk, ki ste ga hitro spraznili, hitro praznjenje onemogoÄite in poskusite znova."
 
-#: C/create-cover.page:17(title)
-msgid "Create a cover"
-msgstr "Ustvari ovitek"
+#: C/tools-blank.page:38(item/p)
+msgid "Click <gui>Blank</gui> to continue."
+msgstr "Za nadaljevanje kliknite <gui>Prazno</gui>."
 
-#: C/create-cover.page:19(p)
-msgid "You can use <app>Brasero</app> to create inlays for your jewel cases. Access the creator by clicking <guiseq><gui>Tools</gui><gui>Cover Editor</gui></guiseq>."
-msgstr "<app>Brasero</app> lahko uporabite za ustvarjanje ovitkov za Åkatle CD-jev. Do ustvarjalnika lahko dostopate s klikom na <guiseq><gui>Orodja</gui><gui>Urejevalnik ovitkov</gui></guiseq>."
+#: C/tools-blank.page:41(item/p)
+msgid "The disc may be ejected when the blanking is complete."
+msgstr "Disk bo morda ob konÄanju praznjenja izvrÅen."
 
-#: C/create-cover.page:24(p)
-msgid "If you are creating an audio project and finish putting together the project before creating an inlay, then when you access the <gui>Cover Editor</gui> interface from the audio project window, the tracks will automatically be listed on the back cover."
-msgstr "Äe konÄate z ustvarjanjem zvoÄnega projekta, bodo ob dostopu do vmesnika <gui>Urejevalnika ovitkov</gui> iz okna zvoÄnega projekta skladbe samodejno izpisane na zadnji strani."
+#: C/tools-check-integrity.page:7(info/desc)
+msgid "You can test out a disc integrity after burning it."
+msgstr "Po zapisu diska lahko preverite njegovo celovitost."
 
-#: C/create-cover.page:31(p)
-msgid "If you close the <gui>Cover Editor</gui>, your changes will be lost."
-msgstr "Äe <gui>Urejevalnik naslovnic</gui> zaprete, bodo vaÅe spremembe izgubljene."
+#: C/tools-check-integrity.page:9(credit/name)
+msgid "Paulina Gonzalez"
+msgstr "Paulina Gonzalez"
 
-#: C/create-cover.page:36(p)
-msgid "Open the <gui>Cover Editor</gui>."
-msgstr "Odprite <gui>Urejevalnik ovitkov</gui>."
+#: C/tools-check-integrity.page:21(page/title)
+msgid "Check disc integrity"
+msgstr "Preverjanje celovitosti podatkov na disku"
 
-#: C/create-cover.page:39(p)
-msgid "Choose the formatting you wish to use for the text and type the text, scrolling down to see the side and back inlay for the jewel case."
-msgstr "Izberite oblikovanje, ki ga Åelite uporabiti za besedilo, in vnesite za besedilo. Drsajte navzdol za ogled stranskega dela in nazaj za ogled plasti."
+#: C/tools-check-integrity.page:23(page/p)
+msgid "After burning a CD/DVD by using <app>Brasero</app>, you can check its integrity to make sure that the files in the disc are not corrupted."
+msgstr "Po zapisu CD-ja/DVD-ja z <app>Braserom</app> lahko preverite njegovo celovitost, da se prepriÄate, da datoteke na disku niso pokvarjene."
 
-#: C/create-cover.page:42(p)
-msgid "When you first see the <gui>Cover Editor</gui> dialog, you will not be able to click on any of the text formatting options. Click on the cover you want to work on to be able to use those."
-msgstr "Ko pogovorno okno <gui>Urejevalnik ovitkov</gui> vidite prviÄ, ne boste mogli kliknite na nobeno od moÅnosti oblikovanja besedila. Kliknite na "
+#: C/tools-check-integrity.page:27(item/p)
+msgid "Select <guiseq><gui>Tools</gui><gui>Check Integrity...</gui></guiseq>."
+msgstr "Izberite <guiseq><gui>Orodja</gui><gui>Preveri celovitost  ...</gui></guiseq>."
 
-#: C/create-cover.page:48(p)
-msgid "Click the <gui>Background properties</gui> toolbar icon to add a background for the current cover, or right click on the cover you wish to edit and select <gui>Set Background Properties</gui>. You can choose to use a colored background or to select a background image."
-msgstr "Za dodajanje ozadja trenutnemu ovitku kliknite na ikono orodne vrstice <gui>Lastnosti ozadja</gui>  ali desno kliknite na ovite, ki ga Åelite urejati in izberite <gui>Nastavi lastnosti ozadja</gui>. Izberete lahko obarvano ozadje ali sliko ozadja."
+#: C/tools-check-integrity.page:30(item/p)
+msgid "You can select the option <gui>Use an MD5 file to check the disk.</gui> if you prefer it."
+msgstr "Äe vam je ljubÅa moÅnost <gui>Uporabi datoteko MD5 za preverjanje diska</gui>, Äe vam je ljubÅa."
 
-#: C/create-cover.page:53(p)
-msgid "If you select a centered background image, <app>Brasero</app> sometimes crashes when you click the <gui>Close</gui> button."
-msgstr "Äe izberete sredinjeno sliko ozadja, se <app>Brasero</app> vÄasih sesuje, ko kliknite na gumb <gui>Zapri</gui>."
+#: C/tools-check-integrity.page:33(item/p)
+msgid "An MD5 (Message-Digest Algorithm 5) is a cryptographic hash function widely used for checking data integrity."
+msgstr "MD5 (Message-Digest algoritem 5) je funkcija kriptografskega razprÅevanja, ki se pogosto uporablja za preverjanje celovitosti podatkov."
 
-#: C/create-cover.page:56(p)
-msgid "Click the <gui>Close</gui> button to apply the changes and close the <gui>Background Properties</gui> dialog."
-msgstr "Kliknite na gumb <gui>Zapri</gui> za uveljavitev sprememb in zaprite pogovorno okno <gui>Lastnosti ozadja</gui>."
+#: C/tools-check-integrity.page:34(item/p)
+msgid "If you choose this option, you will have to find the MD5 file by clicking in the folder icon placed below."
+msgstr "Äe izberete to moÅnost, boste morali najti datoteko MD5 s klikom na ikono mape postavljeno spodaj."
 
-#: C/create-cover.page:60(p)
-msgid "Print the cover using the <gui>Print</gui> button, which is located in the top-right corner of the dialog."
-msgstr "Natisnite ovitek s klikom na gumb <gui>Natisni</gui>, ki je v zgornjem desnem kotu pogovornega okna."
+#: C/tools-check-integrity.page:39(item/p)
+msgid "Press <gui>Check</gui> to continue or <gui>Close</gui> to cancel it."
+msgstr "Pritisnite <gui>Preveri</gui> za nadaljevanje ali <gui>Zapri</gui> za preklic."
 
-#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
-#: C/index.page:0(None)
-msgid "translator-credits"
-msgstr "Andrej ÅnidarÅiÄ <andrej znidarsic gmail com>, 2010"
+#: C/tools-check-integrity.page:42(item/p)
+msgid "When the checking is finished you can either choose to <gui>Check Again</gui> or just <gui>Close</gui>."
+msgstr "Ko je preverjanje konÄano, lahko izberete <gui>Preveri ponovno</gui> ali enostavno kliknite <gui>Zapri</gui>."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Select your preferred method of splitting the tracks, and split at the "
-#~ "points where you want one to end and the next one to begin."
-#~ msgstr ""
-#~ "Izberite Åeleni naÄin razdelitve skladbe in izberite toÄke, kjer naj se "
-#~ "ena skladba konÄa in druga zaÄne."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If <app>Brasero</app> is already running, opening the project from a file "
-#~ "browser will make <app>Brasero</app> vanish in a puff of logic."
-#~ msgstr ""
-#~ "Äe se <app>Brasero</app> Åe izvaja, bo odpiranje projekta iz brskalnika "
-#~ "datotek povzroÄilo, da <app>Brasero</app> izgine."
-
-#~ msgid ""
-#~ "It is not possible to save your progress once you start working with the "
-#~ "<gui>Cover Editor</gui>. If you close the dialog, your changes will be "
-#~ "lost, or you can print the inlay when you are finished."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ko enkrat zaÄnete delati z <gui>Urejevalnikom ovitkov</gui>, napredka ne "
-#~ "morete veÄ shraniti. Äe pogovorno okno zaprete, bodo vaÅe spremembe "
-#~ "izgubljene ali pa lahko ovitek natisnete, ko konÄate."
-
-#~ msgid "<application>Brasero</application> Manual V2.2"
-#~ msgstr "<application>Brasero</application> priroÄnik razliÄica 2.2"
-
-#~ msgid "Brasero is an application for burning CDs and DVDs."
-#~ msgstr "Brasero je program za zapisovanje CD-jev in DVD-jev."
-
-#~ msgid "2008"
-#~ msgstr "2008"
-
-#~ msgid "2009"
-#~ msgstr "2009"
-
-#~ msgid "Ubuntu Documentation Project"
-#~ msgstr "Projekt dokumentacije Ubuntu"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document "
-#~ "under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 "
-#~ "or any later version published by the Free Software Foundation with no "
-#~ "Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You "
-#~ "can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl"
-#~ "\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dano je dovoljenje za kopiranje, distribuiranje in/ali spreminjanje tega "
-#~ "dokumenta pod pogoji GNU Free Documentation License (GFDL) razliÄice 1.1 "
-#~ "ali katerekoli kasnejÅe razliÄice, ki jo je objavila Free Software "
-#~ "Foundation brez stalnih odsekov, besedila naslovnice in zadnje strani. "
-#~ "Kopijo GFDL lahko najdete na tej <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl"
-#~ "\">povezavi</ulink> ali v COPYING-DOCS distribuiranim s tem priroÄnikom."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under "
-#~ "the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the "
-#~ "collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, "
-#~ "as described in section 6 of the license."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ta priroÄnik je del zbirke priroÄnikov GNOME distribuiranih pod GFDL. V "
-#~ "primeru da Åelite ta priroÄnik distribuirati loÄeno od zbirke, lahko to "
-#~ "storite z dodajanjem kopije licence priroÄnika, kot je opisano v odseku 6 "
-#~ "licence."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Many of the names used by companies to distinguish their products and "
-#~ "services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
-#~ "documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are "
-#~ "made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or "
-#~ "initial capital letters."
-#~ msgstr ""
-#~ "Veliko imen podjetja uporabljajo za loÄevanje njihovih produktov in "
-#~ "storitev, zato si jih lastijo kot blagovne znamke. Kjer se ta mena "
-#~ "pojavijo v katerikoli dokumentaciji GNOME in Älani dokumentacijskega "
-#~ "projekta GNOME vedo za njih, so imena v velikih Ärkah ali pa se zaÄnejo z "
-#~ "velikimi Ärkami."
-
-#~ msgid ""
-#~ "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE "
-#~ "TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER "
-#~ "UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
-#~ msgstr ""
-#~ "DOKUMENT IN SPREMENJENE RAZLIÄICE DOKUMENTA SO ZAGOTOVLJENE POD POGOJI "
-#~ "GNU FREE DOCUMENTATION LICENCE Z NADALJNJIM RAZUMEVANJE DA: "
-#~ "<placeholder-1/>"
-
-#~ msgid "Milo"
-#~ msgstr "Milo"
-
-#~ msgid "Casagrande"
-#~ msgstr "Casagrande"
-
-#~ msgid "milo ubuntu com"
-#~ msgstr "milo ubuntu com"
-
-#~ msgid "Andrew"
-#~ msgstr "Andrew"
-
-#~ msgid "Stabeno"
-#~ msgstr "Stabeno"
-
-#~ msgid "Phil"
-#~ msgstr "Phil"
-
-#~ msgid "Bull"
-#~ msgstr "Bull"
-
-#~ msgid "Brasero Manual V2.2"
-#~ msgstr "Brasero priroÄnik razliÄica 2.2"
-
-#~ msgid "January 2009"
-#~ msgstr "Januar 2009"
-
-#~ msgid "Milo Casagrande <email>milo ubuntu com</email>"
-#~ msgstr "Milo Casagrande <email>milo ubuntu com</email>"
-
-#~ msgid "Brasero Manual V2.1"
-#~ msgstr "Brasero priroÄnik razliÄica 2.1"
-
-#~ msgid "August 2008"
-#~ msgstr "Avgust 2008"
-
-#~ msgid "Brasero Manual V2.0"
-#~ msgstr "Brasero priroÄnik razliÄica 2.0"
-
-#~ msgid "February 2008"
-#~ msgstr "Februar 2008"
-
-#~ msgid "Andrew Stabeno <email>stabeno gmail com</email>"
-#~ msgstr "Andrew Stabeno <email>stabeno gmail com</email>"
-
-#~ msgid "Phil Bull <email>philbull gmail com</email>"
-#~ msgstr "Phil Bull <email>philbull gmail com</email>"
-
-#~ msgid "This manual describes version 2.26 of Brasero."
-#~ msgstr "Ta priroÄnik opisuje Brasero razliÄico 2.26"
-
-#~ msgid "Feedback"
-#~ msgstr "Odziv"
-
-#~ msgid ""
-#~ "To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Brasero</"
-#~ "application> application or this manual, follow the directions in the "
-#~ "<ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</"
-#~ "ulink>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Za poroÄilo hroÅÄa ali predloga glede programa <application>Brasero</"
-#~ "application> ali tega priroÄnika, sledite smerem na <ulink url=\"ghelp:"
-#~ "gnome-feedback\" type=\"help\">Strani odziva GNOME</ulink>."
-
-#~ msgid "brasero"
-#~ msgstr "brasero"
-
-#~ msgid "burn"
-#~ msgstr "zapiÅi"
-
-#~ msgid "burning CD DVD"
-#~ msgstr "zapisovanje CD-jev ali DVD-jev"
-
-#~ msgid "Getting Started"
-#~ msgstr "Kako zaÄeti"
-
-#~ msgid "Starting Brasero"
-#~ msgstr "Zaganjanje Brasero"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You can start <application>Brasero</application> in the following ways:"
-#~ msgstr ""
-#~ "<application>Brasero</application> lahko zaÅenete na naslednje naÄine:"
-
-#~ msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
-#~ msgstr "Meni <guimenu>Programi</guimenu>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Choose <menuchoice><guisubmenu>Sound &amp; Video</"
-#~ "guisubmenu><guimenuitem>Brasero Disc Burning</guimenuitem></menuchoice>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Izberite <menuchoice><guisubmenu>Zvok in video</"
-#~ "guisubmenu><guimenuitem>Brasero zapisovalnik diskov</guimenuitem></"
-#~ "menuchoice>."
-
-#~ msgid "Command line"
-#~ msgstr "Ukazna vrstica"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Type <command>brasero</command> and then press <keycap>Return</keycap>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vtipkajte <command>brasero</command> in nato pritisnite <keycap>Vnosno "
-#~ "tipko</keycap>."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If <application>Brasero</application> is set as your default disc burning "
-#~ "application, it will automatically start when you insert a blank CD-R/W "
-#~ "or DVD-R/W in your drive."
-#~ msgstr ""
-#~ "V primeru da je <application>Brasero</application> nastavljen kot vaÅ "
-#~ "privzet program za zapisovanje diskov, se bo samodejno zagnal ob "
-#~ "vstavitvi praznega CD-R/W-ja ali DVD-R/W-ja v vaÅ pogon."
-
-#~ msgid "When You Start Brasero"
-#~ msgstr "Ko zaÅenete Brasero"
-
-#~ msgid ""
-#~ "When you start <application>Brasero</application> the following window "
-#~ "will be shown."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ko zaÅenete <application>Brasero</application> bo prikazano naslednje "
-#~ "okno."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The Brasero main window. Shows the menu bar and the five types of project "
-#~ "to choose from."
-#~ msgstr ""
-#~ "Glavno okno Brasero. Prikazuje menijsko vrstico in pet vrst projektov za "
-#~ "izbiro."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This window is the starting point for all of your projects. You can click "
-#~ "on the project type you wish to start from here. If you have created "
-#~ "other projects with <application>Brasero</application>, you will be able "
-#~ "to select them from the <guilabel>Recent projects</guilabel> (see <xref "
-#~ "linkend=\"brasero-open-recent-project\"/> for more information)."
-#~ msgstr ""
-#~ "To okno je zaÄetna toÄka za vse vaÅe projekte. Tukaj lahko kliknete na "
-#~ "vrsto projekta, ki jo Åelite zagnati. V primeru da ste z "
-#~ "<application>Brasero</application> ustvarili druge projekte, jih boste "
-#~ "lahko izbrali iz <guilabel>Nedavnih projektov</guilabel> (za veÄ "
-#~ "podrobnosti si oglejte <xref linkend=\"brasero-open-recent-project\"/>)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The following section explains the five types of project that you can "
-#~ "create with <application>Brasero</application>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Naslednji odsek razloÅi pet vrst projektov, ki jih lahko ustvarite z "
-#~ "<application>Braserom</application>."
-
-#~ msgid "Audio Project"
-#~ msgstr "ZvoÄni projekt"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This section explains how to create an audio CD. This project takes "
-#~ "selected audio files, converts them to a raw audio format and burns them "
-#~ "to a CD which standard CD players can play."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ta odsek razloÅi kako ustvariti zvoÄni CD. Ta projekt vzame izbrane "
-#~ "zvoÄne datoteke, jih pretvori v surovo zvoÄno obliko in zapiÅe na CD, ki "
-#~ "ga lahko berejo obiÄajno CD predvajalniki."
-
-#~ msgid "Insert a blank CD-R into your drive."
-#~ msgstr "Vstavite prazen CD-R v vaÅ pogon."
-
-#~ msgid ""
-#~ "In the pane on the left of the window, select <guilabel>Browse the file "
-#~ "system </guilabel> from the drop-down list at the top and browse to the "
-#~ "music files you want to add to your project."
-#~ msgstr ""
-#~ "V spustnem seznamu na vrhu pladnja levo od okna izberite "
-#~ "<guilabel>Prebrskaj datoteÄni sistem </guilabel> in brskajte do zvoÄnih "
-#~ "datotek, ki jih Åelite dodati svojemu projektu. "
-
-#~ msgid ""
-#~ "You can also select the <guilabel>Search files using keywords</guilabel> "
-#~ "option to search for music files or the <guilabel>Display playlists and "
-#~ "their contents </guilabel> option to select music from playlists on your "
-#~ "computer."
-#~ msgstr ""
-#~ "Izberete lahko tudi moÅnost <guilabel>IÅÄi datoteke z uporabo kljuÄnih "
-#~ "besed</guilabel> za iskanje glasbenih datotek ali moÅnost "
-#~ "<guilabel>PrikaÅi sezname predvajanja in njihovo vsebino</guilabel> za "
-#~ "izbiro glasbe iz seznamov predvajanja na vaÅem raÄunalniku."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If you don't see the pane on the left, choose <menuchoice><guimenu>View</"
-#~ "guimenu><guimenuitem>Show side panel</guimenuitem></menuchoice> or press "
-#~ "<keycap>F7</keycap>."
-#~ msgstr ""
-#~ "V primeru da ne vidite pladnja na levi izberite "
-#~ "<menuchoice><guimenu>Pogled</guimenu><guimenuitem>PokaÅi stranski "
-#~ "pladenj</guimenuitem></menuchoice> ali pritisnite <keycap>F7</keycap>."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Select the files you want by double-clicking on them or by selecting them "
-#~ "and clicking the <guibutton>Add</guibutton> button at the top left of the "
-#~ "toolbar."
-#~ msgstr ""
-#~ "Izberite Åelene datoteke z dvoklikom na njih ali z njihovo izbiro in "
-#~ "klikom na gumb <guibutton>Dodaj</guibutton> zgoraj levo v orodni vrstici."
-
-#~ msgid ""
-#~ "It is possible now to <link linkend=\"brasero-audio-pause\">insert a "
-#~ "pause</link> after each of the tracks or <link linkend=\"brasero-audio-"
-#~ "split\">to split</link> the tracks."
-#~ msgstr ""
-#~ "Sedaj je mogoÄe <link linkend=\"brasero-audio-pause\">vstaviti premor</"
-#~ "link> za vsako skladbo ali <link linkend=\"brasero-audio-split"
-#~ "\">razdeliti </link> skladbe."
-
-#~ msgid ""
-#~ "When all of the files have been added, click on <guibutton>Burn</"
-#~ "guibutton>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ko so bile dodane vse skladbe, kliknite na <guibutton>ZapiÅi</guibutton>."
-
-#~ msgid ""
-#~ "In the text box, enter the title you want to give to the disc. This title "
-#~ "will be shown as the name of the disc."
-#~ msgstr ""
-#~ "V besedilno polje vnesite naslov, ki ga Åelite dati disku. Naslov bo "
-#~ "pokazan kot ime diska."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The <guilabel>Disc burning setup</guilabel> dialog will be shown; make "
-#~ "any desired modifications (see <xref linkend=\"brasero-audio-project-"
-#~ "options\"/>)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Prikazano bo pogovorno okno <guilabel>Nastavitev zapisovanja diska</"
-#~ "guilabel>; naredite katerekoli Åelene spremembe (oglejte si <xref linkend="
-#~ "\"brasero-audio-project-options\"/>)."
-
-#~ msgid "Click on <guibutton>Burn</guibutton> to start the burning process."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kliknite na <guibutton>ZapiÅi</guibutton> za zaÄetek opravila zapisovanja."
-
-#~ msgid "To burn an audio CD proceed as follows: <placeholder-1/>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Za zapisovanje zvoÄnega CD-ja nadaljujte kot sledi: <placeholder-1/>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "When adding files, refer to the status bar at the bottom of the window to "
-#~ "see how much space you are using on your CD/DVD."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pri dodajanju datotek uporabite vrstico stanja na dnu okna za ogled "
-#~ "koliko prostora uporabljate na svojemu CD-ju/DVD-ju."
-
-#~ msgid ""
-#~ "To save the project for later use, choose <menuchoice><guimenu>Project</"
-#~ "guimenu><guimenuitem>Save</guimenuitem></menuchoice>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Za shranjevanje projekta za kasnejÅo uporabo izberite "
-#~ "<menuchoice><guimenu>Projekt</guimenu><guimenuitem>Shrani</guimenuitem></"
-#~ "menuchoice>."
-
-#~ msgid "Inserting a Pause"
-#~ msgstr "Vstavljanje premora"
-
-#~ msgid "Select the track after which you want to add the pause."
-#~ msgstr "Izberite skladbo po kateri Åelite dodati premor."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Click on <guibutton>Pause</guibutton> on the toolbar or choose "
-#~ "<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Insert a Pause</"
-#~ "guimenuitem></menuchoice>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kliknite na <guibutton>Premor</guibutton> v orodni vrstici ali izberite "
-#~ "<menuchoice><guimenu>Uredi</guimenu><guimenuitem>Vstavi premor</"
-#~ "guimenuitem></menuchoice>."
-
-#~ msgid ""
-#~ "After you have added a track, you can insert a 2 seconds pause after it. "
-#~ "To insert a pause, proceed as follows: <placeholder-1/>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ko ste dodali skladbo lahko za njo dodate 2 sekundni premor. Za vstavitev "
-#~ "premora nadaljujte kot sledi: <placeholder-1/>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Select the track you want to divide and click on <guibutton>Split</"
-#~ "guibutton> in the toolbar or choose <menuchoice><guimenu>Edit</"
-#~ "guimenu><guimenuitem>Split Track...</guimenuitem></menuchoice>. The "
-#~ "<guilabel>Split Track</guilabel> dialog will be shown."
-#~ msgstr ""
-#~ "Izberite skladbo, ki jo Åelite razdeliti in kliknite na "
-#~ "<guibutton>Razdeli</guibutton> v orodni vrstici ali izberite "
-#~ "<menuchoice><guimenu>Uredi</guimenu><guimenuitem>Razdeli skladbo ...</"
-#~ "guimenuitem></menuchoice>. "
-
-#~ msgid ""
-#~ "Select this to select the time on the track where you wish to split it. A "
-#~ "sliding bar is provided along with an audio preview."
-#~ msgstr ""
-#~ "Izberite za izbiro Äasa, kjer Åelite razdeliti skladbo. Skupaj z zvoÄnim "
-#~ "predogledom je zagotovljena drsna vrstica."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Select this to split the track into fixed-length parts with a duration "
-#~ "that you specify."
-#~ msgstr ""
-#~ "Izberite za razdelitev skladbe v dele nespremenljive dolÅine s trajanjem, "
-#~ "ki ga navedete."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Select this to decide the number of parts that you want your track to be "
-#~ "split into. You can use the provided spin box to select the number of "
-#~ "parts."
-#~ msgstr ""
-#~ "Izberite za doloÄanje Åtevila delov, v katere Åelite razdeliti skladbo. "
-#~ "Uporabite lahko vrteÄe polje za izbiro Åtevila delov."
-
-#~ msgid "Select this to split the track where a silence is present."
-#~ msgstr "Izberite za razdelitev skladbe, kjer je prisotna tiÅina."
-
-#~ msgid ""
-#~ "From the <guilabel>Method</guilabel> drop-down list select the splitting "
-#~ "method. The possible values are: <placeholder-1/>"
-#~ msgstr ""
-#~ "V spustnem seznamu <guilabel>NaÄin</guilabel> izberite naÄin "
-#~ "razdeljevanja. MogoÄe vrednosti so: <placeholder-1/>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "To split the track, click on <guibutton>Slice</guibutton>. The slices "
-#~ "will be listed in the <guilabel>Slices Preview</guilabel> table."
-#~ msgstr ""
-#~ "Za razdeljevanje skladbe kliknite na <guilabel>RazreÅi</guilabel>. Rezine "
-#~ "bodo naÅtete na mizi <guilabel>Predogled rezin</guilabel>."
-
-#~ msgid ""
-#~ "It is possible to divide a track in multiple parts. To split a track "
-#~ "proceed as follows: <placeholder-1/>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Skladbo je mogoÄe razdeliti na veÄ delov. Za razdeljevanje skladbe "
-#~ "nadaljujte kot sledi: <placeholder-1/>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Once you have splitted the track, it is possible to remove or merge the "
-#~ "slices listed in the <guilabel>Slices Preview</guilabel> table using the "
-#~ "buttons on the right."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ko ste skladbo razdelili, je rezine na mizi <guilabel>Predogled rezin</"
-#~ "guilabel> mogoÄe odstraniti ali zdruÅiti z uporabo gumbov na desni."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Once you are done with all the modifications, click <guibutton>OK</"
-#~ "guibutton>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ko ste konÄali z vsemi spremembami kliknite na <guibutton>V redu</"
-#~ "guibutton>."
-
-#~ msgid "Audio Project Options"
-#~ msgstr "MoÅnosti zvoÄnega projekta"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Before starting the burning process, it is possible to modify some of the "
-#~ "burning options."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pred zaÄetkom opravila zapisovanja je mogoÄe spremeniti nekaj moÅnosti "
-#~ "zapisovanja."
-
-#~ msgid "Section <guilabel>Select a disc to write to</guilabel>:"
-#~ msgstr "Odsek <guilabel>Izbira diska za zapisovanje</guilabel>:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Click on <guibutton>Properties</guibutton> to open the properties dialog "
-#~ "for the burning device. See <xref linkend=\"brasero-burning-device-"
-#~ "properties\"/> for more information."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kliknite na <guibutton>Lastnosti</guibutton> za odpiranje pogovornega "
-#~ "okna lastnosti zapisovalne naprave. Za veÄ podrobnosti si oglejte <xref "
-#~ "linkend=\"brasero-burning-device-properties\"/>."
-
-#~ msgid "Section <guilabel>Disc options</guilabel>:"
-#~ msgstr "Odsek <guilabel>MoÅnosti diska</guilabel>:"
-
-#~ msgid "Leave the disc open to add a data session later"
-#~ msgstr "Pusti disk odprt za kasnejÅe dodajanje podatkovne seje"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Select this option to create a <emphasis>multisession</emphasis> disc, so "
-#~ "that it will be possible to add files to the disc at a later date "
-#~ "(without erasing it, if it is rewritable)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Izberite to moÅnost za ustvarjanje <emphasis>veÄsejnega</emphasis> diska, "
-#~ "zato da bo kasneje mogoÄe dodati datoteke na disk (brez njegovega "
-#~ "izbrisa, Äe je prepisljiv)."
-
-#~ msgid "Insert a blank CD-R/W or DVD-R/W into your drive."
-#~ msgstr "Vstavitve prazen CD-R/W ali DVD-R/W v svoj pogon."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Use the pane on the left of the window to find the files you want to add "
-#~ "to the project. Select <guilabel>Browse the file system</guilabel> from "
-#~ "the drop-down list at the top to browse for files or <guilabel>Search "
-#~ "files using keywords</guilabel> to search for them."
-#~ msgstr ""
-#~ "Uporabite pladenj na levi strani okna za iskanje datotek, ki jih Åelite "
-#~ "dodati projektu. V spustnem seznamu na vrhu izberite <guilabel>Brskaj "
-#~ "datoteÄni sistem</guilabel> za brskanje datotek ali <guilabel>IÅÄi "
-#~ "datoteke z uporabo kljuÄnih besed</guilabel> za njihovo iskanje."
-
-#~ msgid ""
-#~ "In the text box, enter a label to identify the disc. This label will be "
-#~ "shown as the name of the disc."
-#~ msgstr ""
-#~ "V besedilno polje vnesite oznako za doloÄitev diska. Oznaka bo pokazana "
-#~ "kot ime diska."
-
-#~ msgid ""
-#~ "When all the files have been added, click on <guibutton>Burn</guibutton>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ko so bile vse datoteke dodane, kliknite na <guibutton>ZapiÅi</guibutton>."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The <guilabel>Disc burning setup</guilabel> dialog will be shown; make "
-#~ "any desired modifications (see <xref linkend=\"brasero-data-project-"
-#~ "options\"/>)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pokazano bo pogovorno okno <guilabel>Nastavitev zapisovanja diska</"
-#~ "guilabel>; naredite katerekoli Åelene spremembe (oglejte si <xref linkend="
-#~ "\"brasero-data-project-options\"/>)."
-
-#~ msgid "To burn a data CD, proceed as follows: <placeholder-1/>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Za zapisovanje podatkovnega CD-ja nadaljujte kot sledi: <placeholder-1/>"
-
-#~ msgid "Data Project Options"
-#~ msgstr "MoÅnosti podatkovnega projekta"
-
-#~ msgid "Increase compatibility with Windows systems"
-#~ msgstr "PoveÄaj zdruÅljivost s sistemi Windows"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Select this option if you intend the disc to be used on computers running "
-#~ "Windows. Files on the disc will be checked to ensure that their filenames "
-#~ "do not contain characters which are invalid on Windows."
-#~ msgstr ""
-#~ "Izberite to moÅnost, v primeru da nameravate disk uporabiti na "
-#~ "raÄunalnikih, ki poganjajo Windows. Datoteke na disku bodo preverjene za "
-#~ "znake v imenih datotek, ki so v sistemu Windows neveljavni."
-
-#~ msgid "Leave the disc open to add other files later"
-#~ msgstr "Pustite disk odprt za kasnejÅe dodajanje datotek"
-
-#~ msgid "Video project"
-#~ msgstr "Video projekt"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This project lets you take video files (files with extension like "
-#~ "<filename class=\"extension\">.mpg</filename>, <filename class=\"extension"
-#~ "\">.mpeg</filename> or <filename class=\"extension\">.avi</filename> to "
-#~ "name a few) and burn them to disc to create video <acronym>DVD</"
-#~ "acronym>s, <acronym>SVCD</acronym>s or <acronym>VCD</acronym>s that you "
-#~ "can watch with normal DVD/CD players."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ta projekt vam omogoÄa zapis video datotek (datoteke s priponami kot so "
-#~ "<filename class=\"extension\">.mpg</filename>, <filename class=\"extension"
-#~ "\">.mpeg</filename> ali <filename class=\"extension\">.avi</filename>) na "
-#~ "disk za ustvarjanje video <acronym>DVD-jev</acronym>, <acronym>SVCD-jev</"
-#~ "acronym> ali <acronym>VCD-jev</acronym>, ki jih lahko gledate z "
-#~ "obiÄajnimi DVD/CD predvajalniki."
-
-#~ msgid ""
-#~ "In order to use all the potential of the video project, you need to "
-#~ "install all GStreamer's plugins, <application>ffmpeg</application>, "
-#~ "<application>vcdimager</application> and <application>dvdauthor</"
-#~ "application>. See your operating system documentation for more "
-#~ "information on how to install all these applications."
-#~ msgstr ""
-#~ "Za uporabo vseh zmoÅnosti video projekta morate namestiti vse vstavke "
-#~ "GStreamerja, <application>ffmpeg</application>, <application>vcdimager</"
-#~ "application> and <application>dvdauthor</application>. Oglejte si svojo "
-#~ "sistemsko dokumentacijo za veÄ podrobnosti kako namestiti te programe. "
-
-#~ msgid "Insert a blank CD or DVD into your drive."
-#~ msgstr "V svoj pogon vstavite prazen CD ali DVD."
-
-#~ msgid ""
-#~ "From the pane on the left of the window, browse the file system searching "
-#~ "for video files."
-#~ msgstr ""
-#~ "Iz pladnja levo od okna brskajte po datoteÄnemu sistemu in najdite video "
-#~ "datoteke."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The <guilabel>Disc burning setup</guilabel> dialog will be shown; make "
-#~ "any desired modifications (see <xref linkend=\"brasero-video-project-"
-#~ "options\"/>)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Prikazano bo pogovorno okno <guilabel>Nastavitev zapisovanja diska</"
-#~ "guilabel>; naredite katerekoli Åelene spremembe (oglejte si <xref linkend="
-#~ "\"brasero-video-project-options\"/>)."
-
-#~ msgid "To create a video project, proceed as follows: <placeholder-1/>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Za ustvarjanja video projekta nadaljujte kot sledi: <placeholder-1/>"
-
-#~ msgid "Video Project Options"
-#~ msgstr "MoÅnosti video projekta"
-
-#~ msgid "Section <guilabel>Video Option</guilabel>:"
-#~ msgstr "Odsek <guilabel>MoÅnost videa</guilabel>:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<guilabel>Native format</guilabel>: the original format of the video file."
-#~ msgstr "<guilabel>Lastna oblika</guilabel>: izvirna oblika video datoteke."
-
-#~ msgid ""
-#~ "<guilabel>PAL/SECAM</guilabel>: format mainly used in European "
-#~ "televisions."
-#~ msgstr ""
-#~ "<guilabel>PAL/SECAM</guilabel>: oblika uporabljena predvsem na evropskih "
-#~ "televizijah."
-
-#~ msgid ""
-#~ "<guilabel>NTSC</guilabel>: format mainly used in Americans, Canadians and "
-#~ "Japanese televisions."
-#~ msgstr ""
-#~ "<guilabel>NTSC</guilabel>: oblika uporabljana predvsem na ameriÅkih, "
-#~ "kanadskih in japonskih televizijah."
-
-#~ msgid ""
-#~ "From <guilabel>Video formats</guilabel> select the format of the video "
-#~ "that will be burned. You can choose from: <placeholder-1/>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Iz <guilabel>Vrste videa</guilabel> izberite vrsto videa, ki bo zapisana. "
-#~ "Izbirate lahko med: <placeholder-1/>"
-
-#~ msgid "Section <guilabel>Audio Options</guilabel>:"
-#~ msgstr "Odsek <guilabel>MoÅnosti zvoka</guilabel>:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Choose <guilabel>Add MP2 audio stream</guilabel> to add a "
-#~ "<emphasis>MPEG-1 Audio Layer 2</emphasis> stream to the disc."
-#~ msgstr ""
-#~ "Izberite <guilabel>Dodaj MP2 zvoÄni pretok</guilabel> za dodajanje "
-#~ "pretoka <emphasis>MPEG-1 Audio Layer 2</emphasis> disku."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Choose <guilabel>Add AC3 audio stream</guilabel> to add an <emphasis>AC-3 "
-#~ "Dolby Digital</emphasis> stream to the disc."
-#~ msgstr ""
-#~ "Izberite <guilabel>Dodaj AC3 zvoÄni pretok</guilabel> za dodajanje "
-#~ "pretoka <emphasis>AC-3 Dolby Digital</emphasis> disku."
-
-#~ msgid "Section <guilabel>VCD type</guilabel>:"
-#~ msgstr "Odsek <guilabel>Vrsta VCD</guilabel>:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Choose <guilabel>Create a SVCD</guilabel> to create a <emphasis>Super "
-#~ "Video CD</emphasis>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Izberite <guilabel>Ustvari SVCD</guilabel> za ustvarjanje <emphasis>Super "
-#~ "Video CD-ja</emphasis>."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Choose <guilabel>Create a VCD</guilabel> to create a <emphasis>Video CD</"
-#~ "emphasis>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Izberi <guilabel>Ustvari VCD</guilabel> za ustvarjanje <emphasis>Video CD-"
-#~ "ja</emphasis>."
-
-#~ msgid ""
-#~ "One of the main difference between a <acronym>SVCD</acronym> and a "
-#~ "<acronym>VCD</acronym> is that the former uses the <acronym>MPEG-2</"
-#~ "acronym> video codec while the latter <acronym>MPEG-1</acronym>. For more "
-#~ "information, see the Wikipedia pages for <ulink type=\"http\" url="
-#~ "\"http://en.wikipedia.org/wiki/SVCD\";>SVCD</ulink> and <ulink type=\"http"
-#~ "\" url=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Video_CD\";>VCD</ulink>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ena od glavnih razlik med <acronym>SVCD-jem</acronym> in <acronym>VCD-"
-#~ "jem</acronym> je da prvi uporablja kodek <acronym>MPEG-2</acronym>, drugi "
-#~ "pa uporablja kodek <acronym>MPEG-1</acronym>. Za veÄ podrobnosti si "
-#~ "oglejte Wikipedia strani za <ulink type=\"http\" url=\"http://en.";
-#~ "wikipedia.org/wiki/SVCD\">SVCD</ulink> in <ulink type=\"http\" url="
-#~ "\"http://en.wikipedia.org/wiki/Video_CD\";>VCD</ulink>."
-
-#~ msgid "Disc Copy"
-#~ msgstr "Kopiranje diska"
-
-#~ msgid "Insert the CD or DVD you wish to copy into your drive."
-#~ msgstr "Vstavite CD ali DVD, ki ga Åelite kopirati, v pogon."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The <guilabel>CD/DVD copy options</guilabel> dialog will be shown; make "
-#~ "the desired modifications (see <xref linkend=\"brasero-disc-copy-options"
-#~ "\"/> for more information)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Prikazano bo pogovorno okno <guilabel>MoÅnosti kopiranja CD/DVD</"
-#~ "guilabel>; naredite Åelene spremembe (za veÄ podrobnosti si oglejte <xref "
-#~ "linkend=\"brasero-disc-copy-options\"/>)."
-
-#~ msgid "Click on <guibutton>Copy</guibutton> to start the copying process."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kliknite na <guibutton>Kopiraj</guibutton> za zaÄetek opravila kopiranja."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This project lets you take an existing disc and copy it to a blank disc "
-#~ "or image file. To copy a disc, proceed as follows: <placeholder-1/>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ta projekt vam omogoÄa kopiranje obstojeÄega diska na prazen disk ali "
-#~ "datoteko odtisa. Za kopiranje diska nadaljujte kot sledi: <placeholder-1/>"
-
-#~ msgid "Disc Copy Options"
-#~ msgstr "MoÅnosti kopiranja diska"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Before starting the copying process, it is possible to modify some of the "
-#~ "copying and burning options."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pred zaÄetkom opravila kopiranja je mogoÄe spremeniti nekaj moÅnosti "
-#~ "kopiranja in zapisovanja."
-
-#~ msgid "Section <guilabel>Select disc to copy</guilabel>:"
-#~ msgstr "Odsek <guilabel>Izberite disk za kopiranje</guilabel>:"
-
-#~ msgid "From the drop-down list, select the disc that you want to copy."
-#~ msgstr "V spustnemu seznamu izberite disk, ki ga Åelite kopirati."
-
-#~ msgid "From the drop-down list, select the disc to write to."
-#~ msgstr "V spustnemu seznamu izberite disk za zapisovanje."
-
-#~ msgid ""
-#~ "From this drop-down list, select <guilabel>File image</guilabel> to "
-#~ "create a disc image, such as an ISO image."
-#~ msgstr ""
-#~ "V spustnemu seznamu izberite <guilabel>Datoteka odtisa</guilabel> za "
-#~ "ustvarjanje odtisa diska, kot je na primer odtis ISO."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If you have more than one drive on your system, you can use one drive as "
-#~ "the source drive and the other as the destination drive. If you do not, "
-#~ "you will be prompted to remove the CD or DVD you are copying and insert a "
-#~ "blank media."
-#~ msgstr ""
-#~ "V primeru da imate na svojemu sistemu veÄ kot en pogon, lahko uporabite "
-#~ "en pogon kot izvorni pogon in drugi kot ciljni pogon. V primeru da tega "
-#~ "ne storite, boste pozvani za odstranitev CD-ja ali DVD-ja, ki ga "
-#~ "kopirate, in vstavitev praznega medija. "
-
-#~ msgid ".iso"
-#~ msgstr ".iso"
-
-#~ msgid ".raw"
-#~ msgstr ".raw"
-
-#~ msgid ".cue"
-#~ msgstr ".cue"
-
-#~ msgid ".toc"
-#~ msgstr ".toc"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This project takes an existing file image and burns it to a CD-R/W or DVD-"
-#~ "R/W. <application>Brasero</application> supports the following types of "
-#~ "image file: <placeholder-1/>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ta projekt zapiÅe obstojeÄo datoteko odtisa na CD-R/W ali DVD-R/W. "
-#~ "<application>Brasero</application> podpira naslednje vrste datotek "
-#~ "odtisa: <placeholder-1/>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Click on <guibutton>Burn image</guibutton> in the main window or choose "
-#~ "<menuchoice><guimenu>Project</guimenu><guisubmenu>New Project</"
-#~ "guisubmenu><guimenuitem>Burn Image</guimenuitem></menuchoice>."
-#~ msgstr ""
-#~ "V glavnemu oknu kliknite na <guibutton>ZapiÅi odtis</guibutton> ali "
-#~ "izberite <menuchoice><guimenu>Projekt</guimenu><guisubmenu>Nov projekt</"
-#~ "guisubmenu><guimenuitem>ZapiÅi odtis</guimenuitem></menuchoice>."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The <guilabel>Image burning setup</guilabel> dialog will be shown; make "
-#~ "the desired modifications (see <xref linkend=\"brasero-burn-image-options"
-#~ "\"/>)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Prikazano bo pogovorno okno <guilabel>Nastavitve zapisovanja odtisa</"
-#~ "guilabel>; naredite Åelene spremembe (oglejte si <xref linkend=\"brasero-"
-#~ "burn-image-options\"/>)."
-
-#~ msgid "To start this project, proceed as follows: <placeholder-1/>"
-#~ msgstr "Za zaÄetek tega projekta, nadaljujte kot sledi: <placeholder-1/>"
-
-#~ msgid "Burn Image Options"
-#~ msgstr "MoÅnosti zapisovanja odtisa"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Before starting the image burning process, it is possible to modify some "
-#~ "of the burning options."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pred zaÄetkom opravila zapisovanja odtisa je mogoÄe spremeniti nekaj "
-#~ "moÅnosti zapisovanja."
-
-#~ msgid "Section <guilabel>Image</guilabel>:"
-#~ msgstr "Odsek <guilabel>Odtis</guilabel>:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Click on the button to open the <guilabel>Select Image File</guilabel> "
-#~ "dialog and select the image file to burn. From the drop-down list at the "
-#~ "bottom, you can select the type of the image to burn. If unsure, select "
-#~ "<guilabel>Let brasero choose (safest)</guilabel>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kliknite na gumb za odprtje pogovornega okna <guilabel>Izbor datoteke "
-#~ "odtisa</guilabel> in izberite datoteko odtisa za zapis. V spustnem "
-#~ "seznamu na dnu lahko izberete vrsto odtisa za zapis. V primeru da niste "
-#~ "prepriÄani, izberite <guilabel>Naj izbere brasero (najvarnejÅe)</"
-#~ "guilabel>."
-
-#~ msgid "Burning Device Properties"
-#~ msgstr "Lastnosti naprave za zapisovanje"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Before starting the burning process, it is possible to change some of the "
-#~ "properties for the burning device that will be used."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pred zaÄetkov opravila zapisovanja je mogoÄe spremeniti nekaj lastnosti "
-#~ "zapisovalne naprave, ki bo uporabljena."
-
-#~ msgid "Section <guilabel>Burning speed</guilabel>:"
-#~ msgstr "Odsek <guilabel>Hitrost zapisovanja</guilabel>:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "From the drop-down list, select the burning speed. For the best value, "
-#~ "check the CD/DVD case."
-#~ msgstr ""
-#~ "V spustnemu seznamu izberite hitrost zapisovanja. Za najboljÅo vrednost "
-#~ "preverite CD/DVD ohiÅje."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Burning a disc with a higher speed than supported could create an "
-#~ "unreadable disc. Use lower burning speeds to reduce the chance of this "
-#~ "happening."
-#~ msgstr ""
-#~ "Zapisovanje diska s hitrostjo viÅjo od podprte lahko ustvari neberljiv "
-#~ "disk. Za zmanjÅanje verjetnosti napak uporabite niÅje hitrosti "
-#~ "zapisovanja. "
-
-#~ msgid "Section <guilabel>Options</guilabel>:"
-#~ msgstr "Odsek <guilabel>MoÅnosti</guilabel>:"
-
-#~ msgid "Burn the image directly without saving it to disc"
-#~ msgstr "ZapiÅi odtis neposredno, brez predhodnega shranjevanja na disk"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Select this option if you want to burn the image directly onto the media, "
-#~ "without saving it to the hard disk and without creating an image file."
-#~ msgstr ""
-#~ "Izberite to moÅnost, Äe Åelite odtis zapisati neposredno na medij brez "
-#~ "vmesnega shranjevanja na trdi disk in brez ustvarjanja datoteke odtisa."
-
-#~ msgid "Use burnproof (decrease the risk of failure)"
-#~ msgstr "Uporabi preverjanje zapisovanja (zmanjÅuje tveganje napak)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Select this option to prevent the <emphasis>buffer underrun</emphasis> "
-#~ "effect (or <emphasis>buffer underflow</emphasis>). This is when the "
-#~ "computer is not fast enough delivering data to the burning device at the "
-#~ "selected burning speed."
-#~ msgstr ""
-#~ "To moÅnost izberite za prepreÄevanje uÄinka <emphasis>podteka "
-#~ "medpomnilnika</emphasis> (ali <emphasis>podtek medpomnilnika</emphasis>). "
-#~ "To se zgodi, ko raÄunalnik zapisovalni napravi podatkov ne dostavlja "
-#~ "dovolj hitro za izbrano hitrost zapisovanja."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If a <emphasis>buffer underrun</emphasis> takes place, the burned disc "
-#~ "could be unreadable."
-#~ msgstr ""
-#~ "V primeru da pride do <emphasis>podteka medpomnilnika</emphasis>, je "
-#~ "zapisani disk lahko neberljiv."
-
-#~ msgid "Simulate the burning"
-#~ msgstr "Simuliranje zapisovanja"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Select this option to simulate the burning process; no real burn is "
-#~ "performed. If this operation is successful, brasero will actually burn "
-#~ "the disc after pausing for 10 seconds. During this pause it will show a "
-#~ "dialog in which you can cancel the actual burning. This is useful for "
-#~ "testing, if you are having problems burning discs."
-#~ msgstr ""
-#~ "Izberite to moÅnost za simuliranje opravila zapisovanja; pravo "
-#~ "zapisovanje ni izvedeno. V primeru da je to opravilo uspeÅno, bo brasero "
-#~ "dejansko zapisal disk po 10 sekundnemu premoru. Med premorom bo prikazal "
-#~ "pogovorno okno v katerem lahko prekliÄete dejanski zapis. To je uporabo "
-#~ "za preizkus v primeru da imate teÅave z zapisovanjem diskov."
-
-#~ msgid "Eject after burning"
-#~ msgstr "Izvrzi po konÄanemu zapisovanju"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Select this option to eject the media in the burning device once the "
-#~ "burning process has completed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Izberite to moÅnost za izmet medija v zapisovalni napravi po konÄanem "
-#~ "opravilu zapisovanja."
-
-#~ msgid "Section <guilabel>Temporary files</guilabel>:"
-#~ msgstr "Odsek <guilabel>ZaÄasne datoteke</guilabel>:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "From the drop-down list, select the directory to use for storing the "
-#~ "temporary files created for the burning process."
-#~ msgstr ""
-#~ "V spustnemu meniju izberite mapo za shranjevanje zaÄasnih datotek, ki jih "
-#~ "ustvari opravilo zapisovanja."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The default directory is <filename class=\"directory\">/tmp</filename>."
-#~ msgstr "Privzeta mapa je <filename class=\"directory\">/tmp</filename>."
-
-#~ msgid "Burning Properties with No Disc"
-#~ msgstr "Lastnosti zapisovanja brez diska"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If you start the burning process without a CD or DVD in the burning "
-#~ "device, <application>Brasero</application> will create a image file on "
-#~ "the hard disk that you can lately burn."
-#~ msgstr ""
-#~ "V primeru da zaÄnete opravilo zapisovanja brez CD-ja ali DVD-ja v "
-#~ "zapisovalni napravi, bo <application>Brasero</application> ustvaril "
-#~ "datoteko odtisa, ki jo lahko zapiÅete kasneje."
-
-#~ msgid ""
-#~ "From this drop-down list you can only select <guilabel>File image</"
-#~ "guilabel>."
-#~ msgstr ""
-#~ "V temu spustnemu seznamu lahko izberete le <guilabel>Datoteka odtisa</"
-#~ "guilabel>."
-
-#~ msgid "Section <guilabel>Label of the disc</guilabel>:"
-#~ msgstr "Odsek <guilabel>Oznaka diska</guilabel>:"
-
-#~ msgid "Type the name you want to give to the disc once burned."
-#~ msgstr "Vnesite ime, ki ga Åelite dati zapisanemu disku."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Click on <guibutton>Properties</guibutton> to open the <guilabel>Disc "
-#~ "image file properties</guilabel> dialog. In the <guilabel>Name</guilabel> "
-#~ "text box, type the name of the image file, from the <guilabel>Image type</"
-#~ "guilabel> drop-down list select the type of image to use."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kliknite na <guibutton>Lastnosti</guibutton> za odprtje pogovornega okna "
-#~ "<guilabel>Lastnosti datoteke odtisa diska</guilabel>. V besedilno polje "
-#~ "<guilabel>Ime</guilabel> vnesite ime datoteke odtisa, v spustnem seznamu "
-#~ "<guilabel>Vrsta odtisa</guilabel> izberite vrsto odtisa za uporabo."
-
-#~ msgid "Once done, click <guibutton>Apply</guibutton>."
-#~ msgstr "Ko ste konÄali, kliknite <guibutton>Uveljavi</guibutton>."
-
-#~ msgid "Opening a Saved Project"
-#~ msgstr "Odpiranje shranjenega projekta"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Choose <menuchoice><guimenu>Project</guimenu><guisubmenu>Recent Projects</"
-#~ "guisubmenu></menuchoice> and select the project you want to open."
-#~ msgstr ""
-#~ "Izberite <menuchoice><guimenu>Projekt</guimenu><guisubmenu>Nedavni "
-#~ "projekti</guisubmenu></menuchoice> in izberite projekt, ki ga Åelite "
-#~ "odpreti."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If you have recently saved a project, you can open it again in one of the "
-#~ "following ways: <placeholder-1/>"
-#~ msgstr ""
-#~ "V primeru da ste projekt nedavno shranili ga lahko ponovno odprete na "
-#~ "enega od naslednjih naÄinov: <placeholder-1/>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "To open a project which does not appear in <guilabel>Recent Projects</"
-#~ "guilabel>, choose <menuchoice><guimenu>Project</"
-#~ "guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> and select the "
-#~ "project file."
-#~ msgstr ""
-#~ "Za odpiranje projekta, ki ga ni med <guilabel>Nedavnimi projekti</"
-#~ "guilabel> izberite <menuchoice><guimenu>Projekt</"
-#~ "guimenu><guimenuitem>Odpri</guimenuitem></menuchoice> in izberite "
-#~ "datoteko projekta."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Once opened, you can add or remove files from the project, burn it to "
-#~ "disc, and then save it again for later use."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ko je projekt odprt lahko vanj dodajate ali odstranjujete datoteke, ga "
-#~ "zapiÅete na disk in ponovno shranite za kasnejÅo uporabo."
-
-#~ msgid "CD-RW"
-#~ msgstr "CD-RW"
-
-#~ msgid "DVD-RW (single or dual layer)"
-#~ msgstr "DVD-RW (eno ali dvoplasten)"
-
-#~ msgid "DVD+RW (single or dual layer)"
-#~ msgstr "DVD+RW (eno ali dvoplasten)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Erasing or blanking a CD or DVD means to delete all the data that the CD "
-#~ "or the DVD contains. <application>Brasero</application> is able to erase "
-#~ "the following CD and DVD formats: <placeholder-1/>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Brisanje ali praznjenje CD-ja ali DVD-ja pomeni izbris vseh podatkov, ki "
-#~ "jih CD ali DVD vsebuje. <application>Brasero</application> lahko izbriÅe "
-#~ "naslednje vrste CD-jev in DVD-jev: <placeholder-1/> "
-
-#~ msgid ""
-#~ "In general, <application>Brasero</application> can support all of the "
-#~ "media formats supported by your own CD/DVD recorder."
-#~ msgstr ""
-#~ "V sploÅnem lahko <application>Brasero</application> podpira vse vrste "
-#~ "medijev, ki jih podpira vaÅ CD/DVD zapisovalnik."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Make sure that the media you want to erase is erasable. Check the media "
-#~ "case for more information."
-#~ msgstr ""
-#~ "PrepriÄajte se, da je medij, ki ga Åelite izbrisati, izbrisljiv.  Za veÄ "
-#~ "podrobnosti preverite ohiÅje medija."
-
-#~ msgid "Insert the erasable CD or DVD in your drive."
-#~ msgstr "V svoj pogon vstavite CD ali DVD."
-
-#~ msgid ""
-#~ "From the menu bar, choose <menuchoice><guimenu>Tools</"
-#~ "guimenu><guimenuitem>Erase...</guimenuitem></menuchoice>. The "
-#~ "<guilabel>Disc blanking</guilabel> dialog will be shown."
-#~ msgstr ""
-#~ "V menijski vrstici izberite <menuchoice><guimenu>Orodja</"
-#~ "guimenu><guimenuitem>IzbriÅi ...</guimenuitem></menuchoice>. Prikazano bo "
-#~ "pogovorno okno <guilabel>Praznjenje diska</guilabel>."
-
-#~ msgid ""
-#~ "From the drop-down list <guilabel>Select a disc</guilabel>, select the "
-#~ "disc you want to erase."
-#~ msgstr ""
-#~ "V spustnemu seznamu <guilabel>Izbira diska</guilabel> izberite disk, ki "
-#~ "ga Åelite izbrisati."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If you want to quickly erase the disc, select the <guilabel>fast "
-#~ "blanking</guilabel> option (for more information, see <xref linkend="
-#~ "\"brasero-fast-blanking\"/>)."
-#~ msgstr ""
-#~ "V primeru da Åelite hitro izbrisati disk, izberite moÅnost "
-#~ "<guilabel>hitro praznjenje</guilabel> (za veÄ podrobnosti si oglejte "
-#~ "<xref linkend=\"brasero-fast-blanking\"/>)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Click on <guibutton>Blank</guibutton> to start erasing the CD or DVD."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kliknite na <guibutton>Sprazni</guibutton> za zaÄetek brisanja CD-ja ali "
-#~ "DVD-ja."
-
-#~ msgid "To erase a CD-RW or a DVD-RW: <placeholder-1/>"
-#~ msgstr "Za izbris CD-RW ali DVD-RW: <placeholder-1/>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The blanking process will permanently destroy all of the data on the disc."
-#~ msgstr "Opravilo praznjenja bo trajno uniÄilo vse podatke na disku."
-
-#~ msgid "What is fast blanking?"
-#~ msgstr "Kaj je hitro praznenje?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Fast blanking is a way of quickly erasing a disc. This method is much "
-#~ "faster than fully erasing the disc and is sufficient to allow the disc to "
-#~ "be written to again."
-#~ msgstr ""
-#~ "Hitro praznjenje je naÄin hitrega izbrisa diska. Ta naÄin je veliko "
-#~ "hitrejÅi kot polen izbris diska in zadoÅÄa za ponoven zapis diska."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The full erasing procedure is slower but is more secure, as it removes "
-#~ "all traces of previous data. Data removed from fast blanked media can "
-#~ "still be recovered with special tools."
-#~ msgstr ""
-#~ "Postopek polnega izbrisa je poÄasnejÅi, toda varnejÅi, saj odstrani vse "
-#~ "sledi prejÅnjih podatkov. Podatke odstranjene s hitrim brisanjem je "
-#~ "mogoÄe Åe vedno obnoviti s posebnimi orodji."
-
-#~ msgid "Checking the Integrity of a CD or DVD"
-#~ msgstr "Preverjanje celovitosti CD-ja ali DVD-ja"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Checking the integrity of a CD or DVD makes sure that the files written "
-#~ "to the disc are intact and have not been corrupted during the burning "
-#~ "process."
-#~ msgstr ""
-#~ "Preverjanje celovitosti CD-jev ali DVD-jev zagotovi da so datoteke "
-#~ "zapisane na disk nedotaknjene in da med opravilom zapisovanja niso bile "
-#~ "pokvarjene."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]