[meld] Updated Czech translationcommit 74a0ac2cf2a0375a85ae2e9929a892423a235339
Author: Marek Äernockà <marek manet cz>
Date:   Sun Oct 7 16:44:36 2012 +0200

    Updated Czech translation

 po/cs.po |  110 +++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 59 insertions(+), 51 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 7c74904..04962f2 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -5,15 +5,15 @@
 #
 # Miloslav Trmac <mitr volny cz>, 2003, 2004, 2005.
 # Petr Kovar <pknbe volny cz>, 2008, 2009, 2010, 2011.
-# Marek Äernockà <marek manet cz>, 2011, 2012.
+# Marek Äernockà <marek manet cz>>, 2011, 2012.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: meld\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=meld&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-09-04 20:32+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-01 18:43+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-25 20:44+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-07 16:40+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Äernockà <marek manet cz>>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -426,7 +426,7 @@ msgstr "KopÃrovat doprava"
 msgid "Delete selected"
 msgstr "Odstranit vybranÃ"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:233 ../meld/filediff.py:1101
+#: ../meld/dirdiff.py:233 ../meld/filediff.py:1103
 msgid "Hide"
 msgstr "SkrÃt"
 
@@ -483,37 +483,37 @@ msgstr "Nastavte aktivnà filtry"
 msgid "Hide %s"
 msgstr "SkrÃt %s"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:502 ../meld/dirdiff.py:515 ../meld/vcview.py:329
+#: ../meld/dirdiff.py:502 ../meld/dirdiff.py:521 ../meld/vcview.py:329
 #: ../meld/vcview.py:353
 #, python-format
 msgid "[%s] Scanning %s"
 msgstr "[%s] ProchÃzà se %s"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:614
+#: ../meld/dirdiff.py:620
 #, python-format
 msgid "[%s] Done"
 msgstr "[%s] Hotovo"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:618
+#: ../meld/dirdiff.py:624
 msgid "Multiple errors occurred while scanning this folder"
 msgstr "PÅi skenovÃnà tÃto sloÅky doÅlo k nÄkolika chybÃm"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:619
+#: ../meld/dirdiff.py:625
 msgid "Files with invalid encodings found"
 msgstr "Nalezeny soubory s neplatnÃm kÃdovÃnÃm"
 
 #. TRANSLATORS: This is followed by a list of files
-#: ../meld/dirdiff.py:621
+#: ../meld/dirdiff.py:627
 msgid "Some files were in an incorrect encoding. The names are something like:"
 msgstr ""
 "NÄkterà soubory mÄly neplatnà kÃdovÃnÃ. NÃzvy jsou pÅibliÅnÄ nÃsledujÃcÃ:"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:623
+#: ../meld/dirdiff.py:629
 msgid "Files hidden by case insensitive comparison"
 msgstr "Soubory skryty porovnÃnÃm nerozliÅujÃcÃm velikost pÃsmen"
 
 #. TRANSLATORS: This is followed by a list of files
-#: ../meld/dirdiff.py:625
+#: ../meld/dirdiff.py:631
 msgid ""
 "You are running a case insensitive comparison on a case sensitive "
 "filesystem. The following files in this folder are hidden:"
@@ -521,16 +521,16 @@ msgstr ""
 "ProvÃdà se porovnÃnà nerozliÅujÃcà velikost pÃsmen na systÃmu souborÅ "
 "rozliÅujÃcÃm velikost pÃsmen. NÄkterà soubory v tÃto sloÅce jsou skrytÃ:"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:636
+#: ../meld/dirdiff.py:642
 #, python-format
 msgid "'%s' hidden by '%s'"
 msgstr "â%sâ skryto v â%sâ"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:661 ../meld/filediff.py:937 ../meld/filediff.py:1105
+#: ../meld/dirdiff.py:667 ../meld/filediff.py:940 ../meld/filediff.py:1107
 msgid "Hi_de"
 msgstr "_SkrÃt"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:711
+#: ../meld/dirdiff.py:717
 #, python-format
 msgid ""
 "'%s' exists.\n"
@@ -539,7 +539,7 @@ msgstr ""
 "â%sâ existuje.\n"
 "PÅepsat?"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:718
+#: ../meld/dirdiff.py:724
 #, python-format
 msgid ""
 "Error copying '%s' to '%s'\n"
@@ -550,7 +550,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: ../meld/dirdiff.py:736 ../meld/vcview.py:542
+#: ../meld/dirdiff.py:742 ../meld/vcview.py:542
 #, python-format
 msgid ""
 "'%s' is a directory.\n"
@@ -559,7 +559,7 @@ msgstr ""
 "â%sâ je sloÅkou.\n"
 "Odstranit rekurzivnÄ?"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:743 ../meld/vcview.py:547
+#: ../meld/dirdiff.py:749 ../meld/vcview.py:547
 #, python-format
 msgid ""
 "Error removing %s\n"
@@ -570,7 +570,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: ../meld/dirdiff.py:826
+#: ../meld/dirdiff.py:832
 #, python-format
 msgid "%i second"
 msgid_plural "%i seconds"
@@ -578,7 +578,7 @@ msgstr[0] "%i sekunda"
 msgstr[1] "%i sekundy"
 msgstr[2] "%i sekund"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:827
+#: ../meld/dirdiff.py:833
 #, python-format
 msgid "%i minute"
 msgid_plural "%i minutes"
@@ -586,7 +586,7 @@ msgstr[0] "%i minuta"
 msgstr[1] "%i minuty"
 msgstr[2] "%i minut"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:828
+#: ../meld/dirdiff.py:834
 #, python-format
 msgid "%i hour"
 msgid_plural "%i hours"
@@ -594,7 +594,7 @@ msgstr[0] "%i hodina"
 msgstr[1] "%i hodiny"
 msgstr[2] "%i hodin"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:829
+#: ../meld/dirdiff.py:835
 #, python-format
 msgid "%i day"
 msgid_plural "%i days"
@@ -602,7 +602,7 @@ msgstr[0] "%i den"
 msgstr[1] "%i dny"
 msgstr[2] "%i dnÅ"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:830
+#: ../meld/dirdiff.py:836
 #, python-format
 msgid "%i week"
 msgid_plural "%i weeks"
@@ -610,7 +610,7 @@ msgstr[0] "%i tÃden"
 msgstr[1] "%i tÃdny"
 msgstr[2] "%i tÃdnÅ"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:831
+#: ../meld/dirdiff.py:837
 #, python-format
 msgid "%i month"
 msgid_plural "%i months"
@@ -618,7 +618,7 @@ msgstr[0] "%i mÄsÃc"
 msgstr[1] "%i mÄsÃce"
 msgstr[2] "%i mÄsÃcÅ"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:832
+#: ../meld/dirdiff.py:838
 #, python-format
 msgid "%i year"
 msgid_plural "%i years"
@@ -787,42 +787,42 @@ msgstr ""
 "Filtr â%sâ zmÄnil poÄet ÅÃdkÅ v souboru. PorovnÃnà nebude sprÃvnÃ. DalÅà "
 "podrobnosti viz pÅÃruÄka uÅivatele."
 
-#: ../meld/filediff.py:925
+#: ../meld/filediff.py:928
 #, python-format
 msgid "[%s] Set num panes"
 msgstr "[%s] Nastaven poÄet panelÅ"
 
-#: ../meld/filediff.py:931
+#: ../meld/filediff.py:934
 #, python-format
 msgid "[%s] Opening files"
 msgstr "[%s] OtevÃrajà se soubory"
 
-#: ../meld/filediff.py:955 ../meld/filediff.py:965 ../meld/filediff.py:978
-#: ../meld/filediff.py:984
+#: ../meld/filediff.py:958 ../meld/filediff.py:968 ../meld/filediff.py:981
+#: ../meld/filediff.py:987
 msgid "Could not read file"
 msgstr "Nelze pÅeÄÃst soubor"
 
-#: ../meld/filediff.py:956
+#: ../meld/filediff.py:959
 #, python-format
 msgid "[%s] Reading files"
 msgstr "[%s] Ätou se soubory"
 
-#: ../meld/filediff.py:966
+#: ../meld/filediff.py:969
 #, python-format
 msgid "%s appears to be a binary file."
 msgstr "%s je zÅejmÄ binÃrnÃm souborem."
 
-#: ../meld/filediff.py:979
+#: ../meld/filediff.py:982
 #, python-format
 msgid "%s is not in encodings: %s"
 msgstr "%s nenà v kÃdovÃnÃch: %s"
 
-#: ../meld/filediff.py:1010 ../meld/filemerge.py:67
+#: ../meld/filediff.py:1013
 #, python-format
 msgid "[%s] Computing differences"
 msgstr "[%s] PoÄÃtajà se rozdÃly"
 
-#: ../meld/filediff.py:1092
+#: ../meld/filediff.py:1094
 msgid ""
 "Text filters are being used, and may be masking differences between files. "
 "Would you like to compare the unfiltered files?"
@@ -830,15 +830,15 @@ msgstr ""
 "Jsou pouÅÃvÃny textovà filtry a mÅÅe dojÃt k zamaskovÃnà rozdÃlÅ mezi "
 "soubory. Chcete porovnat nefiltrovanà soubory?"
 
-#: ../meld/filediff.py:1098
+#: ../meld/filediff.py:1100
 msgid "Files are identical"
 msgstr "Soubory jsou stejnÃ"
 
-#: ../meld/filediff.py:1108
+#: ../meld/filediff.py:1110
 msgid "Show without filters"
 msgstr "Zobrazit bez filtrÅ"
 
-#: ../meld/filediff.py:1298
+#: ../meld/filediff.py:1303
 #, python-format
 msgid ""
 "\"%s\" exists!\n"
@@ -847,7 +847,7 @@ msgstr ""
 "â%sâ existuje!\n"
 "PÅepsat?"
 
-#: ../meld/filediff.py:1311
+#: ../meld/filediff.py:1316
 #, python-format
 msgid ""
 "Error writing to %s\n"
@@ -858,12 +858,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: ../meld/filediff.py:1320
+#: ../meld/filediff.py:1325
 #, python-format
 msgid "Choose a name for buffer %i."
 msgstr "Zvolte nÃzev vyrovnÃvacà pamÄti %i."
 
-#: ../meld/filediff.py:1335
+#: ../meld/filediff.py:1340
 #, python-format
 msgid ""
 "This file '%s' contains a mixture of line endings.\n"
@@ -874,7 +874,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Jakà formÃt chcete pouÅÃvat?"
 
-#: ../meld/filediff.py:1351
+#: ../meld/filediff.py:1356
 #, python-format
 msgid ""
 "'%s' contains characters not encodable with '%s'\n"
@@ -883,7 +883,7 @@ msgstr ""
 "â%sâ obsahuje znaky, kterà nelze kÃdovat v â%sâ\n"
 "Chcete uloÅit jako UTF-8?"
 
-#: ../meld/filediff.py:1408
+#: ../meld/filediff.py:1413
 #, python-format
 msgid ""
 "Reloading will discard changes in:\n"
@@ -896,7 +896,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Tuto operaci nelze vzÃt zpÄt."
 
-#: ../meld/filemerge.py:82
+#: ../meld/filemerge.py:47
 #, python-format
 msgid "[%s] Merging files"
 msgstr "[%s] SluÄujà se soubory"
@@ -957,20 +957,28 @@ msgstr "IgnorovÃno z dÅvodu kompatibility"
 msgid "Set the target file for saving a merge result"
 msgstr "Nastavit cÃlovà soubor, do kterÃho se mà uloÅit vÃsledek sluÄovÃnÃ"
 
-#: ../meld/meldapp.py:181
+#: ../meld/meldapp.py:180
+msgid "Automatically merge files"
+msgstr "Automaticky slouÄit soubory"
+
+#: ../meld/meldapp.py:183
 msgid "Creates a diff tab for up to 3 supplied files or directories."
 msgstr "VytvoÅit kartu s rozdÃlem aÅ pro tÅi zadanà soubory nebo sloÅky."
 
-#: ../meld/meldapp.py:184
+#: ../meld/meldapp.py:186
 #, python-format
-msgid "too many arguments (wanted 0-4, got %d)"
-msgstr "pÅÃliÅ mnoho argumentÅ (poÅadovÃno 0 â 4, obdrÅeno %d)"
+msgid "too many arguments (wanted 0-3, got %d)"
+msgstr "pÅÃliÅ mnoho argumentÅ (poÅadovÃno 0 â 3, obdrÅeno %d)"
+
+#: ../meld/meldapp.py:188
+msgid "can't auto-merge less than 3 files"
+msgstr "nelze automaticky slouÄit mÃnÄ neÅ 3 soubory"
 
-#: ../meld/meldapp.py:186 ../meld/meldapp.py:199
-msgid "can't compare more than three directories"
-msgstr "nelze porovnÃvat vÃce jak tÅi sloÅky"
+#: ../meld/meldapp.py:190
+msgid "can't auto-merge directories"
+msgstr "nelze automaticky slouÄit sloÅky"
 
-#: ../meld/meldapp.py:192
+#: ../meld/meldapp.py:196
 msgid "D-Bus error; comparisons will open in a new window."
 msgstr "Chyba sbÄrnice D-Bus; porovnÃnà bude otevÅeno v novÃm oknÄ."
 
@@ -1212,7 +1220,7 @@ msgid "Switch to this tab"
 msgstr "PÅepnout na tuto kartu"
 
 #. exit at first non found directory + file
-#: ../meld/meldwindow.py:665
+#: ../meld/meldwindow.py:669
 msgid "Cannot compare a mixture of files and directories.\n"
 msgstr "Nelze porovnÃvat kombinaci souborÅ a sloÅek.\n"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]