[gftp] Updated Catalan (Valencian) translationcommit 4c4b36f8cabf2f41622d1f272206eca4578b0235
Author: Carles Ferrando <carles ferrando gmail com>
Date:  Sat Oct 30 17:08:37 2010 +0100

  Updated Catalan (Valencian) translation

 po/LINGUAS    |  2 +-
 po/ca valencia po | 3149 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 3150 insertions(+), 1 deletions(-)
---
diff --git a/po/LINGUAS b/po/LINGUAS
index 48d714e..51fe6ad 100644
--- a/po/LINGUAS
+++ b/po/LINGUAS
@@ -1 +1 @@
-am ar as az be bg bn bn_IN ca cs da de dz el en_CA en_GB es fi fr ga gl gu he hi hr hu it ja ko kn lt lv mk ml mr ms nb ne nl oc or pa pl pt pt_BR ro ru rw sk sl sq sr sr Latn sv ta te th tr uk zh_CN zh_HK zh_TW
+am ar as az be bg bn bn_IN ca ca valencia cs da de dz el en_CA en_GB es fi fr ga gl gu he hi hr hu it ja ko kn lt lv mk ml mr ms nb ne nl oc or pa pl pt pt_BR ro ru rw sk sl sq sr sr Latn sv ta te th tr uk zh_CN zh_HK zh_TW
diff --git a/po/ca valencia po b/po/ca valencia po
new file mode 100644
index 0000000..c5f812c
--- /dev/null
+++ b/po/ca valencia po
@@ -0,0 +1,3149 @@
+# translation of gFTP to Catalan
+# Albert Astals Cid <astals11 terra es>, 2003, 2004, 2005.
+# Josep Puigdemont <josep puigdemont gmail com>, 2005, 2006, 2007.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gftp\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=gftp&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-17 14:23+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-04-11 08:30+0200\n"
+"Last-Translator: Josep Puigdemont <josep puigdemont gmail com>\n"
+"Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: ../lib/bookmark.c:38
+#, c-format
+msgid "Invalid URL %s\n"
+msgstr "L'URL %s no és vàlida\n"
+
+#: ../lib/cache.c:50 ../lib/cache.c:64 ../lib/cache.c:77
+#, c-format
+msgid "Error: Invalid line %s in cache index file\n"
+msgstr "Error: la línia %s del fitxer d'índex de la memòria cau no és vàlida\n"
+
+#: ../lib/cache.c:138 ../lib/fsp.c:535 ../lib/local.c:561
+#, c-format
+msgid "Error: Could not make directory %s: %s\n"
+msgstr "Error: no s'ha pogut crear el directori %s: %s\n"
+
+#: ../lib/cache.c:164
+#, c-format
+msgid "Error: Cannot create temporary file: %s\n"
+msgstr "Error: no s'ha pogut crear el fitxer temporal: %s\n"
+
+#: ../lib/cache.c:186 ../lib/cache.c:236 ../lib/config_file.c:157
+#: ../lib/config_file.c:163 ../lib/local.c:144 ../lib/local.c:272
+#: ../lib/rfc2068.c:260 ../lib/sshv2.c:1250
+#, c-format
+msgid "Error closing file descriptor: %s\n"
+msgstr "S'ha produït un error en tancar el descriptor de fitxer: %s\n"
+
+#: ../lib/cache.c:254 ../lib/fsp.c:127 ../lib/fsp.c:207 ../lib/local.c:184
+#: ../lib/local.c:193 ../lib/local.c:247
+#, c-format
+msgid "Error: Cannot seek on file %s: %s\n"
+msgstr "Error: no s'ha pogut cercar dins del fitxer %s: %s\n"
+
+#: ../lib/charset-conv.c:73
+#, c-format
+msgid ""
+"Error converting string '%s' from character set %s to character set %s: %s\n"
+msgstr ""
+"S'ha produït un error en convertir la cadena «%s» del joc de caràcters %s al "
+"joc de caràcters %s: %s\n"
+
+#: ../lib/config_file.c:126 ../lib/config_file.c:133 ../lib/protocols.c:1627
+#, c-format
+msgid "Error: Cannot open local file %s: %s\n"
+msgstr "Error: no s'ha pogut obrir el fitxer local %s: %s\n"
+
+#: ../lib/config_file.c:143 ../lib/sockutils.c:293 ../lib/sslcommon.c:493
+#, c-format
+msgid "Error: Could not write to socket: %s\n"
+msgstr "Error: no s'ha pogut escriure al sòcol: %s\n"
+
+#: ../lib/config_file.c:151 ../lib/sockutils.c:214 ../lib/sshv2.c:445
+#: ../lib/sslcommon.c:446
+#, c-format
+msgid "Error: Could not read from socket: %s\n"
+msgstr "Error: no s'ha pogut llegir del sòcol: %s\n"
+
+#: ../lib/config_file.c:183 ../lib/config_file.c:737
+#, c-format
+msgid "gFTP Error: Bad bookmarks file name %s\n"
+msgstr ""
+"Error del gFTP: el nom del fitxer d'adreces d'interés %s no és correcte\n"
+
+#: ../lib/config_file.c:192
+#, c-format
+msgid "Warning: Cannot find master bookmark file %s\n"
+msgstr "Avís: no s'ha pogut trobar el fitxer d'adreces d'interés mestre %s\n"
+
+#: ../lib/config_file.c:203 ../lib/config_file.c:743
+#, c-format
+msgid "gFTP Error: Cannot open bookmarks file %s: %s\n"
+msgstr ""
+"Error del gFTP: no s'ha pogut obrir el fitxer d'adreces d'interés %s: %s\n"
+
+#: ../lib/config_file.c:295 ../lib/config_file.c:317
+#, c-format
+msgid "gFTP Warning: Skipping line %d in bookmarks file: %s\n"
+msgstr ""
+"Avís del gFTP: s'ha omés la línia %d del fitxer d'adreces d'interés: %s\n"
+
+#: ../lib/config_file.c:347
+#, c-format
+msgid "gFTP Warning: Line %d doesn't have enough arguments\n"
+msgstr "Avís del gFTP: la línia %d no té prou arguments\n"
+
+#: ../lib/config_file.c:504
+msgid ""
+"This section specifies which hosts are on the local subnet and won't need to "
+"go out the proxy server (if available). Syntax: dont_use_proxy=.domain or "
+"dont_use_proxy=network number/netmask"
+msgstr ""
+"Esta secció especifica quins ordinadors estan a la xarxa local i no han "
+"de passar pel servidor intermediari (si està disponible). Sintaxi: "
+"dont_use_proxy=.domini o dont_use_proxy=nombre de xarxa/màscara de xarxa"
+
+#: ../lib/config_file.c:507
+msgid ""
+"ext=file extenstion:XPM file:Ascii or Binary (A or B):viewer program. Note: "
+"All arguments except the file extension are optional"
+msgstr ""
+"ext=extensió:fitxer XPM:Ascii o Binari (A o B):programa de visualització. "
+"Nota: tots els arguments menys l'extensió són opcionals"
+
+#: ../lib/config_file.c:587 ../lib/config_file.c:832
+#, c-format
+msgid "gFTP Error: Bad config file name %s\n"
+msgstr "Error del gFTP: el nom del fitxer de configuració %s no és correcte\n"
+
+#: ../lib/config_file.c:598
+#, c-format
+msgid "gFTP Error: Could not make directory %s: %s\n"
+msgstr "Error del gFTP: no s'ha pogut crear el directori %s: %s\n"
+
+#: ../lib/config_file.c:608
+#, c-format
+msgid "gFTP Error: Cannot find master config file %s\n"
+msgstr ""
+"Error del gFTP: no s'ha pogut trobar el fitxer de configuració mestre %s\n"
+
+#: ../lib/config_file.c:610
+#, c-format
+msgid "Did you do a make install?\n"
+msgstr "Ja heu fet make install?\n"
+
+#: ../lib/config_file.c:619 ../lib/config_file.c:838
+#, c-format
+msgid "gFTP Error: Cannot open config file %s: %s\n"
+msgstr "Error del gFTP: no s'ha pogut obrir el fitxer de configuració %s: %s\n"
+
+#: ../lib/config_file.c:658
+#, c-format
+msgid "Terminating due to parse errors at line %d in the config file\n"
+msgstr ""
+"S'està finalitzant atès que s'han produït errors d'anàlisi a la línia %d del "
+"fitxer de configuració.\n"
+
+#: ../lib/config_file.c:664
+#, c-format
+msgid "gFTP Warning: Skipping line %d in config file: %s\n"
+msgstr "Avís del gFTP: s'ometrà la línia %d del fitxer de configuració: %s\n"
+
+#: ../lib/config_file.c:671
+#, c-format
+msgid "gFTP Error: Bad log file name %s\n"
+msgstr "Error del gFTP: el nom del fitxer de registre %s no és correcte\n"
+
+#: ../lib/config_file.c:677
+#, c-format
+msgid "gFTP Warning: Cannot open %s for writing: %s\n"
+msgstr "Avis del gFTP: no s'ha pogut obrir %s per a l'escriptura: %s\n"
+
+#: ../lib/config_file.c:732
+msgid ""
+"Bookmarks file for gFTP. Copyright (C) 1998-2007 Brian Masney <masneyb gftp "
+"org>. Warning: Any comments that you add to this file WILL be overwritten"
+msgstr ""
+"Fitxer d'adreces d'interés del gFTP. Copyright © 1998-2007 Brian Masney "
+"<masneyb gftp org>. Avís: se sobreescriurà qualsevol comentari que "
+"s'afegisca a este fitxer"
+
+#: ../lib/config_file.c:733
+msgid ""
+"Note: The passwords contained inside this file are scrambled. This algorithm "
+"is not secure. This is to avoid your password being easily remembered by "
+"someone standing over your shoulder while you're editing this file. Prior to "
+"this, all passwords were stored in plaintext."
+msgstr ""
+"Nota: les contrasenyes d'este fitxer estan barrejades. Este algoritme no "
+"és segur, només és per tal de que les contrasenyes siguen difícils de "
+"recordar per algú que puguera estar mirant la vostra pantalla mentre editeu "
+"este fitxer. Abans d'això, totes les contrasenyes es desaven en text "
+"normal."
+
+#: ../lib/config_file.c:845
+msgid ""
+"Config file for gFTP. Copyright (C) 1998-2007 Brian Masney <masneyb gftp "
+"org>. Warning: Any comments that you add to this file WILL be overwritten. "
+"If a entry has a (*) in it's comment, you can't change it inside gFTP"
+msgstr ""
+"Fitxer de configuració del gFTP. Copyright © 1998-2007 Brian Masney "
+"<masneyb gftp org>. Avís: Se sobreescriurà qualsevol comentari que "
+"s'afegisca a este fitxer. Si l'entrada té un (*) al comentari, no podreu "
+"canviar-la des del gFTP"
+
+#: ../lib/config_file.c:1209 ../lib/protocols.c:385 ../lib/rfc2068.c:543
+#: ../lib/rfc2068.c:544
+#, c-format
+msgid "<unknown>"
+msgstr "<desconegut>"
+
+# FIXME
+#: ../lib/config_file.c:1289 ../lib/config_file.c:1352
+#: ../lib/config_file.c:1394 ../lib/config_file.c:1427
+#, c-format
+msgid "FATAL gFTP Error: Config option '%s' not found in global hash table\n"
+msgstr ""
+"Error FATAL de gFTP: No s'ha trobat l'opció de configuració «%s» a la taula "
+"de hash global\n"
+
+#: ../lib/fsp.c:189
+#, c-format
+msgid "Error: Cannot upload file %s\n"
+msgstr "Error: no s'ha pogut pujar el fitxer %s\n"
+
+#: ../lib/fsp.c:199
+#, c-format
+msgid "Error: Cannot write to file %s: %s\n"
+msgstr "Error: no s'ha pogut escriure al fitxer %s: %s\n"
+
+#: ../lib/fsp.c:237
+#, c-format
+msgid "Error: Error closing file: %s\n"
+msgstr "Error: error en tancar el fitxer %s\n"
+
+#: ../lib/fsp.c:327
+#, c-format
+msgid "Corrupted file listing from FSP server %s\n"
+msgstr "El llistat de fitxers del servifor FSP %s és corrupte\n"
+
+#: ../lib/fsp.c:339 ../lib/fsp.c:340 ../lib/parse-dir-listing.c:337
+#: ../lib/parse-dir-listing.c:338 ../lib/parse-dir-listing.c:379
+#: ../lib/parse-dir-listing.c:380 ../lib/parse-dir-listing.c:446
+#: ../lib/parse-dir-listing.c:453 ../lib/parse-dir-listing.c:529
+#: ../lib/parse-dir-listing.c:530 ../lib/parse-dir-listing.c:566
+msgid "unknown"
+msgstr "desconegut"
+
+#: ../lib/fsp.c:377
+#, c-format
+msgid "Could not get FSP directory listing %s: %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut obtindre el llistat del directori FSP %s: %s\n"
+
+#: ../lib/fsp.c:436
+#, c-format
+msgid "Successfully changed directory to %s\n"
+msgstr "S'ha canviat amb èxit al directori %s\n"
+
+#: ../lib/fsp.c:446
+#, c-format
+msgid "Could not change directory to %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut canviar al directori %s\n"
+
+#: ../lib/fsp.c:471 ../lib/fsp.c:500 ../lib/local.c:480 ../lib/local.c:516
+#: ../src/gtk/transfer.c:263 ../src/gtk/view_dialog.c:306
+#, c-format
+msgid "Successfully removed %s\n"
+msgstr "S'ha suprimit %s amb èxit\n"
+
+#: ../lib/fsp.c:477 ../lib/local.c:486
+#, c-format
+msgid "Error: Could not remove directory %s: %s\n"
+msgstr "Error: no s'ha pogut suprimir el directori %s: %s\n"
+
+#: ../lib/fsp.c:506 ../lib/local.c:522 ../src/gtk/transfer.c:267
+#: ../src/gtk/view_dialog.c:310
+#, c-format
+msgid "Error: Could not remove file %s: %s\n"
+msgstr "Error: no s'ha pogut suprimir el fitxer %s: %s\n"
+
+#: ../lib/fsp.c:528 ../lib/local.c:554
+#, c-format
+msgid "Successfully made directory %s\n"
+msgstr "S'ha creat amb èxit el directori %s\n"
+
+#: ../lib/fsp.c:563 ../lib/local.c:590
+#, c-format
+msgid "Successfully renamed %s to %s\n"
+msgstr "S'ha canviat el nom de %s a %s amb èxit\n"
+
+#: ../lib/fsp.c:575 ../lib/local.c:597
+#, c-format
+msgid "Error: Could not rename %s to %s: %s\n"
+msgstr "Error: no s'ha pogut canviar el nom de %s a %s: %s\n"
+
+#: ../lib/ftps.c:156
+msgid ""
+"FTPS Support unavailable since SSL support was not compiled in. Aborting "
+"connection.\n"
+msgstr ""
+"L'FTPS no està disponible ja que no es va compilar amb SSL. S'està avortant "
+"la connexió.\n"
+
+#: ../lib/https.c:91
+msgid ""
+"HTTPS Support unavailable since SSL support was not compiled in. Aborting "
+"connection.\n"
+msgstr ""
+"L'HTTPS no està disponible ja que no es va compilar amb SSL. S'està avortant "
+"la connexió.\n"
+
+#: ../lib/local.c:66
+#, c-format
+msgid "Could not get current working directory: %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut obtindre el directori de treball actual: %s\n"
+
+#: ../lib/local.c:105
+#, c-format
+msgid "Successfully changed local directory to %s\n"
+msgstr "S'ha canviat amb èxit el directori local a %s\n"
+
+#: ../lib/local.c:112
+#, c-format
+msgid "Could not change local directory to %s: %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut canviar el directori local a %s: %s\n"
+
+#: ../lib/local.c:238
+#, c-format
+msgid "Error: Cannot truncate local file %s: %s\n"
+msgstr "Error: No s'ha pogut truncar el fitxer local %s: %s\n"
+
+#: ../lib/local.c:424
+#, c-format
+msgid "Could not get local directory listing %s: %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut obtindre el llistat del directori local %s: %s\n"
+
+#: ../lib/local.c:634
+#, c-format
+msgid "Successfully changed mode of %s to %o\n"
+msgstr "S'ha canviat el mode de %s a %o amb èxit\n"
+
+#: ../lib/local.c:641
+#, c-format
+msgid "Error: Could not change mode of %s to %o: %s\n"
+msgstr "Error: no s'ha pogut canviar el mode de %s a %o: %s\n"
+
+#: ../lib/local.c:676
+#, c-format
+msgid "Successfully changed the time stamp of %s\n"
+msgstr "S'ha canviat amb èxit la marca de temps de %s\n"
+
+#: ../lib/local.c:683
+#, c-format
+msgid "Error: Could not change the time stamp of %s: %s\n"
+msgstr "Error: no s'ha pogut canviar la marca de temps de %s: %s\n"
+
+#: ../lib/local.c:750
+msgid "local filesystem"
+msgstr "sistema de fitxers local"
+
+#: ../lib/misc.c:414
+#, c-format
+msgid "usage: gftp "
+msgstr "forma d'ús: gftp "
+
+#. @null@
+#: ../lib/options.h:25 ../lib/rfc959.c:26
+msgid "none"
+msgstr "cap"
+
+#: ../lib/options.h:25
+msgid "file"
+msgstr "fitxer"
+
+#: ../lib/options.h:26
+msgid "size"
+msgstr "mida"
+
+#: ../lib/options.h:26
+msgid "user"
+msgstr "usuari"
+
+#: ../lib/options.h:27
+msgid "group"
+msgstr "grup"
+
+#: ../lib/options.h:28
+msgid "datetime"
+msgstr "datahora"
+
+#: ../lib/options.h:29
+msgid "attribs"
+msgstr "atributs"
+
+#. @null@
+#: ../lib/options.h:32
+msgid "descending"
+msgstr "descendent"
+
+#: ../lib/options.h:33
+msgid "ascending"
+msgstr "ascendent"
+
+#: ../lib/options.h:40
+msgid "General"
+msgstr "General"
+
+#: ../lib/options.h:43
+msgid "View program:"
+msgstr "Programa visualitzador:"
+
+#: ../lib/options.h:44
+msgid ""
+"The default program used to view files. If this is blank, the internal file "
+"viewer will be used"
+msgstr ""
+"El programa que s'emprarà per defecte per visualitzar fitxers. Si està buit, "
+"s'emprarà el visualitzador intern."
+
+#: ../lib/options.h:46
+msgid "Edit program:"
+msgstr "Programa editor:"
+
+#: ../lib/options.h:47
+msgid "The default program used to edit files."
+msgstr "El programa emprat per defecte per a editar fitxers."
+
+#: ../lib/options.h:48
+msgid "Max Log Window Size:"
+msgstr "Mida màxima de la finestra del registre:"
+
+#: ../lib/options.h:50
+msgid "The maximum size of the log window in bytes for the GTK+ port"
+msgstr "La mida màxima de la finestra del registre per la versió GTK+"
+
+#: ../lib/options.h:52
+msgid "Remote Character Sets:"
+msgstr "Conjunt de caràcters remots:"
+
+#: ../lib/options.h:54
+msgid ""
+"This is a comma separated list of charsets to try to convert the remote "
+"messages to the current locale"
+msgstr ""
+"Això és una llista de conjunts de caràcters separada per comes per intentar "
+"convertir els missatges remots al conjunt de caràcters local"
+
+#: ../lib/options.h:56
+msgid "Remote LC_TIME:"
+msgstr "LC_TIME remot:"
+
+#: ../lib/options.h:58
+msgid ""
+"This is the value of LC_TIME for the remote site. This is so that dates can "
+"be parsed properly in the directory listings."
+msgstr ""
+"Este és el valor de LC_TIME del lloc remot. Això permet analitzar les "
+"dates correctament en els llistats del directori."
+
+#: ../lib/options.h:60
+msgid "Cache TTL:"
+msgstr "Temps d'expiració de la memòria cau:"
+
+#: ../lib/options.h:63
+msgid "The number of seconds to keep cache entries before they expire."
+msgstr "El temps en segons abans que les dades de la memòria cau no expirin."
+
+#: ../lib/options.h:66
+msgid "Append file transfers"
+msgstr "Afig transferències de fitxers"
+
+#: ../lib/options.h:68
+msgid "Append new file transfers onto existing ones"
+msgstr "Afig les noves transferències a les ja existents"
+
+#: ../lib/options.h:69
+msgid "Do one transfer at a time"
+msgstr "Fes les transferències d'una en una"
+
+#: ../lib/options.h:71
+msgid "Do only one transfer at a time?"
+msgstr "Voleu fer les transferències d'una en una?"
+
+#: ../lib/options.h:72
+msgid "Overwrite by Default"
+msgstr "Sobreescriu per defecte"
+
+#: ../lib/options.h:75
+msgid "Overwrite files by default or set to resume file transfers"
+msgstr ""
+"Per defecte sobreescriure els fitxers o estableix que es reprengui la "
+"transferència de fitxers"
+
+#: ../lib/options.h:77
+msgid "Preserve file permissions"
+msgstr "Conserva els permisos dels fitxers"
+
+#: ../lib/options.h:80
+msgid "Preserve file permissions of transfered files"
+msgstr "Conserva els permisos dels fitxers transferits"
+
+#: ../lib/options.h:82
+msgid "Preserve file time"
+msgstr "Conserva la data dels fitxers"
+
+#: ../lib/options.h:85
+msgid "Preserve file times of transfered files"
+msgstr "Conserva la data dels fitxers transferits"
+
+#: ../lib/options.h:87
+msgid "Refresh after each file transfer"
+msgstr "Refresca després de cada transferència de fitxers"
+
+#: ../lib/options.h:90
+msgid "Refresh the listbox after each file is transfered"
+msgstr "Refresca la llista de fitxers després de cada transferència de fitxers"
+
+#: ../lib/options.h:92
+msgid "Sort directories first"
+msgstr "Mostra els directoris primer"
+
+#: ../lib/options.h:95
+msgid "Put the directories first then the files"
+msgstr "Posa els directoris davant dels fitxers"
+
+#: ../lib/options.h:96
+msgid "Show hidden files"
+msgstr "Mostra els fitxers ocults"
+
+#: ../lib/options.h:99
+msgid "Show hidden files in the listboxes"
+msgstr "Mostra els fitxers ocults a les llistes de fitxers"
+
+#: ../lib/options.h:100
+msgid "Show transfer status in title"
+msgstr "Mostra l'estat de la transferència al títol"
+
+#: ../lib/options.h:102
+msgid "Show the file transfer status in the titlebar"
+msgstr "Mostra l'estat de la transferència a la barra de títol"
+
+#: ../lib/options.h:103
+msgid "Start file transfers"
+msgstr "Inicia la transferència de fitxers"
+
+#: ../lib/options.h:105
+msgid "Automatically start the file transfers when they get queued"
+msgstr ""
+"Inicia automàticament la transferència de fitxers quan es posen a la cua"
+
+#: ../lib/options.h:107
+msgid "Allow manual commands in GUI"
+msgstr "Permet ordes manuals a la GUI"
+
+#: ../lib/options.h:109
+msgid ""
+"Allow entering manual commands in the GUI (functions like the text port)"
+msgstr ""
+"Permet introduir ordes manualment a la GUI (funcions com en la versió de "
+"text)"
+
+#: ../lib/options.h:111
+msgid "Remember last directory"
+msgstr "Recorda el darrer directori"
+
+#: ../lib/options.h:113
+msgid "Save the last local and remote directory when the application is closed"
+msgstr "Alça els darrers directoris local i remot quan l'aplicació es tanque"
+
+#: ../lib/options.h:115
+msgid "Connect to remote server on startup"
+msgstr "Connecta al servidor remot en iniciar"
+
+#: ../lib/options.h:117
+msgid ""
+"Automatically connect to the remote server when the application is started."
+msgstr "Connecta automàticament al servidor remot quan s'inicie l'aplicació."
+
+#: ../lib/options.h:120 ../src/gtk/options_dialog.c:1020
+#: ../src/gtk/options_dialog.c:1240
+msgid "Network"
+msgstr "Xarxa"
+
+#: ../lib/options.h:122
+msgid "Network timeout:"
+msgstr "Temps d'espera de la xarxa:"
+
+#: ../lib/options.h:125
+msgid ""
+"The timeout waiting for network input/output. This is NOT an idle timeout."
+msgstr ""
+"El temps d'espera per entrada/eixida de xarxa. No és un temps d'inactivitat."
+
+#: ../lib/options.h:127
+msgid "Connect retries:"
+msgstr "Intents de connexió:"
+
+#: ../lib/options.h:130
+msgid "The number of auto-retries to do. Set this to 0 to retry indefinitely"
+msgstr ""
+"El nombre d'intents de connexió. Si és 0 s'anirà intentant infinitament"
+
+#: ../lib/options.h:132
+msgid "Retry sleep time:"
+msgstr "Temps d'espera entre intents:"
+
+#: ../lib/options.h:135
+msgid "The number of seconds to wait between retries"
+msgstr "El nombre de segons a esperar entre intents de reconnexió"
+
+#: ../lib/options.h:136
+msgid "Max KB/S:"
+msgstr "KB/s màxim:"
+
+#: ../lib/options.h:139
+msgid "The maximum KB/s a file transfer can get. (Set to 0 to disable)"
+msgstr ""
+"El màxim de KB/s que una transferència pot tindre. (Establiu-lo a 0 per "
+"desactivar)"
+
+#: ../lib/options.h:141
+msgid "Transfer Block Size:"
+msgstr "Mida del bloc de transferència:"
+
+#: ../lib/options.h:144
+msgid ""
+"The block size that is used when transfering files. This should be a "
+"multiple of 1024."
+msgstr ""
+"La mida del bloc de transfarència s'utilitza en transferir fitxers. Ha de "
+"ser un múltiple de 1024."
+
+#: ../lib/options.h:147
+msgid "Default Protocol:"
+msgstr "Protocol per defecte:"
+
+#: ../lib/options.h:149
+msgid "This specifies the default protocol to use"
+msgstr "Especifica el protocol a emprar per defecte"
+
+#: ../lib/options.h:151 ../lib/options.h:154
+msgid "Enable IPv6 support"
+msgstr "Permet l'ús d'IPv6"
+
+#: ../lib/options.h:159
+msgid ""
+"This defines what will happen when you double click a file in the file "
+"listboxes. 0=View file 1=Edit file 2=Transfer file"
+msgstr ""
+"Això defineix el que passarà en fer doble clic en un fitxer de la llista de "
+"fitxers. 0=Mostra el fitxer 1=Edita el fitxer 2=Transfereix el fitxer"
+
+#: ../lib/options.h:162
+msgid "The default width of the local files listbox"
+msgstr "L'amplada per defecte de la llista de fitxers local"
+
+#: ../lib/options.h:165
+msgid "The default width of the remote files listbox"
+msgstr "L'amplada per defecte de la llista de fitxers remota"
+
+#: ../lib/options.h:168
+msgid "The default height of the local/remote files listboxes"
+msgstr "L'alçària per defecte de les llistes de fitxers remota/local"
+
+#: ../lib/options.h:171
+msgid "The default height of the transfer listbox"
+msgstr "L'alçària per defecte de la llista de transferències"
+
+#: ../lib/options.h:174
+msgid "The default height of the logging window"
+msgstr "L'alçària per defecte de la finestra del registre"
+
+#: ../lib/options.h:177
+msgid ""
+"The width of the filename column in the transfer window. Set this to 0 to "
+"have this column automagically resize."
+msgstr ""
+"L'amplada de la columna del nom de fitxer a la finestra de transferència. "
+"Establiu-la a 0 perquè la columna es redimensioni automàticament."
+
+#: ../lib/options.h:190 ../lib/options.h:196
+msgid "The default column to sort by"
+msgstr "La columna que s'utilitzarà per ordenar per defecte"
+
+#: ../lib/options.h:193 ../lib/options.h:199
+msgid "Sort ascending or descending"
+msgstr "Ordena ascendent o descendentment"
+
+#: ../lib/options.h:203 ../lib/options.h:221
+msgid ""
+"The width of the filename column in the file listboxes. Set this to 0 to "
+"have this column automagically resize. Set this to -1 to disable this column"
+msgstr ""
+"L'amplada de la columna del nom de fitxer a la llista de fitxers. Establiu-"
+"la a 0 perquè es redimensioni automàticament. Establiu-la a -1 per "
+"inhabilitar esta columna"
+
+#: ../lib/options.h:206 ../lib/options.h:224
+msgid ""
+"The width of the size column in the file listboxes. Set this to 0 to have "
+"this column automagically resize. Set this to -1 to disable this column"
+msgstr ""
+"L'amplada de la columna de la mida a la llista de fitxers. Establiu-la a 0 "
+"perquè es redimenioni automàticament. Establiu-la a -1 per inhabilitar "
+"esta columna"
+
+#: ../lib/options.h:209 ../lib/options.h:227
+msgid ""
+"The width of the user column in the file listboxes. Set this to 0 to have "
+"this column automagically resize. Set this to -1 to disable this column"
+msgstr ""
+"L'amplada de la columna de l'usuari a la llista de fitxers. Establiu-la a 0 "
+"perquè es redimensioni automàticament. Establiu-la a -1 per inhabilitar "
+"esta columna"
+
+#: ../lib/options.h:212 ../lib/options.h:230
+msgid ""
+"The width of the group column in the file listboxes. Set this to 0 to have "
+"this column automagically resize. Set this to -1 to disable this column"
+msgstr ""
+"L'amplada de la columna del grup a la llista de fitxers. Establiu-la a 0 "
+"perquè es redimensioni automàticament. Establiu-la a -1 per inhabilitar "
+"esta columna"
+
+#: ../lib/options.h:215 ../lib/options.h:233
+msgid ""
+"The width of the date column in the file listboxes. Set this to 0 to have "
+"this column automagically resize. Set this to -1 to disable this column"
+msgstr ""
+"L'amplada de la columna de la data a la llista de fitxers. Establiu-la a 0 "
+"perquè es redimensioni automàticament. Establiu-la a -1 per inhabilitar "
+"esta columna"
+
+#: ../lib/options.h:218 ../lib/options.h:236
+msgid ""
+"The width of the attribs column in the file listboxes. Set this to 0 to have "
+"this column automagically resize. Set this to -1 to disable this column"
+msgstr ""
+"L'amplada de la columna dels atributs a la llista de fitxers. Establiu-la a "
+"0 perquè es redimensioni automàticament. Establiu-la a -1 per inhabilitar "
+"esta columna"
+
+#: ../lib/options.h:239
+msgid "The color of the commands that are sent to the server"
+msgstr "El color de les ordes que s'envien al servidor"
+
+#: ../lib/options.h:242
+msgid "The color of the commands that are received from the server"
+msgstr "El color de les ordes que es reben del servidor"
+
+#: ../lib/options.h:245
+msgid "The color of the error messages"
+msgstr "El color dels missatges d'error"
+
+#: ../lib/options.h:248
+msgid "The color of the rest of the log messages"
+msgstr "El color de la resta de missatges del registre"
+
+#: ../lib/options.h:254 ../lib/rfc959.c:40
+msgid "FTP"
+msgstr "FTP"
+
+#: ../lib/options.h:257 ../lib/options.h:259
+msgid "FTPS"
+msgstr "FTPS"
+
+#: ../lib/options.h:262 ../lib/rfc2068.c:27
+msgid "HTTP"
+msgstr "HTTP"
+
+#: ../lib/options.h:265 ../lib/options.h:267
+msgid "HTTPS"
+msgstr "HTTPS"
+
+#: ../lib/options.h:270
+msgid "Local"
+msgstr "Local"
+
+#: ../lib/options.h:272
+msgid "SSH2"
+msgstr "SSH2"
+
+#: ../lib/options.h:274 ../src/gtk/bookmarks.c:883
+msgid "Bookmark"
+msgstr "Adreça d'interés"
+
+#: ../lib/options.h:275
+msgid "FSP"
+msgstr "FSP"
+
+#: ../lib/protocols.c:228
+#, c-format
+msgid "File transfer will be throttled to %.2f KB/s\n"
+msgstr "La transferència és passarà a %.2f KB/s\n"
+
+#: ../lib/protocols.c:381
+#, c-format
+msgid "Error setting LC_TIME to '%s'. Falling back to '%s'\n"
+msgstr "S'ha produït un error en establir LC_TIME a «%s». S'utilitzarà «%s»\n"
+
+#: ../lib/protocols.c:392
+#, c-format
+msgid "Loading directory listing %s from cache (LC_TIME=%s)\n"
+msgstr ""
+"S'està carregant el llistat del directori %s de la memòria cau (LC_TIME=%s)\n"
+
+#: ../lib/protocols.c:402
+#, c-format
+msgid "Loading directory listing %s from server (LC_TIME=%s)\n"
+msgstr ""
+"S'està carregant el llistat del directori %s del servidor (LC_TIME=%s)\n"
+
+#: ../lib/protocols.c:452
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: Stripping path off of file '%s'. The stripped path (%s) doesn't "
+"match the current directory (%s)\n"
+msgstr ""
+"Avís: s'ha extret la part del camí del fitxer «%s». La part del camí extreta "
+"(%s) no coincideix amb el directori actual (%s)\n"
+
+#: ../lib/protocols.c:483
+#, c-format
+msgid "Error: Cannot write to cache: %s\n"
+msgstr "Error: no s'ha pogut escriure a la memòria cau: %s\n"
+
+#: ../lib/protocols.c:516
+#, c-format
+msgid "Error: Could not find bookmark %s\n"
+msgstr "Error: no s'ha pogut trobar l'adreça d'interés %s\n"
+
+#: ../lib/protocols.c:523
+#, c-format
+msgid "Bookmarks Error: The bookmark entry %s does not have a hostname\n"
+msgstr ""
+"Error en l'adreça d'interés: L'adreça d'interés %s no té cap nom "
+"d'ordinador\n"
+
+#: ../lib/protocols.c:645 ../lib/protocols.c:672
+#, c-format
+msgid "The protocol '%s' is currently not supported.\n"
+msgstr "El protocol «%s» no està implementat actualment.\n"
+
+#: ../lib/protocols.c:1155
+#, c-format
+msgid "Found recursive symbolic link %s\n"
+msgstr "S'ha trobat un enllaç simbòlic recursiu %s\n"
+
+#: ../lib/protocols.c:1533
+#, c-format
+msgid "Error: Remote site %s disconnected. Max retries reached...giving up\n"
+msgstr ""
+"Error: El lloc remot %s ha desconnectat. S'ha arribat al màxim de "
+"reintents... es deixarà córrer\n"
+
+#: ../lib/protocols.c:1541
+#, c-format
+msgid "Error: Remote site %s disconnected. Will reconnect in %d seconds\n"
+msgstr ""
+"Error: El lloc remot %s ha desconnectat. Es reconnectarà d'ací a %d segons\n"
+
+#: ../lib/protocols.c:1636 ../lib/rfc959.c:715 ../lib/rfc959.c:885
+#: ../lib/socket-connect.c:126
+#, c-format
+msgid "Error: Cannot set close on exec flag: %s\n"
+msgstr "Error: No es pot establir el senyalador de tancar en executar: %s\n"
+
+#: ../lib/pty.c:301
+#, c-format
+msgid "Cannot open master pty %s: %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut obrir el pty mestre %s: %s\n"
+
+#: ../lib/pty.c:309
+#, c-format
+msgid "Cannot create a socket pair: %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut crear una parella de sòcols: %s\n"
+
+#: ../lib/pty.c:338
+#, c-format
+msgid "Error: Cannot execute ssh: %s\n"
+msgstr "Error: no s'ha pogut executar ssh: %s\n"
+
+#: ../lib/pty.c:354
+#, c-format
+msgid "Cannot fork another process: %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut crear un altre procés: %s\n"
+
+#: ../lib/rfc2068.c:30 ../lib/rfc959.c:47
+msgid "Proxy hostname:"
+msgstr "Nom del servidor intermediari:"
+
+#: ../lib/rfc2068.c:32 ../lib/rfc959.c:49
+msgid "Firewall hostname"
+msgstr "Nom del tallafoc"
+
+#: ../lib/rfc2068.c:33 ../lib/rfc959.c:50
+msgid "Proxy port:"
+msgstr "Port del servidor intermediari:"
+
+#: ../lib/rfc2068.c:35 ../lib/rfc959.c:52
+msgid "Port to connect to on the firewall"
+msgstr "Port del tallafoc a on connectar"
+
+#: ../lib/rfc2068.c:36 ../lib/rfc959.c:53
+msgid "Proxy username:"
+msgstr "Nom d'usuari al servidor intermediari:"
+
+#: ../lib/rfc2068.c:38 ../lib/rfc959.c:55
+msgid "Your firewall username"
+msgstr "El vostre nom d'usuari al tallafoc"
+
+#: ../lib/rfc2068.c:39 ../lib/rfc959.c:56
+msgid "Proxy password:"
+msgstr "Contrasenya del servidor intermediari:"
+
+#: ../lib/rfc2068.c:41 ../lib/rfc959.c:58
+msgid "Your firewall password"
+msgstr "La vostra contrasenya al tallafoc"
+
+#: ../lib/rfc2068.c:43
+msgid "Use HTTP/1.1"
+msgstr "Empra HTTP/1.1"
+
+#: ../lib/rfc2068.c:46
+msgid "Do you want to use HTTP/1.1 or HTTP/1.0"
+msgstr "Voleu emprar HTTP/1.1 o HTTP/1.0"
+
+#: ../lib/rfc2068.c:151 ../lib/rfc2068.c:840
+#, c-format
+msgid ""
+"Received wrong response from server, disconnecting\n"
+"Invalid chunk size '%s' returned by the remote server\n"
+msgstr ""
+"S'ha rebut una resposta incorrecta del servidor, s'està desconnectant\n"
+"El servidor remot ha retornat una mida de paquet invàlida «%s»\n"
+
+#: ../lib/rfc2068.c:255 ../lib/rfc959.c:679 ../lib/sshv2.c:1245
+#, c-format
+msgid "Disconnecting from site %s\n"
+msgstr "S'està desconnectant de %s\n"
+
+#: ../lib/rfc2068.c:301
+msgid "Starting the file transfer at offset "
+msgstr "S'està iniciant la transferència del fitxer pel punt "
+
+#: ../lib/rfc2068.c:322
+#, c-format
+msgid "Cannot retrieve file %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut obtindre el fitxer %s\n"
+
+#: ../lib/rfc2068.c:421 ../lib/sshv2.c:1327
+msgid "Retrieving directory listing...\n"
+msgstr "S'està obtenint el llistat del directori...\n"
+
+#: ../lib/rfc2068.c:816 ../lib/sshv2.c:895
+msgid "Received wrong response from server, disconnecting\n"
+msgstr ""
+"S'ha rebut una resposta incorrecta del servidor, s'està desconnectant\n"
+
+#: ../lib/rfc959.c:27
+msgid "SITE command"
+msgstr "Orde SITE"
+
+#: ../lib/rfc959.c:28
+msgid "user host"
+msgstr "usuari ordinador"
+
+#: ../lib/rfc959.c:29
+msgid "user host:port"
+msgstr "usuari ordinador:port"
+
+#: ../lib/rfc959.c:30
+msgid "AUTHENTICATE"
+msgstr "AUTENTICA"
+
+#: ../lib/rfc959.c:31
+msgid "user host port"
+msgstr "usuari ordinador port"
+
+#: ../lib/rfc959.c:32
+msgid "user host NOAUTH"
+msgstr "usuari ordinador NOAUTH"
+
+#: ../lib/rfc959.c:33
+msgid "HTTP Proxy"
+msgstr "Servidor intermediari HTTP"
+
+#: ../lib/rfc959.c:34
+msgid "Custom"
+msgstr "Personalitzat"
+
+#: ../lib/rfc959.c:43
+msgid "Email address:"
+msgstr "Adreça de correu electrònic:"
+
+#: ../lib/rfc959.c:45
+msgid ""
+"This is the password that will be used whenever you log into a remote FTP "
+"server as anonymous"
+msgstr ""
+"Esta és la contrasenya que s'emprarà per entrar anònimament a un servidor "
+"FTP remot"
+
+#: ../lib/rfc959.c:59
+msgid "Proxy account:"
+msgstr "Compte al servidor intermediari:"
+
+#: ../lib/rfc959.c:61
+msgid "Your firewall account (optional)"
+msgstr "El vostre compte al tallafoc (opcional)"
+
+#: ../lib/rfc959.c:63
+msgid "Proxy server type:"
+msgstr "Tipus de servidor intermediari:"
+
+#: ../lib/rfc959.c:66
+#, no-c-format
+msgid ""
+"This specifies how your proxy server expects us to log in. You can specify a "
+"2 character replacement string prefixed by a % that will be replaced with "
+"the proper data. The first character can be either p for proxy or h for the "
+"host of the FTP server. The second character can be u (user), p (pass), h "
+"(host), o (port) or a (account). For example, to specify the proxy user, you "
+"can you type in %pu"
+msgstr ""
+"Això especifica com s'ha d'entrar al servidor intermediari. Podeu "
+"especificar una cadena de 2 caràcters prefixada per un %, i que se "
+"substituirà per les dades adequades. El primer caràcter pot ser una p per al "
+"servidor intermediari, o una h per al servidor d'FTP. El segon caràcter pot "
+"ser una u (usuari), p (contrasenya), h (ordinador), o (port), o bé a "
+"(compte). Per exemple, per especificar l'usuari al servidor intermediari, "
+"hauríeu d'escriure %pu"
+
+#: ../lib/rfc959.c:69
+msgid "Ignore PASV address"
+msgstr "Ignora l'adreça PASV"
+
+#: ../lib/rfc959.c:72
+msgid ""
+"If this is enabled, then the remote FTP server's PASV IP address field will "
+"be ignored and the host's IP address will be used instead. This is often "
+"needed for routers giving their internal rather then their external IP "
+"address in a PASV reply."
+msgstr ""
+"Si s'habilita, l'adreça IP PASV del sevidor FTP s'ignorarà, i es farà servir "
+"l'adreça IP de l'ordinador. Això és necessari per a encaminadors que "
+"proporcionen la seua adreça interna enlloc de la seua adreça IP externa en "
+"una resposta PASV."
+
+#: ../lib/rfc959.c:74
+msgid "Passive file transfers"
+msgstr "Transferència de fitxers passiva"
+
+#: ../lib/rfc959.c:77
+msgid ""
+"If this is enabled, then the remote FTP server will open up a port for the "
+"data connection. If you are behind a firewall, you will need to enable this. "
+"Generally, it is a good idea to keep this enabled unless you are connecting "
+"to an older FTP server that doesn't support this. If this is disabled, then "
+"gFTP will open up a port on the client side and the remote server will "
+"attempt to connect to it."
+msgstr ""
+"Sí està activat, el servidor FTP obrirà un port per la transmissió de dades. "
+"Si esteu darrere d'un tallafoc, caldrà que ho activeu. Normalment, és bona "
+"idea mantindre-ho activat a no ser que vos connecteu a un servidor antic que "
+"no ho implemente. Si està desactivat, llavors el gFTP obrirà un port a la "
+"banda del client i el servidor remot s'hi intentarà connectar."
+
+#: ../lib/rfc959.c:79
+msgid "Resolve Remote Symlinks (LIST -L)"
+msgstr "Resol els enllaços simbòlics remots (LIST -L)"
+
+#: ../lib/rfc959.c:82
+msgid ""
+"The remote FTP server will attempt to resolve symlinks in the directory "
+"listings. Generally, this is a good idea to leave enabled. The only time you "
+"will want to disable this is if the remote FTP server doesn't support the -L "
+"option to LIST"
+msgstr ""
+"El servidor FTP remot intentarà resoldre els enllaços simbòlics als llistats "
+"dels directoris. Normalment és bona idea mantindre-ho activat. Normalment "
+"només voldreu desactivar això en cas que el servidor FTP remot no implemente "
+"l'opció -L a LIST"
+
+#: ../lib/rfc959.c:84
+msgid "Transfer files in ASCII mode"
+msgstr "Transfereix els fitxers en mode ASCII"
+
+#: ../lib/rfc959.c:87
+msgid ""
+"If you are transfering a text file from Windows to UNIX box or vice versa, "
+"then you should enable this. Each system represents newlines differently for "
+"text files. If you are transfering from UNIX to UNIX, then it is safe to "
+"leave this off. If you are downloading binary data, you will want to disable "
+"this."
+msgstr ""
+"Si esteu transferint un fitxer de text de Windows a UNIX, o viceversa, "
+"llavors hauríeu d'activar esta opció. Cada sistema representa els salts "
+"de línia de forma diferent en els fitxers de text. Si esteu transferint de "
+"UNIX a UNIX, és segur tindre-ho desactivat. Si esteu descarregant dades "
+"binàries, és millor que ho tingueu desactivat."
+
+#: ../lib/rfc959.c:381 ../lib/rfc959.c:390 ../lib/rfc959.c:401
+#: ../lib/rfc959.c:849 ../lib/rfc959.c:1414
+#, c-format
+msgid "Invalid response '%c' received from server.\n"
+msgstr "S'ha rebut una resposta no vàlida '%c' del servidor.\n"
+
+#: ../lib/rfc959.c:706 ../lib/socket-connect-gethostbyname.c:120
+#, c-format
+msgid "Failed to create a IPv4 socket: %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut crear un sòcol IPv4: %s\n"
+
+#: ../lib/rfc959.c:745 ../lib/rfc959.c:755
+#, c-format
+msgid "Cannot find an IP address in PASV response '%s'\n"
+msgstr "No s'ha trobat cap adreça IP a la resposta de PASV «%s»\n"
+
+#: ../lib/rfc959.c:775
+#, c-format
+msgid "Ignoring IP address in PASV response, connecting to %d.%d.%d.%d:%d\n"
+msgstr ""
+"S'ignorarà l'adreça IP de la resposta PASV, s'està connectant a %d.%d.%d.%d:%"
+"d\n"
+
+#: ../lib/rfc959.c:786 ../lib/rfc959.c:945
+#, c-format
+msgid "Cannot create a data connection: %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut crear una connexió de dades: %s\n"
+
+#: ../lib/rfc959.c:798 ../lib/rfc959.c:819 ../lib/rfc959.c:970
+#, c-format
+msgid "Cannot get socket name: %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut obtindre el nom del sòcol: %s\n"
+
+#: ../lib/rfc959.c:809 ../lib/rfc959.c:960
+#, c-format
+msgid "Cannot bind a port: %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut fer vincular a un port: %s\n"
+
+#: ../lib/rfc959.c:828 ../lib/rfc959.c:979
+#, c-format
+msgid "Cannot listen on port %d: %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut escoltar el port %d: %s\n"
+
+#: ../lib/rfc959.c:876
+#, c-format
+msgid "Failed to create a IPv6 socket: %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut crear un sòcol IPv6: %s\n"
+
+#: ../lib/rfc959.c:895
+msgid ""
+"Error: It doesn't look like we are connected via IPv6. Aborting connection.\n"
+msgstr ""
+"Error: No pareix que estiguem connectats a través d'IPv6. S'està avortant "
+"la connexió.\n"
+
+#: ../lib/rfc959.c:923 ../lib/rfc959.c:932
+#, c-format
+msgid "Invalid EPSV response '%s'\n"
+msgstr "La resposta EPSV «%s» no és vàlida\n"
+
+#: ../lib/rfc959.c:989
+#, c-format
+msgid "Cannot get address of local socket: %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut obtindre l'adreça del sòcol local: %s\n"
+
+#: ../lib/rfc959.c:1076
+#, c-format
+msgid "Cannot accept connection from server: %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut acceptar la connexió del servidor: %s\n"
+
+#: ../lib/rfc959.c:1584
+msgid "total"
+msgstr "total"
+
+#: ../lib/rfc959.c:1586
+#, c-format
+msgid "Warning: Cannot parse listing %s\n"
+msgstr "Avís: No s'ha pogut analitzar el llistat %s\n"
+
+#: ../lib/socket-connect-getaddrinfo.c:77
+#: ../lib/socket-connect-gethostbyname.c:64
+#, c-format
+msgid "Looking up %s\n"
+msgstr "S'està cercant %s\n"
+
+#: ../lib/socket-connect-getaddrinfo.c:82
+#: ../lib/socket-connect-gethostbyname.c:69
+#, c-format
+msgid "Cannot look up hostname %s: %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut trobar %s: %s\n"
+
+#: ../lib/socket-connect-getaddrinfo.c:115
+#, c-format
+msgid "Failed to create a socket: %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut crear un sòcol: %s\n"
+
+#: ../lib/socket-connect-getaddrinfo.c:121
+#: ../lib/socket-connect-gethostbyname.c:134
+#, c-format
+msgid "Trying %s:%d\n"
+msgstr "S'està intentant amb %s:%d\n"
+
+#: ../lib/socket-connect-getaddrinfo.c:127
+#: ../lib/socket-connect-gethostbyname.c:141
+#, c-format
+msgid "Cannot connect to %s: %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut connectar a %s: %s\n"
+
+#: ../lib/socket-connect-getaddrinfo.c:152
+#: ../lib/socket-connect-gethostbyname.c:159
+#, c-format
+msgid "Connected to %s:%d\n"
+msgstr "S'ha connectat a %s:%d\n"
+
+# FIXME "/etc/services"
+#: ../lib/socket-connect-gethostbyname.c:101 ../lib/sshv2.c:1168
+#, c-format
+msgid "Cannot look up service name %s/tcp. Please check your services file\n"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut trobar el nom del servei %s/tcp. Comproveu el fitxer /etc/"
+"services\n"
+
+#: ../lib/sockutils.c:190 ../lib/sockutils.c:268 ../lib/sshv2.c:435
+#, c-format
+msgid "Connection to %s timed out\n"
+msgstr "La connexió a %s ha expirat\n"
+
+#: ../lib/sockutils.c:338
+#, c-format
+msgid "Cannot get socket flags: %s\n"
+msgstr "No s'han pogut obtindre els senyaladors del sòcol: %s\n"
+
+#: ../lib/sockutils.c:352
+#, c-format
+msgid "Cannot set socket to non-blocking: %s\n"
+msgstr "El sòcol no s'ha pogut establir a no-blocant: %s\n"
+
+#: ../lib/sshv2.c:28
+msgid "SSH"
+msgstr "SSH"
+
+#: ../lib/sshv2.c:31
+msgid "SSH Prog Name:"
+msgstr "Nom del programa SSH:"
+
+#: ../lib/sshv2.c:33
+msgid "The path to the SSH executable"
+msgstr "La ruta a l'executable SSH"
+
+#: ../lib/sshv2.c:34
+msgid "SSH Extra Params:"
+msgstr "Paràmetres SSH extra:"
+
+#: ../lib/sshv2.c:36
+msgid "Extra parameters to pass to the SSH program"
+msgstr "Paràmetres extra que es passaran al programa SSH"
+
+#: ../lib/sshv2.c:38
+msgid "Need SSH User/Pass"
+msgstr "Cal un usuari/contrasenya SSH"
+
+#: ../lib/sshv2.c:41
+msgid "Require a username/password for SSH connections"
+msgstr "Demana un nom d'usuari/contrasenya per a connexions SSH"
+
+#: ../lib/sshv2.c:369
+#, c-format
+msgid "Running program %s\n"
+msgstr "S'està executant el programa %s\n"
+
+#: ../lib/sshv2.c:378
+msgid "Enter passphrase for RSA key"
+msgstr "Entreu la contrasenya per a la clau RSA"
+
+#: ../lib/sshv2.c:379
+msgid "Enter passphrase for key '"
+msgstr "Entreu la contrasenya per a la clau '"
+
+#: ../lib/sshv2.c:380
+msgid "Password"
+msgstr "Contrasenya"
+
+#: ../lib/sshv2.c:381
+msgid "password"
+msgstr "contrasenya"
+
+#: ../lib/sshv2.c:496
+msgid "(yes/no)?"
+msgstr "(sí/no)?"
+
+#: ../lib/sshv2.c:514
+msgid "Enter PASSCODE:"
+msgstr "Entreu la contrasenya:"
+
+#: ../lib/sshv2.c:518 ../src/gtk/gtkui.c:142 ../src/gtk/transfer.c:562
+#: ../src/gtk/transfer.c:572
+msgid "Enter Password"
+msgstr "Introduïu la contrasenya"
+
+#: ../lib/sshv2.c:519
+msgid "Enter SecurID Password:"
+msgstr "Introduïu la contrasenya SecurID:"
+
+#: ../lib/sshv2.c:567
+msgid "Error: An incorrect password was entered\n"
+msgstr "Error: S'ha introduït una contrasenya incorrecta\n"
+
+#: ../lib/sshv2.c:596
+#, c-format
+msgid "%d: Protocol Initialization\n"
+msgstr "%d: Inicialització del protocol\n"
+
+#: ../lib/sshv2.c:600
+#, c-format
+msgid "%d: Protocol version %d\n"
+msgstr "%d: Versió %d del protocol\n"
+
+#: ../lib/sshv2.c:609
+#, c-format
+msgid "%d: Open %s\n"
+msgstr "%d: Obri %s\n"
+
+#: ../lib/sshv2.c:614
+#, c-format
+msgid "%d: Close\n"
+msgstr "%d: Tanca\n"
+
+#: ../lib/sshv2.c:618
+#, c-format
+msgid "%d: Open Directory %s\n"
+msgstr "%d: Obri el directori %s\n"
+
+#: ../lib/sshv2.c:623
+#, c-format
+msgid "%d: Read Directory\n"
+msgstr "%d: Llig el directori\n"
+
+#: ../lib/sshv2.c:627
+#, c-format
+msgid "%d: Remove file %s\n"
+msgstr "%d: Elimina el fitxer %s\n"
+
+#: ../lib/sshv2.c:632
+#, c-format
+msgid "%d: Make directory %s\n"
+msgstr "%d: Crea el directori %s\n"
+
+#: ../lib/sshv2.c:637
+#, c-format
+msgid "%d: Remove directory %s\n"
+msgstr "%d: Elimina el directori %s\n"
+
+#: ../lib/sshv2.c:642
+#, c-format
+msgid "%d: Realpath %s\n"
+msgstr "%d: Camí real %s\n"
+
+#: ../lib/sshv2.c:647
+#, c-format
+msgid "%d: File attributes\n"
+msgstr "%d: Atributs del fitxer\n"
+
+#: ../lib/sshv2.c:651
+#, c-format
+msgid "%d: Stat %s\n"
+msgstr "%d: Stat %s\n"
+
+#: ../lib/sshv2.c:671
+#, c-format
+msgid "%d: Chmod %s %o\n"
+msgstr "%d: Chmod %s %o\n"
+
+#: ../lib/sshv2.c:676
+#, c-format
+msgid "%d: Utime %s %d\n"
+msgstr "%d: Utime %s %d\n"
+
+#: ../lib/sshv2.c:690 ../src/gtk/bookmarks.c:1042 ../src/gtk/bookmarks.c:1292
+#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:253 ../src/gtk/gtkui_transfer.c:376
+#: ../src/gtk/misc-gtk.c:995 ../src/gtk/options_dialog.c:1205
+#: ../src/gtk/options_dialog.c:1437
+msgid "OK"
+msgstr "D'acord"
+
+#: ../lib/sshv2.c:693
+msgid "EOF"
+msgstr "EOF"
+
+#: ../lib/sshv2.c:696
+msgid "No such file or directory"
+msgstr "Este fitxer o directori no existeix."
+
+#: ../lib/sshv2.c:699
+msgid "Permission denied"
+msgstr "S'ha denegat el permís"
+
+#: ../lib/sshv2.c:702
+msgid "Failure"
+msgstr "Ha fallat"
+
+#: ../lib/sshv2.c:705
+msgid "Bad message"
+msgstr "Missatge incorrecte"
+
+#: ../lib/sshv2.c:708
+msgid "No connection"
+msgstr "Sense connexió"
+
+#: ../lib/sshv2.c:711
+msgid "Connection lost"
+msgstr "S'ha perdut la connexió"
+
+#: ../lib/sshv2.c:714
+msgid "Operation unsupported"
+msgstr "L'operació no està implementada"
+
+#: ../lib/sshv2.c:717
+msgid "Unknown message returned from server"
+msgstr "El servidor ha retornat un missatge desconegut"
+
+#: ../lib/sshv2.c:752
+#, c-format
+msgid "Error: Message size %d too big\n"
+msgstr "Error: La mida (%d) del missatge és massa gran\n"
+
+#: ../lib/sshv2.c:811 ../lib/sshv2.c:1346 ../lib/sshv2.c:1838
+#: ../lib/sshv2.c:1957
+#, c-format
+msgid "Error: Message size %d too big from server\n"
+msgstr "Error: La mida (%d) del missatge del servidor és massa gran\n"
+
+#: ../lib/sshv2.c:817
+msgid ""
+"There was an error initializing a SSH connection with the remote server. The "
+"error message from the remote server follows:\n"
+msgstr ""
+"S'ha produït un error en iniciar una connexió SSH amb el servidor remot. "
+"Este és el missatge d'error del servidor remot:\n"
+
+#: ../lib/sshv2.c:1160
+#, c-format
+msgid "Opening SSH connection to %s\n"
+msgstr "S'està obrint una connexió SSH a %s\n"
+
+#: ../lib/sshv2.c:1212
+#, c-format
+msgid "Successfully logged into SSH server %s\n"
+msgstr "S'ha entrat amb èxit al servidor SSH %s\n"
+
+#: ../lib/sslcommon.c:31
+msgid "SSL Engine"
+msgstr "Motor SSL"
+
+#: ../lib/sslcommon.c:34
+msgid "SSL Entropy File:"
+msgstr "Fitxer d'entropia SSL:"
+
+#: ../lib/sslcommon.c:36
+msgid "SSL entropy file"
+msgstr "Fitxer d'entropia SSL"
+
+#: ../lib/sslcommon.c:37
+msgid "Entropy Seed Length:"
+msgstr "Longitud de la llavor d'entropia:"
+
+#: ../lib/sslcommon.c:39
+msgid "The maximum number of bytes to seed the SSL engine with"
+msgstr "El nombre màxim de bytes a donar a la llavor del motor SSL"
+
+#: ../lib/sslcommon.c:41 ../lib/sslcommon.c:43
+msgid "Verify SSL Peer"
+msgstr "Verifica l'altra part SSL"
+
+#: ../lib/sslcommon.c:107
+#, c-format
+msgid ""
+"Error with certificate at depth: %i\n"
+"Issuer = %s\n"
+"Subject = %s\n"
+"Error %i:%s\n"
+msgstr ""
+"Hi ha un error en el certificat a la profunditat: %i\n"
+"Emissor = %s\n"
+"Assumpte = %s\n"
+"Error %i:%s\n"
+
+#: ../lib/sslcommon.c:129
+msgid "Cannot get peer certificate\n"
+msgstr "No es pot obtindre el certificat de l'altra part\n"
+
+#: ../lib/sslcommon.c:196
+#, c-format
+msgid ""
+"ERROR: The host in the SSL certificate (%s) does not match the host that we "
+"connected to (%s). Aborting connection.\n"
+msgstr ""
+"Error: L'ordinador al certificat SSL (%s) no concorda amb el que s'ha "
+"connectat (%s). S'està avortant la connexió.\n"
+
+#: ../lib/sslcommon.c:302
+msgid "Cannot initialize the OpenSSL library\n"
+msgstr "No s'ha pogut iniciar la biblioteca OpenSSL\n"
+
+#: ../lib/sslcommon.c:317
+msgid "Error loading default SSL certificates\n"
+msgstr "S'ha produït un error en carregar els certificats SSL per defecte\n"
+
+#: ../lib/sslcommon.c:329
+msgid "Error setting cipher list (no valid ciphers)\n"
+msgstr ""
+"S'ha produït un error en establir la llista de codis (no hi ha codis "
+"vàlids)\n"
+
+#: ../lib/sslcommon.c:349 ../lib/sslcommon.c:423 ../lib/sslcommon.c:471
+msgid "Error: SSL engine was not initialized\n"
+msgstr "Error: El motor SSL no ha estat inicialitzat\n"
+
+#: ../lib/sslcommon.c:366
+msgid "Error setting up SSL connection (BIO object)\n"
+msgstr "S'ha produït un error em establir la connexió SSL (objecte BIO)\n"
+
+#: ../lib/sslcommon.c:376
+msgid "Error setting up SSL connection (SSL object)\n"
+msgstr "S'ha produït un error en establir la connexió SSL (objecte SSL)\n"
+
+#: ../lib/sslcommon.c:397
+#, c-format
+msgid "Error with peer certificate: %s\n"
+msgstr "S'ha produït un error en el certificat de l'altra part: %s\n"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:56
+msgid "Operation canceled\n"
+msgstr "S'ha cancel·lat l'operació\n"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:65
+#, c-format
+msgid "Waiting %d seconds until trying to connect again\n"
+msgstr "S'esperaran %d segons abans d'intentar connectar un altre cop\n"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:156
+msgid ""
+"gFTP comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details, see the COPYING file. "
+"This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain "
+"conditions; for details, see the COPYING file\n"
+msgstr ""
+"El gFTP ve sense ABSOLUTAMENT CAP GARANTIA; per a més detalls, consulteu el "
+"fitxer COPYING. Això és programari lliure, i podeu redistribuir-lo sota "
+"certes condicions; per a més detalls, consulteu el fitxer COPYING\n"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:158 ../src/gtk/menu-items.c:491
+msgid "Translated by"
+msgstr ""
+"Traduït per Josep Puigdemont <josep puigdemont gmail com>, i Albert Astals "
+"Cid <astals11 terra es>"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:205 ../src/uicommon/gftpui.c:247
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:287 ../src/uicommon/gftpui.c:322
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:357 ../src/uicommon/gftpui.c:393
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:429 ../src/uicommon/gftpui.c:494
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:575 ../src/uicommon/gftpui.c:845
+msgid "Error: Not connected to a remote site\n"
+msgstr "Error: no esteu connectat a cap lloc remot\n"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:216
+msgid "usage: chmod <mode> <file>\n"
+msgstr "forma d'ús: chmod <mode> <fitxer>\n"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:257
+msgid "usage: rename <old name> <new name>\n"
+msgstr "forma d'ús: rename <nom antic> <nom nou>\n"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:293
+msgid "usage: delete <file>\n"
+msgstr "forma d'ús: delete <fitxer>\n"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:328
+msgid "usage: rmdir <directory>\n"
+msgstr "forma d'ús: rmdir <directori>\n"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:363
+msgid "usage: site <site command>\n"
+msgstr "forma d'ús: site <orde remota>\n"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:399
+msgid "usage: mkdir <new directory>\n"
+msgstr "forma d'ús: mkdir <directori nou>\n"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:435 ../src/uicommon/gftpui.c:453
+msgid "usage: chdir <directory>\n"
+msgstr "forma d'ús: chdir <directori>\n"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:526
+msgid "Invalid argument\n"
+msgstr "L'argument no és vàlid\n"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:539
+msgid "Clear the directory cache\n"
+msgstr "Neteja el directori de la memòria cau\n"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:628
+msgid "usage: open "
+msgstr "forma d'ús: open "
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:704
+msgid "usage: set [variable = value]\n"
+msgstr "forma d'ús: set [variable = valor]\n"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:718
+#, c-format
+msgid "Error: Variable %s is not a valid configuration variable.\n"
+msgstr "Error: la variable %s no és una variable de configuració vàlida.\n"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:725
+#, c-format
+msgid "Error: Variable %s is not available in the text port of gFTP\n"
+msgstr ""
+"Error: la variable %s no està disponible en la versió de text del gFTP\n"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:807
+msgid ""
+"Supported commands:\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Ordes implementades:\n"
+"\n"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:852
+#, c-format
+msgid "usage: %s <filespec>\n"
+msgstr "forma d'ús: %s <màscara>\n"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:937
+msgid "about"
+msgstr "about"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:938
+msgid "Shows gFTP information"
+msgstr "Mostra informació quant al gFTP"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:939
+msgid "ascii"
+msgstr "ascii"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:940
+msgid "Sets the current file transfer mode to Ascii (only for FTP)"
+msgstr "Estableix el mode de transmissió de fitxers a ascii (només per a FTP)"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:941
+msgid "binary"
+msgstr "binary"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:942
+msgid "Sets the current file transfer mode to Binary (only for FTP)"
+msgstr "Estableix el mode de transmissió de fitxers a binari (només per a FTP)"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:943
+msgid "cd"
+msgstr "cd"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:944 ../src/uicommon/gftpui.c:946
+msgid "Changes the remote working directory"
+msgstr "Canvia el directori de treball remot"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:945
+msgid "chdir"
+msgstr "chdir"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:947
+msgid "chmod"
+msgstr "chmod"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:948
+msgid "Changes the permissions of a remote file"
+msgstr "Canvia els permisos d'un fitxer remot"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:949
+msgid "clear"
+msgstr "clear"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:950
+msgid "Available options: cache"
+msgstr "Opcions disponibles: cache"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:951
+msgid "close"
+msgstr "close"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:952
+msgid "Disconnects from the remote site"
+msgstr "Desconnecta del lloc remot"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:953
+msgid "delete"
+msgstr "delete"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:954
+msgid "Removes a remote file"
+msgstr "Suprimeix un fitxer remot"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:955
+msgid "dir"
+msgstr "dir"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:956 ../src/uicommon/gftpui.c:982
+msgid "Shows the directory listing for the current remote directory"
+msgstr "Mostra la llista de fitxers del directori remot actual"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:957
+msgid "get"
+msgstr "get"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:958 ../src/uicommon/gftpui.c:984
+msgid "Downloads remote file(s)"
+msgstr "Descarrega fitxers remots"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:959
+msgid "help"
+msgstr "help"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:960
+msgid "Shows this help screen"
+msgstr "Mostra esta finestra d'ajuda"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:961
+msgid "lcd"
+msgstr "lcd"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:962 ../src/uicommon/gftpui.c:964
+msgid "Changes the local working directory"
+msgstr "Canvia el directori de treball local"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:963
+msgid "lchdir"
+msgstr "lchdir"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:965
+msgid "lchmod"
+msgstr "lchmod"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:966
+msgid "Changes the permissions of a local file"
+msgstr "Canvia els permisos d'un fitxer local"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:967
+msgid "ldelete"
+msgstr "ldelete"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:968
+msgid "Removes a local file"
+msgstr "Suprimeix un fitxer local"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:969
+msgid "ldir"
+msgstr "ldir"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:970 ../src/uicommon/gftpui.c:972
+msgid "Shows the directory listing for the current local directory"
+msgstr "Mostra la llista de fitxers del directori local actual"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:971
+msgid "lls"
+msgstr "lls"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:973
+msgid "lmkdir"
+msgstr "lmkdir"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:974
+msgid "Creates a local directory"
+msgstr "Crea un directori local"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:975
+msgid "lpwd"
+msgstr "lpwd"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:976
+msgid "Show current local directory"
+msgstr "Mostra el directori local actual"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:977
+msgid "lrename"
+msgstr "lrename"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:978
+msgid "Rename a local file"
+msgstr "Canvia el nom d'un fitxer local"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:979
+msgid "lrmdir"
+msgstr "lrmdir"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:980
+msgid "Remove a local directory"
+msgstr "Suprimeix un directori local"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:981
+msgid "ls"
+msgstr "ls"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:983
+msgid "mget"
+msgstr "mget"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:985
+msgid "mkdir"
+msgstr "mkdir"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:986
+msgid "Creates a remote directory"
+msgstr "Crea un directori remot"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:987
+msgid "mput"
+msgstr "mput"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:988 ../src/uicommon/gftpui.c:992
+msgid "Uploads local file(s)"
+msgstr "Puja fitxers locals"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:989
+msgid "open"
+msgstr "open"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:990
+msgid "Opens a connection to a remote site"
+msgstr "Obri una connexió a un lloc remot"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:991
+msgid "put"
+msgstr "put"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:993
+msgid "pwd"
+msgstr "pwd"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:994
+msgid "Show current remote directory"
+msgstr "Mostra el directori remot actual"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:995
+msgid "quit"
+msgstr "quit"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:996
+msgid "Exit from gFTP"
+msgstr "Ix del gFTP"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:997
+msgid "rename"
+msgstr "rename"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:998
+msgid "Rename a remote file"
+msgstr "Canvia el nom d'un fitxer remot"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:999
+msgid "rmdir"
+msgstr "rmdir"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:1000
+msgid "Remove a remote directory"
+msgstr "Suprimeix un directori remot"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:1001
+msgid "set"
+msgstr "set"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:1002
+msgid ""
+"Show configuration file variables. You can also set variables by set var=val"
+msgstr ""
+"Mostra les variables del fitxer de configuració. També es poden establir "
+"variables amb «set var=val»"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:1004
+msgid "site"
+msgstr "site"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:1005
+msgid "Run a site specific command"
+msgstr "Executa una orde específica del lloc remot"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:1094
+msgid "Error: Command not recognized\n"
+msgstr "Error: no s'ha reconegut l'orde\n"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:1304
+#, c-format
+msgid "Successfully transferred %s at %.2f KB/s\n"
+msgstr "S'ha transferit %s amb èxit a %.2f KB/s\n"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:1335
+#, c-format
+msgid "Skipping file %s on host %s\n"
+msgstr "S'està ometent el fitxer %s de l'ordinador %s\n"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:1359
+#, c-format
+msgid "Stopping the transfer on host %s\n"
+msgstr "S'està aturant la transferència de l'ordinador %s\n"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:1505
+#, c-format
+msgid "Could not download %s from %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut descarregar %s de %s\n"
+
+#: ../src/uicommon/gftpui.c:1561
+#, c-format
+msgid ""
+"There were %d files or directories that could not be transferred. Check the "
+"log for which items were not properly transferred."
+msgstr ""
+"No s'han pogut transferir %d fitxers o directoris. Comproveu el registre per "
+"saber els elements que no s'han transferit."
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:40 ../src/gtk/dnd.c:122 ../src/gtk/gftp-gtk.c:234
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:1103 ../src/gtk/misc-gtk.c:505
+#: ../src/gtk/misc-gtk.c:513
+#, c-format
+msgid "%s: Please hit the stop button first to do anything else\n"
+msgstr "%s: premeu el botó d'aturar abans de fer res més\n"
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:41
+msgid "Run Bookmark"
+msgstr "Executa una adreça d'interés"
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:71
+msgid "Add Bookmark: You must enter a name for the bookmark\n"
+msgstr ""
+"Afig una adreça d'interés: heu d'introduir un nom per a l'adreça "
+"d'interés\n"
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:78
+#, c-format
+msgid "Add Bookmark: Cannot add bookmark %s because that name already exists\n"
+msgstr ""
+"Afig una adreça d'interés: no es pot afegir l'adreça d'interés %s perquè "
+"ja n'hi ha una amb este nom\n"
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:135 ../src/gtk/bookmarks.c:146
+msgid "Add Bookmark"
+msgstr "Afig una adreça d'interés"
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:142
+msgid "Add Bookmark: You must enter a hostname\n"
+msgstr "Afig una adreça d'interés: heu d'introduir un nom d'ordinador\n"
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:146
+msgid ""
+"Enter the name of the bookmark you want to add\n"
+"You can separate items by a / to put it into a submenu\n"
+"(ex: Linux Sites/Debian)"
+msgstr ""
+"Introduïu el nom de l'adreça d'interés que vulgueu afegir\n"
+"Podeu separar els elements amb / per a introduir l'adreça\n"
+"d'interés a un submenú (p.ex.: Linux/Debian)"
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:146
+msgid "Remember password"
+msgstr "Recorda la contrasenya"
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:420
+msgid "You must specify a name for the bookmark."
+msgstr "Heu d'indicar el nom per a l'adreça d'interés."
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:472
+msgid "New Folder"
+msgstr "Carpeta nova"
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:473
+msgid "Enter the name of the new folder to create"
+msgstr "Introduïu el nom de la carpeta nova a crear"
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:482
+msgid "New Item"
+msgstr "Element nou"
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:483
+msgid "Enter the name of the new item to create"
+msgstr "Introduïu el nom de l'element nou a crear"
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:556
+#, c-format
+msgid ""
+"Are you sure you want to erase the bookmark\n"
+"%s and all its children?"
+msgstr ""
+"Esteu segur de voler eliminar l'adreça\n"
+"d'interés %s i tots els seus fills?"
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:557
+msgid "Delete Bookmark"
+msgstr "Elimina l'adreça d'interés"
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:629
+msgid "Bookmarks"
+msgstr "Adreces d'interés"
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:849 ../src/gtk/bookmarks.c:852
+msgid "Edit Entry"
+msgstr "Edita una entrada"
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:888
+msgid "Description:"
+msgstr "Descripció:"
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:903
+msgid "Hostname:"
+msgstr "Nom de l'ordinador:"
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:916
+msgid "Port:"
+msgstr "Port:"
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:933
+msgid "Protocol:"
+msgstr "Protocol:"
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:957
+msgid "Remote Directory:"
+msgstr "Directori remot:"
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:970
+msgid "Local Directory:"
+msgstr "Directori local:"
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:987
+msgid "Username:"
+msgstr "Nom d'usuari:"
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:1000 ../src/text/textui.c:92
+msgid "Password:"
+msgstr "Contrasenya:"
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:1014
+msgid "Account:"
+msgstr "Compte:"
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:1028
+msgid "Log in as ANONYMOUS"
+msgstr "Entra com a anònim"
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:1053 ../src/gtk/bookmarks.c:1303
+#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:265 ../src/gtk/gtkui_transfer.c:388
+#: ../src/gtk/options_dialog.c:1216 ../src/gtk/options_dialog.c:1448
+msgid " Cancel "
+msgstr " Cancel·la "
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:1204
+msgid "/_File"
+msgstr "/_Fitxer"
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:1205
+msgid "/File/tearoff"
+msgstr "/File/tearoff"
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:1206
+msgid "/File/New _Folder..."
+msgstr "/Fitxer/_Carpeta nova..."
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:1207
+msgid "/File/New _Item..."
+msgstr "/Fitxer/_Element nou..."
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:1208
+msgid "/File/_Delete"
+msgstr "/Fitxer/_Suprimeix"
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:1209
+msgid "/File/_Properties..."
+msgstr "/Fitxer/_Propietats..."
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:1210
+msgid "/File/sep"
+msgstr "/File/sep"
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:1211
+msgid "/File/_Close"
+msgstr "/File/_Tanca"
+
+#: ../src/gtk/bookmarks.c:1229 ../src/gtk/bookmarks.c:1232
+msgid "Edit Bookmarks"
+msgstr "Edita les adreces d'interés"
+
+#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:132 ../src/gtk/chmod_dialog.c:137
+#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:142
+msgid "Chmod"
+msgstr "Chmod"
+
+#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:162
+msgid ""
+"You can now adjust the attributes of your file(s)\n"
+"Note: Not all ftp servers support the chmod feature"
+msgstr ""
+"Podeu ajustar els atributs dels vostres fitxers\n"
+"Nota: no tots els servidors d'ftp implementen chmod"
+
+#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:172
+msgid "Special"
+msgstr "Especial"
+
+#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:180
+msgid "SUID"
+msgstr "SUID"
+
+#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:184
+msgid "SGID"
+msgstr "SGID"
+
+#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:188
+msgid "Sticky"
+msgstr "Enganxós"
+
+#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:192 ../src/gtk/gftp-gtk.c:789
+msgid "User"
+msgstr "Usuari"
+
+#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:200 ../src/gtk/chmod_dialog.c:220
+#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:240
+msgid "Read"
+msgstr "Lectura"
+
+#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:204 ../src/gtk/chmod_dialog.c:224
+#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:244
+msgid "Write"
+msgstr "Escriptura"
+
+#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:208 ../src/gtk/chmod_dialog.c:228
+#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:248
+msgid "Execute"
+msgstr "Execució"
+
+#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:212 ../src/gtk/gftp-gtk.c:790
+msgid "Group"
+msgstr "Grup"
+
+#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:232
+msgid "Other"
+msgstr "Altres"
+
+#: ../src/gtk/delete_dialog.c:61
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to delete these %ld files and %ld directories"
+msgstr "Esteu segur de voler suprimir %ld fitxers i %ld directoris?"
+
+#: ../src/gtk/delete_dialog.c:65
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to delete these %ld files"
+msgstr "Esteu segur de voler suprimir estos %ld fitxers?"
+
+#: ../src/gtk/delete_dialog.c:69
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to delete these %ld directories"
+msgstr "Esteu segur de voler suprimir estos %ld directoris?"
+
+#: ../src/gtk/delete_dialog.c:74
+msgid "Delete Files/Directories"
+msgstr "Suprimeix fitxers/directoris"
+
+#: ../src/gtk/delete_dialog.c:90 ../src/gtk/options_dialog.c:1302
+msgid "Delete"
+msgstr "Suprimeix"
+
+#: ../src/gtk/dnd.c:123 ../src/gtk/gftp-gtk.c:1104 ../src/gtk/misc-gtk.c:929
+#: ../src/gtk/misc-gtk.c:1004
+msgid "Connect"
+msgstr "Connecta"
+
+#: ../src/gtk/dnd.c:136 ../src/gtk/dnd.c:269
+#, c-format
+msgid "Received URL %s\n"
+msgstr "S'ha rebut la URL %s\n"
+
+#: ../src/gtk/dnd.c:159 ../src/gtk/dnd.c:247
+msgid "Drag-N-Drop"
+msgstr "Arrossegar i deixar anar"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:144
+msgid "Exit"
+msgstr "Ix"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:144
+msgid ""
+"There are file transfers in progress.\n"
+"Are you sure you want to exit?"
+msgstr ""
+"Hi ha transferències de fitxers en progrés.\n"
+"Esteu segur de voler eixir?"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:219 ../src/gtk/gftp-gtk.c:235
+msgid "Open Location"
+msgstr "Obri ubicacions"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:219
+msgid "Enter a URL to connect to"
+msgstr "Introduïu la URL a on connectar-vos"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:265
+msgid "/_FTP"
+msgstr "/_FTP"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:266
+msgid "/FTP/tearoff"
+msgstr "/FTP/tearoff"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:267
+msgid "/FTP/Window _1"
+msgstr "/FTP/Finestra _1"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:269
+msgid "/FTP/Window _2"
+msgstr "/FTP/Finestra _2"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:271 ../src/gtk/gftp-gtk.c:276
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:279
+msgid "/FTP/sep"
+msgstr "/FTP/sep"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:272
+msgid "/FTP/_Ascii"
+msgstr "/FTP/_Ascii"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:274
+msgid "/FTP/_Binary"
+msgstr "/FTP/_Binari"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:277
+msgid "/FTP/_Preferences..."
+msgstr "/FTP/_Preferències..."
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:280
+msgid "/FTP/_Quit"
+msgstr "/FTP/I_x"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:281
+msgid "/_Local"
+msgstr "/_Local"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:282
+msgid "/Local/tearoff"
+msgstr "Local/tearoff"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:283
+msgid "/Local/_Open Location..."
+msgstr "/Local/_Obri una ubicació..."
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:285
+msgid "/Local/D_isconnect"
+msgstr "/Local/D_esconnecta"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:286 ../src/gtk/gftp-gtk.c:293
+msgid "/Local/sep"
+msgstr "/Local/sep"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:287
+msgid "/Local/Change _Filespec..."
+msgstr "/Local/Can_via el camí..."
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:289
+msgid "/Local/_Show selected"
+msgstr "/Local/Mostra la _selecció"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:290
+msgid "/Local/Select _All"
+msgstr "/Local/Seleccion_a-ho tot"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:291
+msgid "/Local/Select All Files"
+msgstr "/Local/Selecciona tots els fitxers"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:292
+msgid "/Local/Deselect All"
+msgstr "/Local/Deselecciona-ho tot"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:294
+msgid "/Local/Save Directory Listing..."
+msgstr "/Local/Alça el llistat del directori..."
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:295
+msgid "/Local/Send SITE Command..."
+msgstr "/Local/Envia una orde SITE..."
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:296
+msgid "/Local/_Change Directory"
+msgstr "/Local/_Canvia de directori"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:297
+msgid "/Local/_Permissions..."
+msgstr "/Local/_Permisos..."
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:299
+msgid "/Local/_New Folder..."
+msgstr "/Fitxer/_Carpeta nova..."
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:300
+msgid "/Local/Rena_me..."
+msgstr "/Local/Canvia el _nom..."
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:302
+msgid "/Local/_Delete..."
+msgstr "/Local/_Suprimeix..."
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:304
+msgid "/Local/_Edit..."
+msgstr "/Local/_Edita..."
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:305
+msgid "/Local/_View..."
+msgstr "/Local/_Visualitza..."
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:306
+msgid "/Local/_Refresh"
+msgstr "/Local/_Actualitza"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:308
+msgid "/_Remote"
+msgstr "/_Remot"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:309
+msgid "/Remote/tearoff"
+msgstr "/Remote/tearoff"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:310
+msgid "/Remote/_Open Location..."
+msgstr "/Remot/_Obri una ubicació..."
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:312
+msgid "/Remote/D_isconnect"
+msgstr "/Remot/D_esconnecta"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:314 ../src/gtk/gftp-gtk.c:321
+msgid "/Remote/sep"
+msgstr "/Remot/sep"
+
+# FIXME
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:315
+msgid "/Remote/Change _Filespec..."
+msgstr "/Remot/Can_via el camí..."
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:317
+msgid "/Remote/_Show selected"
+msgstr "/Remot/Mostra la _selecció"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:318
+msgid "/Remote/Select _All"
+msgstr "/Remot/Seleccion_a-ho tot"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:319
+msgid "/Remote/Select All Files"
+msgstr "/Remot/Selecciona tots els fitxers"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:320
+msgid "/Remote/Deselect All"
+msgstr "/Remot/Deselecciona-ho tot"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:322
+msgid "/Remote/Save Directory Listing..."
+msgstr "/Remot/Alça el llistat del directori..."
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:323
+msgid "/Remote/Send SITE Command..."
+msgstr "/Remot/Envia una orde SITE..."
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:324
+msgid "/Remote/_Change Directory"
+msgstr "/Remot/_Canvia de directori"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:325
+msgid "/Remote/_Permisssions..."
+msgstr "/Remot/_Permisos..."
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:326
+msgid "/Remote/_New Folder..."
+msgstr "/Remot/_Carpeta nova..."
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:328
+msgid "/Remote/Rena_me..."
+msgstr "/Remot/Canvia el _nom..."
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:330
+msgid "/Remote/_Delete..."
+msgstr "/Remot/_Suprimeix..."
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:331
+msgid "/Remote/_Edit..."
+msgstr "/Remot/_Edita..."
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:332
+msgid "/Remote/_View..."
+msgstr "/Remot/_Visualitza..."
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:333
+msgid "/Remote/_Refresh"
+msgstr "/Remot/_Actualitza"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:335
+msgid "/_Bookmarks"
+msgstr "/_Adreces d'interés"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:336
+msgid "/Bookmarks/tearoff"
+msgstr "/Adreces d'interés/tearoff"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:337
+msgid "/Bookmarks/Add _Bookmark"
+msgstr "/Adreces d'interés/_Afig una adreça d'interés"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:339
+msgid "/Bookmarks/Edit Bookmarks"
+msgstr "/Adreces d'interés/Edita les adreces d'interés"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:340
+msgid "/Bookmarks/sep"
+msgstr "/Adreces d'interés/sep"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:341
+msgid "/_Transfer"
+msgstr "/_Transferències"
+
+# FIXME
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:342
+msgid "/Transfer/tearoff"
+msgstr "/Transferències/tearoff"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:343
+msgid "/Transfer/_Start"
+msgstr "/Transferències/_Inicia"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:344
+msgid "/Transfer/St_op"
+msgstr "/Transferències/A_tura"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:346 ../src/gtk/gftp-gtk.c:354
+msgid "/Transfer/sep"
+msgstr "/Transferències/sep"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:347
+msgid "/Transfer/Skip _Current File"
+msgstr "/Transferències/_Omet el fitxer actual"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:348
+msgid "/Transfer/_Remove File"
+msgstr "/Transferències/_Suprimeix el fitxer"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:350
+msgid "/Transfer/Move File _Up"
+msgstr "/Transferències/Mou el fitxer cap amunt"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:352
+msgid "/Transfer/Move File _Down"
+msgstr "/Transferències/Mou el fitxer cap avall"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:355
+msgid "/Transfer/_Retrieve Files"
+msgstr "/Transferències/_Descarrega els fitxers"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:356
+msgid "/Transfer/_Put Files"
+msgstr "/Transferències/_Puja els fitxers"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:357
+msgid "/L_og"
+msgstr "/Re_gistre"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:358
+msgid "/Log/tearoff"
+msgstr "/Registre/tearoff"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:359
+msgid "/Log/_Clear"
+msgstr "/Registre/_Neteja"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:360
+msgid "/Log/_View"
+msgstr "/Registre/_Visualitza"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:361
+msgid "/Log/_Save..."
+msgstr "/Registre/Al_ça el registre..."
+
+# Accelerador a la "i" com en el mozilla
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:362
+msgid "/Tool_s"
+msgstr "/E_ines"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:363
+msgid "/Tools/tearoff"
+msgstr "/Eines/tearoff"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:364
+msgid "/Tools/C_ompare Windows"
+msgstr "/Eines/_Compara les finestres"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:365
+msgid "/Tools/_Clear Cache"
+msgstr "/Eines/_Neteja la memòria cau"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:366
+msgid "/Help"
+msgstr "/Ajuda"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:367
+msgid "/Help/tearoff"
+msgstr "/Ajuda/tearoff"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:368
+msgid "/Help/_About"
+msgstr "/Ajuda/_Quant a"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:488
+msgid "Host: "
+msgstr "Ordinador: "
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:490
+msgid "_Host: "
+msgstr "_Ordinador: "
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:516
+msgid "Port: "
+msgstr "Port: "
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:537
+msgid "User: "
+msgstr "Usuari: "
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:539
+msgid "_User: "
+msgstr "_Usuari: "
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:564
+msgid "Pass: "
+msgstr "Contrasenya: "
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:636
+msgid "Command: "
+msgstr "Orde: "
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:787 ../src/gtk/gftp-gtk.c:996
+#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:228
+msgid "Filename"
+msgstr "Nom de fitxer"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:788
+msgid "Size"
+msgstr "Mida"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:791
+msgid "Date"
+msgstr "Data"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:792
+msgid "Attribs"
+msgstr "Atributs"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:997
+msgid "Progress"
+msgstr "Progrés"
+
+#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:1133
+msgid "Error: You must type in a host to connect to\n"
+msgstr "Error: heu d'introduir l'ordinador on connectar-vos\n"
+
+#: ../src/gtk/gtkui.c:53
+msgid "Refresh"
+msgstr "Refresca"
+
+#: ../src/gtk/gtkui.c:120
+msgid "Enter Username"
+msgstr "Introduïu el nom d'usuari:"
+
+#: ../src/gtk/gtkui.c:121
+msgid "Please enter your username for this site"
+msgstr "Introduïu el nom d'usuari per a este lloc"
+
+#: ../src/gtk/gtkui.c:143 ../src/gtk/transfer.c:563 ../src/gtk/transfer.c:573
+msgid "Please enter your password for this site"
+msgstr "Introduïu la contrasenya per a este lloc"
+
+#: ../src/gtk/gtkui.c:298
+msgid "Operation canceled...you must enter a string\n"
+msgstr "S'ha cancel·lat l'operació... heu d'introduir una cadena de text\n"
+
+#: ../src/gtk/gtkui.c:344
+msgid "Mkdir"
+msgstr "Mkdir"
+
+#: ../src/gtk/gtkui.c:347
+msgid "Make Directory"
+msgstr "Crea un directori"
+
+#: ../src/gtk/gtkui.c:347
+msgid "Enter name of directory to create"
+msgstr "Introduïu el nom del directori a crear"
+
+#: ../src/gtk/gtkui.c:370 ../src/gtk/gtkui.c:382 ../src/gtk/misc-gtk.c:932
+#: ../src/gtk/misc-gtk.c:1007
+msgid "Rename"
+msgstr "Canvia el nom"
+
+#: ../src/gtk/gtkui.c:380
+#, c-format
+msgid "What would you like to rename %s to?"
+msgstr "Quin nom voleu posar a %s?"
+
+#: ../src/gtk/gtkui.c:402 ../src/gtk/gtkui.c:405
+msgid "Site"
+msgstr "Site"
+
+#: ../src/gtk/gtkui.c:405
+msgid "Enter site-specific command"
+msgstr "Introduïu l'orde específica del lloc remot"
+
+#: ../src/gtk/gtkui.c:406
+msgid "Prepend with SITE"
+msgstr "Posa-hi SITE abans"
+
+#: ../src/gtk/gtkui.c:449 ../src/gtk/menu-items.c:235
+msgid "Chdir"
+msgstr "Chdir"
+
+#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:60 ../src/gtk/transfer.c:473
+#: ../src/gtk/transfer.c:541 ../src/gtk/transfer.c:998
+msgid "Skipped"
+msgstr "Omés"
+
+#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:62 ../src/gtk/transfer.c:520
+#: ../src/gtk/transfer.c:545
+msgid "Waiting..."
+msgstr "S'està esperant..."
+
+#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:136 ../src/gtk/gtkui_transfer.c:314
+#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:341
+msgid "Overwrite"
+msgstr "Sobreescriu"
+
+#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:143 ../src/gtk/gtkui_transfer.c:320
+#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:347
+msgid "Resume"
+msgstr "Reprén"
+
+#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:150 ../src/gtk/gtkui_transfer.c:317
+msgid "Skip"
+msgstr "Omet"
+
+#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:231
+msgid "Action"
+msgstr "Acció"
+
+#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:236 ../src/gtk/gtkui_transfer.c:245
+#: ../src/gtk/transfer.c:91
+msgid "Transfer Files"
+msgstr "Transferència de fitxers"
+
+#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:257
+msgid ""
+"The following file(s) exist on both the local and remote computer\n"
+"Please select what you would like to do"
+msgstr ""
+"Estos fitxers existeixen tant a l'ordinador local com al remot\n"
+"Escolliu el que vulgueu fer"
+
+#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:323
+msgid "Error"
+msgstr "Error"
+
+#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:353
+msgid "Skip File"
+msgstr "Omet el fitxer"
+
+#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:363
+msgid "Select All"
+msgstr "Selecciona-ho tot"
+
+#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:369
+msgid "Deselect All"
+msgstr "Deselecciona-ho tot"
+
+#: ../src/gtk/menu-items.c:65
+msgid "Change Filespec: Operation canceled...you must enter a string\n"
+msgstr ""
+"Canvia la màscara: s'ha cancel·lat l'operació... heu d'introduir una cadena "
+"de text\n"
+
+# FIXME
+#: ../src/gtk/menu-items.c:83 ../src/gtk/menu-items.c:86
+msgid "Change Filespec"
+msgstr "Canvia la màscara"
+
+#: ../src/gtk/menu-items.c:86
+msgid "Enter the new file specification"
+msgstr "Introduïu la màscara nova"
+
+#: ../src/gtk/menu-items.c:114 ../src/gtk/menu-items.c:299
+#: ../src/gtk/menu-items.c:363 ../src/gtk/view_dialog.c:81
+#, c-format
+msgid "Error: Cannot open %s for writing: %s\n"
+msgstr "Error: no s'ha pogut obrir %s per a l'escriptura: %s\n"
+
+#: ../src/gtk/menu-items.c:143
+msgid "Save Directory Listing"
+msgstr "Alça el llistat del directori"
+
+#: ../src/gtk/menu-items.c:327 ../src/gtk/menu-items.c:391
+#, c-format
+msgid "Error: Error writing to %s: %s\n"
+msgstr "Error: s'ha produït un error en escriure a %s: %s\n"
+
+#: ../src/gtk/menu-items.c:402
+#, c-format
+msgid "Successfully wrote the log file to %s\n"
+msgstr "S'ha alçat el registre a %s amb èxit\n"
+
+#: ../src/gtk/menu-items.c:414
+msgid "Save Log"
+msgstr "Alça el registre"
+
+#: ../src/gtk/menu-items.c:450
+#, c-format
+msgid ""
+"Cannot find the license agreement file COPYING. Please make sure it is in "
+"either %s or in %s"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut trobar el fitxer de la llicència (COPYING). Assegureu-vos de "
+"que és a %s o a %s"
+
+#: ../src/gtk/menu-items.c:454 ../src/gtk/menu-items.c:459
+msgid "About gFTP"
+msgstr "Quant al gFTP"
+
+#: ../src/gtk/menu-items.c:490
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"Copyright (C) 1998-2007 Brian Masney <masneyb gftp org>\n"
+"Official Homepage: http://www.gftp.org/\n";
+msgstr ""
+"%s\n"
+"Copyright © 1998-2007 Brian Masney <masneyb gftp org>\n"
+"Pàgina oficial: http://www.gftp.org/\n";
+
+#: ../src/gtk/menu-items.c:503
+msgid "About"
+msgstr "Quant a"
+
+#: ../src/gtk/menu-items.c:552
+msgid "License Agreement"
+msgstr "Acord de llicència"
+
+#: ../src/gtk/menu-items.c:558 ../src/gtk/view_dialog.c:385
+msgid " Close "
+msgstr " Tanca "
+
+#: ../src/gtk/menu-items.c:685
+msgid "Compare Windows"
+msgstr "Compara les finestres"
+
+#: ../src/gtk/misc-gtk.c:257
+msgid "Disconnect from the remote server"
+msgstr "Desconnecta del servidor remot"
+
+#: ../src/gtk/misc-gtk.c:261
+msgid ""
+"Connect to the site specified in the host entry. If the host entry is blank, "
+"then a dialog is presented that will allow you to enter a URL."
+msgstr ""
+"Connecta a l'ordinador indicat. Si l'entrada és en blanc, es presentarà un "
+"diàleg que vos permetrà introduir una URL."
+
+#: ../src/gtk/misc-gtk.c:308
+msgid "All Files"
+msgstr "Tots els fitxers"
+
+#: ../src/gtk/misc-gtk.c:318
+msgid "] (Cached) ["
+msgstr "] (encauat) ["
+
+#: ../src/gtk/misc-gtk.c:329
+msgid "Not connected"
+msgstr "No connectat"
+
+#: ../src/gtk/misc-gtk.c:431
+#, c-format
+msgid "Error opening file %s: %s\n"
+msgstr "S'ha produït un error en obrir el fitxer %s: %s\n"
+
+#: ../src/gtk/misc-gtk.c:521
+#, c-format
+msgid "%s: Not connected to a remote site\n"
+msgstr "%s: no s'està connectat a cap lloc remot\n"
+
+#: ../src/gtk/misc-gtk.c:528
+#, c-format
+msgid "%s: This feature is not available using this protocol\n"
+msgstr ""
+"%s: esta característica no està disponible si s'empra este protocol\n"
+
+#: ../src/gtk/misc-gtk.c:536
+#, c-format
+msgid "%s: You must only have one item selected\n"
+msgstr "%s: heu de tindre només un element seleccionat\n"
+
+#: ../src/gtk/misc-gtk.c:543
+#, c-format
+msgid "%s: You must have at least one item selected\n"
+msgstr "%s: heu de tindre com a mínim un element seleccionat\n"
+
+#: ../src/gtk/misc-gtk.c:926 ../src/gtk/misc-gtk.c:1001
+msgid "Change"
+msgstr "Canvia"
+
+#: ../src/gtk/misc-gtk.c:998 ../src/gtk/options_dialog.c:1277
+msgid "Add"
+msgstr "Afig"
+
+#: ../src/gtk/misc-gtk.c:1024
+msgid "Cancel"
+msgstr "Cancel·la"
+
+#: ../src/gtk/misc-gtk.c:1094
+msgid " Yes "
+msgstr " Sí "
+
+#: ../src/gtk/misc-gtk.c:1104
+msgid " No "
+msgstr " No "
+
+#: ../src/gtk/misc-gtk.c:1164
+msgid "Getting directory listings"
+msgstr "S'estan obtenint els llistats dels directoris"
+
+#: ../src/gtk/misc-gtk.c:1184
+msgid " Stop "
+msgstr " Atura "
+
+#: ../src/gtk/misc-gtk.c:1194
+#, c-format
+msgid ""
+"Received %ld directories\n"
+"and %ld files"
+msgstr ""
+"S'han rebut %ld directoris\n"
+"i %ld fitxers"
+
+#: ../src/gtk/misc-gtk.c:1270
+#, c-format
+msgid "gFTP Error: Cannot find file %s in %s or %s\n"
+msgstr "Error del gFTP: no s'ha pogut trobar el fitxer %s a %s ni a %s\n"
+
+#: ../src/gtk/options_dialog.c:956
+msgid "Edit Host"
+msgstr "Edita l'ordinador"
+
+#: ../src/gtk/options_dialog.c:956
+msgid "Add Host"
+msgstr "Afig un ordinador"
+
+#: ../src/gtk/options_dialog.c:1002
+msgid "Type:"
+msgstr "Tipus:"
+
+#: ../src/gtk/options_dialog.c:1004
+msgid "_Type:"
+msgstr "_Tipus:"
+
+#: ../src/gtk/options_dialog.c:1014 ../src/gtk/options_dialog.c:1137
+msgid "Domain"
+msgstr "Domini"
+
+#: ../src/gtk/options_dialog.c:1047
+msgid "Network Address"
+msgstr "Adreça de xarxa"
+
+#: ../src/gtk/options_dialog.c:1049
+msgid "_Network address:"
+msgstr "A_dreça de xarxa:"
+
+#: ../src/gtk/options_dialog.c:1088 ../src/gtk/options_dialog.c:1241
+msgid "Netmask"
+msgstr "Màscara de xarxa"
+
+#: ../src/gtk/options_dialog.c:1090
+msgid "N_etmask:"
+msgstr "Màscara de _xarxa:"
+
+#: ../src/gtk/options_dialog.c:1139
+msgid "_Domain:"
+msgstr "_Domini:"
+
+#: ../src/gtk/options_dialog.c:1247
+msgid "Local Hosts"
+msgstr "Ordinadors locals"
+
+#: ../src/gtk/options_dialog.c:1288 ../src/gtk/view_dialog.c:34
+msgid "Edit"
+msgstr "Edita"
+
+#: ../src/gtk/options_dialog.c:1290
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Edita"
+
+#: ../src/gtk/options_dialog.c:1367 ../src/gtk/options_dialog.c:1372
+msgid "Options"
+msgstr "Opcions"
+
+#: ../src/gtk/options_dialog.c:1459
+msgid "Apply"
+msgstr "Aplica"
+
+#: ../src/gtk/transfer.c:30
+msgid "Receiving file names..."
+msgstr "S'estan rebent els noms dels fitxers..."
+
+#: ../src/gtk/transfer.c:63 ../src/gtk/transfer.c:689
+msgid "Connecting..."
+msgstr "S'està connectant..."
+
+#: ../src/gtk/transfer.c:99
+msgid "Retrieve Files: Not connected to a remote site\n"
+msgstr "Envia els fitxers: no s'està connectat a cap lloc remot\n"
+
+#: ../src/gtk/transfer.c:336
+#, c-format
+msgid "Error: Child %d returned %d\n"
+msgstr "Error: el fill %d ha retornat %d\n"
+
+#: ../src/gtk/transfer.c:345
+#, c-format
+msgid "Child %d returned successfully\n"
+msgstr "El fill %d ha retornat amb èxit\n"
+
+#: ../src/gtk/transfer.c:352
+#, c-format
+msgid "Error: Child %d did not terminate properly\n"
+msgstr "Error: el fill %d no ha acabat correctament\n"
+
+#: ../src/gtk/transfer.c:368
+#, c-format
+msgid "Error: Cannot get information about file %s: %s\n"
+msgstr "Error: no s'ha pogut obtindre informació sobre el fitxer %s: %s\n"
+
+#: ../src/gtk/transfer.c:374
+#, c-format
+msgid "File %s was not changed\n"
+msgstr "No s'ha canviat el fitxer %s\n"
+
+#: ../src/gtk/transfer.c:382
+#, c-format
+msgid ""
+"File %s has changed.\n"
+"Would you like to upload it?"
+msgstr ""
+"El fitxer %s ha canviat.\n"
+"Voleu pujar-lo?"
+
+#: ../src/gtk/transfer.c:385
+msgid "Edit File"
+msgstr "Edita el fitxer"
+
+#: ../src/gtk/transfer.c:476
+msgid "Finished"
+msgstr "Acabat"
+
+#: ../src/gtk/transfer.c:734
+#, c-format
+msgid "Sent %s of %s at %.2fKB/s, %02d:%02d:%02d est. time remaining"
+msgstr "S'han enviat %s de %s a %.2fKB/s, temps restant: %02d:%02d:%02d"
+
+#: ../src/gtk/transfer.c:739
+#, c-format
+msgid "Recv %s of %s at %.2fKB/s, %02d:%02d:%02d est. time remaining"
+msgstr "S'han rebut %s de %s a %.2fKB/s, temps restant: %02d:%02d:%02d"
+
+#: ../src/gtk/transfer.c:750
+#, c-format
+msgid "Sent %s of %s, transfer stalled, unknown time remaining"
+msgstr ""
+"S'han enviat %s de %s, la transferència està embussada, es desconeix el "
+"temps restant"
+
+#: ../src/gtk/transfer.c:756
+#, c-format
+msgid "Recv %s of %s, transfer stalled, unknown time remaining"
+msgstr ""
+"S'han rebut %s de %s, la transferència està embussada, es desconeix el temps "
+"restant"
+
+#: ../src/gtk/transfer.c:800
+#, c-format
+msgid "Unknown percentage complete. (File %ld of %ld)"
+msgstr "Es desconeix el percentatge completat. (Fitxer %ld de %ld)"
+
+#: ../src/gtk/transfer.c:804
+#, c-format
+msgid "%d%% complete, %02d:%02d:%02d est. time remaining. (File %ld of %ld)"
+msgstr "%d%% complet, %02d:%02d:%02d temps restant estimat (fitxer %ld de %ld)"
+
+#: ../src/gtk/transfer.c:842
+#, c-format
+msgid "Retrieving file names...%s bytes"
+msgstr "S'estan obtenint els noms dels fitxers...%s bytes"
+
+#: ../src/gtk/transfer.c:921 ../src/gtk/transfer.c:943
+#: ../src/gtk/transfer.c:962 ../src/gtk/transfer.c:984
+#: ../src/gtk/transfer.c:1012 ../src/gtk/transfer.c:1072
+msgid "There are no file transfers selected\n"
+msgstr "No hi ha cap transferència seleccionada\n"
+
+#: ../src/gtk/view_dialog.c:34
+msgid "View"
+msgstr "Visualitza"
+
+#: ../src/gtk/view_dialog.c:49
+#, c-format
+msgid "View: %s is a directory. Cannot view it.\n"
+msgstr "Visualitza: %s és un directori. No es pot visualitzar.\n"
+
+#: ../src/gtk/view_dialog.c:52
+#, c-format
+msgid "Edit: %s is a directory. Cannot edit it.\n"
+msgstr "Edita: %s és un directori. No es pot editar.\n"
+
+#: ../src/gtk/view_dialog.c:123
+msgid "Edit: You must specify an editor in the options dialog\n"
+msgstr "Edita: heu d'especificar un editor al diàleg d'opcions\n"
+
+#: ../src/gtk/view_dialog.c:177
+#, c-format
+msgid "View: Cannot fork another process: %s\n"
+msgstr "Visualitza: no s'ha pogut crear un altre procés: %s\n"
+
+#: ../src/gtk/view_dialog.c:180
+#, c-format
+msgid "Running program: %s %s\n"
+msgstr "S'està executant el programa: %s %s\n"
+
+#: ../src/gtk/view_dialog.c:240
+#, c-format
+msgid "Opening %s with %s\n"
+msgstr "S'està obrint %s amb %s\n"
+
+#: ../src/gtk/view_dialog.c:282
+#, c-format
+msgid "Viewing file %s\n"
+msgstr "S'està visualitzant el fitxer %s\n"
+
+#: ../src/gtk/view_dialog.c:289
+#, c-format
+msgid "View: Cannot open file %s: %s\n"
+msgstr "Visualitza: no s'ha pogut obrir el fitxer %s: %s\n"
+
+#: ../src/text/gftp-text.c:166
+#, c-format
+msgid "Cannot open controlling terminal %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut obrir el terminal controlador %s\n"
+
+#: ../src/text/textui.c:80
+msgid "Username [anonymous]:"
+msgstr "Nom d'usuari [anonymous]:"
+
+#: ../src/text/textui.c:158
+#, c-format
+msgid ""
+"%s already exists. (%s source size, %s destination size):\n"
+"(o)verwrite, (r)esume, (s)kip, (O)verwrite All, (R)esume All, (S)kip All: (%"
+"c)"
+msgstr ""
+"%s ja existeix. (%s mida origen, %s mida destí):\n"
+"s(o)breescriu, (r)eprèn, (s)alta, S(O)breescriu-ho tot, (R)eprèn-ho tot, (S)"
+"alta-ho tot: (%c)"
+
+#~ msgid "\n"
+#~ msgstr "\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ ">. If you have any questions, comments, or suggestions about this "
+#~ "program, please feel free to email them to me. You can always find out "
+#~ "the latest news about gFTP from my website at http://www.gftp.org/\n";
+#~ msgstr ""
+#~ ">. Si teniu preguntes, comentaris, o suggeriments sobre aquest programa, "
+#~ "escriviu-me un correu electrònic. Podeu trobar les darreres notícies "
+#~ "quant al gFTP a la web http://www.gftp.org/\n";
+
+#~ msgid "Error converting string '%s' to UTF-8 from current locale: %s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "S'ha produït un error en convertir a UTF-8 la cadena '%s' codificada "
+#~ "segons la localització actual: %s\n"
+
+#~ msgid "Error converting string '%s' to current locale from UTF-8: %s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "S'ha produït un error en convertir a la localització actual la cadena '%"
+#~ "s' codificada en UTF-8: %s\n"
+
+#~ msgid "Error: Remote site disconnected after trying to transfer file\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Error: El lloc remot ha desconnectat després d'intentar transferir un "
+#~ "fitxer\n"
+
+#~ msgid "There was an error transfering the file %s"
+#~ msgstr "Hi ha hagut un error en transferir el fitxer %s"
+
+#~ msgid "Stopping the transfer of %s\n"
+#~ msgstr "S'està aturant la transferència de %s\n"
+
+#~ msgid "Startup Directory:"
+#~ msgstr "Directori inicial:"
+
+#~ msgid "The default directory gFTP will go to on startup"
+#~ msgstr "El directori per defecte al que anirà el gFTP en arrencar"
+
+#~ msgid "Connect via URL"
+#~ msgstr "Connecta via URL"
+
+#~ msgid "OpenURL"
+#~ msgstr "ObreURL"
+
+#~ msgid "/FTP/_Options..."
+#~ msgstr "/FTP/_Opcions..."
+
+#~ msgid "/Local/Make Directory..."
+#~ msgstr "/Local/Crea un directori..."
+
+#~ msgid "/Remote/Make Directory..."
+#~ msgstr "/Remot/Crea un directori..."
+
+#~ msgid "/Transfers/Start Transfer"
+#~ msgstr "/Transferències/Inicia la transferència"
+
+#~ msgid "/Transfers/Stop Transfer"
+#~ msgstr "/Transferències/Atura la transferència"
+
+#~ msgid "Starting the file transfer at offset %lld\n"
+#~ msgstr "S'està iniciant la transferència del fitxer pel punt %lld\n"
+
+#~ msgid "Received invalid response to PWD command: '%s'\n"
+#~ msgstr "S'ha rebut una resposta invàlida a l'ordre PWD: '%s'\n"
+
+#~ msgid "SSH2 sftp-server path:"
+#~ msgstr "Ruta al sftp-server SSH2:"
+
+#~ msgid "Default remote SSH2 sftp-server path"
+#~ msgstr "Ruta remota per defecte al sftp-server SSH2"
+
+#~ msgid "Use ssh-askpass utility"
+#~ msgstr "Utilitza la utilitat ssh-askpass"
+
+#~ msgid "Use the ssh-askpass utility to supply the remote password"
+#~ msgstr ""
+#~ "Utilitza la utilitat ssh-askpass per proporcionar la contrasenya remota"
+
+#~ msgid "Use SSH2 SFTP subsys"
+#~ msgstr "Empra el subsistema SFTP SSH2"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]