[gegl] Updated Slovenian translationcommit 174d1a42c73013f6f2381343f77674db935b3815
Author: Martin Srebotnjak <miles filmsi net>
Date:   Fri Aug 31 10:10:47 2012 +0200

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |  367 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------
 1 files changed, 286 insertions(+), 81 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 8f3458f..c96d8fa 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: GEGL\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gegl&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2012-08-28 13:35+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-29 09:37+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-29 11:18+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-30 22:39+0100\n"
 "Last-Translator: Matej UrbanÄiÄ <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Martin Srebotnjak <miles filmsi net>\n"
 "Language: \n"
@@ -22,22 +22,6 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
 
-#: ../bin/gegl.c:147
-#, c-format
-msgid "Unable to read file: %s"
-msgstr "Datoteke ni mogoÄe prebrati: %s"
-
-#: ../bin/gegl.c:191
-#, c-format
-msgid "Invalid graph, abort.\n"
-msgstr "Neveljaven graf, sledi prekinitev.\n"
-
-#: ../bin/gegl.c:257
-#: ../bin/gegl-options.c:124
-#, c-format
-msgid "Unknown GeglOption mode: %d"
-msgstr "Neznan naÄin GeglOption: %d"
-
 #: ../bin/gegl-options.c:45
 #, c-format
 msgid ""
@@ -114,6 +98,12 @@ msgstr "Izhod v datoteko"
 msgid "Display help information"
 msgstr "PrikaÅi vsebino pomoÄi"
 
+#: ../bin/gegl-options.c:124
+#: ../bin/gegl.c:257
+#, c-format
+msgid "Unknown GeglOption mode: %d"
+msgstr "Neznan naÄin GeglOption: %d"
+
 #: ../bin/gegl-options.c:125
 msgid "unknown mode"
 msgstr "neznan naÄin"
@@ -152,6 +142,16 @@ msgstr ""
 "\n"
 "\n"
 
+#: ../bin/gegl.c:147
+#, c-format
+msgid "Unable to read file: %s"
+msgstr "Datoteke ni mogoÄe prebrati: %s"
+
+#: ../bin/gegl.c:191
+#, c-format
+msgid "Invalid graph, abort.\n"
+msgstr "Neveljaven graf, sledi prekinitev.\n"
+
 #: ../gegl/gegl-init.c:205
 msgid "babls error tolerance, a value between 0.2 and 0.000000001"
 msgstr "Toleranca napake babl-a, vrednost med 0,2 in 0,000000001"
@@ -174,7 +174,7 @@ msgstr "Åtevilo slikovnih toÄk, ki naj se izraÄunajo hkrati"
 
 #: ../gegl/gegl-init.c:230
 msgid "The quality of rendering a value between 0.0(fast) and 1.0(reference)"
-msgstr "Kakovost upodabljanja, vrednost med 0,0 (hitro) in 1,0 (referenÄna kakovost)"
+msgstr "Kakovost izrisovanja, vrednost med 0,0 (hitro) in 1,0 (referenÄna kakovost)"
 
 #: ../gegl/gegl-init.c:235
 msgid "The number of concurrent processing threads to use"
@@ -277,6 +277,7 @@ msgstr "Faktor spreminjanja mere obsega"
 
 #: ../operations/common/brightness-contrast.c:31
 #: ../operations/common/reinhard05.c:27
+#: ../operations/common/softglow.c:27
 msgid "Brightness"
 msgstr "Svetlost"
 
@@ -352,6 +353,20 @@ msgstr "Åtevilo ponavljanj, viÅje Åtevilo ponavljanj ponuja manj Åuma v rezu
 msgid "Color to grayscale conversion, uses envelopes formed from spatial  color differences to perform color-feature preserving grayscale  spatial contrast enhancement"
 msgstr "Pretvorba iz sivinske v barvno, uporablja ovojnice iz barvno prostorskih razlik, da izvede izboljÅavo sivinsko prostorskega kontrasta z ohranjanjem lastnosti barv"
 
+#: ../operations/common/cartoon.c:25
+#| msgid "Blur radius"
+msgid "Mask radius"
+msgstr "Polmer maske"
+
+#: ../operations/common/cartoon.c:27
+#| msgid "Percentile"
+msgid "Percent black"
+msgstr "Odstotek Ärnine"
+
+#: ../operations/common/cartoon.c:376
+msgid "Cartoon effect"
+msgstr "Striparski uÄinek"
+
 #: ../operations/common/checkerboard.c:25
 #: ../operations/common/fractal-explorer.c:30
 #: ../operations/common/fractal-explorer.c:31
@@ -412,8 +427,8 @@ msgid "Vertical offset (from origin) for start of grid"
 msgstr "NavpiÄni odmik (od izvora) za zaÄetek mreÅe."
 
 #: ../operations/common/checkerboard.c:33
-#: ../operations/common/color.c:24
 #: ../operations/common/color-to-alpha.c:28
+#: ../operations/common/color.c:24
 #: ../operations/common/grid.c:36
 #: ../operations/common/rectangle.c:37
 #: ../operations/common/vignette.c:25
@@ -443,14 +458,6 @@ msgstr "Druga barva celic (privzeto bela, 'white')"
 msgid "Checkerboard renderer"
 msgstr "Upodobitelj Åahovnice"
 
-#: ../operations/common/color.c:25
-msgid "The color to render (defaults to 'black')"
-msgstr "Barva upodabljanja (privzeto Ärna, 'black')"
-
-#: ../operations/common/color.c:88
-msgid "Generates a buffer entirely filled with the specified color, crop it to get smaller dimensions."
-msgstr "Ustvari medpomnilnika, povsem zapolnjen z navedeno barvo, obreÅite ga za manjÅe mere."
-
 #: ../operations/common/color-reduction.c:33
 msgid "Red bits"
 msgstr "Bitov rdeÄe"
@@ -517,12 +524,20 @@ msgstr "OmogoÄa spreminjanje barvne temperature slike."
 
 #: ../operations/common/color-to-alpha.c:29
 msgid "The color to render (defaults to 'white')"
-msgstr "Barva upodabljanja (privzeto bela, 'white')"
+msgstr "Barva izrisovanja (privzeto bela, 'white')"
 
 #: ../operations/common/color-to-alpha.c:197
 msgid "Performs color-to-alpha on the image."
 msgstr "Na sliki izvede postopek barva-v-alfo."
 
+#: ../operations/common/color.c:25
+msgid "The color to render (defaults to 'black')"
+msgstr "Barva izrisovanja (privzeto Ärna, 'black')"
+
+#: ../operations/common/color.c:88
+msgid "Generates a buffer entirely filled with the specified color, crop it to get smaller dimensions."
+msgstr "Ustvari medpomnilnika, povsem zapolnjen z navedeno barvo, obreÅite ga za manjÅe mere."
+
 #: ../operations/common/contrast-curve.c:25
 msgid "Sample points"
 msgstr "VzorÄne toÄke"
@@ -678,6 +693,7 @@ msgid "Combine multiple scene exposures into one high range buffer"
 msgstr "ZdruÅi veÄ ekspozicij prizorov v posamiÄen visokoobseÅni medpomnilnik."
 
 #: ../operations/common/fattal02.c:33
+#: ../operations/common/noise-rgb.c:37
 #: ../operations/common/noise.c:25
 #: ../operations/workshop/convolution-matrix.c:86
 msgid "Alpha"
@@ -697,6 +713,7 @@ msgstr "Jakost krajevnega izboljÅevanja podrobnosti"
 
 #: ../operations/common/fattal02.c:39
 #: ../operations/common/mantiuk06.c:34
+#: ../operations/common/noise-hsv.c:31
 #: ../operations/workshop/color-rotate.c:50
 msgid "Saturation"
 msgstr "NasiÄenost"
@@ -944,7 +961,6 @@ msgid "Wrong pixels"
 msgstr "NapaÄne slikovne toÄke"
 
 #: ../operations/common/image-compare.c:26
-#| msgid "Number of iterations"
 msgid "Number of differing pixels."
 msgstr "Åtevilo razlikujoÄih se slikovnih toÄk."
 
@@ -1276,7 +1292,7 @@ msgstr "PoveÄava"
 #: ../operations/common/mirrors.c:48
 #: ../operations/common/mirrors.c:50
 msgid "Scale factor to make rendering size bigger"
-msgstr "Faktor spremembe merila, ki poveÄa velikost upodabljenega"
+msgstr "Faktor spremembe merila, ki poveÄa velikost izrisa"
 
 #: ../operations/common/mirrors.c:50
 msgid "Expand"
@@ -1303,6 +1319,7 @@ msgid "Applies mirroring effect on the image."
 msgstr "Sliki doda uÄinek zrcaljenja."
 
 #: ../operations/common/mono-mixer.c:26
+#: ../operations/common/noise-rgb.c:31
 #: ../operations/workshop/convolution-matrix.c:83
 msgid "Red"
 msgstr "RdeÄa"
@@ -1312,6 +1329,7 @@ msgid "Amount of red"
 msgstr "KoliÄina rdeÄe"
 
 #: ../operations/common/mono-mixer.c:28
+#: ../operations/common/noise-rgb.c:33
 #: ../operations/workshop/convolution-matrix.c:84
 msgid "Green"
 msgstr "Zelena"
@@ -1321,6 +1339,7 @@ msgid "Amount of green"
 msgstr "KoliÄina zelene"
 
 #: ../operations/common/mono-mixer.c:30
+#: ../operations/common/noise-rgb.c:35
 #: ../operations/workshop/convolution-matrix.c:85
 msgid "Blue"
 msgstr "Modra"
@@ -1354,25 +1373,98 @@ msgstr "Kot zabrisanosti v stopinjah"
 msgid "Linear motion blur"
 msgstr "Linearna zabrisanost gibanja"
 
-#: ../operations/common/noise.c:29
-msgid "Z offset"
-msgstr "Odmik Z"
+#: ../operations/common/noise-cielch.c:25
+#: ../operations/common/noise-hsv.c:27
+#, fuzzy
+#| msgid "Hardness"
+msgid "Holdness"
+msgstr "Trdota"
+
+#: ../operations/common/noise-cielch.c:27
+#| msgid "Brightness"
+msgid "Lightness"
+msgstr "Svetlost"
 
+#: ../operations/common/noise-cielch.c:29
+#, fuzzy
+msgid "Chroma"
+msgstr "Kroma"
+
+#: ../operations/common/noise-cielch.c:31
+#: ../operations/common/noise-hsv.c:29
+#: ../operations/workshop/color-rotate.c:48
+msgid "Hue"
+msgstr "Obarvanost"
+
+#: ../operations/common/noise-cielch.c:160
+#, fuzzy
+msgid "Randomize lightness/chroma/hue independently"
+msgstr "Neodvisna nakljuÄnost svetlosti/krome/obarvanosti"
+
+#: ../operations/common/noise-hsv.c:33
+#: ../operations/common/weighted-blend.c:25
+#: ../operations/generated/add.c:29
+#: ../operations/generated/divide.c:29
+#: ../operations/generated/gamma.c:29
+#: ../operations/generated/multiply.c:29
+#: ../operations/generated/subtract.c:29
+msgid "Value"
+msgstr "Vrednost"
+
+#: ../operations/common/noise-hsv.c:164
+#, fuzzy
+msgid "Randomize hue/saturation/value independently"
+msgstr "Neodvisna nakljuÄnost obarvanosti/nasiÄenosti/vrednosti"
+
+#: ../operations/common/noise-hurl.c:30
+#: ../operations/common/noise-pick.c:30
+#: ../operations/common/noise-slur.c:33
 #: ../operations/common/noise.c:31
+#: ../operations/common/shift.c:29
+#: ../operations/common/wind.c:33
 #: ../operations/workshop/cubism.c:34
 #: ../operations/workshop/plasma.c:33
 msgid "Seed"
 msgstr "Zasadi"
 
-#: ../operations/common/noise.c:33
-msgid "Iteration"
-msgstr "Ponovitve"
+#: ../operations/common/noise-hurl.c:30
+#: ../operations/common/noise-pick.c:30
+#: ../operations/common/noise-slur.c:33
+#: ../operations/common/shift.c:29
+#: ../operations/common/wind.c:33
+#: ../operations/workshop/cubism.c:35
+msgid "Random seed"
+msgstr "NakljuÄno seme"
 
-#: ../operations/common/noise.c:111
-msgid "Perlin noise generator"
-msgstr "Ustvarjalnik Perlinovega Åuma"
+#: ../operations/common/noise-hurl.c:32
+#: ../operations/common/noise-pick.c:32
+#: ../operations/common/noise-slur.c:35
+msgid "Randomization (%)"
+msgstr "NakljuÄnost (%)"
+
+#: ../operations/common/noise-hurl.c:32
+#: ../operations/common/noise-pick.c:32
+#: ../operations/common/noise-slur.c:35
+#| msgid "Rotation"
+msgid "Radomization"
+msgstr "NakljuÄnost"
+
+#: ../operations/common/noise-hurl.c:34
+#: ../operations/common/noise-pick.c:34
+#: ../operations/common/noise-slur.c:37
+msgid "Repeat"
+msgstr "Ponovi"
+
+#: ../operations/common/noise-hurl.c:135
+msgid "Completely randomize a fraction of pixels"
+msgstr "Povsem nakljuÄen lom slikovnih toÄk"
+
+#: ../operations/common/noise-pick.c:192
+msgid "Randomly interchange some pixels with neighbors"
+msgstr "NakljuÄno izmenjaj nekaj slikovnih toÄk s sosednjimi"
 
 #: ../operations/common/noise-reduction.c:26
+#: ../operations/common/wind.c:30
 #: ../operations/workshop/warp.c:35
 msgid "Strength"
 msgstr "Jakost"
@@ -1381,6 +1473,67 @@ msgstr "Jakost"
 msgid "How many iteratarions to run the algorithm with"
 msgstr "S koliko ponovitvami naj se izvede algoritem"
 
+#: ../operations/common/noise-rgb.c:27
+msgid "Correlated noise"
+msgstr "Korelacijski Åum"
+
+#: ../operations/common/noise-rgb.c:29
+#, fuzzy
+msgid "Independent RGB"
+msgstr "Neodvisni RGB"
+
+#: ../operations/common/noise-rgb.c:164
+msgid "Distort colors by random amounts."
+msgstr "PopaÄi barve z nakljuÄnimi vrednostmi."
+
+#: ../operations/common/noise-slur.c:181
+#, fuzzy
+msgid "Randomly slide some pixels downward (similar to melting)"
+msgstr "NakljuÄno odmakni nekaj slikovnih toÄk navzdol (podobno taljenju)"
+
+#: ../operations/common/noise.c:29
+msgid "Z offset"
+msgstr "Odmik Z"
+
+#: ../operations/common/noise.c:33
+msgid "Iteration"
+msgstr "Ponovitve"
+
+#: ../operations/common/noise.c:111
+msgid "Perlin noise generator"
+msgstr "Ustvarjalnik Perlinovega Åuma"
+
+#: ../operations/common/oilify.c:27
+#: ../operations/common/photocopy.c:25
+#: ../operations/common/photocopy.c:26
+#| msgid "Radius"
+msgid "Mask Radius"
+msgstr "Polmer maske"
+
+#: ../operations/common/oilify.c:28
+msgid "Radius of circle around pixel"
+msgstr "Polmer kroga okoli slik. toÄke"
+
+#: ../operations/common/oilify.c:30
+#: ../operations/common/oilify.c:31
+#, fuzzy
+msgid "Exponent"
+msgstr "Eksponentno"
+
+#: ../operations/common/oilify.c:33
+#, fuzzy
+msgid "Intensity Mode"
+msgstr "Intenzivni naÄin"
+
+#: ../operations/common/oilify.c:34
+#| msgid "Use optimized huffman tables"
+msgid "Use pixel luminance values"
+msgstr "Uporabi vrednosti svetlosti slik. toÄk"
+
+#: ../operations/common/oilify.c:309
+msgid "Emulate an oil painting"
+msgstr "Emuliraj oljno sliko"
+
 #: ../operations/common/opacity.c:25
 msgid "Global opacity value that is always used on top of the optional auxiliary input buffer."
 msgstr "SploÅna raven prekrivnosti, ki je vedno uporabljan na vrhu neobveznega pomoÅnega vhodnega medpomnilnika."
@@ -1401,6 +1554,29 @@ msgstr "Vir, ki uporablja GeglBuffer na disku."
 msgid "Porter Duff operation over (d = cA + cB * (1 - aA))"
 msgstr "Operacija Porter Duff over (d = cA + cB * (1 - aA))"
 
+#: ../operations/common/photocopy.c:28
+#: ../operations/common/photocopy.c:29
+#: ../operations/common/softglow.c:29
+#| msgid "Dampness"
+msgid "Sharpness"
+msgstr "Ostrina"
+
+#: ../operations/common/photocopy.c:31
+#: ../operations/common/photocopy.c:32
+#| msgid "Percentile"
+msgid "Percent Black"
+msgstr "Odstotek Ärne"
+
+#: ../operations/common/photocopy.c:34
+#: ../operations/common/photocopy.c:35
+#| msgid "Percentile"
+msgid "Percent White"
+msgstr "Odstotek bele"
+
+#: ../operations/common/photocopy.c:395
+msgid "Photocopy effect"
+msgstr "UÄinek fotokopiranja"
+
 #: ../operations/common/pixelize.c:26
 msgid "Width of blocks in pixels"
 msgstr "Åirina blokov v slikovnih toÄkah"
@@ -1599,6 +1775,28 @@ msgstr "Pot datoteke, ki jo Åelite shraniti."
 msgid "Multipurpose file saver, that uses other native handlers."
 msgstr "VeÄnamenski shranjevalnik datotek, ki uporablja druge domorodne roÄice."
 
+#: ../operations/common/shift.c:26
+#| msgid "X shift:"
+msgid "Shift"
+msgstr "Odmik"
+
+#: ../operations/common/shift.c:27
+msgid "Maximum amount to shift"
+msgstr "NajveÄja koliÄina za odmik"
+
+#: ../operations/common/shift.c:36
+msgid "Direction"
+msgstr "Smer"
+
+#: ../operations/common/shift.c:37
+#| msgid "Shift horizontal"
+msgid "Shift direction"
+msgstr "Smer odmika"
+
+#: ../operations/common/shift.c:231
+msgid "Shift by a random number of pixels"
+msgstr "Odmik za nakljuÄno Åtevilo slikovnih toÄk"
+
 #: ../operations/common/snn-mean.c:28
 #: ../operations/workshop/snn-percentile.c:29
 msgid "Pairs"
@@ -1612,6 +1810,16 @@ msgstr "Åtevilo parov; viÅje Åtevilo ohrani bolj kritiÄne lastnosti"
 msgid "Noise reducing edge enhancing blur filter based  on Symmetric Nearest Neighbours"
 msgstr "Filter zabrisanosti za izboljÅavo robov in zmanjÅevanje Åuma, ki temelji na simetriÄnih najbliÅjih sosedih"
 
+#: ../operations/common/softglow.c:25
+#| msgid "Blur radius"
+msgid "Glow radius"
+msgstr "Polmer Åarenja"
+
+#: ../operations/common/softglow.c:224
+#, fuzzy
+msgid "Softglow effect"
+msgstr "UÄinek mehkega Åarenja"
+
 #: ../operations/common/stress.c:28
 msgid "Neighborhood taken into account, for enhancement ideal values are close to the longest side of the image, increasing this increases the runtime"
 msgstr "SoseÅÄina je upoÅtevana, za izboljÅavo so idealne vrednosti ob najdaljÅi stranici slike, s poveÄavo tega se poveÄuje Äas izvajanja"
@@ -1659,6 +1867,7 @@ msgid "SVG color matrix operation svg_saturate"
 msgstr "Operacija barvne matrike SVG svg_saturate"
 
 #: ../operations/common/threshold.c:25
+#: ../operations/common/wind.c:26
 #: ../operations/external/matting-levin.c:31
 #: ../operations/workshop/color-rotate.c:54
 #: ../operations/workshop/red-eye-removal.c:31
@@ -1766,7 +1975,6 @@ msgid "Coordinate y of the center of the waves"
 msgstr "Koordinata Y srediÅÄa valov"
 
 #: ../operations/common/waves.c:44
-#| msgid "Display help information"
 msgid "Clamp deformation"
 msgstr "Obrzdaj deformacijo"
 
@@ -1784,15 +1992,6 @@ msgstr "Preoblikuj medpomnilnik z valovi"
 #: ../operations/generated/gamma.c:29
 #: ../operations/generated/multiply.c:29
 #: ../operations/generated/subtract.c:29
-msgid "Value"
-msgstr "Vrednost"
-
-#: ../operations/common/weighted-blend.c:25
-#: ../operations/generated/add.c:29
-#: ../operations/generated/divide.c:29
-#: ../operations/generated/gamma.c:29
-#: ../operations/generated/multiply.c:29
-#: ../operations/generated/subtract.c:29
 msgid "global value used if aux doesn't contain data"
 msgstr "Uporabljena sploÅna vrednost, Äe pomoÅni ne vsebuje podatkov"
 
@@ -1800,12 +1999,26 @@ msgstr "Uporabljena sploÅna vrednost, Äe pomoÅni ne vsebuje podatkov"
 msgid "blend two images using alpha values as weights"
 msgstr "ZdruÅi dve sliki z uporabo alfa-vrednosti kot uteÅi"
 
+#: ../operations/common/wind.c:27
+#, fuzzy
+msgid "Higher values restrict the effect to fewer areas of the image"
+msgstr "ViÅje vrednosti omejujejo uÄinek na manj obmoÄij slike"
+
+#: ../operations/common/wind.c:31
+#, fuzzy
+msgid "Higher values increase the magnitude of the effect"
+msgstr "ViÅje vrednosti poveÄajo jakost uÄinka"
+
+#: ../operations/common/wind.c:367
+#, fuzzy
+msgid "Wind-like bleed effect"
+msgstr "UÄinek prelivanja podoben vetru"
+
 #: ../operations/common/write-buffer.c:26
 msgid "Write to an existing GeglBuffer"
 msgstr "ZapiÅi v obstojeÄi GeglBuffer"
 
 #: ../operations/common/write-buffer.c:28
-#| msgid "Input buffer"
 msgid "Flush buffer"
 msgstr "PoÄisti medpomnilnik"
 
@@ -2353,10 +2566,6 @@ msgstr "MatematiÄna operacija deljenja (c = vrednost==0.0f?0.0f:c/vrednost)"
 msgid "Porter Duff operation dst-atop (d = cB * aA + cA * (1.0f - aB))"
 msgstr "Operacija Porter Duff dst-atop (d = cB * aA + cA * (1.0f - aB))"
 
-#: ../operations/generated/dst.c:116
-msgid "Porter Duff operation dst (d = cB)"
-msgstr "Operacija Porter Duff dst (d = cB)"
-
 #: ../operations/generated/dst-in.c:116
 msgid "Porter Duff operation dst-in (d = cB * aA)"
 msgstr "Operacija Porter Duff dst-in (d = cB * aA)"
@@ -2369,6 +2578,10 @@ msgstr "Operacija Porter Duff dst-out (d = cB * (1.0f - aA))"
 msgid "Porter Duff operation dst-over (d = cB + cA * (1.0f - aB))"
 msgstr "Operacija Porter Duff dst-over (d = cB + cA * (1.0f - aB))"
 
+#: ../operations/generated/dst.c:116
+msgid "Porter Duff operation dst (d = cB)"
+msgstr "Operacija Porter Duff dst (d = cB)"
+
 #: ../operations/generated/exclusion.c:163
 msgid "SVG blend operation exclusion (<code>d = (cA * aB + cB * aA - 2 * cA * cB) + cA * (1 - aB) + cB * (1 - aA)</code>)"
 msgstr "Operacija zlivanja SVG exclusion (<code>d = (cA * aB + cB * aA - 2 * cA * cB) + cA * (1 - aB) + cB * (1 - aA)</code>)"
@@ -2409,10 +2622,6 @@ msgstr "Operacija zlivanja SVG soft-light (<code>if 2 * cA < aA: d = cB * (aA -
 msgid "Porter Duff operation src-atop (d = cA * aB + cB * (1.0f - aA))"
 msgstr "Operacija Porter Duff src-atop (d = cA * aB + cB * (1.0f - aA))"
 
-#: ../operations/generated/src.c:116
-msgid "Porter Duff operation src (d = cA)"
-msgstr "Operacija Porter Duff src (d = cA)"
-
 #: ../operations/generated/src-in.c:125
 msgid "Porter Duff operation src-in (d = cA * aB)"
 msgstr "Operacija Porter Duff src-in (d = cA * aB)"
@@ -2425,6 +2634,10 @@ msgstr "Operacija Porter Duff src-out (d = cA * (1.0f - aB))"
 msgid "Porter Duff operation src-over (d = cA + cB * (1.0f - aA))"
 msgstr "Operacija Porter Duff src-over (d = cA + cB * (1.0f - aA))"
 
+#: ../operations/generated/src.c:116
+msgid "Porter Duff operation src (d = cA)"
+msgstr "Operacija Porter Duff src (d = cA)"
+
 #: ../operations/generated/subtract.c:125
 msgid "Math operation subtract (c = c - value)"
 msgstr "MatematiÄna operacija odÅtevanja (c = c - vrednost)"
@@ -2453,20 +2666,16 @@ msgstr "Kot sukanja (v SUK)"
 msgid "Rotate the buffer around the specified origin."
 msgstr "Zasukaj medpomnilnik okoli navedenega izvora."
 
-#: ../operations/transform/scale.c:29
 #: ../operations/transform/scale-ratio.c:26
+#: ../operations/transform/scale.c:29
 msgid "Horizontal scale factor"
 msgstr "Faktor vodoravne spremembe merila"
 
-#: ../operations/transform/scale.c:31
 #: ../operations/transform/scale-ratio.c:28
+#: ../operations/transform/scale.c:31
 msgid "Vertical scale factor"
 msgstr "Faktor navpiÄne spremembe merila"
 
-#: ../operations/transform/scale.c:36
-msgid "Scales the buffer."
-msgstr "Spremeni merilo medpomnilnika."
-
 #: ../operations/transform/scale-ratio.c:33
 msgid "Scales the buffer according to a ratio."
 msgstr "Spremeni merilo medpomnilnik glede na razmerje."
@@ -2483,6 +2692,10 @@ msgstr "Velikost navpiÄno"
 msgid "Scales the buffer according to a size."
 msgstr "Spremeni merilo medpomnilnika glede na velikost."
 
+#: ../operations/transform/scale.c:36
+msgid "Scales the buffer."
+msgstr "Spremeni merilo medpomnilnika."
+
 #: ../operations/transform/shear.c:26
 msgid "Horizontal shear amount"
 msgstr "KoliÄina vodoravne striÅenja"
@@ -2495,14 +2708,6 @@ msgstr "KoliÄina navpiÄnega striÅenja"
 msgid "Shears the buffer"
 msgstr "PostriÅe medpomnilnik"
 
-#: ../operations/transform/transform.c:25
-msgid "Transformation string"
-msgstr "Niz transformacije"
-
-#: ../operations/transform/transform.c:30
-msgid "Transforms the group (used by svg)."
-msgstr "Preoblikuje skupino (uporablja svg)."
-
 #: ../operations/transform/transform-core.c:200
 msgid "Origin-x"
 msgstr "Izvor-X"
@@ -2536,6 +2741,14 @@ msgstr "Åirina lanczos"
 msgid "Width of the Lanczos function"
 msgstr "Åirina funkcije lanczos"
 
+#: ../operations/transform/transform.c:25
+msgid "Transformation string"
+msgstr "Niz transformacije"
+
+#: ../operations/transform/transform.c:30
+msgid "Transforms the group (used by svg)."
+msgstr "Preoblikuje skupino (uporablja svg)."
+
 #: ../operations/transform/translate.c:26
 msgid "Horizontal translation"
 msgstr "Vodoravni vzporedni premik"
@@ -2625,10 +2838,6 @@ msgstr "KonÄni kot za sukanje barv"
 msgid "Choose in case of grayscale images"
 msgstr "Izberite v primeru sivinskih slik"
 
-#: ../operations/workshop/color-rotate.c:48
-msgid "Hue"
-msgstr "Obarvanost"
-
 #: ../operations/workshop/color-rotate.c:49
 msgid "The value of hue"
 msgstr "Vrednost obarvanosti"
@@ -2920,10 +3129,6 @@ msgstr "Velikost tlakovcev"
 msgid "Tile saturation"
 msgstr "NasiÄenost tlakovcev"
 
-#: ../operations/workshop/cubism.c:35
-msgid "Random seed"
-msgstr "NakljuÄno seme"
-
 #: ../operations/workshop/cubism.c:595
 msgid "A filter that somehow resembles a cubist painting style"
 msgstr "Filter, ki spominja na kubistiÄni slog slikanja"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]