[gnome-disk-utility] Update Czech translation by Marek Cernockycommit 1017abb9c1ea9a553fdb95cebe4660ff67322e1d
Author: Petr Kovar <pknbe volny cz>
Date:   Sat Oct 30 15:40:08 2010 +0200

    Update Czech translation by Marek Cernocky

 po/cs.po |  601 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 311 insertions(+), 290 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 0c3d35a..5884871 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -1,6 +1,7 @@
 # Czech translation of gnome-disk-utility
 # Copyright (C) 2009 the author(s) of gnome-disk-utility.
 # This file is distributed under the same license as the gnome-disk-utility package.
+#
 # Andre Klapper <ak-47 gmx net>, 2009.
 # Petr Kovar <pknbe volny cz>, 2009.
 # Tomas Bzatek <tbzatek redhat com>, 2009.
@@ -9,12 +10,13 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnome-disk-utility gnome-2-28\n"
+"Project-Id-Version: gnome-disk-utility gnome-2-32\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-03-21 00:22+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-19 06:56+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-30 15:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-29 10:49+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -26,9 +28,10 @@ msgstr ""
 #.
 #. Translators: Window title when the item representing the local machine is selected.
 #.
-#: ../data/palimpsest.desktop.in.h:1 ../src/palimpsest/gdu-shell.c:269
-#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:321 ../src/palimpsest/gdu-shell.c:803
-#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:1114
+#: ../data/palimpsest.desktop.in.h:1
+#: ../src/notification/notification-main.c:537
+#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:269 ../src/palimpsest/gdu-shell.c:321
+#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:803 ../src/palimpsest/gdu-shell.c:1114
 msgid "Disk Utility"
 msgstr "Diskový nástroj"
 
@@ -44,7 +47,7 @@ msgstr "Oznámení od disku"
 msgid "Provides notifications related to disks"
 msgstr "Oznamuje události vztahující se k diskům"
 
-#: ../src/format-tool/gdu-format-progress-dialog.c:184
+#: ../src/format-tool/gdu-format-progress-dialog.c:183
 msgid ""
 "To prevent data corruption, wait until this has finished before removing "
 "media or disconnecting the device."
@@ -52,50 +55,50 @@ msgstr ""
 "Než vyjmete médium nebo odpojíte zaÅ?ízení, vyÄ?kejte, dokud se operace "
 "nedokonÄ?í, abyste pÅ?edeÅ¡li poÅ¡kození dat."
 
-#: ../src/format-tool/gdu-format-progress-dialog.c:216
-#: ../src/notification/gdu-slow-unmount-dialog.c:286
+#: ../src/format-tool/gdu-format-progress-dialog.c:215
+#: ../src/notification/gdu-slow-unmount-dialog.c:284
 msgid "Device"
 msgstr "ZaÅ?ízení"
 
-#: ../src/format-tool/gdu-format-progress-dialog.c:217
-#: ../src/notification/gdu-slow-unmount-dialog.c:287
+#: ../src/format-tool/gdu-format-progress-dialog.c:216
+#: ../src/notification/gdu-slow-unmount-dialog.c:285
 msgid "The device to show the dialog for"
 msgstr "ZaÅ?ízení, pro které se má zobrazit dialogové okno"
 
-#: ../src/format-tool/gdu-format-progress-dialog.c:229
+#: ../src/format-tool/gdu-format-progress-dialog.c:228
 msgid "text"
 msgstr "text"
 
-#: ../src/format-tool/gdu-format-progress-dialog.c:230
+#: ../src/format-tool/gdu-format-progress-dialog.c:229
 msgid "Text to show"
 msgstr "Text, který se má zobrazit"
 
-#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:110
+#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:113
 msgid "Error launching Disk Utility"
 msgstr "Chyba pÅ?i spouÅ¡tÄ?ní diskového nástroje"
 
-#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:130
+#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:133
 msgid "Device to format"
 msgstr "ZaÅ?ízení, které se má naformátovat"
 
-#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:130 ../src/palimpsest/gdu-main.c:127
+#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:133 ../src/palimpsest/gdu-main.c:127
 #: ../src/palimpsest/gdu-main.c:128
 msgid "DEVICE"
 msgstr "ZAÅ?Ã?ZENÃ?"
 
-#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:160
+#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:163
 #, c-format
 msgid "Operation was canceled"
 msgstr "Operace byla zrušena"
 
-#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:251
+#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:254
 msgid "Gnome Disk Utility formatting tool"
 msgstr "Formátovací nástroj Diskového nástroje GNOME"
 
 #. Translators: First argument is the partition number, second argument is the drive name,
 #. * third argument is the size (e.g. 10 GB)
 #.
-#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:300
+#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:303
 #, c-format
 msgid "Format partition %d of %s (%s)"
 msgstr "Formátování oddílu %d na zaÅ?ízení %s (%s)"
@@ -103,69 +106,69 @@ msgstr "Formátování oddílu %d na zaÅ?ízení %s (%s)"
 #. Translators: First argument is the partition number, second argument is the drive name,
 #. * third argument is the size (e.g. 10 GB)
 #.
-#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:307
+#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:310
 #, c-format
 msgid "Formatting partition %d of %s (%s)"
 msgstr "Formátuje se oddíl %d na zaÅ?ízení %s (%s)"
 
 #. Translators: First argument is the drive name, second argument is the size (e.g. 10 GB)
-#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:313
+#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:316
 #, c-format
 msgid "Format %s (%s)"
 msgstr "Formátování %s (%s)"
 
 #. Translators: First argument is the drive name, second argument is the size (e.g. 10 GB)
-#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:317
+#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:320
 #, c-format
 msgid "Formatting %s (%s)"
 msgstr "Formátuje se %s (%s)"
 
 #. Translators: First argument is the size (e.g. 10 GB), second is the device (e.g. /dev/md0)
-#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:323
+#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:326
 #, c-format
 msgid "Format %s Volume (%s)"
 msgstr "Formátování svazku %s (%s)"
 
 #. Translators: First argument is the size (e.g. 10 GB), second is the device (e.g. /dev/md0)
-#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:327
+#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:330
 #, c-format
 msgid "Formatting %s Volume (%s)"
 msgstr "Formátuje se svazek %s (%s)"
 
-#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:383
+#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:386
 msgid "Preparing..."
 msgstr "PÅ?ipravuje se..."
 
-#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:426
+#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:429
 msgid "Unmounting..."
 msgstr "Odpojuje se..."
 
-#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:444
+#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:447
 #, c-format
 msgid "Unable to format '%s'"
 msgstr "Nelze naformátovat â??%sâ??"
 
-#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:459
+#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:462
 msgid "Formatting..."
 msgstr "Formátuje se..."
 
-#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:476
+#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:479
 msgid "Cancelling..."
 msgstr "Ruší se..."
 
-#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:486
+#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:489
 msgid "Error formatting volume"
 msgstr "Chyba pÅ?i formátování svazku"
 
-#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:497
+#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:500
 msgid "Mounting volume..."
 msgstr "PÅ?ipojuje se svazek..."
 
-#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:521
+#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:524
 msgid "Error mounting device"
 msgstr "Chyba pÅ?i pÅ?ipojování zaÅ?ízení"
 
-#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:538
+#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:541
 msgid "Error storing passphrase in keyring"
 msgstr "Chyba pÅ?i ukládání hesla do klíÄ?enky"
 
@@ -173,23 +176,23 @@ msgstr "Chyba pÅ?i ukládání hesla do klíÄ?enky"
 msgid "The RAID Array to add a component to."
 msgstr "Diskové pole RAID, do kterého se má komponenta pÅ?idat."
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-add-component-linux-md-dialog.c:229
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-add-component-linux-md-dialog.c:228
 #, c-format
 msgid "Add spare to %s"
 msgstr "PÅ?idání náhradního disku do %s"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-add-component-linux-md-dialog.c:230
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-add-component-linux-md-dialog.c:229
 #, c-format
 msgid "Select a device to create a %s spare on for the RAID Array \"%s\" (%s)"
 msgstr ""
 "Vyberte zaÅ?ízení, které vytvoÅ?í náhradních %s pro diskové pole RAID â??%sâ?? (%s)"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-add-component-linux-md-dialog.c:238
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-add-component-linux-md-dialog.c:237
 #, c-format
 msgid "Expand %s"
 msgstr "RozšíÅ?ení %s"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-add-component-linux-md-dialog.c:239
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-add-component-linux-md-dialog.c:238
 #, c-format
 msgid ""
 "Select one or more devices to use %s on for expanding the RAID Array \"%s"
@@ -198,7 +201,7 @@ msgstr ""
 "Vyberte jedno nebo více zaÅ?ízení, ze kterých se použije %s pro rozšíÅ?ení "
 "diskového pole RAID â??%sâ?? (%s)"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-add-component-linux-md-dialog.c:245
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-add-component-linux-md-dialog.c:244
 msgid "_Expand"
 msgstr "R_ozšíÅ?it"
 
@@ -206,12 +209,12 @@ msgstr "R_ozšíÅ?it"
 msgid "The VG to add a PV to."
 msgstr "Skupina svazků, do které se má fyzický svazek pÅ?idat."
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-add-pv-linux-lvm2-dialog.c:250
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-add-pv-linux-lvm2-dialog.c:249
 #, c-format
 msgid "Add Physical Volume to %s (%s)"
 msgstr "PÅ?idání fyzického svazku do %s (%s)"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-add-pv-linux-lvm2-dialog.c:266
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-add-pv-linux-lvm2-dialog.c:265
 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-lvm2-volume-dialog.c:203
 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-partition-dialog.c:220
 msgid "_Size:"
@@ -850,7 +853,7 @@ msgstr "Hodnota:"
 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:854
 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:862
 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:958
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1636
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1640
 msgid "N/A"
 msgstr "NeurÄ?eno"
 
@@ -880,12 +883,12 @@ msgid "Error reading SMART data"
 msgstr "Chyba Ä?tení dat SMART"
 
 #. Translators: Shown in the "Run self-test" dialog
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1135
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1141
 msgid "Choose SMART Self-test"
 msgstr "Zvolte autokontrolu SMART"
 
 #. Translators: Shown in the "Run self-test" dialog
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1146
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1152
 msgid ""
 "The tests may take a very long time to complete depending on the speed and "
 "size of the disk. You can continue using your system while the test is "
@@ -895,22 +898,22 @@ msgstr ""
 "velikosti disku. BÄ?hem testu můžete pokraÄ?ovat v práci."
 
 #. Translators: Radio button for short test
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1155
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1161
 msgid "_Short (usually less than ten minutes)"
 msgstr "_Krátký (obvykle ménÄ? než deset minut)"
 
 #. Translators: Radio button for extended test
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1158
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1164
 msgid "_Extended (usually tens of minutes)"
 msgstr "_RozšíÅ?ený (obvykle desítky minut)"
 
 #. Translators: Radio button for conveyance test
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1161
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1167
 msgid "C_onveyance (usually less than ten minutes)"
 msgstr "_Po pÅ?epravÄ? (obvykle ménÄ? než deset minut)"
 
 #. Translators: Button in "Run self-test dialog"
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1169
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1175
 msgid "_Run Self Test"
 msgstr "Spustit autokont_rolu"
 
@@ -918,18 +921,18 @@ msgstr "Spustit autokont_rolu"
 #. * First %s is the name for the drive (e.g. "1.0 TB Hard Disk")
 #. * Second %s is the VPD name for the array (e.g. "ATA WDC WD1001FALS-00J7B1").
 #.
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1264
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1270
 #, c-format
 msgid "%s (%s) â?? SMART Data"
 msgstr "%s (%s) â?? Data SMART"
 
 #. Translators: Item name in the status table
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1286
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1290
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizováno:"
 
 #. Translators: Tooltip for the 'Updated' item in the status table
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1289
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1293
 msgid ""
 "Time since SMART data was last read â?? SMART data is updated every 30 minutes "
 "unless the disk is sleeping"
@@ -938,140 +941,140 @@ msgstr ""
 "uspaný, aktualizují se data SMART každých 30 minut."
 
 #. Translators: Item name in the status table
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1295
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1299
 msgid "Self-tests:"
 msgstr "Autokontrola:"
 
 #. Translators: Tooltip for the 'Self-tests' item in the status table
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1298
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1302
 msgid "The result of the last self-test that ran on the disk"
 msgstr "Výsledek poslední autokontroly, která u disku bÄ?žela"
 
 #. Translators: Item name in the status table
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1303
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1307
 msgid "Powered On:"
 msgstr "V provozu:"
 
 #. Translators: Tooltip for the 'Powered On' item in the status table
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1306
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1310
 msgid "The amount of elapsed time the disk has been in a powered-up state"
 msgstr "Celkový Ä?as, po který byl disk v zapnutém stavu"
 
 #. Translators: Item name in the status table
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1311
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1315
 msgid "Power Cycles:"
 msgstr "PoÄ?et zapnutí:"
 
 #. Translators: Tooltip for the 'Power Cycles' item in the status table
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1314
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1318
 msgid "The number of full disk power on/off cycles"
 msgstr "Celkový poÄ?et cyklů, kdy byl disk úplnÄ? zapnut a zase vypnut"
 
 #. Translators: Item name in the status table
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1319
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1323
 msgid "Temperature:"
 msgstr "Teplota:"
 
 #. Translators: Tooltip for the 'Temperature' item in the status table
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1322
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1326
 msgid "The temperature of the disk"
 msgstr "Teplota disku"
 
 #. Translators: Item name in the status table
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1327
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1331
 msgid "Bad Sectors:"
 msgstr "Vadné sektory:"
 
 #. Translators: Tooltip for the 'Bad Sectors' item in the status table
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1330
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1334
 msgid "The sum of pending and reallocated bad sectors"
 msgstr "PoÄ?et nevyÅ?eÅ¡ených a pÅ?esmÄ?rovaných vadných sektorů"
 
 #. Translators: Item name in the status table
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1335
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1339
 msgid "Self Assessment:"
 msgstr "Samo-posouzení:"
 
 #. Translators: Tooltip for the 'Self Assesment' item in the status table
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1338
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1342
 msgid "The assessment from the disk itself whether it is about to fail"
 msgstr "Posouzení od disku, jak sám sebe hodnotí ohlednÄ? závad"
 
 #. Translators: Item name in the status table
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1343
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1347
 msgid "Overall Assessment:"
 msgstr "Souhrnné posouzení:"
 
 #. Translators: Tooltip for the 'Overall Assessment' item in the
 #. * status table
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1347
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1351
 msgid "An overall assessment of the health of the disk"
 msgstr "Souhrnné posouzení zdraví disku"
 
 #. Translators: Button name
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1361
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1365
 msgid "_Refresh"
 msgstr "O_bnovit"
 
 #. Translators: Button details
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1363
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1367
 msgid "Reads SMART Data, waking up the disk"
 msgstr "PÅ?eÄ?íst data SMART, pÅ?i tom disk probudit"
 
 #. TODO: better icon
 #. Translators: Button name
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1373
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1377
 msgid "Run _Self-test"
 msgstr "_Spustit autokontrolu"
 
 #. Translators: Button details
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1375
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1379
 msgid "Test the disk surface for errors"
 msgstr "Otestovat povrch disku na chyby"
 
 #. Translators: Button name
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1385
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1389
 msgid "_Cancel Self-test"
 msgstr "_Zrušit autokontrolu"
 
 #. Translators: Button details
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1387
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1391
 msgid "Cancels the self-test"
 msgstr "Zruší probíhající autokontrolu"
 
 #. Translators: Heading used in the main dialog for SMART attributes
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1405
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1409
 msgid "_Attributes"
 msgstr "PÅ?ízn_aky"
 
 #. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the Attribute ID (0-255)
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1439
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1443
 msgid "ID"
 msgstr "ID"
 
 #. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the attribute name and description
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1451
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1455
 msgid "Attribute"
 msgstr "PÅ?íznak"
 
 #. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the assessment of the attribute
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1468
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1472
 msgid "Assessment"
 msgstr "Posouzení"
 
 #. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the value of the attribute
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1487
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1491
 msgid "Value"
 msgstr "Hodnota"
 
 #. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 #. Translators: Check button in the status table
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1515
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1519
 msgid "Don't _warn if the disk is failing"
 msgstr "Ne_varovat v pÅ?ípadÄ?, že disk zaÄ?ne selhávat"
 
 #. Translators: Tooltip for the "Don't warn me if disk is failing" check button
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1517
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1521
 msgid "Leave unchecked to get notified if the disk starts failing"
 msgstr ""
 "Ponechte nezaÅ¡krtnuté, abyste dostávali oznámení v pÅ?ípadÄ?, když disk zaÄ?ne "
@@ -1079,47 +1082,47 @@ msgstr ""
 
 #. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
 #. * for a time-based unit that exceed one year
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1582
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1586
 #, c-format
 msgid "%.1f years"
 msgstr "%.1f roků"
 
 #. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
 #. * for a time-based unit that exceed one day
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1586
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1590
 #, c-format
 msgid "%.1f days"
 msgstr "%.1f dní"
 
 #. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
 #. * for a time-based unit that exceed one hour
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1590
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1594
 #, c-format
 msgid "%.1f hours"
 msgstr "%.1f hodin"
 
 #. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
 #. * for a time-based unit that exceed one minute
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1594
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1598
 #, c-format
 msgid "%.1f minutes"
 msgstr "%.1f minut"
 
 #. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
 #. * for a time-based unit that exceed one second
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1598
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1602
 #, c-format
 msgid "%.1f seconds"
 msgstr "%.1f sekund"
 
 #. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
 #. * for a time-based unit that is counted in milliseconds
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1604
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1608
 #, c-format
 msgid "%s msec"
 msgstr "%s msec"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1613
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1617
 #, c-format
 msgid "%d sector"
 msgid_plural "%d sectors"
@@ -1130,32 +1133,32 @@ msgstr[2] "%d sektorů"
 #. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
 #. * for a temperature-based unit - first %f is the temperature in degrees Celcius, second %f
 #. * is the temperature in degrees Fahrenheit
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1625
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1629
 #, c-format
 msgid "%.0f° C / %.0f° F"
 msgstr "%.0f° C / %.0f° F"
 
 #. Translators: Used in the tooltip for a row in the attribute treeview - please keep
 #. * "(Pre-Fail)" in English
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1693
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1697
 msgid "Failure is a sign of imminent disk failure (Pre-Fail)"
 msgstr "chyba je pÅ?edzvÄ?stí brzkého selhání disku (Pre-Fail)"
 
 #. Translators: Used in the tooltip for a row in the attribute treeview - please keep
 #. * "(Old-Age)" in English
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1697
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1701
 msgid "Failure is a sign of old age (Old-Age)"
 msgstr "chyba je pÅ?íznakem stáÅ?í (Old-Age)"
 
 #. Translators: Used in the tooltip for a row in the attribute treeview - please keep
 #. * "(Online)" in English
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1703
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1707
 msgid "Every time data is collected (Online)"
 msgstr "pokaždé, když se sbírají data (Online)"
 
 #. Translators: Used in the tooltip for a row in the attribute treeview - please keep
 #. * "(Not Online)" in English
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1707
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1711
 msgid "Only during off-line activities (Not Online)"
 msgstr "pouze bÄ?hem off-line operací (Not Online)"
 
@@ -1164,7 +1167,7 @@ msgstr "pouze bÄ?hem off-line operací (Not Online)"
 #. * Second %s is the update type (Online or Not Online).
 #. * The six %x is the raw data of the attribute.
 #.
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1715
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1719
 #, c-format
 msgid ""
 "Type: %s\n"
@@ -1177,26 +1180,26 @@ msgstr ""
 
 #. Translators: Shown in the "Overall Assessment" item in the status table
 #. * when no drive is currently selected
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1925
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1929
 msgid "No drive selected"
 msgstr "Není zvolený žádný disk"
 
 #. Translators: Shown in the "Overall Assessment" item in the status table
 #. * when SMART is not available
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1932
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1936
 msgid "SMART not supported"
 msgstr "SMART není podporován"
 
 #. Translators: Shown in the "Overall Assessment" item in the status table
 #. * when SMART is supported but data was never collected
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1940
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1944
 msgid "SMART data never collected"
 msgstr "Data SMART nebyla vůbec sbírána"
 
 #. Translators: Shown in the "Overall Assessment" item in the status table
 #. * when the SMART data is malformed
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1947
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1953
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1951
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1957
 msgid "SMART data is malformed"
 msgstr "Data SMART jsou poškozená"
 
@@ -1214,36 +1217,36 @@ msgstr "Data SMART jsou poškozená"
 #. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
 #. Translators: shown when we don't know contents of the volume
 #. Translators: Description when the overall SMART status is unknown
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1983
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2001
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2021
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2029
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2038
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2100
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1312 ../src/gdu/gdu-util.c:1110
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1987
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2005
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2025
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2033
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2042
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2104
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1321 ../src/gdu/gdu-util.c:1110
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznámý"
 
 #. Translators: Shown in the "Self-assessment" item in the status table
 #. * when the self-assessment of the drive is PASSED
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1988
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1992
 msgid "Passed"
 msgstr "V poÅ?ádku"
 
 #. Translators: Shown in the "Self-assessment" item in
 #. * the status table when the self-assessment of the
 #. * drive is FAILING
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1994
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1998
 msgid "FAILING"
 msgstr "ZÃ?VADA"
 
 #. Translators: Shown in the "Bad Sectors" item in the status table
 #. * when we the disk has no bad sectors
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2006
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2010
 msgid "None"
 msgstr "Žádné"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2011
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2015
 #, c-format
 msgid "%d bad sector"
 msgid_plural "%d bad sectors"
@@ -1252,61 +1255,61 @@ msgstr[1] "%d vadné sektory"
 msgstr[2] "%d vadných sektorů"
 
 #. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2057
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2061
 msgid "Completed OK"
 msgstr "V poÅ?ádku dokonÄ?eno"
 
 #. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2061
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2065
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Zrušeno"
 
 #. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2065
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2069
 msgid "Cancelled (with hard or soft reset)"
 msgstr "ZruÅ¡eno (tvrdým nebo mÄ?kkým resetem)"
 
 #. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2069
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2073
 msgid "Not completed (a fatal error might have occurred)"
 msgstr "NedokonÄ?eno (mohla se vyskytnout kritická chyba)"
 
 #. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2073
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2077
 msgid "FAILED (Electrical)"
 msgstr "SELHÃ?NÃ? (elektronika)"
 
 #. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2078
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2082
 msgid "FAILED (Servo)"
 msgstr "SELHÃ?NÃ? (servomotor)"
 
 #. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2083
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2087
 msgid "FAILED (Read)"
 msgstr "SELHÃ?NÃ? (Ä?tení)"
 
 #. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2088
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2092
 msgid "FAILED (Suspected of having handled damage)"
 msgstr "SELHÃ?NÃ? (podezÅ?ení na zvládnuté poÅ¡kození)"
 
 #. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2093
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2097
 msgid "In progress"
 msgstr "Probíhá"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-confirmation-dialog.c:172
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-confirmation-dialog.c:171
 #, c-format
 msgid "This operation concerns the volume \"%s\" (%s)"
 msgstr "Tato operace se týká svazku â??%sâ?? (%s)"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-confirmation-dialog.c:176
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-confirmation-dialog.c:175
 #, c-format
 msgid "This operation concerns the drive \"%s\" (%s)"
 msgstr "Tato operace se týká disku â??%sâ?? (%s)"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-confirmation-dialog.c:180
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-confirmation-dialog.c:179
 #, c-format
 msgid "This operation concerns \"%s\" (%s)"
 msgstr "Tato operace se týká â??%sâ?? (%s)"
@@ -1331,22 +1334,22 @@ msgstr "Zvolená adresa"
 msgid "Choose Server"
 msgstr "VýbÄ?r serveru"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-connect-to-server-dialog.c:214
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-connect-to-server-dialog.c:213
 msgid "Connect to Server"
 msgstr "PÅ?ipojení k serveru"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-connect-to-server-dialog.c:221
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-connect-to-server-dialog.c:220
 msgid "_Browse..."
 msgstr "_Procházet�"
 
 #. Translators: this is the tooltip for the "Browse..." button
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-connect-to-server-dialog.c:233
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-connect-to-server-dialog.c:232
 msgid "Browse servers discovered via the DNS-SD protocol"
 msgstr "Procházet servery nalezené pomocí protokolu DNS-SD"
 
 #. Translators: This is the label explaining the dialog
 #.
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-connect-to-server-dialog.c:251
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-connect-to-server-dialog.c:250
 msgid ""
 "To manage storage devices on another machine, enter the address and press "
 "â??Connectâ??. The connection will be made using the <i>Secure Shell</i> "
@@ -1358,22 +1361,22 @@ msgstr ""
 
 #. Translators: This is the tooltip for the "Server Address" entry
 #.
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-connect-to-server-dialog.c:265
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-connect-to-server-dialog.c:264
 msgid "The hostname or address to connect to"
 msgstr "Název hostitele nebo adresa, ke které se chcete pÅ?ipojit"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-connect-to-server-dialog.c:269
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-connect-to-server-dialog.c:268
 msgid "Server _Address:"
 msgstr "_Adresa serveru:"
 
 #. Translators: This is the tooltip for the "User Name" entry
 #. * First %s is the UNIX user name e.g. 'davidz'.
 #.
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-connect-to-server-dialog.c:288
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-connect-to-server-dialog.c:287
 msgid "The user name to connect as"
 msgstr "Jméno uživatele, pod kterým se má pÅ?ipojit"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-connect-to-server-dialog.c:292
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-connect-to-server-dialog.c:291
 msgid "_User Name:"
 msgstr "Jméno _uživatele:"
 
@@ -1394,7 +1397,7 @@ msgid "The requested Logical Volume size"
 msgstr "Požadovaná velikost logického svazku"
 
 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-lvm2-volume-dialog.c:161
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:519
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:522
 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-partition-dialog.c:163
 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-partition-dialog.c:178
 msgid "C_reate"
@@ -1466,19 +1469,19 @@ msgstr "Disky"
 msgid "Array of drives to use for the array"
 msgstr "Pole disků použitých pro diskové pole"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:514
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:517
 msgid "Create RAID Array"
 msgstr "VytvoÅ?ení diskového pole RAID"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:533
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:535
 msgid "General"
 msgstr "Obecné"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:554
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:556
 msgid "RAID _Level:"
 msgstr "_Typ RAID:"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:593
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:595
 msgid "Array _Name:"
 msgstr "_Název pole:"
 
@@ -1486,65 +1489,65 @@ msgstr "_Název pole:"
 #. * Keep length of UTF-8 representation of the translation of "New RAID Array" to less than
 #. * 32 bytes since that's the on-disk-format limit.
 #.
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:601
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:603
 msgid "New RAID Array"
 msgstr "Nové diskové pole RAID"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:617
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:619
 msgid "Stripe S_ize:"
 msgstr "Vel_ikost bloku:"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:627
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:629
 msgid "4 KiB"
 msgstr "4 KiB"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:629
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:631
 msgid "8 KiB"
 msgstr "8 KiB"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:631
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:633
 msgid "16 KiB"
 msgstr "16 KiB"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:633
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:635
 msgid "32 KiB"
 msgstr "32 KiB"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:635
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:637
 msgid "64 KiB"
 msgstr "64 KiB"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:637
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:639
 msgid "128 KiB"
 msgstr "128 KiB"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:639
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:641
 msgid "256 KiB"
 msgstr "256 KiB"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:641
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:643
 msgid "512 KiB"
 msgstr "512 KiB"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:643
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:645
 msgid "1 MiB"
 msgstr "1 MiB"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:661
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:663
 msgid "Array _Size:"
 msgstr "_Velikost pole:"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:688
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:690
 msgid "_Disks"
 msgstr "_Disky"
 
 #. --------------------------------------------------------------------------------
 #. TODO: Actually make this work
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:704
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:706
 msgid "Use entire disks instead of _partitions"
 msgstr "_Použít celý disk namísto oddílů"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:705
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:707
 msgid ""
 "If checked, the entirety of each selected disk will be used for the RAID "
 "array. Otherwise partitions will be created."
@@ -1555,12 +1558,12 @@ msgstr ""
 #. Translators: This is for the tip text shown in the dialog.
 #. * First %s is the short localized name for the RAID level, e.g. "RAID-1".
 #.
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:874
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:876
 #, c-format
 msgid "Insufficient number of disks to create a %s array."
 msgstr "Nedostatek disků pro vytvoÅ?ení diskového pole %s."
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:890
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:892
 #, c-format
 msgid "To create a %s array, select a disk."
 msgid_plural "To create a %s array, select %d disks."
@@ -1568,7 +1571,7 @@ msgstr[0] "Pro vytvoÅ?ení diskového pole %s vyberte %d disk."
 msgstr[1] "Pro vytvoÅ?ení diskového pole %s vyberte %d disky."
 msgstr[2] "Pro vytvoÅ?ení diskového pole %s vyberte %d disků."
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:897
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:899
 #, c-format
 msgid "To create a %s array, select one more disk."
 msgid_plural "To create a %s array, select %d more disks."
@@ -1581,7 +1584,7 @@ msgstr[2] "Pro vytvoÅ?ení diskového pole %s vyberte jeÅ¡tÄ? %d disků."
 #. * Second %s is the short localized name for the RAID level, e.g. "RAID-1".
 #. * Third parameter is the number of disks to use (always greater than 1).
 #.
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:921
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:923
 #, c-format
 msgid "To create a %s %s array on %d disks, press \"Create\""
 msgstr ""
@@ -1695,8 +1698,8 @@ msgstr ""
 #: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:935
 #, c-format
 msgid ""
-"The disk will be partitioned and a %s partition will be created. Afterwards %"
-"s will be available."
+"The disk will be partitioned and a %s partition will be created. Afterwards "
+"%s will be available."
 msgstr ""
 "Disk bude rozdÄ?len a bude vytvoÅ?en oddíl %s. Po dokonÄ?ení zůstane k "
 "dispozici %s."
@@ -1798,16 +1801,16 @@ msgstr "Ã?ložná zaÅ?ízení"
 msgid "Details"
 msgstr "Podrobnosti"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:526
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:527
 msgid "Error benchmarking drive"
 msgstr "Chyba pÅ?i testování výkonu disku"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:593
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:595
 msgid "Are you sure you want to start a read/write benchmark?"
 msgstr "Opravdu chcete spustit test výkonu Ä?tení/zápisu?"
 
 #. TODO: better icon
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:594
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:596
 #: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:1004
 #: ../src/palimpsest/gdu-section-linux-md-drive.c:1053
 msgid "_Benchmark"
@@ -1818,7 +1821,7 @@ msgstr "_Test výkonu"
 #. * Second %s is the VPD name for the drive or array (e.g. "158 GB RAID-0 Array"
 #. * or "ATA WDC WD1001FALS-00J7B1").
 #.
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:685
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:687
 #, c-format
 msgid "%s (%s) â?? Benchmark"
 msgstr "%s (%s) â?? Test výkonu"
@@ -1874,38 +1877,38 @@ msgid "Measure read rate, write rate and access time"
 msgstr "ZmÄ?Å?it rychlost Ä?tení, rychlost zápisu a pÅ?ístupovou dobu"
 
 #. Translators: This is used in the benchmark graph - %d is megabytes per second
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:951
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:952
 #, c-format
 msgid "%d MB/s"
 msgstr "%d MB/s"
 
 #. Translators: This is used in the benchmark graph - %g is number of milliseconds
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:956
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:957
 #, c-format
 msgid "%3g ms"
 msgstr "%3g ms"
 
 #. Translators: This is used for the "Last Benchmark" element when we don't have benchmark data
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:1234
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:1236
 msgid "Never"
 msgstr "Nikdy"
 
 #. Translators: Text used in the hyperlink in the status
 #. * table to cancel a self-test
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:1308
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:1310
 msgid "Cancel"
 msgstr "Zrušit"
 
 #. Translators: Tooptip for the "Cancel" hyperlink
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:1311
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:1313
 msgid "Cancels the currently running benchmark"
 msgstr "Zruší právÄ? probíhající test výkonu"
 
 #. Translators: title of the dialog - first %s is the name of the volume
 #. * e.g. "Partition 1 of ATA INTEL SSDSA2MH080G1GC"
 #.
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-name-dialog.c:213
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-partition-dialog.c:300
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-name-dialog.c:217
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-partition-dialog.c:299
 #, c-format
 msgid "Edit %s"
 msgstr "Ã?prava %s"
@@ -1919,204 +1922,204 @@ msgstr "Schází fyzický svazek"
 msgid "UUID: %s"
 msgstr "UUID: %s"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:331
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:332
 #, c-format
 msgid "Edit PVs on %s (%s)"
 msgstr "�prava fyzických svazků na %s (%s)"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:342
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:343
 msgid "Physical _Volumes"
 msgstr "Fyzické s_vazky"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:372
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:373
 msgid "Physical Volume"
 msgstr "Fyzický svazek"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:388
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:389
 msgid "Capacity"
 msgstr "Kapacita"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:397
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:398
 msgid "Unallocated"
 msgstr "Nepoužito"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:411
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:449
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:412
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:450
 #: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:935
 msgid "SMART Status:"
 msgstr "Stav SMART:"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:415
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:461
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:416
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:462
 #: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:911
 #: ../src/palimpsest/gdu-section-volumes.c:1919
 msgid "Device:"
 msgstr "ZaÅ?ízení:"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:428
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:429
 msgid "_New Physical Volume"
 msgstr "_Nový fyzický svazek"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:429
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:430
 msgid "Add a new PV to the VG"
 msgstr "PÅ?idat nový fyzický svazek do skupiny svazků"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:438
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:439
 msgid "_Remove Physical Volume"
 msgstr "Odst_ranit fyzický svazek"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:439
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:440
 msgid "Remove the PV from the VG"
 msgstr "Odstranit fyzický svazek ze skupiny svazků"
 
 #. Translators: Used when SMART is not supported on the RAID pv
 #. Translators: Used when SMART is not supported on the RAID component
 #. Translators: This string is used when SMART is not supported
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:941
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:845
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:942
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:846
 #: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:329
 msgid "Not Supported"
 msgstr "Nepodporováno"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:369
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:370
 #, c-format
 msgid "Edit components on %s (%s)"
 msgstr "Ã?prava komponent na %s (%s)"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:380
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:381
 msgid "C_omponents"
 msgstr "K_omponenty"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:410
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:411
 msgid "Position"
 msgstr "Pozice"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:419
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:420
 msgid "Component"
 msgstr "Komponenta"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:435
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:436
 msgid "State"
 msgstr "Stav"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:453
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:454
 msgid "Position:"
 msgstr "Pozice:"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:457
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:458
 #: ../src/palimpsest/gdu-section-linux-lvm2-volume-group.c:683
 #: ../src/palimpsest/gdu-section-linux-md-drive.c:974
 #: ../src/palimpsest/gdu-section-volumes.c:1908
 msgid "State:"
 msgstr "Stav:"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:474
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:475
 msgid "Add _Spare"
 msgstr "PÅ?idat _náhradní"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:475
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:476
 msgid "Add a spare to the array"
 msgstr "PÅ?idat do diskového pole náhradní disk"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:484
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:485
 msgid "_Expand Array"
 msgstr "RozšíÅ?it pol_e"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:485
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:486
 msgid "Increase the capacity of the array"
 msgstr "Navýšit kapacitu diskového pole"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:494
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:495
 msgid "_Attach Component"
 msgstr "Z_apojit komponentu"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:495
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:496
 msgid "Attach the component to the array"
 msgstr "Zapojit komponentu do diskového pole"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:504
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:505
 msgid "_Remove Component"
 msgstr "Odeb_rat komponentu"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:505
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:506
 msgid "Remove the component from the array"
 msgstr "Odebrat komponentu z diskového pole RAID"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-partition-dialog.c:321
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-partition-dialog.c:320
 msgid "Part_ition Label:"
 msgstr "_NávÄ?Å¡tí oddílu:"
 
 #. Translators: 'Type' means partition type here
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-partition-dialog.c:338
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-partition-dialog.c:337
 msgid "Ty_pe:"
 msgstr "Ty_p:"
 
 #. ---
 #. flag used by mbr, apm
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-partition-dialog.c:352
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-partition-dialog.c:351
 msgid "_Bootable"
 msgstr "_Zaveditelný"
 
 #. flag used by gpt
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-partition-dialog.c:360
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-partition-dialog.c:359
 msgid "Required / Firm_ware"
 msgstr "Vyžadováno / Firm_ware"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:217
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:216
 msgid "The operation failed"
 msgstr "Operace selhala"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:220
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:219
 msgid "The device is busy"
 msgstr "ZaÅ?ízení je zaneprázdnÄ?né"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:223
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:222
 msgid "The operation was canceled"
 msgstr "Operace byla zrušena"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:226
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:225
 msgid "The daemon is being inhibited"
 msgstr "Démon je potlaÄ?ený"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:229
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:228
 msgid "An invalid option was passed"
 msgstr "Byla pÅ?edána neplatná volba"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:232
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:231
 msgid "The operation is not supported"
 msgstr "Operace není podporovaná"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:235
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:234
 msgid "Getting ATA SMART data would wake up the device"
 msgstr "Získávání dat z ATA SMART by zaÅ?ízení probudilo"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:238
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:237
 msgid "Permission denied"
 msgstr "NedostateÄ?né oprávnÄ?ní"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:241
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:240
 msgid "Filesystem driver not installed"
 msgstr "OvladaÄ? souborového systému není nainstalován"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:244
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:243
 msgid "Filesystem tools not installed"
 msgstr "Nástroje souborového systému nejsou nainstalovány"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:249 ../src/palimpsest/gdu-shell.c:958
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:248 ../src/palimpsest/gdu-shell.c:958
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Neznámá chyba"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:257
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:256
 #, c-format
 msgid "An error occurred while performing an operation on \"%s\" (%s): %s"
 msgstr "Vyskytla se chyba pÅ?i provádÄ?ní operace na â??%sâ?? (%s): %s"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:265
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:264
 #, c-format
 msgid "An error occurred: %s"
 msgstr "Vyskytla se chyba: %s"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:274
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:273
 msgid "_Details"
 msgstr "Po_drobnosti"
 
@@ -2174,51 +2177,51 @@ msgstr "Mnemotechnický popis pro potvrzovací tlaÄ?ítko"
 
 #. Translators: Format is used as a verb here
 #: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:238
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-partition-dialog.c:216
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-partition-dialog.c:219
 #: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:649
 #: ../src/palimpsest/gdu-section-volumes.c:371
 msgid "_Format"
 msgstr "_Formátovat"
 
 #. Translators: Format is a verb here. The %s is the name of the volume
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:499
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-partition-dialog.c:208
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:502
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-partition-dialog.c:211
 #, c-format
 msgid "Format %s"
 msgstr "Formátování %s"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:510
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:513
 msgid "Disk _Utility"
 msgstr "Diskový _nástroj"
 
 #. Translators: this is the tooltip for the "Disk Utility" button
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:517
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:520
 msgid "Use Disk Utility to format volume"
 msgstr "Použít Diskový nástroj k naformátování svazku "
 
 #. Translators: 'type' means 'filesystem type' here.
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:551
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:553
 msgid "_Type:"
 msgstr "_Typ:"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:558
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:560
 msgid "Compatible with all systems (FAT)"
 msgstr "Kompatibilní se všemi systémy (FAT)"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:560
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:562
 msgid "Compatible with Linux (ext2)"
 msgstr "Kompatibilní se systémy Linux (ext2)"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:562
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:564
 msgid "Compatible with Linux (ext4)"
 msgstr "Kompatibilní se systémy Linux (ext4)"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:564
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:566
 msgid "Encrypted, compatible with Linux (FAT)"
 msgstr "Šifrovaný, kompatibilní se systémy Linux (FAT)"
 
 #. Translators: 'name' means 'filesystem label' here.
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:607
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:609
 #: ../src/palimpsest/gdu-section-linux-lvm2-volume-group.c:204
 #: ../src/palimpsest/gdu-section-volumes.c:1722
 msgid "_Name:"
@@ -2227,15 +2230,15 @@ msgstr "_Název:"
 #. Translators: Default name to use for the formatted volume. Keep length of
 #. * translation of "New Volume" to less than 16 characters.
 #.
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:614
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:616
 msgid "New Volume"
 msgstr "Nový svazek"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:632
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:634
 msgid "T_ake ownership of filesystem"
 msgstr "PÅ?evzít vl_astnictví souborového systému"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:635
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:637
 msgid ""
 "The selected file system has a concept of file ownership. If checked, the "
 "created file system will be owned by you. If not checked, only the super "
@@ -2245,11 +2248,11 @@ msgstr ""
 "zaškrtnete, budete souborový systém vlastnit vy. Pokud ne, bude moci k "
 "souborovému systému pÅ?istupovat pouze superuživatel."
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:641
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:643
 msgid "_Encrypt underlying device"
 msgstr "Å ifrovat podkladové zaÅ?íz_ení"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:643
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:645
 msgid ""
 "Encryption protects your data, requiring a passphrase to be entered before "
 "the file system can be used. May decrease performance and may not be "
@@ -2259,7 +2262,7 @@ msgstr ""
 "souborový systém použít. Může vést ke snížení výkonu a může být "
 "nekompatibilní, pokud médium používáte i v jiných operaÄ?ních systémech."
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:676
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:678
 msgid "Warning: All data on the volume will be irrevocably lost."
 msgstr "Varování: VÅ¡echna data na svazku budou nenávratnÄ? ztracena."
 
@@ -2319,17 +2322,17 @@ msgid "pid: %d  program: %s"
 msgstr "pid: %d  program: %s"
 
 #. Translators: %d is the partition number, %s the name of the disk
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:335 ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:924
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1067
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:337 ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:933
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1076
 #, c-format
 msgid "Partition %d on %s"
 msgstr "Oddíl %d na %s"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:371
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:375
 msgid "Cannot unmount volume"
 msgstr "Nelze odpojit svazek"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:381
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:385
 msgid ""
 "One or more applications are using the volume. Quit the applications, and "
 "then try unmounting again."
@@ -2337,138 +2340,138 @@ msgstr ""
 "Jedna nebo více aplikací svazek využívá. UkonÄ?ete tyto aplikace a zkuste "
 "odpojení znovu."
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:422
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:426
 msgid "_Unmount"
 msgstr "O_dpojit"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:499
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:503
 msgid "Passphrases do not match"
 msgstr "Hesla si neodpovídají"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:506
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:510
 msgid "Passphrases do not differ"
 msgstr "Hesla se neliší"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:512
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:516
 msgid "Passphrase can't be empty"
 msgstr "Heslo nemůže být prázdné"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:584
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:590
 msgid "Cr_eate"
 msgstr "Vy_tvoÅ?it"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:586 ../src/palimpsest/gdu-section-volumes.c:2499
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:592 ../src/palimpsest/gdu-section-volumes.c:2499
 msgid "Change _Passphrase"
 msgstr "ZmÄ?nit _heslo"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:588
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:594
 msgid "_Unlock"
 msgstr "_Odemknout"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:617
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:626
 msgid "To create an encrypted device, choose a passphrase to protect it"
 msgstr ""
 "Aby se mohlo vytvoÅ?it Å¡ifrované zaÅ?ízení, musíte k jeho ochranÄ? zvolit heslo."
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:620
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:629
 msgid "To change the passphrase, enter both the current and new passphrase"
 msgstr "Pokud chcete zmÄ?nit heslo, musíte zadat jak souÄ?asné, tak nové heslo."
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:623
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:632
 msgid ""
 "Data on this device is stored in an encrypted form protected by a passphrase"
 msgstr ""
 "Data na tomto zaÅ?ízení jsou uchovávána v Å¡ifrované podobÄ? chránÄ?ná heslem."
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:636
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:645
 msgid ""
 "Data on this device will be stored in an encrypted form protected by a "
 "passphrase."
 msgstr ""
 "Data na tomto zaÅ?ízení budou uchovávána v Å¡ifrované podobÄ? chránÄ?ná heslem."
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:639
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:648
 msgid ""
 "Data on this device is stored in an encrypted form protected by a passphrase."
 msgstr ""
 "Data na tomto zaÅ?ízení jsou uchovávána v Å¡ifrované podobÄ? chránÄ?ná heslem."
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:642
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:651
 msgid ""
 "To make the data available for use, enter the passphrase for the device."
 msgstr "Pokud chcete data zpÅ?ístupnit k použití, zadejte heslo pro zaÅ?ízení."
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:651
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:660
 msgid "Incorrect Passphrase. Try again."
 msgstr "Nesprávné heslo. Zkuste to znovu."
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:675
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:684
 msgid "C_urrent Passphrase:"
 msgstr "_SouÄ?asné heslo:"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:689
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:698
 msgid "_New Passphrase:"
 msgstr "_Nové heslo:"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:702
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:711
 msgid "_Verify Passphrase:"
 msgstr "O_vÄ?Å?ení hesla:"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:744
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:753
 msgid "_Passphrase:"
 msgstr "_Heslo:"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:759
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:768
 msgid "_Forget passphrase immediately"
 msgstr "Heslo okamžitÄ? _zapomenout"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:762
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:771
 msgid "Remember passphrase until you _log out"
 msgstr "Zapamatovat heslo až do vašeho odh_lášení"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:765
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:774
 msgid "_Remember forever"
 msgstr "Zapamatovat na_vždy"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:828
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:837
 msgid "Enter Passphrase"
 msgstr "Zadání hesla"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:957 ../src/gdu/gdu-util.c:828
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:966 ../src/gdu/gdu-util.c:828
 #, c-format
 msgid "LUKS Passphrase for UUID %s"
 msgstr "Heslo LUKS pro UUID %s"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1255
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1268
 msgid "Empty (don't create a file system)"
 msgstr "Prázdný (nevytváÅ?et souborový systém)"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1276
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1289
 msgid "Empty"
 msgstr "Prázdný"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1284
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1297
 msgid "Extended Partition"
 msgstr "RozšíÅ?ený oddíl"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1543 ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:291
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1556 ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:291
 #: ../src/palimpsest/gdu-section-linux-md-drive.c:254
 msgid "Master Boot Record"
 msgstr "Hlavní zavádÄ?cí záznam MBR"
 
 #. Translators: This string is used for conveying the partition table format
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1548 ../src/gdu/gdu-drive.c:833
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1561 ../src/gdu/gdu-drive.c:833
 #: ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:572
 #: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:293
 #: ../src/palimpsest/gdu-section-linux-md-drive.c:256
 msgid "GUID Partition Table"
 msgstr "Tabulka rozdÄ?lení disku GUID"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1553
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1566
 msgid "Don't partition"
 msgstr "NerozdÄ?lovat"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1558 ../src/gdu/gdu-util.c:495
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1571 ../src/gdu/gdu-util.c:495
 #: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:289
 #: ../src/palimpsest/gdu-section-linux-md-drive.c:252
 msgid "Apple Partition Map"
@@ -2483,7 +2486,7 @@ msgid "The selected partitioning scheme"
 msgstr "Vybraná osnova rozdÄ?lení disku"
 
 #. Translators: 'scheme' means 'partitioning scheme' here.
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-partition-dialog.c:248
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-partition-dialog.c:250
 msgid "_Scheme:"
 msgstr "O_snova:"
 
@@ -2560,17 +2563,17 @@ msgstr[0] "PÅ?ed %d hodinou"
 msgstr[1] "PÅ?ed %d hodinami"
 msgstr[2] "PÅ?ed %d hodinami"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:498
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:504
 #: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:150
 msgid "Drive"
 msgstr "Disk"
 
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:499
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:505
 msgid "Drive to show volumes for"
 msgstr "Disk, pro který zobrazit svazky"
 
 #. Translators: This is shown in the grid for a RAID array that is not running
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1187
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1195
 msgid "RAID Array is not running"
 msgstr "Diskové pole RAID nebÄ?ží"
 
@@ -2578,31 +2581,31 @@ msgstr "Diskové pole RAID nebÄ?ží"
 #. Translators: This string is used as a description text when no media has
 #. * been detected for a drive
 #.
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1190 ../src/gdu/gdu-drive.c:819
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1198 ../src/gdu/gdu-drive.c:819
 #: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:343
 #, c-format
 msgid "No Media Detected"
 msgstr "NezjiÅ¡tÄ?no žádné médium"
 
 #. Translators: shown in the grid for an extended MS-DOS partition
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1274
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1283
 msgid "Extended"
 msgstr "RozšíÅ?ený"
 
 #. Translators: shown in the grid for an encrypted LUKS volume
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1282
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1291
 msgid "Encrypted"
 msgstr "Šifrovaný"
 
 #. Translators: shown in the grid for an RAID Component
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1296 ../src/gdu/gdu-util.c:344
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1305 ../src/gdu/gdu-util.c:344
 #: ../src/palimpsest/gdu-section-volumes.c:2195
 #, c-format
 msgid "RAID Component"
 msgstr "Komponenta RAID"
 
 #. Translators: shown for free/unallocated space
-#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1304
+#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1313
 msgid "Free"
 msgstr "Volné místo"
 
@@ -2995,8 +2998,8 @@ msgid ""
 "Error creating a local TCP server, tried binding to ports 9000-10000 on "
 "localhost"
 msgstr ""
-"Chyba pÅ?i vytváÅ?ení místního serveru TCP, vyzkouÅ¡eno napojení na porty 9000-"
-"10000 na localhost"
+"Chyba pÅ?i vytváÅ?ení místního serveru TCP, vyzkouÅ¡eno napojení na porty "
+"9000-10000 na localhost"
 
 #: ../src/gdu/gdu-ssh-bridge.c:322
 #, c-format
@@ -4443,12 +4446,12 @@ msgid "It's now safe to remove \"%s\"."
 msgstr "Nyní lze â??%sâ?? bezpeÄ?nÄ? odebrat."
 
 #. Translators: %s is the name of the device
-#: ../src/notification/gdu-slow-unmount-dialog.c:233
+#: ../src/notification/gdu-slow-unmount-dialog.c:231
 #, c-format
 msgid "Writing data to \"%s\"..."
 msgstr "Zapisují se data na â??%sâ??..."
 
-#: ../src/notification/gdu-slow-unmount-dialog.c:248
+#: ../src/notification/gdu-slow-unmount-dialog.c:246
 msgid ""
 "To prevent data loss, wait until this has finished before removing media or "
 "disconnecting the device."
@@ -4456,23 +4459,28 @@ msgstr ""
 "Než vyjmete médium nebo odpojíte zaÅ?ízení, poÄ?kejte, dokud se operace "
 "nedokonÄ?í, abyste pÅ?edeÅ¡li ztrátÄ? dat."
 
-#: ../src/notification/notification-main.c:170
-msgid "One or more disks are failing"
-msgstr "Jeden nebo více disků selhalo"
-
 #. Translators: This is used as the title of the notification
-#: ../src/notification/notification-main.c:535
-msgid "A hard disk may be failing"
-msgstr "Pevný disk zÅ?ejmÄ? selhává"
+#: ../src/notification/notification-main.c:478
+#: ../src/notification/notification-main.c:496
+msgid "Hard Disk Problems Detected"
+msgstr "ZjiÅ¡tÄ?ny problémy s pevným diskem"
 
-#. Translators: This is used as the text of the notification
-#: ../src/notification/notification-main.c:537
-msgid ""
-"One or more hard disks report health problems. Click the icon to get more "
-"information."
-msgstr ""
-"Jeden nebo více pevných disků hlásí problémy se spolehlivostí. Pro získání "
-"více informací kliknÄ?te na ikonu."
+#: ../src/notification/notification-main.c:481
+#: ../src/notification/notification-main.c:499
+msgid "A hard disk is reporting health problems."
+msgstr "Jsou hlášeny problémy se zdravím pevného disku."
+
+#: ../src/notification/notification-main.c:482
+msgid "Multiple system hard disks are reporting health problems."
+msgstr "Jsou hlášeny problémy se zdravím nÄ?kolika systémových pevných disků."
+
+#: ../src/notification/notification-main.c:489
+msgid "Examine"
+msgstr "ProvÄ?Å?it"
+
+#: ../src/notification/notification-main.c:500
+msgid "Multiple hard disks are reporting health problems."
+msgstr "Jsou hlášeny problémy se zdravím nÄ?kolika pevných disků."
 
 #: ../src/palimpsest/gdu-main.c:127
 msgid "Volume to show"
@@ -5524,6 +5532,19 @@ msgstr "Po_drobnosti:"
 msgid "_Storage Devices"
 msgstr "Ã?_ložná zaÅ?ízení"
 
+#~ msgid "One or more disks are failing"
+#~ msgstr "Jeden nebo více disků selhalo"
+
+#~ msgid "A hard disk may be failing"
+#~ msgstr "Pevný disk zÅ?ejmÄ? selhává"
+
+#~ msgid ""
+#~ "One or more hard disks report health problems. Click the icon to get more "
+#~ "information."
+#~ msgstr ""
+#~ "Jeden nebo více pevných disků hlásí problémy se spolehlivostí. Pro "
+#~ "získání více informací kliknÄ?te na ikonu."
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Ignored Drives"
 #~ msgstr "Drives"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]