[gossip] Updated Norwegian bokmål translation.commit ea4639c2f0e934cae3f67981d236d0336481b158
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:   Fri Oct 29 12:20:50 2010 +0200

    Updated Norwegian bokmål translation.

 po/nb.po |  804 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 412 insertions(+), 392 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index b70bef5..ff43913 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -1,21 +1,23 @@
 # Norwegian (bokmål) translation of gossip.
 # Copyright © 2003-2005 Free Software Foundation, Inc.
-# Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>, 2003-2008.
+# Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>, 2003-2010.
 # Sigurd Gartmann <sigurdga yahoo-inc com>, 2005, 2006, 2008.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gossip HEAD\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-07-09 23:32+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-07-09 23:33+0200\n"
-"Last-Translator: Sigurd Gartmann <sigurdga yahoo-inc com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-29 12:15+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-29 12:20+0200\n"
+"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Language-Team: Norwegian <i18n-nb lister ping uio no>\n"
+"Language: no\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: ../gossip.desktop.in.in.h:1
+#: ../gossip.desktop.in.in.h:1 ../src/gossip-sound.c:274
+#: ../src/gossip-sound.c:282 ../src/gossip-sound.c:290
 msgid "Gossip Instant Messenger"
 msgstr "Gossip lynmelder"
 
@@ -213,169 +215,155 @@ msgstr ""
 "sortere på kontaktenes navn, med «name». «state» kan brukes for å sortere "
 "listen etter kontaktenes status."
 
-#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1284
+#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1293
 msgid "Joining"
 msgstr "Blir med"
 
-#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1286
+#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1295
 msgid "Active"
 msgstr "Aktiv"
 
-#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1288
+#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1297
 msgid "Inactive"
 msgstr "Inaktiv"
 
-#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1290 ../src/gossip-log-window.c:1899
+#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1299 ../src/gossip-log-window.c:1891
 msgid "Unknown"
 msgstr "Ukjent"
 
-#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1292
+#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1301
 msgid "Error"
 msgstr "Problem"
 
-#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1307
-#, fuzzy
+#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1316
 msgid ""
 "The chat room you tried to join requires a password. You either failed to "
 "supply a password or the password you tried was incorrect"
-msgstr ""
-"Samtalerommet du prøvde å bli med i krever et passord. Passordet du oppga "
-"var feil."
+msgstr "Samtalerommet du prøvde å bli med i krever et passord. Du har enten glemt å oppgi et passord eller så var passordet du oppga feil"
 
-#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1309
-#, fuzzy
+#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1318
 msgid "You have been banned from this chatroom"
-msgstr "Du har blitt kastet ut av dette samtalerommet."
+msgstr "Du har blitt kastet ut av dette samtalerommet"
 
-#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1311
-#, fuzzy
+#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1320
 msgid "The conference room you tried to join could not be found"
-msgstr "Samtalerommet du prøvde å bli med i finnes ikke."
+msgstr "Samtalerommet du prøvde å bli med i ble ikke funnet"
 
-#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1313
-#, fuzzy
+#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1322
 msgid "Chatroom creation is restricted on this server"
-msgstr "Opprettelse av samtalerom er begrenset på denne tjeneren."
+msgstr "Opprettelse av samtalerom er begrenset på denne tjeneren"
 
-#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1315
-#, fuzzy
+#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1324
 msgid "Chatroom reserved nick names must be used on this server"
-msgstr "Reserverte kallenavn er påkrevd på denne tjeneren."
+msgstr "Reserverte kallenavn er påkrevd på denne tjeneren"
 
-#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1317
-#, fuzzy
+#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1326
 msgid "You are not on the chatroom's members list"
-msgstr "Du er ikke i samtalerommets medlemsliste."
+msgstr "Du er ikke i samtalerommets medlemsliste"
 
-#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1319
-#, fuzzy
+#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1328
 msgid "The nickname you have chosen is already in use"
-msgstr "Kallenavnet du valgte er allerede i bruk."
+msgstr "Kallenavnet du valgte er allerede i bruk"
 
-#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1321
-#, fuzzy
+#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1330
 msgid "The maximum number of users for this chatroom has been reached"
-msgstr "Maksimalt antall brukere er nådd for samtalerommet."
+msgstr "Maksimalt antall brukere er nådd for samtalerommet"
 
-#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1323
-#, fuzzy
+#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1332
 msgid "Unauthorized request, you do not have privileges to do that"
-msgstr "Uautorisert forespørsel til denne tjenesten"
+msgstr "Uautorisert forespørsel. Du har ikke rettigheter til å gjøre dette"
 
-#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1325
+#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1334
 msgid "That action is forbidden"
 msgstr "Denne handlingen er forbudt"
 
-#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1329
-#, fuzzy
+#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1338
 msgid "The remote conference server did not respond in a sensible time"
-msgstr "Tjeneren svarte ikke innen rimelig tid."
+msgstr "Ekstern konferansetjener svarte ikke innen rimelig tid"
 
-#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1331
-#, fuzzy
+#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1340
 msgid "Joining the chatroom was canceled"
-msgstr "Forsøket på å bli med i samtalerommet ble avbrutt."
+msgstr "Forsøket på å bli med i samtalerommet ble avbrutt"
 
-#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1333
-#, fuzzy
+#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1342
 msgid "A bad request was sent to the server"
-msgstr "Uakseptabel forespørsel sendt til denne tjenesten"
+msgstr "Ugyldig forespørsel sendt til tjeneren"
 
-#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1335
-#, fuzzy
+#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1344
 msgid "An unknown error occurred, check your details are correct"
-msgstr "En ukjent feil skjedde, kontroller at innstillingene er korrekte."
+msgstr "En ukjent feil oppsto. Sjekk at innstillingene er riktige"
 
-#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1347
+#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1356
 msgid "Moderator"
 msgid_plural "Moderators"
 msgstr[0] "Moderator"
 msgstr[1] "Moderatorer"
 
-#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1349
+#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1358
 msgid "Participant"
 msgid_plural "Participants"
 msgstr[0] "Deltaker"
 msgstr[1] "Deltakere"
 
-#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1351
+#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1360
 msgid "Visitor"
 msgid_plural "Visitors"
 msgstr[0] "Besøkende"
 msgstr[1] "Besøkende"
 
-#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1353
+#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1362
 msgid "No role"
 msgstr "Ingen rolle"
 
-#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1367
+#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1376
 msgid "Owner"
 msgid_plural "Owners"
 msgstr[0] "Eier"
 msgstr[1] "Eiere"
 
-#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1369
+#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1378
 msgid "Administrator"
 msgid_plural "Administrators"
 msgstr[0] "Admininstrator"
 msgstr[1] "Administratorer"
 
-#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1371
+#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1380
 msgid "Member"
 msgid_plural "Members"
 msgstr[0] "Medlem"
 msgstr[1] "Medlemmer"
 
-#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1373
+#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1382
 msgid "Outcast"
 msgid_plural "Outcasts"
 msgstr[0] "Stakkar"
 msgstr[1] "Stakkarer"
 
-#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1375
+#: ../libgossip/gossip-chatroom.c:1384
 msgid "No affiliation"
 msgstr "Ingen tilknytning"
 
 #. i18n: The current state of the connection.
-#: ../libgossip/gossip-contact.c:949 ../libgossip/gossip-presence.c:242
-#: ../src/gossip-app.c:2883 ../src/gossip-contact-info-dialog.c:156
-#: ../src/gossip-galago.c:186 ../src/gossip-status-icon.c:363
+#: ../libgossip/gossip-contact.c:991 ../libgossip/gossip-presence.c:242
+#: ../src/gossip-app.c:2871 ../src/gossip-contact-info-dialog.c:148
+#: ../src/gossip-galago.c:181 ../src/gossip-sound.c:292
+#: ../src/gossip-status-icon.c:359
 msgid "Offline"
 msgstr "Frakoblet"
 
 #: ../libgossip/gossip-presence.c:423 ../libgossip/gossip-presence.c:440
-#: ../src/gossip-presence-chooser.c:769 ../src/gossip-presence-chooser.c:968
-#: ../src/gossip-presence-chooser.c:1045
+#: ../src/gossip-presence-chooser.c:767 ../src/gossip-presence-chooser.c:966
+#: ../src/gossip-presence-chooser.c:1043
 msgid "Available"
 msgstr "Tilgjengelig"
 
-#: ../libgossip/gossip-presence.c:427 ../src/gossip-presence-chooser.c:781
-#: ../src/gossip-presence-chooser.c:1092
+#: ../libgossip/gossip-presence.c:427 ../src/gossip-presence-chooser.c:779
+#: ../src/gossip-presence-chooser.c:1090
 msgid "Busy"
 msgstr "Opptatt"
 
-#: ../libgossip/gossip-presence.c:432 ../src/gossip-presence-chooser.c:793
-#: ../src/gossip-presence-chooser.c:1138
+#: ../libgossip/gossip-presence.c:432 ../src/gossip-presence-chooser.c:791
+#: ../src/gossip-presence-chooser.c:1136
 msgid "Away"
 msgstr "Borte"
 
@@ -431,47 +419,47 @@ msgstr "Denne funksjonaliteten er ikke implementert"
 msgid "The remote service timed out"
 msgstr "Tjenesten overskred tidsgrensen"
 
-#: ../libgossip/gossip-jabber.c:533
+#: ../libgossip/gossip-jabber.c:547
 msgid "Home"
 msgstr "Hjem"
 
-#: ../libgossip/gossip-jabber.c:538
+#: ../libgossip/gossip-jabber.c:552
 msgid "new account"
 msgstr "ny konto"
 
-#: ../libgossip/gossip-jabber.c:800
+#: ../libgossip/gossip-jabber.c:814
 msgid "No certificate found"
 msgstr "Ingen sertifikat funnet"
 
-#: ../libgossip/gossip-jabber.c:802
+#: ../libgossip/gossip-jabber.c:816
 msgid "Untrusted certificate"
 msgstr "Stoler ikke på sertifikatet"
 
-#: ../libgossip/gossip-jabber.c:804
+#: ../libgossip/gossip-jabber.c:818
 msgid "Certificate expired"
 msgstr "Sertifikat utgått"
 
-#: ../libgossip/gossip-jabber.c:806
+#: ../libgossip/gossip-jabber.c:820
 msgid "Certificate not activated"
 msgstr "Sertifikat ikke aktivert"
 
-#: ../libgossip/gossip-jabber.c:808
+#: ../libgossip/gossip-jabber.c:822
 msgid "Certificate host mismatch"
 msgstr "Feil vert på sertifikat"
 
-#: ../libgossip/gossip-jabber.c:810
+#: ../libgossip/gossip-jabber.c:824
 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
 msgstr "Feil ved sertifikatets fingeravtrykk"
 
-#: ../libgossip/gossip-jabber.c:812
+#: ../libgossip/gossip-jabber.c:826
 msgid "Unknown security error occurred"
 msgstr "En ukjent sikkerhetsfeil oppstod"
 
-#: ../libgossip/gossip-jabber.c:817 ../libloudermouth/lm-bs-transfer.c:363
+#: ../libgossip/gossip-jabber.c:831 ../libloudermouth/lm-bs-transfer.c:363
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Ukjent feil"
 
-#: ../libgossip/gossip-jabber.c:1241 ../libgossip/gossip-jabber-register.c:214
+#: ../libgossip/gossip-jabber.c:1232 ../libgossip/gossip-jabber-register.c:214
 msgid "Couldn't send message!"
 msgstr "Kunne ikke sende melding!"
 
@@ -479,47 +467,47 @@ msgstr "Kunne ikke sende melding!"
 msgid "Connection could not be opened"
 msgstr "Tilkobling kunne ikke åpnes"
 
-#: ../libgossip/gossip-jabber-utils.c:435
+#: ../libgossip/gossip-jabber-utils.c:475
 msgid "An unknown error occurred."
 msgstr "En ukjent feil oppstod."
 
-#: ../libgossip/gossip-jabber-utils.c:439
+#: ../libgossip/gossip-jabber-utils.c:479
 msgid "Connection refused."
 msgstr "Tilkobling nektes."
 
-#: ../libgossip/gossip-jabber-utils.c:442
+#: ../libgossip/gossip-jabber-utils.c:482
 msgid "Server address could not be resolved."
 msgstr "Tjeneradressen kunne ikke slås opp."
 
-#: ../libgossip/gossip-jabber-utils.c:445
+#: ../libgossip/gossip-jabber-utils.c:485
 msgid "Account requires a password to authenticate and none was given."
 msgstr "Kontoen krever et passord, men ingen passord ble oppgitt."
 
-#: ../libgossip/gossip-jabber-utils.c:448
+#: ../libgossip/gossip-jabber-utils.c:488
 msgid "Connection timed out."
 msgstr "Tidsavbrudd på tilkobling."
 
-#: ../libgossip/gossip-jabber-utils.c:451
+#: ../libgossip/gossip-jabber-utils.c:491
 msgid "Authentication failed."
 msgstr "Autentisering mislykket."
 
-#: ../libgossip/gossip-jabber-utils.c:454
+#: ../libgossip/gossip-jabber-utils.c:494
 msgid "The username you are trying already exists."
 msgstr "Brukernavnet du prøver å bruke finnes allerede."
 
-#: ../libgossip/gossip-jabber-utils.c:457
+#: ../libgossip/gossip-jabber-utils.c:497
 msgid "The username you are trying is not valid."
 msgstr "Brukernavnet du prøver å bruke er ugyldig."
 
-#: ../libgossip/gossip-jabber-utils.c:460
+#: ../libgossip/gossip-jabber-utils.c:500
 msgid "This feature is unavailable."
 msgstr "Denne funksjonaliteten er utilgjengelig."
 
-#: ../libgossip/gossip-jabber-utils.c:463
+#: ../libgossip/gossip-jabber-utils.c:503
 msgid "This feature is unauthorized."
 msgstr "Denne funksjonaliteten er ikke godkjent."
 
-#: ../libgossip/gossip-jabber-utils.c:466
+#: ../libgossip/gossip-jabber-utils.c:506
 msgid "A specific protocol error occurred that was unexpected."
 msgstr "En uventet protokollfeil oppstod."
 
@@ -597,11 +585,11 @@ msgstr "Ingen slik enhet"
 msgid "File is too large"
 msgstr "Filen er for stor"
 
-#: ../src/gossip-accounts-dialog.c:373 ../data/glade/main.glade.h:13
+#: ../src/gossip-accounts-dialog.c:368 ../data/glade/main.glade.h:13
 msgid "<b>No Account Selected</b>"
 msgstr "<b>Ingen konto valgt</b>"
 
-#: ../src/gossip-accounts-dialog.c:375 ../data/glade/main.glade.h:114
+#: ../src/gossip-accounts-dialog.c:370 ../data/glade/main.glade.h:115
 msgid ""
 "To add a new account, you can click on the 'Add' button and a new entry will "
 "be created for you to start configuring.\n"
@@ -615,11 +603,11 @@ msgstr ""
 "Hvis ikke du vil legge til en konto, trykk på kontoen du vil sette opp i "
 "listen til venstre."
 
-#: ../src/gossip-accounts-dialog.c:384
+#: ../src/gossip-accounts-dialog.c:379
 msgid "<b>No Accounts Configured</b>"
 msgstr "<b>Ingen kontoer er satt opp</b>"
 
-#: ../src/gossip-accounts-dialog.c:386
+#: ../src/gossip-accounts-dialog.c:381
 msgid ""
 "To add a new account, you can click on the 'Add' button and a new entry will "
 "be created for you to start configuring."
@@ -627,11 +615,11 @@ msgstr ""
 "For å legge til en ny konto, trykk på «Legg til»-knappen, og det blir "
 "opprettet en ny oppføring klar til innfylling."
 
-#: ../src/gossip-accounts-dialog.c:459 ../data/glade/main.glade.h:28
+#: ../src/gossip-accounts-dialog.c:454 ../data/glade/main.glade.h:28
 msgid "Accounts"
 msgstr "Kontoer"
 
-#: ../src/gossip-accounts-dialog.c:1186
+#: ../src/gossip-accounts-dialog.c:1184
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to remove your %s account!\n"
@@ -640,7 +628,7 @@ msgstr ""
 "Du holder på å fjerne din %s-konto!\n"
 "Er du sikker på at du vil fortsette?"
 
-#: ../src/gossip-accounts-dialog.c:1192
+#: ../src/gossip-accounts-dialog.c:1190
 msgid ""
 "Any associated conversations and chat rooms will NOT be removed if you "
 "decide to proceed.\n"
@@ -653,27 +641,28 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Skulle du velge å legge til kontoen senere, vil de bli tilgjengelige igjen."
 
-#: ../src/gossip-account-chooser.c:839
+#: ../src/gossip-account-chooser.c:835 ../src/gossip-spell-dialog.c:110
+#: ../src/gossip-spell-dialog.c:116
 msgid "All"
 msgstr "Alle"
 
-#: ../src/gossip-account-widget-jabber.c:760
+#: ../src/gossip-account-widget-jabber.c:747
 msgid "Successfully registered your new account settings."
 msgstr "Registrering av ny konto fullført"
 
-#: ../src/gossip-account-widget-jabber.c:767
+#: ../src/gossip-account-widget-jabber.c:754
 msgid "You should now be able to connect to your new account."
 msgstr "Du skal nå være i stand til å koble til din nye konto."
 
-#: ../src/gossip-account-widget-jabber.c:770
+#: ../src/gossip-account-widget-jabber.c:758
 msgid "Failed to register your new account settings."
 msgstr "Kunne ikke registrere dine nye kontoinnstillinger."
 
-#: ../src/gossip-account-widget-jabber.c:812
+#: ../src/gossip-account-widget-jabber.c:800
 msgid "No Jabber account details available"
 msgstr "Ingen detaljer tilgjengelig for jabber-konto"
 
-#: ../src/gossip-account-widget-jabber.c:813
+#: ../src/gossip-account-widget-jabber.c:801
 msgid ""
 "Your desktop settings don't include any information about your Jabber "
 "account.\n"
@@ -681,88 +670,88 @@ msgid ""
 "To set your Jabber information, use the 'About Me' application"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gossip-add-contact-dialog.c:123
+#: ../src/gossip-add-contact-dialog.c:116
 msgid "No information is available for this contact."
 msgstr "Ingen informasjon er tilgjengelig for denne kontakten."
 
-#: ../src/gossip-add-contact-dialog.c:236
+#: ../src/gossip-add-contact-dialog.c:229
 msgid "Information requested, please wait..."
 msgstr "Informasjon forespurt. Vennligst vent..."
 
-#: ../src/gossip-add-contact-dialog.c:330
-#: ../src/gossip-edit-contact-dialog.c:612
-#: ../src/gossip-subscription-dialog.c:497
+#: ../src/gossip-add-contact-dialog.c:323
+#: ../src/gossip-edit-contact-dialog.c:609
+#: ../src/gossip-subscription-dialog.c:491
 msgid "I would like to add you to my contact list."
 msgstr "Jeg ønsker å legge deg til i min kontaktliste."
 
-#: ../src/gossip-app.c:536
+#: ../src/gossip-app.c:524
 msgid "Show and edit accounts"
 msgstr "Vis og rediger kontakter"
 
-#: ../src/gossip-app.c:869
+#: ../src/gossip-app.c:857
 msgid "About Gossip"
 msgstr "Om Gossip"
 
-#: ../src/gossip-app.c:874
+#: ../src/gossip-app.c:862
 msgid "Preferences..."
 msgstr "Brukervalg"
 
-#: ../src/gossip-app.c:946
+#: ../src/gossip-app.c:934
 msgid "To summarize:"
 msgstr "Oppsummering:"
 
-#: ../src/gossip-app.c:973
+#: ../src/gossip-app.c:961
 #, c-format
 msgid "%d new message"
 msgid_plural "%d new messages"
 msgstr[0] "%d ny melding"
 msgstr[1] "%d nye meldinger"
 
-#: ../src/gossip-app.c:978
+#: ../src/gossip-app.c:966
 #, c-format
 msgid "%d subscription request"
 msgid_plural "%d subscription requests"
 msgstr[0] "%d abonnementsforespørsel"
 msgstr[1] "%d abonnementsforespørsler"
 
-#: ../src/gossip-app.c:983
+#: ../src/gossip-app.c:971
 #, c-format
 msgid "%d file transfer request"
 msgid_plural "%d file transfer requests"
 msgstr[0] "%d forespørsel om filoverføring"
 msgstr[1] "%d forespørsler om filoverføringer"
 
-#: ../src/gossip-app.c:988
+#: ../src/gossip-app.c:976
 #, c-format
 msgid "%d server message"
 msgid_plural "%d server messages"
 msgstr[0] "%d tjenermelding"
 msgstr[1] "%d tjenermeldinger"
 
-#: ../src/gossip-app.c:993
+#: ../src/gossip-app.c:981
 #, c-format
 msgid "%d error"
 msgid_plural "%d errors"
 msgstr[0] "%d feil"
 msgstr[1] "%d feil"
 
-#: ../src/gossip-app.c:1018
+#: ../src/gossip-app.c:1006
 msgid "If you quit, you will lose all unread information."
 msgstr "Hvis du avslutter vil du miste all ulest informasjon."
 
-#: ../src/gossip-app.c:1083
+#: ../src/gossip-app.c:1071
 msgid "Gossip is still running, it is just hidden."
 msgstr "Gossip kjører fortsatt, det er bare skjult."
 
-#: ../src/gossip-app.c:1084
+#: ../src/gossip-app.c:1072
 msgid "Click on the notification area icon to show Gossip."
 msgstr "Trykk på varslingsikonet for å vise Gossip."
 
-#: ../src/gossip-app.c:1099
+#: ../src/gossip-app.c:1087
 msgid "You were about to quit!"
 msgstr "Du holder på å avslutte."
 
-#: ../src/gossip-app.c:1100
+#: ../src/gossip-app.c:1088
 msgid ""
 "Since no system or notification tray has been found, this action would "
 "normally quit Gossip.\n"
@@ -776,253 +765,271 @@ msgstr ""
 "Dette er bare en påminnelse, og fra nå av vil Gossip avslutte når du gjør "
 "dette, med mindre du tar vekk krysset i boksen under."
 
-#: ../src/gossip-app.c:1575 ../src/gossip-edit-contact-dialog.c:231
+#: ../src/gossip-app.c:1563 ../src/gossip-edit-contact-dialog.c:228
 msgid "Group"
 msgstr "Gruppe"
 
-#: ../src/gossip-app.c:1596
+#: ../src/gossip-app.c:1584
 msgid "Contact"
 msgstr "Kontakt"
 
-#: ../src/gossip-app.c:1934
+#: ../src/gossip-app.c:1922
 #, c-format
 msgid "Please enter your %s account password"
 msgstr "Skriv inn passordet til %s-kontoen"
 
-#: ../src/gossip-app.c:1945
+#: ../src/gossip-app.c:1933
 #, c-format
 msgid "Logging in to account '%s'"
 msgstr "Logger på: %s"
 
-#: ../src/gossip-app.c:1949
+#: ../src/gossip-app.c:1937
 msgid "Remember Password?"
 msgstr "Husk passordet?"
 
-#: ../src/gossip-app.c:2808
+#: ../src/gossip-app.c:2796
 msgid "Edit Account _Details"
 msgstr "Rediger _kontoinformasjon"
 
-#: ../src/gossip-avatar-image.c:329
+#: ../src/gossip-avatar-image.c:328
 msgid "Click to enlarge"
 msgstr "Klikk for å forstørre"
 
 #. Show success dialog
-#: ../src/gossip-change-password-dialog.c:84
+#: ../src/gossip-change-password-dialog.c:81
 msgid "Successfully changed your account password."
 msgstr "Passordendring fullført."
 
-#: ../src/gossip-change-password-dialog.c:91
+#: ../src/gossip-change-password-dialog.c:88
 msgid "You should now be able to connect with your new password."
 msgstr "Du skal nå være i stand til å koble til med ditt nye passord."
 
-#: ../src/gossip-change-password-dialog.c:94
+#: ../src/gossip-change-password-dialog.c:92
 msgid "Failed to change your account password."
 msgstr "Kunne ikke endre kontopassordet."
 
-#: ../src/gossip-chat.c:602
+#: ../src/gossip-chat.c:598
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "Sett inn smilefjes"
 
-#: ../src/gossip-chat.c:650
+#: ../src/gossip-chat.c:646
 msgid "_Check Word Spelling..."
 msgstr "_Stavekontroll..."
 
-#: ../src/gossip-chat-invite.c:87 ../src/gossip-spell-dialog.c:86
+#: ../src/gossip-chat-invite.c:81 ../src/gossip-spell-dialog.c:287
 msgid "Word"
 msgstr "Ord"
 
-#: ../src/gossip-chat-invite.c:344
+#: ../src/gossip-chat-invite.c:336
 msgid "Select who would you like to invite to room:"
 msgstr "Velg hvem du vil invitere til samtalerommet:"
 
-#: ../src/gossip-chat-invite.c:350
+#: ../src/gossip-chat-invite.c:341
 msgid "Select which room you would like to invite:"
 msgstr "Velg samtalerommet du vil invitere:"
 
-#: ../src/gossip-chat-manager.c:158
+#: ../src/gossip-chat-manager.c:152
 #, c-format
 msgid "New message from %s"
 msgstr "Ny melding fra %s"
 
-#: ../src/gossip-chat-view.c:506
+#: ../src/gossip-chat-view.c:500
+#, c-format
+msgid "_Internet Services for '%s'"
+msgstr ""
+
+#. TODO: Generate services menu from text file in config
+#: ../src/gossip-chat-view.c:511
+msgid "_Youtube"
+msgstr "_Youtube"
+
+#: ../src/gossip-chat-view.c:520
+msgid "_Wikipedia"
+msgstr "_Wikipedia"
+
+#: ../src/gossip-chat-view.c:529
+msgid "_Google"
+msgstr "_Google"
+
+#: ../src/gossip-chat-view.c:564
 msgid "_Copy Link Address"
 msgstr "_Kopier lenkens adresse"
 
-#: ../src/gossip-chat-view.c:514
+#: ../src/gossip-chat-view.c:573
 msgid "_Open Link"
 msgstr "_Ã?pne lenke"
 
-#: ../src/gossip-chat-view.c:753
+#: ../src/gossip-chat-view.c:906
 msgid "Your invitation has been declined"
 msgstr "Din invitasjon har blitt avslått"
 
-#: ../src/gossip-chat-view.c:927
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/gossip-chat-view.c:1080
+#, c-format
 msgid ""
 "You have been invited to join a chat conference with '%s' in the room '%s'"
-msgstr "Du er invitert til etsamtalerom."
+msgstr "Du har blitt invitert til et konferanse med «%s» i rom «%s»"
 
-#: ../src/gossip-chat-view.c:943
+#: ../src/gossip-chat-view.c:1096
 msgid "Reason: "
 msgstr "Ã?rsak: "
 
-#: ../src/gossip-chat-view.c:958
+#: ../src/gossip-chat-view.c:1111
 msgid "Accept"
 msgstr "Godta"
 
-#: ../src/gossip-chat-view.c:974
+#: ../src/gossip-chat-view.c:1127
 msgid "Decline"
 msgstr "Avslå"
 
-#: ../src/gossip-chat-window.c:745 ../src/gossip-chat-window.c:775
-#: ../data/glade/main.glade.h:74
+#: ../src/gossip-chat-window.c:739 ../src/gossip-chat-window.c:769
+#: ../data/glade/main.glade.h:75
 msgid "New Message"
 msgid_plural "New Messages"
 msgstr[0] "Ny melding"
 msgstr[1] "Nye meldinger"
 
-#: ../src/gossip-chat-window.c:751
+#: ../src/gossip-chat-window.c:745
 msgid "Chat Room"
 msgstr "Samtalerom"
 
-#: ../src/gossip-chat-window.c:756 ../src/gossip-chat-window.c:779
+#: ../src/gossip-chat-window.c:750 ../src/gossip-chat-window.c:773
 #, c-format
 msgid "Conversation"
 msgid_plural "Conversations (%d)"
 msgstr[0] "Samtale"
 msgstr[1] "Samtaler (%d)"
 
-#: ../src/gossip-chat-window.c:1445
+#: ../src/gossip-chat-window.c:1439
 msgid "Typing a message."
 msgstr "Skriver en melding"
 
-#: ../src/gossip-chatrooms-window.c:146
+#: ../src/gossip-chatrooms-window.c:141
 msgid "Name"
 msgstr "Navn"
 
-#: ../src/gossip-chatrooms-window.c:153
+#: ../src/gossip-chatrooms-window.c:148
 msgid "Room"
 msgstr "Rom"
 
-#: ../src/gossip-chatrooms-window.c:161
+#: ../src/gossip-chatrooms-window.c:156
 msgid "Server"
 msgstr "Tjener"
 
-#: ../src/gossip-chatrooms-window.c:174
-#: ../src/gossip-new-chatroom-dialog.c:606
+#: ../src/gossip-chatrooms-window.c:169
+#: ../src/gossip-new-chatroom-dialog.c:599
 msgid "Locked"
 msgstr "LÃ¥st"
 
-#: ../src/gossip-chatrooms-window.c:191
-#: ../src/gossip-new-chatroom-dialog.c:200
-#: ../src/gossip-new-chatroom-dialog.c:213 ../data/glade/group-chat.glade.h:6
+#: ../src/gossip-chatrooms-window.c:186
+#: ../src/gossip-new-chatroom-dialog.c:193
+#: ../src/gossip-new-chatroom-dialog.c:206 ../data/glade/group-chat.glade.h:6
 msgid "Join"
 msgstr "Bli med"
 
-#: ../src/gossip-contact-info-dialog.c:636 ../data/glade/main.glade.h:66
+#: ../src/gossip-contact-info-dialog.c:628 ../data/glade/main.glade.h:66
 msgid "Information requested..."
 msgstr "Informasjon forespurt..."
 
-#: ../src/gossip-contact-list.c:336 ../data/glade/chat.glade.h:19
+#: ../src/gossip-contact-list.c:326 ../data/glade/chat.glade.h:19
 msgid "_Contact"
 msgstr "_Kontakt"
 
-#: ../src/gossip-contact-list.c:340
+#: ../src/gossip-contact-list.c:330
 msgid "_Group"
 msgstr "_Gruppe"
 
-#: ../src/gossip-contact-list.c:344
+#: ../src/gossip-contact-list.c:334
 msgid "_Chat"
 msgstr "_Snakk"
 
-#: ../src/gossip-contact-list.c:344
+#: ../src/gossip-contact-list.c:334
 msgid "Chat with contact"
 msgstr "Snakk med kontakt"
 
-#: ../src/gossip-contact-list.c:348
+#: ../src/gossip-contact-list.c:338
 msgid "Infor_mation"
 msgstr "_Informasjon"
 
-#: ../src/gossip-contact-list.c:348
+#: ../src/gossip-contact-list.c:338
 msgid "View contact information"
 msgstr "Vis kontaktinformasjon"
 
-#: ../src/gossip-contact-list.c:352
+#: ../src/gossip-contact-list.c:342
 msgid "Re_name"
 msgstr "_Endre navn"
 
-#: ../src/gossip-contact-list.c:352 ../src/gossip-contact-list.c:3334
+#: ../src/gossip-contact-list.c:342 ../src/gossip-contact-list.c:3324
 msgid "Rename"
 msgstr "Endre navn"
 
-#: ../src/gossip-contact-list.c:356
+#: ../src/gossip-contact-list.c:346
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Rediger"
 
-#: ../src/gossip-contact-list.c:356
+#: ../src/gossip-contact-list.c:346
 msgid "Edit the groups and name for this contact"
 msgstr "Rediger navn og grupper for denne kontoen."
 
-#: ../src/gossip-contact-list.c:360
+#: ../src/gossip-contact-list.c:350
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Fjern"
 
-#: ../src/gossip-contact-list.c:360
+#: ../src/gossip-contact-list.c:350
 msgid "Remove contact"
 msgstr "Fjern kontakt"
 
-#: ../src/gossip-contact-list.c:364
+#: ../src/gossip-contact-list.c:354
 msgid "_Invite to Chat Room"
 msgstr "_Inviter til samtalerom"
 
-#: ../src/gossip-contact-list.c:364
+#: ../src/gossip-contact-list.c:354
 msgid "Invite to a currently open chat room"
 msgstr "Inviter til et samtalerom som allerede er åpent"
 
-#: ../src/gossip-contact-list.c:368
+#: ../src/gossip-contact-list.c:358
 msgid "_Send File..."
 msgstr "_Send fil..."
 
-#: ../src/gossip-contact-list.c:368
+#: ../src/gossip-contact-list.c:358
 msgid "Send a file"
 msgstr "Send en fil"
 
-#: ../src/gossip-contact-list.c:372
+#: ../src/gossip-contact-list.c:362
 msgid "Emai_l..."
 msgstr "_E-post..."
 
-#: ../src/gossip-contact-list.c:372
+#: ../src/gossip-contact-list.c:362
 msgid "Email contact"
 msgstr "Send e-post til kontakt"
 
-#: ../src/gossip-contact-list.c:376 ../data/glade/chat.glade.h:29
-#: ../data/glade/main.glade.h:164
+#: ../src/gossip-contact-list.c:366 ../data/glade/chat.glade.h:29
+#: ../data/glade/main.glade.h:165
 msgid "_View Previous Conversations"
 msgstr "_Vis tidligere samtaler"
 
-#: ../src/gossip-contact-list.c:376
+#: ../src/gossip-contact-list.c:366
 msgid "View previous conversations with this contact"
 msgstr "Vis tidligere samtaler med denne kontakten"
 
-#: ../src/gossip-contact-list.c:3244
+#: ../src/gossip-contact-list.c:3234
 msgid "Do you want to remove this contact from your roster?"
 msgstr "Vil du fjerne denne kontakten fra listen din?"
 
-#: ../src/gossip-contact-list.c:3327
+#: ../src/gossip-contact-list.c:3317
 msgid "Please enter a new name for the group:"
 msgstr "Vennligst skriv inn et nytt navn for gruppen:"
 
-#: ../src/gossip-edit-contact-dialog.c:221
+#: ../src/gossip-edit-contact-dialog.c:218
 msgid "Select"
 msgstr "Velg"
 
-#: ../src/gossip-edit-contact-dialog.c:271
-#: ../src/gossip-edit-contact-dialog.c:281
-#: ../src/gossip-subscription-dialog.c:442
+#: ../src/gossip-edit-contact-dialog.c:268
+#: ../src/gossip-edit-contact-dialog.c:278
+#: ../src/gossip-subscription-dialog.c:436
 msgid "Unsorted"
 msgstr "Usortert"
 
-#: ../src/gossip-edit-contact-dialog.c:719
+#: ../src/gossip-edit-contact-dialog.c:714
 #, c-format
 msgid ""
 "Set the alias you want to use for:\n"
@@ -1035,337 +1042,337 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Du kan be om kontaktinformasjon fra tjeneren."
 
-#: ../src/gossip-ft-dialog.c:223
+#: ../src/gossip-ft-dialog.c:215
 #, c-format
 msgid "New file transfer request from %s"
 msgstr "Ny forespørsel om filoverføring fra %s"
 
-#: ../src/gossip-ft-dialog.c:308
+#: ../src/gossip-ft-dialog.c:300
 msgid "Your file transfer offer declined."
 msgstr "Din filoverføring har blitt avslått."
 
-#: ../src/gossip-ft-dialog.c:309
+#: ../src/gossip-ft-dialog.c:301
 msgid "The other user decided not to continue."
 msgstr "Den andre brukeren valgte å ikke fortsette."
 
-#: ../src/gossip-ft-dialog.c:314
+#: ../src/gossip-ft-dialog.c:306
 msgid "Unable to complete the file transfer."
 msgstr "Ikke i stand til å fullføre filoverføringen."
 
-#: ../src/gossip-ft-dialog.c:319
+#: ../src/gossip-ft-dialog.c:311
 msgid "Unable to start the file transfer."
 msgstr "Ikke i stand til å starte filoverføringen."
 
-#: ../src/gossip-ft-dialog.c:324
+#: ../src/gossip-ft-dialog.c:316
 msgid "File transfer is not supported by both parties."
 msgstr "Filoverføring er ikke støttet av begge parter."
 
-#: ../src/gossip-ft-dialog.c:328
+#: ../src/gossip-ft-dialog.c:320
 msgid "An unknown error occurred during file transfer."
 msgstr "En ukjent feil oppstod under filoverføring."
 
-#: ../src/gossip-ft-dialog.c:492
+#: ../src/gossip-ft-dialog.c:484
 msgid "Transfer complete"
 msgstr "Filoverføring fullført"
 
-#: ../src/gossip-ft-dialog.c:498
+#: ../src/gossip-ft-dialog.c:490
 msgid "The file has been transfered successfully."
 msgstr "Filen har blitt overført."
 
-#: ../src/gossip-ft-dialog.c:533
+#: ../src/gossip-ft-dialog.c:525
 msgid "Transferring file"
 msgstr "Overfører fil"
 
-#: ../src/gossip-ft-dialog.c:539
+#: ../src/gossip-ft-dialog.c:531
 msgid "Please wait while the file is transferred"
 msgstr "Vent til filoverføringen er ferdig"
 
-#: ../src/gossip-ft-dialog.c:609
+#: ../src/gossip-ft-dialog.c:601
 #, c-format
 msgid "%s would like to send you a file"
 msgstr "%s ønsker å sende deg en fil"
 
-#: ../src/gossip-ft-dialog.c:611
+#: ../src/gossip-ft-dialog.c:603
 msgid "Someone would like to send you a file"
 msgstr "Noen ønsker å sende deg en fil"
 
-#: ../src/gossip-ft-dialog.c:614 ../data/glade/file-transfer.glade.h:2
+#: ../src/gossip-ft-dialog.c:606 ../data/glade/file-transfer.glade.h:2
 msgid "Do you want to accept this file?"
 msgstr "Vil du motta denne filen?"
 
-#: ../src/gossip-ft-dialog.c:617
+#: ../src/gossip-ft-dialog.c:609
 #, c-format
 msgid "Attempting to send file to %s"
 msgstr "Prøver å sende fil til %s"
 
-#: ../src/gossip-ft-dialog.c:619
+#: ../src/gossip-ft-dialog.c:611
 msgid "Attempting to send file"
 msgstr "Prøver å sende filen"
 
-#: ../src/gossip-ft-dialog.c:622
+#: ../src/gossip-ft-dialog.c:614
 msgid "Please wait while the other participant responds"
 msgstr "Vent til den andre parten svarer"
 
-#: ../src/gossip-ft-dialog.c:745
+#: ../src/gossip-ft-dialog.c:737
 msgid "Select a file"
 msgstr "Velg en fil"
 
 #. FIXME: Need special case for nickname to put an
 #. * entry in the chat view and to request a new nick.
 #.
-#: ../src/gossip-group-chat.c:560
+#: ../src/gossip-group-chat.c:550
 msgid "Retry connection"
 msgstr "Prøv å koble til på nytt"
 
 #. Send event to chat window
-#: ../src/gossip-group-chat.c:930
+#: ../src/gossip-group-chat.c:920
 #, c-format
 msgid "Invited %s to join this chat conference."
 msgstr "Inviterte %s til å bli med i samtalerommet."
 
-#: ../src/gossip-group-chat.c:1008
+#: ../src/gossip-group-chat.c:998
 msgid "<b>Subject:</b>"
 msgstr "<b>Emne:</b>"
 
-#: ../src/gossip-group-chat.c:1230
+#: ../src/gossip-group-chat.c:1220
 msgid "You have been kicked from this room"
 msgstr "Du har blitt sparket fra dette rommet"
 
-#: ../src/gossip-group-chat.c:1262
+#: ../src/gossip-group-chat.c:1252
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s"
 msgstr "%s er nå kjent som %s"
 
-#: ../src/gossip-group-chat.c:1398
+#: ../src/gossip-group-chat.c:1388
 #, c-format
 msgid "%s has set the subject: %s"
 msgstr "%s har satt emnet: %s"
 
-#: ../src/gossip-group-chat.c:1407
+#: ../src/gossip-group-chat.c:1397
 #, c-format
 msgid "Subject is set as: %s"
 msgstr "Emne er satt til: %s"
 
-#: ../src/gossip-group-chat.c:2006
+#: ../src/gossip-group-chat.c:1999
 #, c-format
 msgid "%s has joined the room"
 msgstr "%s har kommet inn i rommet"
 
-#: ../src/gossip-group-chat.c:2048
+#: ../src/gossip-group-chat.c:2042
 #, c-format
 msgid "%s has left the room"
 msgstr "%s har gått fra rommet"
 
-#: ../src/gossip-group-chat.c:2312
+#: ../src/gossip-group-chat.c:2309
 msgid "Nick was not recogized"
 msgstr "Kallenavnet ble ikke gjenkjent"
 
-#: ../src/gossip-group-chat.c:2443 ../src/gossip-private-chat.c:1150
+#: ../src/gossip-group-chat.c:2440 ../src/gossip-private-chat.c:1143
 #, c-format
 msgid "Subject: %s"
 msgstr "Emne: %s"
 
-#: ../src/gossip-group-chat.c:2806
+#: ../src/gossip-group-chat.c:2803
 msgid "Enter the new subject you want to set for this room:"
 msgstr "Skriv inn det nye emnet dette samtalerommet skal ha:"
 
-#: ../src/gossip-group-chat.c:2822
+#: ../src/gossip-group-chat.c:2819
 msgid "Enter the new nickname you want to be known by:"
 msgstr "Skriv inn et nytt kallenavn:"
 
-#: ../src/gossip-group-chat.c:2846
+#: ../src/gossip-group-chat.c:2843
 #, c-format
 msgid "Kicking %s"
 msgstr "Sparker %s"
 
-#: ../src/gossip-group-chat.c:2854
+#: ../src/gossip-group-chat.c:2851
 msgid "You have been removed from the room by an administrator."
 msgstr "Du har blitt fjernet fra samtalerommet av en administrator."
 
-#: ../src/gossip-hint.c:87
+#: ../src/gossip-hint.c:86
 msgid "Do not show this again"
 msgstr "Ikke vis dette igjen"
 
-#: ../src/gossip-log-window.c:530 ../src/gossip-log-window.c:1998
+#: ../src/gossip-log-window.c:522 ../src/gossip-log-window.c:1990
 msgid "Account"
 msgstr "Konto"
 
-#: ../src/gossip-log-window.c:537 ../src/gossip-log-window.c:2007
+#: ../src/gossip-log-window.c:529 ../src/gossip-log-window.c:1999
 msgid "Conversation With"
 msgstr "Samtale med"
 
-#: ../src/gossip-log-window.c:547 ../src/gossip-log-window.c:2018
+#: ../src/gossip-log-window.c:539 ../src/gossip-log-window.c:2010
 msgid "Date"
 msgstr "Dato"
 
-#: ../src/gossip-log-window.c:2030
+#: ../src/gossip-log-window.c:2022
 msgid "Link"
 msgstr "Lenke"
 
-#: ../src/gossip-main.c:81
+#: ../src/gossip-main.c:68
 msgid "Don't connect on startup"
 msgstr "Ikke koble til ved oppstart"
 
-#: ../src/gossip-main.c:85
+#: ../src/gossip-main.c:72
 msgid "Allow multiple instances of the application to run at the same time"
 msgstr "Tillat flere kjøringer av programmet på samme tid"
 
-#: ../src/gossip-main.c:89
+#: ../src/gossip-main.c:76
 msgid "List the available accounts"
 msgstr "List tilgjengelige kontoer"
 
-#: ../src/gossip-main.c:93
+#: ../src/gossip-main.c:80
 msgid "Which account to connect to on startup"
 msgstr "Konto som skal brukes ved oppstart"
 
-#: ../src/gossip-main.c:94
+#: ../src/gossip-main.c:81
 msgid "ACCOUNT-NAME"
 msgstr "KONTONAVN"
 
-#: ../src/gossip-main.c:104 ../src/gossip-main.c:128
+#: ../src/gossip-main.c:91 ../src/gossip-main.c:107
 msgid "- Gossip Instant Messenger"
 msgstr "- Gossip meldingsprogram"
 
-#: ../src/gossip-main.c:144
+#: ../src/gossip-main.c:122
 #, c-format
 msgid "You can not use --no-connect together with --account"
 msgstr "Du kan ikke bruke --no-connect sammen med --account"
 
-#: ../src/gossip-main.c:156
+#: ../src/gossip-main.c:134
 #, c-format
 msgid "No accounts available."
 msgstr "Ingen tilgjengelige kontoer."
 
-#: ../src/gossip-main.c:161
+#: ../src/gossip-main.c:139
 #, c-format
 msgid "Available accounts:"
 msgstr "Tilgjengelige kontoer:"
 
-#: ../src/gossip-main.c:171
+#: ../src/gossip-main.c:149
 #, c-format
 msgid "[default]"
 msgstr "[forvalg]"
 
-#: ../src/gossip-main.c:187
+#: ../src/gossip-main.c:165
 #, c-format
 msgid "There is no account with the name '%s'."
 msgstr "Det finnes ingen konto med navnet «%s»."
 
-#: ../src/gossip-new-chatroom-dialog.c:207
+#: ../src/gossip-new-chatroom-dialog.c:200
 msgid "Create"
 msgstr "Opprett"
 
-#: ../src/gossip-new-chatroom-dialog.c:553
+#: ../src/gossip-new-chatroom-dialog.c:546
 msgid "Rooms"
 msgstr "Rom"
 
-#: ../src/gossip-new-chatroom-dialog.c:590
+#: ../src/gossip-new-chatroom-dialog.c:583
 msgid "Users"
 msgstr "Brukere"
 
-#: ../src/gossip-new-chatroom-dialog.c:623
+#: ../src/gossip-new-chatroom-dialog.c:616
 msgid "Description"
 msgstr "Beskrivelse"
 
-#: ../src/gossip-new-chatroom-dialog.c:830
+#: ../src/gossip-new-chatroom-dialog.c:823
 #, c-format
 msgid "Found %d conference room"
 msgid_plural "Found %d conference rooms"
 msgstr[0] "Fant %d samtalerom"
 msgstr[1] "Fant %d samtalerom"
 
-#: ../src/gossip-new-chatroom-dialog.c:869
+#: ../src/gossip-new-chatroom-dialog.c:862
 msgid "Browsing for conference rooms, please wait..."
 msgstr "Søker gjennom samtalerom. Vennligst vent..."
 
-#: ../src/gossip-new-chatroom-dialog.c:917
+#: ../src/gossip-new-chatroom-dialog.c:910
 msgid "Browsing cancelled!"
 msgstr "Gjennomsøking avbrutt!"
 
-#: ../src/gossip-notify.c:224
+#: ../src/gossip-notify.c:216
 #, c-format
 msgid "%s is %s"
 msgstr "%s er %s"
 
-#: ../src/gossip-notify.c:228
+#: ../src/gossip-notify.c:220
 msgid "Contact Online"
 msgstr "Kontakt tilgjengelig"
 
-#: ../src/gossip-notify.c:241 ../src/gossip-notify.c:349
-#: ../src/gossip-notify.c:563
+#: ../src/gossip-notify.c:233 ../src/gossip-notify.c:341
+#: ../src/gossip-notify.c:557
 msgid "Default"
 msgstr "Forvalgt"
 
-#: ../src/gossip-notify.c:244
+#: ../src/gossip-notify.c:236
 msgid "Chat!"
 msgstr "Snakk"
 
-#: ../src/gossip-notify.c:296
+#: ../src/gossip-notify.c:288
 #, c-format
 msgid "%s wants to be added to your contact list for your â??%sâ?? account"
 msgstr "%s vil bli lagt til i din kontaktliste med «%s»-kontoen."
 
-#: ../src/gossip-notify.c:300
+#: ../src/gossip-notify.c:292
 #, c-format
 msgid "Someone wants to be added to your contact list for your â??%sâ?? account"
 msgstr "Noen vil bli lagt til i din kontaktliste med «%s»-kontoen."
 
-#: ../src/gossip-notify.c:306
+#: ../src/gossip-notify.c:298
 #, c-format
 msgid "%s wants to be added to your contact list"
 msgstr "%s vil bli lagt til i din kontaktliste"
 
-#: ../src/gossip-notify.c:310
+#: ../src/gossip-notify.c:302
 #, c-format
 msgid "Someone wants to be added to your contact list"
 msgstr "Noen vil bli lagt til i din kontaktliste"
 
-#: ../src/gossip-notify.c:331 ../data/glade/main.glade.h:101
+#: ../src/gossip-notify.c:323 ../data/glade/main.glade.h:102
 msgid "Subscription Request"
 msgstr "Abonnementsforespørsel"
 
 #. These messages copy (more-or-less) the ones found in the file transfer dialogue.
-#: ../src/gossip-notify.c:375
+#: ../src/gossip-notify.c:367
 #, c-format
 msgid "%s would like to send you â??%sâ??"
 msgstr "%s ønsker å sende deg «%s»"
 
-#: ../src/gossip-notify.c:378 ../data/glade/file-transfer.glade.h:3
+#: ../src/gossip-notify.c:370 ../data/glade/file-transfer.glade.h:3
 msgid "File Transfer"
 msgstr "Filoverføring"
 
-#: ../src/gossip-notify.c:535
+#: ../src/gossip-notify.c:529
 #, c-format
 msgid "New Message from %s"
 msgstr "Ny melding fra %s"
 
-#: ../src/gossip-notify.c:544
+#: ../src/gossip-notify.c:538
 #, c-format
 msgid "â??%s...â??"
 msgstr "%s..."
 
-#: ../src/gossip-notify.c:546
+#: ../src/gossip-notify.c:540
 #, c-format
 msgid "â??%sâ??"
 msgstr "«%s»"
 
-#: ../src/gossip-notify.c:566
+#: ../src/gossip-notify.c:560
 msgid "Show"
 msgstr "Vis"
 
-#: ../src/gossip-notify.c:572 ../data/glade/group-chat.glade.h:3
+#: ../src/gossip-notify.c:566 ../data/glade/group-chat.glade.h:3
 msgid "Contact Information"
 msgstr "Kontaktinformasjon"
 
-#: ../src/gossip-preferences.c:263
+#: ../src/gossip-preferences.c:262
 msgid "Language"
 msgstr "Språk"
 
-#: ../src/gossip-presence-chooser.c:504
+#: ../src/gossip-presence-chooser.c:502
 msgid "Are you sure you want to clear the list?"
 msgstr "Er du sikker på at du vil tømme listen?"
 
-#: ../src/gossip-presence-chooser.c:508
+#: ../src/gossip-presence-chooser.c:506
 msgid ""
 "This will remove any custom messages you have added to the list of preset "
 "status messages."
@@ -1373,82 +1380,96 @@ msgstr ""
 "Dette vil fjerne alle egendefinerte meldinger du har lagt til "
 "statusmeldingslisten."
 
-#: ../src/gossip-presence-chooser.c:513
+#: ../src/gossip-presence-chooser.c:511
 msgid "Clear List"
 msgstr "Tøm listen"
 
-#: ../src/gossip-presence-chooser.c:1070 ../src/gossip-presence-chooser.c:1117
-#: ../src/gossip-presence-chooser.c:1163
+#: ../src/gossip-presence-chooser.c:1068 ../src/gossip-presence-chooser.c:1115
+#: ../src/gossip-presence-chooser.c:1161
 msgid "Custom message..."
 msgstr "Egendefinert melding..."
 
-#: ../src/gossip-presence-chooser.c:1183
+#: ../src/gossip-presence-chooser.c:1181
 msgid "Clear List..."
 msgstr "Tøm listen..."
 
-#: ../src/gossip-private-chat.c:494
+#: ../src/gossip-private-chat.c:487
 #, c-format
 msgid "%s went offline"
 msgstr "%s koblet fra"
 
-#: ../src/gossip-private-chat.c:508
+#: ../src/gossip-private-chat.c:501
 #, c-format
 msgid "%s has come online"
 msgstr "%s koblet til"
 
 #. i18n: An event, as in "has now been connected".
-#: ../src/gossip-private-chat.c:589
+#: ../src/gossip-private-chat.c:582
 msgid "Contact has been removed"
 msgstr "Kontakten har blitt fjernet"
 
 #. i18n: An event, as in "has now been connected".
-#: ../src/gossip-private-chat.c:612
+#: ../src/gossip-private-chat.c:605
 msgid "Connected"
 msgstr "Koblet til"
 
-#: ../src/gossip-private-chat.c:638
+#: ../src/gossip-private-chat.c:631
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Koblet fra"
 
-#: ../src/gossip-spell-dialog.c:259
+#: ../src/gossip-sound.c:276 ../src/sounds/gossip.soundlist.in.h:1
+#: ../data/glade/chat.glade.h:4
+msgid "Chat"
+msgstr "Prat"
+
+#: ../src/gossip-sound.c:284
+msgid "Online"
+msgstr "Tilkoblet"
+
+#: ../src/gossip-spell-dialog.c:380
 msgid "Suggestions for the word"
 msgstr "Forslag til ordet"
 
-#: ../src/gossip-subscription-dialog.c:186
+#: ../src/gossip-subscription-dialog.c:180
 #, c-format
 msgid "New subscription request from %s"
 msgstr "Ny abonnementsforespørsel fra %s"
 
-#: ../src/gossip-subscription-dialog.c:287
+#: ../src/gossip-subscription-dialog.c:281
 #, c-format
 msgid "Someone wants to be added to your contact list for your '%s' account."
 msgstr "Noen vil bli lagt til i din kontaktliste for «%s»-kontoen."
 
-#: ../src/gossip-subscription-dialog.c:291
+#: ../src/gossip-subscription-dialog.c:285
 #, c-format
 msgid "Someone wants to be added to your contact list."
 msgstr "Noen vil bli lagt til i din kontaktliste."
 
-#: ../src/gossip-subscription-dialog.c:294
+#: ../src/gossip-subscription-dialog.c:288
 msgid "Do you want to add this person to your contact list?"
 msgstr "Vil du legge denne personen til din kontaktliste?"
 
-#: ../src/gossip-subscription-dialog.c:369
+#: ../src/gossip-subscription-dialog.c:363
 #, c-format
 msgid "%s wants to be added to your contact list for your '%s' account."
 msgstr "%s vil bli lagt til i din kontaktliste for «%s»-kontoen."
 
-#: ../src/gossip-subscription-dialog.c:373
+#: ../src/gossip-subscription-dialog.c:367
 #, c-format
 msgid "%s wants to be added to your contact list."
 msgstr "%s vil bli lagt til i din kontaktliste."
 
-#: ../src/gossip-subscription-dialog.c:379
+#: ../src/gossip-subscription-dialog.c:373
 #, c-format
 msgid "Do you want to add %s to your contact list?"
 msgstr "Vil du legge til %s i din kontaktliste?"
 
-#: ../src/gossip-ui-utils.c:420
+#: ../src/gossip-ui-utils.c:445
+#, fuzzy
+msgid "Online help is not supported on this platform."
+msgstr "Filoverføring er ikke støttet av begge parter."
+
+#: ../src/gossip-ui-utils.c:453
 msgid "Could not display the help contents."
 msgstr "Kunne ikke vise innholdslisten for hjelp."
 
@@ -1456,47 +1477,43 @@ msgstr "Kunne ikke vise innholdslisten for hjelp."
 msgid "%A %d %B %Y"
 msgstr "%A %d. %B %Y"
 
-#: ../src/gossip-theme-manager.c:79
+#: ../src/gossip-theme-manager.c:78
 msgid "Classic"
 msgstr "Klassisk"
 
-#: ../src/gossip-theme-manager.c:80
+#: ../src/gossip-theme-manager.c:79
 msgid "Simple"
 msgstr "Enkel"
 
-#: ../src/gossip-theme-manager.c:81
+#: ../src/gossip-theme-manager.c:80
 msgid "Clean"
 msgstr "Ren"
 
-#: ../src/gossip-theme-manager.c:82
+#: ../src/gossip-theme-manager.c:81
 msgid "Blue"
 msgstr "Blå"
 
-#: ../src/gossip-vcard-dialog.c:235
+#: ../src/gossip-vcard-dialog.c:220
 msgid "Select Your Avatar Image"
 msgstr "Velg personbilde"
 
-#: ../src/gossip-vcard-dialog.c:238
+#: ../src/gossip-vcard-dialog.c:223
 msgid "No Image"
 msgstr "Ingen bilde"
 
-#: ../src/gossip-vcard-dialog.c:833
+#: ../src/gossip-vcard-dialog.c:788
 msgid "The server does not seem to be responding."
 msgstr "Tjeneren ser ikke ut til å svare."
 
-#: ../src/gossip-vcard-dialog.c:834
+#: ../src/gossip-vcard-dialog.c:789
 msgid "Try again later."
 msgstr "Prøv igjen senere."
 
 #. Birthday chooser
-#: ../src/gossip-vcard-dialog.c:966 ../data/glade/main.glade.h:35
+#: ../src/gossip-vcard-dialog.c:921 ../data/glade/main.glade.h:35
 msgid "C_hange"
 msgstr "_Endre"
 
-#: ../src/sounds/gossip.soundlist.in.h:1 ../data/glade/chat.glade.h:4
-msgid "Chat"
-msgstr "Prat"
-
 #: ../src/sounds/gossip.soundlist.in.h:2
 msgid "Contact goes offline"
 msgstr "Kontakt kobler av"
@@ -1561,7 +1578,7 @@ msgstr "Velg hvem du vil invitere:"
 msgid "Send _Email..."
 msgstr "Send _e-post..."
 
-#: ../data/glade/chat.glade.h:16 ../data/glade/main.glade.h:132
+#: ../data/glade/chat.glade.h:16 ../data/glade/main.glade.h:133
 msgid "_Add Contact..."
 msgstr "_Legg til kontakt..."
 
@@ -1597,7 +1614,7 @@ msgstr "_Lim inn"
 msgid "_Previous Tab"
 msgstr "_Forrige fane"
 
-#: ../data/glade/chat.glade.h:26 ../data/glade/main.glade.h:159
+#: ../data/glade/chat.glade.h:26 ../data/glade/main.glade.h:160
 msgid "_Room"
 msgstr "_Rom"
 
@@ -1611,9 +1628,10 @@ msgstr "_Faner"
 
 #.
 #. This is the text that should appear on a menu title. Don't include the prefix 'menu title|' in the translation.
-#: ../data/glade/chat.glade.h:32 ../data/glade/main.glade.h:170
+#: ../data/glade/chat.glade.h:32 ../data/glade/main.glade.h:171
+msgctxt "yes"
 msgid "menu title|_Edit"
-msgstr "_Rediger"
+msgstr "R_ediger"
 
 #: ../data/glade/file-transfer.glade.h:1
 msgid "Contact ID:"
@@ -1623,7 +1641,7 @@ msgstr "KontaktID:"
 msgid "Location:"
 msgstr "Plassering:"
 
-#: ../data/glade/file-transfer.glade.h:5 ../data/glade/main.glade.h:73
+#: ../data/glade/file-transfer.glade.h:5 ../data/glade/main.glade.h:74
 msgid "Name:"
 msgstr "Navn:"
 
@@ -1683,7 +1701,7 @@ msgstr "Spark..."
 msgid "Manage Favorite Rooms"
 msgstr "Behandle favorittsamtalerom"
 
-#: ../data/glade/group-chat.glade.h:12 ../data/glade/main.glade.h:72
+#: ../data/glade/group-chat.glade.h:12 ../data/glade/main.glade.h:73
 msgid "N_ame:"
 msgstr "_Navn:"
 
@@ -1712,7 +1730,7 @@ msgstr ""
 "Denne listen viser alle samtalerom tilgjengelig på tjeneren du har koblet "
 "til."
 
-#: ../data/glade/group-chat.glade.h:18 ../data/glade/main.glade.h:149
+#: ../data/glade/group-chat.glade.h:18 ../data/glade/main.glade.h:150
 msgid "_Nickname:"
 msgstr "Kalle_navn:"
 
@@ -1993,67 +2011,68 @@ msgid "Join _Favorites"
 msgstr "Bli med i _favorittene"
 
 #: ../data/glade/main.glade.h:69
+msgid "Language:"
+msgstr "Språk:"
+
+#: ../data/glade/main.glade.h:70
 msgid "Links"
 msgstr "Lenker"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:70
+#: ../data/glade/main.glade.h:71
 msgid "Logi_n ID:"
 msgstr "Innloggings-_ID:"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:71
+#: ../data/glade/main.glade.h:72
 msgid "Manage Favorites..."
 msgstr "Rediger favoritter..."
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:75
+#: ../data/glade/main.glade.h:76
 msgid "Notifications"
 msgstr "Varslinger"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:76
+#: ../data/glade/main.glade.h:77
 msgid "OS:"
 msgstr "OS:"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:77
+#: ../data/glade/main.glade.h:78
 msgid "Pass_word:"
 msgstr "_Passord:"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:78
+#: ../data/glade/main.glade.h:79
 msgid "Personal Details"
 msgstr "Personlig informasjon"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:79
+#: ../data/glade/main.glade.h:80
 msgid "Preferences"
 msgstr "Brukervalg"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:80
+#: ../data/glade/main.glade.h:81
 msgid "R_egister"
 msgstr "_Registrer"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:81
-#, fuzzy
+#: ../data/glade/main.glade.h:82
 msgid ""
 "Register account with the Jabber server. If this is a new account, you will "
 "need to register it before connecting."
-msgstr ""
-"Registrer denne kontoen på Jabber-tjeneren. Hvis dette er en ny konto, er "
-"det nødvendig å gjøre dette før du kobler til."
+msgstr "Registrer denne kontoen på Jabber-tjeneren. Hvis dette er en ny konto må du gjøre dette før du kobler til."
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:82
+#: ../data/glade/main.glade.h:83
 msgid "Remove the selected account"
 msgstr "Fjern valgt konto"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:83
+#: ../data/glade/main.glade.h:84
 msgid "S_how Offline Contacts"
 msgstr "Vis _frakoblede kontakter"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:84
+#: ../data/glade/main.glade.h:85
 msgid "Search"
 msgstr "Søk"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:85
+#: ../data/glade/main.glade.h:86
 msgid "Search the log and press enter to continue on to the next item found"
 msgstr "Søk i loggen og trykk linjeskift for å gå videre til neste treff"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:86
+#: ../data/glade/main.glade.h:87
 msgid ""
 "Select the groups you want this contact to appear in, you can select more "
 "than one group or no groups."
@@ -2061,15 +2080,15 @@ msgstr ""
 "Velg gruppene du vil at denne kontakten skal vises i. Du kan velge én, flere "
 "eller ingen grupper."
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:87
+#: ../data/glade/main.glade.h:88
 msgid "Select the name you want to use for this account:"
 msgstr "Hvilket kallenavn vil du bruke for kontakten:"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:88
+#: ../data/glade/main.glade.h:89
 msgid "Ser_ver:"
 msgstr "_Tjener:"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:89
+#: ../data/glade/main.glade.h:90
 msgid ""
 "Set the alias you want to use for:\n"
 "<b>foo bar baz</b>\n"
@@ -2081,47 +2100,47 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Du kan hente kontaktinformasjon fra tjeneren. "
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:93
+#: ../data/glade/main.glade.h:94
 msgid "Show _avatars"
 msgstr "Vis person_bilder"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:94
+#: ../data/glade/main.glade.h:95
 msgid "Show _smileys as images"
 msgstr "Vis _smilefjes som bilder"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:95
+#: ../data/glade/main.glade.h:96
 msgid "Show co_mpact contact list"
 msgstr "Vis _kompakt kontaktliste"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:96
+#: ../data/glade/main.glade.h:97
 msgid "Sort by _name"
 msgstr "Sorter på _navn"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:97
+#: ../data/glade/main.glade.h:98
 msgid "Sort by s_tate"
 msgstr "Sorter på _status"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:98
+#: ../data/glade/main.glade.h:99
 msgid "Spell Checker"
 msgstr "Stavekontroll"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:99
+#: ../data/glade/main.glade.h:100
 msgid "Spell Checking"
 msgstr "Stavekontroll"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:100
+#: ../data/glade/main.glade.h:101
 msgid "Status Message Presets"
 msgstr "Forvalgte statusmeldinger"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:102
+#: ../data/glade/main.glade.h:103
 msgid "Suggestions for the word:"
 msgstr "Forslag for ordet:"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:103
+#: ../data/glade/main.glade.h:104
 msgid "Themes"
 msgstr "Temaer"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:104
+#: ../data/glade/main.glade.h:105
 msgid ""
 "This acts as a filter to the contact list below.\n"
 "\n"
@@ -2133,12 +2152,12 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Dette fungerer som et filter for kontaktlisten under. \n"
 "\n"
-"Du kan bruke deler av kontaktens navn eller ID. For eksempel vil «jabber.org» "
-"vise alle som bruker den tjeneren.\n"
+"Du kan bruke deler av kontaktens navn eller ID. For eksempel vil «jabber."
+"org» vise alle som bruker den tjeneren.\n"
 "\n"
 "Du kan også bruke navnet på en gruppe for å vise kontaktene i denne gruppen."
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:109
+#: ../data/glade/main.glade.h:110
 msgid ""
 "This acts as a filter to the contact list below. You can use segments of "
 "contact's name or ID, for example, \"jabber.org\" will list everyone using "
@@ -2148,67 +2167,67 @@ msgstr ""
 "kontaktens navn eller ID. For eksempel vil «jabber.org» vise alle som bruker "
 "den tjeneren."
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:110
+#: ../data/glade/main.glade.h:111
 msgid ""
 "This is a legacy option required for supporting older servers which use a "
 "different port (5223) to communicate securely. With newer encryption "
 "techniques, the same port (5222) can be used for both"
 msgstr ""
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:111
+#: ../data/glade/main.glade.h:112
 msgid "This is the name that will be used on your roster for this contact"
 msgstr "Dette er navnet som vil bli brukt om personen i kontaktlisten din"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:112
+#: ../data/glade/main.glade.h:113
 msgid "This name will be used to identify you in chat windows"
 msgstr "Dette navnet vil være ditt navn i samtalevinduer"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:113
+#: ../data/glade/main.glade.h:114
 msgid ""
 "This name will be used to identify you when new contacts lookup your details"
 msgstr ""
 "Dette navnet vil bli brukt for å identifisere deg når kontakter etterspør "
 "detaljert informasjon om deg"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:117
+#: ../data/glade/main.glade.h:118
 msgid ""
 "To make sure your password is set correctly, enter your password and then "
 "confirm it below."
 msgstr ""
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:118
+#: ../data/glade/main.glade.h:119
 msgid "Use _system document font"
 msgstr "Bruk _systemets dokumentskrifttype"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:119
+#: ../data/glade/main.glade.h:120
 msgid "Use default name here from the contact's VCard."
 msgstr "Bruk navnet fra kontaktens VCard her."
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:120
+#: ../data/glade/main.glade.h:121
 msgid "Use system pro_xy"
 msgstr "Bruk systemets _mellomtjener"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:121
+#: ../data/glade/main.glade.h:122
 msgid "Use this f_ont:"
 msgstr "Bruk denne _skrifttypen:"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:122
+#: ../data/glade/main.glade.h:123
 msgid "Use this to filter the links found"
 msgstr "Bruk dette for å filtrere lenkene som ble funnet"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:123
+#: ../data/glade/main.glade.h:124
 msgid "Version:"
 msgstr "Versjon:"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:124
+#: ../data/glade/main.glade.h:125
 msgid "View Previous Conversations"
 msgstr "Vis tidligere samtaler"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:125
+#: ../data/glade/main.glade.h:126
 msgid "Web site:"
 msgstr "Nettsted:"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:126
+#: ../data/glade/main.glade.h:127
 msgid ""
 "When checked, any certification errors will stop the connection attempt. For "
 "example, if the server's certificate has expired or the server simply "
@@ -2216,152 +2235,153 @@ msgid ""
 "stop."
 msgstr ""
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:127
+#: ../data/glade/main.glade.h:128
 msgid "Which account do you want to use?"
 msgstr "Hvilken konto vil du bruke?"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:128
+#: ../data/glade/main.glade.h:129
 msgid "You are not subscribed to this contact."
 msgstr "Du abonnerer ikke på statusinformasjon for denne kontakten."
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:129
+#: ../data/glade/main.glade.h:130
 msgid "_About"
 msgstr "_Om"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:130
+#: ../data/glade/main.glade.h:131
 msgid "_Accept"
 msgstr "_Godta"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:131
+#: ../data/glade/main.glade.h:132
 msgid "_Accounts"
 msgstr "_Kontoer"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:133
+#: ../data/glade/main.glade.h:134
 msgid "_Add to status message list"
 msgstr "_Legg til i statusmeldingslisten"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:134
+#: ../data/glade/main.glade.h:135
 msgid "_Advanced"
 msgstr "_Avansert"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:135
+#: ../data/glade/main.glade.h:136
 msgid "_Birthday:"
 msgstr "_Fødselsdag"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:136
+#: ../data/glade/main.glade.h:137
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Innhold"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:137
+#: ../data/glade/main.glade.h:138
 msgid "_Deny"
 msgstr "_Nekt"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:138
+#: ../data/glade/main.glade.h:139
 msgid "_Description:"
 msgstr "_Beskrivelse:"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:139
+#: ../data/glade/main.glade.h:140
 msgid "_Email:"
 msgstr "_E-post:"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:140
+#: ../data/glade/main.glade.h:141
 msgid "_Enable spell checking"
 msgstr "_Bruk stavekontroll"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:141
+#: ../data/glade/main.glade.h:142
 msgid "_Enter the name or contact ID of the person you want to chat to below:"
 msgstr ""
 "_Skriv inn navnet eller kontakt-ID til personen du vil snakke med under:"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:142
+#: ../data/glade/main.glade.h:143
 msgid "_For"
 msgstr "_For"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:143
+#: ../data/glade/main.glade.h:144
 msgid "_Force older secure connection method"
 msgstr ""
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:144
+#: ../data/glade/main.glade.h:145
 msgid "_Group:"
 msgstr "_Gruppe:"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:145
+#: ../data/glade/main.glade.h:146
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hjelp"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:146
+#: ../data/glade/main.glade.h:147
 msgid "_Location:"
 msgstr "P_lassering:"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:147
+#: ../data/glade/main.glade.h:148
 msgid "_Name:"
 msgstr "_Navn:"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:148
+#: ../data/glade/main.glade.h:149
 msgid "_New Message..."
 msgstr "_Ny melding..."
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:150
+#: ../data/glade/main.glade.h:151
 msgid "_Open"
 msgstr "_Ã?pne"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:151
+#: ../data/glade/main.glade.h:152
 msgid "_Open new chats in separate windows"
 msgstr "_Ã?pne nye samtaler i egne vinduer"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:152
+#: ../data/glade/main.glade.h:153
 msgid "_Password:"
 msgstr "_Passord:"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:153
+#: ../data/glade/main.glade.h:154
 msgid "_Personal Information"
 msgstr "Personlig _informasjon"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:154
+#: ../data/glade/main.glade.h:155
 msgid "_Play sound when messages arrive"
 msgstr "_Spill av lyd når meldinger ankommer"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:155
+#: ../data/glade/main.glade.h:156
 msgid "_Port:"
 msgstr "_Port:"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:156
+#: ../data/glade/main.glade.h:157
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Brukervalg"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:157
+#: ../data/glade/main.glade.h:158
 msgid "_Quit"
 msgstr "_Avslutt"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:158
+#: ../data/glade/main.glade.h:159
 msgid "_Retrieve"
 msgstr "_Hent"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:160
+#: ../data/glade/main.glade.h:161
 msgid "_Show Contact List"
 msgstr "_Vis kontaktliste"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:161
+#: ../data/glade/main.glade.h:162
 msgid "_Subscribe"
 msgstr "_Abonner"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:162
+#: ../data/glade/main.glade.h:163
 msgid "_Use encryption"
 msgstr "Br_uk kryptering"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:163
+#: ../data/glade/main.glade.h:164
 msgid "_Use for chat rooms"
 msgstr "_Bruk i samtalerom"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:165
+#: ../data/glade/main.glade.h:166
 msgid "_Web site:"
 msgstr "_Nettsted:"
 
-#: ../data/glade/main.glade.h:166
+#: ../data/glade/main.glade.h:167
 msgid "jabber account settings"
 msgstr "jabber-kontoinstillinger"
 
 #. This is the text that should appear on a menu title. Don't include the prefix 'menu title|' in the translation.
-#: ../data/glade/main.glade.h:168
+#: ../data/glade/main.glade.h:169
+msgctxt "yes"
 msgid "menu title|_Chat"
-msgstr "_Snakk"
+msgstr "_Prat"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]