[gnome-user-docs] Updated Slovenian translationcommit 6bf02501f3ff5bbba7b031fe8aed28ea7a28460e
Author: Andrej ÅnidarÅiÄ <andrej znidarsic gmail com>
Date:  Sun Oct 7 13:32:31 2012 +0200

  Updated Slovenian translation

 gnome-help/sl/sl.po | 467 ++++++++++++++++++---------------------------------
 1 files changed, 160 insertions(+), 307 deletions(-)
---
diff --git a/gnome-help/sl/sl.po b/gnome-help/sl/sl.po
index 6f2a6de..93d6714 100644
--- a/gnome-help/sl/sl.po
+++ b/gnome-help/sl/sl.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Ubuntu gnome help\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2012-09-20 01:03+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-30 20:25+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-07 12:42+0200\n"
 "Last-Translator: Andrej ÅnidarÅiÄ <andrej znidarsic gmail com>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME translation team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: \n"
@@ -356,9 +356,8 @@ msgid "Read screen in Braille"
 msgstr "Preberite zaslon v Braillovi pisavi"
 
 #: C/a11y-braille.page:20(page/p)
-#, fuzzy
 msgid "GNOME provides the <app>Orca</app> screen reader to display the user interface on a refreshable Braille display. Depending on how you installed GNOME, you might not have Orca installed. <link href=\"install:orca\">Install Orca</link>, then refer to the <link href=\"help:orca\">Orca Help</link> for more information."
-msgstr "GNOME za prikaz uporabniÅkega vmesnika na osveÅujoÄem se Braillovem zaslonu uporablja bralnik zaslona <app>Orka</app>. Glede na to kako ste namestili GNOME, Orke morda nimate nameÅÄene. <link href=\"install:orca\">Nametite Orko</link> in si nato oglejte <link href=\"ghelp:orca\">PomoÄ Orke</link> za veÄ podrobnosti."
+msgstr "GNOME za prikaz uporabniÅkega vmesnika na osveÅujoÄem se Braillovem zaslonu uporablja bralnik zaslona <app>Orka</app>. Glede na to kako ste namestili GNOME, Orke morda nimate nameÅÄene. <link href=\"install:orca\">Nametite Orko</link> in si nato oglejte <link href=\"help:orca\">PomoÄ Orka</link> za veÄ podrobnosti."
 
 #: C/a11y-contrast.page:15(info/desc)
 msgid "Make windows and buttons on the screen more (or less) vivid, so they're easier to see."
@@ -500,7 +499,6 @@ msgstr "V primeru da imate teÅave z iskanjem miÅkinega kazalca na zaslonu, ga
 #: C/mouse-doubleclick.page:34(item/p)
 #: C/mouse-drag-threshold.page:31(item/p)
 #: C/mouse-lefthanded.page:29(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Open <gui>Mouse &amp; Touchpad</gui> and select the <gui>Mouse</gui> tab."
 msgstr "Odprite <gui>MiÅka in drsna ploÅÄica</gui> in izberite zavihek <gui>MiÅka</gui>."
 
@@ -537,9 +535,8 @@ msgid "You can quickly turn zoom on and off by clicking the <link xref=\"a11y-ic
 msgstr "PoveÄavo lahko hitro vklopite in izklopite s klikom na <link xref=\"a11y-icon\">ikono sploÅnega dostopa</link> v vrhnji vrstici in izbiro <gui>PoveÄava</gui>."
 
 #: C/a11y.page:14(info/desc)
-#, fuzzy
 msgid "<link xref=\"a11y#vision\">Seeing</link>, <link xref=\"a11y#sound\">hearing</link>, <link xref=\"a11y#mobility\">mobility</link>, <link xref=\"a11y-braille\">braille</link>, <link xref=\"a11y-mag\">screen magnifier</link>â"
-msgstr "<link xref=\"a11y#vision\">Videnje</link>, <link xref=\"a11y#sound\">posluÅanje</link>, <link xref=\"a11y#mobility\">gibanje</link>, <link xref=\"a11y-braille\">braillova pisava</link>, <link xref=\"a11y-mag\">poveÄealo zaslona</link> ..."
+msgstr "<link xref=\"a11y#vision\">Videnje</link>, <link xref=\"a11y#sound\">posluÅanje</link>, <link xref=\"a11y#mobility\">gibÄnost</link>, <link xref=\"a11y-braille\">braillova pisava</link>, <link xref=\"a11y-mag\">poveÄevalo zaslona</link> ..."
 
 #: C/a11y.page:24(page/title)
 #: C/keyboard.page:35(links/title)
@@ -683,9 +680,8 @@ msgid "Read screen aloud"
 msgstr "Naglas preberi vsebino zaslona"
 
 #: C/a11y-screen-reader.page:19(page/p)
-#, fuzzy
 msgid "GNOME provides the <app>Orca</app> screen reader to speak the user interface. Depending on how you installed GNOME, you might not have Orca installed. <link href=\"install:orca\">Install Orca</link>, then refer to the <link href=\"help:orca\">Orca Help</link> for more information."
-msgstr "GNOME vsebuje zaslonski bralnik <app>Orka</app> za izgovorjavo uporabniÅkega vmesnik. Glede na to kako ste GNOME namestili, morda Orke nimate nameÅÄene. <link href=\"install:orca\">Namestite Orko</link> ter si nato za veÄ podrobnosti oglejte <link href=\"ghelp:orca\">PomoÄ Orka</link>."
+msgstr "GNOME vsebuje zaslonski bralnik <app>Orka</app> za izgovorjavo uporabniÅkega vmesnik. Glede na to kako ste GNOME namestili, morda Orke nimate nameÅÄene. <link href=\"install:orca\">Namestite Orko</link> ter si nato za veÄ podrobnosti oglejte <link href=\"help:orca\">PomoÄ Orka</link>."
 
 #: C/a11y-slowkeys.page:21(info/desc)
 msgid "Have a delay between a key being pressed and that letter appearing on the screen."
@@ -1023,23 +1019,20 @@ msgid "Adding an account will help link your online accounts with your GNOME des
 msgstr "Dodajanje raÄuna bo pomagalo povezati vaÅe spletne raÄune z vaÅim namizjem GNOME. Tako bodo vaÅ program e-poÅte, klepeta in drugi povezani programi Åe nastavljeni za vas."
 
 #: C/accounts-add.page:26(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Click the <key>+</key> button in the lower-left portion of the window."
-msgstr "Kliknite na simbol <gui>Plus</gui> v spodnjem levem delu okna."
+msgstr "Kliknite na gumb <key>+</key> v spodnjem levem delu okna."
 
 #: C/accounts-add.page:28(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Click the <gui>Account Type</gui> menu and select one."
-msgstr "Kliknite na gumb <gui>+</gui>."
+msgstr "Kliknite na meni <gui>Vrsta raÄuna</gui> in izberite vrsto."
 
 #: C/accounts-add.page:29(item/p)
 msgid "If you have more than one account type, you can add the other accounts at a later time."
 msgstr "Äe imate veÄ kot eno vrsto raÄunov, lahko druge raÄune dodate kasneje."
 
 #: C/accounts-add.page:31(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Click <gui>Addâ</gui>"
-msgstr "Za nadaljevanje kliknite <gui>Dodaj ...</gui>."
+msgstr "Kliknite <gui>Dodaj ...</gui>."
 
 #: C/accounts-add.page:32(item/p)
 msgid "A small website window will open where you can enter your online account credentials. For example, if you are setting up a Google account, enter your Google username and password."
@@ -1058,9 +1051,8 @@ msgid "After you have added the accounts, each application that you have selecte
 msgstr "Ko ste dodali raÄune, bo vsak od izrabnih programov ob zagonu samodejno uporabil vnesena poverila."
 
 #: C/accounts-add.page:49(note/p)
-#, fuzzy
 msgid "For security reasons, GNOME will not store your password on your computer. Instead, it stores a token that is provided by the online service. If you want to fully revoke the link between your desktop and the online service, <link xref=\"accounts-remove\">remove</link> it."
-msgstr "Zaradi varnostnih vzrokov GNOME vaÅih gesel na shrani na raÄunalniku. Namesto tega shrani Åeton, ki ga zagotavlja spletna storitev. Äe Åelite popolnoma preklicati povezavo med svojim namizjem in spletno storitvijo, si oglejte to temo pomoÄi."
+msgstr "Zaradi varnostnih vzrokov GNOME vaÅih gesel ne shrani na raÄunalniku. Namesto tega shrani Åeton, ki ga zagotavlja spletna storitev. Äe Åelite popolnoma preklicati povezavo med svojim namizjem in spletno storitvijo, ga <link xref=\"accounts-remove\">odstranite</link>."
 
 #: C/accounts-create.page:10(credit/name)
 #: C/display-dimscreen.page:28(credit/name)
@@ -1117,17 +1109,14 @@ msgid "Open the <app>Online Accounts</app> settings from the Activities overview
 msgstr "Odprite nastavitve <app>Spletni raÄuni</app> iz pregleda Dejavnosti."
 
 #: C/accounts-create.page:38(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Click <gui style=\"button\">+</gui>."
 msgstr "Kliknite <gui style=\"button\">+</gui>."
 
 #: C/accounts-create.page:41(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Select an <gui>Account Type</gui> from the drop down menu. Some account types may <link xref=\"accounts-provider-not-available\">not be available</link>."
-msgstr "Celozaslonska predstavitev se bo zaÄela. Vsakih nekaj sekund bo prikazana nova slika. Äe se Åelite med slkami premikati hitreje ali se vrniti na sliko, ki je bila Åe prikazana, lahko za roÄen premik slike naprej in nazaj uporabite tipki puÅÄic <key>Levo</key> in <key>Desno</key>."
+msgstr "Izberite <gui>Vrsto raÄuna</gui> iz spustnega menija. Nekatere vrste raÄunov morda <link xref=\"accounts-provider-not-available\">ne bodo na voljo</link>."
 
 #: C/accounts-create.page:46(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Click <gui>Addâ</gui> to continue."
 msgstr "Za nadaljevanje kliknite <gui>Dodaj ...</gui>."
 
@@ -1144,14 +1133,12 @@ msgid "Fill in the registration form. You will typically be asked for some perso
 msgstr "Izpolnite obrazec za registracijo. Verjetno boste morali vnesti osebne podrobnosti, kot sta uporabniÅko ime in geslo."
 
 #: C/accounts-create.page:62(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "You need to grant GNOME access to your new account in order to use it with <app>Online Accounts</app>."
-msgstr "V polju ime spremenite <em>pripono datoteke</em> v vrsto v katero Åelite pretvoriti svojo sliko. Pripona datoteke je del imena datoteke za piko."
+msgstr "GNOME boste morali za uporabo s <app>Spletnimi raÄuni</app> dodeliti dostop do svojega novega raÄuna."
 
 #: C/accounts-create.page:66(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "All services that are offered by an account provider will be enabled by default. <link xref=\"accounts-disable-service\">Switch off</link> individual services to disable them."
-msgstr "Vse storitve, ki jih ponuja ponudnika raÄuna, bodo privzeto omogoÄene. Äe Åelite posamezne storitve onemogoÄiti, jih izklopite"
+msgstr "Vse storitve, ki jih ponuja ponudnika raÄuna, bodo privzeto omogoÄene. Äe Åelite posamezne storitve onemogoÄiti, jih <link xref=\"accounts-disable-service\"izklopite</link>."
 
 #: C/accounts-disable-service.page:5(info/desc)
 msgid "Some online accounts can be used to access multiple services (like calendar and email). You can control which of these services can be used by applications."
@@ -1203,16 +1190,14 @@ msgid "Baptiste Mille-Mathias"
 msgstr "Baptiste Mille-Mathias"
 
 #: C/accounts-provider-not-available.page:18(info/desc)
-#, fuzzy
 msgid "What if an online service provider is not listed?"
-msgstr "Ponudniki storitve niso na seznamu?"
+msgstr "Kaj storiti, Äe ponudnik spletne storitve ni na seznamu?"
 
 #: C/accounts-provider-not-available.page:22(page/title)
 msgid "Why isn't my account type on the list?"
 msgstr "Zakaj moja vrsta zvoka ni na seznamu?"
 
 #: C/accounts-provider-not-available.page:24(page/p)
-#, fuzzy
 msgid "Support for your favorite online service provider needs someone to develop it. Currently, only a few types of online accounts are supported:"
 msgstr "Podporo vaÅe priljubljene storitve mora nekdo razviti. Trenutno je podprtih je le nekaj vrst spletnih raÄunov:"
 
@@ -1225,24 +1210,20 @@ msgid "Windows Live"
 msgstr "Windows Live"
 
 #: C/accounts-provider-not-available.page:29(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Facebook"
 msgstr "Facebook"
 
 #: C/accounts-provider-not-available.page:30(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Twitter"
 msgstr "Twitter"
 
 #: C/accounts-provider-not-available.page:33(page/p)
-#, fuzzy
 msgid "Support for Yahoo should be added in the near future."
-msgstr "Podpora za Twitter, Facebook in Yahoo bo dodana v bliÅnji prihodnosti."
+msgstr "Podpora za Yahoo bo dodana v bliÅnji prihodnosti."
 
 #: C/accounts-provider-not-available.page:36(note/p)
-#, fuzzy
 msgid "If you're interested in adding support for other services, contact the developers on the <link href=\"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-online-accounts\";> bug tracker</link>."
-msgstr "Äe vas zanima dodajanje podpore za druge storitve, stopite v stik z razvijalci <link href=\"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-online-accounts\";> sledilnika hroÅÄev</link>."
+msgstr "Äe vas zanima dodajanje podpore za druge storitve, stopite v stik z razvijalci preko <link href=\"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-online-accounts\";> sledilnika hroÅÄev</link>."
 
 #: C/accounts-remove.page:6(info/desc)
 msgid "Completely remove an online account."
@@ -1257,9 +1238,8 @@ msgid "Select the account you wish to remove."
 msgstr "Izberite raÄun, ki ga Åelite odstraniti."
 
 #: C/accounts-remove.page:22(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Click the <key>-</key> button in the lower-left portion of the window."
-msgstr "Kliknite na simbol <gui>Plus</gui> v spodnjem levem delu okna."
+msgstr "Kliknite na gumb <key>-</key> v spodnjem levem delu okna."
 
 #: C/accounts-remove.page:25(item/p)
 #: C/sharing-remote-login.page:42(item/p)
@@ -1270,7 +1250,7 @@ msgstr "Kliknite na gumb <gui>Odstrani</gui>."
 
 #: C/accounts-remove.page:28(note/p)
 msgid "Instead of deleting the account completely, it's possible to <link xref=\"accounts-disable-service\">restrict the services</link> accessed by your desktop."
-msgstr ""
+msgstr "Namesto popolnega izbrisa raÄuna lahko <link xref=\"accounts-disable-service\">omejite storitve</link> do katerih lahko dostopa vaÅ raÄunalnik."
 
 #: C/accounts-which-application.page:17(credit/name)
 #: C/look-background.page:30(credit/name)
@@ -1281,17 +1261,14 @@ msgid "Andre Klapper"
 msgstr "Andre Klapper"
 
 #: C/accounts-which-application.page:24(info/desc)
-#, fuzzy
 msgid "Applications can use the accounts created in <app>Online Accounts</app> and the services they exploit."
 msgstr "Seznam programov, ki lahko uporabijo raÄune ustvarjene v <app>Spletni raÄuni</app> in storitve, ki jih lahko uporabijo."
 
 #: C/accounts-which-application.page:28(page/title)
-#, fuzzy
 msgid "Which applications take advantage of online accounts?"
 msgstr "Kateri programi uporabljajo podatke spletnih raÄunov?"
 
 #: C/accounts-which-application.page:30(page/p)
-#, fuzzy
 msgid "<app>Online Accounts</app> can be used by external applications to automatically configure themselves."
 msgstr "<app>Spletne raÄune</app> lahko zunanji programi uporabijo za samodejno nastavitev."
 
@@ -1300,9 +1277,8 @@ msgid "With a Google account"
 msgstr "Z raÄunom Google"
 
 #: C/accounts-which-application.page:37(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "<app>Evolution</app>, the email application. Your email account will be added to <app>Evolution</app> automatically, so it will retrieve your mail, give you access to your contacts, and display your calendar items in your Google agenda."
-msgstr "<app>Evolution</app>, program poÅte. VaÅ raÄun e-poÅte bo bil samodejno dodan, dostopali boste lahko do svojih stikov in koledar vam bo predstavil predmete iz koledarja Google."
+msgstr "<app>Evolution</app>, program poÅte. VaÅ raÄun e-poÅte bo bil samodejno dodan v <app>Evolution</gui>, prejeli boste poÅto, dostopali boste lahko do svojih stikov in koledar vam bo predstavil predmete iz koledarja Google."
 
 #: C/accounts-which-application.page:42(item/p)
 msgid "<app>Empathy</app>, the instant messaging application. Your online account will be added and you'll be able to communicate with your friends."
@@ -1317,24 +1293,20 @@ msgid "<app>Documents</app> can access your online documents and display them."
 msgstr "<app>Dokumenti</app> lahko dostopajo in prikaÅejo vaÅe spletne dokumente."
 
 #: C/accounts-which-application.page:53(section/title)
-#, fuzzy
 msgid "With Windows Live, Facebook or Twitter accounts"
-msgstr "Z raÄunom Windows Live"
+msgstr "Z raÄunomi Windows Live, Facebook ali Twitter"
 
 #: C/accounts-which-application.page:55(section/p)
-#, fuzzy
 msgid "<app>Empathy</app> can use these accounts to connect you online and chat with your contacts, friends, and followers."
-msgstr "<app>Empathy</app> lahko uporabi raÄun za povezavo ko ste na spletu in klepeta z vaÅimi stiki Windows Live."
+msgstr "<app>Empathy</app> lahko uporabi te raÄune za povezavo, ko ste na spletu in klepeta z vaÅimi stiki, prijatelji in sledilci."
 
 #: C/accounts-which-application.page:60(section/title)
-#, fuzzy
 msgid "With SkyDrive accounts"
-msgstr "Upravljaj raÄune uporabnikov"
+msgstr "Z raÄuni SkyDrive"
 
 #: C/accounts-which-application.page:62(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "<app>Documents</app> can access your online documents in Microsoft SkyDrive and display them."
-msgstr "<app>Dokumenti</app> lahko dostopajo in prikaÅejo vaÅe spletne dokumente."
+msgstr "<app>Dokumenti</app> lahko dostopajo in prikaÅejo vaÅe spletne dokumente v Microsoft SkyDrive."
 
 #: C/accounts-whyadd.page:10(credit/name)
 msgid "Susanna Huhtanen"
@@ -2190,9 +2162,8 @@ msgid "The time shown on the top bar will update automatically when you select a
 msgstr "Äas prikazan v zgornji vrstici se bo samodejno posodobil, ko izberete drugo mesto. Äas v okno bo bil posodobljen, ko naslednjiÄ dostopate do okna <gui>Nastavitve datuma in Äasa</gui>. Morda boste Åeleli <link xref=\"clock-set\">uro nastaviti roÄno</link>."
 
 #: C/clock.page:8(info/desc)
-#, fuzzy
 msgid "<link xref=\"clock-set\">Set date and time</link>, <link xref=\"clock-timezone\">timezone</link>, <link xref=\"clock-calendar\">calendar and appointments</link>â"
-msgstr "<link xref=\"clock-set\">Nastavi datum in Äas</link>, <link xref=\"clock-timezone\">Äasovni pas</link>, <link xref=\"clock-calendar\">koledar in sestanki</link> ..."
+msgstr "<link xref=\"clock-set\">Nastavitev datuma in Äasa</link>, <link xref=\"clock-timezone\">Äasovni pas</link>, <link xref=\"clock-calendar\">koledar in sestanki</link> ..."
 
 #: C/clock.page:25(page/title)
 msgid "Date &amp; time"
@@ -2586,7 +2557,6 @@ msgid "In order to create a display profile, which includes both calibration and
 msgstr "Za ustvarjanje profila zaslona, ki vkljuÄuje tako podatke umerjanja in karakterizacije, boste potrebovali posebna inÅtrumenta za merjenje barv, ki se imenujeta kolorimeter ali spektrometer."
 
 #: C/color-notifications.page:8(info/desc)
-#, fuzzy
 msgid "You can be notified if your color profile is old and inaccurate."
 msgstr "Lahko ste obveÅÄeni, Äe je vaÅ barvni profil star ali nenatanÄen."
 
@@ -3088,9 +3058,8 @@ msgid "You can search for an online contact in one of two ways:"
 msgstr "Spletne stike lahko iÅÄete na enega od dveh naÄinov:"
 
 #: C/contacts-search.page:29(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "In the <gui>Activities</gui> overview, start typing the name of the contact."
-msgstr "V pregledu <gui>Dejavnosti</gui> vnesite ime stika."
+msgstr "V pregledu <gui>Dejavnosti</gui> zaÄnite vnaÅati ime stika."
 
 #: C/contacts-search.page:32(item/p)
 msgid "The icon of the contact will appear."
@@ -3102,7 +3071,7 @@ msgstr "Pritisnite <key>Enter</key>"
 
 #: C/contacts-search.page:40(page/p)
 msgid "To search inside <app>Contacts</app>:"
-msgstr ""
+msgstr "Za iskanje v <app>Stikih</app>:"
 
 #: C/contacts-search.page:44(item/p)
 msgid "Press <keyseq><key>Ctrl</key><key>F</key></keyseq> to open the search box."
@@ -3165,9 +3134,8 @@ msgid "To test the speed of your hard disk:"
 msgstr "Za izmeritev hitrosti delovanja svojega trdega diska:"
 
 #: C/disk-benchmark.page:37(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Open the <app>Disks</app> application from the activities overview."
-msgstr "Odprite program <app>Datoteke</app> iz pregleda <gui>Dejavnosti</gui>."
+msgstr "Odprite program <app>Diskovna orodja</app> pregleda <gui>Dejavnosti</gui>."
 
 #: C/disk-benchmark.page:36(item/p)
 msgid "Choose the hard disk from the <gui>Disk Drives</gui> list."
@@ -3214,9 +3182,8 @@ msgid "To check the free disk space and disk capacity using <app>Disk Usage Anal
 msgstr "Da s programom <app>PreuÄevalnik porabe diska</app> preverite prazen prostor in velikost diska:"
 
 #: C/disk-capacity.page:40(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Open the <app>Disks</app> application from the <gui>Activities</gui> overview. The window will display the <gui>Total file system capacity</gui> and <gui>Total file system usage</gui>."
-msgstr "Odprite <app>PreuÄevalnik porabe diska</app> iz pregleda <gui>Dejavnosti</gui>. Okno programa bo prikazalo <gui>Celotno zmogljivost datoteÄnega sistema</gui> in <gui>Celotno porabo datoteÄnega sistema</gui>."
+msgstr "Odprite program <app>Diskovna orodja</app> iz pregleda <gui>Dejavnosti</gui>. Okno programa bo prikazalo <gui>Celotno zmogljivost datoteÄnega sistema</gui> in <gui>Celotno porabo datoteÄnega sistema</gui>."
 
 #: C/disk-capacity.page:45(item/p)
 msgid "Click one of the toolbar buttons to choose to <gui>Scan Home</gui>, <gui>Scan filesystem</gui>, <gui>Scan a folder</gui>, or <gui>Scan a remote folder</gui>."
@@ -3284,9 +3251,8 @@ msgstr "Preverite zdravje diska s programom Diski"
 
 #: C/disk-check.page:43(item/p)
 #: C/disk-format.page:30(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Open the <app>Disks</app> application from the <gui>Activities</gui> overview."
-msgstr "Odprite program <app>Datoteke</app> iz pregleda <gui>Dejavnosti</gui>."
+msgstr "Odprite program <app>Diskovna orodja</app> iz pregleda <gui>Dejavnosti</gui>."
 
 #: C/disk-check.page:47(item/p)
 msgid "Select the disk you want to check from the <gui>Storage Devices</gui> list. Information and status of the disk will appear under <gui>Drive</gui>."
@@ -3393,9 +3359,8 @@ msgid "You can check and modify your computer's storage volumes with the disk ut
 msgstr "Nosilce shrambe raÄunalnika lahko preverite in spreminjate z diskovnimi orodji."
 
 #: C/disk-partitions.page:45(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Open the <gui>Activities</gui> overview and start the <app>Disks</app> application."
-msgstr "Odprite pregled <gui>Dejavnosti</gui> in zaÄnite <app>Diskovna orodja</app>."
+msgstr "Odprite pregled <gui>Dejavnosti</gui> in zaÄnite program <app>Diskovna orodja</app>."
 
 #: C/disk-partitions.page:48(item/p)
 msgid "In the pane marked <gui>Storage Devices</gui>, you will find hard disks, CD/DVD drives, and other physical devices. Click the device you want to inspect."
@@ -3443,7 +3408,6 @@ msgstr "Nastavitev svetlosti"
 
 #: C/display-dimscreen.page:44(item/p)
 #: C/display-lock.page:33(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Open <gui>Brightness &amp; Lock</gui>."
 msgstr "Odprite <gui>Svetlost in zaklep</gui>."
 
@@ -3473,9 +3437,8 @@ msgid "external ref='figures/display-dual-monitors.webm' md5='f69ea3240e641fda24
 msgstr "external ref='figures/display-dual-monitors.webm' md5='f69ea3240e641fda241ad1a57eeb5acf'"
 
 #: C/display-dual-monitors.page:6(info/desc)
-#, fuzzy
 msgid "Set up dual monitors on your laptop."
-msgstr "Nastavitev dvojnih zaslonov."
+msgstr "Nastavitev dveh zaslonov na prenosniku."
 
 #: C/display-dual-monitors.page:17(page/title)
 msgid "Connect an external monitor to your laptop"
@@ -3546,17 +3509,14 @@ msgid "The monitor with the <link xref=\"shell-introduction\">top bar</link> is
 msgstr "Zaslon z <link xref=\"shell-introduction\">vrhnjo vrstico</link> je glavni zaslon. Za spremembo kateri zaslon je \"glavni\" kliknite na vrhnjo vrstico in jo povlecite na zaslon, ki ga Åelite uporabiti kot \"glavni\" zaslon."
 
 #: C/display-dual-monitors-desktop.page:6(info/desc)
-#, fuzzy
 msgid "Set up dual monitors on your desktop computer."
-msgstr "Nastavite tiskalnik, ki je povezan z vaÅim raÄunalnikom."
+msgstr "Nastavitev dveh zaslonov na namiznem raÄunalniku."
 
 #: C/display-dual-monitors-desktop.page:22(page/title)
-#, fuzzy
 msgid "Connect an extra monitor"
-msgstr "priroÄnik sistemskega nadzornika"
+msgstr "Povezava dodatnega zaslona"
 
 #: C/display-dual-monitors-desktop.page:24(page/p)
-#, fuzzy
 msgid "To set up a second monitor with your desktop computer, connect the monitor. If your system doesn't recognize it immediately, or you would like to adjust the settings:"
 msgstr "Za nastavitev zunanjega zaslona s prenosnikom poveÅite zaslon s prenosnikom. Äe ga vaÅ sistem ne prepozna nemudoma ali bi Åeleli prilagoditi nastavitve:"
 
@@ -3577,7 +3537,6 @@ msgid "Make sure <gui>Lock</gui> is switched on, then select a timeout from the
 msgstr "PrepriÄajte se, da je <gui>Zaklep</gui> vklopljen in nato izberite zakasnitev iz spustnega menija spodaj. Zaslon se bo samodejno zaklenil potem, ko ste bili doloÄen Äas nedejavni. Izberete lahko tudi <gui>Zaslon se izklopi</gui> za zaklep zaslona potem, ko je zaslon samodejno izklopljen, kar lahko nadzirate s spustnim seznamom zgoraj <gui>Izklopi zaslon, ko je nedejaven</gui>."
 
 #: C/documents-collections.page:20(info/desc)
-#, fuzzy
 msgid "Group related documents in a collection."
 msgstr "ZdruÅevanje povezanih dokumentov v zbirko."
 
@@ -3586,103 +3545,91 @@ msgid "Make collections of documents"
 msgstr "Ustvarjanje zbirk dokumentov"
 
 #: C/documents-collections.page:36(page/p)
-#, fuzzy
 msgid "<app>Documents</app> lets you put together documents of different types in one place called a <em>collection</em>. If you have documents that are related, you can group them to make them easier to find. For example, if you had a business trip where you made a presentation, your slides, your flight itinerary (a PDF file), your budget spreadsheet, and other hybrid PDF/ODF documents, can be grouped in one collection."
-msgstr "Program <app>Dokumenti</app> vam omogoÄa dajanje dokumentov razliÄnih vrst na eno mesto z imenom <gui>Zbirka</gui>. Äe imate povezane dokumente, jih lahko zdruÅite, da bo iskanje laÅje. Äe imate na primer poslovni izlet in ste tam izvedli predstavitev, lahko zdruÅite dokumente kot so letalska rezervacija (to je datoteka PDF), pregeldnico s proraÄunom in druge hibridne dokumente PDF/ODF v eni zbirki."
+msgstr "Program <app>Dokumenti</app> vam omogoÄa dajanje dokumentov razliÄnih vrst na eno mesto z imenom <gui>zbirka</gui>. Äe imate povezane dokumente, jih lahko zdruÅite, da bo iskanje laÅje. Äe imate na primer poslovni izlet in ste tam izvedli predstavitev, lahko zdruÅite dokumente kot so letalska rezervacija (to je datoteka PDF), preglednico s proraÄunom in druge hibridne dokumente PDF/ODF v eni zbirki."
 
 #: C/documents-collections.page:43(page/p)
-#, fuzzy
 msgid "To create or add to a collection:"
-msgstr "Izbor datoteke ali mape za dodajanje:"
+msgstr "Za ustvarjanje ali dodajanje k zbirki:"
 
 #: C/documents-collections.page:45(item/p)
 #: C/documents-collections.page:60(item/p)
 #: C/documents-print.page:36(item/p)
 #: C/documents-select.page:36(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Click the <gui>â</gui> button."
-msgstr "Kliknite na gumb <gui>+</gui>."
+msgstr "Kliknite na gumb <gui>â</gui>."
 
 #: C/documents-collections.page:46(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "In selection mode, check the documents to be collected."
-msgstr "Uporabite naÄin izbire za izbiro veÄ kot enega dokumenta ali zbirke."
+msgstr "V naÄinu izbire izberite dokumente za biranje"
 
 #: C/documents-collections.page:47(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Click the <gui>+</gui> button in the button bar."
-msgstr "Kliknite gumb <gui>ObreÅi</gui> v pladnju Uredi."
+msgstr "Kliknite gumb <gui>+</gui> v vrstici gumbov."
 
 #: C/documents-collections.page:48(item/p)
 msgid "In the collection list, click <gui>Add</gui> and type a new collection name, or select an existing collection. The selected documents will be added to the collection."
-msgstr ""
+msgstr "Na seznamu zbirk kliknite <gui>Dodaj</gui> in vnesite novo ime zbirke ali izberite obstojeÄo zbirko. Izbrani dokumenti bodo dodani k zbirki."
 
 #: C/documents-collections.page:54(note/p)
-#, fuzzy
 msgid "Collections do not behave like folders and their hierarchy: <em>you cannot put collections inside collections.</em>"
-msgstr "Morda bi si mislili, da lahko zbirke postavite znotraj drugih zbirk, vendar tega ni tako enostavno podpreti. Zato trenutno <em>zbirk ne morete postaviti v obstojeÄe zbirke.</em>"
+msgstr "Zbirke se ne obnaÅajo kot mape in njihova hierarhija: <em>trenutno zbirk ne morete postaviti v obstojeÄe zbirke.</em>"
 
 #: C/documents-collections.page:58(page/p)
-#, fuzzy
 msgid "To delete a collection:"
-msgstr "_Premakni v smeti"
+msgstr "Za izbris zbirke:"
 
 #: C/documents-collections.page:61(item/p)
 msgid "In selection mode, check the collection to be deleted."
-msgstr ""
+msgstr "V naÄinu zbirke izberite zbirko za izbris."
 
 #: C/documents-collections.page:62(item/p)
 msgid "Click the Trash button in the button bar. The collection will be deleted, leaving the original documents."
-msgstr ""
+msgstr "Kliknite na gumb Smeti v vrstici gumbov. Zbirka bo bila izbrisana, izvirni dokumenti pa bodo ostali."
 
 #: C/documents-filter.page:15(info/desc)
-#, fuzzy
 msgid "Choose which documents to display."
-msgstr "Zaslon na katerem bo prikazan pozivnik"
+msgstr "Izberite kateri dokumenti naj bodo prikazani."
 
 #: C/documents-filter.page:18(page/title)
-#, fuzzy
 msgid "Filter documents"
-msgstr "Nedavni dokumenti"
+msgstr "Filtriranje dokumentov"
 
 #: C/documents-filter.page:20(page/p)
 msgid "Click the down arrow next to the <link xref=\"documents-search\">search</link> bar to limit the scope of the search in these categories:"
-msgstr ""
+msgstr "Kliknite na puÅÄico navzdol poleg vrstice <link xref=\"documents-search\">iskanje</link> za omejitev obsega iskanja v teh kategorijah:"
 
 #: C/documents-filter.page:24(item/p)
 msgid "<em>Sources</em>: Local, Google, SkyDrive, or All."
-msgstr ""
+msgstr "<em>Viri</em>: Krajevno, Google, SkyDrive, ali Vse."
 
 #: C/documents-filter.page:25(item/p)
 msgid "<em>Type</em>: Collections, PDF Documents, Presentations, Spreadsheets, Text Documents, or All."
-msgstr ""
+msgstr "<em>Vir</em>: Zbirke, Dokumenti PDF, Predstavitve, Preglednice, Besedilni dokumenti ali Vse."
 
 #: C/documents-filter.page:27(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Title, Author, or All."
-msgstr "Izvajalec, album ali naslov"
+msgstr "Naslov, avtor ali vse."
 
 #: C/documents-filter.page:30(note/p)
 msgid "In order for <gui>Google</gui> or <gui>SkyDrive</gui> to appear in the filter list, it is necessary to configure Google or Windows Live as an <link xref=\"accounts-add\">online account</link>."
-msgstr ""
+msgstr "Da se <gui>Google</gui> ali <gui>SkyDrive</gui> pojavita na seznamu filtra, morate Google ali Windows Live nastaviti kot <link xref=\"accounts-add\">spletni raÄun</link>."
 
 #: C/documents-formats.page:15(info/desc)
-#, fuzzy
 msgid "<app>Documents</app> displays a number of popular document types."
-msgstr "Program <app>Dokumenti</app> podpira celozaslonski naÄin, zato lahko v dokumentih iÅÄete s:"
+msgstr "Program <app>Dokumenti</app> prikaÅe Åtevilne priljubljene vrste dokumentov."
 
 #: C/documents-formats.page:18(page/title)
-#, fuzzy
 msgid "Formats supported"
 msgstr "Podprti zapisi"
 
 #: C/documents-formats.page:26(page/p)
 msgid "<app>Documents</app> displays PDF, DVI, XPS, PostScript and the formats supported by <app>Document Viewer</app> (Evince), <app>Microsoft Office</app>, <app>LibreOffice</app> and <app>Google Docs</app>."
-msgstr ""
+msgstr "<app>Documents</app> prikaÅe PDF, DVI, XPS, PostScript in vrste dokumentov, ki jih podpirajo <app>Pregledovalnik dokumentov</app> (Evince), <app>Microsoft Office</app>, <app>LibreOffice</app> in <app>Google Docs</app>."
 
 #: C/documents-info.page:20(info/desc)
 msgid "See a document's name, location, date modified, or type."
-msgstr ""
+msgstr "Oglejte si ime, mest, datum spremembe ali vrsto dokumenta."
 
 #: C/documents-info.page:23(page/title)
 msgid "Find information about documents"
@@ -3690,60 +3637,51 @@ msgstr "Iskanje podatkov o dokumentih"
 
 #: C/documents-info.page:33(page/p)
 msgid "When a document is created, it comes with <em>metadata</em>. <app>Documents</app> displays the following metadata for each document:"
-msgstr ""
+msgstr "Ko je dokument ustvarjen, vsebuje <em>metapodatke</em>. <app>Dokumenti</app> za vsak dokument prikaÅejo naslednje metapodatke:"
 
 #: C/documents-info.page:37(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Title: the name of the document, which can be edited;"
-msgstr "Vnos imena dokumenta"
+msgstr "Naslov: ime dokumenta, ki ga je mogoÄe urejati,"
 
 #: C/documents-info.page:38(item/p)
 msgid "Source: the path of the folder containing the document;"
-msgstr ""
+msgstr "Vir: pot mape, ki vsebuje dokument"
 
 #: C/documents-info.page:39(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Date Modified;"
-msgstr "Datum spremembe"
+msgstr "datum spremembe,"
 
 #: C/documents-info.page:40(item/p)
 msgid "Type: the <link xref=\"documents-formats\">file format</link> of the document."
-msgstr ""
+msgstr "Vnesite: <link xref=\"documents-formats\">vrsto datoteke</link> dokumenta."
 
 #: C/documents-info.page:44(page/p)
-#, fuzzy
 msgid "To see a document's properties:"
-msgstr "* props   natisne doloÄene lastnosti dokumenta\n"
+msgstr "Za ogled lastnosti dokumenta:"
 
 #: C/documents-info.page:46(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Click the <gui>Check</gui> button to switch to selection mode."
-msgstr "Kliknite na gumb <gui>Izbrano</gui> ma desni strani."
+msgstr "Kliknite na gumb <gui>Izbor</gui> za preklop na naÄin izbire."
 
 #: C/documents-info.page:48(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Select a document."
-msgstr "Izberi dokument XML"
+msgstr "Izberite dokument."
 
 #: C/documents-info.page:49(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Click the <gui>Properties</gui> button at the right end of the button bar."
-msgstr "Kliknite gumb <gui>Srce</gui> iz spodnjega menija."
+msgstr "Kliknite gumb <gui>Lastnosti</gui> na desni strani vrstice gumbov."
 
 #: C/documents-info.page:54(note/p)
-#, fuzzy
 msgid "Some types of documents (e.g. PDF files) can be password protected, preventing access to their metadata or content."
-msgstr "Nekatere vrste dokumentov (na primer datoteke PDF) je mogoÄe zaÅÄiti z geslom. Do metapodatkov teh datotek ne boste mogli dostopati."
+msgstr "Nekatere vrste dokumentov (na primer datoteke PDF) je mogoÄe zaÅÄiti z geslom. Do metapodatkov ali vsebine teh datotek ne boste mogli dostopati."
 
 #: C/documents-info.page:59(note/p)
-#, fuzzy
 msgid "<app>Documents</app> does not currently offer any mechanism to add privacy to a document. You may be able to do this from the application you used to create the document (e.g. <app>LibreOffice</app> or <app>Adobe Acrobat</app>)."
-msgstr "Dokumenti trenutno ne ponujajo mehanizma dodajanja zasebnosti dokumentom. To lahko obiÄajno naredite s programom s katerim ste ustvarili vsebino (na primer LibreOffice ali Adobe Acrobat)."
+msgstr "<app>Dokumenti</app> trenutno ne ponujajo mehanizma dodajanja zasebnosti dokumentom. To lahko obiÄajno naredite s programom s katerim ste ustvarili vsebino (na primer <app>LibreOffice</app> ali <app>Adobe Acrobat</app>)."
 
 #: C/documents.page:20(info/desc)
-#, fuzzy
 msgid "Organize the documents stored locally on your computer or created online."
-msgstr "Organizirajte vse dokumente, ki jih imate shranjene na raÄunalniku in vse dokumente, ki ste jih ustvarili na spletu."
+msgstr "Organizirajte vse dokumente, shranjene na raÄunalniku in vse dokumente, ki ste jih ustvarili na spletu."
 
 #: C/documents.page:24(page/title)
 #: C/files.page:43(section/title)
@@ -3752,76 +3690,67 @@ msgstr "Dokumenti"
 
 #: C/documents.page:36(page/p)
 msgid "<app>Documents</app> is a GNOME application that lets you display, organize, and print the documents on your computer or those created remotely using <em>Google Docs</em> or <em>SkyDrive</em>."
-msgstr ""
+msgstr "<app>Dokumeti</app> je program GNOME, ki vam omogoÄa prikaz, organizacijo in tiskanje dokumentov na vaÅem raÄunalniku in tistih, ki so bili ustvarjeni oddaljeno z <em>Google Docs</em> ali <em>SkyDrive</em>."
 
 #: C/documents.page:41(section/title)
-#, fuzzy
 msgid "View, Sort and Search"
-msgstr "Iskanje datotek in map"
+msgstr "Oglejte, razvrstite in iÅÄite"
 
 #: C/documents.page:45(section/title)
-#, fuzzy
 msgid "Select, Organize, Print"
-msgstr "Izbor pogledov za tiskanje:"
+msgstr "Izberite, organizirajte, tiskajte"
 
 #: C/documents.page:49(section/title)
 msgid "Questions"
 msgstr "VpraÅanja"
 
 #: C/documents-previews.page:20(info/desc)
-#, fuzzy
 msgid "You can only preview files stored locally."
-msgstr "Dokumenti, ki so predstavljeni s sliÄico predogleda, so shranjeni krajevno."
+msgstr "Vidite lahko le predogled datotek, ki so shranjene krajevno."
 
 #: C/documents-previews.page:23(page/title)
-#, fuzzy
 msgid "Why don't some files have previews?"
-msgstr "Zakaj ne obstajajo predogledi za nekatere datoteke?"
+msgstr "Zakaj za nekatere datoteke predogledi ne obstajajo?"
 
 #: C/documents-previews.page:31(page/p)
 msgid "When you open <app>Documents</app>, a preview thumbnail is displayed for documents that are stored locally. Those stored on a remote server like <em>Google Docs</em> or <em>SkyDrive</em> show as missing (or blank) preview thumbnails."
-msgstr ""
+msgstr "Ko odprete <app>Dokumente</app>, je za krajevno shranjene dokumenta prikazana sliÄica predogleda. Dokumenti shranjeni na oddaljenem streÅniku kot je <em>Google Docs</em> ali <em>SkyDrive</em> bodo prikazane kot manjkajoÄe /ali prazne) sliÄice predogleda."
 
 #: C/documents-previews.page:35(page/p)
 msgid "If you download a <em>Google Docs</em> or <em>SkyDrive</em> document to local storage, a thumbnail will be generated."
-msgstr ""
+msgstr "Äe dokument <em>Google Docs</em> ali <em>SkyDrive</em> prejmete v krajevno shrambo, bo bila ustvarjena sliÄica."
 
 #: C/documents-previews.page:39(note/p)
 msgid "The local copy of a document downloaded from <em>Google Docs</em> or <em>SkyDrive</em> will lose its ability to be updated online. If you want to continue to edit it online, it is better not to download it."
-msgstr ""
+msgstr "Krajevna kopija dokumenta prejeta z <em>Google Docs</em> ali <em>SkyDrive</em> se ne bo veÄ posodabljala na spletu. Äe jo Åelite Åe naprej urejati na spletu, je ne prejmite."
 
 #: C/documents-print.page:20(info/desc)
-#, fuzzy
 msgid "Print documents that are stored locally or online."
-msgstr "Tiskanje dokumentov, ki so shranjeni krajevno. Za oddaljene dokumente to Åe ne deluje."
+msgstr "Tiskanje dokumentov, ki so shranjeni krajevno ali na spletu."
 
 #: C/documents-print.page:23(page/title)
 msgid "Print a document"
 msgstr "Tiskanje dokumenta"
 
 #: C/documents-print.page:33(page/p)
-#, fuzzy
 msgid "To print a document:"
 msgstr "Za tiskanje dokumenta:"
 
 #: C/documents-print.page:37(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "In selection mode, check the document to be printed."
-msgstr "Uporabite naÄin izbire za izbiro veÄ kot enega dokumenta ali zbirke."
+msgstr "V naÄinu izbire izberite dokument za tiskanje"
 
 #: C/documents-print.page:38(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Click the Print button in the button bar. The <gui>Print</gui> dialog opens."
-msgstr "Kliknite na ikono omreÅja v vrhnji vrstici in izberite <gui>Nastavitve omreÅja</gui>."
+msgstr "Kliknite na gumb Tiskanje v vrstici gumbov. Odpre se pogovorno okno <gui>Tiskanje</gui>."
 
 #: C/documents-print.page:43(note/p)
 msgid "Printing is not available when more than one document is selected, or when a collection is selected."
-msgstr ""
+msgstr "Tiskanje ni na voljo, ko je izbran veÄ kot en dokument ali ko je izbrana zbirka."
 
 #: C/documents-search.page:20(info/desc)
-#, fuzzy
 msgid "Find your documents by title or author."
-msgstr "Najdite svoje dokumente po naslovu, avtorju ali vsebini."
+msgstr "Najdite svoje dokumente po naslov ali, avtorju."
 
 #: C/documents-search.page:23(page/title)
 #: C/files-search.page:23(page/title)
@@ -3829,95 +3758,84 @@ msgid "Search for files"
 msgstr "Iskanje datotek"
 
 #: C/documents-search.page:35(page/p)
-#, fuzzy
 msgid "To start a search in <app>Documents</app>:"
-msgstr "Pojdite v vrhnjo vrstico in kliknite na <app>Dokumente</app>."
+msgstr "Za zaÄetek iskanja v <app>Dokumentih</app>:"
 
 #: C/documents-search.page:38(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Press <keyseq><key>Ctrl</key><key>F</key></keyseq>."
-msgstr "Pritisnite <keyseq><key>Ctrl</key><key>E</key></keyseq>."
+msgstr "Pritisnite <keyseq><key>Ctrl</key><key>F</key></keyseq>."
 
 #: C/documents-search.page:39(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Click the magnifying glass icon."
-msgstr "OmogoÄi funkcijo prilepi s srednjim klikom na ikono"
+msgstr "Kliknite na ikono poveÄevalnega stekla."
 
 #: C/documents-search.page:40(item/p)
 msgid "Start typing. Documents will match by title or author."
-msgstr ""
+msgstr "ZaÄnite s tipkanjem. Dokumenti se bodo ujemali z naslovom ali avtorji."
 
 #: C/documents-search.page:43(note/p)
 msgid "You can restrict or filter the search results by clicking the down arrow and selecting various <link xref=\"documents-filter\">filters</link>."
-msgstr ""
+msgstr "Rezultate iskanja lahko omejitev ali filtrirate s klikom na puÅÄico navzdol in izbiro razliÄnih <link xref=\"documents-filter\">filtrov</link>."
 
 #: C/documents-select.page:20(info/desc)
 msgid "Use selection mode to select more than one document or collection."
 msgstr "Uporabite naÄin izbire za izbiro veÄ kot enega dokumenta ali zbirke."
 
 #: C/documents-select.page:23(page/title)
-#, fuzzy
 msgid "Selecting documents"
-msgstr "Izbira veÄ dokumentov"
+msgstr "Izbira dokumentov"
 
 #: C/documents-select.page:32(page/p)
 msgid "From <app>Documents</app> selection mode you can open, print, view or make collections of your documents. To use selection mode:"
-msgstr ""
+msgstr "Iz naÄina izbire <app>Dokumenti</app> lahko odprete, natisnete, si ogledate ali naredite zbirke svojih dokumentov. Za uporabo naÄina izbire:"
 
 #: C/documents-select.page:37(item/p)
 msgid "Select one or more documents or collections. The button bar appears with the actions that are valid for your selection."
-msgstr ""
+msgstr "Izberite enega ali veÄ dokumentov ali zbirk. Pojavi se vrstica gumbov z dejanji, ki so na voljo za vaÅo izbiro."
 
 #: C/documents-select.page:43(section/title)
-#, fuzzy
 msgid "Selection mode actions"
-msgstr "Urejevalni in Izbirni naÄin"
+msgstr "Dejanja naÄina izbire"
 
 #: C/documents-select.page:45(section/p)
-#, fuzzy
 msgid "After selecting one or more documents you can:"
-msgstr "Uporabite naÄin izbire za izbiro veÄ kot enega dokumenta ali zbirke."
+msgstr "Po izbiri enega ali veÄ dokumentov lahko:"
 
 #: C/documents-select.page:48(item/p)
 msgid "Open with Document Viewer (folder icon)."
-msgstr ""
+msgstr "Odpri s pregledovalnikom dokumentov (ikona mape)."
 
 #: C/documents-select.page:49(item/p)
 msgid "Print (printer icon): print a document (only available when a single document is selected)."
-msgstr ""
+msgstr "Tiskaj (ikona tiskalnika): tiskanje dokumenta (na voljo le, ko je izbran posamezen dokument)."
 
 #: C/documents-select.page:51(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Organize (plus icon): create a collection of documents."
-msgstr "Ustvarjanje zbirk dokumentov"
+msgstr "Organizirate (ikona plus): ustvarite zbirko dokumentov"
 
 #: C/documents-select.page:52(item/p)
 msgid "Properties (wrench icon): display the properties of a document (only available when a single document is selected)."
-msgstr ""
+msgstr "Lastnosti (ikona kljuÄa): prikaÅe lastnosti dokumenta (na voljo le, ko je izbran posamezen dokument)."
 
 #: C/documents-select.page:54(item/p)
 msgid "Delete (trash icon): delete one or more collections."
-msgstr ""
+msgstr "IzbriÅi (ikona smeti): izbris ene ali veÄ zbirk."
 
 #: C/documents-tracker.page:18(info/desc)
-#, fuzzy
 msgid "Local or remote documents do not appear."
-msgstr "Krajevni ali oddaljeni dokument se ne pojavi."
+msgstr "Krajevni ali oddaljeni dokumenti se ne pojavijo."
 
 #: C/documents-tracker.page:21(page/title)
-#, fuzzy
 msgid "My documents cannot be seen"
 msgstr "Mojih dokumentih ne morem videti"
 
 #: C/documents-tracker.page:35(page/p)
-#, fuzzy
 msgid "If your documents fail to display in <app>Documents</app>, <app>Tracker</app> may not be running or properly configured. Make sure Tracker is running in your session. The default configuration, set to index files in your home directory (non-recursively) and XDG folders (recursively), should be adequate. Ensure that your documents are in one of these paths."
-msgstr "PrepriÄajte se, da se program Tracker izvaja v vaÅi seji, privzeta nastavitev bi morala biti nastavljena na datoteke kazala v vaÅi domaÄi mapi (ne-rekurzivno) in mape XDG (rekurzivno). PrepriÄajte se, da so datoteke, ki ste jih ustvarili za ta preizkus, v eni od teh poti."
+msgstr "Äe se dokumenti ne prikaÅejo v <app>Dokumentih</app>, se morda <app>Tracker</app> ne izvaja ali ni pravilno nastavljen. PrepriÄajte se, da se program Tracker izvaja v vaÅi seji, privzeta nastavitev bi morala biti nastavljena na datoteke kazala v vaÅi domaÄi mapi (ne-rekurzivno) in mape XDG (rekurzivno). PrepriÄajte se, da so datoteke, ki ste jih ustvarili za ta preizkus, v eni od teh poti."
 
 #: C/documents-viewgrid.page:20(info/desc)
-#, fuzzy
 msgid "Change the way documents are displayed."
-msgstr "Sprememba oblike v kateri so predstavljeni dokumenti."
+msgstr "Sprememba naÄina na katerega so predstavljeni dokumenti."
 
 #: C/documents-viewgrid.page:23(page/title)
 msgid "View files in a list or grid"
@@ -3928,9 +3846,8 @@ msgid "Documents and collections are presented in <gui>Grid</gui> format by defa
 msgstr "Privzeto so zbirke in dokumenti predstavljene v obliki <gui>MreÅe</gui>. Za ogled v obliki <gui>Seznama</gui>:"
 
 #: C/documents-viewgrid.page:36(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Go to the top bar and click <app>Documents</app> to display the app menu."
-msgstr "Pojdite v vrhnjo vrstico in kliknite na <app>Dokumente</app>."
+msgstr "Pojdite v zgornjo vrstico in kliknite na <app>Dokumenti</app> za prikaz menija programa."
 
 #: C/documents-viewgrid.page:40(item/p)
 msgid "Click <gui>List</gui> from the <gui>View as</gui> section."
@@ -3938,43 +3855,39 @@ msgstr "Kliknite <gui>Seznam</gui> iz odseka <gui>Ogled kot</gui>."
 
 #: C/documents-viewgrid.page:44(note/p)
 msgid "List view has columns displaying the document type and date modified, and whether it's stored locally, or in <app>Google Docs</app> or <em>SkyDrive</em>."
-msgstr ""
+msgstr "Seznamski pogled vsebuje stolpce, ki priakzujejo vrsto dokumenta in datum spremembe in ali je dokument shranjen krajevno ali v <app>Google Docs</app> ali <em>SkyDrive</em>."
 
 #: C/documents-viewgrid.page:49(page/p)
-#, fuzzy
 msgid "Click <gui>Grid</gui> in the app menu to return to the default format."
-msgstr "Kliknite na <gui>MreÅo</gui>, da pridete nazaj na privzeto obliko."
+msgstr "Kliknite na <gui>MreÅo</gui> v meniju programa, da se vrnete nazaj na privzeto obliko."
 
 #: C/documents-view.page:20(info/desc)
-#, fuzzy
 msgid "View documents full-screen."
 msgstr "Celozaslonski ogled dokumentov."
 
 #: C/documents-view.page:23(page/title)
-#, fuzzy
 msgid "Display documents stored locally or online"
-msgstr "Ogled dokumentov, ki so shranjeni/v souporabi na spletu"
+msgstr "Prikaz dokumentov, ki so shranjeni krajevno ali na spletu"
 
 #: C/documents-view.page:33(page/p)
 msgid "When you open <app>Documents</app>, all of your documents, those stored locally as well as online, are displayed as thumbnails."
-msgstr ""
+msgstr "Ko odprete <app>Dokumente</app>, bodo vsi vaÅi dokumenti, tako tisti shranjeni krajevno kot tisti na spletu prikazani kot sliÄice."
 
 #: C/documents-view.page:36(note/p)
 msgid "In order for your <em>Google Docs</em> or <em>SkyDrive</em> documents to appear, it is necessary to configure Google or Windows Live, respectively, as an <link xref=\"accounts-add\">online account</link>."
-msgstr ""
+msgstr "Da se dokumenti <em>Google Docs</em> ali <em>SkyDrive</em> pojavijo, morate nastaviti Google oz Windows Live kot <link xref=\"accounts-add\">spletni raÄun</link>."
 
 #: C/documents-view.page:41(page/p)
-#, fuzzy
 msgid "To view the contents of a document:"
-msgstr "Odstrani trenutni pogled dokumenta"
+msgstr "Za ogled vsebine dokumenta:"
 
 #: C/documents-view.page:44(item/p)
 msgid "Click the thumbnail. The document is displayed full-width in the <app>Documents</app> window (or full-screen if maximized)."
-msgstr ""
+msgstr "Kliknite sliÄico. Dokument je s polno Åirino prikazan v oknu <app>Dokumenti</app> (ali v celozaslonskem naÄinu, Äe je razpet)."
 
 #: C/documents-view.page:48(page/p)
 msgid "To exit the document, click the back arrow button."
-msgstr ""
+msgstr "Za zaprtje dokumenta kliknite na gumb puÅÄice nazaj."
 
 #: C/fallback-mode.page:8(info/desc)
 msgid "If your computer's graphics card doesn't support certain features, a more basic version of the desktop will be started."
@@ -3990,30 +3903,27 @@ msgstr "V primeru da grafiÄna kartica vaÅega raÄunalnika doloÄenih zmoÅnost
 
 #: C/fallback-mode.page:21(page/p)
 msgid "You can manually switch to <em>fallback mode</em> by doing the following:"
-msgstr ""
+msgstr "V <em>zasilni naÄin</em> lahko roÄno preklopite z naslednjim:"
 
 #: C/fallback-mode.page:23(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Click on your name in the top right hand corner and select <gui>System Settings</gui>."
-msgstr "Kliknite na svoje ime v vrhnji vrstici in izberite <gui>Sistemske nastavitve</gui>."
+msgstr "Kliknite na svoje ime v zgornjem desnem kotu in izberite <gui>Sistemske nastavitve</gui>."
 
 #: C/fallback-mode.page:24(item/p)
 msgid "Click on <gui>Details</gui> under <gui>System</gui>. You may need to scroll down to see this option."
-msgstr ""
+msgstr "Kliknite na <gui>Podrobnosti</gui> pod <gui>Sistem</gui>. Morda boste morali za ogled te moÅnosti drsati navzdol."
 
 #: C/fallback-mode.page:25(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Click on <gui>Graphics</gui> on the right hand side."
-msgstr "V stranski vrstici kliknite <gui>Smeti</gui>."
+msgstr "Kliknite <gui>Grafika</gui> na desni strani."
 
 #: C/fallback-mode.page:26(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Switch <gui>Forced Fallback Mode</gui> to <gui>ON</gui>."
-msgstr "Vklopite <gui>ZadrÅani klik</gui>."
+msgstr "Vklopite <gui>Prisiljen zasilni naÄin</gui>."
 
 #: C/fallback-mode.page:27(item/p)
 msgid "Logout and then log back in to enjoy the fallback mode."
-msgstr ""
+msgstr "Odjavite in se ponovno prijavite za uporabo zasilniega naÄina."
 
 #: C/fallback-mode.page:30(page/p)
 msgid "Most of the features that are missing in fallback mode are related to organizing windows and starting applications. For example, instead of having an activities overview, you will have an <gui>Applications menu</gui> at the top of the screen which you can use to start apps, and a list of open windows at the bottom of the screen. Running in fallback mode doesn't affect which applications you can run - it only changes the way that the desktop looks."
@@ -4136,12 +4046,10 @@ msgid "Browse files and folders"
 msgstr "Brskanje med datotekami in mapami"
 
 #: C/files-browse.page:42(page/p)
-#, fuzzy
 msgid "Use the <app>Files</app> file manager to browse and organize the files on your computer. You can also use it to manage files on storage devices (like external hard disks), on <link xref=\"nautilus-connect\">file servers</link>, and on network shares."
-msgstr "Za brskanje po datotekah v svoji domaÄi mapi, na zunanjih napravah, na <link xref=\"nautilus-connect\">datoteÄnih streÅnikih</link> in na datoteÄnem sistemu raÄunalnika uporabite program <app>Datoteke</app>."
+msgstr "Za brskanje in organizacijo datotek v svoji domaÄi mapi, na zunanjih napravah, na <link xref=\"nautilus-connect\">datoteÄnih streÅnikih</link> in na datoteÄnem sistemu raÄunalnika uporabite program <app>Datoteke</app>."
 
 #: C/files-browse.page:47(page/p)
-#, fuzzy
 msgid "To start the file manager, open <app>Files</app> in the <gui>Activities</gui> overview. You can also search for files and folders through the overview in the same way you would <link xref=\"shell-apps-open\">search for applications</link>."
 msgstr "Za odprtje upravljalnika datotek odprite <app>Datoteke</app> v pregledu <gui>Dejavnosti</gui>. Med datotekami in mapami lahko iÅÄete skozi pregled na enak naÄin kot bi <link xref=\"shell-apps-open\">iskali programe</link>."
 
@@ -4150,9 +4058,8 @@ msgid "Exploring the contents of folders"
 msgstr "Raziskovanje vsebin map"
 
 #: C/files-browse.page:55(section/p)
-#, fuzzy
 msgid "In the file manager, double-click any folder to view its contents, and double-click any file to open it with the default application for that file. You can also right-click a folder to open it in a new tab or new window."
-msgstr "V upravljalniku datotek dvokliknite na katerokoli mapo za ogled njene vsebine in dvokliknite na katerokoli datoteko za odprtje s privzetim programom zanjo. Na mapo lahko tudi desno kliknete za odprtje v novem zavihku ali oknu. V <link xref=\"files-sort#list-view\">seznamskem pogledu</link> lahko tudi kliknete razÅirjevalnik poleg mape za prikaz njegove vsebine v drevesu."
+msgstr "V upravljalniku datotek dvokliknite na katerokoli mapo za ogled njene vsebine in dvokliknite na katerokoli datoteko za odprtje s privzetim programom zanjo. Na mapo lahko tudi desno kliknete za odprtje v novem zavihku ali oknu."
 
 #: C/files-browse.page:60(section/p)
 msgid "When looking through the files in a folder, you can quickly <link xref=\"files-preview\">preview each file</link> by pressing the space bar to be sure you have the right file before opening it, copying it, or deleting it."
@@ -4163,14 +4070,12 @@ msgid "The <em>path bar</em> above the list of files and folders shows you which
 msgstr "<em>Vrstica poti</em> nad seznamom datotek in map vam pokaÅe katere mape si ogledujete vkljuÄno z nadrejenimi mapami do vaÅe domaÄe mape. Kliknite na nadrejeno mapo v vrstici poti za vstop vanjo. Desno kliknete na mapo v vrstici poti za njeno odprtje v novem zavihku ali oknu, kopiranje, premik ali dostop do njenih lastnosti."
 
 #: C/files-browse.page:71(section/p)
-#, fuzzy
 msgid "If you want to quickly skip to a file in the folder you're viewing, start typing its name. A search box will appear at the top of the window and the first file which matches your search will be highlighted. Press the down arrow key, or scroll with the mouse, to skip to the next file that matches your search."
-msgstr "Äe Åelite hitro preskoÄiti datoteko v mapo, ki jo gledate, zaÄnite tipkati njeno ime. Na dnu okna se bo pojavilo iskalno okno in prva datoteka, ki se ujema z vaÅim iskanjem, bo poudarjena. Pritisnite puÅÄico navzdol ali <keyseq><key>Ctrl</key><key>G</key></keyseq> ali drsajte z miÅko za skok na naslednjo datoteko, ki se ujema z vaÅim iskanjem."
+msgstr "Äe Åelite hitro preskoÄiti datoteko v mapo, ki jo gledate, zaÄnite tipkati njeno ime. Na dnu okna se bo pojavilo iskalno okno in prva datoteka, ki se ujema z vaÅim iskanjem, bo poudarjena. Pritisnite puÅÄico navzdol ali drsajte z miÅko za skok na naslednjo datoteko, ki se ujema z vaÅim iskanjem."
 
 #: C/files-browse.page:77(section/p)
-#, fuzzy
 msgid "You can quickly access common places from the <em>sidebar</em>. If you do not see the sidebar, click the down arrow in the top right corner of the window and pick <gui>Show Sidebar</gui>. You can add bookmarks to folders that you use often and they will appear in the sidebar. Use the <gui>Bookmarks</gui> menu to do this, or simply drag a folder into the sidebar."
-msgstr "Do pogostih mest lahko hitro dostopate iz <em>stranske vrstice</em>. V primeru da stranske vrstice ne vidite, kliknite <guiseq><gui>Pogled</gui><gui>Stranska vrstica</gui> <gui>PokaÅi stransko vrstico</gui></guiseq>. Dodate lahko zaznamke do map, ki jih pogosto uporabljate. Zaznamki se bodo pojavili v stranski vrstici. Za to uporabite meni <gui>Zaznamki</gui> ali pa mapo enostavno povlecite v stransko vrstico."
+msgstr "Do pogostih mest lahko hitro dostopate iz <em>stranske vrstice</em>. V primeru da stranske vrstice ne vidite, kliknite na puÅÄico navzdol v zgornjem desnem kotu okna in izberite <gui>PokaÅi stransko vrstico</gui>. Dodate lahko zaznamke do map, ki jih pogosto uporabljate. Zaznamki se bodo pojavili v stranski vrstici. Za to uporabite meni <gui>Zaznamki</gui> ali pa mapo enostavno povlecite v stransko vrstico."
 
 #: C/files-copy.page:8(info/desc)
 msgid "Copy or move items to a new folder."
@@ -4207,18 +4112,16 @@ msgid "Select the file you want to copy by clicking on it once."
 msgstr "Z enojnim klikom izberite datoteko, ki jo Åelite kopirati."
 
 #: C/files-copy.page:44(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Right-click and pick <gui>Copy</gui>, or press <keyseq><key>Ctrl</key><key>C</key></keyseq>."
-msgstr "Kliknite <guiseq><gui>Uredi</gui><gui>Kopiraj</gui></guiseq> ali pritisnite <keyseq><key>Ctrl</key><key>C</key></keyseq>."
+msgstr "Desno kliknite in izberite <gui>Kopiraj</gui> ali pritisnite <keyseq><key>Ctrl</key><key>C</key></keyseq>."
 
 #: C/files-copy.page:46(item/p)
 msgid "Navigate to another folder, where you want to put the copy of the file."
 msgstr "Krmarite do druge mape kamor Åelite kopirati datoteko."
 
 #: C/files-copy.page:48(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Click the gear icon and pick <gui>Paste</gui> to finish copying the file, or press <keyseq><key>Ctrl</key><key>V</key></keyseq>. There will now be a copy of the file in the original folder and the other folder."
-msgstr "Za konÄanje kopiranja datoteke kliknite <guiseq><gui>Uredi</gui><gui>Prilepi</gui></guiseq> ali pritisnite <keyseq><key>Ctrl</key><key>V</key></keyseq>. Sedaj bo kopija datoteke v izvirni mapi in v drugi mapi."
+msgstr "Za konÄanje kopiranja datoteke kliknite na ikono zobnika in izberite <gui>Prilepi</gui> ali pritisnite <keyseq><key>Ctrl</key><key>V</key></keyseq>. Sedaj bo kopija datoteke v izvirni mapi in v drugi mapi."
 
 #: C/files-copy.page:55(steps/title)
 msgid "Cut and paste files to move them"
@@ -4229,18 +4132,16 @@ msgid "Select the file you want to move by clicking on it once."
 msgstr "Z enojnim klikom izberite datoteko, ki jo Åelite premakniti."
 
 #: C/files-copy.page:57(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Right-click and pick <gui>Cut</gui>, or press <keyseq><key>Ctrl</key><key>X</key></keyseq>."
-msgstr "Kliknite <guiseq><gui>Uredi</gui><gui>IzreÅi</gui></guiseq> ali pritisnite <keyseq><key>Ctrl</key><key>X</key></keyseq>."
+msgstr "Desno kliknite iz izberite <gui>IzreÅi</gui></guiseq> ali pritisnite <keyseq><key>Ctrl</key><key>X</key></keyseq>."
 
 #: C/files-copy.page:59(item/p)
 msgid "Navigate to another folder, where you want to move the file."
 msgstr "Krmarite v drugo mapo kamor Åelite premakniti datoteko."
 
 #: C/files-copy.page:60(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Click the gear icon and pick <gui>Paste</gui> to finish moving the file, or press <keyseq><key>Ctrl</key><key>V</key></keyseq>. The file will be taken out of its original folder and moved to the other folder."
-msgstr "Za konÄanje premikanja datoteke kliknite <guiseq><gui>Uredi</gui><gui>Prilepi</gui></guiseq> ali pritisnite <keyseq><key>Ctrl</key><key>V</key></keyseq>. Datoteka bo iz izvirne mape premaknjena v drugo mapo."
+msgstr "Za konÄanje premikanja datoteke kliknite na ikono zobnika in izberite <gui>Prilepi</gui> ali pritisnite <keyseq><key>Ctrl</key><key>V</key></keyseq>. Datoteka bo iz izvirne mape premaknjena v drugo mapo."
 
 #: C/files-copy.page:66(steps/title)
 msgid "Drag files to copy or move"
@@ -4251,9 +4152,8 @@ msgid "Open the file manager and go to the folder which contains the file you wa
 msgstr "Odprite upravljalnik datotek in pojdite v mapo, ki vsebuje datoteko, ki jo Åelite kopirati."
 
 #: C/files-copy.page:69(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Click <gui>Files</gui> in the top bar, select <gui>New Window</gui> (or press <keyseq><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq>) to open a second window. In the new window, navigate to the folder where you want to move or copy the file."
-msgstr "Za odprtje novega okna kliknite <guiseq><gui>Datoteka</gui><gui>Novo okno</gui></guiseq> (ali pritisnite <keyseq><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq>). V novem oknu krmarite do mape kamor Åelite kopirati datoteko."
+msgstr "Za odprtje novega okna kliknite <gui>Datoteke</gui> v zgornji vrstici, izberite <gui>Novo okno</gui> (ali pritisnite <keyseq><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq>). V novem oknu krmarite do mape kamor Åelite kopirati datoteko."
 
 #: C/files-copy.page:74(item/p)
 msgid "Click and drag the file from one window to another. This will <em>move it</em> if the destination is on the <em>same</em> device, or <em>copy it</em> if the destination is on a <em>different</em> device."
@@ -4292,7 +4192,6 @@ msgid "Select the item you want to place in the trash by clicking it once."
 msgstr "Izberite predmet, ki ga Åelite izbrisati, tako da nanj enkrat kliknete."
 
 #: C/files-delete.page:43(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Press <keyseq><key>Ctrl</key><key>Delete</key></keyseq> on your keyboard. Alternatively, drag the item to the <gui>Trash</gui> in the sidebar."
 msgstr "Pritisnite <keyseq><key>Ctrl</key><key>Delete</key></keyseq> na tipkovnici. Namesto tega lahko predmet povleÄete v <gui>Smeti</gui> v stranski vrstici."
 
@@ -4325,9 +4224,8 @@ msgid "Because you cannot undo this, you will be asked to confirm that you want
 msgstr "Ker tega ne morete razveljaviti boste morali potrditi, da Åelite datoteko ali mapo izbrisati."
 
 #: C/files-delete.page:66(note/p)
-#, fuzzy
 msgid "If you frequently need to delete files without using the trash (for example, if you often work with sensitive data), you can add a <gui>Delete</gui> entry to the right-click menu for files and folders. Click <gui>Files</gui> in the top bar, pick <gui>Preferences</gui> and select the <gui>Behavior</gui> tab. Select <gui>Include a Delete command that bypasses Trash</gui>."
-msgstr "V primeru da morate datoteke pogosto izbrisati brez prehoda v smeti (na primer, Äe pogosto delate z obÄutljivimi podatki), lahko v meni desnega klika za datoteke in mape dodate vnos <gui>IzbriÅi</gui>. Kliknite <guiseq><gui>Uredi</gui><gui>MoÅnosti</gui></guiseq> in izberite zavihek <gui>ObnaÅanje</gui>. Izberite <gui>VkljuÄi ukaz IzbriÅi, ki obide Smeti</gui>."
+msgstr "V primeru da morate datoteke pogosto izbrisati brez prehoda v smeti (na primer, Äe pogosto delate z obÄutljivimi podatki), lahko v meni desnega klika za datoteke in mape dodate vnos <gui>IzbriÅi</gui>. Kliknite <gui>Datoteke</gui> v zgonji vrstici, izberite <gui>MoÅnosti</gui> in izberite zavihek <gui>ObnaÅanje</gui>. Izberite <gui>VkljuÄi ukaz IzbriÅi, ki obide Smeti</gui>."
 
 #: C/files-delete.page:73(note/p)
 msgid "Deleted files on a <link xref=\"files#removable\">removable device </link> may not be visible on other operating systems, such Windows or Mac OS. The files are still there, and will be available when you plug the device back into your computer."
@@ -4686,9 +4584,8 @@ msgid "When you rename a file, only the first part of the name of the file is se
 msgstr "Ko datoteko preimenujete, je izbran le prvi del datoteke in ne pripona (del za \".\"). Pripona obiÄajno pove, kakÅne vrste je datoteka (na primer <file>datoteka.PDF</file> je dokument PDF). Tega obiÄajno ne Åelite spremeniti. V primeru da morate spremeniti tudi pripono, izberite celotno ime datoteke."
 
 #: C/files-rename.page:51(note/p)
-#, fuzzy
 msgid "If you renamed the wrong file, or named your file improperly, you can undo the rename. To revert the action, immediately click the gear button in the toolbar and select <gui>Undo</gui> to restore the former name."
-msgstr "Äe ste preimenovali napaÄno datoteko ali pa ste datoteko nepravilno preimenovali, lahko preimenovanje razveljavite. Za povrnitev dejanja nemudoma izberite <guiseq><gui>Uredi </gui><gui> Razveljavi</gui> </guiseq> in s tem obnovite prejÅnje ime."
+msgstr "Äe ste preimenovali napaÄno datoteko ali pa ste datoteko nepravilno preimenovali, lahko preimenovanje razveljavite. Za povrnitev dejanja nemudoma kliknite na gumb kolo v orodni vrstici in izberite <gui> Razveljavi</gui> in s tem obnovite prejÅnje ime."
 
 #: C/files-rename.page:57(section/title)
 msgid "Valid characters for file names"
@@ -5097,10 +4994,9 @@ msgstr "Te datoteke se obravnavajo na enak naÄin kot obiÄajne skrite datoteke.
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
 #: C/files.page:30(media)
-#, fuzzy
 msgctxt "_"
 msgid "external ref='figures/nautilus.png' md5='1da3cb1c367a98bac7a33ed14e27374d'"
-msgstr "external ref='figures/nautilus.png' md5='cbc3bbf0d998ed7a6567eb3b0c402195'"
+msgstr "external ref='figures/nautilus.png' md5='1da3cb1c367a98bac7a33ed14e27374d'"
 
 #: C/files.page:14(info/title)
 msgctxt "link:trail"
@@ -5185,7 +5081,6 @@ msgid "You can send an <link href=\"mailto:gnome-doc-list gnome org\">email</lin
 msgstr "Äe se Åelite nauÄiti veÄ o tem kako se pridruÅiti dokumentacijskih ekipi, poÅljite <link href=\"mailto:gnome-doc-list gnome org\"/>e-poÅtno sporoÄilo</link> na dopisni seznam dokumentacije GNOME."
 
 #: C/hardware-auth.page:13(info/desc)
-#, fuzzy
 msgid "<link xref=\"session-fingerprint\">Fingerprint readers</link>, smart cardsâ"
 msgstr "<link xref=\"session-fingerprint\">Bralniki prstnih odtisov</link>, pametne kartice ..."
 
@@ -5305,9 +5200,8 @@ msgid "To connect to the GNOME IRC server using <app>empathy</app> or <app>xchat
 msgstr "Za povezavo s streÅnikom IRC GNOME s programom <app>empathy</app> ali <app>xchat</app> ali z uporabo spletnega vmesnika kot je <link href=\"http://chat.mibbit.com/\";>mibbit</link>."
 
 #: C/help-irc.page:28(page/p)
-#, fuzzy
 msgid "To create an IRC account in empathy, see the <link href=\"help:empathy/irc-manage\">Empathy documentation</link>."
-msgstr "Za ustvaritev raÄuna IRC v Empathy si oglajte <link href=\"ghelp:empathy#irc-manage\">dokumentacijo Empathy</link>."
+msgstr "Za ustvaritev raÄuna IRC v Empathy si oglejte <link href=\"ghelp:empathy#irc-manage\">dokumentacijo Empathy</link>."
 
 #: C/help-irc.page:32(page/p)
 msgid "The GNOME IRC server is <sys>irc.gnome.org</sys>. You may also see it referred to as the \"GIMP network\". If your computer is properly configured you can click on the link <link href=\"irc://irc.gnome.org/gnome\"/> to access the <sys>gnome</sys> channel."
@@ -5388,12 +5282,10 @@ msgid "Keyboards come in hundreds of different layouts for different languages.
 msgstr "Tipkovnice obstajajo v stotinah razliÄnih razporeditvah za razliÄne jezike. Tudi za isti jezik pogosto obstaja veÄ razporeditev tipkovnice kot je na primer razporeditev Dvorak za angleÅÄino. VaÅa tipkovnica se lahko obnaÅa kot tipkovnica z drugaÄno razporeditvijo ne glede na Ärke in simbole, ki so natisnjeni na tipkah. To je uporabno, Äe pogosto preklapljate med veÄ jeziki."
 
 #: C/keyboard-layouts.page:38(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Open <gui>Region &amp; Language</gui> and select the <gui>Input Sources</gui> tab."
-msgstr "Odprite <gui>Regija in Jezik</gui> in izberite zavihek <gui>Razporeditve</gui>."
+msgstr "Odprite <gui>Regija in Jezik</gui> in izberite zavihek <gui>Vhodni viri</gui>."
 
 #: C/keyboard-layouts.page:42(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Click the <gui>+</gui> button, select a layout, and click <gui>Add</gui>."
 msgstr "Kliknite na gumb <gui>+</gui>, izberite razporeditev in kliknite <gui>Dodaj</gui>."
 
@@ -5564,9 +5456,8 @@ msgid "Open the first menu on the menubar of a window. Use the arrow keys to nav
 msgstr "Odpre prvi meni v menijski vrstici okna. Uporabite smerne tipke za krmarjenje po menijih."
 
 #: C/keyboard-nav.page:113(td/p)
-#, fuzzy
 msgid "<keyseq><key xref=\"windows-key\">Super</key><key>F10</key></keyseq>"
-msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>F10</key></keyseq> ali <keyseq><key xref=\"windows-key\">windows</key><key>Navzgor</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key xref=\"windows-key\">Super</key><key>F10</key></keyseq>"
 
 #: C/keyboard-nav.page:114(td/p)
 msgid "Open the application menu on the top bar."
@@ -5632,9 +5523,8 @@ msgid "Close the current window."
 msgstr "Zapre trenutno okno."
 
 #: C/keyboard-nav.page:172(td/p)
-#, fuzzy
 msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>F5</key></keyseq> or <keyseq><key xref=\"windows-key\">Super</key><key>â</key></keyseq>"
-msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>F5</key></keyseq> ali <keyseq><key xref=\"windows-key\">windows</key><key>Navzdol</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>F5</key></keyseq> ali <keyseq><key xref=\"windows-key\">Super</key><key>â</key></keyseq>"
 
 #: C/keyboard-nav.page:174(td/p)
 msgid "Restore a maximized window to its original size. Use <keyseq><key>Alt</key> <key>F10</key></keyseq> to maximize. <keyseq><key>Alt</key><key>F10</key></keyseq> both maximizes and restores."
@@ -5659,27 +5549,24 @@ msgid "Resize the current window. Press <keyseq><key>Alt</key><key>F8</key></key
 msgstr "Spremeni velikost trenutnega okna. Pritisnite<keyseq><key>Alt</key><key>F8</key></keyseq> in nato uporabite smerne tipke za spremembo velikosti okna. Pritisnite <key>Enter</key> za konÄanje spreminjanja velikosti okna ali <key>Esc</key> za njegovo vrnitev na izvirno velikost."
 
 #: C/keyboard-nav.page:194(td/p)
-#, fuzzy
 msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>F10</key></keyseq> or <keyseq><key xref=\"windows-key\">Super</key><key>â</key></keyseq>"
-msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>F10</key></keyseq> ali <keyseq><key xref=\"windows-key\">windows</key><key>Navzgor</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>F10</key></keyseq> ali <keyseq><key xref=\"windows-key\">Super</key><key>â</key></keyseq>"
 
 #: C/keyboard-nav.page:196(td/p)
 msgid "<link xref=\"shell-windows-maximize\">Maximize</link> a window, or restore a maximized window to its original size."
 msgstr "<link xref=\"shell-windows-maximize\">Razpne</link> okno ali obnovi razpeto okno na njegovo izivrno velikost."
 
 #: C/keyboard-nav.page:200(td/p)
-#, fuzzy
 msgid "<keyseq><key xref=\"windows-key\">Super</key><key>â</key></keyseq>"
-msgstr "<keyseq><key xref=\"windows-key\">windows</key><key>Levo</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key xref=\"windows-key\">Super</key><key>â</key></keyseq>"
 
 #: C/keyboard-nav.page:201(td/p)
 msgid "Maximize a window vertically along the left side of the screen. Press again to restore the window to its previous size."
 msgstr "NavpiÄno razpne okno ob levi strani zaslona. Ponovno pritisnite za obnovitev okna na njegovo predhodno velikost."
 
 #: C/keyboard-nav.page:205(td/p)
-#, fuzzy
 msgid "<keyseq><key xref=\"windows-key\">Super</key><key>â</key></keyseq>"
-msgstr "<keyseq><key xref=\"windows-key\">windows</key><key>Levo</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key xref=\"windows-key\">Super</key><key>â</key></keyseq>"
 
 #: C/keyboard-nav.page:206(td/p)
 msgid "Maximize a window vertically along the right side of the screen. Press again to restore the window to its previous size."
@@ -5881,36 +5768,32 @@ msgid "Move window one workspace to the left"
 msgstr "Premakni okno eno delovno povrÅino levo"
 
 #: C/keyboard-shortcuts-set.page:111(td/p)
-#, fuzzy
 msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>â</key></keyseq>"
-msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>Shift</key><key>R</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>â</key></keyseq>"
 
 #: C/keyboard-shortcuts-set.page:114(td/p)
 msgid "Move window one workspace to the right"
 msgstr "Premakni okno eno delovno povrÅino desno"
 
 #: C/keyboard-shortcuts-set.page:115(td/p)
-#, fuzzy
 msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>â</key></keyseq>"
-msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>Shift</key><key>R</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>â</key></keyseq>"
 
 #: C/keyboard-shortcuts-set.page:118(td/p)
 msgid "Move window one workspace up"
 msgstr "Premakni okno eno delovno povrÅino navzgor"
 
 #: C/keyboard-shortcuts-set.page:119(td/p)
-#, fuzzy
 msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>â</key></keyseq>"
-msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>Shift</key><key>R</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>â</key></keyseq>"
 
 #: C/keyboard-shortcuts-set.page:122(td/p)
 msgid "Move window one workspace down"
 msgstr "Premakni okno eno delovno povrÅino navzdol"
 
 #: C/keyboard-shortcuts-set.page:123(td/p)
-#, fuzzy
 msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>â</key></keyseq>"
-msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>Shift</key><key>R</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>â</key></keyseq>"
 
 #: C/keyboard-shortcuts-set.page:126(td/p)
 msgid "Switch applications"
@@ -5975,36 +5858,32 @@ msgid "Move to workspace left"
 msgstr "Premakni na levo delovno povrÅino"
 
 #: C/keyboard-shortcuts-set.page:171(td/p)
-#, fuzzy
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>â</key></keyseq>"
-msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>L</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>â</key></keyseq>"
 
 #: C/keyboard-shortcuts-set.page:174(td/p)
 msgid "Move to workspace right"
 msgstr "Premakni na desno delovno povrÅino"
 
 #: C/keyboard-shortcuts-set.page:175(td/p)
-#, fuzzy
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>â</key></keyseq>"
-msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>L</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>â</key></keyseq>"
 
 #: C/keyboard-shortcuts-set.page:178(td/p)
 msgid "Move to workspace above"
 msgstr "Premakni na zgornjo delovno povrÅino"
 
 #: C/keyboard-shortcuts-set.page:179(td/p)
-#, fuzzy
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>â</key></keyseq>"
-msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>L</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>â</key></keyseq>"
 
 #: C/keyboard-shortcuts-set.page:182(td/p)
 msgid "Move to workspace below"
 msgstr "Premakni na spodnjo delovno povrÅino"
 
 #: C/keyboard-shortcuts-set.page:183(td/p)
-#, fuzzy
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>â</key></keyseq>"
-msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>L</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>â</key></keyseq>"
 
 #: C/keyboard-shortcuts-set.page:188(table/title)
 msgid "Screenshots"
@@ -6224,18 +6103,16 @@ msgid "View split on left"
 msgstr "Poglej razdelek na levi"
 
 #: C/keyboard-shortcuts-set.page:320(td/p)
-#, fuzzy
 msgid "<keyseq><key><link xref=\"windows-key\">Super key</link></key><key>â</key></keyseq>"
-msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>F1</key></keyseq> ali <link xref=\"windows-key\">tipka windows</link>"
+msgstr "<keyseq><key><link xref=\"windows-key\">Tipka Super</link></key><key>â</key></keyseq>"
 
 #: C/keyboard-shortcuts-set.page:323(td/p)
 msgid "View split on right"
 msgstr "Poglej razdelek na desni"
 
 #: C/keyboard-shortcuts-set.page:324(td/p)
-#, fuzzy
 msgid "<keyseq><key><link xref=\"windows-key\">Super key</link></key><key>â</key></keyseq>"
-msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>F1</key></keyseq> ali <link xref=\"windows-key\">tipka windows</link>"
+msgstr "<keyseq><key><link xref=\"windows-key\">Tipka Super</link></key><key>â</key></keyseq>"
 
 #: C/keyboard-shortcuts-set.page:327(td/p)
 msgid "Activate the window menu"
@@ -6346,7 +6223,6 @@ msgid "If you want to change the command that is associated with a custom keyboa
 msgstr "Äe Åelite spremeniti ukaz, ki je povezan s tipkovno bliÅnjico po meri, dvokliknite na <em>ime</em> bliÅnjice. Pojavilo se bo okno <gui>BliÅnjica po meri</gui> in lahko boste uredili ukaz."
 
 #: C/keyboard.page:11(info/desc)
-#, fuzzy
 msgid "<link xref=\"keyboard-layouts\">Keyboard layouts</link>, <link xref=\"keyboard-cursor-blink\">cursor blinking</link>, <link xref=\"a11y#mobility\">keyboard accessibility</link>â"
 msgstr "<link xref=\"keyboard-layouts\">Razporeditve tipkovnice</link>, <link xref=\"keyboard-cursor-blink\">utripanje vrivnka</link>, <link xref=\"a11y#mobility\">dostopnost tipkovnice </link> ..."
 
@@ -6381,21 +6257,19 @@ msgstr "Odprite <gui>Ozadje</gui>."
 
 #: C/look-background.page:44(item/p)
 msgid "Click the image of your current wallpaper in the center."
-msgstr ""
+msgstr "Kliknite na sliko trenutnega ozadja namizja v srediÅÄu."
 
 #: C/look-background.page:45(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "There are three choices displayed on top:"
-msgstr "V spustnem seznamu na levi so tri izbire."
+msgstr "Na vrhu so prikazane tri izbire:"
 
 #: C/look-background.page:47(item/p)
 msgid "Select <gui>Wallpapers</gui> to use one of the many professional background images that ship with GNOME. Some wallpapers are partially transparent and allow a background color to show through. For these wallpapers, there will be a color selector button in the bottom-right corner."
 msgstr "Izberite <gui>Ozadja</gui> za uporabo enega od profesionalnih ozadij, ki je del GNOME. Nekatera ozadja so delno prozorna zato se skozi njih vidi barva ozadja. Za ta ozadja bo v spodnjem desnem kotu gumb izbirnika barv."
 
 #: C/look-background.page:52(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Select <gui>Pictures</gui> to use one of your own photos from your Pictures folder. Most photo management applications store photos there."
-msgstr "Izberite <gui>Mapo slik</gui> za uporabo eno od svojih fotografij iz mape Slike. Tukaj fotografije shranjuje veÄina programov za upravljanje fotogafij."
+msgstr "Izberite <gui>Slike</gui> za uporabo ene od svojih fotografij iz mape Slike. Tukaj fotografije shranjuje veÄina programov za upravljanje fotografij."
 
 #: C/look-background.page:56(list/app)
 #: C/nautilus-file-properties-permissions.page:36(section/title)
@@ -6404,41 +6278,34 @@ msgid "Files"
 msgstr "Datoteke"
 
 #: C/look-background.page:57(list/gui)
-#, fuzzy
 msgid "Set as Wallpaper"
 msgstr "Nastavi kot sliko ozadja"
 
 #: C/look-background.page:57(list/app)
-#, fuzzy
 msgid "Image Viewer"
 msgstr "Pregledovalnik slik"
 
 #: C/look-background.page:59(guiseq/gui)
-#, fuzzy
 msgid "Image"
 msgstr "Slika"
 
 #: C/look-background.page:59(guiseq/gui)
-#, fuzzy
 msgid "Set as Desktop Background"
-msgstr "Nastavi za ozadje namizja"
+msgstr "Nastavi kot ozadje namizja"
 
 #: C/look-background.page:60(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Select <gui>Colors</gui> to just use a flat color or a linear gradient."
-msgstr "Izberete lahko tudi <gui>Barve in prelive</gui> za uporabo barve ali linearnega preliva. V spodnjem desnem kotu se bodo pojavili gumbi izbirnikov barv."
+msgstr "Izberite <gui>Barve</gui> za uporabo barve ali linearnega preliva."
 
 #: C/look-background.page:46(item/list)
 msgid "<_:item-1/> <_:item-2/> If you would like to use an image that is not in your Pictures folder, either use <_:app-3/> by right-clicking on the image file and selecting <_:gui-4/>, or <_:app-5/> by opening the image file and selecting <_:guiseq-6/>. <_:item-7/>"
-msgstr ""
+msgstr "<_:item-1/> <_:item-2/> Äe Åelite uporabiti sliko, ki ni v vaÅi mapi slik, uporabite <_:app-3/> z desnim klikom na slikovno datoteko in izbiro <_:gui-4/> ali <_:app-5/> z odpiranjem slike in izbiro <_:guiseq-6/>. <_:item-7/>"
 
 #: C/look-background.page:64(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "The settings are applied immediately."
-msgstr "Naslednje nastavitve so sploÅne:"
+msgstr "Nastavitve so uveljavljene nemudoma."
 
 #: C/look-background.page:65(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "<link xref=\"shell-workspaces-switch\">Switch to an empty workspace</link> to view your entire desktop."
 msgstr "Izberite sliko ali barvo. Nastavitve so takoj uveljavljene. <link xref=\"shell-workspaces-switch\">Preklopite na prazno delovno povrÅino</link> za ogled celotnega namizja."
 
@@ -6618,7 +6485,6 @@ msgstr "Drsniki na prenosnikih so pogosto na mestih, kamor med tipkanjem poloÅi
 
 #: C/mouse-disabletouchpad.page:30(item/p)
 #: C/mouse-touchpad-click.page:26(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Open <gui>Mouse &amp; Touchpad</gui> and select the <gui>Touchpad</gui> tab. The <gui>Touchpad</gui> tab will only be available if your computer has a touchpad."
 msgstr "Odprite <gui>MiÅka in drsna ploÅÄica</gui> in izberite zavihek <gui>Drsna ploÅÄica</gui>. Zavihek <gui>Drsna ploÅÄica</gui> bo viden le, Äe ima vaÅ raÄunalnik drsno ploÅÄico."
 
@@ -6894,7 +6760,6 @@ msgid "If your pointer moves too fast or slow when you move your mouse or use yo
 msgstr "V primeru da se vaÅ miÅkin kazalnik premika prehitro ali prepoÄasi, lahko prilagodite obÄutljivost in pospeÅek kazalca."
 
 #: C/mouse-sensitivity.page:37(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Open <gui>Mouse &amp; Touchpad</gui>."
 msgstr "Odprite <gui>MiÅka in drsna ploÅÄica</gui>."
 
@@ -7119,9 +6984,8 @@ msgid "File manager behavior preferences"
 msgstr "MoÅnosti obnaÅanja upravljalnika datotek"
 
 #: C/nautilus-behavior.page:29(page/p)
-#, fuzzy
 msgid "You can control whether you single-click or double-click files, how executable text files are handled, and the trash behavior. Click <gui>Files</gui> in the top bar, pick <gui>Preferences</gui> and select the <gui>Behavior</gui> tab."
-msgstr "Nadzirate lahko se datoteke odpira z enim klikom ali dvoklikom ali so mape odprte v novih oknih, upravljanje izvedljivih besedilnih datotek in obnaÅanje smeti. V oknu upravljalnika datotek kliknite <guiseq><gui>Uredi</gui><gui>MoÅnosti</gui></guiseq> in izberite zavihek <gui>ObnaÅanje</gui>."
+msgstr "Nadzirate lahko se datoteke odpira z enim klikom ali dvoklikom, upravljanje izvedljivih besedilnih datotek in obnaÅanje smeti. V zgornji vrstici kliknite <gui>Datoteke</gui>, izberite <gui>MoÅnosti</gui> in izberite zavihek <gui>ObnaÅanje</gui>."
 
 #: C/nautilus-behavior.page:34(section/title)
 msgid "Behavior"
@@ -7169,14 +7033,12 @@ msgid "This option is selected by default. When emptying the trash, a message wi
 msgstr "Ta moÅnost je privzeto izbrana. Ko smeti izpraznite, bo prikazano sporoÄilo, ki bo potrdilo, da Åelite datoteke poslati v smeti ali izbrisati."
 
 #: C/nautilus-behavior.page:67(item/title)
-#, fuzzy
 msgid "<gui>Include a Delete command that bypasses Trash</gui>"
 msgstr "<gui>VkljuÄi ukaz izbriÅi, ki obide Smeti</gui>"
 
 #: C/nautilus-behavior.page:68(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "Selecting this option will add a <gui>Delete</gui> item to the menu that pops up when you right-click on an item in the <app>Files</app> application."
-msgstr "Izbira te moÅnosti bo v meni <gui>Uredi</gui> kot tudi v meni, ki se pojavi, ko desno kliknete na predmet v programu <app>Datoteke</app>, dodala moÅnost <gui>IzbriÅi</gui>."
+msgstr "Izbira te moÅnosti bo v meni, ki se pojavi, ko desno kliknete na predmet v programu <app>Datoteke</app>, dodala moÅnost <gui>IzbriÅi</gui>."
 
 #: C/nautilus-behavior.page:71(note/p)
 msgid "Deleting an item using the <gui>Delete</gui> menu option bypasses the Trash altogether. The item is removed from the system completely. There is no way to recover the deleted item."
@@ -7354,18 +7216,16 @@ msgid "external ref='figures/nautilus-icons.png' md5='c23665786e41e7bcb87fa0f8d3
 msgstr "external ref='figures/nautilus-icons.png' md5='c23665786e41e7bcb87fa0f8d355d74e'"
 
 #: C/nautilus-display.page:8(info/desc)
-#, fuzzy
 msgid "Control icon captions used in the file manager."
-msgstr "Nadziranje sliÄice ikon in oblike datuma, ki se uporabljata v upravljalniku datotek."
+msgstr "Nadziranje sliÄice ikon, ki se uporabljajo v upravljalniku datotek."
 
 #: C/nautilus-display.page:26(page/title)
 msgid "File manager display preferences"
 msgstr "MoÅnosti prikaza upravljalnika datotek"
 
 #: C/nautilus-display.page:28(page/p)
-#, fuzzy
 msgid "You can control how the file manager displays captions under icons. Click <gui>Files</gui> in the top bar, pick <gui>Preferences</gui> and select the <gui>Display</gui> tab."
-msgstr "Nadzirate lahko razliÄne vidike prikaza datotek v upravljalniku datotek, vkljuÄno s sliÄicami pod ikonami in obliko datuma. V kateremukoli upravljalniku datotek kliknite <guiseq><gui>Uredi</gui><gui>MoÅnosti</gui></guiseq> in izberite zavihek <gui>Prikaz</gui>."
+msgstr "Nadzirate lahko kako upravljalnik datotek prikaÅe napise pod ikonami. Kliknite <gui>Datoteke</gui> v vrhnji vrstici, izberite <gui>MoÅnosti</gui> in izberite zavihek <gui>Prikaz</gui>."
 
 #: C/nautilus-display.page:33(section/title)
 msgid "Icon captions"
@@ -7380,9 +7240,8 @@ msgid "When you use icon view, you can choose to have extra information about fi
 msgstr "Ko uporabite ikonski pogled, lahko izberete prikaz dodatnih podrobnosti o datotekah in mapah v slikici pod vsako ikono. To je na primer uporabno, Äe morate pogosto videti kdo je lastnik datoteke ali kdaj je bila zadnjiÄ spremenjena."
 
 #: C/nautilus-display.page:42(section/p)
-#, fuzzy
 msgid "You can zoom in a folder by clicking the down arrow button in the toolbar and choosing one of the <gui>Zoom</gui> options. As you zoom in, the file manager will display more and more information in captions. You can choose up to three things to show in captions. The first will be displayed at most zoom levels. The last will only be shown at very large sizes."
-msgstr "Ko mapo pribliÅate (v meniju <gui>Pogled</gui>), bo upravljalnik datotek v sliÄicah prikazal veÄ in veÄ podrobnosti. Za prikaz v sliÄicah lahko izberete do tri stvari. Prva bo prikazana pri veÄini ravneh pribliÅanja. Zadnja bo prikazana le pri zelo velikih velikostih."
+msgstr "Ko mapo pribliÅate s klikom na gumb puÅÄica navzdol v orodni vrstici in izbiro eno od moÅnosti <gui>PribliÅanje</gui>. Ko sliÄice pribliÅanje, bo upravljalnik datotek prikazal veÄ in veÄ podrobnosti v napisih. Za prikaz v napisih lahko izberete do tri stvari. Prva bo prikazana pri veÄini ravni pribliÅanja. Zadnja bo prikazana le pri zelo velikih velikostih."
 
 #: C/nautilus-display.page:47(section/p)
 msgid "The information you can show in icon captions is the same as the columns you can use in list view. See <link xref=\"nautilus-list\"/> for more information."
@@ -7597,9 +7456,8 @@ msgid "File manager list columns preferences"
 msgstr "MoÅnosti seznama stolpcev v upravljalniku datotek"
 
 #: C/nautilus-list.page:27(page/p)
-#, fuzzy
 msgid "There are nine columns of information that you can display in the file manager's list view. Click <gui>Files</gui> in the top bar, pick <gui>Preferences</gui> and choose the <gui>List Columns</gui> tab to select which columns will be visible."
-msgstr "V seznamskem pogledu upravljalnika datotek je na voljo 12 stolpcev s podatki, ki jih lahko prikaÅete. Kliknite <guiseq><gui>Uredi</gui><gui>MoÅnosti</gui></guiseq> in izberite zavihek <gui>Stolpci seznama</gui> za izbiro vidnih stolpcev."
+msgstr "V seznamskem pogledu upravljalnika datotek lahko prikaÅete devet stolpcev s podatki. Kliknite <gui>Datoteke</gui> v vrhnji vrstici in izberite <gui>MoÅnosti</gui> in izberite zavihek <gui>IzpiÅi stolpce</gui> za izbiro vidnih stolpcev."
 
 #: C/nautilus-list.page:30(note/p)
 msgid "Use the <gui>Move Up</gui> and <gui>Move Down</gui> buttons to choose the order in which the selected columns will appear."
@@ -7698,7 +7556,6 @@ msgid "File manager preferences"
 msgstr "MoÅnosti upravljalnika datotek"
 
 #: C/nautilus-preview.page:8(info/desc)
-#, fuzzy
 msgid "Control when thumbnails are used for files."
 msgstr "Nadzirajte kdaj se za datoteke uporabljajo sliÄice in predogledi."
 
@@ -7707,18 +7564,16 @@ msgid "File manager preview preferences"
 msgstr "MoÅnosti predogleda upravljalnika datotek"
 
 #: C/nautilus-preview.page:28(page/p)
-#, fuzzy
 msgid "The file manager creates thumbnails to preview image, video, and text files. Thumbnail previews can be slow for large files or over networks, so you can control when previews are made. Click <gui>Files</gui> in the top bar, pick <gui>Preferences</gui> and select the <gui>Preview</gui> tab."
-msgstr " Upravljalnik datotek ustvari sliÄice predogleda slikovnih in video datotek in lahko ustvari tudi predogled besedilnih in zvoÄnih datotek. Predogledi so lahko za velike datoteke preko omreÅja poÄasni zato lahko nadzirate kdaj so predogledi ustvarjeni. V kateremukoli oknu upravljalnika datotek izberite <guiseq><gui>Uredi</gui><gui>MoÅnosti</gui></guiseq> in izberite zavihek <gui>Predogled</gui>."
+msgstr "Upravljalnik datotek ustvari sliÄice predogleda slikovnih, video datotek in besedilnih datotek. Predogledi so lahko za velike datoteke preko omreÅja poÄasni, zato lahko nadzirate, kdaj so predogledi ustvarjeni. Kliknite <gui>Datoteke</gui> v zgornji vrstici, izberite <gui>MoÅnosti</gui> in izberite zavihek <gui>Predogled</gui>."
 
 #: C/nautilus-preview.page:36(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "By default, all previews are done for <gui>Local Files Only</gui>, those on your computer or connected external drives. You can set this feature to <gui>Always</gui> or <gui>Never</gui>. The file manager can <link xref=\"nautilus-connect\">browse files on other computers</link> over a local area network or the internet. If you often browse files over a local area network, and the network has high bandwidth, you may want to set the preview option to <gui>Always</gui>."
-msgstr "Privzeto so vsi predogledi narejeni za krajevne datoteke na vaÅem raÄunalniku ali povezanih zunanjih pogonih. Upravljalnik datotek lahko <link xref=\"nautilus-connect\">brska po datotekah na drugih raÄunalnikih</link> preko krajevnega omreÅja ali interneta. V primeru da pogosto brskate po datotekah preko krajevnega omreÅja in ima omreÅje visoko pasovno Åirino, boste morda Åeleli nekatere ali vse moÅnosti predogleda nastaviti na <gui>Vedno</gui>."
+msgstr "Privzeto so vsi predogledi narejeni za <gui>krajevne datoteke</gui> na vaÅem raÄunalniku ali povezanih zunanjih pogonih. To zmoÅnost lahko nastavite na <gui>Vedno</gui> ali <gui>Nikoli</gui>. Upravljalnik datotek lahko <link xref=\"nautilus-connect\">brska po datotekah na drugih raÄunalnikih</link> preko krajevnega omreÅja ali interneta. V primeru da pogosto brskate po datotekah preko krajevnega omreÅja in ima omreÅje visoko pasovno Åirino, boste morda Åeleli nekatere ali vse moÅnosti predogleda nastaviti na <gui>Vedno</gui>."
 
 #: C/nautilus-preview.page:43(item/p)
 msgid "In addition, you can use the <gui>Only for files smaller than</gui> setting to limit the size of files previewed."
-msgstr ""
+msgstr "Za omejitev velikosti datotek s predogledom lahko uporabite nastavitev <gui>Le za datoteke manjÅe kot</gui>."
 
 #: C/nautilus-preview.page:48(item/p)
 msgid "If you show file sizes in <link xref=\"nautilus-list\">list view columns</link> or <link xref=\"nautilus-display#icon-captions\">icon captions</link>, folders will be shown with a count of how many files and folders they contain. Counting items in a folder can be slow, especially for very large folders, or over a network. You can turn this feature on or off, or turn it on only for files on your computer and local external drives."
@@ -7733,9 +7588,8 @@ msgid "File manager views preferences"
 msgstr "MoÅnosti prikaza upravljalnika datotek."
 
 #: C/nautilus-views.page:32(page/p)
-#, fuzzy
 msgid "You can control the default view for new folders, how files and folders are sorted by default, the zoom level for the icon and compact views, and whether files are displayed in the tree sidebar. In any file manager window, click <gui>Files</gui> in the top bar, select <gui>Preferences</gui> and select the <gui>Views</gui> tab."
-msgstr "Nadzirate lahko privzeti pogled za nove mape, kako so datoteke in mape privzeto razvrÅÄene, raven pribliÅanja za ikono in strnjene pogled in ali so datoteke prikazane v stranski vrstici. V kateremkoli oknu upravljalnika datotek kliknite <guiseq><gui>Uredi</gui><gui>MoÅnosti</gui></guiseq> in izberite zavihek <gui>Pogledi</gui>."
+msgstr "Nadzirate lahko privzeti pogled za nove mape, kako so datoteke in mape privzeto razvrÅÄene, raven pribliÅanja za ikonski in strnjen pogled in ali so datoteke prikazane v stranski vrstici. V kateremkoli oknu upravljalnika datotek kliknite <guiseq><gui>Datoteke</gui> v vrhnji vrstici, izberite <gui>MoÅnosti</gui></guiseq> in izberite zavihek <gui>Pogledi</gui>."
 
 #: C/nautilus-views.page:39(section/title)
 msgid "Default view"
@@ -7746,9 +7600,8 @@ msgid "View new folders using"
 msgstr "Za ogled novih map uporabi"
 
 #: C/nautilus-views.page:43(item/p)
-#, fuzzy
 msgid "By default, new folders are shown in icon view. You can select a view for each folder as you browse by clicking the list button or the icons button in the toolbar. If you often use the list view, you can set it here as the default."
-msgstr "Privzeto so nove mape prikazane v ikonskem pogledu. Med brskanjem lahko za vsako mapo izberete pogled in upravljalnik datotek si bo zapomnil kateri pogled vam je ljubÅi za katero mapo. V primeru da pogosto uporabljate seznamski ali strnjeni pogled, ju lahko nastavite kot privzeto moÅnost."
+msgstr "Privzeto so nove mape prikazane v ikonskem pogledu. Za vsako mapo lahko izberete pogled s klikom na gumb seznama ali gumb ikon v orodni vrstici. V primeru da pogosto uporabljate seznamski ali strnjeni pogled, ju lahko nastavite kot privzeto moÅnost."
 
 #: C/nautilus-views.page:49(title/gui)
 msgid "Arrange items"
@@ -7756,11 +7609,11 @@ msgstr "Uredi predmete"
 
 #: C/nautilus-views.page:50(item/p)
 msgid "You can change how files are sorted in an individual folder by clicking the down arrow button in the toolbar and choosing <gui>By Name</gui>, <gui>By Size</gui>, <gui>By Type</gui> or <gui>By Modification Date</gui>, or by clicking the list column headers in list view. See <link xref=\"files-sort\"/> for details. This menu only affects the current folder."
-msgstr ""
+msgstr "Kako so datoteke razvrÅÄene v posamezni mapi lahko spremenite s klikom na gumb s puÅÄico navzdol v orodni vrstici in izbiro <gui>Po imenu</gui>, <gui>Po velikosti</gui>, <gui>Po vrsti</gui> ali <gui>Po datumu spremembe</gui> ali s klikom na glave seznama stolpcev v seznamskem pogledu. Za podrobnosti si oglejte <link xref=\"files-sort\"/>. Ta meni vpliva le na trenutno mapo."
 
 #: C/nautilus-views.page:56(item/p)
 msgid "To change the default order used in new folders, use the <gui>Arrange items</gui> drop-down list in the preferences to sort by name, file size, file type, when they were last modified, when they were last accessed, or when they were trashed."
-msgstr ""
+msgstr "Za spremembo privzetega reda, ki se uporablja v novih mapah, uporabite spustni seznam <gui>Uredi predmete</gui> v moÅnostih za razvrstitev po imenu, velikosti datotek, vrsti datotek, Äasu zadnje spremembe, Äasu zadnjega dostopa ali kdaj so bile izbrisane."
 
 #: C/nautilus-views.page:62(title/gui)
 msgid "Sort folders before files"
@@ -9762,11 +9615,11 @@ msgstr "OmogoÄitev mirovanja"
 
 #: C/power-hibernate.page:82(section/p)
 msgid "If the hibernate test works, you can continue to use the <cmd>pm-hibernate</cmd> command when you want to hibernate."
-msgstr ""
+msgstr "Äe preizkus mirovanja deluje, lahko za mirovanje Åe naprej uporabljate ukaz <cmd>pm-hibernate</cmd>."
 
 #: C/power-hibernate.page:85(section/p)
 msgid "You can also enable the hibernate option in the menus. To do that, use your favorite text editor to create <file>/etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/org.gnome.enable-hibernate.pkla</file>. Add the following to the file and save:"
-msgstr ""
+msgstr "MoÅnost mirovanja lahko tudi omogoÄite v menijih. Z urejevalnikom besedila ustvarite <file>/etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/org.gnome.enable-hibernate.pkla</file>. V datoteko dodajte naslednje vrstice in jo shranite:"
 
 #: C/power-hotcomputer.page:10(info/desc)
 msgid "Computers usually get warm, but if they get too hot they can overheat, which can be damaging."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]