[gnome-boxes] Updated Slovenian translationcommit 4f87edbe3fc5833635ca32185394a8a2b9870a29
Author: Martin Srebotnjak <miles filmsi net>
Date:   Tue Aug 7 08:54:04 2012 +0200

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |   53 +++++++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 files changed, 29 insertions(+), 24 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index f39ddb9..d62d715 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-boxes master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-boxes&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2012-07-18 20:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-19 09:54+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-06 22:33+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-07 08:53+0100\n"
 "Last-Translator: Matej UrbanÄiÄ <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: \n"
@@ -143,7 +143,7 @@ msgid "Internet access required for express installation of Fedora 16 and older"
 msgstr "Za namestitev distribucije Fedora 16 ali starejÅih, je zahtevan dostop do interneta."
 
 #: ../src/installer-media.vala:95
-#: ../src/properties.vala:43
+#: ../src/properties.vala:63
 msgid "System"
 msgstr "Sistem"
 
@@ -154,40 +154,45 @@ msgstr "Sistem"
 msgid "%s (Live)"
 msgstr "%s (v Åivo)"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:280
+#: ../src/libvirt-machine.vala:290
+#: ../src/remote-machine.vala:39
+msgid "Name"
+msgstr "Ime"
+
+#: ../src/libvirt-machine.vala:293
 msgid "Virtualizer"
 msgstr "Navidezovalnik"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:281
+#: ../src/libvirt-machine.vala:294
 #: ../src/remote-machine.vala:42
 #: ../src/wizard.vala:329
 msgid "URI"
 msgstr "Naslov URI"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:290
+#: ../src/libvirt-machine.vala:303
 #: ../src/remote-machine.vala:46
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokol"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:398
+#: ../src/libvirt-machine.vala:411
 msgid "When you force shutdown, the box may lose data."
 msgstr "Med vsiljenim izklopom raÄunalnika se neshranjeni podatki lahko izgubijo."
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:454
+#: ../src/libvirt-machine.vala:482
 msgid "RAM"
 msgstr "RAM"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:495
+#: ../src/libvirt-machine.vala:556
 #, c-format
 msgid "Changes require restart of '%s'. Attempt restart?"
 msgstr "Spremembe zahtevajo ponovni zagon '%s'. Ali naj se program ponovno zaÅene?"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:512
+#: ../src/libvirt-machine.vala:573
 msgid "Storage"
 msgstr "Shramba"
 
 #. 3rd row
-#: ../src/machine.vala:371
+#: ../src/machine.vala:396
 #: ../src/unattended-installer.vala:188
 #: ../src/unattended-installer.vala:258
 msgid "Password"
@@ -225,43 +230,43 @@ msgstr "CPE podpira virtualizacijo: %s\n"
 msgid "The KVM module is loaded: %s\n"
 msgstr "Modul KVM je naloÅen: %s\n"
 
-#: ../src/properties.vala:39
+#: ../src/properties.vala:59
 msgid "Login"
 msgstr "Prijava"
 
-#: ../src/properties.vala:47
+#: ../src/properties.vala:67
 msgid "Display"
 msgstr "Zaslon"
 
-#: ../src/properties.vala:51
+#: ../src/properties.vala:71
 msgid "Devices"
 msgstr "Naprave"
 
-#: ../src/properties.vala:200
+#: ../src/properties.vala:91
+msgid "Some changes may take effect only after reboot"
+msgstr "Nekatere spremembe bodo uveljavljene Åele po ponovnem zagonu sistema"
+
+#: ../src/properties.vala:234
 msgid "CPU:"
 msgstr "CPE:"
 
-#: ../src/properties.vala:207
+#: ../src/properties.vala:241
 msgid "I/O:"
 msgstr "V/I:"
 
-#: ../src/properties.vala:214
+#: ../src/properties.vala:248
 msgid "Net:"
 msgstr "OmreÅje:"
 
-#: ../src/remote-machine.vala:39
-msgid "Name"
-msgstr "Ime"
-
-#: ../src/spice-display.vala:157
+#: ../src/spice-display.vala:166
 msgid "Share clipboard"
 msgstr "Souporaba odloÅiÅÄa"
 
-#: ../src/spice-display.vala:163
+#: ../src/spice-display.vala:172
 msgid "Resize guest"
 msgstr "Spremeni velikost okna gosta"
 
-#: ../src/spice-display.vala:171
+#: ../src/spice-display.vala:180
 msgid "USB redirection"
 msgstr "Preusmeritev USB"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]