[gnome-settings-daemon] Updated Norwegian bokmål translationcommit ec44a0e1f36b6511fb126427376c21bebdd13f22
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:   Mon Jul 18 13:47:33 2011 +0200

    Updated Norwegian bokmÃl translation

 po/nb.po |  286 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 files changed, 177 insertions(+), 109 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index e46b366..7fb44a1 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-settings-daemon 3.1.x\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-07-13 10:22+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-07-13 11:01+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-07-18 13:43+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-18 13:47+0200\n"
 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Language-Team: Norwegian BokmÃl <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "Language: \n"
@@ -17,7 +17,6 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Lokalize 1.1\n"
 
 #: ../data/gnome-settings-daemon.desktop.in.in.h:1
 msgid "GNOME Settings Daemon"
@@ -142,7 +141,7 @@ msgstr "Aktivering av dette tillegget"
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.gschema.xml.in.in.h:2
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in.in.h:7
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.keyboard.gschema.xml.in.in.h:2
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:6
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:8
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:4
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:47
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.orientation.gschema.xml.in.in.h:2
@@ -156,7 +155,7 @@ msgstr "Prioritet som skal brukes for dette tilegget"
 
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.gschema.xml.in.in.h:3
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in.in.h:8
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:7
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:9
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:5
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:48
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.orientation.gschema.xml.in.in.h:3
@@ -169,7 +168,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.gschema.xml.in.in.h:4
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in.in.h:14
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:17
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:19
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:10
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:58
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.orientation.gschema.xml.in.in.h:4
@@ -248,72 +247,82 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:3
-msgid "Percentage action is taken"
+msgid "If we should show the recalled battery warning for a broken battery"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:4
-msgid "Percentage considered critical"
+msgid ""
+"If we should show the recalled battery warning for a broken battery. Set "
+"this to false only if you know your battery is okay."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:5
+msgid "Percentage action is taken"
+msgstr "Prosentsats hvor handling utfÃres"
+
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:6
+msgid "Percentage considered critical"
+msgstr "Prosentsats for kritisk"
+
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:7
 msgid "Percentage considered low"
-msgstr ""
+msgstr "Prosentsats for lav"
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:8
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:10
 msgid ""
 "The percentage of the battery when it is considered critical. Only valid "
 "when use-time-for-policy is false."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:9
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:11
 msgid ""
 "The percentage of the battery when it is considered low. Only valid when use-"
 "time-for-policy is false."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:10
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:12
 msgid ""
 "The percentage of the battery when the critical action is performed. Only "
 "valid when use-time-for-policy is false."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:11
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:13
 msgid ""
 "The time remaining in seconds of the battery when critical action is taken. "
 "Only valid when use-time-for-policy is true."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:12
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:14
 msgid ""
 "The time remaining in seconds of the battery when it is considered critical. "
 "Only valid when use-time-for-policy is true."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:13
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:15
 msgid ""
 "The time remaining in seconds of the battery when it is considered low. Only "
 "valid when use-time-for-policy is true."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:14
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:16
 msgid "The time remaining when action is taken"
-msgstr ""
+msgstr "GjenstÃende tid nÃr handling utfÃres"
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:15
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:17
 msgid "The time remaining when critical"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:16
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:18
 msgid "The time remaining when low"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:18
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:20
 msgid "Whether to use time-based notifications"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:2
 msgid "If notifications are allowed to be shown"
-msgstr ""
+msgstr "Om varslinger skal vises"
 
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:3
 msgid ""
@@ -1165,13 +1174,13 @@ msgstr "Innstillinger for tilgjengelighet"
 msgid "Accessibility settings plugin"
 msgstr "Tillegg for innstillinger for tilgjengelighet"
 
-#: ../plugins/automount/automount.gnome-settings-plugin.in.h:1
-msgid "Automount"
-msgstr "Automatisk montering"
+#: ../plugins/automount/gnome-fallback-mount-helper.desktop.in.in.h:1
+msgid "Automount and autorun plugged devices"
+msgstr "Monter og kjÃr tilkoblede enheter automatisk"
 
-#: ../plugins/automount/automount.gnome-settings-plugin.in.h:2
-msgid "Automounter plugin"
-msgstr "Tillegg for automatisk montering"
+#: ../plugins/automount/gnome-fallback-mount-helper.desktop.in.in.h:2
+msgid "Mount Helper"
+msgstr "Hjelper for montering"
 
 #: ../plugins/automount/gsd-automount-manager.c:154
 #, c-format
@@ -1374,10 +1383,10 @@ msgstr "Dummy-tillegg"
 
 #. TRANSLATORS: this is the notification application name
 #: ../plugins/power/power.gnome-settings-plugin.in.h:1
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:997
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1173
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1351
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1500
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1153
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1329
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1507
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1656
 msgid "Power"
 msgstr "StrÃm"
 
@@ -1884,306 +1893,364 @@ msgstr "Datamaskin er tom"
 msgid "Computer is charged"
 msgstr "Datamaskin er ladet"
 
+#. TRANSLATORS: the battery may be recalled by it's vendor
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:897
+msgid "Battery may be recalled"
+msgstr "Batteriet kan ha blitt tilbakekalt"
+
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:898
+#, c-format
+msgid ""
+"A battery in your computer may have been recalled by %s and you may be at "
+"risk."
+msgstr "Et batteri i din datamaskin kan ha blitt tilbakekalt av %s og du kan vÃre utsatt for risiko."
+
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:901
+msgid "For more information visit the battery recall website."
+msgstr "For med informasjon besÃk nettsted for tilbakekalling av batterier."
+
+#. TRANSLATORS: button text, visit the manufacturers recall website
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:912
+msgid "Visit recall website"
+msgstr "BesÃk nettsted for tilbakekalling"
+
+#. TRANSLATORS: button text, do not show this bubble again
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:916
+msgid "Do not show me this again"
+msgstr "Ikke vis dette igjen"
+
 #. TRANSLATORS: UPS is now discharging
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:971
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1127
 msgid "UPS Discharging"
 msgstr "UPS lades ut"
 
 #. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:976
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1132
 #, c-format
 msgid "%s of UPS backup power remaining"
 msgstr "%s UPS reservestrÃm gjenstÃr"
 
 #. TRANSLATORS: laptop battery low, and we only have one battery
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1088
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1244
 msgid "Battery low"
 msgstr "Batteri har lav kapasitet"
 
 #. TRANSLATORS: laptop battery low, and we have more than one kind of battery
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1091
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1247
 msgid "Laptop battery low"
 msgstr "Batteri pà bÃrbar har lite strÃm"
 
 #. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1097
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1253
 #, c-format
 msgid "Approximately <b>%s</b> remaining (%.0f%%)"
 msgstr "Omtrent <b>%s</b> gjenstÃr (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: UPS is starting to get a little low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1101
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1257
 msgid "UPS low"
 msgstr "UPS har lite strÃm"
 
 #. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1105
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1261
 #, c-format
 msgid "Approximately <b>%s</b> of remaining UPS backup power (%.0f%%)"
 msgstr "Omtrent <b>%s</b> gjenvÃrende reservestrÃm pà UPS (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: mouse is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the mouse battery is very low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1109
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1272
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1265
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1428
 msgid "Mouse battery low"
 msgstr "Mus har lite strÃm"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1112
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1268
 #, c-format
 msgid "Wireless mouse is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "TrÃdlÃs mus har lite strÃm (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: keyboard is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the keyboard battery is very low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1116
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1280
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1272
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1436
 msgid "Keyboard battery low"
 msgstr "Batteri i tastatur har lav kapasitet"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1119
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1275
 #, c-format
 msgid "Wireless keyboard is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "TrÃdlÃst tastatur har lite strÃm (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: PDA is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the PDA battery is very low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1123
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1289
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1279
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1445
 msgid "PDA battery low"
 msgstr "Batteri i PDA har lav kapasitet"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1126
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1282
 #, c-format
 msgid "PDA is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "PDA har lite strÃm (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: cell phone (mobile) is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the cell battery is very low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1130
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1299
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1310
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1286
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1455
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1466
 msgid "Cell phone battery low"
 msgstr "Batteri i mobiltelefon har lav kapasitet"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1133
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1289
 #, c-format
 msgid "Cell phone is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "Mobiltelefon har lite strÃm (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: media player, e.g. mp3 is getting a little low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1138
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1294
 msgid "Media player battery low"
 msgstr "Batteri i mediespiller har lav kapasitet"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1141
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1297
 #, c-format
 msgid "Media player is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "Mediespiller har lite strÃm (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: graphics tablet, e.g. wacom is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the cell battery is very low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1145
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1319
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1301
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1475
 msgid "Tablet battery low"
 msgstr "Batteri i nettbrett har lav kapasitet"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1148
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1304
 #, c-format
 msgid "Tablet is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "Nettbrett har lite strÃm (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: computer, e.g. ipad is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the cell battery is very low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1152
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1328
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1308
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1484
 msgid "Attached computer battery low"
 msgstr "Batteri i tilkoblet datamaskin har lav kapasitet"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1155
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1311
 #, c-format
 msgid "Attached computer is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "Tilkoblet datamaskin har lite strÃm (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1190
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1346
 msgid "Battery is low"
 msgstr "Batteri har lav kapasitet"
 
 #. TRANSLATORS: laptop battery critically low, and only have one kind of battery
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1231
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1387
 msgid "Battery critically low"
 msgstr "Batteri har kritisk lav kapasitet"
 
 #. TRANSLATORS: laptop battery critically low, and we have more than one type of battery
 #. TRANSLATORS: laptop battery is really, really, low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1234
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1418
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1390
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1574
 msgid "Laptop battery critically low"
 msgstr "Batteri pà bÃrbar har kritisk lav kapasitet"
 
 #. TRANSLATORS: tell the use to insert the plug, as we're not going to do anything
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1243
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1399
 msgid "Plug in your AC adapter to avoid losing data."
 msgstr "Koble til strÃm for à unngà à tape data."
 
 #. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1247
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1403
 #, c-format
 msgid "Computer will suspend very soon unless it is plugged in."
-msgstr "Datamaskinen vil gà i hvilemodus meget snart med mindre den kobles til."
+msgstr ""
+"Datamaskinen vil gà i hvilemodus meget snart med mindre den kobles til."
 
 #. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1251
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1407
 #, c-format
 msgid "Computer will hibernate very soon unless it is plugged in."
-msgstr "Datamaskinen vil gà i dvalemodus meget snart med mindre den kobles til."
+msgstr ""
+"Datamaskinen vil gà i dvalemodus meget snart med mindre den kobles til."
 
 #. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1255
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1411
 #, c-format
 msgid "Computer will shutdown very soon unless it is plugged in."
 msgstr "Datamaskinen vil slÃs av meget snart med mindre den kobles til."
 
 #. TRANSLATORS: the UPS is very low
 #. TRANSLATORS: UPS is really, really, low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1262
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1454
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1418
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1610
 msgid "UPS critically low"
 msgstr "UPS har kritisk lav batterikapasitet"
 
 #. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1266
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1422
 #, c-format
 msgid ""
 "Approximately <b>%s</b> of remaining UPS power (%.0f%%). Restore AC power to "
 "your computer to avoid losing data."
-msgstr "Omtrent <b>%s</b> gjenvÃrende UPS-strÃm (%.0f%%). Gjenopprett strÃmtilkobling til din datamaskin for à unngà à tape data."
+msgstr ""
+"Omtrent <b>%s</b> gjenvÃrende UPS-strÃm (%.0f%%). Gjenopprett "
+"strÃmtilkobling til din datamaskin for à unngà à tape data."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1275
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1431
 #, c-format
 msgid ""
 "Wireless mouse is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
 "functioning if not charged."
-msgstr "TrÃdlÃs mus har meget lite strÃm (%.0f%%). Enheten vil snart slutte à virke hvis den ikke lades."
+msgstr ""
+"TrÃdlÃs mus har meget lite strÃm (%.0f%%). Enheten vil snart slutte à virke "
+"hvis den ikke lades."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1283
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1439
 #, c-format
 msgid ""
 "Wireless keyboard is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
 "functioning if not charged."
-msgstr "TrÃdlÃst tastatur har meget lite strÃm (%.0f%%). Enheten vil snart slutte à virke hvis den ikke lades."
+msgstr ""
+"TrÃdlÃst tastatur har meget lite strÃm (%.0f%%). Enheten vil snart slutte à "
+"virke hvis den ikke lades."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1292
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1448
 #, c-format
 msgid ""
 "PDA is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning if "
 "not charged."
-msgstr "PDA har meget lite strÃm (%.0f%%). Enheten vil snart slutte à virke hvis den ikke lades."
+msgstr ""
+"PDA har meget lite strÃm (%.0f%%). Enheten vil snart slutte à virke hvis den "
+"ikke lades."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1302
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1458
 #, c-format
 msgid ""
 "Cell phone is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
 "functioning if not charged."
-msgstr "Mobiltelefonen har meget lite strÃm (%.0f%%). Enheten vil snart slutte à virke hvis den ikke lades."
+msgstr ""
+"Mobiltelefonen har meget lite strÃm (%.0f%%). Enheten vil snart slutte à "
+"virke hvis den ikke lades."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1313
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1469
 #, c-format
 msgid ""
 "Media player is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
 "functioning if not charged."
-msgstr "Mediespiller har meget lite strÃm (%.0f%%). Enheten vil snart slutte à virke hvis den ikke lades."
+msgstr ""
+"Mediespiller har meget lite strÃm (%.0f%%). Enheten vil snart slutte à virke "
+"hvis den ikke lades."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1322
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1478
 #, c-format
 msgid ""
 "Tablet is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning "
 "if not charged."
-msgstr "Nettbrett har meget lite strÃm (%.0f%%). Enheten vil snart slutte à virke hvis den ikke lades."
+msgstr ""
+"Nettbrett har meget lite strÃm (%.0f%%). Enheten vil snart slutte à virke "
+"hvis den ikke lades."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1331
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1487
 #, c-format
 msgid ""
 "Attached computer is very low in power (%.0f%%). The device will soon "
 "shutdown if not charged."
-msgstr "Tilkoblet datamaskin har meget lite strÃm (%.0f%%). Enheten vil snart slutte à virke hvis den ikke lades."
+msgstr ""
+"Tilkoblet datamaskin har meget lite strÃm (%.0f%%). Enheten vil snart slutte "
+"Ã virke hvis den ikke lades."
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1371
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1381
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1517
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1527
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1537
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1673
 msgid "Battery is critically low"
 msgstr "Batteri har kritisk lav kapasitet"
 
 #. TRANSLATORS: computer will shutdown without saving data
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1426
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1582
 msgid ""
 "The battery is below the critical level and this computer will <b>power-off</"
 "b> when the battery becomes completely empty."
-msgstr "Batteriet er under kritisk nivà og denne datamaskinen vil <b>slÃs av</b> nÃr batteriet blir helt tomt."
+msgstr ""
+"Batteriet er under kritisk nivà og denne datamaskinen vil <b>slÃs av</b> nÃr "
+"batteriet blir helt tomt."
 
 #. TRANSLATORS: computer will suspend
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1432
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1588
 msgid ""
 "The battery is below the critical level and this computer is about to "
 "suspend.<br><b>NOTE:</b> A small amount of power is required to keep your "
 "computer in a suspended state."
-msgstr "Batteriet er under kritisk nivà og denne datamaskinen er i ferd med à gà i hvilemodus.<br><b>MERK:</b> Det kreves noe strÃm for à holde datamaskinen i hvilemodus."
+msgstr ""
+"Batteriet er under kritisk nivà og denne datamaskinen er i ferd med à gà i "
+"hvilemodus.<br><b>MERK:</b> Det kreves noe strÃm for à holde datamaskinen i "
+"hvilemodus."
 
 #. TRANSLATORS: computer will hibernate
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1439
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1595
 msgid ""
 "The battery is below the critical level and this computer is about to "
 "hibernate."
-msgstr "Batteriet er under kritisk nivà og denne datamaskinen er i ferd med à gà i dvalemodus."
+msgstr ""
+"Batteriet er under kritisk nivà og denne datamaskinen er i ferd med à gà i "
+"dvalemodus."
 
 #. TRANSLATORS: computer will just shutdown
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1444
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1600
 msgid ""
 "The battery is below the critical level and this computer is about to "
 "shutdown."
-msgstr "Batteriet er under kritisk nivà og denne datamaskinen er i ferd med à slÃs av."
+msgstr ""
+"Batteriet er under kritisk nivà og denne datamaskinen er i ferd med à slÃs "
+"av."
 
 #. TRANSLATORS: computer will shutdown without saving data
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1462
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1618
 msgid ""
 "UPS is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> when "
 "the UPS becomes completely empty."
-msgstr "UPS er under kritisk nivà og denne datamaskinen vil <b>slÃs av</b> nÃr UPSen er helt tom."
+msgstr ""
+"UPS er under kritisk nivà og denne datamaskinen vil <b>slÃs av</b> nÃr UPSen "
+"er helt tom."
 
 #. TRANSLATORS: computer will hibernate
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1468
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1624
 msgid ""
 "UPS is below the critical level and this computer is about to hibernate."
-msgstr "UPS er under kritisk nivà og denne datamaskinen er i ferd med à gà i dvalemodus."
+msgstr ""
+"UPS er under kritisk nivà og denne datamaskinen er i ferd med à gà i "
+"dvalemodus."
 
 #. TRANSLATORS: computer will just shutdown
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1473
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1629
 msgid "UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown."
-msgstr "UPS er under kritisk nivà og denne datamaskinen er i ferd med à slÃs av."
+msgstr ""
+"UPS er under kritisk nivà og denne datamaskinen er i ferd med à slÃs av."
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1856
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2024
 msgid "Lid has been opened"
 msgstr "Lokket ble Ãpnet"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1869
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2049
 msgid "Lid has been closed"
 msgstr "Lokket ble lukket"
 
@@ -2752,11 +2819,11 @@ msgstr "Sporet kortet stÃr i"
 
 #: ../plugins/smartcard/gsd-smartcard.c:165
 msgid "Slot Series"
-msgstr ""
+msgstr "Spor-serie"
 
 #: ../plugins/smartcard/gsd-smartcard.c:166
 msgid "per-slot card identifier"
-msgstr ""
+msgstr "kortidentifikator per spor"
 
 #: ../plugins/smartcard/gsd-smartcard.c:172
 #: ../plugins/smartcard/gsd-smartcard.c:173
@@ -2777,7 +2844,8 @@ msgstr "Endre systemets innstillinger for tid og dato"
 
 #: ../plugins/datetime/org.gnome.settingsdaemon.datetimemechanism.policy.in.h:2
 msgid "To change time or date settings, you need to authenticate."
-msgstr "Du mà autentisere deg for à endre innstillinger for dato og klokkeslett."
+msgstr ""
+"Du mà autentisere deg for à endre innstillinger for dato og klokkeslett."
 
 #. TRANSLATORS: a distro update is available, e.g. Fedora 8 to Fedora 9
 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:194[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]