[nautilus-share] Updated Catalan (Valencian) translationcommit 62fc009a3ceb3efc32bd2bbca881f3c60cfac70f
Author: Carles Ferrando <carles ferrando gmail com>
Date:  Sat Oct 30 17:36:48 2010 +0100

  Updated Catalan (Valencian) translation

 configure.in   |  2 +-
 po/ca valencia po | 197 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 198 insertions(+), 1 deletions(-)
---
diff --git a/configure.in b/configure.in
index 4104073..4620522 100644
--- a/configure.in
+++ b/configure.in
@@ -61,7 +61,7 @@ dnl ========================================================
 dnl Transtlations
 dnl ========================================================
 
-ALL_LINGUAS="ar as ast bn_IN ca cs da de el en_GB es et de dz eu fi fr gl gu he hu id it kn ko lt ml mr nb oc pa pl pt pt_BR ro ru sl sv ta te uk zh_CN zh_HK zh_TW"
+ALL_LINGUAS="ar as ast bn_IN ca ca valencia cs da de el en_GB es et de dz eu fi fr gl gu he hu id it kn ko lt ml mr nb oc pa pl pt pt_BR ro ru sl sv ta te uk zh_CN zh_HK zh_TW"
 GETTEXT_PACKAGE=nautilus-share
 AC_SUBST(GETTEXT_PACKAGE)
 AC_DEFINE_UNQUOTED(GETTEXT_PACKAGE, "$GETTEXT_PACKAGE", [gettext package name])
diff --git a/po/ca valencia po b/po/ca valencia po
new file mode 100644
index 0000000..c47bcb1
--- /dev/null
+++ b/po/ca valencia po
@@ -0,0 +1,197 @@
+# Traducció del nautilus-share de l'equip de Softcatalà.
+# Copyright © 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the nautilus-share package.
+# Joan Duran <jodufi gmail com>, 2007-20010.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: nautilus-share\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=nautilus-share&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-03-05 14:04+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-12-13 23:19+0100\n"
+"Last-Translator: Joan Duran <jodufi gmail com>\n"
+"Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
+
+#: ../src/nautilus-share.c:128
+#, c-format
+msgid ""
+"Nautilus needs to add some permissions to your folder \"%s\" in order to "
+"share it"
+msgstr ""
+"El Nautilus ha d'afegir alguns permisos a la carpeta «%s» per a poder "
+"compartir-la"
+
+#: ../src/nautilus-share.c:136
+#, c-format
+msgid ""
+"The folder \"%s\" needs the following extra permissions for sharing to "
+"work:\n"
+"%s%s%sDo you want Nautilus to add these permissions to the folder "
+"automatically?"
+msgstr ""
+"La carpeta «%s» necessita els següents permisos addicionals perquè el recurs "
+"compartit funcioni:\n"
+"%s%s%sVoleu que el Nautilus afegisca estos permisos a la carpeta "
+"automàticament?"
+
+#: ../src/nautilus-share.c:140
+msgid " - read permission by others\n"
+msgstr " - permís de lectura per a altres\n"
+
+#: ../src/nautilus-share.c:141
+msgid " - write permission by others\n"
+msgstr " - permís d'escriptura per a altres\n"
+
+#: ../src/nautilus-share.c:142
+msgid " - execute permission by others\n"
+msgstr " - permís d'execució per a altres\n"
+
+#: ../src/nautilus-share.c:146
+msgid "Add the permissions automatically"
+msgstr "Afig els permisos automàticament"
+
+#: ../src/nautilus-share.c:172
+#, c-format
+msgid "Could not change the permissions of folder \"%s\""
+msgstr "No s'han pogut canviar els permisos de la carpeta «%s»"
+
+#: ../src/nautilus-share.c:451
+msgid "Share name is too long"
+msgstr "El nom del recurs compartit és massa llarg"
+
+#: ../src/nautilus-share.c:485
+msgid "The share name cannot be empty"
+msgstr "El nom del recurs compartit no pot ser buit"
+
+#: ../src/nautilus-share.c:498
+#, c-format
+msgid "Error while getting share information: %s"
+msgstr ""
+"S'ha produït un error en obtindre la informació del recurs compartit: %s"
+
+#: ../src/nautilus-share.c:508
+msgid "Another share has the same name"
+msgstr "Un altre recurs compartit té el mateix nom"
+
+#: ../src/nautilus-share.c:555 ../src/nautilus-share.c:790
+msgid "Modify _Share"
+msgstr "Modifica el _recurs compartit"
+
+#: ../src/nautilus-share.c:555 ../src/nautilus-share.c:792
+msgid "Create _Share"
+msgstr "Crea un _recurs compartit"
+
+#: ../src/nautilus-share.c:683
+msgid "There was an error while getting the sharing information"
+msgstr "S'ha produït un error en obtindre la informació del recurs compartit"
+
+#: ../src/nautilus-share.c:1054
+msgid "Share"
+msgstr "Recurs compartit"
+
+#: ../src/nautilus-share.c:1114
+msgid "Folder Sharing"
+msgstr "Recursos compartits"
+
+#: ../src/nautilus-share.c:1155
+msgid "Sharing Options"
+msgstr "Opcions dels recursos compartits"
+
+#: ../src/nautilus-share.c:1156
+msgid "Share this Folder"
+msgstr "Comparteix esta carpeta"
+
+#: ../src/shares.c:125
+#, c-format
+msgid "%s %s %s returned with signal %d"
+msgstr "%s %s %s ha retornat amb el senyal %d"
+
+#: ../src/shares.c:134
+#, c-format
+msgid "%s %s %s failed for an unknown reason"
+msgstr "%s %s %s ha fallat per una raó desconeguda"
+
+#: ../src/shares.c:154
+#, c-format
+msgid "'net usershare' returned error %d: %s"
+msgstr "«net usershare» ha retornat l'error %d: %s"
+
+#: ../src/shares.c:156
+#, c-format
+msgid "'net usershare' returned error %d"
+msgstr "«net usershare» ha retornat l'error %d"
+
+#: ../src/shares.c:187
+#, c-format
+msgid "the output of 'net usershare' is not in valid UTF-8 encoding"
+msgstr "la eixida del «net usershare» no té una codificació UTF-8 vàlida"
+
+#: ../src/shares.c:442 ../src/shares.c:615
+#, c-format
+msgid "Failed"
+msgstr "Ha fallat"
+
+#: ../src/shares.c:550
+#, c-format
+msgid "Samba's testparm returned with signal %d"
+msgstr "El testparm del Samba ha retornat amb el senyal %d"
+
+#: ../src/shares.c:556
+#, c-format
+msgid "Samba's testparm failed for an unknown reason"
+msgstr "El testparm del Samba ha fallat per una raó desconeguda"
+
+#: ../src/shares.c:571
+#, c-format
+msgid "Samba's testparm returned error %d: %s"
+msgstr "El testparm del Samba ha retornat l'error %d: %s"
+
+#: ../src/shares.c:573
+#, c-format
+msgid "Samba's testparm returned error %d"
+msgstr "El testparm del Samba ha retornat l'error %d"
+
+#: ../src/shares.c:680
+#, c-format
+msgid "Cannot remove the share for path %s: that path is not shared"
+msgstr ""
+"No es pot suprimir el recurs compartit per al camí %s: el camí no està "
+"compartit"
+
+#: ../src/shares.c:726
+#, c-format
+msgid ""
+"Cannot change the path of an existing share; please remove the old share "
+"first and add a new one"
+msgstr ""
+"No es pot canviar el camí d'un recurs compartit existent. Primer heu de "
+"suprimir el recurs compartit antic i després afegir el nou"
+
+#: ../interfaces/share-dialog.ui.h:1
+msgid "<big><b>Folder Sharing</b></big>"
+msgstr "<big><b>Recursos compartits</b></big>"
+
+#: ../interfaces/share-dialog.ui.h:2
+msgid "Co_mment:"
+msgstr "Co_mentari:"
+
+#: ../interfaces/share-dialog.ui.h:3
+msgid "Share _name:"
+msgstr "_Nom del recurs compartit:"
+
+#: ../interfaces/share-dialog.ui.h:4
+msgid "Share this _folder"
+msgstr "Comparteix esta _carpeta"
+
+#: ../interfaces/share-dialog.ui.h:5
+msgid "_Allow others to create and delete files in this folder"
+msgstr "_Permet que altres puguen crear i suprimir fitxers en esta carpeta"
+
+#: ../interfaces/share-dialog.ui.h:6
+msgid "_Guest access (for people without a user account)"
+msgstr "_Accés de convidat (per a persones sense un compte d'usuari)"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]