[gsettings-desktop-schemas] Updated Lithuanian translationcommit fecd6ed74be5d82728671661eebfe88810f1149b
Author: Aurimas Äernius <aurisc4 gmail com>
Date:   Wed Aug 29 23:38:14 2012 +0300

    Updated Lithuanian translation

 po/lt.po | 1025 ++++++++++++++------------------------------------------------
 1 files changed, 221 insertions(+), 804 deletions(-)
---
diff --git a/po/lt.po b/po/lt.po
index 4347b39..f9e034e 100644
--- a/po/lt.po
+++ b/po/lt.po
@@ -6,18 +6,16 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gsettings-desktop-schemas master\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product";
-"=gsettings-desktop-schemas&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-07-07 18:57+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 19:49+0300\n"
-"Last-Translator: Åygimantas BeruÄka <zygis gnome org>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gsettings-desktop-schemas&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
+"POT-Creation-Date: 2012-08-16 14:18+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-29 23:14+0300\n"
+"Last-Translator: Aurimas Äernius <aurisc4 gmail com>\n"
 "Language-Team: Lithuanian\n"
 "Language: lt\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n%"
-"100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 "X-Project-Style: gnome\n"
 
@@ -54,23 +52,16 @@ msgid "Beep when a keyboard accessibility feature changes"
 msgstr "PyptelÄti, kai klaviatÅros pritaikymo neÄgaliesiems savybÄ pasikeiÄia"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:3
-msgid ""
-"Whether to beep when a keyboard accessibility feature is enabled or disabled."
-msgstr ""
-"Ar pyptelÄti, kai klaviatÅros pritaikymo neÄgaliesiems savybÄ Äjungiama arba "
-"iÅjungiama."
+msgid "Whether to beep when a keyboard accessibility feature is enabled or disabled."
+msgstr "Ar pyptelÄti, kai klaviatÅros pritaikymo neÄgaliesiems savybÄ Äjungiama arba iÅjungiama."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:4
 msgid "Disable keyboard accessibility after a timeout"
 msgstr "IÅjungti klaviatÅros pritaikymÄ neÄgaliesiems pasibaigus laikui"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:5
-msgid ""
-"Whether to disable keyboard accessibility after a timeout, useful for shared "
-"machines."
-msgstr ""
-"Ar iÅjungti klaviatÅros pritaikymÄ neÄgaliesiems pasibaigus laikui, naudinga "
-"bendro naudojimo kompiuteriams."
+msgid "Whether to disable keyboard accessibility after a timeout, useful for shared machines."
+msgstr "Ar iÅjungti klaviatÅros pritaikymÄ neÄgaliesiems pasibaigus laikui, naudinga bendro naudojimo kompiuteriams."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:6
 msgid "Duration of the disabling timeout"
@@ -78,8 +69,7 @@ msgstr "IÅjungimo delsa"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:7
 msgid "Duration of the timeout before disabling the keyboard accessibility."
-msgstr ""
-"Laikas, kuriam pasibaigus iÅjungiamas klaviatÅros pritaikymas neÄgaliemsiems."
+msgstr "Laikas, kuriam pasibaigus iÅjungiamas klaviatÅros pritaikymas neÄgaliemsiems."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:8
 msgid "Enable the bounce keys"
@@ -95,8 +85,7 @@ msgstr "MaÅiausia trukmÄ milisekundÄmis"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:11
 msgid "Ignore multiple presses of the same key within this many milliseconds."
-msgstr ""
-"Nepaisyti pasikartojanÄiÅ to paties klaviÅo paspaudimÅ tiek milisekundÅiÅ."
+msgstr "Nepaisyti pasikartojanÄiÅ to paties klaviÅo paspaudimÅ tiek milisekundÅiÅ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:12
 msgid "Beep when a key is rejected"
@@ -135,8 +124,7 @@ msgid "Initial delay in milliseconds"
 msgstr "PradinÄ delsa milisekundÄmis"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:21
-msgid ""
-"How many milliseconds to wait before mouse movement keys start to operate."
+msgid "How many milliseconds to wait before mouse movement keys start to operate."
 msgstr "Kiek milisekundÅiÅ laukti iki pelÄs judÄjimo klaviÅai pradeda veikti."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:22
@@ -148,8 +136,7 @@ msgid "Whether the slow keys accessibility feature is turned on."
 msgstr "Ar lÄtÅjÅ klaviÅÅ pritaikymo neÄgaliesiems funkcija Äjungta."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:24
-msgid ""
-"Do not accept a key as being pressed unless held for this many milliseconds."
+msgid "Do not accept a key as being pressed unless held for this many milliseconds."
 msgstr "Nelaikyti klaviÅo nuspaustu, kol nelaikoma tiek milisekundÅiÅ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:25
@@ -181,11 +168,8 @@ msgid "Disable when two keys are pressed at the same time"
 msgstr "IÅjungti, kai du klaviÅai paspaudÅiama tuo paÄiu metu"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:32
-msgid ""
-"Whether to disable sticky keys if two keys are pressed at the same time."
-msgstr ""
-"Ar iÅjungti kibiuosius klaviÅus, jei du klaviÅai paspaudÅiami tuo paÄiu "
-"metu."
+msgid "Whether to disable sticky keys if two keys are pressed at the same time."
+msgstr "Ar iÅjungti kibiuosius klaviÅus, jei du klaviÅai paspaudÅiami tuo paÄiu metu."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:33
 msgid "Beep when a modifier is pressed."
@@ -208,105 +192,63 @@ msgid "Mouse Tracking Mode"
 msgstr "PelÄs sekimo veiksena"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:2
-msgid ""
-"Determines the position of the magnified mouse image within the magnified "
-"view and how it reacts to system mouse movement. The values are - none: no "
-"mouse tracking; - centered: the mouse image is displayed at the center of "
-"the zoom region (which also represents the point under the system mouse) and "
-"the magnified contents are scrolled as the system mouse moves; - "
-"proportional: the position of the magnified mouse in the zoom region is "
-"proportionally the same as the position of the system mouse on screen; - "
-"push: when the magnified mouse intersects a boundary of the zoom region, the "
-"contents are scrolled into view."
-msgstr ""
-"Nurodo padidinto pelÄs paveikslÄlio padÄtÄ iÅdidintame rodinyje ir kaip jis "
-"atsako Ä pelÄs judinimÄ. ReikÅmÄs yra: ânoneâ â pelÄ nesekama; âcenteredâ â "
-"pelÄs paveikslÄlis rodomas padidintos srities centre (taip pat pristato "
-"taÅkÄ po sistemos pele) ir padidintas turinys yra slenkamas, kai pelÄ juda; "
-"âproportionalâ â padidintos pelÄs padÄtis didinamoje srityje yra "
-"proporcingai toks pat, kaip sistemos pelÄs padÄtis ekrane; âpushâ â kai "
-"padidinta pelÄ kerta padidintos srities ribÄ, turinys paslenkamas Ä rodinÄ."
+msgid "Determines the position of the magnified mouse image within the magnified view and how it reacts to system mouse movement. The values are - none: no mouse tracking; - centered: the mouse image is displayed at the center of the zoom region (which also represents the point under the system mouse) and the magnified contents are scrolled as the system mouse moves; - proportional: the position of the magnified mouse in the zoom region is proportionally the same as the position of the system mouse on screen; - push: when the magnified mouse intersects a boundary of the zoom region, the contents are scrolled into view."
+msgstr "Nurodo padidinto pelÄs paveikslÄlio padÄtÄ iÅdidintame rodinyje ir kaip jis atsako Ä pelÄs judinimÄ. ReikÅmÄs yra: ânoneâ â pelÄ nesekama; âcenteredâ â pelÄs paveikslÄlis rodomas padidintos srities centre (taip pat pristato taÅkÄ po sistemos pele) ir padidintas turinys yra slenkamas, kai pelÄ juda; âproportionalâ â padidintos pelÄs padÄtis didinamoje srityje yra proporcingai toks pat, kaip sistemos pelÄs padÄtis ekrane; âpushâ â kai padidinta pelÄ kerta padidintos srities ribÄ, turinys paslenkamas Ä rodinÄ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:3
 msgid "Screen position"
 msgstr "Ekrano padÄtis"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:4
-msgid ""
-"The magnified view either fills the entire screen, or occupies the top-half, "
-"bottom-half, left-half, or right-half of the screen."
-msgstr ""
-"IÅdidinimo rodinys arba uÅpildo visÄ ekranÄ, arba uÅima virÅutinÄ, apatinÄ, "
-"kairÄ arba deÅinÄ ekrano pusÄ,."
+msgid "The magnified view either fills the entire screen, or occupies the top-half, bottom-half, left-half, or right-half of the screen."
+msgstr "IÅdidinimo rodinys arba uÅpildo visÄ ekranÄ, arba uÅima virÅutinÄ, apatinÄ, kairÄ arba deÅinÄ ekrano pusÄ,."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:5
 msgid "Magnification factor"
 msgstr "Didinimo faktorius"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:6
-msgid ""
-"The power of the magnification. A value of 1.0 means no magnification. A "
-"value of 2.0 doubles the size."
-msgstr ""
-"IÅdidinimo galingumas. 1.0 reiÅkia jokio didinimo. 2.0 padigubina dydÄ."
+msgid "The power of the magnification. A value of 1.0 means no magnification. A value of 2.0 doubles the size."
+msgstr "IÅdidinimo galingumas. 1.0 reiÅkia jokio didinimo. 2.0 padigubina dydÄ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:7
 msgid "Enable lens mode"
 msgstr "Äjungti lÄÅio veiksenÄ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:8
-msgid ""
-"Whether the magnified view should be centered over the location of the "
-"system mouse and move with it."
-msgstr ""
-"Ar iÅdidintas rodinys turi bÅti centruotas virÅ sistemos pelÄs vietos ir "
-"judÄti kartu."
+msgid "Whether the magnified view should be centered over the location of the system mouse and move with it."
+msgstr "Ar iÅdidintas rodinys turi bÅti centruotas virÅ sistemos pelÄs vietos ir judÄti kartu."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:9
 msgid "Scroll magnified contents beyond the edges of the desktop"
 msgstr "Slinkti iÅdidintÄ turinÄ uÅ darbastalio ribÅ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:10
-msgid ""
-"For centered mouse tracking, when the system pointer is at or near the edge "
-"of the screen, the magnified contents continue to scroll such that the "
-"screen edge moves into the magnified view."
-msgstr ""
-"Centruotam pelÄ sekimui, kai sistemos Åymeklis yra Åalia ekrano pakraÅÄio, "
-"iÅdidintas turinys tÄs slinkimÄ taip, kad ekrano pakraÅtys pateks Ä "
-"iÅdidintÄ rodinÄ."
+msgid "For centered mouse tracking, when the system pointer is at or near the edge of the screen, the magnified contents continue to scroll such that the screen edge moves into the magnified view."
+msgstr "Centruotam pelÄ sekimui, kai sistemos Åymeklis yra Åalia ekrano pakraÅÄio, iÅdidintas turinys tÄs slinkimÄ taip, kad ekrano pakraÅtys pateks Ä iÅdidintÄ rodinÄ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:11
 msgid "Show or hide crosshairs"
 msgstr "Rodyti arba slÄpti taikiklÄ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:12
-msgid ""
-"Enables/disables display of crosshairs centered on the magnified mouse "
-"sprite."
-msgstr ""
-"Äjungia arba iÅjungia taikiklio rodymÄ, centruotÄ padidintos pelÄs srityje."
+msgid "Enables/disables display of crosshairs centered on the magnified mouse sprite."
+msgstr "Äjungia arba iÅjungia taikiklio rodymÄ, centruotÄ padidintos pelÄs srityje."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:13
 msgid "Thickness of the crosshairs in pixels"
 msgstr "Taikiklio storis pikseliais"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:14
-msgid ""
-"Width in pixels of the vertical and horizontal lines that make up the "
-"crosshairs."
-msgstr ""
-"Plotis pikseliais vertikaliai ir horizontaliai linijai, kuriso sudaro "
-"taikiklÄ."
+msgid "Width in pixels of the vertical and horizontal lines that make up the crosshairs."
+msgstr "Plotis pikseliais vertikaliai ir horizontaliai linijai, kuriso sudaro taikiklÄ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:15
 msgid "Color of the crosshairs"
 msgstr "Taikiklio spalva"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:16
-msgid ""
-"The color of the the vertical and horizontal lines that make up the "
-"crosshairs."
+msgid "The color of the the vertical and horizontal lines that make up the crosshairs."
 msgstr "Vertikalios ir horizontalios linijÅ, sudaranÄiÅ taikiklÄ, spalva."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:17
@@ -314,21 +256,15 @@ msgid "Opacity of the crosshairs"
 msgstr "Taikiklio permatomumas"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:18
-msgid ""
-"Determines the transparency of the crosshairs, from fully opaque to fully "
-"transparent."
-msgstr ""
-"Nusako taikiklio permatomumÄ, nuo visiÅkai nepermatomo iki visiÅkai "
-"permatomo."
+msgid "Determines the transparency of the crosshairs, from fully opaque to fully transparent."
+msgstr "Nusako taikiklio permatomumÄ, nuo visiÅkai nepermatomo iki visiÅkai permatomo."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:19
 msgid "Length of the crosshairs in pixels"
 msgstr "Taikiklio diametras pikseliais"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:20
-msgid ""
-"Determines the length in pixels of the vertical and horizontal lines that "
-"make up the crosshairs."
+msgid "Determines the length in pixels of the vertical and horizontal lines that make up the crosshairs."
 msgstr "Nusako horizontalios ir vertikalios linijÅ, sudaranÄiÅ taikiklÄ, ilgÄ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:21
@@ -336,121 +272,72 @@ msgid "Clip the crosshairs at the center"
 msgstr "IÅkirpti taikiklÄ centre"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:22
-msgid ""
-"Determines whether the crosshairs intersect the magnified mouse sprite, or "
-"are clipped such that the ends of the horizontal and vertical lines surround "
-"the mouse image."
-msgstr ""
-"Nusako, ar taikiklio linijos susikerta virÅ iÅdidinto pelÄs, ar yra "
-"apkirptos taip, kad jÅ galai supa pelÄs paveikslÄlÄ."
+msgid "Determines whether the crosshairs intersect the magnified mouse sprite, or are clipped such that the ends of the horizontal and vertical lines surround the mouse image."
+msgstr "Nusako, ar taikiklio linijos susikerta virÅ iÅdidinto pelÄs, ar yra apkirptos taip, kad jÅ galai supa pelÄs paveikslÄlÄ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:23
 msgid "Inverse lightness"
 msgstr "Apversti apÅvietimÄ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:24
-msgid ""
-"Determines whether the lightness values are inverted: darker colors become "
-"lighter and vice versa, and white and black are interchanged."
-msgstr ""
-"Nusako, ar apÅvietimo reikÅmÄs yra apverÄiamos: tamsesnÄs spalvos tampa "
-"ÅviesesnÄmis ir atvirkÅÄiai, o balta ir juoda yra sukeiÄiamos."
+msgid "Determines whether the lightness values are inverted: darker colors become lighter and vice versa, and white and black are interchanged."
+msgstr "Nusako, ar apÅvietimo reikÅmÄs yra apverÄiamos: tamsesnÄs spalvos tampa ÅviesesnÄmis ir atvirkÅÄiai, o balta ir juoda yra sukeiÄiamos."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:25
 msgid "Color Saturation"
 msgstr "SpalvÅ sodrumas"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:26
-msgid ""
-"Represents a change to the color saturation, from 0.0 (grayscale) to 1.0 "
-"(full color)."
-msgstr ""
-"Nusako spalvÅ sodrumo pakeitimÄ, nuo 0.0 (pilka skalÄ) iki 1.0 (visos "
-"spalvos)."
+msgid "Represents a change to the color saturation, from 0.0 (grayscale) to 1.0 (full color)."
+msgstr "Nusako spalvÅ sodrumo pakeitimÄ, nuo 0.0 (pilka skalÄ) iki 1.0 (visos spalvos)."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:27
 msgid "Change brightness of red"
 msgstr "Keisti raudonos ryÅkumÄ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:28
-msgid ""
-"Represents a change to the default brightness of the red component. Zero "
-"indicates no change, values less than zero indicate a decrease, and values "
-"greater than zero indicate an increase."
-msgstr ""
-"Nusako numatytÄ raudono komponento ryÅkumo pakeitimÄ. Nulis reiÅkia jokio "
-"pakeitimo, maÅesnÄs uÅ nulÄ reikÅmÄs nurodo sumaÅinimÄ, o didesnÄs uÅ nulÄ - "
-"padidinimÄ."
+msgid "Represents a change to the default brightness of the red component. Zero indicates no change, values less than zero indicate a decrease, and values greater than zero indicate an increase."
+msgstr "Nusako numatytÄ raudono komponento ryÅkumo pakeitimÄ. Nulis reiÅkia jokio pakeitimo, maÅesnÄs uÅ nulÄ reikÅmÄs nurodo sumaÅinimÄ, o didesnÄs uÅ nulÄ - padidinimÄ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:29
 msgid "Change brightness of green"
 msgstr "Keisti Åalios ryÅkumÄ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:30
-msgid ""
-"Represents a change to the default brightness for the green component. Zero "
-"indicates no change, values less than zero indicate a decrease, and values "
-"greater than zero indicate an increase."
-msgstr ""
-"Nusako numatytÄ Åalio komponento ryÅkumo pakeitimÄ. Nulis reiÅkia jokio "
-"pakeitimo, maÅesnÄs uÅ nulÄ reikÅmÄs nurodo sumaÅinimÄ, o didesnÄs uÅ nulÄ - "
-"padidinimÄ."
+msgid "Represents a change to the default brightness for the green component. Zero indicates no change, values less than zero indicate a decrease, and values greater than zero indicate an increase."
+msgstr "Nusako numatytÄ Åalio komponento ryÅkumo pakeitimÄ. Nulis reiÅkia jokio pakeitimo, maÅesnÄs uÅ nulÄ reikÅmÄs nurodo sumaÅinimÄ, o didesnÄs uÅ nulÄ - padidinimÄ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:31
 msgid "Change brightness of blue"
 msgstr "Keisti mÄlynos ryÅkumÄ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:32
-msgid ""
-"Represents a change to the default brightness for the blue component. Zero "
-"indicates no change, values less than zero indicate a decrease, and values "
-"greater than zero indicate an increase."
-msgstr ""
-"Nusako numatytÄ mÄlyno komponento ryÅkumo pakeitimÄ. Nulis reiÅkia jokio "
-"pakeitimo, maÅesnÄs uÅ nulÄ reikÅmÄs nurodo sumaÅinimÄ, o didesnÄs uÅ nulÄ - "
-"padidinimÄ."
+msgid "Represents a change to the default brightness for the blue component. Zero indicates no change, values less than zero indicate a decrease, and values greater than zero indicate an increase."
+msgstr "Nusako numatytÄ mÄlyno komponento ryÅkumo pakeitimÄ. Nulis reiÅkia jokio pakeitimo, maÅesnÄs uÅ nulÄ reikÅmÄs nurodo sumaÅinimÄ, o didesnÄs uÅ nulÄ - padidinimÄ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:33
 msgid "Change contrast of red"
 msgstr "Keisti raudonos kontrastÄ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:34
-msgid ""
-"Represents a change to the default contrast of the red component. Zero "
-"indicates no change in contrast, values less than zero indicate a decrease, "
-"and values greater than zero indicate an increase."
-msgstr ""
-"Nusako numatyto raudono kontrasto pakeitimÄ. Nulis reiÅkia jokio kontrasto "
-"pakeitimo, maÅesnÄs uÅ nulÄ reikÅmÄs nurodo sumaÅinimÄ, o didesnÄs - "
-"padidinimÄ."
+msgid "Represents a change to the default contrast of the red component. Zero indicates no change in contrast, values less than zero indicate a decrease, and values greater than zero indicate an increase."
+msgstr "Nusako numatyto raudono kontrasto pakeitimÄ. Nulis reiÅkia jokio kontrasto pakeitimo, maÅesnÄs uÅ nulÄ reikÅmÄs nurodo sumaÅinimÄ, o didesnÄs - padidinimÄ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:35
 msgid "Change contrast of green"
 msgstr "Keisti Åalios kontrastÄ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:36
-msgid ""
-"Represents a change to the default contrast of the green component. Zero "
-"indicates no change in contrast, values less than zero indicate a decrease, "
-"and values greater than zero indicate an increase."
-msgstr ""
-"Nusako numatyto Åalio kontrasto pakeitimÄ. Nulis reiÅkia jokio kontrasto "
-"pakeitimo, maÅesnÄs uÅ nulÄ reikÅmÄs nurodo sumaÅinimÄ, o didesnÄs - "
-"padidinimÄ."
+msgid "Represents a change to the default contrast of the green component. Zero indicates no change in contrast, values less than zero indicate a decrease, and values greater than zero indicate an increase."
+msgstr "Nusako numatyto Åalio kontrasto pakeitimÄ. Nulis reiÅkia jokio kontrasto pakeitimo, maÅesnÄs uÅ nulÄ reikÅmÄs nurodo sumaÅinimÄ, o didesnÄs - padidinimÄ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:37
 msgid "Change contrast of blue"
 msgstr "Keisti mÄlynos kontrastÄ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:38
-msgid ""
-"Represents a change to the default contrast of the blue component. Zero "
-"indicates no change in contrast, values less than zero indicate a decrease, "
-"and values greater than zero indicate an increase."
-msgstr ""
-"Nusako numatyto mÄlyno kontrasto pakeitimÄ. Nulis reiÅkia jokio kontrasto "
-"pakeitimo, maÅesnÄs uÅ nulÄ reikÅmÄs nurodo sumaÅinimÄ, o didesnÄs - "
-"padidinimÄ."
+msgid "Represents a change to the default contrast of the blue component. Zero indicates no change in contrast, values less than zero indicate a decrease, and values greater than zero indicate an increase."
+msgstr "Nusako numatyto mÄlyno kontrasto pakeitimÄ. Nulis reiÅkia jokio kontrasto pakeitimo, maÅesnÄs uÅ nulÄ reikÅmÄs nurodo sumaÅinimÄ, o didesnÄs - padidinimÄ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "Dwell click time"
@@ -482,8 +369,7 @@ msgstr "Gestas dvigubam spustelÄjimui"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.in.h:8
 msgid "Direction to perform a double click ('left', 'right', 'up', 'down)."
-msgstr ""
-"Kryptis dvigubam spustelÄjimui Ävykdyti (âleftâ, ârightâ, âupâ, âdownâ)."
+msgstr "Kryptis dvigubam spustelÄjimui Ävykdyti (âleftâ, ârightâ, âupâ, âdownâ)."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.in.h:9
 msgid "Gesture drag click"
@@ -499,19 +385,15 @@ msgstr "Gestas antriniam spustelÄjimui"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.in.h:12
 msgid "Direction to perform a secondary click ('left', 'right', 'up', 'down)."
-msgstr ""
-"Kryptis antraeiliam spustelÄjimui Ävykdyti (âleftâ, ârightâ, âupâ, âdownâ)."
+msgstr "Kryptis antraeiliam spustelÄjimui Ävykdyti (âleftâ, ârightâ, âupâ, âdownâ)."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.in.h:13
 msgid "Dwell click mode"
 msgstr "UÅdelsto paspaudimo veiksena"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.in.h:14
-msgid ""
-"The active dwell click mode. Possible values are 'window' and 'gesture'."
-msgstr ""
-"Aktyvi uÅdelsto paspaudimo veiksena. Galimos reikÅmÄs yra âwindowâ ir "
-"âgestureâ."
+msgid "The active dwell click mode. Possible values are 'window' and 'gesture'."
+msgstr "Aktyvi uÅdelsto paspaudimo veiksena. Galimos reikÅmÄs yra âwindowâ ir âgestureâ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.in.h:15
 msgid "Show click type window"
@@ -558,26 +440,16 @@ msgid "Picture Options"
 msgstr "PaveikslÄlio savybÄs"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.in.h:4
-msgid ""
-"Determines how the image set by wallpaper_filename is rendered. Possible "
-"values are \"none\", \"wallpaper\", \"centered\", \"scaled\", \"stretched\", "
-"\"zoom\", \"spanned\"."
-msgstr ""
-"Nusako, kaip pieÅiamas paveikslÄlis, nustatytas raktu wallpaper_filename. "
-"Galimos reikÅmÄs yra ânoneâ, âwallpaperâ, âcenteredâ, âscaledâ, âstretchedâ, "
-"âzoomâ, âspannedâ."
+msgid "Determines how the image set by wallpaper_filename is rendered. Possible values are \"none\", \"wallpaper\", \"centered\", \"scaled\", \"stretched\", \"zoom\", \"spanned\"."
+msgstr "Nusako, kaip pieÅiamas paveikslÄlis, nustatytas raktu wallpaper_filename. Galimos reikÅmÄs yra ânoneâ, âwallpaperâ, âcenteredâ, âscaledâ, âstretchedâ, âzoomâ, âspannedâ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.in.h:5
 msgid "Picture URI"
 msgstr "PaveikslÄlio URI"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.in.h:6
-msgid ""
-"URI to use for the background image. Not that the backend only supports "
-"local (file://) URIs."
-msgstr ""
-"Fono paveikslÄlio URI. NereiÅkia, kad realizacija palaiko vietinius "
-"(file://) URI."
+msgid "URI to use for the background image. Not that the backend only supports local (file://) URIs."
+msgstr "Fono paveikslÄlio URI. NereiÅkia, kad realizacija palaiko vietinius (file://) URI."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.in.h:7
 msgid "Picture Opacity"
@@ -601,21 +473,15 @@ msgstr "AntrinÄ spalva"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.in.h:12
 msgid "Right or Bottom color when drawing gradients, not used for solid color."
-msgstr ""
-"DeÅinÄs arba apaÄios spalva pieÅiant gradientÄ, nenaudojama su vientisa "
-"spalva."
+msgstr "DeÅinÄs arba apaÄios spalva pieÅiant gradientÄ, nenaudojama su vientisa spalva."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.in.h:13
 msgid "Color Shading Type"
 msgstr "Spalvo ÅeÅÄlio tipas"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.in.h:14
-msgid ""
-"How to shade the background color. Possible values are \"horizontal\", "
-"\"vertical\", and \"solid\"."
-msgstr ""
-"Kaip ÅeÅÄliuoti fono spalvÄ. Galimos reikÅmÄs yra âhorizontalâ, âverticalâ "
-"ir âsolidâ."
+msgid "How to shade the background color. Possible values are \"horizontal\", \"vertical\", and \"solid\"."
+msgstr "Kaip ÅeÅÄliuoti fono spalvÄ. Galimos reikÅmÄs yra âhorizontalâ, âverticalâ ir âsolidâ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.in.h:15
 msgid "Have file manager handle the desktop"
@@ -670,41 +536,33 @@ msgid "Exec Arguments"
 msgstr "Vykdymo (âexecâ) argumentai"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.default-applications.gschema.xml.in.in.h:12
-msgid ""
-"Argument used to execute programs in the terminal defined by the 'exec' key."
-msgstr ""
-"Argumentai, naudojami vykdant programas terminale, apibrÄÅiama âexecâ raktu."
+msgid "Argument used to execute programs in the terminal defined by the 'exec' key."
+msgstr "Argumentai, naudojami vykdant programas terminale, apibrÄÅiama âexecâ raktu."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.input-sources.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "Current input source"
 msgstr "Dabartinis Ävesties Åaltinis"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.input-sources.gschema.xml.in.in.h:2
-msgid ""
-"The zero-based index into the input sources list specifying the current one "
-"in effect. The value is automatically capped to remain in the range [0, "
-"sources_length)."
-msgstr ""
-"Nulio pagrindo indeksas Ävesties ÅaltiniÅ sÄraÅui, nurodantis dabartinÄ. "
-"ReikÅmÄ automatiÅkai pritaikoma likimui ribose [0, sources_length)."
+msgid "The zero-based index into the input sources list specifying the current one in effect. The value is automatically capped to remain in the range [0, sources_length)."
+msgstr "Nulio pagrindo indeksas Ävesties ÅaltiniÅ sÄraÅui, nurodantis dabartinÄ. ReikÅmÄ automatiÅkai pritaikoma likimui ribose [0, sources_length)."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.input-sources.gschema.xml.in.in.h:3
 msgid "List of input sources"
 msgstr "Ävesties ÅaltiniÅ sÄraÅas"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.input-sources.gschema.xml.in.in.h:4
-msgid ""
-"List of input source identifiers available. Each source is specified as a "
-"tuple of 2 strings. The first string is the type and can be one of 'xkb' or "
-"'ibus'. For 'xkb' sources the second string is 'xkb_layout+xkb_variant' or "
-"just 'xkb_layout' if a XKB variant isn't needed. For 'ibus' sources the "
-"second string is the IBus engine name."
-msgstr ""
-"GalimÅ Ävesties ÅaltiniÅ identifikatoriÅ sÄraÅas. Kiekvienas Åaltinis  "
-"nurodomas kaip dviejÅ eiluÄiÅ junginys. Pirmoji eilutÄ yra tipas, gali bÅti "
-"âxkbâ arba âibusâ. âxkbâ Åaltiniams antroji eilutÄ yra âxkb_layout"
-"+xkb_variantâ arba tiesiog âxkb_layoutâ, jei nereikalingas XKB variantas. "
-"âibusâ Åaltiniams antroji eilutÄ yra IBus variklio pavadinimas."
+msgid "List of input source identifiers available. Each source is specified as a tuple of 2 strings. The first string is the type and can be one of 'xkb' or 'ibus'. For 'xkb' sources the second string is 'xkb_layout+xkb_variant' or just 'xkb_layout' if a XKB variant isn't needed. For 'ibus' sources the second string is the IBus engine name."
+msgstr "GalimÅ Ävesties ÅaltiniÅ identifikatoriÅ sÄraÅas. Kiekvienas Åaltinis  nurodomas kaip dviejÅ eiluÄiÅ junginys. Pirmoji eilutÄ yra tipas, gali bÅti âxkbâ arba âibusâ. âxkbâ Åaltiniams antroji eilutÄ yra âxkb_layout+xkb_variantâ arba tiesiog âxkb_layoutâ, jei nereikalingas XKB variantas. âibusâ Åaltiniams antroji eilutÄ yra IBus variklio pavadinimas."
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.input-sources.gschema.xml.in.in.h:5
+#| msgid "List of input sources"
+msgid "List of XKB options"
+msgstr "XKB nustatymÅ sÄraÅas"
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.input-sources.gschema.xml.in.in.h:6
+msgid "List of XKB options. Each option is an XKB option string as defined by xkeyboard-config's rules files."
+msgstr "XKB nustatymÅ sÄraÅas. Kiekvienas nustatymas yra XKB parinkties eilutÄ, kaip apibrÄÅia xkeyboard-config taisykliÅ failai."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "Enable Toolkit Accessibility"
@@ -712,20 +570,15 @@ msgstr "Äjungti ÄrankinÄs pritaikymÄ neÄgaliesiems"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:2
 msgid "Whether toolkits should load accessibility related modules."
-msgstr ""
-"Ar ÄrankinÄs turi Äkelti su pritaikymu neÄgaliesiems susijusius modulius."
+msgstr "Ar ÄrankinÄs turi Äkelti su pritaikymu neÄgaliesiems susijusius modulius."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:3
 msgid "Enable Animations"
 msgstr "Äjungti animacijas"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:4
-msgid ""
-"Whether animations should be displayed. Note: This is a global key, it "
-"changes the behaviour of the window manager, the panel etc."
-msgstr ""
-"Ar animacijos turÄtÅ bÅti rodomos. Pastaba: tai yra visuotinis raktas, jis "
-"paveikia langÅ tvarkyklÄs, skydelio ir t.t. veikimÄ."
+msgid "Whether animations should be displayed. Note: This is a global key, it changes the behaviour of the window manager, the panel etc."
+msgstr "Ar animacijos turÄtÅ bÅti rodomos. Pastaba: tai yra visuotinis raktas, jis paveikia langÅ tvarkyklÄs, skydelio ir t.t. veikimÄ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:5
 msgid "Menus Have Tearoff"
@@ -740,24 +593,16 @@ msgid "Can Change Accels"
 msgstr "Gali keisti sparÄiuosius klaviÅus"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:8
-msgid ""
-"Whether the user can dynamically type a new accelerator when positioned over "
-"an active menuitem."
-msgstr ""
-"Ar naudotojas gali dinamiÅkai Ävesti naujÄ spartÅjÄ klaviÅÄ, Åymekliui esant "
-"virÅ suaktyvinto meniu elemento."
+msgid "Whether the user can dynamically type a new accelerator when positioned over an active menuitem."
+msgstr "Ar naudotojas gali dinamiÅkai Ävesti naujÄ spartÅjÄ klaviÅÄ, Åymekliui esant virÅ suaktyvinto meniu elemento."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:9
 msgid "Toolbar Style"
 msgstr "ÄrankiÅ juostos stilius"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:10
-msgid ""
-"Toolbar Style. Valid values are \"both\", \"both-horiz\", \"icons\", and "
-"\"text\"."
-msgstr ""
-"ÄrankiÅ juosto stilius. Galimos reikÅmÄs yra âbothâ, âboth-horizâ, âiconsâ, "
-"and âtextâ."
+msgid "Toolbar Style. Valid values are \"both\", \"both-horiz\", \"icons\", and \"text\"."
+msgstr "ÄrankiÅ juosto stilius. Galimos reikÅmÄs yra âbothâ, âboth-horizâ, âiconsâ, and âtextâ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:11
 msgid "Menus Have Icons"
@@ -860,11 +705,8 @@ msgid "Text scaling factor"
 msgstr "Teksto didinimo faktorius"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:36
-msgid ""
-"Factor used to enlarge or reduce text display, without changing font size."
-msgstr ""
-"Faktorius, naudojamas padidinti ar sumaÅinti rodomÄ tekstÄ, nekeiÄiant "
-"teksto dydÅio."
+msgid "Factor used to enlarge or reduce text display, without changing font size."
+msgstr "Faktorius, naudojamas padidinti ar sumaÅinti rodomÄ tekstÄ, nekeiÄiant teksto dydÅio."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:37
 msgid "GTK IM Preedit Style"
@@ -903,8 +745,7 @@ msgid "Monospace font"
 msgstr "Lygiaplotis Åriftas"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:46
-msgid ""
-"Name of a monospaced (fixed-width) font for use in locations like terminals."
+msgid "Name of a monospaced (fixed-width) font for use in locations like terminals."
 msgstr "LygiaploÄio Årifto pavadinimas naudojimui terminale ir kt."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:47
@@ -920,35 +761,24 @@ msgid "Show the 'Input Methods' menu"
 msgstr "Rodyti âÄvesties metodÅâ meniu"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:50
-msgid ""
-"Whether the context menus of entries and text views should offer to change "
-"the input method."
-msgstr ""
-"Ar Ävesties ir teksto laukÅ kontekstiniai meniu  turi siÅlyti pakeisti "
-"Ävesties metodÄ."
+msgid "Whether the context menus of entries and text views should offer to change the input method."
+msgstr "Ar Ävesties ir teksto laukÅ kontekstiniai meniu  turi siÅlyti pakeisti Ävesties metodÄ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:51
 msgid "Show the 'Unicode Control Character' menu"
 msgstr "Rodyti âUnikodo valdymo simboliÅâ meniu"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:52
-msgid ""
-"Whether the context menus of entries and text views should offer to insert "
-"control characters."
-msgstr ""
-"Ar Ävedimo ir teksto laukÅ kontekstiniai meniu turi siÅlyti Äterpti valdymo "
-"simbolius."
+msgid "Whether the context menus of entries and text views should offer to insert control characters."
+msgstr "Ar Ävedimo ir teksto laukÅ kontekstiniai meniu turi siÅlyti Äterpti valdymo simbolius."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:53
 msgid "Cursor theme"
 msgstr "Åymeklio tema"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:54
-msgid ""
-"Cursor theme name. Used only by Xservers that support the Xcursor extension."
-msgstr ""
-"Åymeklio temos pavadinimas. Naudojamas tik XserveriÅ, kurie palaiko Xcursor "
-"plÄtinÄ."
+msgid "Cursor theme name. Used only by Xservers that support the Xcursor extension."
+msgstr "Åymeklio temos pavadinimas. Naudojamas tik XserveriÅ, kurie palaiko Xcursor plÄtinÄ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:55
 msgid "Cursor size"
@@ -963,36 +793,24 @@ msgid "Timeout before click repeat"
 msgstr "Laikas prieÅ pakartojant paspaudimÄ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:58
-msgid ""
-"Timeout in milliseconds before a click starts repeating (on spinner buttons "
-"for example)."
-msgstr ""
-"Laikas milisekundÄmis iki paspaudimas pradeda kartotis (pavyzdÅiui sukimo "
-"mygtukuose)."
+msgid "Timeout in milliseconds before a click starts repeating (on spinner buttons for example)."
+msgstr "Laikas milisekundÄmis iki paspaudimas pradeda kartotis (pavyzdÅiui sukimo mygtukuose)."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:59
 msgid "Timeout between click repeats"
 msgstr "Laikas tarp paspaudimÅ pasikartojimÅ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:60
-msgid ""
-"Timeout in milliseconds between repeated clicks when a button is left "
-"pressed."
-msgstr ""
-"Laikas milisekundÄmis tarp pasikartojanÄiÅ paspaudimÅ, kai mygtukas yra "
-"nuspaustas."
+msgid "Timeout in milliseconds between repeated clicks when a button is left pressed."
+msgstr "Laikas milisekundÄmis tarp pasikartojanÄiÅ paspaudimÅ, kai mygtukas yra nuspaustas."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:61
 msgid "Palette used in the color selector"
 msgstr "PaletÄ, naudojama spalvÅ pasirinkime"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:62
-msgid ""
-"Palette used in the color selector as defined by the 'gtk-color-palette' "
-"setting"
-msgstr ""
-"PaletÄ, naudojama spalvÅ pasirinkite, kaip apibrÄÅta nustatymo âgtk-color-"
-"paletteâ"
+msgid "Palette used in the color selector as defined by the 'gtk-color-palette' setting"
+msgstr "PaletÄ, naudojama spalvÅ pasirinkite, kaip apibrÄÅta nustatymo âgtk-color-paletteâ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:63
 msgid "List of symbolic names and color equivalents"
@@ -1000,11 +818,11 @@ msgstr "SimboliniÅ vardÅ ir spalvÅ ekvivalentai"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:64
 msgid ""
-"A '\\n' separated list of \"name:color\" as defined by the 'gtk-color-"
-"scheme' setting"
+"A '\\n"
+"' separated list of \"name:color\" as defined by the 'gtk-color-scheme' setting"
 msgstr ""
-"â\\nâ skiriamas âpavadinimas:spalvaâ elementÅ sÄraÅas, kaip apibrÄÅtas "
-"nustatymo âgtk-color-paletteâ"
+"â\\n"
+"â skiriamas âpavadinimas:spalvaâ elementÅ sÄraÅas, kaip apibrÄÅtas nustatymo âgtk-color-paletteâ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:65
 msgid "Whether the clock displays in 24h or 12h format"
@@ -1031,72 +849,48 @@ msgid "Only show mnemonics on when the Alt key is pressed"
 msgstr "Mnemonikas rodyti tik nuspaudus klaviÅÄ âAltâ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:71
-msgid ""
-"Whether mnemonics should be automatically shown and hidden when the user "
-"presses the Alt key."
-msgstr ""
-"Ar mnemonikos turi bÅti automatiÅkai rodomos ar slepiamas, kai naudotojas "
-"paspaudÅia âAltâ klaviÅÄ."
+msgid "Whether mnemonics should be automatically shown and hidden when the user presses the Alt key."
+msgstr "Ar mnemonikos turi bÅti automatiÅkai rodomos ar slepiamas, kai naudotojas paspaudÅia âAltâ klaviÅÄ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "Disable command line"
 msgstr "IÅjungti komandÅ eilutÄ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.in.h:2
-msgid ""
-"Prevent the user from accessing the terminal or specifying a command line to "
-"be executed. For example, this would disable access to the panel's \"Run "
-"Application\" dialog."
-msgstr ""
-"Neleisti naudotojui paleisti terminalo ar nurodyti vykdomos komanÅ eilutÄs. "
-"PavyzdÅiui, tai iÅjungia prieigÄ prie skydelio dialogo âPaleisti programÄâ."
+msgid "Prevent the user from accessing the terminal or specifying a command line to be executed. For example, this would disable access to the panel's \"Run Application\" dialog."
+msgstr "Neleisti naudotojui paleisti terminalo ar nurodyti vykdomos komanÅ eilutÄs. PavyzdÅiui, tai iÅjungia prieigÄ prie skydelio dialogo âPaleisti programÄâ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.in.h:3
 msgid "Disable saving files to disk"
 msgstr "IÅjungti failÅ saugojimÄ diske"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.in.h:4
-msgid ""
-"Prevent the user from saving files to disk. For example, this would disable "
-"access to all applications' \"Save as\" dialogs."
-msgstr ""
-"Neleisti naudotojui saugoti failÅ diske. PavyzdÅiui, tai neleidÅia pasiekti "
-"visÅ programÅ âÄraÅyti kaipâ dialogÅ."
+msgid "Prevent the user from saving files to disk. For example, this would disable access to all applications' \"Save as\" dialogs."
+msgstr "Neleisti naudotojui saugoti failÅ diske. PavyzdÅiui, tai neleidÅia pasiekti visÅ programÅ âÄraÅyti kaipâ dialogÅ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.in.h:5
 msgid "Disable printing"
 msgstr "IÅjungti spausdinimÄ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.in.h:6
-msgid ""
-"Prevent the user from printing. For example, this would disable access to "
-"all applications' \"Print\" dialogs."
-msgstr ""
-"Neleisti naudotojui spausdinti. PavyzdÅiui, tai neleidÅia visose programose "
-"pasiekti dialogÅ âSpausdintiâ."
+msgid "Prevent the user from printing. For example, this would disable access to all applications' \"Print\" dialogs."
+msgstr "Neleisti naudotojui spausdinti. PavyzdÅiui, tai neleidÅia visose programose pasiekti dialogÅ âSpausdintiâ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.in.h:7
 msgid "Disable print setup"
 msgstr "IÅjungti spausdinimo nustatymÄ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.in.h:8
-msgid ""
-"Prevent the user from modifying print settings. For example, this would "
-"disable access to all applications' \"Print Setup\" dialogs."
-msgstr ""
-"NeleidÅia naudotojui keisti spausdinimo nustatymÅ. PavyzdÅiui, tai neleidÅia "
-"visose programose pasiekti dialogÅ âSpausdinimo nustatymaiâ."
+msgid "Prevent the user from modifying print settings. For example, this would disable access to all applications' \"Print Setup\" dialogs."
+msgstr "NeleidÅia naudotojui keisti spausdinimo nustatymÅ. PavyzdÅiui, tai neleidÅia visose programose pasiekti dialogÅ âSpausdinimo nustatymaiâ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.in.h:9
 msgid "Disable user switching"
 msgstr "IÅjungti naudojo keitimÄ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.in.h:10
-msgid ""
-"Prevent the user from switching to another account while his session is "
-"active."
-msgstr ""
-"Neleisti naudotojui persijungti Ä kitÄ paskyrÄ, kol jo seansas aktyvus."
+msgid "Prevent the user from switching to another account while his session is active."
+msgstr "Neleisti naudotojui persijungti Ä kitÄ paskyrÄ, kol jo seansas aktyvus."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.in.h:11
 msgid "Disable lock screen"
@@ -1127,85 +921,48 @@ msgid "Whether to automatically mount media"
 msgstr "Ar automatiÅkai prijungti laikmenas"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:2
-msgid ""
-"If set to true, then Nautilus will automatically mount media such as user-"
-"visible hard disks and removable media on start-up and media insertion."
-msgstr ""
-"Jei teigiamas, Nautilus automatiÅkai prijungs laikmenas, tokias kaip "
-"naudotojo patomi kietieji diskai ir iÅimamas laikmenas, paleidimo ir "
-"laikmenos ÄdÄjimo metu."
+msgid "If set to true, then Nautilus will automatically mount media such as user-visible hard disks and removable media on start-up and media insertion."
+msgstr "Jei teigiamas, Nautilus automatiÅkai prijungs laikmenas, tokias kaip naudotojo patomi kietieji diskai ir iÅimamas laikmenas, paleidimo ir laikmenos ÄdÄjimo metu."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:3
 msgid "Whether to automatically open a folder for automounted media"
 msgstr "Ar automatiÅkai atverti aplankÄ automatiÅkai prijungta laikmenai"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:4
-msgid ""
-"If set to true, then Nautilus will automatically open a folder when media is "
-"automounted. This only applies to media where no known x-content/* type was "
-"detected; for media where a known x-content type is detected, the user "
-"configurable action will be taken instead."
-msgstr ""
-"Jei teigiama, Nautilus automatiÅkai atvers aplankÄ, kai prijungiama "
-"laikmena. Tai galioja tik laikmenoms, kuriose neaptinkamas joks Åinomas x-"
-"content/*; laikmenoms su aptiktu Åinomu x-content tipu bus vykdomas "
-"naudotojo nustatytas veiksmas."
+msgid "If set to true, then Nautilus will automatically open a folder when media is automounted. This only applies to media where no known x-content/* type was detected; for media where a known x-content type is detected, the user configurable action will be taken instead."
+msgstr "Jei teigiama, Nautilus automatiÅkai atvers aplankÄ, kai prijungiama laikmena. Tai galioja tik laikmenoms, kuriose neaptinkamas joks Åinomas x-content/*; laikmenoms su aptiktu Åinomu x-content tipu bus vykdomas naudotojo nustatytas veiksmas."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:5
 msgid "Never prompt or autorun/autostart programs when media are inserted"
-msgstr ""
-"Niekada neklausti ir automatiÅkai nepaleisti programÅ, kai Äterpiama laikmena"
+msgstr "Niekada neklausti ir automatiÅkai nepaleisti programÅ, kai Äterpiama laikmena"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:6
-msgid ""
-"If set to true, then Nautilus will never prompt nor autorun/autostart "
-"programs when a medium is inserted."
-msgstr ""
-"Jei teigiama, Nautilus niekada neklaus ir automatiÅkai nepaleis programÅ, "
-"kai Äterpiama laikmena."
+msgid "If set to true, then Nautilus will never prompt nor autorun/autostart programs when a medium is inserted."
+msgstr "Jei teigiama, Nautilus niekada neklaus ir automatiÅkai nepaleis programÅ, kai Äterpiama laikmena."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:7
-msgid ""
-"List of x-content/* types where the preferred application will be launched"
+msgid "List of x-content/* types where the preferred application will be launched"
 msgstr "x-content/* tipÅ sÄraÅas, kur paleidÅiama pageidaujama programa"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:8
-msgid ""
-"List of x-content/* types for which the user have chosen to start an "
-"application in the preference capplet. The preferred application for the "
-"given type will be started on insertion on media matching these types."
-msgstr ""
-"x-content/* tipÅ sÄraÅas, kuriems naudotojas pasirinko paleisti programÄ. "
-"Pageidaujama programa nurodytam tipui bus paleisti laikmenos ÄdÄjimo metu "
-"laikmenoms, atitinkanÄioms Åiuos tipus."
+msgid "List of x-content/* types for which the user have chosen to start an application in the preference capplet. The preferred application for the given type will be started on insertion on media matching these types."
+msgstr "x-content/* tipÅ sÄraÅas, kuriems naudotojas pasirinko paleisti programÄ. Pageidaujama programa nurodytam tipui bus paleisti laikmenos ÄdÄjimo metu laikmenoms, atitinkanÄioms Åiuos tipus."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:9
 msgid "List of x-content/* types set to \"Do Nothing\""
 msgstr "x-content/* tipÅ sÄraÅas, nustatytÅ Ä âNieko nedarytiâ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:10
-msgid ""
-"List of x-content/* types for which the user have chosen \"Do Nothing\" in "
-"the preference capplet. No prompt will be shown nor will any matching "
-"application be started on insertion of media matching these types."
-msgstr ""
-"x-content/* tipÅ sÄraÅas, kuriems naudotojas pasirinko paleisti âNieko "
-"nedarytiâ. Nebus rodomas joks klausimas ir nebus paleidÅiama jokia programa "
-"laikmenos ÄdÄjimo metu laikmenoms, atitinkanÄioms Åiuos tipus."
+msgid "List of x-content/* types for which the user have chosen \"Do Nothing\" in the preference capplet. No prompt will be shown nor will any matching application be started on insertion of media matching these types."
+msgstr "x-content/* tipÅ sÄraÅas, kuriems naudotojas pasirinko paleisti âNieko nedarytiâ. Nebus rodomas joks klausimas ir nebus paleidÅiama jokia programa laikmenos ÄdÄjimo metu laikmenoms, atitinkanÄioms Åiuos tipus."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:11
 msgid "List of x-content/* types set to \"Open Folder\""
 msgstr "x-content/* tipÅ sÄraÅas, nustatytÅ Ä âAtverti aplankÄâ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:12
-msgid ""
-"List of x-content/* types for which the user have chosen \"Open Folder\" in "
-"the preferences capplet. A folder window will be opened on insertion of "
-"media matching these types."
-msgstr ""
-"x-content/* tipÅ sÄraÅas, kuriems naudotojas pasirinko âAtverti aplankÄâ. "
-"Aplanko langas bus atvertas laikmenos ÄdÄjimo metu laikmenoms, "
-"atitinkanÄioms Åiuos tipus."
+msgid "List of x-content/* types for which the user have chosen \"Open Folder\" in the preferences capplet. A folder window will be opened on insertion of media matching these types."
+msgstr "x-content/* tipÅ sÄraÅas, kuriems naudotojas pasirinko âAtverti aplankÄâ. Aplanko langas bus atvertas laikmenos ÄdÄjimo metu laikmenoms, atitinkanÄioms Åiuos tipus."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "Activate when idle"
@@ -1213,9 +970,7 @@ msgstr "Suaktyvinti, kai naudotojo seansas neaktyvus"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:2
 msgid "Set this to TRUE to activate the screensaver when the session is idle."
-msgstr ""
-"Nustatykite reikÅmÄ Ä TEIGIAMÄ, jei norite suaktyvinti ekrano uÅsklandÄ, kai "
-"seansas neaktyvus."
+msgstr "Nustatykite reikÅmÄ Ä TEIGIAMÄ, jei norite suaktyvinti ekrano uÅsklandÄ, kai seansas neaktyvus."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:3
 msgid "Lock on activation"
@@ -1223,120 +978,78 @@ msgstr "UÅrakinti suaktyvinus"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:4
 msgid "Set this to TRUE to lock the screen when the screensaver goes active."
-msgstr ""
-"Nustatykite reikÅmÄ Ä TEIGIAMÄ, jei norite uÅrakinti ekranÄ, kai "
-"suaktyvinama ekrano uÅsklanda."
+msgstr "Nustatykite reikÅmÄ Ä TEIGIAMÄ, jei norite uÅrakinti ekranÄ, kai suaktyvinama ekrano uÅsklanda."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:5
 msgid "Time before locking"
 msgstr "Laikas prieÅ uÅrakinant"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:6
-msgid ""
-"The number of seconds after screensaver activation before locking the screen."
-msgstr ""
-"SekundÅiÅ skaiÄius po ekrano uÅsklandos aktyvavimo prieÅ uÅrakinant ekranÄ."
+msgid "The number of seconds after screensaver activation before locking the screen."
+msgstr "SekundÅiÅ skaiÄius po ekrano uÅsklandos aktyvavimo prieÅ uÅrakinant ekranÄ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:7
 msgid "Show notifications in the lock screen"
 msgstr "Rodyti praneÅimus uÅrakintame ekrane"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:8
-msgid ""
-"Whether notifications are shown in the lock screen or not. This only affects "
-"the standard experience."
-msgstr ""
-"Ar praneÅimai yra rodomi uÅrakintame ekrane. Tai paveikia tik standartinÄ "
-"pojÅtÄ."
+msgid "Whether notifications are shown in the lock screen or not. This only affects the standard experience."
+msgstr "Ar praneÅimai yra rodomi uÅrakintame ekrane. Tai paveikia tik standartinÄ pojÅtÄ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:9
 msgid "Allow embedding a keyboard into the window"
 msgstr "Leisti integruoti klaviatÅrÄ Ä langÄ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:10
-msgid ""
-"Set this to TRUE to allow embedding a keyboard into the window when trying "
-"to unlock. The \"keyboard_command\" key must be set with the appropriate "
-"command."
-msgstr ""
-"Nustatykite TEIGIAMÄ, jei norite leisti integruoti klaviatÅrÄ Ä langÄ "
-"bandant atrakinti. âkeyboard_commandâ raktas turi bÅti nustatytas su "
-"atitinkama komanda."
+msgid "Set this to TRUE to allow embedding a keyboard into the window when trying to unlock. The \"keyboard_command\" key must be set with the appropriate command."
+msgstr "Nustatykite TEIGIAMÄ, jei norite leisti integruoti klaviatÅrÄ Ä langÄ bandant atrakinti. âkeyboard_commandâ raktas turi bÅti nustatytas su atitinkama komanda."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:11
 msgid "Embedded keyboard command"
 msgstr "Integruotos klaviatÅros komanda"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:12
-msgid ""
-"The command that will be run, if the \"embedded_keyboard_enabled\" key is "
-"set to TRUE, to embed a keyboard widget into the window. This command should "
-"implement an XEMBED plug interface and output a window XID on the standard "
-"output."
-msgstr ""
-"Komanda bus paleista, jei âembedded_keyboard_enabledâ raktas nustatytas "
-"TEIGIAMAI, klaviatÅros elemento integravimui Ä langÄ. Åi komanda turi "
-"realizuoti XEMBED sÄsajÄ ir iÅvesti lango XID Ä standartinÄ iÅvestÄ."
+msgid "The command that will be run, if the \"embedded_keyboard_enabled\" key is set to TRUE, to embed a keyboard widget into the window. This command should implement an XEMBED plug interface and output a window XID on the standard output."
+msgstr "Komanda bus paleista, jei âembedded_keyboard_enabledâ raktas nustatytas TEIGIAMAI, klaviatÅros elemento integravimui Ä langÄ. Åi komanda turi realizuoti XEMBED sÄsajÄ ir iÅvesti lango XID Ä standartinÄ iÅvestÄ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:13
 msgid "Allow logout"
 msgstr "Leisti atsijungti"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:14
-msgid ""
-"Set this to TRUE to offer an option in the unlock dialog to allow logging "
-"out after a delay. The delay is specified in the \"logout_delay\" key."
-msgstr ""
-"Nustatykite TEIGIAMAI uÅrakinimo dialoge leisti atsijungti po uÅdelsimo. "
-"UÅdelsimas nurodytas rakte âlogout_delayâ."
+msgid "Set this to TRUE to offer an option in the unlock dialog to allow logging out after a delay. The delay is specified in the \"logout_delay\" key."
+msgstr "Nustatykite TEIGIAMAI uÅrakinimo dialoge leisti atsijungti po uÅdelsimo. UÅdelsimas nurodytas rakte âlogout_delayâ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:15
 msgid "Time before logout option"
 msgstr "Laikas prieÅ atsijungimo parinktÄ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:16
-msgid ""
-"The number of seconds after the screensaver activation before a logout "
-"option will appear in the unlock dialog. This key has effect only if the "
-"\"logout_enable\" key is set to TRUE."
-msgstr ""
-"SekundÅiÅ skaiÄius po ekrano uÅsklandos aktyvavimo prieÅ atsijungimo "
-"parinkÄiai pasirodant atrakinimo dialoge. Åis raktas veikia tik jei "
-"âlogout_enableâ raktas yra nustatytas TEIGIAMAI."
+msgid "The number of seconds after the screensaver activation before a logout option will appear in the unlock dialog. This key has effect only if the \"logout_enable\" key is set to TRUE."
+msgstr "SekundÅiÅ skaiÄius po ekrano uÅsklandos aktyvavimo prieÅ atsijungimo parinkÄiai pasirodant atrakinimo dialoge. Åis raktas veikia tik jei âlogout_enableâ raktas yra nustatytas TEIGIAMAI."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:17
 msgid "Logout command"
 msgstr "Atsijungimo komanda"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:18
-msgid ""
-"The command to invoke when the logout button is clicked. This command should "
-"simply log the user out without any interaction. This key has effect only if "
-"the \"logout_enable\" key is set to TRUE."
-msgstr ""
-"Komanda, vykdoma kai atsijungimo mygtukas yra paspaudÅiamas. Åi komanda turi "
-"paprasÄiausiai atjungti naudotojÄ be jokiÅ dialogÅ. Åis raktas turi prasmÄ "
-"tik jei âlogout_enableâ raktas yra nustatytas TEIGIAMAI."
+msgid "The command to invoke when the logout button is clicked. This command should simply log the user out without any interaction. This key has effect only if the \"logout_enable\" key is set to TRUE."
+msgstr "Komanda, vykdoma kai atsijungimo mygtukas yra paspaudÅiamas. Åi komanda turi paprasÄiausiai atjungti naudotojÄ be jokiÅ dialogÅ. Åis raktas turi prasmÄ tik jei âlogout_enableâ raktas yra nustatytas TEIGIAMAI."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:19
 msgid "Allow user switching"
 msgstr "Leisti perjungti naudotojÄ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:20
-msgid ""
-"Set this to TRUE to offer an option in the unlock dialog to switch to a "
-"different user account."
-msgstr ""
-"Nustatykite reikÅmÄ Ä TEIGIAMÄ, jei norite, kad uÅrakinimo dialoge bÅtÅ "
-"galima persijungti Ä kitÄ naudotojo paskyrÄ."
+msgid "Set this to TRUE to offer an option in the unlock dialog to switch to a different user account."
+msgstr "Nustatykite reikÅmÄ Ä TEIGIAMÄ, jei norite, kad uÅrakinimo dialoge bÅtÅ galima persijungti Ä kitÄ naudotojo paskyrÄ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:21
 msgid "Allow the session status message to be displayed"
 msgstr "Leisti rodyti seanso bÅsenos praneÅimÄ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:22
-msgid ""
-"Allow the session status message to be displayed when the screen is locked."
+msgid "Allow the session status message to be displayed when the screen is locked."
 msgstr "Leisti rodyti seanso bÅsenos praneÅimÄ, kai ekranas yra uÅrakintas."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.session.gschema.xml.in.in.h:1
@@ -1344,8 +1057,7 @@ msgid "Time before session is considered idle"
 msgstr "Laikas iki kol seansas laikomas neaktyviu"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.session.gschema.xml.in.in.h:2
-msgid ""
-"The number of seconds of inactivity before the session is considered idle."
+msgid "The number of seconds of inactivity before the session is considered idle."
 msgstr "Neaktyvumo sekundÅiÅ skaiÄius iki kol seansas laikomas neaktyviu."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.sound.gschema.xml.in.in.h:1
@@ -1373,44 +1085,28 @@ msgid "Whether to play sounds on input events."
 msgstr "Ar groti garsus Ävesties Ävykiams."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.thumbnail-cache.gschema.xml.in.in.h:1
-msgid ""
-"Maximum age for thumbnails in the cache, in days. Set to -1 to disable "
-"cleaning."
-msgstr ""
-"DidÅiausiais miniatiÅrÅ amÅius podÄlyje, dienomis. Jei reikÅmÄ â â-1â, "
-"nevaloma niekada."
+msgid "Maximum age for thumbnails in the cache, in days. Set to -1 to disable cleaning."
+msgstr "DidÅiausiais miniatiÅrÅ amÅius podÄlyje, dienomis. Jei reikÅmÄ â â-1â, nevaloma niekada."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.thumbnail-cache.gschema.xml.in.in.h:2
-msgid ""
-"Maximum size of the thumbnail cache, in megabytes. Set to -1 to disable "
-"cleaning."
-msgstr ""
-"DidÅiausias miniatiÅrÅ podÄlio dydis, megabaitais. Jei reikÅmÄ â â-1â "
-"nevaloma niekada."
+msgid "Maximum size of the thumbnail cache, in megabytes. Set to -1 to disable cleaning."
+msgstr "DidÅiausias miniatiÅrÅ podÄlio dydis, megabaitais. Jei reikÅmÄ â â-1â nevaloma niekada."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.thumbnailers.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "Disable all external thumbnailers"
 msgstr "IÅjungti visas iÅorines miniatiÅrÅ programas"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.thumbnailers.gschema.xml.in.in.h:2
-msgid ""
-"Set to true to disable all external thumbnailer programs, independent on "
-"whether they are independently disabled/enabled."
-msgstr ""
-"Nustatyti teigiamÄ visos iÅorinÄms miniatiÅrÅ programoms iÅjungti, "
-"nepriklausomai nuo to, ar jos nepriklausomai yra iÅjungtos/Äjungtos."
+msgid "Set to true to disable all external thumbnailer programs, independent on whether they are independently disabled/enabled."
+msgstr "Nustatyti teigiamÄ visos iÅorinÄms miniatiÅrÅ programoms iÅjungti, nepriklausomai nuo to, ar jos nepriklausomai yra iÅjungtos/Äjungtos."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.thumbnailers.gschema.xml.in.in.h:3
-msgid ""
-"List of mime-types for which external thumbnailer programs will be disabled"
+msgid "List of mime-types for which external thumbnailer programs will be disabled"
 msgstr "IÅvardinti âMIMEâ tipus, kuriems miniatiÅrÅ programos bus iÅjungtos"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.thumbnailers.gschema.xml.in.in.h:4
-msgid ""
-"Thumbnails will not be created for files whose mime-type is contained in the "
-"list."
-msgstr ""
-"MiniatiÅros nebus kuriamos failams, kuriÅ âMIMEâ tipai yra Åiame sÄraÅe."
+msgid "Thumbnails will not be created for files whose mime-type is contained in the list."
+msgstr "MiniatiÅros nebus kuriamos failams, kuriÅ âMIMEâ tipai yra Åiame sÄraÅe."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "Switch to workspace 1"
@@ -1713,238 +1409,95 @@ msgid "Modifier to use for modified window click actions"
 msgstr "Modifikatorius, naudotinas modifikuotiems lango paspaudimo veiksmams"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:2
-msgid ""
-"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
-"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
-"(right click). The middle and right click operations may be swapped using "
-"the \"resize-with-right-button\" key. Modifier is expressed as <![CDATA"
-"[\"<Alt>\"]]> or <![CDATA[\"<Super>\"]]> for example."
-msgstr ""
-"Paspaudus langÄ laikant nuspaustÄ ÅÄ modifikatoriaus klaviÅÄ perkels langÄ "
-"(kairysis paspaudimas), keis lango dydÄ (vidurinis paspaudimas) arba rodys "
-"lango meniu (deÅinysis paspaudimas). Vidurinis ir deÅinys paspaudimai gali "
-"bÅti sukeisti naudojant âresize-with-right-buttonâ raktÄ. Modifikatorius "
-"iÅreiÅkiamas kaip <![CDATA[\"<Alt>\"]]> arba <![CDATA[\"<Super>\"]]>."
+msgid "Clicking a window while holding down this modifier key will move the window (left click), resize the window (middle click), or show the window menu (right click). The middle and right click operations may be swapped using the \"resize-with-right-button\" key. Modifier is expressed as <![CDATA[\"<Alt>\"]]> or <![CDATA[\"<Super>\"]]> for example."
+msgstr "Paspaudus langÄ laikant nuspaustÄ ÅÄ modifikatoriaus klaviÅÄ perkels langÄ (kairysis paspaudimas), keis lango dydÄ (vidurinis paspaudimas) arba rodys lango meniu (deÅinysis paspaudimas). Vidurinis ir deÅinys paspaudimai gali bÅti sukeisti naudojant âresize-with-right-buttonâ raktÄ. Modifikatorius iÅreiÅkiamas kaip <![CDATA[\"<Alt>\"]]> arba <![CDATA[\"<Super>\"]]>."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:3
 msgid "Whether to resize with the right button"
 msgstr "Ar keisti dydÄ deÅiniuoju klaviÅu"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:4
-msgid ""
-"Set this to true to resize with the right button and show a menu with the "
-"middle button while holding down the key given in \"mouse-button-modifier\"; "
-"set it to false to make it work the opposite way around."
-msgstr ""
-"Nustatykite teigiamai dydÅio keitimui deÅiniu klaviÅu ir meniu rodymui "
-"viduriniu, kai laikomas nuspaustas klaviÅas, nurodytas rakte âmouse-button-"
-"modifierâ; nustatykite neigiamai prieÅingam veikimui."
+msgid "Set this to true to resize with the right button and show a menu with the middle button while holding down the key given in \"mouse-button-modifier\"; set it to false to make it work the opposite way around."
+msgstr "Nustatykite teigiamai dydÅio keitimui deÅiniu klaviÅu ir meniu rodymui viduriniu, kai laikomas nuspaustas klaviÅas, nurodytas rakte âmouse-button-modifierâ; nustatykite neigiamai prieÅingam veikimui."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:5
 msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
 msgstr "MygtukÅ iÅdÄstymas lango pavadinimo juostoje"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:6
-msgid ""
-"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
-"as \"menu:minimize,maximize,spacer,close\"; the colon separates the left "
-"corner of the window from the right corner, and the button names are comma-"
-"separated. Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are "
-"silently ignored so that buttons can be added in future metacity versions "
-"without breaking older versions. A special spacer tag can be used to insert "
-"some space between two adjacent buttons."
-msgstr ""
-"MygtukÅ iÅdÄstymas pavadinimo juostoje. ReikÅmÄ turi bÅti eilutÄ, tokia kaip "
-"âmenu:minimize,maximize,spacer,closeâ; dvitaÅkis skiria kairÄ lango kampÄ "
-"nuo deÅinio, o mygtukÅ pavadinimai yra skiriami kableliais. MygtukÅ "
-"dublikatai neleidÅiami. NeÅinomi mygtukÅ pavadinimai yra tyliai "
-"praleidÅiami, kad bÅtÅ galima pridÄti mygtukÅ ateities metacity versijoje "
-"nesugadinant senÅ. Speciali skirtuko Åyma gali bÅti naudojama tarpo "
-"Äterpimui tarp dviejÅ gretimÅ mygtukÅ."
+msgid "Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such as \"menu:minimize,maximize,spacer,close\"; the colon separates the left corner of the window from the right corner, and the button names are comma-separated. Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored so that buttons can be added in future metacity versions without breaking older versions. A special spacer tag can be used to insert some space between two adjacent buttons."
+msgstr "MygtukÅ iÅdÄstymas pavadinimo juostoje. ReikÅmÄ turi bÅti eilutÄ, tokia kaip âmenu:minimize,maximize,spacer,closeâ; dvitaÅkis skiria kairÄ lango kampÄ nuo deÅinio, o mygtukÅ pavadinimai yra skiriami kableliais. MygtukÅ dublikatai neleidÅiami. NeÅinomi mygtukÅ pavadinimai yra tyliai praleidÅiami, kad bÅtÅ galima pridÄti mygtukÅ ateities metacity versijoje nesugadinant senÅ. Speciali skirtuko Åyma gali bÅti naudojama tarpo Äterpimui tarp dviejÅ gretimÅ mygtukÅ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:7
 msgid "Window focus mode"
 msgstr "Lango suaktyvinimo veiksena"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:8
-msgid ""
-"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
-"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
-"them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, "
-"and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and "
-"unfocused when the mouse leaves the window."
-msgstr ""
-"Lango suaktyvinimo veiksena nurodo, kaip langas yra suaktyvinamas. Yra trys "
-"galimos reikÅmÄs: âclickâ reiÅkia, kad ant lango reikia paspausti, norint jÄ "
-"suaktyvinti; âsloppyâ â langai suaktyvinami, kai pelÄ patenka Ä lango "
-"sritÄ; âmouseâ â langai suaktyvinami, kai pelÄ patenka Ä lango sritÄ, ir "
-"deaktyvinami, kai pelÄ patraukiama iÅ lango srities."
+msgid "The window focus mode indicates how windows are activated. It has three possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and unfocused when the mouse leaves the window."
+msgstr "Lango suaktyvinimo veiksena nurodo, kaip langas yra suaktyvinamas. Yra trys galimos reikÅmÄs: âclickâ reiÅkia, kad ant lango reikia paspausti, norint jÄ suaktyvinti; âsloppyâ â langai suaktyvinami, kai pelÄ patenka Ä lango sritÄ; âmouseâ â langai suaktyvinami, kai pelÄ patenka Ä lango sritÄ, ir deaktyvinami, kai pelÄ patraukiama iÅ lango srities."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:9
 msgid "Control how new windows get focus"
 msgstr "Nurodo, kaip suaktyvinami nauji langai"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:10
-msgid ""
-"This option provides additional control over how newly created windows get "
-"focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus "
-"mode, and \"strict\" results in windows started from a terminal not being "
-"given focus."
-msgstr ""
-"Åi parinktis suteikia papildomo valdymo naujai sukuriamiems langams "
-"aktyvuoti. Yra dvi galimos reikÅmÄs: âsmartâ taikoma normaliai naudotojo "
-"aktyvavimo veiksenai, o âstrictâ reiÅkia neaktyvius langus paleidÅiant iÅ "
-"terminalo."
+msgid "This option provides additional control over how newly created windows get focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus mode, and \"strict\" results in windows started from a terminal not being given focus."
+msgstr "Åi parinktis suteikia papildomo valdymo naujai sukuriamiems langams aktyvuoti. Yra dvi galimos reikÅmÄs: âsmartâ taikoma normaliai naudotojo aktyvavimo veiksenai, o âstrictâ reiÅkia neaktyvius langus paleidÅiant iÅ terminalo."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:11
 msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
 msgstr "Ar iÅkÄlimas turi bÅti paÅalinis kitÅ naudotojo veiksmÅ poveikis"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:12
-msgid ""
-"Setting this option to false can lead to buggy behavior, so users are "
-"strongly discouraged from changing it from the default of true. Many actions "
-"(e.g. clicking in the client area, moving or resizing the window) normally "
-"raise the window as a side-effect. Setting this option to false, which is "
-"strongly discouraged, will decouple raising from other user actions, and "
-"ignore raise requests generated by applications. See http://bugzilla.gnome.";
-"org/show_bug.cgi?id=445447#c6. Even when this option is false, windows can "
-"still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, a normal click "
-"on the window decorations, or by special messages from pagers, such as "
-"activation requests from tasklist applets. This option is currently disabled "
-"in click-to-focus mode. Note that the list of ways to raise windows when "
-"raise-on-click is false does not include programmatic requests from "
-"applications to raise windows; such requests will be ignored regardless of "
-"the reason for the request. If you are an application developer and have a "
-"user complaining that your application does not work with this setting "
-"disabled, tell them it is -their- fault for breaking their window manager "
-"and that they need to change this option back to true or live with the \"bug"
-"\" they requested."
-msgstr ""
-"Åios parinkties nustatymas Ä neigiamÄ gali sukelti klaidingÄ veikimÄ, todÄl "
-"naudotojams nerekomenduojama jos keisti iÅ numatytosios teigiamos. Daugumas "
-"veiksmÅ (pvz. paspaudimas klientinÄje srityje arba lango dydÅio pakeitimas) "
-"Äprastai iÅkelia langÄ kaip paÅalinÄ poveikÄ. Åios parinkties nustatymas Ä "
-"neigiamÄ, kuris yra nerekomenduojamas, atskirs iÅkÄlimÄ nuo naudotojÅ "
-"veiksmÅ ir nepasys iÅkÄlimo praÅymÅ iÅ paÄiÅ programÅ. Skaitykite "
-"http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6. Net jei Åi parinktis "
-"yra neigiama, langai vis dar gali bÅti iÅkelti naudojant alt-kairysis-"
-"paspaudimas bet kur lange, Äprastu paspaudimu lango dekoracijose arba "
-"specialiais praneÅimais iÅ puslapiuotojÅ, tokiais, kaip aktyvavimo uÅklausos "
-"iÅ uÅduoÄiÅ sÄraÅo ÄtaisÅ. Åi parinktis Åiuo metu iÅjungta paspaudimo-"
-"aktyvavimo veiksenoje. PastebÄtina, kad lango iÅkÄlimo bÅdÅ sÄraÅas "
-"neÄtraukia programiniÅ lango iÅkÄlimo uÅklausÅ iÅ programÅ; tokiÅ uÅklausÅ "
-"bus nepaisoma nepriklausomai nuo uÅklausos prieÅasties. Jei esate programos "
-"kÅrÄjas ir naudotojas skundÄsi, kad jÅsÅ programa neveikia su iÅjungta Åia "
-"parinktimi, pasakykite jam, kad tai jo kaltÄ ir kad jie turi pakeisti ÅiÄ "
-"parinktÄ atgal Ä teigiamÄ arba susitaikyti su âklaidaâ, kurios patys "
-"papraÅÄ."
+msgid "Setting this option to false can lead to buggy behavior, so users are strongly discouraged from changing it from the default of true. Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the window) normally raise the window as a side-effect. Setting this option to false, which is strongly discouraged, will decouple raising from other user actions, and ignore raise requests generated by applications. See http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6. Even when this option is false, windows can still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, a normal click on the window decorations, or by special messages from pagers, such as activation requests from tasklist applets. This option is currently disabled in click-to-focus mode. Note that the list of ways to raise windows when raise-on-click is false does not include programmatic requests from applications to raise windows; such requests will be ignored regardless of the reason for the requ
 est. If you are an application developer and have a user complaining that your application does not work with this setting disabled, tell them it is -their- fault for breaking their window manager and that they need to change this option back to true or live with the \"bug\" they requested."
+msgstr "Åios parinkties nustatymas Ä neigiamÄ gali sukelti klaidingÄ veikimÄ, todÄl naudotojams nerekomenduojama jos keisti iÅ numatytosios teigiamos. Daugumas veiksmÅ (pvz. paspaudimas klientinÄje srityje arba lango dydÅio pakeitimas) Äprastai iÅkelia langÄ kaip paÅalinÄ poveikÄ. Åios parinkties nustatymas Ä neigiamÄ, kuris yra nerekomenduojamas, atskirs iÅkÄlimÄ nuo naudotojÅ veiksmÅ ir nepasys iÅkÄlimo praÅymÅ iÅ paÄiÅ programÅ. Skaitykite http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6. Net jei Åi parinktis yra neigiama, langai vis dar gali bÅti iÅkelti naudojant alt-kairysis-paspaudimas bet kur lange, Äprastu paspaudimu lango dekoracijose arba specialiais praneÅimais iÅ puslapiuotojÅ, tokiais, kaip aktyvavimo uÅklausos iÅ uÅduoÄiÅ sÄraÅo ÄtaisÅ. Åi parinktis Åiuo metu iÅjungta paspaudimo-aktyvavimo veiksenoje. PastebÄtina, kad lango iÅkÄlimo bÅdÅ sÄraÅas neÄtraukia programiniÅ lango iÅkÄlimo uÅklausÅ iÅ ¡ programÅ; tokiÅ uÅklausÅ bus nepaisoma nepriklausomai nuo uÅklausos prieÅasties. Jei esate programos kÅrÄjas ir naudotojas skundÄsi, kad jÅsÅ programa neveikia su iÅjungta Åia parinktimi, pasakykite jam, kad tai jo kaltÄ ir kad jie turi pakeisti ÅiÄ parinktÄ atgal Ä teigiamÄ arba susitaikyti su âklaidaâ, kurios patys papraÅÄ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:13
 msgid "Action on title bar double-click"
 msgstr "Veiksmas dukart spustelÄjus lango antraÅtÄ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:14
-msgid ""
-"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
-"Current valid options are 'toggle-shade', which will shade/unshade the "
-"window, 'toggle-maximize' which will maximize/unmaximize the window, 'toggle-"
-"maximize-horizontally' and 'toggle-maximize-vertically' which will maximize/"
-"unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will minimize "
-"the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which will display "
-"the window menu, 'lower' which will put the window behind all the others, "
-"and 'none' which will not do anything."
-msgstr ""
-"Åi parinktis nusako dvigubo paspaudimo ant pavadinimo juosto efektÄ. Åiuo "
-"metu leistino parinktys yra âtoggle-shadeâ, kur ÅeÅÄliuoja langÄ, âtoggle-"
-"maximizeâ, kuri iÅdidina/atstato langÄ, âtoggle-maximize-horizontallyâ ir "
-"âtoggle-maximize-verticallyâ, kurios iÅdidina/atstato langÄ nurodyta "
-"kryptimi, âminimizeâ, kuri sumaÅina langÄ, âshade, kuri suvynioja langÄ, "
-"âmeniuâ, kuri parodo lango meniu, âlowerâ, kuri nuleidÅia langÄ Åemiau kitÅ, "
-"ir ânoneâ, kuri nieko nedaro."
+msgid "This option determines the effects of double-clicking on the title bar. Current valid options are 'toggle-shade', which will shade/unshade the window, 'toggle-maximize' which will maximize/unmaximize the window, 'toggle-maximize-horizontally' and 'toggle-maximize-vertically' which will maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will minimize the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all the others, and 'none' which will not do anything."
+msgstr "Åi parinktis nusako dvigubo paspaudimo ant pavadinimo juosto efektÄ. Åiuo metu leistino parinktys yra âtoggle-shadeâ, kur ÅeÅÄliuoja langÄ, âtoggle-maximizeâ, kuri iÅdidina/atstato langÄ, âtoggle-maximize-horizontallyâ ir âtoggle-maximize-verticallyâ, kurios iÅdidina/atstato langÄ nurodyta kryptimi, âminimizeâ, kuri sumaÅina langÄ, âshade, kuri suvynioja langÄ, âmeniuâ, kuri parodo lango meniu, âlowerâ, kuri nuleidÅia langÄ Åemiau kitÅ, ir ânoneâ, kuri nieko nedaro."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:15
 msgid "Action on title bar middle-click"
 msgstr "Veiksmas spustelÄjus antraÅtÄs juostÄ viduriniuoju klaviÅu"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:16
-msgid ""
-"This option determines the effects of middle-clicking on the title bar. "
-"Current valid options are 'toggle-shade', which will shade/unshade the "
-"window, 'toggle-maximize' which will maximize/unmaximize the window, 'toggle-"
-"maximize-horizontally' and 'toggle-maximize-vertically' which will maximize/"
-"unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will minimize "
-"the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which will display "
-"the window menu, 'lower' which will put the window behind all the others, "
-"and 'none' which will not do anything."
-msgstr ""
-"Åi parinktis nusako vidurinio paspaudimo ant pavadinimo juosto efektÄ. Åiuo "
-"metu leistino parinktys yra âtoggle-shadeâ, kur ÅeÅÄliuoja langÄ, âtoggle-"
-"maximizeâ, kuri iÅdidina/atstato langÄ, âtoggle-maximize-horizontallyâ ir "
-"âtoggle-maximize-verticallyâ, kurios iÅdidina/atstato langÄ nurodyta "
-"kryptimi, âminimizeâ, kuri sumaÅina langÄ, âshade, kuri suvynioja langÄ, "
-"âmeniuâ, kuri parodo lango meniu, âlowerâ, kuri nuleidÅia langÄ Åemiau kitÅ, "
-"ir ânoneâ, kuri nieko nedaro."
+msgid "This option determines the effects of middle-clicking on the title bar. Current valid options are 'toggle-shade', which will shade/unshade the window, 'toggle-maximize' which will maximize/unmaximize the window, 'toggle-maximize-horizontally' and 'toggle-maximize-vertically' which will maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will minimize the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all the others, and 'none' which will not do anything."
+msgstr "Åi parinktis nusako vidurinio paspaudimo ant pavadinimo juosto efektÄ. Åiuo metu leistino parinktys yra âtoggle-shadeâ, kur ÅeÅÄliuoja langÄ, âtoggle-maximizeâ, kuri iÅdidina/atstato langÄ, âtoggle-maximize-horizontallyâ ir âtoggle-maximize-verticallyâ, kurios iÅdidina/atstato langÄ nurodyta kryptimi, âminimizeâ, kuri sumaÅina langÄ, âshade, kuri suvynioja langÄ, âmeniuâ, kuri parodo lango meniu, âlowerâ, kuri nuleidÅia langÄ Åemiau kitÅ, ir ânoneâ, kuri nieko nedaro."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:17
 msgid "Action on title bar right-click"
 msgstr "Veiksmas spustelÄjus antraÅtÄs juostÄ deÅiniuoju klaviÅu"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:18
-msgid ""
-"This option determines the effects of right-clicking on the title bar. "
-"Current valid options are 'toggle-shade', which will shade/unshade the "
-"window, 'toggle-maximize' which will maximize/unmaximize the window, 'toggle-"
-"maximize-horizontally' and 'toggle-maximize-vertically' which will maximize/"
-"unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will minimize "
-"the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which will display "
-"the window menu, 'lower' which will put the window behind all the others, "
-"and 'none' which will not do anything."
-msgstr ""
-"Åi parinktis nusako deÅinio paspaudimo ant pavadinimo juosto efektÄ. Åiuo "
-"metu leistino parinktys yra âtoggle-shadeâ, kur ÅeÅÄliuoja langÄ, âtoggle-"
-"maximizeâ, kuri iÅdidina/atstato langÄ, âtoggle-maximize-horizontallyâ ir "
-"âtoggle-maximize-verticallyâ, kurios iÅdidina/atstato langÄ nurodyta "
-"kryptimi, âminimizeâ, kuri sumaÅina langÄ, âshade, kuri suvynioja langÄ, "
-"âmeniuâ, kuri parodo lango meniu, âlowerâ, kuri nuleidÅia langÄ Åemiau kitÅ, "
-"ir ânoneâ, kuri nieko nedaro."
+msgid "This option determines the effects of right-clicking on the title bar. Current valid options are 'toggle-shade', which will shade/unshade the window, 'toggle-maximize' which will maximize/unmaximize the window, 'toggle-maximize-horizontally' and 'toggle-maximize-vertically' which will maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will minimize the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all the others, and 'none' which will not do anything."
+msgstr "Åi parinktis nusako deÅinio paspaudimo ant pavadinimo juosto efektÄ. Åiuo metu leistino parinktys yra âtoggle-shadeâ, kur ÅeÅÄliuoja langÄ, âtoggle-maximizeâ, kuri iÅdidina/atstato langÄ, âtoggle-maximize-horizontallyâ ir âtoggle-maximize-verticallyâ, kurios iÅdidina/atstato langÄ nurodyta kryptimi, âminimizeâ, kuri sumaÅina langÄ, âshade, kuri suvynioja langÄ, âmeniuâ, kuri parodo lango meniu, âlowerâ, kuri nuleidÅia langÄ Åemiau kitÅ, ir ânoneâ, kuri nieko nedaro."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:19
 msgid "Automatically raises the focused window"
 msgstr "AutomatiÅkai iÅkelia suaktyvintÄ langÄ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:20
-msgid ""
-"If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then "
-"the focused window will be automatically raised after a delay specified by "
-"the auto-raise-delay key. This is not related to clicking on a window to "
-"raise it, nor to entering a window during drag-and-drop."
-msgstr ""
-"Jei nustatysite teigiamÄ ir aktyvavimo veiksena yra âsloppyâ arba âmouseâ, "
-"tuomet aktyvus langas bus automatiÅkais iÅkeltas po uÅdelsimo, nurodyto "
-"auto-raise-delay rakte. Tai nesusijÄ paspaudimu ant lango jo iÅkÄlimui nei "
-"su ÄÄjimu Ä langÄ jÄ tempiant."
+msgid "If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the focused window will be automatically raised after a delay specified by the auto-raise-delay key. This is not related to clicking on a window to raise it, nor to entering a window during drag-and-drop."
+msgstr "Jei nustatysite teigiamÄ ir aktyvavimo veiksena yra âsloppyâ arba âmouseâ, tuomet aktyvus langas bus automatiÅkais iÅkeltas po uÅdelsimo, nurodyto auto-raise-delay rakte. Tai nesusijÄ paspaudimu ant lango jo iÅkÄlimui nei su ÄÄjimu Ä langÄ jÄ tempiant."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:21
 msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
 msgstr "UÅdelsimas milisekundÄmis automatinio iÅkÄlimo parinkÄiai"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:22
-msgid ""
-"The time delay before raising a window if auto-raise is set to true. The "
-"delay is given in thousandths of a second."
-msgstr ""
-"Laiko uÅdelsimas prie iÅkeliant langÄ, jei auto-raise yra nustatyta "
-"teigiama. UÅdelsimas nurodomas sekundÄs tÅkstantosiomis dalimis."
+msgid "The time delay before raising a window if auto-raise is set to true. The delay is given in thousandths of a second."
+msgstr "Laiko uÅdelsimas prie iÅkeliant langÄ, jei auto-raise yra nustatyta teigiama. UÅdelsimas nurodomas sekundÄs tÅkstantosiomis dalimis."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:23
 msgid "Current theme"
 msgstr "DabartinÄ tema"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:24
-msgid ""
-"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
-"forth."
+msgid "The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so forth."
 msgstr "Tema nusako lango kraÅtiniÅ, pavadinimo juostos ir kt.  iÅvaizdÄ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:25
@@ -1952,153 +1505,79 @@ msgid "Use standard system font in window titles"
 msgstr "Naudoti standartinÄ sistemos ÅriftÄ lango antraÅtÄse"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:26
-msgid ""
-"If true, ignore the titlebar-font option, and use the standard application "
-"font for window titles."
-msgstr ""
-"Jei teigiama, nepaisyti titlebar-font parinkties ir naudoti standartinÄ "
-"programÅ ÅriftÄ langÅ antraÅtÄms."
+msgid "If true, ignore the titlebar-font option, and use the standard application font for window titles."
+msgstr "Jei teigiama, nepaisyti titlebar-font parinkties ir naudoti standartinÄ programÅ ÅriftÄ langÅ antraÅtÄms."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:27
 msgid "Window title font"
 msgstr "Lango antraÅtÄs Åriftas"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:28
-msgid ""
-"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
-"from the description will only be used if the titlebar-font-size option is "
-"set to 0. Also, this option is disabled if the titlebar-uses-desktop-font "
-"option is set to true."
-msgstr ""
-"Årifto paraÅymo eilutÄ, apraÅanti lango antraÅtÄs ÅriftÄ. Dydis iÅ apraÅymo "
-"bus naudojamas, jei titlebar-font-size parinktis yra nustatyta Ä 0. Taip "
-"pat, Åi parinkti syra iÅjungta, jei titlebar-uses-desktop-font parinktis yra "
-"teigiama."
+msgid "A font description string describing a font for window titlebars. The size from the description will only be used if the titlebar-font-size option is set to 0. Also, this option is disabled if the titlebar-uses-desktop-font option is set to true."
+msgstr "Årifto paraÅymo eilutÄ, apraÅanti lango antraÅtÄs ÅriftÄ. Dydis iÅ apraÅymo bus naudojamas, jei titlebar-font-size parinktis yra nustatyta Ä 0. Taip pat, Åi parinkti syra iÅjungta, jei titlebar-uses-desktop-font parinktis yra teigiama."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:29
 msgid "Number of workspaces"
 msgstr "DarbalaukiÅ skaiÄius"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:30
-msgid ""
-"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to "
-"prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many "
-"workspaces."
-msgstr ""
-"DarbalaukiÅ skaiÄius. Turi bÅti daugiau nei nulis ir turi nustatytÄ "
-"didÅiausiÄ reikÅmÄ, apsaugant nuo darbastalio pavertimo nenaudojamu "
-"atsitiktinai papraÄius per daug darbalaukiÅ."
+msgid "Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many workspaces."
+msgstr "DarbalaukiÅ skaiÄius. Turi bÅti daugiau nei nulis ir turi nustatytÄ didÅiausiÄ reikÅmÄ, apsaugant nuo darbastalio pavertimo nenaudojamu atsitiktinai papraÄius per daug darbalaukiÅ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:31
 msgid "System Bell is Audible"
 msgstr "Sistemos perspÄjimas yra garsinis"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:32
-msgid ""
-"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
-"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
-msgstr ""
-"Nusako, ar programos ar sistema gali sugeneruoti garsinius âpyptelÄjimusâ; "
-"gali bÅti naudojama kartu su âvaizdiniu skambuÄiuâ tyliems âpyptelÄjimamsâ."
+msgid "Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
+msgstr "Nusako, ar programos ar sistema gali sugeneruoti garsinius âpyptelÄjimusâ; gali bÅti naudojama kartu su âvaizdiniu skambuÄiuâ tyliems âpyptelÄjimamsâ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:33
 msgid "Enable Visual Bell"
 msgstr "Äjungti vaizdinÄ perspÄjimÄ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:34
-msgid ""
-"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
-"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
-"environments."
-msgstr ""
-"Äjungia vaizdinÄ indikacijÄ, kai programa arba sistema sukelia âbellâ arba "
-"âbeepâ; naudinga sunkiai girdintiems ir triukÅmingose aplinkose."
+msgid "Turns on a visual indication when an application or the system issues a 'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy environments."
+msgstr "Äjungia vaizdinÄ indikacijÄ, kai programa arba sistema sukelia âbellâ arba âbeepâ; naudinga sunkiai girdintiems ir triukÅmingose aplinkose."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:35
 msgid "Visual Bell Type"
 msgstr "Vaizdinio perspÄjimo tipas"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:36
-msgid ""
-"Tells the WM how to implement the visual indication that the system bell or "
-"another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are two "
-"valid values, \"fullscreen-flash\", which causes a fullscreen white-black "
-"flash, and \"frame-flash\" which causes the titlebar of the application "
-"which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell "
-"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
-"currently focused window's titlebar is flashed."
-msgstr ""
-"Pasako langÅ tvarkyklei, kaip realizuoti vaizdinÄ sistemos skambuÄio "
-"indikacijÄ ar kad kitos programos âbellâ indikatorius suskambÄjo. Åiuo metu "
-"yra dvi galimos reikÅmÄs: âfullscreen-flashâ, kuris sukelia viso ekrano "
-"juodai baltÄ mirktelÄjimÄ, ir âframe-flashâ, kuris sukelia programos, kuri "
-"siuntÄ skambÄjimo signalÄ, antraÅtÄs mirksÄjimÄ. Jei programa, kuri siuntÄ "
-"skambutÄ, yra neÅinoma (kaip daÅniausiai yra numatytajam âsystem beepâ), "
-"Åiuo metu aktyvaus lango antraÅtÄ mirksÄs."
+msgid "Tells the WM how to implement the visual indication that the system bell or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are two valid values, \"fullscreen-flash\", which causes a fullscreen white-black flash, and \"frame-flash\" which causes the titlebar of the application which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the currently focused window's titlebar is flashed."
+msgstr "Pasako langÅ tvarkyklei, kaip realizuoti vaizdinÄ sistemos skambuÄio indikacijÄ ar kad kitos programos âbellâ indikatorius suskambÄjo. Åiuo metu yra dvi galimos reikÅmÄs: âfullscreen-flashâ, kuris sukelia viso ekrano juodai baltÄ mirktelÄjimÄ, ir âframe-flashâ, kuris sukelia programos, kuri siuntÄ skambÄjimo signalÄ, antraÅtÄs mirksÄjimÄ. Jei programa, kuri siuntÄ skambutÄ, yra neÅinoma (kaip daÅniausiai yra numatytajam âsystem beepâ), Åiuo metu aktyvaus lango antraÅtÄ mirksÄs."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:37
 msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
 msgstr "(Nerealizuota) Åvalgymas veikia pagal programas, o ne langus"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:38
-msgid ""
-"If true, then the WM works in terms of applications rather than windows. The "
-"concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is more "
-"like the Mac and less like Windows. When you focus a window in application-"
-"based mode, all the windows in the application will be raised. Also, in "
-"application-based mode, focus clicks are not passed through to windows in "
-"other applications. Application-based mode is, however, largely "
-"unimplemented at the moment."
-msgstr ""
-"Jei teigiama, tuomet langÅ tvarkyklÄ veikia su programomis, o ne langais. "
-"Koncepcija yra abstrakti, bet bendru atveju programomis grÄstas nustatymas "
-"yra labiau Mac ir maÅiau Windows tipo. Kai aktyvuojate langÄ programomis "
-"grÄstoje veiksenoje, visi programos langai bus iÅkelti. Taip pat programomis "
-"grÄstoje veiksenoje aktyvavimo paspaudimai nÄra siunÄiami Ä langus kitose "
-"programose. Programomis grÄsta veiksena Åiuo metu yra silpnai realizuota."
+msgid "If true, then the WM works in terms of applications rather than windows. The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in application-based mode, all the windows in the application will be raised. Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to windows in other applications. Application-based mode is, however, largely unimplemented at the moment."
+msgstr "Jei teigiama, tuomet langÅ tvarkyklÄ veikia su programomis, o ne langais. Koncepcija yra abstrakti, bet bendru atveju programomis grÄstas nustatymas yra labiau Mac ir maÅiau Windows tipo. Kai aktyvuojate langÄ programomis grÄstoje veiksenoje, visi programos langai bus iÅkelti. Taip pat programomis grÄstoje veiksenoje aktyvavimo paspaudimai nÄra siunÄiami Ä langus kitose programose. Programomis grÄsta veiksena Åiuo metu yra silpnai realizuota."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:39
 msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
-msgstr ""
-"IÅjungti klaidingas veiksenas, kurios reikalingos senoms ar blogai "
-"veikianÄioms programoms"
+msgstr "IÅjungti klaidingas veiksenas, kurios reikalingos senoms ar blogai veikianÄioms programoms"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:40
-msgid ""
-"Some applications disregard specifications in ways that result in window "
-"manager misfeatures. This option puts the WM in a rigorously correct mode, "
-"which gives a more consistent user interface, provided one does not need to "
-"run any misbehaving applications."
-msgstr ""
-"Kai kurios programos nepaiso specifikacijÅ ir sukelia langÅ tvarkyklÄs "
-"neteisingÄ veikimÄ. Åi parinktis grÄÅina langÅ tvarkyklÄ Ä teisingÄ "
-"veiksenÄ, kuri suteikia vientisÄ naudotojo sÄsajÄ, su sÄlyga, kad nevykdomai "
-"neteisingai veikianÄios programos."
+msgid "Some applications disregard specifications in ways that result in window manager misfeatures. This option puts the WM in a rigorously correct mode, which gives a more consistent user interface, provided one does not need to run any misbehaving applications."
+msgstr "Kai kurios programos nepaiso specifikacijÅ ir sukelia langÅ tvarkyklÄs neteisingÄ veikimÄ. Åi parinktis grÄÅina langÅ tvarkyklÄ Ä teisingÄ veiksenÄ, kuri suteikia vientisÄ naudotojo sÄsajÄ, su sÄlyga, kad nevykdomai neteisingai veikianÄios programos."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:41
 msgid "The names of the workspaces"
 msgstr "DarbalaukiÅ pavadinimai"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:42
-msgid ""
-"Defines the names that should be assigned to workspaces. If the list is too "
-"long for the current number of workspaces, names in excess will be ignored. "
-"If the list is too short, or includes empty names, missing values will be "
-"replaced with the default (\"Workspace N\")."
-msgstr ""
-"ApibrÄÅia darbalaukiÅ pavadinimu, kurie turi bÅti Åiems priskirti. Jei "
-"sÄraÅas per ilgas dabartiniam darbalaukiÅ skaiÄiui, papildomÅ pavadinimÅ bus "
-"nepaisoma. Jei sÄraÅas per trumpas arba turi tuÅÄius pavadinimÅ, trÅkstamos "
-"reikÅmÄs bus pakeistos numatytosiomis (âDarbalauki Nâ)."
+msgid "Defines the names that should be assigned to workspaces. If the list is too long for the current number of workspaces, names in excess will be ignored. If the list is too short, or includes empty names, missing values will be replaced with the default (\"Workspace N\")."
+msgstr "ApibrÄÅia darbalaukiÅ pavadinimu, kurie turi bÅti Åiems priskirti. Jei sÄraÅas per ilgas dabartiniam darbalaukiÅ skaiÄiui, papildomÅ pavadinimÅ bus nepaisoma. Jei sÄraÅas per trumpas arba turi tuÅÄius pavadinimÅ, trÅkstamos reikÅmÄs bus pakeistos numatytosiomis (âDarbalauki Nâ)."
 
 #: ../schemas/org.gnome.system.locale.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "The locale to use for dates / numbers formats"
 msgstr "LokalÄ datos ir skaiÄiÅ formatams"
 
 #: ../schemas/org.gnome.system.locale.gschema.xml.in.in.h:2
-msgid ""
-"Specify the locale to be used for displaying dates, times and numbers "
-"formats."
+msgid "Specify the locale to be used for displaying dates, times and numbers formats."
 msgstr "Nurodykite lokalÄ datos, laiko ir skaiÄiÅ formatams"
 
 #: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:1
@@ -2106,56 +1585,24 @@ msgid "Proxy configuration mode"
 msgstr "Proxy konfigÅracijos veiksena"
 
 #: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:2
-msgid ""
-"Select the proxy configuration mode. Supported values are \"none\", \"manual"
-"\", \"auto\". If this is \"none\", then proxies are not used. If it is \"auto"
-"\", the autoconfiguration URL described by the \"autoconfig-url\" key is "
-"used. If it is \"manual\", then the proxies described by \"/system/proxy/http"
-"\", \"/system/proxy/https\", \"/system/proxy/ftp\" and \"/system/proxy/socks"
-"\" will be used. Each of the 4 proxy types is enabled if its \"host\" key is "
-"non-empty and its \"port\" key is non-0. If an http proxy is configured, but "
-"an https proxy is not, then the http proxy is also used for https. If a "
-"SOCKS proxy is configured, it is used for all protocols, except that the "
-"http, https, and ftp proxy settings override it for those protocols only."
-msgstr ""
-"Pasirinkite proxy konfigÅracijos veiksenÄ. Palaikomos reikÅmÄs yra ânoneâ, "
-"âmanualâ, âautoâ. Jei Åi yra ânoneâ, tuomet proxy nenaudojama. Jei âautoâ, "
-"naudojamas automatinÄs konfigÅracijos URL, nurodytas âautoconfig-urlâ rakte. "
-"Jei âmanualâ, tuomet proxy yra apraÅyta â/system/proxy/httpâ, â/system/proxy/"
-"httpsâ, â/system/proxy/ftpâ ir â/system/proxy/socksâ. Kiekvienas iÅ 4 proxy "
-"tipÅ yra Äjungtas, jei âhostâ raktas yra netuÅÄias ir jo âportâ raktas yra "
-"ne 0. Jei http proxy yra sukonfigÅruota, o https ne, tuomet http proxy taip "
-"pat naudojama https. Jei SOCKS proxy yra sukonfigÅruota, ji naudojama "
-"visiems protokolams, iÅskyrus tai, kad http, https i rftp proxy nustatymai "
-"juos perraÅo Åiems protokolams."
+msgid "Select the proxy configuration mode. Supported values are \"none\", \"manual\", \"auto\". If this is \"none\", then proxies are not used. If it is \"auto\", the autoconfiguration URL described by the \"autoconfig-url\" key is used. If it is \"manual\", then the proxies described by \"/system/proxy/http\", \"/system/proxy/https\", \"/system/proxy/ftp\" and \"/system/proxy/socks\" will be used. Each of the 4 proxy types is enabled if its \"host\" key is non-empty and its \"port\" key is non-0. If an http proxy is configured, but an https proxy is not, then the http proxy is also used for https. If a SOCKS proxy is configured, it is used for all protocols, except that the http, https, and ftp proxy settings override it for those protocols only."
+msgstr "Pasirinkite proxy konfigÅracijos veiksenÄ. Palaikomos reikÅmÄs yra ânoneâ, âmanualâ, âautoâ. Jei Åi yra ânoneâ, tuomet proxy nenaudojama. Jei âautoâ, naudojamas automatinÄs konfigÅracijos URL, nurodytas âautoconfig-urlâ rakte. Jei âmanualâ, tuomet proxy yra apraÅyta â/system/proxy/httpâ, â/system/proxy/httpsâ, â/system/proxy/ftpâ ir â/system/proxy/socksâ. Kiekvienas iÅ 4 proxy tipÅ yra Äjungtas, jei âhostâ raktas yra netuÅÄias ir jo âportâ raktas yra ne 0. Jei http proxy yra sukonfigÅruota, o https ne, tuomet http proxy taip pat naudojama https. Jei SOCKS proxy yra sukonfigÅruota, ji naudojama visiems protokolams, iÅskyrus tai, kad http, https i rftp proxy nustatymai juos perraÅo Åiems protokolams."
 
 #: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:3
 msgid "Automatic proxy configuration URL"
 msgstr "AutomatinÄs proxy konfigÅracijos URL"
 
 #: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:4
-msgid ""
-"URL that provides proxy configuration values. When mode is \"auto\", this "
-"URL is used to look up proxy information for all protocols."
-msgstr ""
-"URL, kuris pateikia proxy konfigÅracijos reikÅmes. Kai veiksena yra âautoâ, "
-"Åis URL yra naudojamas proxy informacijai visiems protokolams."
+msgid "URL that provides proxy configuration values. When mode is \"auto\", this URL is used to look up proxy information for all protocols."
+msgstr "URL, kuris pateikia proxy konfigÅracijos reikÅmes. Kai veiksena yra âautoâ, Åis URL yra naudojamas proxy informacijai visiems protokolams."
 
 #: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:5
 msgid "Non-proxy hosts"
 msgstr "Ne-proxy serveriai"
 
 #: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:6
-msgid ""
-"This key contains a list of hosts which are connected to directly, rather "
-"than via the proxy (if it is active). The values can be hostnames, domains "
-"(using an initial wildcard like *.foo.com), IP host addresses (both IPv4 and "
-"IPv6) and network addresses with a netmask (something like 192.168.0.0/24)."
-msgstr ""
-"Åis raktas nurodo serverius, prie kuriÅ jungiamasi tiesiogiai, o ne per "
-"proxy (jei aktyvus). ReikÅmÄs gali bÅti serveriÅ pavadinimai, domenai "
-"(naudojant pradinÄ pakaitos simbolÄ kaip *.foo.com), IP adresus (abu IPv4 ir "
-"IPv6) ir tinklo adresus su tinklo kauke (pavyzdÅiui 192.168.0.0/24)."
+msgid "This key contains a list of hosts which are connected to directly, rather than via the proxy (if it is active). The values can be hostnames, domains (using an initial wildcard like *.foo.com), IP host addresses (both IPv4 and IPv6) and network addresses with a netmask (something like 192.168.0.0/24)."
+msgstr "Åis raktas nurodo serverius, prie kuriÅ jungiamasi tiesiogiai, o ne per proxy (jei aktyvus). ReikÅmÄs gali bÅti serveriÅ pavadinimai, domenai (naudojant pradinÄ pakaitos simbolÄ kaip *.foo.com), IP adresus (abu IPv4 ir IPv6) ir tinklo adresus su tinklo kauke (pavyzdÅiui 192.168.0.0/24)."
 
 #: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:7
 msgid "Unused; ignore"
@@ -2166,12 +1613,8 @@ msgid "This key is not used, and should not be read or modified."
 msgstr "Åis raktas nenaudojamas ir neturi bÅti skaitomas ar keiÄiamas."
 
 #: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:9
-msgid ""
-"This key is not used; HTTP proxying is enabled when the host key is non-"
-"empty and the port is non-0."
-msgstr ""
-"Åis raktas nenaudojamas; HTTP proxy yra Äjungtas, kai serverio raktas yra "
-"netuÅÄias ir prievadas yra ne nulis."
+msgid "This key is not used; HTTP proxying is enabled when the host key is non-empty and the port is non-0."
+msgstr "Åis raktas nenaudojamas; HTTP proxy yra Äjungtas, kai serverio raktas yra netuÅÄias ir prievadas yra ne nulis."
 
 #: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:10
 msgid "HTTP proxy host name"
@@ -2186,30 +1629,16 @@ msgid "HTTP proxy port"
 msgstr "HTTP proxy prievadas"
 
 #: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:13
-msgid ""
-"The port on the machine defined by \"/system/proxy/http/host\" that you "
-"proxy through."
-msgstr ""
-"Prievadas kompiuteryje, apibrÄÅtame â/system/proxy/http/hostâ, per kurÄ "
-"jungiamasi."
+msgid "The port on the machine defined by \"/system/proxy/http/host\" that you proxy through."
+msgstr "Prievadas kompiuteryje, apibrÄÅtame â/system/proxy/http/hostâ, per kurÄ jungiamasi."
 
 #: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:14
 msgid "Authenticate proxy server connections"
 msgstr "Patikrinti proxy serverio ryÅiÅ tapatybÄ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:15
-msgid ""
-"If true, then connections to the proxy server require authentication. The "
-"username/password combo is defined by \"/system/proxy/http/authentication-"
-"user\" and \"/system/proxy/http/authentication-password\". This applies only "
-"to the http proxy; when using a separate https proxy, there is currently no "
-"way to specify that it should use authentication."
-msgstr ""
-"Jei teigiama, ryÅiai per proxy serverÄ reikalauja tapatybÄs patvirtinimo. "
-"Naudotojo vardo/slaptaÅodÅio kombinacija yra apibrÄÅta â/system/proxy/http/"
-"authentication-userâ ir â/system/proxy/http/authentication-passwordâ. Tai "
-"taikoma tik http proxy; kai naudojamas atskiras https proxy, Åiuo metu nÄra "
-"bÅdo nurodyti, kad jis turi naudoti tapatybÄs patvirtinimÄ."
+msgid "If true, then connections to the proxy server require authentication. The username/password combo is defined by \"/system/proxy/http/authentication-user\" and \"/system/proxy/http/authentication-password\". This applies only to the http proxy; when using a separate https proxy, there is currently no way to specify that it should use authentication."
+msgstr "Jei teigiama, ryÅiai per proxy serverÄ reikalauja tapatybÄs patvirtinimo. Naudotojo vardo/slaptaÅodÅio kombinacija yra apibrÄÅta â/system/proxy/http/authentication-userâ ir â/system/proxy/http/authentication-passwordâ. Tai taikoma tik http proxy; kai naudojamas atskiras https proxy, Åiuo metu nÄra bÅdo nurodyti, kad jis turi naudoti tapatybÄs patvirtinimÄ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:16
 msgid "HTTP proxy username"
@@ -2217,8 +1646,7 @@ msgstr "HTTP proxy naudotojo vardas"
 
 #: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:17
 msgid "User name to pass as authentication when doing HTTP proxying."
-msgstr ""
-"Naudotojo vardas, perduodamas patvirtinant tapatybÄ atliekant HTTP proxy."
+msgstr "Naudotojo vardas, perduodamas patvirtinant tapatybÄ atliekant HTTP proxy."
 
 #: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:18
 msgid "HTTP proxy password"
@@ -2241,12 +1669,8 @@ msgid "Secure HTTP proxy port"
 msgstr "Saugaus HTTP proxy prievadas"
 
 #: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:23
-msgid ""
-"The port on the machine defined by \"/system/proxy/https/host\" that you "
-"proxy through."
-msgstr ""
-"Prievadas kompiuteryje, apraÅytame â/system/proxy/https/hostâ, per kurÄ "
-"jungiamasi."
+msgid "The port on the machine defined by \"/system/proxy/https/host\" that you proxy through."
+msgstr "Prievadas kompiuteryje, apraÅytame â/system/proxy/https/hostâ, per kurÄ jungiamasi."
 
 #: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:24
 msgid "FTP proxy host name"
@@ -2261,12 +1685,8 @@ msgid "FTP proxy port"
 msgstr "FTP proxy prievadas"
 
 #: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:27
-msgid ""
-"The port on the machine defined by \"/system/proxy/ftp/host\" that you proxy "
-"through."
-msgstr ""
-"Prievadas kompiuteryje, apraÅytame â/system/proxy/ftp/hostâ, per kurÄ "
-"jungiamasi."
+msgid "The port on the machine defined by \"/system/proxy/ftp/host\" that you proxy through."
+msgstr "Prievadas kompiuteryje, apraÅytame â/system/proxy/ftp/hostâ, per kurÄ jungiamasi."
 
 #: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:28
 msgid "SOCKS proxy host name"
@@ -2281,9 +1701,6 @@ msgid "SOCKS proxy port"
 msgstr "SOCKS proxy prievadas"
 
 #: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:31
-msgid ""
-"The port on the machine defined by \"/system/proxy/socks/host\" that you "
-"proxy through."
-msgstr ""
-"Prievadas kompiuteryje, apibrÄÅtame â/system/proxy/socks/hostâ, per kurÄ "
-"jungiamasi."
+msgid "The port on the machine defined by \"/system/proxy/socks/host\" that you proxy through."
+msgstr "Prievadas kompiuteryje, apibrÄÅtame â/system/proxy/socks/hostâ, per kurÄ jungiamasi."
+[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]