[gcompris/gcomprixogoo] Update Czech translation by Marek Cernockycommit 3df9b66dcc4b4e3c59d5f8d26d436f2935e65a9c
Author: Petr Kovar <pknbe volny cz>
Date:   Sun Oct 31 12:41:59 2010 +0100

    Update Czech translation by Marek Cernocky

 po/cs.po |  190 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 101 insertions(+), 89 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index faf70c5..b4cdc62 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -14,8 +14,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gcompris gnome-master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-09-10 20:44+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-09-05 21:00+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-31 12:41+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-29 13:06+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -201,7 +201,7 @@ msgstr ""
 msgid "GCompris Main Menu"
 msgstr "Hlavní nabídka GCompris"
 
-#: ../boards/menu.xml.in.h:17 ../src/boards/menu2.c:875
+#: ../boards/menu.xml.in.h:17 ../src/boards/menu2.c:876
 msgid ""
 "GCompris is a collection of educational games that provides different "
 "activities for children aged 2 and up."
@@ -1700,19 +1700,19 @@ msgstr ""
 "Máš na starosti plavební komoru. Otevírej brány a stavidla ve správném "
 "poÅ?adí, aby Tux proÅ¡el branami v obou smÄ?rech."
 
-#: ../src/chat-activity/chat.py:77
+#: ../src/chat-activity/chat.py:87
 msgid "All messages will be displayed here.\n"
 msgstr "Zde budou zobrazeny všechny zprávy.\n"
 
-#: ../src/chat-activity/chat.py:128
+#: ../src/chat-activity/chat.py:139
 msgid "Your Friends"
 msgstr "Tvoji pÅ?átelé"
 
-#: ../src/chat-activity/chat.py:161
+#: ../src/chat-activity/chat.py:172
 msgid "Your Channel"
 msgstr "Tvůj kanál"
 
-#: ../src/chat-activity/chat.py:187
+#: ../src/chat-activity/chat.py:198
 msgid ""
 "Type your message here, to send to other GCompris users on your local "
 "network."
@@ -1720,24 +1720,32 @@ msgstr ""
 "Zde napište zprávu, kterou chcete odeslat ostatním uživatelům GComprisu ve "
 "své lokální síti."
 
-#: ../src/chat-activity/chat.py:202
+#: ../src/chat-activity/chat.py:244
+msgid "color"
+msgstr "barva"
+
+#: ../src/chat-activity/chat.py:323
 msgid ""
 "ERROR: Failed to initialize the network interface. You cannot communicate."
 msgstr "CHYBA: Selhala inicializace síťového rozhraní. Nemůžeš komunikovat."
 
-#: ../src/chat-activity/chat.py:326
+#: ../src/chat-activity/chat.py:433
+msgid "Has left the chat."
+msgstr "Opustil rozhovor."
+
+#: ../src/chat-activity/chat.py:512
 msgid "You must set a channel in your channel entry box first.\n"
 msgstr "NejdÅ?íve musíš nastavit kanál v kolonce Tvůj kanál.\n"
 
-#: ../src/chat-activity/chat.py:327
+#: ../src/chat-activity/chat.py:513
 msgid "Your friends must set the same channel in order to communicate with you"
 msgstr ""
 "Pokud s tebou chtÄ?jí tvoji pÅ?átelé komunikovat, musí mít nastavený stejný "
 "kanál"
 
 #: ../src/chat-activity/chat.xml.in.h:1
-msgid "Chat with your friends"
-msgstr "Bav se se svými pÅ?áteli"
+msgid "Chat and draw with your friends"
+msgstr "Bav se a maluj si se svými pÅ?áteli"
 
 #: ../src/chat-activity/chat.xml.in.h:2
 msgid "This chat activity only works on the local network"
@@ -1747,15 +1755,15 @@ msgstr "Tento rozhovor funguje pouze na lokální síti"
 msgid ""
 "This chat activity will only work with other GCompris users on your local "
 "network, not on the Internet. To use it, just type in your message and hit "
-"Enter. Your message is then broadcast on the local network, and any GCompris "
-"program running the chat activity on that local network will receive and "
-"display your message."
+"Enter. Your message is then broadcasted on the local network, and any "
+"GCompris program running the chat activity on that local network will "
+"receive and display your message."
 msgstr ""
-"Tento rozhovor s ostatními uživateli GComprisu bude fungovat pouze na tvé "
-"lokální síti, ne na Internetu. Použití â?? jednoduÅ¡e piÅ¡ do své zprávy a "
-"stiskni Enter. Tvoje zpráva se pak vyšle po lokální síti a kterýkoliv "
-"spuÅ¡tÄ?ný GCompris s aktivním rozhovorem na lokální síti tuto zprávu pÅ?ijme a "
-"zobrazí."
+"Tento rozhovor s ostatními uživateli aplikace GCompris bude fungovat pouze "
+"na tvé místní síti, ne na Internetu. Používá se tak, že jednoduše budeš psát "
+"do své zprávy a pak stiskni Enter. Tvoje zpráva se pak rozešle po místní "
+"síti a kterýkoliv spuÅ¡tÄ?ný GCompris s aktivním rozhovorem na místní síti "
+"tuto zprávu pÅ?ijme a zobrazí."
 
 #: ../src/chess_computer-activity/chess.c:222
 msgid "Error: The external program gnuchess died unexpectedly"
@@ -2689,7 +2697,7 @@ msgstr ""
 msgid "Tux needs to water the flowers, but the hose is blocked."
 msgstr "Tux potÅ?ebuje zalít kvÄ?tiny, ale hadice je blokovaná."
 
-#: ../src/gcompris/about.c:50
+#: ../src/gcompris/about.c:49
 msgid ""
 "Author: Bruno Coudoin\n"
 "Contribution: Pascal Georges, Jose Jorge, Yves Combe\n"
@@ -2704,7 +2712,7 @@ msgstr ""
 "Hudba na pozadí: Rico Da Halvarez\n"
 
 #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
-#: ../src/gcompris/about.c:58
+#: ../src/gcompris/about.c:57
 msgid "translator_credits"
 msgstr ""
 "Miloslav TrmaÄ?\n"
@@ -2715,19 +2723,19 @@ msgstr ""
 "Petr KováÅ?\n"
 "Marek Ä?ernocký"
 
-#: ../src/gcompris/about.c:85
+#: ../src/gcompris/about.c:84
 msgid "About GCompris"
 msgstr "O aplikaci GCompris"
 
-#: ../src/gcompris/about.c:95
+#: ../src/gcompris/about.c:94
 msgid "GCompris Home Page: http://gcompris.net";
 msgstr "Domovská stránka GCompris http://gcompris.net";
 
-#: ../src/gcompris/about.c:106
+#: ../src/gcompris/about.c:105
 msgid "Translators:"
 msgstr "PÅ?ekladatelé:"
 
-#: ../src/gcompris/about.c:208
+#: ../src/gcompris/about.c:210
 msgid ""
 "This software is a GNU Package and is released under the GNU General Public "
 "License"
@@ -2735,8 +2743,8 @@ msgstr ""
 "Tento software je balíÄ?ek GNU a je uvolnÄ?n za podmínek GNU General Public "
 "Licence"
 
-#: ../src/gcompris/about.c:222 ../src/gcompris/config.c:442
-#: ../src/gcompris/dialog.c:103 ../src/gcompris/help.c:359
+#: ../src/gcompris/about.c:224 ../src/gcompris/config.c:438
+#: ../src/gcompris/dialog.c:103 ../src/gcompris/help.c:355
 #: ../src/gcompris/images_selector.c:307
 msgid "OK"
 msgstr "Budiž"
@@ -2757,7 +2765,7 @@ msgstr "Ano, chci!"
 msgid "No, I want to keep going"
 msgstr "Ne, zůstanu"
 
-#: ../src/gcompris/board.c:197
+#: ../src/gcompris/board.c:168
 msgid "Dynamic module loading is not supported. GCompris cannot load.\n"
 msgstr ""
 "Dynamické naÄ?ítání modulů není podporováno. GCompris se nemůže spustit.\n"
@@ -3106,38 +3114,38 @@ msgstr "Použít modul správy Gcompris pro filtrování hracích desek"
 msgid "GCompris Configuration"
 msgstr "Nastavení GCompris"
 
-#: ../src/gcompris/config.c:254
+#: ../src/gcompris/config.c:253
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "PÅ?es celou obrazovku"
 
-#: ../src/gcompris/config.c:280
+#: ../src/gcompris/config.c:278
 msgid "Music"
 msgstr "Hudba"
 
-#: ../src/gcompris/config.c:306
+#: ../src/gcompris/config.c:303
 msgid "Effect"
 msgstr "Efekty"
 
-#: ../src/gcompris/config.c:331 ../src/gcompris/sugar.c:82
+#: ../src/gcompris/config.c:327 ../src/gcompris/sugar.c:82
 msgid "Zoom"
 msgstr "PÅ?iblížení"
 
-#: ../src/gcompris/config.c:368
+#: ../src/gcompris/config.c:364
 #, c-format
 msgid "Couldn't open skin dir: %s"
 msgstr "Nelze otevÅ?ít složku s maskami vzhledu: %s"
 
-#: ../src/gcompris/config.c:399 ../src/gcompris/config.c:757
-#: ../src/gcompris/config.c:771
+#: ../src/gcompris/config.c:395 ../src/gcompris/config.c:753
+#: ../src/gcompris/config.c:767
 #, c-format
 msgid "Skin : %s"
 msgstr "Vzhled: %s"
 
-#: ../src/gcompris/config.c:401
+#: ../src/gcompris/config.c:397
 msgid "SKINS NOT FOUND"
 msgstr "MASKY VZHLEDU NENALEZENY"
 
-#: ../src/gcompris/config.c:482
+#: ../src/gcompris/config.c:478
 msgid "English (United State)"
 msgstr "AngliÄ?tina (americká)"
 
@@ -3169,39 +3177,43 @@ msgstr ""
 "UkonÄ?i ji a nahlas\n"
 "problém autorům"
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:156
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:157
 msgid "run GCompris in fullscreen mode."
 msgstr "spustit GCompris v režimu celé obrazovky."
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:159
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:160
 msgid "run GCompris in window mode."
 msgstr "spustit GCompris v režimu okna."
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:162
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:163
 msgid "run GCompris with sound enabled."
 msgstr "spustit GCompris se zapnutými zvuky."
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:165
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:166
 msgid "run GCompris without sound."
 msgstr "spustit GCompris bez zvuku."
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:168
-msgid "run GCompris with the default gnome cursor."
-msgstr "spustit GCompris s výchozím kurzorem gnome."
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:169
+msgid "run GCompris with the default system cursor."
+msgstr "spustit GCompris s výchozím systémovým kurzorem."
+
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:172
+msgid "run GCompris without cursor (touch screen mode)."
+msgstr "spustit GCompris bez kurzoru (režim dotykových obrazovek)."
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:171
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:175
 msgid "display only activities with this difficulty level."
 msgstr "zobrazovat jen aktivity s touto úrovní obtížnosti."
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:174
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:178
 msgid "display debug informations on the console."
 msgstr "zobrazovat ladicí informace na konzoli."
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:177
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:181
 msgid "Print the version of "
 msgstr "Vytiskne verzi "
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:180
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:184
 msgid ""
 "Run GCompris with local menu (e.g -l /reading will let you play only "
 "activities in the reading directory, -l /strategy/connect4 only the connect4 "
@@ -3213,59 +3225,59 @@ msgstr ""
 "connect4). Použij â??-l listâ?? pro seznam vÅ¡ech dostupných aktivit a jejich "
 "popisů."
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:185
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:189
 msgid "GCompris will find the data dir in this directory"
 msgstr "Aplikace GCompris bude hledat datovou složku v této složce"
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:188
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:192
 msgid "GCompris will find the skins in this directory"
 msgstr "Aplikace GCompris bude hledat masky vzhledu v této složce"
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:191
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:195
 msgid "GCompris will find the activity plugins in this directory"
 msgstr "Aplikace GCompris bude hledat zásuvné moduly aktivit v této složce"
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:194
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:198
 msgid "GCompris will find the python activity in this directory"
 msgstr "Aplikace GCompris bude hledat aktivity python v této složce"
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:197
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:201
 msgid "GCompris will find the locale file (.mo translation) in this directory"
 msgstr "Aplikace GCompris bude hledat soubory s pÅ?eklady (.mo) v této složce"
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:200
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:204
 msgid "GCompris will find the activities menu in this directory"
 msgstr "Aplikace GCompris bude hledat nabídku aktivit v této složce"
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:203
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:207
 msgid "Run GCompris in administration and user-management mode"
 msgstr "Spustit GCompris v administraÄ?ním a Å?ídícím módu"
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:206
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:210
 msgid ""
 "Use alternate database for profiles [$HOME/.config/gcompris/gcompris_sqlite."
 "db]"
 msgstr ""
 "Použít náhradní databázi profilů [$HOME/.config/gcompris/gcompris_sqlite.db]"
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:209
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:213
 msgid "Create the alternate database for profiles"
 msgstr "VytvoÅ?it alternativní databázi pro profily"
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:212
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:216
 msgid "Re-read XML Menus and store them in the database"
 msgstr "Znovu naÄ?íst nabídku XML a uložit ji do databáze"
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:215
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:219
 msgid "Set the profile to use. Use 'gcompris -a' to create profiles"
 msgstr "Vybrat profil. Pro vytvoÅ?ení profilu použijte â??gcompris -aâ??"
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:218
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:222
 msgid "List all available profiles. Use 'gcompris -a' to create profiles"
 msgstr ""
 "Seznam vÅ¡ech dostupných profilů. Pro vytvoÅ?ení profilu použijte â??gcompris -aâ??"
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:221
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:225
 msgid ""
 "Config directory location: [$HOME/.config/gcompris]. Alternate is to set "
 "$XDG_CONFIG_HOME."
@@ -3273,23 +3285,23 @@ msgstr ""
 "AdresáÅ? s nastavením: [$HOME/.config/gcompris]. Alternativou je nastavení "
 "$XDG_CONFIG_HOME."
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:224
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:228
 msgid "The location of user directories: [$HOME/My GCompris]"
 msgstr "AdresáÅ? uživatele: [$HOME/My GCompris]"
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:227
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:231
 msgid "Run the experimental activities"
 msgstr "Jít na pokusné aktivity"
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:230
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:234
 msgid "Disable the quit button"
 msgstr "Vypnout tlaÄ?ítko konec"
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:233
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:237
 msgid "Disable the config button"
 msgstr "Vypnout tlaÄ?ítko nastavení"
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:236
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:240
 msgid ""
 "GCompris will get images, sounds and activity data from this server if not "
 "found locally."
@@ -3297,7 +3309,7 @@ msgstr ""
 "Z tohoto serveru GCompris získá obrázky, zvuky a data aktivit, pokud nejsou "
 "k dispozici místní."
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:239
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:243
 msgid ""
 "Only when --server is provided, disable check for local resource first. Data "
 "are always taken from the web server."
@@ -3305,25 +3317,25 @@ msgstr ""
 "Pouze když je zadáno --server, vypne úvodní kontrolu pro místní zdroje. Data "
 "jsou vždy brána z webového serveru."
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:243
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:247
 msgid ""
 "In server mode, specify the cache directory used to avoid useless downloads."
 msgstr ""
 "U serverového režimu urÄ?ete adresáÅ? mezipamÄ?ti pro omezení zbyteÄ?ných "
 "stahování."
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:246
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:250
 msgid ""
 "Global drag and drop mode: normal, 2clicks, both. Default mode is normal."
 msgstr ""
 "Obecný režim táhni a pusť: normální, dvojklik, oboje. Výchozí režim je "
 "normální."
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:249
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:253
 msgid "Do not avoid the execution of multiple instances of GCompris."
 msgstr "Povolit spuÅ¡tÄ?ní více GComprisů najednou."
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:890
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:918
 #, c-format
 msgid ""
 "GCompris is free software released under the GPL License. In order to "
@@ -3344,7 +3356,7 @@ msgstr ""
 "na FSF:\n"
 "<http://www.fsf.org/philosophy>"
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:1429
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:1458
 #, c-format
 msgid ""
 "GCompris won't start because the lock file is less than %d seconds old.\n"
@@ -3352,12 +3364,12 @@ msgstr ""
 "GCompris se nemůže spustit, protože soubor zámku je ménÄ? než %d sekund "
 "starý.\n"
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:1431
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:1460
 #, c-format
 msgid "The lock file is: %s\n"
 msgstr "Soubor zámku je: %s\n"
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:1545
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:1574
 #, c-format
 msgid ""
 "GCompris\n"
@@ -3371,27 +3383,27 @@ msgstr ""
 "Více informací na http://gcompris.net\n";
 
 #. check the list of possible values for -l, then exit
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:1648
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:1683
 #, c-format
 msgid "Use -l to access an activity directly.\n"
 msgstr "Pro pÅ?ímý pÅ?ístup k aktivitÄ? použijte -l.\n"
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:1649
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:1684
 #, c-format
 msgid "The list of available activities is :\n"
 msgstr "Seznam dostupných aktivit:\n"
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:1680
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:1715
 #, c-format
 msgid "Number of activities: %d\n"
 msgstr "PoÄ?et aktivit: %d\n"
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:1716
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:1751
 #, c-format
 msgid "%s exists but is not readable or writable"
 msgstr "%s existuje, ale nelze jej Ä?íst nebo do nÄ?j zapisovat"
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:1779
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:1814
 #, c-format
 msgid ""
 "The --server option cannot be used because GCompris has been compiled "
@@ -3400,7 +3412,7 @@ msgstr ""
 "PÅ?epínaÄ? --server nelze použít, protože GCompris byl pÅ?eložen bez podpory "
 "sítÄ?."
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:1833
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:1868
 #, c-format
 msgid ""
 "ERROR: Profile '%s' is not found. Run 'gcompris --profile-list' to list "
@@ -3409,7 +3421,7 @@ msgstr ""
 "CHYBA: Profil â??%sâ?? nebyl nalezen. Dostupné profily si vypíšete spuÅ¡tÄ?ním "
 "â??gcompris --profile-listâ??\n"
 
-#: ../src/gcompris/gcompris.c:1847
+#: ../src/gcompris/gcompris.c:1882
 #, c-format
 msgid "The list of available profiles is:\n"
 msgstr "Seznam dostupných profilů:\n"
@@ -3431,19 +3443,19 @@ msgstr ""
 "NaÄ?ítání aktivity z databáze:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/gcompris/help.c:181
+#: ../src/gcompris/help.c:180
 msgid "Prerequisite"
 msgstr "PÅ?edpoklad"
 
-#: ../src/gcompris/help.c:212
+#: ../src/gcompris/help.c:210
 msgid "Goal"
 msgstr "Cíl"
 
-#: ../src/gcompris/help.c:243
+#: ../src/gcompris/help.c:240
 msgid "Manual"
 msgstr "PÅ?íruÄ?ka"
 
-#: ../src/gcompris/help.c:274
+#: ../src/gcompris/help.c:270
 msgid "Credit"
 msgstr "Zásluhy"
 
@@ -6050,11 +6062,11 @@ msgstr "Parašutista"
 msgid "This board is game-oriented. No specific skills are needed to play."
 msgstr "Tato scéna je zamÄ?Å?ená na hru. Nejsou potÅ?eba specifické dovednosti."
 
-#: ../src/penalty-activity/penalty.py:294
+#: ../src/penalty-activity/penalty.py:293
 msgid "Click on the balloon to place it again."
 msgstr "Klikni na balón a tím jej nachystáš na nový výkop."
 
-#: ../src/penalty-activity/penalty.py:296
+#: ../src/penalty-activity/penalty.py:295
 msgid "Click twice on the balloon to shoot it."
 msgstr "Klikni dvakrát na balón"
 
@@ -7132,7 +7144,7 @@ msgstr "bcdfghjklmnpqrstvwxz"
 msgid "NONE"
 msgstr "a=á c=Ä? d=Ä? e=éÄ? i=í n=Å? o=ó r=Å? s=Å¡ t=Å¥ u=úů y=ý z=ž"
 
-#: ../src/hangman-activity/hangman.py:93
+#: ../src/hangman-activity/hangman.py:105
 msgid "Could not find the list of words."
 msgstr "Nelze najít seznam slov."
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]