[network-manager-applet/nma-0-9-6] Updated Greek translationcommit 1398de1b80f7d7f88bfd2d541c0d50cb4b3be88b
Author: Tom Tryfonidis <tomtryf gmail com>
Date:  Sun Aug 26 22:55:39 2012 +0300

  Updated Greek translation

 po/el.po | 759 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 files changed, 442 insertions(+), 317 deletions(-)
---
diff --git a/po/el.po b/po/el.po
index 79fff29..af68186 100644
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -11,15 +11,16 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: network-manager-applet\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=NetworkManager&keywords=I18N+L10N&component=nm-applet\n";
-"POT-Creation-Date: 2012-06-25 18:50+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-06-28 18:03+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=NetworkManager&keywords=I18N+L10N&component=nm-applet\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-25 07:26+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-26 18:22+0200\n"
 "Last-Translator: Tom Tryfonidis <tomtryf gmail com>\n"
 "Language-Team: Greek <team gnome gr>\n"
+"Language: el\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: el\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
 
@@ -45,44 +46,45 @@ msgid "Disable connected notifications"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in.h:2
-#| msgid ""
-#| "Set this to TRUE to disable notifications when connecting to a network."
 msgid "Set this to true to disable notifications when connecting to a network."
-msgstr "ÎÏÎÏÏÎ ÏÏ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎ ÎÎÎÏÏÎ."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÏÎ ÏÏ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎ "
+"ÎÎÎÏÏÎ."
 
 #: ../org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Disable disconnected notifications"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in.h:4
-#| msgid ""
-#| "Set this to TRUE to disable notifications when disconnecting from a "
-#| "network."
-msgid "Set this to true to disable notifications when disconnecting from a network."
-msgstr "ÎÏÎÏÏÎ ÏÏ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÏÎ ÎÏÏ ÎÎÎÏÏÎ."
+msgid ""
+"Set this to true to disable notifications when disconnecting from a network."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÏÎ ÏÏ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÏÎ "
+"ÎÏÏ ÎÎÎÏÏÎ."
 
 #: ../org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in.h:5
-#| msgid "Disable connected notifications"
 msgid "Disable VPN notifications"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ VPN"
 
 #: ../org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in.h:6
-#| msgid ""
-#| "Set this to TRUE to disable notifications when disconnecting from a "
-#| "network."
-msgid "Set this to true to disable notifications when connecting to or disconnecting from a VPN."
-msgstr "ÎÏÎÏÏÎ ÏÏ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÏÎ ÎÏÏ ÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎ VPN."
+msgid ""
+"Set this to true to disable notifications when connecting to or "
+"disconnecting from a VPN."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÏÎ ÏÏ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÏÎ "
+"ÎÏÏ ÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎ VPN."
 
 #: ../org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Suppress networks available notifications"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÏÎ"
 
 #: ../org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in.h:8
-#| msgid ""
-#| "Set this to TRUE to disable notifications when wireless networks are "
-#| "available."
-msgid "Set this to true to disable notifications when wireless networks are available."
-msgstr "ÎÏÎÏÏÎ ÏÏ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎ."
+msgid ""
+"Set this to true to disable notifications when wireless networks are "
+"available."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÏÎ ÏÏ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎ "
+"ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎ."
 
 #: ../org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in.h:9
 msgid "Stamp"
@@ -90,55 +92,57 @@ msgstr "ÎÏÏÎÎÎÎÎ"
 
 #: ../org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in.h:10
 msgid "Used to determine whether settings should be migrated to a new version."
-msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎ."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏÎ ÏÎ "
+"ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎ."
 
 #: ../org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in.h:11
 msgid "Disable WiFi Create"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ WiFi"
 
 #: ../org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in.h:12
-#| msgid ""
-#| "Set to TRUE to disable creation of adhoc networks when using the applet."
-msgid "Set to true to disable creation of adhoc networks when using the applet."
-msgstr "ÎÏÎÏÎÏÏ ÏÏ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ adhoc ÎÎÎÏÏÏÎ ÎÎÏÎ ÏÎ ÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎÏ."
+msgid ""
+"Set to true to disable creation of adhoc networks when using the applet."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÎÏÏ ÏÏ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ adhoc ÎÎÎÏÏÏÎ ÎÎÏÎ "
+"ÏÎ ÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎÏ."
 
 #: ../org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in.h:13
-#| msgid "Choose CA Certificate"
 msgid "Ignore CA certificate"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏ CA"
 
 #: ../org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in.h:14
-msgid "Set this to true to disable warnings about CA certificates in EAP authentication."
-msgstr "ÎÏÎÏÏÎ ÏÏ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎ ÎÎ ÏÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎ CA ÏÏÎÎ EAP ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎ."
+msgid ""
+"Set this to true to disable warnings about CA certificates in EAP "
+"authentication."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÏÎ ÏÏ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎ ÎÎ ÏÎ "
+"ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎ CA ÏÏÎÎ EAP ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎ."
 
 #: ../org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in.h:15
-msgid "Set this to true to disable warnings about CA certificates in phase 2 of EAP authentication."
-msgstr "ÎÏÎÏÏÎ ÏÏ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎ ÎÎ ÏÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎ CA ÏÏÎÎ 2Î ÏÎÏÎÏ ÏÎÏ EAP ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏ."
-
-#: ../src/applet-device-bt.c:174
-#: ../src/applet-device-cdma.c:399
-#: ../src/applet-device-gsm.c:446
-#: ../src/applet-device-wired.c:240
-#: ../src/applet-device-wifi.c:862
-#: ../src/applet-device-wimax.c:279
+msgid ""
+"Set this to true to disable warnings about CA certificates in phase 2 of EAP "
+"authentication."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÏÎ ÏÏ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎ ÎÎ ÏÎ "
+"ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎ CA ÏÏÎÎ 2Î ÏÎÏÎÏ ÏÎÏ EAP ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏ."
+
+#: ../src/applet-device-bt.c:174 ../src/applet-device-cdma.c:396
+#: ../src/applet-device-gsm.c:444 ../src/applet-device-wired.c:240
+#: ../src/applet-device-wifi.c:862 ../src/applet-device-wimax.c:279
 msgid "Available"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ"
 
-#: ../src/applet-device-bt.c:200
-#: ../src/applet-device-cdma.c:441
-#: ../src/applet-device-gsm.c:488
-#: ../src/applet-device-wired.c:269
+#: ../src/applet-device-bt.c:200 ../src/applet-device-cdma.c:438
+#: ../src/applet-device-gsm.c:486 ../src/applet-device-wired.c:269
 #: ../src/applet-device-wimax.c:423
 #, c-format
 msgid "You are now connected to '%s'."
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎ '%s'."
 
-#: ../src/applet-device-bt.c:204
-#: ../src/applet-device-cdma.c:445
-#: ../src/applet-device-gsm.c:492
-#: ../src/applet-device-wired.c:273
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1264
-#: ../src/applet-device-wimax.c:427
+#: ../src/applet-device-bt.c:204 ../src/applet-device-cdma.c:442
+#: ../src/applet-device-gsm.c:490 ../src/applet-device-wired.c:273
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1264 ../src/applet-device-wimax.c:427
 msgid "Connection Established"
 msgstr "Î ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÏÎÏÏÎÎÎÎ"
 
@@ -146,61 +150,49 @@ msgstr "Î ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÏÎÏÏÎÎÎÎ"
 msgid "You are now connected to the mobile broadband network."
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÏÏ ÎÏÏÏÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎÏÏÎ."
 
-#: ../src/applet-device-bt.c:231
-#: ../src/applet-device-cdma.c:481
-#: ../src/applet-device-gsm.c:528
-#: ../src/applet-device-wimax.c:464
+#: ../src/applet-device-bt.c:231 ../src/applet-device-cdma.c:478
+#: ../src/applet-device-gsm.c:526 ../src/applet-device-wimax.c:464
 #, c-format
 msgid "Preparing mobile broadband connection '%s'..."
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ '%s'..."
 
-#: ../src/applet-device-bt.c:234
-#: ../src/applet-device-cdma.c:484
-#: ../src/applet-device-gsm.c:531
-#: ../src/applet-device-wimax.c:467
+#: ../src/applet-device-bt.c:234 ../src/applet-device-cdma.c:481
+#: ../src/applet-device-gsm.c:529 ../src/applet-device-wimax.c:467
 #, c-format
 msgid "Configuring mobile broadband connection '%s'..."
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ '%s'..."
 
-#: ../src/applet-device-bt.c:237
-#: ../src/applet-device-cdma.c:487
-#: ../src/applet-device-gsm.c:534
-#: ../src/applet-device-wimax.c:470
+#: ../src/applet-device-bt.c:237 ../src/applet-device-cdma.c:484
+#: ../src/applet-device-gsm.c:532 ../src/applet-device-wimax.c:470
 #, c-format
 msgid "User authentication required for mobile broadband connection '%s'..."
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ '%s'..."
 
-#: ../src/applet-device-bt.c:240
-#: ../src/applet-device-cdma.c:490
-#: ../src/applet-device-gsm.c:537
-#: ../src/applet-device-wimax.c:473
+#: ../src/applet-device-bt.c:240 ../src/applet-device-cdma.c:487
+#: ../src/applet-device-gsm.c:535 ../src/applet-device-wimax.c:473
 #: ../src/applet.c:2500
 #, c-format
 msgid "Requesting a network address for '%s'..."
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎ '%s'..."
 
-#: ../src/applet-device-bt.c:244
-#: ../src/applet-device-cdma.c:508
-#: ../src/applet-device-gsm.c:555
+#: ../src/applet-device-bt.c:244 ../src/applet-device-cdma.c:505
+#: ../src/applet-device-gsm.c:553
 #, c-format
 msgid "Mobile broadband connection '%s' active"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ '%s' ÎÎÎÏÎÎ"
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:184
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:696
+#: ../src/applet-device-cdma.c:181 ../src/connection-editor/page-mobile.c:696
 #: ../src/mb-menu-item.c:54
 msgid "CDMA"
 msgstr "CDMA"
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:345
-#: ../src/applet-device-gsm.c:392
+#: ../src/applet-device-cdma.c:342 ../src/applet-device-gsm.c:390
 #: ../src/applet-dialogs.c:424
 #, c-format
 msgid "Mobile Broadband (%s)"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏÏÎÏÎÎÎÎ (%s)"
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:347
-#: ../src/applet-device-gsm.c:394
+#: ../src/applet-device-cdma.c:344 ../src/applet-device-gsm.c:392
 #: ../src/connection-editor/page-mobile.c:379
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.ui.h:4
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1510
@@ -208,143 +200,144 @@ msgid "Mobile Broadband"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏÏÎÏÎÎÎÎ"
 
 #. Default connection item
-#: ../src/applet-device-cdma.c:412
+#: ../src/applet-device-cdma.c:409
 msgid "New Mobile Broadband (CDMA) connection..."
 msgstr "ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ (CDMA)..."
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:446
+#: ../src/applet-device-cdma.c:443
 msgid "You are now connected to the CDMA network."
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÏÏÎ CDMA."
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:503
-#: ../src/applet-device-gsm.c:550
+#: ../src/applet-device-cdma.c:500 ../src/applet-device-gsm.c:548
 #: ../src/applet-device-wimax.c:482
 #, c-format
 msgid "Mobile broadband connection '%s' active: (%d%%%s%s)"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ '%s' ÎÎÎÏÎÎ: (%d%%%s%s)"
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:506
-#: ../src/applet-device-gsm.c:553
+#: ../src/applet-device-cdma.c:503 ../src/applet-device-gsm.c:551
 #: ../src/applet-device-wimax.c:485
 msgid "roaming"
 msgstr "ÏÎÏÎÎÎÏÎÎ"
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:647
-#: ../src/applet-device-cdma.c:653
+#: ../src/applet-device-cdma.c:644 ../src/applet-device-cdma.c:650
 msgid "CDMA network."
 msgstr "ÎÎÎÏÏÎ CDMA."
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:648
-#: ../src/applet-device-gsm.c:1198
+#: ../src/applet-device-cdma.c:645 ../src/applet-device-gsm.c:1196
 msgid "You are now registered on the home network."
 msgstr "ÎÎÏÏÎ ÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÏÎ."
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:654
-#: ../src/applet-device-gsm.c:1204
+#: ../src/applet-device-cdma.c:651 ../src/applet-device-gsm.c:1202
 msgid "You are now registered on a roaming network."
 msgstr "ÎÏÏÎ ÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ."
 
-#: ../src/applet-device-gsm.c:213
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:699
+#: ../src/applet-device-gsm.c:211 ../src/connection-editor/page-mobile.c:699
 #: ../src/mb-menu-item.c:59
 msgid "GSM"
 msgstr "GSM"
 
 #. Default connection item
-#: ../src/applet-device-gsm.c:459
+#: ../src/applet-device-gsm.c:457
 msgid "New Mobile Broadband (GSM) connection..."
 msgstr "ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ (GSM)..."
 
-#: ../src/applet-device-gsm.c:493
+#: ../src/applet-device-gsm.c:491
 msgid "You are now connected to the GSM network."
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÏÏÎ GSM."
 
-#: ../src/applet-device-gsm.c:654
+#: ../src/applet-device-gsm.c:652
 msgid "PIN code required"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏÏ PIN"
 
-#: ../src/applet-device-gsm.c:662
+#: ../src/applet-device-gsm.c:660
 msgid "PIN code is needed for the mobile broadband device"
 msgstr "Î ÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏ PIN"
 
-#: ../src/applet-device-gsm.c:783
+#: ../src/applet-device-gsm.c:781
 #, c-format
 msgid "PIN code for SIM card '%s' on '%s'"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÏ PIN ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÏÎ SIM '%s' ÏÏÎ '%s'"
 
-#: ../src/applet-device-gsm.c:875
+#: ../src/applet-device-gsm.c:873
 msgid "Wrong PIN code; please contact your provider."
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏ PIN. ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎ ÏÎÎ ÏÎÏÎÏÏ ÏÎÏ."
 
-#: ../src/applet-device-gsm.c:898
+#: ../src/applet-device-gsm.c:896
 msgid "Wrong PUK code; please contact your provider."
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏ PUK. ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎ ÏÎÎ ÏÎÏÎÏÏ ÏÎÏ."
 
 #. Start the spinner to show the progress of the unlock
-#: ../src/applet-device-gsm.c:925
+#: ../src/applet-device-gsm.c:923
 msgid "Sending unlock code..."
 msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ..."
 
-#: ../src/applet-device-gsm.c:988
+#: ../src/applet-device-gsm.c:986
 msgid "SIM PIN unlock required"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ SIM PIN"
 
-#: ../src/applet-device-gsm.c:989
+#: ../src/applet-device-gsm.c:987
 msgid "SIM PIN Unlock Required"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ SIM PIN"
 
 #. FIXME: some warning about # of times you can enter incorrect PIN
-#: ../src/applet-device-gsm.c:991
+#: ../src/applet-device-gsm.c:989
 #, c-format
-msgid "The mobile broadband device '%s' requires a SIM PIN code before it can be used."
-msgstr "Î ÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÏÎÏÎÎÎÎÏ '%s' ÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏ SIM PIN ÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎ."
+msgid ""
+"The mobile broadband device '%s' requires a SIM PIN code before it can be "
+"used."
+msgstr ""
+"Î ÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÏÎÏÎÎÎÎÏ '%s' ÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏ SIM PIN ÎÎÎ ÎÎ "
+"ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎ."
 
 #. Translators: PIN code entry label
-#: ../src/applet-device-gsm.c:993
+#: ../src/applet-device-gsm.c:991
 msgid "PIN code:"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÏ PIN:"
 
 #. Translators: Show/obscure PIN checkbox label
-#: ../src/applet-device-gsm.c:997
+#: ../src/applet-device-gsm.c:995
 msgid "Show PIN code"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏ PIN"
 
-#: ../src/applet-device-gsm.c:1000
+#: ../src/applet-device-gsm.c:998
 msgid "SIM PUK unlock required"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ SIM PUK "
 
-#: ../src/applet-device-gsm.c:1001
+#: ../src/applet-device-gsm.c:999
 msgid "SIM PUK Unlock Required"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ SIM PUK "
 
 #. FIXME: some warning about # of times you can enter incorrect PUK
-#: ../src/applet-device-gsm.c:1003
+#: ../src/applet-device-gsm.c:1001
 #, c-format
-msgid "The mobile broadband device '%s' requires a SIM PUK code before it can be used."
-msgstr "Î ÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÏÎÏÎÎÎÎÏ '%s' ÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏ SIM PUK ÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎ."
+msgid ""
+"The mobile broadband device '%s' requires a SIM PUK code before it can be "
+"used."
+msgstr ""
+"Î ÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÏÎÏÎÎÎÎÏ '%s' ÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏ SIM PUK ÎÎÎ ÎÎ "
+"ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎ."
 
 #. Translators: PUK code entry label
-#: ../src/applet-device-gsm.c:1005
+#: ../src/applet-device-gsm.c:1003
 msgid "PUK code:"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÏ PUK:"
 
 #. Translators: New PIN entry label
-#: ../src/applet-device-gsm.c:1008
+#: ../src/applet-device-gsm.c:1006
 msgid "New PIN code:"
 msgstr "ÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÏÏ PIN"
 
 #. Translators: New PIN verification entry label
-#: ../src/applet-device-gsm.c:1010
+#: ../src/applet-device-gsm.c:1008
 msgid "Re-enter new PIN code:"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏ PIN:"
 
 #. Translators: Show/obscure PIN/PUK checkbox label
-#: ../src/applet-device-gsm.c:1015
+#: ../src/applet-device-gsm.c:1013
 msgid "Show PIN/PUK codes"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎ PIN/PUK"
 
-#: ../src/applet-device-gsm.c:1197
-#: ../src/applet-device-gsm.c:1203
+#: ../src/applet-device-gsm.c:1195 ../src/applet-device-gsm.c:1201
 msgid "GSM network."
 msgstr "ÎÎÌÎÏÏÎ GSM"
 
@@ -371,8 +364,7 @@ msgid "Wired Network"
 msgstr "ÎÎÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎ"
 
 #. Notify user of unmanaged or unavailable device
-#: ../src/applet-device-wired.c:232
-#: ../src/applet.c:1508
+#: ../src/applet-device-wired.c:232 ../src/applet.c:1508
 msgid "disconnected"
 msgstr "ÏÏÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎ"
 
@@ -457,8 +449,7 @@ msgstr "ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ"
 msgid "Use the network menu to connect to a wireless network"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎ"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1072
-#: ../src/applet.c:924
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1072 ../src/applet.c:924
 msgid "Don't show this message again"
 msgstr "ÎÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÏÎÎ ÎÏÏÏ ÏÎ ÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎ"
 
@@ -501,18 +492,13 @@ msgstr "ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎ '%s' ÎÎÎÏÎÎ"
 msgid "Failed to activate connection"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1379
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1398
-#: ../src/applet.c:490
-#: ../src/applet.c:534
-#: ../src/applet.c:560
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1379 ../src/applet-device-wifi.c:1398
+#: ../src/applet.c:490 ../src/applet.c:534 ../src/applet.c:560
 msgid "Unknown error"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1382
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1401
-#: ../src/applet.c:493
-#: ../src/applet.c:563
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1382 ../src/applet-device-wifi.c:1401
+#: ../src/applet.c:493 ../src/applet.c:563
 msgid "Connection failure"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ"
 
@@ -556,8 +542,7 @@ msgstr "LEAP"
 msgid "Dynamic WEP"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏ WEP"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:113
-#: ../src/applet-dialogs.c:245
+#: ../src/applet-dialogs.c:113 ../src/applet-dialogs.c:245
 #: ../src/applet-dialogs.c:247
 msgid "WPA/WPA2"
 msgstr "WPA/WPA2"
@@ -566,8 +551,7 @@ msgstr "WPA/WPA2"
 msgid "WEP"
 msgstr "WEP"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:251
-#: ../src/applet-dialogs.c:260
+#: ../src/applet-dialogs.c:251 ../src/applet-dialogs.c:260
 #: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:265
 #: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:905
 msgctxt "Wifi/wired security"
@@ -579,14 +563,12 @@ msgstr "ÎÎÎÎÎÎ"
 msgid "%s (default)"
 msgstr "%s (ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÎ)"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:346
-#: ../src/applet-dialogs.c:484
+#: ../src/applet-dialogs.c:346 ../src/applet-dialogs.c:484
 #, c-format
 msgid "%u Mb/s"
 msgstr "%u Mb/s"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:348
-#: ../src/applet-dialogs.c:486
+#: ../src/applet-dialogs.c:348 ../src/applet-dialogs.c:486
 msgctxt "Speed"
 msgid "Unknown"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÏÎ"
@@ -632,8 +614,7 @@ msgid "WiMAX (%s)"
 msgstr "WiMAX (%s)"
 
 #. --- General ---
-#: ../src/applet-dialogs.c:432
-#: ../src/applet-dialogs.c:791
+#: ../src/applet-dialogs.c:432 ../src/applet-dialogs.c:791
 msgid "General"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏ"
 
@@ -672,13 +653,11 @@ msgid "IPv4"
 msgstr "IPv4"
 
 #. Address
-#: ../src/applet-dialogs.c:553
-#: ../src/applet-dialogs.c:660
+#: ../src/applet-dialogs.c:553 ../src/applet-dialogs.c:660
 msgid "IP Address:"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎÏÎ IP:"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:555
-#: ../src/applet-dialogs.c:571
+#: ../src/applet-dialogs.c:555 ../src/applet-dialogs.c:571
 msgctxt "Address"
 msgid "Unknown"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÏÎ"
@@ -697,8 +676,7 @@ msgctxt "Subnet Mask"
 msgid "Unknown"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÏÎ"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:588
-#: ../src/applet-dialogs.c:675
+#: ../src/applet-dialogs.c:588 ../src/applet-dialogs.c:675
 msgid "Default Route:"
 msgstr "Default Route:"
 
@@ -763,8 +741,10 @@ msgstr ""
 "ÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÏ"
 
 #: ../src/applet-dialogs.c:942
-msgid "Notification area applet for managing your network devices and connections."
-msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÏÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎÏ ÏÎÏ."
+msgid ""
+"Notification area applet for managing your network devices and connections."
+msgstr ""
+"ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÏÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎÏ ÏÎÏ."
 
 #: ../src/applet-dialogs.c:944
 msgid "NetworkManager Website"
@@ -807,7 +787,8 @@ msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎ Î ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ"
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"The VPN connection '%s' failed because the network connection was interrupted."
+"The VPN connection '%s' failed because the network connection was "
+"interrupted."
 msgstr ""
 "\n"
 "ÎÏÎÏÏÏÎ Î ÏÏÎÎÎÏÎ VPN '%s', ÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÏÎÎÎ Î ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎÏ."
@@ -825,7 +806,8 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"The VPN connection '%s' failed because the VPN service returned invalid configuration."
+"The VPN connection '%s' failed because the VPN service returned invalid "
+"configuration."
 msgstr ""
 "\n"
 "ÎÏÎÏÏÏÎ Î ÏÏÎÎÎÏÎ VPN '%s', ÎÎÎÏÎ Î ÏÏÎÏÎÏÎÎ VPN ÎÏÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎÏÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ."
@@ -846,7 +828,8 @@ msgid ""
 "The VPN connection '%s' failed because the VPN service did not start in time."
 msgstr ""
 "\n"
-"ÎÏÎÏÏÏÎ Î ÏÏÎÎÎÏÎ VPN '%s', ÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÏÎÎÏ VPN."
+"ÎÏÎÏÏÏÎ Î ÏÏÎÎÎÏÎ VPN '%s', ÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÏÎÎÏ "
+"VPN."
 
 #: ../src/applet.c:1028
 #, c-format
@@ -888,7 +871,8 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"The VPN connection '%s' disconnected because the network connection was interrupted."
+"The VPN connection '%s' disconnected because the network connection was "
+"interrupted."
 msgstr ""
 "\n"
 "ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎ VPN '%s', ÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÏÎÎÎ Î ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎÏ."
@@ -930,9 +914,7 @@ msgstr "ÎÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÏÏÏÏ Î ÏÏÎÎÎÏ
 msgid "VPN Login Message"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏÏÎÎÏ VPN"
 
-#: ../src/applet.c:1108
-#: ../src/applet.c:1116
-#: ../src/applet.c:1166
+#: ../src/applet.c:1108 ../src/applet.c:1116 ../src/applet.c:1166
 msgid "VPN Connection Failed"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎ Î ÏÏÎÎÎÏÎ VPN"
 
@@ -996,8 +978,7 @@ msgstr "Î_ÏÎÏÏÎÎÎÏÎ VPN"
 msgid "NetworkManager is not running..."
 msgstr "Î NetworkManager ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ..."
 
-#: ../src/applet.c:1830
-#: ../src/applet.c:2631
+#: ../src/applet.c:1830 ../src/applet.c:2631
 msgid "Networking disabled"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÏÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ"
 
@@ -1093,7 +1074,7 @@ msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ VPN '%s' ÎÎÎÏÎÎ"
 msgid "No network connection"
 msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎÏ"
 
-#: ../src/applet.c:3327
+#: ../src/applet.c:3336
 msgid "NetworkManager Applet"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎ NetworkManager"
 
@@ -1113,13 +1094,11 @@ msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ"
 msgid "Active Network Connections"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ"
 
-#: ../src/wired-8021x.ui.h:1
-#: ../src/wired-dialog.c:104
+#: ../src/wired-8021x.ui.h:1 ../src/wired-dialog.c:104
 msgid "Wired 802.1X authentication"
 msgstr "ÎÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÏÏÏÎÎÏÎÏ 802.1X"
 
-#: ../src/wired-8021x.ui.h:2
-#: ../src/libnm-gtk/wifi.ui.h:3
+#: ../src/wired-8021x.ui.h:2 ../src/libnm-gtk/wifi.ui.h:3
 msgid "_Network name:"
 msgstr "Î_ÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÏ:"
 
@@ -1129,14 +1108,19 @@ msgstr "ÎÏÏÏÎÎÏÎ"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page.c:318
 msgid "Failed to update connection secrets due to an unknown error."
-msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎ Î ÎÎÎÎÎÏÏÏÎ ÏÏÎ ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÏÏÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎÏ."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÏÏÎ Î ÎÎÎÎÎÏÏÏÎ ÏÏÎ ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÏÏÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎÏ."
 
 #: ../src/connection-editor/ce-ip4-routes.ui.h:1
 #: ../src/connection-editor/ce-ip6-routes.ui.h:1
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:8
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:8
-msgid "IP addresses identify your computer on the network. Click the \"Add\" button to add an IP address."
-msgstr "ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ IP ÎÏÎÏÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎ ÎÎÎÏÏÎ. ÎÎÏÎÏÏÎ ÏÎ ÎÎÏÎÏÎ \"ÎÏÎÏÎÎÎÎ\" ÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎ IP."
+msgid ""
+"IP addresses identify your computer on the network. Click the \"Add\" "
+"button to add an IP address."
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ IP ÎÏÎÏÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎ ÎÎÎÏÏÎ. "
+"ÎÎÏÎÏÏÎ ÏÎ ÎÎÏÎÏÎ \"ÎÏÎÏÎÎÎÎ\" ÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎ IP."
 
 #: ../src/connection-editor/ce-ip4-routes.ui.h:2
 #: ../src/connection-editor/ce-ip6-routes.ui.h:2
@@ -1150,8 +1134,12 @@ msgstr "ÎÏ_ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÏÎ ÎÏÏÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎ ÎÎ
 
 #: ../src/connection-editor/ce-ip4-routes.ui.h:4
 #: ../src/connection-editor/ce-ip6-routes.ui.h:4
-msgid "If enabled, this connection will never be used as the default network connection."
-msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ, ÎÏÏÎ Î ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÏÎ ÏÏ ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎÏ."
+msgid ""
+"If enabled, this connection will never be used as the default network "
+"connection."
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ, ÎÏÏÎ Î ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÏÎ ÏÏ "
+"ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎÏ."
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-dsl.ui.h:1
 #: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.ui.h:8
@@ -1227,13 +1215,23 @@ msgid "Addresses"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:9
-msgid "The DHCP client identifier allows the network administrator to customize your computer's configuration. If you wish to use a DHCP client identifier, enter it here."
-msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏÏÎÎÏ ÏÎÎÎÏÎ DHCP ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÏÎÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏ. ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏÏÎÎÏ ÏÎÎÎÏÎ DHCP, ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÏ."
+msgid ""
+"The DHCP client identifier allows the network administrator to customize "
+"your computer's configuration. If you wish to use a DHCP client identifier, "
+"enter it here."
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏÏÎÎÏ ÏÎÎÎÏÎ DHCP ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ ÎÎ "
+"ÏÏÎÏÎÏÎÏÎÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏ. ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ "
+"ÎÎÎÎÎÏÏÎÏÏÎÎÏ ÏÎÎÎÏÎ DHCP, ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÏ."
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:10
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:9
-msgid "Domains used when resolving host names. Use commas to separate multiple domains."
-msgstr "ÎÎ ÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÏÎ. ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÏÏÏÎÏÎÏ ÏÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÎÎÏÎ"
+msgid ""
+"Domains used when resolving host names. Use commas to separate multiple "
+"domains."
+msgstr ""
+"ÎÎ ÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÏÎ. "
+"ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÏÏÏÎÏÎÏ ÏÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÎÎÏÎ"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:11
 msgid "D_HCP client ID:"
@@ -1255,16 +1253,26 @@ msgstr "ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎÏ _DNS:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:14
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:12
-msgid "IP addresses of domain name servers used to resolve host names. Use commas to separate multiple domain name server addresses."
-msgstr "ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ IP ÏÏÎ name servers ÏÏÎ domains ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏÎÏ ÏÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏÏÎ. ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÏÏÏÎÏÎÏ ÏÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÎÎÎÎÏÎÏÎ domain name server."
+msgid ""
+"IP addresses of domain name servers used to resolve host names. Use commas "
+"to separate multiple domain name server addresses."
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ IP ÏÏÎ name servers ÏÏÎ domains ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ "
+"ÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏÎÏ ÏÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏÏÎ. ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎ "
+"ÎÎÎÏÏÏÎÏÎÏ ÏÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÎÎÎÎÏÎÏÎ domain name server."
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:15
 msgid "Require IPv_4 addressing for this connection to complete"
-msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÏÎÎ IPv_4 ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏÏÎ ÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ"
+msgstr ""
+"ÎÏÎÎÏÎÎÏÎÎ IPv_4 ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏÏÎ ÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:16
-msgid "When connecting to IPv6-capable networks, allows the connection to complete if IPv4 configuration fails but IPv6 configuration succeeds."
-msgstr "ÎÎÏÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÏÏÎ ÎÎ IPv6, ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÏÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÏÏÎÎ Î ÎÎÎÎÏÏÏÏÏÎ IPv4 ÎÎÎÎ ÎÏÎÏÏÏÎÎ Î ÎÎÎÎÏÏÏÏÏÎ IPv6."
+msgid ""
+"When connecting to IPv6-capable networks, allows the connection to complete "
+"if IPv4 configuration fails but IPv6 configuration succeeds."
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÏÏÎ ÎÎ IPv6, ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÏÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÎ "
+"ÎÏÎÏÏÏÎÎ Î ÏÏÎÎÎÏÎ IPv4 ÎÎÎÎ ÎÏÎÏÏÏÎÎ Î ÎÎÎÎÏÏÏÏÏÎ IPv6."
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:17
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:15
@@ -1273,11 +1281,16 @@ msgstr "ÎÎÎÎ_ÏÎÎÎÏ..."
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:13
 msgid "Require IPv_6 addressing for this connection to complete"
-msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÏÎÎ IPv_6 ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏÏÎ ÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ"
+msgstr ""
+"ÎÏÎÎÏÎÎÏÎÎ IPv_6 ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏÏÎ ÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:14
-msgid "When connecting to IPv4-capable networks, allows the connection to complete if IPv6 configuration fails but IPv4 configuration succeeds."
-msgstr "ÎÎÏÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÏÏÎ ÎÎ IPv4, ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÏÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÏÏÎÎ Î ÎÎÎÎÏÏÏÏÏÎ IPv6 ÎÎÎÎ ÎÏÎÏÏÏÎÎ Î ÎÎÎÎÏÏÏÏÏÎ IPv4."
+msgid ""
+"When connecting to IPv4-capable networks, allows the connection to complete "
+"if IPv6 configuration fails but IPv4 configuration succeeds."
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÏÏÎ ÎÎ IPv4, ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÏÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÎ "
+"ÎÏÎÏÏÏÎÎ Î ÏÏÎÎÎÏÎ IPv6 ÎÎÎÎ ÎÏÎÏÏÏÎÎ Î ÎÎÎÎÏÏÏÏÏÎ IPv4."
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.ui.h:1
 msgid "Any"
@@ -1448,8 +1461,15 @@ msgstr "_ÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎ MAC:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-wired.ui.h:16
 #: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.ui.h:9
-msgid "The MAC address entered here will be used as hardware address for the network device this connection is activated on. This feature is known as MAC cloning or spoofing. Example: 00:11:22:33:44:55"
-msgstr "Î ÎÎÎÏÎÏÎÏÎ MAC ÏÎÏ ÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÎ ÎÎÏ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÏ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎÏ ÏÏÎÎ ÎÏÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏÎ Î ÏÏÎÎÎÏÎ. ÎÏÏÏ ÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏÏÏ ÏÏ ÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ Î ÏÏÎÏÏÎÏÎÎ ÎÎÏÏÏÎÏÎÏ MAC. ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ: 00:11:22:33:44:55"
+msgid ""
+"The MAC address entered here will be used as hardware address for the "
+"network device this connection is activated on. This feature is known as "
+"MAC cloning or spoofing. Example: 00:11:22:33:44:55"
+msgstr ""
+"Î ÎÎÎÏÎÏÎÏÎ MAC ÏÎÏ ÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÎ ÎÎÏ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÏ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎÎÎÏ "
+"ÎÎÎ ÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎÏ ÏÏÎÎ ÎÏÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏÎ Î ÏÏÎÎÎÏÎ. ÎÏÏÏ ÏÎ "
+"ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏÏÏ ÏÏ ÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ Î ÏÏÎÏÏÎÏÎÎ ÎÎÏÏÏÎÏÎÏ MAC. "
+"ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ: 00:11:22:33:44:55"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-wired.ui.h:17
 #: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.ui.h:7
@@ -1494,8 +1514,12 @@ msgid "_Rate:"
 msgstr "_ÎÏÎÎÏÏ:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.ui.h:15
-msgid "This option locks this connection to the wireless access point (AP) specified by the BSSID entered here. Example: 00:11:22:33:44:55"
-msgstr "ÎÏÏÎ Î ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÏÏÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÏÎÎÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ (AP) ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎ BSSID ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎ ÎÎÏ. ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ: 00:11:22:33:44:55"
+msgid ""
+"This option locks this connection to the wireless access point (AP) "
+"specified by the BSSID entered here. Example: 00:11:22:33:44:55"
+msgstr ""
+"ÎÏÏÎ Î ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÏÏÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÏÎÎÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ (AP) "
+"ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎ BSSID ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎ ÎÎÏ. ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ: 00:11:22:33:44:55"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.ui.h:16
 msgid "_BSSID:"
@@ -1566,11 +1590,15 @@ msgid "Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol version 2"
 msgstr "Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol ÎÎÎÎÏÎ 2"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:12
-msgid "In most cases, the provider's PPP servers will support all authentication methods. If connections fail, try disabling support for some methods."
-msgstr "ÎÏÎÏ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÎÏ, ÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎÏ PPP ÏÎÏ ÏÎÏÏÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÏ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏ. ÎÎ ÎÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ Î ÏÏÎÎÎÏÎ, ÎÎÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÏ."
+msgid ""
+"In most cases, the provider's PPP servers will support all authentication "
+"methods. If connections fail, try disabling support for some methods."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÎÏ, ÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎÏ PPP ÏÎÏ ÏÎÏÏÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎ "
+"ÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÏ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏ. ÎÎ ÎÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ Î ÏÏÎÎÎÏÎ, ÎÎÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎ "
+"ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÏ."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-vpn-wizard.ui.h:1
-#: ../src/libnm-gtk/wifi.ui.h:1
+#: ../src/connection-editor/ce-vpn-wizard.ui.h:1 ../src/libnm-gtk/wifi.ui.h:1
 #: ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:1
 #: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:1
 #: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.ui.h:1
@@ -1584,8 +1612,14 @@ msgid "Choose a VPN Connection Type"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ VPN"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-vpn-wizard.ui.h:3
-msgid "Select the type of VPN you wish to use for the new connection. If the type of VPN connection you wish to create does not appear in the list, you may not have the correct VPN plugin installed."
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÏÏÏÎ VPN ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ. ÎÎ Î ÏÏÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ VPN ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎ ÎÎÏÏÎ, ÎÏÏÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎ ÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ VPN."
+msgid ""
+"Select the type of VPN you wish to use for the new connection. If the type "
+"of VPN connection you wish to create does not appear in the list, you may "
+"not have the correct VPN plugin installed."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÏÏÏÎ VPN ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ. "
+"ÎÎ Î ÏÏÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ VPN ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎ "
+"ÎÎÏÏÎ, ÎÏÏÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎ ÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ VPN."
 
 #: ../src/connection-editor/ce-vpn-wizard.ui.h:4
 msgid "Createâ"
@@ -1710,7 +1744,7 @@ msgid "Automatic, addresses only"
 msgstr "ÎÏÏÏÎÎÏÎ, ÎÏÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ"
 
 #: ../src/connection-editor/page-ip6.c:155
-#: ../src/wireless-security/eap-method.c:280
+#: ../src/wireless-security/eap-method.c:281
 msgid "Ignore"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎ"
 
@@ -1745,12 +1779,17 @@ msgid "Select Mobile Broadband Provider Type"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÏÎÏ ÏÎÏÏÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../src/connection-editor/page-mobile.c:674
-msgid "Select the technology your mobile broadband provider uses. If you are unsure, ask your provider."
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ Î ÏÎÏÎÏÏÏ ÏÎÏ. ÎÎ ÎÎÎ ÎÎÏÏÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎ, ÎÏÎÏÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÏÎÏÎÏÏ ÏÎÏ."
+msgid ""
+"Select the technology your mobile broadband provider uses. If you are "
+"unsure, ask your provider."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ Î ÏÎÏÎÏÏÏ ÏÎÏ. ÎÎ ÎÎÎ ÎÎÏÏÎ "
+"ÏÎÎÎÏÏÎÎ, ÎÏÎÏÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÏÎÏÎÏÏ ÏÎÏ."
 
 #: ../src/connection-editor/page-mobile.c:679
 msgid "My provider uses _GSM-based technology (i.e. GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA)"
-msgstr "Î ÏÎÏÎÏÏÏ ÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏ _GSM (Ï.Ï. GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA)"
+msgstr ""
+"Î ÏÎÏÎÏÏÏ ÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏ _GSM (Ï.Ï. GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA)"
 
 #: ../src/connection-editor/page-mobile.c:686
 msgid "My provider uses C_DMA-based technology (i.e. 1xRTT, EVDO)"
@@ -1823,8 +1862,12 @@ msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ VPN %d"
 
 #: ../src/connection-editor/page-wired.c:89
 #: ../src/connection-editor/page-wireless.c:94
-msgid "This option locks this connection to the network device specified by its permanent MAC address entered here. Example: 00:11:22:33:44:55"
-msgstr "ÎÏÏÎ Î ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÏÏÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎ ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎ MAC ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎ ÎÎÏ. ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ: 00:11:22:33:44:55"
+msgid ""
+"This option locks this connection to the network device specified by its "
+"permanent MAC address entered here. Example: 00:11:22:33:44:55"
+msgstr ""
+"ÎÏÏÎ Î ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÏÏÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎ "
+"ÎÏÏ ÏÎ ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎ MAC ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎ ÎÎÏ. ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ: 00:11:22:33:44:55"
 
 #: ../src/connection-editor/page-wired.c:272
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.ui.h:2
@@ -1907,7 +1950,9 @@ msgstr "WPA & WPA2 Enterprise"
 
 #: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:395
 msgid "Could not load WiFi security user interface; missing WiFi setting."
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÏÏÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÏÏÎÎÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ. ÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ."
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÏÏÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÏÏÎÎÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ. ÎÎÎÏÎÎ "
+"ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ."
 
 #: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:405
 msgid "Wireless Security"
@@ -1927,8 +1972,12 @@ msgid "Editing un-named connection"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÏÎÏ ÏÎÎÎÎ"
 
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:292
-msgid "The connection editor could not find some required resources (the .ui file was not found)."
-msgstr "Î ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÏ ÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎÏÏ ÏÏÏÎÏÏ (ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ .ui)."
+msgid ""
+"The connection editor could not find some required resources (the .ui file "
+"was not found)."
+msgstr ""
+"Î ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÏ ÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎÏÏ ÏÏÏÎÏÏ "
+"(ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ .ui)."
 
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:395
 msgid "Error creating connection editor dialog."
@@ -1948,7 +1997,9 @@ msgstr "ÎÏ_ÎÎÎÎÎÏÏÎ..."
 
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:410
 msgid "Authenticate to save this connection for all users of this machine."
-msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎÏÏ ÏÎÏÏ ÏÏÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎÏÏ ÏÎÏÏ "
+"ÏÏÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ."
 
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.ui.h:5
 msgid "_Import"
@@ -2041,8 +2092,11 @@ msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ"
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:546
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:719
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:885
-msgid "The connection editor dialog could not be initialized due to an unknown error."
-msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎ Î ÎÏÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÏÏÎ ÎÏÎÎ."
+msgid ""
+"The connection editor dialog could not be initialized due to an unknown "
+"error."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÏÏÎ Î ÎÏÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÏÏÎ ÎÏÎÎ."
 
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:557
 msgid "Could not create new connection"
@@ -2093,7 +2147,9 @@ msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎ"
 
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1263
 msgid "No VPN plugin available. Please install one to enable this button."
-msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ VPN. ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÏ ÏÎ ÎÎÏÎÏÎ."
+msgstr ""
+"ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ VPN. ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎ "
+"ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÏ ÏÎ ÎÎÏÎÏÎ."
 
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1274
 msgid "_Edit"
@@ -2154,11 +2210,13 @@ msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎ UUID Â%sÂ"
 #: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:230
 #, c-format
 msgid ""
-"The file '%s' could not be read or does not contain recognized VPN connection information\n"
+"The file '%s' could not be read or does not contain recognized VPN "
+"connection information\n"
 "\n"
 "Error: %s."
 msgstr ""
-"ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎ Î ÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÏÏÎÎÎÏ '%s', Î ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎÎÎÏ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ VPN\n"
+"ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎ Î ÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÏÏÎÎÎÏ '%s', Î ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎ "
+"ÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎÎÎÏ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ VPN\n"
 "âÎÏÎÎÎÎ: %s."
 
 #: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:263
@@ -2198,228 +2256,252 @@ msgstr ""
 msgid "Export VPN connection..."
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ VPN..."
 
-#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:220
+#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:321
 #, c-format
-msgid "Failed to create PAN connection: %s"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ PAN: %s"
-
-#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:225
-#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:493
-msgid "Your phone is now ready to use!"
-msgstr "ÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÎ!"
+msgid ""
+"Bluetooth configuration not possible (failed to connect to D-Bus: (%s) %s)."
+msgstr ""
+"Î ÏÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ Bluetooth ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎ (ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎ D-Bus: (%s) "
+"%s)."
 
-#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:249
+#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:330
 #, c-format
-msgid "%s Network"
-msgstr "ÎÎÎÏÏÎ %s"
+msgid ""
+"Bluetooth configuration not possible (error finding NetworkManager: (%s) %s)."
+msgstr ""
+"Î ÏÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ Bluetooth ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎ (ÏÏÎÎÎÎ ÎÏÏÎÏÎÏ ÏÎÏ NetworkManager: "
+"(%s) %s)."
 
-#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:375
+#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:445
+msgid "Use your mobile phone as a network device (PAN/NAP)"
+msgstr "ÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÏÎÎÎÏÏÎÎÏ ÏÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ (PAN/NAP)"
+
+#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:454
+msgid "Access the Internet using your mobile phone (DUN)"
+msgstr "ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÏÎÎÎÏÏÎÎÏ (DUN)"
+
+#: ../src/gnome-bluetooth/nma-bt-device.c:318
 #, c-format
 msgid "Error: %s"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ: %s"
 
-#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:488
+#: ../src/gnome-bluetooth/nma-bt-device.c:425
 #, c-format
 msgid "Failed to create DUN connection: %s"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ DUN: %s"
 
-#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:511
+#: ../src/gnome-bluetooth/nma-bt-device.c:427
+#: ../src/gnome-bluetooth/nma-bt-device.c:833
+msgid "Your phone is now ready to use!"
+msgstr "ÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÎ!"
+
+#: ../src/gnome-bluetooth/nma-bt-device.c:450
 msgid "Mobile wizard was canceled"
 msgstr "Î ÎÎÎÎÏÏ ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÏÏÏÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:520
+#: ../src/gnome-bluetooth/nma-bt-device.c:459
 msgid "Unknown phone device type (not GSM or CDMA)"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎÏ (ÏÏÎ GSM Î CDMA)"
 
-#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:714
-#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:720
+#: ../src/gnome-bluetooth/nma-bt-device.c:567
+msgid "unknown modem type."
+msgstr "ÎÎÎÏÏÏÎÏ ÏÏÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎ."
+
+#: ../src/gnome-bluetooth/nma-bt-device.c:639
+#: ../src/gnome-bluetooth/nma-bt-device.c:645
 msgid "failed to connect to the phone."
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎ ÏÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎ"
 
-#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:753
+#: ../src/gnome-bluetooth/nma-bt-device.c:676
 msgid "unexpectedly disconnected from the phone."
 msgstr "ÎÏÏÏÏÎÎÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎ."
 
-#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:762
+#: ../src/gnome-bluetooth/nma-bt-device.c:686
 msgid "timed out detecting phone details."
 msgstr "ÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏ ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎÏÎÏ ÏÏÎ ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÎÎÎÏÏÎÎÏ."
 
-#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:774
+#: ../src/gnome-bluetooth/nma-bt-device.c:697
 msgid "Detecting phone configuration..."
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎÏÎÏÏ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÏÎÎÎÏÏÎÎÏ..."
 
-#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:840
-msgid "could not find the Bluetooth device."
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ Bluetooth."
-
-#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:980
-msgid "The default Bluetooth adapter must be enabled before setting up a Dial-Up-Networking connection."
-msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÏÏÏÏÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎ Î ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ Bluetooth ÏÏÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ Dial-Up-Networking ."
+#: ../src/gnome-bluetooth/nma-bt-device.c:794
+msgid ""
+"The default Bluetooth adapter must be enabled before setting up a Dial-Up-"
+"Networking connection."
+msgstr ""
+"ÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÏÏÏÏÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎ Î ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ Bluetooth "
+"ÏÏÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ Dial-Up-Networking ."
 
-#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:1012
+#: ../src/gnome-bluetooth/nma-bt-device.c:831
 #, c-format
-msgid "Bluetooth configuration not possible (failed to connect to D-Bus: %s)."
-msgstr "Î ÎÎÎÎÏÏÏÏÏÎ Bluetooth ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎ (ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎ D-Bus: %s)."
-
-#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:1022
-msgid "Bluetooth configuration not possible (failed to create D-Bus proxy)."
-msgstr "Î ÎÎÎÎÏÏÏÏÏÎ Bluetooth ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎ (ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ D-Bus)."
+msgid "Failed to create PAN connection: %s"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ PAN: %s"
 
-#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:1031
+#: ../src/gnome-bluetooth/nma-bt-device.c:852
 #, c-format
-msgid "Bluetooth configuration not possible (error finding NetworkManager: %s)."
-msgstr "Î ÎÎÎÎÏÏÏÏÏÎ Bluetooth ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎ (ÏÏÎÎÎÎ ÎÏÏÎÏÎÏ ÏÎÏ NetworkManager: %s)."
-
-#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:1098
-msgid "Use your mobile phone as a network device (PAN/NAP)"
-msgstr "ÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÏÎÎÎÏÏÎÎÏ ÏÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ (PAN/NAP)"
-
-#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:1107
-msgid "Access the Internet using your mobile phone (DUN)"
-msgstr "ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÏÎÎÎÏÏÎÎÏ (DUN)"
+msgid "%s Network"
+msgstr "ÎÎÎÏÏÎ %s"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:198
-msgid "Your mobile broadband connection is configured with the following settings:"
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:205
+msgid ""
+"Your mobile broadband connection is configured with the following settings:"
 msgstr "Î ÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ:"
 
 #. Device
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:205
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:212
 msgid "Your Device:"
 msgstr "Î ÏÏÏÎÎÏÎ ÏÎÏ:"
 
 #. Provider
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:216
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:223
 msgid "Your Provider:"
 msgstr "Î ÏÎÏÎÏÏÏ ÏÎÏ:"
 
 #. Plan and APN
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:227
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:234
 msgid "Your Plan:"
 msgstr "Î ÏÏÎÎÏÎÎÎ ÏÎÏ:"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:252
-msgid "A connection will now be made to your mobile broadband provider using the settings you selected. If the connection fails or you cannot access network resources, double-check your settings. To modify your mobile broadband connection settings, choose \"Network Connections\" from the System >> Preferences menu."
-msgstr "ÎÏÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÏÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ, ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎ. ÎÎ Î ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÏÏÏÎÎ, Î ÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÏÏ ÏÏÏÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ, ÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ. ÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ, ÎÏÎÎÎÎÏÎ \"ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ\" ÎÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÏ ÎÏÏÏÎÎÎ >> ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ."
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:259
+msgid ""
+"A connection will now be made to your mobile broadband provider using the "
+"settings you selected. If the connection fails or you cannot access network "
+"resources, double-check your settings. To modify your mobile broadband "
+"connection settings, choose \"Network Connections\" from the System >> "
+"Preferences menu."
+msgstr ""
+"ÎÏÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÏÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ, "
+"ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎ. ÎÎ Î ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÏÏÏÎÎ, Î ÎÎ ÎÎÎ "
+"ÎÏÎÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÏÏ ÏÏÏÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ, ÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ. ÎÎÎ "
+"ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ, ÎÏÎÎÎÎÏÎ "
+"\"ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ\" ÎÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÏ ÎÏÏÏÎÎÎ >> ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ."
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:264
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:271
 msgid "Confirm Mobile Broadband Settings"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:325
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:332
 msgid "Unlisted"
 msgstr "ÎÎÏÏÏ ÎÎÏÏÎÏ"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:480
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:487
 msgid "_Select your plan:"
 msgstr "_ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÏÏÎÎÏÎÎÎ ÏÎÏ:"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:504
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:511
 msgid "Selected plan _APN (Access Point Name):"
 msgstr "_APN (Access Point Name) ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÏÎÎÎÏ:"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:528
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:535
 msgid ""
-"Warning: Selecting an incorrect plan may result in billing issues for your broadband account or may prevent connectivity.\n"
+"Warning: Selecting an incorrect plan may result in billing issues for your "
+"broadband account or may prevent connectivity.\n"
 "\n"
 "If you are unsure of your plan please ask your provider for your plan's APN."
 msgstr ""
-"ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎ: ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÏÎÎÎ, ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÏÏÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎ ÏÏÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ Î ÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎ.\n"
+"ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎ: ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÏÎÎÎ, ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÏÏÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÏÎ "
+"ÎÎ ÏÎ ÏÏÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ Î ÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎ.\n"
 "\n"
-"ÎÎ ÎÎÎ ÎÎÏÏÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÏÏÎ ÏÏÎÎÏÎÎÎÏ ÏÎÏ, ÎÎÏÎÏÏÎ ÏÎ APN ÏÎÏ ÏÏÎÎÏÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÏ ÏÎÎ ÏÎÏÎÏÎ."
+"ÎÎ ÎÎÎ ÎÎÏÏÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÏÏÎ ÏÏÎÎÏÎÎÎÏ ÏÎÏ, ÎÎÏÎÏÏÎ ÏÎ APN ÏÎÏ "
+"ÏÏÎÎÏÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÏ ÏÎÎ ÏÎÏÎÏÎ."
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:535
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:542
 msgid "Choose your Billing Plan"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÏÏÎÎÏÎÎÎ ÏÎÏ"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:583
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:590
 msgid "My plan is not listed..."
 msgstr "Î ÏÏÎÎÏÎÎÎ ÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎ..."
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:740
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:747
 msgid "Select your provider from a _list:"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÏÎÏÎÏÏ ÏÎÏ ÎÏÏ ÏÎ _ÎÎÏÏÎ:"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:753
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:760
 msgid "Provider"
 msgstr "ÎÎÏÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:778
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:785
 msgid "I can't find my provider and I wish to enter it _manually:"
 msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎ ÏÎÎ ÏÎÏÎÏÏ ÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÏ ÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÏ ÎÎ ÏÎ _ÏÎÏÎ:"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:789
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:796
 msgid "Provider:"
 msgstr "ÎÎÏÎÏÎÏ:"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:813
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:820
 msgid "My provider uses GSM technology (GPRS, EDGE, UMTS, HSPA)"
 msgstr "Î ÏÎÏÎÏÏÏ ÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏ GSM (GPRS, EDGE, UMTS, HSPA)"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:819
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:826
 msgid "My provider uses CDMA technology (1xRTT, EVDO)"
 msgstr "Î ÏÎÏÎÏÏÏ ÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏ CDMA (1xRTT, EVDO)"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:830
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:837
 msgid "Choose your Provider"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÏÎÏÎÏÏ ÏÎÏ"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1081
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1088
 msgid "Country or Region List:"
 msgstr "ÎÎÏÏÎ ÏÏÏÏÎ Î ÏÎÏÎÎÏÏÎ:"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1093
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1100
 msgid "Country or region"
 msgstr "ÎÏÏÎ Î ÏÎÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1100
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1107
 msgid "My country is not listed"
 msgstr "Î ÏÏÏÎ ÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÏÏÎ"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1146
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1153
 msgid "Choose your Provider's Country or Region"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÏÏÏÎ Î ÏÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÎÏÏÏÎÏ ÏÎÏ"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1200
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1207
 msgid "Installed GSM device"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎ GSM"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1203
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1210
 msgid "Installed CDMA device"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎ CDMA"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1375
-msgid "This assistant helps you easily set up a mobile broadband connection to a cellular (3G) network."
-msgstr "Î ÎÎÎÎÏÏ ÎÏÏÏÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÏ ÎÏÏÏÎÏÎÎÎÏ (3G) ÎÎÎÏÏÎ."
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1382
+msgid ""
+"This assistant helps you easily set up a mobile broadband connection to a "
+"cellular (3G) network."
+msgstr ""
+"Î ÎÎÎÎÏÏ ÎÏÏÏÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÏ ÎÏÏÏÎÏÎÎÎÏ "
+"(3G) ÎÎÎÏÏÎ."
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1380
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1387
 msgid "You will need the following information:"
 msgstr "ÎÎ ÏÏÎÎÎÏÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ:"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1395
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1402
 msgid "Your broadband provider's name"
 msgstr "ÎÎ ÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÏÎÏÏÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1401
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1408
 msgid "Your broadband billing plan name"
 msgstr "ÎÎ ÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÏÎÎÎÏ ÏÎÏ"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1407
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1414
 msgid "(in some cases) Your broadband billing plan APN (Access Point Name)"
 msgstr "(ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏÏ) ÎÎ APN (Access Point Name) ÏÎÏ ÏÏÎÎÏÎÎÎÏ ÏÎÏ"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1434
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1441
 msgid "Create a connection for _this mobile broadband device:"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ _ÎÎÏÎÎÏÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎ:"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1449
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1456
 msgid "Any device"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1462
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1469
 msgid "Set up a Mobile Broadband Connection"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1626
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1633
 msgid "New Mobile Broadband Connection"
 msgstr "ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ"
 
@@ -2433,8 +2515,12 @@ msgstr "Î_ÎÎÎÎÏÏÎÎÎ"
 
 #: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:1160
 #, c-format
-msgid "Passwords or encryption keys are required to access the wireless network '%s'."
-msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÏÏÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎ '%s'."
+msgid ""
+"Passwords or encryption keys are required to access the wireless network "
+"'%s'."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÏÏÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÏÏÎÎÏÎ "
+"ÎÎÎÏÏÎ '%s'."
 
 #: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:1162
 msgid "Wireless Network Authentication Required"
@@ -2454,7 +2540,8 @@ msgstr "ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎ"
 
 #: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:1172
 msgid "Enter a name for the wireless network you wish to create."
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎ ÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎ."
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎ ÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎ."
 
 #: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:1174
 msgid "Connect to Hidden Wireless Network"
@@ -2465,8 +2552,12 @@ msgid "Hidden wireless network"
 msgstr "ÎÏÏÏÏ ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎ"
 
 #: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:1177
-msgid "Enter the name and security details of the hidden wireless network you wish to connect to."
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎ ÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÏÏÎÏ ÎÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ ÏÏÎ ÎÏÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÏÎ."
+msgid ""
+"Enter the name and security details of the hidden wireless network you wish "
+"to connect to."
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎ ÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÏÏÎÏ ÎÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ "
+"ÏÏÎ ÎÏÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÏÎ."
 
 #: ../src/libnm-gtk/wifi.ui.h:2
 msgid "Wireless _security:"
@@ -2485,12 +2576,20 @@ msgid "Usage:"
 msgstr "ÎÏÎÏÎ:"
 
 #: ../src/main.c:75
-msgid "This program is a component of NetworkManager (http://projects.gnome.org/NetworkManager)."
-msgstr "ÎÏÏÏ ÏÎ ÏÏÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏ ÏÎÏ NetworkManager (http://projects.gnome.org/NetworkManager)."
+msgid ""
+"This program is a component of NetworkManager (http://projects.gnome.org/";
+"NetworkManager)."
+msgstr ""
+"ÎÏÏÏ ÏÎ ÏÏÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏ ÏÎÏ NetworkManager (http://projects.gnome.org/";
+"NetworkManager)."
 
 #: ../src/main.c:76
-msgid "It is not intended for command-line interaction but instead runs in the GNOME desktop environment."
-msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÎ ÎÎÏÏ ÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ GNOME."
+msgid ""
+"It is not intended for command-line interaction but instead runs in the "
+"GNOME desktop environment."
+msgstr ""
+"ÎÎÎ ÏÏÎÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÎ ÎÎÏÏ ÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ "
+"ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ GNOME."
 
 #: ../src/mb-menu-item.c:57
 msgid "EVDO"
@@ -2550,14 +2649,12 @@ msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ"
 msgid "registration denied"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/mb-menu-item.c:151
-#: ../src/mb-menu-item.c:157
+#: ../src/mb-menu-item.c:151 ../src/mb-menu-item.c:157
 #, c-format
 msgid "%s (%s roaming)"
 msgstr "%s (ÏÎÏÎÎÎÏÎÎ %s)"
 
-#: ../src/mb-menu-item.c:153
-#: ../src/mb-menu-item.c:159
+#: ../src/mb-menu-item.c:153 ../src/mb-menu-item.c:159
 #, c-format
 msgid "%s (roaming)"
 msgstr "%s (ÏÎÏÎÎÎÏÎÎ)"
@@ -2576,28 +2673,43 @@ msgstr "ÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ"
 msgid "Default"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/wired-dialog.c:91
-#: ../src/wired-dialog.c:99
-msgid "The NetworkManager Applet could not find some required resources (the .ui file was not found)."
-msgstr "Î ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎ NetworkManager ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÏ ÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎÏÏ ÏÏÏÎÏÏ (ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ .ui)."
+#. The %s is a mobile provider name, eg "T-Mobile"
+#: ../src/utils/utils.c:325
+#, c-format
+msgid "%s connection"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ %s"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method.c:274
+#: ../src/wired-dialog.c:91 ../src/wired-dialog.c:99
+msgid ""
+"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the .ui "
+"file was not found)."
+msgstr ""
+"Î ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎ NetworkManager ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÏ ÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎÏÏ "
+"ÏÏÏÎÏÏ (ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ .ui)."
+
+#: ../src/wireless-security/eap-method.c:275
 msgid "No Certificate Authority certificate chosen"
 msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÏÏÎÏ ÎÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method.c:275
-msgid "Not using a Certificate Authority (CA) certificate can result in connections to insecure, rogue wireless networks. Would you like to choose a Certificate Authority certificate?"
-msgstr "ÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÏÏÎÏ ÎÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏ (CA), ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÏÏÎ ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎ. ÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÏÏÎÏ ÎÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏ;"
+#: ../src/wireless-security/eap-method.c:276
+msgid ""
+"Not using a Certificate Authority (CA) certificate can result in connections "
+"to insecure, rogue wireless networks. Would you like to choose a "
+"Certificate Authority certificate?"
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÏÏÎÏ ÎÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏ (CA), ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ "
+"ÏÏÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÏÏÎ ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎ. ÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎ "
+"ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÏÏÎÏ ÎÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏ;"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method.c:284
+#: ../src/wireless-security/eap-method.c:285
 msgid "Choose CA Certificate"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ CA"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method.c:643
+#: ../src/wireless-security/eap-method.c:645
 msgid "DER, PEM, or PKCS#12 private keys (*.der, *.pem, *.p12)"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ DER, PEM Î PKCS#12 (*.der, *.pem, *.p12)"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method.c:646
+#: ../src/wireless-security/eap-method.c:648
 msgid "DER or PEM certificates (*.der, *.pem, *.crt, *.cer)"
 msgstr "ÎÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎ DER Î PEM (*.der, *.pem, *.crt, *.cer)"
 
@@ -2689,11 +2801,16 @@ msgstr "ÎÎ ÎÎ ÎÏÏÏÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ
 
 #: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:249
 msgid ""
-"The selected private key does not appear to be protected by a password. This could allow your security credentials to be compromised. Please select a password-protected private key.\n"
+"The selected private key does not appear to be protected by a password. "
+"This could allow your security credentials to be compromised. Please select "
+"a password-protected private key.\n"
 "\n"
 "(You can password-protect your private key with openssl)"
 msgstr ""
-"ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÏÏ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏ. ÎÏÏÏ ÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎ ÏÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ. ÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÏÏ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏ.\n"
+"ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÏÏ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏ. ÎÏÏÏ "
+"ÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎ ÏÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏ "
+"ÏÎÏ. ÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÏÏ ÎÎÎ "
+"ÎÏÎÎÎÏ.\n"
 "\n"
 "(ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÏÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎ ÏÎ openssl)"
 
@@ -2791,6 +2908,14 @@ msgstr "ÎÎ_ÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏ"
 msgid "WEP inde_x:"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏ _WEP:"
 
+#~ msgid "could not find the Bluetooth device."
+#~ msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ Bluetooth."
+
+#~ msgid "Bluetooth configuration not possible (failed to create D-Bus proxy)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Î ÎÎÎÎÏÏÏÏÏÎ Bluetooth ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎ (ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ "
+#~ "ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ D-Bus)."
+
 #~ msgid "Click on this icon to connect to a wireless network"
 #~ msgstr "ÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎ"
 
@@ -3172,8 +3297,8 @@ msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏ _WEP:"
 
 #~ msgid "Failed to initialize the decryption cipher context: %s / %s."
 #~ msgstr ""
-#~ "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÏÎÎÏÏÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎÏ: %"
-#~ "s / %s."
+#~ "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÏÎÎÏÏÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎÏ: "
+#~ "%s / %s."
 
 #~ msgid "Failed to set symmetric key for decryption: %s / %s."
 #~ msgstr ""[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]