[gnome-system-log] Updated Serbian translationcommit 7d54c6b14b8a2e424eb3fb9b5ba813dd1cecaf9c
Author: ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÑ <miroslavnikolic rocketmail com>
Date:  Sat Aug 4 03:47:58 2012 +0200

  Updated Serbian translation

 po/sr.po    | 506 ++++++++++++++++++++++----------------------------------
 po/sr latin po | 506 ++++++++++++++++++++++----------------------------------
 2 files changed, 392 insertions(+), 620 deletions(-)
---
diff --git a/po/sr.po b/po/sr.po
index 70a8458..28fc257 100644
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -1,118 +1,91 @@
 # ÐÐÐÐÑ ÐÐÐÐÐÐÑ <gpopac gmail com>, 2011.
-# ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÑ <miroslavnikolic rocketmail com>, 2011.
+# ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÑ <miroslavnikolic rocketmail com>, 2011, 2012.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-utils-2.0\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-10-06 14:36-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-09-11 15:52+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"system-log&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-07-16 21:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-04 03:42+0200\n"
 "Last-Translator: ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÑ <miroslavnikolic rocketmail com>\n"
 "Language-Team: Serbian <gnom prevod org>\n"
 "Language: sr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=4; plural=n==1? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 :  n"
-"%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=n==1? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : "
+"n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
 "X-Project-Style: gnome\n"
 
-#: ../data/gnome-system-log.desktop.in.in.h:1
-msgid "Log File Viewer"
-msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐÐÑ ÑÐÑÑÐÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ"
+#: ../data/gnome-system-log.desktop.in.in.h:1 ../src/logview-app.c:304
+#: ../src/logview-window.c:1178
+msgid "System Log"
+msgstr "ÐÐÑÑÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ"
 
 #: ../data/gnome-system-log.desktop.in.in.h:2
 msgid "View or monitor system log files"
-msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐ ÐÑÐÑÐÑÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ"
+msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐÐÑÑÐ ÐÐÐ ÐÑÐÑÐÑÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ ÑÐÑÑÐÐÐ"
 
 #: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:1
-msgid "Height of the main window in pixels"
-msgstr "ÐÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐ Ñ ÑÐÑÐÐÐÐ"
+msgid "Log file to open up on startup"
+msgstr "ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÑ ÑÑÐÐÐ ÐÑÐÐÑÐÑÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐÑÐÑÐ"
 
 #: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:2
-msgid "List of saved filters"
-msgstr "ÐÐÐÑÐÐ ÑÐÑÑÐÐÐÐÑ ÑÐÐÑÐÑÐ"
+msgid ""
+"Specifies the log file displayed at startup. The default is either /var/adm/"
+"messages or /var/log/messages, depending on your operating system."
+msgstr ""
+"ÐÐÑÐÑÑÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÑ ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐ ÑÐ ÐÑÐÐÑÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐÑÐÑÐ. ÐÐÐÑÐÐÑÐÐÐÐÐÐ "
+"ÑÐ ÐÐÐ â/var/adm/messagesâ ÐÐÐ â/var/log/messagesâ, Ñ ÐÐÐÐÑÐÐÑÑÐ ÐÐ ÐÐÑÐÐ "
+"ÐÐÐÑÐÑÐÐÐÐÐ ÑÐÑÑÐÐÐ."
 
 #: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:3
-msgid "List of saved regexp filters"
-msgstr "ÐÐÐÑÐÐ ÑÐÑÑÐÐÐÐÑ ÑÐÐÑÐÑÐ ÑÐÐÑÐÐÑÐÐÑ ÐÐÑÐÐÐ"
+msgid "Size of the font used to display the log"
+msgstr "ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ"
 
 #: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:4
-msgid "Log file to open up on startup"
-msgstr "ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÑ ÑÑÐÐÐ ÐÑÐÐÑÐÑÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐÑÐÑÐ"
+msgid ""
+"Specifies the size of the fixed-width font used to display the log in the "
+"main tree view. The default is taken from the default terminal font size."
+msgstr ""
+"ÐÐÑÐÑÑÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÑ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐ ÑÑÐÐÐÐÑÐÐ ÑÐÑÐÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ Ñ "
+"ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÑ ÑÑÐÐÐÐ. ÐÐÐÑÐÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÑÑ ÑÐ ÐÑÐÑÐÐÐÐ ÐÐ ÑÐÑÐÐÐÐÐÐ."
 
 #: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:5
-msgid "Log files to open up on startup"
-msgstr "ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÑ ÑÑÐÐÐ ÐÑÐÐÑÐÑÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐÑÐÑÐ"
+msgid "Height of the main window in pixels"
+msgstr "ÐÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐ Ñ ÑÐÑÐÐÐÐ"
 
 #: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:6
-msgid "Size of the font used to display the log"
-msgstr "ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐ ÐÐÑÐ ÑÐ ÐÐÑÐÑÑÐ ÐÐ ÐÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ"
+msgid "Specifies the height of the log viewer main window in pixels."
+msgstr "ÐÐÑÐÑÑÑÐ ÐÐÑÐÐÑ ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ Ñ ÑÐÑÐÐÐÐ."
 
 #: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:7
-msgid ""
-"Specifies a list of log files to open up at startup. A default list is "
-"created by reading /etc/syslog.conf."
-msgstr ""
-"ÐÐÑÐÑÑÑÐ ÑÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐ ÑÐ ÐÑÐÐÑÐÑÑ ÐÑÐ ÐÐÐÑÐÑÐÑÑ. ÐÐÐÑÐÐÑÐÐÐÐÐÐ "
-"ÑÐÐÑÐÐ ÑÐ ÑÑÐÐÑÐ ÑÐÑÐÑÐÐ ÐÐ /etc/syslog.conf ÐÐÑÐÑÐÐÐ."
+msgid "Width of the main window in pixels"
+msgstr "ÐÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐ Ñ ÑÐÑÐÐÐÐ"
 
 #: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:8
-msgid "Specifies the height of the log viewer main window in pixels."
-msgstr "ÐÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐÐÑ ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ (Ñ ÑÐÑÐÐÐÐ)."
+msgid "Specifies the width of the log viewer main window in pixels."
+msgstr "ÐÐÑÐÑÑÑÐ ÑÐÑÐÐÑ ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ Ñ ÑÐÑÐÐÐÐ."
 
 #: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:9
-msgid ""
-"Specifies the log file displayed at startup. The default is either /var/adm/"
-"messages or /var/log/messages, depending on your operating system."
-msgstr ""
-"ÐÐÑÐÑÑÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÑ ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐ ÑÐ ÐÑÐÐÑÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐÑÐÑÐ. ÐÐÐÑÐÐÑÐÐÐÐÐÐ "
-"ÑÐ ÐÐÐ /var/adm/messages ÐÐÐ /var/log/messages, ÐÐÐÐÑÐÐ ÐÐ ÐÐÑÐÐ ÐÐÐÑÐÑÐÐÐÐÐ "
-"ÑÐÑÑÐÐÐ."
+msgid "Log files to open up on startup"
+msgstr "ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐÑÐÑÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐÑÐÑÐ"
 
 #: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:10
 msgid ""
-"Specifies the size of the fixed-width font used to display the log in the "
-"main tree view. The default is taken from the default terminal font size."
+"Specifies a list of log files to open up at startup. A default list is "
+"created by reading /etc/syslog.conf."
 msgstr ""
-"ÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÑ ÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐ ÑÑÐÐÐÐÑÐÐ ÑÐÑÐÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ Ñ "
-"ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÑ ÑÑÐÐÐÐ. ÐÐÐÑÐÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÑÑ ÑÐ ÐÑÐÑÐÐÐÐ ÐÐ ÑÐÑÐÐÐÐÐÐ."
+"ÐÐÑÐÑÑÑÐ ÑÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐ ÑÐ ÐÑÐÐÑÐÑÑ ÐÑÐ ÐÐÐÑÐÑÐÑÑ. ÐÐÐÑÐÐÑÐÐÐÐÐÐ "
+"ÑÐÐÑÐÐ ÑÐ ÑÑÐÐÑÐ ÑÐÑÐÑÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ â/etc/syslog.confâ."
 
 #: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:11
-msgid "Specifies the width of the log viewer main window in pixels."
-msgstr "ÐÐÐÐÑÐ ÑÐÑÐÐÑ ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐÐÐÑ Ñ ÑÐÑÐÐÐÐ."
+msgid "List of saved filters"
+msgstr "ÐÐÐÑÐÐ ÑÐÑÑÐÐÐÐÑ ÑÐÐÑÐÑÐ"
 
 #: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:12
-msgid "Width of the main window in pixels"
-msgstr "ÐÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐÐÐÐÐ Ñ ÑÐÑÐÐÐÐ"
-
-#: ../data/logview-filter.ui.h:1
-msgid "Background:"
-msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐÐ:"
-
-#: ../data/logview-filter.ui.h:2
-msgid "Effect:"
-msgstr "ÐÑÐÐÐÑ:"
-
-#: ../data/logview-filter.ui.h:3
-msgid "Foreground:"
-msgstr "ÐÑÐÐÑÐ ÐÐÐÐ:"
-
-#: ../data/logview-filter.ui.h:4
-msgid "Hide"
-msgstr "ÐÐÐÑÐÐÐÐÐ"
-
-#: ../data/logview-filter.ui.h:5
-msgid "Highlight"
-msgstr "ÐÑÑÐÐÐÑÑÐ"
-
-#: ../data/logview-filter.ui.h:6
-msgid "_Name:"
-msgstr "_ÐÐÐÐÐ:"
-
-#: ../data/logview-filter.ui.h:7
-msgid "_Regular Expression:"
-msgstr "_ÐÐÐÑÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐÐ:"
+msgid "List of saved regexp filters"
+msgstr "ÐÐÐÑÐÐ ÑÐÑÑÐÐÐÐÑ ÑÐÐÑÐÑÐ ÑÐÐÑÐÐÑÐÐÑ ÐÐÑÐÐÐ"
 
 #: ../src/logview-about.h:49
 msgid ""
@@ -121,10 +94,10 @@ msgid ""
 "Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
 "any later version."
 msgstr ""
-"ÐÐÐÑ ÐÑÐÐÑÐÐ ÑÐ ÑÐÐÐÐÐÐÐ; ÐÐÐÐÑÐ ÐÐ ÑÐÑÐÐÐÐÑÐÐÐÑÐ Ð/ÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐ ÑÑÐÐÐÐÐÐ "
-"ÐÐÐ ÐÐÑÑÐ ÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐÑÐ (GNU GPL) ÐÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐÐÑÑÑÐ ÐÐÐÑÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ "
-"ÐÐÑÑÐÐÑ (FSF); ÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐÑÐ 2 ÑÐ ÐÐÑÐÐÑÐ, ÐÐÐÐ (ÐÐ ÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐÑÐÑÑ) ÐÐÐÐ ÐÐÑÐ "
-"ÐÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐÐÑÐ."
+"ÐÐÐÑ ÐÑÐÐÑÐÐ ÑÐ ÑÐÐÐÐÐÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑ; ÐÐÐÐÑÐ ÐÐ ÑÐÑÐÐÐÐÑÐÐÐÑÐ Ð/ÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐ "
+"ÑÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐÑÑÐ ÑÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐÑÐ ÐÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐÐÑÑÑÐ ÐÐÐÑÐÐÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐÐÐ "
+"ÑÐÑÑÐÐÑÐ; ÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐÑÐ 2 ÑÐ ÐÐÑÐÐÑÐ, ÐÐÐ (ÐÐ ÐÐÑÐÐ ÐÐÑÑÐÑÑ) ÐÐÐÐ ÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐ "
+"ÐÐÑÐÐÑÐ."
 
 #: ../src/logview-about.h:53
 msgid ""
@@ -133,9 +106,10 @@ msgid ""
 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
 "more details."
 msgstr ""
-"ÐÐÐÑ ÐÑÐÐÑÐÐ ÑÐ ÑÐÑÐÐÐÐÑÑÑÐ Ñ ÐÐÐÐ ÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÐÐ ÐÐÑÐÑÑÐ, ÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ "
-"ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ; ÑÐÐ Ð ÐÐÐ ÐÐÐÑÐÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ "
-"ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐ. ÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐ ÐÐÑÑÑ ÐÐÐÐÑ ÐÐÑÐÐÑÑ ÐÐ ÐÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐ."
+"ÐÐÐÑ ÐÑÐÐÑÐÐ ÑÐ ÑÐÑÐÐÐÐÑÑÑÐ Ñ ÐÐÐÐ ÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÐÐÑÐÑÑÐÐ, ÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐ "
+"ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ; ÑÐÐ Ð ÐÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐÐÐ ÐÐÑÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐ "
+"ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐ. ÐÐÐÐÐÐÐÑÑÐ ÐÐÐ ÐÐÑÑÑ ÑÐÐÐÑ ÐÐÑÐÐÑÑ ÐÐ ÐÐÑÐ "
+"ÐÐÑÐÑÐ."
 
 #: ../src/logview-about.h:57
 msgid ""
@@ -143,9 +117,10 @@ msgid ""
 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
 msgstr ""
-"ÐÑÐÐÐÐÐ ÑÑÐ ÐÐ ÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÑÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐ ÐÐÑÑÐ ÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐÑÐ ÑÐ ÐÑÐÐÑÐÐ; ÐÐÐ "
-"ÐÐÑÑÐ, ÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÑÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÑÐÐÑ (Free Software Foundation, "
-"Inc.), 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
+"ÐÑÐÐÐÐÐ ÑÑÐ ÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐ ÐÑÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐ ÐÐÑÑÐ ÑÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐÑÐ ÑÐ ÐÐÐÑ ÐÑÐÐÑÐÐ; ÐÐÐ "
+"ÐÐÑÑÐ, ÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÑÐÐÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐ ÐÐ ÐÐÑÐÑÑ: âFree Software "
+"Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, "
+"USAâ"
 
 #. translator credits
 #: ../src/logview-about.h:63
@@ -158,284 +133,195 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Prevod.org â ÐÑÐÐÐÐ ÐÐ ÑÑÐÑÐÐ ÑÐÐÐÐ."
 
-#: ../src/logview-app.c:377
+#: ../src/logview-app.c:287
+#, c-format
+msgid "There was an error displaying help: %s"
+msgstr "ÐÐÑÐÐ ÑÐ ÐÐ ÐÑÐÑÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐ: %s"
+
+#: ../src/logview-app.c:309
+msgid "A system log viewer for GNOME."
+msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐÐÑ ÑÐÑÑÐÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐ."
+
+#: ../src/logview-app.c:437
 #, c-format
 msgid "Impossible to open the file %s"
-msgstr "ÐÐÑÐ ÐÐÐÑÑÐ ÐÑÐÐÑÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÑ %s"
+msgstr "ÐÐÑÐ ÐÐÐÑÑÐ ÐÑÐÐÑÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÑ â%sâ"
 
-#: ../src/logview-filter-manager.c:94
+#: ../src/logview-app-menu.ui.h:1
+msgid "Auto Scroll"
+msgstr "ÐÐÐÐÑÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐÑ"
+
+#: ../src/logview-app-menu.ui.h:2
+msgid "About System Log"
+msgstr "Ð ÑÐÑÑÐÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÑ"
+
+#: ../src/logview-app-menu.ui.h:3
+msgid "Help"
+msgstr "ÐÐÐÐÑ"
+
+#: ../src/logview-app-menu.ui.h:4
+msgid "Quit"
+msgstr "ÐÐÐÑÐ"
+
+#: ../src/logview-filter-manager.c:92
 msgid "Filter name is empty!"
-msgstr "ÐÐÐ ÑÐÐÑÐÑÐ ÑÐ ÐÑÐÐÐÐ!"
+msgstr "ÐÐÐÐÐ ÑÐÐÑÐÑÐ ÑÐ ÐÑÐÐÐÐ!"
 
-#: ../src/logview-filter-manager.c:107
+#: ../src/logview-filter-manager.c:105
 msgid "Filter name may not contain the ':' character"
-msgstr "ÐÐÐ ÑÐÐÑÐÑÐ ÐÐ ÐÐÐ ÐÐ ÑÐÐÑÐÐ â:â"
+msgstr "ÐÐÐÐÐ ÑÐÐÑÐÑÐ ÐÐ ÑÐÐ ÐÐ ÑÐÐÑÐÐ â:â"
 
-#: ../src/logview-filter-manager.c:130
+#: ../src/logview-filter-manager.c:128
 msgid "Regular expression is empty!"
-msgstr "ÐÐÐÑÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐÐ ÑÐ ÐÑÐÐÐÐ!"
+msgstr "ÐÐÐÑÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐÐ ÑÐ ÐÑÐÐÐÐ!"
 
-#: ../src/logview-filter-manager.c:146
+#: ../src/logview-filter-manager.c:144
 #, c-format
 msgid "Regular expression is invalid: %s"
-msgstr "ÐÐÐÑÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐ ÐÑÐÑÐÐÐÐ: %s"
+msgstr "ÐÐÐÑÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐ ÐÑÐÑÐÐÐÐ: %s"
 
-#: ../src/logview-filter-manager.c:242
+#: ../src/logview-filter-manager.c:238
 msgid "Please specify either foreground or background color!"
-msgstr "ÐÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐÑÑ ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐÑÑ ÑÐÐÐÐ!"
+msgstr "ÐÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐ ÐÐÑÑ ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐÑÑ ÑÐÐÐÐ!"
 
-#: ../src/logview-filter-manager.c:296
+#: ../src/logview-filter-manager.c:292
 msgid "Edit filter"
-msgstr "ÐÐÐÐÐÐ ÑÐÐÑÐÑ"
+msgstr "ÐÐÐÐÐÐÑÐ ÑÐÐÑÐÑ"
 
-#: ../src/logview-filter-manager.c:296
+#: ../src/logview-filter-manager.c:292
 msgid "Add new filter"
-msgstr "ÐÐÐÐÑ ÐÐÐÐ ÑÐÐÑÐÑ"
+msgstr "ÐÐÐÐÑÑÐ ÐÐÐÐ ÑÐÐÑÐÑ"
 
-#: ../src/logview-filter-manager.c:506
+#: ../src/logview-filter-manager.c:506 ../src/logview-gear-menu.ui.h:8
 msgid "Filters"
 msgstr "ÐÐÐÑÐÑÐ"
 
-#: ../src/logview-findbar.c:173
-msgid "_Find:"
-msgstr "ÐÐ_ÑÐ:"
-
-#: ../src/logview-findbar.c:188
-msgid "Find Previous"
-msgstr "ÐÐÑÐ ÐÑÐÑ_ÑÐÐÐÐ"
-
-#: ../src/logview-findbar.c:191
-msgid "Find previous occurrence of the search string"
-msgstr "ÐÑÐÐÐ ÐÑÐÑÑÐÐÐÑ ÐÐÑÐÐÑ ÐÐÐÐÑÐÐ ÑÐÑÐ"
-
-#: ../src/logview-findbar.c:196
-msgid "Find Next"
-msgstr "ÐÐÑÐ _ÑÐÐÐÐÑÐ"
-
-#: ../src/logview-findbar.c:199
-msgid "Find next occurrence of the search string"
-msgstr "ÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÑÑ ÐÐÑÐÐÑ ÐÐÐÐÑÐÐ ÑÐÑÐ"
-
-#: ../src/logview-findbar.c:206
-msgid "Clear the search string"
-msgstr "ÐÑÐÑÑÐ ÑÐÑ ÐÐ ÐÑÐÑÑÐÐÑ"
-
-#: ../src/logview-log.c:595
-msgid "Error while uncompressing the GZipped log. The file might be corrupt."
-msgstr "ÐÑÐÑÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÑÐ Gzip ÐÐÐÐÐÐÐÐ. ÐÐÐÐÐ ÑÐ ÐÑÑÐÑÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ."
-
-#: ../src/logview-log.c:642
-msgid "You don't have enough permissions to read the file."
-msgstr "ÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÑÐÑÐ ÐÐ ÑÐÑÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ."
-
-#: ../src/logview-log.c:657
-msgid "The file is not a regular file or is not a text file."
-msgstr "ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÑÐ ÐÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐ ÑÐÐÑÑÑÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ."
-
-#: ../src/logview-log.c:739
-msgid "This version of System Log does not support GZipped logs."
-msgstr "ÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ ÑÐÐÑ (gzip)."
-
-#: ../src/logview-loglist.c:315
-msgid "Loading..."
-msgstr "ÐÑÐÑÐÐÐÐ..."
-
-#: ../src/logview-main.c:61
-msgid "Show the application's version"
-msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐÑÑ ÐÑÐÐÑÐÐÐ"
-
-#: ../src/logview-main.c:63
-msgid "[LOGFILE...]"
-msgstr "[ÐÐÐÐÐÐÐ...]"
-
-#: ../src/logview-main.c:67
-msgid " - Browse and monitor logs"
-msgstr " â ÐÐÐÐÐÐÐÐ Ð ÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐÑÑÐÑÐ"
-
-#: ../src/logview-main.c:102
-msgid "Log Viewer"
-msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ"
-
-#: ../src/logview-window.c:38 ../src/logview-window.c:760
-msgid "System Log Viewer"
-msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ"
-
-#: ../src/logview-window.c:211
-#, c-format
-msgid "last update: %s"
-msgstr "ÐÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐÑÑÐÑÐÑÐ: %s"
-
-#: ../src/logview-window.c:214
-#, c-format
-msgid "%d lines (%s) - %s"
-msgstr "ÐÑÐÑ ÐÐÐÐÑÐ: %d (%s) - %s"
-
-#: ../src/logview-window.c:318
-msgid "Open Log"
-msgstr "_ÐÑÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐ"
-
-#: ../src/logview-window.c:357
-#, c-format
-msgid "There was an error displaying help: %s"
-msgstr "ÐÐÑÐÐ ÑÐ ÐÐ ÐÑÐÑÐÐ ÐÑÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÐÑÑ ÐÐÐÐÑÐ: %s"
-
-#: ../src/logview-window.c:471
-msgid "Wrapped"
-msgstr "ÐÐÐÑÐÑ"
-
-#: ../src/logview-window.c:486
-msgid "Not found"
-msgstr "ÐÐÑÐ ÐÑÐÐÐÑÐÐÐ"
-
-#: ../src/logview-window.c:765
-msgid "A system log viewer for GNOME."
-msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐ."
-
-#: ../src/logview-window.c:814
-msgid "_File"
-msgstr "_ÐÐÑÐÑÐÐÐ"
-
-#: ../src/logview-window.c:815
-msgid "_Edit"
-msgstr "_ÐÑÐÑÐÐÐÑÐ"
-
-#: ../src/logview-window.c:816
-msgid "_View"
-msgstr "_ÐÑÐÐÐÐÐ"
-
-#: ../src/logview-window.c:817
-msgid "_Filters"
-msgstr "_ÐÐÐÑÐÑÐ:"
-
-#: ../src/logview-window.c:818
-msgid "_Help"
-msgstr "_ÐÐÐÐÑ"
-
-#: ../src/logview-window.c:820
-msgid "_Open..."
-msgstr "_ÐÑÐÐÑÐ..."
-
-#: ../src/logview-window.c:820
-msgid "Open a log from file"
-msgstr "ÐÑÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ"
+#: ../src/logview-filter.ui.h:1
+msgid "_Name:"
+msgstr "_ÐÐÐÐÐ:"
 
-#: ../src/logview-window.c:822
-msgid "_Close"
-msgstr "_ÐÐÑÐÐÑÐ"
+#: ../src/logview-filter.ui.h:2
+msgid "_Regular Expression:"
+msgstr "_ÐÐÐÑÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐÐ:"
 
-#: ../src/logview-window.c:822
-msgid "Close this log"
-msgstr "ÐÐÑÐÐÑÐ ÐÐÐÑ ÐÐÐÐÐÐÐ"
+#: ../src/logview-filter.ui.h:3
+msgid "Highlight"
+msgstr "ÐÑÑÐÐÐÐ"
 
-#: ../src/logview-window.c:824
-msgid "_Quit"
-msgstr "_ÐÐÐÑÐ"
+#: ../src/logview-filter.ui.h:4
+msgid "Hide"
+msgstr "ÐÐÐÑÐÑ"
 
-#: ../src/logview-window.c:824
-msgid "Quit the log viewer"
-msgstr "ÐÐÑÐÐÑÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÑ ÐÐÐÐÐÐÐÐ"
+#: ../src/logview-filter.ui.h:5
+msgid "Foreground:"
+msgstr "ÐÑÐÑÐÑÐ:"
 
-#: ../src/logview-window.c:827
-msgid "_Copy"
-msgstr "_ÐÐÐÐÐÐ"
+#: ../src/logview-filter.ui.h:6
+msgid "Background:"
+msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐÐ:"
 
-#: ../src/logview-window.c:827
-msgid "Copy the selection"
-msgstr "ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ"
+#: ../src/logview-filter.ui.h:7
+msgid "Effect:"
+msgstr "ÐÐÑÑÑÐÐ:"
 
-#: ../src/logview-window.c:829
-msgid "Select _All"
-msgstr "ÐÐÐÐÐÑÐ _ÑÐÐ"
+#: ../src/logview-gear-menu.ui.h:1
+msgid "Open..."
+msgstr "ÐÑÐÐÑÐ..."
 
-#: ../src/logview-window.c:829
-msgid "Select the entire log"
-msgstr "ÐÐÐÐÐÑÐ ÑÐÑÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ"
+#: ../src/logview-gear-menu.ui.h:2
+msgid "Close"
+msgstr "ÐÐÑÐÐÑÐ"
 
-#: ../src/logview-window.c:831
-msgid "_Find..."
-msgstr "_ÐÐÑÐ..."
+#: ../src/logview-gear-menu.ui.h:3
+msgid "Copy"
+msgstr "ÐÐÐÐÐÐ"
 
-#: ../src/logview-window.c:831
-msgid "Find a word or phrase in the log"
-msgstr "ÐÑÐÐÐÑÐ ÑÐÑ ÐÐÐ ÑÑÐÐÑ ÑÐÑÑÐÑ ÐÐÐÐÐÐÐÐ"
+#: ../src/logview-gear-menu.ui.h:4
+msgid "Select All"
+msgstr "ÐÐÐÐÐÑÐ ÑÐÐ"
 
-#: ../src/logview-window.c:834
-msgid "Bigger text size"
-msgstr "ÐÐÑÐ ÑÐÐÑÑ"
+#: ../src/logview-gear-menu.ui.h:5
+msgid "Zoom In"
+msgstr "ÐÐÐÑÐÑ"
 
-#: ../src/logview-window.c:836
-msgid "Smaller text size"
-msgstr "ÐÐÑÐ ÑÐÐÑÑ"
+#: ../src/logview-gear-menu.ui.h:6
+msgid "Zoom Out"
+msgstr "ÐÐÐÑÐ"
 
-#: ../src/logview-window.c:838
-msgid "Normal text size"
-msgstr "ÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÑÑÐ"
+#: ../src/logview-gear-menu.ui.h:7
+msgid "Normal Size"
+msgstr "ÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ"
 
-#: ../src/logview-window.c:841
-msgid "Manage Filters"
-msgstr "ÐÑÐÐÐ ÑÐÐÑÐÑÐ"
+#: ../src/logview-gear-menu.ui.h:9
+msgid "Show Matches Only"
+msgstr "ÐÐÐÐÐÐ ÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÑÐ"
 
-#: ../src/logview-window.c:841
-msgid "Manage filters"
-msgstr "ÐÑÐÐÐ ÑÐÐÑÐÑÐ"
+#: ../src/logview-gear-menu.ui.h:10
+msgid "Manage Filters..."
+msgstr "ÐÑÐÐÐ ÑÐÐÑÐÑÐ..."
 
-#: ../src/logview-window.c:844
-msgid "_Contents"
-msgstr "_ÐÐÐÑÐÐÑ"
+#: ../src/logview-findbar.c:163
+msgid "Find previous occurrence of the search string"
+msgstr "ÐÑÐÐÐÑÐÑÐ ÐÑÐÑÑÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐÐ ÐÑÐÑÑÐÐÐ"
 
-#: ../src/logview-window.c:844
-msgid "Open the help contents for the log viewer"
-msgstr "ÐÑÐÐÑÐ ÑÐÐÑÐÐÑ ÐÐÐÐÑÐ ÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÑ ÐÐÐÐÐÐÐÐ"
+#: ../src/logview-findbar.c:172
+msgid "Find next occurrence of the search string"
+msgstr "ÐÑÐÐÐÑÐÑÐ ÑÐÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐÐ ÐÑÐÑÑÐÐÐ"
 
-#: ../src/logview-window.c:846
-msgid "_About"
-msgstr "_Ð ÐÑÐÐÑÐÐÑ"
+#: ../src/logview-log.c:593
+msgid "Error while uncompressing the GZipped log. The file might be corrupt."
+msgstr ""
+"ÐÑÐÑÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐ ÑÐÑÐÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ. ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐ ÐÐÑÐ "
+"ÐÑÑÐÑÐÐÐ."
 
-#: ../src/logview-window.c:846
-msgid "Show the about dialog for the log viewer"
-msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÑ ÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÑÐÑÐÐÐ Ð ÐÑÐÐÐÐÐÐÑÑ ÐÐÐÐÐÐÐÐ"
+#: ../src/logview-log.c:640
+msgid "You don't have enough permissions to read the file."
+msgstr "ÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÑÐÑÐ ÐÐ ÑÐÑÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ."
 
-#: ../src/logview-window.c:851
-msgid "_Statusbar"
-msgstr "ÐÐÐÐÑÐ ÑÐ _ÑÑÐÑÐÐ"
+#: ../src/logview-log.c:655
+msgid "The file is not a regular file or is not a text file."
+msgstr "ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÑÐ ÐÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐ ÑÐÐÑÑÑÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ."
 
-#: ../src/logview-window.c:851
-msgid "Show Status Bar"
-msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÑ ÑÐ ÑÑÐÑÐÐ"
+#: ../src/logview-log.c:737
+msgid "This version of System Log does not support GZipped logs."
+msgstr "ÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ."
 
-#: ../src/logview-window.c:853
-msgid "Side _Pane"
-msgstr "_ÐÐÑÐÐ ÐÐÐÑÑ"
+#: ../src/logview-loglist.c:315
+msgid "Loading..."
+msgstr "ÐÑÐÑÐÐÐÐ..."
 
-#: ../src/logview-window.c:853
-msgid "Show Side Pane"
-msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑ ÐÐÐÑÑ"
+#: ../src/logview-utils.c:295
+msgid "today"
+msgstr "ÐÐÐÐÑ"
 
-#: ../src/logview-window.c:855
-msgid "Show matches only"
-msgstr "ÐÐÐÐÐÐ ÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÑÐ"
+#: ../src/logview-utils.c:297
+msgid "yesterday"
+msgstr "ÑÑÑÐ"
 
-#: ../src/logview-window.c:855
-msgid "Only show lines that match one of the given filters"
-msgstr "ÐÑÐÐÐÐÑÑÐ ÑÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐ ÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐÑÑ ÑÐ ÑÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÑÐÑ ÑÐÐÑÐÑÐ"
+#. translators: this is part of a label composed with
+#. * a date string, for example "updated today 23:54"
+#.
+#: ../src/logview-window.c:203
+msgid "updated"
+msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐ"
 
-#: ../src/logview-window.c:857
-msgid "_Auto Scroll"
-msgstr "ÐÑÑÐÐÐÑÑÐÐ _ÐÐÐÐÐÑ"
+#: ../src/logview-window.c:322
+msgid "Wrapped"
+msgstr "ÐÑÐÐÐÐÑÐÐ"
 
-#: ../src/logview-window.c:857
-msgid "Automatically scroll down when new lines appear"
-msgstr "ÐÑÑÐÐÐÑÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐ ÐÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐ ÑÐÐÑÑÐ"
+#: ../src/logview-window.c:337
+msgid "No matches found"
+msgstr "ÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÑÐ"
 
-#: ../src/logview-window.c:971
+#: ../src/logview-window.c:686
 #, c-format
 msgid "Can't read from \"%s\""
-msgstr "ÐÐ ÐÐÐÑ ÐÐ ÑÐÑÐÐ ÑÐ â%sâ"
+msgstr "ÐÐ ÐÐÐÑ ÐÐ ÑÐÑÐÐ ÐÐ â%sâ"
 
-#: ../src/logview-window.c:1393
-msgid "Version: "
-msgstr "ÐÐÐÐÑÐ: "
+#: ../src/logview-window.c:1074
+msgid "Open Log"
+msgstr "ÐÑÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐ"
 
-#: ../src/logview-window.c:1500
+#: ../src/logview-window.c:1360
 msgid "Could not open the following files:"
 msgstr "ÐÐ ÐÐÐÑ ÐÐ ÐÑÐÐÑÐÐ ÑÐÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ:"
diff --git a/po/sr latin po b/po/sr latin po
index 0a99865..ce46987 100644
--- a/po/sr latin po
+++ b/po/sr latin po
@@ -1,118 +1,91 @@
 # MiloÅ PopoviÄ <gpopac gmail com>, 2011.
-# Miroslav NikoliÄ <miroslavnikolic rocketmail com>, 2011.
+# Miroslav NikoliÄ <miroslavnikolic rocketmail com>, 2011, 2012.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-utils-2.0\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-10-06 14:36-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-09-11 15:52+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"system-log&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-07-16 21:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-04 03:42+0200\n"
 "Last-Translator: Miroslav NikoliÄ <miroslavnikolic rocketmail com>\n"
 "Language-Team: Serbian <gnom prevod org>\n"
 "Language: sr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=4; plural=n==1? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 :  n"
-"%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=n==1? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : "
+"n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
 "X-Project-Style: gnome\n"
 
-#: ../data/gnome-system-log.desktop.in.in.h:1
-msgid "Log File Viewer"
-msgstr "PregledaÄ sistemskog dnevnika"
+#: ../data/gnome-system-log.desktop.in.in.h:1 ../src/logview-app.c:304
+#: ../src/logview-window.c:1178
+msgid "System Log"
+msgstr "Sistemski dnevnik"
 
 #: ../data/gnome-system-log.desktop.in.in.h:2
 msgid "View or monitor system log files"
-msgstr "Razgleda ili pratiti sistemske dnevike"
+msgstr "Pregledajte ili pratitite datoteke dnevika sistema"
 
 #: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:1
-msgid "Height of the main window in pixels"
-msgstr "Visina glavnog prozora u taÄkama"
+msgid "Log file to open up on startup"
+msgstr "Datoteka dnevnika koju treba otvoriti prilikom pokretanja"
 
 #: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:2
-msgid "List of saved filters"
-msgstr "Spisak saÄuvanih filtera"
+msgid ""
+"Specifies the log file displayed at startup. The default is either /var/adm/"
+"messages or /var/log/messages, depending on your operating system."
+msgstr ""
+"OdreÄuje datoteku dnevnika koja se otvara prilikom pokretanja. Podrazumevana "
+"je ili â/var/adm/messagesâ ili â/var/log/messagesâ, u zavisnosti od vaÅeg "
+"operativnog sistema."
 
 #: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:3
-msgid "List of saved regexp filters"
-msgstr "Spisak saÄuvanih filtera regularnih izraza"
+msgid "Size of the font used to display the log"
+msgstr "VeliÄina slovnog lika za prikaz dnevnika"
 
 #: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:4
-msgid "Log file to open up on startup"
-msgstr "Datoteka dnevnika koju treba otvoriti prilikom pokretanja"
+msgid ""
+"Specifies the size of the fixed-width font used to display the log in the "
+"main tree view. The default is taken from the default terminal font size."
+msgstr ""
+"OdreÄuje veliÄinu slovnog lika srazmerne Åirine za prikazivanje dnevnika u "
+"glavnom pregledu stabla. Podrazumevana vrednost se preuzima iz terminala."
 
 #: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:5
-msgid "Log files to open up on startup"
-msgstr "Datoteka dnevnika koju treba otvoriti prilikom pokretanja"
+msgid "Height of the main window in pixels"
+msgstr "Visina glavnog prozora u taÄkama"
 
 #: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:6
-msgid "Size of the font used to display the log"
-msgstr "VeliÄina slovnog lika koji se koristi za prikaz dnevnika"
+msgid "Specifies the height of the log viewer main window in pixels."
+msgstr "OdreÄuje visinu glavnog prozora preglednika dnevnika u taÄkama."
 
 #: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:7
-msgid ""
-"Specifies a list of log files to open up at startup. A default list is "
-"created by reading /etc/syslog.conf."
-msgstr ""
-"OdreÄuje spisak dnevnika koji se otvaraju pri pokretanju. Podrazumevani "
-"spisak se stvara Äitanjem iz /etc/syslog.conf datoteke."
+msgid "Width of the main window in pixels"
+msgstr "Åirina glavnog prozora u taÄkama"
 
 #: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:8
-msgid "Specifies the height of the log viewer main window in pixels."
-msgstr "Zadaje visinu glavnog prozora preglednika dnevnika (u taÄkama)."
+msgid "Specifies the width of the log viewer main window in pixels."
+msgstr "OdreÄuje Åirinu glavnog prozora preglednika dnevnika u taÄkama."
 
 #: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:9
-msgid ""
-"Specifies the log file displayed at startup. The default is either /var/adm/"
-"messages or /var/log/messages, depending on your operating system."
-msgstr ""
-"OdreÄuje datoteku dnevnika koja se otvara prilikom pokretanja. Podrazumevana "
-"je ili /var/adm/messages ili /var/log/messages, zavisno od vaÅeg operativnog "
-"sistema."
+msgid "Log files to open up on startup"
+msgstr "Datoteka dnevnika za otvaranje prilikom pokretanja"
 
 #: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:10
 msgid ""
-"Specifies the size of the fixed-width font used to display the log in the "
-"main tree view. The default is taken from the default terminal font size."
+"Specifies a list of log files to open up at startup. A default list is "
+"created by reading /etc/syslog.conf."
 msgstr ""
-"Zadaje veliÄinu slovnog lika srazmerne Åirine za prikazivanje dnevnika u "
-"glavnom pregledu stabla. Podrazumevana vrednost se preuzima iz terminala."
+"OdreÄuje spisak dnevnika koji se otvaraju pri pokretanju. Podrazumevani "
+"spisak se stvara Äitanjem datoteke â/etc/syslog.confâ."
 
 #: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:11
-msgid "Specifies the width of the log viewer main window in pixels."
-msgstr "Zadaje Åirinu glavnog prozora preglednika dnevnika izraÅenu u taÄkama."
+msgid "List of saved filters"
+msgstr "Spisak saÄuvanih filtera"
 
 #: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:12
-msgid "Width of the main window in pixels"
-msgstr "Åirina glavnog prozora izraÅena u taÄkama"
-
-#: ../data/logview-filter.ui.h:1
-msgid "Background:"
-msgstr "Pozadina:"
-
-#: ../data/logview-filter.ui.h:2
-msgid "Effect:"
-msgstr "Efekat:"
-
-#: ../data/logview-filter.ui.h:3
-msgid "Foreground:"
-msgstr "Prednji plan:"
-
-#: ../data/logview-filter.ui.h:4
-msgid "Hide"
-msgstr "Sakriveno"
-
-#: ../data/logview-filter.ui.h:5
-msgid "Highlight"
-msgstr "Istaknuto"
-
-#: ../data/logview-filter.ui.h:6
-msgid "_Name:"
-msgstr "_Naziv:"
-
-#: ../data/logview-filter.ui.h:7
-msgid "_Regular Expression:"
-msgstr "_Regularni izraz:"
+msgid "List of saved regexp filters"
+msgstr "Spisak saÄuvanih filtera regularnih izraza"
 
 #: ../src/logview-about.h:49
 msgid ""
@@ -121,10 +94,10 @@ msgid ""
 "Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
 "any later version."
 msgstr ""
-"Ovaj program je slobodan; moÅete ga raspodeljivati i/ili menjati pod "
-"uslovima GNU OpÅte Javne Licence (GNU GPL) kako je objavljuje ZaduÅbina za "
-"Slobodni Softver (FSF); bilo verzije 2 te Licence, bilo (po vaÅem nahoÄenju) "
-"bilo koje novije verzije."
+"Ovaj program je slobodan softver; moÅete ga raspodeljivati i/ili menjati pod "
+"uslovima GNU OpÅte javne licence kako je objavljuje ZaduÅbina slobodnog "
+"softvera; bilo verzije 2 te Licence, ili (po vaÅem miÅljenju) bilo koje novije "
+"verzije."
 
 #: ../src/logview-about.h:53
 msgid ""
@@ -133,9 +106,10 @@ msgid ""
 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
 "more details."
 msgstr ""
-"Ovaj program se raspodeljuje u nadi da Äe biti od koristi, ali BEZ IKAKVIH "
-"GARANCIJA; Äak i bez podrazumevane garancije KORISNOSTI ili PRILAGOÄENOSTI "
-"ODREÄENOJ NAMENI. Vidite GNU OpÅtu Javnu Licencu za viÅe detalja."
+"Ovaj program se raspodeljuje u nadi da Äe biti koristan, ali BEZ IKAKVE "
+"GARANCIJE; Äak i bez primenjene garancije TRÅIÅNE VREDNOSTI ili "
+"PRILAGOÄENOSTI ODREÄENOJ NAMENI. Pogledajte GNU OpÅtu javnu licencu za viÅe "
+"detalja."
 
 #: ../src/logview-about.h:57
 msgid ""
@@ -143,9 +117,10 @@ msgid ""
 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
 msgstr ""
-"Trebali ste da dobijete primerak GNU OpÅte Javne Licence uz program; ako "
-"niste, piÅite ZaduÅbini za Slobodni Softver (Free Software Foundation, "
-"Inc.), 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
+"Trebali ste da primite primerak GNU OpÅte javne licence uz ovaj program; ako "
+"niste, piÅite ZaduÅbini slobodnog softvera na adresu: âFree Software "
+"Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, "
+"USAâ"
 
 #. translator credits
 #: ../src/logview-about.h:63
@@ -158,284 +133,195 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Prevod.org â prevod na srpski jezik."
 
-#: ../src/logview-app.c:377
+#: ../src/logview-app.c:287
+#, c-format
+msgid "There was an error displaying help: %s"
+msgstr "DoÅlo je do greÅke prikazivanja pomoÄi: %s"
+
+#: ../src/logview-app.c:309
+msgid "A system log viewer for GNOME."
+msgstr "PregledaÄ sistemskog dnevnika Gnoma."
+
+#: ../src/logview-app.c:437
 #, c-format
 msgid "Impossible to open the file %s"
-msgstr "Nije moguÄe otvoriti datoteku %s"
+msgstr "Nije moguÄe otvoriti datoteku â%sâ"
 
-#: ../src/logview-filter-manager.c:94
+#: ../src/logview-app-menu.ui.h:1
+msgid "Auto Scroll"
+msgstr "Samostalno pomeraj"
+
+#: ../src/logview-app-menu.ui.h:2
+msgid "About System Log"
+msgstr "O sistemskom dnevniku"
+
+#: ../src/logview-app-menu.ui.h:3
+msgid "Help"
+msgstr "PomoÄ"
+
+#: ../src/logview-app-menu.ui.h:4
+msgid "Quit"
+msgstr "IzaÄi"
+
+#: ../src/logview-filter-manager.c:92
 msgid "Filter name is empty!"
-msgstr "Ime filtera je prazno!"
+msgstr "Naziv filtera je prazan!"
 
-#: ../src/logview-filter-manager.c:107
+#: ../src/logview-filter-manager.c:105
 msgid "Filter name may not contain the ':' character"
-msgstr "Ime filtera ne zme da sadrÅi â:â"
+msgstr "Naziv filtera ne sme da sadrÅi â:â"
 
-#: ../src/logview-filter-manager.c:130
+#: ../src/logview-filter-manager.c:128
 msgid "Regular expression is empty!"
-msgstr "Regularni izraz je prazan!"
+msgstr "Regularan izraz je prazan!"
 
-#: ../src/logview-filter-manager.c:146
+#: ../src/logview-filter-manager.c:144
 #, c-format
 msgid "Regular expression is invalid: %s"
-msgstr "Regularni izraz nije ispravan: %s"
+msgstr "Regularan izraz nije ispravan: %s"
 
-#: ../src/logview-filter-manager.c:242
+#: ../src/logview-filter-manager.c:238
 msgid "Please specify either foreground or background color!"
-msgstr "Izaberite boju pozadine ili boju slova!"
+msgstr "Izaberite ili boju pozadine ili boju slova!"
 
-#: ../src/logview-filter-manager.c:296
+#: ../src/logview-filter-manager.c:292
 msgid "Edit filter"
-msgstr "Izmeni filter"
+msgstr "Izmenite filter"
 
-#: ../src/logview-filter-manager.c:296
+#: ../src/logview-filter-manager.c:292
 msgid "Add new filter"
-msgstr "Dodaj novi filter"
+msgstr "Dodajte novi filter"
 
-#: ../src/logview-filter-manager.c:506
+#: ../src/logview-filter-manager.c:506 ../src/logview-gear-menu.ui.h:8
 msgid "Filters"
 msgstr "Filteri"
 
-#: ../src/logview-findbar.c:173
-msgid "_Find:"
-msgstr "Na_Äi:"
-
-#: ../src/logview-findbar.c:188
-msgid "Find Previous"
-msgstr "NaÄi pret_hodno"
-
-#: ../src/logview-findbar.c:191
-msgid "Find previous occurrence of the search string"
-msgstr "TraÅi prethodnu pojavu zadatoe reÄi"
-
-#: ../src/logview-findbar.c:196
-msgid "Find Next"
-msgstr "NaÄi _sledeÄe"
-
-#: ../src/logview-findbar.c:199
-msgid "Find next occurrence of the search string"
-msgstr "TraÅi sledeÄu pojavu zadatoe reÄi"
-
-#: ../src/logview-findbar.c:206
-msgid "Clear the search string"
-msgstr "OÄisti reÄ za pretragu"
-
-#: ../src/logview-log.c:595
-msgid "Error while uncompressing the GZipped log. The file might be corrupt."
-msgstr "GreÅka prilikom otpakovanja Gzip dnevnika. MoÅda je oÅteÄena datoteka."
-
-#: ../src/logview-log.c:642
-msgid "You don't have enough permissions to read the file."
-msgstr "Nemate ovlaÅÄenja za Äitanje datoteke."
-
-#: ../src/logview-log.c:657
-msgid "The file is not a regular file or is not a text file."
-msgstr "Datoteka nije obiÄna niti tekstualna datoteka."
-
-#: ../src/logview-log.c:739
-msgid "This version of System Log does not support GZipped logs."
-msgstr "Ovo izdanje sistemskog dnevnika ne podrÅava zapakovani upis (gzip)."
-
-#: ../src/logview-loglist.c:315
-msgid "Loading..."
-msgstr "UÄitavam..."
-
-#: ../src/logview-main.c:61
-msgid "Show the application's version"
-msgstr "PrikaÅi verziju programa"
-
-#: ../src/logview-main.c:63
-msgid "[LOGFILE...]"
-msgstr "[DNEVNIK...]"
-
-#: ../src/logview-main.c:67
-msgid " - Browse and monitor logs"
-msgstr " â Razgleda i prati izveÅtaje"
-
-#: ../src/logview-main.c:102
-msgid "Log Viewer"
-msgstr "Pregled sistemskog dnevnika"
-
-#: ../src/logview-window.c:38 ../src/logview-window.c:760
-msgid "System Log Viewer"
-msgstr "Pregled sistemskog dnevnika"
-
-#: ../src/logview-window.c:211
-#, c-format
-msgid "last update: %s"
-msgstr "poslednje aÅuriranje: %s"
-
-#: ../src/logview-window.c:214
-#, c-format
-msgid "%d lines (%s) - %s"
-msgstr "broj linija: %d (%s) - %s"
-
-#: ../src/logview-window.c:318
-msgid "Open Log"
-msgstr "_Otvori dnevnik"
-
-#: ../src/logview-window.c:357
-#, c-format
-msgid "There was an error displaying help: %s"
-msgstr "DoÅlo je do greÅke pri prikazivanju pomoÄi: %s"
-
-#: ../src/logview-window.c:471
-msgid "Wrapped"
-msgstr "OmotaÄ"
-
-#: ../src/logview-window.c:486
-msgid "Not found"
-msgstr "Nije pronaÄeno"
-
-#: ../src/logview-window.c:765
-msgid "A system log viewer for GNOME."
-msgstr "Pregled sistemskog dnevnika Gnoma."
-
-#: ../src/logview-window.c:814
-msgid "_File"
-msgstr "_Datoteka"
-
-#: ../src/logview-window.c:815
-msgid "_Edit"
-msgstr "_UreÄivanje"
-
-#: ../src/logview-window.c:816
-msgid "_View"
-msgstr "_Pregled"
-
-#: ../src/logview-window.c:817
-msgid "_Filters"
-msgstr "_Filteri:"
-
-#: ../src/logview-window.c:818
-msgid "_Help"
-msgstr "_PomoÄ"
-
-#: ../src/logview-window.c:820
-msgid "_Open..."
-msgstr "_Otvori..."
-
-#: ../src/logview-window.c:820
-msgid "Open a log from file"
-msgstr "Otvorite dnevnik iz datoteke"
+#: ../src/logview-filter.ui.h:1
+msgid "_Name:"
+msgstr "_Naziv:"
 
-#: ../src/logview-window.c:822
-msgid "_Close"
-msgstr "_Zatvori"
+#: ../src/logview-filter.ui.h:2
+msgid "_Regular Expression:"
+msgstr "_Regularni izraz:"
 
-#: ../src/logview-window.c:822
-msgid "Close this log"
-msgstr "Zatvori ovaj dnevnik"
+#: ../src/logview-filter.ui.h:3
+msgid "Highlight"
+msgstr "Istakni"
 
-#: ../src/logview-window.c:824
-msgid "_Quit"
-msgstr "_IzaÄi"
+#: ../src/logview-filter.ui.h:4
+msgid "Hide"
+msgstr "Sakrij"
 
-#: ../src/logview-window.c:824
-msgid "Quit the log viewer"
-msgstr "Zatvori pregledaÄ dnevnika"
+#: ../src/logview-filter.ui.h:5
+msgid "Foreground:"
+msgstr "ProÄelje:"
 
-#: ../src/logview-window.c:827
-msgid "_Copy"
-msgstr "_UmnoÅi"
+#: ../src/logview-filter.ui.h:6
+msgid "Background:"
+msgstr "Pozadina:"
 
-#: ../src/logview-window.c:827
-msgid "Copy the selection"
-msgstr "UmnoÅi izabrano"
+#: ../src/logview-filter.ui.h:7
+msgid "Effect:"
+msgstr "Dejstvo:"
 
-#: ../src/logview-window.c:829
-msgid "Select _All"
-msgstr "Izaberi _sve"
+#: ../src/logview-gear-menu.ui.h:1
+msgid "Open..."
+msgstr "Otvori..."
 
-#: ../src/logview-window.c:829
-msgid "Select the entire log"
-msgstr "Izaberi Äitav dnevnik"
+#: ../src/logview-gear-menu.ui.h:2
+msgid "Close"
+msgstr "Zatvori"
 
-#: ../src/logview-window.c:831
-msgid "_Find..."
-msgstr "_NaÄi..."
+#: ../src/logview-gear-menu.ui.h:3
+msgid "Copy"
+msgstr "UmnoÅi"
 
-#: ../src/logview-window.c:831
-msgid "Find a word or phrase in the log"
-msgstr "PronaÄi reÄ ili frazu unutar dnevnika"
+#: ../src/logview-gear-menu.ui.h:4
+msgid "Select All"
+msgstr "Izaberi sve"
 
-#: ../src/logview-window.c:834
-msgid "Bigger text size"
-msgstr "VeÄi tekst"
+#: ../src/logview-gear-menu.ui.h:5
+msgid "Zoom In"
+msgstr "UveÄaj"
 
-#: ../src/logview-window.c:836
-msgid "Smaller text size"
-msgstr "Manji tekst"
+#: ../src/logview-gear-menu.ui.h:6
+msgid "Zoom Out"
+msgstr "Umanji"
 
-#: ../src/logview-window.c:838
-msgid "Normal text size"
-msgstr "ObiÄna veliÄina teksta"
+#: ../src/logview-gear-menu.ui.h:7
+msgid "Normal Size"
+msgstr "ObiÄna veliÄina"
 
-#: ../src/logview-window.c:841
-msgid "Manage Filters"
-msgstr "Uredi filtere"
+#: ../src/logview-gear-menu.ui.h:9
+msgid "Show Matches Only"
+msgstr "PokaÅi samo poklapanja"
 
-#: ../src/logview-window.c:841
-msgid "Manage filters"
-msgstr "Uredi filtere"
+#: ../src/logview-gear-menu.ui.h:10
+msgid "Manage Filters..."
+msgstr "Uredi filtere..."
 
-#: ../src/logview-window.c:844
-msgid "_Contents"
-msgstr "_SadrÅaj"
+#: ../src/logview-findbar.c:163
+msgid "Find previous occurrence of the search string"
+msgstr "PronaÄite prethodni izraz zadate niske pretrage"
 
-#: ../src/logview-window.c:844
-msgid "Open the help contents for the log viewer"
-msgstr "Otvori sadrÅaj pomoÄi za pregledaÄ dnevnika"
+#: ../src/logview-findbar.c:172
+msgid "Find next occurrence of the search string"
+msgstr "PronaÄite sledeÄi izraz zadate niske pretrage"
 
-#: ../src/logview-window.c:846
-msgid "_About"
-msgstr "_O programu"
+#: ../src/logview-log.c:593
+msgid "Error while uncompressing the GZipped log. The file might be corrupt."
+msgstr ""
+"GreÅka prilikom raspakivanja Gzipovanog dnevnika. Datoteka moÅe biti "
+"oÅteÄena."
 
-#: ../src/logview-window.c:846
-msgid "Show the about dialog for the log viewer"
-msgstr "PrikaÅi prozor sa informacijama o pregledaÄu dnevnika"
+#: ../src/logview-log.c:640
+msgid "You don't have enough permissions to read the file."
+msgstr "Nemate dovoljna ovlaÅÄenja za Äitanje datoteke."
 
-#: ../src/logview-window.c:851
-msgid "_Statusbar"
-msgstr "Linija sa _stanjem"
+#: ../src/logview-log.c:655
+msgid "The file is not a regular file or is not a text file."
+msgstr "Datoteka nije obiÄna niti tekstualna datoteka."
 
-#: ../src/logview-window.c:851
-msgid "Show Status Bar"
-msgstr "PrikaÅi liniju sa stanjem"
+#: ../src/logview-log.c:737
+msgid "This version of System Log does not support GZipped logs."
+msgstr "Ovo izdanje sistemskog dnevnika ne podrÅava Gzipovane dnevnike."
 
-#: ../src/logview-window.c:853
-msgid "Side _Pane"
-msgstr "_BoÄna povrÅ"
+#: ../src/logview-loglist.c:315
+msgid "Loading..."
+msgstr "UÄitavam..."
 
-#: ../src/logview-window.c:853
-msgid "Show Side Pane"
-msgstr "PrikaÅi boÄnu povrÅ"
+#: ../src/logview-utils.c:295
+msgid "today"
+msgstr "danas"
 
-#: ../src/logview-window.c:855
-msgid "Show matches only"
-msgstr "PokaÅi samo poklapanja"
+#: ../src/logview-utils.c:297
+msgid "yesterday"
+msgstr "juÄe"
 
-#: ../src/logview-window.c:855
-msgid "Only show lines that match one of the given filters"
-msgstr "Prikazuje samo linije koje se poklapaju sa jednim od zadatih filtera"
+#. translators: this is part of a label composed with
+#. * a date string, for example "updated today 23:54"
+#.
+#: ../src/logview-window.c:203
+msgid "updated"
+msgstr "osveÅen"
 
-#: ../src/logview-window.c:857
-msgid "_Auto Scroll"
-msgstr "Automatski _klizaj"
+#: ../src/logview-window.c:322
+msgid "Wrapped"
+msgstr "Prelomljen"
 
-#: ../src/logview-window.c:857
-msgid "Automatically scroll down when new lines appear"
-msgstr "Automatski pomera prikaz kada se pojave nove linije teksta"
+#: ../src/logview-window.c:337
+msgid "No matches found"
+msgstr "Nema poklapanja"
 
-#: ../src/logview-window.c:971
+#: ../src/logview-window.c:686
 #, c-format
 msgid "Can't read from \"%s\""
-msgstr "Ne mogu da Äitam sa â%sâ"
+msgstr "Ne mogu da Äitam iz â%sâ"
 
-#: ../src/logview-window.c:1393
-msgid "Version: "
-msgstr "Izdanje: "
+#: ../src/logview-window.c:1074
+msgid "Open Log"
+msgstr "Otvorite dnevnik"
 
-#: ../src/logview-window.c:1500
+#: ../src/logview-window.c:1360
 msgid "Could not open the following files:"
 msgstr "Ne mogu da otvorim sledeÄe datoteke:"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]