[aisleriot/gnome-3-4] Updated Dutch translationcommit 06c07a72ec1f5595e538b0b666d7ac764305e52f
Author: Rachid BM <rachidbm ubuntu com>
Date:  Mon Jun 25 16:58:15 2012 +0200

  Updated Dutch translation

 po/nl.po |11597 +++++++++++---------------------------------------------------
 1 files changed, 2055 insertions(+), 9542 deletions(-)
---
diff --git a/po/nl.po b/po/nl.po
index 26e6208..e450487 100644
--- a/po/nl.po
+++ b/po/nl.po
@@ -8,7 +8,8 @@
 # Erik Kruijswijk <e kruijswijk ictro drp minjus nl>, 2002.
 # Tino Meinen <tino meinen gmail com>, 2002â2009.
 # Wouter Bolsterlee <wbolster gnome org>, 2008.
-#
+# Pjotr12345, 2012.
+# Rachid <rachidbm ubuntu com>, 2012.
 #
 # Kaartspellen:
 # dealer	  bank
@@ -17,7 +18,7 @@
 # pile		  stapel
 # slot		  vak/stapel
 # stock		  voorraad/kaarten
-# tableau	  tafel
+# tableau	  tafel of tableau
 #
 # diamonds	  ruiten
 # clubs		  klaver
@@ -31,7 +32,7 @@
 #
 # Square	  vak
 # block		  blok
-# Tile		  Tegel/spelvak
+# Tile		  tegel/spelvak
 #
 # Mahjong:
 # map		  stapelwijze
@@ -39,44 +40,56 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-games\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-04-10 16:37+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-03-06 21:22+0900\n"
-"Last-Translator: Tino Meinen <tino meinen gmail com>\n"
-"Language-Team: Dutch <vertaling vrijschrift org>\n"
-"Language: nl\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=aisleriot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-15 20:25+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-05-07 14:16+0200\n"
+"Last-Translator: Rachid <rachidbm ubuntu com>\n"
+"Language-Team: Dutch; Flemish <gnome-nl-list gnome org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: nl\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2012-05-07 11:56+0000\n"
+"X-Generator: Launchpad (build 15195)\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
+
+#: ../data/freecell.desktop.in.in.h:1 ../src/sol.c:117 ../src/window.c:409
+#: ../src/window.c:413
+msgid "FreeCell Solitaire"
+msgstr "FreeCell patience"
+
+#: ../data/freecell.desktop.in.in.h:2
+msgid "Play the popular FreeCell card game"
+msgstr "Speel het populaire FreeCell kaartspel"
+
+#: ../data/sol.desktop.in.in.h:1
+msgid "AisleRiot Solitaire"
+msgstr "AisleRiot patience"
+
+#: ../data/sol.desktop.in.in.h:2
+msgid "Play many different solitaire games"
+msgstr "Speel veel verschillende soorten patiencespellen"
 
 #: ../src/aisleriot.schemas.in.h:1
-msgid "A list of recently played games."
-msgstr "Een lijst met recentelijk gespeelde spelletjes."
+msgid "Theme file name"
+msgstr "Naam van themabestand"
 
 #: ../src/aisleriot.schemas.in.h:2
-msgid ""
-"A list of strings that come in the form of a quintuple: name, wins, total "
-"games played, best time (in seconds) and worst time (also in seconds). "
-"Unplayed games do not need to be represented."
-msgstr ""
-"Een lijst met tekenreeksen die in vijfvoud komen: naam, gewonnen, totaal "
-"gespeeld, beste tijd (in seconden) en slechtste tijd (ook in seconden). "
-"Niet gepeelde spellen hoeven niet worden weergegeven."
+msgid "The name of the file with the graphics for the cards."
+msgstr "De naam van het bestand met de plaatjes van de kaarten."
 
 #: ../src/aisleriot.schemas.in.h:3
-msgid "Animations"
-msgstr "Animaties"
+msgid "Whether or not to show the toolbar"
+msgstr "Of de werkbalk al dan niet moet worden getoond"
 
 #: ../src/aisleriot.schemas.in.h:4
-msgid "Recently played games"
-msgstr "Recentelijk gespeeld"
+msgid "Whether or not to show the status bar"
+msgstr "Of de statusbalk al dan niet wordt getoond"
 
-# waarschijnlijk wordt hier de stijl beschreven
-# waarmee je de kaarten verplaatst.
 #: ../src/aisleriot.schemas.in.h:5
 msgid "Select the style of control"
-msgstr "De speelstijl selecteren"
+msgstr "Kies de bedieningsstijl"
 
 #: ../src/aisleriot.schemas.in.h:6
 msgid ""
@@ -91,172 +104,223 @@ msgid "Sound"
 msgstr "Geluid"
 
 #: ../src/aisleriot.schemas.in.h:8
-msgid "Statistics of games played"
-msgstr "Statistieken van de gespeelde spellen"
+msgid "Whether or not to play event sounds."
+msgstr "Of er al dan niet geluid wordt afgespeeld bij gebeurtenissen."
 
 #: ../src/aisleriot.schemas.in.h:9
-msgid "The game file to use"
-msgstr "Naam van het spel-bestand"
+msgid "Animations"
+msgstr "Animaties"
 
 #: ../src/aisleriot.schemas.in.h:10
-msgid "The name of the file with the graphics for the cards."
-msgstr "De naam van het bestand met de plaatjes van de kaarten."
+msgid "Whether or not to animate card moves."
+msgstr "Of het verplaatsen van kaarten al dan niet geanimeerd moet worden."
 
 #: ../src/aisleriot.schemas.in.h:11
-msgid "The name of the scheme file containing the solitaire game to play."
-msgstr ""
-"De naam van het scheme-bestand dat het betreffende solitaire-spel bevat."
+msgid "The game file to use"
+msgstr "Het spelbestand om te gebruiken"
 
 #: ../src/aisleriot.schemas.in.h:12
-msgid "Theme file name"
-msgstr "Thema-bestandsnaam"
+msgid "The name of the scheme file containing the solitaire game to play."
+msgstr "De naam van het schemabestand dat het te spelen patiencespel bevat."
 
 #: ../src/aisleriot.schemas.in.h:13
-msgid "Whether or not to animate card moves."
-msgstr "Of het verplaatsen van kaarten geanimeerd moet worden"
+msgid "Statistics of games played"
+msgstr "Statistieken van de gespeelde spellen"
 
 #: ../src/aisleriot.schemas.in.h:14
-msgid "Whether or not to play event sounds."
-msgstr "Of er geluid wordt afgespeeld bij gebeurtenissen"
+msgid ""
+"A list of strings that come in the form of a quintuple: name, wins, total "
+"games played, best time (in seconds) and worst time (also in seconds). "
+"Unplayed games do not need to be represented."
+msgstr ""
+"Een lijst met tekenreeksen die als vijfling komen: naam, gewonnen, totaal "
+"gespeeld, beste tijd (in seconden) en slechtste tijd (ook in seconden). "
+"Niet-gespeelde spellen hoeven niet te worden weergegeven."
 
 #: ../src/aisleriot.schemas.in.h:15
-msgid "Whether or not to show the status bar"
-msgstr "Of de statusbalk wordt getoond of niet"
+msgid "Recently played games"
+msgstr "Onlangs gespeelde spellen"
 
 #: ../src/aisleriot.schemas.in.h:16
-msgid "Whether or not to show the toolbar"
-msgstr "Of de werkbalk moet worden getoond of niet"
+msgid "A list of recently played games."
+msgstr "Een lijst met onlangs gespeelde spellen."
 
 #. Now construct the window contents
-#: ../../../po/../src/ar-game-chooser.c:238 ../../../po/../src/window.c:2578
+#: ../src/ar-game-chooser.c:178 ../src/window.c:2294
 msgid "Select Game"
 msgstr "Spel kiezen"
 
-#: ../../../po/../src/ar-game-chooser.c:256
+#: ../src/ar-game-chooser.c:192
 msgid "_Select"
 msgstr "_Selecteren"
 
-#: ../src/freecell.desktop.in.in.h:1 ../../../po/../src/sol.c:323
-#: ../../../po/../src/window.c:451 ../../../po/../src/window.c:459
-msgid "FreeCell Solitaire"
-msgstr "FreeCell Solitaire"
+#: ../src/ar-stock.c:190
+msgid "_Contents"
+msgstr "In_houd"
 
-#: ../src/freecell.desktop.in.in.h:2
-msgid "Play the popular FreeCell card game"
-msgstr "Het populaire FreeCell kaartspel"
+#: ../src/ar-stock.c:191
+msgid "_Fullscreen"
+msgstr "_Schermvullend"
+
+#: ../src/ar-stock.c:192
+msgid "_Hint"
+msgstr "_Hint"
+
+#. Translators: This "_New" is for the menu item 'Game->New', implies "New Game"
+#: ../src/ar-stock.c:194
+msgid "_New"
+msgstr "_Nieuw"
+
+#. Translators: This "_New Game" is for the game-over dialogue
+#: ../src/ar-stock.c:196
+msgid "_New Game"
+msgstr "_Nieuw spel"
+
+#: ../src/ar-stock.c:197
+msgid "_Redo Move"
+msgstr "Handeling _opnieuw doen"
+
+#. Translators: this is the "Reset" scores button in a scores dialogue
+#: ../src/ar-stock.c:199
+msgid "_Reset"
+msgstr "Te_rugzetten op standaardwaarden"
+
+#. Translators: "_Restart" is the menu item 'Game->Restart', implies "Restart Game"
+#: ../src/ar-stock.c:201
+msgid "_Restart"
+msgstr "_Herstarten"
+
+#: ../src/ar-stock.c:202
+msgid "_Undo Move"
+msgstr "Handeling _ongedaan maken"
+
+#: ../src/ar-stock.c:203
+msgid "_Deal"
+msgstr "D_elen"
+
+#: ../src/ar-stock.c:204
+msgid "_Leave Fullscreen"
+msgstr "_Schermvullend verlaten"
+
+#: ../src/ar-stock.c:205
+msgid "_Pause"
+msgstr "_Pauzeren"
+
+#. %s is replaced with the name of the game in gnome-games.
+#: ../src/ar-stock.c:267
+#, c-format
+msgid ""
+"%s is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
+"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
+"Foundation; either version %d of the License, or (at your option) any later "
+"version."
+msgstr ""
+"%s is vrije programmatuur; herdistributie en/of het aanbrengen van "
+"wijzigingen is toegestaan onder de voorwaarden vermeld in de GNU General "
+"Public License, zoals die gepubliceerd is door de Free Software Foundation; "
+"ofwel versie %d van de licentie ofwel (naar uw keuze) enige nieuwere versie."
 
-#: ../../../po/../src/game.c:1165
+#: ../src/ar-stock.c:272
 #, c-format
 msgid ""
-"Aisleriot cannot load the file â%sâ. Please check your Aisleriot "
-"installation."
+"%s is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
+"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
+"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
+"details."
+msgstr ""
+"%s wordt gedistribueerd in de hoop dat het bruikbaar zal zijn, maar zonder "
+"enige garantie; zelfs zonder een geÃmpliceerde garantie van verkoopbaarheid "
+"of geschiktheid voor een bepaald doel. Zie de GNU General Public License "
+"voor meer informatie."
+
+#: ../src/ar-stock.c:277
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
+"this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
 msgstr ""
-"Aisleriot kan het volgende bestand niet laden: â%sâ. Controleer uw Aisleriot "
-"installatie."
+"U zou bij dit programma een exemplaar van de GNU General Public License "
+"moeten hebben ontvangen. Indien dat niet zo is, zie <http://www.gnu.org/";
+"licenses/>."
 
-# stapel
 #. Translators: this is the name of a type of card slot
-#: ../../../po/../src/game.c:1416
-#, fuzzy
+#: ../src/game.c:1437
 msgctxt "slot type"
 msgid "foundation"
-msgstr "de basisplaats"
+msgstr "basisplaats"
 
-# reserve/gereserveerd
 #. Translators: this is the name of a type of card slot
-#: ../../../po/../src/game.c:1420
-#, fuzzy
+#: ../src/game.c:1441
 msgctxt "slot type"
 msgid "reserve"
-msgstr "Gereserveerd"
+msgstr "reservevak"
 
 #. Translators: this is the name of a type of card slot
-#: ../../../po/../src/game.c:1424
+#: ../src/game.c:1445
 msgctxt "slot type"
 msgid "stock"
-msgstr ""
+msgstr "stapel"
 
 #. Translators: this is the name of a type of card slot
-#: ../../../po/../src/game.c:1428
-#, fuzzy
+#: ../src/game.c:1449
 msgctxt "slot type"
 msgid "tableau"
-msgstr "Tafel"
+msgstr "tafel"
 
 #. Translators: this is the name of a type of card slot
-#: ../../../po/../src/game.c:1432
+#: ../src/game.c:1453
 msgctxt "slot type"
 msgid "waste"
-msgstr ""
+msgstr "verbruikt"
 
 #. Translators: %s is the name of the card; "foundation" is the name of a type of card slot
-#: ../../../po/../src/game.c:1464
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/game.c:1485
+#, c-format
 msgctxt "slot hint"
 msgid "%s on foundation"
-msgstr "leeg basisvak"
+msgstr "%s op basisplaats"
 
 #. Translators: %s is the name of the card; "reserve" is the name of a type of card slot
-#: ../../../po/../src/game.c:1468
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/game.c:1489
+#, c-format
 msgctxt "slot hint"
 msgid "%s on reserve"
-msgstr "een lege reserve"
+msgstr "%s op reservevak"
 
 #. Translators: %s is the name of the card; "stock" is the name of a type of card slot
-#: ../../../po/../src/game.c:1472
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/game.c:1493
+#, c-format
 msgctxt "slot hint"
 msgid "%s on stock"
-msgstr "Verplaats gebruikte kaarten naar de voorraad"
+msgstr "%s in de stapel"
 
 #. Translators: %s is the name of the card; "tableau" is the name of a type of card slot
-#: ../../../po/../src/game.c:1476
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/game.c:1497
+#, c-format
 msgctxt "slot hint"
 msgid "%s on tableau"
-msgstr "een lege tafelplaats"
+msgstr "%s op tafel"
 
 #. Translators: %s is the name of the card; "waste" is the name of a type of card slot
-#: ../../../po/../src/game.c:1480
+#: ../src/game.c:1501
 #, c-format
 msgctxt "slot hint"
 msgid "%s on waste"
-msgstr ""
-
-#: ../../../po/../src/game.c:1721
-msgid "Aisleriot cannot find the last game you played."
-msgstr "Aisleriot kan het laatst gespeelde spel niet vinden."
-
-#: ../../../po/../src/game.c:1722
-msgid ""
-"This usually occurs when you run an older version of Aisleriot which does "
-"not have the game you last played. The default game, Klondike, is being "
-"started instead."
-msgstr ""
-"Dit gebeurt meestal wanneer u een oudere versie van Aisleriot speelt die het "
-"spel dat u het laatst heeft gespeeld niet heeft. In dat geval wordt het "
-"standaardspel, Klondike, opgestart."
+msgstr "%s op verbruikt"
 
-#: ../../../po/../src/game.c:2080
+#: ../src/game.c:2168
 msgid "This game does not have hint support yet."
-msgstr "Dit spel heeft nog geen hints"
+msgstr "Dit spel heeft nog geen ondersteuning voor wenken."
 
 #. Both %s are card names
 #. The first %s is a card name, the 2nd %s a sentence fragment.
 #. * Yes, we know this is bad for i18n.
 #.
-#: ../../../po/../src/game.c:2114 ../../../po/../src/game.c:2142
+#: ../src/game.c:2203 ../src/game.c:2229
 #, c-format
 msgid "Move %s onto %s."
-msgstr "Verplaats de %s naar %s."
+msgstr "Leg %s op %s."
 
-#: ../../../po/../src/game.c:2164
-#, c-format
-msgid "You are searching for a %s."
-msgstr "U zoekt naar een %s."
-
-#: ../../../po/../src/game.c:2169
+#: ../src/game.c:2249
 msgid "This game is unable to provide a hint."
 msgstr "In dit spel zijn geen hints."
 
@@ -266,631 +330,637 @@ msgstr "In dit spel zijn geen hints."
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:7
-msgid "Peek"
-msgstr "Peek"
+#: ../src/game-names.h:7
+msgid "Accordion"
+msgstr "Accordeon"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:14
-msgid "Auld Lang Syne"
-msgstr "Auld lang syne"
+#: ../src/game-names.h:14
+msgid "Agnes"
+msgstr "Agnes"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:21
-msgid "Fortunes"
-msgstr "Fortuinen"
+#: ../src/game-names.h:21
+msgid "Athena"
+msgstr "Athena"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:28
-msgid "Seahaven"
-msgstr "Zeehaven"
+#: ../src/game-names.h:28
+msgid "Auld Lang Syne"
+msgstr "Rats, kuch en bonen"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:35
-msgid "King Albert"
-msgstr "Konig Albert"
+#: ../src/game-names.h:35
+msgid "Aunt Mary"
+msgstr "Tante Marie"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:42
-msgid "First Law"
-msgstr "Eerste wet"
+#: ../src/game-names.h:42
+msgid "Backbone"
+msgstr "Ruggengraat"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:49
-msgid "Straight Up"
-msgstr "Recht toe recht aan"
+#: ../src/game-names.h:49
+msgid "Bakers Dozen"
+msgstr "Bakkersdozijn"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:56
-msgid "Jumbo"
-msgstr "Jumbo"
+#: ../src/game-names.h:56
+msgid "Bakers Game"
+msgstr "Bakkersspel"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:63
-msgid "Accordion"
-msgstr "Accordeon"
+#: ../src/game-names.h:63
+msgid "Bear River"
+msgstr "Maas"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:70
-msgid "Ten Across"
-msgstr "Tien over"
+#: ../src/game-names.h:70
+msgid "Beleaguered Castle"
+msgstr "Belegerd kasteel"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:77
-msgid "Plait"
-msgstr "Plat"
+#: ../src/game-names.h:77
+msgid "Block Ten"
+msgstr "Blok tien"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:84
-msgid "Lady Jane"
-msgstr "Vrouwe Jane"
+#: ../src/game-names.h:84
+msgid "Bristol"
+msgstr "Brussel"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:91
-msgid "Gypsy"
-msgstr "Zigeuner"
+#: ../src/game-names.h:91
+msgid "Camelot"
+msgstr "Soestdijk"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:98
-msgid "Neighbor"
-msgstr "Buren"
+#: ../src/game-names.h:98
+msgid "Canfield"
+msgstr "Castricum"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:105
-msgid "Jamestown"
-msgstr "Jamestown"
+#: ../src/game-names.h:105
+msgid "Carpet"
+msgstr "Kleedje"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:112
-msgid "Osmosis"
-msgstr "Osmosis"
+#: ../src/game-names.h:112
+msgid "Chessboard"
+msgstr "Schaakbord"
 
-# Koningspubliek?
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:119
-msgid "Kings Audience"
-msgstr "Kings Audience"
+#: ../src/game-names.h:119
+msgid "Clock"
+msgstr "Klok"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:126
-msgid "Glenwood"
-msgstr "Glenwood"
+#: ../src/game-names.h:126
+msgid "Cover"
+msgstr "Dekking"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:133
-msgid "Gay Gordons"
-msgstr "Gay gordons"
+#: ../src/game-names.h:133
+msgid "Cruel"
+msgstr "Wreed"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:140
-msgid "Monte Carlo"
-msgstr "Monte Carlo"
+#: ../src/game-names.h:140
+msgid "Diamond Mine"
+msgstr "Diamantmijn"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:147
-msgid "Kansas"
-msgstr "Kansas"
+#: ../src/game-names.h:147
+msgid "Doublets"
+msgstr "Dubbelen"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:154
-msgid "Camelot"
-msgstr "Camelot"
+#: ../src/game-names.h:154
+msgid "Eagle Wing"
+msgstr "Adelaarsvleugel"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:161
-msgid "Fourteen"
-msgstr "Veertien"
+#: ../src/game-names.h:161
+msgid "Easthaven"
+msgstr "Oosthaven"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:168
-msgid "Scorpion"
-msgstr "Scorpioen"
+#: ../src/game-names.h:168
+msgid "Eight Off"
+msgstr "Acht eraf"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:175
-msgid "Isabel"
-msgstr "Isabel"
+#: ../src/game-names.h:175
+msgid "Elevator"
+msgstr "Lift"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:182
-msgid "Escalator"
-msgstr "Trappenhuis"
+#: ../src/game-names.h:182
+msgid "Eliminator"
+msgstr "Uitroeier"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:189
-msgid "Agnes"
-msgstr "Agnes"
+#: ../src/game-names.h:189
+msgid "Escalator"
+msgstr "Trappenhuis"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:196
-msgid "Bristol"
-msgstr "Bristol"
+#: ../src/game-names.h:196
+msgid "First Law"
+msgstr "Eerste wet"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:203
-msgid "Quatorze"
-msgstr "Quatorze"
+#: ../src/game-names.h:203
+msgid "Fortress"
+msgstr "Vesting"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:210
-msgid "Bear River"
-msgstr ""
+#: ../src/game-names.h:210
+msgid "Fortunes"
+msgstr "Gelukskoekjes"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:217
-msgid "Gold Mine"
-msgstr "Goudmijn"
+#: ../src/game-names.h:217
+msgid "Forty Thieves"
+msgstr "Veertig rovers"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:224
-msgid "Athena"
-msgstr "Athene"
+#: ../src/game-names.h:224
+msgid "Fourteen"
+msgstr "Veertien"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:231
-msgid "Spiderette"
-msgstr "Spinnetje"
+#: ../src/game-names.h:231
+msgid "Freecell"
+msgstr "Freecell"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:238
-msgid "Chessboard"
-msgstr "Schaakbord"
+#: ../src/game-names.h:238
+msgid "Gaps"
+msgstr "Gaten"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:245
-msgid "Backbone"
-msgstr "Ruggengraat"
+#: ../src/game-names.h:245
+msgid "Gay Gordons"
+msgstr "Vrolijke Gerrits"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:252
-msgid "Yukon"
-msgstr "Yukon"
+#: ../src/game-names.h:252
+msgid "Giant"
+msgstr "Reus"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:259
-msgid "Union Square"
-msgstr "Union Square"
+#: ../src/game-names.h:259
+msgid "Glenwood"
+msgstr "Gouda"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:266
-msgid "Eight Off"
-msgstr "Acht van"
+#: ../src/game-names.h:266
+msgid "Gold Mine"
+msgstr "Goudmijn"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:273
-msgid "Napoleons Tomb"
-msgstr "Napoleons graftombe"
+#: ../src/game-names.h:273
+msgid "Golf"
+msgstr "Golf"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:280
-msgid "Forty Thieves"
-msgstr "Veertig rovers"
+#: ../src/game-names.h:280
+msgid "Gypsy"
+msgstr "Zigeuner"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:287
-msgid "Streets And Alleys"
-msgstr "Straten en steegjes"
+#: ../src/game-names.h:287
+msgid "Helsinki"
+msgstr "Hasselt"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:294
-msgid "Maze"
-msgstr "Doolhof"
+#: ../src/game-names.h:294
+msgid "Hopscotch"
+msgstr "Hinkelen"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:301
-msgid "Clock"
-msgstr "Klok"
+#: ../src/game-names.h:301
+msgid "Isabel"
+msgstr "Isabel"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:308
-msgid "Pileon"
-msgstr "Pileon"
+#: ../src/game-names.h:308
+msgid "Jamestown"
+msgstr "Jaarsveld"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:315
-msgid "Canfield"
-msgstr "Canfield"
+#: ../src/game-names.h:315
+msgid "Jumbo"
+msgstr "Jumbo"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:322
-msgid "Thirteen"
-msgstr "Dertien"
+#: ../src/game-names.h:322
+msgid "Kansas"
+msgstr "Kempen"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:329
-msgid "Bakers Game"
-msgstr "Bakers spel"
+#: ../src/game-names.h:329
+msgid "King Albert"
+msgstr "Koning Albert"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:336
-msgid "Triple Peaks"
-msgstr "Drie pieken"
+#: ../src/game-names.h:336
+msgid "Kings Audience"
+msgstr "Koningspubliek"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:343
-msgid "Easthaven"
-msgstr "Oosthaven"
+#: ../src/game-names.h:343
+msgid "Klondike"
+msgstr "Klondike"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#. Translators: this string is the name of a variant of this game. If there is an established standard name for this game or game variant in your locale, use that; otherwise you can translate this string freely or literally, at your option.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:350 ../src/rules/terrace.scm.h:20
-msgid "Terrace"
-msgstr "Terras"
+#: ../src/game-names.h:350
+msgid "Klondike Three Decks"
+msgstr "Klondike met 3 kaartspellen"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:357
-msgid "Aunt Mary"
-msgstr "Tante Marie"
+#: ../src/game-names.h:357
+msgid "Labyrinth"
+msgstr "Labyrint"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:364
-msgid "Carpet"
-msgstr "Kleedje"
+#: ../src/game-names.h:364
+msgid "Lady Jane"
+msgstr "Vrouwe Johanna"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:371
-msgid "Sir Tommy"
-msgstr "Heer Tommy"
+#: ../src/game-names.h:371
+msgid "Maze"
+msgstr "Doolhof"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:378
-msgid "Diamond Mine"
-msgstr "Diamantmijn"
+#: ../src/game-names.h:378
+msgid "Monte Carlo"
+msgstr "Scheveningen"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:385
-msgid "Yield"
-msgstr "Yield"
+#: ../src/game-names.h:385
+msgid "Napoleons Tomb"
+msgstr "Napoleons graftombe"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:392
-msgid "Labyrinth"
-msgstr "Labyrint"
+#: ../src/game-names.h:392
+msgid "Neighbor"
+msgstr "Buurman"
 
-# was eerst dieven, maar met Forty thieves, is rovers mooier.
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:399
-msgid "Thieves"
-msgstr "Rovers"
+#: ../src/game-names.h:399
+msgid "Odessa"
+msgstr "Oirschot"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:406
-msgid "Saratoga"
-msgstr "Saratoga"
+#: ../src/game-names.h:406
+msgid "Osmosis"
+msgstr "Osmose"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:413
-msgid "Cruel"
-msgstr "Gemeen"
+#: ../src/game-names.h:413
+msgid "Peek"
+msgstr "Gluren"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:420
-msgid "Block Ten"
-msgstr "Blok tien"
+#: ../src/game-names.h:420
+msgid "Pileon"
+msgstr "Opstapelen"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:427
-msgid "Will O The Wisp"
-msgstr "Dwaallicht"
+#: ../src/game-names.h:427
+msgid "Plait"
+msgstr "Vlecht"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:434
-msgid "Odessa"
-msgstr "Odessa"
+#: ../src/game-names.h:434
+msgid "Poker"
+msgstr "Poker"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:441
-msgid "Eagle Wing"
-msgstr "Adelaarsvleugel"
+#: ../src/game-names.h:441
+msgid "Quatorze"
+msgstr "Quatorze"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:448
-msgid "Treize"
-msgstr "Treize"
+#: ../src/game-names.h:448
+msgid "Royal East"
+msgstr "Koninklijk Oosten"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:455
-msgid "Zebra"
-msgstr "Zebra"
+#: ../src/game-names.h:455
+msgid "Saratoga"
+msgstr "Schaarbeek"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:462
-msgid "Cover"
-msgstr "Verschuil"
+#: ../src/game-names.h:462
+msgid "Scorpion"
+msgstr "Schorpioen"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:469
-msgid "Elevator"
-msgstr "Lift"
+#: ../src/game-names.h:469
+msgid "Scuffle"
+msgstr "Schudden"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:476
-msgid "Fortress"
-msgstr "Vesting"
+#: ../src/game-names.h:476
+msgid "Seahaven"
+msgstr "Zeehaven"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:483
-msgid "Giant"
-msgstr ""
+#: ../src/game-names.h:483
+msgid "Sir Tommy"
+msgstr "Heer Tommie"
+
+#. Translators: this string is the name of a game of patience.
+#. If there is an established standard name for this game in your
+#. locale, use that; otherwise you can translate this string
+#. freely, literally, or not at all, at your option.
+#.
+#: ../src/game-names.h:490
+msgid "Sol"
+msgstr "Zon"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:490
+#: ../src/game-names.h:497
 msgid "Spider"
 msgstr "Spin"
 
@@ -899,574 +969,589 @@ msgstr "Spin"
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:497
-msgid "Gaps"
-msgstr "Gaten"
+#: ../src/game-names.h:504
+msgid "Spider Three Decks"
+msgstr "Spin met drie kaartspellen"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:504
-msgid "Bakers Dozen"
-msgstr "Bakers dozen"
+#: ../src/game-names.h:511
+msgid "Spiderette"
+msgstr "Spinnetje"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:511
-msgid "Whitehead"
-msgstr "Withoofd"
+#: ../src/game-names.h:518
+msgid "Straight Up"
+msgstr "Recht toe recht aan"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:518
-msgid "Freecell"
-msgstr "Freecell"
+#: ../src/game-names.h:525
+msgid "Streets And Alleys"
+msgstr "Straten en steegjes"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:525
-msgid "Helsinki"
-msgstr "Helsinki"
+#: ../src/game-names.h:532
+msgid "Template"
+msgstr "Sjabloon"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:532
-msgid "Spider Three Decks"
-msgstr "Spin met 3 kaartspellen"
+#: ../src/game-names.h:539
+msgid "Ten Across"
+msgstr "Tien over"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:539
-msgid "Scuffle"
-msgstr "Schudden"
+#. Translators: this string is the name of a variant of this game. If there is an established standard name for this game or game variant in your locale, use that; otherwise you can translate this string freely or literally, at your option.
+#: ../src/game-names.h:546 ../games/terrace.scm:39
+msgid "Terrace"
+msgstr "Terras"
 
+# was eerst dieven, maar met Forty thieves, is rovers mooier.
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:546
-msgid "Poker"
-msgstr "Poker"
+#: ../src/game-names.h:553
+msgid "Thieves"
+msgstr "Rovers"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:553
-msgid "Klondike Three Decks"
-msgstr "Klondike met 3 kaartspellen"
+#: ../src/game-names.h:560
+msgid "Thirteen"
+msgstr "Dertien"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:560
-msgid "Valentine"
-msgstr "Valentijn"
+#: ../src/game-names.h:567
+msgid "Thumb And Pouch"
+msgstr "Duim in het zakje"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:567
-msgid "Royal East"
-msgstr "Royal east"
+#: ../src/game-names.h:574
+msgid "Treize"
+msgstr "Treize"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:574
-msgid "Thumb And Pouch"
-msgstr "Duim in het zakje"
+#: ../src/game-names.h:581
+msgid "Triple Peaks"
+msgstr "Drie pieken"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:581
-msgid "Klondike"
-msgstr "Klondike"
+#: ../src/game-names.h:588
+msgid "Union Square"
+msgstr "Grote Markt"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:588
-msgid "Doublets"
-msgstr "Dubbelen"
+#: ../src/game-names.h:595
+msgid "Valentine"
+msgstr "Valentijn"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:595
-msgid "Template"
-msgstr "Sjabloon"
+#: ../src/game-names.h:602
+msgid "Westhaven"
+msgstr "Wevelgem"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:602
-msgid "Golf"
-msgstr "Golf"
+#: ../src/game-names.h:609
+msgid "Whitehead"
+msgstr "Witkop"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:609
-msgid "Westhaven"
-msgstr "Westhaven"
+#: ../src/game-names.h:616
+msgid "Will O The Wisp"
+msgstr "Dwaallicht"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:616
-msgid "Beleaguered Castle"
-msgstr "Belegerd kasteel"
+#: ../src/game-names.h:623
+msgid "Yield"
+msgstr "Opbrengst"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
 #. locale, use that; otherwise you can translate this string
 #. freely, literally, or not at all, at your option.
 #.
-#: ../../../po/../src/game-names.h:623
-msgid "Hopscotch"
-msgstr "Hopscotch"
+#: ../src/game-names.h:630
+msgid "Yukon"
+msgstr "Rijn"
 
-#. String reserve
-#: ../../../po/../src/sol.c:69
-#, fuzzy
-msgid "Solitaire"
-msgstr "FreeCell Solitaire"
+#. Translators: this string is the name of a game of patience.
+#. If there is an established standard name for this game in your
+#. locale, use that; otherwise you can translate this string
+#. freely, literally, or not at all, at your option.
+#.
+#: ../src/game-names.h:637
+msgid "Zebra"
+msgstr "Zebra"
 
-#: ../../../po/../src/sol.c:70
-#, fuzzy
-msgid "GNOME Solitaire"
-msgstr "GNOME Stones"
+#. Translators: this is the symbol that's on a Joker card
+#: ../src/lib/ar-card.c:237
+msgctxt "card symbol"
+msgid "JOKER"
+msgstr "JOKER"
 
-#: ../../../po/../src/sol.c:71
-#, fuzzy
-msgid "About Solitaire"
-msgstr "Over FreeCell Solitaire"
+#. Translators: this is the symbol that's on an Ace card
+#: ../src/lib/ar-card.c:239 ../src/lib/ar-card.c:263
+msgctxt "card symbol"
+msgid "A"
+msgstr "A"
 
-# kies/selecteer het soort spel/een speltype/kies het soort spel
-#: ../../../po/../src/sol.c:210
-msgid "Select the game type to play"
-msgstr "Kies het soort spel"
+#. Translators: this is the symbol that's on a 2 card
+#: ../src/lib/ar-card.c:241
+msgctxt "card symbol"
+msgid "2"
+msgstr "2"
 
-#: ../../../po/../src/sol.c:210
-msgid "NAME"
-msgstr "NAAM"
+#. Translators: this is the symbol that's on a 3 card
+#: ../src/lib/ar-card.c:243
+msgctxt "card symbol"
+msgid "3"
+msgstr "3"
 
-# kies/selecteer het soort spel/een speltype<
-#: ../../../po/../src/sol.c:212
-msgid "Select the game number"
-msgstr "Kies het spelnummer"
+#. Translators: this is the symbol that's on a 4 card
+#: ../src/lib/ar-card.c:245
+msgctxt "card symbol"
+msgid "4"
+msgstr "4"
 
-#: ../../../po/../src/sol.c:212
-msgid "NUMBER"
-msgstr "NUMMER"
+#. Translators: this is the symbol that's on a 5 card
+#: ../src/lib/ar-card.c:247
+msgctxt "card symbol"
+msgid "5"
+msgstr "5"
 
-#: ../../../po/../src/sol.c:323 ../../../po/../src/window.c:460
-#: ../../../po/../src/window.c:2038
-msgid "AisleRiot"
-msgstr "AisleRiot"
+#. Translators: this is the symbol that's on a 6 card
+#: ../src/lib/ar-card.c:249
+msgctxt "card symbol"
+msgid "6"
+msgstr "6"
 
-#: ../src/sol.desktop.in.in.h:1
-msgid "AisleRiot Solitaire"
-msgstr "AisleRiot Solitaire"
+#. Translators: this is the symbol that's on a 7 card
+#: ../src/lib/ar-card.c:251
+msgctxt "card symbol"
+msgid "7"
+msgstr "7"
 
-#: ../src/sol.desktop.in.in.h:2
-msgid "Play many different solitaire games"
-msgstr "Een groot aantal verschillende vormen van solitaire"
+#. Translators: this is the symbol that's on a 8 card
+#: ../src/lib/ar-card.c:253
+msgctxt "card symbol"
+msgid "8"
+msgstr "8"
 
-#: ../src/sol.scm.h:1
-msgid "Unknown color"
-msgstr "Onbekende kleur"
+#. Translators: this is the symbol that's on a 9 card
+#: ../src/lib/ar-card.c:255
+msgctxt "card symbol"
+msgid "9"
+msgstr "9"
 
-#: ../src/sol.scm.h:2
-msgid "Unknown suit"
-msgstr "Onbekende kleur"
+#. Translators: this is the symbol that's on a Jack card
+#: ../src/lib/ar-card.c:257
+msgctxt "card symbol"
+msgid "J"
+msgstr "J"
 
-#: ../src/sol.scm.h:3
-msgid "Unknown value"
-msgstr "Onbekende waarde"
+# Vrouw
+#. Translators: this is the symbol that's on a Queen card
+#: ../src/lib/ar-card.c:259
+msgctxt "card symbol"
+msgid "Q"
+msgstr "V"
 
-#: ../src/sol.scm.h:4
-msgid "ace"
-msgstr "aas"
+#. Translators: this is the symbol that's on a King card
+#: ../src/lib/ar-card.c:261
+msgctxt "card symbol"
+msgid "K"
+msgstr "K"
 
-#. A black joker.
-#: ../src/sol.scm.h:5 ../../../po/../src/lib/ar-card.c:331
-msgid "black joker"
-msgstr "zwarte joker"
+#. Translators: this is the symbol that's on a 1 card
+#: ../src/lib/ar-card.c:265
+msgctxt "card symbol"
+msgid "1"
+msgstr "1"
 
-#: ../src/sol.scm.h:6
-msgid "clubs"
-msgstr "klaveren"
+#: ../src/lib/ar-card.c:299
+msgid "ace of clubs"
+msgstr "klaver aas"
 
-#: ../src/sol.scm.h:7
-msgid "diamonds"
-msgstr "ruiten"
+#: ../src/lib/ar-card.c:300
+msgid "two of clubs"
+msgstr "klaver twee"
 
-#: ../src/sol.scm.h:8
-msgid "eight"
-msgstr "acht"
+#: ../src/lib/ar-card.c:301
+msgid "three of clubs"
+msgstr "klaver drie"
 
-#: ../src/sol.scm.h:9
-msgid "five"
-msgstr "vijf"
+#: ../src/lib/ar-card.c:302
+msgid "four of clubs"
+msgstr "klaver vier"
 
-#: ../src/sol.scm.h:10
-msgid "four"
-msgstr "vier"
+#: ../src/lib/ar-card.c:303
+msgid "five of clubs"
+msgstr "klaver vijf"
 
-#: ../src/sol.scm.h:11
-msgid "hearts"
-msgstr "harten"
+#: ../src/lib/ar-card.c:304
+msgid "six of clubs"
+msgstr "klaver zes"
 
-#: ../src/sol.scm.h:12
-msgid "jack"
-msgstr "boer"
+#: ../src/lib/ar-card.c:305
+msgid "seven of clubs"
+msgstr "klaver zeven"
 
-#: ../src/sol.scm.h:13
-msgid "king"
-msgstr "heer"
+#: ../src/lib/ar-card.c:306
+msgid "eight of clubs"
+msgstr "klaver acht"
 
-#: ../src/sol.scm.h:14
-msgid "nine"
-msgstr "negen"
+#: ../src/lib/ar-card.c:307
+msgid "nine of clubs"
+msgstr "klaver negen"
 
-# de vertaling voor queen in een kaartspel is: vrouw
-# de vertaling voor queen in een schaakspel is: dame
-#: ../src/sol.scm.h:15
-msgid "queen"
-msgstr "vrouw"
+#: ../src/lib/ar-card.c:308
+msgid "ten of clubs"
+msgstr "klaver tien"
 
-#. A red joker.
-#: ../src/sol.scm.h:16 ../../../po/../src/lib/ar-card.c:334
-msgid "red joker"
-msgstr "rode joker"
+#: ../src/lib/ar-card.c:309
+msgid "jack of clubs"
+msgstr "klaver boer"
 
-#: ../src/sol.scm.h:17
-msgid "seven"
-msgstr "zeven"
+#: ../src/lib/ar-card.c:310
+msgid "queen of clubs"
+msgstr "klaver vrouw"
 
-#: ../src/sol.scm.h:18
-msgid "six"
-msgstr "zes"
+#: ../src/lib/ar-card.c:311
+msgid "king of clubs"
+msgstr "klaver heer"
 
-#: ../src/sol.scm.h:19
-msgid "spades"
-msgstr "schoppen"
+#: ../src/lib/ar-card.c:312
+msgid "ace of diamonds"
+msgstr "ruiten aas"
 
-#: ../src/sol.scm.h:20
-msgid "ten"
-msgstr "tien"
+#: ../src/lib/ar-card.c:313
+msgid "two of diamonds"
+msgstr "ruiten twee"
 
-#: ../src/sol.scm.h:21
-msgid "the ace of clubs"
-msgstr "klaver aas"
+#: ../src/lib/ar-card.c:314
+msgid "three of diamonds"
+msgstr "ruiten drie"
 
-#: ../src/sol.scm.h:22
-msgid "the ace of diamonds"
-msgstr "ruiten aas"
+#: ../src/lib/ar-card.c:315
+msgid "four of diamonds"
+msgstr "ruiten vier"
 
-#: ../src/sol.scm.h:23
-msgid "the ace of hearts"
-msgstr "harten aas"
+#: ../src/lib/ar-card.c:316
+msgid "five of diamonds"
+msgstr "ruiten vijf"
 
-#: ../src/sol.scm.h:24
-msgid "the ace of spades"
-msgstr "schoppen aas"
+#: ../src/lib/ar-card.c:317
+msgid "six of diamonds"
+msgstr "ruiten zes"
 
-#: ../src/sol.scm.h:25
-msgid "the eight of clubs"
-msgstr "klaver acht"
+#: ../src/lib/ar-card.c:318
+msgid "seven of diamonds"
+msgstr "ruiten zeven"
 
-#: ../src/sol.scm.h:26
-msgid "the eight of diamonds"
+#: ../src/lib/ar-card.c:319
+msgid "eight of diamonds"
 msgstr "ruiten acht"
 
-#: ../src/sol.scm.h:27
-msgid "the eight of hearts"
-msgstr "harten acht"
+#: ../src/lib/ar-card.c:320
+msgid "nine of diamonds"
+msgstr "ruiten negen"
 
-#: ../src/sol.scm.h:28
-msgid "the eight of spades"
-msgstr "schoppen acht"
+#: ../src/lib/ar-card.c:321
+msgid "ten of diamonds"
+msgstr "ruiten tien"
 
-#: ../src/sol.scm.h:29
-msgid "the five of clubs"
-msgstr "klaver vijf"
+#: ../src/lib/ar-card.c:322
+msgid "jack of diamonds"
+msgstr "ruiten boer"
 
-#: ../src/sol.scm.h:30
-msgid "the five of diamonds"
-msgstr "ruiten vijf"
+#: ../src/lib/ar-card.c:323
+msgid "queen of diamonds"
+msgstr "ruiten vrouw"
 
-#: ../src/sol.scm.h:31
-msgid "the five of hearts"
-msgstr "harten vijf"
+#: ../src/lib/ar-card.c:324
+msgid "king of diamonds"
+msgstr "ruiten heer"
 
-#: ../src/sol.scm.h:32
-msgid "the five of spades"
-msgstr "schoppen vijf"
+#: ../src/lib/ar-card.c:325
+msgid "ace of hearts"
+msgstr "harten aas"
 
-#: ../src/sol.scm.h:33
-msgid "the four of clubs"
-msgstr "klaver vier"
+#: ../src/lib/ar-card.c:326
+msgid "two of hearts"
+msgstr "harten twee"
 
-#: ../src/sol.scm.h:34
-msgid "the four of diamonds"
-msgstr "ruiten vier"
+#: ../src/lib/ar-card.c:327
+msgid "three of hearts"
+msgstr "harten drie"
 
-#: ../src/sol.scm.h:35
-msgid "the four of hearts"
+#: ../src/lib/ar-card.c:328
+msgid "four of hearts"
 msgstr "harten vier"
 
-#: ../src/sol.scm.h:36
-msgid "the four of spades"
-msgstr "schoppen vier"
-
-#: ../src/sol.scm.h:37
-msgid "the jack of clubs"
-msgstr "klaver boer"
-
-#: ../src/sol.scm.h:38
-msgid "the jack of diamonds"
-msgstr "ruiten boer"
-
-#: ../src/sol.scm.h:39
-msgid "the jack of hearts"
-msgstr "harten boer"
+#: ../src/lib/ar-card.c:329
+msgid "five of hearts"
+msgstr "harten vijf"
 
-#: ../src/sol.scm.h:40
-msgid "the jack of spades"
-msgstr "schoppen boer"
+#: ../src/lib/ar-card.c:330
+msgid "six of hearts"
+msgstr "harten zes"
 
-#: ../src/sol.scm.h:41
-msgid "the king of clubs"
-msgstr "klaver heer"
+#: ../src/lib/ar-card.c:331
+msgid "seven of hearts"
+msgstr "harten zeven"
 
-#: ../src/sol.scm.h:42
-msgid "the king of diamonds"
-msgstr "ruiten heer"
+#: ../src/lib/ar-card.c:332
+msgid "eight of hearts"
+msgstr "harten acht"
 
-#: ../src/sol.scm.h:43
-msgid "the king of hearts"
-msgstr "harten heer"
+#: ../src/lib/ar-card.c:333
+msgid "nine of hearts"
+msgstr "harten negen"
 
-#: ../src/sol.scm.h:44
-msgid "the king of spades"
-msgstr "schoppen heer"
+#: ../src/lib/ar-card.c:334
+msgid "ten of hearts"
+msgstr "harten tien"
 
-#: ../src/sol.scm.h:45
-msgid "the nine of clubs"
-msgstr "klaver negen"
+#: ../src/lib/ar-card.c:335
+msgid "jack of hearts"
+msgstr "harten boer"
 
-#: ../src/sol.scm.h:46
-msgid "the nine of diamonds"
-msgstr "ruiten negen"
+#: ../src/lib/ar-card.c:336
+msgid "queen of hearts"
+msgstr "harten vrouw"
 
-#: ../src/sol.scm.h:47
-msgid "the nine of hearts"
-msgstr "harten negen"
+#: ../src/lib/ar-card.c:337
+msgid "king of hearts"
+msgstr "harten heer"
 
-#: ../src/sol.scm.h:48
-msgid "the nine of spades"
-msgstr "schoppen negen"
+#: ../src/lib/ar-card.c:338
+msgid "ace of spades"
+msgstr "schoppen aas"
 
-#: ../src/sol.scm.h:49
-msgid "the queen of clubs"
-msgstr "klaver vrouw"
+#: ../src/lib/ar-card.c:339
+msgid "two of spades"
+msgstr "schoppen twee"
 
-#: ../src/sol.scm.h:50
-msgid "the queen of diamonds"
-msgstr "ruiten vrouw"
+#: ../src/lib/ar-card.c:340
+msgid "three of spades"
+msgstr "schoppen drie"
 
-#: ../src/sol.scm.h:51
-msgid "the queen of hearts"
-msgstr "harten vrouw"
+#: ../src/lib/ar-card.c:341
+msgid "four of spades"
+msgstr "schoppen vier"
 
-#: ../src/sol.scm.h:52
-msgid "the queen of spades"
-msgstr "schoppen vrouw"
+#: ../src/lib/ar-card.c:342
+msgid "five of spades"
+msgstr "schoppen vijf"
 
-#: ../src/sol.scm.h:53
-msgid "the seven of clubs"
-msgstr "klaver zeven"
+#: ../src/lib/ar-card.c:343
+msgid "six of spades"
+msgstr "schoppen zes"
 
-#: ../src/sol.scm.h:54
-msgid "the seven of diamonds"
-msgstr "ruiten zeven"
+#: ../src/lib/ar-card.c:344
+msgid "seven of spades"
+msgstr "schoppen zeven"
 
-#: ../src/sol.scm.h:55
-msgid "the seven of hearts"
-msgstr "harten zeven"
+#: ../src/lib/ar-card.c:345
+msgid "eight of spades"
+msgstr "schoppen acht"
 
-#: ../src/sol.scm.h:56
-msgid "the seven of spades"
-msgstr "schoppen zeven"
+#: ../src/lib/ar-card.c:346
+msgid "nine of spades"
+msgstr "schoppen negen"
 
-#: ../src/sol.scm.h:57
-msgid "the six of clubs"
-msgstr "klaver zes"
+#: ../src/lib/ar-card.c:347
+msgid "ten of spades"
+msgstr "schoppen tien"
 
-#: ../src/sol.scm.h:58
-msgid "the six of diamonds"
-msgstr "ruiten zes"
+#: ../src/lib/ar-card.c:348
+msgid "jack of spades"
+msgstr "schoppen boer"
 
-#: ../src/sol.scm.h:59
-msgid "the six of hearts"
-msgstr "harten zes"
+#: ../src/lib/ar-card.c:349
+msgid "queen of spades"
+msgstr "schoppen vrouw"
 
-#: ../src/sol.scm.h:60
-msgid "the six of spades"
-msgstr "schoppen zes"
+#: ../src/lib/ar-card.c:350
+msgid "king of spades"
+msgstr "schoppen heer"
 
-#: ../src/sol.scm.h:61
-msgid "the ten of clubs"
-msgstr "klaver tien"
+#: ../src/lib/ar-card.c:367
+msgid "face-down card"
+msgstr "rug-boven-kaart"
 
-#: ../src/sol.scm.h:62
-msgid "the ten of diamonds"
-msgstr "ruiten tien"
+#. A black joker.
+#: ../src/lib/ar-card.c:378
+msgid "black joker"
+msgstr "zwarte joker"
 
-#: ../src/sol.scm.h:63
-msgid "the ten of hearts"
-msgstr "harten tien"
+#. A red joker.
+#: ../src/lib/ar-card.c:381
+msgid "red joker"
+msgstr "rode joker"
 
-#: ../src/sol.scm.h:64
-msgid "the ten of spades"
-msgstr "schoppen tien"
+#. %s.%s is the game name + the extension HTML or XHTML, e.g. Klondike.html"
+#: ../src/lib/ar-help.c:108
+#, c-format
+msgid "Help file â%s.%sâ not found"
+msgstr "Hulpbestand â%s.%sâ niet gevonden"
 
-#: ../src/sol.scm.h:65
-msgid "the three of clubs"
-msgstr "klaver drie"
+#: ../src/lib/ar-help.c:146 ../src/util.c:86 ../src/util.c:90
+#, c-format
+msgid "Could not show help for â%sâ"
+msgstr "Kon de hulp voor â%sâ niet tonen"
 
-#: ../src/sol.scm.h:66
-msgid "the three of diamonds"
-msgstr "ruiten drie"
+#: ../src/lib/org.gnome.Patience.WindowState.gschema.xml.in.h:1
+msgid "Whether the window is maximized"
+msgstr "Of het venster gemaximaliseerd is"
 
-#: ../src/sol.scm.h:67
-msgid "the three of hearts"
-msgstr "harten drie"
+#: ../src/lib/org.gnome.Patience.WindowState.gschema.xml.in.h:2
+msgid "Whether the window is fullscreen"
+msgstr "Of het venster schermvullend is"
 
-#: ../src/sol.scm.h:68
-msgid "the three of spades"
-msgstr "schoppen drie"
+#: ../src/lib/org.gnome.Patience.WindowState.gschema.xml.in.h:3
+msgid "Window width"
+msgstr "Vensterbreedte"
 
-#: ../src/sol.scm.h:69
-msgid "the two of clubs"
-msgstr "klaver twee"
+#: ../src/lib/org.gnome.Patience.WindowState.gschema.xml.in.h:4
+msgid "Window height"
+msgstr "Vensterhoogte"
 
-#: ../src/sol.scm.h:70
-msgid "the two of diamonds"
-msgstr "ruiten twee"
+#. String reserve
+#: ../src/sol.c:50
+msgid "Solitaire"
+msgstr "Patience"
 
-#: ../src/sol.scm.h:71
-msgid "the two of hearts"
-msgstr "harten twee"
+#: ../src/sol.c:51
+msgid "GNOME Solitaire"
+msgstr "GNOME patience"
 
-#: ../src/sol.scm.h:72
-msgid "the two of spades"
-msgstr "schoppen twee"
+#: ../src/sol.c:52
+msgid "About Solitaire"
+msgstr "Over Patience"
 
-#: ../src/sol.scm.h:73
-msgid "the unknown card"
-msgstr "de onbekende kaart"
+#: ../src/sol.c:68
+msgid "Select the game type to play"
+msgstr "Kies het soort spel dat u wilt spelen"
 
-#: ../src/sol.scm.h:74
-msgid "three"
-msgstr "drie"
+#: ../src/sol.c:68
+msgid "NAME"
+msgstr "NAAM"
 
-#: ../src/sol.scm.h:75
-msgid "two"
-msgstr "twee"
+#: ../src/sol.c:117 ../src/window.c:414 ../src/window.c:1873
+msgid "AisleRiot"
+msgstr "AisleRiot"
 
-# Ok, dit is dus geen werkwoord.
-# maar het aantal gewonnen
 #. Translators: this is the total number of won games
-#: ../../../po/../src/stats-dialog.c:153
+#: ../src/stats-dialog.c:148
 msgid "Wins:"
-msgstr "Gewonnen:"
+msgstr "Winstpartijen:"
 
 #. Translators: this is the number of games played
-#: ../../../po/../src/stats-dialog.c:155
+#: ../src/stats-dialog.c:150
 msgid "Total:"
 msgstr "Totaal:"
 
 #. Translators: this is the percentage of games won out of all games played
-#: ../../../po/../src/stats-dialog.c:157
+#: ../src/stats-dialog.c:152
 msgid "Percentage:"
 msgstr "Percentage:"
 
-# Ok, dit is dus geen werkwoord.
-# maar het aantal gewonnen
 #. Translators: this is the section title of a section which contains the n
 #. * number of games played, number of games won, and the ratio of these 2 numbers.
 #.
-#: ../../../po/../src/stats-dialog.c:161
+#: ../src/stats-dialog.c:156
 msgid "Wins"
-msgstr "Gewonnen"
+msgstr "Winstpartijen"
 
 #. Translators: this is the best time of all wins
-#: ../../../po/../src/stats-dialog.c:168
+#: ../src/stats-dialog.c:163
 msgid "Best:"
 msgstr "Beste:"
 
 #. Translators: this is the worst time of all wins
-#: ../../../po/../src/stats-dialog.c:170
+#: ../src/stats-dialog.c:165
 msgid "Worst:"
-msgstr "Slechste:"
+msgstr "Slechtste:"
 
 #. Translators: this is the section title of a section containing the
 #. * best and worst time taken to win a game.
 #.
-#: ../../../po/../src/stats-dialog.c:174
+#: ../src/stats-dialog.c:169
 msgid "Time"
 msgstr "Tijd"
 
-#: ../../../po/../src/stats-dialog.c:206
+#: ../src/stats-dialog.c:199
 msgid "Statistics"
 msgstr "Statistieken"
 
 #. Translators: Translate this to "%Id" if you want to use localised digits,
 #. * and to "%d" otherwise. Do not translate it to anything else!
 #.
-#: ../../../po/../src/stats-dialog.c:220 ../../../po/../src/stats-dialog.c:226
+#: ../src/stats-dialog.c:213 ../src/stats-dialog.c:219
 #, c-format
 msgid "%d"
 msgstr "%d"
@@ -1478,76 +1563,61 @@ msgstr "%d"
 #. * instead, or leave it as "%%". If you chose a character other than
 #. * "%" (U+0025 PERCENT SIGN) you do NOT need to escape it with another "%"!
 #.
-#: ../../../po/../src/stats-dialog.c:237
+#: ../src/stats-dialog.c:230
 #, c-format
 msgid "%d%%"
 msgstr "%d%%"
 
 #. For translators: N/A means "Not Applicable", use whatever
 #. * abbreviation you have for a value that has no meaning.
-#: ../../../po/../src/stats-dialog.c:243 ../../../po/../src/stats-dialog.c:252
-#: ../../../po/../src/stats-dialog.c:260
+#: ../src/stats-dialog.c:236 ../src/stats-dialog.c:245
+#: ../src/stats-dialog.c:253
 msgid "N/A"
-msgstr "N/B"
+msgstr "N.v.t."
 
 #. Translators: this represents minutes:seconds.
-#: ../../../po/../src/stats-dialog.c:247 ../../../po/../src/stats-dialog.c:255
+#: ../src/stats-dialog.c:240 ../src/stats-dialog.c:248
 #, c-format
 msgid "%d:%02d"
 msgstr "%d:%02d"
 
-#: ../../../po/../src/util.c:86 ../../../po/../src/util.c:90
-#: ../../../po/../src/lib/ar-help.c:152
-#, c-format
-msgid "Could not show help for â%sâ"
-msgstr "Kon de hulp voor â%sâ niet tonen"
-
-#: ../../../po/../src/window.c:257
+#: ../src/window.c:220
 msgid "Congratulations, you have won!"
 msgstr "Gefeliciteerd, u heeft gewonnen!"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:261
+#: ../src/window.c:224
 msgid "There are no more moves"
-msgstr "Er zijn geen geldige zetten meer"
-
-# voorbij/afgelopen
-#. Empty title shows up as "<unnamed>" on maemo
-#: ../../../po/../src/window.c:274
-msgid "Game Over"
-msgstr "Spel afgelopen"
+msgstr "Er zijn geen geldige handelingen meer"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:408
+#: ../src/window.c:365
 msgid "Main game:"
 msgstr "Hoofdspel:"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:416
+#: ../src/window.c:373
 msgid "Card games:"
 msgstr "Kaartspellen:"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:430
+#: ../src/window.c:388
 msgid "Card themes:"
 msgstr "Kaartthema's:"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:462
+#: ../src/window.c:416
 msgid "About FreeCell Solitaire"
-msgstr "Over FreeCell Solitaire"
+msgstr "Over FreeCell patience"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:463
+#: ../src/window.c:417
 msgid "About AisleRiot"
 msgstr "Over AisleRiot"
 
-# wat moet een gebruiker nou met de term rule-based solitaire card engine?
-#: ../../../po/../src/window.c:469
+#: ../src/window.c:421
 msgid ""
 "AisleRiot provides a rule-based solitaire card engine that allows many "
-"different games to be played.\n"
-"AisleRiot is a part of GNOME Games."
+"different games to be played."
 msgstr ""
-"Met AisleRiot kunt u vele soorten solitaire spelen.\n"
-"\n"
-"AisleRiot is onderdeel van Gnome Games."
+"AisleRiot biedt een regelgebaseerde kaartmotor voor patience, die het "
+"mogelijk maakt dat er veel verschillende soorten spellen worden gespeeld."
 
-#: ../../../po/../src/window.c:480
+#: ../src/window.c:430
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Tino Meinen\n"
@@ -1556,9230 +1626,1673 @@ msgstr ""
 "Taco Witte\n"
 "Erik Kruijswijk\n"
 "\n"
-"Kijk voor meer informatie op http://nl.gnome.org/";
+"Kijk voor meer informatie op http://nl.gnome.org/\n";
+"\n"
+"Launchpad Contributions:\n"
+" Fabian Bakkum https://launchpad.net/~fabianbakkum\n";
+" Pjotr12345 https://launchpad.net/~computertip";
 
-#: ../../../po/../src/window.c:484
+#: ../src/window.c:434
 msgid "GNOME Games web site"
-msgstr "Gnome games website"
+msgstr "GNOME spellenwebsite"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:1374
+#: ../src/window.c:1288
 #, c-format
 msgid "Play â%sâ"
-msgstr "â%sâ spelen"
+msgstr "â%sâ spelen"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:1545
+#: ../src/window.c:1450
 #, c-format
 msgid "Display cards with â%sâ card theme"
-msgstr "Kaarten afbeelden met het â%sâ-thema"
+msgstr "Kaarten afbeelden met het â%sâ-kaartenthema"
 
-#. Translators: if you want to use localised digits for the game score,
-#. * then translate this string to "%I6d", else to "%6d".
-#. * Do not translate it to anything else!
-#.
-#: ../../../po/../src/window.c:1640
-#, c-format
-msgctxt "score"
-msgid "%6d"
-msgstr "%6d"
-
-#: ../../../po/../src/window.c:1907
+#: ../src/window.c:1747
 msgid "A scheme exception occurred"
-msgstr "Er is een âscheme-uitzonderingâ opgetreden"
+msgstr "Er is een schema-uitzondering opgetreden"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:1910
+#: ../src/window.c:1750
 msgid "Please report this bug to the developers."
-msgstr "Rapporteer deze fout aan de ontwikkelaars."
-
-#. Empty title shows up as "<unnamed>" on maemo
-#: ../../../po/../src/window.c:1914 ../../../po/../src/lib/ar-show.c:151
-msgid "Error"
-msgstr "Fout"
+msgstr "Meld deze fout a.u.b. aan de ontwikkelaars."
 
-#: ../../../po/../src/window.c:1922
+#: ../src/window.c:1756
 msgid "_Don't report"
-msgstr "_Niet rapporteren"
+msgstr "_Niet melden"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:1923
+#: ../src/window.c:1757
 msgid "_Report"
-msgstr "_Rapporteren"
+msgstr "_Melden"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:2036
-#, fuzzy
+#: ../src/window.c:1871
 msgid "Freecell Solitaire"
-msgstr "FreeCell Solitaire"
+msgstr "Freecell patience"
 
 #. Menu actions
-#: ../../../po/../src/window.c:2201
+#: ../src/window.c:1990
 msgid "_Game"
 msgstr "_Spel"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:2202
+#: ../src/window.c:1991
 msgid "_View"
 msgstr "Beel_d"
 
-# wat voor context?
-#: ../../../po/../src/window.c:2203
+#: ../src/window.c:1992
 msgid "_Control"
-msgstr "_Controle"
+msgstr "_Bediening"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:2205
+#: ../src/window.c:1994
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hulp"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:2210 ../../../po/../src/ar-stock.c:59
+#: ../src/window.c:1999
 msgid "Start a new game"
 msgstr "Een nieuw spel beginnen"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:2213 ../../../po/../src/ar-stock.c:63
+#: ../src/window.c:2002
 msgid "Restart the game"
 msgstr "Het spel opnieuw spelen"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:2215
-msgid "_Select Game..."
-msgstr "Spel _kiezenâ"
+#: ../src/window.c:2004
+msgid "_Select Gameâ"
+msgstr "_Spel kiezenâ"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:2217
+#: ../src/window.c:2006
 msgid "Play a different game"
-msgstr "Een ander spel spelen"
+msgstr "Speel een ander spel"
 
 # Recentelijk/Onlangs
-#: ../../../po/../src/window.c:2219
+#: ../src/window.c:2008
 msgid "_Recently Played"
 msgstr "Onlangs ges_peeld"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:2220
+#: ../src/window.c:2009
 msgid "S_tatistics"
-msgstr "S_tatistiek"
+msgstr "S_tatistieken"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:2221
+#: ../src/window.c:2010
 msgid "Show gameplay statistics"
 msgstr "Spelstatistieken weergeven"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:2224 ../../../po/../src/ar-stock.c:68
+#: ../src/window.c:2013
 msgid "Close this window"
 msgstr "Dit venster sluiten"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:2227 ../../../po/../src/ar-stock.c:66
+#: ../src/window.c:2016
 msgid "Undo the last move"
-msgstr "De laatste zet ongedaan maken"
+msgstr "De laatste handeling ongedaan maken"
 
-# hoe je het ook vertaald, het blijft altijd een beetje dubbelzinnig.
-# maar zo, op z'n simpelst is het voor iedereen toch wel duidelijk
-#: ../../../po/../src/window.c:2230 ../../../po/../src/ar-stock.c:62
+#: ../src/window.c:2019
 msgid "Redo the undone move"
-msgstr "De laatste zet herhalen"
+msgstr "De ongedaan gemaakte handeling opnieuw uitvoeren"
 
 # delen/geven
-#: ../../../po/../src/window.c:2233
+#: ../src/window.c:2022
 msgid "Deal next card or cards"
 msgstr "Volgende kaart of kaarten geven"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:2236 ../../../po/../src/ar-stock.c:55
+#: ../src/window.c:2025
 msgid "Get a hint for your next move"
-msgstr "Vraag een hint voor uw volgende zet"
+msgstr "Vraag een wenk voor uw volgende handeling"
 
-# weergeven/tonen ipv bekijken/inzien oid
-#: ../../../po/../src/window.c:2239
+#: ../src/window.c:2028
 msgid "View help for Aisleriot"
-msgstr "Hulp voor het Aisleriot weergeven"
+msgstr "Hulp voor Aisleriot weergeven"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:2243 ../../../po/../src/ar-stock.c:52
+#: ../src/window.c:2032
 msgid "View help for this game"
-msgstr "De hulp voor dit spel weergeven"
+msgstr "Hulp voor dit spel weergeven"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:2246 ../../../po/../src/ar-stock.c:67
+#: ../src/window.c:2035
 msgid "About this game"
 msgstr "Over dit spel"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:2249
+#: ../src/window.c:2037
 msgid "Install card themesâ"
 msgstr "Kaartthema's installerenâ"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:2250
+#: ../src/window.c:2038
 msgid "Install new card themes from the distribution packages repositories"
 msgstr ""
-"Een nieuw kaartthema installeren via het softwarewarenhuis van de distributie"
+"Een nieuw kaartthema installeren vanuit de pakketbronnen van de distributie"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:2258
+#: ../src/window.c:2044
 msgid "_Card Style"
 msgstr "_Kaartstijl"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:2301
+#: ../src/window.c:2078
 msgid "_Toolbar"
 msgstr "_Werkbalk"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:2302
+#: ../src/window.c:2079
 msgid "Show or hide the toolbar"
 msgstr "De werkbalk tonen of verbergen"
 
 # toestand/stand/status
-#: ../../../po/../src/window.c:2307
+#: ../src/window.c:2083
 msgid "_Statusbar"
 msgstr "_Statusbalk"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:2308
+#: ../src/window.c:2084
 msgid "Show or hide statusbar"
 msgstr "De statusbalk tonen of verbergen"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:2313
+#: ../src/window.c:2088
 msgid "_Click to Move"
 msgstr "_Klikken om te verplaatsen"
 
-# kaarten verplaatsen door te ze aan te klikken
-#: ../../../po/../src/window.c:2314
+#: ../src/window.c:2089
 msgid "Pick up and drop cards by clicking"
-msgstr "Kaarten pakken en leggen door te klikken"
+msgstr "Kaarten pakken en op tafel leggen door te klikken"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:2318
+#: ../src/window.c:2093
 msgid "_Sound"
 msgstr "_Geluid"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:2319
+#: ../src/window.c:2094
 msgid "Whether or not to play event sounds"
-msgstr "Of er geluid wordt afgespeeld bij gebeurtenissen"
+msgstr "Of er al dan niet geluiden worden afgespeeld bij gebeurtenissen"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:2324
+#: ../src/window.c:2099
 msgid "_Animations"
 msgstr "_Animaties"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:2325
+#: ../src/window.c:2100
 msgid "Whether or not to animate card moves"
-msgstr "Of snelle zetten gebruikt moeten worden"
+msgstr "Of het verplaatsen van kaarten al dan niet geanimeerd moet worden"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:2634
+#: ../src/window.c:2318
 msgid "Score:"
 msgstr "Score:"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:2646
+#: ../src/window.c:2330
 msgid "Time:"
 msgstr "Tijd:"
 
-#: ../../../po/../src/window.c:3000
+#: ../src/window.c:2629
 #, c-format
 msgid "Cannot start the game â%sâ"
 msgstr "Kan het spel â%sâ niet starten"
 
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:53
-msgid "End the current game"
-msgstr "De huidige schaakpartij beÃindigen"
-
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:54
-msgid "Toggle fullscreen mode"
-msgstr "Schermvullend aan/uit"
-
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:56
-msgid "Leave fullscreen mode"
-msgstr "Schermvullend verlaten"
-
-# online spel/netwerkspel
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:57
-msgid "Start a new multiplayer network game"
-msgstr "Een nieuw spel via het netwerk beginnen met meerdere spelers"
-
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:58
-msgid "End the current network game and return to network server"
-msgstr "Het huidige netwerkspel beÃindigen en terugkeren naar de netwerkserver"
-
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:60
-msgid "Pause the game"
-msgstr "Het spel pauzeren"
-
-# on-line spel/netwerkspel
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:61
-msgid "Show a list of players in the network game"
-msgstr "Een lijst met spelers in het netwerkspel tonen"
+#: ../src/window.c:2642
+msgid "Aisleriot cannot find the last game you played."
+msgstr "Aisleriot kan uw laatst gespeelde spel niet vinden."
 
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:64
-msgid "Resume the paused game"
-msgstr "Het gepauzeerde spel hervatten"
-
-# topscores bekijken
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:65
-msgid "View the scores"
-msgstr "Topscores tonen"
-
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:69
-msgid "Configure the game"
-msgstr "Het spel configureren"
-
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:70
-msgid "Quit this game"
-msgstr "Dit spel afsluiten"
-
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:296
-msgid "_Contents"
-msgstr "In_houd"
-
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:297
-msgid "_Fullscreen"
-msgstr "_Schermvullend"
-
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:298
-msgid "_Hint"
-msgstr "_Hint"
-
-#. Translators: This "_New" is for the menu item 'Game->New', implies "New Game"
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:300
-msgid "_New"
-msgstr "_Nieuw"
-
-#. Translators: This "_New Game" is for the game-over dialogue
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:302
-msgid "_New Game"
-msgstr "_Nieuw spel"
-
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:303
-msgid "_Redo Move"
-msgstr "_Opnieuw doen"
-
-#. Translators: this is the "Reset" scores button in a scores dialogue
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:305
-msgid "_Reset"
-msgstr "_Resetten"
-
-#. Translators: "_Restart" is the menu item 'Game->Restart', implies "Restart Game"
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:307
-msgid "_Restart"
-msgstr "_Herstarten"
-
-# herstellen/ongedaan maken
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:308
-msgid "_Undo Move"
-msgstr "_Ongedaan maken"
-
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:309
-msgid "_Deal"
-msgstr "D_elen"
-
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:311
-msgid "_Leave Fullscreen"
-msgstr "_Schermvullend verlaten"
-
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:312
-msgid "Network _Game"
-msgstr "Netwerk-_spel"
-
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:313
-msgid "L_eave Game"
-msgstr "Sp_el verlaten"
-
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:314
-msgid "Player _List"
-msgstr "S_pelerslijst"
-
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:315
-msgid "_Pause"
-msgstr "_Pauzeren"
-
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:316
-msgid "Res_ume"
-msgstr "_Hervatten"
-
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:317
-msgid "_Scores"
-msgstr "_Scores"
-
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:318
-msgid "_End Game"
-msgstr "Spel _beÃindigen"
-
-#. Work around maemo brokenness wrt. stock item translations.
-#. * See https://bugs.maemo.org/show_bug.cgi?id=1449 .
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:324
-msgid "_About"
-msgstr "I_nfo"
-
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:325
-msgid "_Cancel"
-msgstr "_Annuleren"
-
-# leegmaken/wissen
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:326
-msgid "_Close"
-msgstr "Sl_uiten"
-
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:327
-msgid "_OK"
-msgstr "_OK"
-
-#. %s is replaced with the name of the game in gnome-games.
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:388
-#, c-format
-msgid ""
-"%s is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
-"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
-"Foundation; either version %d of the License, or (at your option) any later "
-"version."
-msgstr ""
-"%s is vrije software; herdistributie en/of het aanbrengen van wijzigingen is "
-"toegestaan onder de voorwaarden vermeld in de GNU General Public License die "
-"gepubliceerd is door de Free Software Foundation; ofwel versie %d van de "
-"licentie of, (zo u wilt) elke latere versie."
-
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:393
-#, c-format
-msgid ""
-"%s is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
-"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
-"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
-"details."
-msgstr ""
-"%s wordt gedistribueerd met de hoop dat het bruikbaar zal zijn, maar zonder "
-"enige garantie; zelfs niet een geÃmpliceerde garantie van verkoopbaarheid of "
-"geschiktheid voor een bepaald doel. Zie de GNU General Public License voor "
-"meer informatie."
-
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:398
-#, c-format
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"%s; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
-"Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
-msgstr ""
-"U moet gelijk met %s een kopie van de GNU General Public License hebben "
-"ontvangen; zo niet, schrijf dan naar de Free Software Foundation, Inc., 51 "
-"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
-
-#: ../../../po/../src/ar-stock.c:402
-#, fuzzy
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
-msgstr ""
-"U moet gelijk met %s een kopie van de GNU General Public License hebben "
-"ontvangen; zo niet, schrijf dan naar de Free Software Foundation, Inc., 51 "
-"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
-
-#. %s.%s is the game name + the extension HTML or XHTML, e.g. Klondike.html"
-#: ../../../po/../src/lib/ar-help.c:114
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Help file â%s.%sâ not found"
-msgstr "Hulpbestand â%s.%sâ niet gevonden"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-runtime.c:267
-msgid "Could not show link"
-msgstr "Kon de hyperlink niet tonen"
-
-#: ../src/lib/org.gnome.Patience.WindowState.gschema.xml.in.h:1
-#, fuzzy
-msgid "Whether the window is fullscreen"
-msgstr "Of het rooster moet worden getoond"
-
-#: ../src/lib/org.gnome.Patience.WindowState.gschema.xml.in.h:2
-msgid "Whether the window is maximized"
-msgstr ""
-
-#: ../src/lib/org.gnome.Patience.WindowState.gschema.xml.in.h:3
-msgid "Window height"
-msgstr "Vensterhoogte"
-
-#: ../src/lib/org.gnome.Patience.WindowState.gschema.xml.in.h:4
-msgid "Window width"
-msgstr "Vensterbreedte"
-
-#. Translators: this is the symbol that's on a Joker card
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:182
-msgctxt "card symbol"
-msgid "JOKER"
-msgstr "JOKER"
-
-#. Translators: this is the symbol that's on an Ace card
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:184 ../../../po/../src/lib/ar-card.c:208
-msgctxt "card symbol"
-msgid "A"
-msgstr "A"
-
-#. Translators: this is the symbol that's on a 2 card
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:186
-msgctxt "card symbol"
-msgid "2"
-msgstr "2"
-
-#. Translators: this is the symbol that's on a 3 card
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:188
-msgctxt "card symbol"
-msgid "3"
-msgstr "3"
-
-#. Translators: this is the symbol that's on a 4 card
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:190
-msgctxt "card symbol"
-msgid "4"
-msgstr "4"
-
-#. Translators: this is the symbol that's on a 5 card
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:192
-msgctxt "card symbol"
-msgid "5"
-msgstr "5"
-
-#. Translators: this is the symbol that's on a 6 card
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:194
-msgctxt "card symbol"
-msgid "6"
-msgstr "6"
-
-#. Translators: this is the symbol that's on a 7 card
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:196
-msgctxt "card symbol"
-msgid "7"
-msgstr "7"
-
-#. Translators: this is the symbol that's on a 8 card
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:198
-msgctxt "card symbol"
-msgid "8"
-msgstr "8"
-
-#. Translators: this is the symbol that's on a 9 card
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:200
-msgctxt "card symbol"
-msgid "9"
-msgstr "9"
-
-#. Translators: this is the symbol that's on a Jack card
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:202
-msgctxt "card symbol"
-msgid "J"
-msgstr "J"
-
-# Vrouw
-#. Translators: this is the symbol that's on a Queen card
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:204
-msgctxt "card symbol"
-msgid "Q"
-msgstr "V"
-
-#. Translators: this is the symbol that's on a King card
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:206
-msgctxt "card symbol"
-msgid "K"
-msgstr "K"
-
-#. Translators: this is the symbol that's on a 1 card
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:210
-msgctxt "card symbol"
-msgid "1"
-msgstr "1"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:252
-#, fuzzy
-msgid "ace of clubs"
-msgstr "klaver aas"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:253
-#, fuzzy
-msgid "two of clubs"
-msgstr "klaver twee"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:254
-#, fuzzy
-msgid "three of clubs"
-msgstr "klaver drie"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:255
-#, fuzzy
-msgid "four of clubs"
-msgstr "klaver vier"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:256
-#, fuzzy
-msgid "five of clubs"
-msgstr "klaver vijf"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:257
-#, fuzzy
-msgid "six of clubs"
-msgstr "klaver zes"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:258
-#, fuzzy
-msgid "seven of clubs"
-msgstr "klaver zeven"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:259
-#, fuzzy
-msgid "eight of clubs"
-msgstr "klaver acht"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:260
-#, fuzzy
-msgid "nine of clubs"
-msgstr "klaver negen"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:261
-#, fuzzy
-msgid "ten of clubs"
-msgstr "klaver tien"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:262
-#, fuzzy
-msgid "jack of clubs"
-msgstr "klaver boer"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:263
-#, fuzzy
-msgid "queen of clubs"
-msgstr "klaver vrouw"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:264
-#, fuzzy
-msgid "king of clubs"
-msgstr "klaver heer"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:265
-#, fuzzy
-msgid "ace of diamonds"
-msgstr "ruiten aas"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:266
-#, fuzzy
-msgid "two of diamonds"
-msgstr "ruiten twee"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:267
-#, fuzzy
-msgid "three of diamonds"
-msgstr "ruiten drie"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:268
-#, fuzzy
-msgid "four of diamonds"
-msgstr "ruiten vier"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:269
-#, fuzzy
-msgid "five of diamonds"
-msgstr "ruiten vijf"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:270
-#, fuzzy
-msgid "six of diamonds"
-msgstr "ruiten zes"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:271
-#, fuzzy
-msgid "seven of diamonds"
-msgstr "ruiten zeven"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:272
-#, fuzzy
-msgid "eight of diamonds"
-msgstr "ruiten acht"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:273
-#, fuzzy
-msgid "nine of diamonds"
-msgstr "ruiten negen"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:274
-#, fuzzy
-msgid "ten of diamonds"
-msgstr "ruiten tien"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:275
-#, fuzzy
-msgid "jack of diamonds"
-msgstr "ruiten boer"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:276
-#, fuzzy
-msgid "queen of diamonds"
-msgstr "ruiten vrouw"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:277
-#, fuzzy
-msgid "king of diamonds"
-msgstr "ruiten heer"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:278
-#, fuzzy
-msgid "ace of hearts"
-msgstr "harten aas"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:279
-#, fuzzy
-msgid "two of hearts"
-msgstr "harten twee"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:280
-#, fuzzy
-msgid "three of hearts"
-msgstr "harten drie"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:281
-#, fuzzy
-msgid "four of hearts"
-msgstr "harten vier"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:282
-#, fuzzy
-msgid "five of hearts"
-msgstr "harten vijf"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:283
-#, fuzzy
-msgid "six of hearts"
-msgstr "harten zes"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:284
-#, fuzzy
-msgid "seven of hearts"
-msgstr "harten zeven"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:285
-#, fuzzy
-msgid "eight of hearts"
-msgstr "harten acht"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:286
-#, fuzzy
-msgid "nine of hearts"
-msgstr "harten negen"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:287
-#, fuzzy
-msgid "ten of hearts"
-msgstr "harten tien"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:288
-#, fuzzy
-msgid "jack of hearts"
-msgstr "harten boer"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:289
-#, fuzzy
-msgid "queen of hearts"
-msgstr "harten vrouw"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:290
-#, fuzzy
-msgid "king of hearts"
-msgstr "harten heer"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:291
-#, fuzzy
-msgid "ace of spades"
-msgstr "schoppen aas"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:292
-#, fuzzy
-msgid "two of spades"
-msgstr "schoppen twee"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:293
-#, fuzzy
-msgid "three of spades"
-msgstr "schoppen drie"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:294
-#, fuzzy
-msgid "four of spades"
-msgstr "schoppen vier"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:295
-#, fuzzy
-msgid "five of spades"
-msgstr "schoppen vijf"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:296
-#, fuzzy
-msgid "six of spades"
-msgstr "schoppen zes"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:297
-#, fuzzy
-msgid "seven of spades"
-msgstr "schoppen zeven"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:298
-#, fuzzy
-msgid "eight of spades"
-msgstr "schoppen acht"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:299
-#, fuzzy
-msgid "nine of spades"
-msgstr "schoppen negen"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:300
-#, fuzzy
-msgid "ten of spades"
-msgstr "schoppen tien"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:301
-#, fuzzy
-msgid "jack of spades"
-msgstr "schoppen boer"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:302
-#, fuzzy
-msgid "queen of spades"
-msgstr "schoppen vrouw"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:303
-#, fuzzy
-msgid "king of spades"
-msgstr "schoppen heer"
-
-#: ../../../po/../src/lib/ar-card.c:320
-#, fuzzy
-msgid "face-down card"
-msgstr "de onbekende kaart"
-
-#: ../../../po/../src/smclient/eggdesktopfile.c:169
-#, c-format
-msgid "File is not a valid .desktop file"
-msgstr "Bestand is geen geldig .desktop-bestand"
-
-#: ../../../po/../src/smclient/eggdesktopfile.c:192
-#, c-format
-msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
-msgstr "Niet herkend bureaubladbestand versie â%sâ"
-
-#: ../../../po/../src/smclient/eggdesktopfile.c:966
-#, c-format
-msgid "Starting %s"
-msgstr "%s starten"
-
-#: ../../../po/../src/smclient/eggdesktopfile.c:1108
-#, c-format
-msgid "Application does not accept documents on command line"
-msgstr "Toepassing accepteert geen documenten op de opdrachtregel"
-
-#: ../../../po/../src/smclient/eggdesktopfile.c:1176
-#, c-format
-msgid "Unrecognized launch option: %d"
-msgstr "Niet herkende opstartoptie: %d"
-
-#: ../../../po/../src/smclient/eggdesktopfile.c:1381
-#, c-format
-msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
-msgstr "Kan document-URI's niet aan een âType=Linkâ bureaublad-pictogram geven"
-
-#: ../../../po/../src/smclient/eggdesktopfile.c:1402
-#, c-format
-msgid "Not a launchable item"
-msgstr "Geen opstartbaar item"
-
-#: ../../../po/../src/smclient/eggsmclient.c:226
-msgid "Disable connection to session manager"
-msgstr "Verbinding met sessiebeheer verbreken"
-
-#: ../../../po/../src/smclient/eggsmclient.c:229
-msgid "Specify file containing saved configuration"
-msgstr "Geef het bestand met de opgeslagen configuratie"
-
-#: ../../../po/../src/smclient/eggsmclient.c:229
-msgid "FILE"
-msgstr "BESTAND"
-
-#: ../../../po/../src/smclient/eggsmclient.c:232
-msgid "Specify session management ID"
-msgstr "Geef sessiebeheer-ID"
-
-#: ../../../po/../src/smclient/eggsmclient.c:232
-msgid "ID"
-msgstr "ID"
-
-#: ../../../po/../src/smclient/eggsmclient.c:253
-msgid "Session management options:"
-msgstr "Sessiebeheer-opties:"
-
-#: ../../../po/../src/smclient/eggsmclient.c:254
-msgid "Show session management options"
-msgstr "Sessiebeheer-opties tonen"
-
-#: ../src/rules/agnes.scm.h:1 ../src/rules/bear_river.scm.h:2
-#: ../src/rules/canfield.scm.h:2 ../src/rules/chessboard.scm.h:2
-#: ../src/rules/eagle_wing.scm.h:2 ../src/rules/glenwood.scm.h:2
-#: ../src/rules/kansas.scm.h:2 ../src/rules/lady_jane.scm.h:2
-#: ../src/rules/plait.scm.h:2 ../src/rules/royal_east.scm.h:2
-#: ../src/rules/terrace.scm.h:1
-msgid "Base Card: Ace"
-msgstr "Basiskaart: Aas"
-
-#: ../src/rules/agnes.scm.h:2 ../src/rules/bear_river.scm.h:3
-#: ../src/rules/canfield.scm.h:3 ../src/rules/chessboard.scm.h:3
-#: ../src/rules/eagle_wing.scm.h:3 ../src/rules/glenwood.scm.h:3
-#: ../src/rules/kansas.scm.h:3 ../src/rules/lady_jane.scm.h:3
-#: ../src/rules/plait.scm.h:3 ../src/rules/royal_east.scm.h:3
-#: ../src/rules/terrace.scm.h:2
-msgid "Base Card: Jack"
-msgstr "Basiskaart: Boer"
-
-#: ../src/rules/agnes.scm.h:3 ../src/rules/bear_river.scm.h:4
-#: ../src/rules/canfield.scm.h:4 ../src/rules/chessboard.scm.h:4
-#: ../src/rules/eagle_wing.scm.h:4 ../src/rules/glenwood.scm.h:4
-#: ../src/rules/kansas.scm.h:4 ../src/rules/lady_jane.scm.h:4
-#: ../src/rules/plait.scm.h:4 ../src/rules/royal_east.scm.h:4
-#: ../src/rules/terrace.scm.h:3
-msgid "Base Card: King"
-msgstr "Basiskaart: Heer"
-
-#: ../src/rules/agnes.scm.h:4 ../src/rules/bear_river.scm.h:5
-#: ../src/rules/canfield.scm.h:5 ../src/rules/chessboard.scm.h:5
-#: ../src/rules/eagle_wing.scm.h:5 ../src/rules/glenwood.scm.h:5
-#: ../src/rules/kansas.scm.h:5 ../src/rules/lady_jane.scm.h:5
-#: ../src/rules/plait.scm.h:5 ../src/rules/royal_east.scm.h:5
-#: ../src/rules/terrace.scm.h:4
-msgid "Base Card: Queen"
-msgstr "Basiskaart: Vrouw"
-
-#: ../src/rules/agnes.scm.h:5 ../src/rules/terrace.scm.h:5
-msgid "Base Card: ~a"
-msgstr "Basiskaart: ~a"
-
-#: ../src/rules/agnes.scm.h:6 ../src/rules/easthaven.scm.h:1
-#: ../src/rules/labyrinth.scm.h:1 ../src/rules/monte_carlo.scm.h:1
-#: ../src/rules/valentine.scm.h:1
-msgid "Deal more cards"
-msgstr "Geef nomaals"
-
-#: ../src/rules/agnes.scm.h:7 ../src/rules/auld_lang_syne.scm.h:2
-#: ../src/rules/backbone.scm.h:3 ../src/rules/block_ten.scm.h:1
-#: ../src/rules/bristol.scm.h:2 ../src/rules/camelot.scm.h:2
-#: ../src/rules/canfield.scm.h:9 ../src/rules/carpet.scm.h:2
-#: ../src/rules/cover.scm.h:1 ../src/rules/doublets.scm.h:2
-#: ../src/rules/eagle_wing.scm.h:11 ../src/rules/easthaven.scm.h:4
-#: ../src/rules/elevator.scm.h:2 ../src/rules/escalator.scm.h:2
-#: ../src/rules/first_law.scm.h:17 ../src/rules/fortunes.scm.h:4
-#: ../src/rules/forty_thieves.scm.h:3 ../src/rules/glenwood.scm.h:11
-#: ../src/rules/gypsy.scm.h:3 ../src/rules/helsinki.scm.h:1
-#: ../src/rules/hopscotch.scm.h:3 ../src/rules/jamestown.scm.h:1
-#: ../src/rules/jumbo.scm.h:4 ../src/rules/kansas.scm.h:8
-#: ../src/rules/klondike.scm.h:7 ../src/rules/labyrinth.scm.h:2
-#: ../src/rules/lady_jane.scm.h:7 ../src/rules/monte_carlo.scm.h:2
-#: ../src/rules/neighbor.scm.h:1 ../src/rules/plait.scm.h:11
-#: ../src/rules/quatorze.scm.h:1 ../src/rules/royal_east.scm.h:7
-#: ../src/rules/scuffle.scm.h:4 ../src/rules/sir_tommy.scm.h:3
-#: ../src/rules/straight_up.scm.h:5 ../src/rules/terrace.scm.h:18
-#: ../src/rules/thieves.scm.h:2 ../src/rules/thirteen.scm.h:3
-#: ../src/rules/thumb_and_pouch.scm.h:4 ../src/rules/treize.scm.h:2
-#: ../src/rules/triple_peaks.scm.h:4 ../src/rules/union_square.scm.h:2
-#: ../src/rules/westhaven.scm.h:2 ../src/rules/whitehead.scm.h:3
-#: ../src/rules/yield.scm.h:2 ../src/rules/zebra.scm.h:4
-msgid "Stock left:"
-msgstr "Kaarten over:"
-
-#: ../src/rules/agnes.scm.h:8 ../src/rules/lady_jane.scm.h:8
-msgid "Stock left: 0"
-msgstr "Kaarten over: 0"
-
-#: ../src/rules/agnes.scm.h:9 ../src/rules/backbone.scm.h:4
-#: ../src/rules/bakers_dozen.scm.h:1 ../src/rules/beleaguered_castle.scm.h:1
-#: ../src/rules/canfield.scm.h:10 ../src/rules/jumbo.scm.h:5
-#: ../src/rules/king_albert.scm.h:1 ../src/rules/lady_jane.scm.h:9
-#: ../src/rules/streets_and_alleys.scm.h:1
-msgid "Try rearranging the cards"
-msgstr "Probeer te kaarten te herschikken"
-
-#: ../src/rules/agnes.scm.h:10 ../src/rules/bristol.scm.h:3
-#: ../src/rules/lady_jane.scm.h:10 ../src/rules/royal_east.scm.h:8
-#: ../src/rules/thumb_and_pouch.scm.h:5
-msgid "an empty foundation pile"
-msgstr "een lege basisplaats"
-
-#: ../src/rules/athena.scm.h:1 ../src/rules/klondike.scm.h:8
-#: ../src/rules/osmosis.scm.h:5 ../src/rules/saratoga.scm.h:1
-msgid "Three card deals"
-msgstr "Deel drie kaarten"
-
-#: ../src/rules/auld_lang_syne.scm.h:1 ../src/rules/bristol.scm.h:1
-#: ../src/rules/first_law.scm.h:1 ../src/rules/fortunes.scm.h:2
-#: ../src/rules/lady_jane.scm.h:6 ../src/rules/scuffle.scm.h:1
-#: ../src/rules/spider.scm.h:1 ../src/rules/thumb_and_pouch.scm.h:1
-#: ../src/rules/zebra.scm.h:1
-msgid "Deal another round"
-msgstr "Geef nog een keer"
-
-#: ../src/rules/backbone.scm.h:1 ../src/rules/camelot.scm.h:1
-#: ../src/rules/canfield.scm.h:6 ../src/rules/carpet.scm.h:1
-#: ../src/rules/glenwood.scm.h:6 ../src/rules/klondike.scm.h:2
-#: ../src/rules/osmosis.scm.h:1 ../src/rules/plait.scm.h:6
-#: ../src/rules/straight_up.scm.h:1 ../src/rules/terrace.scm.h:8
-msgid "Deal a new card from the deck"
-msgstr "Geef een nieuwe kaart van de stapel"
-
-#: ../src/rules/backbone.scm.h:2 ../src/rules/doublets.scm.h:1
-#: ../src/rules/eagle_wing.scm.h:9 ../src/rules/gaps.scm.h:7
-#: ../src/rules/glenwood.scm.h:9 ../src/rules/jumbo.scm.h:3
-#: ../src/rules/klondike.scm.h:5 ../src/rules/plait.scm.h:10
-#: ../src/rules/scuffle.scm.h:2 ../src/rules/straight_up.scm.h:3
-#: ../src/rules/terrace.scm.h:13 ../src/rules/thumb_and_pouch.scm.h:3
-#: ../src/rules/zebra.scm.h:3
-msgid "Redeals left:"
-msgstr "Ronde(n) over:"
-
-#: ../src/rules/backbone.scm.h:5 ../src/rules/terrace.scm.h:23
-msgid "an empty slot on the foundation"
-msgstr "een leeg basisvak"
-
-#: ../src/rules/backbone.scm.h:6 ../src/rules/terrace.scm.h:24
-msgid "an empty slot on the tableau"
-msgstr "een leeg vak op de tafel"
-
-#: ../src/rules/bakers_dozen.scm.h:2 ../src/rules/chessboard.scm.h:8
-#: ../src/rules/easthaven.scm.h:5 ../src/rules/eight_off.scm.h:2
-#: ../src/rules/fortress.scm.h:2 ../src/rules/forty_thieves.scm.h:4
-#: ../src/rules/gypsy.scm.h:4 ../src/rules/jumbo.scm.h:6
-#: ../src/rules/kansas.scm.h:9 ../src/rules/king_albert.scm.h:2
-#: ../src/rules/seahaven.scm.h:2 ../src/rules/streets_and_alleys.scm.h:2
-#: ../src/rules/westhaven.scm.h:3 ../src/rules/whitehead.scm.h:4
-#: ../src/rules/yukon.scm.h:1
-msgid "an empty foundation"
-msgstr "een lege basis"
-
-#: ../src/rules/bear_river.scm.h:1 ../src/rules/canfield.scm.h:1
-#: ../src/rules/chessboard.scm.h:1 ../src/rules/eagle_wing.scm.h:1
-#: ../src/rules/glenwood.scm.h:1 ../src/rules/kansas.scm.h:1
-#: ../src/rules/plait.scm.h:1
-msgid "Base Card: "
-msgstr "Basiskaart: "
-
-#: ../src/rules/bear_river.scm.h:6
-#, fuzzy
-msgid "Move something onto an empty right-hand tableau slot"
-msgstr "Verplaats iets naar een leeg Tafelvak"
-
-#: ../src/rules/bear_river.scm.h:7
-#, fuzzy
-msgid "an empty foundation slot"
-msgstr "een lege basis"
-
-#: ../src/rules/camelot.scm.h:3
-msgid "an empty bottom slot"
-msgstr "een leeg ondervak"
-
-#: ../src/rules/camelot.scm.h:4
-msgid "an empty corner slot"
-msgstr "een leeg hoekvak"
-
-#: ../src/rules/camelot.scm.h:5
-msgid "an empty left slot"
-msgstr "een leeg linkervak"
-
-#: ../src/rules/camelot.scm.h:6
-msgid "an empty right slot"
-msgstr "een leeg rechtervak"
-
-#: ../src/rules/camelot.scm.h:7 ../src/rules/diamond_mine.scm.h:1
-#: ../src/rules/klondike.scm.h:10 ../src/rules/odessa.scm.h:1
-#: ../src/rules/osmosis.scm.h:6 ../src/rules/pileon.scm.h:1
-#: ../src/rules/scorpion.scm.h:2 ../src/rules/ten_across.scm.h:4
-#: ../src/rules/union_square.scm.h:3 ../src/rules/yukon.scm.h:2
-msgid "an empty slot"
-msgstr "een leeg vak"
-
-#: ../src/rules/camelot.scm.h:8
-msgid "an empty top slot"
-msgstr "een leeg bovenvak"
-
-#: ../src/rules/camelot.scm.h:9 ../src/rules/helsinki.scm.h:2
-#: ../src/rules/neighbor.scm.h:2 ../src/rules/thirteen.scm.h:4
-#: ../src/rules/treize.scm.h:3 ../src/rules/yield.scm.h:3
-msgid "itself"
-msgstr "zichzelf"
-
-#: ../src/rules/canfield.scm.h:7 ../src/rules/eagle_wing.scm.h:7
-#: ../src/rules/glenwood.scm.h:8 ../src/rules/plait.scm.h:7
-#: ../src/rules/straight_up.scm.h:2 ../src/rules/thumb_and_pouch.scm.h:2
-#: ../src/rules/zebra.scm.h:2
-msgid "Move waste back to stock"
-msgstr "Haal een gebruikte kaart terug naar de voorraad"
-
-#: ../src/rules/canfield.scm.h:8 ../src/rules/eagle_wing.scm.h:10
-#: ../src/rules/kansas.scm.h:7 ../src/rules/straight_up.scm.h:4
-msgid "Reserve left:"
-msgstr "Reserve over:"
-
-#: ../src/rules/canfield.scm.h:11 ../src/rules/glenwood.scm.h:12
-msgid "empty slot on foundation"
-msgstr "leeg basisvak"
-
-#: ../src/rules/canfield.scm.h:12
-msgid "empty space on tableau"
-msgstr "lege plaats op tafel"
-
-#: ../src/rules/chessboard.scm.h:6
-msgid "Move a card to the Foundation"
-msgstr "Verplaats een kaart naar de Basis"
-
-#: ../src/rules/chessboard.scm.h:7 ../src/rules/fortress.scm.h:1
-msgid "Move something into the empty Tableau slot"
-msgstr "Verplaats iets naar een leeg Tafelvak"
-
-#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
-#: ../src/rules/clock.scm.h:2
-msgid "Consistency is key"
-msgstr "Consistentie is de sleutel"
-
-#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
-#: ../src/rules/clock.scm.h:4
-msgid "Fishing wire makes bad dental floss"
-msgstr "Visdraad is slecht om mee te flossen"
-
-#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
-#: ../src/rules/clock.scm.h:6
-msgid "Have you read the help file?"
-msgstr "Heeft u de hulp gelezen?"
-
-#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
-#: ../src/rules/clock.scm.h:8
-msgid "I could sure use a backrub right about now..."
-msgstr "Hmmmâ Ik kan nu wel een massage gebruikenâ"
-
-#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
-#: ../src/rules/clock.scm.h:10
-msgid "If you're ever lost and alone in the woods, hug a tree"
-msgstr "Als u ooit verdwaalt in een bos, knuffel dan een boom"
-
-#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
-#: ../src/rules/clock.scm.h:12
-msgid ""
-"Just because a crosswalk looks like a hopscotch board doesn't mean it is one"
-msgstr "Het moet niet gekker worden!"
-
-#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
-#: ../src/rules/clock.scm.h:14
-msgid "Look both ways before you cross the street"
-msgstr "Kijk goed uit bij het oversteken"
-
-#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
-#: ../src/rules/clock.scm.h:16
-msgid "Monitors won't give you Vitamin D -- but sunlight will..."
-msgstr "Beeldschermen geven geen vitamine D -- zonlicht welâ"
-
-#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
-#: ../src/rules/clock.scm.h:18
-msgid "Never blow in a dog's ear"
-msgstr "Blaas een hond nooit in zijn oor!"
-
-#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
-#: ../src/rules/clock.scm.h:20
-msgid "Odessa is a better game. Really."
-msgstr "Odessa is een veel leuker spel. Echt waar."
-
-#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
-#: ../src/rules/clock.scm.h:22
-msgid "Tourniquets are not recommended unless in the direst emergency"
-msgstr "Als iedereen tegelijk springt, vallen de mussen uit de bomen"
-
-#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
-#: ../src/rules/clock.scm.h:24
-msgid "When without a stapler, a staple and a ruler will work"
-msgstr ""
-"Als er geen nietmachine is, moet een nietje en een meetlat ook werken. Ofzo."
-
-#: ../src/rules/cruel.scm.h:1
-msgid "Cards remaining: ~a"
-msgstr "Overgebleven kaarten: ~a"
-
-#: ../src/rules/cruel.scm.h:2
-msgid "Redeal."
-msgstr "Opnieuw delen"
-
-# stapel
-#: ../src/rules/diamond_mine.scm.h:2
-msgid "the foundation pile"
-msgstr "de basisplaats"
-
-#: ../src/rules/eagle_wing.scm.h:6 ../src/rules/elevator.scm.h:1
-#: ../src/rules/escalator.scm.h:1 ../src/rules/royal_east.scm.h:6
-#: ../src/rules/thirteen.scm.h:1 ../src/rules/treize.scm.h:1
-#: ../src/rules/triple_peaks.scm.h:1 ../src/rules/union_square.scm.h:1
-#: ../src/rules/westhaven.scm.h:1 ../src/rules/yield.scm.h:1
-msgid "Deal a card"
-msgstr "Geef een kaart"
-
-#: ../src/rules/eagle_wing.scm.h:8
-msgid "Move ~a to an empty foundation"
-msgstr "Verplaats ~a naar een lege basis"
-
-#: ../src/rules/eagle_wing.scm.h:12
-msgid "an empty slot on tableau"
-msgstr "een leeg vak op de tafel"
-
-#: ../src/rules/easthaven.scm.h:2
-msgid "Move a King on to the empty tableau slot"
-msgstr "Verplaats een heer naar het lege tafelvak"
-
-#: ../src/rules/easthaven.scm.h:3 ../src/rules/klondike.scm.h:3
-msgid "No hint available right now"
-msgstr "Momenteel geen hint beschikbaar"
-
-#: ../src/rules/eight_off.scm.h:1 ../src/rules/seahaven.scm.h:1
-msgid "Move something on to an empty reserve"
-msgstr "Plaats een kaart op een leeg reserve-vak"
-
-#: ../src/rules/eight_off.scm.h:3 ../src/rules/seahaven.scm.h:3
-msgid "an empty tableau"
-msgstr "een lege tafel"
-
-#: ../src/rules/first_law.scm.h:2
-msgid "I'm not sure"
-msgstr "Ik twijfel"
-
-#: ../src/rules/first_law.scm.h:3
-msgid "Remove the aces"
-msgstr "Verwijder de azen"
-
-#: ../src/rules/first_law.scm.h:4
-msgid "Remove the eights"
-msgstr "Verwijder de achten"
-
-#: ../src/rules/first_law.scm.h:5
-msgid "Remove the fives"
-msgstr "Verwijder de vijfen"
-
-#: ../src/rules/first_law.scm.h:6
-msgid "Remove the fours"
-msgstr "Verwijder de vieren"
-
-#: ../src/rules/first_law.scm.h:7
-msgid "Remove the jacks"
-msgstr "Verwijder de boeren"
-
-#: ../src/rules/first_law.scm.h:8
-msgid "Remove the kings"
-msgstr "Verwijder de heren"
-
-#: ../src/rules/first_law.scm.h:9
-msgid "Remove the nines"
-msgstr "Verwijder de negens"
-
-#: ../src/rules/first_law.scm.h:10
-msgid "Remove the queens"
-msgstr "Verwijder de vrouwen"
-
-#: ../src/rules/first_law.scm.h:11
-msgid "Remove the sevens"
-msgstr "Verwijder de zevens"
-
-#: ../src/rules/first_law.scm.h:12
-msgid "Remove the sixes"
-msgstr "Verwijder de zessen"
-
-#: ../src/rules/first_law.scm.h:13
-msgid "Remove the tens"
-msgstr "Verwijder de tienen"
-
-#: ../src/rules/first_law.scm.h:14
-msgid "Remove the threes"
-msgstr "Verwijder de drieÃn"
-
-#: ../src/rules/first_law.scm.h:15
-msgid "Remove the twos"
-msgstr "Verwijder de tweeÃn"
-
-#: ../src/rules/first_law.scm.h:16
-msgid "Return cards to stock"
-msgstr "Geef kaarten terug aan de voorrad"
-
-#: ../src/rules/fortunes.scm.h:1 ../src/rules/klondike.scm.h:1
-msgid "Consider moving something into an empty slot"
-msgstr "Probeer iets in een leeg vak te leggen"
-
-# gebiedende wijs hier mooier
-#: ../src/rules/fortunes.scm.h:3
-msgid "Move ~a off the board"
-msgstr "Haal ~a van het bord"
-
-# onmogelijke/foutieve/ongeldige
-#: ../src/rules/forty_thieves.scm.h:1
-msgid "Bug! make-hint called on false move."
-msgstr "Fout! make-hint aangeroepen na een ongeldige zet."
-
-#: ../src/rules/forty_thieves.scm.h:2
-msgid "Deal a card from stock"
-msgstr "Geef een kaart van de stapel"
-
-#: ../src/rules/forty_thieves.scm.h:5
-msgid "an empty space"
-msgstr "een leeg vak"
-
-# starten/beginnen
-#: ../src/rules/freecell.scm.h:1
-msgid "No moves are possible. Undo or start again."
-msgstr "Er zijn geen zetten meer mogelijk. Ongedaan maken of opnieuw beginnen."
-
-# starten/beginnen
-#: ../src/rules/freecell.scm.h:2
-msgid "The game has no solution. Undo or start again."
-msgstr "Het spel heeft geen oplossing. Ongedaan maken of opnieuw beginnen."
-
-#: ../src/rules/freecell.scm.h:3
-msgid "an empty reserve"
-msgstr "een lege reserve"
-
-#: ../src/rules/freecell.scm.h:4
-msgid "an open tableau"
-msgstr "een lege tafelplaats"
-
-# stapel
-#: ../src/rules/freecell.scm.h:5 ../src/rules/terrace.scm.h:26
-msgid "the foundation"
-msgstr "de basisplaats"
-
-#: ../src/rules/gaps.scm.h:1
-msgid "Add to the sequence in row ~a."
-msgstr "Aan de serie toevoegen in rij ~a. "
-
-#: ../src/rules/gaps.scm.h:2
-msgid "Double click any card to redeal."
-msgstr "Dubbelklik op een kaart om opnieuw te delen."
-
-#: ../src/rules/gaps.scm.h:3
-msgid "No hint available."
-msgstr "Geen hint beschikbaar."
-
-#: ../src/rules/gaps.scm.h:4
-msgid "Place a two in the leftmost slot of row ~a."
-msgstr "Plaats een twee in het meest linkse vak van rij ~a."
-
-#: ../src/rules/gaps.scm.h:5
-msgid "Place the ~a next to ~a."
-msgstr "Plaats de ~a naast ~a."
-
-#: ../src/rules/gaps.scm.h:6
-msgid "Randomly Placed Gaps on Redeal"
-msgstr "Willekeurige gaten bij het opnieuw delen"
-
-#: ../src/rules/giant.scm.h:1
-msgid "Alternating colors"
-msgstr ""
-
-#: ../src/rules/giant.scm.h:2
-#, fuzzy
-msgid "Deal a row"
-msgstr "Geef een kaart"
-
-#: ../src/rules/giant.scm.h:3
-#, fuzzy
-msgid "Deals left: ~a"
-msgstr "Ronde over: ~a"
-
-#: ../src/rules/giant.scm.h:4
-#, fuzzy
-msgid "Same suit"
-msgstr "Het begin van de partij"
-
-#: ../src/rules/giant.scm.h:5
-#, fuzzy
-msgid "Try dealing a row of cards"
-msgstr "Probeer te kaarten te herschikken"
-
-#: ../src/rules/giant.scm.h:6
-#, fuzzy
-msgid "Try moving a card to the reserve"
-msgstr "Probeer kaarten te verplaatsen"
-
-#: ../src/rules/giant.scm.h:7 ../src/rules/spider.scm.h:7
-msgid "Try moving card piles around"
-msgstr "Probeer kaarten te verplaatsen"
-
-#: ../src/rules/giant.scm.h:8
-#, fuzzy
-msgid "an empty foundation place"
-msgstr "een lege basisplaats"
-
-#: ../src/rules/giant.scm.h:9
-#, fuzzy
-msgid "an empty tableau place"
-msgstr "een lege tafelstapel"
-
-#: ../src/rules/glenwood.scm.h:7
-msgid "Move a card from the reserve on to the empty tableau slot"
-msgstr "Verplaats een kaart van de reserve naar het lege tafelvak"
-
-#: ../src/rules/glenwood.scm.h:10
-msgid "Select a card from the reserve for first foundation pile"
-msgstr "Kies een kaart van de reserve voor de eerste basis-stapel"
-
-#: ../src/rules/glenwood.scm.h:13
-msgid "on to the empty tableau slot"
-msgstr "naar het lege Tafelvak"
-
-#: ../src/rules/golf.scm.h:1 ../src/rules/hopscotch.scm.h:1
-#: ../src/rules/jumbo.scm.h:1 ../src/rules/kansas.scm.h:6
-#: ../src/rules/sir_tommy.scm.h:1 ../src/rules/whitehead.scm.h:1
-msgid "Deal another card"
-msgstr "Geef nog een kaart"
-
-#: ../src/rules/golf.scm.h:2 ../src/rules/osmosis.scm.h:4
-#: ../src/rules/spider.scm.h:6
-msgid "Stock left: ~a"
-msgstr "Kaarten over: ~a"
-
-#: ../src/rules/gypsy.scm.h:1
-msgid "Deal another hand"
-msgstr "Geef nog een keer"
-
-#: ../src/rules/gypsy.scm.h:2
-msgid "Move a card or build of cards on to the empty slot"
-msgstr "Verplaats een kaart of stapel naar het lege vak"
-
-# haal kaart van gebruikte stapel/haal gebruikte kaart
-#: ../src/rules/hopscotch.scm.h:2
-msgid "Move card from waste"
-msgstr "Haal een kaart van de gebruikte stapel"
-
-#: ../src/rules/jumbo.scm.h:2
-msgid "Move waste to stock"
-msgstr "Verplaats gebruikte kaarten naar de voorraad"
-
-#: ../src/rules/jumbo.scm.h:7 ../src/rules/kansas.scm.h:10
-#: ../src/rules/king_albert.scm.h:3 ../src/rules/lady_jane.scm.h:11
-#: ../src/rules/straight_up.scm.h:6
-msgid "an empty tableau slot"
-msgstr "een leeg tafelvak"
-
-#: ../src/rules/kings_audience.scm.h:1
-msgid "Deal a new card"
-msgstr "Geef een kaart"
-
-#: ../src/rules/kings_audience.scm.h:2
-msgid "Stock remaining: ~a"
-msgstr "Voorraad over: ~a"
-
-# Geen nieuwe deelrondes/niet opnieuw delen
-#: ../src/rules/klondike.scm.h:4
-msgid "No redeals"
-msgstr "Niet opnieuw delen"
-
-# vergelijk: deel per drie kaarten/deel per kaart
-#: ../src/rules/klondike.scm.h:6
-msgid "Single card deals"
-msgstr "Per kaart delen"
-
-#: ../src/rules/klondike.scm.h:9
-msgid "Try moving cards down from the foundation"
-msgstr "Probeer de kaarten weg te leggen"
-
-#: ../src/rules/lady_jane.scm.h:1 ../src/rules/royal_east.scm.h:1
-msgid "Base Card:"
-msgstr "Basiskaart:"
-
-#: ../src/rules/maze.scm.h:1
-msgid ""
-"Aim to place the suits in the order which fits the current layout most "
-"naturally."
-msgstr ""
-"Probeer de series te plaatsen in de volgorde die het beste bij de huidige "
-"layout past"
-
-#: ../src/rules/osmosis.scm.h:2
-msgid "Deal new cards from the deck"
-msgstr "Geef nieuwe kaarten van de stapel"
-
-#: ../src/rules/osmosis.scm.h:3
-msgid "Redeals left: ~a"
-msgstr "Ronde over: ~a"
-
-#: ../src/rules/pileon.scm.h:2 ../src/rules/terrace.scm.h:25
-msgid "something"
-msgstr "iets"
-
-#: ../src/rules/plait.scm.h:8
-msgid "Move ~a from the stock to an empty edge or tableau slot"
-msgstr "~a van de reserve naar een lege rand of tafelvak verplaatsen"
-
-# ~a word gevuld met een kaartnaam
-#: ../src/rules/plait.scm.h:9
-msgid "Move ~a to an empty field"
-msgstr "~a verplaatsen naar een lege plaats"
-
-#: ../src/rules/poker.scm.h:1
-msgid "Place cards on to the Tableau to form poker hands"
-msgstr "Plaats kaarten op het Tafelvak om een poker te vormen"
-
-#: ../src/rules/poker.scm.h:2
-msgid "Shuffle mode"
-msgstr "Schudden-modus"
-
-#: ../src/rules/royal_east.scm.h:9 ../src/rules/thumb_and_pouch.scm.h:6
-#: ../src/rules/westhaven.scm.h:4
-msgid "an empty tableau pile"
-msgstr "een lege tafelstapel"
-
-#: ../src/rules/scorpion.scm.h:1
-msgid "Deal the cards"
-msgstr "Geef de kaarten"
-
-#: ../src/rules/scuffle.scm.h:3
-msgid "Reshuffle cards"
-msgstr "Kaarten schudden"
-
-#: ../src/rules/sir_tommy.scm.h:2
-msgid "Move waste on to a reserve slot"
-msgstr "Verplaats gebruikte kaarten naar een reserve-vak"
-
-#: ../src/rules/sir_tommy.scm.h:4
-msgid "empty foundation"
-msgstr "lege Basis"
-
-#: ../src/rules/spider.scm.h:2
-msgid "Four Suits"
-msgstr "Vier kaartspellen"
-
-# ÃÃn kaartspel/enkel kaartspel
-#: ../src/rules/spider.scm.h:3
-msgid "One Suit"
-msgstr "Enkel kaartspel"
-
-#: ../src/rules/spider.scm.h:4
-msgid "Place something on empty slot"
-msgstr "Plaats een kaart in een leeg vak"
-
-#: ../src/rules/spider.scm.h:5
-msgid "Please fill in empty pile first."
-msgstr "Vul eerst een lege plaats."
-
-#: ../src/rules/spider.scm.h:8
-msgid "Two Suits"
-msgstr "Twee kaartspellen"
-
-#: ../src/rules/spider.scm.h:9
-msgid "Undo until there are enough cards to fill all tableau piles"
-msgstr ""
-
-#: ../src/rules/ten_across.scm.h:1
-msgid "Allow temporary spots use"
-msgstr "Tijdelijke plaatsgebruik toestaan"
-
-#: ../src/rules/ten_across.scm.h:2
-msgid "Move a card to an empty temporary slot"
-msgstr "Verplaats een kaart naar een leeg tijdelijk vak"
-
-#: ../src/rules/ten_across.scm.h:3
-msgid "No hint available"
-msgstr "Geen hint beschikbaar"
-
-#. Translators: this string is the name of a variant of this game. If there is an established standard name for this game or game variant in your locale, use that; otherwise you can translate this string freely or literally, at your option.
-#: ../src/rules/terrace.scm.h:7
-msgid "Blondes and Brunettes"
-msgstr "Blondines en brunettes"
-
-#. Translators: this string is the name of a variant of this game. If there is an established standard name for this game or game variant in your locale, use that; otherwise you can translate this string freely or literally, at your option.
-#: ../src/rules/terrace.scm.h:10
-msgid "Falling Stars"
-msgstr "Vallende sterren"
-
-#. Translators: this string is the name of a variant of this game. If there is an established standard name for this game or game variant in your locale, use that; otherwise you can translate this string freely or literally, at your option.
-#: ../src/rules/terrace.scm.h:12
-#, fuzzy
-msgid "General's Patience"
-msgstr "Algemeen patience"
-
-# zie ook blondines en brunettes
-#. Translators: this string is the name of a variant of this game. If there is an established standard name for this game or game variant in your locale, use that; otherwise you can translate this string freely or literally, at your option.
-#: ../src/rules/terrace.scm.h:15
-msgid "Redheads"
-msgstr "Roodharigen"
-
-#. Translators: this string is the name of a variant of this game. If there is an established standard name for this game or game variant in your locale, use that; otherwise you can translate this string freely or literally, at your option.
-#: ../src/rules/terrace.scm.h:17
-msgid "Signora"
-msgstr "SigÃora"
-
-#. Translators: this string is the name of a variant of this game. If there is an established standard name for this game or game variant in your locale, use that; otherwise you can translate this string freely or literally, at your option.
-#: ../src/rules/terrace.scm.h:22
-msgid "Wood"
-msgstr "Hout"
-
-#: ../src/rules/thieves.scm.h:1
-msgid "Deal a card from the deck"
-msgstr "Geef een kaart van de stapel"
-
-# kleur bekennen?
-# Gebruik/...
-#: ../src/rules/thirteen.scm.h:2
-msgid "Match the top two cards of the waste."
-msgstr "Gebruik de bovenste twee kaarten van de gebruikte stapel."
-
-# Points double for every card played in a run. A run of cards will score 1, 2,
-# 4, 16, and 32 points for a total of 55 points.
-# Scoreverdubbeling
-#: ../src/rules/triple_peaks.scm.h:2
-msgid "Multiplier Scoring"
-msgstr "Scorevermenigvuldiging"
-
-# After all cards have been cleared from the tableu, a new round begins.
-# The score form the last round carries over into the new round.
-# Score meenemen naar volgende ronden
-#: ../src/rules/triple_peaks.scm.h:3
-msgid "Progressive Rounds"
-msgstr "Score meenemen"
-
-#: ../src/rules/union_square.scm.h:4
-msgid "appropriate foundation pile"
-msgstr "goede basisplaats"
-
-#: ../src/rules/whitehead.scm.h:2
-msgid "Move a build of cards on to the empty Tableau slot"
-msgstr "Verplaats een stapel kaarten naar het lege Tafelvak"
-
-#: ../src/rules/zebra.scm.h:5
-msgid "the appropriate Foundation pile"
-msgstr "de passende Basisstapel"
-
-#~ msgid "Could not show Aisleriot help"
-#~ msgstr "Kon de hulp voor Aisleriot niet tonen"
-
-#~ msgid "Blackjack"
-#~ msgstr "Blackjack"
-
-#~ msgid "Play the casino card game Blackjack"
-#~ msgstr "Het casino-kaartspel Blackjack"
-
-#~ msgid "Display probabilities"
-#~ msgstr "Kansen tonen"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Display the probabilities of each dealer hand outcome and the expected "
-#~ "value of your hand."
-#~ msgstr ""
-#~ "Toon de kansen van elke gevershand en de verwachte waarde van uw kaarten."
-
-#~ msgid "Never take insurance"
-#~ msgstr "Nooit verzekeren"
-
-#~ msgid "Never take insurance with a dealer showing an ace."
-#~ msgstr "Nooit een verzekering nemen bij een dealer met een aas."
-
-#~ msgid "The amount of money in your bank"
-#~ msgstr "De hoeveelheid geld in uw bank"
-
-# BUG, twee keer dezelfde zin, een keer met, een keer zonder punt.
-#~ msgid "The amount of money in your bank."
-#~ msgstr "De hoeveelhied geld in uw bank."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the rules file containing the variation of the rules to play."
-#~ msgstr ""
-#~ "De naam van het spelregel-bestand waarin de variatie op de spelregels "
-#~ "staan beschreven."
-
-#~ msgid "The variation of the rules file to use"
-#~ msgstr "Naam van het 'variatie-op-de-spelregels'-bestand"
-
-#~ msgid "Use a quick deal"
-#~ msgstr "Snel geven"
-
-#~ msgid "Use a quick deal with no delay between each card."
-#~ msgstr "Snel geven zonder pauze tussen elke kaart."
-
-# BUG: Twee keer dezelfde zin, een keer met een punt een een keer zonder.
-#~ msgid "Whether or not to show the toolbar."
-#~ msgstr "Of de werkbalk moet worden getoond of niet."
-
-#~ msgid "Blackjack - %s"
-#~ msgstr "Blackjack - %s"
-
-#~ msgid "Restart the current game"
-#~ msgstr "Het huidige spel opnieuw doen"
-
-# vraag/geef een hint
-#~ msgid "Show a hint"
-#~ msgstr "Geef een hint"
-
-# hoofdmenu bevat: _Spel _Instellingen en _Hulp
-#~ msgid "_Settings"
-#~ msgstr "I_nstellingen"
-
-#~ msgid "D_eal"
-#~ msgstr "D_elen"
-
-#~ msgid "Deal a new hand"
-#~ msgstr "Geef nog een keer"
-
-#~ msgid "_Hit"
-#~ msgstr "_Nemen"
-
-#~ msgid "Add a card to the hand"
-#~ msgstr "Pak een nieuwe kaart"
-
-# Overslaan/Pas
-#~ msgid "_Stand"
-#~ msgstr "_Pas"
-
-#~ msgid "Stop adding cards to the hand"
-#~ msgstr "Geen kaarten meer pakken"
-
-# opgeven/overgeven/passen
-#~ msgid "S_urrender"
-#~ msgstr "_Overgeven"
-
-#~ msgid "Forfeit this hand for half of your wager"
-#~ msgstr "Verspeel deze kaarten voor de helf van uw inzet"
-
-#~ msgid "_Double down"
-#~ msgstr "_Dubbelen"
-
-#~ msgid "Double your wager for a single hit"
-#~ msgstr "Verdubbel uw inzet voor een enkele hit"
-
-#~ msgid "S_plit the hand"
-#~ msgstr "Kaarten s_plitsen"
-
-# hands hier handen?
-#~ msgid "Split cards in two new hands"
-#~ msgstr "Kaarten verdelen over twee handen"
-
-#~ msgid "Show toolbar"
-#~ msgstr "Werkbalk tonen"
-
-#~ msgid "Cards left:"
-#~ msgstr "Kaarten over:"
-
-#~ msgid "Wager:"
-#~ msgstr "Inzet:"
-
-#~ msgid "Balance:"
-#~ msgstr "Balans:"
-
-# hand/kaart
-#~ msgid "Place your wager or deal a hand"
-#~ msgstr "Doe een inzet of deel kaarten"
-
-#~ msgid "Blackjack rule set to use"
-#~ msgstr "Te gebruiken Blackjackregels"
-
-#~ msgid "Would you like insurance?"
-#~ msgstr "Wilt u verzekering?"
-
-# Heeft de bank geen blackjack, dan verliest de speler zijn verzekeringsinzet.<
-#~ msgid ""
-#~ "Insurance is a side wager of 50% of the original wager that the dealer "
-#~ "has a natural 21 (aka blackjack) that is offered when the dealer's face "
-#~ "up card is an ace. If the dealer has a natural 21 then the player is paid "
-#~ "double."
-#~ msgstr ""
-#~ "Verzekering is een extra inzet van de helft van de oorsponkelijke inzet "
-#~ "dat de bank een natuurlijke 21 heeft (oftwel een blackjack). Deze wordt "
-#~ "geboden wanneer de getoonde kaart van de bank een aas is. Als de bank een "
-#~ "natuurlijke 21 heeft, betaalt de bank dubbel uit."
-
-# Deal a hand: kaarten delen of geven?
-#~ msgid "Set your wager and click in the white outline to deal a new hand."
-#~ msgstr "Doe een inzet en klik op de witte rand om opnieuw te delen."
-
-#~ msgid "Set your wager or click on the cards to deal a new hand."
-#~ msgstr "Doe een inzet of klik op de kaarten om opnieuw te delen"
-
-#~ msgid "Blackjack Preferences"
-#~ msgstr "Blackjack voorkeuren"
-
-#~ msgid "Game"
-#~ msgstr "Spel"
-
-#~ msgid "_Display hand probabilities"
-#~ msgstr "Hand-kansen _tonen"
-
-#~ msgid "_Quick deals (no delay between each card)"
-#~ msgstr "_Snel delen (geen pauze tussen elke afzonderlijke kaart)"
-
-#~ msgid "_Never take insurance"
-#~ msgstr "_Nooit verzekeren"
-
-#~ msgid "_Reset Balance"
-#~ msgstr "Balans _herstellen"
-
-#~ msgid "Rules"
-#~ msgstr "Regels"
-
-#~ msgid "Name"
-#~ msgstr "Naam"
-
-#~ msgid "Decks"
-#~ msgstr "Kaartspellen"
-
-# vertalen of niet?
-#~ msgid "Hit Soft 17"
-#~ msgstr "Hit Soft 17"
-
-#~ msgid "Double Any Total"
-#~ msgstr "Elk totaal dubbelen"
-
-#~ msgid "Double 9"
-#~ msgstr "Dubbel 9"
-
-# Moet dit vertaald worden?
-#~ msgid "Double Soft"
-#~ msgstr "Dubbel zacht"
-
-#~ msgid "Double After Hit"
-#~ msgstr "Dubbelen na nemen"
-
-#~ msgid "Double After Split"
-#~ msgstr "Dubbelen na splitsen"
-
-# is dit goed?
-#~ msgid "Resplit"
-#~ msgstr "Hersplitsen"
-
-# Is dit goed?
-#~ msgid "Resplit Aces"
-#~ msgstr "Azen hersplitsen"
-
-#~ msgid "Surrender"
-#~ msgstr "Overgeven"
-
-#~ msgid "Dealer Speed"
-#~ msgstr "Snelheid van geven"
-
-#~ msgid "Click to double your wager"
-#~ msgstr "Klikken om uw inzet te verdubbelen"
-
-#~ msgid "Double click to increase your wager by %.2f"
-#~ msgstr "Dubbelklikken om uw inzet met %.2f te vermeerderen"
-
-#~ msgid "Double click to decrease your wager by %.2f"
-#~ msgstr "Dubbelklikken om uw inzet met %.2f te verminderen"
-
-#~ msgid "Click to deal another card; drag card to split pair"
-#~ msgstr "Klikken om nog een kaart te delen, kaart slepen om paar te splitsen"
-
-#~ msgid "Click to deal another card"
-#~ msgstr "Klikken om nog een kaart te delen"
-
-#~ msgid "Click to finish adding cards to your hand"
-#~ msgstr "Klikken om geen kaarten meer aan uw hand toe te voegen."
-
-#~ msgid "Click to deal a new hand"
-#~ msgstr "Klikken om opnieuw te delen"
-
-# ook mooi: het betreffende bestand
-#~ msgid "Blackjack can't load the requested file"
-#~ msgstr "Blackjack kan het gevraagde bestand niet laden"
-
-#~ msgid "Please check your Blackjack installation"
-#~ msgstr "Controleer uw installatie van Blackjack"
-
-# om te passen/passen
-#~ msgid "The best option is to stand"
-#~ msgstr "De beste optie is passen"
-
-#~ msgid ""
-#~ "To stand means to stop adding cards to your hand. Do this by clicking on "
-#~ "the dealer's cards or by selecting the option from the Control menu."
-#~ msgstr ""
-#~ "Een pas, betekent dat u geen kaarten meer aan uw hand toevoegt. Dit doet "
-#~ "u door op de kaarten van de bank te klikken of door de optie uit het menu "
-#~ "te kiezen."
-
-#~ msgid "The best option is to hit"
-#~ msgstr "De beste optie is te nemen"
-
-#~ msgid ""
-#~ "To hit means to add another card to your hand. Do this by clicking once "
-#~ "on your cards or by selecting the option from the Control menu."
-#~ msgstr ""
-#~ "Door te nemen voegt u een extra kaart aan uw hand toe. Dit doet u door "
-#~ "een keer op uw kaarten te klikke of door de optie uit het menu te kiezen."
-
-#~ msgid "The best option is to double down"
-#~ msgstr "De beste optie is een dubbelen"
-
-#~ msgid ""
-#~ "To double down means to double the initial wager and receive exactly one "
-#~ "more card. Do this by clicking once on the chips at the bottom of the "
-#~ "window or by selecting the option from the Control menu."
-#~ msgstr ""
-#~ "Bij dubbelen wordt de oorspronkelijke inzet verdubbeld en ontvangt u "
-#~ "precies ÃÃn kaart. Dit doet u door ÃÃn keer te klikken op de fiches "
-#~ "onderaan het venster, of door de optie uit het menu te kiezen."
-
-#~ msgid "The best option is to split"
-#~ msgstr "De beste optie is splitsen"
-
-#~ msgid ""
-#~ "To split means to divide your current hand into two separate hands. Do "
-#~ "this by dragging one of your cards and dropping it off to the side or by "
-#~ "selecting the option from the Control menu."
-#~ msgstr ""
-#~ "Bij splitsen deelt u uw hand in tweeÃn. Dit doet u door een van uw "
-#~ "kaarten te verplaatsen naar de zijkant of door de optie uit het menu te "
-#~ "kiezen."
-
-#~ msgid "The best option is to surrender"
-#~ msgstr "De beste optie is opgeven"
-
-#~ msgid ""
-#~ "To surrender means to give up half your wager and not complete the hand. "
-#~ "Do this by selecting the option from the Control menu."
-#~ msgstr ""
-#~ "Bij opgeven verliest u de helft van uw inzet en speelt u niet meer "
-#~ "verder. Dit doet u door de optie uit het menu te kiezen."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Blackjack is a casino-style card game.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Blackjack is a part of GNOME Games."
-#~ msgstr ""
-#~ "Blackjack is een kaartspel in casino-stijl.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Blackjack is onderdeel van Gnome Games."
-
-# bepalen/bepaling
-# dit wordt getoond tijdens het splashcreen
-#~ msgid "Computing basic strategy..."
-#~ msgstr "Bepaling van de basisstrategieâ"
-
-# Je bent over de 21 en je verliest je inzet.
-#~ msgid "Bust"
-#~ msgstr "Kapot"
-
-#~ msgid "Blackjack!"
-#~ msgstr "Blackjack!"
-
-#~ msgid "Soft"
-#~ msgstr "Zacht"
-
-#~ msgid "Win"
-#~ msgstr "Winnen"
-
-# inzet wordt niet ingenomen of uitbetaald (bank en speler hebben beiden blackjack)
-# wordt over het algemeen niet vertaald
-#~ msgid "Push"
-#~ msgstr "Push"
-
-#~ msgid "Lose"
-#~ msgstr "Verliezen"
-
-#~ msgid "Player expected values"
-#~ msgstr "Speler verwachte waarden"
-
-#~ msgid "Stand"
-#~ msgstr "Pas"
-
-#~ msgid "Hit"
-#~ msgstr "Nemen"
-
-#~ msgid "Double"
-#~ msgstr "Verdubbelen"
-
-#~ msgid "Split"
-#~ msgstr "Splitsen"
-
-#~ msgid "Dealer hand probabilities"
-#~ msgstr "Kansen van de bank"
-
-#~ msgid "Error connecting to server: %s"
-#~ msgstr "Fout bij verbinden met de server: %s"
-
-#~ msgid "Your new password is %s"
-#~ msgstr "Uw nieuwe wachtwoord is %s"
-
-#~ msgid "New password"
-#~ msgstr "Nieuw wachtwoord"
-
-#~ msgid "Players on server: %d"
-#~ msgstr "Spelers op server: %d"
-
-#~ msgid "Current Room: %s"
-#~ msgstr "Huidige kamer %s"
-
-#~ msgid "You've joined room \"%s\"."
-#~ msgstr "U bent kamer \"%s\" binnengegaan."
-
-#~ msgid "Error joining room: %s"
-#~ msgstr "Fout bij binnengaan van kamer: %s"
-
-#~ msgid "GGZ Gaming Zone"
-#~ msgstr "GGZ Gaming Zone"
-
-# als u zich niet in een kamer bevindt/niet in een kamer zit.
-#~ msgid "You can't chat while not in a room."
-#~ msgstr "U kunt niet chatten als u niet in een kamer bent."
-
-#~ msgid "You don't have permission to chat here."
-#~ msgstr "U heeft geen toestemming om hier te chatten."
-
-#~ msgid "No private chatting at a table!"
-#~ msgstr "Geen privÃ-chats aan tafel!"
-
-#~ msgid "That player isn't in the room!"
-#~ msgstr "Die speler is niet in de kamer!"
-
-#~ msgid "There was an error sending the chat."
-#~ msgstr "Er was een fout bij het verzenden van de chat."
-
-#~ msgid "You're not at a table."
-#~ msgstr "U zit niet aan tafel."
-
-#~ msgid "Chat failed: %s."
-#~ msgstr "Chat is mislukt: %s."
-
-# tabel is hier tafel ipv tabel
-#~ msgid "Error launching table: %s"
-#~ msgstr "Fout bij laden tafel: %s"
-
-#~ msgid "You have joined table %d."
-#~ msgstr "U bent aangeschoven aan tafel %d."
-
-#~ msgid "Error joining table: %s"
-#~ msgstr "Fout bij aanschuiven bij tafel: %s"
-
-#~ msgid "You have been booted from the table by %s."
-#~ msgstr "U bent van de tafel weggeschopt door %s."
-
-#~ msgid "You have left the table."
-#~ msgstr "U heeft de tafel verlaten."
-
-# het spel is voorbij/over/afgelopen
-#~ msgid "The game is over."
-#~ msgstr "Het spel is afgelopen."
-
-#~ msgid "There was an error with the game server."
-#~ msgstr "Er was een fout met de game-server."
-
-#~ msgid "Error leaving table: %s"
-#~ msgstr "Fout bij verlaten van tafel: %s"
-
-#~ msgid "Current Room:"
-#~ msgstr "Huidige kamer:"
-
-#~ msgid "**none**"
-#~ msgstr "**geen**"
-
-#~ msgid "Offline"
-#~ msgstr "Off-line"
-
-# wat voor context?
-#~ msgid "Connecting"
-#~ msgstr "Verbinden"
-
-# wat voor context?
-#~ msgid "Reconnecting"
-#~ msgstr "Opnieuw verbinden"
-
-#~ msgid "Online"
-#~ msgstr "Online"
-
-#~ msgid "Logging In"
-#~ msgstr "Aanmelden"
-
-#~ msgid "Logged In"
-#~ msgstr "Aangemeld"
-
-#~ msgid "--> Room"
-#~ msgstr "--> Kamer"
-
-#~ msgid "Chatting"
-#~ msgstr "Chatten"
-
-#~ msgid "--> Table"
-#~ msgstr "--> Tafel"
-
-#~ msgid "Playing"
-#~ msgstr "Spelen"
-
-#~ msgid "<-- Table"
-#~ msgstr "<-- Tafel"
-
-#~ msgid "Logging Out"
-#~ msgstr "Afmelden"
-
-#~ msgid "Server error: %s"
-#~ msgstr "Serverfout: %s"
-
-#~ msgid "Disconnected from server."
-#~ msgstr "Verbinding met server verbroken."
-
-#~ msgid "Login"
-#~ msgstr "Aanmelden"
-
-#~ msgid "That username is already in use."
-#~ msgstr "Die naam is al in gebruik."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Authentication has failed.\n"
-#~ "Please supply the correct password."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aanmeldingscontrole is mislukt.\n"
-#~ "Geef het juiste wachtwoord."
-
-#~ msgid "The username is too long!"
-#~ msgstr "De gebruikersnaam is te lang!"
-
-#~ msgid "Invalid username, do not use special characters!"
-#~ msgstr "Ongeldige gebruikersnaam, speciale tekens niet toegestaan!"
-
-#~ msgid "Login failed for unknown reason: %s"
-#~ msgstr "Aanmelding mislukt om onbekende reden: %s"
-
-#~ msgid "Unable to open help file"
-#~ msgstr "Niet in staat om het hulpbestand te openen"
-
-#~ msgid "Network Game"
-#~ msgstr "Netwerk-spel"
-
-#~ msgid "Server Profile"
-#~ msgstr "Serverprofiel"
-
-#~ msgid "Profile:"
-#~ msgstr "Profiel:"
-
-#~ msgid "Edit Profiles"
-#~ msgstr "Profielen bewerken"
-
-#~ msgid "Server:"
-#~ msgstr "Server:"
-
-#~ msgid "Port:"
-#~ msgstr "Poort:"
-
-# snelle zetten/animatie
-#~ msgid "User Information"
-#~ msgstr "Gebruikersinformatie"
-
-#~ msgid "Username:"
-#~ msgstr "Gebruikersnaam:"
-
-#~ msgid "Password:"
-#~ msgstr "Wachtwoord:"
-
-#~ msgid "Email:"
-#~ msgstr "E-mail:"
-
-# stapel
-#~ msgid "Authentication type"
-#~ msgstr "Type aanmeldingscontrole"
-
-#~ msgid "Normal Login"
-#~ msgstr "Normale aanmelding"
-
-#~ msgid "Guest Login"
-#~ msgstr "Gast-aanmelding"
-
-#~ msgid "First-time Login"
-#~ msgstr "Eerste keer aanmelding"
-
-#~ msgid "Connect"
-#~ msgstr "Verbinden"
-
-#~ msgid "Wizard"
-#~ msgstr "Assistent"
-
-#~ msgid "Deity"
-#~ msgstr "God"
-
-#~ msgid "Sentinel"
-#~ msgstr "Wachter"
-
-#~ msgid "Captain"
-#~ msgstr "Kapitein"
-
-# Oef, deze wordt dus ook door glchess gebruikt en daar is Knight een Paard.
-#~ msgid "Knight"
-#~ msgstr "Paard"
-
-#~ msgid "Angel"
-#~ msgstr "Engel"
-
-#~ msgid "Silverlord"
-#~ msgstr "Zilverheer"
-
-#~ msgid "Eagle"
-#~ msgstr "Aderlaar"
-
-#~ msgid "Vampire"
-#~ msgstr "Vampier"
-
-# baas/chef
-#~ msgid "Chief"
-#~ msgstr "Chef"
-
-#~ msgid "Colonel"
-#~ msgstr "Kolonel"
-
-#~ msgid "General"
-#~ msgstr "Generaal"
-
-#~ msgid "Major"
-#~ msgstr "Majoor"
-
-#~ msgid "Scout"
-#~ msgstr "Verkenner"
-
-#~ msgid "Lieutenant"
-#~ msgstr "Luitenant"
-
-#~ msgid "Stalker"
-#~ msgstr "Stalker"
-
-#~ msgid "Scientist"
-#~ msgstr "Wetenschapper"
-
-# scholar is eigenlijk een oudere student
-#~ msgid "Scholar"
-#~ msgstr "Leerling"
-
-#~ msgid "Entity"
-#~ msgstr "Wezen"
-
-#~ msgid "Creator"
-#~ msgstr "Maker"
-
-#~ msgid "GGZ Community (fast)"
-#~ msgstr "GGZ gemeenschap (snel)"
-
-#~ msgid "Local developer server"
-#~ msgstr "Lokale ontwikkelaarsserver"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This is the first time you are running the GTK+ GGZ Gaming Zone client. "
-#~ "Would you like to create some default server profiles?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Dit is de eerste keer dat u de GTK+ GGZ gaming zone cliÃnt gebruikt. Wilt "
-#~ "u enkele standaardprofielen aanmaken?"
-
-#~ msgid "/msg <username> <message> . Private message a player"
-#~ msgstr ""
-#~ "/msg <gebruikersnaam> <bericht> . Stuur een privÃbericht naar een speler"
-
-#~ msgid "/table <message> .......... Message to your table"
-#~ msgstr "/table <bericht> ................ Bericht aan uw tafel"
-
-#~ msgid "/wall <message> ........... Admin command"
-#~ msgstr "/wall <bericht> ................. Opdracht van een systeembeheerder"
-
-#~ msgid "/beep <username> .......... Beep a player"
-#~ msgstr "/beep <gebruikersnaam> .......... Een speler oppiepen"
-
-#~ msgid "/help ..................... Get help"
-#~ msgstr "/help ........................... Hulp krijgen"
-
-#~ msgid "/friends .................. List your friends"
-#~ msgstr "/friends ........................ Uw vrienden opsommen"
-
-#~ msgid "/ignore ................... List people you're ignoring"
-#~ msgstr "/ignore ......................... De mensen die u negeert opsommen"
-
-#~ msgid "/kick <username> .......... Kick a player from the room"
-#~ msgstr "/kick <gebruikersnaam> .......... Een speler uit de kamer gooien"
-
-#~ msgid ""
-#~ "/gag <username> ........... Gag a player to prevent them from talking"
-#~ msgstr ""
-#~ "/gag <gebruikersnaam> ........... Een speler verhinderen om te praten"
-
-#~ msgid ""
-#~ "/ungag <username> ......... Reverse the gag operation to allow a player "
-#~ "to talk"
-#~ msgstr ""
-#~ "/ungag <gebruikersnaam> ......... Een speler weer toestaan om te praten"
-
-#~ msgid "/ban <username> ........... Ban a player from the server"
-#~ msgstr ""
-#~ "/ban <gebruikersnaam> ........... Een speler van de server verbannen"
-
-#~ msgid "You have received an unknown message from %s."
-#~ msgstr "U heeft een onbekend bericht ontvangen van %s."
-
-#~ msgid "You've been beeped by %s."
-#~ msgstr "U bent opgepiept door %s."
-
-#~ msgid "Usage: /msg <username> <message>"
-#~ msgstr "Gebruik: /msg <gebruikersnaam> <bericht>"
-
-#~ msgid "  Sends a private message to a user on the network."
-#~ msgstr "  Stuurt een privÃbericht naar een gebruiker op het netwerk."
-
-#~ msgid "Beep sent to %s."
-#~ msgstr "%s is opgepiept."
-
-#~ msgid "%s (logged on)"
-#~ msgstr "%s (aangemeld)"
-
-#~ msgid "%s (logged off)"
-#~ msgstr "%s (afgemeld)"
-
-#~ msgid "Chat Commands"
-#~ msgstr "Chat-opdrachten"
-
-#~ msgid "-------------"
-#~ msgstr "-------------"
-
-#~ msgid "/me <action> .............. Send an action"
-#~ msgstr "/me <actie> .............. Een actie versturen"
-
-#~ msgid "Added %s to your friends list."
-#~ msgstr "%s is aan uw vriendenlijst toegevoegd."
-
-# verwijderd/afgevoerd
-#~ msgid "Removed %s from your friends list."
-#~ msgstr "%s is van uw vriendenlijst afgevoerd."
-
-#~ msgid "Added %s to your ignore list."
-#~ msgstr "%s is aan uw negeerlijst toegevoegd."
-
-#~ msgid "Removed %s from your ignore list."
-#~ msgstr "%s is van uw negeerlijst afgevoerd."
-
-#~ msgid "People currently your friends"
-#~ msgstr "Uw huidige vrienden"
-
-#~ msgid "People you're currently ignoring"
-#~ msgstr "Mensen die u negeert"
-
-#~ msgid "Multiple matches:"
-#~ msgstr "Meerdere overeenkomsten:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You don't have this game installed. You can download\n"
-#~ "it from %s."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dit spel is niet geÃnstalleerd. U kunt het downloaden\n"
-#~ "van %s."
-
-#~ msgid "Launch Error"
-#~ msgstr "Opstartfout"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Failed to execute game module.\n"
-#~ " Launch aborted."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kon de spelmodule niet opstarten.\n"
-#~ " Opstarten afgebroken."
-
-#~ msgid "Launched game"
-#~ msgstr "Opgestart spel"
-
-#~ msgid "Launch failed"
-#~ msgstr "Opstarten mislukt"
-
-#~ msgid "You can only play one game at a time."
-#~ msgstr "U kunt maar ÃÃn spel teglijk spelen."
-
-#~ msgid "Game Error"
-#~ msgstr "Spelfout"
-
-#~ msgid "You're still at a table."
-#~ msgstr "U zit nog steeds aan een tafel."
-
-# beginnen/starten
-#~ msgid ""
-#~ "You must be in a room to launch a game.\n"
-#~ "Launch aborted"
-#~ msgstr ""
-#~ "U moet zich in een kamer bevinden om een spel te starten.\n"
-#~ "Opstarten afgebroken."
-
-#~ msgid ""
-#~ "No game types defined for this server.\n"
-#~ "Launch aborted."
-#~ msgstr ""
-#~ "Er zijn geen speltypes gedefinieerd voor deze server.\n"
-#~ "Opstarten afgebroken."
-
-#~ msgid "This game doesn't support spectators."
-#~ msgstr "Bij dit spel kunnen geen toeschouwers aanwezig zijn."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You need to launch the GGZ client directly\n"
-#~ "to be able to play this game."
-#~ msgstr ""
-#~ "U moet de GGZ-cliÃnt rechtstreeks opstarten\n"
-#~ "om dit spel te kunnen spelen."
-
-#~ msgid "About"
-#~ msgstr "Info"
-
-# gebiedende wijs hier mooier
-#~ msgid "Message of the Day"
-#~ msgstr "Bericht van de dag"
-
-#~ msgid "None"
-#~ msgstr "Geen"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Room filtering is not implemented yet. If\n"
-#~ "you would like to help head over to\n"
-#~ "http://www.ggzgamingzone.org/";
-#~ msgstr ""
-#~ "Het filteren van kamers is nog niet mogelijk.\n"
-#~ "Als u wilt helpen, ga dan naar\n"
-#~ "http://www.ggzgamingzone.org/";
-
-#~ msgid "Not Implemented"
-#~ msgstr "Niet geÃmplementeerd"
-
-#~ msgid "Description"
-#~ msgstr "Omschrijving"
-
-#~ msgid "Web Address"
-#~ msgstr "Web-adres"
-
-#~ msgid "Author"
-#~ msgstr "Auteur"
-
-#~ msgid "Game Types"
-#~ msgstr "Speltypes"
-
-#~ msgid "Room List Filter:"
-#~ msgstr "Kamerlijst filter:"
-
-#~ msgid "Set"
-#~ msgstr "Instellen"
-
-#~ msgid "Player Information"
-#~ msgstr "Informatie over speler"
-
-#~ msgid "Player Handle:"
-#~ msgstr "Speler-hendel:"
-
-#~ msgid "Table:"
-#~ msgstr "Tafel:"
-
-#~ msgid "Account:"
-#~ msgstr "Account:"
-
-#~ msgid "Record:"
-#~ msgstr "Opname:"
-
-# classering/ranglijst
-#~ msgid "Rating:"
-#~ msgstr "Classering:"
-
-#~ msgid "Rank:"
-#~ msgstr "Rang:"
-
-#~ msgid "Message:"
-#~ msgstr "Bericht:"
-
-#~ msgid "Unknown"
-#~ msgstr "Onbekende"
-
-# aangemeld/geregistreerd
-#~ msgid "Registered"
-#~ msgstr "Aangemeld"
-
-# Je bent over de 21 en je verliest je inzet.
-#~ msgid "Guest"
-#~ msgstr "Gast"
-
-#~ msgid "Host"
-#~ msgstr "Gastheer"
-
-# administratie
-#~ msgid "Administrator"
-#~ msgstr "Beheerder"
-
-#~ msgid "Bot"
-#~ msgstr "Bot"
-
-#~ msgid "Info"
-#~ msgstr "Informatie"
-
-#~ msgid "Friends"
-#~ msgstr "Vrienden"
-
-#~ msgid "Ignore"
-#~ msgstr "Negeren"
-
-#~ msgid "#%d"
-#~ msgstr "#%d"
-
-#~ msgid "L"
-#~ msgstr "L"
-
-#~ msgid "T#"
-#~ msgstr "T#"
-
-#~ msgid "Stats"
-#~ msgstr "Statistiek"
-
-#~ msgid "Which client would you like to use to play this game?"
-#~ msgstr "Met welk programma wilt u dit spel spelen?"
-
-#~ msgid "Don't ask me again."
-#~ msgstr "Niet opnieuw vragen."
-
-# Join/leave
-# aanschuiven/binnengaan/aanzitten
-#~ msgid "Join"
-#~ msgstr "Meedoen"
-
-#~ msgid "Leave"
-#~ msgstr "Weggaan"
-
-#~ msgid "No description available."
-#~ msgstr "Geen omschrijving beschikbaar."
-
-# zitplaatsen/plaatsen/stoelen
-#~ msgid "Seats"
-#~ msgstr "Plaatsen"
-
-#~ msgid "Room Information"
-#~ msgstr "Informatie over kamer"
-
-#~ msgid "Game Name:"
-#~ msgstr "Spelnaam:"
-
-#~ msgid "Author:"
-#~ msgstr "Auteur:"
-
-#~ msgid "Homepage:"
-#~ msgstr "Homepagina:"
-
-#~ msgid "Room Description:"
-#~ msgstr "Omschrijving kamer:"
-
-#~ msgid "This room has no game"
-#~ msgstr "Deze kamer heeft geen spel"
-
-#~ msgid "Unknown room"
-#~ msgstr "Onbekende kamer"
-
-#~ msgid "You can't join a room; you're not logged in"
-#~ msgstr "U kunt geen kamer binnengaan; u bent niet aangemeld"
-
-#~ msgid "You're already in between rooms"
-#~ msgstr "U bent al tussen kamers"
-
-#~ msgid "You can't switch rooms while playing a game"
-#~ msgstr "U kunt niet tijdens het spelen van kamer wisselen"
-
-#~ msgid "Unknown error"
-#~ msgstr "Onbekende fout"
-
-#~ msgid "Error joining room"
-#~ msgstr "Fout bij binnengaan van de kamer"
-
-#~ msgid "Other Rooms"
-#~ msgstr "Andere kamers"
-
-#~ msgid "Room"
-#~ msgstr "Kamer"
-
-#~ msgid "Game Type: %s"
-#~ msgstr "Speltype: %s"
-
-#~ msgid "Author: %s"
-#~ msgstr "Auteur: %s"
-
-#~ msgid "Description: %s"
-#~ msgstr "Omschrijving: %s"
-
-#~ msgid "Home Page: %s"
-#~ msgstr "Homepagina: %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Failed to launch table.\n"
-#~ " Launch aborted."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kon de tafel niet opstarten.\n"
-#~ "Opstarten afgebroken"
-
-#~ msgid "Invalid number of bots specified"
-#~ msgstr "Ongeldig aantal robots opgegeven"
-
-#~ msgid "Error launching game module."
-#~ msgstr "Fout bij opstarten van spelmodule."
-
-# plaatsverdeling/stoeltoewijzing
-#~ msgid "Seat Assignments"
-#~ msgstr "Plaatsverdeling"
-
-#~ msgid "Game Type:"
-#~ msgstr "Speltype:"
-
-# zitplaatsen/plaatsen/stoelen
-#~ msgid "Number of seats"
-#~ msgstr "Aantal plaatsen"
-
-#~ msgid "Description:"
-#~ msgstr "Omschrijving:"
-
-#~ msgid "Seat %d:"
-#~ msgstr "Plaats %d:"
-
-#~ msgid "Computer"
-#~ msgstr "Computer"
-
-#~ msgid "Open"
-#~ msgstr "Openen"
-
-#~ msgid "Reserved for"
-#~ msgstr "Gereserveerd voor"
-
-#~ msgid "Game Description  "
-#~ msgstr "Spelomschrijving  "
-
-#~ msgid "Launch"
-#~ msgstr "Lanceren"
-
-#~ msgid "Are you sure you want to quit?"
-#~ msgstr "Weet u zeker dat u wilt stoppen?"
-
-#~ msgid "Quit?"
-#~ msgstr "Afsluiten"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Server stats are not implemented yet. If\n"
-#~ "you would like to help head over to\n"
-#~ "http://www.ggzgamingzone.org/";
-#~ msgstr ""
-#~ "Server-statistieken zijn nog niet\n"
-#~ "geÃmplementeerd. Wanneer u wilt meehelpen, \n"
-#~ "ga dan naar http://www.ggzgamingzone.org/";
-
-#~ msgid ""
-#~ "Player stats are not implemented yet. If\n"
-#~ "you would like to help head over to\n"
-#~ "http://www.ggzgamingzone.org/";
-#~ msgstr ""
-#~ "Speler-statistieken zijn nog niet\n"
-#~ "geÃmplementeerd. Wanneer u wilt meehelpen, \n"
-#~ "ga dan naar http://www.ggzgamingzone.org/";
-
-#~ msgid "You must highlight a table before you can join it."
-#~ msgstr "U moet een tafel selecteren voordat u kunt aanschuiven."
-
-#~ msgid "Error Joining"
-#~ msgstr "Fout bij het meedoen"
-
-# vol/bezet
-#~ msgid "That table is full."
-#~ msgstr "Deze tafel is vol."
-
-#~ msgid "You must highlight a table before you can watch it."
-#~ msgstr "U moet eerst een tafel selecteren om te kunnen meekijken."
-
-#~ msgid "Error Spectating"
-#~ msgstr "Fout bij het meekijken"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Failed to join table.\n"
-#~ "Join aborted."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kon niet bij tafel aanschuiven.\n"
-#~ "Aanschuiven afgebroken."
-
-# hoort bij vorige foutmelding
-#~ msgid "Join Error"
-#~ msgstr "Fout bij aanschuiven"
-
-#~ msgid "Disconnect from the GGZ Gaming Zone server"
-#~ msgstr "Verbinding met de GGZ gamingzone-server verbreken"
-
-#~ msgid "Start playing a game at a new table"
-#~ msgstr "Een nieuw spel beginnen bij een andere tafel"
-
-#~ msgid "Join an existing game"
-#~ msgstr "Meedoen met een lopend spel"
-
-#~ msgid "Watch an existing game - become a spectator of the table"
-#~ msgstr "Meekijken bij een spel - toeschouwer worden bij de tafel"
-
-#~ msgid "Leave the game you're currently playing"
-#~ msgstr "Het spel wat u nu speelt verlaten"
-
-#~ msgid "Show the properties dialog to change the client settings"
-#~ msgstr ""
-#~ "Het eigenschappen-dialoogvenster tonen om de instellingen van de client "
-#~ "te wijzigen"
-
-#~ msgid "Show the game stats for the current room's game type"
-#~ msgstr "Spelstatistieken voor het speltype van de huidige kamer"
-
-#~ msgid "Exit the GGZ client application."
-#~ msgstr "Het GGZ cliÃntprogramma verlaten."
-
-#~ msgid "Compiled with debugging."
-#~ msgstr "Gecompileerd met debug-informatie."
-
-#~ msgid "GGZ"
-#~ msgstr "GGZ"
-
-# wat voor context?
-# ophangen/verbinding verbreken/weggaan
-#~ msgid "Disconnect"
-#~ msgstr "Verbinding verbreken"
-
-#~ msgid "Quit"
-#~ msgstr "Afsluiten"
-
-#~ msgid "Watch"
-#~ msgstr "Volgen"
-
-#~ msgid "Edit"
-#~ msgstr "Bewerken"
-
-#~ msgid "Properties"
-#~ msgstr "Eigenschappen"
-
-#~ msgid "View"
-#~ msgstr "Beeld"
-
-#~ msgid "Room List"
-#~ msgstr "Kamerlijst"
-
-#~ msgid "Player List"
-#~ msgstr "Spelerslijst"
-
-#~ msgid "Server Stats"
-#~ msgstr "Serverstatistiek"
-
-# informatie/statistiek
-#~ msgid "Player Stats"
-#~ msgstr "Spelerstatistiek"
-
-#~ msgid "MOTD"
-#~ msgstr "MOTD"
-
-#~ msgid "Help"
-#~ msgstr "Hulp"
-
-#~ msgid "Contents"
-#~ msgstr "Inhoud"
-
-#~ msgid "Send"
-#~ msgstr "Verzenden"
-
-#~ msgid "Properties Updated"
-#~ msgstr "Eigenschappen bijgewerkt"
-
-#~ msgid "Confirm:"
-#~ msgstr "Bevestigen:"
-
-#~ msgid "Modify"
-#~ msgstr "Aanpassen"
-
-#~ msgid "Servers"
-#~ msgstr "Servers"
-
-#~ msgid "Chat Font:"
-#~ msgstr "Chat-font:"
-
-#~ msgid "Change"
-#~ msgstr "Wijzigen"
-
-#~ msgid "Ignore Join/Part Messages"
-#~ msgstr "Berichten bij binnekomst/vertrek negeren"
-
-#~ msgid "Play Sounds"
-#~ msgstr "Geluiden afspelen"
-
-#~ msgid "Auto Indent"
-#~ msgstr "Automatisch inspringen"
-
-# tijdsvermelding/tijdstippen
-#~ msgid "Timestamp Chats"
-#~ msgstr "Tijdstippen tonen"
-
-#~ msgid "Word Wrap"
-#~ msgstr "Woorddoorloop"
-
-#~ msgid "Chat Color"
-#~ msgstr "Chat-kleur"
-
-#~ msgid "Default chat color assigned to your friends"
-#~ msgstr "Standaard chat-kleur voor uw vrienden"
-
-#~ msgid "Chat color used when your name is typed"
-#~ msgstr "Chat-kleur wanneer uw naam genoemd wordt"
-
-#~ msgid "Chat color used for all other chats"
-#~ msgstr "Chat-kleur voor alle andere chats"
-
-#~ msgid "Normal Color"
-#~ msgstr "Normale kleur"
-
-#~ msgid "Highlight Color"
-#~ msgstr "Markeringskleur"
-
-#~ msgid "Friend Color"
-#~ msgstr "Kleur van vrienden"
-
-#~ msgid "Black Background"
-#~ msgstr "Zwarte achtergrond"
-
-#~ msgid "White Background"
-#~ msgstr "Witte achtergrond"
-
-#~ msgid "Chat"
-#~ msgstr "Chat"
-
-# niet vereist/optioneel/niet noodzakelijk/niet verplicht
-#~ msgid "All of the following information is optional."
-#~ msgstr "De volgende informatie is optioneel."
-
-#~ msgid "Name:"
-#~ msgstr "Naam:"
-
-#~ msgid "City:"
-#~ msgstr "Stad:"
-
-#~ msgid "State:"
-#~ msgstr "Staat:"
-
-#~ msgid "Country:"
-#~ msgstr "Land:"
-
-#~ msgid "Comments, Hobbies, Etc."
-#~ msgstr "Opmerkingen, hobbies, enz."
-
-#~ msgid "Single Click Room Entry"
-#~ msgstr "Met een enkele muisklik een kamer binnengaan"
-
-#~ msgid "Display All"
-#~ msgstr "Alles tonen"
-
-#~ msgid "Display New"
-#~ msgstr "Nieuwe tonen"
-
-#~ msgid "Display Important"
-#~ msgstr "Belangrijke tonen"
-
-#~ msgid "Display None"
-#~ msgstr "Niets tonen"
-
-#~ msgid "Options"
-#~ msgstr "Opties"
-
-#~ msgid "Select Font"
-#~ msgstr "Lettertype selecteren"
-
-#~ msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
-#~ msgstr "%s: optie â%sâ is dubbelzinnig\n"
-
-#~ msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
-#~ msgstr "%s: optie â--%sâ mag geen argument hebben\n"
-
-#~ msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
-#~ msgstr "%s: optie â%c%sâ mag geen argument hebben\n"
-
-#~ msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
-#~ msgstr "%s: optie â%sâ heeft een argument nodig\n"
-
-#~ msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
-#~ msgstr "%s: herken optie â--%sâ niet\n"
-
-#~ msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
-#~ msgstr "%s: herken optie â%c%sâ niet\n"
-
-#~ msgid "%s: illegal option -- %c\n"
-#~ msgstr "%s: verboden optie -- %c\n"
-
-#~ msgid "%s: invalid option -- %c\n"
-#~ msgstr "%s: ongeldige optie -- %c\n"
-
-#~ msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
-#~ msgstr "%s: optie heeft een argument nodig -- %c\n"
-
-#~ msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
-#~ msgstr "%s: optie â-W %sâ is dubbelzinnig\n"
-
-#~ msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
-#~ msgstr "%s: optie â-W %sâ mag geen argumenten hebben\n"
-
-#~ msgid "A flag to allow remote players to watch new games"
-#~ msgstr ""
-#~ "Een vlag om externe spelers te kunnen laten meekijken met nieuwe spellen"
-
-#~ msgid "A flag to enable 3D mode"
-#~ msgstr "Een vlag om 3D-weergave in te schakelen"
-
-#~ msgid "A flag to enable board numbering"
-#~ msgstr "Een vlag om bordcoÃrdinaten in te schakelen"
-
-#~ msgid "A flag to enable fullscreen mode"
-#~ msgstr "Een vlag om schermvullend in te schakelen"
-
-#~ msgid "A flag to enable maximised mode"
-#~ msgstr "Een vlag om gemaximaliseerd in te schakelen"
-
-#~ msgid "A flag to enable move hints"
-#~ msgstr "Een vlag om zetmogelijkheden in te schakelen"
-
-#~ msgid "A flag to enable network game support"
-#~ msgstr "Een vlag om spelen via het netwerk in te schakelen"
-
-#~ msgid "A flag to enable the move history browser"
-#~ msgstr "Een vlag om de werkbalk met de voorgaande zetten in te schakelen"
-
-#~ msgid "A flag to enable the toolbar"
-#~ msgstr "Een vlag om de werkbalk in te schakelen"
-
-#~ msgid "A flag to show move comments"
-#~ msgstr "Een vlag om bij zetten commentaar te tonen"
-
-#~ msgid "A flag to smooth (anti-alias) the 3D display"
-#~ msgstr "Een vlag om de 3D-weergave vloeiend te maken (anti-alias)"
-
-#~ msgid "The amount of time each player has to move in new games"
-#~ msgstr "De tijdsduur die elke speler heeft in nieuwe spellen"
-
-#~ msgid "The board side to display"
-#~ msgstr "De bordkant die getoond wordt"
-
-#~ msgid "The default player difficulty for black in new games"
-#~ msgstr "De standaard moeilijkheidsgraad voor zwart in nieuwe spellen"
-
-#~ msgid "The default player difficulty for white in new games"
-#~ msgstr "De standaard moeilijkheidsgraad voor wit in nieuwe spellen"
-
-#~ msgid "The default player type for black in new games"
-#~ msgstr "Het standaard spelerstype voor zwart in nieuwe spellen"
-
-#~ msgid "The default player type for white in new games"
-#~ msgstr "Het standaard spelerstype voor wit in nieuwe spellen"
-
-#~ msgid "The directory to open the load game dialog in"
-#~ msgstr "De map waarin het dialoogvenster voor het laden van spellen opent "
-
-#~ msgid "The directory to open the save game dialog in"
-#~ msgstr "De map waarin het dialoogvenster voor het opslaan van spellen opent"
-
-#~ msgid "The format to display moves in"
-#~ msgstr "De vorm waarin zetten worden genoteerd"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The format to display moves in, can be either 'human' (human readable), "
-#~ "'lan' (long algebraic notation) or 'san' (standard algebraic notation)"
-#~ msgstr ""
-#~ "De wijze waarop zetten genoteerd worden. Dit kan zijn âhumanâ (in "
-#~ "volzinnen), âlanâ (lange notatie), of âsanâ (korte notatie)"
-
-# de gevraagde hoogte/de hoogte
-#~ msgid "The height of the main window in pixels."
-#~ msgstr "De hoogte van het hoofdvenster, in beeldpunten."
-
-#~ msgid "The height of the window"
-#~ msgstr "De hoogte van het venster"
-
-#~ msgid "The piece to promote pawns to"
-#~ msgstr "Het stuk waar pionnen naar promoveren"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The piece to promote to when a human player moves a pawn to the far rank. "
-#~ "Can be one of: 'queen', 'knight', 'rook', 'bishop'."
-#~ msgstr ""
-#~ "Het stuk waarmee gepromoveerd wordt wanneer een menselijke speler een "
-#~ "pion naar de overzijde brengt. Dit kan zijn: âqueenâ, âknightâ, ârookâ, "
-#~ "âbishopâ."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The side of the board that is in the foreground, either 'white', 'black', "
-#~ "'current' (the current player) or 'human' (the side of the current human "
-#~ "player)"
-#~ msgstr ""
-#~ "De kant van het bord dat onderaan (of voorop) staat; Dit kan zijn "
-#~ "âwhiteâ, âblackâ, âcurrentâ (de huidige speler), of âhumanâ (de kant van "
-#~ "de huidige menselijke speler)"
-
-#~ msgid "The width of the main window in pixels."
-#~ msgstr "De breedte van het hoofdvenster, in beeldpunten."
-
-#~ msgid "The width of the window"
-#~ msgstr "De breedte van het venster"
-
-#~ msgid "Save Chess Game"
-#~ msgstr "Schaakspel opslaan"
-
-#~ msgid "Communication:"
-#~ msgstr "Communicatie:"
-
-#~ msgid "Executable:"
-#~ msgstr "Uitvoerbaar:"
-
-#~ msgid "Playing as:"
-#~ msgstr "Spelend als:"
-
-# spellen is eigenlijk dubbelzinnig/
-# partijen/spellen/spelletjes
-#~ msgid "<b>Game</b>"
-#~ msgstr "<b>Partij</b>"
-
-#~ msgid "<b>Rooms</b>"
-#~ msgstr "<b>Kamers</b>"
-
-#~ msgid "<b>Server</b>"
-#~ msgstr "<b>Server</b>"
-
-#~ msgid "<b>Status/_Chat</b>"
-#~ msgstr "<b>Status/_Chat</b>"
-
-#~ msgid "Add Account"
-#~ msgstr "Account toevoegen:"
-
-# meespelen/meedoen met spel
-#~ msgid "Join Game"
-#~ msgstr "Meespelen"
-
-#~ msgid "User _Name:"
-#~ msgstr "_Gebruikersnaam:"
-
-#~ msgid "_Add Account"
-#~ msgstr "_Account toevoegen:"
-
-#~ msgid "_Host:"
-#~ msgstr "_Host:"
-
-# Join/leave
-# aanschuiven/binnengaan/aanzitten
-#~ msgid "_Join"
-#~ msgstr "_Meedoen"
-
-#~ msgid "_Leave"
-#~ msgstr "_Weggaan"
-
-#~ msgid "_Port:"
-#~ msgstr "_Poort:"
-
-#~ msgid "_Profile:"
-#~ msgstr "_Profiel:"
-
-#~ msgid "_Server:"
-#~ msgstr "_Server:"
-
-#~ msgid "3_D Chess View"
-#~ msgstr "3_D-schaakbordweergave"
-
-# oriÃntatie/richting
-#~ msgid "Board Orientation:"
-#~ msgstr "Bordrichting:"
-
-# het gaat hier om de notatie van de zetten:
-# human is in leesbare zinnen
-# korte notatie is bijv. e4
-# lange notatie is bijv. e2e4
-#~ msgid "Move Format:"
-#~ msgstr "Schaaknotatie:"
-
-#~ msgid "Preferences"
-#~ msgstr "Voorkeuren"
-
-#~ msgid "Promotion Type:"
-#~ msgstr "Promotietype:"
-
-# voorgaande zetten tonen
-# voorgaand/historie/geschiedenis
-#~ msgid "Show _History"
-#~ msgstr "_Voorgaande zetten tonen"
-
-#~ msgid "Show _Toolbar"
-#~ msgstr "_Werkbalk tonen"
-
-#~ msgid "Show or hide numbering on the chess board"
-#~ msgstr "SchaakbordcoÃrdinaten weergeven of verbergen"
-
-# tooltip
-#~ msgid "Show or hide the game history panel"
-#~ msgstr "De werkbalk met de voorgaande zetten tonen of verbergen"
-
-#~ msgid "Shows hints during chess games"
-#~ msgstr "Zetmogelijkheden tonen bij schaakspellen"
-
-#~ msgid "Smooth edges of the 3D elements (anti-alias)"
-#~ msgstr "Gladde randen voor de 3D-elementen (anti-alias)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "View the chess board by default in 2D mode, or optionally in 3D mode "
-#~ "using OpenGL."
-#~ msgstr ""
-#~ "Het schaakbord standaard in 2D-modus weergeven, of indien gewenst in 3D "
-#~ "via OpenGL."
-
-# schaakbordcoordinaten/bordcoordinaten
-#~ msgid "_Board Numbering"
-#~ msgstr "_BordcoÃrdinaten tonen"
-
-# dit zijn niet echt hints, maar er wordt met kleuren aangegeven
-# wat de zetmogelijkheden zijn.
-# mogelijke zetten/Zetmogelijkheden
-#~ msgid "_Move Hints"
-#~ msgstr "_Zetmogelijkheden tonen"
-
-# zachtgemaakte/zachte/vloeiende
-#~ msgid "_Smooth Display"
-#~ msgstr "_Vloeiende weergave"
-
-#~ msgid "Load Chess Game"
-#~ msgstr "Schaakspel laden"
-
-#~ msgid "Claim _Draw"
-#~ msgstr "_Gelijkspel aanbieden"
-
-#~ msgid "Leave _Fullscreen"
-#~ msgstr "_Schermvullend verlaten"
-
-#~ msgid "Load a saved game"
-#~ msgstr "Een opgeslagen schaakpartij laden"
-
-#~ msgid "Logs"
-#~ msgstr "Logboeken"
-
-# eigenlijk partij bij schaak, maar spel bij andere games
-#~ msgid "New Game"
-#~ msgstr "Nieuw spel"
-
-# is dit goed?
-#~ msgid "Resign"
-#~ msgstr "Opgeven"
-
-#~ msgid "Rewind to the game start"
-#~ msgstr "Naar het begin van de partij"
-
-#~ msgid "Save the current game"
-#~ msgstr "De huidige partij opslaan"
-
-#~ msgid "Show _Logs"
-#~ msgstr "_Logboeken tonen"
-
-#~ msgid "Show the current move"
-#~ msgstr "De huidige zet tonen"
-
-#~ msgid "Show the next move"
-#~ msgstr "Volgende zet tonen"
-
-#~ msgid "Show the previous move"
-#~ msgstr "Vorige zet tonen"
-
-#~ msgid "There are no active logs."
-#~ msgstr "Er zijn geen actieve logboeken."
-
-# herstellen/ongedaan maken
-#~ msgid "Undo Move"
-#~ msgstr "Ongedaan maken"
-
-#~ msgid "_Resign"
-#~ msgstr "_Opgeven"
-
-#~ msgid "<b>Difficulty</b>"
-#~ msgstr "<b>Moeilijkheidsgraad</b>"
-
-#~ msgid "<b>Game Properties</b>"
-#~ msgstr "<b>Speleigenschappen</b>"
-
-#~ msgid "<b>Players</b>"
-#~ msgstr "<b>Spelers</b>"
-
-# bij:'difficulty'
-#~ msgid "B_lack:"
-#~ msgstr "Zwa_rt:"
-
-# de titel voor dit spel/een titel aan dit spel
-#~ msgid "Enter the title for this game"
-#~ msgstr "Geef een titel aan dit spel"
-
-# tijd voor een zet
-# _Z wordt gebruikt voor _Zwart
-#~ msgid "Move _Time:"
-#~ msgstr "Z_ettijd"
-
-#~ msgid "Start the game. The game can be started once all fields are complete"
-#~ msgstr ""
-#~ "Het spel starten. Het spel kan beginnen wanneer alle velden compleet zijn"
-
-# bij:'difficulty'
-#~ msgid "W_hite:"
-#~ msgstr "Wi_t:"
-
-#~ msgid "_Black:"
-#~ msgstr "_Zwart:"
-
-# de _S wordt gebruikt voor _Starten
-#~ msgid "_Game name:"
-#~ msgstr "S_pelnaam:"
-
-#~ msgid "_Start"
-#~ msgstr "_Starten"
-
-#~ msgid "_White:"
-#~ msgstr "_Wit:"
-
-# Schaak/schaken
-#~ msgid "Chess"
-#~ msgstr "Schaken"
-
-#~ msgid "Play the classic two-player boardgame of chess"
-#~ msgstr "Het klassieke schaakspel voor twee spelers spelen"
-
-#~ msgid "Chess incorrectly installed"
-#~ msgstr "Schaken is niet goed geÃnstalleerd"
-
-# vergelijk hetzelfde berichtv oor sudoku
-#~ msgid ""
-#~ "Chess is not able to start because required application files are not "
-#~ "installed. If you are currently upgrading your system please wait until "
-#~ "the upgrade has completed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Schaken kan niet opstarten omdat de benodigde programmabestanden niet "
-#~ "geÃnstalleerd zijn. Wanneer uw systeem momenteel een upgrade krijgt, "
-#~ "wacht dan tot de upgrade voltooid is."
-
-# move time: unlimited|1 minute|5 minute|
-# zonder limiet/ongelimiteerd
-#~ msgid "Unlimited"
-#~ msgstr "Ongelimiteerd"
-
-#~ msgid "One minute"
-#~ msgstr "Een minuut"
-
-#~ msgid "Five minutes"
-#~ msgstr "Vijf minuten"
-
-#~ msgid "30 minutes"
-#~ msgstr "30 minuten"
-
-#~ msgid "One hour"
-#~ msgstr "Een uur"
-
-#~ msgid "Custom"
-#~ msgstr "Aangepast"
-
-#~ msgid "seconds"
-#~ msgstr "seconden"
-
-#~ msgid "minutes"
-#~ msgstr "minuten"
-
-#~ msgid "hours"
-#~ msgstr "uren"
-
-#~ msgid "Easy"
-#~ msgstr "Makkelijk"
-
-#~ msgid "Normal"
-#~ msgstr "Normaal"
-
-#~ msgid "Hard"
-#~ msgstr "Moeilijk"
-
-# gnuchess/... schaakmotor
-#~ msgid "Unable to find %s engine"
-#~ msgstr "Kon %s niet vinden"
-
-# het geladen spel/het spel
-#~ msgid "Configure loaded game (%i moves)"
-#~ msgstr "Het spel configureren (%i zetten)"
-
-#~ msgid "Game settings changed"
-#~ msgstr "Partijinstellingen gewijzigd"
-
-#~ msgid "%(white)s versus %(black)s"
-#~ msgstr "%(white)s tegen %(black)s"
-
-#~ msgid "White"
-#~ msgstr "Wit"
-
-#~ msgid "Black"
-#~ msgstr "Zwart"
-
-#~ msgid "PGN files"
-#~ msgstr "PGN-bestanden"
-
-#~ msgid "All files"
-#~ msgstr "Alle bestanden"
-
-#~ msgid "Please select a file to load"
-#~ msgstr "Selecteer het te laden bestand"
-
-#~ msgid "Unabled to load game"
-#~ msgstr "Niet in staat het spel te laden"
-
-#~ msgid "Please enter a file name"
-#~ msgstr "Geef een bestandsnaam"
-
-# BUG: unabled ipv unable
-#~ msgid "Unabled to save game"
-#~ msgstr "Niet in staat het spel op te slaan"
-
-# BUG:
-# ugh... Dit wordt dus bij schaken voor "move format" gebruikt...
-#~ msgid "Human"
-#~ msgstr "Mens"
-
-# bijv: e4
-#~ msgid "Standard Algebraic"
-#~ msgstr "Korte notatie"
-
-# unicode tekens voor de schaaksymbolen
-#~ msgid "Figurine"
-#~ msgstr "Figurine"
-
-# bijv: e2e4
-#~ msgid "Long Algebraic"
-#~ msgstr "Lange notatie"
-
-# welke kleur onder staat
-#~ msgid "White Side"
-#~ msgstr "Wit onderaan"
-
-#~ msgid "Black Side"
-#~ msgstr "Zwart onderaan"
-
-# onderaan
-#~ msgid "Human Side"
-#~ msgstr "Menselijke speler onderaan"
-
-#~ msgid "Current Player"
-#~ msgstr "Huidige speler onderaan"
-
-#~ msgid "chess-piece|Queen"
-#~ msgstr "Dame"
-
-#~ msgid "chess-piece|Knight"
-#~ msgstr "Paard"
-
-#~ msgid "chess-piece|Rook"
-#~ msgstr "Toren"
-
-#~ msgid "chess-piece|Bishop"
-#~ msgstr "Loper"
-
-# schaken/schaak
-#~ msgid "Chess - *%(game_name)s"
-#~ msgstr "Schaken - *%(game_name)s"
-
-#~ msgid "Chess - %(game_name)s"
-#~ msgstr "Schaken - %(game_name)s"
-
-#~ msgid "â"
-#~ msgstr "â"
-
-# definitief verloren gaan
-#~ msgid "If you don't save the changes to this game will be permanently lost"
-#~ msgstr "Als u niet opslaat zullen de wijzigingen aan dit spel verloren gaan"
-
-#~ msgid "Close _without saving"
-#~ msgstr "Sl_uiten zonder opslaan"
-
-#~ msgid "Unable to enable 3D mode"
-#~ msgstr "Kon de 3D-modus niet aanzetten"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You are unable to play in 3D mode due to the following problems:\n"
-#~ "%(errors)s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please contact your system administrator to resolve these problems, until "
-#~ "then you will be able to play chess in 2D mode."
-#~ msgstr ""
-#~ "U kunt niet in 3D-modus spelen vanwege de volgende problemen:\n"
-#~ "%(errors)s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Neem contact op met uw systeembeheerder om deze problemen te verhelpen.\n"
-#~ "Voorlopig kunt u schaken in 2D-modus."
-
-# remise aanbieden/remise
-#~ msgid "Unable to claim draw"
-#~ msgstr "Remise aanbieden is niet mogelijk"
-
-# Het is remise/U mag remise aanbieden
-#~ msgid ""
-#~ "You may claim a draw when:\n"
-#~ "a) The board has been in the same state three times (Three fold "
-#~ "repetition)\n"
-#~ "b) Fifty moves have occurred where no pawn has moved and no piece has "
-#~ "been captured (50 move rule)"
-#~ msgstr ""
-#~ "U mag remise aanbieden wanneer:\n"
-#~ "a) Drie keer dezelfde stelling op het bord is voorgekomen (Drievoudige "
-#~ "herhaling)\n"
-#~ "b) Vijftig zetten geweest zijn waarbij geen pion verzet is en geen stuk "
-#~ "geslagen is (50 zetten regel) "
-
-#~ msgid "Unable to display help: %s"
-#~ msgstr "Niet in staat om de hulp te tonen: %s"
-
-#~ msgid "No Python OpenGL support"
-#~ msgstr "Geen ondersteuning voor Python OpenGL"
-
-#~ msgid "No Python GTKGLExt support"
-#~ msgstr "Geen ondersteuning voor Python GTKGLExt"
-
-#~ msgid "OpenGL libraries do not support required display mode"
-#~ msgstr ""
-#~ "OpenGL-bibliotheekfuncties geven geen ondersteuning voor de gevraagde "
-#~ "weergavemodus"
-
-# Dit is de notatieregel bij het speloverzicht
-#~ msgid "Game Start"
-#~ msgstr "Het begin van de partij"
-
-# geen commentaar/geen opmerking
-#~ msgid "No comment"
-#~ msgstr "Geen opmerking"
-
-#~ msgid "White castles long"
-#~ msgstr "Wit voert een lange rokade uit"
-
-#~ msgid "Black castles long"
-#~ msgstr "Zwart voert een lange rokade uit"
-
-#~ msgid "White castles short"
-#~ msgstr "Wit voert een korte rokade uit"
-
-#~ msgid "Black castles short"
-#~ msgstr "Zwart voert een korte rokade uit"
-
-#~ msgid "White pawn moves from %1$s to %2$s"
-#~ msgstr "De witte pion van %1$s naar %2$s"
-
-#~ msgid "White pawn at %1$s takes the black pawn at %2$s"
-#~ msgstr "De witte pion op %1$s slaat de zwarte pion op %2$s"
-
-#~ msgid "White pawn at %1$s takes the black rook at %2$s"
-#~ msgstr "De witte pion op %1$s slaat de zwarte toren op %2$s"
-
-#~ msgid "White pawn at %1$s takes the black knight at %2$s"
-#~ msgstr "De witte pion op %1$s slaat het zwarte paard op %2$s"
-
-#~ msgid "White pawn at %1$s takes the black bishop at %2$s"
-#~ msgstr "De witte pion op %1$s slaat de zwarte loper op %2$s"
-
-#~ msgid "White pawn at %1$s takes the black queen at %2$s"
-#~ msgstr "De witte pion op %1$s slaat de zwarte dame op %2$s"
-
-#~ msgid "White rook moves from %1$s to %2$s"
-#~ msgstr "De witte toren van %1$s naar %2$s"
-
-#~ msgid "White rook at %1$s takes the black pawn at %2$s"
-#~ msgstr "De witte toren op %1$s slaat de zwarte pion op %2$s"
-
-#~ msgid "White rook at %1$s takes the black rook at %2$s"
-#~ msgstr "De witte toren op %1$s slaat de zwarte toren op %2$s"
-
-#~ msgid "White rook at %1$s takes the black knight at %2$s"
-#~ msgstr "De witte toren op %1$s slaat het zwarte paard op %2$s"
-
-#~ msgid "White rook at %1$s takes the black bishop at %2$s"
-#~ msgstr "De witte toren op %1$s slaat de zwarte loper op %2$s"
-
-#~ msgid "White rook at %1$s takes the black queen at %2$s"
-#~ msgstr "De witte toren op %1$s slaat de zwarte dame op %2$s"
-
-#~ msgid "White knight moves from %1$s to %2$s"
-#~ msgstr "Het witte paard van %1$s naar %2$s"
-
-#~ msgid "White knight at %1$s takes the black pawn at %2$s"
-#~ msgstr "Het witte paard op %1$s slaat de zwarte pion op %2$s"
-
-#~ msgid "White knight at %1$s takes the black rook at %2$s"
-#~ msgstr "Het witte paard op %1$s slaat de zwarte toren op %2$s"
-
-#~ msgid "White knight at %1$s takes the black knight at %2$s"
-#~ msgstr "Het witte paard op %1$s slaat het zwarte paard op %2$s"
-
-#~ msgid "White knight at %1$s takes the black bishop at %2$s"
-#~ msgstr "Het witte paard op %1$s slaat de zwarte loper op %2$s"
-
-#~ msgid "White knight at %1$s takes the black queen at %2$s"
-#~ msgstr "Het witte paard op %1$s slaat de zwarte dame op %2$s"
-
-#~ msgid "White bishop moves from %1$s to %2$s"
-#~ msgstr "De witte loper van %1$s naar %2$s"
-
-#~ msgid "White bishop at %1$s takes the black pawn at %2$s"
-#~ msgstr "De witte loper op %1$s slaat de zwarte pion op %2$s"
-
-#~ msgid "White bishop at %1$s takes the black rook at %2$s"
-#~ msgstr "De witte loper op %1$s slaat de zwarte toren op %2$s"
-
-#~ msgid "White bishop at %1$s takes the black knight at %2$s"
-#~ msgstr "De witte loper op %1$s slaat het zwarte paard op %2$s"
-
-#~ msgid "White bishop at %1$s takes the black bishop at %2$s"
-#~ msgstr "De witte loper op %1$s slaat de zwarte loper op %2$s"
-
-#~ msgid "White bishop at %1$s takes the black queen at %2$s"
-#~ msgstr "De witte loper op %1$s slaat de zwarte dame op %2$s"
-
-#~ msgid "White queen moves from %1$s to %2$s"
-#~ msgstr "De witte dame van %1$s naar %2$s"
-
-#~ msgid "White queen at %1$s takes the black pawn at %2$s"
-#~ msgstr "De witte dame op %1$s slaat de zwarte pion op %2$s"
-
-#~ msgid "White queen at %1$s takes the black rook at %2$s"
-#~ msgstr "De witte dame op %1$s slaat de zwarte toren op %2$s"
-
-#~ msgid "White queen at %1$s takes the black knight at %2$s"
-#~ msgstr "De witte dame op %1$s slaat het zwarte paard op %2$s"
-
-#~ msgid "White queen at %1$s takes the black bishop at %2$s"
-#~ msgstr "De witte dame op %1$s slaat de zwarte loper op %2$s"
-
-#~ msgid "White queen at %1$s takes the black queen at %2$s"
-#~ msgstr "De witte dame op %1$s slaat de zwarte dame op %2$s"
-
-#~ msgid "White king moves from %1$s to %2$s"
-#~ msgstr "De witte koning van %1$s naar %2$s"
-
-#~ msgid "White king at %1$s takes the black pawn at %2$s"
-#~ msgstr "De witte koning op %1$s slaat de zwarte pion op %2$s"
-
-#~ msgid "White king at %1$s takes the black rook at %2$s"
-#~ msgstr "De witte koning op %1$s slaat de zwarte toren op %2$s"
-
-#~ msgid "White king at %1$s takes the black knight at %2$s"
-#~ msgstr "De witte koning op %1$s slaat het zwarte paard op %2$s"
-
-#~ msgid "White king at %1$s takes the black bishop at %2$s"
-#~ msgstr "De witte koning op %1$s slaat de zwarte loper op %2$s"
-
-#~ msgid "White king at %1$s takes the black queen at %2$s"
-#~ msgstr "De witte koning op %1$s slaat de zwarte dame op %2$s"
-
-#~ msgid "Black pawn moves from %1$s to %2$s"
-#~ msgstr "De zwarte pion van %1$s naar %2$s"
-
-#~ msgid "Black pawn at %1$s takes the white pawn at %2$s"
-#~ msgstr "De zwarte pion op %1$s slaat de witte pion op %2$s"
-
-#~ msgid "Black pawn at %1$s takes the white rook at %2$s"
-#~ msgstr "De zwarte pion op %1$s slaat de witte toren op %2$s"
-
-#~ msgid "Black pawn at %1$s takes the white knight at %2$s"
-#~ msgstr "De zwarte pion op %1$s slaat het witte paard op %2$s"
-
-#~ msgid "Black pawn at %1$s takes the white bishop at %2$s"
-#~ msgstr "De zwarte pion op %1$s slaat de witte loper op %2$s"
-
-#~ msgid "Black pawn at %1$s takes the white queen at %2$s"
-#~ msgstr "De zwarte pion op %1$s slaat de witte dame op %2$s"
-
-#~ msgid "Black rook moves from %1$s to %2$s"
-#~ msgstr "De zwarte toren van %1$s naar %2$s"
-
-#~ msgid "Black rook at %1$s takes the white pawn at %2$s"
-#~ msgstr "De zwarte toren op %1$s slaat de witte pion op %2$s"
-
-#~ msgid "Black rook at %1$s takes the white rook at %2$s"
-#~ msgstr "De zwarte toren op %1$s slaat de witte toren op %2$s"
-
-#~ msgid "Black rook at %1$s takes the white knight at %2$s"
-#~ msgstr "De zwarte toren op %1$s slaat het witte paard op %2$s"
-
-#~ msgid "Black rook at %1$s takes the white bishop at %2$s"
-#~ msgstr "De zwarte toren op %1$s slaat de witte loper op %2$s"
-
-#~ msgid "Black rook at %1$s takes the white queen at %2$s"
-#~ msgstr "De zwarte toren op %1$s slaat de witte dame op %2$s"
-
-#~ msgid "Black knight moves from %1$s to %2$s"
-#~ msgstr "Het zwarte paard van %1$s naar %2$s"
-
-#~ msgid "Black knight at %1$s takes the white pawn at %2$s"
-#~ msgstr "Het zwarte paard op %1$s slaat de witte pion op %2$s"
-
-#~ msgid "Black knight at %1$s takes the white rook at %2$s"
-#~ msgstr "Het zwarte paard op %1$s slaat de witte toren op %2$s"
-
-#~ msgid "Black knight at %1$s takes the white knight at %2$s"
-#~ msgstr "Het zwarte paard op %1$s slaat het witte paard op %2$s"
-
-#~ msgid "Black knight at %1$s takes the white bishop at %2$s"
-#~ msgstr "Het zwarte paard op %1$s slaat de witte loper op %2$s"
-
-#~ msgid "Black knight at %1$s takes the white queen at %2$s"
-#~ msgstr "Het zwarte paard op %1$s slaat de witte dame op %2$s"
-
-#~ msgid "Black bishop moves from %1$s to %2$s"
-#~ msgstr "De zwarte loper van %1$s naar %2$s"
-
-#~ msgid "Black bishop at %1$s takes the white pawn at %2$s"
-#~ msgstr "De zwarte loper op %1$s slaat de witte pion op %2$s"
-
-#~ msgid "Black bishop at %1$s takes the white rook at %2$s"
-#~ msgstr "De zwarte loper op %1$s slaat de witte toren op %2$s"
-
-#~ msgid "Black bishop at %1$s takes the white knight at %2$s"
-#~ msgstr "De zwarte loper op %1$s slaat het witte paard op %2$s"
-
-#~ msgid "Black bishop at %1$s takes the white bishop at %2$s"
-#~ msgstr "De zwarte loper op %1$s slaat de witte loper op %2$s"
-
-#~ msgid "Black bishop at %1$s takes the white queen at %2$s"
-#~ msgstr "De zwarte loper op %1$s slaat de witte dame op %2$s"
-
-#~ msgid "Black queen moves from %1$s to %2$s"
-#~ msgstr "De zwarte dame van %1$s naar %2$s"
-
-#~ msgid "Black queen at %1$s takes the white pawn at %2$s"
-#~ msgstr "De zwarte dame op %1$s slaat de witte pion op %2$s"
-
-#~ msgid "Black queen at %1$s takes the white rook at %2$s"
-#~ msgstr "De zwarte dame op %1$s slaat de witte toren op %2$s"
-
-#~ msgid "Black queen at %1$s takes the white knight at %2$s"
-#~ msgstr "De zwarte dame op %1$s slaat het witte paard op %2$s"
-
-#~ msgid "Black queen at %1$s takes the white bishop at %2$s"
-#~ msgstr "De zwarte dame op %1$s slaat de witte loper op %2$s"
-
-#~ msgid "Black queen at %1$s takes the white queen at %2$s"
-#~ msgstr "De zwarte dame op %1$s slaat de witte dame op %2$s"
-
-#~ msgid "Black king moves from %1$s to %2$s"
-#~ msgstr "De zwarte koning van %1$s naar %2$s"
-
-#~ msgid "Black king at %1$s takes the white pawn at %2$s"
-#~ msgstr "De zwarte koning op %1$s slaat de witte pion op %2$s"
-
-#~ msgid "Black king at %1$s takes the white rook at %2$s"
-#~ msgstr "De zwarte koning op %1$s slaat de witte toren op %2$s"
-
-#~ msgid "Black king at %1$s takes the white knight at %2$s"
-#~ msgstr "De zwarte koning op %1$s slaat het witte paard op %2$s"
-
-#~ msgid "Black king at %1$s takes the white bishop at %2$s"
-#~ msgstr "De zwarte koning op %1$s slaat de witte loper op %2$s"
-
-#~ msgid "Black king at %1$s takes the white queen at %2$s"
-#~ msgstr "De zwarte koning op %1$s slaat de witte dame op %2$s"
-
-#~ msgid "%(movenum)2iw. %(description)s (Check)"
-#~ msgstr "%(movenum)2iw. %(description)s (Schaak)"
-
-#~ msgid "%(movenum)2iw. %(description)s (Checkmate)"
-#~ msgstr "%(movenum)2iw. %(description)s (Schaakmat)"
-
-#~ msgid "%(movenum)2iw. %(description)s (Stalemate)"
-#~ msgstr "%(movenum)2iw. %(description)s (Pat)"
-
-#~ msgid "%(movenum)2iw. %(description)s"
-#~ msgstr "%(movenum)2iw. %(description)s"
-
-#~ msgid "%(movenum)2ib. %(description)s (Check)"
-#~ msgstr "%(movenum)2ib. %(description)s (Schaak)"
-
-#~ msgid "%(movenum)2ib. %(description)s (Checkmate)"
-#~ msgstr "%(movenum)2ib. %(description)s (Schaakmat)"
-
-#~ msgid "%(movenum)2ib. %(description)s (Stalemate)"
-#~ msgstr "%(movenum)2ib. %(description)s (Pat)"
-
-#~ msgid "%(movenum)2ib. %(description)s"
-#~ msgstr "%(movenum)2ib. %(description)s"
-
-#~ msgid "%s wins"
-#~ msgstr "%s heeft gewonnen"
-
-# gelijkspel/remise
-#~ msgid "Game is drawn"
-#~ msgstr "Het is remise"
-
-#~ msgid "Opponent is in check and cannot move (checkmate)"
-#~ msgstr "Tegenstander staat schaak en heeft geen zetten meer (schaakmat)"
-
-#~ msgid "Opponent cannot move (stalemate)"
-#~ msgstr "Tegenstander heeft geen zetten meer (mat)"
-
-#~ msgid "No piece has been taken or pawn moved in the last fifty moves"
-#~ msgstr ""
-#~ "Er zijn geen stukken geslagen of pionnen verzet in laatste vijftig zetten"
-
-# tijd meer over/tijd meer
-#~ msgid "Opponent has run out of time"
-#~ msgstr "Tegenstander heeft geen tijd meer"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The same board state has occurred three times (three fold repetition)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Dezelfde stelling is drie keer eerder voorgekomen (drievoudige herhaling)"
-
-#~ msgid "Neither player can cause checkmate (insufficient material)"
-#~ msgstr "Geen van de spelers kan schaakmat maken (onvoldoende materiaal)"
-
-#~ msgid "The black player has resigned"
-#~ msgstr "Zwart heeft opgegeven"
-
-#~ msgid "The white player has resigned"
-#~ msgstr "Wit heeft opgegeven"
-
-# verlaten/achtergelaten
-#~ msgid "The game has been abandoned"
-#~ msgstr "Het spel is achtergelaten"
-
-#~ msgid "One of the players has died"
-#~ msgstr "Een van de spelers is dood"
-
-#~ msgid "Disconnected"
-#~ msgstr "Verbinding verbroken"
-
-#~ msgid "New profile..."
-#~ msgstr "Nieuw profielâ"
-
-# zitplaatsen/plaatsen/stoelen
-#~ msgid "Seat"
-#~ msgstr "Zitplaats"
-
-#~ msgid "Player"
-#~ msgstr "Speler"
-
-#~ msgid "Spectator"
-#~ msgstr "Toeschouwer"
-
-#~ msgid "Reserved for %s"
-#~ msgstr "Gereserveerd voor %s"
-
-#~ msgid "Seat empty"
-#~ msgstr "Zitplaats leeg"
-
-# kunstmatige intelligentie
-#~ msgid "AI (%s)"
-#~ msgstr "KI (%s)"
-
-#~ msgid "chess-file|a"
-#~ msgstr "a"
-
-#~ msgid "chess-file|b"
-#~ msgstr "b"
-
-#~ msgid "chess-file|c"
-#~ msgstr "c"
-
-#~ msgid "chess-file|d"
-#~ msgstr "d"
-
-#~ msgid "chess-file|e"
-#~ msgstr "e"
-
-#~ msgid "chess-file|f"
-#~ msgstr "f"
-
-#~ msgid "chess-file|g"
-#~ msgstr "g"
-
-#~ msgid "chess-file|h"
-#~ msgstr "h"
-
-#~ msgid "chess-rank|1"
-#~ msgstr "1"
-
-#~ msgid "chess-rank|2"
-#~ msgstr "2"
-
-#~ msgid "chess-rank|3"
-#~ msgstr "3"
-
-#~ msgid "chess-rank|4"
-#~ msgstr "4"
-
-#~ msgid "chess-rank|5"
-#~ msgstr "5"
-
-#~ msgid "chess-rank|6"
-#~ msgstr "6"
-
-#~ msgid "chess-rank|7"
-#~ msgstr "7"
-
-#~ msgid "chess-rank|8"
-#~ msgstr "8"
-
-# Pionnen krijgen normaal eigenlijk geen naam (ook niet in het Engels dus ik weet niet waarom de Pawn vertaald moet worden). Misschien wordt het niet gebruikt in het programma.
-# Voorlopig vertaald met een kleine letter p omdat de P voor Paard staat. (tino)
-#~ msgid "chess-notation|P"
-#~ msgstr "p"
-
-#~ msgid "chess-notation|N"
-#~ msgstr "P"
-
-#~ msgid "chess-notation|B"
-#~ msgstr "L"
-
-#~ msgid "chess-notation|R"
-#~ msgstr "T"
-
-#~ msgid "chess-notation|Q"
-#~ msgstr "D"
-
-#~ msgid "chess-notation|K"
-#~ msgstr "K"
-
-#~ msgid "'%(name)s' in '%(game)s'"
-#~ msgstr "â%(name)sâ in â%(game)sâ"
-
-#~ msgid "Application Log"
-#~ msgstr "Toepassing logboek"
-
-#~ msgid "Usage: %s [game]"
-#~ msgstr "Gebruik: %s [spel]"
-
-#~ msgid "Human versus %s"
-#~ msgstr "Mens tegen %s"
-
-# vastgelopen/gecrashed
-#~ msgid ""
-#~ "glChess has crashed. Please report this bug to http://bugzilla.gnome.org\n";
-#~ "Debug output:"
-#~ msgstr ""
-#~ "glChess is gecrashed. Rapporteer deze fout op http://bugzilla.gnome.org\n";
-#~ "Debug uitvoer:"
-
-#~ msgid "Save game before closing?"
-#~ msgstr "Spel opslaan voor afsluiten?"
-
-#~ msgid "glChess"
-#~ msgstr "glChess"
-
-#~ msgid "Copyright 2005-2008 Robert Ancell (and contributors)"
-#~ msgstr "Copyright 2005-2008 Robert Ancell (en andere bijdragers)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The 2D/3D chess game for GNOME. \n"
-#~ "\n"
-#~ "glChess is a part of GNOME Games."
-#~ msgstr ""
-#~ "Het 2D/3D schaakspel voor Gnome.\n"
-#~ "\n"
-#~ "glChess is onderdeel van Gnome Games."
-
-#~ msgid ""
-#~ "%s is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
-#~ "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
-#~ "Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any "
-#~ "later version."
-#~ msgstr ""
-#~ "%s is vrije software; herdistributie en/of het aanbrengen van wijzigingen "
-#~ "is toegestaan onder de voorwaarden genoemd in de GNU General Public "
-#~ "License die gepubliceerd is door de Free Software Foundation; ofwel "
-#~ "versie 2 van de licentie of, (zo u wilt) elke latere versie."
-
-#~ msgid "Unable to make data directory %(dir)s: %(error)s"
-#~ msgstr "Kan de datamap %(dir)s niet aanmaken: %(error)s"
-
-#~ msgid "Incorrect password"
-#~ msgstr "Onjuist wachtwoord"
-
-#~ msgid "Account in use"
-#~ msgstr "Account in gebruik"
-
-#~ msgid "Connection closed: %s"
-#~ msgstr "Verbinding is verbroken: %s"
-
-#~ msgid "A password is required"
-#~ msgstr "Er wordt een wachtwoord gevraagd"
-
-#~ msgid "Disconnected from server"
-#~ msgstr "Verbinding met server verbroken"
-
-#~ msgid "No description"
-#~ msgstr "Geen omschrijving"
-
-#~ msgctxt "board size"
-#~ msgid "Small"
-#~ msgstr "Klein"
-
-#~ msgctxt "board size"
-#~ msgid "Medium"
-#~ msgstr "Gemiddeld"
-
-#~ msgctxt "board size"
-#~ msgid "Large"
-#~ msgstr "Groot"
-
-# gaat het om de plaatjes op de stenen of de stapelwijze?
-#~ msgid "Could not load theme"
-#~ msgstr "Kon het thema niet laden"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to locate file:\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "The default theme will be loaded instead."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kon bestand '%s' niet vinden:\n"
-#~ "\n"
-#~ "In plaats daarvan zal het standaardthema worden geladen."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to locate file:\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please check that Five or More is installed correctly."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kon het bestand %s niet vinden:\n"
-#~ "\n"
-#~ "Controleer of 'Vijf of meer' correct is geÃnstalleerd"
-
-#~ msgid "Match five objects of the same type in a row to score!"
-#~ msgstr "Plaats vijf objecten van hetzelfde type op een rij om te scoren!"
-
-#~ msgid "GNOME Five or More"
-#~ msgstr "Gnome Vijf of meer"
-
-#~ msgid "_Board size:"
-#~ msgstr "_Bordgrootte:"
-
-# voorbij/afgelopen
-#~ msgid "Game Over!"
-#~ msgstr "Spel afgelopen!"
-
-#~ msgid "You can't move there!"
-#~ msgstr "U mag daar niet zetten!"
-
-#~ msgid "Five or More"
-#~ msgstr "Vijf of meer"
-
-#~ msgid ""
-#~ "GNOME port of the once-popular Color Lines game.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Five or More is a part of GNOME Games."
-#~ msgstr ""
-#~ "Gnome-versie van het eens zo populaire spel: Kleurlijnen.\n"
-#~ "\n"
-#~ "âVijf of meerâ is onderdeel van Gnome Games."
-
-#~ msgid "Five or More Preferences"
-#~ msgstr "'Vijf of meer' voorkeuren"
-
-#~ msgid "Themes"
-#~ msgstr "Thema's"
-
-#~ msgid "_Image:"
-#~ msgstr "_Afbeelding:"
-
-#~ msgid "B_ackground color:"
-#~ msgstr "A_chtergrondkleur:"
-
-#~ msgid "Board Size"
-#~ msgstr "Bordgrootte"
-
-#~ msgctxt "preferences"
-#~ msgid "General"
-#~ msgstr "Algemeen"
-
-#~ msgid "_Use fast moves"
-#~ msgstr "_Snelle zetten gebruiken"
-
-# komende/volgende/hierna
-# volgende knikkers
-#~ msgid "Next:"
-#~ msgstr "Volgende:"
-
-#~ msgid "Remove colored balls from the board by forming lines"
-#~ msgstr "Gekleurde ballen van het bord verwijderen door lijnen te vormen"
-
-#~ msgid "Background color"
-#~ msgstr "Achtergrondkleur"
-
-#~ msgid "Background color. The hex specification of the background color."
-#~ msgstr "Achtergrondkleur. De hexadecimale opgave van de achtergrondkleur."
-
-#~ msgid "Ball style"
-#~ msgstr "Knikkerstijl"
-
-#~ msgid "Ball style. The filename of the images to use for the balls."
-#~ msgstr "Knikkerstijl. De bestandsnaam van de plaatjes van de knikkers."
-
-#~ msgid "Game field"
-#~ msgstr "Spelveld"
-
-#~ msgid "Game field from last saved session."
-#~ msgstr "Spelveld van de laatstbewaarde sessie."
-
-#~ msgid "Game preview"
-#~ msgstr "Spelvoorbeeld"
-
-#~ msgid "Game preview from last saved session."
-#~ msgstr "Spelvoorbeeld van de laatst bewaarde sessie."
-
-#~ msgid "Game score"
-#~ msgstr "Score"
-
-#~ msgid "Game score from last saved session."
-#~ msgstr "Score van de laatst bewaarde sessie."
-
-#~ msgid "Playing field size"
-#~ msgstr "Speelveld grootte"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Playing field size. 1=Small, 2=Medium, 3=Large. Any other value is "
-#~ "invalid."
-#~ msgstr ""
-#~ "Speelveld grootte. 1=klein, 2=medium, 3=groot. Elke andere waarde is "
-#~ "ongeldig."
-
-#~ msgid "Time between moves"
-#~ msgstr "Tijd tussen zetten"
-
-#~ msgid "Time between moves in milliseconds."
-#~ msgstr "De tijd tussen zetten in miliseconden."
-
-#~ msgid "Four-in-a-Row"
-#~ msgstr "Vier-op-een-rij"
-
-#~ msgid "Make lines of the same color to win"
-#~ msgstr "Probeer lijnen van dezelfde kleur te maken"
-
-#~ msgid "Connect four tiles in a row"
-#~ msgstr "Probeer vier stenen op een rij te krijgen"
-
-#~ msgid "A number specifying the preferred theme."
-#~ msgstr "Een getal dat met het gekozen thema overeenkomt."
-
-#~ msgid "Animate"
-#~ msgstr "Animatie"
-
-#~ msgid "Drop marble"
-#~ msgstr "Knikker loslaten"
-
-#~ msgid "Key press to drop a marble."
-#~ msgstr "Toetsaanslag om een knikker te laten vallen"
-
-#~ msgid "Key press to move left."
-#~ msgstr "Toetsaanslag om naar links te gaan"
-
-#~ msgid "Key press to move right."
-#~ msgstr "Toetsaanslag om naar rechts te gaan"
-
-#~ msgid "Level of Player One"
-#~ msgstr "Niveau van de eerste speler"
-
-#~ msgid "Level of Player Two"
-#~ msgstr "Niveau van de tweede speler"
-
-#~ msgid "Move left"
-#~ msgstr "Naar links"
-
-#~ msgid "Move right"
-#~ msgstr "Naar rechts"
-
-#~ msgid "Theme ID"
-#~ msgstr "Thema-id"
-
-#~ msgid "Whether or not to use animation."
-#~ msgstr "Of er animatie wordt gebruikt"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Zero is human; one through three correspond to the level of the computer "
-#~ "player."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nul is menselijk; een tot drie correspondeert met het niveau van de "
-#~ "computeropponent"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to load image:\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Niet in staat de afbeelding te laden:\n"
-#~ "%s"
-
-#~ msgid "A network error has occurred."
-#~ msgstr "Er is een netwerkfout opgestreden."
-
-#~ msgid "Waiting for an opponent to join the game."
-#~ msgstr "Wachten op een tegenstander."
-
-# online spel/netwerkspel
-# potje schaken/partij schaken/
-# potje gnibbles
-#~ msgid "Welcome to a network game of %s."
-#~ msgstr "Welkom bij een partij %s via het netwerk."
-
-#~ msgid "It's a draw!"
-#~ msgstr "Het is gelijkspel!"
-
-#~ msgid "You win!"
-#~ msgstr "U heeft gewonnen!"
-
-#~ msgid "It is your move."
-#~ msgstr "U bent aan zet."
-
-#~ msgid "I win!"
-#~ msgstr "Ik heb gewonnen!"
-
-#~ msgid "Thinking..."
-#~ msgstr "Aan het denkenâ"
-
-#~ msgid "%s wins!"
-#~ msgstr "%s heeft gewonnen!"
-
-#~ msgid "Waiting for %s to move."
-#~ msgstr "Wachten op de zet van %s."
-
-#~ msgid "Hint: Column %d"
-#~ msgstr "Hint: Kolom %d"
-
-#~ msgid "You:"
-#~ msgstr "U:"
-
-# 'computer' ipv 'ik' zou hier beter zijn denk ik.
-#~ msgid "Me:"
-#~ msgstr "Ik:"
-
-#~ msgid "Scores"
-#~ msgstr "Scores"
-
-#~ msgid "Drawn:"
-#~ msgstr "Onbeslist:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\"Four in a Row\" for GNOME, with a computer player driven by Giuliano "
-#~ "Bertoletti's Velena Engine.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\"Four in a Row\" is a part of GNOME Games."
-#~ msgstr ""
-#~ "âVier op een rijâ voor Gnome, waarbij de computerspeler de Velena-methode "
-#~ "van Giuliano Bertoletti gebruikt.\n"
-#~ "\n"
-#~ "âVier op een rijâ is onderdeel van Gnome Games."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Player One:\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Speler 1:\n"
-#~ "%s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Player Two:\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Speler 2:\n"
-#~ "%s"
-
-#~ msgid "Level one"
-#~ msgstr "Niveau een"
-
-#~ msgid "Level two"
-#~ msgstr "Niveau twee"
-
-#~ msgid "Level three"
-#~ msgstr "Niveau drie"
-
-#~ msgid "Four-in-a-Row Preferences"
-#~ msgstr "Vier-op-een-rij voorkeuren"
-
-#~ msgid "Appearance"
-#~ msgstr "Uiterlijk"
-
-#~ msgid "_Theme:"
-#~ msgstr "_Thema:"
-
-#~ msgid "Enable _animation"
-#~ msgstr "_Animatie gebruiken"
-
-#~ msgid "E_nable sounds"
-#~ msgstr "_Geluid aanzetten"
-
-#~ msgid "Keyboard Controls"
-#~ msgstr "Bedieningstoetsen"
-
-#~ msgid "Classic"
-#~ msgstr "Klassiek"
-
-#~ msgid "Red"
-#~ msgstr "Rood"
-
-#~ msgid "Yellow"
-#~ msgstr "Geel"
-
-#~ msgid "High Contrast"
-#~ msgstr "Hoog contrast"
-
-#~ msgid "Light"
-#~ msgstr "Wit"
-
-#~ msgid "Dark"
-#~ msgstr "Zwart"
-
-#~ msgid "High Contrast Inverse"
-#~ msgstr "Hoog contrast inverse"
-
-#~ msgid "Cream Marbles"
-#~ msgstr "Roomknikkers"
-
-#~ msgid "Blue"
-#~ msgstr "Blauw"
-
-#~ msgid "Glass Marbles"
-#~ msgstr "Glazen knikkers"
-
-#~ msgid "Nightfall"
-#~ msgstr "Zonsondergang"
-
-#~ msgid "Blocks"
-#~ msgstr "Blokken"
-
-#~ msgid "Orange"
-#~ msgstr "Oranje"
-
-#~ msgid "%s joined the game.\n"
-#~ msgstr "Speler %s doet mee met het spel.\n"
-
-#~ msgid "The game ended because the host %s left the game.\n"
-#~ msgstr "Het spel is beÃindigd omdat de host %s het spel heeft verlaten.\n"
-
-#~ msgid "%s left the game.\n"
-#~ msgstr "Speler %s heeft het spel verlaten.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Nibbles couldn't find pixmap file:\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please check your Nibbles installation"
-#~ msgstr ""
-#~ "Nibbles kon het volgende bitmap bestand niet vinden:\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Controleer uw Gnibbles-installatie"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Nibbles couldn't load level file:\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please check your Nibbles installation"
-#~ msgstr ""
-#~ "Nibbles kon het volgende niveau niet laden:\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Controleer uw Nibbles-installatie"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Level file appears to be damaged:\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please check your Nibbles installation"
-#~ msgstr ""
-#~ "Het niveau-bestand lijkt beschadigd:\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Controleer uw Nibbles-installatie"
-
-#~ msgid "Nibbles Scores"
-#~ msgstr "Nibbles scores"
-
-#~ msgid "Speed:"
-#~ msgstr "Snelheid:"
-
-#~ msgid "Congratulations!"
-#~ msgstr "Gefeliciteerd!"
-
-#~ msgid "Your score is the best!"
-#~ msgstr "U heeft de beste score!"
-
-#~ msgid "Your score has made the top ten."
-#~ msgstr "Uw score zit bij de top tien."
-
-#~ msgid "Guide a worm around a maze"
-#~ msgstr "Een worm door een doolhof leiden"
-
-#~ msgid "Nibbles"
-#~ msgstr "Nibbles"
-
-#~ msgid "Gnibbles"
-#~ msgstr "Gnibbles"
-
-#~ msgid "Gnibbles is a worms game for GNOME."
-#~ msgstr "Gnibbles is een slangenspel voor Gnome."
-
-# BUG
-#~ msgid "Color to use for worm"
-#~ msgstr "De kleur van de slang"
-
-#~ msgid "Color to use for worm."
-#~ msgstr "De kleur van de slang"
-
-# BUG
-#~ msgid "Enable fake bonuses"
-#~ msgstr "Nepbonussen gebruiken"
-
-#~ msgid "Enable fake bonuses."
-#~ msgstr "Nepbonussen gebruiken"
-
-# BUG
-#~ msgid "Enable sounds"
-#~ msgstr "Geluid aanzetten"
-
-#~ msgid "Enable sounds."
-#~ msgstr "Geluid aanzetten"
-
-#~ msgid "Game level to start on"
-#~ msgstr "Begin-niveau"
-
-#~ msgid "Game level to start on."
-#~ msgstr "Begin-niveau."
-
-#~ msgid "Game speed"
-#~ msgstr "Spelsnelheid"
-
-#~ msgid "Game speed (1=fast, 4=slow)."
-#~ msgstr "Spelsnelheid (1=snel, 4=langzaam)"
-
-#~ msgid "Key to use for motion down."
-#~ msgstr "Toets voor beweging naar beneden"
-
-#~ msgid "Key to use for motion left."
-#~ msgstr "Toets voor beweging naar links"
-
-#~ msgid "Key to use for motion right."
-#~ msgstr "Toets voor beweging naar rechts"
-
-#~ msgid "Key to use for motion up."
-#~ msgstr "Toets voor beweging naar boven"
-
-# Beweeg de stukken omlaag
-#~ msgid "Move down"
-#~ msgstr "Omlaag"
-
-#~ msgid "Move up"
-#~ msgstr "Omhoog"
-
-#~ msgid "Number of AI players"
-#~ msgstr "Aantal computerspelers"
-
-#~ msgid "Number of AI players."
-#~ msgstr "Het aantal computerspelers."
-
-# BUG
-#~ msgid "Number of human players"
-#~ msgstr "Aantal menselijke spelers"
-
-#~ msgid "Number of human players."
-#~ msgstr "Het aantal menselijke spelers."
-
-#~ msgid "Play levels in random order"
-#~ msgstr "Niveaus in willekeurige volgorde spelen"
-
-#~ msgid "Play levels in random order."
-#~ msgstr "Niveaus in willekeurige volgorde spelen."
-
-# stenen/tegels
-#~ msgid "Size of game tiles"
-#~ msgstr "Grootte van de tegels"
-
-# stenen/tegels
-#~ msgid "Size of game tiles."
-#~ msgstr "Grootte van de tegels."
-
-#~ msgid "Use relative movement"
-#~ msgstr "Relatieve beweging gebruiken"
-
-#~ msgid "Use relative movement (ie. left or right only)."
-#~ msgstr "Relatieve bewegingen gebruiken (dus alleen links of rechts)"
-
-#~ msgctxt "game speed"
-#~ msgid "Beginner"
-#~ msgstr "Beginner"
-
-#~ msgctxt "game speed"
-#~ msgid "Slow"
-#~ msgstr "Langzaam"
-
-#~ msgctxt "game speed"
-#~ msgid "Medium"
-#~ msgstr "Gemiddeld"
-
-#~ msgctxt "game speed"
-#~ msgid "Fast"
-#~ msgstr "Snel"
-
-#~ msgctxt "game speed"
-#~ msgid "Beginner with Fakes"
-#~ msgstr "Beginner met neppers"
-
-#~ msgctxt "game speed"
-#~ msgid "Slow with Fakes"
-#~ msgstr "Langzaam met neppers"
-
-#~ msgctxt "game speed"
-#~ msgid "Medium with Fakes"
-#~ msgstr "Gemiddeld met neppers"
-
-#~ msgctxt "game speed"
-#~ msgid "Fast with Fakes"
-#~ msgstr "Snel met neppers"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A worm game for GNOME.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Nibbles is a part of GNOME Games."
-#~ msgstr ""
-#~ "Een slangenspel voor Gnome.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Nibbles is onderdeel van Gnome Games."
-
-#~ msgid "Game over! The game has been won by %s!"
-#~ msgstr "Spel afgelopen! Het spel is gewonnen door %s!"
-
-#~ msgid "A worm game for GNOME."
-#~ msgstr "Een slangen-spel voor Gnome."
-
-#~ msgid "Nibbles Preferences"
-#~ msgstr "Nibbles voorkeuren"
-
-#~ msgid "Speed"
-#~ msgstr "Snelheid"
-
-#~ msgid "Nibbles newbie"
-#~ msgstr "Nibbles beginneling"
-
-#~ msgid "My second day"
-#~ msgstr "Mijn tweede dag"
-
-#~ msgid "Not too shabby"
-#~ msgstr "Best wel pittig"
-
-#~ msgid "Finger-twitching good"
-#~ msgstr "Vingers in de knoop"
-
-#~ msgid "_Play levels in random order"
-#~ msgstr "_Niveaus in willekeurige volgorde spelen"
-
-#~ msgid "_Enable fake bonuses"
-#~ msgstr "Nep_bonussen gebruiken"
-
-# begin-level
-#~ msgid "_Starting level:"
-#~ msgstr "_Begin-niveau:"
-
-#~ msgid "Number of _human players:"
-#~ msgstr "Aantal _menselijke spelers:"
-
-#~ msgid "Number of _AI players:"
-#~ msgstr "Aantal _computerspelers:"
-
-#~ msgid "Worm"
-#~ msgstr "Slang"
-
-#~ msgid "_Use relative movement"
-#~ msgstr "_Relatieve beweging gebruiken"
-
-#~ msgid "_Worm color:"
-#~ msgstr "_Kleur slang:"
-
-#~ msgid "Green"
-#~ msgstr "Groen"
-
-#~ msgid "Cyan"
-#~ msgstr "Lichtblauw"
-
-#~ msgid "Purple"
-#~ msgstr "Paars"
-
-#~ msgid "Gray"
-#~ msgstr "Grijs"
-
-#~ msgid "Worm %d:"
-#~ msgstr "Slang %d:"
-
-# voorbij/afgelopen
-#~ msgid "Game over!"
-#~ msgstr "Spel afgelopen!"
-
-#~ msgid "Great work, but unfortunately your score did not make the top ten."
-#~ msgstr "Goed gedaan, maar helaas zit uw score niet bij de top tien."
-
-#~ msgid "Robots Scores"
-#~ msgstr "Robot Scores"
-
-# na bugreport van Jeroen vd Vegt de vertaling gewijzigd in Stapelwijze.
-# Het frame-label: "Maps" behandelt de manier waarop de stenen
-# op elkaar worden gelegd.
-#~ msgid "Map:"
-#~ msgstr "Stapelwijze:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Congratulations, You Have Defeated the Robots!! \n"
-#~ "But Can You do it Again?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Gefeliciteerd, u heeft de robots verslagen!! \n"
-#~ "Maar zal het nog een keer lukken?"
-
-#~ msgid "There are no teleport locations left!!"
-#~ msgstr "Er zijn geen teleport plaatsen over!!"
-
-#~ msgid "There are no safe locations to teleport to!!"
-#~ msgstr "Er zijn geen veilige locaties om naar te teleporten!!"
-
-#~ msgid "Set game scenario"
-#~ msgstr "Spelscenario instellen"
-
-#~ msgid "Set game configuration"
-#~ msgstr "Spelconfiguratie instellen"
-
-#~ msgid "Initial window position"
-#~ msgstr "Beginpositie venster"
-
-#~ msgid "X"
-#~ msgstr "X"
-
-#~ msgid "Y"
-#~ msgstr "Y"
-
-#~ msgid "Classic robots"
-#~ msgstr "Klassieke robots"
-
-#~ msgid "Classic robots with safe moves"
-#~ msgstr "Klassieke robots met veilige zetten"
-
-#~ msgid "Classic robots with super-safe moves"
-#~ msgstr "Klassieke robots met super-veilige zetten"
-
-#~ msgid "Nightmare"
-#~ msgstr "Nachtmerrie"
-
-#~ msgid "Nightmare with safe moves"
-#~ msgstr "Nachtmerrie met veilige zetten"
-
-#~ msgid "Nightmare with super-safe moves"
-#~ msgstr "Nachtmerrie met super-veilige zetten"
-
-#~ msgid "Robots2"
-#~ msgstr "Robots2"
-
-#~ msgid "Robots2 with safe moves"
-#~ msgstr "Robots2 met veilige zetten"
-
-#~ msgid "Robots2 with super-safe moves"
-#~ msgstr "Robots2 met super-veilige zetten"
-
-#~ msgid "Robots2 easy"
-#~ msgstr "Robots2 makkelijk"
-
-#~ msgid "Robots2 easy with safe moves"
-#~ msgstr "Robots2 makkelijk met veilige zetten"
-
-#~ msgid "Robots2 easy with super-safe moves"
-#~ msgstr "Robots2 makkelijk met super-veilige zetten"
-
-#~ msgid "Robots with safe teleport"
-#~ msgstr "Robots met veilige teleport"
-
-#~ msgid "Robots with safe teleport with safe moves"
-#~ msgstr "Robots met veilige teleport en veilige zetten"
-
-#~ msgid "Robots with safe teleport with super-safe moves"
-#~ msgstr "Robots met veilige teleport en super-veilige zetten"
-
-#~ msgid "Robots"
-#~ msgstr "Robots"
-
-#~ msgid "No game data could be found."
-#~ msgstr "Er zijn geen spelgegevens gevonden."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The program Robots was unable to find any valid game configuration files. "
-#~ "Please check that the program is installed correctly."
-#~ msgstr ""
-#~ "Het programma Robots kon geen geldige spelconfiguratiebestanden vinden. "
-#~ "Controleer of het programma goed is geÃnstalleerd."
-
-#~ msgid "Some graphics files are missing or corrupt."
-#~ msgstr "Bepaalde grafische bestanden ontbreken of zijn beschadigd."
-
-# vinden ipv laden?
-#~ msgid ""
-#~ "The program Robots was unable to load all the necessary graphics files. "
-#~ "Please check that the program is installed correctly."
-#~ msgstr ""
-#~ "Het programma Robots kon niet alle benodigde grafische bestanden laden. "
-#~ "Controleer of het programma op juiste wijze is geÃnstalleerd."
-
-#~ msgid "Avoid the robots and make them crash into each other"
-#~ msgstr "Vermijd de robots en laat ze op elkaar botsen"
-
-#~ msgid "Enable game sounds"
-#~ msgstr "Geluid aanzetten"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Enable game sounds. Play sounds for various events throughout the game."
-#~ msgstr ""
-#~ "Geluid aanzetten. Laat geluiden horen voor de verschillende "
-#~ "gebeurtenissen in het spel."
-
-#~ msgid "Enable splats"
-#~ msgstr "Splets gebruiken"
-
-#~ msgid "Enable splats. Play a sound and show a \"Splat!\" on the screen."
-#~ msgstr ""
-#~ "Splets gebruiken. Laat een geluid horen en toon \"Splat\" op het scherm."
-
-#~ msgid "Game type"
-#~ msgstr "Speltype"
-
-#~ msgid "Game type. The name of the game variation to use."
-#~ msgstr "Speltype. De naam van de gewenste spelvariatie."
-
-#~ msgid "Key to hold"
-#~ msgstr "Toetsaanslag om stil te staan"
-
-#~ msgid "Key to move E"
-#~ msgstr "Toetsaanslag om oostelijk bewegen"
-
-#~ msgid "Key to move N"
-#~ msgstr "Toetsaanslag om noordelijk te bewegen"
-
-#~ msgid "Key to move NE"
-#~ msgstr "Toetsaanslag om noordoostelijk te bewegen"
-
-#~ msgid "Key to move NW"
-#~ msgstr "Toetsaanslag om noordwestelijk te bewegen"
-
-#~ msgid "Key to move S"
-#~ msgstr "Toetsaanslag om zuidelijk te bewegen"
-
-#~ msgid "Key to move SE"
-#~ msgstr "Toetsaanslag om zuidoostelijk te bewegen"
-
-#~ msgid "Key to move SW"
-#~ msgstr "Toetsaanslag om zuidwestelijk te bewegen"
-
-#~ msgid "Key to move W"
-#~ msgstr "Toetsaanslag om westelijk te bewegen"
-
-#~ msgid "Key to teleport"
-#~ msgstr "Toetsaanslag voor een teleport"
-
-#~ msgid "Key to teleport randomly"
-#~ msgstr "Toetsaanslag voor een willekeurige teleport"
-
-#~ msgid "Key to wait"
-#~ msgstr "Toetsaanslag om te wachten"
-
-#~ msgid "Robot image theme"
-#~ msgstr "Robotafbeelding-thema"
-
-#~ msgid "Robot image theme. The theme of the images to use for the robots."
-#~ msgstr ""
-#~ "Robotafbeelding-thema. Het thema voor de afbeeldingen van de robots."
-
-#~ msgid "Show toolbar. A standard option for toolbars."
-#~ msgstr "Werkbalk tonen. Een standaard optie voor werkbalken"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the key used to hold still. The name is a standard X key name."
-#~ msgstr ""
-#~ "De toetsaanslag die gebruikt wordt om stil te staan. De naam is een "
-#~ "standaardnaam van een X-toets."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the key used to move east. The name is a standard X key name."
-#~ msgstr ""
-#~ "De toetsaanslag die gebruikt wordt om oostelijk te bewegen. De naam is "
-#~ "een standaardnaam van een X-toets."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the key used to move north-east. The name is a standard X key "
-#~ "name."
-#~ msgstr ""
-#~ "De toetsaanslag die gebruikt wordt om noordoostelijk te bewegen. De naam "
-#~ "is een standaardnaam van een X-toets."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the key used to move north-west. The name is a standard X key "
-#~ "name."
-#~ msgstr ""
-#~ "De toetsaanslag die gebruikt wordt om noordwestelijk te bewegen. De naam "
-#~ "is een standaardnaam van een X-toets."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the key used to move north. The name is a standard X key name."
-#~ msgstr ""
-#~ "De toetsaanslag die gebruikt wordt om noordelijk te bewegen. De naam is "
-#~ "een standaardnaam van een X-toets."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the key used to move south-east. The name is a standard X key "
-#~ "name."
-#~ msgstr ""
-#~ "De toetsaanslag die gebruikt wordt om zuidoostelijk te bewegen. De naam "
-#~ "is een standaardnaam van een X-toets."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the key used to move south-west. The name is a standard X key "
-#~ "name."
-#~ msgstr ""
-#~ "De toetsaanslag die gebruikt wordt om zuidwestelijk te bewegen. De naam "
-#~ "is een standaardnaam van een X-toets."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the key used to move south. The name is a standard X key name."
-#~ msgstr ""
-#~ "De toetsaanslag die gebruikt wordt om zuidelijk te bewegen. De naam is "
-#~ "een standaardnaam van een X-toets."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the key used to move west. The name is a standard X key name."
-#~ msgstr ""
-#~ "De toetsaanslag die gebruikt wordt om westelijk te bewegen. De naam is "
-#~ "een standaardnaam van een X-toets."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the key used to teleport randomly. The name is a standard X "
-#~ "key name."
-#~ msgstr ""
-#~ "De toetsaanslag die gebruikt wordt voor een willekeurige teleport. De "
-#~ "naam is een standaardnaam van een X-toets."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the key used to teleport safely (if possible). The name is a "
-#~ "standard X key name."
-#~ msgstr ""
-#~ "De toetsaanslag die gebruikt wordt voor een veilige teleport (indien "
-#~ "mogelijk) . De naam is een standaardnaam van een X-toets."
-
-#~ msgid "The name of the key used to wait. The name is a standard X key name."
-#~ msgstr ""
-#~ "De toetsaanslag die gebruikt wordt om te wachten. De naam is een "
-#~ "standaardnaam van een X-toets."
-
-#~ msgid "Use safe moves"
-#~ msgstr "Veilige zetten gebruiken"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Use safe moves. The safe moves option will help you to avoid being killed "
-#~ "due to a mistake. If you try to make a move that would lead to your death "
-#~ "when there is a safe move available you will not be allowed to proceed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Veilige zetten gebruiken. Deze optie helpt u te voorkomen dat u per "
-#~ "ongeluk wordt gedood. Als u een zet wilt doen die dodelijk zou zijn, "
-#~ "terwijl er een veilige zet beschikbaar is, zult u die zet niet kunnen "
-#~ "maken."
-
-#~ msgid "Use super safe moves"
-#~ msgstr "Superveilige zetten gebruiken"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Use super safe moves. The player is alerted when there is no safe move "
-#~ "and the only option is to teleport out."
-#~ msgstr ""
-#~ "Superveilige zetten gebruiken. De speler wordt geattendeerd als er geen "
-#~ "veilige zet is en de enige optie is om weg te springen"
-
-#~ msgid "Could not find '%s' pixmap file\n"
-#~ msgstr "Kan het '%s' pixmap bestand niet vinden\n"
-
-#~ msgid "_Move"
-#~ msgstr "_Verplaatsen"
-
-#~ msgid "_Teleport"
-#~ msgstr "_Teleportatie"
-
-#~ msgid "Teleport, safely if possible"
-#~ msgstr "Teleportatie, veilig indien mogelijk"
-
-#~ msgid "_Random"
-#~ msgstr "Wille_keurig"
-
-#~ msgid "Teleport randomly"
-#~ msgstr "Willekeurige teleportatie"
-
-#~ msgid "_Wait"
-#~ msgstr "_Wachten"
-
-#~ msgid "Wait for the robots"
-#~ msgstr "Wachten op de robots"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Based on classic BSD Robots.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Robots is a part of GNOME Games."
-#~ msgstr ""
-#~ "Gebaseerd op de klassieke BSD robots.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Robots is onderdeel van Gnome Games."
-
-#~ msgid "classic robots"
-#~ msgstr "klassieke robots"
-
-#~ msgid "robots2"
-#~ msgstr "robots2"
-
-#~ msgid "robots2 easy"
-#~ msgstr "robots2 makkelijk"
-
-#~ msgid "robots with safe teleport"
-#~ msgstr "robots met veilige teleport"
-
-#~ msgid "nightmare"
-#~ msgstr "nachtmerrie"
-
-#~ msgid "robots"
-#~ msgstr "robots"
-
-#~ msgid "cows"
-#~ msgstr "koeien"
-
-#~ msgid "eggs"
-#~ msgstr "eieren"
-
-#~ msgid "gnomes"
-#~ msgstr "trollen"
-
-#~ msgid "mice"
-#~ msgstr "muizen"
-
-#~ msgid "ufo"
-#~ msgstr "ufo"
-
-#~ msgid "boo"
-#~ msgstr "boo"
-
-#~ msgid "Robots Preferences"
-#~ msgstr "Robots voorkeuren"
-
-#~ msgid "Game Type"
-#~ msgstr "Speltype"
-
-#~ msgid "_Use safe moves"
-#~ msgstr "_Veilige zetten gebruiken"
-
-#~ msgid "Prevent accidental moves that result in getting killed."
-#~ msgstr "Toevallige zetten voorkomen die resulteren in gedood worden."
-
-#~ msgid "U_se super safe moves"
-#~ msgstr "_Superveilige zetten gebruiken"
-
-#~ msgid "Prevents all moves that result in getting killed."
-#~ msgstr "Alle zetten voorkomen die resulteren in gedood worden."
-
-# BUG
-#~ msgid "_Enable sounds"
-#~ msgstr "_Geluiden aanzetten"
-
-#~ msgid "Play sounds for events like winning a level and dying."
-#~ msgstr ""
-#~ "Geluiden geven bij gebeurtenissen zoals het voltooien van een niveau of "
-#~ "bij doodgaan."
-
-#~ msgid "E_nable splats"
-#~ msgstr "_Splets gebruiken"
-
-#~ msgid "Play the most common, and potentially the most annoying, sound."
-#~ msgstr "Het meest gewone en potentieel meest irritante geluid geven."
-
-#~ msgid "Graphics Theme"
-#~ msgstr "Graphics-thema"
-
-#~ msgid "_Image theme:"
-#~ msgstr "_Afbeelding-thema:"
-
-#~ msgid "_Background color:"
-#~ msgstr "A_chtergrondkleur:"
-
-#~ msgid "_Restore Defaults"
-#~ msgstr "_Standaarden herstellen"
-
-#~ msgid "Keyboard"
-#~ msgstr "Toetsenbord"
-
-#~ msgid "Safe Teleports:"
-#~ msgstr "Veilige Teleports:"
-
-#~ msgid "Level:"
-#~ msgstr "Niveau:"
-
-#~ msgid "Remaining:"
-#~ msgstr "Overgebleven:"
-
-#~ msgid "Paused"
-#~ msgstr "Gepauzeerd"
-
-#~ msgid "Fit falling blocks together"
-#~ msgstr "De vallende blokken goed op elkaar stapelen"
-
-#~ msgid "Gnometris"
-#~ msgstr "Gnometris"
-
-#~ msgid "Drop"
-#~ msgstr "Laten vallen"
-
-# BUG
-#~ msgid "Image to use for drawing blocks"
-#~ msgstr "Afbeelding voor de blokken"
-
-#~ msgid "Image to use for drawing blocks."
-#~ msgstr "Afbeelding voor de blokken"
-
-#~ msgid "Key press to drop."
-#~ msgstr "Toets waardoor een stuk valt."
-
-#~ msgid "Key press to move down."
-#~ msgstr "Toets waarmee naar beneden verplaatst wordt."
-
-#~ msgid "Key press to pause."
-#~ msgstr "Toets waarmee gepauzeerd wordt."
-
-#~ msgid "Key press to rotate."
-#~ msgstr "Toets waarmee gedraaid wordt."
-
-#~ msgid "Level to start with"
-#~ msgstr "Begin-niveau"
-
-#~ msgid "Level to start with."
-#~ msgstr "Begin-niveau."
-
-#~ msgid "Pause"
-#~ msgstr "Pauzeren"
-
-#~ msgid "Rotate"
-#~ msgstr "Draaien"
-
-#~ msgid "The background color"
-#~ msgstr "De achtergrondkleur"
-
-#~ msgid "The background color, in a format gdk_color_parse understands."
-#~ msgstr "De achtergrondkleur in een formaat dat gdk_color_parse begrijpt."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The density of blocks in rows filled at the start of the game. The value "
-#~ "is between 0 (for no blocks) and 10 (for a completely filled row)."
-#~ msgstr ""
-#~ "De dichtheid van blokken in voorgevulde rijen aan het begin van het spel. "
-#~ "De waarde ligt tussen 0 (voor geen blokken) en 10 (voor een compleet "
-#~ "gevulde rij)."
-
-#~ msgid "The density of filled rows"
-#~ msgstr "De dichtheid van voorgevulde rijen"
-
-# vrij vertaald
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the theme used for rendering the blocks and the background."
-#~ msgstr "De naam van het thema van de blokken en de achtergrond."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The number of rows that are filled with random blocks at the start of the "
-#~ "game."
-#~ msgstr ""
-#~ "Het aantal rijen aan het begin van het spel die met willekeurige blokken "
-#~ "zijn voorgevuld."
-
-#~ msgid "The number of rows to fill"
-#~ msgstr "Het aantal te vullen rijen"
-
-#~ msgid "The theme used for rendering the blocks"
-#~ msgstr "De afbeelding die op de blokken wordt getoond"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This selects whether or not to draw the background image over the "
-#~ "background color."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dit bepaalt of een achtergrondafbeelding over de achtergrondkleur wordt "
-#~ "afgebeeld."
-
-# Of de blokken willekeurige kleuren krijgen/een willekeurige kleur krijgen
-#~ msgid "Whether to give blocks random colors"
-#~ msgstr "Of de blokken een willekeurig kleur krijgen"
-
-#~ msgid "Whether to give blocks random colors."
-#~ msgstr "Of de blokken een willekeurige kleur krijgen."
-
-# of een vooruitblik op het volgende blok wordt gegeven/
-# of het volgende blok wordt getoond
-#~ msgid "Whether to preview the next block"
-#~ msgstr "Of het volgende blok moet worden getoond"
-
-#~ msgid "Whether to preview the next block."
-#~ msgstr "Of het volgende blok moet worden getoond."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Whether to provide a graphical representation of where a block will land."
-#~ msgstr "Of grafisch weergegeven wordt waar het blok terecht zal komen. "
-
-# target is waarschijnlijk de landingsplaats
-#~ msgid "Whether to provide a target"
-#~ msgstr "Of de landingsplaats moet worden getoond"
-
-#~ msgid "Whether to rotate counter clock wise"
-#~ msgstr "Of tegen de klok in kan worden gedraaid"
-
-#~ msgid "Whether to rotate counter clock wise."
-#~ msgstr "Of tegen de klok in kan worden gedraaid."
-
-#~ msgid "Whether to use the background image"
-#~ msgstr "Of een achtergrondafbeelding wordt gebruikt"
-
-#~ msgid "Set starting level (1 or greater)"
-#~ msgstr "Begin-niveau instellen (1 of hoger)"
-
-#~ msgid "LEVEL"
-#~ msgstr "NIVEAU"
-
-# Plat/Gewoon/normaal
-# Dit is de vorm van de tetrisblokken
-#~ msgid "Plain"
-#~ msgstr "Normaal"
-
-# samen/gevoegd
-# wat is de goede vertaling
-#~ msgid "Joined"
-#~ msgstr "Samengevoegd"
-
-#~ msgid "Tango Flat"
-#~ msgstr "Tango egaal"
-
-#~ msgid "Tango Shaded"
-#~ msgstr "Tango schaduw"
-
-#~ msgid "Lines:"
-#~ msgstr "Lijnen:"
-
-#~ msgid "Gnometris Preferences"
-#~ msgstr "Gnometris voorkeuren"
-
-#~ msgid "Setup"
-#~ msgstr "Instellen"
-
-#~ msgid "_Number of pre-filled rows:"
-#~ msgstr "_Aantal voorgevulde rijen:"
-
-#~ msgid "_Density of blocks in a pre-filled row:"
-#~ msgstr "_Dichtheid van blokken in een voorgevulde rij:"
-
-# Operatie
-#~ msgid "Operation"
-#~ msgstr "Bewerking"
-
-#~ msgid "_Preview next block"
-#~ msgstr "_Volgend blok tonen"
-
-# 'gebruiken' kan eventueel worden weggelaten
-#~ msgid "_Use random block colors"
-#~ msgstr "_Willekeurige blokkleuren gebruiken"
-
-# antikloksgewijs draaien/tegen de klok in draaien
-#~ msgid "_Rotate blocks counterclockwise"
-#~ msgstr "_Blokken tegen de klok in draaien"
-
-#~ msgid "Show _where the block will land"
-#~ msgstr "_Tonen waar het blok terechtkomt"
-
-#~ msgid "Theme"
-#~ msgstr "Thema"
-
-#~ msgid "Controls"
-#~ msgstr "Elementen"
-
-#~ msgid "Block Style"
-#~ msgstr "Blokkenstijl"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A classic game of fitting falling blocks together.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Gnometris is a part of GNOME Games."
-#~ msgstr ""
-#~ "Een spel waarbij de vallende stenen netjes gestapeld moeten worden.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Gnometris is onderdeel van Gnome Games."
-
-#~ msgid "Gnometris Scores"
-#~ msgstr "Gnometris scores"
-
-#~ msgid "Sudoku"
-#~ msgstr "Sudoku"
-
-# cijferpuzzel/getallenpuzzel
-#~ msgid "Test your logic skills in this number grid puzzle"
-#~ msgstr "U kunt met deze cijferpuzzel uw redenatievermogen testen"
-
-#~ msgid "<b><i>Details</i></b>"
-#~ msgstr "<b><i>Details</i></b>"
-
-# dubbelzinnig, het zijn niet de moeilijkheidsgraden zelf die
-# afgedrukt worden, maar die puzzels van die moeilijkheidsgraad
-#~ msgid "<b><i>Levels of difficulty to print</i></b>"
-#~ msgstr "<b><i>Af te drukken moeilijkheidsgraden</i></b>"
-
-#~ msgid "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Print Games</span>"
-#~ msgstr "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Spellen afdrukken</span>"
-
-#~ msgid "Print Sudokus"
-#~ msgstr "Sudoku's afdrukken"
-
-#~ msgid "_Easy"
-#~ msgstr "_Makkelijk"
-
-#~ msgid "_Hard"
-#~ msgstr "M_oeilijk"
-
-#~ msgid "_Include games you've already played in list of games to print"
-#~ msgstr "_Ook spellen die u al gespeeld heeft afdrukken"
-
-#~ msgid "_Mark games as played once you've printed them."
-#~ msgstr "De spellen die afgedrukt zijn markeren als uitgespeeld."
-
-#~ msgid "_Medium"
-#~ msgstr "_Middel"
-
-#~ msgid "_Number of sudoku to print: "
-#~ msgstr "Aa_ntal af te drukken sudoku's: "
-
-#~ msgid "_Sudokus per page: "
-#~ msgstr "_Sudoku's per pagina: "
-
-#~ msgid "_Very Hard"
-#~ msgstr "_Zeer moeilijk"
-
-#~ msgid "<i><u>Number of Puzzles</u></i>"
-#~ msgstr "<i><u>Aantal puzzels</u></i>"
-
-#~ msgid "<i>Easy:</i>"
-#~ msgstr "<i>Makkelijk:</i>"
-
-#~ msgid "<i>Hard:</i>"
-#~ msgstr "<i>Moeilijk:</i>"
-
-#~ msgid "<i>Medium:</i>"
-#~ msgstr "<i>Gemiddeld:</i>"
-
-#~ msgid "<i>Very Hard:</i>"
-#~ msgstr "<i>Zeer moeilijk:</i>"
-
-#~ msgid "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Puzzle Generator</span>"
-#~ msgstr "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Puzzelgenerator</span>"
-
-#~ msgid "Criteria:"
-#~ msgstr "Criteria:"
-
-#~ msgid "Generate Policy"
-#~ msgstr "Voorwaarden genereren"
-
-#~ msgid "Generate new puzzles _until stopped"
-#~ msgstr "_Nieuwe puzzels genereren tot handmatig afgebroken wordt"
-
-#~ msgid "Generate until _reaching target"
-#~ msgstr "Gene_reren tot doel bereikt is"
-
-#~ msgid "Puzzle Generator"
-#~ msgstr "Puzzelgenerator"
-
-#~ msgid "Target _number of sudokus:"
-#~ msgstr "_Doelaantal sudoku's:"
-
-#~ msgid "_Generate"
-#~ msgstr "_Genereren"
-
-#~ msgid "<b><span size=\"large\">_New Game</span></b>"
-#~ msgstr "<b><span size=\"large\">_Nieuw spel</span></b>"
-
-#~ msgid "<b><span size=\"large\">_Saved Games</span></b>"
-#~ msgstr "<b><span size=\"large\">Opgeslagen _spellenSaved Games</span></b>"
-
-#~ msgid "Clear _Others"
-#~ msgstr "_Andere wissen"
-
-#~ msgid "_Add Tracker"
-#~ msgstr "Spoor _toevoegen"
-
-#~ msgid "_Clear Tracker"
-#~ msgstr "Spoor _wissen"
-
-# _S wordt al gebruikt voor _Spel
-#~ msgid "_Trackers"
-#~ msgstr "S_poren"
-
-#~ msgid "Sudoku incorrectly installed"
-#~ msgstr "Sudoku is niet goed geÃnstalleerd"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Sudoku is not able to start because required application files are not "
-#~ "installed. If you are currently upgrading your system please wait until "
-#~ "the upgrade has completed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Sudoku kan niet opstarten omdat benodigde programmabestanden niet "
-#~ "geÃnstalleerd zijn. Wanneer uw systeem momenteel een upgrade krijgt, "
-#~ "wacht dan tot de upgrade voltooid is."
-
-#~ msgid "GNOME Sudoku"
-#~ msgstr "Gnome Sudoku"
-
-#~ msgid ""
-#~ "GNOME Sudoku is a simple sudoku generator and player. Sudoku is a "
-#~ "japanese logic puzzle.\n"
-#~ "\n"
-#~ "GNOME Sudoku is a part of GNOME Games."
-#~ msgstr ""
-#~ "Gnome Sudoku is een eenvoudige sudoku-generator en sudoku-spel. Sudoku's "
-#~ "zijn Japanse logische puzzels.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Gnome Sudoku is onderdeel van Gnome Games."
-
-#~ msgid "No Space"
-#~ msgstr "Geen vrije ruimte"
-
-#~ msgid "No space left on disk"
-#~ msgstr "Geen ruimte over op harde schijf"
-
-# BUG: unable to created data folder
-#~ msgid "Sudoku is unable to created data folder %(path)s."
-#~ msgstr "Sudoku kon de datamap %(path)s niet aanmaken."
-
-#~ msgid "There is no disk space left!"
-#~ msgstr "Er is geen vrije ruimte over op de harde schijf!"
-
-#~ msgid "Sudoku was unable to create data folder %(path)s."
-#~ msgstr "Sudoku kon de datamap %(path)s niet aanmaken."
-
-#~ msgid "Error %(errno)s: %(error)s"
-#~ msgstr "Fout %(errno)s: %(error)s"
-
-#~ msgid "Sudoku unable to save game."
-#~ msgstr "Sudoku kan het spel niet opslaan."
-
-#~ msgid "Unable to save file %(filename)s."
-#~ msgstr "Kan het bestand %(filename)s niet opslaan."
-
-#~ msgid "Sudoku unable to mark game as finished."
-#~ msgstr "Sudoku kan het spel niet op voltooid zetten."
-
-#~ msgid "Track moves"
-#~ msgstr "Zetten volgen"
-
-#~ msgid "Full Screen"
-#~ msgstr "Schermvullend"
-
-#~ msgid "New game"
-#~ msgstr "Nieuw spel"
-
-# de huidige sudoku afdrukken
-#~ msgid "Print current game"
-#~ msgstr "Het huidige spel afdrukken"
-
-#~ msgid "Print _Multiple Sudokus"
-#~ msgstr "_Meerdere sudoku's afdrukken"
-
-#~ msgid "Print more than one sudoku at a time."
-#~ msgstr "Meerdere sudokus gelijktijdig afdrukken."
-
-#~ msgid "Close Sudoku"
-#~ msgstr "Sudoku sluiten"
-
-#~ msgid "_Tools"
-#~ msgstr "_Gereedschap"
-
-# de mogelijkheden in het huidige vakje tonen
-#~ msgid "Show which numbers could go in the current square."
-#~ msgstr "Tonen welke getallen in het huidige vakje mogelijk zijn."
-
-# uitvullen/invullen/vullen
-#~ msgid "_Fill"
-#~ msgstr "_Vullen"
-
-# Het huidige vakje automatisch invullen indien mogelijk.
-# Indien mogelijk automatisch het huidige vakje invullen
-#~ msgid "Automatically fill in the current square if possible."
-#~ msgstr "Indien mogelijk automatisch het huidige vakje invullen."
-
-# eigenlijk: alle mogelijke vakjes
-#~ msgid "Fill _all squares"
-#~ msgstr "_Alle vakjes invullen"
-
-# met maar 1 mogelijheid (uitvullen)
-#~ msgid ""
-#~ "Automatically fill in all squares for which there is only one valid value."
-#~ msgstr "Automatische alle vakjes invullen waar maar ÃÃn getal mogelijk is."
-
-#~ msgid "Puzzle _Statistics"
-#~ msgstr "_Puzzelinformatie"
-
-# dit is geen statistiek, maar gewoon gegevens
-#~ msgid "Show statistics about current puzzle"
-#~ msgstr "Informatie over de huidige puzzel tonen"
-
-# _a wordt gebruikt voor _Alle
-#~ msgid "_Always show hint"
-#~ msgstr "_Hints altijd tonen"
-
-#~ msgid "Always show possible numbers in a square"
-#~ msgstr "Altijd de mogelijke getallen in een vakje tonen"
-
-#~ msgid "Warn about _unfillable squares"
-#~ msgstr "_Waarschuwen bij niet vulbare vakjes"
-
-# zet/toevoeging
-#~ msgid "Warn about squares made unfillable by a move"
-#~ msgstr "Waarschuwen bij vakjes die niet meer in te vullen zijn na een zet"
-
-#~ msgid "_Track additions"
-#~ msgstr "_Sporen volgen"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Mark new additions in a separate color so you can keep track of them."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nieuwe toevoegingen een andere kleur geven zodat u deze makkelijk kunt "
-#~ "onderscheiden."
-
-# vakjes accentueren met verschillende kleuren
-#~ msgid "_Highlighter"
-#~ msgstr "_Uitlichten"
-
-# accentueren/uitlichten
-#~ msgid "Highlight the current row, column and box"
-#~ msgstr "De huidige rij, kolom en vierkant uitlichten"
-
-#~ msgid "Generate new puzzles _while you play"
-#~ msgstr "Nieuwe _puzzels genereren terwijl u speelt"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Generate new puzzles in the background while you play. This will "
-#~ "automatically pause when the game goes into the background."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nieuwe puzzels in de achtergrond genereren terwijl u speelt. Dit pauzeert "
-#~ "automatisch wanneer het spel naar de achtergrond verdwijnt."
-
-#~ msgid "_Edit"
-#~ msgstr "Be_werken"
-
-#~ msgid "_Undo"
-#~ msgstr "_Ongedaan maken"
-
-#~ msgid "Undo last action"
-#~ msgstr "De laatste actie ongedaan maken"
-
-#~ msgid "_Redo"
-#~ msgstr "O_pnieuw"
-
-#~ msgid "Redo last action"
-#~ msgstr "De laatste actie opnieuw doen"
-
-# leegmaken/wissen
-#~ msgid "_Clear"
-#~ msgstr "_Wissen"
-
-#~ msgid "Clear entries you've filled in"
-#~ msgstr "De ingevulde vakjes leegmaken"
-
-#~ msgid "Clear _Notes"
-#~ msgstr "_Notities wissen"
-
-#~ msgid "Clear notes and hints"
-#~ msgstr "Notities en hints wissen"
-
-#~ msgid "No Tracker"
-#~ msgstr "Geen spoor"
-
-#~ msgid "_Generate new puzzles"
-#~ msgstr "_Nieuwe puzzels genereren"
-
-#~ msgid "Generate new puzzles."
-#~ msgstr "Nieuwe puzzels genereren."
-
-#~ msgid "Entering custom grid..."
-#~ msgstr "Zelfgemaakte sudoku invoerenâ"
-
-#~ msgid "_Play game"
-#~ msgstr "_Spel spelen"
-
-#~ msgid "You completed the puzzle in %(totalTime)s (%(activeTime)s active)"
-#~ msgstr ""
-#~ "U heeft de puzzel in %(totalTime)s voltooid. (%(activeTime)s effectief)"
-
-#~ msgid "You got %(n)s hint"
-#~ msgid_plural "You got %(n)s hints"
-#~ msgstr[0] "U heeft %(n)s hint gekregen"
-#~ msgstr[1] "U heeft %(n)s hints gekregen"
-
-#~ msgid "You had %(n)s impossibility pointed out."
-#~ msgid_plural "You had %(n)s impossibilities pointed out."
-#~ msgstr[0] "U bent %(n)s keer op een onmogelijkheid gewezen."
-#~ msgstr[1] "U bent %(n)s keer op een onmogelijkheid gewezen."
-
-#~ msgid "You used the auto-fill %(n)s time"
-#~ msgid_plural "You used the auto-fill %(n)s times"
-#~ msgstr[0] "U heeft het automatisch vullen %(n)s keer gebruikt"
-#~ msgstr[1] "U heeft het automatisch vullen %(n)s keer gebruikt"
-
-# andere/nieuwe
-#~ msgid "Save this game before starting new one?"
-#~ msgstr "Dit spel opslaan voordat u met een andere begint?"
-
-#~ msgid "_Save game for later"
-#~ msgstr "_Spel bewaren voor later"
-
-#~ msgid "_Abandon game"
-#~ msgstr "Spel _verlaten"
-
-# Dit is een hack, Er komt nu te staan:
-# [%s]e puzzel, met [%s]=Makkelijk, Gemiddeld, Moeilijk, Zeer moeilijk
-#~ msgid "Playing %(difficulty)s puzzle."
-#~ msgstr "%(difficulty)se puzzel."
-
-#~ msgid "Puzzle Information"
-#~ msgstr "Puzzelinformatie"
-
-#~ msgid "There is no current puzzle."
-#~ msgstr "Er is geen huidige puzzel."
-
-#~ msgid "Calculated difficulty: "
-#~ msgstr "Berekende moeilijkheidsgraad: "
-
-# het kan geen 1 zijn, ook geen 2 etc.
-#~ msgid "Number of moves instantly fillable by elimination: "
-#~ msgstr ""
-#~ "Het aantal vakjes dat automatisch ingevuld kan worden via eliminatie: "
-
-# in dit vierkant/rij/kolom ontbreekt alleen de 1 (of 2 etc)
-#~ msgid "Number of moves instantly fillable by filling: "
-#~ msgstr ""
-#~ "Het aantal vakjes dat automatisch ingevuld kan worden via uitvullen: "
-
-# /uitproberen/scenarios/sporen volgen/probeersels
-#~ msgid "Amount of trial-and-error required to solve: "
-#~ msgstr "Aantal benodigde sporen voor een oplossing: "
-
-#~ msgid "Puzzle Statistics"
-#~ msgstr "Puzzelinformatie"
-
-#~ msgid "Clear all moves tracked by selected tracker."
-#~ msgstr "Alle zetten wissen die bij het geselecteerde spoor horen."
-
-#~ msgid "_Clear Others"
-#~ msgstr "_Overige wissen"
-
-#~ msgid "Clear all moves not tracked by selected tracker."
-#~ msgstr "Alle zetten wissen die niet bij het geselecteerde spoor horen."
-
-# volger/spoorzoeker/spoor/vertakking/scenario
-#~ msgid "Tracker %s"
-#~ msgstr "Spoor %s"
-
-#~ msgid "Print Sudoku"
-#~ msgid_plural "Print Sudokus"
-#~ msgstr[0] "Print Sudoku"
-#~ msgstr[1] "Sudoku's afdrukken"
-
-#~ msgid "Print Preview"
-#~ msgstr "Afdrukvoorbeeld"
-
-#~ msgid "Last Played %(timeAgo)s"
-#~ msgstr "Laatst gespeeld %(timeAgo)s"
-
-#~ msgid "%(level)s puzzle"
-#~ msgstr "%(level)s puzzel"
-
-#~ msgid "Played for %(duration)s"
-#~ msgstr "Gespeeld gedurende %(duration)s"
-
-#~ msgid "Working..."
-#~ msgstr "Bezigâ"
-
-#~ msgid "%(n)s puzzle"
-#~ msgid_plural "%(n)s puzzles"
-#~ msgstr[0] "%(n)s puzzel"
-#~ msgstr[1] "%(n)s puzzels"
-
-#~ msgid "Stopped"
-#~ msgstr "Gestopt"
-
-#~ msgid "Generated %(n)s out of %(total)s puzzle"
-#~ msgid_plural "Generated %(n)s out of %(total)s puzzles"
-#~ msgstr[0] "%(n)s van de %(total)s puzzel gemaakt"
-#~ msgstr[1] "%(n)s van de %(total)s puzzels gemaakt"
-
-#~ msgid "Generated %(n)s puzzle"
-#~ msgid_plural "Generated %(n)s puzzles"
-#~ msgstr[0] "%(n)s puzzel gemaakt"
-#~ msgstr[1] "%(n)s puzzels gemaakt"
-
-#~ msgid "Very Hard"
-#~ msgstr "Zeer moeilijk"
-
-#~ msgid "Medium"
-#~ msgstr "Gemiddeld"
-
-#~ msgid "_Stop"
-#~ msgstr "_Stoppen"
-
-#~ msgid "Do you really want to do this?"
-#~ msgstr "Weet u zeker dat u dit wilt doen?"
-
-#~ msgid "Don't ask me this again."
-#~ msgstr "Vraag me dit niet opnieuw."
-
-#~ msgid "%(n)s year"
-#~ msgid_plural "%(n)s years"
-#~ msgstr[0] "%(n)s jaar"
-#~ msgstr[1] "%(n)s jaar"
-
-#~ msgid "%(n)s month"
-#~ msgid_plural "%(n)s months"
-#~ msgstr[0] "%(n)s maand"
-#~ msgstr[1] "%(n)s maanden"
-
-#~ msgid "%(n)s week"
-#~ msgid_plural "%(n)s weeks"
-#~ msgstr[0] "%(n)s week"
-#~ msgstr[1] "%(n)s weken"
-
-#~ msgid "%(n)s day"
-#~ msgid_plural "%(n)s days"
-#~ msgstr[0] "%(n)s dag"
-#~ msgstr[1] "%(n)s dagen"
-
-#~ msgid "%(n)s hour"
-#~ msgid_plural "%(n)s hours"
-#~ msgstr[0] "%(n)s uur"
-#~ msgstr[1] "%(n)s uur"
-
-#~ msgid "%(n)s minute"
-#~ msgid_plural "%(n)s minutes"
-#~ msgstr[0] "%(n)s minuut"
-#~ msgstr[1] "%(n)s minuten"
-
-#~ msgid "%(n)s second"
-#~ msgid_plural "%(n)s seconds"
-#~ msgstr[0] "%(n)s seconde"
-#~ msgstr[1] "%(n)s seconden"
-
-#~ msgid " and "
-#~ msgstr " en "
-
-#~ msgid ", "
-#~ msgstr ", "
-
-#~ msgid " "
-#~ msgstr " "
-
-# BUG? http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=534019
-# %R - time in 24 hour notation 
-# %p - either `am' or `pm' according to the given time value
-#~ msgid "Today %R %p"
-#~ msgstr "Vandaag %R"
-
-# http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=534019
-#~ msgid "Yesterday %R %p"
-#~ msgstr "Gisteren %R"
-
-# weekdag, uur (24), minuten
-#~ msgid "%A %H:%M"
-#~ msgstr "%A %H:%M"
-
-# weekdag, maandnaam maanddag
-#~ msgid "%A %B %d %R %p"
-#~ msgstr "%A %d %B %R"
-
-#~ msgid "%(n)s minute ago"
-#~ msgid_plural "%(n)s minutes ago"
-#~ msgstr[0] "%(n)s minuut geleden"
-#~ msgstr[1] "%(n)s minuten geleden"
-
-#~ msgid "%(n)s second ago"
-#~ msgid_plural "%(n)s seconds ago"
-#~ msgstr[0] "%(n)s seconde geleden"
-#~ msgstr[1] "%(n)s seconden geleden"
-
-#~ msgid "at %I:%M %p"
-#~ msgstr "om %H:%M"
-
-#~ msgid "yesterday at %I:%M %p"
-#~ msgstr "gisteren om %H:%M"
-
-#~ msgid "%A %I:%M %p"
-#~ msgstr "%A %H:%M"
-
-# %B=maandnaam %e=maanddag met spatie voor 1-9
-#~ msgid "%B%e"
-#~ msgstr "%e %B"
-
-# Mijnenjager?
-#~ msgid "Mines"
-#~ msgstr "Mijnenveger"
-
-# Eigen instelling/aangepast
-#~ msgctxt "board size"
-#~ msgid "Custom"
-#~ msgstr "Aangepast"
-
-#~ msgid "Flags: %d/%d"
-#~ msgstr "Vlaggen: %d/%d"
-
-#~ msgid "The Mines Have Been Cleared!"
-#~ msgstr "De mijnen zijn allemaal gevonden!"
-
-#~ msgid "Mines Scores"
-#~ msgstr "Mijnen scores"
-
-#~ msgid "Size:"
-#~ msgstr "Grootte:"
-
-#~ msgid "Click a square, any square"
-#~ msgstr "Klik op een willekeurig vierkant"
-
-#~ msgid "Maybe they're all mines ..."
-#~ msgstr "Misschien zijn het allemaal mijnenâ"
-
-#~ msgid "Resizing and SVG support:"
-#~ msgstr "Schalen en SVG ondersteuning:"
-
-#~ msgid "Faces:"
-#~ msgstr "Gezichten:"
-
-#~ msgid "Graphics:"
-#~ msgstr "Graphics:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The popular logic puzzle minesweeper. Clear mines from a board using "
-#~ "hints from squares you have already uncovered.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Mines is a part of GNOME Games."
-#~ msgstr ""
-#~ "Het populaire logische spel mijnenveger. Zoek uit waar de mijnen zijn "
-#~ "door gebruik te maken van de hints in de vierkanten die al zijn "
-#~ "blootgelegd.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Mijnenveger is onderdeel van Gnome Games."
-
-#~ msgid "Field Size"
-#~ msgstr "Veldgrootte"
-
-#~ msgid "Custom Size"
-#~ msgstr "Aangepaste grootte"
-
-#~ msgid "_Number of mines:"
-#~ msgstr "_Aantal mijnen:"
-
-#~ msgid "_Horizontal:"
-#~ msgstr "_Horizontaal:"
-
-#~ msgid "_Vertical:"
-#~ msgstr "_Verticaal:"
-
-# 'Ik twijfel' vlaggen gebruiken/
-# uitzoekvlaggen/onderzoekvlaggen/vraagtekenvlaggen
-#~ msgid "_Use \"I'm not sure\" flags"
-#~ msgstr "_Tijdelijke vlaggen gebruiken"
-
-# toont een extra circel om het vak wanneer er meer vlaggen zijn,
-# dan aangegeven wordt door het cijfer in het vak
-#~ msgid "_Use \"Too many flags\" warning"
-#~ msgstr "_Waarschuwen bij teveel vlaggen"
-
-#~ msgid "Mines Preferences"
-#~ msgstr "Mijnen voorkeuren"
-
-#~ msgid "Width of grid"
-#~ msgstr "Breedte van raster"
-
-#~ msgid "Height of grid"
-#~ msgstr "Hoogte van raster"
-
-#~ msgid "Number of mines"
-#~ msgstr "Aantal mijnen"
-
-#~ msgid "Size of the board (0-2 = small-large, 3=custom)"
-#~ msgstr "Grootte van het bord (0-2 = klein-groot, 3=aangepast)"
-
-#~ msgid "X location of window"
-#~ msgstr "X-locatie van het venster"
-
-#~ msgid "Y location of window"
-#~ msgstr "Y-locatie van het venster"
-
-#~ msgid "Press to Resume"
-#~ msgstr "Klikken om te hervatten"
-
-#~ msgid "Time: "
-#~ msgstr "Tijd: "
-
-#~ msgid "Clear hidden mines from a minefield"
-#~ msgstr "Zoek de mijnen in een mijnenveld"
-
-#~ msgid "Board size"
-#~ msgstr "Bordgrootte"
-
-#~ msgid "Enable automatic placing of flags"
-#~ msgstr "Automatisch vlaggen plaatsen gebruiken"
-
-# aantal kolommen/aantal kolommen in een eigen/aangepast/zelfgemaakt spel
-#~ msgid "Number of columns in a custom game"
-#~ msgstr "Aantal kolommen"
-
-#~ msgid "Number of rows in a custom game"
-#~ msgstr "Aantal rijen"
-
-# inschakelen (door een aan te vinken in gconf)
-#~ msgid "Set to true to be able to mark squares as unknown."
-#~ msgstr "Inschakelen om vakken als onbekend te kunnen markeren."
-
-#~ msgid "Set to true to enable warning icons when too many flags are placed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Inschakelen om waarschuwingspictogrammen te gebruiken wanneer teveel "
-#~ "vlaggen worden gebruikt."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Set to true to have gnomine automatically flag squares as mined when "
-#~ "enough squares are revealed"
-#~ msgstr ""
-#~ "Inschakelen om gnomine automatisch de mijnen te laten tonen wanneer "
-#~ "voldoende vakjes ingedrukt zijn"
-
-#~ msgid "The number of mines in a custom game"
-#~ msgstr "Het aantal mijnen in een aangepast spel"
-
-#~ msgid "Use the unknown flag"
-#~ msgstr "De onbekend-vlag gebruiken"
-
-#~ msgid "Warning about too many flags"
-#~ msgstr "Waarschuwing bij aanwezigheid van teveel vlaggen"
-
-# plaatjes/afbeeldingen
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to find required images.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please check your gnome-games installation."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kon de benodigde afbeeldingen niet vinden: \n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Controleer uw gnome-games installatie."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Required images have been found, but refused to load.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please check your installation of gnome-games and its dependencies."
-#~ msgstr ""
-#~ "Benodigde afbeeldingen zijn gevonden, maar wilden niet laden.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Controleer de installatie van gnome-games en de afhankelijke pakketten."
-
-# gaat het om de plaatjes op de stenen of de stapelwijze?
-#~ msgid "Could not load images"
-#~ msgstr "Kon de plaatjes niet laden"
-
-#~ msgid "Tetravex"
-#~ msgstr "Tetravex"
-
-#~ msgctxt "number"
-#~ msgid "0"
-#~ msgstr "0"
-
-#~ msgctxt "number"
-#~ msgid "1"
-#~ msgstr "1"
-
-#~ msgctxt "number"
-#~ msgid "2"
-#~ msgstr "2"
-
-#~ msgctxt "number"
-#~ msgid "3"
-#~ msgstr "3"
-
-#~ msgctxt "number"
-#~ msgid "4"
-#~ msgstr "4"
-
-#~ msgctxt "number"
-#~ msgid "5"
-#~ msgstr "5"
-
-#~ msgctxt "number"
-#~ msgid "6"
-#~ msgstr "6"
-
-#~ msgctxt "number"
-#~ msgid "7"
-#~ msgstr "7"
-
-#~ msgctxt "number"
-#~ msgid "8"
-#~ msgstr "8"
-
-#~ msgctxt "number"
-#~ msgid "9"
-#~ msgstr "9"
-
-#~ msgid "2Ã2"
-#~ msgstr "2Ã2"
-
-#~ msgid "3Ã3"
-#~ msgstr "3Ã3"
-
-#~ msgid "4Ã4"
-#~ msgstr "4Ã4"
-
-#~ msgid "5Ã5"
-#~ msgstr "5Ã5"
-
-#~ msgid "6Ã6"
-#~ msgstr "6Ã6"
-
-#~ msgid "_Size"
-#~ msgstr "_Grootte"
-
-#~ msgid "Sol_ve"
-#~ msgstr "_Oplossen"
-
-#~ msgid "Solve the game"
-#~ msgstr "Los het spel op"
-
-#~ msgid "_Up"
-#~ msgstr "_Omhoog"
-
-#~ msgid "Move the pieces up"
-#~ msgstr "Beweeg de stukken omhoog"
-
-#~ msgid "_Left"
-#~ msgstr "_Links"
-
-#~ msgid "Move the pieces left"
-#~ msgstr "Beweeg de stukken naar links"
-
-#~ msgid "_Right"
-#~ msgstr "_Rechts"
-
-#~ msgid "Move the pieces right"
-#~ msgstr "Beweeg de stukken naar rechts"
-
-#~ msgid "_Down"
-#~ msgstr "_Omlaag"
-
-#~ msgid "Move the pieces down"
-#~ msgstr "Beweeg de stukken omlaag"
-
-#~ msgid "_2Ã2"
-#~ msgstr "_2Ã2"
-
-#~ msgid "Play on a 2Ã2 board"
-#~ msgstr "Spelen op een 2Ã2 bord"
-
-#~ msgid "_3Ã3"
-#~ msgstr "_3Ã3"
-
-#~ msgid "Play on a 3Ã3 board"
-#~ msgstr "Spelen op een 3Ã3 bord"
-
-#~ msgid "_4Ã4"
-#~ msgstr "_4Ã4"
-
-#~ msgid "Play on a 4Ã4 board"
-#~ msgstr "Spelen op een 4Ã4 bord"
-
-#~ msgid "_5Ã5"
-#~ msgstr "_5Ã5"
-
-#~ msgid "Play on a 5Ã5 board"
-#~ msgstr "Spelen op een 5Ã5 bord"
-
-#~ msgid "_6Ã6"
-#~ msgstr "_6Ã6"
-
-#~ msgid "Play on a 6Ã6 board"
-#~ msgstr "Spelen op een 6Ã6 bord"
-
-#~ msgid "Tile _Colours"
-#~ msgstr "_Tegelkleuren"
-
-#~ msgid "Size of board (2-6)"
-#~ msgstr "Grootte van het bord (2-6)"
-
-#~ msgid "SIZE"
-#~ msgstr "GROOTTE"
-
-#~ msgid "Puzzle solved! Well done!"
-#~ msgstr "Puzzel opgelost! Goed gedaan!"
-
-#~ msgid "Puzzle solved!"
-#~ msgstr "Puzzel opgelost!"
-
-#~ msgid "Tetravex Scores"
-#~ msgstr "Tetravex-scores"
-
-#~ msgid "Game paused"
-#~ msgstr "Spel gepauseerd"
-
-#~ msgid "Playing %dÃ%d board"
-#~ msgstr "Spel op %dÃ%d bord"
-
-#~ msgid ""
-#~ "GNOME Tetravex is a simple puzzle where pieces must be positioned so that "
-#~ "the same numbers are touching each other.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Tetravex is a part of GNOME Games."
-#~ msgstr ""
-#~ "Gnome Tetravex is een eenvoudige puzzel waarbij de stukken zo moeten "
-#~ "worden geplaatst dat gelijke cijfers elkaar raken.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Tetravex is onderdeel van Gnome Games."
-
-#~ msgid "Complete the puzzle by matching numbered tiles"
-#~ msgstr "Leg de puzzelstukjes zo dat gelijke cijfers elkaar raken"
-
-#~ msgid "A flag to enable coloured tiles."
-#~ msgstr "Een vlag om de gekleurde stenen te gebruiken."
-
-#~ msgid "Control coloured tiles"
-#~ msgstr "Gekleurde stenen aan/uit"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Select whether to drag the tiles or to click on the source then the "
-#~ "destination."
-#~ msgstr ""
-#~ "Selecteren of stenen verplaatst worden door te slepen of door de steen "
-#~ "aan te klikken en daarna de bestemming."
-
-#~ msgid "The size of the playing grid"
-#~ msgstr "De afmeting van het speelrooster"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The value of this key is used to decide the size of the playing grid. The "
-#~ "valid values are 2 to 8, anything else gets set to 3."
-#~ msgstr ""
-#~ "De waarde van deze sleutel wordt gebruikt om de afmeting van het raster "
-#~ "te bepalen. Geldige waarden liggen tussen 2 en 8. Elke andere waarde "
-#~ "wordt 3."
-
-#~ msgid "Klotski"
-#~ msgstr "Klotski"
-
-#~ msgid "Only 18 steps"
-#~ msgstr "Slechts 18 stappen"
-
-#~ msgid "Daisy"
-#~ msgstr "Daisy"
-
-#~ msgid "Violet"
-#~ msgstr "Violet"
-
-#~ msgid "Poppy"
-#~ msgstr "Poppy"
-
-#~ msgid "Pansy"
-#~ msgstr "Pansy"
-
-#~ msgid "Snowdrop"
-#~ msgstr "Sneeuwvlok"
-
-#~ msgid "Red Donkey"
-#~ msgstr "Rode ezel"
-
-#~ msgid "Trail"
-#~ msgstr "Spoor"
-
-#~ msgid "Ambush"
-#~ msgstr "Hinderlaag"
-
-#~ msgid "Agatka"
-#~ msgstr "Agatka"
-
-#~ msgid "Success"
-#~ msgstr "Succes"
-
-#~ msgid "Bone"
-#~ msgstr "Been"
-
-#~ msgid "Fortune"
-#~ msgstr "Geluk"
-
-# idioot/stommeling
-#~ msgid "Fool"
-#~ msgstr "Idioot"
-
-#~ msgid "Solomon"
-#~ msgstr "Solomon"
-
-#~ msgid "Cleopatra"
-#~ msgstr "Cleopatra"
-
-#~ msgid "Shark"
-#~ msgstr "Haai"
-
-#~ msgid "Rome"
-#~ msgstr "Rome"
-
-#~ msgid "Pennant Puzzle"
-#~ msgstr "Vlagvoering"
-
-#~ msgid "Ithaca"
-#~ msgstr "Ithaca"
-
-#~ msgid "Pelopones"
-#~ msgstr "Pelopones"
-
-#~ msgid "Transeuropa"
-#~ msgstr "Transeuropa"
-
-#~ msgid "Lodzianka"
-#~ msgstr "Lodzianka"
-
-#~ msgid "Polonaise"
-#~ msgstr "Polonaise"
-
-#~ msgid "Baltic Sea"
-#~ msgstr "Baltische zee"
-
-#~ msgid "American Pie"
-#~ msgstr "American Pie"
-
-# verkeersopstopping
-#~ msgid "Traffic Jam"
-#~ msgstr "File"
-
-#~ msgid "Sunshine"
-#~ msgstr "Zonnestralen"
-
-#~ msgid "Only 18 Steps"
-#~ msgstr "Slechts 18 stappen"
-
-#~ msgid "HuaRong Trail"
-#~ msgstr "HuaRong spoor"
-
-#~ msgid "Challenge Pack"
-#~ msgstr "Uitdaging"
-
-#~ msgid "Skill Pack"
-#~ msgstr "Vaardigheid"
-
-#~ msgid "_Restart Puzzle"
-#~ msgstr "Puzzel _herstarten"
-
-#~ msgid "Next Puzzle"
-#~ msgstr "Volgende puzzel"
-
-#~ msgid "Previous Puzzle"
-#~ msgstr "Vorige puzzel"
-
-#~ msgid "Level completed."
-#~ msgstr "Niveau voltooid."
-
-#~ msgid "The Puzzle Has Been Solved!"
-#~ msgstr "De puzzel is opgelost!"
-
-#~ msgid "Klotski Scores"
-#~ msgstr "Klotski scores"
-
-#~ msgid "Puzzle:"
-#~ msgstr "Puzzel:"
-
-# gebruikt/weergegeven/gerenderd
-#~ msgid ""
-#~ "The theme for this game failed to render.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please check that Klotski is installed correctly."
-#~ msgstr ""
-#~ "Het thema voor dit spel kon niet worden gebruikt.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Controleer of Klotski correct is geÃnstalleerd."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Could not find the image:\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please check that Klotski is installed correctly."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kon de afbeelding niet vinden:\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Controleer of 'Klotski' correct is geÃnstalleerd."
-
-#~ msgid "Moves: %d"
-#~ msgstr "Zetten: %d"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Sliding Block Puzzles\n"
-#~ "\n"
-#~ "Klotski is a part of GNOME Games."
-#~ msgstr ""
-#~ "Schuifpuzzels\n"
-#~ "\n"
-#~ "Klotski is onderdeel van Gnome Games."
-
-#~ msgid "Slide blocks to solve the puzzle"
-#~ msgstr "Verschuif blokken om de puzzel op te lossen"
-
-#~ msgid "The number of the puzzle being played."
-#~ msgstr "Het nummer van de huidige puzzel."
-
-#~ msgid "The puzzle in play"
-#~ msgstr "De huidige puzzel"
-
-# ingevuld?/neergezet
-#~ msgid "Already used! Where do you want to put that?"
-#~ msgstr "Al in gebruik! Waar moet het ingevuld worden?"
-
-#~ msgid "Score: %d"
-#~ msgstr "Score: %d"
-
-#~ msgid "Field used"
-#~ msgstr "Veldgrootte"
-
-# play hier niet vertaald
-#~ msgid "Beat the odds in a poker-style dice game"
-#~ msgstr "Probeer je geluk in een dobbelspel in pokerstijl"
-
-#~ msgid "Tali"
-#~ msgstr "Tali"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Choose whether or not to insert a delay between the computer's dice rolls "
-#~ "so the player can follow what it is doing."
-#~ msgstr ""
-#~ "Geef aan of er een vertraging moet zijn tussen de worpen van de computer "
-#~ "zodat de speler kan volgen wat de computer doet."
-
-#~ msgid "Delay between rolls"
-#~ msgstr "Vertraging tussen worpen"
-
-#~ msgid "Display the computer's thoughts"
-#~ msgstr "Gedachten van de computer tonen"
-
-# lekker duidelijk :(
-#~ msgid ""
-#~ "If set to true, a dump of the AI's working will be done to standard "
-#~ "output."
-#~ msgstr ""
-#~ "Indien waar, wordt een dump van de AI naar de 'standard output' "
-#~ "geschreven."
-
-# regulier/gewoon/standaard/normaal
-#~ msgid "Regular"
-#~ msgstr "Standaard"
-
-#~ msgid "[Human,Wilber,Bill,Monica,Kenneth,Janet]"
-#~ msgstr "[Mens,Henk,Rene,Nadia,Appie,Karin]"
-
-#~ msgid "Delay computer moves"
-#~ msgstr "Vertraag computer zetten"
-
-#~ msgid "Display computer thoughts"
-#~ msgstr "Toon gedachten van de computer"
-
-#~ msgid "Number of computer opponents"
-#~ msgstr "Aantal computer spelers"
-
-#~ msgid "Number of human opponents"
-#~ msgstr "Aantal menselijke spelers"
-
-# kleuren/in kleur
-#~ msgid "Game choice: Regular or Colors"
-#~ msgstr "Spelkeuze: standaard of kleuren"
-
-#~ msgid "STRING"
-#~ msgstr "TEKENREEKS"
-
-# maximum aantal?
-#~ msgid "Number of computer-only games to play"
-#~ msgstr "Aantal spellen dat alleen door de computer gespeeld wordt"
-
-#~ msgid "Number of trials for each roll for the computer"
-#~ msgstr "Aantal probeerrondes voor elke gooi van de computer"
-
-# regulier/gewoon/standaard/normaal
-#~ msgctxt "game type"
-#~ msgid "Regular"
-#~ msgstr "Standaard"
-
-#~ msgctxt "game type"
-#~ msgid "Colors"
-#~ msgstr "Kleuren"
-
-# alle stenen gooien
-#~ msgid "Roll all!"
-#~ msgstr "Alles gooien!"
-
-#~ msgid "Roll!"
-#~ msgstr "Gooien!"
-
-#~ msgid "The game is a draw!"
-#~ msgstr "Het is gelijkspel!"
-
-#~ msgid "Tali Scores"
-#~ msgstr "Tali-scores"
-
-#~ msgid "%s wins the game with %d point"
-#~ msgid_plural "%s wins the game with %d points"
-#~ msgstr[0] "%s wint het spel met %d punt!"
-#~ msgstr[1] "%s wint het spel met %d punten!"
-
-#~ msgid "Computer playing for %s"
-#~ msgstr "Computer speelt voor %s"
-
-#~ msgid "%s! -- You're up."
-#~ msgstr "%s! -- Uw beurt."
-
-#~ msgid "Select dice to roll or choose a score slot."
-#~ msgstr ""
-#~ "Selecteer de dobbelstenen die u wilt gooien, of selecteer een scoreplaats."
-
-#~ msgid "Roll"
-#~ msgstr "Gooien"
-
-#~ msgid "You are only allowed three rolls. Choose a score slot."
-#~ msgstr "Er mag maar drie keer worden gegooid. Selecteer een scoreplaats."
-
-#~ msgid "GNOME version (1998):"
-#~ msgstr "Gnome-versie (1998):"
-
-#~ msgid "Console version (1992):"
-#~ msgstr "Curses-versie (1992):"
-
-#~ msgid "Colors game and multi-level AI (2006):"
-#~ msgstr "Kleurenspel en mulit-level AI (2006):"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A variation on poker with dice and less money.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Tali is a part of GNOME Games."
-#~ msgstr ""
-#~ "Een soort poker met dobbelstenen en minder geld.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Tali is onderdeel van Gnome Games."
-
-#~ msgid "Current game will complete with original number of players."
-#~ msgstr ""
-#~ "Huidig spel zal uitgespeeld worden met oorspronkelijke aantal spelers."
-
-#~ msgid "Tali Preferences"
-#~ msgstr "Tali voorkeuren"
-
-#~ msgid "Human Players"
-#~ msgstr "Menselijke spelers"
-
-#~ msgid "_Number of players:"
-#~ msgstr "_Aantal spelers:"
-
-#~ msgid "Computer Opponents"
-#~ msgstr "Computerspelers"
-
-#~ msgid "_Delay between rolls"
-#~ msgstr "_Vertraging tussen worpen"
-
-# de A wordt gebruikt voor Aantal spelers
-#~ msgid "N_umber of opponents:"
-#~ msgstr "Aantal _tegenspelers:"
-
-#~ msgid "_Difficulty:"
-#~ msgstr "_Moeilijkheidsgraad:"
-
-#~ msgctxt "difficulty"
-#~ msgid "Easy"
-#~ msgstr "Makkelijk"
-
-#~ msgctxt "difficulty"
-#~ msgid "Medium"
-#~ msgstr "Gemiddeld"
-
-#~ msgctxt "difficulty"
-#~ msgid "Hard"
-#~ msgstr "Moeilijk"
-
-#~ msgid "Player Names"
-#~ msgstr "Namen van de spelers"
-
-#~ msgid "1s [total of 1s]"
-#~ msgstr "1en [totaal van 1en]"
-
-#~ msgid "2s [total of 2s]"
-#~ msgstr "2en [totaal van 2en]"
-
-#~ msgid "3s [total of 3s]"
-#~ msgstr "3en [totaal van 3en]"
-
-#~ msgid "4s [total of 4s]"
-#~ msgstr "4en [totaal van 4en]"
-
-#~ msgid "5s [total of 5s]"
-#~ msgstr "5en [totaal van 5en]"
-
-#~ msgid "6s [total of 6s]"
-#~ msgstr "6en [totaal van 6en]"
-
-# moet dit wel vertaald worden?
-#~ msgid "3 of a Kind [total]"
-#~ msgstr "Drie dezelfde [totaal]"
-
-#~ msgid "4 of a Kind [total]"
-#~ msgstr "Vier dezelfde [totaal]"
-
-#~ msgid "Full House [25]"
-#~ msgstr "3+2 dezelfde [25]"
-
-#~ msgid "Small Straight [30]"
-#~ msgstr "Kleine straat [30]"
-
-#~ msgid "Large Straight [40]"
-#~ msgstr "Grote straat [40]"
-
-# moet dit wel vertaald worden?
-#~ msgid "5 of a Kind [50]"
-#~ msgstr "Vijf dezelfde [50]"
-
-#~ msgid "Chance [total]"
-#~ msgstr "Chance [totaal]"
-
-# vrij vertaald, maar dit is wat het is:
-# 1e en 2e subtotaal, en eindtotaal
-#~ msgid "Lower Total"
-#~ msgstr "Tweede subtotaal"
-
-#~ msgid "Grand Total"
-#~ msgstr "Eindtotaal"
-
-#~ msgid "Upper total"
-#~ msgstr "Eerste subtotaal"
-
-#~ msgid "Bonus if >62"
-#~ msgstr "Bonus bij >62"
-
-#~ msgid "2 pair Same Color [total]"
-#~ msgstr "Twee paar, dezelfde kleur [totaal]"
-
-#~ msgid "Full House [15 + total]"
-#~ msgstr "Full House [15 + totaal]"
-
-#~ msgid "Full House Same Color [20 + total]"
-#~ msgstr "Full House, dezelfde kleur [20 + total]"
-
-#~ msgid "Flush (all same color) [35]"
-#~ msgstr "Flush (alles dezelfde kleur) [35]"
-
-#~ msgid "4 of a Kind [25 + total]"
-#~ msgstr "Vier dezelfde [25 + totaal]"
-
-# moet dit wel vertaald worden?
-#~ msgid "5 of a Kind [50 + total]"
-#~ msgstr "Vijf dezelfde [50 + totaal]"
-
-#~ msgid "Choose a score slot."
-#~ msgstr "Kies een scoreplaats."
-
-#~ msgid "5 of a Kind [total]"
-#~ msgstr "Vijf dezelfde [totaal]"
-
-#~ msgid "Iagno"
-#~ msgstr "Iagno"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A disk flipping game derived from Reversi.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Iagno is a part of GNOME Games."
-#~ msgstr ""
-#~ "Een spel waarbij stenen moeten worden omgedraaid, afgeleid van Reversi.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Iagno is onderdeel van Gnome Games."
-
-#~ msgid "Invalid move."
-#~ msgstr "Ongeldige zet."
-
-#~ msgid "%.2d"
-#~ msgstr "%.2d"
-
-#~ msgid "It is your turn to place a dark piece"
-#~ msgstr "U bent aan zet om een zwarte steen te plaatsen"
-
-#~ msgid "It is your turn to place a light piece"
-#~ msgstr "U bent aan zet om een witte steen te plaatsen"
-
-#~ msgid "Waiting for %s to move"
-#~ msgstr "Wachten op zet van %s"
-
-#~ msgid "Dark's move"
-#~ msgstr "Zwart is aan zet"
-
-#~ msgid "Light's move"
-#~ msgstr "Wit is aan zet"
-
-#~ msgid "Dark:"
-#~ msgstr "Zwart:"
-
-#~ msgid "Light:"
-#~ msgstr "Wit:"
-
-#~ msgid "Welcome to Iagno!"
-#~ msgstr "Welkom bij Iagno!"
-
-#~ msgid "Dominate the board in a classic version of Reversi"
-#~ msgstr "Domineer het bord in een klassieke versie van Reversi"
-
-# te verkrijgen/te controleren
-#~ msgid ""
-#~ "The GNOME version of Reversi. The goal is to control the most disks on "
-#~ "the board."
-#~ msgstr ""
-#~ "De Gnome versie van Reversi. Het doel is om het grootste aantal stenen op "
-#~ "het bord te verkrijgen"
-
-#~ msgid "Light player wins!"
-#~ msgstr "Wit heeft gewonnen!"
-
-#~ msgid "Dark player wins!"
-#~ msgstr "Zwart heeft gewonnen!"
-
-#~ msgid "The game was a draw."
-#~ msgstr "Het is gelijkspel"
-
-#~ msgid "Light must pass, Dark's move"
-#~ msgstr "Wit moet passen, Zwart is aan zet"
-
-#~ msgid "Dark must pass, Light's move"
-#~ msgstr "Zwart moet passen, Wit is aan zet"
-
-#~ msgid "Iagno Preferences"
-#~ msgstr "Iagno voorkeuren"
-
-#~ msgid "_Use quick moves"
-#~ msgstr "_Snelle zetten gebruiken"
-
-#~ msgid "Animation"
-#~ msgstr "Animatie"
-
-#~ msgid "Partial"
-#~ msgstr "Gedeeltelijk"
-
-#~ msgid "Complete"
-#~ msgstr "Compleet"
-
-# huh? Wat is stagger?
-#~ msgid "_Stagger flips"
-#~ msgstr "_Stagger keren"
-
-#~ msgid "S_how grid"
-#~ msgstr "_Raster tonen"
-
-#~ msgid "_Flip final results"
-#~ msgstr "_Eindresultaat omdraaien"
-
-#~ msgid "_Tile set:"
-#~ msgstr "_Steensoort:"
-
-#~ msgid "Player Chat"
-#~ msgstr "Spelers-chat"
-
-#~ msgid "Occupied"
-#~ msgstr "Bezet"
-
-# Leeg/Vrij
-#~ msgid "Empty"
-#~ msgstr "Leeg"
-
-#~ msgid "Abandoned"
-#~ msgstr "Verlaten"
-
-#~ msgid "-"
-#~ msgstr "-"
-
-#~ msgid "#"
-#~ msgstr "#"
-
-# toestand/stand/status
-#~ msgid "Status"
-#~ msgstr "Status"
-
-#~ msgid "Boot player"
-#~ msgstr "Speler eruit gooien"
-
-# hier (gaan) zitten/hier blijven
-#~ msgid "Sit here"
-#~ msgstr "Hier gaan zitten"
-
-#~ msgid "Move here"
-#~ msgstr "Hier naar toe bewegen"
-
-#~ msgid "Play with bot"
-#~ msgstr "Spelen met bot"
-
-# Operatie
-#~ msgid "Drop reservation"
-#~ msgstr "Reservering laten vervallen"
-
-#~ msgid "Remove bot"
-#~ msgstr "Bot verwijderen"
-
-#~ msgid "Card Style"
-#~ msgstr "Kaartstijl"
-
-#~ msgid "No key"
-#~ msgstr "Geen toets"
-
-#~ msgid "<Press a Key>"
-#~ msgstr "<druk op een toets>"
-
-#~ msgid "Unknown Command"
-#~ msgstr "Onbekende opdracht"
-
-#~ msgid "X Padding"
-#~ msgstr "X opvulling"
-
-#~ msgid "Extra space to add to the width allocation."
-#~ msgstr "Extra ruimte toe te voegen voor de breedte."
-
-#~ msgid "Extra space to add to the height allocation."
-#~ msgstr "Extra ruimte toe te voegen voor de hoogte."
-
-#~ msgid "Width Multiple"
-#~ msgstr "Breedte meervoud"
-
-#~ msgid "What multiple to constrain the width to."
-#~ msgstr "Tot welk meervoud de breedte wordt beperkt."
-
-#~ msgid "Height Multiple"
-#~ msgstr "Hoogte meervoud"
-
-#~ msgid "What multiple to constrain the height to."
-#~ msgstr "Tot welk meervoud de hoogte wordt beperkt."
-
-#~ msgid "X align"
-#~ msgstr "X uitlijning"
-
-#~ msgid "The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right)"
-#~ msgstr "De horizontale uitlijning, van 0 (links) tot 1 (rechts)"
-
-#~ msgid "Y align"
-#~ msgstr "Y uitlijning"
-
-#~ msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
-#~ msgstr "De verticale uitlijning, van 0 (boven) tot 1 (onder)"
-
-#~ msgid "Score"
-#~ msgstr "Score"
-
-#~ msgid "%dm %ds"
-#~ msgstr "%dm %ds"
-
-#~ msgid "Lights Off"
-#~ msgstr "Lichten uit"
-
-#~ msgid "Turn off all the lights"
-#~ msgstr "Alle lichten uit"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The selected theme failed to render.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please check that Mahjongg is installed correctly."
-#~ msgstr ""
-#~ "Het geselecteerde thema kon niet worden afgebeeld.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Controleer of 'Mahjongg' correct is geÃnstalleerd."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to render file:\n"
-#~ "'%s'\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please check that Mahjongg is installed correctly."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kon het bestand '%s' niet weergeven.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Controleer of 'Mahjongg' correct is geÃnstalleerd."
-
-#~ msgid "Mahjongg"
-#~ msgstr "Mahjongg"
-
-# gaat het om de plaatjes op de stenen of de stapelwijze?
-#~ msgid "Could not load tile set"
-#~ msgstr "Kon de stenenverzameling niet laden"
-
-#~ msgid "Do you want to start a new game with this map?"
-#~ msgstr "Wilt u een nieuw spel beginnen met deze stapewijze?"
-
-#~ msgid "If you continue playing the next game will use the new map."
-#~ msgstr ""
-#~ "Als u doorspeelt en het huidige spel afmaakt, zal het volgende spel de "
-#~ "nieuwe stapelwijze gebruiken."
-
-#~ msgid "_Continue playing"
-#~ msgstr "_Doorspelen"
-
-#~ msgid "Use _new map"
-#~ msgstr "_Nieuwe stapelwijze gebruiken "
-
-#~ msgid "There are no more moves."
-#~ msgstr "Er zijn geen geldige zetten meer."
-
-#~ msgid "_New game"
-#~ msgstr "_Nieuw spel"
-
-#~ msgid "_Shuffle"
-#~ msgstr "_Schudden"
-
-#~ msgid "Mahjongg Scores"
-#~ msgstr "Mahjongg scores"
-
-#~ msgid "Mahjongg Preferences"
-#~ msgstr "Mahjongg voorkeuren"
-
-#~ msgid "Tiles"
-#~ msgstr "Stenen"
-
-# na bugreport van Jeroen vd Vegt veranderd in Stapelwijze.
-# Het frame-label: "Maps" behandeld de manier waarop de stenen
-# op elkaar worden gelegd.
-#~ msgid "Maps"
-#~ msgstr "Stapelwijze"
-
-# hoort bij frame "Maps"
-# Je moet kiezen voor een stapelwijze.
-# Je kunt hierna kiezen voor moeilijk of eenvoudig, dus het
-# geeft een moeilijkheidsgraad aan.
-#~ msgid "_Select map:"
-#~ msgstr "_Stapelwijze kiezen:"
-
-#~ msgid "Colors"
-#~ msgstr "Kleuren"
-
-# na bugreport van Jeroen vd Vegt veranderd in Stapelwijze.
-# Het frame-label: "Maps" behandeld de manier waarop de stenen
-# op elkaar worden gelegd.
-#~ msgid "Maps:"
-#~ msgstr "Stapelwijze:"
-
-#~ msgid "Tiles:"
-#~ msgstr "Stenen:"
-
-# een patience-spel/strategisch spel/...
-#~ msgid ""
-#~ "A matching game played with Mahjongg tiles.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Mahjongg is a part of GNOME Games."
-#~ msgstr ""
-#~ "Een strategisch spel met Mahjongg-stenen.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Mahjongg is onderdeel van Gnome Games."
-
-#~ msgid "Mahjongg - %s"
-#~ msgstr "Mahjongg - %s"
-
-#~ msgid "Redo the last move"
-#~ msgstr "De laatste zet opnieuw uitvoeren"
-
-#~ msgid "Tiles Left:"
-#~ msgstr "Stenen over:"
-
-#~ msgid "Moves Left:"
-#~ msgstr "Zetten over:"
-
-#~ msgid "Remove matching pairs of tiles."
-#~ msgstr "Verwijder twee dezelfde stenen."
-
-#~ msgid "Disassemble a pile of tiles by removing matching pairs"
-#~ msgstr "Verwijder de stapel stenen door ze paarsgewijs weg te halen"
-
-#~ msgctxt "mahjongg map name"
-#~ msgid "Easy"
-#~ msgstr "Makkelijk"
-
-#~ msgctxt "mahjongg map name"
-#~ msgid "The Ziggurat"
-#~ msgstr "De Ziggurat"
-
-#~ msgctxt "mahjongg map name"
-#~ msgid "Four Bridges"
-#~ msgstr "Vier bruggen"
-
-#~ msgctxt "mahjongg map name"
-#~ msgid "Cloud"
-#~ msgstr "Wolk"
-
-#~ msgctxt "mahjongg map name"
-#~ msgid "Tic-Tac-Toe"
-#~ msgstr "Boter-kaas-eieren"
-
-#~ msgctxt "mahjongg map name"
-#~ msgid "Red Dragon"
-#~ msgstr "Rode draak"
-
-#~ msgctxt "mahjongg map name"
-#~ msgid "Pyramid's Walls"
-#~ msgstr "Piramidemuren"
-
-# Woordenboek: confound: verwarrden, beschamen, verijdelen
-# Confounded: verduiveld
-#~ msgctxt "mahjongg map name"
-#~ msgid "Confounding Cross"
-#~ msgstr "Duivels kruis"
-
-#~ msgctxt "mahjongg map name"
-#~ msgid "Difficult"
-#~ msgstr "Moeilijk"
-
-#~ msgid "1000 point bonus for clearing the board!"
-#~ msgstr "1000 bonuspunten voor het legen van het bord!"
-
-#~ msgid "Set the theme"
-#~ msgstr "Het thema instellen"
-
-#~ msgid "For backwards compatibility"
-#~ msgstr "Voor compatibiliteit met vorige versies"
-
-# spel/bord
-# bordgrootte/spelgrootte
-#~ msgid "Game size (1=small, 3=large)"
-#~ msgstr "Grootte van het bord (1=klein, 3=groot)"
-
-#~ msgid "Clear the screen by removing groups of colored balls"
-#~ msgstr "Maak het scherm leeg door groepen gekleurde ballen te verwijdern"
-
-#~ msgid "Same GNOME"
-#~ msgstr "Same Gnome"
-
-# eigen/aangepaste
-#~ msgid "Height of the custom board"
-#~ msgstr "De hoogte van het aangepaste bord"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Setting this to FALSE means the pieces fall slowly, but gracefully. A "
-#~ "setting of TRUE causes the pieces to fall quickly and jerkily."
-#~ msgstr ""
-#~ "Bij ONWAAR zullen de stukken langzaam en gratieus vallen. Bij WAAR zullen "
-#~ "de stukken snel maar lelijk."
-
-#~ msgid "The board size"
-#~ msgstr "De bordgrootte"
-
-# De bestandsnaam van het thema
-#~ msgid "The filename of the theme to use."
-#~ msgstr "Naam van het thema-bestand."
-
-#~ msgid "The height of the custom board, 101 &gt; height &gt; 3."
-#~ msgstr "De hoogte van het aangepaste bord, tussen 3 en 101."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The size of the board to use. 1 = Custom, 2 = Small, 3 = Medium, 4 = "
-#~ "Large."
-#~ msgstr ""
-#~ "De grootte van het spelbord. 1 = Aangepast, 2 = Klein, 3 = Middel, 4 = "
-#~ "Groot."
-
-#~ msgid "The theme to use"
-#~ msgstr "Het te gebruiken thema"
-
-# tussen 3 en 101
-#~ msgid "The width of the custom board, 101 &gt; width &gt; 3."
-#~ msgstr "De breedte van het aangepaste bord, tussen 3 en 101."
-
-# snelle zetten/animatie/bewegingen
-#~ msgid "Use fast animation"
-#~ msgstr "Snelle animatie gebruiken"
-
-# eigen/aangepaste
-#~ msgid "Width of the custom board"
-#~ msgstr "De breedte van het aangepaste bord"
-
-#~ msgid "No points"
-#~ msgstr "Geen punten"
-
-#~ msgid "%d point"
-#~ msgid_plural "%d points"
-#~ msgstr[0] "%d punt"
-#~ msgstr[1] "%d punten"
-
-#~ msgid ""
-#~ "I want to play that game! You know, they all go whirly-round and you "
-#~ "click on them and they vanish!\n"
-#~ "\n"
-#~ "Same GNOME is a part of GNOME Games."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ik wil gewoon dat spel spelen weet je! Mozes kriebel, ze draaien allemaal "
-#~ "en dan klik je en dan verdwijnen ze!\n"
-#~ "\n"
-#~ "Same Gnome is onderdeel van Gnome Games."
-
-#~ msgid "Same GNOME Scores"
-#~ msgstr "Same Gnome scores"
-
-#~ msgid "Unfortunately your score did not make the top ten."
-#~ msgstr "Helaas zit uw score niet bij de top-tien."
-
-#~ msgid "Same GNOME Theme"
-#~ msgstr "Same Gnome thema"
-
-#~ msgid "_Theme..."
-#~ msgstr "_Themaâ"
-
-#~ msgid "_Small"
-#~ msgstr "_Klein"
-
-#~ msgid "_Large"
-#~ msgstr "_Groot"
-
-#~ msgid "_Fast Animation"
-#~ msgstr "_Snelle animatie"
-
-#~ msgid "No theme data was found."
-#~ msgstr "Er zijn geen themagegevens gevonden."
-
-#~ msgid ""
-#~ "It is impossible to play the game. Please check that the game has been "
-#~ "installed correctly and try again."
-#~ msgstr ""
-#~ "Het is niet mogelijk om het spel te spelen. Controleer of het spel wel "
-#~ "goed is geÃnstalleerd en probeer het opnieuw."
-
-#~ msgid "score|%6d"
-#~ msgstr "%6d"
-
-#~ msgid "and all cards below it"
-#~ msgstr "en alle kaarten daaronder"
-
-#~ msgid "empty slot(s)"
-#~ msgstr "een leeg vak(ken)"
-
-#~ msgid "Game Name"
-#~ msgstr "Spelnaam"
-
-#~ msgid "Summary"
-#~ msgstr "Samenvatting"
-
-#~ msgid "Allow remote clients to watch this game"
-#~ msgstr "Externe cliÃnten toestaan dit spel te volgen"
-
-#~ msgid "Local chess game"
-#~ msgstr "Lokaal schaakspel"
-
-#~ msgid "_Allow spectators"
-#~ msgstr "_Toeschouwers toestaan"
-
-#~ msgid "Queen"
-#~ msgstr "Dame"
-
-#~ msgid "Rook"
-#~ msgstr "Toren"
-
-#~ msgid "Bishop"
-#~ msgstr "Loper"
-
-#~ msgid "pawn"
-#~ msgstr "pion"
-
-#~ msgid "rook"
-#~ msgstr "toren"
-
-#~ msgid "knight"
-#~ msgstr "paard"
-
-#~ msgid "bishop"
-#~ msgstr "loper"
-
-#~ msgid "Check"
-#~ msgstr "Schaak"
-
-#~ msgid "Checkmate"
-#~ msgstr "Schaakmat"
-
-#~ msgid "Stalemate"
-#~ msgstr "Pat"
-
-#~ msgid "%(move)s White castles long (%(result)s)"
-#~ msgstr "%(move)s Wit maakt lange rokade (%(result)s)"
-
-#~ msgid "%(move)s Black castles long (%(result)s)"
-#~ msgstr "%(move)s Zwart maakt lange rokade (%(result)s)"
-
-#~ msgid "%(move)s White castles short (%(result)s)"
-#~ msgstr "%(move)s Wit maakt korte rokade (%(result)s)"
-
-#~ msgid "%(move)s Black castles short (%(result)s)"
-#~ msgstr "%(move)s Zwart maakt korte rokade (%(result)s)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "%(move)s White %(piece)s at %1$s takes the black %(victim_piece)s at %2$s "
-#~ "(%(result)s)"
-#~ msgstr ""
-#~ "%(move)s Witte %(piece)s op %1$s slaat de zwarte %(victim_piece)s op %2$s "
-#~ "(%(result)s)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "%(move)s Black %(piece)s at %1$s takes the white %(victim_piece)s at %2$s "
-#~ "(%(result)s)"
-#~ msgstr ""
-#~ "%(move)s Zwarte %(piece)s op %1$s slaat de witte %(victim_piece)s op %2$s "
-#~ "(%(result)s)"
-
-#~ msgid "%(move)s White %(piece)s moves from %1$s to %2$s (%(result)s)"
-#~ msgstr "%(move)s Witte %(piece)s gaat van %1$s naar %2$s (%(result)s)"
-
-#~ msgid "%(move)s Black %(piece)s moves from %1$s to %2$s (%(result)s)"
-#~ msgstr "%(move)s Zwarte %(piece)s gaat van %1$s naar %2$s (%(result)s)"
-
-#~ msgid "a"
-#~ msgstr "a"
-
-#~ msgid "b"
-#~ msgstr "b"
-
-#~ msgid "c"
-#~ msgstr "c"
-
-#~ msgid "d"
-#~ msgstr "d"
-
-#~ msgid "e"
-#~ msgstr "e"
-
-#~ msgid "f"
-#~ msgstr "f"
-
-#~ msgid "g"
-#~ msgstr "g"
-
-#~ msgid "h"
-#~ msgstr "h"
-
-#~ msgid "Debug output:"
-#~ msgstr "Debug-uitvoer:"
-
-#~ msgid "You have been disconnected from the server"
-#~ msgstr "De verbinding met de server is verbroken"
-
-#~ msgid "glines|Medium"
-#~ msgstr "Gemiddeld"
-
-#~ msgid "glines|General"
-#~ msgstr "Algemeen"
-
-#~ msgid "gnibbles|Medium"
-#~ msgstr "Gemiddeld"
-
-#~ msgid "Prevent some dangerous moves"
-#~ msgstr "Gevaarlijke zetten voorkomen"
-
-#~ msgid "Prevent all dangerous moves"
-#~ msgstr "Alle gevaarlijke zetten voorkomen"
-
-#~ msgid "Play sounds for major events"
-#~ msgstr "Geluiden geven bij alle belangrijke gebeurtenissen"
-
-# Moet waarschijnlijk zijn 'collided'?
-#~ msgid "Play a sound when two robots collide"
-#~ msgstr "Een geluid maken als twee robots botsen"
-
-#~ msgid "<none>"
-#~ msgstr "<geen>"
-
-#~ msgid "gnomine|Medium"
-#~ msgstr "Gemiddeld"
-
-#~ msgid "Net_work Game"
-#~ msgstr "Net_werkspel"
-
-#~ msgid "_Player list"
-#~ msgstr "_Spelerslijst"
-
-#~ msgid "_Chat Window"
-#~ msgstr "_Chatvenster"
-
-#~ msgid "_Leave Game"
-#~ msgstr "_Spel verlaten"
-
-# spelerlijst/lijst met spelers/
-#~ msgid "List of players:"
-#~ msgstr "Lijst met spelers:"
-
-#~ msgid "Error playing sound: %s\n"
-#~ msgstr "Fout bij het afspelen van geluid: %s\n"
-
-#~ msgid "Error playing sound %s: %s\n"
-#~ msgstr "Fout bij het afspelen van geluid %s: %s\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Do you want to finish the current game or start playing with the new map "
-#~ "immediately?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Wilt u het huidige spel afmaken of meteen met de nieuwe stapelwijze "
-#~ "beginnen?"
-
-# Eigenlijk voltooien, maar een spelletje voltooien klinkt minder mooi
-# dan een spelletje afmaken.
-#~ msgid "_Finish"
-#~ msgstr "_Afmaken"
-
-#~ msgid "Sorry, I was unable to find a playable configuration."
-#~ msgstr "Sorry, kan geen speelbare configuratie vinden."
-
-# het gedeelte voor de | moet niet worden vertaald
-#~ msgid "mahjongg|Easy"
-#~ msgstr "Eenvoudig"
-
-#~ msgid "same-gnome|Medium"
-#~ msgstr "Gemiddeld"
-
-#~ msgid "Black player is unable to cause checkmate (insufficient material)"
-#~ msgstr "Zwart kan geen schaakmat maken (onvoldoende materiaal)"
-
-#~ msgid "White player is unable to cause checkmate (insufficient material)"
-#~ msgstr "Wit kan geen schaakmat maken (onvoldoende materiaal)"
-
-#~ msgid "at %(time)s"
-#~ msgstr "om %(time)s"
-
-#~ msgid "Block 10"
-#~ msgstr "Blokken 10"
-
-#~ msgid "Block 10 Pro"
-#~ msgstr "Blokken 10 Pro"
-
-#~ msgid "Climb 12"
-#~ msgstr "Klimmen 12"
-
-#~ msgid "Climb 12 Pro"
-#~ msgstr "Klimmen 12 Pro"
-
-#~ msgid "Climb 15 Winter"
-#~ msgstr "Klimmen 15 winter"
-
-#~ msgid "Climb 15 Spring"
-#~ msgstr "Klimmen 15 lente"
-
-#~ msgid "Climb 15 Summer"
-#~ msgstr "Klimmen 15 zomer"
-
-#~ msgid "Climb 15 Fall"
-#~ msgstr "Klimmen 15 herfst"
-
-#~ msgid "Climb 24 Pro"
-#~ msgstr "Klimmen 24 Pro"
-
-#~ msgid "Minoru Climb"
-#~ msgstr "Minoru beklimmen"
-
-#~ msgid "%s - %s"
-#~ msgstr "%s - %s"
-
-#~ msgid "Unknown negotiation"
-#~ msgstr "Onbekende onderhandeling"
-
-#~ msgid "Already logged in"
-#~ msgstr "Al aangemeld"
-
-#~ msgid "Name is already taken"
-#~ msgstr "Naam bestaat al"
-
-# geregistreerd/vergeven
-#~ msgid "This name is already registered so cannot be used by a guest"
-#~ msgstr ""
-#~ "Deze naam is al vergeven en kan dus niet aan een gast worden gegeven"
-
-#~ msgid "No such name was found"
-#~ msgstr "Naam is niet gevonden"
-
-#~ msgid "Name too long"
-#~ msgstr "Naam is te lang"
-
-#~ msgid "Name contains forbidden ASCII characters"
-#~ msgstr "Naam bevat verboden ASCII-tekens"
-
-#~ msgid "Missing password or other bad options."
-#~ msgstr "Ontbrekend wachtwoord of andere onjuiste opties."
-
-#~ msgid "Unknown login error"
-#~ msgstr "Onbekende aanmeldfout"
-
-#~ msgid "Room full"
-#~ msgstr "Kamer is vol"
-
-#~ msgid "Bad room number"
-#~ msgstr "Foutief kamernummer"
-
-#~ msgid "Unable to connect"
-#~ msgstr "Kon geen verbinding maken"
-
-# omschrijving fout/foutomschrijving
-#~ msgid "<i>Error description</i>"
-#~ msgstr "<i>Foutomschrijving</i>"
-
-#~ msgid "New"
-#~ msgstr "Nieuw"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<b><big>Some games have been changed. Save changes before closing?</big></"
-#~ "b>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<b><big>Sommige spellen zijn gewijzigd. Wijzigingen opslaan voor "
-#~ "afsluiten?</big></b>"
-
-#~ msgid "AI Information"
-#~ msgstr "AI-informatie"
-
-#~ msgid "Chess _Board"
-#~ msgstr "Schaak_bord"
-
-#~ msgid "End Game"
-#~ msgstr "Spel beÃindigen"
-
-# commentaar bij zetten
-#~ msgid "Move _Comments"
-#~ msgstr "_Commentaar bij zetten"
-
-#~ msgid "Play On_line"
-#~ msgstr "Online _spelen"
-
-#~ msgid "Play Online"
-#~ msgstr "Online spelen"
-
-#~ msgid "Save and _Quit"
-#~ msgstr "Opslaan en a_fsluiten"
-
-#~ msgid "Select the games you want to save:"
-#~ msgstr "Kies de partijen die u wilt opslaan:"
-
-# computerspelers/k.i.spelers
-#~ msgid "There are no artificial intelligence players."
-#~ msgstr "Er zijn geen computerspelers."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Your system does not have the required software to enable 3D mode. Please "
-#~ "contact your system administrator and ask them to install the <i>OpenGL "
-#~ "Python bindings</i> and the <i>GtkGLExt Python bindings</i>.\n"
-#~ "\n"
-#~ "You are still able to play chess in 2D without these packages."
-#~ msgstr ""
-#~ "Uw systeem heeft niet de benodigde software voor de 3D-modus. Installeer "
-#~ "de <i>OpenGL Python bindings</i> en de <i>GtkGLExt Python bindings</i>.\n"
-#~ "\n"
-#~ "U kunt zonder deze pakketten wel schaken in de 2D-modus."
-
-#~ msgid "_3D"
-#~ msgstr "_3D"
-
-# schaakprogramma-informatie/ai/ki
-#~ msgid "_AI Information"
-#~ msgstr "_AI informatie"
-
-# notatieformat: human: (leesbaar)
-# verhalend/leesbaar/volledige zinnen/volzinnen
-#~ msgid "_Human"
-#~ msgstr "_Volzinnen"
-
-#~ msgid "_Knight"
-#~ msgstr "_Paard"
-
-#~ msgid " - %(check_status)s"
-#~ msgstr " - %(check_status)s"
-
-#~ msgid "Players"
-#~ msgstr "Spelers"
-
-#~ msgid "High Scores"
-#~ msgstr "Hoogste scores"
-
-#~ msgid "<i>Easy</i>"
-#~ msgstr "<i>Makkelijk</i>"
-
-#~ msgid "<i>Hard</i>"
-#~ msgstr "<i>Moeilijk</i>"
-
-# dit is de uitleg die onder "Select Game" staat en het
-# 'kiezen' bestaat uit het instellen van een schuif.
-# gebiedende wijs hier mooier
-#~ msgid "Choose the _level of difficulty for your new game."
-#~ msgstr "Stel de _moeilijkheidsgraad in voor het nieuwe spel."
-
-# Het is meer een extra mogelijkheid om een spel te kiezen dan de details van 
-# een geselecteerd spel, dus Extra is duidelijker dan Details, maar gegenereerde
-# spellen is nog duidelijker
-#~ msgid "_Details"
-#~ msgstr "G_egenereerde spellen"
-
-# de _S wordt al gebruikt in het menu voor _Spel
-#~ msgid "_Play"
-#~ msgstr "S_pelen"
-
-#~ msgid "Choose _game"
-#~ msgstr "_Kies een spel"
-
-#~ msgid "Choose the _level of difficulty for games"
-#~ msgstr "Stel de _moeilijkheidsgraad in"
-
-#~ msgid "Ma_ximum Difficulty"
-#~ msgstr "Moeilijkste _niveau"
-
-#~ msgid "_Game List"
-#~ msgstr "Spellenlijs_t"
-
-#~ msgid "_Label games with difficulty and name."
-#~ msgstr "_De spellen een label geven met de moeilijkheidsgraad en naam."
-
-#~ msgid "_Minimum Difficulty"
-#~ msgstr "_Makkelijkste niveau"
-
-#~ msgid "Puzzle"
-#~ msgstr "Puzzel"
-
-#~ msgid "Squares instantly fillable by filling: "
-#~ msgstr "Vakjes die meteen in te vullen zijn door uitvullen: "
-
-#~ msgid "Squares instantly fillable by elimination: "
-#~ msgstr "Vakjes die meteen in te vullen zijn door eliminatie: "
-
-#~ msgid "Difficulty value: "
-#~ msgstr "Moeilijkheidsgraad: "
-
-#~ msgid "Difficulty"
-#~ msgstr "Moeilijkheidsgraad"
-
-#~ msgid "Started"
-#~ msgstr "Gestart"
-
-#~ msgid "Printed %s ago"
-#~ msgstr "%s geleden geprint"
-
-#~ msgid "%s ago"
-#~ msgstr "%s geleden"
-
-#~ msgid "Date"
-#~ msgstr "Datum"
-
-#~ msgid "Not in database"
-#~ msgstr "Niet in de databank"
-
-# niet te bepalen/onbekend
-#~ msgid "Unknown difficulty"
-#~ msgstr "Moeilijkheidsgraad onbekend"
-
-#~ msgid "Hints"
-#~ msgstr "Hints"
-
-# niet te vullen vakjes/
-#~ msgid "Warnings about unfillable squares"
-#~ msgstr "Waarschuwen bij vakjes die niet ingevuld kunnen worden"
-
-#~ msgid "Auto-fills"
-#~ msgstr "Automatisch ingevuld"
-
-#~ msgid "Finished in"
-#~ msgstr "Voltooid in"
-
-#~ msgid "High _Scores"
-#~ msgstr "Hoogste _scores"
-
-#~ msgid "Show high scores or replay old games."
-#~ msgstr "Bekijk de hoogste scores of herstart oude spellen."
-
-# Playing puzzel 34 - difficult (0.63)
-# Uitpluizen/uitpuzzelen/oplossen/spelen van/bezig met/
-#~ msgid "Playing "
-#~ msgstr "Bezig met "
-
-# dit is geen statistiek maar gewoon informatie: 
-# berekende moeilijkheidsgraad etc.
-#~ msgid "Statistics for %s"
-#~ msgstr "Informatie over %s"
-
-#~ msgid "The height of the playing window in pixels."
-#~ msgstr "De hoogte van het spelvenster, in beeldpunten."
-
-#~ msgid "The width of the playing window in pixels."
-#~ msgstr "De breedte van het spelvenster, in beeldpunten."
-
-#~ msgid "How many times do you wish to roll?"
-#~ msgstr "Hoeveel keer wilt u werpen?"
-
-#~ msgid "Generating ..."
-#~ msgstr "Genererenâ"
-
-#~ msgid "Results"
-#~ msgstr "Resultaten"
-
-#~ msgid "Num Rolls"
-#~ msgstr "Aantal Worpen"
-
-#~ msgid "Total"
-#~ msgstr "Totaal"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A comma seperated list of recently played games. The filenames are stored "
-#~ "here, not the actual game name."
-#~ msgstr ""
-#~ "Een lijst met recentelijk gespeelde spellen, gescheiden door komma's. De "
-#~ "bestandsnamen worden hier opgeslagen, niet de feitelijke naam van het "
-#~ "spel."
-
-#~ msgid "The height of the main window."
-#~ msgstr "De hoogte van het hoofdvenster."
-
-#~ msgid "The width of the main window."
-#~ msgstr "De breedte van het hoofdvenster."
-
-#~ msgid ""
-#~ "A scheme exception occurred and we were unable to create a temporary file "
-#~ "to report it:\n"
-#~ "\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Er is een scheme-uitzondering opgetreden en we waren niet in staat een "
-#~ "tijdelijk bestand aan te maken om het te rapporteren:\n"
-#~ "\n"
-#~ "%s"
-
-# een uitroepteken is voldoende
-#~ msgid "Congratulations!!!"
-#~ msgstr "Gefeliciteerd!"
-
-#~ msgid "You have won."
-#~ msgstr "U heeft gewonnen."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The game is over.\n"
-#~ "No hints are available"
-#~ msgstr ""
-#~ "Het spel is voorbij.\n"
-#~ "Geen hints meer beschikbaar"
-
-#~ msgid "Move %s %s."
-#~ msgstr "Verplaats de %s %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This game uses a deprecated hint method (case 3).\n"
-#~ "Please file a bug at http://bugzilla.gnome.org including this message "
-#~ "and\n"
-#~ "the name of the game you where playing (look in the title bar if you \n"
-#~ "aren't sure)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dit spel gebruikt een verouderde methode voor hinten (casus 3).\n"
-#~ "Maak a.u.b. een bugrapport op http://bugzilla.gnome.org inclusief dit\n"
-#~ "bericht en de naam van het spel dat u aan het spelen was\n"
-#~ "(kijk naar de venstertitel als u dit niet weet)."
-
-#~ msgid "AisleRiot Cards"
-#~ msgstr "AisleRiot kaarten"
-
-#~ msgid "_Cards..."
-#~ msgstr "_Kaarten..."
-
-#~ msgid "Aisleriot"
-#~ msgstr "AisleRiot"
-
-# Ok, dit is dus geen werkwoord.
-# maar het aantal gewonnen<
-#~ msgid "<b>Wins</b>"
-#~ msgstr "<b>Gewonnen</b>"
-
-#~ msgid "Sorry!"
-#~ msgstr "Sorry!"
-
-#~ msgid "Galeon - New"
-#~ msgstr "Galeon - Nieuw"
-
-#~ msgid "Galeon - Existing"
-#~ msgstr "Galeon - Bestaand"
-
-#~ msgid "Gnome URL Handler"
-#~ msgstr "Gnome URL Handler"
-
-#~ msgid "Konqueror - New"
-#~ msgstr "Konqueror - Nieuw"
-
-#~ msgid "Konqueror - Existing"
-#~ msgstr "Konqueror - Bestaand"
-
-#~ msgid "Lynx"
-#~ msgstr "Lynx"
-
-#~ msgid "Mozilla - New"
-#~ msgstr "Mozilla - Nieuw"
-
-#~ msgid "Mozilla - Existing"
-#~ msgstr "Mozilla - Bestaand"
-
-#~ msgid "Netscape - New"
-#~ msgstr "Netscape - Nieuw"
-
-#~ msgid "Netscape - Existing"
-#~ msgstr "Netscape - Bestaand"
-
-#~ msgid "Opera - New"
-#~ msgstr "Opera - Nieuw"
-
-#~ msgid "Opera - Existing"
-#~ msgstr "Opera - Bestaand"
-
-#~ msgid "Firefox - New"
-#~ msgstr "Firefox - Nieuw"
-
-#~ msgid "Firefox - Existing"
-#~ msgstr "Firefox - Bestaand"
-
-#~ msgid "GTK+ Version:14 %d.%d.%d\n"
-#~ msgstr "GTK+ versie:14 %d.%d.%d\n"
-
-# auteursrecht/copyright
-#~ msgid "Copyright"
-#~ msgstr "Copyright"
-
-#~ msgid "GGZ Help"
-#~ msgstr "GGZ hulp"
-
-#~ msgid "Game Help"
-#~ msgstr "Spelhulp"
-
-#~ msgid "Goto Web"
-#~ msgstr "Ga naar web"
-
-#~ msgid "Browser to launch URLs with:"
-#~ msgstr "Browser waarmee URL's worden geladen:"
-
-#~ msgid "A 2D/3D chess interface for Gnome"
-#~ msgstr "Een 2D/3D schaakspel voor Gnome"
-
-#~ msgid "glChess homepage"
-#~ msgstr "glChess homepagina"
-
-# wint/heeft gewonnen
-#~ msgid "Checkmate, %s wins."
-#~ msgstr "Schaakmat, %s heeft gewonnen."
-
-#~ msgid "Height of the main window"
-#~ msgstr "De hoogte van het hoofdvenster"
-
-#~ msgid "The height of the main window, in pixels, at start-up."
-#~ msgstr "De hoogte van het hoofdvenster, in beeldpunten, bij opstarten."
-
-#~ msgid "The width of the main window, in pixels, at start-up."
-#~ msgstr "De breedte van het hoofdvenster, in beeldpunten, bij opstarten."
-
-#~ msgid "Width of the main window"
-#~ msgstr "De breedte van het hoofdvenster"
-
-#~ msgid "Height of the GNibbles window"
-#~ msgstr "De hoogte van het GNibbles venster"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Height of the GNibbles window, used to restore the window size between "
-#~ "sessions."
-#~ msgstr ""
-#~ "Hoogte van het GNibbles venster, gebruikt om het venster te herstellen "
-#~ "tussen sessies."
-
-#~ msgid "Width of the GNibbles window"
-#~ msgstr "De breedte van het GNibbles venster"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Width of the GNibbles window, used to restore the window size between "
-#~ "sessions."
-#~ msgstr ""
-#~ "Breedte van het GNibbles venster, gebruikt om het venster te herstellen "
-#~ "tussen sessies."
-
-#~ msgid "Bonus"
-#~ msgstr "Bonus"
-
-#~ msgid "Bonus Appears"
-#~ msgstr "Bonus verschijnt"
-
-#~ msgid "Eat Bonus"
-#~ msgstr "Eet Bonus"
-
-#~ msgid "Extra Life"
-#~ msgstr "Extra Leven"
-
-#~ msgid "Worm Death"
-#~ msgstr "Slang dood"
-
-#~ msgid "Worm Reverse"
-#~ msgstr "Slang Omdraaien"
-
-#~ msgid "Worm Teleport"
-#~ msgstr "Willekeurige Teleport"
-
-#~ msgid "You have run out of safe moves - the robots have won!"
-#~ msgstr "Er zijn geen veilige zetten meer - de robots hebben gewonnen!"
-
-#~ msgid "Bad Move"
-#~ msgstr "Verkeerde zet"
-
-#~ msgid "Level Complete"
-#~ msgstr "Niveau voltooid"
-
-#~ msgid "Player Dead"
-#~ msgstr "Speler dood"
-
-#~ msgid "Player Teleport"
-#~ msgstr "Speler Teleport"
-
-#~ msgid "Robot has been Splatted!"
-#~ msgstr "Robots zijn geplet!"
-
-#~ msgid "Victory!!"
-#~ msgstr "Overwinning!!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Written for my wife, Matylda\n"
-#~ "Send comments and bug reports to: \n"
-#~ "janusz gorycki intel com"
-#~ msgstr ""
-#~ "Geschreven voor mijn vrouw, Matylda\n"
-#~ "Stuur commentaar en bug-rapportages naar:\n"
-#~ "janusz gorycki intel com"
-
-#~ msgid "GNOME Sudoku; a logic puzzle"
-#~ msgstr "Gnome Sudoku; een logicapuzzel "
-
-#~ msgid "_File"
-#~ msgstr "_Bestand"
-
-#~ msgid "_Enter custom game"
-#~ msgstr "_Eigen spel invoeren"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Enter new puzzle by hand (use this to copy a puzzle from another source)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Maak zelf een eigen puzzel (gebruik dit om een spel te kopiÃren van een "
-#~ "andere bron)."
-
-# doorgaan/verdergaan
-#~ msgid "_Resume old game"
-#~ msgstr "_Verdergaan met oud spel"
-
-#~ msgid "Resume a previous saved game."
-#~ msgstr "Ga verder met een vorig opgeslagen spel."
-
-#~ msgid "_Black background"
-#~ msgstr "_Zwarte achtergrond"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Background of game is black; otherwise, the background will follow your "
-#~ "theme colors."
-#~ msgstr ""
-#~ "De achtergrond van je spel is zwart; anders de achtergrond van je "
-#~ "kleurenthema."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The height of the playing window in pixels. At minimum it should be 240."
-#~ msgstr "De hoogte van het speelveld in beeldpunten. Minimaal 240."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The width of the playing window in pixels. At minimum it should be 320."
-#~ msgstr "De breedte van het speelveld in beeldpunten. Minimaal 320."
-
-#~ msgid "Sliding Block Puzzles"
-#~ msgstr "Schuifpuzzels"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The requested height of the main window in pixels. If this isn't big "
-#~ "enough it will be ignored."
-#~ msgstr ""
-#~ "De gevraagde hoogte van het hoofdvenster in beeldpunten. Indien dit niet "
-#~ "hoog genoeg is zal het worden genegeerd."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The requested width of the main window in pixels. If this isn't big "
-#~ "enough it will be ignored."
-#~ msgstr ""
-#~ "De gevraagde breedte van het hoofdvenster in beeldpunten. Indien dit niet "
-#~ "breed genoeg is zal het worden genegeerd."
-
-#~ msgid "Game over"
-#~ msgstr "Spel voorbij"
-
-#~ msgid "Piece flipping"
-#~ msgstr "Piece flipping"
-
-#~ msgid "There was an error accessing GConf: %s"
-#~ msgstr "Er was een fout bij het verkrijgen van toegang tot Gconf: %s"
-
-#~ msgid "The default configuration values could not be retrieved correctly."
-#~ msgstr ""
-#~ "De standaard configuratiewaarden konden niet juist worden verkregen."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please check your GConf configuration, specifically that the schemas have "
-#~ "been installed correctly."
-#~ msgstr ""
-#~ "Controleer uw GConf-configuratie, in het bijzonder of de schemas juist "
-#~ "zijn geÃnstalleerd"
-
-#~ msgid "Image rendering failed."
-#~ msgstr "Weergeven van afbeeldingen mislukt."
-
-#~ msgid "Network game mode"
-#~ msgstr "Netwerk-spelmodus"
-
-#~ msgid "The game server"
-#~ msgstr "De games-server"
-
-#~ msgid "The identifier for the game"
-#~ msgstr "Die identificatie voor het spel"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The mode of network game to use. 1 = Server, 2 = LAN Host, 3 = LAN Client."
-#~ msgstr ""
-#~ "De modus van het netwerkspel. 1 = server, 2 = LAN host, 3 = LAN client."
-
-#~ msgid "The player's nickname"
-#~ msgstr "De bijnaam van de speler"
-
-#~ msgid "The player's nickname."
-#~ msgstr "De bijnaam van de speler."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This string identifies the default game to connect to or create "
-#~ "(depending on mode)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Deze tekenreeks geeft het standaard spel waarmee verbinding worden "
-#~ "gemaakt, of wordt aangemaakt (afhankelijk van de modus)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "When using server mode, which game server to contact. This accepts the "
-#~ "usual hostname or dotted quad notation."
-#~ msgstr ""
-#~ "Bij gebruik van server-modus, met welke server verbinding moet worden "
-#~ "gemaakt. Normale hostnaam of de vier door punten gescheiden getallen "
-#~ "mogen beiden worden gebruikt."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to locate file:\n"
-#~ "'%s'\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please check that Mahjongg is installed correctly."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kon de afbeelding %s niet vinden:\n"
-#~ "\n"
-#~ "Controleer of 'Mahjongg' correct is geÃnstalleerd."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to locate file:\n"
-#~ "'%s'\n"
-#~ "\n"
-#~ "The default tile set will be loaded instead."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kon bestand '%s' niet vinden:\n"
-#~ "\n"
-#~ "In plaats daarvan zal de standaard steenverzameling worden geladen."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The requested height of the main window in pixels. Note that the widgets "
-#~ "the window contains are at least 200 pixels high."
-#~ msgstr ""
-#~ "De gevraagde hoogte van het hoofdvenster in beeldpunten. Bedenk wel dat "
-#~ "de widgets van het venster al 200 beeldpunten hoog zijn."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The requested width of the main window in pixels. Note that the widgets "
-#~ "the window contains are at least 320 pixels wide."
-#~ msgstr ""
-#~ "De gevraagde breedte van het hoofdvenster in beeldpunten. Bedenk wel dat "
-#~ "de widgets van het venster al 320 beeldpunten breed zijn."
-
-#~ msgid "The window height"
-#~ msgstr "De vensterhoogte"
-
-#~ msgid "The window width"
-#~ msgstr "De vensterbreedte"
-
-#~ msgid "localhost"
-#~ msgstr "localhost"
-
-#~ msgid "5688"
-#~ msgstr "5688"
-
-#~ msgid "Copyright (c) 2005,2006, Thomas M. Hinkle. GNU GPL"
-#~ msgstr "Copyright  2005,2006, Thomas M. Hinkle. GNU GPL"
-
-#~ msgid "_High Scores"
-#~ msgstr "_Hoogste Scores"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<span size=\"large\" style=\"italic\" weight=\"bold\">You win!</span>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<span size=\"large\" style=\"italic\" weight=\"bold\">Je hebt gewonnen!</"
-#~ "span>"
-
-#~ msgid "Copyright (c) 2005, Thomas M. Hinkle. GNU GPL"
-#~ msgstr "Copyright (c) 2005, Thomas M. Hinkle. GNU GPL"
-
-#~ msgid "Set the state of the board at start-up."
-#~ msgstr "De toestand van het bord, bij opstarten."
-
-#~ msgid "Set whose turn it is."
-#~ msgstr "Instellen wiens beurt het is."
-
-#~ msgid "1 (Light) or 2 (Dark)"
-#~ msgstr "1 (licht) of 2 (donker)"
-
-#~ msgid "Based on code from Iagno by Ian Peters"
-#~ msgstr "Gebaseerd op code van Iagno van Ian Peters"
-
-#~ msgid "A disk-flipping game where you attempt to dominate the board."
-#~ msgstr ""
-#~ "Een spel van stenen die omgedraaid worden en waarbij u probeert het bord "
-#~ "te veroveren."
-
-#~ msgid "Dominate the board in a modern variation of Reversi"
-#~ msgstr "Domineer het bord in een moderne variant op Reversi"
-
-#~ msgid "Level of black player"
-#~ msgstr "Niveau van de zwarte speler"
-
-# De bestandsnaam van het thema
-#~ msgid "The name of the theme to use."
-#~ msgstr "De naam van het gebruikte thema."
-
-#~ msgid "Tileset (obsolete)"
-#~ msgstr "Het soort stenen (verouderd)"
-
-#~ msgid "Tileset to use (obsolete)."
-#~ msgstr "Het te gebruiken soort stenen (verouderd)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Zero corresponds to no animations, one is partial animations, two is "
-#~ "complete animations."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nul correspondeert met geen animatie, een is gedeeltelijke animatie, twee "
-#~ "is volledige annimatie"
-
-#~ msgid "Squares and Diamonds"
-#~ msgstr "Vierkanten en ruiten"
-
-#~ msgid "Ataxx Preferences"
-#~ msgstr "Ataxx voorkeuren"
-
-#~ msgid "_Quick moves"
-#~ msgstr "_Snelle zetten"
-
-#~ msgid "Shortens the time a computer waits before doing a move"
-#~ msgstr ""
-#~ "Dit verkort te wachttijd van de computer voordat een zet wordt gedaan"
-
-#~ msgid "Very easy"
-#~ msgstr "Zeer makkelijk"
-
-#~ msgid "gataxx|Easy"
-#~ msgstr "Eenvoudig"
-
-#~ msgid "gataxx|Medium"
-#~ msgstr "Gemiddeld"
-
-#~ msgid "Flip the pieces with some visual effects"
-#~ msgstr "De stenen omdraaien met enkele visuele effecten"
-
-#~ msgid "The appearance of the pieces"
-#~ msgstr "Het uiterlijk van de stukken"
-
-#~ msgid "%s..."
-#~ msgstr "%s..."
-
-# ongeldige zet
-#~ msgid "Invalid move attempted"
-#~ msgstr "Er is een onmogelijke zet geprobeerd"
-
-#~ msgid "Invalid game data"
-#~ msgstr "Ongeldige spelgegevens"
-
-#~ msgid "Peer introduction complete"
-#~ msgstr "Peer-introductie compleet"
-
-#~ msgid "New game ready to be started"
-#~ msgstr "Nieuw spel klaar om te starten"
-
-#~ msgid "Iagno server to use"
-#~ msgstr "lagno server te gebruiken"
-
-#~ msgid "Invalid game data (set_peer)"
-#~ msgstr "Ongeldige spelgegevens (set_peer)"
-
-#~ msgid "Invalid game data (move)"
-#~ msgstr "Ongeldige spelgegevens (verplaatsing)"
-
-#~ msgid "Select a nickname and connection method then click Connect."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kies een bijnaam en een verbindingsmethode en klik dan op Verbinden."
-
-#~ msgid "_Hostname:"
-#~ msgstr "_Hostnaam:"
-
-#~ msgid "Host local game"
-#~ msgstr "Gastheer zijn voor lokaal spel"
-
-#~ msgid "Identification"
-#~ msgstr "Identificatie"
-
-#~ msgid "_Nickname:"
-#~ msgstr "_Bijnaam:"
-
-#~ msgid "_Start Game"
-#~ msgstr "_Spel starten"
-
-#~ msgid "Please supply a nickname."
-#~ msgstr "Geef een bijnaam aan"
-
-#~ msgid "No local game selected."
-#~ msgstr "Geen lokaal spel geselecteerd."
-
-# games ipv spel, omdat spellen dubbelzinnig is (toegegeven in de context
-# valt het wel mee)
-#~ msgid "A new gnome games server was successfully started."
-#~ msgstr "Een nieuwe gnome games-server is met succes opgestart."
-
-#~ msgid "Network initialization complete."
-#~ msgstr "Netwerk initialisatie compleet"
-
-#~ msgid "Network shutdown in progress."
-#~ msgstr "Bezig met stoppen van netwerk"
-
-#~ msgid "The remote player disconnected"
-#~ msgstr "De tegenstander heeft de verbinding verbroken"
-
-#~ msgid "Error occurred during connect attempt."
-#~ msgstr "Fout bij maken van verbinding"
-
-#~ msgid "Connection succeeded, waiting for opponent"
-#~ msgstr "Verbinding gemaakt, wacht op tegenstander"
-
-#~ msgid "Error occurred during write."
-#~ msgstr "Er is een fout opgetreden tijdens het schrijven."
-
-#~ msgid "Cleaning up connection"
-#~ msgstr "De verbinding wordt opgeschoond"
-
-#~ msgid "Connection in progress..."
-#~ msgstr "Bezig met verbinden"
-
-#~ msgid "No game server defined"
-#~ msgstr "Geen games-server ingesteld"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Local Area Network game could not be started. \n"
-#~ "Try running mDNSResponder."
-#~ msgstr ""
-#~ "Local Area Network spel kon niet worden opgestart. \n"
-#~ "Probeer mDNSResponder uit te voeren."
-
-#~ msgid "Compete to dominate the board in a Reversi-like game"
-#~ msgstr "Probeer het bord te domineren in dit Reversi-achtige spel"
-
-#~ msgid "Play a puzzle game matching tiles together"
-#~ msgstr "Een puzzel waarbij de stenen aan elkaar moeten passen"
-
-# dit is de tooltip, en geen menuonderdeel
-#~ msgid "Solve puzzles by sliding blocks"
-#~ msgstr "Los de puzzels op door blokken te verschuiven"
-
-# play hier niet vertaald
-#~ msgid "Play a game of Reversi"
-#~ msgstr "Reversi"
-
-#~ msgid "Remove groups of balls to try and clear the screen"
-#~ msgstr "Groepen ballen verwijderen en proberen het scherm schoon te maken"
-
-#~ msgid "No moves available"
-#~ msgstr "Geen zetten over"
-
-#~ msgid "Variation on game rules"
-#~ msgstr "Variatie op spelregels"
-
-#~ msgid "windows"
-#~ msgstr "windows"
-
-#~ msgid "Calculate random die throws (debug)"
-#~ msgstr "Bereken willekeurige dobbelsteen worpen (debug)"
-
-#~ msgid "Congratulations."
-#~ msgstr "Gefeliciteerd."
-
-#~ msgid "Tileset"
-#~ msgstr "Soort stenen"
-
-#~ msgid "Whether to use sound"
-#~ msgstr "Of er geluiden worden gebruikt"
-
-#~ msgid "Whether to use sound."
-#~ msgstr "Of er geluiden worden gebruikt."
-
-#~ msgid "an empty Foundation"
-#~ msgstr "een lege Basis"
-
-#~ msgid "an empty Foundation pile"
-#~ msgstr "een lege Basisstapel"
-
-#~ msgid "an empty Tableau slot"
-#~ msgstr "een leeg Tafelvak"
-
-#~ msgid "Place something on to the empty Tableau slot"
-#~ msgstr "Plaats iets in het lege Tafelvak"
-
-#~ msgid "Flip final results"
-#~ msgstr "Eindresultaat omdraaien"
-
-#~ msgid "Whether or not to flip final results."
-#~ msgstr "Of het eindresultaat moet worden getoond"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Put all the white pieces at the bottom and all the black pieces on the "
-#~ "top of the board when a game is over"
-#~ msgstr ""
-#~ "Alle witte stenen onderaan en alle zwarte stenen bovenaan het bord zetten "
-#~ "bij het einde van het spel"
-
-#~ msgid "_Show grid"
-#~ msgstr "_Raster tonen"
-
-#~ msgid "Teleport"
-#~ msgstr "Teleportatie"
-
-#~ msgid "Random"
-#~ msgstr "Willekeurig"
-
-#~ msgid "Initial Number of Type 1 Robots"
-#~ msgstr "Begin-aantal van Type 1 Robots"
-
-#~ msgid "Initial Number of Type 2 Robots"
-#~ msgstr "Begin-aantal van Type 2 Robots"
-
-#~ msgid "Increasing Number of Type 1 Robots per Level"
-#~ msgstr "Toename van aantal Type 1 Robots per niveau"
-
-#~ msgid "Increasing Number of Robots per Level"
-#~ msgstr "Toename van aantal Robots per niveau"
-
-#~ msgid "Increasing Number of Type 2 Robots per Level"
-#~ msgstr "Toename van aantal Type 2 Robots per niveau"
-
-#~ msgid "Maximum Number of Type 1 Robots"
-#~ msgstr "Maximum aantal Type 1 Robots"
-
-#~ msgid "Maximum Number of Robots"
-#~ msgstr "Maximum aantal Robots"
-
-#~ msgid "Maximum Number of Type 2 Robots"
-#~ msgstr "Maximum aantal Type 2 Robots"
-
-#~ msgid "Type 1 Robot Score"
-#~ msgstr "Type 1 Robot Score"
-
-#~ msgid "Type 2 Robot Score"
-#~ msgstr "Type 2 Robot Score"
-
-#~ msgid "Type 1 Robot Score When Waiting"
-#~ msgstr "Type 1 Robot Score tijdens wachten"
-
-#~ msgid "Robot Score When Waiting"
-#~ msgstr "Robot Score tijdens wachten"
-
-#~ msgid "Type 2 Robot Score When Waiting"
-#~ msgstr "Type 2 Robot Score tijdens wachten"
-
-#~ msgid "Type 1 Robot Score When Splatted"
-#~ msgstr "Type 1 Robot Score tijdens wachten"
-
-#~ msgid "Robot Score When Splatted"
-#~ msgstr "Robot Score tijdens pletten"
-
-#~ msgid "Type 2 Robot Score When Splatted"
-#~ msgstr "Type 2 Robot Score tijdens pletten"
-
-#~ msgid "Initial Number of Safe Teleports"
-#~ msgstr "Begin Aantal veilige Teleports"
-
-#~ msgid "Number of Free Safe Teleports per Level"
-#~ msgstr "Toename veilige Teleports per niveau"
-
-#~ msgid "Kills Required While Waiting to Get A Safe Teleport"
-#~ msgstr ""
-#~ "Aantal doden benodigd tijdens wachten om veilige Teleport te krijgen"
-
-#~ msgid "Score Required To Get A Safe Teleport"
-#~ msgstr "Score benodigd om een veilige Teleport te krijgen"
-
-#~ msgid "Maximum Number of Safe Teleports"
-#~ msgstr "Maximum aantal veilige Teleports"
-
-#~ msgid "Moveable Junkheaps"
-#~ msgstr "Beweegbaar Schroot"
-
-#~ msgid "Yes"
-#~ msgstr "Ja"
-
-#~ msgid "No"
-#~ msgstr "Nee"
-
-#~ msgid "Property"
-#~ msgstr "Eigenschap"
-
-#~ msgid "Value"
-#~ msgstr "Waarde"
-
-#~ msgid "Collect all diamonds and find exit"
-#~ msgstr "Verzamel alle diamanten en zoek de uitgang"
-
-#~ msgid "Original Atari caves"
-#~ msgstr "Originele Atari-grotten"
-
-#~ msgid "gnome-stones:empty"
-#~ msgstr "Gnome-Stones:leeg"
-
-#~ msgid "Default caves"
-#~ msgstr "Standaardgrotten"
-
-#~ msgid "Collect diamonds while avoiding falling boulders"
-#~ msgstr "Verzamel de diamanten maar kijk uit voor vallend gesteente"
-
-#~ msgid "Stones"
-#~ msgstr "Stenen"
-
-# BUG
-#~ msgid "Cave number to start"
-#~ msgstr "Begin-grot"
-
-#~ msgid "Cave number to start."
-#~ msgstr "Begin-grot"
-
-#~ msgid "Device to use for joystick control."
-#~ msgstr "Apparaat voor joystick-bediening"
-
-# BUG
-#~ msgid "Enable sound support"
-#~ msgstr "Geluid aanzetten"
-
-#~ msgid "Enable sound support."
-#~ msgstr "Geluid aanzetten"
-
-#~ msgid "Game name"
-#~ msgstr "Spelnaam"
-
-#~ msgid "Joystick device"
-#~ msgstr "Joystick-apparaat"
-
-#~ msgid "Joystick switch level"
-#~ msgstr "Joystick wisselniveau"
-
-#~ msgid "The full path and filename of game to load."
-#~ msgstr "Het volledige pad en de bestandsnaam van het betreffende spel."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The level an analog joystick must reach to be considered \"on\" when "
-#~ "emulating a digital joystick. This takes a value between 0.0 and 1.0."
-#~ msgstr ""
-#~ "Het niveau dat een analoge joystick moet bereiken voordat hij als \"aan\" "
-#~ "wordt beschouwd, bij het emuleren van een digitale joystick. Dit neemt "
-#~ "een waarde aan tussen 0.0 en 1.0."
-
-#~ msgid "Gnomekoban"
-#~ msgstr "Gnomekoban"
-
-#~ msgid "gnomekoban:empty,0"
-#~ msgstr "gnomekoban:leeg,0"
-
-#~ msgid "The cave you are trying to load is too big for this game."
-#~ msgstr "De grot die u probeert te laden is te groot voor dit spel."
-
-#~ msgid "The cave is corrupted: %s is missing."
-#~ msgstr "De grot is niet in orde: %s ontbreekt."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The cave you are trying to load includes an object, that wasn't declared."
-#~ msgstr ""
-#~ "De grot die geprobeerd wordt te laden bevat een object dat niet "
-#~ "gedefinieerd is."
-
-#~ msgid "This is GNOME Stones"
-#~ msgstr "Dit is GNOME Stones"
-
-# afbeeldingsbestand -> afbeelding
-#~ msgid ""
-#~ "An error occurred while loading the image file \"%s\".\n"
-#~ "Please make sure that GNOME Stones is correctly installed!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Er is een fout opgetreden bij het laden van de afbeelding \"%s\".\n"
-#~ "Controleer of GNOME-Stones goed geÃnstalleerd is!"
-
-#~ msgid "Congratulations, you win!"
-#~ msgstr "Gefeliciteerd, u heeft gewonnen!"
-
-#~ msgid "Sokoban levels:"
-#~ msgstr "Sobokan niveaus:"
-
-#~ msgid "Mine through dirt and collect gems."
-#~ msgstr "In de aarde graven en diamanten verzamelen."
-
-#~ msgid "Scanning private object directory..."
-#~ msgstr "Prive objectmap wordt nu gescanned..."
-
-#~ msgid "Scanning public object directory..."
-#~ msgstr "Publieke objectmap wordt nu gescanned..."
-
-#~ msgid "Scanning private game directory..."
-#~ msgstr "Prive spelmap wordt nu gescanned..."
-
-#~ msgid "Scanning public game directory..."
-#~ msgstr "Publieke spelmap wordt nu gescanned..."
-
-#~ msgid "Restoring preferences..."
-#~ msgstr "Instellingen aan het herstellen..."
-
-#~ msgid "You gained an extra life!"
-#~ msgstr "U heeft een extra leven verdiend!"
-
-#~ msgid "Seconds left: %d"
-#~ msgstr "Seconden over: %d"
-
-#~ msgid "Neither your chosen game nor the default game could be loaded."
-#~ msgstr "Noch uw gekozen spel, noch het standaard spel kon worden geladen."
-
-#~ msgid "Please make sure that GNOME Stones is correctly installed."
-#~ msgstr "Controleer of GNOME-Stones correct is geÃnstalleerd."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You may be able to select a different game from the preferences dialog."
-#~ msgstr "U kunt een ander spel kiezen vanuit het voorkeuren-dialoogvenster."
-
-#~ msgid "GNOME Stones Preferences"
-#~ msgstr "GNOME-Stones voorkeuren"
-
-#~ msgid "Caves"
-#~ msgstr "Grotten"
-
-#~ msgid "Device"
-#~ msgstr "Apparaat"
-
-#~ msgid "_Joystick device:"
-#~ msgstr "_Joystick-apparaat:"
-
-#~ msgid "Disabled"
-#~ msgstr "Uitgeschakeld"
-
-#~ msgid "Digital Joystick Emulation"
-#~ msgstr "Digitale joystick-emulatie"
-
-#~ msgid "_Switch level:"
-#~ msgstr "_Niveau wisselen:"
-
-#~ msgid "Joystick"
-#~ msgstr "Joystick"
-
-#~ msgid "Enable sound"
-#~ msgstr "Geluid aanzetten"
-
-#~ msgid "Diamonds:"
-#~ msgstr "Diamanten:"
-
-#~ msgid "Cave:"
-#~ msgstr "Grot:"
-
-#~ msgid "Lives:"
-#~ msgstr "Levens:"
-
-#~ msgid "Tutorial caves"
-#~ msgstr "Tutorial caves"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Could not find the theme: \n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please check your gnome-games installation"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kon het thema niet vinden: \n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Controleer uw gnome-games installatie"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Can't load the image: \n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please check your gnome-games installation"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kon de afbeelding niet laden: \n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Controleer uw gnome-games installatie"
-
-#~ msgid "Block image:"
-#~ msgstr "Blok-afbeelding:"
-
-#~ msgid "GNOME Mahjongg"
-#~ msgstr "GNOME Mahjongg"
-
-#~ msgid "Check the configuration and press Connect"
-#~ msgstr "Controleer de configuratie en klik op: Verbinden"
-
-#~ msgid "Show tool bar"
-#~ msgstr "Werkbalk tonen"
-
-#~ msgid "A counter drops"
-#~ msgstr "Een teller valt"
-
-#~ msgid "Drawn game!"
-#~ msgstr "Gelijkspel!"
-
-#~ msgid "Gnect"
-#~ msgstr "Gnect"
-
-#~ msgid "Sorry, full column"
-#~ msgstr "Sorry, kolom is vol"
-
-#~ msgid "Select \"New game\" from the \"Game\" menu to begin."
-#~ msgstr "\"Nieuw spel\" selecteren uit het menu \"Spel\" om te beginnen."
-
-#~ msgid "Enable _sound"
-#~ msgstr "_Geluid aanzetten"
-
-#~ msgid "Enable or disable sound"
-#~ msgstr "Geluid aan of uitzetten"
-
-#~ msgid "Welcome to Four-in-a-Row!"
-#~ msgstr "Welkom bij Vier-op-een-rij!"
-
-#~ msgid "_Restart level"
-#~ msgstr "Niveau _herstarten"
-
-# knappe puzzel die in 1 zet oplosbaar is!
-#~ msgid "This puzzle is solvable in %d move."
-#~ msgid_plural "This puzzle is solvable in %d moves."
-#~ msgstr[0] "Deze puzzel is op te lossen in %d zet."
-#~ msgstr[1] "Deze puzzel is op te lossen in %d zetten."
-
-#~ msgid "Yahtzee [50]"
-#~ msgstr "Yahtzee [50]"
-
-#~ msgid "Network Preferences"
-#~ msgstr "Netwerkvoorkeuren"
-
-#~ msgid "AisleRiot: %s"
-#~ msgstr "AisleRiot: %s"
-
-#~ msgid "Sol"
-#~ msgstr "Zonnegod"
-
-#~ msgid "_Restart Game"
-#~ msgstr "_Spel opnieuw spelen"
-
-#~ msgid "Get a hint for the next action"
-#~ msgstr "Vraag een hint voor de volgende zet"
-
-#~ msgid "Show game preferences"
-#~ msgstr "Voorkeuren tonen"
-
-#~ msgid "Surrender the hand"
-#~ msgstr "Uw kaarten overgeven"
-
-#~ msgid "Double down"
-#~ msgstr "Dubbelen"
-
-#~ msgid "Split the hand"
-#~ msgstr "Kaarten splitsen"
-
-#~ msgid "GNOME Robots"
-#~ msgstr "GNOME Robots"
-
-#~ msgid "Scroll method"
-#~ msgstr "Schuifmethode"
-
-# Moeten de methodes vertaald worden?
-#~ msgid ""
-#~ "The scroll method, valid values are \"atari_scroll\", \"smooth_scroll\" "
-#~ "and \"center_scroll\"."
-#~ msgstr ""
-#~ "De schuif-methode, geldige waarden zijn \"atari_scroll\", \"smooth_scroll"
-#~ "\" en \"center_scroll\"."
-
-#~ msgid "Filling game widget..."
-#~ msgstr "Spel-widget aan het vullen..."
-
-#~ msgid "Scroll Method"
-#~ msgstr "Schuifmethode"
-
-#~ msgid "Atari like scrolling"
-#~ msgstr "Op Atari-wijze schuiven"
-
-#~ msgid "Smooth scrolling"
-#~ msgstr "Vloeiend schuiven"
-
-#~ msgid "Always in the center"
-#~ msgstr "Altijd in het midden"
-
-#~ msgid "Misc."
-#~ msgstr "Overig"
-
-#~ msgid "GNOME Mines"
-#~ msgstr "GNOME Mijnenveger"
-
-#~ msgid "GNOME Mines Preferences"
-#~ msgstr "GNOME Mijnenveger voorkeuren"
-
-#~ msgid "GNOME Tali"
-#~ msgstr "GNOME Tali"
-
-#~ msgid "These tiles don't match."
-#~ msgstr "Deze stenen passen niet bij elkaar."
-
-#~ msgid "Warnings"
-#~ msgstr "Waarschuwingen"
-
-#~ msgid "_Warn when tiles don't match"
-#~ msgstr "_Waarschuwen als stenen niet bij elkaar passen"
-
-#~ msgid "S_tatistics..."
-#~ msgstr "S_tatistieken..."
-
-#~ msgid "_Restart game"
-#~ msgstr "_Spel opnieuw spelen"
-
-#~ msgid "Quick Moves"
-#~ msgstr "Snelle Zetten"
-
-#~ msgid "_Appearance"
-#~ msgstr "_Beeld"
-
-#~ msgid "Ball image"
-#~ msgstr "Knikker-afbeelding"
-
-#~ msgid "Welcome to Gnect!"
-#~ msgstr "Welkom bij Gnect!"
-
-#~ msgid "Keyboard controls"
-#~ msgstr "Bedieningstoetsen"
-
-#~ msgid "New net_work game"
-#~ msgstr "Nieuw net_werk-spel"
-
-#~ msgid "Invalid game data (add_bonus)"
-#~ msgstr "Ongeldige spelgegevens (_bonus toevoegen)"
-
-#~ msgid "Invalid game data (remove_bonus)"
-#~ msgstr "Ongeldige spelgegevens (_bonus verwijderen)"
-
-#~ msgid "GNOME Robots Game"
-#~ msgstr "GNOME Robots"
-
-#~ msgid "You Cannot Change the Game Type When Playing"
-#~ msgstr "Het speltype is niet te wijzigen tijdens het spelen"
-
-# Hebben we hier een woord voor?
-#~ msgid "Use the Keypad"
-#~ msgstr "Het keypad gebruiken"
-
-#~ msgid "Use Left Hand Keys"
-#~ msgstr "Linkerhand-toetsen gebruiken"
-
-#~ msgid "Use Original Robots Keys"
-#~ msgstr "Oorspronkelijke Robot-toetsen gebruiken"
-
-#~ msgid "Starting Level:"
-#~ msgstr "Begin-niveau:"
-
-#~ msgid "_Controls"
-#~ msgstr "_Bediening"
+#: ../src/window.c:2643
+msgid ""
+"This usually occurs when you run an older version of Aisleriot which does "
+"not have the game you last played. The default game, Klondike, is being "
+"started instead."
+msgstr ""
+"Dit gebeurt meestal wanneer u een oudere versie van Aisleriot speelt die het "
+"spel dat u het laatst heeft gespeeld niet heeft. In dat geval wordt het "
+"standaardspel, Klondike, opgestart."
 
-#~ msgid "A Minesweeper clone."
-#~ msgstr "Een Mijnenvegerkloon"
+#: ../games/agnes.scm:72 ../games/terrace.scm:139
+#, scheme-format
+msgid "Base Card: ~a"
+msgstr "Basiskaart: ~a"
 
-#~ msgid "Level completed. Well done."
-#~ msgstr "Niveau klaar. Goed gedaan!"
+#: ../games/agnes.scm:74 ../games/bear-river.scm:90 ../games/canfield.scm:81
+#: ../games/chessboard.scm:94 ../games/eagle-wing.scm:104
+#: ../games/glenwood.scm:84 ../games/kansas.scm:88 ../games/lady-jane.scm:105
+#: ../games/plait.scm:242 ../games/royal-east.scm:85 ../games/terrace.scm:141
+msgid "Base Card: Ace"
+msgstr "Basiskaart: Aas"
 
-# het plaatje/de afbeelding
-#~ msgid ""
-#~ "Could not find the image: \n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please check your gnome-games installation."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kon de afbeelding niet vinden: \n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Controleer uw gnome-games installatie."
+#: ../games/agnes.scm:76 ../games/bear-river.scm:92 ../games/canfield.scm:83
+#: ../games/chessboard.scm:96 ../games/eagle-wing.scm:106
+#: ../games/glenwood.scm:86 ../games/kansas.scm:90 ../games/lady-jane.scm:107
+#: ../games/plait.scm:244 ../games/royal-east.scm:87 ../games/terrace.scm:143
+msgid "Base Card: Jack"
+msgstr "Basiskaart: Boer"
 
-#~ msgid "Level %d : %s"
-#~ msgstr "Niveau %d : %s"
+#: ../games/agnes.scm:78 ../games/bear-river.scm:94 ../games/canfield.scm:85
+#: ../games/chessboard.scm:98 ../games/eagle-wing.scm:108
+#: ../games/glenwood.scm:88 ../games/kansas.scm:92 ../games/lady-jane.scm:109
+#: ../games/plait.scm:246 ../games/royal-east.scm:89 ../games/terrace.scm:145
+msgid "Base Card: Queen"
+msgstr "Basiskaart: Vrouw"
 
-#~ msgid "GNOME version of the popular Othello disk flipping game."
-#~ msgstr "GNOME-versie van het populaire Othello spel."
+#: ../games/agnes.scm:80 ../games/bear-river.scm:96 ../games/canfield.scm:87
+#: ../games/chessboard.scm:100 ../games/eagle-wing.scm:110
+#: ../games/glenwood.scm:90 ../games/kansas.scm:94 ../games/lady-jane.scm:111
+#: ../games/plait.scm:248 ../games/royal-east.scm:91 ../games/terrace.scm:147
+msgid "Base Card: King"
+msgstr "Basiskaart: Heer"
 
-#~ msgid "Network Configuration"
-#~ msgstr "Netwerkconfiguratie"
+#: ../games/agnes.scm:85 ../games/auld-lang-syne.scm:53
+#: ../games/backbone.scm:131 ../games/block-ten.scm:54 ../games/bristol.scm:78
+#: ../games/camelot.scm:77 ../games/canfield.scm:69 ../games/carpet.scm:103
+#: ../games/cover.scm:42 ../games/doublets.scm:67 ../games/eagle-wing.scm:92
+#: ../games/easthaven.scm:56 ../games/elevator.scm:98
+#: ../games/escalator.scm:123 ../games/first-law.scm:42
+#: ../games/fortunes.scm:43 ../games/forty-thieves.scm:92
+#: ../games/glenwood.scm:72 ../games/gypsy.scm:65 ../games/helsinki.scm:53
+#: ../games/hopscotch.scm:55 ../games/jamestown.scm:54 ../games/jumbo.scm:72
+#: ../games/kansas.scm:76 ../games/klondike.scm:86 ../games/labyrinth.scm:74
+#: ../games/lady-jane.scm:116 ../games/monte-carlo.scm:75
+#: ../games/napoleons-tomb.scm:355 ../games/neighbor.scm:75
+#: ../games/plait.scm:234 ../games/quatorze.scm:75 ../games/royal-east.scm:77
+#: ../games/scuffle.scm:59 ../games/sir-tommy.scm:49
+#: ../games/straight-up.scm:64 ../games/terrace.scm:159
+#: ../games/thieves.scm:48 ../games/thirteen.scm:105
+#: ../games/thumb-and-pouch.scm:61 ../games/treize.scm:102
+#: ../games/triple-peaks.scm:104 ../games/union-square.scm:96
+#: ../games/westhaven.scm:66 ../games/whitehead.scm:58 ../games/yield.scm:108
+#: ../games/zebra.scm:71
+msgid "Stock left:"
+msgstr "Kaarten over in de stapel:"
 
-#~ msgid "Your playername:"
-#~ msgstr "Uw spelersnaam:"
+#: ../games/agnes.scm:87 ../games/lady-jane.scm:118
+msgid "Stock left: 0"
+msgstr "Kaarten over in de stapel: 0"
 
-#~ msgid "Gnome Games Server"
-#~ msgstr "Gnome games-server"
+#: ../games/agnes.scm:264 ../games/easthaven.scm:232
+#: ../games/labyrinth.scm:189 ../games/monte-carlo.scm:196
+#: ../games/monte-carlo.scm:201 ../games/valentine.scm:138
+msgid "Deal more cards"
+msgstr "Geef nogmaals"
 
-#~ msgid "This image may be corrupt."
-#~ msgstr "De afbeelding is mogelijk beschadigd."
+#: ../games/agnes.scm:270 ../games/backbone.scm:295
+#: ../games/bakers-dozen.scm:197 ../games/beleaguered-castle.scm:171
+#: ../games/canfield.scm:306 ../games/jumbo.scm:333
+#: ../games/king-albert.scm:286 ../games/lady-jane.scm:428
+#: ../games/streets-and-alleys.scm:182
+msgid "Try rearranging the cards"
+msgstr "Probeer de kaarten te herschikken"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to locate file: '%s'\n"
-#~ "\n"
-#~ "Also, the default tile set could not be found."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kon bestand niet vinden: '%s'\n"
-#~ "\n"
-#~ "Ook kon de standaard steenverzameling niet gevonden worden."
+#: ../games/api.scm:285
+msgid "Unknown color"
+msgstr "Onbekende kleur"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to load file: '%s'\n"
-#~ "\n"
-#~ "This tile set was found but did not load."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kon bestand niet vinden: '%s'\n"
-#~ "\n"
-#~ "De steenverzameling is gevonden maar kon niet geladen worden."
+#: ../games/api.scm:401
+msgid "the black joker"
+msgstr "zwarte joker"
 
-#~ msgid "Restart game"
-#~ msgstr "Spel opnieuw spelen"
+#: ../games/api.scm:401
+msgid "the red joker"
+msgstr "rode joker"
 
-#~ msgid "GNOME version of the Eastern tile game, Mahjongg."
-#~ msgstr "GNOME-versie van het Oosterse spel: Mahjongg."
+#: ../games/api.scm:410
+msgid "the ace of clubs"
+msgstr "de klaver aas"
 
-#~ msgid "Welcome to GNOME Mahjongg!"
-#~ msgstr "Welkom bij Gnome Mahjongg"
+#: ../games/api.scm:411
+msgid "the two of clubs"
+msgstr "de klaver twee"
 
-# steen/object
-#~ msgid "%d object selected"
-#~ msgid_plural "%d objects selected"
-#~ msgstr[0] "%d object geselecteerd"
-#~ msgstr[1] "%d objecten geselecteerd"
+#: ../games/api.scm:412
+msgid "the three of clubs"
+msgstr "de klaver drie"
 
-#~ msgid "No objects selected"
-#~ msgstr "Geen stenen geselecteerd"
+#: ../games/api.scm:413
+msgid "the four of clubs"
+msgstr "de klaver vier"
 
-#~ msgid "%d point !"
-#~ msgid_plural "%d points !"
-#~ msgstr[0] "%d punt!"
-#~ msgstr[1] "%d punten!"
+#: ../games/api.scm:414
+msgid "the five of clubs"
+msgstr "de klaver vijf"
 
-#~ msgid "_Scores..."
-#~ msgstr "_Scores..."
+#: ../games/api.scm:415
+msgid "the six of clubs"
+msgstr "de klaver zes"
 
-# Einde spel?
-#~ msgid "Game over."
-#~ msgstr "Spel voorbij."
+#: ../games/api.scm:416
+msgid "the seven of clubs"
+msgstr "de klaver zeven"
 
-#~ msgid "Game _options..."
-#~ msgstr "Spel_opties..."
+#: ../games/api.scm:417
+msgid "the eight of clubs"
+msgstr "de klaver acht"
 
-#~ msgid "Change the appearance of the cards"
-#~ msgstr "Het uiterlijk van de kaarten aanpassen"
+#: ../games/api.scm:418
+msgid "the nine of clubs"
+msgstr "de klaver negen"
 
-#~ msgid "Use clicks instead of drags to move cards"
-#~ msgstr "Klikken in plaats van slepen gebruiken om kaarten te verplaatsen"
+#: ../games/api.scm:419
+msgid "the ten of clubs"
+msgstr "de klaver tien"
 
-#~ msgid "Start this game over"
-#~ msgstr "Dit spel opnieuw doen"
+#: ../games/api.scm:420
+msgid "the jack of clubs"
+msgstr "de klaver boer"
 
-#~ msgid "Suggest a move"
-#~ msgstr "Stel een zet voor"
+#: ../games/api.scm:421
+msgid "the queen of clubs"
+msgstr "de klaver vrouw"
 
-#~ msgid "GNOME Robots II"
-#~ msgstr "GNOME Robots II"
+#: ../games/api.scm:422
+msgid "the king of clubs"
+msgstr "de klaver heer"
 
-#~ msgid "_Advanced"
-#~ msgstr "Ge_avanceerd"
+#: ../games/api.scm:423 ../games/api.scm:438 ../games/api.scm:453
+#: ../games/api.scm:468 ../games/api.scm:469
+msgid "the unknown card"
+msgstr "de onbekende kaart"
 
-#~ msgid "Cheater! Any high scores will not be recorded."
-#~ msgstr "Valsspeler! De scores zullen niet bewaard worden."
+#: ../games/api.scm:425
+msgid "the ace of spades"
+msgstr "de schoppenaas"
 
-#~ msgid "The Same GNOME"
-#~ msgstr "Same GNOME"
+#: ../games/api.scm:426
+msgid "the two of spades"
+msgstr "de schoppen twee"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Could not find the theme:\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please check your Same GNOME installation."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kan het volgende thema niet vinden:\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Controleer uw Same GNOME installatie"
+#: ../games/api.scm:427
+msgid "the three of spades"
+msgstr "de schoppen drie"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Same GNOME can't load the image file:\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please check your Same GNOME installation"
-#~ msgstr ""
-#~ "Same GNOME kan het volgende bestand niet laden:\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Controleer uw Same GNOME installatie"
+#: ../games/api.scm:428
+msgid "the four of spades"
+msgstr "de schoppen vier"
 
-#~ msgid "Same GNOME Preferences"
-#~ msgstr "Same GNOME voorkeuren"
+#: ../games/api.scm:429
+msgid "the five of spades"
+msgstr "de schoppen vijf"
 
-#~ msgid "Original idea from KDE's same game program."
-#~ msgstr "Oorspronkelijk idee van het same game programma van KDE"
+#: ../games/api.scm:430
+msgid "the six of spades"
+msgstr "de schoppen zes"
 
-#~ msgid "Welcome to Same GNOME!"
-#~ msgstr "Welkom bij Same GNOME!"
+#: ../games/api.scm:431
+msgid "the seven of spades"
+msgstr "de schoppen zeven"
 
-#~ msgid "Welcome to GNOME Klotski"
-#~ msgstr "Welkom bij GNOME Klotski"
+#: ../games/api.scm:432
+msgid "the eight of spades"
+msgstr "de schoppen acht"
 
-#~ msgid "New game with _seed..."
-#~ msgstr "Nieuw spel met _nummer..."
+#: ../games/api.scm:433
+msgid "the nine of spades"
+msgstr "de schoppen negen"
 
-#~ msgid "Start a new game giving a seed number..."
-#~ msgstr "Start een nieuw spel met nummer..."
+#: ../games/api.scm:434
+msgid "the ten of spades"
+msgstr "de schoppen tien"
 
-#~ msgid "Game Number:"
-#~ msgstr "Spelnummer:"
+#: ../games/api.scm:435
+msgid "the jack of spades"
+msgstr "de schoppen boer"
 
-#~ msgid "Could not find '%s' image file for GNOME Robots\n"
-#~ msgstr "Kon het afbeeldingbestand '%s' voor GNOME Robots niet vinden\n"
+#: ../games/api.scm:436
+msgid "the queen of spades"
+msgstr "de schoppen vrouw"
 
-#~ msgid "Random Teleport"
-#~ msgstr "Willekeurige Teleport"
+#: ../games/api.scm:437
+msgid "the king of spades"
+msgstr "de schoppen heer"
 
-#~ msgid "Could not find '%s' pixmap file for Iagno\n"
-#~ msgstr "Kan het '%s' bestand voor Iagno niet vinden\n"
+#: ../games/api.scm:440
+msgid "the ace of hearts"
+msgstr "de harten aas"
 
-#~ msgid ""
-#~ "This new mapset will take effect when you start a new game, or when "
-#~ "Mahjongg is restarted."
-#~ msgstr ""
-#~ "Deze nieuwe verzameling treedt in werking als u een nieuw spel opstart, "
-#~ "of als Mahjongg wordt herstart."
+#: ../games/api.scm:441
+msgid "the two of hearts"
+msgstr "de harten twee"
 
-#~ msgid "Dondorf"
-#~ msgstr "Dondorf"
+#: ../games/api.scm:442
+msgid "the three of hearts"
+msgstr "de harten drie"
 
-#~ msgid "Dondorf Red"
-#~ msgstr "Dondorf Red"
+#: ../games/api.scm:443
+msgid "the four of hearts"
+msgstr "de harten vier"
 
-#~ msgid "xpat"
-#~ msgstr "xpat"
+#: ../games/api.scm:444
+msgid "the five of hearts"
+msgstr "de harten vijf"
 
-#~ msgid "Card back:"
-#~ msgstr "Achterkant kaart:"
+#: ../games/api.scm:445
+msgid "the six of hearts"
+msgstr "de harten zes"
 
-#~ msgid "Honor pictures:"
-#~ msgstr "Erefiguren:"
+#: ../games/api.scm:446
+msgid "the seven of hearts"
+msgstr "de harten zeven"
 
-#~ msgid "Joker icon:"
-#~ msgstr "Joker pictogram:"
+#: ../games/api.scm:447
+msgid "the eight of hearts"
+msgstr "de harten acht"
 
-#~ msgid "Suit font (small):"
-#~ msgstr "Kaart lettertype (klein):"
+#: ../games/api.scm:448
+msgid "the nine of hearts"
+msgstr "de harten negen"
 
-#~ msgid "Suit font (medium):"
-#~ msgstr "Kaart lettertype (middel):"
+#: ../games/api.scm:449
+msgid "the ten of hearts"
+msgstr "de harten tien"
 
-#~ msgid "Suit font (large):"
-#~ msgstr "Kaart lettertype (groot):"
+#: ../games/api.scm:450
+msgid "the jack of hearts"
+msgstr "de harten boer"
 
-# Bedieningstoetsen<
-#~ msgid "Keyboard control"
-#~ msgstr "Toetsenbordbediening"
+#: ../games/api.scm:451
+msgid "the queen of hearts"
+msgstr "de harten vrouw"
 
-# BUG
-#~ msgid "Key to use for motion down"
-#~ msgstr "Toets voor beweging naar beneden"
+#: ../games/api.scm:452
+msgid "the king of hearts"
+msgstr "de harten heer"
 
-# BUG
-#~ msgid "Key to use for motion left"
-#~ msgstr "Toets voor beweging naar links"
+#: ../games/api.scm:455
+msgid "the ace of diamonds"
+msgstr "de ruiten aas"
 
-# BUG
-#~ msgid "Key to use for motion right"
-#~ msgstr "Toets voor beweging naar rechts"
+#: ../games/api.scm:456
+msgid "the two of diamonds"
+msgstr "de ruiten twee"
 
-# BUG
-#~ msgid "Key to use for motion up"
-#~ msgstr "Toets voor beweging naar boven"
+#: ../games/api.scm:457
+msgid "the three of diamonds"
+msgstr "de ruiten drie"
 
-#~ msgid "Up"
-#~ msgstr "Omhoog"
+#: ../games/api.scm:458
+msgid "the four of diamonds"
+msgstr "de ruiten vier"
 
-#~ msgid "Down"
-#~ msgstr "Omlaag"
+#: ../games/api.scm:459
+msgid "the five of diamonds"
+msgstr "de ruiten vijf"
 
-#~ msgid "Left"
-#~ msgstr "Links"
+#: ../games/api.scm:460
+msgid "the six of diamonds"
+msgstr "de ruiten zes"
 
-#~ msgid "Right"
-#~ msgstr "Rechts"
+#: ../games/api.scm:461
+msgid "the seven of diamonds"
+msgstr "de ruiten zeven"
 
-#~ msgid "Shu_ffle tiles"
-#~ msgstr "_Stenen schudden"
+#: ../games/api.scm:462
+msgid "the eight of diamonds"
+msgstr "de ruiten acht"
 
-#~ msgid "Shuffle tiles"
-#~ msgstr "Stenen schudden"
+#: ../games/api.scm:463
+msgid "the nine of diamonds"
+msgstr "de ruiten negen"
 
-#~ msgid "... Game paused ..."
-#~ msgstr "... Spel gepauseerd ..."
+#: ../games/api.scm:464
+msgid "the ten of diamonds"
+msgstr "de ruiten tien"
 
-# obsure = vaag, onbekend, onduidelijk, afwijkend, slecht gedocumenteerd.
-#~ msgid ""
-#~ "A string containing a list of files to use to describe the cards. The "
-#~ "format is obscure and defined by the gdk-card-image library"
-#~ msgstr ""
-#~ "Een tekenreeks die een lijst bevat van bestanden die gebruikt worden om "
-#~ "de kaarten te beschrijven. Het formaat is vrij onbekend en gedefinieerd "
-#~ "door de gdk-kaartafbeelding bibliotheek"
+#: ../games/api.scm:465
+msgid "the jack of diamonds"
+msgstr "de ruiten boer"
 
-#~ msgid "What card style to use"
-#~ msgstr "Welke kaartstijl moet worden gebruikt"
+#: ../games/api.scm:466
+msgid "the queen of diamonds"
+msgstr "de ruiten vrouw"
 
-#~ msgid "Could not load the card deck images."
-#~ msgstr "Kon de afbeeldingen op de kaarten niet laden."
+#: ../games/api.scm:467
+msgid "the king of diamonds"
+msgstr "de ruiten heer"
 
-#~ msgid "_Rules"
-#~ msgstr "_Regels"
+#: ../games/api.scm:473
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the foundation."
+msgstr "~a verplaatsen naar de basis."
 
-#~ msgid "Card _Deck"
-#~ msgstr "Kaart-_dek"
+#: ../games/api.scm:473
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto an empty foundation slot."
+msgstr "~a verplaatsen naar een leeg basisvak."
 
-#~ msgid ""
-#~ "AisleRiot could not load its deck images.\n"
-#~ "\n"
-#~ "AisleRiot will now exit."
-#~ msgstr ""
-#~ "AisleRiot kon de plaatjes van de kaarten niet laden\n"
-#~ "\n"
-#~ "AisleRiot wordt nu afgesloten."
-
-#~ msgid "bdc\n"
-#~ msgstr "bdc\n"
-
-# Dit behoort niet vertaald worden:
-# "No, it shouldn't be translated. These strings will be replaced
-# with text generated with either numbers or other text which has
-# already been translated. Unfortunately I couldn't find a way to
-# tell glade not to mark a label for translation or how to provide
-# a comment for translatorsin glade. Any better solutions about how
-# to handle this are welcome."
-#
-# Als het toch wordt vervangen kun je net zo goed een spatie neerzetten
-#~ msgid "Do not translate this"
-#~ msgstr " "
+#: ../games/api.scm:474
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the tableau."
+msgstr "~a verplaatsen naar de tafel."
 
-#~ msgid ""
-#~ "gataxx is a GNOME port of the old game ataxx. It is derived from Ian "
-#~ "Peters' iagno code."
-#~ msgstr ""
-#~ "gataxx is een GNOME-versie van het oude ataxx-spel. Het is afgeleid van "
-#~ "de iagno-code van Ian Peters."
+#: ../games/api.scm:474
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto an empty tableau slot."
+msgstr "~a verplaatsen naar een leeg tafelvak."
 
-#~ msgid "Could not find '%s' pixmap file for gataxx\n"
-#~ msgstr "Kan het '%s' bestand voor gataxx niet vinden\n"
+# gebiedende wijs hier mooier
+#: ../games/api.scm:475
+#, fuzzy, scheme-format
+#| msgid "Move ~a onto the red joker."
+msgid "Move ~a onto the reserve."
+msgstr "~a verplaatsen naar de rode joker."
+
+#: ../games/api.scm:475
+#, fuzzy, scheme-format
+#| msgid "Move ~a onto an empty corner slot."
+msgid "Move ~a onto an empty reserve slot."
+msgstr "~a verplaatsen naar een leeg vak in de hoek."
 
-#~ msgid "Welcome to gataxx!"
-#~ msgstr "Welkom bij gataxx!"
+# ~a word gevuld met een kaartnaam
+#: ../games/api.scm:476
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto an empty edge slot."
+msgstr "~a verplaatsen naar een leeg vak aan de rand."
+
+#: ../games/api.scm:477
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto an empty corner slot."
+msgstr "~a verplaatsen naar een leeg vak in de hoek."
+
+#: ../games/api.scm:478
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto an empty top slot."
+msgstr "~a verplaatsen naar een leeg vak aan de bovenkant."
+
+#: ../games/api.scm:479
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto an empty bottom slot."
+msgstr "~a verplaatsen naar een leeg vak aan de onderkant."
 
-#~ msgid "Quick Moves (cut computer delay in half)"
-#~ msgstr "Snelle Zetten (halfveer computer vertraging)"
+# ~a word gevuld met een kaartnaam
+#: ../games/api.scm:480
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto an empty left slot."
+msgstr "~a verplaatsen naar een leeg vak aan de linkerkant."
 
-#~ msgid "Welcome to Glines!"
-#~ msgstr "Welkom bij Glines!"
+# ~a word gevuld met een kaartnaam
+#: ../games/api.scm:481
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto an empty right slot."
+msgstr "~a verplaatsen naar een leeg vak aan de rechterkant."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Gnibbles Couldn't find pixmap file:\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please check your Gnibbles instalation"
-#~ msgstr ""
-#~ "Gnibbles kon het volgende bitmap bestand niet vinden:\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "Controleer uw Gnibbles installatie"
+# ~a word gevuld met een kaartnaam
+#: ../games/api.scm:482
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto an empty slot."
+msgstr "~a verplaatsen naar een leeg vak."
 
-#~ msgid "Tiny (184 x 132)"
-#~ msgstr "Miniatuur (184 x 132)"
+# gebiedende wijs hier mooier
+#: ../games/api.scm:485
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the black joker."
+msgstr "~a verplaatsen naar de zwarte joker."
 
-#~ msgid "Small (368 x 264)"
-#~ msgstr "Klein (368 x 264)"
+# gebiedende wijs hier mooier
+#: ../games/api.scm:485
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the red joker."
+msgstr "~a verplaatsen naar de rode joker."
+
+#: ../games/api.scm:487
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the ace of clubs."
+msgstr "~a verplaatsen naar de klaver aas."
+
+#: ../games/api.scm:488
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the two of clubs."
+msgstr "~a verplaatsen naar de klaver twee."
+
+#: ../games/api.scm:489
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the three of clubs."
+msgstr "~a verplaatsen naar de klaver drie."
+
+#: ../games/api.scm:490
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the four of clubs."
+msgstr "~a verplaatsen naar de klaver vier."
+
+#: ../games/api.scm:491
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the five of clubs."
+msgstr "~a verplaatsen naar de klaver vijf."
+
+#: ../games/api.scm:492
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the six of clubs."
+msgstr "~a verplaatsen naar de klaver zes."
+
+#: ../games/api.scm:493
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the seven of clubs."
+msgstr "~a verplaatsen naar de klaver zeven."
+
+#: ../games/api.scm:494
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the eight of clubs."
+msgstr "~a verplaatsen naar de klaver acht."
+
+#: ../games/api.scm:495
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the nine of clubs."
+msgstr "~a verplaatsen naar de klaver negen."
+
+#: ../games/api.scm:496
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the ten of clubs."
+msgstr "~a verplaatsen naar de klaver tien."
+
+#: ../games/api.scm:497
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the jack of clubs."
+msgstr "~a verplaatsen naar de klaver boer."
+
+#: ../games/api.scm:498
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the queen of clubs."
+msgstr "~a verplaatsen naar de klaver vrouw."
+
+#: ../games/api.scm:499
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the king of clubs."
+msgstr "~a verplaatsen naar de klaver heer."
 
-#~ msgid "Medium (460 x 330)"
-#~ msgstr "Middel (460 x 330)"
+# gebiedende wijs hier mooier
+#: ../games/api.scm:500 ../games/api.scm:515 ../games/api.scm:530
+#: ../games/api.scm:545 ../games/api.scm:546
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the unknown card."
+msgstr "~a verplaatsen naar de onbekende kaart."
+
+#: ../games/api.scm:502
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the ace of spades."
+msgstr "~a verplaatsen naar de schoppenaas."
+
+#: ../games/api.scm:503
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the two of spades."
+msgstr "~a verplaatsen naar de schoppen twee."
+
+#: ../games/api.scm:504
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the three of spades."
+msgstr "~a verplaatsen naar de schoppen drie."
+
+#: ../games/api.scm:505
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the four of spades."
+msgstr "~a verplaatsen naar de schoppen vier."
+
+#: ../games/api.scm:506
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the five of spades."
+msgstr "~a verplaatsen naar de schoppen vijf."
+
+#: ../games/api.scm:507
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the six of spades."
+msgstr "~a verplaatsen naar de schoppen zes."
+
+#: ../games/api.scm:508
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the seven of spades."
+msgstr "~a verplaatsen naar de schoppen zeven."
+
+#: ../games/api.scm:509
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the eight of spades."
+msgstr "~a verplaatsen naar de schoppen acht."
+
+#: ../games/api.scm:510
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the nine of spades."
+msgstr "~a verplaatsen naar de schoppen negen."
+
+#: ../games/api.scm:511
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the ten of spades."
+msgstr "~a verplaatsen naar de schoppen tien."
+
+#: ../games/api.scm:512
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the jack of spades."
+msgstr "~a verplaatsen naar de schoppen boer."
+
+#: ../games/api.scm:513
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the queen of spades."
+msgstr "~a verplaatsen naar de schoppen vrouw."
+
+#: ../games/api.scm:514
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the king of spades."
+msgstr "~a verplaatsen naar de schoppen heer."
+
+#: ../games/api.scm:517
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the ace of hearts."
+msgstr "~a verplaatsen naar de harten aas."
+
+#: ../games/api.scm:518
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the two of hearts."
+msgstr "~a verplaatsen naar de harten twee."
+
+#: ../games/api.scm:519
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the three of hearts."
+msgstr "~a verplaatsen naar de harten drie."
+
+#: ../games/api.scm:520
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the four of hearts."
+msgstr "~a verplaatsen naar de harten vier."
+
+#: ../games/api.scm:521
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the five of hearts."
+msgstr "~a verplaatsen naar de harten vijf."
+
+#: ../games/api.scm:522
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the six of hearts."
+msgstr "~a verplaatsen naar de harten zes."
+
+#: ../games/api.scm:523
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the seven of hearts."
+msgstr "~a verplaatsen naar de harten zeven."
+
+#: ../games/api.scm:524
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the eight of hearts."
+msgstr "~a verplaatsen naar de harten acht."
+
+#: ../games/api.scm:525
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the nine of hearts."
+msgstr "~a verplaatsen naar de harten negen."
+
+#: ../games/api.scm:526
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the ten of hearts."
+msgstr "~a verplaatsen naar de harten tien."
+
+#: ../games/api.scm:527
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the jack of hearts."
+msgstr "~a verplaatsen naar de harten boer."
+
+#: ../games/api.scm:528
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the queen of hearts."
+msgstr "~a verplaatsen naar de harten vrouw."
+
+#: ../games/api.scm:529
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the king of hearts."
+msgstr "~a verplaatsen naar de harten heer."
+
+#: ../games/api.scm:532
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the ace of diamonds."
+msgstr "~a verplaatsen naar de ruiten aas."
+
+#: ../games/api.scm:533
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the two of diamonds."
+msgstr "~a verplaatsen naar de ruiten twee."
+
+#: ../games/api.scm:534
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the three of diamonds."
+msgstr "~a verplaatsen naar de ruiten drie."
+
+#: ../games/api.scm:535
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the four of diamonds."
+msgstr "~a verplaatsen naar de ruiten vier."
+
+#: ../games/api.scm:536
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the five of diamonds."
+msgstr "~a verplaatsen naar de ruiten vijf."
+
+#: ../games/api.scm:537
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the six of diamonds."
+msgstr "~a verplaatsen naar de ruiten zes."
+
+#: ../games/api.scm:538
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the seven of diamonds."
+msgstr "~a verplaatsen naar de ruiten zeven."
+
+#: ../games/api.scm:539
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the eight of diamonds."
+msgstr "~a verplaatsen naar de ruiten acht."
+
+#: ../games/api.scm:540
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the nine of diamonds."
+msgstr "~a verplaatsen naar de ruiten negen."
+
+#: ../games/api.scm:541
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the ten of diamonds."
+msgstr "~a verplaatsen naar de ruiten tien."
+
+#: ../games/api.scm:542
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the jack of diamonds."
+msgstr "~a verplaatsen naar de ruiten boer."
+
+#: ../games/api.scm:543
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the queen of diamonds."
+msgstr "~a verplaatsen naar de ruiten vrouw."
+
+#: ../games/api.scm:544
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a onto the king of diamonds."
+msgstr "~a verplaatsen naar de ruiten heer."
+
+#: ../games/athena.scm:80 ../games/klondike.scm:292
+#: ../games/napoleons-tomb.scm:370 ../games/osmosis.scm:221
+#: ../games/saratoga.scm:80
+msgid "Three card deals"
+msgstr "Deel drie kaarten"
 
-#~ msgid "Large (736 x 528)"
-#~ msgstr "Groot (736 x 528)"
+#: ../games/auld-lang-syne.scm:124 ../games/bristol.scm:262
+#: ../games/first-law.scm:127 ../games/fortunes.scm:161
+#: ../games/lady-jane.scm:233 ../games/scuffle.scm:140 ../games/spider.scm:282
+#: ../games/thumb-and-pouch.scm:260 ../games/zebra.scm:212
+msgid "Deal another round"
+msgstr "Geef nog een keer"
 
-#~ msgid "Extra large (920 x 660)"
-#~ msgstr "Extra groot (920 x 660)"
+#: ../games/backbone.scm:127 ../games/doublets.scm:71
+#: ../games/eagle-wing.scm:114 ../games/gaps.scm:106 ../games/glenwood.scm:76
+#: ../games/jumbo.scm:68 ../games/klondike.scm:82
+#: ../games/napoleons-tomb.scm:351 ../games/plait.scm:252
+#: ../games/scuffle.scm:55 ../games/straight-up.scm:72
+#: ../games/terrace.scm:153 ../games/thumb-and-pouch.scm:65
+#: ../games/zebra.scm:75
+msgid "Redeals left:"
+msgstr "Ronde(n) over:"
 
-#~ msgid "Huge (1840 x 1320)"
-#~ msgstr "Enorm (1840 x 1320)"
+#: ../games/backbone.scm:234 ../games/terrace.scm:355
+msgid "an empty slot on the tableau"
+msgstr "een leeg vak op de tafel"
 
-#~ msgid "Image to use as background."
-#~ msgstr "Achtergrondafbeelding"
+#: ../games/backbone.scm:235 ../games/terrace.scm:293
+msgid "an empty slot on the foundation"
+msgstr "een leeg basisvak"
 
-#~ msgid "Background image:"
-#~ msgstr "Achtergrondafbeelding:"
+#: ../games/backbone.scm:293 ../games/camelot.scm:209
+#: ../games/canfield.scm:228 ../games/carpet.scm:175 ../games/glenwood.scm:250
+#: ../games/klondike.scm:266 ../games/napoleons-tomb.scm:339
+#: ../games/osmosis.scm:215 ../games/plait.scm:103
+#: ../games/straight-up.scm:240 ../games/terrace.scm:361
+msgid "Deal a new card from the deck"
+msgstr "Geef een nieuwe kaart van de stapel"
 
-#~ msgid "Background Color:"
-#~ msgstr "Achtergrondkleur:"
+#: ../games/bakers-dozen.scm:156 ../games/eight-off.scm:180
+#: ../games/seahaven.scm:245 ../games/streets-and-alleys.scm:158
+#: ../games/yukon.scm:244
+msgid "an empty foundation"
+msgstr "een lege basis"
 
-#~ msgid "Loading images..."
-#~ msgstr "Figuren aan het laden..."
+#: ../games/bear-river.scm:88 ../games/canfield.scm:79
+#: ../games/chessboard.scm:92 ../games/eagle-wing.scm:102
+#: ../games/glenwood.scm:82 ../games/kansas.scm:86 ../games/plait.scm:240
+msgid "Base Card: "
+msgstr "Basiskaart: "
 
-#~ msgid "Dealing game..."
-#~ msgstr "Spel geven..."
+#: ../games/bear-river.scm:160
+msgid "an empty foundation slot"
+msgstr "een leeg basisvak"
 
-#~ msgid "Initializing scheme..."
-#~ msgstr "Schema initialiseren..."
+#: ../games/bear-river.scm:209
+msgid "Move something onto an empty right-hand tableau slot"
+msgstr "Leg iets op een leeg tafelvak aan de rechterkant"
 
-#~ msgid "Draw grid"
-#~ msgstr "Raster tonen"
+#: ../games/camelot.scm:168
+msgid "Remove the ten of clubs."
+msgstr "De klaver tien verwijderen."
 
-#~ msgid "One corresponds to speaker beeps, two to audio files."
-#~ msgstr ""
-#~ "Een correspondeert met piepjes uit de speaker, twee met geluidsbestanden"
+#: ../games/camelot.scm:169
+msgid "Remove the ten of diamonds."
+msgstr "De ruiten tien verwijderen."
 
-#~ msgid "Sound type"
-#~ msgstr "Geluidstype:"
+#: ../games/camelot.scm:170
+msgid "Remove the ten of hearts."
+msgstr "De harten tien verwijderen."
 
-#~ msgid "Whether or not to display grid lines on the game board."
-#~ msgstr "Of er een raster op het bord wordt getoond"
+#: ../games/camelot.scm:171
+msgid "Remove the ten of spades."
+msgstr "De schoppen tien verwijderen."
 
-#~ msgid "Who starts"
-#~ msgstr "Wie er begint"
+#: ../games/canfield.scm:73 ../games/eagle-wing.scm:96 ../games/kansas.scm:80
+#: ../games/straight-up.scm:68
+msgid "Reserve left:"
+msgstr "Reserve over:"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Zero is Player One, one is Player Two and two corresponds to players "
-#~ "taking turns."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nul is Speler Een, een is Speler Twee en twee correspondeert met twee "
-#~ "spelers die afwisselend hun beurt hebben"
+#: ../games/canfield.scm:229 ../games/eagle-wing.scm:335
+#: ../games/glenwood.scm:253 ../games/plait.scm:106
+#: ../games/straight-up.scm:243 ../games/thumb-and-pouch.scm:263
+#: ../games/zebra.scm:215
+msgid "Move waste back to stock"
+msgstr "Leg verbruikte kaarten terug op de stapel"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Zero is human; one through four correspond to the level of the computer "
-#~ "player."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nul is menselijk; een tot vier correspondeert met het niveau van de "
-#~ "computeropponent"
+#: ../games/canfield.scm:235 ../games/glenwood.scm:283
+msgid "empty slot on foundation"
+msgstr "leeg basisvak"
 
-#~ msgid "Draw _grid"
-#~ msgstr "Toon _raster"
+#: ../games/canfield.scm:257
+msgid "empty space on tableau"
+msgstr "lege plek op tafel"
 
-#~ msgid "Show or hide the grid"
-#~ msgstr "Toon of verberg het raster"
+#: ../games/chessboard.scm:198
+msgid "Move a card to the Foundation"
+msgstr "Verplaats een kaart naar de Basis"
 
-#~ msgid "GEOMETRY"
-#~ msgstr "GEOMETRIE"
+#: ../games/chessboard.scm:260
+msgid "Move something into the empty Tableau slot"
+msgstr "Leg iets op het lege tafelvak"
 
-#~ msgid "SEED"
-#~ msgstr "NUMMER"
+#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
+#: ../games/clock.scm:173
+msgid ""
+"Just because a crosswalk looks like a hopscotch board doesn't mean it is one"
+msgstr ""
+"Ook al ziet een zebrapad eruit als een hinkelbord, dat betekent nog niet dat "
+"het er ook een is"
 
-#~ msgid "Initial theme file (excluding path)"
-#~ msgstr "Beginthema-bestand (zonder pad)"
+#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
+#: ../games/clock.scm:175
+msgid "Look both ways before you cross the street"
+msgstr "Kijk goed uit bij het oversteken"
 
-#~ msgid "Debugging level (4 for random seed)"
-#~ msgstr "Debugniveau (4 voor willekeurig getal)"
+#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
+#: ../games/clock.scm:177
+msgid "Have you read the help file?"
+msgstr "Heeft u de hulp gelezen?"
 
-#~ msgid "%s: no themes available\n"
-#~ msgstr "%s: geen themas beschikbaar\n"
+#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
+#: ../games/clock.scm:179
+msgid "Odessa is a better game. Really."
+msgstr "Oirschot is een veel leuker spel. Echt waar."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Applying this change to Player Selection\n"
-#~ "will end the current game"
-#~ msgstr ""
-#~ "Deze aanpassing aan de Spelerselectie\n"
-#~ "zal het huidige spel beÃindigen"
+#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
+#: ../games/clock.scm:181
+msgid "Tourniquets are not recommended unless in the direst emergency"
+msgstr "Als iedereen tegelijk springt, vallen de mussen uit de bomen"
 
-#~ msgid "Non-Velena / Simple"
-#~ msgstr "Niet-Velena / Simpel"
+#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
+#: ../games/clock.scm:183
+msgid "I could sure use a backrub right about now..."
+msgstr "Hmmmâ Ik kan nu wel een massage gebruikenâ"
 
-#~ msgid "Velena / Weak"
-#~ msgstr "Velena / Zwak"
+#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
+#: ../games/clock.scm:185
+msgid "Monitors won't give you Vitamin D -- but sunlight will..."
+msgstr "Beeldschermen geven u geen vitamine D -- zonlicht welâ"
 
-#~ msgid "Velena / Medium"
-#~ msgstr "Velena / Medium"
+#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
+#: ../games/clock.scm:187
+msgid "If you're ever lost and alone in the woods, hug a tree"
+msgstr "Als u ooit verdwaalt in een bos, knuffel dan een boom"
 
-#~ msgid "Velena / Strong"
-#~ msgstr "Velena / Sterk"
+#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
+#: ../games/clock.scm:189
+msgid "Fishing wire makes bad dental floss"
+msgstr "Visdraad is slecht om mee te flossen"
 
-#~ msgid "Always Player 2"
-#~ msgstr "Altijd Speler 2"
+#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
+#: ../games/clock.scm:191
+msgid "Consistency is key"
+msgstr "Consistentie is de sleutel"
 
-#~ msgid "Who starts?"
-#~ msgstr "Wie begint?"
+#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
+#: ../games/clock.scm:193
+msgid "When without a stapler, a staple and a ruler will work"
+msgstr ""
+"Als er geen nietmachine is, moet een nietje en een meetlat ook werken. Ofzo."
 
-#~ msgid "Appearance and Behaviour"
-#~ msgstr "Weergave en gedrag"
+#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
+#: ../games/clock.scm:195
+msgid "Never blow in a dog's ear"
+msgstr "Blaas nooit een hond in zijn oor!"
 
-#~ msgid "Theme Selection:"
-#~ msgstr "Themaselectie:"
+#: ../games/cruel.scm:157
+#, scheme-format
+msgid "Cards remaining: ~a"
+msgstr "Overgebleven kaarten: ~a"
 
-#~ msgid "Sound Type"
-#~ msgstr "Geluidstype"
+#: ../games/cruel.scm:200
+msgid "Redeal."
+msgstr "Opnieuw delen."
 
-#~ msgid "Speaker beep"
-#~ msgstr "Speakerpiepje"
+#: ../games/doublets.scm:157
+msgid "You are searching for an ace."
+msgstr "U zoekt naar een aas."
 
-#~ msgid "This can be set up using the GNOME Control Center"
-#~ msgstr "Dit kan ingesteld worden in het GNOME Controlecentrum"
+#: ../games/doublets.scm:158
+msgid "You are searching for a two."
+msgstr "U zoekt naar een twee."
 
-#~ msgid "Keyboard Control"
-#~ msgstr "Bedieningstoetsen"
+#: ../games/doublets.scm:159
+msgid "You are searching for a three."
+msgstr "U zoekt naar een drie."
 
-#~ msgid "Drop counter"
-#~ msgstr "Geen teller"
+#: ../games/doublets.scm:160
+msgid "You are searching for a four."
+msgstr "U zoekt naar een vier."
 
-#~ msgid "Grey"
-#~ msgstr "Grijs"
+#: ../games/doublets.scm:161
+msgid "You are searching for a five."
+msgstr "U zoekt naar een vijf."
 
-#~ msgid "Pink"
-#~ msgstr "Roze"
+#: ../games/doublets.scm:162
+msgid "You are searching for a six."
+msgstr "U zoekt naar een zes."
 
-#~ msgid "Brown"
-#~ msgstr "Bruin"
+#: ../games/doublets.scm:163
+msgid "You are searching for a seven."
+msgstr "U zoekt naar een zeven."
 
-#~ msgid "Toggle sound"
-#~ msgstr "Geluid schakelen"
+#: ../games/doublets.scm:164
+msgid "You are searching for an eight."
+msgstr "U zoekt naar een acht."
 
-#~ msgid "NW"
-#~ msgstr "NW"
+#: ../games/doublets.scm:165
+msgid "You are searching for a nine."
+msgstr "U zoekt naar een negen."
 
-#~ msgid "N"
-#~ msgstr "N"
+#: ../games/doublets.scm:166
+msgid "You are searching for a ten."
+msgstr "U zoekt naar een tien."
 
-#~ msgid "NE"
-#~ msgstr "NO"
+#: ../games/doublets.scm:167
+msgid "You are searching for a jack."
+msgstr "U zoekt naar een boer."
 
-#~ msgid "W"
-#~ msgstr "W"
+#: ../games/doublets.scm:168
+msgid "You are searching for a queen."
+msgstr "U zoekt naar een koningin."
 
-#~ msgid "E"
-#~ msgstr "O"
+#: ../games/doublets.scm:169
+msgid "You are searching for a king."
+msgstr "U zoekt naar een koning."
 
-#~ msgid "SW"
-#~ msgstr "ZW"
+#: ../games/doublets.scm:170
+msgid "Unknown value"
+msgstr "Onbekende waarde"
 
-#~ msgid "S"
-#~ msgstr "Z"
+#: ../games/eagle-wing.scm:332 ../games/elevator.scm:365
+#: ../games/escalator.scm:224 ../games/royal-east.scm:193
+#: ../games/thirteen.scm:415 ../games/treize.scm:301
+#: ../games/triple-peaks.scm:344 ../games/union-square.scm:464
+#: ../games/westhaven.scm:196 ../games/yield.scm:317
+msgid "Deal a card"
+msgstr "Geef een kaart"
 
-#~ msgid "SE"
-#~ msgstr "ZO"
+#: ../games/easthaven.scm:227
+#, fuzzy
+#| msgid "Move ~a onto an empty tableau slot."
+msgid "Move a king onto an empty tableau slot."
+msgstr "~a verplaatsen naar een leeg tafelvak."
 
-#~ msgid "Predefined Set 1"
-#~ msgstr "Voorgeprogrammeerde Set 1"
+#: ../games/easthaven.scm:239 ../games/klondike.scm:270
+#: ../games/union-square.scm:472
+msgid "No hint available right now"
+msgstr "Momenteel geen wenk beschikbaar"
 
-#~ msgid "Predefined Set 2"
-#~ msgstr "Voorgeprogrameerde Set 2"
+#: ../games/eight-off.scm:233 ../games/seahaven.scm:300
+msgid "an empty tableau"
+msgstr "een lege tafel"
 
-# het venster aanpassen is niet helemaal 1 op 1 maar wel duidelijk
-#~ msgid ""
-#~ "The side length of an individual game tile. The minimum is 40, the "
-#~ "maximum is set depending on screen height. The correct way to set this is "
-#~ "by resizing the window."
-#~ msgstr ""
-#~ "De zijlengte van een enkele spel-tegel. Het minimum is 40, het maximum is "
-#~ "afhankelijk van de schermhoogte. De juiste manier om dit in te stellen is "
-#~ "door het venster aan te passen."
+#: ../games/eight-off.scm:249 ../games/seahaven.scm:316
+msgid "Move something on to an empty reserve"
+msgstr "Leg een kaart op een leeg reservevak"
 
-#~ msgid "The size of a tile"
-#~ msgstr "De grootte van een tegel"
+#: ../games/eliminator.scm:176
+msgid "Six Foundations"
+msgstr "Zes basisvakken"
 
-#~ msgid "Show thoughts during turn"
-#~ msgstr "Toon gedachten tijdens zet"
+#: ../games/eliminator.scm:177
+msgid "Five Foundations"
+msgstr "Vijf basisvakken"
 
-#~ msgid "Optional Rules"
-#~ msgstr "Optionele Regels"
+#: ../games/eliminator.scm:178
+msgid "Four Foundations"
+msgstr "Vier basisvakken"
 
-#~ msgid "Extra Yahtzee Bonus"
-#~ msgstr "Extra Yathzee Bonus"
+#: ../games/eliminator.scm:196
+msgid "Play a card to foundation."
+msgstr "Leg een kaart op het basisvak."
 
-#~ msgid "Enforce Joker Rules"
-#~ msgstr "Forceer Joker Regels"
+#: ../games/eliminator.scm:197
+msgid "No moves."
+msgstr "Geen handelingen."
 
-#~ msgid "FreeCell"
-#~ msgstr "FreeCell"
+#: ../games/first-law.scm:139
+msgid "Remove the aces"
+msgstr "Verwijder de azen"
 
-#~ msgid "Card-based solitaire suite"
-#~ msgstr "Patience kaartspellen"
+#: ../games/first-law.scm:141
+msgid "Remove the twos"
+msgstr "Verwijder de tweeÃn"
 
-#~ msgid "Ataxx game"
-#~ msgstr "Ataxx"
+#: ../games/first-law.scm:143
+msgid "Remove the threes"
+msgstr "Verwijder de drieÃn"
 
-#~ msgid "Gataxx"
-#~ msgstr "Gataxx"
+#: ../games/first-law.scm:145
+msgid "Remove the fours"
+msgstr "Verwijder de vieren"
 
-#~ msgid "Nibbles game"
-#~ msgstr "Nibbles Spel"
+#: ../games/first-law.scm:147
+msgid "Remove the fives"
+msgstr "Verwijder de vijven"
 
-#~ msgid "GNOME Stones game"
-#~ msgstr "GNOME Stones"
+#: ../games/first-law.scm:149
+msgid "Remove the sixes"
+msgstr "Verwijder de zessen"
 
-#~ msgid "Tetris game"
-#~ msgstr "Tetris"
+#: ../games/first-law.scm:151
+msgid "Remove the sevens"
+msgstr "Verwijder de zevens"
 
-#~ msgid "Mine size:"
-#~ msgstr "Mijngrootte:"
+#: ../games/first-law.scm:153
+msgid "Remove the eights"
+msgstr "Verwijder de achten"
 
-#~ msgid "Size of mines"
-#~ msgstr "Grootte van de mijnen"
+#: ../games/first-law.scm:155
+msgid "Remove the nines"
+msgstr "Verwijder de negens"
 
-#~ msgid "Mines game"
-#~ msgstr "Mijnenveger"
+#: ../games/first-law.scm:157
+msgid "Remove the tens"
+msgstr "Verwijder de tienen"
 
-#~ msgid "GNOME Tetravex"
-#~ msgstr "GNOME Tetravex"
+#: ../games/first-law.scm:159
+msgid "Remove the jacks"
+msgstr "Verwijder de boeren"
 
-#~ msgid "Gnotski"
-#~ msgstr "Gnotski"
+#: ../games/first-law.scm:161
+msgid "Remove the queens"
+msgstr "Verwijder de vrouwen"
 
-#~ msgid "Dice game"
-#~ msgstr "Dobbelstenen"
+#: ../games/first-law.scm:163
+msgid "Remove the kings"
+msgstr "Verwijder de heren"
 
-#~ msgid "Reversi game"
-#~ msgstr "Reversi"
+#: ../games/first-law.scm:165
+msgid "I'm not sure"
+msgstr "Ik twijfel"
 
-#~ msgid "GNOME SameGame"
-#~ msgstr "GNOME SameGame"
+#: ../games/first-law.scm:185
+msgid "Return cards to stock"
+msgstr "Leg kaarten terug op de stapel"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Congratulations\n"
-#~ "\n"
-#~ "You Won!!!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Gefeliciteerd\n"
-#~ "\n"
-#~ "U heeft gewonnen!!!"
+#: ../games/fortress.scm:212
+#, fuzzy
+#| msgid "Move something into the empty Tableau slot"
+msgid "Move something onto an empty tableau slot."
+msgstr "Leg iets op het lege tafelvak"
 
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Game Over.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Spel Voorbij.\n"
+# gebiedende wijs hier mooier
+#: ../games/fortunes.scm:135 ../games/fortunes.scm:138
+#, scheme-format
+msgid "Move ~a off the board"
+msgstr "Haal ~a van het bord"
 
-#~ msgid "Main program: Jonathan Blandford (jrb redhat com)"
-#~ msgstr "Hoofdprogramma: Jonathan Blandford (jrb redhat com)"
+#: ../games/fortunes.scm:158 ../games/klondike.scm:261
+msgid "Consider moving something into an empty slot"
+msgstr "Overweeg om iets op een leeg vak te leggen"
 
-#~ msgid "           Felix Bellaby (felix pooh u-net com)"
-#~ msgstr "           Felix Bellaby (felix pooh u-net com)"
+#: ../games/forty-thieves.scm:374
+msgid "Deal a card from stock"
+msgstr "Geef een kaart van de stapel"
 
-#~ msgid "           Rosanna Yuen (zana webwynk net)"
-#~ msgstr "           Rosanna Yuen (zana webwynk net)"
+#: ../games/freecell.scm:625
+msgid "No moves are possible. Undo or start again."
+msgstr ""
+"Er zijn geen handelingen meer mogelijk. Ongedaan maken of opnieuw beginnen."
 
-#~ msgid "Card Games:  Jonathan Blandford (jrb redhat com)"
-#~ msgstr "Kaartspellen:  Jonathan Blandford (jrb redhat com)"
+# starten/beginnen
+#: ../games/freecell.scm:631
+msgid "The game has no solution. Undo or start again."
+msgstr "Het spel heeft geen oplossing. Ongedaan maken of opnieuw beginnen."
 
-#~ msgid "           W. Borgert (debacle debian org)"
-#~ msgstr "           W. Borgert (debacle debian org)"
+#: ../games/gaps.scm:278
+msgid "Double click any card to redeal."
+msgstr "Dubbelklik op een kaart om opnieuw te delen."
 
-#~ msgid "           Robert Brady (rwb197 ecs soton ac uk)"
-#~ msgstr "           Robert Brady (rwb197 ecs soton ac uk)"
+#: ../games/gaps.scm:284
+msgid "No hint available."
+msgstr "Geen wenk beschikbaar."
 
-#~ msgid "           Nick Lamb (njl195 zepler org uk)"
-#~ msgstr "           Nick Lamb (njl195 zepler org uk)"
+#: ../games/gaps.scm:293
+#, scheme-format
+msgid "Place a two in the leftmost slot of row ~a."
+msgstr "Plaats een twee in het meest linkse vak van rij ~a."
 
-#~ msgid "           Changwoo Ryu (cwryu adam kaist ac kr)"
-#~ msgstr "           Changwoo Ryu (cwryu adam kaist ac kr)"
+#: ../games/gaps.scm:297
+#, scheme-format
+msgid "Add to the sequence in row ~a."
+msgstr "Aan de serie toevoegen in rij ~a."
 
-#~ msgid "           Matthew Wilcox (matthew wil cx)"
-#~ msgstr "           Matthew Wilcox (matthew wil cx)"
+#: ../games/gaps.scm:316
+#, scheme-format
+msgid "Place the ~a next to ~a."
+msgstr "Leg de ~a naast ~a."
 
-#~ msgid "(C) 1998 Jonathan Blandford (jrb redhat com)"
-#~ msgstr "(Â) 1998 Jonathan Blandford (jrb redhat com)"
+#: ../games/gaps.scm:325
+msgid "Randomly Placed Gaps on Redeal"
+msgstr "Willekeurige gaten bij het opnieuw delen"
 
-#~ msgid "Choose a different variation of solitaire"
-#~ msgstr "Een andere variatie van solitaire kiezen"
+#: ../games/giant.scm:76
+#, scheme-format
+msgid "Deals left: ~a"
+msgstr "Deelbeurten over: ~a"
 
-#~ msgid "melborp"
-#~ msgstr "melborp"
+#: ../games/giant.scm:252
+msgid "Deal a row"
+msgstr "Deel een hand kaarten"
 
-#~ msgid "Are you sure you want to quit Aisleriot?"
-#~ msgstr "Wilt u echt stoppen met Aisleriot?"
+#: ../games/giant.scm:259
+msgid "an empty foundation place"
+msgstr "een lege basisplek"
 
-#~ msgid " for num "
-#~ msgstr " voor nummer "
+#: ../games/giant.scm:260
+msgid "an empty tableau place"
+msgstr "een leeg tafelvak"
 
-#~ msgid "Testing "
-#~ msgstr "Testen"
+#: ../games/giant.scm:287
+msgid "Try moving a card to the reserve"
+msgstr "Probeer eens om een kaart naar de reserve te verplaatsen"
 
-#~ msgid "\n"
-#~ msgstr "\n"
+#: ../games/giant.scm:288
+msgid "Try dealing a row of cards"
+msgstr "Probeer eens een hand kaarten te delen"
 
-#~ msgid "dealing face-down to "
-#~ msgstr "gesloten kaarten delen voor "
+#. this isn't great, but it will get around the premature end-of-game call
+#: ../games/giant.scm:290 ../games/spider.scm:301
+msgid "Try moving card piles around"
+msgstr "Probeer eens wat kaartstapels te verplaatsen"
 
-#~ msgid "dealing face-up to "
-#~ msgstr "open kaarten delen voor "
+#: ../games/giant.scm:295
+msgid "Same suit"
+msgstr "Zelfde kleur"
 
-#~ msgid "Are you sure you want to quit Gataxx?"
-#~ msgstr "Wilt u echt stoppen met Gataxx?"
+#: ../games/giant.scm:296
+msgid "Alternating colors"
+msgstr "Afwisselende kleuren"
 
-#~ msgid "Robert Szokovacs <szo appaloosacorp hu>"
-#~ msgstr "Robert Szokovacs <szo appaloosacorp hu>"
+#: ../games/glenwood.scm:258
+msgid "Select a card from the reserve for first foundation pile"
+msgstr "Kies een kaart van de reserve voor de eerste basisstapel"
 
-#~ msgid "Szabolcs Ban <shooby gnome hu>"
-#~ msgstr "Szabolcs Ban <shooby gnome hu>"
+#: ../games/glenwood.scm:359
+msgid "Move a card from the reserve on to the empty tableau slot"
+msgstr "Leg een kaart uit de reserve op het lege tafelvak"
 
-#~ msgid "(C) 1997-2000 the Free Software Foundation"
-#~ msgstr "(Â) 1997-2000 the Free Software Foundation"
+#: ../games/glenwood.scm:361
+msgid "on to the empty tableau slot"
+msgstr "op het lege tafelvak"
 
-#~ msgid "Ask confirmation when quitting"
-#~ msgstr "Vraag bevestiging alvorens te stoppen"
+#: ../games/golf.scm:67 ../games/osmosis.scm:68 ../games/spider.scm:88
+#, scheme-format
+msgid "Stock left: ~a"
+msgstr "Kaarten over in de stapel: ~a"
 
-#~ msgid "Are you sure you want to quit Glines?"
-#~ msgstr "Wilt u echt stoppen met Glines?"
+#: ../games/golf.scm:139 ../games/hopscotch.scm:130 ../games/jumbo.scm:298
+#: ../games/kansas.scm:219 ../games/sir-tommy.scm:134
+#: ../games/whitehead.scm:252
+msgid "Deal another card"
+msgstr "Geef nog een kaart"
 
-#~ msgid "Verify"
-#~ msgstr "VerifiÃren"
+#: ../games/gypsy.scm:216
+msgid "Move a card or build of cards on to the empty slot"
+msgstr "Verplaats een kaart of stapel naar het lege vak"
 
-#~ msgid "Whether or not to ask before quitting an unfinished game."
-#~ msgstr ""
-#~ "Of er om toestemming wordt gevraagd voordat een spel wordt beÃindigd"
+#: ../games/gypsy.scm:339
+msgid "Deal another hand"
+msgstr "Geef nog een keer"
 
-#~ msgid " Sorry, full column"
-#~ msgstr "Sorry, kolom is vol"
+#: ../games/helsinki.scm:109
+#, fuzzy
+#| msgid "Remove the ten of clubs."
+msgid "Remove the king of clubs."
+msgstr "De klaver tien verwijderen."
 
-#~ msgid "Are you sure you want to quit Gnect?"
-#~ msgstr "Wilt u echt stoppen met Gnect?"
+#: ../games/helsinki.scm:110
+#, fuzzy
+#| msgid "Remove the ten of diamonds."
+msgid "Remove the king of diamonds."
+msgstr "De ruiten tien verwijderen."
 
-#~ msgid " You win!"
-#~ msgstr "U heeft gewonnen!"
+#: ../games/helsinki.scm:111
+#, fuzzy
+#| msgid "Remove the ten of hearts."
+msgid "Remove the king of hearts."
+msgstr "De harten tien verwijderen."
 
-#~ msgid " I win!"
-#~ msgstr "Ik heb gewonnen!"
+#: ../games/helsinki.scm:112
+#, fuzzy
+#| msgid "Remove the ten of spades."
+msgid "Remove the king of spades."
+msgstr "De schoppen tien verwijderen."
 
-#~ msgid " \"Game->New game\" to begin"
-#~ msgstr "\"Spel->Nieuw spel\" om te starten"
+#: ../games/hopscotch.scm:126
+msgid "Move card from waste"
+msgstr "Pak een kaart van de gebruikte stapel"
 
-#~ msgid "Yes please!"
-#~ msgstr "Ja graag!"
+#: ../games/jumbo.scm:301
+msgid "Move waste to stock"
+msgstr "Verplaats gebruikte kaarten naar de voorraad"
 
-#~ msgid "If stopping an unfinished game:"
-#~ msgstr "Als een niet uitgespeeld spel wordt afgesloten:"
+#: ../games/kings-audience.scm:88
+#, scheme-format
+msgid "Stock remaining: ~a"
+msgstr "Kaarten over in de stapel: ~a"
 
-#~ msgid "Ask me first"
-#~ msgstr "Eerst vragen"
+#: ../games/kings-audience.scm:229
+msgid "Deal a new card"
+msgstr "Geef een nieuwe kaart"
 
-#~ msgid "Are you sure you want to quit Gnibbles?"
-#~ msgstr "Wilt u echt stoppen met Gnibbles?"
+#: ../games/klondike.scm:269
+msgid "Try moving cards down from the foundation"
+msgstr "Probeer kaarten omlaag van het basisvak te leggen"
 
-#~ msgid "Send comments and bug reports to: sjm acm org, itp gnu org"
-#~ msgstr ""
-#~ "Opmerkingen en foutrapportages opsturen naar: sjm acm org of itp gnu org"
+# vergelijk: deel per drie kaarten/deel per kaart
+#: ../games/klondike.scm:293 ../games/napoleons-tomb.scm:371
+msgid "Single card deals"
+msgstr "Telkens slechts ÃÃn kaart delen"
 
-#~ msgid "Number of players: "
-#~ msgstr "Aantal spelers: "
+# Geen nieuwe deelrondes/niet opnieuw delen
+#: ../games/klondike.scm:294
+msgid "No redeals"
+msgstr "Niet opnieuw delen"
 
-#~ msgid "Down:"
-#~ msgstr "Omlaag:"
+#: ../games/lady-jane.scm:103 ../games/royal-east.scm:83
+msgid "Base Card:"
+msgstr "Basiskaart:"
 
-#~ msgid "Left:"
-#~ msgstr "Links:"
+#: ../games/lady-jane.scm:253 ../games/thumb-and-pouch.scm:197
+msgid "an empty foundation pile"
+msgstr "een lege basisstapel"
 
-#~ msgid "Right:"
-#~ msgstr "Rechts:"
+#: ../games/lady-jane.scm:397 ../games/lady-jane.scm:409
+msgid "an empty tableau slot"
+msgstr "een leeg tafelvak"
 
-#~ msgid "Color:"
-#~ msgstr "Kleur:"
+#: ../games/maze.scm:147
+msgid ""
+"Aim to place the suits in the order which fits the current layout most "
+"naturally."
+msgstr ""
+"Probeer de reeksen te plaatsen in de volgorde die het beste bij de huidige "
+"vormgeving past."
 
-#~ msgid "Are you sure you want to quit GNOME Robots?"
-#~ msgstr "Wilt u echt stoppen met GNOME Robots?"
+#: ../games/napoleons-tomb.scm:338 ../games/terrace.scm:286
+msgid "the foundation"
+msgstr "het basisvak"
 
-#~ msgid "Safe Moves"
-#~ msgstr "Veilige zetten"
+#: ../games/napoleons-tomb.scm:373
+msgid "Autoplay"
+msgstr "Automatisch afspelen"
 
-#~ msgid "Super Safe Moves"
-#~ msgstr "Superveilige zetten"
+#: ../games/neighbor.scm:142 ../games/thirteen.scm:391 ../games/treize.scm:285
+#: ../games/yield.scm:301
+msgid "itself"
+msgstr "zichzelf"
 
-#~ msgid "GNOME-Stones (c) 1998 Carsten Schaar"
-#~ msgstr "GNOME-Stones (Â) 1998 Carsten Schaar"
+#: ../games/odessa.scm:180 ../games/odessa.scm:214 ../games/pileon.scm:158
+#: ../games/pileon.scm:160 ../games/yukon.scm:204
+msgid "an empty slot"
+msgstr "een leeg vak"
 
-#~ msgid "Game title:"
-#~ msgstr "Speltitel:"
+#: ../games/osmosis.scm:74
+#, scheme-format
+msgid "Redeals left: ~a"
+msgstr "Ronden over: ~a"
 
-#~ msgid "GNOME-STONES"
-#~ msgstr "GNOME-STONES"
+#: ../games/osmosis.scm:214
+msgid "Deal new cards from the deck"
+msgstr "Geef nieuwe kaarten van de stapel"
 
-#~ msgid "A game."
-#~ msgstr "Een spel"
+#: ../games/pileon.scm:158 ../games/pileon.scm:160 ../games/terrace.scm:286
+msgid "something"
+msgstr "iets"
 
-#~ msgid "Filename"
-#~ msgstr "Bestandsnaam"
+#: ../games/poker.scm:297
+msgid "Place cards on to the Tableau to form poker hands"
+msgstr "Leg kaarten op het tafelvak zoals bij pokeren"
 
-#~ msgid "Sound enable/disable. Not yet implemented!"
-#~ msgstr "Geluid aan/uitzetten is nog niet geÃmplementeerd!"
+#: ../games/poker.scm:300
+msgid "Shuffle mode"
+msgstr "Schudden-modus"
 
-#~ msgid "Code: Pista"
-#~ msgstr "Code: Pista"
+#: ../games/scorpion.scm:146
+msgid "Deal the cards"
+msgstr "Geef de kaarten"
 
-#~ msgid "Faces: tigert"
-#~ msgstr "Gezichten: tigert"
+#: ../games/scuffle.scm:142
+msgid "Reshuffle cards"
+msgstr "Kaarten opnieuw schudden"
 
-#~ msgid "Score: HoraPe"
-#~ msgstr "Score: HoraPe"
+#: ../games/sir-tommy.scm:130
+msgid "Move waste on to a reserve slot"
+msgstr "Verplaats gebruikte kaarten naar een reservevak"
 
-#~ msgid "(C) 1997-1999 the Free Software Foundation"
-#~ msgstr "(Â) 1997-1999 the Free Software Foundation"
+#: ../games/spider.scm:184 ../games/spider.scm:292
+msgid "Undo until there are enough cards to fill all tableau piles"
+msgstr ""
+"Ongedaan maken totdat er genoeg kaarten zijn om alle tafelstapels te vullen"
 
-#~ msgid "Time : "
-#~ msgstr "Tijd :"
+#: ../games/spider.scm:185
+msgid "Please fill in empty pile first."
+msgstr "Vul a.u.b. eerst een lege stapel."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Tetravex clone\n"
-#~ "(Comments to: Lars Rydlinge HIG SE)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tetravex kloon\n"
-#~ "(Commentaar naar: Lars Rydlinge HIG SE)"
+#: ../games/spider.scm:277
+msgid "Place something on empty slot"
+msgstr "Plaats een kaart in een leeg vak"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Klotski clone\n"
-#~ "(Comments to: Lars Rydlinge HIG SE)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Klotski-kloon\n"
-#~ "(Opmerkingen naar: Lars Rydlinge HIG SE)"
+#: ../games/spider.scm:305
+msgid "Four Suits"
+msgstr "Vier kaartspellen"
 
-#~ msgid "Scott Heavner"
-#~ msgstr "Scott Heavner"
+#: ../games/spider.scm:306
+msgid "Two Suits"
+msgstr "Twee kaartspellen"
 
-#~ msgid "(C) 1998 the Free Software Fundation"
-#~ msgstr "(Â) 1998 the Free Software Fundation"
+# ÃÃn kaartspel/enkel kaartspel
+#: ../games/spider.scm:307
+msgid "One Suit"
+msgstr "Enkel kaartspel"
 
-#~ msgid "GTali setup"
-#~ msgstr "GTali instellingen"
+#: ../games/ten-across.scm:214
+msgid "Move a card to an empty temporary slot"
+msgstr "Verplaats een kaart naar een leeg tijdelijk vak"
 
-#~ msgid "(C) 1998 Ian Peters"
-#~ msgstr "(Â) 1998 Ian Peters"
+#: ../games/ten-across.scm:215
+msgid "No hint available"
+msgstr "Geen wenk beschikbaar"
 
-#~ msgid "Toggle display of the toolbar"
-#~ msgstr "Schakel zichtbaarheid van de menubalk"
+#: ../games/ten-across.scm:251
+msgid "Allow temporary spots use"
+msgstr "Gebruik van tijdelijke plekken toestaan"
 
-#~ msgid "Show confirmation dialogs"
-#~ msgstr "Laat bevestigings dialogen zien"
+#. Translators: this string is the name of a variant of this game. If there is an established standard name for this game or game variant in your locale, use that; otherwise you can translate this string freely or literally, at your option.
+#: ../games/terrace.scm:41
+msgid "General's Patience"
+msgstr "Generaalspatience"
 
-#~ msgid "Are you sure you want to quit GNOME Mahjongg?"
-#~ msgstr "Wilt u echt stoppen met GNOME Mahjongg?"
+#. Translators: this string is the name of a variant of this game. If there is an established standard name for this game or game variant in your locale, use that; otherwise you can translate this string freely or literally, at your option.
+#: ../games/terrace.scm:43
+msgid "Falling Stars"
+msgstr "Vallende sterren"
 
-#~ msgid "Serious internal error"
-#~ msgstr "Ernstige interne fout"
+#. Translators: this string is the name of a variant of this game. If there is an established standard name for this game or game variant in your locale, use that; otherwise you can translate this string freely or literally, at your option.
+#: ../games/terrace.scm:45
+msgid "Signora"
+msgstr "SigÃora"
 
-#~ msgid "Seed: "
-#~ msgstr "Nummer:"
+# zie ook blondines en brunettes
+#. Translators: this string is the name of a variant of this game. If there is an established standard name for this game or game variant in your locale, use that; otherwise you can translate this string freely or literally, at your option.
+#: ../games/terrace.scm:47
+msgid "Redheads"
+msgstr "Roodharigen"
 
-#~ msgid "Current streaks."
-#~ msgstr "Huidige slagen"
+#. Translators: this string is the name of a variant of this game. If there is an established standard name for this game or game variant in your locale, use that; otherwise you can translate this string freely or literally, at your option.
+#: ../games/terrace.scm:49
+msgid "Blondes and Brunettes"
+msgstr "Blondines en brunettes"
 
-#~ msgid "Inform users of invalid moves"
-#~ msgstr "Waarschuwen bij ongeldige zetten"
+#. Translators: this string is the name of a variant of this game. If there is an established standard name for this game or game variant in your locale, use that; otherwise you can translate this string freely or literally, at your option.
+#: ../games/terrace.scm:51
+msgid "Wood"
+msgstr "Woud"
 
-#~ msgid "Inform users of invalid moves."
-#~ msgstr "Waarschuwen bij ongeldige zetten"
+#: ../games/thieves.scm:148
+msgid "Deal a card from the deck"
+msgstr "Geef een kaart van de stapel"
 
-#~ msgid "Lose number"
-#~ msgstr "Verliesgetal"
+#: ../games/thirteen.scm:381
+msgid "Match the top two cards of the waste."
+msgstr "Overeenkomstig de bovenste twee kaarten van de gebruikte stapel."
 
-#~ msgid "Lose number."
-#~ msgstr "Verliesgetal"
+#: ../games/thumb-and-pouch.scm:165 ../games/thumb-and-pouch.scm:177
+msgid "an empty tableau pile"
+msgstr "een lege tafelstapel"
 
-#~ msgid "Move cards one at a time"
-#~ msgstr "De kaarten ÃÃn voor ÃÃn verplaatsen"
+#: ../games/triple-peaks.scm:351
+msgid "Progressive Rounds"
+msgstr "Score meenemen naar volgende ronde"
 
-#~ msgid "Win number"
-#~ msgstr "Wingetal"
+# Points double for every card played in a run. A run of cards will score 1, 2,
+# 4, 16, and 32 points for a total of 55 points.
+# Scoreverdubbeling
+#: ../games/triple-peaks.scm:352
+msgid "Multiplier Scoring"
+msgstr "Scorevermenigvuldiging"
 
-#~ msgid "Win number - streaks"
-#~ msgstr "Wingestal - slagen"
+#: ../games/whitehead.scm:243
+msgid "Move a build of cards on to the empty Tableau slot"
+msgstr "Leg een stapel kaarten op het lege tafelvak"
 
-#~ msgid "Win number - streaks."
-#~ msgstr "Wingetal - slagen"
+#~ msgid "the foundation pile"
+#~ msgstr "de basisstapel"
 
-#~ msgid "Win number."
-#~ msgstr "Wingetal"
+#~ msgid "Move ~a to an empty foundation"
+#~ msgstr "Verplaats ~a naar een leeg basisvak"
 
-#~ msgid "Freecell #%d"
-#~ msgstr "Freecell #%d"
+#~ msgid "an empty slot on tableau"
+#~ msgstr "een leeg vak op tafel"
 
-#~ msgid "Seed value:"
-#~ msgstr "Nummer:"
+#~ msgid "Move a King on to the empty tableau slot"
+#~ msgstr "Leg een Heer op het lege tafelvak"
 
-#~ msgid "Sorry, this feature is not (yet) implemented."
-#~ msgstr "Sorry, deze optie is (nog) niet geimplementeerd."
+#~ msgid "an empty reserve"
+#~ msgstr "een lege reserve"
 
-#~ msgid "Are you sure you want to quit Freecell?"
-#~ msgstr "Wilt u echt stoppen met Freecell?"
+#~ msgid "an open tableau"
+#~ msgstr "een open tafel"
 
-#~ msgid "Changwoo Ryu."
-#~ msgstr "Changwoo Ryu"
+#~ msgid "the appropriate Foundation pile"
+#~ msgstr "de goede basisstapel"
 
-#~ msgid "Sorry, there are no more valid moves."
-#~ msgstr "Sorry, er zijn geen geldige zetten meer"
+#~ msgctxt "score"
+#~ msgid "%6d"
+#~ msgstr "%6d"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Congratulations. You won.\n"
-#~ "Do you want to play again?"
+#~ "You should have received a copy of the GNU General Public License along "
+#~ "with %s; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
+#~ "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
 #~ msgstr ""
-#~ "Gefeliciteerd! U heeft gewonnen.\n"
-#~ "Wilt u nog een keer spelen?"
+#~ "U zou gelijk met %s een kopie van de GNU General Public License moeten "
+#~ "hebben ontvangen; zo niet, schrijf dan naar de Free Software Foundation, "
+#~ "Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
 
-#~ msgid "New game with seed..."
-#~ msgstr "Nieuw spel met nummer..."
+#~ msgid "File is not a valid .desktop file"
+#~ msgstr "Bestand is geen geldig â.desktopâ-bestand"
 
-#~ msgid "Start a new game with a different seed"
-#~ msgstr "Start een nieuw spel met een ander nummer"
+#~ msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
+#~ msgstr "Niet-herkend bureaubladbestand versie â%sâ"
 
-#~ msgid "Freecell Properties"
-#~ msgstr "Freecell Instellingen"
+#~ msgid "Starting %s"
+#~ msgstr "Bezig met starten van %s"
 
-#~ msgid "Warn on invalid moves"
-#~ msgstr "Waarschuw bij ongeldige zetten"
+#~ msgid "Application does not accept documents on command line"
+#~ msgstr "Toepassing accepteert geen documenten op de opdrachtregel"
 
-#~ msgid "Move stacks one by one"
-#~ msgstr "Verplaats de stapels een voor een"
+#~ msgid "Unrecognized launch option: %d"
+#~ msgstr "Niet-herkende opstartoptie: %d"
 
-#~ msgid "This session: %d%%"
-#~ msgstr "Deze sessie: %d%%"
+#~ msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kan document-URI's niet aan een âType=Linkâ bureaubladvermelding doorgeven"
 
-#~ msgid "won: %d, lost: %d"
-#~ msgstr "gewonnen: %d, verloren: %d"
+#~ msgid "Not a launchable item"
+#~ msgstr "Geen opstartbaar element"
 
-#~ msgid "Total: %d%%"
-#~ msgstr "Totaal: %d%%"
+#~ msgid "Disable connection to session manager"
+#~ msgstr "Verbinding met sessiebeheerder uitschakelen"
 
-#~ msgid "Streaks"
-#~ msgstr "Streaks"
+#~ msgid "Specify file containing saved configuration"
+#~ msgstr "Geef het bestand op dat de opgeslagen instellingen bevat"
 
-#~ msgid "wins: %d, losses: %d"
-#~ msgstr "gewonnen: %d, verloren: %d"
+#~ msgid "FILE"
+#~ msgstr "BESTAND"
 
-#~ msgid "current: %d losses"
-#~ msgstr "huidige: %d verloren"
+#~ msgid "Specify session management ID"
+#~ msgstr "Geef sessiebeheer-ID"
 
-#~ msgid "Not enough lines on the terminal"
-#~ msgstr "Niet genoeg lijnen op de terminal"
+#~ msgid "ID"
+#~ msgstr "ID"
 
-#~ msgid "What dice to roll again (<RETURN> for none)? "
-#~ msgstr "Welke dobbelsteen moet opniew gegooid worden (<RETURN> voor geen)? "
+#~ msgid "Session management options:"
+#~ msgstr "Sessiebeheer-opties:"
 
-#~ msgid "Where do you want to put that? "
-#~ msgstr "Waar moet het ingevuld worden? "
+#~ msgid "Show session management options"
+#~ msgstr "Sessiebeheer-opties tonen"
 
-#~ msgid "No good! Where do you want to put that? "
-#~ msgstr "Niet goed! Waar moet het ingevuld worden? "
+#~ msgid "an empty corner slot"
+#~ msgstr "een leeg hoekvak"
 
-#~ msgid "Rolling for %s"
-#~ msgstr "Gooien voor %s"
+#~ msgid "an empty top slot"
+#~ msgstr "een leeg bovenvak"
 
-#~ msgid "Can't get at score file."
-#~ msgstr "Kan niet bij score bestand."
+#~ msgid "an empty left slot"
+#~ msgstr "een leeg linkervak"
 
-#~ msgid "Hit Return"
-#~ msgstr "Toets Return"
+#~ msgid "an empty right slot"
+#~ msgstr "een leeg rechtervak"
 
-#~ msgid "obsolete function - delay turned off by default)"
-#~ msgstr "overbodige functie - vertraging standaard uitgezet"
+#~ msgid "an empty space"
+#~ msgstr "een leeg vak"
 
-#~ msgid "How many wish to play (max of %d)? "
-#~ msgstr "Hoeveel spelers (maximaal %d)?"
+#~ msgid "Bug! make-hint called on false move."
+#~ msgstr "Fout! make-hint aangeroepen na een ongeldige handeling."
 
-#~ msgid "What is the name of player #%d ? "
-#~ msgstr "Wat is de naam van speler #%d ? "
+#~ msgid "Move ~a from the stock to an empty edge or tableau slot"
+#~ msgstr "Pak ~a van de stapel en leg deze op een lege rand of tafelvak"
 
-#~ msgid "Boo hoo... I can't play...\n"
-#~ msgstr "Gemeen... Ik kan niet spelen...\n"
+#~ msgid "empty foundation"
+#~ msgstr "lege basis"
 
-#~ msgid "How many computers to play (max of %d) ? "
-#~ msgstr "Hoeveel computer spelers (maximaal %d) ? "
+#~ msgid "ace"
+#~ msgstr "aas"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Well, why did you run this anyways???\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tja, waarom heeft u dit eigenlijk opgestart???\n"
-#~ "\n"
+#~ msgid "two"
+#~ msgstr "twee"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Fantastic! %.2f!\n"
-#~ "You have reached #%d in the Top Ten.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Another game?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Fantastisch! %.2f!\n"
-#~ "Je bent nummer #%d geworden in de Top Tien.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Nog een spel?"
+#~ msgid "three"
+#~ msgstr "drie"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Great!\n"
-#~ "You made it in %.2f.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Another game?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Geweldig!\n"
-#~ "Je hebt het gehaald tot %.2f.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Nog een spel?"
+#~ msgid "four"
+#~ msgstr "vier"
+
+#~ msgid "five"
+#~ msgstr "vijf"
+
+#~ msgid "six"
+#~ msgstr "zes"
+
+#~ msgid "seven"
+#~ msgstr "zeven"
 
-#~ msgid "Select scenario:"
-#~ msgstr "Selecteer scenario:"
+#~ msgid "eight"
+#~ msgstr "acht"
 
-#~ msgid "Are you sure you want to quit Same GNOME?"
-#~ msgstr "Wilt u echt stoppen met Same GNOME?"
+#~ msgid "nine"
+#~ msgstr "negen"
 
-#~ msgid "FAQ"
-#~ msgstr "FAQ"
+#~ msgid "ten"
+#~ msgstr "tien"
 
-#~ msgid "Open Game"
-#~ msgstr "Open Spel"
+#~ msgid "jack"
+#~ msgstr "boer"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]