[dia] Updated Catalan (Valencian) translationcommit 9f93cc0c9f773fbc9dafc6d00fc9ae16462e4347
Author: Carles Ferrando <carles ferrando gmail com>
Date:  Fri Oct 29 22:09:23 2010 +0100

  Updated Catalan (Valencian) translation

 po/ca valencia po | 3172 +++++++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 files changed, 1753 insertions(+), 1419 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca valencia po b/po/ca valencia po
index 2020a1c..4eeb3b6 100644
--- a/po/ca valencia po
+++ b/po/ca valencia po
@@ -2,181 +2,208 @@
 # Copyright © 2000, 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
 # Softcatalà <gnome softcatala net>, 2000, 2001, 2002.
 # Aleix Badia <abadia ica es>, 2003.
-# Xavier Conde <xaviconde eresmas com>, 2003.
-# Jordi Mas <jmas softcatala org>, 2006.
-# Maria Soler Climent <mariasolercliment gmail com>, 2006.
+# Xavier Conde <xaviconde eresmas com>, 2003
+# Jordi Mas <jmas softcatala org>, 2006
+# Maria Soler Climent <mariasolercliment gmail com>, 2006
 # David Planella Molas <david planella gmail com>, 2007, 2008, 2009.
-# Carles Ferrando Garcia <carles ferrando gmail com>, 2009.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dia 0.92.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-11-09 00:54+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-09-25 16:36+0200\n"
-"Last-Translator: Carles Ferrando Garcia <carles ferrando gmail com>\n"
-"Language-Team: Català (València) <tradgnome softcatala org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-29 22:09+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-02-22 15:00+0100\n"
+"Last-Translator: David Planella <david planella gmail com>\n"
+"Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
+"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
-"X-Generator: Lokalize 0.3\n"
 
 #. This is not an errror
-#: ../app/app_procs.c:214
+#: ../app/app_procs.c:208
 #, c-format
 msgid "Warning: invalid layer range %lu - %lu\n"
 msgstr "Avís: rang de capes no vàlid %lu - %lu\n"
 
-#: ../app/app_procs.c:226
+#: ../app/app_procs.c:220
 #, c-format
 msgid "Warning: Layer %lu (%s) selected more than once.\n"
 msgstr "Avís: S'ha seleccionat la capa %lu (%s) més d'una vegada.\n"
 
-#: ../app/app_procs.c:252
+#: ../app/app_procs.c:246
 #, c-format
 msgid "Warning: Layer %d (%s) selected more than once.\n"
 msgstr "Avís: S'ha seleccionat la capa %d (%s) més d'una vegada.\n"
 
-#: ../app/app_procs.c:261
-#, c-format
-msgid "Warning: There is no layer named %s\n"
+#: ../app/app_procs.c:255
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Warning: There is no layer named %s.\n"
 msgstr "Avís: No hi ha cap capa anomenada %s\n"
 
-#: ../app/app_procs.c:343
+#: ../app/app_procs.c:337
 #, c-format
 msgid "%s error: don't know how to export into %s\n"
 msgstr "Error %s: es desconeix el procediment per exportar-ho a %s\n"
 
-#: ../app/app_procs.c:352
-#, c-format
-msgid "%s error: input and output file name is identical: %s"
+#: ../app/app_procs.c:346
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s error: input and output filenames are identical: %s"
 msgstr "Error %s: el fitxer d'entrada i d'eixida tenen el mateix nom: %s"
 
-#: ../app/app_procs.c:360
+#: ../app/app_procs.c:354
 #, c-format
 msgid "%s error: need valid input file %s\n"
 msgstr "Error %s: cal un fitxer d'entrada vàlid %s\n"
 
 #. if (!quiet)
-#: ../app/app_procs.c:385
+#: ../app/app_procs.c:382
 #, c-format
 msgid "%s --> %s\n"
 msgstr "%s --> %s\n"
 
 # c-format
-#: ../app/app_procs.c:557
+#: ../app/app_procs.c:553
 #, c-format
 msgid "Can't find output format/filter %s\n"
 msgstr "No es pot trobar el format/filtre d'eixida %s\n"
 
+#: ../app/app_procs.c:623
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Input directory '%s' must exist!\n"
+msgstr "El directori d'entrada «%s» ha d'existir\n"
+
+#: ../app/app_procs.c:640
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Output directory '%s' must exist!\n"
+msgstr "El directori d'eixida «%s» ha d'existir\n"
+
 #. Translators: The argument is a list of options, not to be translated
-#: ../app/app_procs.c:635
+#: ../app/app_procs.c:690
 #, c-format
 msgid "Select the filter/format out of: %s"
 msgstr "Seleccioneu el filtre/format entre: %s"
 
 #. &export_file_name
-#: ../app/app_procs.c:653
+#: ../app/app_procs.c:708
 msgid "Export loaded file and exit"
 msgstr "Exporta el fitxer carregat i ix"
 
-#: ../app/app_procs.c:653
+#: ../app/app_procs.c:708
 msgid "OUTPUT"
-msgstr "EIXIDA"
+msgstr "SORTIDA"
 
 #. &export_file_format
 #. &export_format_string
-#: ../app/app_procs.c:655
+#: ../app/app_procs.c:710
 msgid "TYPE"
 msgstr "TIPUS"
 
 #
-#: ../app/app_procs.c:657
+#: ../app/app_procs.c:712
 msgid "Export graphics size"
 msgstr "Exporta la mida dels gràfics"
 
 # FIXME (dpm) AxL (Amplada per Llargada)?
-#: ../app/app_procs.c:657
+#: ../app/app_procs.c:712
 msgid "WxH"
 msgstr "WxH"
 
-#: ../app/app_procs.c:659
+#: ../app/app_procs.c:714
 msgid ""
 "Show only specified layers (e.g. when exporting). Can be either the layer "
 "name or a range of layer numbers (X-Y)"
 msgstr ""
-"Mostra només les capes especificades (p.ex. quan exportes). Pot ser el nom "
+"Mostra només les capes especificades (p.ex. quan exportis). Pot ser el nom "
 "de la capa o un rang de números de capes (X-Y)"
 
-#: ../app/app_procs.c:660
+#: ../app/app_procs.c:715
 msgid "LAYER,LAYER,..."
 msgstr "CAPA, CAPA, ..."
 
-#: ../app/app_procs.c:662
+#: ../app/app_procs.c:717
 msgid "Don't show the splash screen"
 msgstr "No mostres la pantalla de flaix"
 
-#: ../app/app_procs.c:664
-msgid "Don't create empty diagram"
+#: ../app/app_procs.c:719
+#, fuzzy
+msgid "Don't create an empty diagram"
 msgstr "No crees un diagrama buit"
 
-#: ../app/app_procs.c:666
+#: ../app/app_procs.c:721
 msgid "Start integrated user interface (diagrams in tabs)"
-msgstr "Inicia la interficie d'usuari"
+msgstr ""
 
-#: ../app/app_procs.c:668
+#: ../app/app_procs.c:723
 msgid "Send error messages to stderr instead of showing dialogs."
 msgstr "Envia els missatges d'error a stderr en comptes de mostrar diàlegs."
 
-#. &input_directory
-#: ../app/app_procs.c:670
+#: ../app/app_procs.c:725
 msgid "Directory containing input files"
 msgstr "Directori que conté els fitxers d'entrada"
 
-#: ../app/app_procs.c:670 ../app/app_procs.c:672
+#: ../app/app_procs.c:725 ../app/app_procs.c:727
 msgid "DIRECTORY"
 msgstr "DIRECTORI"
 
-#. &output_directory
-#: ../app/app_procs.c:672
+#: ../app/app_procs.c:727
 msgid "Directory containing output files"
 msgstr "Directori que conté els fitxers d'eixida"
 
-#: ../app/app_procs.c:674
+#: ../app/app_procs.c:729
 msgid "Display credits list and exit"
 msgstr "Mostra la llista de crèdits i ix"
 
-#: ../app/app_procs.c:676
+#: ../app/app_procs.c:731
 msgid "Generate verbose output"
 msgstr "Genera una eixida detallada"
 
-#: ../app/app_procs.c:678
+#: ../app/app_procs.c:733
 msgid "Display version and exit"
 msgstr "Mostra la versió i ix"
 
-#: ../app/app_procs.c:735
+#: ../app/app_procs.c:756
+msgid "[FILE...]"
+msgstr "[FITXER...]"
+
+#: ../app/app_procs.c:770
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid option?"
+msgstr "Operació manual"
+
+#: ../app/app_procs.c:793
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Filename conversion failed: %s\n"
+msgstr "Dia versió %s, compilat %s %s\n"
+
+#: ../app/app_procs.c:806
+#, c-format
+msgid "Missing input: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: ../app/app_procs.c:831
 msgid "Can't connect to session manager!\n"
 msgstr "No es pot connectar al gestor de sessions\n"
 
 #. TRANSLATOR: 2nd and 3rd %s are time and date respectively.
-#: ../app/app_procs.c:775
+#: ../app/app_procs.c:873
 #, c-format
 msgid "Dia version %s, compiled %s %s\n"
 msgstr "Dia versió %s, compilat %s %s\n"
 
-#: ../app/app_procs.c:777
+#: ../app/app_procs.c:875
 #, c-format
 msgid "Dia version %s\n"
 msgstr "Dia versió %s\n"
 
-#: ../app/app_procs.c:815
+#: ../app/app_procs.c:917
 msgid ""
 "Couldn't find standard objects when looking for object-libs; exiting...\n"
 msgstr ""
 "No s'han pogut trobar objectes estàndard en cercar biblioteques d'objectes; "
 "s'està eixint...\n"
 
-#: ../app/app_procs.c:817
+#: ../app/app_procs.c:919
 #, c-format
 msgid ""
 "Couldn't find standard objects when looking for object-libs in '%s'; "
@@ -186,29 +213,30 @@ msgstr ""
 "s'està eixint...\n"
 
 #
-#: ../app/app_procs.c:883
+#: ../app/app_procs.c:987
 msgid "Diagram1.dia"
 msgstr "Diagrama1.dia"
 
-#: ../app/app_procs.c:927
+#: ../app/app_procs.c:1022
+#, fuzzy
 msgid ""
 "This shouldn't happen. Please file a bug report at bugzilla.gnome.org\n"
-"describing how you can cause this message to appear.\n"
+"describing how you caused this message to appear.\n"
 msgstr ""
 "Esta situació no hauria de succeir. Hauríeu d'enviar un informe d'error a "
 "bugzilla.gnome.org\n"
 "en el qual descriviu com es pot provocar l'aparició d'este missatge.\n"
 
-#: ../app/app_procs.c:942
+#: ../app/app_procs.c:1037
 msgid "Exiting Dia"
 msgstr "S'està eixint del Dia"
 
 #. no standard buttons
-#: ../app/app_procs.c:1006
+#: ../app/app_procs.c:1101
 msgid "Quitting without saving modified diagrams"
 msgstr "S'està eixint sense alçar els diagrames modificats"
 
-#: ../app/app_procs.c:1008
+#: ../app/app_procs.c:1103
 msgid ""
 "Modified diagrams exist. Are you sure you want to quit Dia without saving "
 "them?"
@@ -216,52 +244,31 @@ msgstr ""
 "Hi ha diagrames que s'han modificat. Esteu segur que voleu eixir del Dia "
 "sense alçar-los?"
 
-#: ../app/app_procs.c:1012
+#: ../app/app_procs.c:1107
 msgid "Quit Dia"
 msgstr "Ix del Dia"
 
-#: ../app/app_procs.c:1081 ../app/app_procs.c:1088
-msgid "Could not create per-user Dia config directory"
+#: ../app/app_procs.c:1180 ../app/app_procs.c:1187
+#, fuzzy
+msgid "Could not create per-user Dia configuration directory"
 msgstr ""
 "No s'ha pogut crear un directori de configuració per a l'usuari del Dia"
 
-#: ../app/app_procs.c:1091
+#: ../app/app_procs.c:1190
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Could not create per-user Dia config directory. Please make sure that the "
-"environment variable HOME points to an existing directory."
+"Could not create per-user Dia configuration directory. Please make sure that "
+"the environment variable HOME points to an existing directory."
 msgstr ""
 "No s'ha pogut crear un directori de configuració per a l'usuari del Dia. "
 "Assegureu-vos que la variable d'entorn HOME apunta a un directori existent. "
 
-#: ../app/app_procs.c:1114
-msgid "Objects and filters internal to dia"
+#: ../app/app_procs.c:1213
+#, fuzzy
+msgid "Objects and filters internal to Dia"
 msgstr "Objectes i filtres interns del Dia"
 
-#: ../app/app_procs.c:1147
-msgid "[FILE...]"
-msgstr "[FITXER...]"
-
-#: ../app/app_procs.c:1167
-#, c-format
-msgid "Input-directory '%s' must exist!\n"
-msgstr "El directori d'entrada «%s» ha d'existir\n"
-
-#: ../app/app_procs.c:1172
-#, c-format
-msgid "Output-directory '%s' must exist!\n"
-msgstr "El directori d'eixida «%s» ha d'existir\n"
-
-#: ../app/app_procs.c:1178
-#, c-format
-msgid "'%s' not found!\n"
-msgstr "No s'ha trobat «%s»!\n"
-
-#: ../app/app_procs.c:1186
-#, c-format
-msgid "'%s' not found in '%s'!\n"
-msgstr "No s'ha trobat «%s» a «%s»\n"
-
-#: ../app/app_procs.c:1235
+#: ../app/app_procs.c:1266
 #, c-format
 msgid ""
 "The original author of Dia was:\n"
@@ -270,7 +277,7 @@ msgstr ""
 "L'autor original del Dia és:\n"
 "\n"
 
-#: ../app/app_procs.c:1240
+#: ../app/app_procs.c:1271
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -281,7 +288,7 @@ msgstr ""
 "Les persones que mantenen el Dia actualment són:\n"
 "\n"
 
-#: ../app/app_procs.c:1245
+#: ../app/app_procs.c:1276
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -292,7 +299,7 @@ msgstr ""
 "Altres autors són:\n"
 "\n"
 
-#: ../app/app_procs.c:1250
+#: ../app/app_procs.c:1281
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -315,16 +322,17 @@ msgstr ""
 "Hi ha fitxers alçats automàticament.\n"
 "Seleccioneu els que voleu recuperar."
 
-#: ../app/color_area.c:317 ../app/color_area.c:360
+#: ../app/color_area.c:316 ../app/color_area.c:359
 msgid "Select foreground color"
 msgstr "Selecciona el color de primer pla"
 
-#: ../app/color_area.c:318 ../app/color_area.c:361
+#: ../app/color_area.c:317 ../app/color_area.c:360
 msgid "Select background color"
 msgstr "Selecciona el color de fons"
 
-#: ../app/commands.c:124
-msgid "No print plug-in found!"
+#: ../app/commands.c:125
+#, fuzzy
+msgid "No print plugin found!"
 msgstr "No s'ha trobat cap connector d'impressió."
 
 #: ../app/commands.c:144
@@ -332,15 +340,23 @@ msgstr "No s'ha trobat cap connector d'impressió."
 msgid "Diagram%d.dia"
 msgstr "Diagrama%d.dia"
 
-#: ../app/commands.c:337
+#: ../app/commands.c:242
+msgid "No image from Clipboard to paste."
+msgstr ""
+
+#: ../app/commands.c:263
+msgid "No selected object can take an image."
+msgstr ""
+
+#: ../app/commands.c:388
 msgid "No existing object to paste.\n"
 msgstr "No hi ha cap objecte per a enganxar.\n"
 
-#: ../app/commands.c:644 ../app/commands.c:682
+#: ../app/commands.c:694 ../app/commands.c:732
 msgid "Could not find help directory"
 msgstr "No s'ha pogut trobar el directori d'ajuda"
 
-#: ../app/commands.c:651
+#: ../app/commands.c:701
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not open help directory:\n"
@@ -349,7 +365,7 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut obrir el directori d'ajuda:\n"
 "%s"
 
-#: ../app/commands.c:728
+#: ../app/commands.c:782
 msgid "translator_credits-PLEASE_ADD_YOURSELF_HERE"
 msgstr ""
 "Softcatalà <gnome softcatala net>\n"
@@ -359,7 +375,7 @@ msgstr ""
 "Maria Soler <mariasolercliment gmail com>\n"
 "David Planella <david planella gmail com>"
 
-#: ../app/commands.c:730
+#: ../app/commands.c:784
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
 "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
@@ -387,10 +403,10 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Hauríeu d'haver rebut una còpia de la Llicència Pública General GNU\n"
 "juntament amb este programa; en cas contrari, escriviu a la Free\n"
-"Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-"
-"1307, USA.\n"
+"Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA "
+"02111-1307, USA.\n"
 
-#: ../app/commands.c:753
+#: ../app/commands.c:807
 msgid "A program for drawing structured diagrams."
 msgstr "Un programa per a dibuixar diagrames estructurats."
 
@@ -428,98 +444,98 @@ msgstr ""
 msgid "Confirm Diagram Size"
 msgstr "Confirmeu la mida del diagrama"
 
-#: ../app/create_object.c:71
+#: ../app/create_object.c:73
 #, c-format
 msgid "'%s' creation failed"
 msgstr "Ha fallat la creació de «%s»"
 
-#: ../app/defaults.c:43 ../app/defaults.c:150
+#: ../app/defaults.c:44 ../app/defaults.c:152
 msgid "Object defaults"
 msgstr "Opcions per defecte de l'objecte"
 
-#: ../app/defaults.c:61
+#: ../app/defaults.c:62
 msgid "This object has no defaults."
 msgstr "Este objecte no té opcions per defecte."
 
-#: ../app/defaults.c:115
+#: ../app/defaults.c:116
 msgid "Defaults: "
 msgstr "Opcions per defecte: "
 
-#: ../app/dia-props.c:85
+#: ../app/dia-props.c:86
 msgid "Diagram Properties"
 msgstr "Propietats del diagrama"
 
-#: ../app/dia-props.c:119
+#: ../app/dia-props.c:120
 msgid "Dynamic grid"
 msgstr "Graella dinàmica"
 
-#: ../app/dia-props.c:127
+#: ../app/dia-props.c:128
 msgid "x"
 msgstr "x"
 
-#: ../app/dia-props.c:131
+#: ../app/dia-props.c:132
 msgid "y"
 msgstr "y"
 
-#: ../app/dia-props.c:136
+#: ../app/dia-props.c:137
 msgid "Spacing"
 msgstr "Espaiat"
 
-#: ../app/dia-props.c:156
+#: ../app/dia-props.c:157
 msgid "Visible spacing"
 msgstr "Espaiat visible"
 
 #. Hexes!
-#: ../app/dia-props.c:177 ../app/preferences.c:242
+#: ../app/dia-props.c:178 ../app/preferences.c:243
 msgid "Hex grid"
 msgstr "Graella hexagonal"
 
-#: ../app/dia-props.c:185
+#: ../app/dia-props.c:186
 msgid "Hex grid size"
 msgstr "Mida de la graella hexagonal"
 
-#: ../app/dia-props.c:198
+#: ../app/dia-props.c:199
 msgid "Grid"
 msgstr "Graella"
 
-#: ../app/dia-props.c:209 ../lib/diagramdata.c:117
+#: ../app/dia-props.c:210 ../lib/diagramdata.c:117
 msgid "Background"
 msgstr "Fons"
 
-#: ../app/dia-props.c:220 ../app/preferences.c:122
+#: ../app/dia-props.c:221 ../app/preferences.c:122
 msgid "Grid Lines"
 msgstr "Línies de la graella"
 
-#: ../app/dia-props.c:231
+#: ../app/dia-props.c:232
 msgid "Page Breaks"
 msgstr "Salts de pàgina"
 
 #
-#: ../app/dia-props.c:242
+#: ../app/dia-props.c:243
 msgid "Colors"
 msgstr "Colors"
 
 #. Can we be sure that the filename is the 'proper title'?
-#: ../app/dia-props.c:263
+#: ../app/dia-props.c:264
 #, c-format
 msgid "Diagram Properties: %s"
 msgstr "Propietats del diagrama: %s"
 
 #
-#: ../app/diacanvas.c:121
+#: ../app/diacanvas.c:122
 msgid "X position"
 msgstr "Posició X"
 
-#: ../app/diacanvas.c:122
+#: ../app/diacanvas.c:123
 msgid "X position of child widget"
 msgstr "Posició X del giny fill"
 
 #
-#: ../app/diacanvas.c:131
+#: ../app/diacanvas.c:132
 msgid "Y position"
 msgstr "Posició Y"
 
-#: ../app/diacanvas.c:132
+#: ../app/diacanvas.c:133
 msgid "Y position of child widget"
 msgstr "Posició Y del giny fill"
 
@@ -536,116 +552,28 @@ msgstr "Error"
 msgid "Trying to group with no selected objects."
 msgstr "S'està intentant agrupar sense cap objecte seleccionat."
 
-#: ../app/diagram.c:1229
-msgid ""
-"You cannot group objects that belong to different groups or have different "
-"parents"
-msgstr ""
-"No podeu agrupar objectes que pertanyen a grups diferents o bé que tenen "
-"pares diferents"
-
-#: ../app/diagram_tree_menu.c:47
-msgid "/_Sort objects"
-msgstr "/_Ordena els objectes"
-
-#: ../app/diagram_tree_menu.c:48
-msgid "/Sort objects/by _name"
-msgstr "/Ordena els objectes/pel _nom"
-
-#: ../app/diagram_tree_menu.c:50
-msgid "/Sort objects/by _type"
-msgstr "/Ordena els objectes/pel _tipus"
-
-#: ../app/diagram_tree_menu.c:52
-msgid "/Sort objects/as _inserted"
-msgstr "/Ordena els objectes/per orde d'_inserció"
-
-#: ../app/diagram_tree_menu.c:55
-msgid "/Sort objects/All by name"
-msgstr "/Ordena els objectes/Tots pel nom"
-
-#: ../app/diagram_tree_menu.c:57
-msgid "/Sort objects/All by type"
-msgstr "/Ordena els objectes/Tots pel tipus"
-
-#: ../app/diagram_tree_menu.c:59
-msgid "/Sort objects/All as inserted"
-msgstr "/Ordena els objectes/Tots per orde d'inserció"
-
-#: ../app/diagram_tree_menu.c:61
-msgid "/Sort objects/_Default"
-msgstr "/Ordena els objectes/Per _defecte"
-
-#: ../app/diagram_tree_menu.c:62
-msgid "/Sort objects/Default/by _name"
-msgstr "/Ordena els objectes/Per defecte/pel _nom"
-
-#: ../app/diagram_tree_menu.c:64
-msgid "/Sort objects/Default/by _type"
-msgstr "/Ordena els objectes/Per defecte/pel _tipus"
-
-#: ../app/diagram_tree_menu.c:66
-msgid "/Sort objects/Default/as _inserted"
-msgstr "/Ordena els objectes/Per defecte/per orde d'_inserció"
-
-#: ../app/diagram_tree_menu.c:68
-msgid "/Sort _diagrams"
-msgstr "/Ordena els _diagrames"
-
-#: ../app/diagram_tree_menu.c:69
-msgid "/Sort _diagrams/by _name"
-msgstr "/Ordena els _diagrames/pel _nom"
-
-#: ../app/diagram_tree_menu.c:71
-msgid "/Sort _diagrams/as _inserted"
-msgstr "/Ordena els _diagrames/per orde d'_inserció"
-
-#: ../app/diagram_tree_menu.c:73
-msgid "/Sort diagrams/_Default"
-msgstr "/Ordena els diagrames/Per _defecte"
-
-#: ../app/diagram_tree_menu.c:74
-msgid "/Sort diagrams/Default/by _name"
-msgstr "/Ordena els diagrames/Per defecte/pel _nom"
-
-#: ../app/diagram_tree_menu.c:76
-msgid "/Sort diagrams/Default/as _inserted"
-msgstr "/Ordena els diagrames/Per defecte/per orde d'_inserció"
-
-#: ../app/diagram_tree_menu.c:84 ../app/diagram_tree_menu.c:95
-msgid "/_Locate"
-msgstr "/_Ubica"
-
-#: ../app/diagram_tree_menu.c:85
-msgid "/_Properties"
-msgstr "/_Propietats"
-
-#: ../app/diagram_tree_menu.c:86
-msgid "/_Hide this type"
-msgstr "/_Amaga este tipus"
-
 #
-#: ../app/diagram_tree_view.c:161
+#: ../app/diagram_tree_view.c:163
 #, fuzzy
 msgid "Diagram"
 msgstr "Diagrama:"
 
-#: ../app/diagram_tree_view.c:165
-#: ../plug-ins/drs/dia-render-script-import.c:231
+#: ../app/diagram_tree_view.c:170
+#: ../plug-ins/drs/dia-render-script-import.c:232
 #, fuzzy
 msgid "Layer"
 msgstr "Capes"
 
-#: ../app/diagram_tree_view.c:169
+#: ../app/diagram_tree_view.c:176
 #, fuzzy
 msgid "Layer(s)"
 msgstr "Capes"
 
-#: ../app/diagram_tree_view.c:172 ../app/diagram_tree_view.c:465
-#: ../objects/Database/table.c:140 ../objects/Istar/actor.c:146
+#: ../app/diagram_tree_view.c:179 ../app/diagram_tree_view.c:514
+#: ../objects/Database/table.c:141 ../objects/Istar/actor.c:146
 #: ../objects/Istar/actor.c:147 ../objects/Istar/other.c:150
 #: ../objects/Istar/other.c:151 ../objects/KAOS/other.c:153
-#: ../objects/KAOS/other.c:154 ../objects/UML/association.c:240
+#: ../objects/KAOS/other.c:154 ../objects/UML/association.c:244
 #: ../objects/UML/umlattribute.c:39 ../objects/UML/umlformalparameter.c:37
 #: ../objects/UML/umloperation.c:64 ../objects/UML/umlparameter.c:45
 msgid "Type"
@@ -653,51 +581,50 @@ msgstr "Tipus"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Position
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Position/Position
-#: ../app/diagram_tree_view.c:173 ../objects/FS/function.c:802
-#: ../objects/FS/function.c:804 ../objects/Istar/actor.c:70
+#: ../app/diagram_tree_view.c:182 ../objects/FS/function.c:805
+#: ../objects/FS/function.c:807 ../objects/Istar/actor.c:70
 msgid "Position"
 msgstr "Posició"
 
-#: ../app/diagram_tree_view.c:176
+#: ../app/diagram_tree_view.c:185
 #, fuzzy
 msgid "Children"
 msgstr "D_esassocia els fills"
 
-#: ../app/diagram_tree_view.c:180
+#: ../app/diagram_tree_view.c:189
 #, fuzzy
 msgid "Object(s)"
 msgstr "_Objectes"
 
-#: ../app/diagram_tree_view.c:396
+#: ../app/diagram_tree_view.c:445
 #, fuzzy
 msgid "Select"
 msgstr "_Selecciona"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Position/Locate
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Locate
-#: ../app/diagram_tree_view.c:397 ../objects/FS/function.c:810
-#: ../objects/FS/function.c:1052
+#: ../app/diagram_tree_view.c:446 ../objects/FS/function.c:813
+#: ../objects/FS/function.c:1055
 msgid "Locate"
 msgstr "Ubica"
 
-#: ../app/diagram_tree_view.c:398
+#: ../app/diagram_tree_view.c:447
 #, fuzzy
 msgid "Properties"
 msgstr "/_Propietats"
 
 #. *** board of value **************
-#: ../app/diagram_tree_view.c:448 ../app/exit_dialog.c:123
-#: ../app/plugin-manager.c:262 ../objects/Database/table.c:138
-#: ../objects/Database/table.c:181 ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:734
-#: ../objects/UML/association.c:234 ../objects/UML/class.c:145
-#: ../objects/UML/large_package.c:139 ../objects/UML/umlattribute.c:37
+#: ../app/diagram_tree_view.c:497 ../app/exit_dialog.c:123
+#: ../app/plugin-manager.c:262 ../objects/Database/table.c:139
+#: ../objects/Database/table.c:185 ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:734
+#: ../objects/UML/association.c:238 ../objects/UML/class.c:145
+#: ../objects/UML/large_package.c:133 ../objects/UML/umlattribute.c:37
 #: ../objects/UML/umlformalparameter.c:35 ../objects/UML/umloperation.c:62
 #: ../objects/UML/umlparameter.c:43
 msgid "Name"
 msgstr "Nom"
 
-#: ../app/diagram_tree_view.c:511 ../app/diagram_tree_window.c:80
-#: ../app/preferences.c:123
+#: ../app/diagram_tree_view.c:560
 msgid "Diagram Tree"
 msgstr "Arbre del diagrama"
 
@@ -754,11 +681,11 @@ msgstr "per"
 msgid "%0.3gcm x %0.3gcm"
 msgstr "%0.3gcm x %0.3gcm"
 
-#: ../app/diapagelayout.c:845 ../app/pagesetup.c:76
+#: ../app/diapagelayout.c:845 ../app/pagesetup.c:77
 msgid "Page Setup"
 msgstr "Configuració de la pàgina"
 
-#: ../app/disp_callbacks.c:91 ../app/properties-dialog.c:158
+#: ../app/disp_callbacks.c:93 ../app/properties-dialog.c:161
 msgid ""
 "This object doesn't support Undo/Redo.\n"
 "Undo information erased."
@@ -766,12 +693,21 @@ msgstr ""
 "Este objecte no permet desfer/refer.\n"
 "S'ha esborrat la informació per a desfer."
 
-#
-#: ../app/disp_callbacks.c:126
-msgid "Properties..."
-msgstr "Propietats..."
+#: ../app/disp_callbacks.c:128
+#, fuzzy
+msgid "Propertiesâ?¦"
+msgstr "/_Propietats"
+
+#: ../app/disp_callbacks.c:167
+msgid "Follow linkâ?¦"
+msgstr ""
+
+#: ../app/disp_callbacks.c:285
+#, fuzzy
+msgid "Selection"
+msgstr "No seleccionis res"
 
-#: ../app/disp_callbacks.c:1064
+#: ../app/disp_callbacks.c:1113
 msgid ""
 "The object you dropped cannot fit into its parent. \n"
 "Either expand the parent object, or drop the object elsewhere."
@@ -782,33 +718,34 @@ msgstr ""
 #. http://www.gnu.org/software/gettext/manual/html_chapter/gettext_10.html#SEC150
 #. * Althoug the single objects wont get triggered here some languages have variations on the other numbers
 #.
-#: ../app/display.c:110
+#: ../app/display.c:108
 #, c-format
 msgid "Selection of %d object"
 msgid_plural "Selection of %d objects"
 msgstr[0] "%d objecte seleccionat"
 msgstr[1] "%d objectes seleccionats"
 
-#: ../app/display.c:120
+#: ../app/display.c:118
 #, c-format
 msgid "Selected '%s'"
 msgstr "S'ha seleccionat «%s»"
 
 #. we really should not come here but instead disable the menu command earlier
-#: ../app/display.c:1084
-msgid "No anti-aliased renderer found"
+#: ../app/display.c:1122
+#, fuzzy
+msgid "No antialiased renderer found"
 msgstr "No s'ha trobat cap renderitzador amb antialiàsing"
 
-#: ../app/display.c:1222
+#: ../app/display.c:1262
 msgid "<unnamed>"
 msgstr "<sense nom>"
 
 #. no standard buttons
-#: ../app/display.c:1228
+#: ../app/display.c:1268
 msgid "Closing diagram without saving"
 msgstr "S'està tancant el diagrama sense alçar-lo"
 
-#: ../app/display.c:1230
+#: ../app/display.c:1270
 #, c-format
 msgid ""
 "The diagram '%s'\n"
@@ -817,17 +754,17 @@ msgstr ""
 "El diagrama «%s» no s'ha alçat.\n"
 "Voleu alçar-ne els canvis ara?"
 
-#: ../app/display.c:1232
+#: ../app/display.c:1272
 msgid "Close Diagram"
 msgstr "Tanca el diagrama"
 
-#: ../app/display.c:1237
+#: ../app/display.c:1277
 msgid "_Discard Changes"
 msgstr "_Descarta els canvis"
 
 #: ../app/exit_dialog.c:77
 msgid "Do Not Exit"
-msgstr "No isques"
+msgstr "No surtis"
 
 #: ../app/exit_dialog.c:79
 msgid "Exit Without Save"
@@ -855,40 +792,40 @@ msgstr "Selecciona-ho tot"
 
 #: ../app/exit_dialog.c:150
 msgid "Select None"
-msgstr "No selecciones res"
+msgstr "No seleccionis res"
 
 #: ../app/exit_dialog.c:236
 msgid "Nothing selected for saving. Would you like to try again?"
 msgstr "No hi ha res seleccionat per a alçar. Voleu tornar-ho a intentar?"
 
 #
-#: ../app/filedlg.c:144 ../app/filedlg.c:152 ../app/filedlg.c:168
-#: ../app/filedlg.c:739 ../lib/widgets.c:1488
+#: ../app/filedlg.c:143 ../app/filedlg.c:151 ../app/filedlg.c:167
+#: ../app/filedlg.c:753 ../lib/widgets.c:1007
 msgid "Supported Formats"
 msgstr "Formats admesos"
 
-#: ../app/filedlg.c:192 ../app/filedlg.c:597
+#: ../app/filedlg.c:191 ../app/filedlg.c:608
 msgid "By extension"
 msgstr "Per l'extensió"
 
-#: ../app/filedlg.c:281
+#: ../app/filedlg.c:280
 msgid "Open Diagram"
 msgstr "Obri el diagrama"
 
-#: ../app/filedlg.c:309
+#: ../app/filedlg.c:313
 msgid "Open Options"
 msgstr "Obri les opcions"
 
-#: ../app/filedlg.c:317 ../app/filedlg.c:721
+#: ../app/filedlg.c:321 ../app/filedlg.c:735
 msgid "Determine file type:"
 msgstr "Determina el tipus de fitxer:"
 
 #
-#: ../app/filedlg.c:337 ../app/filedlg.c:734 ../lib/widgets.c:1493
+#: ../app/filedlg.c:341 ../app/filedlg.c:748 ../lib/widgets.c:1015
 msgid "All Files"
 msgstr "Tots els fitxers"
 
-#: ../app/filedlg.c:370 ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:408
+#: ../app/filedlg.c:374 ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:416
 msgid ""
 "Some characters in the filename are neither UTF-8\n"
 "nor your local encoding.\n"
@@ -898,13 +835,13 @@ msgstr ""
 "codificació local del sistema.\n"
 "Es produiran errors."
 
-#: ../app/filedlg.c:380 ../app/filedlg.c:644
-#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:422
+#: ../app/filedlg.c:384 ../app/filedlg.c:655
+#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:430
 msgid "File already exists"
 msgstr "El fitxer ja existeix"
 
-#: ../app/filedlg.c:382 ../app/filedlg.c:646
-#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:418
+#: ../app/filedlg.c:386 ../app/filedlg.c:657
+#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:426
 #, c-format
 msgid ""
 "The file '%s' already exists.\n"
@@ -913,17 +850,17 @@ msgstr ""
 "El fitxer «%s» ja existeix.\n"
 "El voleu sobreescriure?"
 
-#: ../app/filedlg.c:436
+#: ../app/filedlg.c:440
 msgid "Save Diagram"
 msgstr "Alça el diagrama"
 
 #. Need better way to make it a reasonable size. Isn't there some
 #. standard look for them (or is that just Gnome?)
-#: ../app/filedlg.c:447
+#: ../app/filedlg.c:454
 msgid "Compress diagram files"
 msgstr "Comprimeix els fitxers del diagrama"
 
-#: ../app/filedlg.c:456
+#: ../app/filedlg.c:463
 msgid ""
 "Compression reduces file size to less than 1/10th size and speeds up loading "
 "and saving. Some text programs cannot manipulate compressed files."
@@ -932,7 +869,7 @@ msgstr ""
 "procés de càrrega i alçat. Alguns programes de text no poden manipular "
 "fitxers comprimits."
 
-#: ../app/filedlg.c:670
+#: ../app/filedlg.c:681
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not determine which export filter\n"
@@ -941,11 +878,11 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut determinar quin filtre d'exportació\n"
 "cal utilitzar per a alçar «%s»"
 
-#: ../app/filedlg.c:697
+#: ../app/filedlg.c:708
 msgid "Export Diagram"
 msgstr "Exporta el diagrama"
 
-#: ../app/filedlg.c:713
+#: ../app/filedlg.c:727
 msgid "Export Options"
 msgstr "Opcions d'exportació"
 
@@ -969,26 +906,26 @@ msgstr "Concordança només amb la paraula _completa"
 msgid "Match _all properties (not just object name)"
 msgstr "Concordança amb _totes les propietats (no només el nom d'objecte)"
 
-#: ../app/find-and-replace.c:510
+#: ../app/find-and-replace.c:508
 msgid "Find"
 msgstr "Cerca"
 
-#: ../app/find-and-replace.c:542 ../app/menus.c:268
+#: ../app/find-and-replace.c:538 ../app/menus.c:260
 msgid "Replace"
 msgstr "Substitueix"
 
-#: ../app/find-and-replace.c:545
+#: ../app/find-and-replace.c:541
 msgid "Replace _All"
 msgstr "Reemplaça-ho _tot"
 
 #. not adding the button in the list above to modify it's text;
 #. * the default "Find and Replace" is just too long for my taste ;)
 #.
-#: ../app/find-and-replace.c:550
+#: ../app/find-and-replace.c:546
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Reemplaça"
 
-#: ../app/interface.c:153
+#: ../app/interface.c:154
 msgid ""
 "Modify object(s)\n"
 "Use <Space> to toggle between this and other tools"
@@ -996,7 +933,7 @@ msgstr ""
 "Modifiqueu els objectes\n"
 "Utilitzeu la tecla <Espai> per a commutar entre esta i altres eines"
 
-#: ../app/interface.c:159
+#: ../app/interface.c:160
 msgid ""
 "Text edit(s)\n"
 "Use <Esc> to leave this tool"
@@ -1005,117 +942,118 @@ msgstr ""
 "Premeu la tecla d'escapada per a abandonar esta eina"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Magnify
-#: ../app/interface.c:165 ../app/menus.c:230 ../objects/FS/function.c:988
+#: ../app/interface.c:166 ../app/menus.c:226 ../objects/FS/function.c:991
 msgid "Magnify"
 msgstr "Augmenta"
 
-#: ../app/interface.c:171
+#: ../app/interface.c:172
 msgid "Scroll around the diagram"
 msgstr "Desplaça pel diagrama"
 
 #. how it used to be before 0.96+SVN
 #. new name matching "same name, same type" rule
-#: ../app/interface.c:177 ../app/menus.c:233 ../lib/properties.c:92
-#: ../lib/properties.h:557 ../objects/AADL/aadlbox.c:153
+#: ../app/interface.c:178 ../app/menus.c:229 ../lib/properties.c:101
+#: ../lib/properties.h:551 ../objects/AADL/aadlbox.c:153
 #: ../objects/Jackson/requirement.c:144 ../objects/UML/activity.c:129
-#: ../objects/UML/actor.c:126 ../objects/UML/classicon.c:149
-#: ../objects/UML/component.c:130 ../objects/UML/component_feature.c:161
+#: ../objects/UML/actor.c:123 ../objects/UML/classicon.c:148
+#: ../objects/UML/component.c:130 ../objects/UML/component_feature.c:160
 #: ../objects/UML/node.c:130 ../objects/UML/node.c:132
-#: ../objects/UML/note.c:124 ../objects/UML/object.c:151
-#: ../objects/UML/small_package.c:135 ../objects/UML/state.c:154
-#: ../objects/UML/usecase.c:142 ../objects/custom/custom_object.c:237
+#: ../objects/UML/note.c:121 ../objects/UML/object.c:167
+#: ../objects/UML/small_package.c:132 ../objects/UML/state.c:158
+#: ../objects/UML/usecase.c:139 ../objects/custom/custom_object.c:239
 #: ../objects/network/basestation.c:135 ../objects/network/radiocell.c:127
 msgid "Text"
 msgstr "Text"
 
-#: ../app/interface.c:183 ../app/menus.c:234
+#: ../app/interface.c:184 ../app/menus.c:230
 msgid "Box"
 msgstr "Quadre"
 
-#: ../app/interface.c:189 ../app/menus.c:235
+#: ../app/interface.c:190 ../app/menus.c:231
 msgid "Ellipse"
 msgstr "El·lipse"
 
-#: ../app/interface.c:195 ../app/menus.c:236
+#: ../app/interface.c:196 ../app/menus.c:232
 msgid "Polygon"
 msgstr "Polígon"
 
-#: ../app/interface.c:201 ../app/menus.c:237
+#: ../app/interface.c:202 ../app/menus.c:233
 msgid "Beziergon"
 msgstr "Beziergon"
 
-#: ../app/interface.c:207 ../app/menus.c:239 ../objects/standard/line.c:232
+#: ../app/interface.c:208 ../app/menus.c:235 ../objects/standard/line.c:232
 msgid "Line"
 msgstr "Línia"
 
-#: ../app/interface.c:213 ../app/menus.c:240
+#: ../app/interface.c:214 ../app/menus.c:236
 msgid "Arc"
 msgstr "Arc"
 
-#: ../app/interface.c:219 ../app/menus.c:241
+#: ../app/interface.c:220 ../app/menus.c:237
 msgid "Zigzagline"
 msgstr "Línia en ziga-zaga"
 
-#: ../app/interface.c:225 ../app/menus.c:242
+#: ../app/interface.c:226 ../app/menus.c:238
 msgid "Polyline"
 msgstr "Polilínia"
 
-#: ../app/interface.c:231 ../app/menus.c:243
+#: ../app/interface.c:232 ../app/menus.c:239
 msgid "Bezierline"
 msgstr "Línia de Bezier"
 
-#: ../app/interface.c:237 ../app/menus.c:246
+#: ../app/interface.c:238 ../app/menus.c:242
 msgid "Image"
 msgstr "Imatge"
 
-#: ../app/interface.c:244 ../app/menus.c:244
+#: ../app/interface.c:245 ../app/menus.c:240
 msgid "Outline"
 msgstr "Contorn"
 
-#: ../app/interface.c:620 ../app/interface.c:853
+#: ../app/interface.c:628 ../app/interface.c:861
 msgid "Pops up the Navigation window."
 msgstr "Mostra la finestra de navegació."
 
-#: ../app/interface.c:815
+#: ../app/interface.c:823
 msgid "Diagram menu."
 msgstr "Menú del diagrama."
 
-#: ../app/interface.c:918
+#: ../app/interface.c:926
 msgid "Zoom"
 msgstr "Zoom"
 
-#: ../app/interface.c:933
+#: ../app/interface.c:941
 msgid "Toggles snap-to-grid for this window."
 msgstr "Commuta l'ajust a la graella en esta finestra."
 
-#: ../app/interface.c:944
+#: ../app/interface.c:952
 msgid "Toggles object snapping for this window."
 msgstr "Commuta l'ajust als objectes en esta finestra."
 
-#: ../app/interface.c:1333
+#: ../app/interface.c:1341
 #, c-format
 msgid "No sheet named %s"
 msgstr "No hi ha cap full anomenat %s"
 
-#: ../app/interface.c:1371
+#: ../app/interface.c:1379
 msgid "Other sheets"
 msgstr "Altres fulls"
 
-#: ../app/interface.c:1431 ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:10
+#: ../app/interface.c:1439 ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:10
 msgid "Flowchart"
 msgstr "Diagrama de flux"
 
-#: ../app/interface.c:1491
+#: ../app/interface.c:1499
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Foreground & background colors for new objects. The small black and white "
-"squares reset colors. The small arrows swap colors. Double click to change "
+"squares reset colors. The small arrows swap colors. Double-click to change "
 "colors."
 msgstr ""
 "Colors frontals i de fons per als nous objectes. Els quadrats petits en "
 "blanc i negre reinicien els colors. Les fletxes petites intercanvien els "
 "colors. Feu un doble clic per a canviar-los."
 
-#: ../app/interface.c:1505
+#: ../app/interface.c:1513
 msgid ""
 "Line widths. Click on a line to set the default line width for new "
 "objects. Double-click to set the line width more precisely."
@@ -1124,31 +1062,34 @@ msgstr ""
 "per defecte de les línies dels nous objectes. Feu doble clic per a "
 "especificar-la de forma més precisa."
 
-#: ../app/interface.c:1548
+#: ../app/interface.c:1556
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Arrow style at the beginning of new lines. Click to pick an arrow, or set "
-"arrow parameters with Details..."
+"arrow parameters with Detailsâ?¦"
 msgstr ""
 "Estil de fletxa a l'inici de les noves línies. Feu clic per a escollir una "
 "fletxa, o definiu els paràmetres de la fletxa a Detalls..."
 
-#: ../app/interface.c:1553
+#: ../app/interface.c:1561
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Line style for new lines. Click to pick a line style, or set line style "
-"parameters with Details..."
+"parameters with Detailsâ?¦"
 msgstr ""
 "Estil de línia de les noves línies. Feu clic per a escollir un estil de "
 "línia, o definiu els paràmetres d'estil de línia a Detalls..."
 
-#: ../app/interface.c:1569
+#: ../app/interface.c:1577
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Arrow style at the end of new lines. Click to pick an arrow, or set arrow "
-"parameters with Details..."
+"parameters with Detailsâ?¦"
 msgstr ""
 "Estil de fletxa al final de les noves línies. Feu clic per a escollir una "
 "fletxa, o definiu els paràmetres de la fletxa a Detalls..."
 
-#: ../app/interface.c:1629 ../app/interface.c:1753
+#: ../app/interface.c:1636 ../app/interface.c:1760 ../dia.desktop.in.in.h:3
 msgid "Diagram Editor"
 msgstr "Editor de diagrames"
 
@@ -1182,28 +1123,30 @@ msgid "Diagram:"
 msgstr "Diagrama:"
 
 # c-format
-#: ../app/layer_dialog.c:517 ../app/layer_dialog.c:1228
+#: ../app/layer_dialog.c:517 ../app/layer_dialog.c:1231
 #, c-format
 msgid "New layer %d"
 msgstr "Nova capa %d"
 
-#: ../app/layer_dialog.c:732
+#: ../app/layer_dialog.c:733
 msgid "none"
 msgstr "cap"
 
-#: ../app/layer_dialog.c:1199
+#: ../app/layer_dialog.c:1202
+#, fuzzy
 msgid "Edit Layer"
-msgstr "Edita la capa"
+msgstr "Puja la capa"
 
-#: ../app/layer_dialog.c:1199
+#: ../app/layer_dialog.c:1202
+#, fuzzy
 msgid "Add Layer"
 msgstr "Nova capa"
 
-#: ../app/layer_dialog.c:1218
+#: ../app/layer_dialog.c:1221
 msgid "Layer name:"
 msgstr "Nom de la capa:"
 
-#: ../app/linewidth_area.c:246 ../lib/properties.h:506 ../lib/properties.h:509
+#: ../app/linewidth_area.c:246 ../lib/properties.h:500 ../lib/properties.h:503
 #: ../objects/chronogram/chronoline.c:183
 #: ../objects/chronogram/chronoref.c:162
 msgid "Line width"
@@ -1213,7 +1156,7 @@ msgstr "Amplada de la línia"
 msgid "Line width:"
 msgstr "Amplada de la línia:"
 
-#: ../app/load_save.c:296
+#: ../app/load_save.c:263
 msgid ""
 "Error loading diagram.\n"
 "Linked object not found in document."
@@ -1221,41 +1164,41 @@ msgstr ""
 "S'ha produït un error en carregar el diagrama.\n"
 "L'objecte enllaçat no s'ha trobat al document."
 
-#: ../app/load_save.c:300
-#, c-format
+#: ../app/load_save.c:267
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Error loading diagram.\n"
-"connection handle %d does not exist on '%s'."
+"Connection handle %d does not exist on '%s'."
 msgstr ""
 "S'ha produït un error en carregar el diagrama.\n"
 "La nansa de connexió associada %d no existeix a «%s»."
 
-#: ../app/load_save.c:318
-#, c-format
+#: ../app/load_save.c:285
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Error loading diagram.\n"
-"connection point %d does not exist on '%s'."
+"Connection point %d does not exist on '%s'."
 msgstr ""
 "S'ha produït un error en carregar el diagrama.\n"
 "El punt de connexió %d no existeix a «%s»."
 
-#: ../app/load_save.c:358
+#: ../app/load_save.c:325
 #, c-format
 msgid "Can't find parent %s of %s object\n"
 msgstr "No es pot trobar el pare %s de l'objecte %s\n"
 
-#: ../app/load_save.c:407
+#: ../app/load_save.c:375
 msgid "You must specify a file, not a directory.\n"
 msgstr "Heu d'especificar un fitxer, no un directori.\n"
 
-#: ../app/load_save.c:414 ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1309
+#: ../app/load_save.c:382 ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1312
 #: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1177 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1270
 #: ../plug-ins/xslt/xslt.c:93
 #, c-format
 msgid "Couldn't open: '%s' for reading.\n"
 msgstr "No s'ha pogut obrir: «%s» per a la seua lectura.\n"
 
-#: ../app/load_save.c:432 ../app/load_save.c:438
+#: ../app/load_save.c:400 ../app/load_save.c:406
 #, c-format
 msgid ""
 "Error loading diagram %s.\n"
@@ -1264,7 +1207,7 @@ msgstr ""
 "S'ha produït un error en carregar el diagrama %s.\n"
 "Es desconeix el tipus de fitxer"
 
-#: ../app/load_save.c:446
+#: ../app/load_save.c:414
 #, c-format
 msgid ""
 "Error loading diagram %s.\n"
@@ -1273,7 +1216,7 @@ msgstr ""
 "S'ha produït un error en carregar el diagrama %s.\n"
 "El fitxer no és un fitxer Dia"
 
-#: ../app/load_save.c:663
+#: ../app/load_save.c:670
 #, c-format
 msgid ""
 "Error loading diagram:\n"
@@ -1284,445 +1227,522 @@ msgstr ""
 "%s.\n"
 "Un fitxer vàlid del Dia defineix almenys una capa."
 
-#: ../app/load_save.c:982
+#: ../app/load_save.c:1013
 #, c-format
 msgid "Not allowed to write to output file %s\n"
 msgstr "No es permet escriure al fitxer d'eixida %s\n"
 
-#: ../app/load_save.c:1014
+#: ../app/load_save.c:1045
 #, c-format
 msgid "Not allowed to write temporary files in %s\n"
 msgstr "No es permet escriure els fitxers temporals a %s\n"
 
-#: ../app/load_save.c:1036 ../plug-ins/cairo/diacairo.c:125
+#: ../app/load_save.c:1067 ../plug-ins/cairo/diacairo.c:125
 #: ../plug-ins/cgm/cgm.c:1154 ../plug-ins/drs/dia-render-script.c:124
 #: ../plug-ins/dxf/dxf-export.c:547 ../plug-ins/hpgl/hpgl.c:710
-#: ../plug-ins/libart/export_png.c:157
-#: ../plug-ins/metapost/render_metapost.c:1177
-#: ../plug-ins/pgf/render_pgf.c:1208 ../plug-ins/postscript/render_eps.c:105
+#: ../plug-ins/libart/export_png.c:159
+#: ../plug-ins/metapost/render_metapost.c:1176
+#: ../plug-ins/pgf/render_pgf.c:1202 ../plug-ins/postscript/render_eps.c:105
 #: ../plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:916
-#: ../plug-ins/shape/shape-export.c:137 ../plug-ins/svg/render_svg.c:199
-#: ../plug-ins/vdx/vdx-export.c:1848 ../plug-ins/wpg/wpg.c:1072
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:1151 ../plug-ins/xslt/xslt.c:101
+#: ../plug-ins/shape/shape-export.c:138 ../plug-ins/svg/render_svg.c:198
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-export.c:1849 ../plug-ins/wpg/wpg.c:1072
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:1157 ../plug-ins/xslt/xslt.c:101
 #, c-format
 msgid "Can't open output file %s: %s\n"
 msgstr "No es pot obrir el fitxer d'eixida %s: %s\n"
 
 #. Save failed; we clean our stuff up, without touching the file named
 #. "filename" if it existed.
-#: ../app/load_save.c:1047
+#: ../app/load_save.c:1078
 #, c-format
 msgid "Internal error %d writing file %s\n"
 msgstr "S'ha produït l'error intern %d en escriure el fitxer %s\n"
 
-#: ../app/load_save.c:1058
+#: ../app/load_save.c:1089
 #, c-format
 msgid "Can't rename %s to final output file %s: %s\n"
 msgstr "No es pot canviar el nom de %s a %s com a fitxer d'eixida: %s\n"
 
-#: ../app/load_save.c:1149 ../app/load_save.c:1154
+#: ../app/load_save.c:1180 ../app/load_save.c:1185
 msgid "Dia Diagram File"
 msgstr "Fitxer de diagrama del Dia"
 
 # FIXME: no volia fer servir «ajusta» perquè ja s'utilitza per a «snap» (dpm)
-#: ../app/menus.c:63
+#: ../app/menus.c:61
 msgid "Fit"
 msgstr "Encaixa"
 
-#: ../app/menus.c:80
+#: ../app/menus.c:78
 msgid "_File"
 msgstr "_Fitxer"
 
-#: ../app/menus.c:84
+#: ../app/menus.c:79
+#, fuzzy
+msgid "Create a new diagram"
+msgstr "No crees un diagrama buit"
+
+#: ../app/menus.c:80
+#, fuzzy
+msgid "Open a diagram file"
+msgstr "Comprimeix els fitxers del diagrama"
+
+#: ../app/menus.c:82
 msgid "_Help"
 msgstr "A_juda"
 
 #: ../app/menus.c:92
-msgid "Sheets and Objects..."
-msgstr "Fulls i objectes..."
+#, fuzzy
+msgid "Sheets and Objectsâ?¦"
+msgstr "Fulls i objectes"
 
 #: ../app/menus.c:94
-msgid "Plugins..."
-msgstr "Connectors..."
-
-#: ../app/menus.c:101
-msgid "_Diagram tree..."
-msgstr "Arbre del _diagrama..."
+#, fuzzy
+msgid "Pluginsâ?¦"
+msgstr "Connectors"
 
-#: ../app/menus.c:102
+#: ../app/menus.c:95
 #, fuzzy
-msgid "_Diagram tree"
+msgid "_Diagram Treeâ?¦"
 msgstr "Arbre del diagrama"
 
-#: ../app/menus.c:108
+#: ../app/menus.c:101
 msgid "Show Toolbar"
 msgstr "Mostra la barra d'eines"
 
-#: ../app/menus.c:109
+#: ../app/menus.c:102
 msgid "Show Statusbar"
 msgstr "Mostra la barra d'estat"
 
-#: ../app/menus.c:110
+#: ../app/menus.c:103
 msgid "Show Layers"
 msgstr "Mostra les capes"
 
-#: ../app/menus.c:118
-msgid "_Export ..."
-msgstr "_Exporta..."
+#: ../app/menus.c:109
+#, fuzzy
+msgid "Save the diagram"
+msgstr "Alça el diagrama"
+
+#: ../app/menus.c:110
+msgid "Save the diagram with a new name"
+msgstr ""
+
+#: ../app/menus.c:111
+#, fuzzy
+msgid "_Exportâ?¦"
+msgstr "Exporta"
 
-#: ../app/menus.c:119
+#: ../app/menus.c:111
+#, fuzzy
+msgid "Export the diagram"
+msgstr "Exporta el diagrama"
+
+#: ../app/menus.c:112
+#, fuzzy
 msgid "_Diagram Properties"
-msgstr "Propietats del _diagrama"
+msgstr "Propietats del diagrama"
+
+#: ../app/menus.c:113
+#, fuzzy
+msgid "Page Set_upâ?¦"
+msgstr "Configuració de la pàgina"
 
-#: ../app/menus.c:120
-msgid "Page Set_up..."
-msgstr "Config_uració de la pàgina..."
+#: ../app/menus.c:114
+#, fuzzy
+msgid "Print the diagram"
+msgstr "Desplaça pel diagrama"
 
-#: ../app/menus.c:124
+#: ../app/menus.c:117
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Edita"
 
+#: ../app/menus.c:121
+#, fuzzy
+msgid "Copy selection"
+msgstr "Selecció del tipus de lletra"
+
+#: ../app/menus.c:122
+#, fuzzy
+msgid "Cut selection"
+msgstr "Selecció del tipus de lletra"
+
+#: ../app/menus.c:123
+#, fuzzy
+msgid "Paste selection"
+msgstr "Detecció d'aigua"
+
 #
-#: ../app/menus.c:131
+#: ../app/menus.c:124
 msgid "_Duplicate"
 msgstr "_Duplica"
 
 #. the following used to bind to <control><shift>C which collides with Unicode input.
-#. * <control>>alt> doesn't work either
-#: ../app/menus.c:139
+#. * <control><alt> doesn't work either
+#: ../app/menus.c:132
 msgid "Copy Text"
 msgstr "Copia el text"
 
-#: ../app/menus.c:140
+#: ../app/menus.c:133
 msgid "Cut Text"
 msgstr "Retalla el text"
 
-#: ../app/menus.c:141
+#: ../app/menus.c:134
 msgid "Paste _Text"
 msgstr "Enganxa el _text"
 
-#: ../app/menus.c:143
+#: ../app/menus.c:136
+#, fuzzy
+msgid "Paste _Image"
+msgstr "Enganxa el _text"
+
+#: ../app/menus.c:138
+#, fuzzy
 msgid "_Layers"
-msgstr "_Capes"
+msgstr "Capes"
 
-#: ../app/menus.c:144
-msgid "Add Layer..."
-msgstr "Afegeix _capa..."
+#: ../app/menus.c:139
+#, fuzzy
+msgid "Add Layerâ?¦"
+msgstr "Nova capa"
 
-#: ../app/menus.c:145
-msgid "Rename Layer..."
-msgstr "Canvia el nom a la capa..."
+#: ../app/menus.c:140
+#, fuzzy
+msgid "Rename Layerâ?¦"
+msgstr "Puja la capa"
 
-#: ../app/menus.c:146
-msgid "Move selection to layer above"
-msgstr "Mou la selecció a la capa de sobre"
+#: ../app/menus.c:141
+#, fuzzy
+msgid "Move Selection to Layer above"
+msgstr "Mou a la capa de sobre"
 
-#: ../app/menus.c:147
-msgid "Move selection to layer below"
-msgstr "Mou la selecció a la capa de sota"
+#: ../app/menus.c:142
+#, fuzzy
+msgid "Move Selection to Layer below"
+msgstr "Mou a la capa de sota"
 
-#: ../app/menus.c:148
-msgid "_Layers..."
-msgstr "_Capes..."
+#: ../app/menus.c:143
+#, fuzzy
+msgid "_Layersâ?¦"
+msgstr "Capes"
 
-#: ../app/menus.c:150
+#: ../app/menus.c:145
 msgid "_View"
 msgstr "_Visualitza"
 
-#: ../app/menus.c:153
+# FIXME: (dpm)
+#: ../app/menus.c:146
+#, fuzzy
+msgid "Zoom in"
+msgstr "Punter d'ampliació"
+
+# FIXME: (dpm)
+#: ../app/menus.c:147
+#, fuzzy
+msgid "Zoom out"
+msgstr "Punter d'ampliació"
+
+#: ../app/menus.c:148
 msgid "_Zoom"
 msgstr "_Ampliació"
 
-#: ../app/menus.c:154
+#: ../app/menus.c:149
 msgid "1600%"
 msgstr "1600%"
 
-#: ../app/menus.c:155 ../app/menus.c:574
+#: ../app/menus.c:150 ../app/menus.c:566
 msgid "800%"
 msgstr "800%"
 
-#: ../app/menus.c:156 ../app/menus.c:575
+#: ../app/menus.c:151 ../app/menus.c:567
 msgid "400%"
 msgstr "400%"
 
-#: ../app/menus.c:157
+#: ../app/menus.c:152
 msgid "283"
 msgstr "283"
 
-#: ../app/menus.c:158
+#: ../app/menus.c:153
 msgid "200"
 msgstr "200"
 
-#: ../app/menus.c:159
+#: ../app/menus.c:154
 msgid "141"
 msgstr "141"
 
-#: ../app/menus.c:161
+#: ../app/menus.c:156
 msgid "85"
 msgstr "85"
 
-#: ../app/menus.c:162
+#: ../app/menus.c:157
 msgid "70.7"
 msgstr "70,7"
 
-#: ../app/menus.c:163
+#: ../app/menus.c:158
 msgid "50"
 msgstr "50"
 
-#: ../app/menus.c:164
+#: ../app/menus.c:159
 msgid "35.4"
 msgstr "35,4"
 
-#: ../app/menus.c:165
+#: ../app/menus.c:160
 msgid "25"
 msgstr "25"
 
+# FIXME: (dpm)
+#. Show All, Best Fit. Same as the Gimp, Ctrl+E
+#: ../app/menus.c:162
+#, fuzzy
+msgid "Zoom fit"
+msgstr "Punter d'ampliació"
+
 #. "display_toggle_entries" items go here
-#: ../app/menus.c:171
+#: ../app/menus.c:166
 msgid "New _View"
 msgstr "Nova _visualització"
 
-#: ../app/menus.c:172
+#: ../app/menus.c:167
 msgid "C_lone View"
 msgstr "C_lona la visualització"
 
-#: ../app/menus.c:175
+#: ../app/menus.c:170
 msgid "_Objects"
 msgstr "_Objectes"
 
-#: ../app/menus.c:176
+#: ../app/menus.c:171
 msgid "Send to _Back"
 msgstr "Envia al _fons"
 
-#: ../app/menus.c:177
+#: ../app/menus.c:172
 msgid "Bring to _Front"
 msgstr "Porta al p_rimer pla"
 
-#: ../app/menus.c:178
+#: ../app/menus.c:173
 msgid "Send Backwards"
 msgstr "Envia cap arrere"
 
-#: ../app/menus.c:179
+#: ../app/menus.c:174
 msgid "Bring Forwards"
 msgstr "Porta cap avant"
 
-#: ../app/menus.c:181
+#: ../app/menus.c:176
 msgid "_Group"
 msgstr "_Agrupa"
 
 #. deliberately not using Ctrl+U for Ungroup
-#: ../app/menus.c:183
+#: ../app/menus.c:178
 msgid "_Ungroup"
 msgstr "Desagr_upa"
 
-#: ../app/menus.c:185
+#: ../app/menus.c:180
 msgid "_Parent"
 msgstr "Associa amb un _pare"
 
-#: ../app/menus.c:186
+#: ../app/menus.c:181
 msgid "_Unparent"
 msgstr "D_esassocia del pare"
 
-#: ../app/menus.c:187
+#: ../app/menus.c:182
 msgid "_Unparent Children"
 msgstr "D_esassocia els fills"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Position/Align
-#: ../app/menus.c:189 ../objects/FS/function.c:808
+#: ../app/menus.c:184 ../objects/FS/function.c:811
 msgid "Align"
 msgstr "Alinea"
 
-#: ../app/menus.c:194 ../objects/standard/textobj.c:137
+#: ../app/menus.c:189 ../objects/standard/textobj.c:137
 msgid "Top"
 msgstr "Superior"
 
-#: ../app/menus.c:195
+#: ../app/menus.c:190
 msgid "Middle"
 msgstr "Centre"
 
-#: ../app/menus.c:196 ../objects/standard/textobj.c:136
+#: ../app/menus.c:191 ../objects/standard/textobj.c:136
 msgid "Bottom"
 msgstr "Inferior"
 
 #
-#: ../app/menus.c:198
+#: ../app/menus.c:193
 msgid "Spread Out Horizontally"
 msgstr "Escampa horitzontalment"
 
-#: ../app/menus.c:199
+#: ../app/menus.c:194
 msgid "Spread Out Vertically"
 msgstr "Escampa verticalment"
 
-#: ../app/menus.c:200
+#: ../app/menus.c:195
 msgid "Adjacent"
 msgstr "Adjacent"
 
-#: ../app/menus.c:201
+#: ../app/menus.c:196
 msgid "Stacked"
 msgstr "Apilat"
 
-#: ../app/menus.c:205
+#: ../app/menus.c:197 ../app/menus.c:207
+msgid "Connected"
+msgstr "Connectat"
+
+#: ../app/menus.c:201
 msgid "_Select"
 msgstr "_Selecciona"
 
-#: ../app/menus.c:206
+#: ../app/menus.c:202
 msgid "All"
 msgstr "Tot"
 
-#: ../app/menus.c:207 ../lib/arrows.c:1884 ../objects/Jackson/domain.c:96
-#: ../objects/UML/association.c:221 ../objects/UML/association.c:227
+#: ../app/menus.c:203 ../lib/arrows.c:1890 ../objects/Jackson/domain.c:96
+#: ../objects/UML/association.c:222 ../objects/UML/association.c:228
 msgid "None"
 msgstr "Cap"
 
-#: ../app/menus.c:208
+#: ../app/menus.c:204
 msgid "Invert"
 msgstr "Inverteix"
 
-#: ../app/menus.c:210
+#: ../app/menus.c:206
 msgid "Transitive"
 msgstr "Transitiu"
 
-#: ../app/menus.c:211
-msgid "Connected"
-msgstr "Connectat"
-
-#: ../app/menus.c:212
+#: ../app/menus.c:208
 msgid "Same Type"
 msgstr "Mateix tipus"
 
 #. display_select_radio_entries go here
-#: ../app/menus.c:216
+#: ../app/menus.c:212
 msgid "Select By"
 msgstr "Selecciona per"
 
-#: ../app/menus.c:218
+#: ../app/menus.c:214
 msgid "_Input Methods"
 msgstr "Mètodes d'en_trada"
 
-#: ../app/menus.c:220
+#: ../app/menus.c:216
 msgid "D_ialogs"
 msgstr "D_iàlegs"
 
-#: ../app/menus.c:222
+#: ../app/menus.c:218
 msgid "D_ebug"
 msgstr "D_epura"
 
-#: ../app/menus.c:228
+#: ../app/menus.c:224
 msgid "_Tools"
 msgstr "Ei_nes"
 
-#: ../app/menus.c:229
+#: ../app/menus.c:225
 msgid "Modify"
 msgstr "Modifica"
 
-#: ../app/menus.c:231
-msgid "Edit text"
+#: ../app/menus.c:227
+#, fuzzy
+msgid "Edit Text"
 msgstr "Edita el text"
 
-#: ../app/menus.c:232
+#: ../app/menus.c:228
 msgid "Scroll"
 msgstr "Desplaçament"
 
-#: ../app/menus.c:255
-msgid "Fullscr_een"
-msgstr "Pantalla compl_eta"
-
-#: ../app/menus.c:257
-msgid "_AntiAliased"
+#: ../app/menus.c:249
+#, fuzzy
+msgid "_Antialiased"
 msgstr "Su_avitza el traçat de línies"
 
-#: ../app/menus.c:258
+#: ../app/menus.c:250
 msgid "Show _Grid"
 msgstr "Mostra la _graella"
 
-#: ../app/menus.c:259
-msgid "_Snap To Grid"
+#: ../app/menus.c:251
+#, fuzzy
+msgid "_Snap to Grid"
 msgstr "Aju_sta a la graella"
 
 #
-#: ../app/menus.c:260
-msgid "Snap To _Objects"
+#: ../app/menus.c:252
+#, fuzzy
+msgid "Snap to _Objects"
 msgstr "Ajusta als _objectes"
 
-#: ../app/menus.c:261
+#: ../app/menus.c:253
 msgid "Show _Rulers"
 msgstr "Mostra els _regles"
 
-#: ../app/menus.c:262
+#: ../app/menus.c:254
 msgid "Show _Connection Points"
 msgstr "Mostra els punts de _connexió"
 
-#: ../app/menus.c:269
+#: ../app/menus.c:261
 msgid "Union"
 msgstr "Unió"
 
-#: ../app/menus.c:270
+#: ../app/menus.c:262
 msgid "Intersection"
 msgstr "Intersecció"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Remove
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Remove
-#: ../app/menus.c:271 ../objects/FS/function.c:708
-#: ../objects/FS/function.c:860 ../objects/FS/function.c:862
+#: ../app/menus.c:263 ../objects/FS/function.c:711
+#: ../objects/FS/function.c:863 ../objects/FS/function.c:865
 msgid "Remove"
 msgstr "Suprimeix"
 
 #. Cannot also be called Invert, duplicate names caused keybinding problems
-#: ../app/menus.c:273
+#: ../app/menus.c:265
 msgid "Inverse"
 msgstr "Invers"
 
-#: ../app/menus.c:337
+#: ../app/menus.c:329
 msgid "NULL tooldata in tool_menu_select"
 msgstr "Dades d'eina NULL a tool_menu_select"
 
-#: ../app/menus.c:576
+#: ../app/menus.c:568
 msgid "300%"
 msgstr "300%"
 
-#: ../app/menus.c:577
+#: ../app/menus.c:569
 msgid "200%"
 msgstr "200%"
 
-#: ../app/menus.c:578
+#: ../app/menus.c:570
 msgid "150%"
 msgstr "150%"
 
-#: ../app/menus.c:579
+#: ../app/menus.c:571
 msgid "100%"
 msgstr "100%"
 
-#: ../app/menus.c:580
+#: ../app/menus.c:572
 msgid "75%"
 msgstr "75%"
 
-#: ../app/menus.c:581
+#: ../app/menus.c:573
 msgid "50%"
 msgstr "50%"
 
-#: ../app/menus.c:582
+#: ../app/menus.c:574
 msgid "25%"
 msgstr "25%"
 
-#: ../app/menus.c:583
+#: ../app/menus.c:575
 msgid "10%"
 msgstr "10%"
 
-#: ../app/menus.c:608
+#: ../app/menus.c:600
 msgid "Toggles snap-to-grid."
 msgstr "Commuta l'ajust a la graella."
 
-#: ../app/menus.c:619
+#: ../app/menus.c:611
 msgid "Toggles object snapping."
 msgstr "Commuta l'ajust als objectes."
 
-#: ../app/modify_tool.c:392
-msgid "Couldn't get GTK settings"
+#: ../app/modify_tool.c:367
+#, fuzzy
+msgid "Couldn't get GTK+ settings"
 msgstr "No s'han pogut obtindre els paràmetres del GTK"
 
 #: ../app/plugin-manager.c:200
-msgid "Plug-ins"
+#, fuzzy
+msgid "Plugins"
 msgstr "Connectors"
 
 #: ../app/plugin-manager.c:255
@@ -1739,10 +1759,11 @@ msgid "Load at Startup"
 msgstr "Càrrega automàtica a l'inici"
 
 #: ../app/plugin-manager.c:284
-msgid "File Name"
+#, fuzzy
+msgid "Filename"
 msgstr "Nom del fitxer"
 
-#: ../app/preferences.c:99 ../app/preferences.c:144
+#: ../app/preferences.c:100 ../app/preferences.c:143
 msgid "any"
 msgstr "qualsevol"
 
@@ -1762,15 +1783,15 @@ msgstr "Opcions per defecte de la visualització"
 msgid "Favorites"
 msgstr "Preferits"
 
-#: ../app/preferences.c:165
+#: ../app/preferences.c:164
 msgid "Reset tools after create"
 msgstr "Reinicia les eines després de crear"
 
-#: ../app/preferences.c:168
+#: ../app/preferences.c:167
 msgid "Number of undo levels:"
 msgstr "Nombre de nivells de desfer:"
 
-#: ../app/preferences.c:171
+#: ../app/preferences.c:170
 msgid ""
 "Reverse dragging selects\n"
 "intersecting objects"
@@ -1778,193 +1799,195 @@ msgstr ""
 "L'arrossegament invers selecciona\n"
 "els objectes que s'intersequen"
 
-#: ../app/preferences.c:174
+#: ../app/preferences.c:173
 msgid "Recent documents list size:"
 msgstr "Mida de la llista de documents recents:"
 
-#: ../app/preferences.c:177
+#: ../app/preferences.c:176
 msgid "Use menu bar"
 msgstr "Utilitza la barra de menú"
 
-#: ../app/preferences.c:180
+#: ../app/preferences.c:179
 msgid "Keep tool box on top of diagram windows"
 msgstr "Mantén la caixa d'eines al capdamunt de les finestres del diagrama"
 
-#: ../app/preferences.c:183
+#: ../app/preferences.c:182
 msgid "Length unit:"
 msgstr "Unitats de llargada:"
 
-#: ../app/preferences.c:186
-msgid "Font-size unit:"
+#: ../app/preferences.c:185
+#, fuzzy
+msgid "Font size unit:"
 msgstr "Unitat de la mida del tipus de lletra:"
 
-#: ../app/preferences.c:189
+#: ../app/preferences.c:188
 msgid "New diagram:"
 msgstr "Nou diagrama:"
 
-#: ../app/preferences.c:190
+#: ../app/preferences.c:189
 msgid "Portrait"
 msgstr "Vertical"
 
-#: ../app/preferences.c:192
+#: ../app/preferences.c:191
 msgid "Paper type:"
 msgstr "Tipus de paper:"
 
-#: ../app/preferences.c:194 ../objects/Database/table_dialog.c:1077
+#: ../app/preferences.c:193 ../objects/Database/table_dialog.c:1094
 msgid "Background Color:"
 msgstr "Color del fons:"
 
-#: ../app/preferences.c:196
+#: ../app/preferences.c:195
 msgid "Compress saved files"
 msgstr "Comprimeix els fitxers alçats"
 
-#: ../app/preferences.c:199
+#: ../app/preferences.c:198
 msgid "Connection Points:"
 msgstr "Punts de connexió:"
 
 #. { NULL, PREF_NONE, 0, NULL, 3, N_("Grid:") },
-#: ../app/preferences.c:200 ../app/preferences.c:211 ../app/preferences.c:235
+#: ../app/preferences.c:199 ../app/preferences.c:210 ../app/preferences.c:234
 msgid "Visible"
 msgstr "Visible"
 
-#: ../app/preferences.c:201
+#: ../app/preferences.c:200
 msgid "Snap to object"
 msgstr "Ajusta a l'objecte"
 
-#: ../app/preferences.c:204
+#: ../app/preferences.c:203
 msgid "New window:"
 msgstr "Nova finestra:"
 
-#: ../app/preferences.c:205
+#: ../app/preferences.c:204
 msgid "Width:"
 msgstr "Amplada:"
 
-#: ../app/preferences.c:206
+#: ../app/preferences.c:205
 msgid "Height:"
 msgstr "Altura:"
 
-#: ../app/preferences.c:207
+#: ../app/preferences.c:206
 msgid "Magnify:"
 msgstr "Augmenta:"
 
-#: ../app/preferences.c:210
+#: ../app/preferences.c:209
 msgid "Page breaks:"
 msgstr "Salts de pàgina:"
 
-#: ../app/preferences.c:212 ../app/preferences.c:240
+#: ../app/preferences.c:211 ../app/preferences.c:241
 msgid "Color:"
 msgstr "Color:"
 
-#: ../app/preferences.c:213
+#: ../app/preferences.c:212
 msgid "Solid lines"
 msgstr "Línies sòlides"
 
-#: ../app/preferences.c:216
+#: ../app/preferences.c:215
 msgid "Antialias:"
 msgstr "Antialiàsing:"
 
-#: ../app/preferences.c:217
+#: ../app/preferences.c:216
 msgid "view antialised"
 msgstr "mostra amb antialiàsing"
 
 #. Favored Filter
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Export
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Export
-#: ../app/preferences.c:221 ../objects/FS/function.c:698
-#: ../objects/FS/function.c:700 ../plug-ins/libart/export_png.c:326
+#: ../app/preferences.c:220 ../objects/FS/function.c:701
+#: ../objects/FS/function.c:703 ../plug-ins/libart/export_png.c:328
 msgid "Export"
 msgstr "Exporta"
 
-#: ../app/preferences.c:223
+#: ../app/preferences.c:222
 msgid "Portable Network Graphics"
 msgstr "Format d'imatge PNG"
 
-#: ../app/preferences.c:225 ../plug-ins/svg/render_svg.c:515
-#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:884
+#: ../app/preferences.c:224 ../plug-ins/svg/render_svg.c:497
+#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:1007
 msgid "Scalable Vector Graphics"
 msgstr "Gràfics vectorials escalables"
 
-#: ../app/preferences.c:227
+#: ../app/preferences.c:226
 msgid "PostScript"
 msgstr "PostScript"
 
-#: ../app/preferences.c:229
-msgid "Windows MetaFile"
+#: ../app/preferences.c:228 ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1464
+#, fuzzy
+msgid "Windows Metafile"
 msgstr "Metafitxer del Windows"
 
 #
-#: ../app/preferences.c:231
-msgid "Enhanced MetaFile"
+#: ../app/preferences.c:230 ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1473
+#, fuzzy
+msgid "Enhanced Metafile"
 msgstr "Metafitxer millorat"
 
-#: ../app/preferences.c:236
+#: ../app/preferences.c:235
 msgid "Snap to"
 msgstr "Ajusta a"
 
-#: ../app/preferences.c:237
+#: ../app/preferences.c:236
 msgid "Dynamic grid resizing"
 msgstr "Redimensionament dinàmic de la graella"
 
-#: ../app/preferences.c:238
+#: ../app/preferences.c:237
 msgid "X Size:"
 msgstr "Mida de l'eix X:"
 
-#: ../app/preferences.c:239
+#: ../app/preferences.c:238
 msgid "Y Size:"
 msgstr "Mida de l'eix Y:"
 
-#: ../app/preferences.c:241
+#: ../app/preferences.c:239
+#, fuzzy
+msgid "Visual Spacing X:"
+msgstr "Espaiat visible"
+
+#: ../app/preferences.c:240
+#, fuzzy
+msgid "Visual Spacing Y:"
+msgstr "Espaiat visible"
+
+#: ../app/preferences.c:242
 msgid "Lines per major line"
 msgstr "Línies per cada línia principal"
 
 #
-#: ../app/preferences.c:243
+#: ../app/preferences.c:244
 msgid "Hex Size:"
 msgstr "Mida de l'hexàgon:"
 
-#. There's really no reason to not pretty format it, and allowing non-pretty
-#. can lead to problems with long lines, CVS etc.
-#. { "pretty_formated_xml", PREF_BOOLEAN,PREF_OFFSET(pretty_formated_xml),
-#. &default_true,0,"pretty formated xml",NULL, TRUE},
-#.
-#: ../app/preferences.c:255
-msgid "Diagram tree window:"
-msgstr "Finestra d'arbre del diagrama:"
-
-#: ../app/preferences.c:257
-msgid "Save hidden object types"
-msgstr "Alça els tipus d'objecte amagats"
-
-#: ../app/preferences.c:485 ../lib/prop_inttypes.c:158
+#: ../app/preferences.c:478 ../lib/prop_inttypes.c:158
+#: ../lib/prop_pixbuf.c:215
 msgid "Yes"
 msgstr "Sí"
 
-#: ../app/preferences.c:485 ../app/preferences.c:496
+#: ../app/preferences.c:478 ../app/preferences.c:489
 #: ../lib/prop_inttypes.c:160 ../lib/prop_inttypes.c:186
+#: ../lib/prop_pixbuf.c:217 ../lib/prop_pixbuf.c:223
 msgid "No"
 msgstr "No"
 
-#: ../app/preferences.c:591
+#: ../app/preferences.c:584
 msgid "Preferences"
 msgstr "Preferències"
 
-#: ../app/properties-dialog.c:57
+#: ../app/properties-dialog.c:60
 msgid "Object properties"
 msgstr "Propietats de l'objecte"
 
-#: ../app/properties-dialog.c:82
+#: ../app/properties-dialog.c:85
 msgid "This object has no properties."
 msgstr "Este objecte no té propietats."
 
-#: ../app/properties-dialog.c:246
+#: ../app/properties-dialog.c:253
 msgid "Properties: "
 msgstr "Propietats: "
 
-#: ../app/properties-dialog.c:250
+#: ../app/properties-dialog.c:257
 msgid "Object properties:"
 msgstr "Propietats de l'objecte:"
 
-#: ../app/sheets.c:155
+#: ../app/sheets.c:156
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -1973,7 +1996,7 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Full del sistema"
 
-#: ../app/sheets.c:157
+#: ../app/sheets.c:158
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -1982,7 +2005,7 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Full de l'usuari"
 
-#: ../app/sheets.c:275
+#: ../app/sheets.c:276
 msgid ""
 "Can't get symbol 'custom_type' from any module.\n"
 "Editing shapes is disabled."
@@ -1990,17 +2013,17 @@ msgstr ""
 "El símbol «custom_type» no es pot obtindre de cap mòdul.\n"
 "S'ha inhabilitat l'edició de figures."
 
-#: ../app/sheets.c:406
+#: ../app/sheets.c:411
 #, c-format
 msgid "Widget not found: %s"
-msgstr "No s'ha trobat el giny de la interfície gràfica: %s"
+msgstr "No s'ha trobat l'element de la interfície gràfica: %s"
 
-#: ../app/sheets.c:481
+#: ../app/sheets.c:486
 msgid "SVG Shape"
 msgstr "Forma SVG"
 
 #
-#: ../app/sheets.c:483
+#: ../app/sheets.c:488
 msgid "Programmed DiaObject"
 msgstr "DiaObject programat"
 
@@ -2008,43 +2031,51 @@ msgstr "DiaObject programat"
 msgid "Select SVG Shape File"
 msgstr "Selecciona el fitxer de forma SVG"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:163
-msgid "Copy ->"
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:164
+#, fuzzy
+msgid "Copy â??"
 msgstr "Copia ->"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:165
-msgid "Copy All ->"
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:166
+#, fuzzy
+msgid "Copy All â??"
 msgstr "Copia-ho tot ->"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:167
-msgid "Move ->"
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:168
+#, fuzzy
+msgid "Move â??"
 msgstr "Mou ->"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:169
-msgid "Move All ->"
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:170
+#, fuzzy
+msgid "Move All â??"
 msgstr "Mou tot ->"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:176
-msgid "<- Copy"
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:177
+#, fuzzy
+msgid "â?? Copy"
 msgstr "<- Copia"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:178
-msgid "<- Copy All"
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:179
+#, fuzzy
+msgid "â?? Copy All"
 msgstr "<- Copia-ho tot"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:180
-msgid "<- Move"
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:181
+#, fuzzy
+msgid "â?? Move"
 msgstr "<- Mou"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:182
-msgid "<- Move All"
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:183
+#, fuzzy
+msgid "â?? Move All"
 msgstr "<- Mou tot"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:288 ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1102
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:289 ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1072
 msgid "Line Break"
 msgstr "Salt de línia"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:302
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:303
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -2053,7 +2084,7 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Forma"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:305
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:306
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -2062,7 +2093,7 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Objecte"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:308
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:309
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -2071,69 +2102,70 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Tipus no assignat"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:798
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:771
 #, fuzzy
 msgid "Please select a .shape file"
 msgstr "Selecciona el fitxer de forma SVG"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:805
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:778
 #, c-format
 msgid "Filename must end with '%s': '%s'"
 msgstr "El nom de fitxer ha d'acabar amb «%s»: «%s»"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:813
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:786
 #, c-format
 msgid "Error examining %s: %s"
 msgstr "S'ha produït un error en examinar %s: %s"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:844
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:817
 msgid "Please export the diagram as a shape."
 msgstr "Hauríeu d'exportar el diagrama com a forma."
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:847
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:820
 #, c-format
 msgid "Could not interpret shape file: '%s'"
 msgstr "No s'ha pogut interpretar el fitxer de forma: «%s»"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:918
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:888
 msgid "Sheet must have a Name"
 msgstr "El full ha de tindre un nom"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1612 ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1619
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1582 ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1589
 #, c-format
 msgid "Couldn't open '%s': %s"
 msgstr "No s'ha pogut obrir «%s»: %s"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1673
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1643
 #, c-format
 msgid "Couldn't open: '%s' for writing"
 msgstr "No s'ha pogut obrir: «%s» per a escriure-hi"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1683
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1653
 msgid "a user"
 msgstr "un usuari"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1696
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1666
 #, c-format
 msgid "File: %s"
 msgstr "Fitxer: %s"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1699
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1669
 #, c-format
 msgid "Date: %s"
 msgstr "Data: %s"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1703
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1673
 #, c-format
 msgid "For: %s"
 msgstr "Per: %s"
 
-#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1720
+#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1690
 msgid "add shapes here"
 msgstr "afig les formes ací"
 
 #: ../app/splash.c:57
-msgid "Loading ..."
+#, fuzzy
+msgid "Loadingâ?¦"
 msgstr "S'està carregant..."
 
 #: ../app/splash.c:75
@@ -2141,181 +2173,185 @@ msgstr "S'està carregant..."
 msgid "Dia v %s"
 msgstr "Dia v %s"
 
-#
 #: ../dia.desktop.in.in.h:1
+msgid "Dia"
+msgstr "Dia"
+
+#
+#: ../dia.desktop.in.in.h:2
 msgid "Dia Diagram Editor"
 msgstr "Editor de diagrames Dia"
 
 #
-#: ../dia.desktop.in.in.h:2
+#: ../dia.desktop.in.in.h:4
 msgid "Edit your Diagrams"
 msgstr "Editeu els vostres diagrames"
 
-#: ../lib/arrows.c:1885
+#: ../lib/arrows.c:1891
 msgid "Lines"
 msgstr "Línies"
 
-#: ../lib/arrows.c:1886
+#: ../lib/arrows.c:1892
 msgid "Hollow Triangle"
 msgstr "Triangle buit"
 
-#: ../lib/arrows.c:1887
+#: ../lib/arrows.c:1893
 msgid "Filled Triangle"
 msgstr "Triangle ple"
 
-#: ../lib/arrows.c:1888
+#: ../lib/arrows.c:1894
 msgid "Unfilled Triangle"
 msgstr "Triangle no emplenat"
 
-#: ../lib/arrows.c:1889
+#: ../lib/arrows.c:1895
 msgid "Hollow Diamond"
 msgstr "Diamant buit"
 
-#: ../lib/arrows.c:1890
+#: ../lib/arrows.c:1896
 msgid "Filled Diamond"
 msgstr "Diamant ple"
 
-#: ../lib/arrows.c:1891
+#: ../lib/arrows.c:1897
 msgid "Half Diamond"
 msgstr "Mig diamant"
 
-#: ../lib/arrows.c:1892
+#: ../lib/arrows.c:1898
 msgid "Half Head"
 msgstr "Mig cap"
 
-#: ../lib/arrows.c:1893
+#: ../lib/arrows.c:1899
 msgid "Slashed Cross"
 msgstr "Creu inclinada"
 
-#: ../lib/arrows.c:1894
+#: ../lib/arrows.c:1900
 msgid "Filled Ellipse"
 msgstr "El·lipse plena"
 
-#: ../lib/arrows.c:1895
+#: ../lib/arrows.c:1901
 msgid "Hollow Ellipse"
 msgstr "El·lipse buida"
 
-#: ../lib/arrows.c:1896
+#: ../lib/arrows.c:1902
 msgid "Filled Dot"
 msgstr "Punt ple"
 
-#: ../lib/arrows.c:1897
+#: ../lib/arrows.c:1903
 msgid "Dimension Origin"
 msgstr "Origen de la dimensió"
 
-#: ../lib/arrows.c:1898
+#: ../lib/arrows.c:1904
 msgid "Blanked Dot"
 msgstr "Punt blanc"
 
-#: ../lib/arrows.c:1899
+#: ../lib/arrows.c:1905
 msgid "Double Hollow Triangle"
 msgstr "Triangle buit doble"
 
-#: ../lib/arrows.c:1900
+#: ../lib/arrows.c:1906
 msgid "Double Filled Triangle"
 msgstr "Triangle ple doble"
 
-#: ../lib/arrows.c:1901
+#: ../lib/arrows.c:1907
 msgid "Filled Dot and Triangle"
 msgstr "Triangle i punt plens"
 
-#: ../lib/arrows.c:1902
+#: ../lib/arrows.c:1908
 msgid "Filled Box"
 msgstr "Quadre ple"
 
-#: ../lib/arrows.c:1903
+#: ../lib/arrows.c:1909
 msgid "Blanked Box"
 msgstr "Caixa blanca"
 
-#: ../lib/arrows.c:1904
+#: ../lib/arrows.c:1910
 msgid "Slashed"
 msgstr "Barrat"
 
-#: ../lib/arrows.c:1905
+#: ../lib/arrows.c:1911
 msgid "Integral Symbol"
 msgstr "Símbol de l'integral"
 
-#: ../lib/arrows.c:1906
+#: ../lib/arrows.c:1912
 msgid "Crow Foot"
 msgstr "Pota de gall"
 
-#: ../lib/arrows.c:1907
+#: ../lib/arrows.c:1913
 msgid "Cross"
 msgstr "Creu"
 
-#: ../lib/arrows.c:1908
+#: ../lib/arrows.c:1914
 msgid "1-or-many"
 msgstr "1-o-uns-quants"
 
-#: ../lib/arrows.c:1909
+#: ../lib/arrows.c:1915
 msgid "0-or-many"
 msgstr "0-o-uns-quants"
 
-#: ../lib/arrows.c:1910
+#: ../lib/arrows.c:1916
 msgid "1-or-0"
 msgstr "1-o-0"
 
-#: ../lib/arrows.c:1911
+#: ../lib/arrows.c:1917
 msgid "1 exactly"
 msgstr "1 exactament"
 
-#: ../lib/arrows.c:1912
+#: ../lib/arrows.c:1918
 msgid "Filled Concave"
 msgstr "Còncau emplenat"
 
-#: ../lib/arrows.c:1913
+#: ../lib/arrows.c:1919
 msgid "Blanked Concave"
 msgstr "Còncau blanc"
 
-#: ../lib/arrows.c:1914 ../lib/properties.c:72 ../lib/properties.c:78
-#: ../lib/properties.h:485 ../lib/properties.h:491
+#: ../lib/arrows.c:1920 ../lib/properties.c:81 ../lib/properties.c:87
+#: ../lib/properties.h:478 ../lib/properties.h:484
 msgid "Round"
 msgstr "Cercle"
 
-#: ../lib/arrows.c:1915
+#: ../lib/arrows.c:1921
 msgid "Open Round"
 msgstr "Cercle obert"
 
-#: ../lib/arrows.c:1916
+#: ../lib/arrows.c:1922
 msgid "Backslash"
 msgstr "Barra inversa"
 
-#: ../lib/arrows.c:1917
+#: ../lib/arrows.c:1923
 msgid "Infinite Line"
 msgstr "Línia infinita"
 
-#: ../lib/arrows.c:2045
+#: ../lib/arrows.c:2051
 msgid "Arrow head of unknown type"
 msgstr "Punta de fletxa de tipus desconegut"
 
-#: ../lib/arrows.c:2053
-#, c-format
-msgid "Arrow head of type %s has too small dimensions, removing.\n"
+#: ../lib/arrows.c:2059
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Arrow head of type %s has too small dimensions; removing.\n"
 msgstr ""
 "Les dimensions de la punta de fletxa del tipus %s són massa petites, se "
 "suprimirà.\n"
 
-#: ../lib/arrows.c:2186
+#: ../lib/arrows.c:2192
 msgid "unknown arrow"
 msgstr "tipus de fletxa desconegut"
 
-#: ../lib/bezier_conn.c:636
+#: ../lib/bezier_conn.c:638
 msgid "Internal error: Setting corner type of endpoint of bezier"
 msgstr "Error intern: en establir el tipus de punt final de la corba Bézier"
 
 #: ../lib/create.c:50 ../lib/create.c:100 ../lib/create.c:127
 #: ../lib/create.c:161 ../lib/create.c:197 ../lib/create.c:224
 #: ../lib/create.c:260 ../lib/create.c:295 ../lib/create.c:338
-#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:267 ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:144
+#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:267 ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:145
 msgid "Can't find standard object"
 msgstr "No es pot trobar l'objecte estàndard"
 
-#: ../lib/dia_dirs.c:259
-#, c-format
-msgid "Too many ..'s in filename %s\n"
+#: ../lib/dia_dirs.c:328
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Too many \"..\"s in filename %s\n"
 msgstr "Els caràcters '..' apareixen massa vegades en el nom del fitxer %s\n"
 
-#: ../lib/dia_xml.c:192
+#: ../lib/dia_xml.c:196
 #, c-format
 msgid ""
 "The file %s has no encoding specification;\n"
@@ -2324,58 +2360,72 @@ msgstr ""
 "El fitxer %s no té cap especificació de la codificació;\n"
 "s'assumirà que està codificat en %s"
 
-#: ../lib/dia_xml.c:597
+#: ../lib/dia_xml.c:603
 msgid "Taking point value of non-point node."
 msgstr "El valor del punt es prendrà d'un node que no és un punt."
 
-#: ../lib/dia_xml.c:608
+#: ../lib/dia_xml.c:614
 #, c-format
 msgid "Incorrect x Point value \"%s\" %f; discarding it."
 msgstr "El valor «%s» %f del punt x és incorrecte; es descartarà."
 
-#: ../lib/dia_xml.c:615
+#: ../lib/dia_xml.c:621
 msgid "Error parsing point."
 msgstr "S'ha produït un error en analitzar el punt."
 
 #. don't bother with useless warnings (see above)
-#: ../lib/dia_xml.c:623
+#: ../lib/dia_xml.c:629
 #, c-format
 msgid "Incorrect y Point value \"%s\" %f; discarding it."
 msgstr "El valor «%s» %f del punt y és incorrecte; es descartarà."
 
-#: ../lib/dia_xml.c:640
+#: ../lib/dia_xml.c:646
 msgid "Taking bezpoint value of non-point node."
 msgstr "El valor del punt Bézier es prendrà d'un node que no és un punt."
 
-#: ../lib/dia_xml.c:658
+#: ../lib/dia_xml.c:664
 msgid "Error parsing bezpoint p1."
 msgstr "S'ha produït un error en analitzar el punt Bézier p1."
 
-#: ../lib/dia_xml.c:672
+#: ../lib/dia_xml.c:678
 msgid "Error parsing bezpoint p2."
 msgstr "S'ha produït un error en analitzar el punt Bézier p2."
 
-#: ../lib/dia_xml.c:686
+#: ../lib/dia_xml.c:692
 msgid "Error parsing bezpoint p3."
 msgstr "S'ha produït un error en analitzar el punt Bézier p3."
 
-#: ../lib/diaarrowchooser.c:360
+#: ../lib/diaarrowchooser.c:380
 msgid "Arrow Properties"
 msgstr "Propietats de la fletxa"
 
-#: ../lib/dialinechooser.c:297
+#: ../lib/diadynamicmenu.c:392
+msgid "Reset menu"
+msgstr "Reinicia el menú"
+
+#: ../lib/diafontselector.c:159
+msgid "Other fonts"
+msgstr "Altres tipus de lletra"
+
+#: ../lib/diafontselector.c:231
+#, c-format
+msgid "Couldn't find font family for %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut trobar la família del tipus de lletra %s\n"
+
+#: ../lib/dialinechooser.c:307
 msgid "Line Style Properties"
 msgstr "Propietats de l'estil de línia"
 
-#: ../lib/dialinechooser.c:332
-msgid "Details..."
+#: ../lib/dialinechooser.c:342
+#, fuzzy
+msgid "Detailsâ?¦"
 msgstr "Detalls..."
 
-#: ../lib/dialogs.c:51
-msgid "Ok"
+#: ../lib/dialogs.c:51 ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:314
+msgid "OK"
 msgstr "D'acord"
 
-#: ../lib/dialogs.c:52 ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:322
+#: ../lib/dialogs.c:52 ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:326
 msgid "Cancel"
 msgstr "Cancel·la"
 
@@ -2389,6 +2439,11 @@ msgstr "Múltiples filtres d'exportació amb un únic nom %s"
 msgid "Can't load font %s.\n"
 msgstr "No es pot carregar el tipus de lletra %s.\n"
 
+#: ../lib/group.c:586
+#, fuzzy
+msgid "Transformation"
+msgstr "Informació"
+
 #: ../lib/message.c:92 ../lib/message.c:278
 msgid "Warning"
 msgstr "Advertiment"
@@ -2414,10 +2469,6 @@ msgstr "Hi ha %d missatges repetits."
 msgid "Notice"
 msgstr "Avís"
 
-#: ../lib/newgroup.c:124
-msgid "Open group"
-msgstr "Obri el grup"
-
 #: ../lib/object_defaults.c:128
 #, c-format
 msgid ""
@@ -2427,6 +2478,16 @@ msgstr ""
 "S'ha produït un error en carregar els valors predeterminats «%s».\n"
 "El fitxer no és un diagrama del Dia."
 
+#. base property stuff...
+#: ../lib/orth_conn.h:92
+#, fuzzy
+msgid "Autoroute"
+msgstr "Encaminador d'IAD"
+
+#: ../lib/orth_conn.h:103
+msgid "Autorouting"
+msgstr ""
+
 #: ../lib/plug-ins.c:111
 msgid "???"
 msgstr "???"
@@ -2479,113 +2540,167 @@ msgstr "Data de modificació"
 msgid "URL"
 msgstr "URL"
 
+#: ../lib/prop_dict.c:235 ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:18
+msgid "Key"
+msgstr "Clau"
+
+#
+#: ../lib/prop_dict.c:242 ../objects/UML/umlattribute.c:41
+#: ../objects/UML/umlparameter.c:47
+msgid "Value"
+msgstr "Valor"
+
 #: ../lib/prop_inttypes.c:558
 msgid "Property cast from int to enum out of range"
 msgstr "Propietat coercionada de tipus int a tipus enum fora del rang vàlid"
 
-#: ../lib/prop_text.c:469
+#: ../lib/prop_pixbuf.c:103
+#, c-format
+msgid ""
+"Failed to load image form diagram:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#: ../lib/prop_pixbuf.c:157
+#, c-format
+msgid ""
+"Saving inline pixbuf failed:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#: ../lib/prop_pixbuf.c:241
+msgid "Cant create image data from scratch!"
+msgstr ""
+
+#: ../lib/prop_text.c:472
 #, c-format
 msgid "Group with %d objects"
 msgstr "Agrupa amb %d objectes"
 
-#: ../lib/properties.c:65 ../lib/properties.h:478 ../lib/widgets.c:724
+#: ../lib/propdialogs.c:324 ../objects/UML/association.c:236
+#: ../objects/UML/object.c:147
+#, fuzzy
+msgid "General"
+msgstr "Generador de CA"
+
+#: ../lib/propdialogs.c:325
+msgid "Meta"
+msgstr ""
+
+#: ../lib/properties.c:67 ../lib/properties.h:465 ../lib/widgets.c:285
 msgid "Left"
 msgstr "Esquerra"
 
-#: ../lib/properties.c:66 ../lib/properties.h:479 ../lib/widgets.c:730
+#: ../lib/properties.c:68 ../lib/properties.h:466 ../lib/widgets.c:286
 #: ../objects/standard/textobj.c:138
 msgid "Center"
 msgstr "Centre"
 
-#: ../lib/properties.c:67 ../lib/properties.h:480 ../lib/widgets.c:736
+#: ../lib/properties.c:69 ../lib/properties.h:467 ../lib/widgets.c:287
 msgid "Right"
 msgstr "Dreta"
 
-#: ../lib/properties.c:71 ../lib/properties.h:484
+#: ../lib/properties.c:74 ../lib/properties.h:471
 #, fuzzy
+msgid "Never"
+msgstr "Reverteix"
+
+#: ../lib/properties.c:75 ../lib/properties.h:472
+msgid "When Needed"
+msgstr ""
+
+#: ../lib/properties.c:76 ../lib/properties.h:473
+msgid "Always"
+msgstr ""
+
+#: ../lib/properties.c:80 ../lib/properties.h:477
 msgid "Miter"
-msgstr "Mesclador"
+msgstr ""
 
-#: ../lib/properties.c:73 ../lib/properties.h:486
+#: ../lib/properties.c:82 ../lib/properties.h:479
 msgid "Bevel"
 msgstr ""
 
-#: ../lib/properties.c:77 ../lib/properties.h:490
-#, fuzzy
+#: ../lib/properties.c:86 ../lib/properties.h:483
 msgid "Butt"
-msgstr "Inferior"
+msgstr ""
 
-#: ../lib/properties.c:79 ../lib/properties.h:492
+#: ../lib/properties.c:88 ../lib/properties.h:485
 #, fuzzy
 msgid "Projecting"
-msgstr "Protegeix"
+msgstr "Sense protecció"
 
-#: ../lib/properties.c:86 ../lib/properties.h:512 ../lib/properties.h:515
+#: ../lib/properties.c:95 ../lib/properties.h:506 ../lib/properties.h:509
 #: ../objects/chronogram/chronoline.c:181
 #: ../objects/chronogram/chronoref.c:160
 msgid "Line color"
 msgstr "Color de la línia"
 
-#: ../lib/properties.c:87 ../lib/properties.h:518 ../lib/properties.h:521
+#: ../lib/properties.c:96 ../lib/properties.h:512 ../lib/properties.h:515
 msgid "Line style"
 msgstr "Estil de la línia"
 
-#: ../lib/properties.c:88 ../lib/properties.h:537 ../lib/properties.h:540
+#: ../lib/properties.c:97 ../lib/properties.h:531 ../lib/properties.h:534
 msgid "Fill color"
 msgstr "Color de l'emplenat"
 
-#: ../lib/properties.c:89 ../lib/properties.h:543 ../lib/properties.h:546
+#: ../lib/properties.c:98 ../lib/properties.h:537 ../lib/properties.h:540
 msgid "Draw background"
 msgstr "Dibuixa el fons"
 
-#: ../lib/properties.c:90 ../lib/properties.h:550
+#: ../lib/properties.c:99 ../lib/properties.h:544
 msgid "Start arrow"
 msgstr "Fletxa d'inici"
 
-#: ../lib/properties.c:91 ../lib/properties.h:553
+#: ../lib/properties.c:100 ../lib/properties.h:547
 msgid "End arrow"
 msgstr "Fletxa de final"
 
-#: ../lib/properties.c:93 ../lib/properties.h:563
+#: ../lib/properties.c:102 ../lib/properties.h:557
 msgid "Text alignment"
 msgstr "Alineació del text"
 
 #. all this just to make the defaults selectable ...
-#: ../lib/properties.c:94 ../lib/properties.h:568
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:1035 ../objects/Database/reference.c:117
+#: ../lib/properties.c:103 ../lib/properties.h:562
+#: ../objects/Database/table_dialog.c:1052 ../objects/Database/reference.c:118
 #: ../objects/GRAFCET/condition.c:134 ../objects/GRAFCET/step.c:167
 #: ../objects/GRAFCET/transition.c:144 ../objects/UML/class.c:177
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:564 ../objects/chronogram/chronoline.c:185
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:542 ../objects/chronogram/chronoline.c:185
 #: ../objects/chronogram/chronoref.c:166
 msgid "Font"
 msgstr "Tipus de lletra"
 
-#: ../lib/properties.c:95 ../lib/properties.h:576
+#: ../lib/properties.c:104 ../lib/properties.h:570
 #: ../objects/GRAFCET/condition.c:136 ../objects/GRAFCET/step.c:169
 #: ../objects/GRAFCET/transition.c:146 ../objects/chronogram/chronoline.c:187
 #: ../objects/chronogram/chronoref.c:168
 msgid "Font size"
 msgstr "Mida del tipus de lletra"
 
-#: ../lib/properties.c:96 ../lib/properties.h:582
+#: ../lib/properties.c:105 ../lib/properties.h:576
 #: ../objects/GRAFCET/step.c:171 ../objects/chronogram/chronoline.c:189
 #: ../objects/chronogram/chronoref.c:170
 msgid "Text color"
 msgstr "Color del text"
 
-#: ../lib/properties.h:524 ../lib/properties.h:527
+#: ../lib/properties.h:518 ../lib/properties.h:521
 #, fuzzy
 msgid "Line join"
 msgstr "Amplada de la línia"
 
-#: ../lib/properties.h:530 ../lib/properties.h:533
+#: ../lib/properties.h:524 ../lib/properties.h:527
 #, fuzzy
 msgid "Line caps"
 msgstr "Distàncies de la línia"
 
+#: ../lib/properties.h:585
+#, fuzzy
+msgid "Text fitting"
+msgstr "Farciment de text"
+
 #: ../lib/proplist.c:163
-#, c-format
-msgid "No attribute '%s' (%p) or no data(%p) in this attribute"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "No attribute '%s' (%p) or no data (%p) in this attribute"
 msgstr "No hi ha cap atribut «%s» (%p) o no hi ha dades (%p) en este atribut"
 
 #: ../lib/sheet.c:70 ../lib/sheet.c:85
@@ -2619,79 +2734,65 @@ msgstr ""
 "%s: a partir d'ara hauríeu d'utilitzar etiquetes d'objecte en comptes "
 "d'etiquetes de forma"
 
-#: ../lib/widgets.c:441
-msgid "Other fonts"
-msgstr "Altres tipus de lletra"
-
-#: ../lib/widgets.c:513
-#, c-format
-msgid "Couldn't find font family for %s\n"
-msgstr "No s'ha pogut trobar la família del tipus de lletra %s\n"
-
 #. Translators: Menu item Noun/Material/Solid
-#: ../lib/widgets.c:896 ../objects/FS/function.c:1076
+#: ../lib/widgets.c:401 ../objects/FS/function.c:1079
 msgid "Solid"
 msgstr "Sòlid"
 
-#: ../lib/widgets.c:902
+#: ../lib/widgets.c:407
 msgid "Dashed"
 msgstr "Guionet"
 
-#: ../lib/widgets.c:908
+#: ../lib/widgets.c:413
 msgid "Dash-Dot"
 msgstr "Guionet-punt"
 
-#: ../lib/widgets.c:914
+#: ../lib/widgets.c:419
 msgid "Dash-Dot-Dot"
 msgstr "Guionet-punt-punt"
 
-#: ../lib/widgets.c:920
+#: ../lib/widgets.c:425
 msgid "Dotted"
 msgstr "Punts"
 
 #. fs->sizebox = GTK_HBOX(box);
-#: ../lib/widgets.c:938
+#: ../lib/widgets.c:443
 msgid "Dash length: "
 msgstr "Mida dels guionets: "
 
-#: ../lib/widgets.c:1066
+#: ../lib/widgets.c:571
 msgid "Select color"
 msgstr "Seleccioneu el color"
 
-#: ../lib/widgets.c:1132
-msgid "More colors..."
+#: ../lib/widgets.c:648
+#, fuzzy
+msgid "More colorsâ?¦"
 msgstr "Més colors..."
 
 #
-#: ../lib/widgets.c:1280
+#: ../lib/widgets.c:796
 msgid "More arrows"
 msgstr "Més fletxes"
 
 #
-#: ../lib/widgets.c:1297
+#: ../lib/widgets.c:813
 msgid "Size: "
 msgstr "Mida: "
 
-#: ../lib/widgets.c:1475
+#: ../lib/widgets.c:994
 msgid "Select image file"
 msgstr "Selecciona el fitxer d'imatge"
 
-#: ../lib/widgets.c:1523
+#: ../lib/widgets.c:1046
 msgid "Browse"
 msgstr "Navega"
 
-#: ../lib/widgets.c:2076
-msgid "Reset menu"
-msgstr "Reinicia el menú"
-
 #. Installer message if no GTK+ was found
 #: ../installer/win32/gennsh.c:38
 msgid ""
 "GTK+ is not installed. Please use the full installer. It is available from "
 "http://dia-installer.de.";
 msgstr ""
-"Gtk+ no està instal·lat. Si us plau utilitza l'instal·lador. Este és "
-"disponible a http://dia-installer.de";
 
 #. Installer message: Don't install over pre 0.95 versions
 #: ../installer/win32/gennsh.c:41
@@ -2699,13 +2800,12 @@ msgid ""
 "Please remove old Dia installations completely or install Dia to a different "
 "location."
 msgstr ""
-"Si us plau desinstal·leu Dia completament o instal·leu Dia en una ubicació "
-"diferent."
 
 #. Installer message: License Page
 #: ../installer/win32/gennsh.c:44
+#, fuzzy
 msgid "Next >"
-msgstr "Següent >"
+msgstr "Text"
 
 #. Installer message, keep the $(^Name) and $_CLICK, these will be replaced
 #: ../installer/win32/gennsh.c:47
@@ -2713,33 +2813,35 @@ msgid ""
 "$(^Name) is released under the GPL license. The license is provided here for "
 "information purposes only. $_CLICK"
 msgstr ""
-"$(^Name) és alliberat sota la llicència GNU GPL. Esta llicència es "
-"proporciona ací a efectes informatius. $_CLICK"
 
+#
 #. Installer message: Components page
 #: ../installer/win32/gennsh.c:50
+#, fuzzy
 msgid "Dia Diagram Editor (required)"
 msgstr "Editor de diagrames Dia"
 
 #. Installer message: Components page
 #: ../installer/win32/gennsh.c:53
+#, fuzzy
 msgid "Translations"
-msgstr "Traducció"
+msgstr "Translació"
 
 #. Installer message: Component description
 #: ../installer/win32/gennsh.c:56
 msgid "Optional translations of the Dia user interface"
-msgstr "Traduccions opcionals de la interfície d'usuari de Dia"
+msgstr ""
 
 #. Installer message: Component description
 #: ../installer/win32/gennsh.c:59
 msgid "Core Dia files and dlls"
-msgstr "Fitxers de Dia i dlls"
+msgstr ""
 
 #. Installer message: Component name
 #: ../installer/win32/gennsh.c:62
-msgid "Python plug-in"
-msgstr "Connectors de python"
+#, fuzzy
+msgid "Python plugin"
+msgstr "Connectors"
 
 #. Installer message: Component description
 #: ../installer/win32/gennsh.c:65
@@ -2747,18 +2849,16 @@ msgid ""
 "Support for the Python Scripting Language 2.3. Do not select this if Python "
 "is not installed."
 msgstr ""
-"Suport per al llenguatge python 2.3 . No seleccioneu esta opció si python no "
-"està instal·lat."
 
 #. Installer message: hyperlink text on finish page
 #: ../installer/win32/gennsh.c:68
 msgid "Visit the Dia for Windows Web Page"
-msgstr "Visiteu el lloc web de Dia"
+msgstr ""
 
 #. Installer message: Dia uninstaller entry in Control Panel
 #: ../installer/win32/gennsh.c:71
 msgid "Dia (remove only)"
-msgstr "Dia ( desinstal·lació sols)"
+msgstr ""
 
 #. Installer message: confirmation question. Keep $\r
 #: ../installer/win32/gennsh.c:74
@@ -2767,9 +2867,6 @@ msgid ""
 "$\rNote: Any non-standard plugins that you may have installed will be "
 "deleted.$\rDia user settings will not be affected."
 msgstr ""
-"Esteu a punt de desinstal·lar el directori de Dia. Voleu continuar ? $\r $"
-"\rNota: Qualsevol connector no estàndard que hageu instal·lat serà esborrat. "
-"$\r Les configuracions dels usuaris de Dia no es veuran afectades. "
 
 #. Installer message: confirmatin question. Keep $\r
 #: ../installer/win32/gennsh.c:77
@@ -2777,8 +2874,6 @@ msgid ""
 "The installation directory you specified already exists. Any contents$\rwill "
 "be deleted. Would you like to continue?"
 msgstr ""
-"El directori d'instal·lació que heu especificat ja existeix. Qualsevol "
-"contingut $\r serà suprimit. Voleu continuar ?"
 
 #. Installer message: Uninstall Section Prompts. Keep $\r
 #: ../installer/win32/gennsh.c:80
@@ -2786,28 +2881,22 @@ msgid ""
 "The uninstaller could not find registry entries for Dia.$\rIt is likely that "
 "another user installed this application."
 msgstr ""
-"El desinstal·lador sembla no poder trobar registres de Dia. $\rIt és com si "
-"un altre usuari haja instal·lat esta aplicació. "
 
 #. Installer message: Uninstall error message
 #: ../installer/win32/gennsh.c:83
 msgid "You do not have permission to uninstall this application."
-msgstr "No teniu permís per desinstal·lar esta aplicació."
+msgstr ""
 
 #. Installer message: Uninstallation warning. Keep $INSTDIR
 #: ../installer/win32/gennsh.c:86
 msgid "This will completely delete $INSTDIR and all subdirectories. Continue?"
 msgstr ""
-"Això esborrarà completament $INSTDIR i tots els subdirectoris. Voleu "
-"continuar ?"
 
 #. Installer message: Uninstallation warning. Keep $\PROFILE\.dia
 #: ../installer/win32/gennsh.c:89
 msgid ""
 "This will completely delete $PROFILE\\.dia and all subdirectories. Continue?"
 msgstr ""
-"Això esborrarà completament $PROFILE\\.dia i tots els subdirectoris. Voleu "
-"continuar ?"
 
 #: ../objects/AADL/aadl.c:52
 msgid "Architecture Analysis & Design Language diagram objects"
@@ -2887,19 +2976,23 @@ msgid "Number of arms"
 msgstr "Nombre de braços"
 
 #: ../objects/Database/compound.c:221
-msgid "Flip arms verticaly"
+#, fuzzy
+msgid "Flip arms vertically"
 msgstr "Volteja els braços verticalment"
 
 #: ../objects/Database/compound.c:223
-msgid "Flip arms horizontaly"
+#, fuzzy
+msgid "Flip arms horizontally"
 msgstr "Volteja els braços horitzontalment"
 
 #: ../objects/Database/compound.c:225
-msgid "Center mount point verticaly"
+#, fuzzy
+msgid "Center mount point vertically"
 msgstr "Centra el punt de muntatge verticalment"
 
 #: ../objects/Database/compound.c:227
-msgid "Center mount point horizontaly"
+#, fuzzy
+msgid "Center mount point horizontally"
 msgstr "Centra el punt de muntatge horitzontalment"
 
 #: ../objects/Database/compound.c:229
@@ -2914,245 +3007,256 @@ msgstr "Compost"
 msgid "Entity/Relationship table diagram objects"
 msgstr "Objectes del diagrama de taula Entitat/Relació"
 
-#: ../objects/Database/table.c:142 ../objects/Database/table.c:183
-#: ../objects/Database/table.c:200 ../objects/UML/class.c:149
-#: ../objects/UML/class.c:192 ../objects/UML/class_dialog.c:595
+#: ../objects/Database/table.c:143 ../objects/Database/table.c:187
+#: ../objects/Database/table.c:204 ../objects/UML/class.c:149
+#: ../objects/UML/class.c:192 ../objects/UML/class_dialog.c:573
 #: ../objects/UML/umlattribute.c:43 ../objects/UML/umloperation.c:66
 #: ../objects/UML/umlparameter.c:49 ../sheets/SDL.sheet.in.h:3
 msgid "Comment"
 msgstr "Comentari"
 
-#: ../objects/Database/table.c:144
+#: ../objects/Database/table.c:145
 msgid "Primary key"
 msgstr "Clau primària"
 
-#: ../objects/Database/table.c:146
+#: ../objects/Database/table.c:147
 msgid "Nullable"
 msgstr "Pot ser nul"
 
-#: ../objects/Database/table.c:148
+#: ../objects/Database/table.c:149
 msgid "Unique"
 msgstr "Ã?nic"
 
-#: ../objects/Database/table.c:185
+#: ../objects/Database/table.c:151
+#, fuzzy
+msgid "Default value"
+msgstr "Valor per defecte:"
+
+#: ../objects/Database/table.c:189
 msgid "Visible comments"
 msgstr "Comentaris visibles"
 
-#: ../objects/Database/table.c:187 ../objects/UML/class.c:172
+#: ../objects/Database/table.c:191 ../objects/UML/class.c:172
 msgid "Comment tagging"
 msgstr "Marcatge de comentaris"
 
-#: ../objects/Database/table.c:189 ../objects/Database/table_dialog.c:975
+#: ../objects/Database/table.c:193 ../objects/Database/table_dialog.c:992
 msgid "Underline primary keys"
 msgstr "Subratlla les claus primàries"
 
-#: ../objects/Database/table.c:191 ../objects/Database/table_dialog.c:980
+#: ../objects/Database/table.c:195 ../objects/Database/table_dialog.c:997
 msgid "Use bold font for primary keys"
 msgstr "Utilitza negreta per a les claus primàries"
 
 #. property rows
-#: ../objects/Database/table.c:196 ../objects/SADT/arrow.c:136
-#: ../objects/UML/class.c:182 ../objects/UML/class_dialog.c:570
+#: ../objects/Database/table.c:200 ../objects/SADT/arrow.c:137
+#: ../objects/UML/class.c:182 ../objects/UML/class_dialog.c:548
 msgid "Normal"
 msgstr "Normal"
 
-#: ../objects/Database/table.c:198
-msgid "Tablename"
-msgstr "Nom de la taula"
+#: ../objects/Database/table.c:202
+#, fuzzy
+msgid "Table name"
+msgstr "Nom de la taula:"
 
-#: ../objects/Database/table.c:203 ../objects/Database/table.c:205
-#: ../objects/Database/table.c:207 ../objects/Database/reference.c:120
-#: ../objects/UML/association.c:245 ../objects/UML/association.c:256
-#: ../objects/UML/association.c:258 ../objects/UML/association.c:260
+#: ../objects/Database/table.c:207 ../objects/Database/table.c:209
+#: ../objects/Database/table.c:211 ../objects/Database/reference.c:121
+#: ../objects/UML/association.c:249 ../objects/UML/association.c:260
 #: ../objects/UML/association.c:262 ../objects/UML/association.c:264
+#: ../objects/UML/association.c:266 ../objects/UML/association.c:268
 #: ../objects/UML/class.c:196 ../objects/UML/class.c:198
 #: ../objects/UML/class.c:200 ../objects/UML/class.c:202
 #: ../objects/UML/class.c:204 ../objects/UML/class.c:206
 msgid " "
 msgstr " "
 
-#: ../objects/Database/table.c:211 ../objects/UML/class.c:212
-#: ../objects/UML/object.c:157
+#: ../objects/Database/table.c:215 ../objects/UML/class.c:212
+#: ../objects/UML/object.c:153
 msgid "Attributes"
 msgstr "Atributs"
 
 #
-#: ../objects/Database/table.c:248 ../objects/UML/class.c:324
+#: ../objects/Database/table.c:252 ../objects/UML/class.c:324
 msgid "Show comments"
 msgstr "Mostra els comentaris"
 
 #. init data
-#: ../objects/Database/table.c:253 ../objects/Database/table.c:356
+#: ../objects/Database/table.c:257 ../objects/Database/table.c:364
 #: ../sheets/Database.sheet.in.h:5
 msgid "Table"
 msgstr "Taula"
 
 #
 #. Attributes page:
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:610 ../objects/UML/class_dialog.c:1081
+#: ../objects/Database/table_dialog.c:611 ../objects/UML/class_dialog.c:1053
 msgid "_Attributes"
 msgstr "_Atributs"
 
 #
 #. the "new" button
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:638 ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:739
+#: ../objects/Database/table_dialog.c:639 ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:739
 #: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:871
 msgid "_New"
 msgstr "_Nou"
 
 #. the "delete" button
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:646
+#: ../objects/Database/table_dialog.c:647
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Suprimeix"
 
 #. the "Move up" button
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:654
+#: ../objects/Database/table_dialog.c:655
 msgid "Move up"
 msgstr "Mou cap amunt"
 
 #. the "Move down" button
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:662
+#: ../objects/Database/table_dialog.c:663
 msgid "Move down"
 msgstr "Mou cap avall"
 
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:672 ../objects/UML/class_dialog.c:1138
+#: ../objects/Database/table_dialog.c:673 ../objects/UML/class_dialog.c:1110
 msgid "Attribute data"
 msgstr "Dades dels atributs"
 
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:682
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:1045 ../objects/ER/attribute.c:155
+#: ../objects/Database/table_dialog.c:683
+#: ../objects/Database/table_dialog.c:1062 ../objects/ER/attribute.c:155
 #: ../objects/ER/entity.c:137 ../objects/ER/relationship.c:142
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:1148 ../objects/UML/class_dialog.c:2014
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:2250 ../objects/UML/class_dialog.c:2853
-#: ../objects/UML/dependency.c:137 ../objects/UML/generalization.c:133
-#: ../objects/UML/realizes.c:134
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:1120 ../objects/UML/class_dialog.c:1961
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:2169 ../objects/UML/class_dialog.c:2758
+#: ../objects/UML/dependency.c:134 ../objects/UML/generalization.c:131
+#: ../objects/UML/realizes.c:131
 msgid "Name:"
 msgstr "Nom:"
 
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:694 ../objects/FS/flow-ortho.c:169
+#: ../objects/Database/table_dialog.c:695 ../objects/FS/flow-ortho.c:169
 #: ../objects/FS/flow.c:146 ../objects/Istar/link.c:162
 #: ../objects/Jackson/phenomenon.c:146 ../objects/KAOS/metaandorrel.c:166
-#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:173 ../objects/UML/class_dialog.c:1159
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:2025 ../objects/UML/class_dialog.c:2261
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:2864
+#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:173 ../objects/UML/class_dialog.c:1131
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:1972 ../objects/UML/class_dialog.c:2180
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:2769
 msgid "Type:"
 msgstr "Tipus:"
 
 #: ../objects/Database/table_dialog.c:706
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:945
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:1050 ../objects/UML/class_dialog.c:452
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:1181 ../objects/UML/class_dialog.c:2111
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:2283
+#, fuzzy
+msgid "Default:"
+msgstr "Opcions per defecte: "
+
+#: ../objects/Database/table_dialog.c:718
+#: ../objects/Database/table_dialog.c:962
+#: ../objects/Database/table_dialog.c:1067 ../objects/UML/class_dialog.c:430
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:1153 ../objects/UML/class_dialog.c:2032
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:2202
 msgid "Comment:"
 msgstr "Comentari:"
 
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:725
+#: ../objects/Database/table_dialog.c:737
 msgid "_Primary key"
 msgstr "Clau _primària"
 
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:732
+#: ../objects/Database/table_dialog.c:744
 msgid "N_ullable"
 msgstr "Pot ser n_ul"
 
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:739
+#: ../objects/Database/table_dialog.c:751
 msgid "Uni_que"
 msgstr "Ã?ni_c"
 
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:927
+#: ../objects/Database/table_dialog.c:944
 msgid "_Table"
 msgstr "_Taula"
 
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:935
+#: ../objects/Database/table_dialog.c:952
 msgid "Table name:"
 msgstr "Nom de la taula:"
 
 #. XXX create a handler and disable the 'show documentation tag' checkbox
 #. if 'comment visible' is not active.
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:965
+#: ../objects/Database/table_dialog.c:982
 msgid "Comment visible"
 msgstr "Comentaris visibles"
 
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:970 ../objects/UML/class_dialog.c:522
+#: ../objects/Database/table_dialog.c:987 ../objects/UML/class_dialog.c:500
 msgid "Show documentation tag"
 msgstr "Mostra l'etiqueta de la documentació"
 
 #. * Fonts and Colors selection *
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:1009 ../objects/UML/class_dialog.c:551
+#: ../objects/Database/table_dialog.c:1026 ../objects/UML/class_dialog.c:529
 msgid "_Style"
 msgstr "E_stil"
 
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:1020
+#: ../objects/Database/table_dialog.c:1037
 msgid "Border width:"
 msgstr "Amplada de la vora:"
 
 #. head line
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:1033 ../objects/UML/class_dialog.c:561
+#: ../objects/Database/table_dialog.c:1050 ../objects/UML/class_dialog.c:539
 #: ../objects/UML/umlparameter.c:51
 msgid "Kind"
 msgstr "Tipus"
 
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:1037 ../objects/UML/class_dialog.c:566
+#: ../objects/Database/table_dialog.c:1054 ../objects/UML/class_dialog.c:544
 msgid "Size"
 msgstr "Mida"
 
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:1040
+#: ../objects/Database/table_dialog.c:1057
 msgid "Normal:"
 msgstr "Normal:"
 
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:1061
+#: ../objects/Database/table_dialog.c:1078
 msgid "Text Color:"
 msgstr "Color del text:"
 
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:1069
+#: ../objects/Database/table_dialog.c:1086
 msgid "Foreground Color:"
 msgstr "Color del primer pla:"
 
 #. two chars at the beginning
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:1382
+#: ../objects/Database/table_dialog.c:1399
 msgid "not null"
 msgstr "no és nul"
 
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:1383
+#: ../objects/Database/table_dialog.c:1400
 msgid "null"
 msgstr "nul"
 
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:1384
+#: ../objects/Database/table_dialog.c:1401
 msgid "unique"
 msgstr "únic"
 
-#: ../objects/Database/reference.c:108 ../objects/flowchart/box.c:152
+#: ../objects/Database/reference.c:109 ../objects/flowchart/box.c:154
 #: ../objects/standard/box.c:152 ../objects/standard/polyline.c:140
 #: ../objects/standard/zigzagline.c:136
 msgid "Corner radius"
 msgstr "Radi de les cantonades"
 
-#: ../objects/Database/reference.c:111
+#: ../objects/Database/reference.c:112
 msgid "Start description"
 msgstr "Descripció d'inici"
 
-#: ../objects/Database/reference.c:113
+#: ../objects/Database/reference.c:114
 msgid "End description"
 msgstr "Descripció de final"
 
-#: ../objects/Database/reference.c:144 ../objects/ER/participation.c:408
-#: ../objects/FS/flow-ortho.c:626 ../objects/GRAFCET/vector.c:314
-#: ../objects/SADT/arrow.c:459 ../objects/UML/association.c:854
-#: ../objects/UML/component_feature.c:190 ../objects/UML/dependency.c:376
-#: ../objects/UML/generalization.c:372 ../objects/UML/realizes.c:363
-#: ../objects/UML/transition.c:172 ../objects/standard/zigzagline.c:387
+#: ../objects/Database/reference.c:145 ../objects/ER/participation.c:406
+#: ../objects/FS/flow-ortho.c:632 ../objects/GRAFCET/vector.c:314
+#: ../objects/SADT/arrow.c:464 ../objects/UML/association.c:868
+#: ../objects/UML/component_feature.c:191 ../objects/UML/dependency.c:382
+#: ../objects/UML/generalization.c:379 ../objects/UML/realizes.c:369
+#: ../objects/UML/transition.c:173 ../objects/standard/zigzagline.c:385
 msgid "Add segment"
 msgstr "Afig un segment"
 
-#: ../objects/Database/reference.c:145 ../objects/ER/participation.c:409
-#: ../objects/FS/flow-ortho.c:627 ../objects/GRAFCET/vector.c:315
-#: ../objects/SADT/arrow.c:460 ../objects/UML/association.c:855
-#: ../objects/UML/component_feature.c:191 ../objects/UML/dependency.c:377
-#: ../objects/UML/generalization.c:373 ../objects/UML/realizes.c:364
-#: ../objects/UML/transition.c:173 ../objects/standard/zigzagline.c:388
+#: ../objects/Database/reference.c:146 ../objects/ER/participation.c:407
+#: ../objects/FS/flow-ortho.c:633 ../objects/GRAFCET/vector.c:315
+#: ../objects/SADT/arrow.c:465 ../objects/UML/association.c:869
+#: ../objects/UML/component_feature.c:192 ../objects/UML/dependency.c:383
+#: ../objects/UML/generalization.c:380 ../objects/UML/realizes.c:370
+#: ../objects/UML/transition.c:174 ../objects/standard/zigzagline.c:386
 msgid "Delete segment"
 msgstr "Suprimeix el segment"
 
-#: ../objects/Database/reference.c:151 ../sheets/Database.sheet.in.h:4
+#: ../objects/Database/reference.c:152 ../sheets/Database.sheet.in.h:4
 msgid "Reference"
 msgstr "Referència"
 
@@ -3185,7 +3289,7 @@ msgstr "Feble:"
 msgid "Associative:"
 msgstr "Associativa:"
 
-#: ../objects/ER/entity.c:415 ../objects/UML/classicon.c:131
+#: ../objects/ER/entity.c:415 ../objects/UML/classicon.c:132
 #: ../sheets/ER.sheet.in.h:4
 msgid "Entity"
 msgstr "Entitat"
@@ -3220,16 +3324,16 @@ msgid "Relationship"
 msgstr "Relació"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy
-#: ../objects/FS/flow-ortho.c:160 ../objects/FS/flow-ortho.c:623
-#: ../objects/FS/flow.c:137 ../objects/FS/flow.c:625
-#: ../objects/FS/function.c:1098
+#: ../objects/FS/flow-ortho.c:160 ../objects/FS/flow-ortho.c:629
+#: ../objects/FS/flow.c:137 ../objects/FS/flow.c:631
+#: ../objects/FS/function.c:1101
 msgid "Energy"
 msgstr "Energia"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Material
-#: ../objects/FS/flow-ortho.c:161 ../objects/FS/flow-ortho.c:624
-#: ../objects/FS/flow.c:138 ../objects/FS/flow.c:626
-#: ../objects/FS/function.c:1074
+#: ../objects/FS/flow-ortho.c:161 ../objects/FS/flow-ortho.c:630
+#: ../objects/FS/flow.c:138 ../objects/FS/flow.c:632
+#: ../objects/FS/function.c:1077
 msgid "Material"
 msgstr "Material"
 
@@ -3237,10 +3341,10 @@ msgstr "Material"
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Signal
 #. Translators: Menu item Noun/Signal
 #. Translators: Menu item Noun/Signal/Signal
-#: ../objects/FS/flow-ortho.c:162 ../objects/FS/flow-ortho.c:625
-#: ../objects/FS/flow.c:139 ../objects/FS/flow.c:627
-#: ../objects/FS/function.c:1036 ../objects/FS/function.c:1038
-#: ../objects/FS/function.c:1174 ../objects/FS/function.c:1176
+#: ../objects/FS/flow-ortho.c:162 ../objects/FS/flow-ortho.c:631
+#: ../objects/FS/flow.c:139 ../objects/FS/flow.c:633
+#: ../objects/FS/function.c:1039 ../objects/FS/function.c:1041
+#: ../objects/FS/function.c:1177 ../objects/FS/function.c:1179
 msgid "Signal"
 msgstr "Senyal"
 
@@ -3257,309 +3361,309 @@ msgid "User function"
 msgstr "Funció de l'usuari"
 
 #. Translators: Menu item Verb
-#: ../objects/FS/function.c:678
+#: ../objects/FS/function.c:681
 msgid "Verb"
 msgstr "Verb"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Channel
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport/Channel
-#: ../objects/FS/function.c:680 ../objects/FS/function.c:682
-#: ../objects/FS/function.c:722
+#: ../objects/FS/function.c:683 ../objects/FS/function.c:685
+#: ../objects/FS/function.c:725
 msgid "Channel"
 msgstr "Canal"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Import
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Import
-#: ../objects/FS/function.c:684 ../objects/FS/function.c:686
+#: ../objects/FS/function.c:687 ../objects/FS/function.c:689
 msgid "Import"
 msgstr "Importa"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Input
-#: ../objects/FS/function.c:688 ../objects/KAOS/metabinrel.c:165
+#: ../objects/FS/function.c:691 ../objects/KAOS/metabinrel.c:165
 msgid "Input"
 msgstr "Entrada"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Receive
-#: ../objects/FS/function.c:690
+#: ../objects/FS/function.c:693
 msgid "Receive"
 msgstr "Rep"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Allow
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Allow
-#: ../objects/FS/function.c:692 ../objects/FS/function.c:964
+#: ../objects/FS/function.c:695 ../objects/FS/function.c:967
 msgid "Allow"
 msgstr "Permet"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Form Entrance
-#: ../objects/FS/function.c:694
+#: ../objects/FS/function.c:697
 msgid "Form Entrance"
 msgstr "Entrada del formulari"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Capture
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Capture
-#: ../objects/FS/function.c:696 ../objects/FS/function.c:930
+#: ../objects/FS/function.c:699 ../objects/FS/function.c:933
 msgid "Capture"
 msgstr "Captura"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Discharge
-#: ../objects/FS/function.c:702
+#: ../objects/FS/function.c:705
 msgid "Discharge"
 msgstr "Descàrrega"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Eject
-#: ../objects/FS/function.c:704
+#: ../objects/FS/function.c:707
 msgid "Eject"
 msgstr "Expulsa"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Dispose
-#: ../objects/FS/function.c:706
+#: ../objects/FS/function.c:709
 msgid "Dispose"
 msgstr "Col·loca"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transfer
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit/Transfer
-#: ../objects/FS/function.c:710 ../objects/FS/function.c:712
-#: ../objects/FS/function.c:730
+#: ../objects/FS/function.c:713 ../objects/FS/function.c:715
+#: ../objects/FS/function.c:733
 msgid "Transfer"
 msgstr "Transfereix"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport/Transport
-#: ../objects/FS/function.c:714 ../objects/FS/function.c:716
+#: ../objects/FS/function.c:717 ../objects/FS/function.c:719
 msgid "Transport"
 msgstr "Transporta"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport/Lift
-#: ../objects/FS/function.c:718
+#: ../objects/FS/function.c:721
 msgid "Lift"
 msgstr "Aixeca"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport/Move
-#: ../objects/FS/function.c:720
+#: ../objects/FS/function.c:723
 msgid "Move"
 msgstr "Mou"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit/Transmit
-#: ../objects/FS/function.c:724 ../objects/FS/function.c:726
+#: ../objects/FS/function.c:727 ../objects/FS/function.c:729
 msgid "Transmit"
 msgstr "Transmet"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit/Conduct
-#: ../objects/FS/function.c:728
+#: ../objects/FS/function.c:731
 msgid "Conduct"
 msgstr "Condueix"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit/Convey
-#: ../objects/FS/function.c:732
+#: ../objects/FS/function.c:735
 msgid "Convey"
 msgstr "Transporta"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide/Guide
-#: ../objects/FS/function.c:734 ../objects/FS/function.c:736
-#: ../objects/FS/function.c:738
+#: ../objects/FS/function.c:737 ../objects/FS/function.c:739
+#: ../objects/FS/function.c:741
 msgid "Guide"
 msgstr "Guia"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide/Direct
-#: ../objects/FS/function.c:740
+#: ../objects/FS/function.c:743
 msgid "Direct"
 msgstr "Dirigeix"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide/Straighten
-#: ../objects/FS/function.c:742
+#: ../objects/FS/function.c:745
 msgid "Straighten"
 msgstr "Redreça"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide/Steer
-#: ../objects/FS/function.c:744
+#: ../objects/FS/function.c:747
 msgid "Steer"
 msgstr "Guia"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Translate
-#: ../objects/FS/function.c:746
+#: ../objects/FS/function.c:749
 msgid "Translate"
 msgstr "Tradueix"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Rotate
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Rotate/Rotate
-#: ../objects/FS/function.c:748 ../objects/FS/function.c:750
+#: ../objects/FS/function.c:751 ../objects/FS/function.c:753
 msgid "Rotate"
 msgstr "Gira"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Rotate/Turn
-#: ../objects/FS/function.c:752
+#: ../objects/FS/function.c:755
 msgid "Turn"
 msgstr "Tomba"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Rotate/Spin
-#: ../objects/FS/function.c:754
+#: ../objects/FS/function.c:757
 msgid "Spin"
 msgstr "Fes rodar"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Allow DOF
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Allow DOF/Allow DOF
-#: ../objects/FS/function.c:756 ../objects/FS/function.c:758
+#: ../objects/FS/function.c:759 ../objects/FS/function.c:761
 msgid "Allow DOF"
 msgstr "Permet DOF"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Allow DOF/Constrain
-#: ../objects/FS/function.c:760
+#: ../objects/FS/function.c:763
 msgid "Constrain"
 msgstr "Restricció"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Allow DOF/Unlock
-#: ../objects/FS/function.c:762
+#: ../objects/FS/function.c:765
 msgid "Unlock"
 msgstr "Desbloqueja"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Support
-#: ../objects/FS/function.c:764 ../objects/FS/function.c:766
+#: ../objects/FS/function.c:767 ../objects/FS/function.c:769
 msgid "Support"
 msgstr "Admet"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Stop
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Stop
-#: ../objects/FS/function.c:768 ../objects/FS/function.c:770
+#: ../objects/FS/function.c:771 ../objects/FS/function.c:773
 #: ../sheets/SDL.sheet.in.h:19
 msgid "Stop"
 msgstr "Atura"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Insulate
-#: ../objects/FS/function.c:772
+#: ../objects/FS/function.c:775
 msgid "Insulate"
 msgstr "Aïlla"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Protect
-#: ../objects/FS/function.c:774
+#: ../objects/FS/function.c:777
 msgid "Protect"
 msgstr "Protegeix"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Prevent
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Prevent
-#: ../objects/FS/function.c:776 ../objects/FS/function.c:966
+#: ../objects/FS/function.c:779 ../objects/FS/function.c:969
 msgid "Prevent"
 msgstr "Impedeix"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Shield
-#: ../objects/FS/function.c:778
+#: ../objects/FS/function.c:781
 msgid "Shield"
 msgstr "Capa protectora"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Inhibit
-#: ../objects/FS/function.c:780
+#: ../objects/FS/function.c:783
 msgid "Inhibit"
 msgstr "Inhibeix"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Stabilize
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Stabilize/Stabilize
-#: ../objects/FS/function.c:782 ../objects/FS/function.c:784
+#: ../objects/FS/function.c:785 ../objects/FS/function.c:787
 msgid "Stabilize"
 msgstr "Estabilitza"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Stabilize/Steady
-#: ../objects/FS/function.c:786
+#: ../objects/FS/function.c:789
 msgid "Steady"
 msgstr "Estable"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Secure
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Secure
-#: ../objects/FS/function.c:788 ../objects/FS/function.c:790
+#: ../objects/FS/function.c:791 ../objects/FS/function.c:793
 msgid "Secure"
 msgstr "Assegura"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Attach
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Couple/Attach
-#: ../objects/FS/function.c:792 ../objects/FS/function.c:824
+#: ../objects/FS/function.c:795 ../objects/FS/function.c:827
 msgid "Attach"
 msgstr "Adjunta"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Mount
-#: ../objects/FS/function.c:794
+#: ../objects/FS/function.c:797
 msgid "Mount"
 msgstr "Munta"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Lock
-#: ../objects/FS/function.c:796 ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:19
+#: ../objects/FS/function.c:799 ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:19
 msgid "Lock"
 msgstr "Bloqueja"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Fasten
-#: ../objects/FS/function.c:798
+#: ../objects/FS/function.c:801
 msgid "Fasten"
 msgstr "Fixa"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Hold
-#: ../objects/FS/function.c:800
+#: ../objects/FS/function.c:803
 msgid "Hold"
 msgstr "Aguanta"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Position/Orient
-#: ../objects/FS/function.c:806
+#: ../objects/FS/function.c:809
 msgid "Orient"
 msgstr "Orienta"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Connect
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Connect
-#: ../objects/FS/function.c:812 ../objects/FS/function.c:814
+#: ../objects/FS/function.c:815 ../objects/FS/function.c:817
 msgid "Connect"
 msgstr "Connecta"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Couple
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Couple/Couple
-#: ../objects/FS/function.c:816 ../objects/FS/function.c:818
+#: ../objects/FS/function.c:819 ../objects/FS/function.c:821
 msgid "Couple"
 msgstr "Aparella"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Couple/Join
-#: ../objects/FS/function.c:820
+#: ../objects/FS/function.c:823
 msgid "Join"
 msgstr "Uneix"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Couple/Assemble
-#: ../objects/FS/function.c:822
+#: ../objects/FS/function.c:825
 msgid "Assemble"
 msgstr "Agrupa"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Mix
-#: ../objects/FS/function.c:826 ../objects/FS/function.c:828
+#: ../objects/FS/function.c:829 ../objects/FS/function.c:831
 msgid "Mix"
 msgstr "Barreja"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Combine
-#: ../objects/FS/function.c:830
+#: ../objects/FS/function.c:833
 msgid "Combine"
 msgstr "Combina"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Blend
-#: ../objects/FS/function.c:832
+#: ../objects/FS/function.c:835
 msgid "Blend"
 msgstr "Mescla"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Add
-#: ../objects/FS/function.c:834
+#: ../objects/FS/function.c:837
 msgid "Add"
 msgstr "Afig"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Pack
-#: ../objects/FS/function.c:836
+#: ../objects/FS/function.c:839
 msgid "Pack"
 msgstr "Empaqueta"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Coalesce
-#: ../objects/FS/function.c:838
+#: ../objects/FS/function.c:841
 msgid "Coalesce"
 msgstr "Fusiona"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Branch
-#: ../objects/FS/function.c:840 ../objects/FS/function.c:842
+#: ../objects/FS/function.c:843 ../objects/FS/function.c:845
 #: ../sheets/UML.sheet.in.h:5
 msgid "Branch"
 msgstr "Branca"
@@ -3567,702 +3671,702 @@ msgstr "Branca"
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Separate
-#: ../objects/FS/function.c:844 ../objects/FS/function.c:846
-#: ../objects/FS/function.c:848
+#: ../objects/FS/function.c:847 ../objects/FS/function.c:849
+#: ../objects/FS/function.c:851
 msgid "Separate"
 msgstr "Separa"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Switch
-#: ../objects/FS/function.c:850
+#: ../objects/FS/function.c:853
 msgid "Switch"
 msgstr "Canvia"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Divide
-#: ../objects/FS/function.c:852
+#: ../objects/FS/function.c:855
 msgid "Divide"
 msgstr "Divideix"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Release
-#: ../objects/FS/function.c:854
+#: ../objects/FS/function.c:857
 msgid "Release"
-msgstr "Alliberament"
+msgstr "Deixa anar"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Detach
-#: ../objects/FS/function.c:856
+#: ../objects/FS/function.c:859
 msgid "Detach"
 msgstr "Desenganxa"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Disconnect
-#: ../objects/FS/function.c:858
+#: ../objects/FS/function.c:861
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Desconnecta"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Cut
-#: ../objects/FS/function.c:864
+#: ../objects/FS/function.c:867
 msgid "Cut"
 msgstr "Retalla"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Polish
-#: ../objects/FS/function.c:866
+#: ../objects/FS/function.c:869
 msgid "Polish"
 msgstr "Poleix"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Sand
-#: ../objects/FS/function.c:868
+#: ../objects/FS/function.c:871
 msgid "Sand"
 msgstr "Sorra"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Drill
-#: ../objects/FS/function.c:870
+#: ../objects/FS/function.c:873
 msgid "Drill"
 msgstr "Perfora"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Lathe
-#: ../objects/FS/function.c:872
+#: ../objects/FS/function.c:875
 msgid "Lathe"
 msgstr "Torn"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Refine
-#: ../objects/FS/function.c:874 ../objects/FS/function.c:876
+#: ../objects/FS/function.c:877 ../objects/FS/function.c:879
 msgid "Refine"
 msgstr "Refina"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Purify
-#: ../objects/FS/function.c:878
+#: ../objects/FS/function.c:881
 msgid "Purify"
 msgstr "Purifica"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Strain
-#: ../objects/FS/function.c:880
+#: ../objects/FS/function.c:883
 msgid "Strain"
 msgstr "Tiba"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Filter
-#: ../objects/FS/function.c:882
+#: ../objects/FS/function.c:885
 msgid "Filter"
 msgstr "Filtra"
 
 # FIXME
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Percolate
-#: ../objects/FS/function.c:884
+#: ../objects/FS/function.c:887
 msgid "Percolate"
 msgstr "Passa"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Clear
-#: ../objects/FS/function.c:886
+#: ../objects/FS/function.c:889
 msgid "Clear"
 msgstr "Neteja"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Distribute
-#: ../objects/FS/function.c:888 ../objects/FS/function.c:890
+#: ../objects/FS/function.c:891 ../objects/FS/function.c:893
 msgid "Distribute"
 msgstr "Distribueix"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Diverge
-#: ../objects/FS/function.c:892
+#: ../objects/FS/function.c:895
 msgid "Diverge"
 msgstr "Divergeix"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Scatter
-#: ../objects/FS/function.c:894
+#: ../objects/FS/function.c:897
 msgid "Scatter"
 msgstr "Escampa"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Disperse
-#: ../objects/FS/function.c:896
+#: ../objects/FS/function.c:899
 msgid "Disperse"
 msgstr "Dispersa"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Diffuse
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Diffuse
-#: ../objects/FS/function.c:898 ../objects/FS/function.c:912
+#: ../objects/FS/function.c:901 ../objects/FS/function.c:915
 msgid "Diffuse"
 msgstr "Difon"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Empty
-#: ../objects/FS/function.c:900
+#: ../objects/FS/function.c:903
 msgid "Empty"
 msgstr "Buida"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Dissipate
-#: ../objects/FS/function.c:902 ../objects/FS/function.c:904
+#: ../objects/FS/function.c:905 ../objects/FS/function.c:907
 msgid "Dissipate"
 msgstr "Dissipa"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Absorb
-#: ../objects/FS/function.c:906
+#: ../objects/FS/function.c:909
 msgid "Absorb"
 msgstr "Absorbeix"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Dampen
-#: ../objects/FS/function.c:908
+#: ../objects/FS/function.c:911
 msgid "Dampen"
 msgstr "Apaga"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Dispel
-#: ../objects/FS/function.c:910
+#: ../objects/FS/function.c:913
 msgid "Dispel"
 msgstr "Esvaeix"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Resist
-#: ../objects/FS/function.c:914
+#: ../objects/FS/function.c:917
 msgid "Resist"
 msgstr "Resisteix"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Provision
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Provision
-#: ../objects/FS/function.c:916 ../objects/FS/function.c:918
+#: ../objects/FS/function.c:919 ../objects/FS/function.c:921
 msgid "Provision"
 msgstr "Proveeix"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Store
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Store
-#: ../objects/FS/function.c:920 ../objects/FS/function.c:922
+#: ../objects/FS/function.c:923 ../objects/FS/function.c:925
 msgid "Store"
 msgstr "Emmagatzema"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Contain
-#: ../objects/FS/function.c:924
+#: ../objects/FS/function.c:927
 msgid "Contain"
 msgstr "Contén"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Collect
-#: ../objects/FS/function.c:926
+#: ../objects/FS/function.c:929
 msgid "Collect"
 msgstr "Recull"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Reserve
-#: ../objects/FS/function.c:928
+#: ../objects/FS/function.c:931
 msgid "Reserve"
 msgstr "Reserva"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Supply
-#: ../objects/FS/function.c:932 ../objects/FS/function.c:934
+#: ../objects/FS/function.c:935 ../objects/FS/function.c:937
 msgid "Supply"
 msgstr "Subministra"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Fill
-#: ../objects/FS/function.c:936
+#: ../objects/FS/function.c:939
 msgid "Fill"
 msgstr "Emplena"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Provide
-#: ../objects/FS/function.c:938
+#: ../objects/FS/function.c:941
 msgid "Provide"
 msgstr "Proveeix"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Replenish
-#: ../objects/FS/function.c:940
+#: ../objects/FS/function.c:943
 msgid "Replenish"
 msgstr "Reomple"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Expose
-#: ../objects/FS/function.c:942
+#: ../objects/FS/function.c:945
 msgid "Expose"
 msgstr "Exposa"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Extract
-#: ../objects/FS/function.c:944 ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:9
+#: ../objects/FS/function.c:947 ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:9
 msgid "Extract"
 msgstr "Extreu"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Control Magnitude
-#: ../objects/FS/function.c:946 ../objects/FS/function.c:948
+#: ../objects/FS/function.c:949 ../objects/FS/function.c:951
 msgid "Control Magnitude"
 msgstr "Control de la magnitud"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Actuate
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Actuate/Actuate
-#: ../objects/FS/function.c:950 ../objects/FS/function.c:952
+#: ../objects/FS/function.c:953 ../objects/FS/function.c:955
 msgid "Actuate"
 msgstr "Acciona"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Actuate/Start
-#: ../objects/FS/function.c:954
+#: ../objects/FS/function.c:957
 msgid "Start"
 msgstr "Comença"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Actuate/Initiate
-#: ../objects/FS/function.c:956
+#: ../objects/FS/function.c:959
 msgid "Initiate"
 msgstr "Inicia"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Regulate
-#: ../objects/FS/function.c:958 ../objects/FS/function.c:960
+#: ../objects/FS/function.c:961 ../objects/FS/function.c:963
 msgid "Regulate"
 msgstr "Regula"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Control
 #. Translators: Menu item Noun/Signal/Control
-#: ../objects/FS/function.c:962 ../objects/FS/function.c:1180
-#: ../objects/UML/classicon.c:129
+#: ../objects/FS/function.c:965 ../objects/FS/function.c:1183
+#: ../objects/UML/classicon.c:130
 msgid "Control"
 msgstr "Controla"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Enable
-#: ../objects/FS/function.c:968
+#: ../objects/FS/function.c:971
 msgid "Enable"
 msgstr "Habilita"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Disable
-#: ../objects/FS/function.c:970
+#: ../objects/FS/function.c:973
 msgid "Disable"
 msgstr "Inhabilita"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Limit
-#: ../objects/FS/function.c:972
+#: ../objects/FS/function.c:975
 msgid "Limit"
 msgstr "Limita"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Interrupt
-#: ../objects/FS/function.c:974
+#: ../objects/FS/function.c:977
 msgid "Interrupt"
 msgstr "Interromp"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Change
-#: ../objects/FS/function.c:976 ../objects/FS/function.c:978
+#: ../objects/FS/function.c:979 ../objects/FS/function.c:981
 msgid "Change"
 msgstr "Canvia"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Increase
-#: ../objects/FS/function.c:980
+#: ../objects/FS/function.c:983
 msgid "Increase"
 msgstr "Incrementa"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Decrease
-#: ../objects/FS/function.c:982
+#: ../objects/FS/function.c:985
 msgid "Decrease"
 msgstr "Redueix"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Amplify
-#: ../objects/FS/function.c:984
+#: ../objects/FS/function.c:987
 msgid "Amplify"
 msgstr "Amplifica"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Reduce
-#: ../objects/FS/function.c:986
+#: ../objects/FS/function.c:989
 msgid "Reduce"
 msgstr "Redueix"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Normalize
-#: ../objects/FS/function.c:990
+#: ../objects/FS/function.c:993
 msgid "Normalize"
 msgstr "Normalitza"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Multiply
-#: ../objects/FS/function.c:992
+#: ../objects/FS/function.c:995
 msgid "Multiply"
 msgstr "Multiplica"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Scale
 #. FIXME: mark read-only
-#: ../objects/FS/function.c:994 ../objects/Misc/measure.c:186
+#: ../objects/FS/function.c:997 ../objects/Misc/measure.c:186
 msgid "Scale"
 msgstr "Escala"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Rectify
-#: ../objects/FS/function.c:996
+#: ../objects/FS/function.c:999
 msgid "Rectify"
 msgstr "Rectifica"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Adjust
-#: ../objects/FS/function.c:998
+#: ../objects/FS/function.c:1001
 msgid "Adjust"
 msgstr "Ajusta"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Form
-#: ../objects/FS/function.c:1000 ../objects/FS/function.c:1002
+#: ../objects/FS/function.c:1003 ../objects/FS/function.c:1005
 msgid "Form"
 msgstr "Forma"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Compact
-#: ../objects/FS/function.c:1004
+#: ../objects/FS/function.c:1007
 msgid "Compact"
 msgstr "Compacta"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Crush
-#: ../objects/FS/function.c:1006
+#: ../objects/FS/function.c:1009
 msgid "Crush"
 msgstr "Esclafa"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Shape
-#: ../objects/FS/function.c:1008
+#: ../objects/FS/function.c:1011
 msgid "Shape"
 msgstr "Forma"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Compress
-#: ../objects/FS/function.c:1010
+#: ../objects/FS/function.c:1013
 msgid "Compress"
 msgstr "Comprimeix"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Pierce
-#: ../objects/FS/function.c:1012
+#: ../objects/FS/function.c:1015
 msgid "Pierce"
 msgstr "Perfora"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Convert
 #. Translators: Menu item Verb/Convert/Convert
-#: ../objects/FS/function.c:1014 ../objects/FS/function.c:1016
+#: ../objects/FS/function.c:1017 ../objects/FS/function.c:1019
 msgid "Convert"
 msgstr "Converteix"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Convert/Transform
-#: ../objects/FS/function.c:1018
+#: ../objects/FS/function.c:1021
 msgid "Transform"
 msgstr "Transforma"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Convert/Liquefy
-#: ../objects/FS/function.c:1020
+#: ../objects/FS/function.c:1023
 msgid "Liquefy"
 msgstr "Liqua"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Convert/Solidify
-#: ../objects/FS/function.c:1022
+#: ../objects/FS/function.c:1025
 msgid "Solidify"
 msgstr "Solidifica"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Convert/Evaporate
-#: ../objects/FS/function.c:1024
+#: ../objects/FS/function.c:1027
 msgid "Evaporate"
 msgstr "Evapora"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Convert/Sublimate
-#: ../objects/FS/function.c:1026
+#: ../objects/FS/function.c:1029
 msgid "Sublimate"
 msgstr "Sublima"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Convert/Condense
-#: ../objects/FS/function.c:1028
+#: ../objects/FS/function.c:1031
 msgid "Condense"
 msgstr "Condensa"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Convert/Integrate
-#: ../objects/FS/function.c:1030
+#: ../objects/FS/function.c:1033
 msgid "Integrate"
 msgstr "Integra"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Convert/Differentiate
-#: ../objects/FS/function.c:1032
+#: ../objects/FS/function.c:1035
 msgid "Differentiate"
 msgstr "Diferencia"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Convert/Process
-#: ../objects/FS/function.c:1034 ../sheets/AADL.sheet.in.h:8
+#: ../objects/FS/function.c:1037 ../sheets/AADL.sheet.in.h:8
 #: ../sheets/Gane_and_Sarson.sheet.in.h:7
 msgid "Process"
 msgstr "Processa"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Sense
-#: ../objects/FS/function.c:1040 ../objects/FS/function.c:1042
+#: ../objects/FS/function.c:1043 ../objects/FS/function.c:1045
 msgid "Sense"
 msgstr "Sent"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Perceive
-#: ../objects/FS/function.c:1044
+#: ../objects/FS/function.c:1047
 msgid "Perceive"
 msgstr "Observa"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Recognize
-#: ../objects/FS/function.c:1046
+#: ../objects/FS/function.c:1049
 msgid "Recognize"
 msgstr "Reconeix"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Discern
-#: ../objects/FS/function.c:1048
+#: ../objects/FS/function.c:1051
 msgid "Discern"
 msgstr "Distingeix"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Check
-#: ../objects/FS/function.c:1050
+#: ../objects/FS/function.c:1053
 msgid "Check"
 msgstr "Comprova"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Verify
-#: ../objects/FS/function.c:1054
+#: ../objects/FS/function.c:1057
 msgid "Verify"
 msgstr "Verifica"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Indicate
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Indicate/Indicate
-#: ../objects/FS/function.c:1056 ../objects/FS/function.c:1058
+#: ../objects/FS/function.c:1059 ../objects/FS/function.c:1061
 msgid "Indicate"
 msgstr "Indica"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Indicate/Mark
-#: ../objects/FS/function.c:1060
+#: ../objects/FS/function.c:1063
 msgid "Mark"
 msgstr "Marca"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Display
-#: ../objects/FS/function.c:1062 ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:7
+#: ../objects/FS/function.c:1065 ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:7
 msgid "Display"
 msgstr "Mostra"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Measure
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Measure/Measure
-#: ../objects/FS/function.c:1064 ../objects/FS/function.c:1066
+#: ../objects/FS/function.c:1067 ../objects/FS/function.c:1069
 msgid "Measure"
 msgstr "Mesura"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Measure/Calculate
-#: ../objects/FS/function.c:1068
+#: ../objects/FS/function.c:1071
 msgid "Calculate"
 msgstr "Calcula"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Represent
-#: ../objects/FS/function.c:1070
+#: ../objects/FS/function.c:1073
 msgid "Represent"
 msgstr "Representa"
 
 #. Translators: Menu item Noun
-#: ../objects/FS/function.c:1072
+#: ../objects/FS/function.c:1075
 msgid "Noun"
 msgstr "Nom"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Material/Liquid
-#: ../objects/FS/function.c:1078
+#: ../objects/FS/function.c:1081
 msgid "Liquid"
 msgstr "Líquid"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Material/Gas
-#: ../objects/FS/function.c:1080
+#: ../objects/FS/function.c:1083
 msgid "Gas"
 msgstr "Gas"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Material/Human
 #. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Human
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Human
-#: ../objects/FS/function.c:1082 ../objects/FS/function.c:1084
-#: ../objects/FS/function.c:1168
+#: ../objects/FS/function.c:1085 ../objects/FS/function.c:1087
+#: ../objects/FS/function.c:1171
 msgid "Human"
 msgstr "Humà"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Hand
-#: ../objects/FS/function.c:1086
+#: ../objects/FS/function.c:1089
 msgid "Hand"
 msgstr "Mà"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Foot
-#: ../objects/FS/function.c:1088
+#: ../objects/FS/function.c:1091
 msgid "Foot"
 msgstr "Peu"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Head
-#: ../objects/FS/function.c:1090
+#: ../objects/FS/function.c:1093
 msgid "Head"
 msgstr "Cap"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Finger
-#: ../objects/FS/function.c:1092
+#: ../objects/FS/function.c:1095
 msgid "Finger"
 msgstr "Dit"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Toe
-#: ../objects/FS/function.c:1094
+#: ../objects/FS/function.c:1097
 msgid "Toe"
 msgstr "Dit del peu"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Material/Biological
-#: ../objects/FS/function.c:1096
+#: ../objects/FS/function.c:1099
 msgid "Biological"
 msgstr "Biològic"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical
-#: ../objects/FS/function.c:1100
+#: ../objects/FS/function.c:1103
 msgid "Mechanical"
 msgstr "Mecànic"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Mech. Energy
-#: ../objects/FS/function.c:1102
+#: ../objects/FS/function.c:1105
 msgid "Mech. Energy"
 msgstr "Energia mecànica"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Translation
-#: ../objects/FS/function.c:1104
+#: ../objects/FS/function.c:1107
 msgid "Translation"
 msgstr "Translació"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Force
-#: ../objects/FS/function.c:1106
+#: ../objects/FS/function.c:1109
 msgid "Force"
 msgstr "Força"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Rotation
-#: ../objects/FS/function.c:1108 ../objects/standard/outline.c:206
+#: ../objects/FS/function.c:1111 ../objects/standard/outline.c:206
 msgid "Rotation"
 msgstr "Rotació"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Torque
-#: ../objects/FS/function.c:1110
+#: ../objects/FS/function.c:1113
 msgid "Torque"
 msgstr "Parell de forces"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Random Motion
-#: ../objects/FS/function.c:1112
+#: ../objects/FS/function.c:1115
 msgid "Random Motion"
 msgstr "Moviment aleatori"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Vibration
-#: ../objects/FS/function.c:1114
+#: ../objects/FS/function.c:1117
 msgid "Vibration"
 msgstr "Vibració"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Rotational Energy
-#: ../objects/FS/function.c:1116
+#: ../objects/FS/function.c:1119
 msgid "Rotational Energy"
 msgstr "Energia de rotació"
 
 # FIXME: "translativa" ? (josep)
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Translational Energy
-#: ../objects/FS/function.c:1118
+#: ../objects/FS/function.c:1121
 msgid "Translational Energy"
 msgstr "Energia translacional"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Electricity
-#: ../objects/FS/function.c:1120
+#: ../objects/FS/function.c:1123
 msgid "Electrical"
 msgstr "Elèctric"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Electricity/Electricity
-#: ../objects/FS/function.c:1122
+#: ../objects/FS/function.c:1125
 msgid "Electricity"
 msgstr "Electricitat"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Electricity/Voltage
-#: ../objects/FS/function.c:1124
+#: ../objects/FS/function.c:1127
 msgid "Voltage"
 msgstr "Voltatge"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Electricity/Current
-#: ../objects/FS/function.c:1126
+#: ../objects/FS/function.c:1129
 msgid "Current"
 msgstr "Intensitat"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Hydraulic
-#: ../objects/FS/function.c:1128
+#: ../objects/FS/function.c:1131
 msgid "Hydraulic"
 msgstr "Hidràulica"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Hydraulic/Pressure
-#: ../objects/FS/function.c:1130
+#: ../objects/FS/function.c:1133
 msgid "Pressure"
 msgstr "Pressió"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Hydraulic/Volumetric Flow
-#: ../objects/FS/function.c:1132
+#: ../objects/FS/function.c:1135
 msgid "Volumetric Flow"
 msgstr "Cabal volumètric"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal
-#: ../objects/FS/function.c:1134
+#: ../objects/FS/function.c:1137
 msgid "Thermal"
 msgstr "Tèrmica"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal/Heat
-#: ../objects/FS/function.c:1136
+#: ../objects/FS/function.c:1139
 msgid "Heat"
 msgstr "Calor"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal/Conduction
-#: ../objects/FS/function.c:1138
+#: ../objects/FS/function.c:1141
 msgid "Conduction"
 msgstr "Conducció"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal/Convection
-#: ../objects/FS/function.c:1140
+#: ../objects/FS/function.c:1143
 msgid "Convection"
 msgstr "Convecció"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal/Radiation
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/Radiation
-#: ../objects/FS/function.c:1142 ../objects/FS/function.c:1150
+#: ../objects/FS/function.c:1145 ../objects/FS/function.c:1153
 msgid "Radiation"
 msgstr "Radiació"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Pneumatic
-#: ../objects/FS/function.c:1144
+#: ../objects/FS/function.c:1147
 msgid "Pneumatic"
 msgstr "Pneumàtica"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Chemical
-#: ../objects/FS/function.c:1146
+#: ../objects/FS/function.c:1149
 msgid "Chemical"
 msgstr "Química"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive
-#: ../objects/FS/function.c:1148
+#: ../objects/FS/function.c:1151
 msgid "Radioactive"
 msgstr "Radioactiu"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/Microwaves
-#: ../objects/FS/function.c:1152
+#: ../objects/FS/function.c:1155
 msgid "Microwaves"
 msgstr "Microones"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/Radio waves
-#: ../objects/FS/function.c:1154
+#: ../objects/FS/function.c:1157
 msgid "Radio waves"
 msgstr "Ones de ràdio"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/X-Rays
-#: ../objects/FS/function.c:1156
+#: ../objects/FS/function.c:1159
 msgid "X-Rays"
 msgstr "Raigs X"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/Gamma Rays
-#: ../objects/FS/function.c:1158
+#: ../objects/FS/function.c:1161
 msgid "Gamma Rays"
 msgstr "Raigs Gamma"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Acoustic Energy
-#: ../objects/FS/function.c:1160
+#: ../objects/FS/function.c:1163
 msgid "Acoustic Energy"
 msgstr "Energia acústica"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Optical Energy
-#: ../objects/FS/function.c:1162
+#: ../objects/FS/function.c:1165
 msgid "Optical Energy"
 msgstr "Energia òptica"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Solar Energy
-#: ../objects/FS/function.c:1164
+#: ../objects/FS/function.c:1167
 msgid "Solar Energy"
 msgstr "Energia solar"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Magnetic Energy
-#: ../objects/FS/function.c:1166
+#: ../objects/FS/function.c:1169
 msgid "Magnetic Energy"
 msgstr "Energia magnètica"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Human/Human Motion
-#: ../objects/FS/function.c:1170
+#: ../objects/FS/function.c:1173
 msgid "Human Motion"
 msgstr "Moviment humà"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Human/Human Force
-#: ../objects/FS/function.c:1172
+#: ../objects/FS/function.c:1175
 msgid "Human Force"
 msgstr "Força humana"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Signal/Status
-#: ../objects/FS/function.c:1178
+#: ../objects/FS/function.c:1181
 msgid "Status"
 msgstr "Estat"
 
-#: ../objects/FS/function.c:1182
+#: ../objects/FS/function.c:1185
 msgid "User/Device Fn"
 msgstr "Funció usuari/dispositiu"
 
-#: ../objects/FS/function.c:1183
+#: ../objects/FS/function.c:1186
 msgid "Wish Fn"
 msgstr "Funció desitjada"
 
@@ -4396,14 +4500,14 @@ msgstr "Tipus de divergència:"
 
 #: ../objects/GRAFCET/vergent.c:407 ../objects/Istar/other.c:471
 #: ../objects/Jackson/domain.c:533 ../objects/KAOS/goal.c:574
-#: ../objects/KAOS/other.c:527 ../objects/SADT/box.c:449
+#: ../objects/KAOS/other.c:525 ../objects/SADT/box.c:454
 #: ../objects/standard/line.c:226
 msgid "Add connection point"
 msgstr "Afig un punt de connexió"
 
 #: ../objects/GRAFCET/vergent.c:408 ../objects/Istar/other.c:472
 #: ../objects/Jackson/domain.c:534 ../objects/KAOS/goal.c:575
-#: ../objects/KAOS/other.c:528 ../objects/SADT/box.c:450
+#: ../objects/KAOS/other.c:526 ../objects/SADT/box.c:455
 #: ../objects/standard/line.c:227
 msgid "Delete connection point"
 msgstr "Esborra el punt de connexió"
@@ -4421,7 +4525,7 @@ msgid "Agent"
 msgstr "Agent"
 
 #
-#: ../objects/Istar/actor.c:71 ../objects/UML/association.c:247
+#: ../objects/Istar/actor.c:71 ../objects/UML/association.c:251
 msgid "Role"
 msgstr "Rol"
 
@@ -4511,7 +4615,8 @@ msgid "Domain Kind"
 msgstr "Classe de domini"
 
 #: ../objects/Jackson/domain.c:184
-msgid "Optional kind which appears in the lower right corner of the Domain"
+#, fuzzy
+msgid "Optional kind which appears in the lower-right corner of the Domain"
 msgstr ""
 "Classe opcional que apareix a la cantonada inferior esquerra del domini"
 
@@ -4533,8 +4638,8 @@ msgstr "Requisit"
 
 #. how it used to be before 0.96+SVN
 #. new name matching "same name, same type" rule
-#: ../objects/Jackson/phenomenon.c:144 ../objects/UML/message.c:153
-#: ../objects/UML/message.c:155
+#: ../objects/Jackson/phenomenon.c:144 ../objects/UML/message.c:150
+#: ../objects/UML/message.c:152
 msgid "Message:"
 msgstr "Missatge:"
 
@@ -4614,7 +4719,7 @@ msgstr "Executa"
 msgid "Output"
 msgstr "Eixida"
 
-#: ../objects/KAOS/other.c:533
+#: ../objects/KAOS/other.c:531
 msgid "KAOS other"
 msgstr "un altre KAOS"
 
@@ -4639,6 +4744,11 @@ msgstr "Amplada de la línia de l'agulla dels segons"
 msgid "Show hours"
 msgstr "Mostra les hores"
 
+#: ../objects/Misc/diagram_as_object.c:112
+#, fuzzy
+msgid "Diagram file"
+msgstr "Fitxer de diagrama del Dia"
+
 #: ../objects/Misc/grid_object.c:140
 msgid "Rows"
 msgstr "Files"
@@ -4648,16 +4758,18 @@ msgid "Columns"
 msgstr "Columnes"
 
 #: ../objects/Misc/grid_object.c:144
-msgid "Gridline color"
+#, fuzzy
+msgid "Grid line color"
 msgstr "Color de la línia de la graella"
 
 #: ../objects/Misc/grid_object.c:146
-msgid "Gridline width"
+#, fuzzy
+msgid "Grid line width"
 msgstr "Amplada de la línia de la graella"
 
 #: ../objects/Misc/libmisc.c:42
 msgid "Miscellaneous objects"
-msgstr "Objectes variats"
+msgstr "Objecte variats"
 
 #: ../objects/Misc/measure.c:169
 msgid "cm"
@@ -4704,39 +4816,39 @@ msgstr "Unitat"
 msgid "Precision"
 msgstr "Precisió"
 
-#: ../objects/Misc/tree.c:605 ../objects/network/bus.c:613
+#: ../objects/Misc/tree.c:606 ../objects/network/bus.c:614
 msgid "Add Handle"
 msgstr "Afig un gestor"
 
-#: ../objects/Misc/tree.c:606 ../objects/network/bus.c:614
+#: ../objects/Misc/tree.c:607 ../objects/network/bus.c:615
 msgid "Delete Handle"
 msgstr "Suprimeix el gestor"
 
-#: ../objects/SADT/arrow.c:137
+#: ../objects/SADT/arrow.c:138
 msgid "Import resource (not shown upstairs)"
 msgstr "Recurs d'importació (no es mostra al pis superior)"
 
-#: ../objects/SADT/arrow.c:138
+#: ../objects/SADT/arrow.c:139
 msgid "Imply resource (not shown downstairs)"
 msgstr "Recurs d'implicació (no es mostra al pis inferior)"
 
-#: ../objects/SADT/arrow.c:139
+#: ../objects/SADT/arrow.c:140
 msgid "Dotted arrow"
 msgstr "Línia de punts"
 
-#: ../objects/SADT/arrow.c:140
+#: ../objects/SADT/arrow.c:141
 msgid "disable arrow heads"
 msgstr "inhabilita les puntes de les fletxes"
 
-#: ../objects/SADT/arrow.c:146
+#: ../objects/SADT/arrow.c:148
 msgid "Flow style:"
 msgstr "Estil de flux:"
 
-#: ../objects/SADT/arrow.c:148
+#: ../objects/SADT/arrow.c:150
 msgid "Automatically gray vertical flows:"
 msgstr "Posa en gris automàticament els fluxos verticals:"
 
-#: ../objects/SADT/arrow.c:149
+#: ../objects/SADT/arrow.c:151
 msgid ""
 "To improve the ease of reading, flows which begin and end vertically can be "
 "rendered gray"
@@ -4744,25 +4856,26 @@ msgstr ""
 "Per millorar la facilitat de lectura, els fluxos que comencen i acaben "
 "verticalment es poden renderitzar en gris"
 
-#: ../objects/SADT/arrow.c:465
+#: ../objects/SADT/arrow.c:470
 msgid "SADT Arrow"
 msgstr "Fletxa SADT"
 
-#: ../objects/SADT/box.c:139 ../objects/custom/custom_object.c:227
-#: ../objects/flowchart/box.c:154 ../objects/flowchart/diamond.c:152
-#: ../objects/flowchart/ellipse.c:151 ../objects/flowchart/parallelogram.c:156
+#: ../objects/SADT/box.c:140 ../objects/custom/custom_object.c:229
+#: ../objects/flowchart/box.c:156 ../objects/flowchart/diamond.c:154
+#: ../objects/flowchart/ellipse.c:153 ../objects/flowchart/parallelogram.c:158
 msgid "Text padding"
 msgstr "Farciment de text"
 
-#: ../objects/SADT/box.c:146
+#: ../objects/SADT/box.c:149
 msgid "Activity/Data identifier"
 msgstr "Identificador d'activitat/dades"
 
-#: ../objects/SADT/box.c:147
-msgid "The identifier which appears in the lower right corner of the Box"
+#: ../objects/SADT/box.c:150
+#, fuzzy
+msgid "The identifier which appears in the lower-right corner of the Box"
 msgstr "L'identificador que apareix a la cantonada inferior dreta de la caixa"
 
-#: ../objects/SADT/box.c:455
+#: ../objects/SADT/box.c:460
 msgid "SADT box"
 msgstr "Quadre SADT"
 
@@ -4799,7 +4912,8 @@ msgid "Medical Confidential"
 msgstr "Confidencial mèdic"
 
 #: ../objects/SISSI/classification.h:45
-msgid "Industrie Confidential"
+#, fuzzy
+msgid "Industry Confidential"
 msgstr "Confidencial industrial"
 
 #: ../objects/SISSI/classification.h:46
@@ -4956,7 +5070,8 @@ msgid "Project or system organisation"
 msgstr "Organització de projecte o de sistema"
 
 #: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:92
-msgid "Subcontractors / Suppliers / Manufacturers"
+#, fuzzy
+msgid "Subcontractors/Suppliers/Manufacturers"
 msgstr "Subcontractats / proveïdors / fabricants"
 
 #: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:97
@@ -4992,7 +5107,8 @@ msgid "Power"
 msgstr "Alimentació"
 
 #: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:105
-msgid "Cooling / Pollution"
+#, fuzzy
+msgid "Cooling/Pollution"
 msgstr "Ventilació / contaminació"
 
 #: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:109
@@ -5078,7 +5194,8 @@ msgid "Developer"
 msgstr "Desenvolupador"
 
 #: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:166
-msgid "Operator / Maintenance"
+#, fuzzy
+msgid "Operator/Maintenance"
 msgstr "Operador / manteniment"
 
 #: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:171 ../sheets/network.sheet.in.h:20
@@ -5106,7 +5223,8 @@ msgid "Operating System"
 msgstr "Sistema operatiu"
 
 #: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:181
-msgid "Service - maintenance or administration software"
+#, fuzzy
+msgid "Service â?? maintenance or administration software"
 msgstr "Servei - programari de manteniment o administració"
 
 #: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:182
@@ -5130,7 +5248,8 @@ msgid "HARDWARE"
 msgstr "MAQUINARI"
 
 #: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:191
-msgid "Data-processing equipment (active)"
+#, fuzzy
+msgid "Data processing equipment (active)"
 msgstr "Equipament de processament de dades (actiu)"
 
 #: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:192
@@ -5206,86 +5325,91 @@ msgstr "Documents"
 msgid "Document title"
 msgstr "Títol del document"
 
-#: ../objects/UML/actor.c:357 ../objects/UML/actor.c:359
+#: ../objects/UML/actor.c:356 ../objects/UML/actor.c:358
 #: ../sheets/UML.sheet.in.h:2
 msgid "Actor"
 msgstr "Actor"
 
-#: ../objects/UML/association.c:222
+#: ../objects/UML/association.c:223
 msgid "From A to B"
 msgstr "Des d'A fins a B"
 
-#: ../objects/UML/association.c:223
+#: ../objects/UML/association.c:224
 msgid "From B to A"
 msgstr "Des de B fins a A"
 
-#: ../objects/UML/association.c:228
+#: ../objects/UML/association.c:229
 msgid "Aggregation"
 msgstr "Agregació"
 
-#: ../objects/UML/association.c:229
+#: ../objects/UML/association.c:230
 msgid "Composition"
 msgstr "Composició"
 
-#: ../objects/UML/association.c:236
+#: ../objects/UML/association.c:240
 msgid "Direction"
 msgstr "Direcció"
 
-#: ../objects/UML/association.c:238
+#: ../objects/UML/association.c:242
 msgid "Show direction"
 msgstr "Mostra la direcció"
 
-#: ../objects/UML/association.c:238
+#: ../objects/UML/association.c:242
 msgid "Show the small arrow denoting the reading direction"
 msgstr "Mostra la fletxa petita que indica la direcció de lectura"
 
-#: ../objects/UML/association.c:245
+#: ../objects/UML/association.c:249
 msgid "Side A"
 msgstr "Cara A"
 
-#: ../objects/UML/association.c:249
+#: ../objects/UML/association.c:253
 msgid "Multiplicity"
 msgstr "Multiplicitat"
 
 #
-#: ../objects/UML/association.c:251 ../objects/UML/umlattribute.c:45
+#: ../objects/UML/association.c:255 ../objects/UML/umlattribute.c:45
 #: ../objects/UML/umloperation.c:71
 msgid "Visibility"
 msgstr "Visibilitat"
 
-#: ../objects/UML/association.c:253
+#: ../objects/UML/association.c:257
 msgid "Show arrow"
 msgstr "Mostra sageta"
 
-#: ../objects/UML/association.c:256
+#: ../objects/UML/association.c:260
 msgid "Side B"
 msgstr "Cara B"
 
+#: ../objects/UML/association.c:271 ../objects/UML/object.c:162
+#, fuzzy
+msgid "Style"
+msgstr "E_stil"
+
 #: ../objects/UML/class.c:143 ../objects/UML/class.c:331
-#: ../objects/UML/class.c:1835 ../sheets/UML.sheet.in.h:6
+#: ../objects/UML/class.c:1827 ../sheets/UML.sheet.in.h:6
 msgid "Class"
 msgstr "Classe"
 
 #. how it used to be before 0.96+SVN
 #. one name, one type: but breaks forward-compatibiliy so kind of reverted
-#: ../objects/UML/class.c:147 ../objects/UML/classicon.c:140
-#: ../objects/UML/classicon.c:142 ../objects/UML/component.c:126
-#: ../objects/UML/large_package.c:137 ../objects/UML/object.c:153
-#: ../objects/UML/small_package.c:131 ../objects/UML/umloperation.c:68
+#: ../objects/UML/class.c:147 ../objects/UML/classicon.c:139
+#: ../objects/UML/classicon.c:141 ../objects/UML/component.c:126
+#: ../objects/UML/large_package.c:135 ../objects/UML/object.c:149
+#: ../objects/UML/small_package.c:128 ../objects/UML/umloperation.c:68
 msgid "Stereotype"
 msgstr "Estereotip"
 
 #: ../objects/UML/class.c:151 ../objects/UML/class.c:186
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:468 ../objects/UML/class_dialog.c:580
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:2087 ../objects/UML/uml.c:110
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:446 ../objects/UML/class_dialog.c:558
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:2016 ../objects/UML/uml.c:111
 msgid "Abstract"
 msgstr "Abstracte"
 
-#: ../objects/UML/class.c:153 ../objects/UML/class.c:1832
+#: ../objects/UML/class.c:153 ../objects/UML/class.c:1824
 msgid "Template"
 msgstr "Plantilla"
 
-#: ../objects/UML/class.c:156 ../objects/UML/class_dialog.c:477
+#: ../objects/UML/class.c:156 ../objects/UML/class_dialog.c:455
 msgid "Suppress Attributes"
 msgstr "Elimina els atributs"
 
@@ -5305,7 +5429,7 @@ msgstr "Operacions visibles"
 msgid "Visible Comments"
 msgstr "Comentaris visibles"
 
-#: ../objects/UML/class.c:166 ../objects/UML/class_dialog.c:493
+#: ../objects/UML/class.c:166 ../objects/UML/class_dialog.c:471
 msgid "Wrap Operations"
 msgstr "Ajusta les operacions"
 
@@ -5322,18 +5446,18 @@ msgstr "Llargada de la línia de comentaris"
 msgid "Allow resizing"
 msgstr "Triangle buit"
 
-#: ../objects/UML/class.c:184 ../objects/UML/class_dialog.c:575
+#: ../objects/UML/class.c:184 ../objects/UML/class_dialog.c:553
 msgid "Polymorphic"
 msgstr "Polimòrfic"
 
-#
-#: ../objects/UML/class.c:188
-msgid "Classname"
+#: ../objects/UML/class.c:188 ../objects/UML/class_dialog.c:563
+msgid "Class Name"
 msgstr "Nom de la classe"
 
 #
 #: ../objects/UML/class.c:190
-msgid "Abstract Classname"
+#, fuzzy
+msgid "Abstract Class Name"
 msgstr "Nom de la classe abstracta"
 
 #: ../objects/UML/class.c:214
@@ -5347,180 +5471,176 @@ msgstr "Paràmetres de la plantilla"
 
 #
 #. Class page:
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:429
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:407
 msgid "_Class"
 msgstr "_Classe"
 
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:437
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:415
 msgid "Class name:"
 msgstr "Nom de la classe:"
 
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:445 ../objects/UML/class_dialog.c:2036
-#: ../objects/UML/dependency.c:139 ../objects/UML/generalization.c:135
-#: ../objects/UML/realizes.c:136
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:423 ../objects/UML/class_dialog.c:1983
+#: ../objects/UML/dependency.c:136 ../objects/UML/generalization.c:133
+#: ../objects/UML/realizes.c:133
 msgid "Stereotype:"
 msgstr "Estereotip:"
 
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:474
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:452
 msgid "Attributes visible"
 msgstr "Atributs visibles"
 
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:483
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:461
 msgid "Operations visible"
 msgstr "Operacions visibles"
 
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:486
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:464
 msgid "Suppress operations"
 msgstr "Elimina les operacions"
 
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:500
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:478
 msgid "Wrap after this length: "
 msgstr "Ajusta després d'esta llargada:"
 
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:508
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:486
 msgid "Comments visible"
 msgstr "Comentaris visibles"
 
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:515
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:493
 msgid "Wrap comment after this length: "
 msgstr "Ajusta el comentari després d'esta llargada: "
 
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:585
-msgid "Class Name"
-msgstr "Nom de la classe"
-
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:590
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:568
 msgid "Abstract Class"
 msgstr "Classe abstracta"
 
 #. should probably be refactored too.
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:607
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:585
 msgid "Line Width"
 msgstr "Amplada de la línia"
 
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:616
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:594
 msgid "Text Color"
 msgstr "Color del text"
 
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:624
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:602
 msgid "Foreground Color"
 msgstr "Color del primer pla"
 
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:632
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:610
 msgid "Background Color"
 msgstr "Color del fons"
 
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:1170
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:1142
 msgid "Value:"
 msgstr "Valor:"
 
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:1203 ../objects/UML/class_dialog.c:2048
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:1175 ../objects/UML/class_dialog.c:1995
 msgid "Visibility:"
 msgstr "Visibilitat:"
 
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:1212 ../objects/UML/class_dialog.c:2057
-#: ../objects/UML/uml.c:102
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:1180 ../objects/UML/class_dialog.c:2000
+#: ../objects/UML/uml.c:103
 msgid "Public"
 msgstr "Públic"
 
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:1215 ../objects/UML/class_dialog.c:2060
-#: ../objects/UML/uml.c:103
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:1181 ../objects/UML/class_dialog.c:2001
+#: ../objects/UML/uml.c:104
 msgid "Private"
 msgstr "Privat"
 
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:1218 ../objects/UML/class_dialog.c:2063
-#: ../objects/UML/uml.c:104
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:1182 ../objects/UML/class_dialog.c:2002
+#: ../objects/UML/uml.c:105
 msgid "Protected"
 msgstr "Protegit"
 
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:1221 ../objects/UML/class_dialog.c:2066
-#: ../objects/UML/uml.c:105
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:1183 ../objects/UML/class_dialog.c:2003
+#: ../objects/UML/uml.c:106
 msgid "Implementation"
 msgstr "Implementació"
 
 #. end: Inheritance type
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:1237 ../objects/UML/class_dialog.c:2103
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:1195 ../objects/UML/class_dialog.c:2024
 msgid "Class scope"
 msgstr "Abast de la classe"
 
 #. end: Visibility
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:2078
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:2011
 msgid "Inheritance type:"
 msgstr "Tipus d'herència:"
 
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:2090 ../objects/UML/uml.c:111
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:2017 ../objects/UML/uml.c:112
 msgid "Polymorphic (virtual)"
 msgstr "Polimòrfic (virtual)"
 
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:2093 ../objects/UML/uml.c:112
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:2018 ../objects/UML/uml.c:113
 msgid "Leaf (final)"
 msgstr "Full (final)"
 
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:2107
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:2028
 msgid "Query"
 msgstr "Consulta"
 
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:2154
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:2075
 msgid "Parameters:"
 msgstr "Paràmetres:"
 
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:2239
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:2158
 msgid "Parameter data"
 msgstr "Dades del paràmetre"
 
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:2272
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:2191
 msgid "Def. value:"
 msgstr "Valor per defecte:"
 
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:2306
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:2225
 msgid "Direction:"
 msgstr "Direcció:"
 
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:2315 ../objects/UML/umlparameter.c:34
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:2230 ../objects/UML/umlparameter.c:34
 msgid "Undefined"
 msgstr "Indefinit"
 
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:2318 ../objects/UML/umlparameter.c:35
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:2231 ../objects/UML/umlparameter.c:35
 msgid "In"
 msgstr "Entrada"
 
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:2321 ../objects/UML/umlparameter.c:36
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:2232 ../objects/UML/umlparameter.c:36
 msgid "Out"
 msgstr "Eixida"
 
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:2324 ../objects/UML/umlparameter.c:37
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:2233 ../objects/UML/umlparameter.c:37
 msgid "In & Out"
 msgstr "Entrada i eixida"
 
 #
 #. Operations page:
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:2359
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:2264
 msgid "_Operations"
 msgstr "_Operacions"
 
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:2417
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:2322
 msgid "Operation data"
 msgstr "Dades de les operacions"
 
 #
 #. Templates page:
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:2780
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:2685
 msgid "_Templates"
 msgstr "Plan_tilles"
 
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:2786 ../sheets/UML.sheet.in.h:29
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:2691 ../sheets/UML.sheet.in.h:29
 msgid "Template class"
 msgstr "Classe plantilla"
 
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:2843
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:2748
 msgid "Formal parameter data"
 msgstr "Dades dels paràmetres formals"
 
-#: ../objects/UML/classicon.c:130
+#: ../objects/UML/classicon.c:131
 msgid "Boundary"
 msgstr "Límits"
 
-#: ../objects/UML/classicon.c:145
+#: ../objects/UML/classicon.c:144
 msgid "Is object"
 msgstr "Ã?s un objecte"
 
@@ -5544,13 +5664,13 @@ msgstr "Pica d'esdeveniments"
 msgid "Constraint:"
 msgstr "Restricció:"
 
-#: ../objects/UML/dependency.c:141
+#: ../objects/UML/dependency.c:138
 msgid "Show arrow:"
 msgstr "Mostra la fletxa:"
 
 #. how it used to be before 0.96+SVN
 #. new name matching "same name, same type" rule - reverted, forward compatibility seems more important
-#: ../objects/UML/implements.c:131 ../objects/UML/implements.c:133
+#: ../objects/UML/implements.c:128 ../objects/UML/implements.c:130
 msgid "Interface:"
 msgstr "Interfície:"
 
@@ -5562,27 +5682,27 @@ msgstr "Dibuixa el focus de control:"
 msgid "Draw destruction mark:"
 msgstr "Dibuixa la marca de destrucció:"
 
-#: ../objects/UML/lifeline.c:505
+#: ../objects/UML/lifeline.c:499
 msgid "Add connection points"
 msgstr "Afig punts de connexió"
 
-#: ../objects/UML/lifeline.c:506
+#: ../objects/UML/lifeline.c:500
 msgid "Remove connection points"
 msgstr "Suprimeix punts de connexió"
 
-#: ../objects/UML/lifeline.c:507
+#: ../objects/UML/lifeline.c:501
 msgid "Increase connection points distance"
 msgstr "Incrementa la distància entre els punts de connexió"
 
-#: ../objects/UML/lifeline.c:508
+#: ../objects/UML/lifeline.c:502
 msgid "Decrease connection points distance"
 msgstr "Redueix la distància entre els punts de connexió"
 
-#: ../objects/UML/lifeline.c:509
+#: ../objects/UML/lifeline.c:503
 msgid "Set default connection points distance"
 msgstr "Estableix la distància predeterminada entre els punts de connexió"
 
-#: ../objects/UML/lifeline.c:513
+#: ../objects/UML/lifeline.c:507
 msgid "UML Lifeline"
 msgstr "Línia de vida UML"
 
@@ -5614,45 +5734,46 @@ msgstr "Envia"
 msgid "Recursive"
 msgstr "Recursiu"
 
-#: ../objects/UML/message.c:158
+#: ../objects/UML/message.c:154
 msgid "Message type:"
 msgstr "Tipus de missatge:"
 
-#: ../objects/UML/object.c:155
+#: ../objects/UML/object.c:151
 msgid "Explicit state"
 msgstr "Estat explícit"
 
-#: ../objects/UML/object.c:160
+#: ../objects/UML/object.c:156
 msgid "Active object"
 msgstr "Objecte actiu"
 
-#: ../objects/UML/object.c:162
+#: ../objects/UML/object.c:158
 msgid "Show attributes"
 msgstr "Mostra els atributs"
 
-#: ../objects/UML/object.c:164
+#: ../objects/UML/object.c:160
 msgid "Multiple instance"
 msgstr "Instàncies múltiples"
 
-#: ../objects/UML/state.c:155
+#: ../objects/UML/state.c:151
 msgid "Entry action"
 msgstr "Acció d'entrada"
 
-#: ../objects/UML/state.c:156
+#: ../objects/UML/state.c:152
 msgid "Do action"
 msgstr "Acció a fer"
 
-#: ../objects/UML/state.c:157
+#: ../objects/UML/state.c:153
 msgid "Exit action"
 msgstr "Acció d'eixida"
 
 #. Would like to create a state_term instead, but making the connections
 #. * is a pain
-#: ../objects/UML/state.c:479
+#: ../objects/UML/state.c:493
+#, fuzzy
 msgid ""
 "This diagram uses the State object for initial/final states.\n"
-"That option will go away in future versions.\n"
-"Please use the Initial/Final State object instead\n"
+"This option will go away in future versions.\n"
+"Please use the Initial/Final State object instead.\n"
 msgstr ""
 "Este diagrama utilitza l'objecte Estat per als estats inicial i final.\n"
 "Esta opció desapareixerà en futures versions.\n"
@@ -5662,41 +5783,36 @@ msgstr ""
 msgid "Is final"
 msgstr "Ã?s final"
 
-#: ../objects/UML/transition.c:141
+#: ../objects/UML/transition.c:142
 msgid "Trigger"
 msgstr "Activador"
 
-#: ../objects/UML/transition.c:142
+#: ../objects/UML/transition.c:143
 msgid "The event that causes this transition to be taken"
 msgstr "L'esdeveniment que fa que s'active esta transició"
 
 #
-#: ../objects/UML/transition.c:143
+#: ../objects/UML/transition.c:144
 msgid "Action"
 msgstr "Acció"
 
-#: ../objects/UML/transition.c:144
+#: ../objects/UML/transition.c:145
 msgid "Action to perform when this transition is taken"
 msgstr "Acció a emprendre quan s'activa esta transició"
 
-#: ../objects/UML/transition.c:145 ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:43
+#: ../objects/UML/transition.c:146 ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:43
 msgid "Guard"
 msgstr "Guarda"
 
-#: ../objects/UML/transition.c:146
+#: ../objects/UML/transition.c:147
 msgid "Condition for taking this transition when the event is fired"
 msgstr "Condició per activar esta transició quan es llança l'esdeveniment"
 
-#: ../objects/UML/uml.c:66
+#: ../objects/UML/uml.c:67
 msgid "Unified Modelling Language diagram objects UML 1.3"
 msgstr "Objectes de diagrama del Llenguatge Unificat de Modelatge UML 1.3"
 
 #
-#: ../objects/UML/umlattribute.c:41 ../objects/UML/umlparameter.c:47
-msgid "Value"
-msgstr "Valor"
-
-#
 #: ../objects/UML/umlattribute.c:47
 msgid "Abstract (?)"
 msgstr "Abstracte (?)"
@@ -5718,14 +5834,14 @@ msgstr "Consulta (const)"
 msgid "Parameters"
 msgstr "Paràmetres"
 
-#: ../objects/UML/usecase.c:136
-msgid "Text outside"
-msgstr "Text exterior"
-
-#: ../objects/UML/usecase.c:138
+#: ../objects/UML/usecase.c:133
 msgid "Collaboration"
 msgstr "Col·laboració"
 
+#: ../objects/UML/usecase.c:135
+msgid "Text outside"
+msgstr "Text exterior"
+
 #: ../objects/chronogram/chronogram.c:40
 msgid "Chronogram diagram objects"
 msgstr "Objectes de diagrama de cronograma"
@@ -5747,17 +5863,19 @@ msgid "Event specification"
 msgstr "Especificació d'esdeveniments"
 
 #: ../objects/chronogram/chronoline.c:158
+#, fuzzy
 msgid ""
-"@ time  set the pointer at an absolute time.\n"
-"( duration sets the signal up, then wait 'duration'.\n"
-") duration sets the signal down, then wait 'duration'.\n"
-"u duration sets the signal to \"unknown\" state, then wait 'duration'.\n"
-"example : @ 1.0 (2.0)1.0(2.0)\n"
+"@ time  set the pointer to an absolute time.\n"
+"( duration set the signal up, then wait 'duration'.\n"
+") duration set the signal down, then wait 'duration'.\n"
+"u duration set the signal to \"unknown\" state, then wait 'duration'.\n"
+"Example: @ 1.0 (2.0)1.0(2.0)\n"
 msgstr ""
 "@ temps  defineix el punter a un temps absolut.\n"
 "( duració activa el senyal, després s'espera «duració».\n"
 ") duració desactiva el senyal, després s'espera «duració».\n"
-"u duració posa el senyal en estat «desconegut», després s'espera «duració».\n"
+"u duració posa el senyal en estat «desconegut», després s'espera "
+"«duració».\n"
 "exemple : @ 1.0 (2.0)1.0(2.0)\n"
 
 #: ../objects/chronogram/chronoline.c:166
@@ -5819,27 +5937,27 @@ msgstr "Personalitzat"
 msgid "Custom XML shapes loader"
 msgstr "Carregador de formes XML personalitzades"
 
-#: ../objects/custom/custom_object.c:208 ../objects/custom/custom_object.c:240
+#: ../objects/custom/custom_object.c:210 ../objects/custom/custom_object.c:243
 msgid "Flip horizontal"
 msgstr "Volteja horitzontalment"
 
-#: ../objects/custom/custom_object.c:210 ../objects/custom/custom_object.c:242
+#: ../objects/custom/custom_object.c:212 ../objects/custom/custom_object.c:245
 msgid "Flip vertical"
 msgstr "Volteja verticalment"
 
-#: ../objects/custom/custom_object.c:213 ../objects/custom/custom_object.c:245
+#: ../objects/custom/custom_object.c:215 ../objects/custom/custom_object.c:248
 msgid "Scale of the subshapes"
 msgstr "Escala les subformes"
 
-#: ../objects/custom/custom_object.c:1781
+#: ../objects/custom/custom_object.c:1763
 msgid "Flip Horizontal"
 msgstr "Volteja horitzontalment"
 
-#: ../objects/custom/custom_object.c:1782
+#: ../objects/custom/custom_object.c:1764
 msgid "Flip Vertical"
 msgstr "Volteja verticalment"
 
-#: ../objects/custom/custom_object.c:1819
+#: ../objects/custom/custom_object.c:1801
 #: ../objects/custom_lines/custom_linetypes.c:264
 #, c-format
 msgid "Cannot open icon file %s for object type '%s'."
@@ -5864,7 +5982,7 @@ msgid "INTERNAL: CustomLines: Illegal line type in LineInfo object %s."
 msgstr ""
 "INTERN: CustomLines: el tipus de línia de l'objecte LineInfo %s no és vàlid."
 
-#: ../objects/custom/shape_info.c:162
+#: ../objects/custom/shape_info.c:163
 #, c-format
 msgid ""
 "The file '%s' has invalid path data.\n"
@@ -5877,7 +5995,7 @@ msgstr ""
 msgid "Flowchart objects"
 msgstr "Objectes de diagrama de flux"
 
-#: ../objects/flowchart/parallelogram.c:154
+#: ../objects/flowchart/parallelogram.c:156
 msgid "Shear angle"
 msgstr "Retalla l'angle"
 
@@ -5898,7 +6016,7 @@ msgstr "Objectes de diagrama de xarxa"
 msgid "Radius"
 msgstr "Radi"
 
-#: ../objects/network/wanlink.c:119
+#: ../objects/network/wanlink.c:120
 msgid "Width"
 msgstr "Amplada"
 
@@ -5921,23 +6039,23 @@ msgstr "Distància absoluta d'inici"
 msgid "Absolute end gap"
 msgstr "Distància absoluta de final"
 
-#: ../objects/standard/bezier.c:758 ../objects/standard/beziergon.c:509
+#: ../objects/standard/bezier.c:755 ../objects/standard/beziergon.c:507
 msgid "Add Segment"
 msgstr "Afegeix un segment"
 
-#: ../objects/standard/bezier.c:759 ../objects/standard/beziergon.c:510
+#: ../objects/standard/bezier.c:756 ../objects/standard/beziergon.c:508
 msgid "Delete Segment"
 msgstr "Suprimeix el segment"
 
-#: ../objects/standard/bezier.c:761 ../objects/standard/beziergon.c:512
+#: ../objects/standard/bezier.c:758 ../objects/standard/beziergon.c:510
 msgid "Symmetric control"
 msgstr "Control simètric"
 
-#: ../objects/standard/bezier.c:763 ../objects/standard/beziergon.c:514
+#: ../objects/standard/bezier.c:760 ../objects/standard/beziergon.c:512
 msgid "Smooth control"
 msgstr "Control suau"
 
-#: ../objects/standard/bezier.c:765 ../objects/standard/beziergon.c:516
+#: ../objects/standard/bezier.c:762 ../objects/standard/beziergon.c:514
 msgid "Cusp control"
 msgstr "Control de punta"
 
@@ -5970,31 +6088,53 @@ msgstr "Aspecte fixat"
 msgid "Circle"
 msgstr "Cercle"
 
-#: ../objects/standard/image.c:139
+#: ../objects/standard/image.c:144
 msgid "Image file"
 msgstr "Fitxer d'imatge"
 
-#: ../objects/standard/image.c:141
+#: ../objects/standard/image.c:146
+#, fuzzy
+msgid "Inline data"
+msgstr "Dades de temps"
+
+#: ../objects/standard/image.c:146
+msgid "Store image data in diagram"
+msgstr ""
+
+#: ../objects/standard/image.c:148
+msgid "Pixbuf"
+msgstr ""
+
+#: ../objects/standard/image.c:148
+#, fuzzy
+msgid "The Pixbuf reference"
+msgstr "Preferències"
+
+#: ../objects/standard/image.c:150
 msgid "Draw border"
 msgstr "Dibuixa el contorn"
 
-#: ../objects/standard/image.c:143
+#: ../objects/standard/image.c:152
 msgid "Keep aspect ratio"
 msgstr "Mantén la relació de l'aspecte"
 
+#: ../objects/standard/image.c:656
+msgid "Inconsistent pixbuf during image save."
+msgstr ""
+
 #. Found file in same dir as diagram.
 #. Found file in current dir.
-#: ../objects/standard/image.c:697 ../objects/standard/image.c:708
-#, c-format
+#: ../objects/standard/image.c:753 ../objects/standard/image.c:764
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"The image file '%s' was not found in that directory.\n"
-"Using the file '%s' instead\n"
+"The image file '%s' was not found in the specified directory.\n"
+"Using the file '%s' instead.\n"
 msgstr ""
 "El fitxer d'imatge «%s» no s'ha trobat al directori.\n"
 "S'utilitzarà el fitxer «%s» com a alternativa\n"
 
 #. Didn't find file in current dir.
-#: ../objects/standard/image.c:714 ../objects/standard/image.c:736
+#: ../objects/standard/image.c:770 ../objects/standard/image.c:792
 #, c-format
 msgid "The image file '%s' was not found.\n"
 msgstr "No s'ha trobat el fitxer d'imatge «%s».\n"
@@ -6019,11 +6159,11 @@ msgstr "Contingut del text"
 msgid "Angle to rotate the outline"
 msgstr "Angle de rotació del contorn"
 
-#: ../objects/standard/polygon.c:475 ../objects/standard/polyline.c:640
+#: ../objects/standard/polygon.c:473 ../objects/standard/polyline.c:638
 msgid "Add Corner"
 msgstr "Afig una cantonada"
 
-#: ../objects/standard/polygon.c:476 ../objects/standard/polyline.c:641
+#: ../objects/standard/polygon.c:474 ../objects/standard/polyline.c:639
 msgid "Delete Corner"
 msgstr "Suprimeix la cantonada"
 
@@ -6040,22 +6180,22 @@ msgid "Vertical text alignment"
 msgstr "Alineació vertical del text"
 
 # FIXME: (dpm)
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo-interactive.c:261
 #: ../plug-ins/cairo/diacairo-interactive.c:262
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo-interactive.c:263
 msgid "Zoom pointer"
 msgstr "Punter d'ampliació"
 
 # FIXME: (dpm)
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo-interactive.c:268
 #: ../plug-ins/cairo/diacairo-interactive.c:269
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo-interactive.c:270
 msgid "Visible rect pointer"
 msgstr "Punter rectangular visible"
 
 #: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:133
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Can't convert output filename '%s' to locale encoding.\n"
-"Please choose a different name to save with cairo.\n"
+"Please choose a different name to save with Cairo.\n"
 msgstr ""
 "No es pot convertir el nom del fitxer d'eixida «%s» a la\n"
 "codificació de la localització actual. Hauríeu de triar un\n"
@@ -6071,53 +6211,55 @@ msgid "Clipboard copy failed"
 msgstr "Ha fallat la còpia al porta-retalls"
 
 #: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:330 ../plug-ins/postscript/postscript.c:39
-#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1444
+#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1488
 msgid "Nothing to print"
 msgstr "No hi ha res a imprimir"
 
 #: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:345
 msgid "Cairo PostScript"
-msgstr "PostScript de Cairo"
+msgstr "PostScript de la Cairo"
 
 #: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:356
 msgid "Cairo Portable Document Format"
-msgstr "Format de document PDF de Cairo"
+msgstr "Format de Document Portable de la Cairo"
 
 #: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:367
 msgid "Cairo Scalable Vector Graphics"
-msgstr "Format gràfic SVG de Cairo"
+msgstr "Gràfics vectorials escalables de la Cairo"
 
 #: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:379
 #, fuzzy
 msgid "CairoScript"
-msgstr "PostScript de Cairo"
+msgstr "PostScript de la Cairo"
 
 #: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:390
 msgid "Cairo PNG"
-msgstr "Format gràfic PNG de Cairo"
+msgstr "PNG de la Cairo"
 
 #: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:398
 msgid "Cairo PNG (with alpha)"
-msgstr "Format gràfic PNG de Cairo (amb transparència)"
+msgstr "PNG de la Cairo (amb transparència)"
 
 #: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:408
 msgid "Cairo EMF"
-msgstr "Format gràfic EMF de Cairo"
+msgstr "EMF de la Cairo"
 
 #: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:418
 msgid "Cairo WMF"
-msgstr "Format gràfic WMF de Cairo"
+msgstr "WMF de la Cairo"
 
 #: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:440
 msgid "Copy _Diagram"
 msgstr "Copia el _diagrama"
 
 #: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:449
-msgid "Print (GTK) ..."
+#, fuzzy
+msgid "Print (GTK+)â?¦"
 msgstr "Imprimeix (GTK)..."
 
 #: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:496
-msgid "Cairo based Rendering"
+#, fuzzy
+msgid "Cairo-based Rendering"
 msgstr "Renderització basada en la Cairo"
 
 #: ../plug-ins/cgm/cgm.c:1106
@@ -6128,15 +6270,15 @@ msgstr ""
 "La llargada de la imatge és superior a la llargada màxima de la cel·la.\n"
 "La imatge no es pot exportar a CGM."
 
-#: ../plug-ins/cgm/cgm.c:1361
+#: ../plug-ins/cgm/cgm.c:1362
 msgid "Computer Graphics Metafile"
 msgstr "Metafitxer d'imatges d'ordinador (CGM)"
 
-#: ../plug-ins/cgm/cgm.c:1386
+#: ../plug-ins/cgm/cgm.c:1387
 msgid "Computer Graphics Metafile export filter"
 msgstr "Filtre de Metafitxer d'imatges d'ordinador (CGM)"
 
-#: ../plug-ins/drs/dia-render-script-import.c:223
+#: ../plug-ins/drs/dia-render-script-import.c:224
 msgid "Broken file?"
 msgstr ""
 
@@ -6149,16 +6291,16 @@ msgstr "DiaRenderScript"
 msgid "DiaRenderScript filter"
 msgstr "Filtre del DiaRenderScript"
 
-#: ../plug-ins/dxf/dxf-export.c:598 ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1402
+#: ../plug-ins/dxf/dxf-export.c:598 ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1405
 msgid "Drawing Interchange File"
 msgstr "Fitxer d'intercanvi de dibuixos (DIF)"
 
-#: ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1319
+#: ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1322
 #, c-format
 msgid "read_dxf_codes failed on '%s'\n"
 msgstr "ha fallat read_dxf_codes en «%s»\n"
 
-#: ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1326
+#: ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1329
 #, c-format
 msgid "Binary DXF from '%s' not supported\n"
 msgstr "No està permés l'ús del binari DXF de «%s»\n"
@@ -6177,47 +6319,49 @@ msgid "HP Graphics Language export filter"
 msgstr "Filtre d'exportació del Llenguatge de gràfics de HP"
 
 #: ../plug-ins/libart/dialibart.c:59
-msgid "Libart based rendering"
+#, fuzzy
+msgid "Libart-based rendering"
 msgstr "Renderització basada en la Libart"
 
-#: ../plug-ins/libart/export_png.c:165
+#: ../plug-ins/libart/export_png.c:167
 msgid "Could not create PNG write structure"
 msgstr "No s'ha pogut crear una estructura d'escriptura PNG"
 
-#: ../plug-ins/libart/export_png.c:174
+#: ../plug-ins/libart/export_png.c:176
 msgid "Could not create PNG header info structure"
 msgstr "No s'ha pogut crear l'estructura de la informació de capçalera del PNG"
 
-#: ../plug-ins/libart/export_png.c:182
+#: ../plug-ins/libart/export_png.c:184
 msgid "Error occurred while writing PNG"
 msgstr "S'ha produït un error en escriure el PNG"
 
 #. Create a dialog
-#: ../plug-ins/libart/export_png.c:325
+#: ../plug-ins/libart/export_png.c:327
 msgid "PNG Export Options"
 msgstr "Opcions d'exportació del PNG"
 
-#: ../plug-ins/libart/export_png.c:331
+#: ../plug-ins/libart/export_png.c:333
 msgid "Image width:"
 msgstr "Amplada de la imatge:"
 
-#: ../plug-ins/libart/export_png.c:334
+#: ../plug-ins/libart/export_png.c:336
 msgid "Image height:"
 msgstr "Alçada de la imatge:"
 
-#: ../plug-ins/libart/export_png.c:380
-msgid "PNG (anti-aliased)"
+#: ../plug-ins/libart/export_png.c:382
+#, fuzzy
+msgid "PNG (antialiased)"
 msgstr "PNG (amb antialiàsing)"
 
-#: ../plug-ins/libart/dialibartrenderer.c:303
+#: ../plug-ins/libart/dialibartrenderer.c:304
 msgid "gdk_renderer: Unsupported fill mode specified!\n"
 msgstr "gdk_renderer: S'ha especificat un mode d'emplenat no implementat!\n"
 
-#: ../plug-ins/libart/dialibartrenderer.c:1477
+#: ../plug-ins/libart/dialibartrenderer.c:1471
 msgid "Renderer transformation"
 msgstr "Transformació del renderitzador"
 
-#: ../plug-ins/libart/dialibartrenderer.c:1478
+#: ../plug-ins/libart/dialibartrenderer.c:1472
 msgid "Transform pointer"
 msgstr "Transforma el punter"
 
@@ -6225,7 +6369,7 @@ msgstr "Transforma el punter"
 msgid "TeX Metapost export filter"
 msgstr "Filtre d'exportació Metapost de TeX"
 
-#: ../plug-ins/metapost/render_metapost.c:1262
+#: ../plug-ins/metapost/render_metapost.c:1259
 msgid "TeX Metapost macros"
 msgstr "Macroinstruccions Metapost de TeX"
 
@@ -6235,10 +6379,11 @@ msgstr "Filtre d'exportació de LaTeX PGF"
 
 #: ../plug-ins/pgf/render_pgf.c:1112
 #: ../plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:733
-msgid "Not valid UTF8"
+#, fuzzy
+msgid "Not valid UTF-8"
 msgstr "No és UTF8 vàlid"
 
-#: ../plug-ins/pgf/render_pgf.c:1277
+#: ../plug-ins/pgf/render_pgf.c:1262
 msgid "LaTeX PGF macros"
 msgstr "Macros de LaTeX PGF"
 
@@ -6254,7 +6399,8 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #: ../plug-ins/pixbuf/pixbuf.c:199
-msgid "gdk-pixbuf based bitmap export/import"
+#, fuzzy
+msgid "gdk-pixbuf-based bitmap export/import"
 msgstr "Exportació/importació de mapes de bits basats en gdk-pixbuf"
 
 #: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:273
@@ -6270,33 +6416,30 @@ msgstr "Impressora"
 msgid "File"
 msgstr "Fitxer"
 
-#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:314
-msgid "OK"
-msgstr "D'acord"
-
-#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:456
+#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:464
 #, c-format
 msgid "Could not run command '%s': %s"
 msgstr "No s'ha pogut executar l'orde «%s»: %s"
 
-#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:459
+#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:467
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
 msgstr "No s'ha pogut obrir «%s» per a la seua escriptura: %s"
 
-#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:481
+#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:489
 #, c-format
 msgid "Printing error: command '%s' returned %d\n"
 msgstr "Error d'impressió: l'orde «%s» ha retornat %d\n"
 
-#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:492
+#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:500
 #, c-format
 msgid "Printing error: command '%s' caused sigpipe."
 msgstr ""
 "Error d'impressió: l'orde «%s» ha causat un senyal de conducte (sigpipe)."
 
 #: ../plug-ins/postscript/render_eps.c:150
-msgid "Encapsulated Postscript (using Pango fonts)"
+#, fuzzy
+msgid "Encapsulated PostScript (using Pango fonts)"
 msgstr "Postscript encapsulat (s'usen tipus de lletra del Pango)"
 
 #: ../plug-ins/postscript/render_eps.c:159
@@ -6306,7 +6449,8 @@ msgstr ""
 "Pango)"
 
 #: ../plug-ins/postscript/render_eps.c:169
-msgid "Encapsulated Postscript (using PostScript Latin-1 fonts)"
+#, fuzzy
+msgid "Encapsulated PostScript (using PostScript Latin-1 fonts)"
 msgstr "Postscript encapsulat (s'usen tipus de lletra PostScript Latin-1)"
 
 #: ../plug-ins/postscript/postscript.c:46
@@ -6314,11 +6458,13 @@ msgid "Print (PS)"
 msgstr "Imprimeix (PS)..."
 
 #: ../plug-ins/postscript/postscript.c:70
-msgid "Postscript Rendering"
+#, fuzzy
+msgid "PostScript Rendering"
 msgstr "Renderització per Postscript"
 
 #: ../plug-ins/pstricks/pstricks.c:26
-msgid "TeX Pstricks export filter"
+#, fuzzy
+msgid "TeX PSTricks export filter"
 msgstr "Filtre d'exportació del TeX Pstricks"
 
 #: ../plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:987
@@ -6334,23 +6480,24 @@ msgstr "No s'ha pogut obrir «%s» per a la seua escriptura.\n"
 msgid "Python scripting support"
 msgstr "Implementació de seqüències d'ordes de Python"
 
-#: ../plug-ins/shape/shape-export.c:474
+#: ../plug-ins/shape/shape-export.c:479
 msgid "Shape files must end in .shape, or they cannot be loaded by Dia"
 msgstr ""
 "Els fitxers de formes han d'acabar en .shape; en cas contrari el Dia no els "
 "podrà carregar"
 
-#: ../plug-ins/shape/shape-export.c:488
+#: ../plug-ins/shape/shape-export.c:493
 #, fuzzy
-msgid "Can't export png icon without export plug-in!"
+msgid "Can't export PNG icon without export plugin!"
 msgstr "No es pot exportar al format PNG sense libart"
 
-#: ../plug-ins/shape/shape-export.c:512
+#: ../plug-ins/shape/shape-export.c:517
 msgid "Dia Shape File"
 msgstr "Fitxer de formes del Dia"
 
 #: ../plug-ins/shape/shape.c:36
-msgid "dia shape export filter"
+#, fuzzy
+msgid "Dia shape export filter"
 msgstr "Filtre d'exportació de formes del Dia"
 
 #: ../plug-ins/svg/svg-import.c:258
@@ -6361,13 +6508,13 @@ msgstr ""
 "Dades del camí invàlides.\n"
 "svg:path ha de començar amb moveto."
 
-#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:806
+#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:922
 msgid "Expected SVG Namespace not found in file"
 msgstr "No s'ha trobat l'espai de noms de SVG que s'esperava al fitxer"
 
-#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:826
-#, c-format
-msgid "root element was '%s' -- expecting 'svg'."
+#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:942
+#, fuzzy, c-format
+msgid "root element was '%s' â?? expecting 'svg'."
 msgstr "l'element arrel era «%s» -- s'esperava 'svg'."
 
 #: ../plug-ins/svg/svg.c:50
@@ -6380,11 +6527,11 @@ msgstr ""
 msgid "Couldn't read file %s"
 msgstr "No s'ha pogut llegir el fitxer %s"
 
-#: ../plug-ins/vdx/vdx-export.c:1904
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-export.c:1911
 msgid "Visio XML format"
 msgstr "Format XML del Visio"
 
-#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:226 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1046
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:227 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1046
 #, c-format
 msgid "Couldn't read color: %s\n"
 msgstr "No s'ha pogut llegir el color: %s\n"
@@ -6394,39 +6541,39 @@ msgstr "No s'ha pogut llegir el color: %s\n"
 msgid "Couldn't find shape %d\n"
 msgstr "No s'ha pogut trobar la forma %d\n"
 
-#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1046
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1048
 #, c-format
 msgid "Unexpected Ellipse object: %s\n"
 msgstr "Objecte el·lipse inesperat: %s\n"
 
-#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1060
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1062
 msgid "Can't rotate ellipse\n"
 msgstr "No s'ha pogut girar l'el·lipse\n"
 
-#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1391
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1393
 msgid "MoveTo not at start of Bezier\n"
 msgstr "MoveTo no s'ha executat a l'inici de la corba de Bézier\n"
 
-#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1739
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1743
 msgid "Invalid NURBS formula"
 msgstr "Fórmula NURBS no vàlida"
 
-#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1984 ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1996
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1990 ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:2002
 #, c-format
 msgid "Couldn't write file %s"
 msgstr "No s'ha pogut escriure el fitxer %s"
 
-#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:2049 ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:2062
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:2055 ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:2068
 #, c-format
 msgid "Couldn't handle foreign object type %s"
 msgstr "No s'ha pogut gestionar el tipus d'objecte forani %s"
 
-#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:2090
-#, c-format
-msgid "Couldn't make object dir %s"
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:2096
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Couldn't make object directory %s"
 msgstr "No s'ha pogut crear el directori de l'objecte %s"
 
-#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:3071
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:3086
 msgid "Visio XML File Format"
 msgstr "Format de fitxer XML del Visio"
 
@@ -6444,34 +6591,26 @@ msgstr "No s'ha pogut escriure l'objecte %u"
 msgid "Visio XML Format import and export filter"
 msgstr "Filtre d'importació i exportació del format XML del Visio"
 
-#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:515
-#, c-format
+#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:558
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"Can not render unknown font:\n"
+"Cannot render unknown font:\n"
 "%s"
 msgstr ""
 "No es pot renderitzar el tipus de lletra desconeguda:\n"
 "%s"
 
-#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1321
+#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1365
 #, c-format
 msgid "Couldn't open: '%s' for writing.\n"
 msgstr "No s'ha pogut obrir: «%s» per a la seua escriptura.\n"
 
-#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1420
-msgid "Windows Meta File"
-msgstr "Metafitxer de Windows"
-
-#
-#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1429
-msgid "Enhanced Meta File"
-msgstr "Metafitxer millorat del Windows"
-
-#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1451
-msgid "Print (GDI) ..."
+#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1495
+#, fuzzy
+msgid "Print (GDI)â?¦"
 msgstr "Imprimeix (GDI)..."
 
-#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1466
+#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1510
 msgid "WMF export filter"
 msgstr "Filtre d'exportació de WMF"
 
@@ -6488,24 +6627,26 @@ msgstr "WPG"
 msgid "WordPerfect Graphics export filter"
 msgstr "Filtre d'exportació de gràfics WordPerfect"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:461
-#, c-format
-msgid "FIG format has no equivalent of arrow style %s, using simple arrow.\n"
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:464
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Fig format has no equivalent of arrow style %s; using simple arrow.\n"
 msgstr ""
 "El format del FIG no disposa de cap estil de fletxa equivalent a %s, "
 "s'utilitzarà una fletxa simple.\n"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:484
-msgid "No more user-definable colors - using black"
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:487
+#, fuzzy
+msgid "No more user-definable colors â?? using black"
 msgstr "No hi ha més colors definibles per l'usuari - s'utilitzarà el negre"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:1205
-msgid "XFig format"
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:1211
+#, fuzzy
+msgid "Xfig format"
 msgstr "Format de l'XFig"
 
 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:111
-#, c-format
-msgid "Color index %d too high, only 512 colors allowed. Using black instead."
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Color index %d too high; only 512 colors allowed. Using black instead."
 msgstr ""
 "L'índex de color %d és massa alt, només es permeten 512 colors. S'usarà el "
 "negre."
@@ -6515,7 +6656,8 @@ msgid "Patterns are not supported by Dia"
 msgstr "El Dia no permet l'ús de patrons"
 
 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:166
-msgid "Triple-dotted lines are not supported by Dia, using double-dotted"
+#, fuzzy
+msgid "Triple-dotted lines are not supported by Dia; using double-dotted"
 msgstr ""
 "El Dia no admet línies de tres punts; s'utilitzaran línies de dos punts"
 
@@ -6539,8 +6681,8 @@ msgid "Unknown arrow type %d\n"
 msgstr "Tipus de fletxa desconegut %d\n"
 
 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:379
-#, c-format
-msgid "Depth %d of of range, only 0-%d allowed.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Depth %d out of range; only 0â??%d allowed.\n"
 msgstr "Profunditat %d fora del rang, només es permet 0-%d.\n"
 
 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:426
@@ -6559,7 +6701,8 @@ msgid "Couldn't read flipped bit: %s\n"
 msgstr "No s'ha pogut llegir el bit canviat: %s\n"
 
 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:527
-msgid "Negative corner radius, negating"
+#, fuzzy
+msgid "Negative corner radius; negating"
 msgstr "Radi de la cantonada negatiu, es negarà"
 
 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:570
@@ -6604,8 +6747,8 @@ msgid "Couldn't read text info: %s\n"
 msgstr "No s'ha pogut llegir la informació del text: %s\n"
 
 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1019
-#, c-format
-msgid "Couldn't identify FIG object: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Couldn't identify Fig object: %s\n"
 msgstr "No s'ha pogut identificar l'objecte FIG: %s\n"
 
 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1027
@@ -6613,8 +6756,8 @@ msgid "Compound end outside compound\n"
 msgstr "El final de l'objecte compost es troba fora d'ell\n"
 
 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1051
-#, c-format
-msgid "Color number %d out of range 0..%d. Discarding color.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Color number %d out of range 0â??%d. Discarding color.\n"
 msgstr ""
 "El número del color %d es troba fora del rang 0..%d. Es descartarà el "
 "color.\n"
@@ -6643,7 +6786,7 @@ msgstr "S'ha produït un error en llegir la mida del paper: %s\n"
 #, c-format
 msgid "Unknown paper size `%s', using default\n"
 msgstr ""
-"Mida del paper «%s» desconeguda, s'està utilitzant la mida predeterminada\n"
+"Mida del paper «%s» desconeguda, s»està utilitzant la mida predeterminada\n"
 
 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1165
 #, c-format
@@ -6677,12 +6820,13 @@ msgstr "S'ha produït un error en llegir el color transparent: %s\n"
 
 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1234 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1290
 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1308
-#, c-format
-msgid "Error reading FIG file: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error reading Fig file: %s\n"
 msgstr "S'ha produït un error en llegir el fitxer FIG: %s\n"
 
 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1236 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1292
-msgid "Premature end of FIG file\n"
+#, fuzzy
+msgid "Premature end of Fig file\n"
 msgstr "Final prematur del fitxer FIG\n"
 
 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1245
@@ -6696,13 +6840,14 @@ msgid "Doesn't look like a Fig file: %s\n"
 msgstr "No pareix un fitxer Fig: %s\n"
 
 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1283
-#, c-format
-msgid "This is a FIG version %d.%d file, I may not understand it\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "This is a Fig version %d.%d file. It may not be importable.\n"
 msgstr ""
 "La versió del fitxer FIG és %d.%d, segurament no el podré interpretar\n"
 
 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1331
-msgid "XFig File Format"
+#, fuzzy
+msgid "Xfig File Format"
 msgstr "Format del fitxer del XFig"
 
 #: ../plug-ins/xfig/xfig.c:51
@@ -6739,25 +6884,26 @@ msgstr "S'ha produït un error en aplicar el full d'estil: %s\n"
 msgid "Error while saving result: %s\n"
 msgstr "S'ha produït un error en alçar el resultat: %s\n"
 
-#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:337
+#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:336
 msgid "XSL Transformation filter"
 msgstr "Filtre de transformació XSL"
 
-#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:364
-msgid "No valid configuration files found for the XSLT plugin, not loading."
+#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:363
+#, fuzzy
+msgid "No valid configuration files found for the XSLT plugin; not loading."
 msgstr ""
 "No s'ha trobat cap fitxer de configuració vàlid per al connector de XSLT, no "
 "es carregarà."
 
-#: ../plug-ins/xslt/xsltdialog.c:97
+#: ../plug-ins/xslt/xsltdialog.c:99
 msgid "Export through XSLT"
 msgstr "Exporta a través d'XSLT"
 
-#: ../plug-ins/xslt/xsltdialog.c:112
+#: ../plug-ins/xslt/xsltdialog.c:114
 msgid "From:"
 msgstr "De:"
 
-#: ../plug-ins/xslt/xsltdialog.c:147
+#: ../plug-ins/xslt/xsltdialog.c:149
 msgid "To:"
 msgstr "A:"
 
@@ -6825,11 +6971,13 @@ msgid "Chevron"
 msgstr "Galó"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:8
-msgid "Curved eight point star"
+#, fuzzy
+msgid "Curved eight-point star"
 msgstr "Estrella de vuit puntes corbada"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:9
-msgid "Curved four point star"
+#, fuzzy
+msgid "Curved four-point star"
 msgstr "Estrella de quatre puntes corbada"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:10
@@ -6841,16 +6989,19 @@ msgid "Down arrow"
 msgstr "Fletxa cap avall"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:12
-msgid "Eight point star"
+#, fuzzy
+msgid "Eight-point star"
 msgstr "Estrella de vuit puntes"
 
 #
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:13
-msgid "Five point star"
+#, fuzzy
+msgid "Five-point star"
 msgstr "Estrella de cinc puntes"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:14
-msgid "Four point star"
+#, fuzzy
+msgid "Four-point star"
 msgstr "Estrella de quatre puntes"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:15
@@ -6858,11 +7009,13 @@ msgid "Heart"
 msgstr "Cor"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:16
-msgid "Heptagon. Seven sided shape"
+#, fuzzy
+msgid "Heptagon. Seven-point shape"
 msgstr "Heptàgon. Figura de set cares"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:17
-msgid "Hexagon. Six sided shape"
+#, fuzzy
+msgid "Hexagon. Six-point shape"
 msgstr "Hexàgon. Figura de sis cares"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:18
@@ -6902,7 +7055,8 @@ msgid "Notched right arrow"
 msgstr "Fletxa a la dreta tallada"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:27
-msgid "Octogon. Eight sided shape"
+#, fuzzy
+msgid "Octogon. Eight-point shape"
 msgstr "Octàgon. Figura de vuit cares"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:28
@@ -6910,7 +7064,8 @@ msgid "Pentagon block arrow"
 msgstr "Fletxa pentagonal"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:29
-msgid "Pentagon. Five sided shape"
+#, fuzzy
+msgid "Pentagon. Five-point shape"
 msgstr "Pentàgon. Figura de cinc cares"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:30
@@ -6942,15 +7097,18 @@ msgid "Right arrow"
 msgstr "Fletxa a la dreta"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:37
-msgid "Seven point star"
+#, fuzzy
+msgid "Seven-point star"
 msgstr "Estrella de set puntes"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:38
-msgid "Sharp eight point star"
+#, fuzzy
+msgid "Sharp eight-point star"
 msgstr "Estrella de vuit puntes afilades"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:39
-msgid "Six point star"
+#, fuzzy
+msgid "Six-point star"
 msgstr "Estrella de sis puntes"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:40
@@ -7027,31 +7185,38 @@ msgid "End Event"
 msgstr "Esdeveniment final"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:12
-msgid "End Event - Cancel"
+#, fuzzy
+msgid "End Event â?? Cancel"
 msgstr "Esdeveniment final - cancel·lació"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:13
-msgid "End Event - Compensation"
+#, fuzzy
+msgid "End Event â?? Compensation"
 msgstr "Esdeveniment final - compensació"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:14
-msgid "End Event - Error"
+#, fuzzy
+msgid "End Event â?? Error"
 msgstr "Esdeveniment final - error"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:15
-msgid "End Event - Link"
+#, fuzzy
+msgid "End Event â?? Link"
 msgstr "Esdeveniment final - enllaç"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:16
-msgid "End Event - Message"
+#, fuzzy
+msgid "End Event â?? Message"
 msgstr "Esdeveniment final - missatge"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:17
-msgid "End Event - Multiple"
+#, fuzzy
+msgid "End Event â?? Multiple"
 msgstr "Esdeveniment final - múltiple"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:18
-msgid "End Event - Terminate"
+#, fuzzy
+msgid "End Event â?? Terminate"
 msgstr "Esdeveniment final - terminació"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:19
@@ -7079,35 +7244,43 @@ msgid "Intermediate Event"
 msgstr "Esdeveniment intermedi"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:25
-msgid "Intermediate Event - Cancel"
+#, fuzzy
+msgid "Intermediate Event â?? Cancel"
 msgstr "Esdeveniment intermedi - cancel·lació"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:26
-msgid "Intermediate Event - Compensation"
+#, fuzzy
+msgid "Intermediate Event â?? Compensation"
 msgstr "Esdeveniment intermedi - compensació"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:27
-msgid "Intermediate Event - Error"
+#, fuzzy
+msgid "Intermediate Event â?? Error"
 msgstr "Esdeveniment intermedi - error"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:28
-msgid "Intermediate Event - Link"
+#, fuzzy
+msgid "Intermediate Event â?? Link"
 msgstr "Esdeveniment intermedi - enllaç"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:29
-msgid "Intermediate Event - Message"
+#, fuzzy
+msgid "Intermediate Event â?? Message"
 msgstr "Esdeveniment intermedi - missatge"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:30
-msgid "Intermediate Event - Multiple"
+#, fuzzy
+msgid "Intermediate Event â?? Multiple"
 msgstr "Esdeveniment intermedi - múltiple"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:31
-msgid "Intermediate Event - Rule"
+#, fuzzy
+msgid "Intermediate Event â?? Rule"
 msgstr "Esdeveniment intermedi - regla"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:32
-msgid "Intermediate Event - Timer"
+#, fuzzy
+msgid "Intermediate Event â?? Timer"
 msgstr "Esdeveniment intermedi - temporitzador"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:33
@@ -7131,23 +7304,28 @@ msgid "Start Event"
 msgstr "Esdeveniment d'inici"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:38
-msgid "Start Event - Link"
+#, fuzzy
+msgid "Start Event â?? Link"
 msgstr "Esdeveniment d'inici - enllaç"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:39
-msgid "Start Event - Message"
+#, fuzzy
+msgid "Start Event â?? Message"
 msgstr "Esdeveniment d'inici - missatge"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:40
-msgid "Start Event - Multiple"
+#, fuzzy
+msgid "Start Event â?? Multiple"
 msgstr "Esdeveniment d'inici - múltiple"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:41
-msgid "Start Event - Rule"
+#, fuzzy
+msgid "Start Event â?? Rule"
 msgstr "Esdeveniment d'inici - regla"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:42
-msgid "Start Event - Timer"
+#, fuzzy
+msgid "Start Event â?? Timer"
 msgstr "Esdeveniment d'inici - temporitzador"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:44
@@ -7412,7 +7590,8 @@ msgid "Horizontally aligned inductor (European)"
 msgstr "Bobina alineada horitzontalment (Europeu)"
 
 #: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:11
-msgid "Horizontally aligned powersource"
+#, fuzzy
+msgid "Horizontally aligned power source"
 msgstr "Generador alineat horitzontalment"
 
 #: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:12
@@ -7488,7 +7667,8 @@ msgid "Vertically aligned inductor (European)"
 msgstr "Bobina alineada horitzontalment (Europeu)"
 
 #: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:33
-msgid "Vertically aligned powersource"
+#, fuzzy
+msgid "Vertically aligned power source"
 msgstr "Generador alineat verticalment"
 
 #: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:34
@@ -7537,11 +7717,11 @@ msgstr "Variable d'eixida negativa"
 
 #: ../sheets/Contact.sheet.in.h:9
 msgid "Power-saved 'reset' output variable"
-msgstr "Variable d'eixida «reinicia» amb protecció de potència"
+msgstr "Variable d'eixida «reset» amb protecció de potència"
 
 #: ../sheets/Contact.sheet.in.h:10
 msgid "Power-saved 'set' output variable"
-msgstr "Variable d'eixida «especifica» amb protecció de potència"
+msgstr "Variable d'eixida «set» amb protecció de potència"
 
 #: ../sheets/Contact.sheet.in.h:11
 msgid "Power-saved negative output variable"
@@ -7604,19 +7784,23 @@ msgid "High pass filter"
 msgstr "Filtre passa alts"
 
 #: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:12
-msgid "Integrator - input bottom"
+#, fuzzy
+msgid "Integrator â?? input bottom"
 msgstr "Integrador - entrada baixa"
 
 #: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:13
-msgid "Integrator - input left"
+#, fuzzy
+msgid "Integrator â?? input left"
 msgstr "Integrador - entrada esquerra"
 
 #: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:14
-msgid "Integrator - input right"
+#, fuzzy
+msgid "Integrator â?? input right"
 msgstr "Integrador - entrada dreta"
 
 #: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:15
-msgid "Integrator - input top"
+#, fuzzy
+msgid "Integrator â?? input top"
 msgstr "Integrador - entrada dalt"
 
 #: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:16
@@ -7636,19 +7820,23 @@ msgid "Saturation characteristic"
 msgstr "Característica de saturació"
 
 #: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:20
-msgid "Sensor - bottom"
+#, fuzzy
+msgid "Sensor â?? bottom"
 msgstr "Sensor - a baix"
 
 #: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:21
-msgid "Sensor - left"
+#, fuzzy
+msgid "Sensor â?? left"
 msgstr "Sensor - esquerra"
 
 #: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:22
-msgid "Sensor - right"
+#, fuzzy
+msgid "Sensor â?? right"
 msgstr "Sensor - dreta"
 
 #: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:23
-msgid "Sensor - top"
+#, fuzzy
+msgid "Sensor â?? top"
 msgstr "Sensor - a dalt"
 
 #: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:24
@@ -8062,7 +8250,8 @@ msgid "Road Section"
 msgstr "Secció de carretera"
 
 #: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:24
-msgid "Roof1"
+#, fuzzy
+msgid "Roof 1"
 msgstr "Teulada1"
 
 #: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:25
@@ -8290,7 +8479,8 @@ msgid "Ellipsoidal Reflector Spotlight"
 msgstr "Projector amb reflector el·lipsoïdal"
 
 #: ../sheets/Lights.sheet.in.h:5
-msgid "Fresel lantern"
+#, fuzzy
+msgid "Fresnel lantern"
 msgstr "Llanterna fresel"
 
 #: ../sheets/Lights.sheet.in.h:6
@@ -8345,7 +8535,8 @@ msgid "Boolean Logic"
 msgstr "Lògica booleana"
 
 #: ../sheets/Logic.sheet.in.h:3
-msgid "Crossconnector"
+#, fuzzy
+msgid "Cross-connector"
 msgstr "Connector creuat"
 
 #: ../sheets/Logic.sheet.in.h:4 ../sheets/SISSI.sheet.in.h:27
@@ -8421,8 +8612,9 @@ msgid "Measure distance"
 msgstr "Mesura la distància"
 
 #: ../sheets/Misc.sheet.in.h:4
-msgid "Misc"
-msgstr "Miscel·lània"
+#, fuzzy
+msgid "Miscellaneous"
+msgstr "Figures variades"
 
 #: ../sheets/Misc.sheet.in.h:5
 msgid "Miscellaneous Shapes"
@@ -8446,12 +8638,14 @@ msgstr "Arbre"
 
 # FIXME: (dpm)
 #: ../sheets/Misc.sheet.in.h:10
-msgid "expended node"
+#, fuzzy
+msgid "expanded node"
 msgstr "node utilitzat"
 
 # FIXME: (dpm)
 #: ../sheets/Misc.sheet.in.h:11
-msgid "expensible node"
+#, fuzzy
+msgid "expansible node"
 msgstr "node utilitzable"
 
 #: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:1
@@ -8619,17 +8813,18 @@ msgid "State"
 msgstr "Estat"
 
 #: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:1
+#, fuzzy
+msgid "Air conditioner"
+msgstr "Condicionador d'aire"
+
+#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:2
 msgid "Air filter"
 msgstr "Filtre d'aire"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:2
+#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:3
 msgid "Air quality detector"
 msgstr "Detector de la qualitat de l'aire"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:3
-msgid "Airconditioner"
-msgstr "Condicionador d'aire"
-
 #: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:4
 msgid "Alarm center"
 msgstr "Centre d'alarma"
@@ -8892,7 +9087,8 @@ msgid "Editor for UML Static Structure Diagrams"
 msgstr "Editor de diagrames d'estructures estàtiques UML"
 
 #: ../sheets/UML.sheet.in.h:15
-msgid "Fork/union"
+#, fuzzy
+msgid "Fork/Union"
 msgstr "Bifurcació/unió"
 
 #: ../sheets/UML.sheet.in.h:16
@@ -8904,7 +9100,8 @@ msgid "Implements, class implements a specific interface"
 msgstr "Implementa, la classe implementa una interfície específica"
 
 #: ../sheets/UML.sheet.in.h:18
-msgid "Initial/end state"
+#, fuzzy
+msgid "Initial/End state"
 msgstr "Estat inicial/final"
 
 #: ../sheets/UML.sheet.in.h:19
@@ -8969,13 +9166,14 @@ msgid "BBS"
 msgstr "BBS"
 
 #: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:2
-msgid "Cisco - Computer"
-msgstr "Cisco - Ordinador"
-
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:3
 msgid "Cisco CA"
 msgstr "Cisco CA"
 
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:3
+#, fuzzy
+msgid "Cisco â?? Computer"
+msgstr "Cisco - Ordinador"
+
 #: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:4
 msgid "CiscoSecurity"
 msgstr "CiscoSecurity"
@@ -9210,19 +9408,20 @@ msgstr "CSM-S"
 msgid "Carrier Routing System"
 msgstr "Sistema d'encaminament per a operadors de telefonia"
 
-#
 #: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:15
-msgid "Cisco - Switch"
-msgstr "Cisco - Commutador"
-
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:16
 msgid "Cisco 1000"
 msgstr "Cisco 1000"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:17
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:16
 msgid "Cisco Hub"
 msgstr "Concentrador Cisco"
 
+#
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:17
+#, fuzzy
+msgid "Cisco â?? Switch"
+msgstr "Cisco - Commutador"
+
 #: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:18
 msgid "Content Router"
 msgstr "Encaminador de continguts"
@@ -9464,7 +9663,8 @@ msgid "Car"
 msgstr "Cotxe"
 
 #: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:7
-msgid "Cisco - Misc"
+#, fuzzy
+msgid "Cisco â?? Miscellaneous"
 msgstr "Cisco - Variat"
 
 #: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:8
@@ -9503,10 +9703,6 @@ msgstr "Casa"
 msgid "House blue"
 msgstr "Casa blava"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:18
-msgid "Key"
-msgstr "Clau"
-
 #: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:20
 msgid "Lock and Key"
 msgstr "Cadenat"
@@ -9720,7 +9916,8 @@ msgid "Channelized Pipe"
 msgstr "Tub canalitzat"
 
 #: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:20
-msgid "Cisco - Network"
+#, fuzzy
+msgid "Cisco â?? Network"
 msgstr "Cisco - Xarxa"
 
 #: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:21
@@ -10082,7 +10279,8 @@ msgid "Cellular Phone"
 msgstr "Telèfon mòbil"
 
 #: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:9
-msgid "Cisco - Telephony"
+#, fuzzy
+msgid "Cisco â?? Telephony"
 msgstr "Cisco - Telefonia"
 
 #: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:10
@@ -10394,67 +10592,83 @@ msgid "Jigsaw"
 msgstr "Trencaclosques"
 
 #: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:2
-msgid "Jigsaw - part_iiii"
+#, fuzzy
+msgid "Jigsaw â?? part_iiii"
 msgstr "Trencaclosques - part_iiii"
 
 #: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:3
-msgid "Jigsaw - part_iiio"
+#, fuzzy
+msgid "Jigsaw â?? part_iiio"
 msgstr "Trencaclosques - part_iiio"
 
 #: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:4
-msgid "Jigsaw - part_iioi"
+#, fuzzy
+msgid "Jigsaw â?? part_iioi"
 msgstr "Trencaclosques - part_iioi"
 
 #: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:5
-msgid "Jigsaw - part_iioo"
+#, fuzzy
+msgid "Jigsaw â?? part_iioo"
 msgstr "Trencaclosques - part_iioo"
 
 #: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:6
-msgid "Jigsaw - part_ioii"
+#, fuzzy
+msgid "Jigsaw â?? part_ioii"
 msgstr "Trencaclosques - part_ioii"
 
 #: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:7
-msgid "Jigsaw - part_ioio"
+#, fuzzy
+msgid "Jigsaw â?? part_ioio"
 msgstr "Trencaclosques - part_ioio"
 
 #: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:8
-msgid "Jigsaw - part_iooi"
+#, fuzzy
+msgid "Jigsaw â?? part_iooi"
 msgstr "Trencaclosques - part_iooi"
 
 #: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:9
-msgid "Jigsaw - part_iooo"
+#, fuzzy
+msgid "Jigsaw â?? part_iooo"
 msgstr "Trencaclosques - part_iooo"
 
 #: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:10
-msgid "Jigsaw - part_oiii"
+#, fuzzy
+msgid "Jigsaw â?? part_oiii"
 msgstr "Trencaclosques - part_oiii"
 
 #: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:11
-msgid "Jigsaw - part_oiio"
+#, fuzzy
+msgid "Jigsaw â?? part_oiio"
 msgstr "Trencaclosques - part_oiio"
 
 #: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:12
-msgid "Jigsaw - part_oioi"
+#, fuzzy
+msgid "Jigsaw â?? part_oioi"
 msgstr "Trencaclosques - part_oioi"
 
 #: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:13
-msgid "Jigsaw - part_oioo"
+#, fuzzy
+msgid "Jigsaw â?? part_oioo"
 msgstr "Trencaclosques - part_oioo"
 
 #: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:14
-msgid "Jigsaw - part_ooii"
+#, fuzzy
+msgid "Jigsaw â?? part_ooii"
 msgstr "Trencaclosques - part_ooii"
 
 #: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:15
-msgid "Jigsaw - part_ooio"
+#, fuzzy
+msgid "Jigsaw â?? part_ooio"
 msgstr "Trencaclosques - part_ooio"
 
 #: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:16
-msgid "Jigsaw - part_oooi"
+#, fuzzy
+msgid "Jigsaw â?? part_oooi"
 msgstr "Trencaclosques - part_oooi"
 
 #: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:17
-msgid "Jigsaw - part_oooo"
+#, fuzzy
+msgid "Jigsaw â?? part_oooo"
 msgstr "Trencaclosques - part_oooo"
 
 #: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:18
@@ -10636,15 +10850,108 @@ msgstr "Servidor de replicació de Sybase"
 #~ msgid "Could not initialize Bonobo!"
 #~ msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el Bonobo!"
 
-#~ msgid "Sheets and Objects"
-#~ msgstr "Fulls i objectes"
+#~ msgid ""
+#~ "You cannot group objects that belong to different groups or have "
+#~ "different parents"
+#~ msgstr ""
+#~ "No podeu agrupar objectes que pertanyen a grups diferents o bé que tenen "
+#~ "pares diferents"
+
+#~ msgid "/_Sort objects"
+#~ msgstr "/_Ordena els objectes"
+
+#~ msgid "/Sort objects/by _name"
+#~ msgstr "/Ordena els objectes/pel _nom"
+
+#~ msgid "/Sort objects/by _type"
+#~ msgstr "/Ordena els objectes/pel _tipus"
+
+#~ msgid "/Sort objects/as _inserted"
+#~ msgstr "/Ordena els objectes/per orde d'_inserció"
+
+#~ msgid "/Sort objects/All by name"
+#~ msgstr "/Ordena els objectes/Tots pel nom"
+
+#~ msgid "/Sort objects/All by type"
+#~ msgstr "/Ordena els objectes/Tots pel tipus"
+
+#~ msgid "/Sort objects/All as inserted"
+#~ msgstr "/Ordena els objectes/Tots per orde d'inserció"
+
+#~ msgid "/Sort objects/_Default"
+#~ msgstr "/Ordena els objectes/Per _defecte"
+
+#~ msgid "/Sort objects/Default/by _name"
+#~ msgstr "/Ordena els objectes/Per defecte/pel _nom"
+
+#~ msgid "/Sort objects/Default/by _type"
+#~ msgstr "/Ordena els objectes/Per defecte/pel _tipus"
+
+#~ msgid "/Sort objects/Default/as _inserted"
+#~ msgstr "/Ordena els objectes/Per defecte/per orde d'_inserció"
+
+#~ msgid "/Sort _diagrams"
+#~ msgstr "/Ordena els _diagrames"
+
+#~ msgid "/Sort _diagrams/by _name"
+#~ msgstr "/Ordena els _diagrames/pel _nom"
+
+#~ msgid "/Sort _diagrams/as _inserted"
+#~ msgstr "/Ordena els _diagrames/per orde d'_inserció"
+
+#~ msgid "/Sort diagrams/_Default"
+#~ msgstr "/Ordena els diagrames/Per _defecte"
+
+#~ msgid "/Sort diagrams/Default/by _name"
+#~ msgstr "/Ordena els diagrames/Per defecte/pel _nom"
+
+#~ msgid "/Sort diagrams/Default/as _inserted"
+#~ msgstr "/Ordena els diagrames/Per defecte/per orde d'_inserció"
+
+#~ msgid "/_Locate"
+#~ msgstr "/_Ubica"
+
+#~ msgid "/_Hide this type"
+#~ msgstr "/_Amaga este tipus"
+
+#
+#~ msgid "Properties..."
+#~ msgstr "Propietats..."
+
+#~ msgid "Sheets and Objects..."
+#~ msgstr "Fulls i objectes..."
+
+#~ msgid "Plugins..."
+#~ msgstr "Connectors..."
+
+#~ msgid "_Diagram tree..."
+#~ msgstr "Arbre del _diagrama..."
+
+#~ msgid "_Export ..."
+#~ msgstr "_Exporta..."
+
+#~ msgid "Page Set_up..."
+#~ msgstr "Config_uració de la pàgina..."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Add Layer..."
+#~ msgstr "_Capes..."
+
+#~ msgid "_Layers..."
+#~ msgstr "_Capes..."
+
+#~ msgid "Fullscr_een"
+#~ msgstr "Pantalla compl_eta"
+
+#~ msgid "Diagram tree window:"
+#~ msgstr "Finestra d'arbre del diagrama:"
+
+#~ msgid "Save hidden object types"
+#~ msgstr "Alça els tipus d'objecte amagats"
 
 #~ msgid "Edit"
 #~ msgstr "Edita"
 
-#~ msgid "Revert"
-#~ msgstr "Desfés"
-
 #~ msgid "New"
 #~ msgstr "Nou"
 
@@ -10683,6 +10990,19 @@ msgstr "Servidor de replicació de Sybase"
 #~ msgid "%s<illegal characters>..."
 #~ msgstr "%s<caràcters il·legals>..."
 
+#~ msgid "Ok"
+#~ msgstr "D'acord"
+
+#~ msgid "Open group"
+#~ msgstr "Obri el grup"
+
+#~ msgid "Tablename"
+#~ msgstr "Nom de la taula"
+
+#
+#~ msgid "Classname"
+#~ msgstr "Nom de la classe"
+
 #
 #~ msgid "Show Comments"
 #~ msgstr "Mostra els comentaris"
@@ -10692,6 +11012,22 @@ msgstr "Servidor de replicació de Sybase"
 #~ "Cal tindre com a mínim la versió 2.10 per a poder imprimir amb el GTK+ "
 #~ "(Cairo)."
 
+#~ msgid "Windows Meta File"
+#~ msgstr "Metafitxer de Windows"
+
+#
+#~ msgid "Enhanced Meta File"
+#~ msgstr "Metafitxer millorat del Windows"
+
+#~ msgid "Misc"
+#~ msgstr "Miscel·lània"
+
+#~ msgid "'%s' not found!\n"
+#~ msgstr "No s'ha trobat «%s»!\n"
+
+#~ msgid "'%s' not found in '%s'!\n"
+#~ msgstr "No s'ha trobat «%s» a «%s»\n"
+
 #~ msgid "active"
 #~ msgstr "actiu"
 
@@ -10816,9 +11152,6 @@ msgstr "Servidor de replicació de Sybase"
 #~ msgid "_Preview:"
 #~ msgstr "_Previsualitza:"
 
-#~ msgid "Font Selection"
-#~ msgstr "Selecció del tipus de lletra"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Could not load plugin '%s'\n"
 #~ "%s"
@@ -10827,7 +11160,8 @@ msgstr "Servidor de replicació de Sybase"
 #~ "%s"
 
 #~ msgid "Could not find plugin init function in `%s'"
-#~ msgstr "No s'ha pogut trobar la funció d'inicialització del connector a «%s»"
+#~ msgstr ""
+#~ "No s'ha pogut trobar la funció d'inicialització del connector a «%s»"
 
 #~ msgid "Role:"
 #~ msgstr "Rol:"
@@ -10898,6 +11232,9 @@ msgstr "Servidor de replicació de Sybase"
 #~ msgid "Could not deduce correct path for `%s'"
 #~ msgstr "No s'ha pogut esbrinar el camí correcte per a «%s»"
 
+#~ msgid "Diagram tree"
+#~ msgstr "Arbre del diagrama"
+
 #~ msgid "Modify object(s)"
 #~ msgstr "Modifica els objectes"
 
@@ -10909,6 +11246,3 @@ msgstr "Servidor de replicació de Sybase"
 
 #~ msgid "Failed to save file '%s'.\n"
 #~ msgstr "No s'ha pogut desar el fitxer «%s».\n"
-
-#~ msgid "Dia"
-#~ msgstr "Dia"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]