[evolution/webkit] Updated Norwegian bokmål translationcommit 2f08dcc137063c388471864fe4413032afd71095
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:  Mon Dec 6 18:40:39 2010 +0100

  Updated Norwegian bokmÃl translation

 po/nb.po | 2367 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 1249 insertions(+), 1118 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 0eb4ac0..1b4c8d7 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -4,13 +4,13 @@
 # Terance Edward Sola <terance lyse net>, 2005.
 #
 #
-#: ../shell/main.c:579
+#: ../shell/main.c:580
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: evolution 2.91.x\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-20 12:00+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-11-20 12:09+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-12-06 18:31+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-12-06 18:40+0100\n"
 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Language-Team: Norwegian bokmal <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "Language: Norsk bokmÃl\n"
@@ -85,7 +85,7 @@ msgid "Delete address book '{0}'?"
 msgstr "Slett adressebok Â{0}Â?"
 
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:34 ../mail/mail.error.xml.h:46
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:34 ../mail/mail.error.xml.h:49
 msgid "Do _Not Delete"
 msgstr "Ikke s_lett"
 
@@ -99,7 +99,7 @@ msgstr "Kunne ikke autentisere mot LDAP-tjener."
 
 #. Unknown error
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1277
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1280
 msgid "Failed to delete contact"
 msgstr "Klarte ikke à slette kontakt"
 
@@ -203,39 +203,40 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Du har gjort endringer for denne kontakten. Vil du lagre disse endringene?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
+#. Translators: {0} is replaced with an address book name which will not be available
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
 msgid ""
 "Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted."
 msgstr ""
 "Dine kontakter for {0} vil ikke vÃre tilgjengelige fÃr Evolution startes pà "
 "nytt."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37 ../mail/em-vfolder-rule.c:603
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38 ../mail/em-vfolder-rule.c:603
 #: ../plugins/groupwise-features/junk-settings.ui.h:4
 #: ../plugins/groupwise-features/properties.ui.h:9
 #: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:18
 msgid "_Add"
 msgstr "_Legg til"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
 msgid "_Discard"
 msgstr "_Forkast"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
 msgid "_Do not save"
 msgstr "_Ikke lagre"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
 msgid "_Resize"
 msgstr "End_re stÃrrelse"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
 msgid "_Use as it is"
 msgstr "Br_uk som den er"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:583
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2087
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2084
 msgid "Anniversary"
 msgstr "Bryllupsdag"
 
@@ -246,7 +247,7 @@ msgstr "Bryllupsdag"
 #. * the directory components.
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:2
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:582
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2086 ../capplet/anjal-settings-main.c:123
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2083 ../capplet/anjal-settings-main.c:123
 #: ../shell/main.c:133
 msgid "Birthday"
 msgstr "FÃdselsdag"
@@ -267,7 +268,7 @@ msgid "Calendar:"
 msgstr "Kalender:"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:7
-#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:934
+#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:957
 msgid "Contact"
 msgstr "Kontakt"
 
@@ -343,7 +344,7 @@ msgstr "Notater"
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:191
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:71
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:460
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1792
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1789
 msgid "Other"
 msgstr "Andre"
 
@@ -673,7 +674,7 @@ msgid "_List name:"
 msgstr "_Listenavn:"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:5
-#: ../mail/mail-config.ui.h:154
+#: ../mail/mail-config.ui.h:157
 msgid "_Select..."
 msgstr "_Velg..."
 
@@ -758,7 +759,7 @@ msgstr "Flett kontakt"
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:2 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:2
 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:4
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:920
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1692
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1691
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:774
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:973
 msgid "Any field contains"
@@ -797,67 +798,74 @@ msgstr "SÃk avbrutt"
 msgid "Error modifying card"
 msgstr "Feil ved endring av kort"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:625
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:628
 msgid "Cut selected contacts to the clipboard"
 msgstr "Klipp ut valgte kontakter til utklippstavlen"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:631
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:634
 msgid "Copy selected contacts to the clipboard"
 msgstr "Kopier valgte kontakter til utklippstavlen"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:637
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:640
 msgid "Paste contacts from the clipboard"
 msgstr "Lim inn kontakter fra utklippstavlen"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:643
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:646
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:745
 msgid "Delete selected contacts"
 msgstr "Slett valgte kontakter"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:649
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:652
 msgid "Select all visible contacts"
 msgstr "Velg alle synlige kontakter"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1295
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1298
 msgid "Are you sure you want to delete these contact lists?"
 msgstr "Er du sikker pà at du vil slette disse kontaktlistene?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1299
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1302
 msgid "Are you sure you want to delete this contact list?"
 msgstr "Er du sikker pà at du vil slette denne kontaktlisten?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1303
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1306
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete this contact list (%s)?"
 msgstr "Er du sikker pà at du vil slette denne kontaktlisten (%s)?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1309
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1312
 msgid "Are you sure you want to delete these contacts?"
 msgstr "Er du sikker pà at du vil slette disse kontaktene?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1313
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1316
 msgid "Are you sure you want to delete this contact?"
 msgstr "Er du sikker pà at du vil slette denne kontakten?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1317
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1320
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete this contact (%s)?"
 msgstr "Er du sikker pà at du vil slette denne kontakten (%s)?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1472
+#. Translators: This is shown for more than 5 contacts.
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1477
 #, c-format
 msgid ""
 "Opening %d contacts will open %d new windows as well.\n"
 "Do you really want to display all of these contacts?"
-msgstr ""
-"Ãpning av %d kontakter vil medfÃre at %d nye vinduer vil\n"
-"vises pà skjermen. Vil du virkelig vise alle disse kontaktene?"
+msgid_plural ""
+"Opening %d contacts will open %d new windows as well.\n"
+"Do you really want to display all of these contacts?"
+msgstr[0] ""
+"Hvis du Ãpner %d kontakter vil dette Ãpne %d nye vinduer ogsÃ.\n"
+"Vil du virkelig vise alle disse kontaktene?"
+msgstr[1] ""
+"Hvis du Ãpner %d kontakter vil dette Ãpne %d vinduer ogsÃ.\n"
+"Vil du virkelig vise alle disse kontaktene?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1477
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1484
 msgid "_Don't Display"
 msgstr "Ikke _vis"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1478
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1485
 msgid "Display _All Contacts"
 msgstr "Vis _alle kontakter"
 
@@ -992,7 +1000,7 @@ msgid "Radio"
 msgstr "Radio"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:33
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:569
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:571
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:9
 msgid "Role"
 msgstr "Rolle"
@@ -1234,16 +1242,15 @@ msgstr "Nettdagbok"
 #. Create the default Person memo list
 #. Create the default Person task list
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:586
-#: ../capplet/settings/mail-capplet-shell.c:360
+#: ../capplet/settings/mail-capplet-shell.c:366
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:116
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-migrate.c:138
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-migrate.c:143
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:132
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:158
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:159
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:116
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-migrate.c:114
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-migrate.c:117
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:116
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-migrate.c:123
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:323
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-migrate.c:126
 msgid "Personal"
 msgstr "Personlig"
 
@@ -1380,51 +1387,51 @@ msgstr "Kopier kontakter til"
 msgid "Card View"
 msgstr "Kortvisning"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:720
-#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:518
-#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:264
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:721
+#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:519
+#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:278
 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:325
 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:764 ../shell/shell.error.xml.h:6
 msgid "Importing..."
 msgstr "Importerer..."
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1008
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1021
 msgid "Outlook CSV or Tab (.csv, .tab)"
 msgstr "Outlook CSV eller Tab (.csv, .tab)"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1009
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1022
 msgid "Outlook CSV and Tab Importer"
 msgstr "Outlook CSV og Tab-import"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1017
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1030
 msgid "Mozilla CSV or Tab (.csv, .tab)"
 msgstr "Mozilla CSV eller Tab (.csv, .tab)"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1018
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1031
 msgid "Mozilla CSV and Tab Importer"
 msgstr "Mozilla CSV og Tab-import"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1026
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1039
 msgid "Evolution CSV or Tab (.csv, .tab)"
 msgstr "Evolution CSV eller Tab (.csv, .tab)"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1027
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1040
 msgid "Evolution CSV and Tab Importer"
 msgstr "Evolution CSV og Tab-import"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:744
+#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:757
 msgid "LDAP Data Interchange Format (.ldif)"
 msgstr "LDAP Data Interchange Format (.ldif)"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:745
+#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:758
 msgid "Evolution LDIF importer"
 msgstr "LDIF-import for Evolution"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:623
+#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:646
 msgid "vCard (.vcf, .gcrd)"
 msgstr "vCard (.vcf, .gcrd)"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:624
+#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:647
 msgid "Evolution vCard Importer"
 msgstr "Evolution vCard-import"
 
@@ -1523,7 +1530,7 @@ msgstr "Oppgi passord for %s (bruker %s)"
 
 #: ../addressbook/util/addressbook.c:230
 #: ../calendar/common/authentication.c:53
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:813
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:816
 #: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:439
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:332
 #: ../smime/gui/component.c:49
@@ -1732,7 +1739,13 @@ msgstr "Feil under lasting av notatliste"
 msgid "Error loading task list"
 msgstr "Feil under lasting av oppgaveliste"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:44
+#. Translators: {0} is replaced with a group name, like CalDAV, Google, or such;
+#. {1} is replaced with a calendar/task/memo list name, where the error happened
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:46
+msgid "Error on {0}: {1}"
+msgstr "Feil pà {0}: {1}"
+
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:47
 msgid ""
 "If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know "
 "the meeting is canceled."
@@ -1740,7 +1753,7 @@ msgstr ""
 "Hvis du ikke sender en avlysningsmelding vil ikke deltakerene vite at mÃtet "
 "er avlyst."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:45
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:48
 msgid ""
 "If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know "
 "the memo has been deleted."
@@ -1748,7 +1761,7 @@ msgstr ""
 "Hvis du ikke sender en avlysningsmelding vil ikke de andre deltakerene vite "
 "at notatet er slettet."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:46
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:49
 msgid ""
 "If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know "
 "the task has been deleted."
@@ -1756,7 +1769,7 @@ msgstr ""
 "Hvis du ikke sender en avlysningsmelding vil ikke de andre deltakerene vite "
 "at oppgaven er slettet."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:47
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:50
 msgid ""
 "Sending updated information allows other participants to keep their "
 "calendars up to date."
@@ -1764,7 +1777,7 @@ msgstr ""
 "Sending av oppdatert informasjon lar andre deltakere holde sine kalendere "
 "oppdatert."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:48
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:51
 msgid ""
 "Sending updated information allows other participants to keep their task "
 "lists up to date."
@@ -1772,7 +1785,7 @@ msgstr ""
 "Sending av oppdatert informasjon lar andre deltakere holde sine "
 "oppgavelister oppdatert."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:49
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:52
 msgid ""
 "Some attachments are being downloaded. Saving the appointment would result "
 "in the loss of these attachments."
@@ -1780,7 +1793,7 @@ msgstr ""
 "Noen vedlegg blir lastet ned. Avtalen vil bli lagret uten disse vedleggene "
 "hvis den blir lagret nÃ."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:50
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:53
 msgid ""
 "Some attachments are being downloaded. Saving the task would result in the "
 "loss of these attachments."
@@ -1788,91 +1801,91 @@ msgstr ""
 "Noen vedlegg blir lastet ned. Oppgaven vil bli lagret uten disse vedleggene "
 "hvis den blir lagret nÃ."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:51
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:54
 msgid "Some features may not work properly with your current server."
 msgstr "Noen funksjoner vil kanskje ikke fungere med denne tjeneren."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:52
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:55
 msgid "The Evolution calendar has quit unexpectedly."
 msgstr "Evolution-kalender har avsluttet uventet."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:53
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:56
 msgid "The Evolution calendars have quit unexpectedly."
 msgstr "Evolution-kalender har avsluttet uventet."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:54
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:57
 msgid "The Evolution memo has quit unexpectedly."
 msgstr "Evolution-notater har avsluttet uventet."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:55
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:58
 msgid "The Evolution tasks have quit unexpectedly."
 msgstr "Evolution-oppgaver har avsluttet uventet."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:56
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:59
 msgid "The calendar is not marked for offline usage."
 msgstr "Kalenderen er ikke merket for frakoblet bruk."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:57
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:60
 msgid "The memo list is not marked for offline usage."
 msgstr "Notatlisten er ikke merket for frakoblet bruk."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:58
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:61
 msgid "The task list is not marked for offline usage."
 msgstr "Oppgavelisten er ikke merket for frakoblet bruk."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:59
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:62
 msgid "This calendar will be removed permanently."
 msgstr "Denne kalenderen vil bli fjernet permanent."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:60
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:63
 msgid "This memo list will be removed permanently."
 msgstr "Denne notatlisten vil bli fjernet permanent."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:61
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:64
 msgid "This task list will be removed permanently."
 msgstr "Denne oppgavelisten vil bli fjernet permanent."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:62
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:65
 msgid "Would you like to save your changes to this appointment?"
 msgstr "Vil du lagre dine endringer i denne avtalen?"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:63
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:66
 msgid "Would you like to save your changes to this meeting?"
 msgstr "Vil du lagre dine endringer i dette mÃtet?"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:64
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:67
 msgid "Would you like to save your changes to this memo?"
 msgstr "Vil du lagre dine endringer i dette notatet?"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:65
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:68
 msgid "Would you like to save your changes to this task?"
 msgstr "Vil du lagre dine endringer i denne oppgaven?"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:66
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:69
 msgid "Would you like to send a cancelation notice for this memo?"
 msgstr "Vil du sende en avlysingsmelding for dette notatet?"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:67
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:70
 msgid "Would you like to send all the participants a cancelation notice?"
 msgstr "Vil du sende en avlysningsmelding til alle deltakere?"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:68
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:71
 msgid "Would you like to send meeting invitations to participants?"
 msgstr "Vil du sende mÃteinvitasjoner til deltakerene?"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:69
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:72
 msgid "Would you like to send this task to participants?"
 msgstr "Vil du sende denne oppgaven til deltakere?"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:70
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:73
 msgid "Would you like to send updated meeting information to participants?"
 msgstr "Vil du sende oppdatert mÃteinformasjon til alle deltakere?"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:71
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:74
 msgid "Would you like to send updated task information to participants?"
 msgstr "Vil du sende oppdatert oppgaveinformasjon til deltakere?"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:72
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:75
 msgid ""
 "You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter "
 "problems using Evolution. For best results, the server should be upgraded to "
@@ -1882,57 +1895,57 @@ msgstr ""
 "muligens stÃte pà problemer. Tjeneren bÃr oppgraderes til en stÃttet versjon "
 "for à unngà problemer."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:73
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:76
 msgid "You have changed this appointment, but not yet saved it."
 msgstr "Du har endret denne avtalen, men ikke lagret den."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:74
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:77
 msgid "You have changed this meeting, but not yet saved it."
 msgstr "Du har endret dette mÃtet, men ikke lagret det."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:75
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:78
 msgid "You have changed this task, but not yet saved it."
 msgstr "Du har endret denne oppgaven, men ikke lagret den."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:76
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:79
 msgid "You have made changes to this memo, but not yet saved them."
 msgstr "Du har endret dette notatet, men ikke lagret den."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:77
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:80
 msgid "Your calendars will not be available until Evolution is restarted."
 msgstr ""
 "Kalenderene dine vil ikke vÃre tilgjengelige fÃr Evolution startes pà nytt."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:78
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:81
 msgid "Your memos will not be available until Evolution is restarted."
 msgstr ""
 "Notatene dine vil ikke vÃre tilgjengelige fÃr Evolution startes pà nytt."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:79
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:82
 msgid "Your tasks will not be available until Evolution is restarted."
 msgstr ""
 "Oppgavene dine vil ikke vÃre tilgjengelige fÃr Evolution startes pà nytt."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:80
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:83
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:28
 msgid "_Discard Changes"
 msgstr "_Forkast endringer"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:81 ../composer/e-composer-actions.c:271
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:84 ../composer/e-composer-actions.c:271
 msgid "_Save"
 msgstr "_Lagre"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:82
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:85
 msgid "_Save Changes"
 msgstr "_Lagre endringer"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:83
-#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:33 ../mail/mail.error.xml.h:152
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:86
+#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:33 ../mail/mail.error.xml.h:156
 #: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-attachment-reminder.error.xml.h:5
 msgid "_Send"
 msgstr "_Send"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:84
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:87
 msgid "_Send Notice"
 msgstr "_Send melding"
 
@@ -1973,7 +1986,7 @@ msgstr "Sted:"
 msgid "Snooze _time:"
 msgstr "_Tid for utsettelse av alarm:"
 
-#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:5 ../e-util/e-alert.c:879
+#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:5 ../e-util/e-alert.c:882
 #: ../modules/offline-alert/evolution-offline-alert.error.xml.h:5
 msgid "_Dismiss"
 msgstr "A_vvis"
@@ -2141,9 +2154,7 @@ msgstr "Klassifisering"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:7 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:240
 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:780 ../calendar/gui/e-task-table.c:495
-#: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:6
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:326
-#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:2
+#: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:6 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:2
 msgid "Confidential"
 msgstr "Konfidensiell"
 
@@ -2281,7 +2292,7 @@ msgstr "Egendefinert lyd for varsel"
 msgid "Mes_sage:"
 msgstr "Be_skjed:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:6 ../mail/mail-config.ui.h:70
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:6 ../mail/mail-config.ui.h:72
 msgid "Options"
 msgstr "Alternativer"
 
@@ -2378,7 +2389,7 @@ msgstr "Type:"
 msgid "_Type:"
 msgstr "_Type:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:232 ../mail/mail-config.ui.h:147
+#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:232 ../mail/mail-config.ui.h:150
 #: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:26
 #: ../plugins/groupwise-features/properties.ui.h:10
 #: ../widgets/menus/gal-view-instance-save-as-dialog.ui.h:2
@@ -2405,7 +2416,7 @@ msgstr "Fa_rge:"
 #: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:375
 #: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:386
 #: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:397
-#: ../mail/em-folder-properties.c:200 ../mail/mail-config.ui.h:49
+#: ../mail/em-folder-properties.c:200 ../mail/mail-config.ui.h:51
 #: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1015
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:19
 #: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2818
@@ -2498,239 +2509,239 @@ msgstr "%s Du har ikke gjort endringer. Oppdater redigering?"
 msgid "Validation error: %s"
 msgstr "Valideringsfeil: %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:266
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:267
 msgid "Could not save attachments"
 msgstr "Kunne ikke lagre vedlegg"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:542
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:543
 msgid "Could not update object"
 msgstr "Kunne ikke oppdatere objekt"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:657
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:658
 msgid "Edit Appointment"
 msgstr "Rediger avtale"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:664
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:665
 #, c-format
 msgid "Meeting - %s"
 msgstr "MÃte- %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:666
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:667
 #, c-format
 msgid "Appointment - %s"
 msgstr "Avtale - %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:672
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:673
 #, c-format
 msgid "Assigned Task - %s"
 msgstr "Tildelt oppgave - %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:674
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:675
 #, c-format
 msgid "Task - %s"
 msgstr "Oppgave - %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:679
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:680
 #, c-format
 msgid "Memo - %s"
 msgstr "Notat - %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:695
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:696
 msgid "No Summary"
 msgstr "Ingen sammendrag"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:816
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:817
 msgid "Keep original item?"
 msgstr "Behold opprinnelig oppfÃring?"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1012
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1013
 msgid "Click here to close the current window"
 msgstr "Klikk her for à lukke dette vinduet"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1019 ../mail/e-mail-browser.c:139
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1452
-#: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:118 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:552
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1020 ../mail/e-mail-browser.c:139
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1434
+#: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:118 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:555
 #: ../widgets/misc/e-web-view.c:412 ../widgets/misc/e-web-view.c:1065
 msgid "Copy the selection"
 msgstr "Kopier utvalget"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1026 ../mail/e-mail-browser.c:146
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1459
-#: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:111 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:547
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1027 ../mail/e-mail-browser.c:146
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1441
+#: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:111 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:550
 #: ../widgets/misc/e-web-view.c:1059
 msgid "Cut the selection"
 msgstr "Klipp ut utvalget"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1033
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1466
-#: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:132 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:562
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1034
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1448
+#: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:132 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:565
 msgid "Delete the selection"
 msgstr "Slett utvalget"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1040
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1041
 msgid "Click here to view help available"
 msgstr "klikk her for à vise tilgjengelig hjelp"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1047 ../mail/e-mail-browser.c:153
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1501
-#: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:125 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:557
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1048 ../mail/e-mail-browser.c:153
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1483
+#: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:125 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:560
 #: ../widgets/misc/e-web-view.c:1071
 msgid "Paste the clipboard"
 msgstr "Lim inn fra utklippstavlen"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1068
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1069
 msgid "Click here to save the current window"
 msgstr "Klikk her for à lagre dette vinduet"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1075 ../mail/e-mail-browser.c:160
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1571
-#: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:139 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:567
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1076 ../mail/e-mail-browser.c:160
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1553
+#: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:139 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:570
 msgid "Select all text"
 msgstr "Velg all tekst"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1082
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1083
 msgid "_Classification"
 msgstr "K_lassifisering"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1089
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1090
 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:6 ../filter/filter.ui.h:10
 #: ../mail/e-mail-browser.c:174
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:23
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1606
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1581
 #: ../widgets/menus/gal-define-views.ui.h:5
 msgid "_Edit"
 msgstr "R_ediger"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1096 ../mail/e-mail-browser.c:167
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1613
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1097 ../mail/e-mail-browser.c:167
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1588
 #: ../widgets/misc/e-signature-editor.c:221
 msgid "_File"
 msgstr "_Fil"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1103
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1620
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1104
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1595
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hjelp"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1110
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1111
 msgid "_Insert"
 msgstr "Sett _inn"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1117
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1118
 #: ../composer/e-composer-actions.c:301
 msgid "_Options"
 msgstr "_Alternativer"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1124 ../mail/e-mail-browser.c:181
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1655 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:46
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1125 ../mail/e-mail-browser.c:181
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1630 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:46
 msgid "_View"
 msgstr "_Vis"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1134
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1135
 #: ../composer/e-composer-actions.c:257
 msgid "_Attachment..."
 msgstr "_Vedlegg..."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1136
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1137
 msgid "Click here to attach a file"
 msgstr "klikk her for à legge ved en fil"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1144
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1145
 msgid "_Categories"
 msgstr "_Kategorier"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1146
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1147
 msgid "Toggles whether to display categories"
 msgstr "SlÃr av/pà visning av kategorier"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1152
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1153
 msgid "Time _Zone"
 msgstr "Tids_sone"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1154
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1155
 msgid "Toggles whether the time zone is displayed"
 msgstr "SlÃr av/pà visning av tidssone"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1163
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1164
 msgid "Pu_blic"
 msgstr "O_ffentlig"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1165
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1166
 msgid "Classify as public"
 msgstr "Klassifiser som offentlig"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1170
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1171
 msgid "_Private"
 msgstr "_Privat"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1172
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1173
 msgid "Classify as private"
 msgstr "Klassifiser som privat"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1177
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1178
 msgid "_Confidential"
 msgstr "_Konfidensiell"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1179
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1180
 msgid "Classify as confidential"
 msgstr "Klassifiser som konfidensiell"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1187
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1188
 msgid "R_ole Field"
 msgstr "R_olle-felt"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1189
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1190
 msgid "Toggles whether the Role field is displayed"
 msgstr "SlÃr av/pà visning av rolle-feltet"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1195
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1196
 msgid "_RSVP"
 msgstr "_RSVP"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1197
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1198
 msgid "Toggles whether the RSVP field is displayed"
 msgstr "SlÃr av/pà visning av RSVP-feltet"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1203
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1204
 msgid "_Status Field"
 msgstr "_Status-felt"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1205
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1206
 msgid "Toggles whether the Status field is displayed"
 msgstr "SlÃr av/pà visning av status-feltet"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1211
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1212
 msgid "_Type Field"
 msgstr "_Type felt"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1213
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1214
 msgid "Toggles whether the Attendee Type is displayed"
 msgstr "SlÃr av/pà visning av deltakertype-feltet"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1237
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1238
 #: ../composer/e-composer-private.c:70
 msgid "Recent _Documents"
 msgstr "Siste _dokumenter"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1911
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1923
 #: ../composer/e-composer-actions.c:461
 msgid "Attach"
 msgstr "Legg ved"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2240
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2403
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3370
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2252
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2415
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3382
 msgid "Changes made to this item may be discarded if an update arrives"
 msgstr ""
 "Endringer som gjÃres i denne oppfÃringen kan bli forkastet hvis det kommer "
 "enoppdatering"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3334
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3346
 #: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:64
 msgid "attachment"
 msgstr "vedlegg"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3402
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3414
 msgid "Unable to use current version!"
 msgstr "Kan ikke bruke denne versjonen!"
 
@@ -2892,7 +2903,7 @@ msgstr "Avtale"
 msgid "Attendees"
 msgstr "Deltakere"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:582
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:585
 msgid "Print this event"
 msgstr "Skriv ut denne hendelsen"
 
@@ -3096,7 +3107,7 @@ msgstr "til"
 msgid "Memo"
 msgstr "Notat"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-editor.c:156
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-editor.c:159
 msgid "Print this memo"
 msgstr "Skriv ut dette notatet"
 
@@ -3359,7 +3370,7 @@ msgstr "Hver"
 msgid "Exceptions"
 msgstr "Unntak"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:3 ../mail/mail-config.ui.h:77
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:3 ../mail/mail-config.ui.h:79
 msgid "Preview"
 msgstr "ForhÃndsvis"
 
@@ -3409,11 +3420,11 @@ msgctxt "recurrpage"
 msgid "year(s)"
 msgstr "Ãr"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/send-comp.c:162
+#: ../calendar/gui/dialogs/send-comp.c:193
 msgid "Send my alarms with this event"
 msgstr "Send mine alarmer med denne hendelsen"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/send-comp.c:164
+#: ../calendar/gui/dialogs/send-comp.c:195
 msgid "Notify new attendees _only"
 msgstr "Varsle _kun nye deltakere"
 
@@ -3508,8 +3519,8 @@ msgstr "Stat_us:"
 #. Status: Accepted: X  Declined: Y  ...
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:18
 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:12
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1840
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:594
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1837
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:596
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:10
 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:21 ../mail/em-filter-i18n.h:72
 #: ../mail/message-list.etspec.h:17
@@ -3549,16 +3560,16 @@ msgstr "Klikk for à endre/vise detaljer om status for oppgaven"
 msgid "_Send Options"
 msgstr "Alternativer for _sending"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:328 ../calendar/gui/print.c:3142
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:331 ../calendar/gui/print.c:3142
 #: ../widgets/misc/e-send-options.c:503
 msgid "Task"
 msgstr "Oppgave"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:331
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:334
 msgid "Task Details"
 msgstr "Oppgavedetaljer"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:373
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:376
 msgid "Print this task"
 msgstr "Skriv ut denne oppgaven"
 
@@ -3681,7 +3692,7 @@ msgstr "%s ved %s"
 msgid "%s for an unknown trigger type"
 msgstr "%s for en ukjent utlÃsertype"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:192 ../filter/e-filter-rule.c:672
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:192 ../filter/e-filter-rule.c:674
 msgid "Untitled"
 msgstr "Uten navn"
 
@@ -3712,7 +3723,7 @@ msgstr "Status:"
 msgid "Priority:"
 msgstr "Prioritet:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:340 ../mail/mail-config.ui.h:34
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:340 ../mail/mail-config.ui.h:36
 msgid "Description:"
 msgstr "Beskrivelse:"
 
@@ -3771,7 +3782,7 @@ msgstr "Ingen"
 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1064 ../calendar/gui/e-cal-model.c:1530
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:187
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:178 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:188
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:996
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1026
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
 
@@ -3800,7 +3811,7 @@ msgstr "Gjeninntreffer"
 msgid "Assigned"
 msgstr "Tildelt"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:2595
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:2608
 #, c-format
 msgid "Opening %s"
 msgstr "Ãpner %s"
@@ -3837,7 +3848,7 @@ msgid "Start date"
 msgstr "Startdato"
 
 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:14
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:557
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:559
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:11
 #: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:7
 #: ../widgets/misc/e-attachment-tree-view.c:582
@@ -3865,67 +3876,67 @@ msgstr "Slett valgte hendelser"
 msgid "Deleting selected objects"
 msgstr "Sletter valgte objekter"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:661 ../calendar/gui/e-memo-table.c:852
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1075
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:661 ../calendar/gui/e-memo-table.c:855
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1078
 msgid "Updating objects"
 msgstr "Oppdaterer objekter"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1787
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1784
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:199
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:198 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:221
 #: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2473
 msgid "Accepted"
 msgstr "Godtatt"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1788
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1785
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:200
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:200 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:223
 #: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2479
 msgid "Declined"
 msgstr "AvslÃtt"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1789
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1786
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:201
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:202 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:225
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:548
 msgid "Tentative"
 msgstr "Tentativ"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1790
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1787
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:202
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:204 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:227
 #: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2482
 msgid "Delegated"
 msgstr "Delegert"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1791
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1788
 msgid "Needs action"
 msgstr "Krever handling"
 
 #. To Translators: It will display "Organiser: NameOfTheUser <email ofuser com>"
 #. To Translators: It will display "Organizer: NameOfTheUser <email ofuser com>"
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1935 ../calendar/gui/e-memo-table.c:535
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:750
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1932 ../calendar/gui/e-memo-table.c:538
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:753
 #, c-format
 msgid "Organizer: %s <%s>"
 msgstr "Organisator: %s <%s>"
 
 #. With SunOne accouts, there may be no ':' in organiser.value
 #. With SunOne accounts, there may be no ':' in organiser.value
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1939 ../calendar/gui/e-memo-table.c:540
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:753
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1936 ../calendar/gui/e-memo-table.c:543
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:756
 #, c-format
 msgid "Organizer: %s"
 msgstr "Organisator: %s"
 
 #. To Translators: It will display "Location: PlaceOfTheMeeting"
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1955 ../calendar/gui/print.c:3176
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1952 ../calendar/gui/print.c:3176
 #, c-format
 msgid "Location: %s"
 msgstr "Sted: %s"
 
 #. To Translators: It will display "Time: ActualStartDateAndTime (DurationOfTheMeeting)"
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1986
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1983
 #, c-format
 msgid "Time: %s %s"
 msgstr "Tidspunkt: %s %s"
@@ -4051,7 +4062,7 @@ msgstr "Ressurser"
 
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:159
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:111 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:128
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:990 ../calendar/gui/print.c:1069
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1020 ../calendar/gui/print.c:1069
 msgid "Individual"
 msgstr "Individuell"
 
@@ -4081,7 +4092,7 @@ msgstr "Styremedlem"
 
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:174
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:148 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:165
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:993 ../calendar/gui/print.c:1087
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1023 ../calendar/gui/print.c:1087
 msgid "Required Participant"
 msgstr "Obligatorisk deltaker"
 
@@ -4099,17 +4110,17 @@ msgstr "Ikke-deltaker"
 
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:198
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:196 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:219
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1003
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1033
 msgid "Needs Action"
 msgstr "Trenger handling"
 
 #. The extra space is just a hack to occupy more space for Attendee
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:537
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:539
 msgid "Attendee             "
 msgstr "Deltaker             "
 
 #. To translators: RSVP means "please reply"
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:582
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:584
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:8
 msgid "RSVP"
 msgstr "RSVP"
@@ -4233,38 +4244,38 @@ msgstr "Medlem"
 msgid "Memos"
 msgstr "Notater"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:497 ../calendar/gui/e-task-table.c:714
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:500 ../calendar/gui/e-task-table.c:717
 msgid "* No Summary *"
 msgstr "* Ingen sammendrag *"
 
 #. Translators: This is followed by an event's start date/time
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:582 ../calendar/gui/e-task-table.c:794
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:585 ../calendar/gui/e-task-table.c:797
 msgid "Start: "
 msgstr "Start: "
 
 #. Translators: This is followed by an event's due date/time
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:601 ../calendar/gui/e-task-table.c:812
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:604 ../calendar/gui/e-task-table.c:815
 msgid "Due: "
 msgstr "Ferdig: "
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:717
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:720
 msgid "Cut selected memos to the clipboard"
 msgstr "Klipp ut valgte notater til utklippstavlen"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:723
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:726
 msgid "Copy selected memos to the clipboard"
 msgstr "Kopier valgte notater til utklippstavlen"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:729
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:732
 msgid "Paste memos from the clipboard"
 msgstr "Lim inn notater fra utklippstavlen"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:735
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:738
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:572
 msgid "Delete selected memos"
 msgstr "Slett valgt notat"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:741
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:744
 msgid "Select all visible memos"
 msgstr "Velg alle synlige notater"
 
@@ -4295,24 +4306,24 @@ msgstr "%d%%"
 msgid "Tasks"
 msgstr "Oppgaver"
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:940
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:943
 msgid "Cut selected tasks to the clipboard"
 msgstr "Klipp ut valgte oppgaver til utklippstavlen"
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:946
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:949
 msgid "Copy selected tasks to the clipboard"
 msgstr "Kopier valgte oppgaver til utklippstavlen"
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:952
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:955
 msgid "Paste tasks from the clipboard"
 msgstr "Lim inn oppgaver fra utklippstavlen"
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:958
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:961
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:696
 msgid "Delete selected tasks"
 msgstr "Slett valgte oppgaver"
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:964
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:967
 msgid "Select all visible tasks"
 msgstr "Velg alle synlige oppgaver"
 
@@ -4475,7 +4486,7 @@ msgstr "kalendervisning for en mÃned"
 msgid "calendar view for one or more weeks"
 msgstr "kalendervisning for en eller flere uker"
 
-#: ../calendar/gui/gnome-cal.c:2198
+#: ../calendar/gui/gnome-cal.c:2201
 msgid "Purging"
 msgstr "TÃmmer"
 
@@ -4528,7 +4539,7 @@ msgid "Select Date"
 msgstr "Velg dato"
 
 #: ../calendar/gui/goto-dialog.ui.h:13
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1317
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1316
 msgid "Select _Today"
 msgstr "Velg i _dag"
 
@@ -6856,13 +6867,13 @@ msgstr ""
 msgid "Compose Message"
 msgstr "Skriv melding"
 
-#: ../composer/e-msg-composer.c:4082
+#: ../composer/e-msg-composer.c:4085
 msgid "The composer contains a non-text message body, which cannot be edited."
 msgstr ""
 "Redigering inneholder en meldingskropp som ikke er tekst, og som ikke kan "
 "redigeres."
 
-#: ../composer/e-msg-composer.c:4787
+#: ../composer/e-msg-composer.c:4790
 msgid "Untitled Message"
 msgstr "Melding uten navn"
 
@@ -6967,7 +6978,7 @@ msgstr "Lagrer melding til Utboks."
 msgid "The file '{0}' is not a regular file and cannot be sent in a message."
 msgstr "Filen Â{0}Â er ikke en vanlig fil og kan ikke sendes i en melding."
 
-#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:21 ../mail/mail.error.xml.h:113
+#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:21 ../mail/mail.error.xml.h:117
 msgid "The reported error was &quot;{0}&quot;."
 msgstr "Feilen som ble rapportert var &quot;{0}&quot;."
 
@@ -6979,7 +6990,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:23
 msgid "The reported error was &quot;{0}&quot;. The message has not been sent."
-msgstr ""
+msgstr "Rapportert feil var &quot;{0}&quot;. Meldingen ble ikke sendt."
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:24
 msgid "You cannot attach the file &quot;{0}&quot; to this message."
@@ -7152,7 +7163,7 @@ msgstr ""
 "posten din."
 
 #: ../capplet/settings/mail-account-view.c:613
-#: ../mail/em-account-editor.c:2088 ../mail/em-account-editor.c:2209
+#: ../mail/em-account-editor.c:2094 ../mail/em-account-editor.c:2215
 msgid "Identity"
 msgstr "Identitet"
 
@@ -7204,7 +7215,7 @@ msgid "Back - Receiving options"
 msgstr "Tilbake - Alternativer for mottak"
 
 #: ../capplet/settings/mail-account-view.c:618
-#: ../mail/em-account-editor.c:3028
+#: ../mail/em-account-editor.c:3043
 msgid "Defaults"
 msgstr "Forvalg"
 
@@ -7280,20 +7291,20 @@ msgid "Evolution account assistant"
 msgstr "Evolution kontoassistent"
 
 #. create the local source group
-#: ../capplet/settings/mail-capplet-shell.c:352 ../mail/e-mail-migrate.c:677
+#: ../capplet/settings/mail-capplet-shell.c:358 ../mail/e-mail-migrate.c:677
 #: ../mail/e-mail-store.c:225 ../mail/em-folder-tree-model.c:148
 #: ../mail/em-folder-tree-model.c:151 ../mail/em-folder-tree-model.c:154
 #: ../mail/em-folder-tree-model.c:156 ../mail/em-folder-tree-model.c:163
 #: ../mail/em-folder-tree-model.c:165 ../mail/mail-vfolder.c:218
 #: ../mail/message-list.c:1709
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:96
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-migrate.c:130
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-migrate.c:135
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:107
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:147
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:148
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:96
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-migrate.c:103
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-migrate.c:106
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:96
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-migrate.c:112
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-migrate.c:115
 msgid "On This Computer"
 msgstr "PÃ denne datamaskinen"
 
@@ -7322,7 +7333,7 @@ msgstr "Varsling om kalenderhendelser"
 msgid "Evolution Alarm Notify"
 msgstr "Evolution varslingstjeneste"
 
-#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:1 ../mail/e-mail-browser.c:957
+#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:1 ../mail/e-mail-browser.c:959
 #: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:215
 #: ../shell/e-shell-window-private.c:253
 msgid "Evolution"
@@ -7462,7 +7473,7 @@ msgstr "Synlig"
 
 #. strftime format of a weekday and a date.
 #: ../e-util/e-datetime-format.c:199
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1795
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1794
 #: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:191
 #: ../widgets/table/e-cell-date-edit.c:311
 msgid "Today"
@@ -7477,18 +7488,22 @@ msgstr "I morgen"
 msgid "Yesterday"
 msgstr "I gÃr"
 
-#. Translators: %a is a strftime modifier, the abbreviated week day name, for example "Next Tue"
-#: ../e-util/e-datetime-format.c:216
+#. Translators: %a is a strftime modifier, the abbreviated week day name, for example "Next Tue".
+#. ngettext is used to be able to define different translations for different days of week, where
+#. necessary. Index is between 1 and 7 inclusive, meaning 1 .. Monday, 2 .. Tuesday, ..., 7 .. Sunday
+#: ../e-util/e-datetime-format.c:218
 #, c-format
 msgid "Next %a"
-msgstr "Neste %a"
+msgid_plural "Next %a"
+msgstr[0] "Neste %a"
+msgstr[1] "Neste %a"
 
-#: ../e-util/e-datetime-format.c:293 ../e-util/e-datetime-format.c:303
-#: ../e-util/e-datetime-format.c:312
+#: ../e-util/e-datetime-format.c:295 ../e-util/e-datetime-format.c:305
+#: ../e-util/e-datetime-format.c:314
 msgid "Use locale default"
 msgstr "Bruk forvalg for locale"
 
-#: ../e-util/e-datetime-format.c:508
+#: ../e-util/e-datetime-format.c:510
 msgid "Format:"
 msgstr "Format:"
 
@@ -7552,7 +7567,7 @@ msgstr "Vil du overskrive den?"
 msgid "File exists \"{0}\"."
 msgstr "Filen Â{0}Â eksisterer."
 
-#: ../e-util/e-system.error.xml.h:6 ../mail/mail.error.xml.h:151
+#: ../e-util/e-system.error.xml.h:6 ../mail/mail.error.xml.h:155
 msgid "_Overwrite"
 msgstr "_Overskriv"
 
@@ -7606,11 +7621,11 @@ msgstr "Emne"
 
 #. pseudo-header
 #: ../em-format/em-format-quote.c:437 ../mail/em-format-html.c:2584
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1097
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1117
 msgid "Mailer"
 msgstr "E-postprogram"
 
-#: ../em-format/em-format-quote.c:518 ../mail/em-composer-utils.c:1363
+#: ../em-format/em-format-quote.c:518 ../mail/em-composer-utils.c:1141
 msgid "-------- Forwarded Message --------"
 msgstr "---------Videresendt melding-------"
 
@@ -7673,7 +7688,7 @@ msgstr "Kunne ikke lese PGP-melding:"
 
 #: ../em-format/em-format.c:2235 ../mail/mail-ops.c:624
 #: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:203
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1254 ../plugins/face/face.c:169
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1264 ../plugins/face/face.c:169
 #: ../smime/gui/certificate-manager.c:100
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Ukjent feil"
@@ -7800,62 +7815,62 @@ msgstr "Velg en tid à sammenligne mot"
 msgid "Choose a File"
 msgstr "Velg en fil"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:667
+#: ../filter/e-filter-rule.c:669
 msgid "R_ule name:"
 msgstr "Regel_navn:"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:697
+#: ../filter/e-filter-rule.c:699
 msgid "Find items that meet the following conditions"
 msgstr "Finn oppfÃringer som mÃter fÃlgende kriterier"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:722
+#: ../filter/e-filter-rule.c:724
 msgid "If all conditions are met"
 msgstr "Hvis alle kriterier er mÃtt"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:723
+#: ../filter/e-filter-rule.c:725
 msgid "If any conditions are met"
 msgstr "Hvis noe kriterie er mÃtt"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:726
+#: ../filter/e-filter-rule.c:728
 msgid "_Find items:"
 msgstr "_Finn oppfÃringer:"
 
 #. Translators: "None" for not including threads;
 #. * part of "Include threads: None"
-#: ../filter/e-filter-rule.c:755
+#: ../filter/e-filter-rule.c:757
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:756
+#: ../filter/e-filter-rule.c:758
 msgid "All related"
 msgstr "Alle relaterte"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:757 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:19
+#: ../filter/e-filter-rule.c:759 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:19
 msgid "Replies"
 msgstr "Svar"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:758
+#: ../filter/e-filter-rule.c:760
 msgid "Replies and parents"
 msgstr "Svar med opphav"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:759
+#: ../filter/e-filter-rule.c:761
 msgid "No reply or parent"
 msgstr "Ingen svar eller opphav"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:762
+#: ../filter/e-filter-rule.c:764
 msgid "I_nclude threads"
 msgstr "Ta _med trÃder"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:787
+#: ../filter/e-filter-rule.c:789
 msgid "A_dd Condition"
 msgstr "Legg til _kriterie"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:1134 ../filter/filter.ui.h:2
+#: ../filter/e-filter-rule.c:1136 ../filter/filter.ui.h:2
 #: ../mail/em-utils.c:317
 msgid "Incoming"
 msgstr "Innkommende"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:1134 ../mail/em-utils.c:318
+#: ../filter/e-filter-rule.c:1136 ../mail/em-utils.c:318
 msgid "Outgoing"
 msgstr "UtgÃende"
 
@@ -7887,7 +7902,7 @@ msgstr "Mangler dato."
 msgid "Missing file name."
 msgstr "Mangler filnavn."
 
-#: ../filter/filter.error.xml.h:6 ../mail/mail.error.xml.h:79
+#: ../filter/filter.error.xml.h:6 ../mail/mail.error.xml.h:83
 msgid "Missing name."
 msgstr "Mangler navn."
 
@@ -7989,23 +8004,23 @@ msgid_plural "Attachments"
 msgstr[0] "Vedlegg"
 msgstr[1] "Vedlegg"
 
-#: ../mail/e-mail-attachment-bar.c:630
-#: ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:621
+#: ../mail/e-mail-attachment-bar.c:633
+#: ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:624
 msgid "Icon View"
 msgstr "Ikonvisning"
 
-#: ../mail/e-mail-attachment-bar.c:632
-#: ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:623
+#: ../mail/e-mail-attachment-bar.c:635
+#: ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:626
 msgid "List View"
 msgstr "Listevisning"
 
-#: ../mail/e-mail-browser.c:132 ../shell/e-shell-window-actions.c:1424
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1431
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1438
+#: ../mail/e-mail-browser.c:132 ../shell/e-shell-window-actions.c:1406
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1413
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1420
 msgid "Close this window"
 msgstr "Lukk dette vinduet"
 
-#: ../mail/e-mail-browser.c:287
+#: ../mail/e-mail-browser.c:289
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Uten emne)"
 
@@ -8030,7 +8045,7 @@ msgstr "Opprett _sÃkemappe"
 msgid "Saving message to folder '%s'"
 msgstr "Lagrer melding til mappe Â%sÂ"
 
-#: ../mail/e-mail-label-dialog.c:222
+#: ../mail/e-mail-label-dialog.c:225
 msgid "_Label name:"
 msgstr "Etikett_navn:"
 
@@ -8081,7 +8096,7 @@ msgstr "Farge"
 
 #: ../mail/e-mail-label-tree-view.c:96
 #: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:66
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1163
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1166
 #: ../plugins/groupwise-features/proxy-add-dialog.ui.h:7
 #: ../widgets/menus/gal-define-views-dialog.c:334
 #: ../widgets/menus/gal-view-instance-save-as-dialog.c:90
@@ -8090,23 +8105,30 @@ msgstr "Navn"
 
 #: ../mail/e-mail-local.c:35 ../mail/em-folder-properties.c:285
 #: ../mail/em-folder-tree-model.c:766 ../mail/em-folder-tree.c:2986
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1096
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1099
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1110
 msgid "Inbox"
 msgstr "Innboks"
 
-#: ../mail/e-mail-local.c:36 ../mail/em-folder-tree-model.c:758
+#: ../mail/e-mail-local.c:36 ../mail/e-mail-migrate.c:1001
+#: ../mail/em-folder-tree-model.c:758
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1097
 msgid "Drafts"
 msgstr "Skisser"
 
 #: ../mail/e-mail-local.c:37 ../mail/em-folder-tree-model.c:770
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1101
 msgid "Outbox"
 msgstr "Utboks"
 
-#: ../mail/e-mail-local.c:38 ../mail/em-folder-tree-model.c:772
+#: ../mail/e-mail-local.c:38 ../mail/e-mail-migrate.c:994
+#: ../mail/em-folder-tree-model.c:772
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1103
 msgid "Sent"
 msgstr "Sendt"
 
 #: ../mail/e-mail-local.c:39 ../mail/em-folder-tree-model.c:761
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1105
 #: ../plugins/templates/org-gnome-templates.eplug.xml.h:2
 #: ../plugins/templates/templates.c:581
 msgid "Templates"
@@ -8141,7 +8163,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vennligst vent mens Evolution migrere dine mapper..."
 
-#: ../mail/e-mail-migrate.c:815
+#: ../mail/e-mail-migrate.c:1138
 #, c-format
 msgid "Unable to create local mail folders at '%s': %s"
 msgstr "Kunne ikke opprette lokale e-postmapper i Â%sÂ: %s"
@@ -8173,14 +8195,11 @@ msgstr "K_opier"
 msgid ""
 "Folder '%s' contains %d duplicate message. Are you sure you want to delete "
 "it?"
-msgstr "Mappen Â%s inneholder %d duplikatmeldinger. Er du sikker pà at du vil slette den?"
-
-#: ../mail/e-mail-reader.c:511
-#, c-format
-msgid ""
+msgid_plural ""
 "Folder '%s' contains %d duplicate messages. Are you sure you want to delete "
 "them?"
-msgstr "Mappe Â%s inneholder %d duplikatmeldinger. Er du sikker pà at du vil slette dem?"
+msgstr[0] "Mappen Â%s inneholder %d duplikatmeldinger. Er du sikker pà at du vil slette den?"
+msgstr[1] "Mappen Â%s inneholder %d duplikatmeldinger. Er du sikker pà at du vil slette dem?"
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:969 ../mail/em-filter-i18n.h:51
 msgid "Move to Folder"
@@ -8576,8 +8595,8 @@ msgstr "Fjern du_plikatmeldinger"
 msgid "Checks selected messages for duplicates"
 msgstr "Sjekk valgte meldinger for duplikater"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2182 ../mail/mail.error.xml.h:98
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1464
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2182 ../mail/mail.error.xml.h:102
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1463
 #: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:177
 msgid "Reply to _All"
 msgstr "Svar til _alle"
@@ -8586,7 +8605,7 @@ msgstr "Svar til _alle"
 msgid "Compose a reply to all the recipients of the selected message"
 msgstr "Skriv et svar til alle mottakere av den valgte meldingen"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2189 ../mail/mail.error.xml.h:99
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2189 ../mail/mail.error.xml.h:103
 msgid "Reply to _List"
 msgstr "Svar til _listen"
 
@@ -8770,7 +8789,7 @@ msgstr "Henter melding Â%sÂ"
 
 #. we changed user, thus reset the chosen calendar combo too, because
 #. other user means other calendars subscribed
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3319 ../mail/mail-config.ui.h:29
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3344 ../mail/mail-config.ui.h:31
 #: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:304
 #: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:538
 #: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:674
@@ -8778,45 +8797,45 @@ msgstr "Henter melding Â%sÂ"
 msgid "Default"
 msgstr "Forvalgt"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3499
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3524
 #: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:170
 msgid "_Forward"
 msgstr "_Videresend"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3500
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3525
 msgid "Forward the selected message to someone"
 msgstr "Videresend den valgte meldingen til noen"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3519
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3544
 msgid "Group Reply"
 msgstr "Gruppesvar"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3520
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3545
 msgid "Reply to the mailing list, or to all recipients"
 msgstr "Svar til e-postlisten eller til alle mottakere"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3565 ../mail/em-filter-i18n.h:14
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3590 ../mail/em-filter-i18n.h:14
 #: ../plugins/groupwise-features/share-folder.c:744
 msgid "Delete"
 msgstr "Slett"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3598
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1310
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3623
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1309
 #: ../widgets/misc/e-calendar.c:196
 msgid "Next"
 msgstr "Neste"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3602
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1303
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3627
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1302
 #: ../widgets/misc/e-calendar.c:172
 msgid "Previous"
 msgstr "Forrige"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3612 ../mail/mail-dialogs.ui.h:16
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3637 ../mail/mail-dialogs.ui.h:16
 msgid "Reply"
 msgstr "Svar"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:4249
+#: ../mail/e-mail-reader.c:4274
 #, c-format
 msgid "Folder '%s'"
 msgstr "Mappe Â%sÂ"
@@ -8911,7 +8930,7 @@ msgstr "Merk for oppfÃlging"
 
 #. Translators: This string is a "Use secure connection" option for
 #. the Mailer. It will not use an encrypted connection.
-#: ../mail/em-account-editor.c:565 ../mail/mail-config.ui.h:67
+#: ../mail/em-account-editor.c:566 ../mail/mail-config.ui.h:69
 #: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:9
 msgid "No encryption"
 msgstr "Ingen kryptering"
@@ -8919,7 +8938,7 @@ msgstr "Ingen kryptering"
 #. Translators: This string is a "Use secure connection" option for
 #. the Mailer. TLS (Transport Layer Security) is commonly known by
 #. this abbreviation.
-#: ../mail/em-account-editor.c:569 ../mail/mail-config.ui.h:121
+#: ../mail/em-account-editor.c:570 ../mail/mail-config.ui.h:124
 #: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:20
 msgid "TLS encryption"
 msgstr "TLS-kryptering"
@@ -8927,40 +8946,40 @@ msgstr "TLS-kryptering"
 #. Translators: This string is a "Use secure connection" option for
 #. the Mailer. SSL (Secure Sockets Layer) is commonly known by this
 #. abbreviation.
-#: ../mail/em-account-editor.c:573 ../mail/mail-config.ui.h:89
+#: ../mail/em-account-editor.c:574 ../mail/mail-config.ui.h:91
 #: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:12
 msgid "SSL encryption"
 msgstr "SSL-kryptering"
 
 #. Translators: "None" as an option for a default signature of an account, part of "Signature: None"
-#: ../mail/em-account-editor.c:841 ../widgets/misc/e-signature-combo-box.c:79
+#: ../mail/em-account-editor.c:842 ../widgets/misc/e-signature-combo-box.c:79
 msgctxt "mail-signature"
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:922
+#: ../mail/em-account-editor.c:923
 msgid "Never"
 msgstr "Aldri"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:923
+#: ../mail/em-account-editor.c:924
 msgid "Always"
 msgstr "Alltid"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:924
+#: ../mail/em-account-editor.c:925
 msgid "Ask for each message"
 msgstr "SpÃr for hver melding"
 
 #. Translators: "None" for receiving account type, beside of IMAP, POP3, ...
-#: ../mail/em-account-editor.c:1704 ../widgets/misc/e-account-tree-view.c:131
+#: ../mail/em-account-editor.c:1707 ../widgets/misc/e-account-tree-view.c:131
 msgctxt "mail-receiving"
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2085
+#: ../mail/em-account-editor.c:2091
 msgid "Mail Configuration"
 msgstr "E-post-konfigurasjon"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2086
+#: ../mail/em-account-editor.c:2092
 msgid ""
 "Welcome to the Evolution Mail Configuration Assistant.\n"
 "\n"
@@ -8970,7 +8989,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Klikk ÂFramover for à begynne."
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2089
+#: ../mail/em-account-editor.c:2095
 msgid ""
 "Please enter your name and email address below. The \"optional\" fields "
 "below do not need to be filled in, unless you wish to include this "
@@ -8980,19 +8999,19 @@ msgstr ""
 "under mà ikke nÃdvendigvis fylles ut, hvis du ikke Ãnsker à inkludere denne "
 "informasjonen i meldingene du sender."
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2091 ../mail/em-account-editor.c:2253
+#: ../mail/em-account-editor.c:2097 ../mail/em-account-editor.c:2259
 msgid "Receiving Email"
 msgstr "Innkommende e-post"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2092
+#: ../mail/em-account-editor.c:2098
 msgid "Please configure the following account settings."
 msgstr "Vennligst konfigurer fÃlgende kontoinnstillinger."
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2094 ../mail/em-account-editor.c:2743
+#: ../mail/em-account-editor.c:2100 ../mail/em-account-editor.c:2758
 msgid "Sending Email"
 msgstr "UtgÃende e-post"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2095
+#: ../mail/em-account-editor.c:2101
 msgid ""
 "Please enter information about the way you will send mail. If you are not "
 "sure, ask your system administrator or Internet Service Provider."
@@ -9000,11 +9019,11 @@ msgstr ""
 "Vennligst skriv inn informasjon om mÃten du sender e-post. Hvis du ikke er "
 "sikker, kontakt din systemadministrator eller din Internett tjenestetilbyder."
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2097
+#: ../mail/em-account-editor.c:2103
 msgid "Account Management"
 msgstr "HÃndtering av konti"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2098
+#: ../mail/em-account-editor.c:2104
 msgid ""
 "Please enter a descriptive name for this account in the space below.\n"
 "This name will be used for display purposes only."
@@ -9012,11 +9031,11 @@ msgstr ""
 "Vennligst oppgi et beskrivende navn for denne kontoen i feltet under.\n"
 "Dette navnet vil kun bli brukt som et visningsnavn."
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2102
+#: ../mail/em-account-editor.c:2108
 msgid "Done"
 msgstr "Ferdig"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2103
+#: ../mail/em-account-editor.c:2109
 msgid ""
 "Congratulations, your mail configuration is complete.\n"
 "\n"
@@ -9030,68 +9049,68 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Klikk ÂBruk for à lagre dine innstillinger."
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2557
+#: ../mail/em-account-editor.c:2572
 msgid "Check for _new messages every"
 msgstr "Se etter _nye meldinger hver(t)"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2565
+#: ../mail/em-account-editor.c:2580
 msgid "minu_tes"
 msgstr "minu_tter"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2847
+#: ../mail/em-account-editor.c:2862
 msgid "Please select a folder from the current account."
 msgstr "Vennligst velg en mappe fra valgt konto."
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:3156 ../mail/mail-config.ui.h:96
+#: ../mail/em-account-editor.c:3171 ../mail/mail-config.ui.h:98
 msgid "Security"
 msgstr "Sikkerhet"
 
 #. Most sections for this is auto-generated from the camel config
 #. Most sections for this is auto-generated fromt the camel config
-#: ../mail/em-account-editor.c:3201 ../mail/em-account-editor.c:3269
+#: ../mail/em-account-editor.c:3216 ../mail/em-account-editor.c:3284
 msgid "Receiving Options"
 msgstr "Alternativer for mottak"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:3202 ../mail/em-account-editor.c:3270
+#: ../mail/em-account-editor.c:3217 ../mail/em-account-editor.c:3285
 msgid "Checking for New Messages"
 msgstr "Ser etter nye meldinger"
 
+#. Note to translators: this is the attribution string used when quoting messages.
+#. * each ${Variable} gets replaced with a value. To see a full list of available
+#. * variables, see mail/em-composer-utils.c:attribvars array
+#: ../mail/em-composer-utils.c:1136
+msgid ""
+"On ${AbbrevWeekdayName}, ${Year}-${Month}-${Day} at ${24Hour}:${Minute} "
+"${TimeZone}, ${Sender} wrote:"
+msgstr ""
+"${AbbrevWeekdayName}, ${Day}.${Month}.${Year} kl. ${24Hour}.${Minute} "
+"${TimeZone}, skrev ${Sender}:"
+
+#: ../mail/em-composer-utils.c:1146
+msgid "-----Original Message-----"
+msgstr "-----Opprinnelig melding-----"
+
 #. Translators: First %s is an email address, second %s is the subject of the email, third %s is the date
-#: ../mail/em-composer-utils.c:1759
+#: ../mail/em-composer-utils.c:1804
 #, c-format
 msgid "Your message to %s about \"%s\" on %s has been read."
 msgstr "Din melding til %s om Â%s den %s er har blitt lest."
 
 #. Translators: %s is the subject of the email message
-#: ../mail/em-composer-utils.c:1809
+#: ../mail/em-composer-utils.c:1854
 #, c-format
 msgid "Delivery Notification for: \"%s\""
 msgstr "Varsling om ny e-post for Â%sÂ"
 
-#: ../mail/em-composer-utils.c:2227
+#: ../mail/em-composer-utils.c:2272
 msgid "an unknown sender"
 msgstr "en ukjent avsender"
 
-#. Note to translators: this is the attribution string used when quoting messages.
-#. * each ${Variable} gets replaced with a value. To see a full list of available
-#. * variables, see em-composer-utils.c:1514
-#: ../mail/em-composer-utils.c:2274
-msgid ""
-"On ${AbbrevWeekdayName}, ${Year}-${Month}-${Day} at ${24Hour}:${Minute} "
-"${TimeZone}, ${Sender} wrote:"
-msgstr ""
-"${AbbrevWeekdayName}, ${Day}.${Month}.${Year} kl. ${24Hour}.${Minute} "
-"${TimeZone}, skrev ${Sender}:"
-
-#: ../mail/em-composer-utils.c:2424
-msgid "-----Original Message-----"
-msgstr "-----Opprinnelig melding-----"
-
-#: ../mail/em-composer-utils.c:2652
+#: ../mail/em-composer-utils.c:2696
 msgid "Posting destination"
 msgstr "Destinasjon for post"
 
-#: ../mail/em-composer-utils.c:2653
+#: ../mail/em-composer-utils.c:2697
 msgid "Choose folders to post the message to."
 msgstr "Velg mapper meldingen skal postes til."
 
@@ -9212,7 +9231,7 @@ msgstr "er ikke satt"
 msgid "is set"
 msgstr "er satt"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:41 ../mail/mail-config.ui.h:58
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:41 ../mail/mail-config.ui.h:60
 msgid "Junk"
 msgstr "UÃnsket e-post"
 
@@ -9342,11 +9361,11 @@ msgid "Unset Status"
 msgstr "Nullstill status"
 
 #. and now for the action area
-#: ../mail/em-filter-rule.c:537
+#: ../mail/em-filter-rule.c:539
 msgid "Then"
 msgstr "SÃ etter"
 
-#: ../mail/em-filter-rule.c:568
+#: ../mail/em-filter-rule.c:570
 msgid "Add Ac_tion"
 msgstr "Legg til hand_ling"
 
@@ -9395,7 +9414,7 @@ msgstr "Mappe_navn:"
 #: ../mail/em-folder-tree-model.c:149 ../mail/em-folder-tree-model.c:152
 #: ../mail/em-folder-tree-model.c:158 ../mail/em-folder-tree-model.c:160
 #: ../mail/em-folder-tree-model.c:167 ../mail/em-folder-tree-model.c:169
-#: ../mail/mail-vfolder.c:1140 ../mail/mail-vfolder.c:1214
+#: ../mail/mail-vfolder.c:1140 ../mail/mail-vfolder.c:1216
 msgid "Search Folders"
 msgstr "SÃkemapper"
 
@@ -9717,12 +9736,12 @@ msgid "Su_bscribe"
 msgstr "A_bonner"
 
 #: ../mail/em-subscription-editor.c:1230
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1143
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1161
 msgid "Unsubscribe from the selected folder"
 msgstr "Fjern abonnement pà valgt mappe"
 
 #: ../mail/em-subscription-editor.c:1231
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1141
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1159
 msgid "_Unsubscribe"
 msgstr "_Fjern abonnement"
 
@@ -9847,42 +9866,55 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:16
+#, fuzzy
+msgid "Attribute message."
+msgstr "Vedlagt melding"
+
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:17
 msgid "Automatic emoticon recognition"
 msgstr "Automatisk gjenkjenning av smilefjes"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:17
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:18
 msgid "Automatic link recognition"
 msgstr "Automatisk gjenkjenning av lenker"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:18
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:19
+msgid "Check for new messages in all active accounts"
+msgstr "Se etter nye meldinger i alle aktive kontoer"
+
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:20
+msgid "Check for new messages on start"
+msgstr "Se etter nye meldinger ved oppstart"
+
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:21
 msgid "Check incoming mail being junk"
 msgstr "Sjekk om innkommende meldinger er uÃnsket e-post"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:19
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:22
 msgid "Citation highlight color"
 msgstr "Farge for utheving av sitattekst"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:20
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:23
 msgid "Citation highlight color."
 msgstr "Farge for utheving av sitattekst."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:21
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:24
 msgid "Composer Window default height"
 msgstr "Forvalgt hÃyde for skrivevindu"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:22
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:25
 msgid "Composer Window default width"
 msgstr "Forvalgt bredde for skrivevindu"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:23
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:26
 msgid "Composer load/attach directory"
 msgstr "Katalog for à laste/legge ved vedlegg i redigeringsprogrammet"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:24
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:27
 msgid "Compress display of addresses in TO/CC/BCC"
 msgstr "Komprimer visning av adresser i Til/Cc/Bcc"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:25
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:28
 msgid ""
 "Compress display of addresses in TO/CC/BCC to the number specified in "
 "address_count."
@@ -9890,7 +9922,7 @@ msgstr ""
 "Komprimer visning av adresser i Til/Cc/Bcc til antall oppgitt i "
 "address_count."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:26
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:29
 msgid ""
 "Controls how frequently local changes are synchronized with the remote mail "
 "server. The interval must be at least 30 seconds."
@@ -9898,11 +9930,11 @@ msgstr ""
 "Kontrollerer hvor ofte lokale endringer synkroniseres med ekstern e-"
 "posttjener. Intervallet mà vÃre minst 30 sekunder."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:27
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:30
 msgid "Custom headers to use while checking for junk."
 msgstr "Egendefinert meldingshode som skal sjekkes for uÃnsket e-post."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:28
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:31
 msgid ""
 "Custom headers to use while checking for junk. The list elements are string "
 "in the format \"headername=value\"."
@@ -9910,55 +9942,55 @@ msgstr ""
 "Egendefinerte meldingshoder som brukes ved sjekk etter uÃnsket e-post. "
 "Formatet for listeelementene er Âheadername=valueÂ."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:29
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:32
 msgid "Default charset in which to compose messages"
 msgstr "Forvalgt tegnsett for nye meldinger"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:30
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:33
 msgid "Default charset in which to compose messages."
 msgstr "Forvalgt tegnsett for nye meldinger."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:31
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:34
 msgid "Default charset in which to display messages"
 msgstr "Forvalgt tegnsett for visning av meldinger"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:32
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:35
 msgid "Default charset in which to display messages."
 msgstr "Forvalgt tegnsett for visning av meldinger."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:33
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:36
 msgid "Default forward style"
 msgstr "Forvalgt videresendingsstil"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:34
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:37
 msgid "Default height of the Composer Window."
 msgstr "Forvalgt hÃyde for redigeringsvinduet."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:35
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:38
 msgid "Default height of the mail browser window."
 msgstr "Forvalgt hÃyde for e-postleservinduet."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:36
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:39
 msgid "Default maximized state of the mail browser window."
 msgstr "Forvalgt maksimert tilstand for e-postleservinduet."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:37
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:40
 msgid "Default reply style"
 msgstr "Forvalgt svarstil"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:38
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:41
 msgid "Default value for thread expand state"
 msgstr "Forvalgt verdi for trÃdutvidelsestilstand"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:39
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:42
 msgid "Default width of the Composer Window."
 msgstr "Forvalgt bredde for redigeringsvinduet."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:40
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:43
 msgid "Default width of the mail browser window."
 msgstr "Forvalgt bredde for e-postleservinduet."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:41
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:44
 msgid ""
 "Determines whether to look up addresses for junk filtering in local address "
 "book only"
@@ -9966,11 +9998,11 @@ msgstr ""
 "Bestemmer om oppslag for filtrering av uÃnsket e-post kun skal slÃs opp i "
 "lokale adressebÃker"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:42
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:45
 msgid "Determines whether to lookup in address book for sender email"
 msgstr "Bestemmer om avsenders e-post skal slÃs opp i adresseboken"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:43
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:46
 msgid ""
 "Determines whether to lookup the sender email in address book. If found, it "
 "shouldn't be a spam. It looks up in the books marked for autocompletion. It "
@@ -9982,13 +10014,13 @@ msgstr ""
 "som er merket for automatisk fullfÃring. Operasjonen kan vÃre treg hvils "
 "eksterne adressebÃker som LDAP er merket for automatisk fullfÃring."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:44
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:47
 msgid "Determines whether to use custom headers to check for junk"
 msgstr ""
 "Bestemmer om egendefinerte meldingshoder skal brukes for à se etter uÃnsket "
 "e-post"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:45
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:48
 msgid ""
 "Determines whether to use custom headers to check for junk. If this option "
 "is enabled and the headers are mentioned, it will be improve the junk "
@@ -9998,7 +10030,7 @@ msgstr ""
 "post. Hvis dette alternativet er aktivert og meldingshodene finnes vil "
 "dette forbedre hastigheten for denne sjekken."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:46
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:49
 msgid ""
 "Determines whether to use the same fonts for both \"From\" and \"Subject\" "
 "lines in the \"Messages\" column in vertical view."
@@ -10006,47 +10038,47 @@ msgstr ""
 "Bestemmer om samme skrift skal brukes for bÃde ÂFra og ÂEmneÂ-linjene i "
 "ÂMeldingerÂ-kolonnen i vertikal visning."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:47
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:50
 msgid "Directory for loading/attaching files to composer."
 msgstr "Katalog for à laste/legge ved filer i redigering av ny e-post."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:48
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:51
 msgid "Directory for saving mail component files."
 msgstr "Katalog for à lagre komponentfiler for e-post."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:49
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:52
 msgid "Disable or enable ellipsizing of folder names in side bar"
 msgstr "Slà av eller pà bruk av ellipse for mappenavn i sidelinjen"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:50
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:53
 msgid "Display only message texts not exceeding certain size"
 msgstr ""
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:51
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:54
 msgid "Do not add signature delimiter"
 msgstr "Ikke legg til skillelinje for signatur"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:52
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:55
 msgid "Draw spelling error indicators on words as you type."
 msgstr "Vis indikatorer for stavefeil mens du skriver."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:53
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:56
 msgid "Empty Junk folders on exit"
 msgstr "TÃm mappe for uÃnsket e-post nÃr programmet avsluttes"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:54
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:57
 msgid "Empty Trash folders on exit"
 msgstr "TÃm papirkurven nÃr programmet avsluttes"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:55
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:58
 msgid "Empty all Junk folders when exiting Evolution."
 msgstr "TÃm alle mapper for uÃnsket e-post nÃr programmet avsluttes."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:56
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:59
 msgid "Empty all Trash folders when exiting Evolution."
 msgstr "TÃm alle papirkurver nÃr programmet avsluttes."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:57
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:60
 msgid ""
 "Enable animated images in HTML mail. Many users find animated images "
 "annoying and prefer to see a static image instead."
@@ -10054,32 +10086,32 @@ msgstr ""
 "Slà pà animerte bilder i HTML-meldinger. Mange brukere synes at animerte "
 "bilder er plagsomme og foretrekker à se et statisk bilde i stedet."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:58
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:61
 msgid "Enable caret mode, so that you can see a cursor when reading mail."
 msgstr ""
 "Slà pà skrivemerkemodus slik at insettingspunktet vises nÃr du leser e-post."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:59
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:62
 msgid "Enable or disable magic space bar"
 msgstr "Aktiver eller deaktiver magisk mellomrom"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:60
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:63
 msgid "Enable or disable the prompt whilst marking multiple messages."
 msgstr "Slà av/pà spÃrring ved merking av flere meldinger."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:61
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:64
 msgid "Enable or disable type ahead search feature"
 msgstr "Aktiver eller deaktiver funksjon for à sÃke mens du skriver"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:62
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:65
 msgid "Enable search folders"
 msgstr "Aktiver sÃkemapper"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:63
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:66
 msgid "Enable search folders on startup."
 msgstr "Aktiver sÃkemapper ved oppstart."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:64
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:67
 msgid ""
 "Enable the side bar search feature to allow interactive searching of folder "
 "names."
@@ -10087,7 +10119,7 @@ msgstr ""
 "SlÃr pà sÃkefunksjonen for sidelinjen for à muliggjÃre interaktive sÃk etter "
 "mappenavn."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:65
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:68
 msgid ""
 "Enable this to use Space bar key to scroll in message preview, message list "
 "and folders."
@@ -10095,29 +10127,29 @@ msgstr ""
 "Aktiver dette for à bruke mellomrom-tasten til à gà forover i "
 "meldingsvisning, meldingsliste og mapper."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:66
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:69
 msgid ""
 "Enable to display only message texts not exceeding size defined in "
 "'message_text_part_limit' key."
 msgstr ""
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:67
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:70
 msgid "Enable to use a similar message list view settings for all folders"
 msgstr ""
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:68
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:71
 msgid "Enable to use a similar message list view settings for all folders."
 msgstr "Slà pà for à bruke en lignende meldingslistevisning for alle mapper."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:69
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:72
 msgid "Enable/disable caret mode"
 msgstr "Aktiver/deaktiver markÃrmodus"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:70 ../mail/mail-config.ui.h:42
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:73 ../mail/mail-config.ui.h:44
 msgid "Encode file names in an Outlook/GMail way"
 msgstr "Bruk samme koding for filnavn som Outlook/GMail"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:71
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:74
 msgid ""
 "Encode file names in the mail headers same as Outlook or GMail do, to let "
 "them display correctly file names with UTF-8 letters sent by Evolution, "
@@ -10125,27 +10157,31 @@ msgid ""
 "standard."
 msgstr ""
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:72
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:75
 msgid "Flush Outbox after filtering"
 msgstr "TÃm utboks etter filtrering"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:73
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:76
+msgid "Forward message."
+msgstr "Videresend melding."
+
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:77
 msgid "Group Reply replies to list"
 msgstr "Gruppesvar svarer til listen"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:74
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:78
 msgid "Height of the message-list pane"
 msgstr "HÃyde pà e-postlistefeltet"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:75
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:79
 msgid "Height of the message-list pane."
 msgstr "HÃyde pà e-postlistefeltet."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:76
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:80
 msgid "Hides the per-folder preview and removes the selection"
 msgstr "Skjuler per-mappe forhÃndsvisning og fjerner utvalget"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:77
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:81
 msgid ""
 "If a user tries to open 10 or more messages at one time, ask the user if "
 "they really want to do it."
@@ -10153,7 +10189,7 @@ msgstr ""
 "SpÃr brukeren om han virkelig vil gjÃre det hvis han prÃver à Ãpne 10 eller "
 "flere e-poster pà en gang."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:78
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:82
 msgid ""
 "If there isn't a builtin viewer for a particular MIME type inside Evolution, "
 "any MIME types appearing in this list which map to a Bonobo component viewer "
@@ -10164,11 +10200,11 @@ msgstr ""
 "enhver MIME-type i denne listen som har en tilsvarende Bonobo-komponent for "
 "visnin."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:79
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:83
 msgid "Ignore list Reply-To:"
 msgstr "Ignorer Reply-To: for lister"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:80
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:84
 msgid ""
 "Initial height of the \"Filter Editor\" window. The value updates as the "
 "user resizes the window vertically."
@@ -10176,7 +10212,7 @@ msgstr ""
 "Initiell hÃyde for ÂFilterredigeringÂ-vinduet. Verdien oppdateres ettersom "
 "bruker endrer stÃrrelse pà vinduet vertikalt."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:81
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:85
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Initial height of the \"Folder Subscriptions\" window. The value updates as "
@@ -10185,7 +10221,7 @@ msgstr ""
 "Initiell hÃyde for ÂFilterredigeringÂ-vinduet. Verdien oppdateres ettersom "
 "bruker endrer stÃrrelse pà vinduet vertikalt."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:82
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:86
 msgid ""
 "Initial height of the \"Search Folder Editor\" window. The value updates as "
 "the user resizes the window vertically."
@@ -10193,7 +10229,7 @@ msgstr ""
 "Initiell hÃyde for ÂRediger sÃkemapperÂ-vinduet. Verdien oppdateres ettersom "
 "bruker endrer stÃrrelse pà vinduet vertikalt."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:83
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:87
 msgid ""
 "Initial height of the \"Send and Receive Mail\" window. The value updates as "
 "the user resizes the window vertically."
@@ -10201,7 +10237,7 @@ msgstr ""
 "Initiell hÃyde for ÂSend og motta e-postÂ-vinduet. Verdien oppdateres "
 "ettersom bruker endrer stÃrrelse pà vinduet vertikalt."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:84
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:88
 msgid ""
 "Initial maximize state of the \"Filter Editor\" window. The value updates "
 "when the user maximizes or unmaximizes the window. Note, this particular "
@@ -10209,7 +10245,7 @@ msgid ""
 "maximized. This key exists only as an implementation detail."
 msgstr ""
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:85
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:89
 msgid ""
 "Initial maximize state of the \"Folder Subscriptions\" window. The value "
 "updates when the user maximizes or unmaximizes the window. Note, this "
@@ -10217,7 +10253,7 @@ msgid ""
 "window cannot be maximized. This key exists only as an implementation detail."
 msgstr ""
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:86
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:90
 msgid ""
 "Initial maximize state of the \"Search Folder Editor\" window. The value "
 "updates when the user maximizes or unmaximizes the window. Note, this "
@@ -10225,7 +10261,7 @@ msgid ""
 "window cannot be maximized. This key exists only as an implementation detail."
 msgstr ""
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:87
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:91
 msgid ""
 "Initial maximize state of the \"Send and Receive Mail\" window. The value "
 "updates when the user maximizes or unmaximizes the window. Note, this "
@@ -10234,7 +10270,7 @@ msgid ""
 "detail."
 msgstr ""
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:88
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:92
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Initial width of the \"Filter Editor\" window. The value updates as the user "
@@ -10243,7 +10279,7 @@ msgstr ""
 "Initiell bredde pà ÂSend og motta e-postÂ-vinduet. Verdien oppdateres "
 "ettersom bruker endrer stÃrrelse pà vinduet horisontalt."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:89
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:93
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Initial width of the \"Folder Subscriptions\" window. The value updates as "
@@ -10252,7 +10288,7 @@ msgstr ""
 "Initiell bredde pà ÂSend og motta e-postÂ-vinduet. Verdien oppdateres "
 "ettersom bruker endrer stÃrrelse pà vinduet horisontalt."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:90
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:94
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Initial width of the \"Search Folder Editor\" window. The value updates as "
@@ -10261,7 +10297,7 @@ msgstr ""
 "Initiell bredde pà ÂSend og motta e-postÂ-vinduet. Verdien oppdateres "
 "ettersom bruker endrer stÃrrelse pà vinduet horisontalt."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:91
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:95
 msgid ""
 "Initial width of the \"Send and Receive Mail\" window. The value updates as "
 "the user resizes the window horizontally."
@@ -10269,7 +10305,7 @@ msgstr ""
 "Initiell bredde pà ÂSend og motta e-postÂ-vinduet. Verdien oppdateres "
 "ettersom bruker endrer stÃrrelse pà vinduet horisontalt."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:92
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:96
 msgid ""
 "Instead of the normal \"Reply to All\" behaviour, this option will make the "
 "'Group Reply' toolbar button try to reply only to the mailing list through "
@@ -10277,7 +10313,7 @@ msgid ""
 "replying."
 msgstr ""
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:93
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:97
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that deleting messages from "
 "a search folder permanently deletes the message, not simply removing it from "
@@ -10287,7 +10323,7 @@ msgstr ""
 "en sÃkemappe sletter meldingene permanent, og ikke bare fjerner dem fra "
 "sÃkeresultatene."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:94
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:98
 #, fuzzy
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are sending a "
@@ -10297,53 +10333,53 @@ msgstr ""
 "en sÃkemappe sletter meldingene permanent, og ikke bare fjerner dem fra "
 "sÃkeresultatene."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:95
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:99
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are sending a "
 "reply to many people."
 msgstr ""
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:96
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:100
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are trying sending "
 "a private reply to a message which arrived via a mailing list, but the list "
 "sets a Reply-To: header which redirects your reply back to the list"
 msgstr ""
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:97
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:101
 msgid "Last time Empty Junk was run"
 msgstr "Siste gang mapper for uÃnsket e-post ble tÃmt"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:98
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:102
 msgid "Last time Empty Trash was run"
 msgstr "Siste gang papirkurven ble tÃmt"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:99
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:103
 msgid "Layout style"
 msgstr "Stil for utforming"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:100
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:104
 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:31
 msgid "Level beyond which the message should be logged."
 msgstr "Over dette nivÃet skal meldingen logges."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:101
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:105
 msgid "List of Labels and their associated colors"
 msgstr "Liste over etiketter og deres assosierte farger"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:102
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:106
 msgid "List of MIME types to check for Bonobo component viewers"
 msgstr "Liste over MIME-typer som skal se etter bonobo-komponentvisere"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:103
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:107
 msgid "List of accepted licenses"
 msgstr "Liste med godtatte lisenser"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:104
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:108
 msgid "List of accounts"
 msgstr "Liste med kontoer"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:105
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:109
 msgid ""
 "List of accounts known to the mail component of Evolution. The list contains "
 "strings naming subdirectories relative to /apps/evolution/mail/accounts."
@@ -10352,15 +10388,15 @@ msgstr ""
 "innholder strenger som er undermapper relativt til /apps/evolution/mail/"
 "accounts."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:106
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:110
 msgid "List of custom headers and whether they are enabled."
 msgstr "Liste over tillpassede topptekster og om de er slÃtt pÃ."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:107
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:111
 msgid "List of dictionary language codes used for spell checking."
 msgstr "Liste med sprÃkkoder for ordliste som skal brukes for stavekontroll."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:108
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:112
 msgid ""
 "List of labels known to the mail component of Evolution. The list contains "
 "strings containing name:color where color uses the HTML hex encoding."
@@ -10369,15 +10405,15 @@ msgstr ""
 "inneholder strenger som inneholder Âname:color hvor Âcolor bruker HTML hex "
 "koding."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:109
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:113
 msgid "List of protocol names whose license has been accepted."
 msgstr "Liste over protokollnavn som har en godkjent lisens."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:110
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:114
 msgid "Load images for HTML messages over HTTP"
 msgstr "Last bilder for HTML-meldinger og HTTP"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:111
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:115
 msgid ""
 "Load images for HTML messages over HTTP(S). Possible values are: \"0\" - "
 "Never load images off the net. \"1\" - Load images in messages from "
@@ -10387,131 +10423,136 @@ msgstr ""
 "last bilder fra nettet Â1Â - Last bilder i e-poster fra kontakter Â2Â - "
 "Alltid last bilder fra nettet."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:112
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:116
 msgid "Log filter actions"
 msgstr "LoggfÃr filterhandlinger"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:113
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:117
 msgid "Log filter actions to the specified log file."
 msgstr "Logg filterhandlinger til oppgitt loggfil."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:114
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:118
 msgid "Logfile to log filter actions"
 msgstr "Loggfil med filterhandlinger"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:115
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:119
 msgid "Logfile to log filter actions."
 msgstr "Loggfil med filterhandlinger."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:116
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:120
 msgid "Mail browser height"
 msgstr "HÃyde pà e-postleser"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:117
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:121
 msgid "Mail browser maximized"
 msgstr "E-postleser maksimert"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:118
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:122
 msgid "Mail browser width"
 msgstr "Bredde pà e-postleser"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:119
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:123
 msgid "Mark as Seen after specified timeout"
 msgstr "Merk som Âlest etter spesifisert tidsgrense"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:120
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:124
 msgid "Mark as Seen after specified timeout."
 msgstr "Merk som Âsett etter spesifisert tidsgrense."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:121
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:125
 msgid "Mark citations in the message \"Preview\""
 msgstr "Merk sitat in e-posten ÂForhÃndsvisningÂ"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:122
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:126
 msgid "Mark citations in the message \"Preview\"."
 msgstr "Merk sitat in e-posten ÂForhÃndsvisningÂ."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:123
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:127
 msgid "Message text limit for display"
 msgstr "Grense for tekst i meldingsvisning"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:124
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:128
 msgid "Message-display style (\"normal\", \"full headers\", \"source\")"
 msgstr "Stil pà e-postvisning (ÂnormalÂ, Âfull headersÂ, ÂsourceÂ)"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:125
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:129
 msgid "Minimum days between emptying the junk on exit"
 msgstr ""
 "Minimum antall dager mellom tÃmming av mapper for uÃnsket e-post ved "
 "avslutting"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:126
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:130
 msgid "Minimum days between emptying the trash on exit"
 msgstr "Minimum antall dager mellom tÃmming av papirkurven ved avslutting"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:127
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:131
 msgid "Minimum time between emptying the junk on exit, in days."
 msgstr ""
 "Minste tidsperiode mellom tÃmming av mapper for uÃnsket e-post ved "
 "avslutting, i dager."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:128
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:132
 msgid "Minimum time between emptying the trash on exit, in days."
 msgstr ""
 "Minste tidsperiode mellom tÃmming av papirkurven ved avslutting, i dager."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:129
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:133
 msgid "Number of addresses to display in TO/CC/BCC"
 msgstr "Antall adresser som skal vises i Til/Cc/Bcc"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:130
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:134
+#, fuzzy
+msgid "Original message."
+msgstr "-----Opprinnelig melding-----"
+
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:135
 msgid ""
 "Possible values are: never - to never close browser window always - to "
 "always close browser window ask - (or any other value) will ask user"
 msgstr ""
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:131
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:136
 msgid "Prompt on empty subject"
 msgstr "Stopp og spÃr ved tomt emne"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:132
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:137
 msgid "Prompt the user when he or she tries to expunge a folder."
 msgstr "Stopp og spÃr fÃr en mappe blir tÃmt."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:133
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:138
 msgid ""
 "Prompt the user when he or she tries to send a message without a Subject."
 msgstr "Stopp og spÃr nÃr en en e-post uten emne skal bli sendt."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:134
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:139
 msgid "Prompt when deleting messages in search folder"
 msgstr "SpÃr ved sletting av meldinger fra sÃkemappe"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:135
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:140
 msgid "Prompt when mailing list hijacks private replies"
 msgstr "SpÃr nÃr e-postlister stikker av med private svar"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:136
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:141
 msgid "Prompt when replying privately to list messages"
 msgstr "SpÃr ved privat svar til meldinger fra e-postlister"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:137
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:142
 msgid "Prompt when replying to many recipients"
 msgstr "SpÃr ved svar til mange mottakere"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:138
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:143
 msgid "Prompt when user expunges"
 msgstr "Stopp og spÃr fÃr tÃmming"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:139
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:144
 msgid "Prompt when user only fills Bcc"
 msgstr "Stopp og spÃr nÃr bare ÂBcc er utfylt"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:140
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:145
 msgid "Prompt when user tries to open 10 or more messages at once"
 msgstr "SpÃr nÃr bruker prÃver à Ãpne 10 eller flere meldinger samtidig"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:141
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:146
 msgid ""
 "Prompt when user tries to send HTML mail to recipients that may not want to "
 "receive HTML mail."
@@ -10519,126 +10560,126 @@ msgstr ""
 "SpÃr nÃr bruker prÃver à sende HTML-meldinger til mottakere som ikke Ãnsker "
 "Ã motta HTML-meldinger."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:142
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:147
 msgid "Prompt when user tries to send a message with no To or Cc recipients."
 msgstr ""
 "SpÃr nÃr bruker prÃver à sende en melding uten Til- eller Cc-mottakere."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:143
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:148
 msgid "Prompt when user tries to send unwanted HTML"
 msgstr "SpÃr nÃr bruker prÃver à sende uÃnsket HTML"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:144
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:149
 msgid "Prompt while marking multiple messages"
 msgstr "SpÃr ved merking av flere meldinger"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:145
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:150
 msgid "Put personalized signatures at the top of replies"
 msgstr "Plasser personlige signaturer pà toppen av svar"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:146
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:151
 msgid "Put the cursor at the bottom of replies"
 msgstr "Plasser markÃr ved bunnen av svar"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:147
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:152
 msgid "Recognize emoticons in text and replace them with images."
 msgstr "Gjenkjenn smilefjes i tekst og erstatt dem med bilder."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:148
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:153
 msgid "Recognize links in text and replace them."
 msgstr "Gjenkjenn lenker i tekst og erstatt dem."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:149
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:154
 msgid "Run junk test on incoming mail."
 msgstr "Sjekk om innkommende e-post er uÃnsket."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:150
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:155
 msgid "Save directory"
 msgstr "Lagre katalog"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:151
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:156
 msgid "Search for the sender photo in local address books"
 msgstr "SÃk etter bilde av avsender i lokale adressebÃker"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:152
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:157
 msgid "Send HTML mail by default"
 msgstr "Send HTML e-post som forvalg"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:153
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:158
 msgid "Send HTML mail by default."
 msgstr "Send HTML e-post som forvalg."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:154
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:159
 msgid "Sender email-address column in the message list"
 msgstr "Kolonne for avsenders e-postadresse i meldingslisten"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:155
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:160
 msgid "Server synchronization interval"
 msgstr "Intervall for serversynkronisering"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:156
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:161
 msgid ""
 "Set to TRUE in case you do not want to add signature delimiter before your "
 "signature when composing a mail."
 msgstr ""
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:157
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:162
 msgid "Show \"Bcc\" field when sending a mail message"
 msgstr "Vis ÂBcc feltet nÃr meldinger sendes"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:158
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:163
 msgid "Show \"Cc\" field when sending a mail message"
 msgstr "Vis ÂCc feltet nÃr meldinger sendes"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:159
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:164
 msgid "Show \"From\" field when posting to a newsgroup"
 msgstr "Vis ÂFra feltet nÃr du poster til en nyhetsgruppe"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:160
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:165
 msgid "Show \"Reply To\" field when posting to a newsgroup"
 msgstr "Vis ÂSvar-til feltet nÃr du poster til en nyhetsgruppe"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:161
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:166
 msgid "Show \"Reply To\" field when sending a mail message"
 msgstr "Vis ÂSvar-til feltet nÃr meldinger sendes"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:162
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:167
 msgid "Show Animations"
 msgstr "Vis animasjoner"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:163
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:168
 msgid "Show all message headers"
 msgstr "Vis alle meldingshoder"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:164
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:169
 msgid "Show all the headers when viewing a messages."
 msgstr "Vis alle meldingshoder nÃr en melding vises."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:165
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:170
 msgid "Show animated images as animations."
 msgstr "Vis animerte bilder som animasjoner."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:166
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:171
 msgid "Show deleted messages (with a strike-through) in the message-list."
 msgstr "Vis slettede meldinger i meldingslisten (gjennomstreket)."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:167
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:172
 msgid "Show deleted messages in the message-list"
 msgstr "Vis slettede meldinger i meldingslisten"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:168
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:173
 msgid "Show image animations"
 msgstr "Vis bildeanimasjoner"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:169
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:174
 msgid "Show original \"Date\" header value."
 msgstr "Vis opprinnelig verdi for ÂDateÂ-meldingshode."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:170
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:175
 msgid "Show photo of the sender"
 msgstr "Vis bilde av avsender"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:171
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:176
 msgid ""
 "Show the \"Bcc\" field when sending a mail message. This is controlled from "
 "the View menu when a mail account is chosen."
@@ -10646,7 +10687,7 @@ msgstr ""
 "Vis ÂBccÂ-feltet nÃr en melding sendes. Dette kontrolleres fra ÂVisÂ-menyen "
 "nÃr en e-postkonto velges."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:172
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:177
 msgid ""
 "Show the \"Cc\" field when sending a mail message. This is controlled from "
 "the View menu when a mail account is chosen."
@@ -10654,7 +10695,7 @@ msgstr ""
 "Vis ÂCcÂ-feltet nÃr en melding sendes. Dette kontrolleres fra ÂVisÂ-menyen "
 "nÃr en e-postkonto velges."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:173
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:178
 msgid ""
 "Show the \"From\" field when posting to a newsgroup. This is controlled from "
 "the View menu when a news account is chosen."
@@ -10662,7 +10703,7 @@ msgstr ""
 "Vis ÂFraÂ-feltet nÃr en melding sendes til en nyhetsgruppe. Dette "
 "kontrolleres fra ÂVisÂ-menyen nÃr en e-postkonto velges."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:174
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:179
 msgid ""
 "Show the \"Reply To\" field when posting to a newsgroup. This is controlled "
 "from the View menu when a news account is chosen."
@@ -10670,7 +10711,7 @@ msgstr ""
 "Vis ÂSvar-tilÂ-feltet nÃr en melding sendes til en nyhetsgruppe. Dette "
 "kontrolleres fra ÂVisÂ-menyen nÃr en e-postkonto velges."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:175
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:180
 msgid ""
 "Show the \"Reply To\" field when sending a mail message. This is controlled "
 "from the View menu when a mail account is chosen."
@@ -10678,24 +10719,24 @@ msgstr ""
 "Vis ÂSvar-tilÂ-feltet nÃr en melding sendes. Dette kontrolleres fra ÂVisÂ-"
 "menyen nÃr en e-postkonto velges."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:176
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:181
 msgid ""
 "Show the email-address of the sender in a separate column in the message "
 "list."
 msgstr "Vis avsenders e-postadresse i en egen kolonne i meldingslisten."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:177
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:182
 msgid ""
 "Show the original \"Date\" header (with a local time only if the time zone "
 "differs). Otherwise always show \"Date\" header value in a user preferred "
 "format and local time zone."
 msgstr ""
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:178
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:183
 msgid "Show the photo of the sender in the message reading pane."
 msgstr "Vis bilde av avsender i meldingsomrÃdet."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:179
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:184
 msgid ""
 "Some mailing lists set a Reply-To: header to trick users into sending "
 "replies to the list, even when they ask Evolution to make a private reply. "
@@ -10706,39 +10747,39 @@ msgid ""
 "Post: header, if there is one."
 msgstr ""
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:180
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:185
 msgid "Spell check inline"
 msgstr "Stavekontroll i meldingen"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:181
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:186
 msgid "Spell checking color"
 msgstr "Farge for stavekontroll"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:182
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:187
 msgid "Spell checking languages"
 msgstr "SprÃk for stavekontroll"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:183
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:188
 msgid "Terminal font"
 msgstr "Terminalskrift"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:184
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:189
 msgid "The default plugin for Junk hook"
 msgstr "Forvalgt tillegg for uÃnsket e-post"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:185
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:190
 #, fuzzy
 msgid ""
 "The last time Empty Junk was run, in days since January 1st, 1970 (Epoch)."
 msgstr "Sist gang mapper for uÃnsket e-post ble tÃmt i dager siden epoch."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:186
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:191
 #, fuzzy
 msgid ""
 "The last time Empty Trash was run, in days since January 1st, 1970 (Epoch)."
 msgstr "Sist gang papirkurven ble tÃmt i dager."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:187
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:192
 msgid ""
 "The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
 "the message list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the "
@@ -10746,15 +10787,33 @@ msgid ""
 "message list."
 msgstr ""
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:188
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:193
 msgid "The terminal font for mail display."
 msgstr "Terminalskrift for meldingsvisning."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:189
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:194
+msgid ""
+"The text that is inserted when forwarding a message, saying that the "
+"forwarded message follows."
+msgstr ""
+
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:195
+msgid ""
+"The text that is inserted when replying to a message (top posting), saying "
+"that the original message follows."
+msgstr ""
+
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:196
+msgid ""
+"The text that is inserted when replying to a message, attributing the "
+"message to the original author."
+msgstr ""
+
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:197
 msgid "The variable width font for mail display."
 msgstr "Skrift med variabel bredde for meldingsvisning."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:190
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:198
 msgid ""
 "This can have three possible values. \"0\" for errors. \"1\" for warnings. "
 "\"2\" for debug messages."
@@ -10762,7 +10821,7 @@ msgstr ""
 "Denne har tre mulige verdier. Â0Â for feil. Â1Â for advarsler. Â2Â for "
 "feilsÃkingsmeldinger."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:191
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:199
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This decides the max size of the message text that will be displayed under "
@@ -10772,7 +10831,7 @@ msgstr ""
 "Bestemmer maksimal stÃrrelse for tekstdelen som kan formatteres i evolution. "
 "Forvalg er 4MB / 4096 KB og oppgis i KB."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:192
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:200
 msgid ""
 "This is the default junk plugin, even though there are multiple plugins "
 "enabled. If the default listed plugin is disabled, then it won't fall back "
@@ -10782,7 +10841,7 @@ msgstr ""
 "tillegg er aktivert. Hvis forvalgt tillegg deaktiveres vil ikke de andre "
 "brukes."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:193
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:201
 msgid ""
 "This key is read only once and reset to \"false\" after read. This unselects "
 "the mail in the list and removes the preview for that folder."
@@ -10791,7 +10850,7 @@ msgstr ""
 "Dette fjerner markering fra e-posten i listen og fjerner forhÃndsvisning for "
 "den mappen."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:194
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:202
 msgid ""
 "This key should contain a list of XML structures specifying custom headers, "
 "and whether they are to be displayed. The format of the XML structure is &lt;"
@@ -10803,18 +10862,18 @@ msgstr ""
 "&lt;header enabled&gt; - sett Âenabled hvis toppteksten skal vises i e-"
 "postvisningen. "
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:195
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:203
 msgid ""
 "This option is related to the key lookup_addressbook and is used to "
 "determine whether to look up addresses in local address book only to exclude "
 "mail sent by known contacts from junk filtering."
 msgstr ""
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:196
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:204
 msgid "This option would help in improving the speed of fetching."
 msgstr "Dette valget vil Ãke hastigheten ved henting."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:197
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:205
 msgid ""
 "This sets the number of addresses to show in default message list view, "
 "beyond which a '...' is shown."
@@ -10822,7 +10881,7 @@ msgstr ""
 "Setter antall adresser som skal vises i forvalgt listevisning for meldinger. "
 "Etter dette vises Â...Â."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:198
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:206
 msgid ""
 "This setting specifies whether the threads should be in expanded or "
 "collapsed state by default. Evolution requires a restart."
@@ -10830,7 +10889,7 @@ msgstr ""
 "Denne innstillingen spesifiserer om trÃder skal vÃre i utvidet eller "
 "sammenslÃtt tilstand som forvalg. Evolution mà startes pà nytt."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:199
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:207
 msgid ""
 "This setting specifies whether the threads should be sorted based on latest "
 "message in each thread, rather than by message's date. Evolution requires a "
@@ -10840,79 +10899,92 @@ msgstr ""
 "melding i hver trÃd i stedet for meldingens dato. Evolution mà startes pà "
 "nytt."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:200
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:208
 msgid "Thread the message-list based on Subject"
 msgstr "Lag trÃder av e-postlisten basert pà emne"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:201
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:209
 msgid "Timeout for marking message as seen"
 msgstr "Tidsgrense for à merke e-post som sett"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:202
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:210
 msgid "Timeout for marking message as seen."
 msgstr "Tidsavbrydd à merke e-poster som sett."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:203
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:211
 msgid "UID string of the default account."
 msgstr "UID-streng for forvalgt konto."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:204
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:212
 msgid "Underline color for misspelled words when using inline spelling."
 msgstr "Farge for understreking av feilstavede ord ved bruk av stavekontroll."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:205
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:213
 msgid "Use SpamAssassin daemon and client"
 msgstr "Bruk SpamAssassin tjener og klient"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:206
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:214
 msgid "Use SpamAssassin daemon and client (spamc/spamd)."
 msgstr "Bruk SpamAssassin tjener og klient (spamd/spamc)."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:207
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:215
 msgid "Use custom fonts"
 msgstr "Bruk egendefinerte skrifter"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:208
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:216
 msgid "Use custom fonts for displaying mail."
 msgstr "Bruk tilpassede skrifttyper for e-postvisning."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:209
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:217
 msgid "Use only local spam tests."
 msgstr "Bruk bare lokale tester for uÃnsket e-post."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:210
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:218
 msgid "Use only the local spam tests (no DNS)."
 msgstr "Bruk bare lokale tester for uÃnsket e-post (ingen DNS)."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:211
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:219
 msgid ""
 "Users get all up in arms over where the cursor should go when replying to a "
 "message. This determines whether the cursor is placed at the top of the "
 "message or the bottom."
 msgstr ""
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:212
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:220
 msgid ""
 "Users get all up in arms over where their signature should go when replying "
 "to a message. This determines whether the signature is placed at the top of "
 "the message or the bottom."
 msgstr ""
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:213
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:221
 msgid "Variable width font"
 msgstr "Skrift for variabel bredde"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:214
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:222
 msgid "Whether a read receipt request gets added to every message by default."
 msgstr ""
 "Om en forespÃrsel om lesekvittering skal legges til alle meldinger som "
 "forvalg."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:215
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:223
+msgid ""
+"Whether check for new messages in all active accounts regardless of the "
+"account \"Check for new messages every X minutes\" option when Evolution is "
+"started. This option is used only together with 'send_recv_on_start' option."
+msgstr ""
+
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:224
+msgid ""
+"Whether check for new messages when Evolution is started. This includes also "
+"sending messages from Outbox."
+msgstr ""
+
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:225
 msgid "Whether disable ellipsizing feature of folder names in side bar."
 msgstr "Slà av eller pà bruk av ellipse for mappenavn i sidelinjen."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:216
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:226
 msgid ""
 "Whether or not to fall back on threading by subjects when the messages do "
 "not contain In-Reply-To or References headers."
@@ -10920,22 +10992,22 @@ msgstr ""
 "Om e-poster skal sorteres etter emner nÃr de ikke inneholder ÂIn-Reply-To "
 "eller referansetopptekster."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:217
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:227
 msgid "Whether sort threads based on latest message in that thread"
 msgstr "Om trÃder sorteres basert pà siste melding i den trÃden"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:218
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:228
 msgid ""
 "Whether to flush Outbox after filtering is done. Outbox flush will happen "
 "only when there was used any 'Forward to' filter action and approximately "
 "one minute after the last action invocation."
 msgstr ""
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:219
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:229
 msgid "Width of the message-list pane"
 msgstr "Bredde pà e-postlistefeltet"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:220
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:230
 msgid "Width of the message-list pane."
 msgstr "Bredde pà e-postlistefeltet."
 
@@ -10944,7 +11016,7 @@ msgid "Importing Elm data"
 msgstr "Importerer data fra Elm"
 
 #: ../mail/importers/elm-importer.c:339 ../mail/importers/pine-importer.c:415
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:1041
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:1045
 #: ../plugins/groupwise-features/proxy-add-dialog.ui.h:5
 #: ../widgets/misc/e-send-options.c:500
 msgid "Mail"
@@ -11141,373 +11213,385 @@ msgid "Check cu_stom headers for junk"
 msgstr "_Sjekk egendefinerte meldingshoder for uÃnsket e-post"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:19
+msgid "Check for new _messages on start"
+msgstr "Se etter nye _meldinger ved oppstart"
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:20
+msgid "Check for new messa_ges in all active accounts"
+msgstr "Se etter nye meldin_ger i alle aktive kontoer"
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:21
 msgid "Check incoming _messages for junk"
 msgstr "Sjekk om innkommende _meldinger er uÃnsket"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:20
+#: ../mail/mail-config.ui.h:22
 msgid "Check spelling while I _type"
 msgstr "Sjekk s_taving mens jeg skriver"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:21
+#: ../mail/mail-config.ui.h:23
 msgid "Cle_ar"
 msgstr "_TÃm"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:22
+#: ../mail/mail-config.ui.h:24
 msgid "Clea_r"
 msgstr "TÃ_m"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:23
+#: ../mail/mail-config.ui.h:25
 msgid "Color for _misspelled words:"
 msgstr "_Farge for feilstavede ord:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:24
+#: ../mail/mail-config.ui.h:26
 msgid "Composing Messages"
 msgstr "Skriver meldinger"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:25
+#: ../mail/mail-config.ui.h:27
 #: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:157
 msgid "Configuration"
 msgstr "Konfigurasjon"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:26
+#: ../mail/mail-config.ui.h:28
 msgid "Confirm _when expunging a folder"
 msgstr "_Bekreft ved tÃmming av en mappe"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:27
+#: ../mail/mail-config.ui.h:29
 msgid "Confirmations"
 msgstr "Bekreftelser"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:28
+#: ../mail/mail-config.ui.h:30
 #: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:155
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:11
 msgid "Date/Time Format"
 msgstr "Fromat for dato ogklokkeslett"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:30
+#: ../mail/mail-config.ui.h:32
 msgid "Default Behavior"
 msgstr "Forvalgt oppfÃrsel"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:31
+#: ../mail/mail-config.ui.h:33
 msgid "Default character e_ncoding:"
 msgstr "Forvalgt teg_nkoding:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:32
+#: ../mail/mail-config.ui.h:34
 msgid "Delete Mail"
 msgstr "Slett e-post"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:33
+#: ../mail/mail-config.ui.h:35
 msgid "Delete junk messages on e_xit"
 msgstr "Slett uÃnsket e-post nÃr programmet a_vsluttes"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:35
+#: ../mail/mail-config.ui.h:37
 msgid "Digitally sign o_utgoing messages (by default)"
 msgstr "Signer _utgÃende meldinger digitalt (som forvalg)"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:36
+#: ../mail/mail-config.ui.h:38
 msgid "Displayed Message Headers"
 msgstr "Viste meldingshoder"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:37
+#: ../mail/mail-config.ui.h:39
 msgid "Do not mar_k messages as junk if sender is in my address book"
 msgstr "Ikke mer_k meldinger som uÃnsket hvis avsender finnes i adresseboken"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:38
+#: ../mail/mail-config.ui.h:40
 msgid "Do not quote"
 msgstr "Ikke siter"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:39
+#: ../mail/mail-config.ui.h:41
 msgid "Drafts _Folder:"
 msgstr "Mappe _for skisser:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:40
+#: ../mail/mail-config.ui.h:42
 msgid "Email _Address:"
 msgstr "E-post_adresse:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:41
+#: ../mail/mail-config.ui.h:43
 msgid "Empty trash folders on e_xit"
 msgstr "_TÃm papirkurven nÃr programmet avsluttes"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:43
+#: ../mail/mail-config.ui.h:45
 msgid "Encry_ption certificate:"
 msgstr "Sertifikat for kry_ptering:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:44
+#: ../mail/mail-config.ui.h:46
 msgid "Encrypt out_going messages (by default)"
 msgstr "Krypter ut_gÃende meldinger (som forvalg)"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:45
+#: ../mail/mail-config.ui.h:47
 msgid "F_all back to threading messages by subject"
 msgstr "F_all tilbake til trÃding av meldinger etter emne"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:46
+#: ../mail/mail-config.ui.h:48
 msgid "Fix_ed Width Font:"
 msgstr "Skrift med fast br_edde:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:47
+#: ../mail/mail-config.ui.h:49
 msgid "Format messages in _HTML"
 msgstr "Formater meldinger med _HTML"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:48
+#: ../mail/mail-config.ui.h:50
 msgid "Full Nam_e:"
 msgstr "_Fullt navn:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:50
+#: ../mail/mail-config.ui.h:52
 msgid "Group Reply goes only to mailing list, if possible"
 msgstr "Gruppesvar gÃr kun til e-postliste hvis mulig"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:51
+#: ../mail/mail-config.ui.h:53
 msgid "HTML Messages"
 msgstr "HTML-meldinger"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:52
+#: ../mail/mail-config.ui.h:54
 msgid "H_TTP Proxy:"
 msgstr "H_TTP-proxy:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:53
+#: ../mail/mail-config.ui.h:55
 msgid "Headers"
 msgstr "Meldingshoder"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:54
+#: ../mail/mail-config.ui.h:56
 msgid "Highlight _quotations with"
 msgstr "_Merk sitering med"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:55
+#: ../mail/mail-config.ui.h:57
 msgid "Ignore Reply-To: for mailing lists"
 msgstr "Ignorer Reply-To: for e-postlister"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:56
+#: ../mail/mail-config.ui.h:58
 msgid "Inline"
 msgstr "I meldingen"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:57
+#: ../mail/mail-config.ui.h:59
 msgid "Inline (Outlook style)"
 msgstr "I meldingen (som i Outlook)"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:59 ../mail/message-list.etspec.h:8
+#: ../mail/mail-config.ui.h:61 ../mail/message-list.etspec.h:8
 msgid "Labels"
 msgstr "Etiketter"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:60
+#: ../mail/mail-config.ui.h:62
 msgid "Languages Table"
 msgstr "SprÃktabell"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:61
+#: ../mail/mail-config.ui.h:63
 msgid "Loading Images"
 msgstr "Laster bilder"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:62
+#: ../mail/mail-config.ui.h:64
 msgid "Mail Headers Table"
 msgstr "Tabell med meldingshoder"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:63
+#: ../mail/mail-config.ui.h:65
 msgid "Mailbox location"
 msgstr "Plassering av postboks"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:64
+#: ../mail/mail-config.ui.h:66
 msgid "Message Display"
 msgstr "Meldingsvisning"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:65
+#: ../mail/mail-config.ui.h:67
 msgid "Message Receipts"
 msgstr "Meldingsmottakere"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:66
+#: ../mail/mail-config.ui.h:68
 msgid "No _Proxy for:"
 msgstr "Ingen _proxy for:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:68
+#: ../mail/mail-config.ui.h:70
 msgid "Option is ignored if a match for custom junk headers is found."
 msgstr ""
 "Alternativet vil ignoreres hvis det finnes treff for egendefinerte "
 "meldingshoder for uÃnsket e-post."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:69
+#: ../mail/mail-config.ui.h:71
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:10
 msgid "Optional Information"
 msgstr "Valgfri informasjon"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:71
+#: ../mail/mail-config.ui.h:73
 msgid "Or_ganization:"
 msgstr "Or_ganisasjon:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:72
+#: ../mail/mail-config.ui.h:74
 msgid "PGP/GPG _Key ID:"
 msgstr "PGP/GPG-nÃ_kkel ID:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:73
+#: ../mail/mail-config.ui.h:75
 msgid "Pass_word:"
 msgstr "Pass_ord:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:74
+#: ../mail/mail-config.ui.h:76
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:23
 msgid "Pick a color"
 msgstr "Velg en farge"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:75
+#: ../mail/mail-config.ui.h:77
 msgid "Port:"
 msgstr "Port:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:76
+#: ../mail/mail-config.ui.h:78
 msgid "Pretty Good Privacy (PGP/GPG)"
 msgstr "Pretty Good Privacy (PGP/GPG)"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:78
+#: ../mail/mail-config.ui.h:80
 msgid "Proxy Settings"
 msgstr "Innstillinger for proxy"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:79
+#: ../mail/mail-config.ui.h:81
 msgid "Quoted"
 msgstr "Sitert"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:80
+#: ../mail/mail-config.ui.h:82
 msgid "Re_member password"
 msgstr "_Husk passord"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:81
+#: ../mail/mail-config.ui.h:83
 msgid "Re_ply-To:"
 msgstr "S_var-til:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:82
+#: ../mail/mail-config.ui.h:84
 msgid "Remember _password"
 msgstr "Husk _passord"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:83
+#: ../mail/mail-config.ui.h:85
 msgid "Replies and Forwards"
 msgstr "Svar og videresending"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:84
+#: ../mail/mail-config.ui.h:86
 msgid "Required Information"
 msgstr "NÃdvendig informasjon"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:85
+#: ../mail/mail-config.ui.h:87
 msgid "SHA1"
 msgstr "SHA1"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:86
+#: ../mail/mail-config.ui.h:88
 msgid "SHA256"
 msgstr "SHA256"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:87
+#: ../mail/mail-config.ui.h:89
 msgid "SHA384"
 msgstr "SHA384"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:88
+#: ../mail/mail-config.ui.h:90
 msgid "SHA512"
 msgstr "SHA512"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:90
+#: ../mail/mail-config.ui.h:92
 msgid "SSL is not supported in this build of Evolution"
 msgstr "SSL er ikke stÃttet i denne versjonen av Evolution "
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:91
+#: ../mail/mail-config.ui.h:93
 msgid "S_earch for sender photograph only in local address books"
 msgstr "Kun sÃk etter bilde av avs_ender i lokale adressebÃker"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:92
+#: ../mail/mail-config.ui.h:94
 msgid "S_elect..."
 msgstr "V_elg..."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:93
+#: ../mail/mail-config.ui.h:95
 msgid "S_end message receipts:"
 msgstr "Send kvittering for m_eldinger:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:94
+#: ../mail/mail-config.ui.h:96
 msgid "S_tandard Font:"
 msgstr "Forvalg_t skrift:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:95
+#: ../mail/mail-config.ui.h:97
 msgid "Secure MIME (S/MIME)"
 msgstr "Sikker MIME (S/MIME)"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:97
+#: ../mail/mail-config.ui.h:99
 msgid "Select HTML fixed width font"
 msgstr "Velg skrift med fast bredde for HTML"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:98
+#: ../mail/mail-config.ui.h:100
 msgid "Select HTML variable width font"
 msgstr "Velg skrift med variabel bredde for HTML"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:99
+#: ../mail/mail-config.ui.h:101
 msgid "Sender Photograph"
 msgstr "Bilde av avsender"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../mail/mail-config.ui.h:101
+#: ../mail/mail-config.ui.h:103
 msgid "Sending a _private reply to a mailing list message"
 msgstr "Ved sending av _privat svar til meldinger fra e-postlister"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../mail/mail-config.ui.h:103
+#: ../mail/mail-config.ui.h:105
 msgid "Sending a message with an _empty subject line"
 msgstr "Ved sending av en melding med tomt _emnefelt"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../mail/mail-config.ui.h:105
+#: ../mail/mail-config.ui.h:107
 msgid "Sending a message with only _Bcc recipients defined"
 msgstr "Ved sending av en melding med kun _Bcc-mottakere definert"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../mail/mail-config.ui.h:107
+#: ../mail/mail-config.ui.h:109
 msgid "Sending a reply to a large _number of recipients"
 msgstr "Ved sending av svar til et stort a_ntall mottakere"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:108
+#: ../mail/mail-config.ui.h:110
 msgid "Sent _Messages Folder:"
 msgstr "Mappe for sendte _meldinger:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:109
+#: ../mail/mail-config.ui.h:111
 msgid "Ser_ver requires authentication"
 msgstr "Tjener kre_ver autentisering"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:110
+#: ../mail/mail-config.ui.h:112
 msgid "Server Configuration"
 msgstr "Tjenerkonfigurasjon"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:111
+#: ../mail/mail-config.ui.h:113
 msgid "Server _Type:"
 msgstr "Tjener_type:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:112
+#: ../mail/mail-config.ui.h:114
 msgid "Si_gning algorithm:"
 msgstr "Si_gneringsalgoritme:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:113
+#: ../mail/mail-config.ui.h:115
 msgid "Sig_natures"
 msgstr "Sig_naturer"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:114
+#: ../mail/mail-config.ui.h:116
 msgid "Sig_ning certificate:"
 msgstr "Sertifikat for sig_nering:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:115
+#: ../mail/mail-config.ui.h:117
 msgid "Signat_ure:"
 msgstr "Signat_ur:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:116
+#: ../mail/mail-config.ui.h:118
 msgid "Signatures"
 msgstr "Signaturer"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:117
+#: ../mail/mail-config.ui.h:119
 msgid "Signing _algorithm:"
 msgstr "Signerings_algoritme:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:118
+#: ../mail/mail-config.ui.h:120
 msgid "Special Folders"
 msgstr "Spesielle mapper"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:119
+#: ../mail/mail-config.ui.h:121
 msgid "Spell Checking"
 msgstr "Stavekontroll"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:120
+#: ../mail/mail-config.ui.h:122
 msgid "Start _typing at the bottom on replying"
 msgstr "S_tart skriving under meldingen ved svar"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:122
+#: ../mail/mail-config.ui.h:123
+msgid "Start up"
+msgstr "Oppstart"
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:125
 msgid "T_ype:"
 msgstr "T_ype:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:123
+#: ../mail/mail-config.ui.h:126
 msgid ""
 "The list of languages here reflects only the languages for which you have a "
 "dictionary installed."
@@ -11515,7 +11599,7 @@ msgstr ""
 "SprÃklisten som vises her reflekterer kun de sprÃkene du har installert en "
 "ordbok for."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:124
+#: ../mail/mail-config.ui.h:127
 msgid ""
 "The output of this script will be used as your\n"
 "signature. The name you specify will be used\n"
@@ -11525,7 +11609,7 @@ msgstr ""
 "signatur. Navnet du oppgir vil kun brukes\n"
 "for visning pà skjermen."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:127
+#: ../mail/mail-config.ui.h:130
 msgid ""
 "To help avoid email accidents and embarrassments, ask for confirmation "
 "before taking the following checkmarked actions:"
@@ -11533,7 +11617,7 @@ msgstr ""
 "SpÃr om bekreftelse fÃr utfÃring av fÃlgende avkryssede handlinger for à "
 "hjelpe med à unngà uhell og flauser med e-post:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:128
+#: ../mail/mail-config.ui.h:131
 msgid ""
 "Type the name by which you would like to refer to this account.\n"
 "For example: \"Work\" or \"Personal\""
@@ -11541,141 +11625,141 @@ msgstr ""
 "Skriv navnet du vil referere til denne kontoen.\n"
 "For eksempel ÂArbeid eller ÂPersonligÂ"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:130
+#: ../mail/mail-config.ui.h:133
 msgid "Us_ername:"
 msgstr "Bruk_ernavn:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:131
+#: ../mail/mail-config.ui.h:134
 msgid "Use Authe_ntication"
 msgstr "Bruk aute_ntisering"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:132
+#: ../mail/mail-config.ui.h:135
 msgid "User _Name:"
 msgstr "Bruker_navn:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:133
+#: ../mail/mail-config.ui.h:136
 msgid "_Add Signature"
 msgstr "_Legg til signatur"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:134
+#: ../mail/mail-config.ui.h:137
 msgid "_Always load images from the Internet"
 msgstr "_Alltid last bilder fra Internett"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:135
+#: ../mail/mail-config.ui.h:138
 msgid "_Authentication Type"
 msgstr "_Autentiseringstype"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:136
+#: ../mail/mail-config.ui.h:139
 msgid "_Default junk plugin:"
 msgstr "_Forvalgt tillegg for uÃnsket e-post:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:137
+#: ../mail/mail-config.ui.h:140
 msgid "_Direct connection to the Internet"
 msgstr "_Direkte tilkobling til internett"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:138
+#: ../mail/mail-config.ui.h:141
 msgid "_Do not sign meeting requests (for Outlook compatibility)"
 msgstr "Ikke signer _mÃteforespÃrsler (for kompatibilitet med Outlook)"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:139
+#: ../mail/mail-config.ui.h:142
 msgid "_Forward style:"
 msgstr "_Videresendingsstil:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:140
+#: ../mail/mail-config.ui.h:143
 msgid "_Junk Folder:"
 msgstr "Mappe for _uÃnsket e-post:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:141
+#: ../mail/mail-config.ui.h:144
 msgid "_Keep signature above the original message on replying"
 msgstr "_Plasser signaturen over opprinnelig melding ved svar"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:142
+#: ../mail/mail-config.ui.h:145
 msgid "_Languages"
 msgstr "_SprÃk"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:143
+#: ../mail/mail-config.ui.h:146
 msgid "_Load images only in messages from contacts"
 msgstr "_Last kun bilder i meldinger fra kontakter"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:144
+#: ../mail/mail-config.ui.h:147
 msgid "_Lookup in local address book only"
 msgstr "S_là kun opp i lokale adressebokmapper"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:145
+#: ../mail/mail-config.ui.h:148
 msgid "_Make this my default account"
 msgstr "_Bruk denne som forvalgt konto"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:146
+#: ../mail/mail-config.ui.h:149
 msgid "_Manual proxy configuration:"
 msgstr "_Manuell konfigurasjon av proxy:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:148
+#: ../mail/mail-config.ui.h:151
 msgid "_Never load images from the Internet"
 msgstr "Aldri last bilder fra Internett"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:149
+#: ../mail/mail-config.ui.h:152
 msgid "_Path:"
 msgstr "S_ti:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:150
+#: ../mail/mail-config.ui.h:153
 msgid "_Prompt on sending HTML mail to contacts that do not want them"
 msgstr "S_pÃr ved sending av HTML-meldinger til kontakter som ikke Ãnsker dem"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:151
+#: ../mail/mail-config.ui.h:154
 msgid "_Reply style:"
 msgstr "Sva_rstil:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:152
+#: ../mail/mail-config.ui.h:155
 msgid "_Script:"
 msgstr "_Skript:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:153
+#: ../mail/mail-config.ui.h:156
 msgid "_Secure HTTP Proxy:"
 msgstr "_Sikker HTTP-proxy:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:155 ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:29
+#: ../mail/mail-config.ui.h:158 ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:29
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:28
 msgid "_Server:"
 msgstr "Tj_ener:"
 
 #. If enabled, show animation; if disabled, only display a static image without any animation
-#: ../mail/mail-config.ui.h:157
+#: ../mail/mail-config.ui.h:160
 msgid "_Show animated images"
 msgstr "Vi_s animerte bilder"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:158
+#: ../mail/mail-config.ui.h:161
 msgid "_Show the photograph of sender in the message preview"
 msgstr "Vi_s bilde av avsender i forhÃndsvisning av meldingen"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:159
+#: ../mail/mail-config.ui.h:162
 msgid "_Trash Folder:"
 msgstr "Mappe for _papirkurv:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:160
+#: ../mail/mail-config.ui.h:163
 msgid "_Use Secure Connection:"
 msgstr "Br_uk sikker forbindelse:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:161
+#: ../mail/mail-config.ui.h:164
 msgid "_Use system defaults"
 msgstr "Br_uk systemets forvalg"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:162
+#: ../mail/mail-config.ui.h:165
 msgid "_Use the same fonts as other applications"
 msgstr "Br_uk samme skrifter som andre programmer"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:163 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:48
+#: ../mail/mail-config.ui.h:166 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:48
 msgid "a"
 msgstr "a"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:164 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:49
+#: ../mail/mail-config.ui.h:167 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:49
 msgid "b"
 msgstr "b"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:165
+#: ../mail/mail-config.ui.h:168
 msgid "color"
 msgstr "farge"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:166
+#: ../mail/mail-config.ui.h:169
 msgid "description"
 msgstr "beskrivelse"
 
@@ -11798,11 +11882,11 @@ msgstr "Sender melding %d av %d"
 msgid "Failed to send %d of %d messages"
 msgstr "Feil under sending av %d av %d meldinger"
 
-#: ../mail/mail-ops.c:833 ../mail/mail-send-recv.c:787
+#: ../mail/mail-ops.c:833 ../mail/mail-send-recv.c:788
 msgid "Canceled."
 msgstr "Avbrutt."
 
-#: ../mail/mail-ops.c:835 ../mail/mail-send-recv.c:789
+#: ../mail/mail-ops.c:835 ../mail/mail-send-recv.c:790
 msgid "Complete."
 msgstr "FullfÃrt."
 
@@ -11921,23 +12005,23 @@ msgstr "Filen Â%s ble fjernet."
 msgid "Canceling..."
 msgstr "Avbryter..."
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:434
+#: ../mail/mail-send-recv.c:435
 msgid "Send & Receive Mail"
 msgstr "Send & motta e-post"
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:451
+#: ../mail/mail-send-recv.c:452
 msgid "Cancel _All"
 msgstr "Avbryt _alle"
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:568
+#: ../mail/mail-send-recv.c:569
 msgid "Updating..."
 msgstr "Oppdaterer..."
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:568 ../mail/mail-send-recv.c:652
+#: ../mail/mail-send-recv.c:569 ../mail/mail-send-recv.c:653
 msgid "Waiting..."
 msgstr "Venter..."
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:902
+#: ../mail/mail-send-recv.c:903
 #, c-format
 msgid "Checking for new mail"
 msgstr "Ser etter nye meldinger"
@@ -11999,11 +12083,11 @@ msgstr[1] ""
 "%s ble oppdatert fordi de brukte en mappe som ble slettet\n"
 "Â%sÂ."
 
-#: ../mail/mail-vfolder.c:1271
+#: ../mail/mail-vfolder.c:1273
 msgid "Edit Search Folder"
 msgstr "Rediger sÃkemappe"
 
-#: ../mail/mail-vfolder.c:1378
+#: ../mail/mail-vfolder.c:1380
 msgid "New Search Folder"
 msgstr "Ny sÃkemappe"
 
@@ -12216,76 +12300,89 @@ msgid "Could not save signature file."
 msgstr "Kunne ikke lagre signaturfil."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:45
+msgid ""
+"Default local store has been changed from mbox to maildir format. Do you "
+"want to migrate now ?\n"
+"\n"
+"A mbox account will be created to preserve the old mbox folders. You can "
+"delete it after ensuring the data is safely migrated. Please make sure there "
+"is enough space if you choose to migrate."
+msgstr ""
+"Forvalgt lokalt lager er endret fra mbox- til maildir-format. Vil du migrere nÃ?\n"
+"\n"
+"En mbox-konto vil bli opprettet for à bevare de gamle mbox-mappene. Du kan slette denne etter à ha sjekket at data ble migrert uten problemer. Vennligst sjekk at det er nok plass hvis du velger à migrere."
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:48
 msgid "Delete messages in Search Folder \"{0}\"?"
 msgstr "Slett meldinger i sÃkemappe Â{0}Â?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:47
+#: ../mail/mail.error.xml.h:50
 msgid "Do _Not Disable"
 msgstr "I_kke slà av"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:48
+#: ../mail/mail.error.xml.h:51
 msgid "Do _Not Send"
 msgstr "Ikke se_nd"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:49
+#: ../mail/mail.error.xml.h:52
 msgid "Do _Not Synchronize"
 msgstr "Ikke sy_nkroniser"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:50
+#: ../mail/mail.error.xml.h:53
 msgid ""
 "Do you want to locally synchronize the folders that are marked for offline "
 "usage?"
 msgstr "Vil du synkronisere mapper som er merket for frakoblet bruk lokalt?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:51
+#: ../mail/mail.error.xml.h:54
 msgid "Do you want to mark all messages as read?"
 msgstr "Vil du merke alle meldinger som lest?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:52
+#: ../mail/mail.error.xml.h:55
 msgid "Do you wish to save your changes?"
 msgstr "Vil du lagre dine endringer?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:53
+#: ../mail/mail.error.xml.h:56
 msgid "Enter password."
 msgstr "Oppgi passord."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:54
+#: ../mail/mail.error.xml.h:57
 msgid "Error loading filter definitions."
 msgstr "Feil under lasting av filterdefinisjoner."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:55
+#: ../mail/mail.error.xml.h:58
 msgid "Error while performing operation."
 msgstr "Feil under utfÃring av operasjon."
 
 #. Translators: the {0} is replaced with an operation name, which failed.
 #. It can be basically anything run asynchronously, like "Fetching Mail",
 #. "Sending message" and others, mostly from mail-ops.c file.
-#: ../mail/mail.error.xml.h:59
+#: ../mail/mail.error.xml.h:62
 msgid "Error while {0}."
 msgstr "Feil under {0}."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:60
+#: ../mail/mail.error.xml.h:63
 msgid "Failed to unsubscribe from folder."
 msgstr "Klarte ikke à fjerne abonnement pà mappe."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:61
+#: ../mail/mail.error.xml.h:64
 msgid "File exists but cannot overwrite it."
 msgstr "Filen eksisterer men kan ikke overskrives."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:62
+#: ../mail/mail.error.xml.h:65
 msgid "File exists but is not a regular file."
 msgstr "Filen eksisterer, men den er ikke en vanlig fil."
 
 #. Translators: {0} is replaced with a folder name
-#: ../mail/mail.error.xml.h:64
+#: ../mail/mail.error.xml.h:67
 msgid "Folder '{0}' doesn't contain any duplicate message."
 msgstr "Mappe Â{0}Â inneholder ingen duplikatmeldinger."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:65
+#: ../mail/mail.error.xml.h:68
 msgid "If you continue, you will not be able to recover these messages."
 msgstr "Hvis du fortsetter vil du ikke kunne gjenopprette disse meldingene."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:66
+#: ../mail/mail.error.xml.h:69
 msgid ""
 "If you delete the folder, all of its contents and its subfolders' contents "
 "will be deleted permanently."
@@ -12293,16 +12390,16 @@ msgstr ""
 "Hvis du sletter mappen vil alt innhold i denne og undermapper slettes "
 "permanent."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:67
+#: ../mail/mail.error.xml.h:70
 msgid ""
 "If you delete the folder, all of its contents will be deleted permanently."
 msgstr "Hvis du sletter mappen vil alt innhold i denne bli slettet permanent."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:68
+#: ../mail/mail.error.xml.h:71
 msgid "If you proceed, all proxy accounts will be deleted permanently."
 msgstr "Hvis du fortsetter vil stedfortrederkontoer bli slettet permanent."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:69
+#: ../mail/mail.error.xml.h:72
 msgid ""
 "If you proceed, the account information and\n"
 "all proxy information will be deleted permanently."
@@ -12310,11 +12407,11 @@ msgstr ""
 "Hvis du fortsetter vil all kontoinformasjon og\n"
 "mellomtjenerinformasjon bli slettet permanent."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:71
+#: ../mail/mail.error.xml.h:74
 msgid "If you proceed, the account information will be deleted permanently."
 msgstr "Hvis du fortsetter vil kontoinformasjonen bli slettet permanent."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:72
+#: ../mail/mail.error.xml.h:75
 msgid ""
 "If you quit, these messages will not be sent until Evolution is started "
 "again."
@@ -12322,23 +12419,23 @@ msgstr ""
 "Hvis du avslutter vil ikke disse meldingene sendes fÃr Evolution startes "
 "igjen."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:73
+#: ../mail/mail.error.xml.h:76
 msgid "Ignore"
 msgstr "Ignorer"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:74
+#: ../mail/mail.error.xml.h:77
 msgid "Invalid authentication"
 msgstr "Ugyldig autentisering"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:75
+#: ../mail/mail.error.xml.h:78
 msgid "Mail Deletion Failed"
 msgstr "Sletting av e-post feilet"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:76
+#: ../mail/mail.error.xml.h:79
 msgid "Mail filters automatically updated."
 msgstr "E-postfiltre oppdatert automatisk."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:77
+#: ../mail/mail.error.xml.h:80
 msgid ""
 "Many email systems add an Apparently-To header to messages that only have "
 "BCC recipients. This header, if added, will list all of your recipients to "
@@ -12350,35 +12447,39 @@ msgstr ""
 "meldingen likevel. For à unngà dette bÃr du legge inn minst en mottaker i "
 "Til: eller Cc:."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:78
+#: ../mail/mail.error.xml.h:81
+msgid "Migrate local mbox folders to maildir"
+msgstr "Migrer lokale mbox-mapper til maildir"
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:82
 msgid "Missing folder."
 msgstr "Mangler mappe."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:80
+#: ../mail/mail.error.xml.h:84
 msgid "N_ever"
 msgstr "A_ldri"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:81
+#: ../mail/mail.error.xml.h:85
 msgid "No duplicate messages found."
 msgstr "Ingen duplikatmeldinger funnet."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:82
+#: ../mail/mail.error.xml.h:86
 msgid "No sources selected."
 msgstr "Ingen kilder valgt."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:83
+#: ../mail/mail.error.xml.h:87
 msgid "Opening too many messages at once may take a long time."
 msgstr "Hvis du Ãpner for mange meldinger pà en gang kan dette ta lang tid."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:84
+#: ../mail/mail.error.xml.h:88
 msgid "Please check your account settings and try again."
 msgstr "Vennligst sjekk innstillingene for kontoen og prÃv igjen."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:85
+#: ../mail/mail.error.xml.h:89
 msgid "Please enable the account or send using another account."
 msgstr "Vennligst sjekk kontoen eller send fra en annen konto."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:86
+#: ../mail/mail.error.xml.h:90
 msgid ""
 "Please enter a valid email address in the To: field. You can search for "
 "email addresses by clicking on the To: button next to the entry box."
@@ -12386,7 +12487,7 @@ msgstr ""
 "Vennligst oppgi en gyldig e-postadresse i Til:-feltet. Du kan sÃke etter e-"
 "postadresser ved à klikke pà Til:-knappen ved siden av inntastingsfeltet."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:87
+#: ../mail/mail.error.xml.h:91
 msgid ""
 "Please make sure the following recipients are willing and able to receive "
 "HTML email:\n"
@@ -12395,63 +12496,63 @@ msgstr ""
 "Sjekk at fÃlgende mottakere kan og Ãnsker à motta e-post som HTML:\n"
 "{0}"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:89
+#: ../mail/mail.error.xml.h:93
 msgid "Please provide an unique name to identify this signature."
 msgstr "Oppgi et unikt navn for à identifisere denne signaturen."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:90
+#: ../mail/mail.error.xml.h:94
 msgid "Please wait."
 msgstr "Vennligst vent."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:91
+#: ../mail/mail.error.xml.h:95
 msgid "Problem migrating old mail folder \"{0}\"."
 msgstr "Det oppsto et problem under migrering av gammel meldingsmappe Â{0}Â."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:92
+#: ../mail/mail.error.xml.h:96
 msgid "Querying server for a list of supported authentication mechanisms."
 msgstr "SpÃr tjener etter en liste med stÃttede autentiseringsmekanismer."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:93
+#: ../mail/mail.error.xml.h:97
 msgid "Read receipt requested."
 msgstr "Lesekvittering etterspurt."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:94
+#: ../mail/mail.error.xml.h:98
 msgid "Really delete folder \"{0}\" and all of its subfolders?"
 msgstr "Vil du virkelig slette mappen Â{0}Â og alle undermapper?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:95
+#: ../mail/mail.error.xml.h:99
 msgid "Really delete folder \"{0}\"?"
 msgstr "Vil du virkelig slette mappen Â{0}Â?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:96
+#: ../mail/mail.error.xml.h:100
 msgid "Remove duplicate messages?"
 msgstr "Fjern duplikatmeldinger?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:97
+#: ../mail/mail.error.xml.h:101
 msgid "Reply _Privately"
 msgstr "Svar _privat"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:100
+#: ../mail/mail.error.xml.h:104
 msgid "Search Folders automatically updated."
 msgstr "SÃkemapper oppdatert automatisk."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:101
+#: ../mail/mail.error.xml.h:105
 msgid "Send private reply?"
 msgstr "Send privat svar?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:102
+#: ../mail/mail.error.xml.h:106
 msgid "Send reply to all recipients?"
 msgstr "Send svar til alle mottakere?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:103
+#: ../mail/mail.error.xml.h:107
 msgid "Signature Already Exists"
 msgstr "Signaturen eksisterer allerede"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:104
+#: ../mail/mail.error.xml.h:108
 msgid "Synchronize folders locally for offline usage?"
 msgstr "Synkroniser mapper lokalt for frakoblet bruk?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:105
+#: ../mail/mail.error.xml.h:109
 msgid ""
 "System folders are required for Evolution to function correctly and cannot "
 "be renamed, moved, or deleted."
@@ -12459,7 +12560,7 @@ msgstr ""
 "Systemmapper kreves for at Evolution skal fungere korrekt og du kan ikke "
 "endre navn pÃ, flytte eller slette disse."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:106
+#: ../mail/mail.error.xml.h:110
 msgid ""
 "The contact list you are sending to is configured to hide list recipients.\n"
 "\n"
@@ -12475,7 +12576,7 @@ msgstr ""
 "meldingen likevel. For à unngà dette bÃr du legge inn minst en mottaker i "
 "Til: eller Cc:."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:109
+#: ../mail/mail.error.xml.h:113
 msgid ""
 "The following recipient was not recognized as a valid mail address:\n"
 "{0}"
@@ -12483,7 +12584,7 @@ msgstr ""
 "FÃlgende mottaker ble ikke gjenkjent som en gyldig e-postadresse:\n"
 "{0}"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:111
+#: ../mail/mail.error.xml.h:115
 msgid ""
 "The following recipients were not recognized as valid mail addresses:\n"
 "{0}"
@@ -12491,11 +12592,11 @@ msgstr ""
 "FÃlgende mottakere ble ikke gjenkjent som gyldige e-postadresser:\n"
 "{0}"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:114
+#: ../mail/mail.error.xml.h:118
 msgid "The script file must exist and be executable."
 msgstr "Skriptfilen mà eksistere og vÃre kjÃrbar."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:115
+#: ../mail/mail.error.xml.h:119
 msgid ""
 "This folder may have been added implicitly,\n"
 "go to the Search Folder editor to add it explicitly, if required."
@@ -12503,20 +12604,20 @@ msgstr ""
 "Denne mappen er lagt til implisitt. GÃ til redigering av sÃkemapper og legg "
 "den inn eksplisitt hvis det er nÃdvendig."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:117
+#: ../mail/mail.error.xml.h:121
 msgid ""
 "This message cannot be sent because the account you chose to send with is "
 "not enabled"
 msgstr ""
 "Denne meldingen kan ikke sendes fordi kontoen du sender med ikke er aktiv"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:118
+#: ../mail/mail.error.xml.h:122
 msgid ""
 "This message cannot be sent because you have not specified any recipients"
 msgstr ""
 "Denne meldingen kan ikke sendes fordi du ikke har oppgitt noen mottakere"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:119
+#: ../mail/mail.error.xml.h:123
 msgid ""
 "This server does not support this type of authentication and may not support "
 "authentication at all."
@@ -12524,25 +12625,25 @@ msgstr ""
 "Tjener stÃtter ikke denne typen autentisering. Det kan hende den ikke "
 "stÃtter autentisering i det hele tatt."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:120
+#: ../mail/mail.error.xml.h:124
 msgid "This signature has been changed, but has not been saved."
 msgstr "Denne signaturen er endret, men er ikke lagret."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:121
+#: ../mail/mail.error.xml.h:125
 msgid ""
 "This will mark all messages as read in the selected folder and its "
 "subfolders."
 msgstr "Dette vil merke alle meldinger i valgt mappe med undermapper som lest."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:122
+#: ../mail/mail.error.xml.h:126
 msgid "This will mark all messages as read in the selected folder."
 msgstr "Dette vil merke alle meldinger i valgt mappe som lest."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:123
+#: ../mail/mail.error.xml.h:127
 msgid "Unable to connect to the GroupWise server."
 msgstr "Kunne ikke koble til GroupWise-tjener."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:124
+#: ../mail/mail.error.xml.h:128
 msgid ""
 "Unable to open the drafts folder for this account. Use the system drafts "
 "folder instead?"
@@ -12550,19 +12651,19 @@ msgstr ""
 "Kan ikke Ãpne skisse-mappen for denne kontoen. Vil du bruke forvalgt mappe "
 "for skisser i stedet?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:125
+#: ../mail/mail.error.xml.h:129
 msgid "Unable to read license file."
 msgstr "Kan ikke lese lisensfilen."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:126
+#: ../mail/mail.error.xml.h:130
 msgid "Use _Default"
 msgstr "Bruk _forvalg"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:127
+#: ../mail/mail.error.xml.h:131
 msgid "Use default drafts folder?"
 msgstr "Bruk forvalgt mappe for skisser?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:128
+#: ../mail/mail.error.xml.h:132
 msgid ""
 "Warning: Deleting messages from a Search Folder will delete the actual "
 "message from one of your local or remote folders.\n"
@@ -12572,11 +12673,11 @@ msgstr ""
 "meldingene fra dine lokale eller eksterne mapper.\n"
 "Vil du virkelig gjÃre dette?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:130
+#: ../mail/mail.error.xml.h:134
 msgid "Would you like to close the message window?"
 msgstr "Vil du lukke meldingsvinduet?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:131
+#: ../mail/mail.error.xml.h:135
 msgid ""
 "You are replying privately to a message which arrived via a mailing list, "
 "but the list is trying to redirect your reply to go back to the list. Are "
@@ -12586,7 +12687,7 @@ msgstr ""
 "à omdirigere ditt svar tilbake til listen. Er du sikker pà at du vil "
 "fortsette?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:132
+#: ../mail/mail.error.xml.h:136
 msgid ""
 "You are replying to a message which arrived via a mailing list, but you are "
 "replying privately to the sender; not to the list. Are you sure you want to "
@@ -12595,7 +12696,7 @@ msgstr ""
 "Du svarer pà en melding som kom via en e-postliste, men du svarer privat til "
 "avsender og ikke til listen. Er du sikker pà at du vil fortsette?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:133
+#: ../mail/mail.error.xml.h:137
 msgid ""
 "You are replying to a message which was sent to many recipients. Are you "
 "sure you want to reply to ALL of them?"
@@ -12603,31 +12704,31 @@ msgstr ""
 "Du svarer pà en melding som ble sendt til mange mottakere. Er du sikker pà "
 "at du vil svare til ALLE mottakerene?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:134
+#: ../mail/mail.error.xml.h:138
 msgid "You do not have sufficient permissions to delete this mail."
 msgstr "Du har ikke tilstrekkelige rettigheter til à slette denne meldingen."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:135
+#: ../mail/mail.error.xml.h:139
 msgid "You have not filled in all of the required information."
 msgstr "Du har ikke fylt ut all nÃdvendig informasjon."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:136
+#: ../mail/mail.error.xml.h:140
 msgid "You have unsent messages, do you wish to quit anyway?"
 msgstr "Du har usendte meldinger. Vil du avslutte likevel?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:137
+#: ../mail/mail.error.xml.h:141
 msgid "You may not create two accounts with the same name."
 msgstr "Du kan ikke opprette to kontoer med samme navn."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:138
+#: ../mail/mail.error.xml.h:142
 msgid "You must name this Search Folder."
 msgstr "Du mà gi navn til denne sÃkemappen."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:139
+#: ../mail/mail.error.xml.h:143
 msgid "You must specify a folder."
 msgstr "Du mà oppgi en mappe."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:140
+#: ../mail/mail.error.xml.h:144
 msgid ""
 "You must specify at least one folder as a source.\n"
 "Either by selecting the folders individually, and/or by selecting all local "
@@ -12637,54 +12738,54 @@ msgstr ""
 "Enten ved à velge mappene individuelt og/eller à velge alle lokale mapper, "
 "alle eksterne mapper eller begge deler."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:142
+#: ../mail/mail.error.xml.h:146
 msgid "Your login to your server \"{0}\" as \"{0}\" failed."
 msgstr "Din pÃlogging pà tjener Â{0} som Â{0} feilet."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:143
+#: ../mail/mail.error.xml.h:147
 msgid "_Always"
 msgstr "_Alltid"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:144
+#: ../mail/mail.error.xml.h:148
 msgid "_Append"
 msgstr "_Legg til"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:145
+#: ../mail/mail.error.xml.h:149
 #: ../plugins/groupwise-features/junk-settings.ui.h:5
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:600
 msgid "_Disable"
 msgstr "_Deaktiver"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:146
+#: ../mail/mail.error.xml.h:150
 msgid "_Discard changes"
 msgstr "_Forkast endringene"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:147
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1036
+#: ../mail/mail.error.xml.h:151
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1054
 msgid "_Empty Trash"
 msgstr "_TÃm papirkurven"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:148
+#: ../mail/mail.error.xml.h:152
 msgid "_Expunge"
 msgstr "T_Ãm"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:149
+#: ../mail/mail.error.xml.h:153
 msgid "_No"
 msgstr "_Nei"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:150
+#: ../mail/mail.error.xml.h:154
 msgid "_Open Messages"
 msgstr "_Ãpne meldinger"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:153
+#: ../mail/mail.error.xml.h:157
 msgid "_Send Receipt"
 msgstr "_Send kvittering"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:154
+#: ../mail/mail.error.xml.h:158
 msgid "_Synchronize"
 msgstr "_Synkroniser"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:155
+#: ../mail/mail.error.xml.h:159
 msgid "_Yes"
 msgstr "_Ja"
 
@@ -12813,27 +12914,27 @@ msgid "Subject - Trimmed"
 msgstr "Forkortet emne"
 
 #: ../mail/searchtypes.xml.h:1
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1445
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1491
 msgid "Body contains"
 msgstr "Kropp inneholder"
 
 #: ../mail/searchtypes.xml.h:2
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1452
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1498
 msgid "Message contains"
 msgstr "Melding inneholder"
 
 #: ../mail/searchtypes.xml.h:3
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1459
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1505
 msgid "Recipients contain"
 msgstr "Mottakere inneholder"
 
 #: ../mail/searchtypes.xml.h:4
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1466
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1512
 msgid "Sender contains"
 msgstr "Avsender inneholder"
 
 #: ../mail/searchtypes.xml.h:5
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1473
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1519
 msgid "Subject contains"
 msgstr "Emne inneholder"
 
@@ -13019,7 +13120,7 @@ msgstr "Om forhÃndsvisningsomrÃdet skal vises."
 
 #. To Translators: 'Table column' is a label for configurable date/time format for table columns showing a date in message list
 #: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:161
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1118
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1138
 msgid "_Table column:"
 msgstr "Kolonne i _tabell:"
 
@@ -13033,7 +13134,7 @@ msgstr "Alltid vi_s adresse for automatisk fullfÃrt kontakt"
 
 #. Create the LDAP source group
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:98
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-migrate.c:148
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-migrate.c:153
 msgid "On LDAP Servers"
 msgstr "PÃ LDAP-tjenere"
 
@@ -13071,7 +13172,7 @@ msgstr "Opprett en ny adressebok"
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:316
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:401
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:109
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:58
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:59
 msgid "Contacts"
 msgstr "Kontakter"
 
@@ -13122,10 +13223,10 @@ msgid "Show properties of the selected address book"
 msgstr "Vis egenskaper for valgt adressebok"
 
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:715
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1359
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1358
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:626
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:750
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1120
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1138
 msgid "_Rename..."
 msgstr "End_re navn..."
 
@@ -13206,7 +13307,7 @@ msgid "Send a message to the selected contacts"
 msgstr "Send en melding til valgte kontakter"
 
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:801
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1501
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1500
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:808
 msgid "_Actions"
 msgstr "H_andlinger"
@@ -13214,12 +13315,12 @@ msgstr "H_andlinger"
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:808
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:663
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:815
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1257
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1303
 msgid "_Preview"
 msgstr "_ForhÃndsvis"
 
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:817
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1518
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1517
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:676
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:828
 msgid "_Delete"
@@ -13246,7 +13347,7 @@ msgstr "Vis vindu for forhÃndsvisning av kontakter"
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:879
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:733
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:897
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1355
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1401
 msgid "_Classic View"
 msgstr "_Klassisk visning"
 
@@ -13257,7 +13358,7 @@ msgstr "Vis forhÃndsvisning av kontakt under kontaktlisten"
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:886
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:740
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:904
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1362
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1408
 msgid "_Vertical View"
 msgstr "_Vertikal visning"
 
@@ -13266,25 +13367,25 @@ msgid "Show contact preview alongside the contact list"
 msgstr "Vis forhÃndsvisning av kontakt ved siden av kontaktlisten"
 
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:896
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1661
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1660
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:750
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:921
 msgid "Any Category"
 msgstr "Enhver kategori"
 
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:903
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1675
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1674
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:757
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:956
 msgid "Unmatched"
 msgstr "Ingen treff"
 
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:913
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1685
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1684
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:767
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:966
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1438
-#: ../shell/e-shell-content.c:610
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1484
+#: ../shell/e-shell-content.c:613
 msgid "Advanced Search"
 msgstr "Avansert sÃk"
 
@@ -13569,7 +13670,7 @@ msgid "Wee_k starts on:"
 msgstr "Uk_en starter pÃ:"
 
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:51
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1644
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1643
 msgid "Work Week"
 msgstr "Arbeidsuke"
 
@@ -13826,9 +13927,8 @@ msgid "Month view vertical pane position"
 msgstr "Plassering av vertikalt felt for mÃnedsvisning"
 
 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:46
-#, fuzzy
 msgid "Number of units for determining a birthday or anniversary reminder."
-msgstr "Antall enheter for à bestemme en forvalgt pÃminnelse."
+msgstr "Antall enheter for à bestemme en pÃminnelse om fÃdselsdag eller jubileum."
 
 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:47
 msgid "Number of units for determining a default reminder."
@@ -13913,9 +14013,8 @@ msgid "Recently used second time zones in a Day View"
 msgstr "Sist brukte sekundÃrtidssoner i en dagvisning"
 
 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:63
-#, fuzzy
 msgid "Recurrent Events in Italic"
-msgstr "Gjenintreffingsdato er ugyldig"
+msgstr "Repeterende hendelser i kursiv"
 
 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:64
 msgid "Save directory for alarm audio"
@@ -14240,11 +14339,11 @@ msgstr "I_mporter til oppgaver"
 
 #. Create the Webcal source group
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:111
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:191
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:192
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:98
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-migrate.c:146
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-migrate.c:149
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:98
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-migrate.c:155
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-migrate.c:158
 msgid "On The Web"
 msgstr "PÃ nettet"
 
@@ -14254,7 +14353,7 @@ msgid "Weather"
 msgstr "VÃr"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:200
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:61
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:62
 msgid "Birthdays & Anniversaries"
 msgstr "FÃdselsdager og jubileum"
 
@@ -14264,7 +14363,7 @@ msgid "_Appointment"
 msgstr "_Avtale"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:427
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1438
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1437
 msgid "Create a new appointment"
 msgstr "Opprett en ny avtale"
 
@@ -14292,7 +14391,7 @@ msgid "Cale_ndar"
 msgstr "Kale_nder"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:451
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1333
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1332
 msgid "Create a new calendar"
 msgstr "Opprett en ny kalender"
 
@@ -14301,29 +14400,20 @@ msgstr "Opprett en ny kalender"
 msgid "Calendar and Tasks"
 msgstr "Kalender og oppgaver"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:170
-#, c-format
-msgid ""
-"Error on %s: %s\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Feil pà %s: %s\n"
-" %s"
-
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:238
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:217
 msgid "Loading calendars"
 msgstr "Laster kalendere"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:662
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:641
 msgid "_New Calendar..."
 msgstr "_Ny kalender..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:679
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:658
 msgid "Calendar Selector"
 msgstr "Kalendervelger"
 
 #. Translators: The string field is a URI.
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:1022
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:1001
 #, c-format
 msgid "Opening calendar at %s"
 msgstr "Ãpner kalender pà %s"
@@ -14370,111 +14460,111 @@ msgstr "hendelse"
 msgid "Save as iCalendar"
 msgstr "Lagre som iCalendar"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1289
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1288
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:591
 msgid "_Copy..."
 msgstr "_Kopier..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1296
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1295
 msgid "D_elete Calendar"
 msgstr "Sl_ett kalender"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1298
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1297
 msgid "Delete the selected calendar"
 msgstr "Slett valgt kalender"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1305
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1304
 msgid "Go Back"
 msgstr "GÃ tilbake"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1312
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1311
 msgid "Go Forward"
 msgstr "GÃ fremover"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1319
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1318
 msgid "Select today"
 msgstr "Velg i dag"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1324
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1323
 msgid "Select _Date"
 msgstr "Velg _dato"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1326
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1325
 msgid "Select a specific date"
 msgstr "Velg en spesifikk dato"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1331
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1330
 msgid "_New Calendar"
 msgstr "_Ny kalender"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1345
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1344
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:799
 msgid "Purg_e"
 msgstr "Fj_ern"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1347
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1346
 msgid "Purge old appointments and meetings"
 msgstr "Fjern gamle avtaler og mÃter"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1352
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1351
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:619
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:743
 msgid "Re_fresh"
 msgstr "O_ppdater"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1354
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1353
 msgid "Refresh the selected calendar"
 msgstr "Oppdater valgt kalender"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1361
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1360
 msgid "Rename the selected calendar"
 msgstr "Endre navn pà valgt kalender"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1366
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1365
 msgid "Show _Only This Calendar"
 msgstr "Vis k_un denne kalenderen"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1373
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1372
 msgid "Cop_y to Calendar..."
 msgstr "Kop_ier til kalender..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1380
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1379
 msgid "_Delegate Meeting..."
 msgstr "_Deleger mÃte..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1387
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1386
 msgid "_Delete Appointment"
 msgstr "_Slett avtale"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1389
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1388
 msgid "Delete selected appointments"
 msgstr "Slett valgte avtaler"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1394
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1393
 msgid "Delete This _Occurrence"
 msgstr "Slett denne _hendelsen"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1396
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1395
 msgid "Delete this occurrence"
 msgstr "Slett denne oppfÃringen"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1401
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1400
 msgid "Delete All Occ_urrences"
 msgstr "Slett alle oppf_Ãringer"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1403
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1402
 msgid "Delete all occurrences"
 msgstr "Slett alle oppfÃringer"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1408
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1407
 msgid "New All Day _Event..."
 msgstr "Ny avtale som varer h_ele dagen..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1410
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1409
 msgid "Create a new all day event"
 msgstr "Opprett en ny avtale for hele dagen"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1415
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1414
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:250
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:323
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:584
@@ -14482,128 +14572,128 @@ msgstr "Opprett en ny avtale for hele dagen"
 msgid "_Forward as iCalendar..."
 msgstr "_Videresend som iCalendar..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1422
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1421
 msgid "New _Meeting..."
 msgstr "Nytt _mÃte..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1424
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1423
 msgid "Create a new meeting"
 msgstr "Lag et nytt mÃte"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1429
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1428
 msgid "Mo_ve to Calendar..."
 msgstr "Fl_ytt til kalender..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1436
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1435
 msgid "New _Appointment..."
 msgstr "Ny _avtale..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1443
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1442
 msgid "Make this Occurrence _Movable"
 msgstr "GjÃr denne hendelsen _flyttbar"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1450
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1449
 msgid "_Open Appointment"
 msgstr "_Ãpne avtale"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1452
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1451
 msgid "View the current appointment"
 msgstr "Vis denne avtalen"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1457
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1456
 msgid "_Reply"
 msgstr "Sva_r"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1471
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1470
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:278
 msgid "Save as iCalendar..."
 msgstr "Lagre som iCalendar..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1478
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1477
 msgid "_Schedule Meeting..."
 msgstr "_Sett opp mÃte..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1480
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1479
 msgid "Converts an appointment to a meeting"
 msgstr "Konverter en avtale til et mÃte"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1485
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1484
 msgid "Conv_ert to Appointment..."
 msgstr "Konv_erter til avtale..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1487
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1486
 msgid "Converts a meeting to an appointment"
 msgstr "Konverterer et mÃte til en avtale"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1492
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1491
 msgid "Quit"
 msgstr "Avslutt"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1616
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1615
 msgid "Day"
 msgstr "Dag"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1618
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1617
 msgid "Show one day"
 msgstr "Vis en dag"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1623
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1622
 msgid "List"
 msgstr "Liste"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1625
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1624
 msgid "Show as list"
 msgstr "Vis som liste"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1630
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1629
 msgid "Month"
 msgstr "MÃned"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1632
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1631
 msgid "Show one month"
 msgstr "Vis en mÃned"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1637
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1636
 msgid "Week"
 msgstr "Uke"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1639
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1638
 msgid "Show one week"
 msgstr "Vis en uke"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1646
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1645
 msgid "Show one work week"
 msgstr "Vis en arbeidsuke"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1654
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1653
 msgid "Active Appointments"
 msgstr "Aktive avtaler"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1668
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1667
 msgid "Next 7 Days' Appointments"
 msgstr "Avtaler for de neste 7 dagene"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1699
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1698
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:781
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:980
 msgid "Description contains"
 msgstr "Beskrivelse inneholder"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1706
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1705
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:788
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:987
 msgid "Summary contains"
 msgstr "Sammendrag inneholder"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1718
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1717
 msgid "Print this calendar"
 msgstr "Skriv ut denne kalenderen"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1725
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1724
 msgid "Preview the calendar to be printed"
 msgstr "ForhÃndsvis kalenderen som skal skrives ut"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1798
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1797
 msgid "Go To"
 msgstr "GÃ til"
 
@@ -14748,26 +14838,16 @@ msgstr "Notatli_ste"
 msgid "Create a new memo list"
 msgstr "Lag en ny notatliste"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:164
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:164
-#, c-format
-msgid ""
-"Error on %s\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Feil pà %s\n"
-" %s"
-
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:232
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:225
 msgid "Loading memos"
 msgstr "Laster notater"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:601
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:594
 msgid "Memo List Selector"
 msgstr "Valgt av notatliste"
 
 #. Translators: The string field is a URI.
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:906
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:899
 #, c-format
 msgid "Opening memos at %s"
 msgstr "Ãpner notat pà %s"
@@ -14882,16 +14962,16 @@ msgstr "_Oppgaveliste"
 msgid "Create a new task list"
 msgstr "Opprett en ny oppgaveliste"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:232
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:225
 msgid "Loading tasks"
 msgstr "Laster oppgaver"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:601
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:594
 msgid "Task List Selector"
 msgstr "Valg av oppgaveliste"
 
 #. Translators: The string field is a URI.
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:906
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:899
 #, c-format
 msgid "Opening tasks at %s"
 msgstr "Ãpner oppgaver pà %s"
@@ -15055,347 +15135,380 @@ msgstr "E-post_mappe"
 msgid "Create a new mail folder"
 msgstr "Opprett en ny e-postmappe"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:501
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:481
 msgid "Mail Accounts"
 msgstr "E-post-konti"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:509
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:489
 msgid "Mail Preferences"
 msgstr "Brukervalg for e-post"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:517
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:497
 msgid "Composer Preferences"
 msgstr "Brukervalg for redigering"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:525
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:505
 msgid "Network Preferences"
 msgstr "Brukervalg for nettverk"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1029
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1047
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:954
 msgid "_Disable Account"
 msgstr "_Deaktiver konto"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1031
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1049
 msgid "Disable this account"
 msgstr "Deaktiver denne kontoen"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1038
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1056
 msgid "Permanently remove all the deleted messages from all folders"
 msgstr "Fjern alle slettede meldinger fra alle mapper permanent"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1043
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1061
 msgid "C_reate Search Folder From Search..."
 msgstr "Opp_rett sÃkemappe fra sÃk..."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1050
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1068
 msgid "_Download Messages for Offline Usage"
 msgstr "Last ne_d meldinger for frakoblet bruk"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1052
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1070
 msgid "Download messages of accounts and folders marked for offline usage"
 msgstr ""
 "Last ned meldinger fra kontoer og mapper som er merket for frakoblet bruk"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1057
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1075
 msgid "Fl_ush Outbox"
 msgstr "T_Ãm utboks"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1064
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1082
 msgid "_Copy Folder To..."
 msgstr "_Kopier mappe til..."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1066
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1084
 msgid "Copy the selected folder into another folder"
 msgstr "Kopier valgt mappe til en annen mappe"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1073
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1091
 msgid "Permanently remove this folder"
 msgstr "Fjern denne mappen permanent"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1078
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1096
 msgid "E_xpunge"
 msgstr "T_Ãm"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1080
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1098
 msgid "Permanently remove all deleted messages from this folder"
 msgstr "Fjern alle slettede meldinger fra denne mappen permanent"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1085
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1103
 msgid "Mar_k All Messages as Read"
 msgstr "Mer_k alle meldinger som lest"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1087
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1105
 msgid "Mark all messages in the folder as read"
 msgstr "Merk alle meldinger i en mappe som lest"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1092
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1110
 msgid "_Move Folder To..."
 msgstr "Flytt _mappe til..."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1094
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1112
 msgid "Move the selected folder into another folder"
 msgstr "Flytt valgt mappe til en annen mappe"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1099
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1117
 msgid "_New..."
 msgstr "_Ny..."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1101
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1119
 msgid "Create a new folder for storing mail"
 msgstr "Lag en ny mappe for lagring av meldinger"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1108
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1126
 msgid "Change the properties of this folder"
 msgstr "Endre egenskaper for denne mappen"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1115
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1133
 msgid "Refresh the folder"
 msgstr "Oppdater mappen"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1122
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1140
 msgid "Change the name of this folder"
 msgstr "Endre navn pà denne mappen"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1127
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1145
 msgid "Select Message _Thread"
 msgstr "Velg meldings_trÃd"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1129
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1147
 msgid "Select all messages in the same thread as the selected message"
 msgstr "Velg alle meldinger i samme trÃd som den valgte meldingen"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1134
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1152
 msgid "Select Message S_ubthread"
 msgstr "Velg _undertrÃd for melding"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1136
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1154
 msgid "Select all replies to the currently selected message"
 msgstr "Velg alle svar til den valgt melding"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1148
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1166
 msgid "Empty _Trash"
 msgstr "TÃm _papirkurven"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1150
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1168
 msgid "Permanently remove all the deleted messages from all accounts"
 msgstr "Fjern alle slettede meldinger fra alle kontoer permanent"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1155
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1173
 msgid "_New Label"
 msgstr "_Ny etikett"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1164
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1182
 msgid "N_one"
 msgstr "_Ingen"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1178
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1196
 msgid "_Manage Subscriptions"
 msgstr "_HÃndter abonnement"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1180
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1236
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1198
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1282
 msgid "Subscribe or unsubscribe to folders on remote servers"
 msgstr "Abonner eller fjern abonnement pà mapper pà eksterne tjenere"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1199
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1203
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1224
+msgid "Send / _Receive"
+msgstr "Send / _motta"
+
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1205
+msgid "Send queued items and retrieve new items"
+msgstr "Send kÃlagte oppfÃringer og hent nye oppfÃringer"
+
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1210
+msgid "R_eceive all"
+msgstr "Motta all_e"
+
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1212
+msgid "Receive new items from all accounts"
+msgstr "Motta nye oppfÃringer fra alle kontoer"
+
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1217
+msgid "_Send all"
+msgstr "_Send alle"
+
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1219
+msgid "Send queued items in all accounts"
+msgstr "Send kÃlagte oppfÃringer i alle kontoer"
+
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1245
 #: ../widgets/misc/e-activity-proxy.c:314
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1201
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1247
 msgid "Cancel the current mail operation"
 msgstr "Avbryt aktiv e-postoperasjon"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1206
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1252
 msgid "Collapse All _Threads"
 msgstr "Slà sammen alle _trÃder"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1208
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1254
 msgid "Collapse all message threads"
 msgstr "Slà sammen alle meldingstrÃder"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1213
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1259
 msgid "E_xpand All Threads"
 msgstr "Ut_vid alle trÃder"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1215
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1261
 msgid "Expand all message threads"
 msgstr "Utvid alle meldingstrÃder"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1220
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1266
 msgid "_Message Filters"
 msgstr "_Meldingsfiltre"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1222
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1268
 msgid "Create or edit rules for filtering new mail"
 msgstr "Opprett eller rediger regler for filtrering av ny e-post"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1227
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1273
 msgid "Search F_olders"
 msgstr "SÃk i _mapper"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1229
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1275
 msgid "Create or edit search folder definitions"
 msgstr "Opprett eller rediger sÃkemappedefinisjoner"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1234
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1280
 msgid "_Subscriptions..."
 msgstr "_Abonnement..."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1243
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1289
 msgid "F_older"
 msgstr "M_appe"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1250
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1296
 msgid "_Label"
 msgstr "_Etikett"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1290
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1336
 msgid "_New Folder..."
 msgstr "_Ny mappe..."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1318
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1364
 msgid "Show Message _Preview"
 msgstr "Vis _forhÃndsvisning av melding"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1320
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1366
 msgid "Show message preview pane"
 msgstr "Vis omrÃde for forhÃndsvisning av melding"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1326
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1372
 msgid "Show _Deleted Messages"
 msgstr "Vis slette_de meldinger"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1328
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1374
 msgid "Show deleted messages with a line through them"
 msgstr "Vis slettede meldinger som gjennomstreket i meldingslisten."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1334
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1380
 msgid "_Group By Threads"
 msgstr "_Grupper etter trÃder"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1336
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1382
 msgid "Threaded message list"
 msgstr "Meldingsliste med trÃder"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1357
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1403
 msgid "Show message preview below the message list"
 msgstr "Vis meldingen under meldingslisten"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1364
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1410
 msgid "Show message preview alongside the message list"
 msgstr "Vis meldingen ved siden av meldingslisten"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1372
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1418
 msgid "All Messages"
 msgstr "Alle meldinger"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1379
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1425
 msgid "Important Messages"
 msgstr "Viktige meldinger"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1386
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1432
 msgid "Last 5 Days' Messages"
 msgstr "Meldinger fra de siste 5 dagene"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1393
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1439
 msgid "Messages Not Junk"
 msgstr "Meldinger som ikke er uÃnsket e-post"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1400
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1446
 msgid "Messages with Attachments"
 msgstr "Meldinger med vedlegg"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1407
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1453
 msgid "No Label"
 msgstr "Ingen etikett"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1414
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1460
 msgid "Read Messages"
 msgstr "Leste meldinger"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1421
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1467
 msgid "Recent Messages"
 msgstr "Nye meldinger"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1428
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1474
 msgid "Unread Messages"
 msgstr "Uleste meldinger"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1480
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1526
 msgid "Subject or Addresses contain"
 msgstr "Emne eller adresser inneholder"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1490
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1536
 msgid "All Accounts"
 msgstr "Alle konti"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1497
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1543
 msgid "Current Account"
 msgstr "Denne kontoen"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1504
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1550
 msgid "Current Folder"
 msgstr "Denne mappen"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1024
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1030
 #, c-format
 msgid "%d selected, "
 msgid_plural "%d selected, "
 msgstr[0] "%d valgt, "
 msgstr[1] "%d valgt, "
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1035
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1041
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgid_plural "%d deleted"
 msgstr[0] "%d slettet"
 msgstr[1] "%d slettet"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1041
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1048
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1047
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1054
 #, c-format
 msgid "%d junk"
 msgid_plural "%d junk"
 msgstr[0] "%d uÃnsket e-post"
 msgstr[1] "%d uÃnsket e-poster"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1054
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1060
 #, c-format
 msgid "%d draft"
 msgid_plural "%d drafts"
 msgstr[0] "%d skisse"
 msgstr[1] "%d skisser"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1060
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1066
 #, c-format
 msgid "%d unsent"
 msgid_plural "%d unsent"
 msgstr[0] "%d usendt"
 msgstr[1] "%d usendte"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1066
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1072
 #, c-format
 msgid "%d sent"
 msgid_plural "%d sent"
 msgstr[0] "%d sendt"
 msgstr[1] "%d sendt"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1078
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1084
 #, c-format
 msgid "%d unread, "
 msgid_plural "%d unread, "
 msgstr[0] "%d ulest, "
 msgstr[1] "%d uleste, "
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1081
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1087
 #, c-format
 msgid "%d total"
 msgid_plural "%d total"
 msgstr[0] "%d totalt"
 msgstr[1] "%d totalt"
 
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1107
+msgid "Trash"
+msgstr "Papirkurv"
+
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1457
+msgid "Send / Receive"
+msgstr "Send / motta"
+
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:564
 msgid "All Account Search"
 msgstr "SÃk i alle konti"
@@ -15482,11 +15595,11 @@ msgid "No junk plugin available"
 msgstr "Ingen tillegg for uÃnsket e-post tilgjengelig"
 
 #. To Translators: 'Date header' is a label for configurable date/time format for 'Date' header in mail message window/preview
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1120
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1140
 msgid "_Date header:"
 msgstr "_Datohode:"
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1121
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1141
 msgid "Show _original header value"
 msgstr "Vis _opprinnelig verdi for hode"
 
@@ -15520,7 +15633,9 @@ msgstr "Evolution er frakoblet."
 msgid ""
 "Evolution will return to online mode once a network connection is "
 "established."
-msgstr "Evolution vil gà tilbake i tilkoblet modus nÃr en nettverkstilkobling er tilgjengelig."
+msgstr ""
+"Evolution vil gà tilbake i tilkoblet modus nÃr en nettverkstilkobling er "
+"tilgjengelig."
 
 #: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:67
 msgid "Author(s)"
@@ -15696,7 +15811,10 @@ msgid ""
 "You can restore Evolution from your back up. It can restore all the Mails, "
 "Calendars, Tasks, Memos, Contacts. It also restores all your personal "
 "settings, mail filters etc."
-msgstr "Du kan gjenopprette Evolution fra din sikkerhetskopi. Alle meldinger, kalendere, oppgaver, notater og adressebÃker kan gjenopprettes. Dine personlige innstillinger, filtre etc. blir ogsà lagret."
+msgstr ""
+"Du kan gjenopprette Evolution fra din sikkerhetskopi. Alle meldinger, "
+"kalendere, oppgaver, notater og adressebÃker kan gjenopprettes. Dine "
+"personlige innstillinger, filtre etc. blir ogsà lagret."
 
 #: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:330
 msgid "_Restore Evolution from the back up file"
@@ -16037,7 +16155,7 @@ msgstr "Kunne ikke hente URL til tjener."
 
 #: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:626
 #: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:667
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1277
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1287
 msgid "Searching for user's calendars..."
 msgstr "SÃker etter brukers kalendere..."
 
@@ -16045,50 +16163,50 @@ msgstr "SÃker etter brukers kalendere..."
 msgid "Could not find any user calendar."
 msgstr "Fant ingen kalender for bruker."
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:794
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:797
 #, c-format
 msgid "Previous attempt failed: %s"
 msgstr "Forrige forsÃk feilet: %s"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:796
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:799
 #, c-format
 msgid "Previous attempt failed with code %d"
 msgstr "Forrige forsÃk feilet med kode %d"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:801
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:804
 #, c-format
 msgid "Enter password for user %s on server %s"
 msgstr "Oppgi passord for bruker %s pà tjener %s"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:860
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:863
 #, c-format
 msgid "Cannot create soup message for URL '%s'"
 msgstr "Kunne ikke opprette soup-melding for URL Â%sÂ"
 
 #. fetch content
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1095
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1098
 msgid "Searching folder content..."
 msgstr "SÃker i mappeinnhold..."
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1138
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1141
 msgid "List of available calendars:"
 msgstr "Liste med tilgjengelige kalendere:"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1175
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1178
 msgid "Supports"
 msgstr "StÃtter"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1254
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1264
 #, c-format
 msgid "Failed to create thread: %s"
 msgstr "Klarte ikke à opprette trÃd: %s"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1362
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1372
 #, c-format
 msgid "Server URL '%s' is not a valid URL"
 msgstr "Tjener-URL Â%s er ikke en gyldig URL"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1368
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1378
 msgid "Browse for a CalDAV calendar"
 msgstr "Se etter en CalDAV-kalender"
 
@@ -16330,37 +16448,51 @@ msgstr ""
 "adskilt med Â;Â"
 
 #: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:319
+msgctxt "email-custom-header-Security"
 msgid "Security:"
 msgstr "Sikkerhet:"
 
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:323
+msgctxt "email-custom-header-Security"
+msgid "Personal"
+msgstr "Personlig"
+
 #: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:324
+msgctxt "email-custom-header-Security"
 msgid "Unclassified"
 msgstr "Uklassifisert"
 
 #: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:325
+msgctxt "email-custom-header-Security"
 msgid "Protected"
 msgstr "Beskyttet"
 
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:326
+msgctxt "email-custom-header-Security"
+msgid "Confidential"
+msgstr "Konfidensiell"
+
 #: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:327
-#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:21
+msgctxt "email-custom-header-Security"
 msgid "Secret"
 msgstr "Hemmelig"
 
 #: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:328
+msgctxt "email-custom-header-Security"
 msgid "Top secret"
 msgstr "Topphemmelig"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:386
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:394
 msgctxt "email-custom-header"
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:578
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:586
 msgid "_Custom Header"
 msgstr "E_gendefinert meldingshode"
 
 #. To translators: This string is used while adding a new message header to configuration, to specifying the format of the key values
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:837
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:845
 msgid ""
 "The format for specifying a Custom Header key value is:\n"
 "Name of the Custom Header key values separated by \";\"."
@@ -16368,11 +16500,11 @@ msgstr ""
 "Format for spesifisering av nÃkkelvedi for egendefinert meldingshode er:\n"
 "Navn pà nÃkkelverdi for egendefinert meldingshode delt med Â;Â."
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:891
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:899
 msgid "Key"
 msgstr "NÃkkel"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:907
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:915
 #: ../plugins/templates/templates.c:417
 msgid "Values"
 msgstr "Verdier"
@@ -18769,15 +18901,15 @@ msgstr ""
 msgid "Drafts based template plugin"
 msgstr "Tillegg for à lage maler av skisser"
 
-#: ../plugins/templates/templates.c:626
+#: ../plugins/templates/templates.c:631
 msgid "No Title"
 msgstr "Ingen tittel"
 
-#: ../plugins/templates/templates.c:736
+#: ../plugins/templates/templates.c:741
 msgid "Save as _Template"
 msgstr "Lagre som _mal"
 
-#: ../plugins/templates/templates.c:738
+#: ../plugins/templates/templates.c:743
 msgid "Save as Template"
 msgstr "Lagre som mal"
 
@@ -18797,27 +18929,27 @@ msgstr "vCard i e-post"
 msgid "Show vCards directly in mail messages."
 msgstr "Vis vCard-vedlegg direkte i e-postmeldinger."
 
-#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:182
-#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:267
+#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:195
+#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:280
 msgid "Show Full vCard"
 msgstr "Vis alle data i vCard"
 
-#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:185
+#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:198
 msgid "Show Compact vCard"
 msgstr "Vis kompakt vCard"
 
-#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:246
+#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:259
 msgid "There is one other contact."
 msgstr "Det finnes en annen kontakt."
 
-#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:255
+#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:268
 #, c-format
 msgid "There is %d other contact."
 msgid_plural "There are %d other contacts."
 msgstr[0] "Det finnes %d annen kontakt."
 msgstr[1] "Det finnes %d andre kontakter."
 
-#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:276
+#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:289
 msgid "Save in Address Book"
 msgstr "Lagre i adressebok"
 
@@ -18995,7 +19127,7 @@ msgstr "Sidelinjen er synlig"
 msgid "Skip development warning dialog"
 msgstr "Hopp over varseldialogen om utviklingsversjonen"
 
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:35 ../shell/main.c:342
+#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:35 ../shell/main.c:343
 msgid "Start in offline mode"
 msgstr "Start i frakoblet modus"
 
@@ -19147,11 +19279,11 @@ msgstr "Knappestil for vindu"
 msgid "Window buttons are visible"
 msgstr "Vindusknapper er synlige"
 
-#: ../shell/e-shell-content.c:671 ../shell/e-shell-content.c:672
+#: ../shell/e-shell-content.c:674 ../shell/e-shell-content.c:675
 msgid "Searches"
 msgstr "SÃk"
 
-#: ../shell/e-shell-content.c:714
+#: ../shell/e-shell-content.c:717
 msgid "Save Search"
 msgstr "Lagre sÃk"
 
@@ -19159,19 +19291,19 @@ msgstr "Lagre sÃk"
 #. * allows the user to filter the current view. Examples of
 #. * items that appear in the combo box are "Unread Messages",
 #. * "Important Messages", or "Active Appointments".
-#: ../shell/e-shell-searchbar.c:938
+#: ../shell/e-shell-searchbar.c:941
 msgid "Sho_w:"
 msgstr "_Vis:"
 
 #. Translators: This is part of the quick search interface.
 #. * example: Search: [_______________] in [ Current Folder ]
-#: ../shell/e-shell-searchbar.c:971
+#: ../shell/e-shell-searchbar.c:974
 msgid "Sear_ch:"
 msgstr "SÃ_k:"
 
 #. Translators: This is part of the quick search interface.
 #. * example: Search: [_______________] in [ Current Folder ]
-#: ../shell/e-shell-searchbar.c:1034
+#: ../shell/e-shell-searchbar.c:1037
 msgid "i_n"
 msgstr " _i"
 
@@ -19202,297 +19334,289 @@ msgstr "Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>"
 msgid "Evolution Website"
 msgstr "Evolution nettsted"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1234
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1216
 msgid "Bug Buddy is not installed."
 msgstr "Bug Buddy er ikke installert."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1236
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1218
 msgid "Bug Buddy could not be run."
 msgstr "Bug Buddy kunne ikke kjÃres."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1417
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1399
 msgid "Show information about Evolution"
 msgstr "Vis informasjon om Evolution"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1422
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1436
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1404
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1418
 msgid "_Close Window"
 msgstr "_Lukk vindu"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1443
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1425
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Innhold"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1445
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1427
 msgid "Open the Evolution User Guide"
 msgstr "Ãpne Evolutions brukermanual"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1471
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1453
 msgid "Evolution _FAQ"
 msgstr "Evolution _OSS"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1473
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1455
 msgid "Open the Frequently Asked Questions webpage"
 msgstr "Ãpne nettside med ofte stilte spÃrsmÃl"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1478
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1460
 msgid "_Forget Passwords"
 msgstr "_Glem passord"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1480
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1462
 msgid "Forget all remembered passwords"
 msgstr "Glem alle lagrede passord"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1485
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1467
 msgid "I_mport..."
 msgstr "I_mporter..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1487
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1469
 msgid "Import data from other programs"
 msgstr "Importer data fra andre programmer"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1492
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1474
 msgid "New _Window"
 msgstr "Nytt _vindu"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1494
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1476
 msgid "Create a new window displaying this view"
 msgstr "Opprett et nytt vindu med denne visningen"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1508
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1490
 msgid "Configure Evolution"
 msgstr "Konfigurer Evolution"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1513
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1495
 msgid "_Quick Reference"
 msgstr "_Hurtigreferanse"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1515
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1497
 msgid "Show Evolution's shortcut keys"
 msgstr "Vis snarveitaster for Evolution"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1522
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1504
 msgid "Exit the program"
 msgstr "Avslutt programmet"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1527
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1509
 msgid "_Advanced Search..."
 msgstr "_Avansert sÃk..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1529
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1511
 msgid "Construct a more advanced search"
 msgstr "Sett sammen et mer avansert sÃk"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1536
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1518
 msgid "Clear the current search parameters"
 msgstr "TÃm aktive sÃkeparametere"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1541
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1523
 msgid "_Edit Saved Searches..."
 msgstr "R_ediger lagrede sÃk..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1543
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1525
 msgid "Manage your saved searches"
 msgstr "HÃndter dine lagrede sÃk"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1550
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1532
 msgid "Click here to change the search type"
 msgstr "Klikk her for à endre sÃketype"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1555
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1537
 msgid "_Find Now"
 msgstr "_Finn nà "
 
 #. Block the default Ctrl+F.
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1557
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1539
 msgid "Execute the current search parameters"
 msgstr "KjÃr aktive sÃkeparametere"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1562
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1544
 msgid "_Save Search..."
 msgstr "_Lagre sÃk..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1564
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1546
 msgid "Save the current search parameters"
 msgstr "Lagre aktive sÃkeparametere"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1576
-msgid "Send / _Receive"
-msgstr "Send / _motta"
-
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1578
-msgid "Send queued items and retrieve new items"
-msgstr "Send kÃlagte oppfÃringer og hent nye oppfÃringer"
-
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1583
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1558
 msgid "Submit _Bug Report..."
 msgstr "Sen_d inn feilrapport..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1585
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1560
 msgid "Submit a bug report using Bug Buddy"
 msgstr "Send inn en feilrapport med Bug Buddy"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1590
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1565
 msgid "_Work Offline"
 msgstr "Ar_beid frakoblet"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1592
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1567
 msgid "Put Evolution into offline mode"
 msgstr "Sett Evolution i frakoblet modus"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1597
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1572
 msgid "_Work Online"
 msgstr "Ar_beid tilkoblet"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1599
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1574
 msgid "Put Evolution into online mode"
 msgstr "Sett Evolution i tilkoblet modus"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1627
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1602
 msgid "Lay_out"
 msgstr "Utf_orming"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1634
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1609
 msgid "_New"
 msgstr "_Ny"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1641
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1616
 msgid "_Search"
 msgstr "_SÃk"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1648
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1623
 msgid "_Switcher Appearance"
 msgstr "Ut_seende for bytter"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1662
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1637
 msgid "_Window"
 msgstr "_Vindu"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1691
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1666
 msgid "Show Side _Bar"
 msgstr "Vis si_delinje"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1693
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1668
 msgid "Show the side bar"
 msgstr "Vis sidelinjen"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1699
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1674
 msgid "Show _Buttons"
 msgstr "Vis _knapper"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1701
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1676
 msgid "Show the switcher buttons"
 msgstr "Vis knapper for bytter"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1707
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1682
 msgid "Show _Status Bar"
 msgstr "Vis _statuslinje"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1709
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1684
 msgid "Show the status bar"
 msgstr "Vis statuslinjen"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1715
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1690
 msgid "Show _Tool Bar"
 msgstr "Vis verk_tÃylinjen"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1717
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1692
 msgid "Show the tool bar"
 msgstr "Vis verktÃylinjen"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1739
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1714
 msgid "_Icons Only"
 msgstr "Kun _ikoner"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1741
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1716
 msgid "Display window buttons with icons only"
 msgstr "Vis bare ikoner pà vinduknapper"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1746
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1721
 msgid "_Text Only"
 msgstr "Kun _tekst"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1748
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1723
 msgid "Display window buttons with text only"
 msgstr "Vis bare tekst pà vinduknapper"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1753
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1728
 msgid "Icons _and Text"
 msgstr "Ikoner _og tekst"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1755
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1730
 msgid "Display window buttons with icons and text"
 msgstr "Vis tekst og ikoner pà vinduknapper"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1760
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1735
 msgid "Tool_bar Style"
 msgstr "S_til for verktÃylinje"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1762
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1737
 msgid "Display window buttons using the desktop toolbar setting"
 msgstr ""
 "Vis vinduknapper ved à bruke instillinger for verktÃylinjen pà skrivebordet"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1770
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1745
 msgid "Define Views..."
 msgstr "Definer visninger..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1772
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1747
 msgid "Create or edit views"
 msgstr "Opprett eller rediger visninger"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1777
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1752
 msgid "Save Custom View..."
 msgstr "Lagre egendefinert visning..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1779
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1754
 msgid "Save current custom view"
 msgstr "Lagre aktiv egendefinert visning"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1786
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1761
 msgid "C_urrent View"
 msgstr "A_ktiv visning"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1796
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1771
 msgid "Custom View"
 msgstr "Egendefinert visning"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1798
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1773
 msgid "Current view is a customized view"
 msgstr "Aktiv visning er en egendefinert visning"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1808
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1783
 msgid "Change the page settings for your current printer"
 msgstr "Endre sideinnstillingene for din skriver"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:2195
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:2168
 #, c-format
 msgid "Switch to %s"
 msgstr "Bytt til %s"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:2408
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:2381
 msgid "Execute these search parameters"
 msgstr "KjÃr disse sÃkeparameterene"
 
 #. Translators: This is used for the main window title.
-#: ../shell/e-shell-window-private.c:591
+#: ../shell/e-shell-window-private.c:584
 #, c-format
 msgid "%s - Evolution"
 msgstr "%s - Evolution"
 
-#: ../shell/e-shell-window.c:431
+#: ../shell/e-shell-window.c:434
 msgid "New"
 msgstr "Ny"
 
-#: ../shell/e-shell.c:248
+#: ../shell/e-shell.c:247
 msgid "Preparing to go offline..."
 msgstr "Forbereder frakoblet bruk..."
 
-#: ../shell/e-shell.c:301
+#: ../shell/e-shell.c:300
 msgid "Preparing to go online..."
 msgstr "Forbereder tilkoblet bruk..."
 
-#: ../shell/e-shell.c:363
+#: ../shell/e-shell.c:362
 msgid "Preparing to quit..."
 msgstr "Forbereder avslutting..."
 
@@ -19544,55 +19668,58 @@ msgstr ""
 msgid "Do not tell me again"
 msgstr "Ikke gi beskjed igjen"
 
-#: ../shell/main.c:338
-msgid "Start Evolution activating the specified component"
-msgstr "Aktiver oppgitt komponent ved oppstart av Evolution"
+#. Translators: Do NOT translate the five component names, they MUST remain in English!
+#: ../shell/main.c:339
+msgid ""
+"Start Evolution showing the specified component. Available options are "
+"'mail', 'calendar', 'contacts', 'tasks', and 'memos'"
+msgstr "Start Evolution med oppgitt komponent. Tilgjengelige valg er ÂmailÂ, ÂcalendarÂ, ÂcontactsÂ, Âtasks og ÂmemosÂ"
 
-#: ../shell/main.c:340
+#: ../shell/main.c:341
 msgid "Apply the given geometry to the main window"
 msgstr "Bruk oppgitt geometri pà hovedvinduet"
 
-#: ../shell/main.c:344
+#: ../shell/main.c:345
 msgid "Start in online mode"
 msgstr "Start i tilkoblet modus"
 
-#: ../shell/main.c:346
+#: ../shell/main.c:347
 msgid "Ignore network availability"
 msgstr "Ignorer nettverkstilgjengelighet"
 
-#: ../shell/main.c:348
+#: ../shell/main.c:349
 msgid "Start in \"express\" mode"
 msgstr "Start i ÂekspressÂ-modus"
 
-#: ../shell/main.c:351
+#: ../shell/main.c:352
 msgid "Forcibly shut down Evolution"
 msgstr "Tvungen nedstenging av Evolution"
 
-#: ../shell/main.c:354
+#: ../shell/main.c:355
 msgid "Send the debugging output of all components to a file."
 msgstr "Send feilsÃkingsutskrift for alle komponentene til en fil."
 
-#: ../shell/main.c:356
+#: ../shell/main.c:357
 msgid "Disable loading of any plugins."
 msgstr "Slà av lasting av tillegg."
 
-#: ../shell/main.c:358
+#: ../shell/main.c:359
 msgid "Disable preview pane of Mail, Contacts and Tasks."
 msgstr "Deaktiver forhÃndsvisningsomrÃdet for e-post, kontakter og oppgaver."
 
-#: ../shell/main.c:362
+#: ../shell/main.c:363
 msgid "Import URIs or file names given as rest of arguments."
 msgstr "Importer URIer eller filnavn gitt som argumenter."
 
-#: ../shell/main.c:364
+#: ../shell/main.c:365
 msgid "Request a running Evolution process to quit"
 msgstr "Be en kjÃrende Evolution-prosess om à stenge ned"
 
-#: ../shell/main.c:517 ../shell/main.c:525
+#: ../shell/main.c:518 ../shell/main.c:526
 msgid "- The Evolution PIM and Email Client"
 msgstr "- Evolution personlig informasjonshÃndterer og e-postklient"
 
-#: ../shell/main.c:591
+#: ../shell/main.c:592
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: --online and --offline cannot be used together.\n"
@@ -19601,7 +19728,7 @@ msgstr ""
 "%s: --online og --offline kan ikke brukes samtidig.\n"
 " Bruk Â%s --help for mer informasjon.\n"
 
-#: ../shell/main.c:597
+#: ../shell/main.c:598
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: --force-online and --offline cannot be used together.\n"
@@ -20418,7 +20545,7 @@ msgid "MIME Type:"
 msgstr "MIME-type:"
 
 #: ../widgets/misc/e-attachment-dialog.c:375
-#: ../widgets/misc/e-attachment-store.c:530
+#: ../widgets/misc/e-attachment-store.c:533
 msgid "_Suggest automatic display of attachment"
 msgstr "Fore_slà automatisk visning av vedlegg"
 
@@ -20459,26 +20586,26 @@ msgid "Hide Attachment _Bar"
 msgstr "Skjul ve_dleggsfelt"
 
 #: ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:102
-#: ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:637
+#: ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:640
 msgid "Show Attachment _Bar"
 msgstr "Vis ve_dleggsfelt"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment-store.c:518
+#: ../widgets/misc/e-attachment-store.c:521
 msgid "Add Attachment"
 msgstr "Legg til vedlegg"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment-store.c:521
+#: ../widgets/misc/e-attachment-store.c:524
 msgid "A_ttach"
 msgstr "Le_gg ved"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment-store.c:584
+#: ../widgets/misc/e-attachment-store.c:587
 msgid "Save Attachment"
 msgid_plural "Save Attachments"
 msgstr[0] "Lagre vedlegg"
 msgstr[1] "Lagre vedlegg"
 
 #. Translators: Default attachment filename.
-#: ../widgets/misc/e-attachment-store.c:613
+#: ../widgets/misc/e-attachment-store.c:616
 #: ../widgets/misc/e-attachment.c:1786 ../widgets/misc/e-attachment.c:2328
 msgid "attachment.dat"
 msgstr "vedlegg.dat"
@@ -20778,43 +20905,43 @@ msgstr "Evolution brukervalg"
 msgid "Matches: %d"
 msgstr "Treff pÃ: %d"
 
-#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:560
+#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:563
 msgid "Close the find bar"
 msgstr "Lukk sÃkelinjen"
 
-#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:568
+#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:571
 msgid "Fin_d:"
 msgstr "Fin_n:"
 
-#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:580
+#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:583
 msgid "Clear the search"
 msgstr "TÃm sÃket"
 
-#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:604
+#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:607
 msgid "_Previous"
 msgstr "_Forrige"
 
-#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:610
+#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:613
 msgid "Find the previous occurrence of the phrase"
 msgstr "Finn forrige oppfÃring av teksten"
 
-#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:623
+#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:626
 msgid "_Next"
 msgstr "_Neste"
 
-#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:629
+#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:632
 msgid "Find the next occurrence of the phrase"
 msgstr "Finn neste oppfÃring av teksten"
 
-#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:642
+#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:645
 msgid "Mat_ch case"
 msgstr "Tre_ff pà smÃ/store bokstaver"
 
-#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:670
+#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:673
 msgid "Reached bottom of page, continued from top"
 msgstr "NÃdde bunnen av siden og fortsatte fra toppen"
 
-#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:692
+#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:695
 msgid "Reached top of page, continued from bottom"
 msgstr "NÃdde toppen av siden og fortsatte fra bunnen"
 
@@ -20887,6 +21014,10 @@ msgstr "Svar for_espurt"
 msgid "Return Notification"
 msgstr "Returvarsling"
 
+#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:21
+msgid "Secret"
+msgstr "Hemmelig"
+
 #: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:23
 msgid "Sta_tus Tracking"
 msgstr "Sta_tusoppfÃlging"
@@ -21319,10 +21450,10 @@ msgstr "klikk"
 msgid "sort"
 msgstr "sortere"
 
-#: ../widgets/text/e-text.c:2303
+#: ../widgets/text/e-text.c:2289
 msgid "Select All"
 msgstr "Velg alle"
 
-#: ../widgets/text/e-text.c:2315
+#: ../widgets/text/e-text.c:2301
 msgid "Input Methods"
 msgstr "Inndatametoder"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]